Skip to main content

Full text of "Thesaurus syriacus"

See other formats


1^ ll THESAURUS SYRIACUS R. PAYNE SMITE 
H n D t n I 
APUD HENRICUM FROWDE, A.M. THESAURUS SYRIACUS COLLEGEEUNT 

STEPHANUS M. QUATREMERE 
GEORGIUS HENRICUS BERNSTEIN 

G. W. LORSBACH 

ALBERTUS JAC. ARNOLDI 

CAROLUS M. AGRELL 

F. FIELD 
AEMILIUS ROEDIGER AUXIT DIGESSIT EXPOSUIT EDIDIT R. PAYNE SMITH, S.T.P. 

D.Lrrr. Ddbl. 

ECCLESIAB ChBISTI CAIBSDBAUa CaNTUABUNSIS 
OLIH DeCANDS TOMUS II E TYPOGEAPHEO CLARENDONIANO 

M.DCCCC.I OXONII 

Bxcitdebat Horatitis Hart, A. M. 
Typographua academicws PRAEFATIO 

DAVIDIS S. ET JESSICAE P. MARGOLIOUTH. 

UNDE praefandi initium facturus erat hujus thesauri conditor, si alterum tomum ipsi consummai'e 
licuisset, ut DEO 0. M. gratias ageret, illinc nos quoque exordiendum ducimus, in tanti operis 

partem fato vocati. 

Suppeditasse nobis qui opus abruptum continuaremus molem locorum afFerendorum, cetera ab 
integro fuisse contexenda, jamdudum monuimus ; et in Ease. X parte priori fervente prelo statim 
descripta typothetis tradere coacti sumus. Quod quum minime placeret, ad banc partem tractandam 
annum sumpsimus integrum, in quo, dum texitur opus, libris Syriacis saltem alicujus notae qui post 
obitum adm. rev. Decani prodierant evolutis quo plenissima fieret verborum et locutionum collectio 
nitimur. Dialectos autem fatemur nos minus curasse, quod Neo-Syriacum Lexicon v. d. Maclean ad 
finem cito perducetur, Syriasmum Hierosolomytanum et Mandaicum qui separatim tractent non 
opinamur defuturos. 

Impense rogamus ne quid quod in ultima litera neglegenter /actum sit beato Decano vitio 
vertatur, nos enim rei agendi. 

Supplementum, si Deo placuerit, mox digerere incipiemus. Materiam supplebunt collectanea 
ipsius Decani, animadversa a viris doctis Low, Lagarde, aliis, denique quae ipsi inter legendum 
annotavimus. Auxilium praeterea promiserunt ex spectatis viris unus et alter, quorum numero 
alios se juncturos speramus. 

Restat jucundum officium gratias agendi. Primum inter fautores locum obtinent Preli Claren- 
doniani Delegati, quos hoc Thesauro edito Syriacas litteras multum promovisse fatebitur respublica 
litteraria quamdiu libri Orientales legentur. 

Series eorum qui vel plagulis legendis, vel adversariis communicandis, vel alio modo adm. rev. 
Decanum adjuverunt in virum clarissimum Willelmum Wright desiit. Nobis in hac parte ut in priori 
egregio adjumento fuit Rubensii Duval diligent ia, qui pretiosi temporis multum his plagulis corrigendis 
impendit, correctasque promptissime remisit. Hujus quoqu« viiHL Grammatica, Editione Lexici Bar- 
Bahluliani, Historia Litteraria, cett. quotidie utentes, grato animo fatemur certiorem et tutiorem 
factam esse viam libros Syriacos tractaturis. Et haec quidem praeconio nostro non'egent. 

Codicem Bar-Bahluliani Lexici cum interpretatione Syro-Armenia benevolo nobis commodavit 
V. cl. Rendel Harris; de eo quaedam delibavit D. S. Marg. in J. R. A. S. Oct. 1898, de dialecto 
alias altius dissertaturus. Glossemata plerumque inutilia hie illic afferenda esse duximus. Vocabula 
rariora ex editione sua Apocalypseos dum imprimitur opus coUecta identidem misit Gwynn, 

Plagulas nondum divulgatas complurium operum suorum nobiscum communicavit doctissima et 
clarissima domina Agnes Smith Lewis. Alii propter similia officia nobis nominandi sunt vv. dd. 
Budge, Chabot, Gottheil, Gwilliam, A. J. Maclean, Neubauer, Ruska, Ryssel. vi PRAEFATIO. 

Denlque non obliviscendi sunt artis typographicae periti viri, qui ab initio vel typis excudendis, 
vel ponendis, vel adornandis, ut hoc opus prelo Academico dignum evaderet laboraverunt. Et 
indicem eorum, sicut fecit Fray tag, nisi transactum tempus difficultates strueret, conficere juvaret. 
Nunc pro omnibus norainetur J. C. Pembrey, plagularum a prima ad ultimam corrector diligentissimus, 
cujus aciem oculorum, atque animi intentionem, indefessam curam et (piXuKpi^eiay multa opera 
experta sunt, hoc vero magis reliquis, quo majore varietate literaturarum neirotKiXTat, et quo longiore 
decursu ad finem pervenit. 

OXONII : 
A. D. VII Kal. Oct. m.dcooc. Sequuntur quae in fronte singulorum fasciculorum partis secundae monita sunt : 

DuM hie fasciculus sub prelo fuit obiit vir desideratissimus et litterarum Orientalium laude 
apprime florens, Willelmus Wright, LL.D., Linguae Arabicae apud Cantabrigienses Professor. Qualis 
in me fuerit, et quantum ego ei debeam, memorare nequeo. Satis sit dicere quod per plurimos 
annos folia hujus Thesauri attente perlegebat, corrigebat, exemplis notisque ditabat, multa a me 
inscite dicta delebat. Ultimum quod correxit folium signum gerit i6 O. Quae sequuntur folia 
meis tantum vuibus fiiltus, tanto labori vix sufl5cientibus, edidi. Benigne accipiat lector, et quae 
recte dixerim in Syriacarum litterarum profectum utatur ; quae allter ignoscat, et mendarum 
correctiones mihi benevole impertiat. 

CANTUAEIAE : 
IV Kal. Nov. if.DccaLxxxix. 

RoBERTi Payne Smith, postquam xxxvi annorum laborem in hoc opus impenderat, in media 
radice psai. (col. 4223) substitit, morte avocante, manus. De cujus vita et moribus in Praefatione 
ultimo fasciculo libri adjicienda quaedam in animo est disserere ; interea sufficiant quae Maria 
Payne Smith libro patris postumo cui titulus " Sermons on the Pentateuch " praefata est, notitiaque 
in Tomo xliv sylloges " Dictionary of National Biography " appellatae extans, quam D. S. Margoliouth 
conscripsit, 

De vocabulis quae xsnx. sequuntur relicta est locorum afferendorum rudis indigestaque moles : 
qua in digerenda ilium nobis proposuimus finem ut liber per tot annos continuatus cum minima 
mora ad consummationem perduceretur.. Quare non vacavit recentissimo quoque libro perlecto novam 
acquirere vocabulorum ac locorum segetem, copiisque traditis raro aliquid de nostro adjecimus. 
At locis paene omnibus (praeter quosdam a Quatrem^re e codiclbus Parisinis notatos) excussis 
sedulo cavimus ne qua fi-aus lectoribus fieret. Quod vero usum Bibliorum interdum a reliquo 
segregavimus, interdum utrumque mixtim tractavimus, in eo ut in rebus quibusdara aliis constantiam 
utilitati posthabendam esse duximus. 

Ceterum magno nobis fuerunt adjumento v. cl. Eubensii Duval spectata doctrina et benevolentia, 
qui plagulis perlectis multa in melius mutavit. 

QXQj^jj. D. S. ET J. P. MARGOLIOUTH. 

Dii xn Adousti, m.dccc.iovii. NONNULLA DE VITA ET MORIBUS 

ROBERTI PAYNE SMITH. 

Jr^ROMISSUM supra datum paucis praestabiraus. Sunt qui libro utentes aliquid 
de scriptore scire velint, in quorum gratiam haec traduntur. Natus est R. P. S. 
in oppidulo Glocestriae Chipping Campden vocato, ubi etiam Hebraicis litteris, 
magistro usus oppidanae Ecclesiae presbytero, imbutus est. Oxonii altiorem 
disciplinam adiit, Collegii Pembrochiae scholaris et deinceps socius. Litterarum 
Indicarum amore tractus Bodenianum praemium, septem tunc annos conditum, 
adipiscitur. Gradu Academico sumpto oblatum in India munus recipere properabat, 
nisi obstaret viduae matris sollicitudo. Quare in sacerdotium ascriptus, aliquot 
annos rustico ministerio functus, Edinburgi in Academia ludi magisterium per 
annos 1847- 1853 exercet. Anno 1853 Londinium revocatus scholae Kensingtonensis 
Proprietariae dictae magister factus est. Hoc munus gerentem induxit Musei 
Britannici vicinitas cum Nitriensium codicum multitudine et novitate ut Syriacis 
potissimum litteris operam daret. Anno 1857 magistri officio minus placente 
Oxonium profectus est, locum Bibliothecarii adjutoris in Bodleiana habiturus, 
pecuniae damno opportunitatem studiorum lucratus. Horum brevi documenta 
protulit, Commentarii Cyrilliani in Lucam anno 1859 editor et interpres, proximo 
anno interpres Chronici quod a Joanne Ephesio scriptum ediderat Cureton. Opus 
majoris molis, Catalogum Codd. Syriacorum, anno demum 1864 absolvit. Corpus- 
culum homiliarum de Messianica interpretatione Prophetiae ab eo anno 1862 
editum, quum viris regimen tunc temporis habentibus placuisset, causa extitit 
quare post tres annos in locum Professoris Regii S. Theologiae tunc vacuum 
sufficeretur, quod munus anno 1870 deposuit, auctore Gladstone decanus Cantuariae 
creatus. Consilium Thesauri condendi jam anno 1859 cum Delegatis Preli Claren- 
doniani communicaverat, subnatum evolventi codices Londinienses et Oxonienses, 
quale etiam Lagarde et Cowper foverant, neque enim quemquam fallere potuit 
quam aegre responderet Castellianum Lexicon a Michaele refictum profectibus 
studiorum saecularibus. Consilio quanto opere faverint Delegati, quotque accesserint 
ex virorum doctorum collectaneis subsidia ex Praefatione colligi potest. Partem 
magnam operis conscripsit per ferias Academicas rusticans in vico Ewelme, Oxonio 
xiv MP distante, cujus sacerdotium cum munere professorio tunc temporis conjunge- 
batur. Multos libros in itineribus feriatus excerpsit. Thesaurus principem locum 

b3 vm DE VITA ET MORIBUS ROBERTI PAYNE SMITH. vitae et laboiis obtinuit ; per moras Preli satagentis noii contemnendum numerum 
librorum praeterea composuit, ex. gr. Hoinilias Bamptoiiianas de Prophetia ad 
Christum praeparatrice, Commentarios in Genesin, utrumque Samuelem, Jesaiam, 
Jeremiam, librum de Daniele, tractatus minoris molis operibus cyclopaedicis 
destinatos. Uxorem duxit annos xxxii natiis Catharinam Freeman, quae mortem 
viri uno anno antecessit; ejus conjugii proles ii filii, filiae iv, quarum secunda 
cum marito hoc opus ad finem perduxit. Amicitiam cum viris harum litte- 
rarum peritis quales fuerunt Bensly et Wright exercuit; nullus inimicitiam 
expertus, inique neque judicatus est neque judicavit. Studia litterarum pecunia 
et auctoritate vivus juvit, mortuus excitavit qui juvarent ; scilicet Cantuariae 
Indus scholasticus "the Payne Smith Schools" dictus in ejus honorem conditus est. 
Aliud monumentum in ejusdem urbis Ecclesia in ejus nomen structus ambo. 
Cum his pariter diuturnura hoc opus spemmus futurum, quod etsi ab auctore 
consummatum mallemus, tamen nobis absolvere dulcissimum fuisse non infitiamur. 

Natus est Id. Nov., 1818. 
Decessit pr. Kal. Apriles, 1895. NOMINA ET SIGLA 

SCRIPTORUM OPERUMQUE IN HOC OPERE ADHIBITORUM Ac. vel Acur. . . h.e. Joseph! Acurensis Grammatica Linguae Syriacae, Romae, 1647. 

Act. Apost. Apoc. . Apocryphal Acts of the Apostles edited by W. Wright, London, 1871. 

Act. Mart. . . . Acta Martyrum Orientaliuni et Occidentalium etc. a St. Ev. Assemano edita, Tom. i et ii, Romae, 1 748. 

Act. Mart. ed. Par. . Acta Martyrum et Sanctorum edidit P. Bedjan, Tomi i-vii, Parisiis, 18 90-1 897. 

Act. S. Maris . . . Acta S. Maris edidit J.-B. Abbeloos, Bruxelliis, 1885. 

Add. MSS. . . . Codices manuscripti in Musaeo Britannico conservati sec. numeros in Catalogo Musaei laudati. 

Adl. vel Adler . . Novi Testamenti Versiones Syriacae a J. G. C. Adler, Hafniae, 1789. 

Agrel Supplementa ad Lexicon Syriacum Castellianum scripsit C. M. Agrell, Fasc. i, Upsaliae, 1839. 

Alexis ed. Amiaud . La Legende Syriaque de St. Alexis ed. A. Amiaud, Paris, 1889. 

Amir Grammatica Syriaca sive Chaldaica Georgii Michaelis Amirae, Romae, 1596. 

Anaph. S. Gel. . . Anaphora S. Caelestini epi Romani edidit W. "Wright, 1867. 

An. Nic. . . . . Analecta Nicaena ed. B. H. Cowper, London, 1857. 

An. Syr P. A. Lagardii Analecta Syriaca, Lipsiae, 1858. 

Anecd. Syr. . . . Anecdota Syriaca edidit J. P. N. Land, Lugd. Bat. 1862-1875. 

Aphr The Homilies of Aphraates edited by W.Wright, London, 1869. 

Aphr. ed. Par. . . earundem editio a D. J. Parisot curata in Patrologiae Syriacae Partis I Tom. i, Paris. 1894. 

Apis The Book of the Bee edited by E. A. Wallis Budge, Oxford, 1886. 

Apoc Libri Veteris Testamenti Apocryphi, laudati plerumque sec. editionem P. A. Lagardii, Lipsiae, 1 86 1. 

Apoc. N. T. ... Contributions to the Apocryphal Literature of the New Testament by W. Wright, London, 1865. 

App. ad BHChr. . Appendix ad BHChr, Syr. et Lat. edidit P. J. Brans in Band i des Neuen Repertoriums fiir Bibl. und 

Morgenland, Litteratur herausg. von H. E. G. Paulus, Jena, 1790. Cf. C. S. B. 549 sq. 

Arist. Apol. . . . The Apology of Aristides edited by J. Rendel Harris, Cambridge, 1 89 1. 

Ass. Cath De Catholicis Chaldaeorum Commentarius auctore J. A. Assemano, Romae, 1775. 

Athan. Ep. vel Lett. The Festal Letters of Athanasius by W. Cureton, London, 1848. 

BA Jesu Bar-Alii Lexicon Syro-Arab., potissimum e cod. Bibl. Bodl. Hunt. xxv. 

BA. cod. Goth. . . Autographic einer Gothaischen Handschrift enthaltend Bar Ali's Lexikon von Alef bis Mira, von G. Hoffmann, 

Kiel, 1874. 

Bal Balaeus in 0pp. S. Ephraemi editis a J. J. Overbeck. 

Bar-Ce. Hex. . . . Mosis Bar-Cephae epi Mosulani Hexaemeron e codice a QuatremSre collate. 

Bar-Ce. Hom. . . ejusdem scriptoris Homiliae e codice a Quatremfere collato. 

Bardesan Bardesanes ap. Spic. Syr. 1-21. 

Bar-Sud i. q. B. Sud. 

Batt. Cost, vel Bapt. ) L'Omelia di Giacomo di Sarug sul Battesimo de Constantino Imperatore ed. A. L. Frothingham, Eeale 

Const. J Accademia del Lincei cclxxix, Roma, 1882. 

BB Jesu Bar-Bahlulis Lexicon Syro-Arab., e cod. Bibl. Bodl. Hunt, clvii. Marsh, cxcviii. 

BB. Arm idem cum versione Syro Armeniaca penes J. Rendel Harris, vide J. R. A. S. Oct. 1899. 

BB. ed. Duval . . Lexicon Syriacum auctore Hassano Bar Bahlule edidit et notulis instruxit Rubens Duval, Paris. 1888-1897. 

B H Gregorius Bar-Hebraeus, cujus opera sequentia passim laudantur. 

BHAds. Men. vel Asc. Adscensus Mentis sive Compendium Astronomiae plerumque laudatus ut cod. Bibl. Bodl. Hunt. dxl. 

BHCand Candelabrum Sanctorum e cod. a Quatremfere collato, nisi ubi cod. Hunt, xlviii mentio facta sit. 

BHCarm Carmina, partim e codd. Bodl. ad singulos locos nominatis, plerumque vero e cod. clvii Bibl. Nat Par. a 

Quatrenifere collato. 

BHCarm. ed. Sceb. . eadem a Scebabi correcta, Romae, 1877. 

BHChr Chronicon ediderunt P. J. Bruns et G. G. Kirsch, Lipsiae, 1879. 

BHChr. ed. Par. . . idem emendavit P. Bedjan, Paris. 1890. 

BHChr. Eccl. . . Chronicon Ecclesiasticum ediderunt J.-B. Abbeloos et T.-J. Lamy, Lovanii, 1872. 

BHCod. clvii. . . cf. BHCarm. 

BHCol Columba, plerumque ut cod. Bibl. Bodl. Hunt. i. pp. 335-346 laudata. 

BHCol. ed. Card. . eadem edita a Gabriele Cardahi, Romae, 1898. 

BHEth Ethica, plerumque e codice a Quatremfere collato laudata, sed est ubi e codd. Bodl. Hunt, cdxo et Marsh, dclxxxi. 

BHEth. ed. Par. ) Ethicon seu Moralia edidit P. Bedjan, Paris. 1898. 
vel ed. Bedjan J ^ 

' Unum vel alterum siglum in parte a nobis non tractata occurrens qunm interpretari nequeamuB negleximus. 

C X NOMINA ET SIGLA SCRIPTORUM OPERUMQUE 

BHGr h.e. Grommatica Parva ex edit. Em. Bertheau, Gottingae, 1843. Sed e cod. Quatremerii, ubicunque adpositae 

sunt r et v. 
BHGr. Pr. ... Grammatica Magna sea Liber Splendonim e cod. Quatremerii. 
BHGr.velGr.Pr. 

ed. Mart. 
BHHier. . . 
BHHor. Myst. 
BHLog. . . 
BHNom. . . 
BHNom. ed. Par (Euvres Grammaticales d'Aboul-faradj dit Bar Hebraeus 6ditees par M. rAbb6 Martin, Paris, 1872. Comment, in verba Hierotbei e cod. Quatremerii. 

Horreum Mysteriorum, cujus libri Prooemium et quaedam alia e cod. Hunt, i adhibita sunt. 
Logica e cod. Quatremerii. 
Nomocanon c cod. Hunt. i. pp. 260—334. 

idem edidit P. Bedjan, Paris. 1898. (Versio Latina Assemanii ex Maii Scriptt.Vett. Novae CoUectionis Tomo 
X laudatur.) 

BHPhilos. . . . Philosophia e codice Quatremerii. 

BH de PI. . . . A list of Plants and their Properties. From the Menarath Kudhse of Greg. Bar 'Ebraya edited by R. J. H. 
Gottheil (for private circulation). 

BHEad Eadiorum Liber, plerumque ut cod. Bodl. Or. cdlxvii vel Hunt, dxxi laudatus. 

BH de Sap. . . . Carmen de Divina Sapientia edidit J. N. Darauni, Romae, 1880. 

BHSchol Scholia in Jesaiam edidit 0. F. TuUberg, Upsaliae, 1842. Scholiorum in Psalmos specimen, ib. Scholia 

in reliquos libros ex Chrestom. Kirschii, Praetermissis Lagardii, aliisque libris passim laudantur. 

BHTerot i.q. BHHier. passim ap. Quatremfere. 

BHVit cf. Diosc. 

BIBLIORUM VETERIS TESTAMENTI Versio Simplex laudatur plerumque sec. Polyglotta Waltoni (Lend. 1657), ratione 
habita passim editionis Samuelis LEE (Lond., in Aedd. See. Bibl. 1823), Urmiensis (curatae a Missionariis 
Americanis, 1852), Mausilensis (Typis Fratrum Praedicatorum, 1887). Versio Hexaplaris ex editionibus 
singulorum libronim quas curavere Hasse, Lagarde, Middeldorpf, Norberg, Rordam, laudatur, ratione 
etiam habita operis Cerianii (Codex Syro-Hexaplaris in Monumentis Sacris et Profanis Tom. vii, Medio- 
lani, 1874) item Hexaplorum Frederici Field (Oxon. 1875), qui vocabula a se collecta in hunc 
Thesaurum contulit. Tetraplaris versio Danielis ex editione Bugati (Mediol. 1788) affertur. Fragments 
Versiouis Hierosolomytanae ex operibus virorum doctorum Laud, Burkitt, Stenning, et doctaram 
feminarum A. S. Lewis et M. S. Gibson laudantur. 

BIBLIORUM NOVI TESTAMENTI Versio Simplex plerumque ex editione in aedibus Bagsterianis vendita laudatur, ratione 
etiam habita editionis a P. Schaaf curatae (Lugd. Bat. 1 7 1 7). Antiqua Versio Evangeliorum ex editione 
a Guil. Cureton publicata (Lond. 1858) citata est; codicis quern a dominabus Lewis et Gibson inventum 
Bensley, Burkitt, Harris ediderunt tractatio ad Supplementum relicta est. In Apocalypsi ratio habita 
est versionis quam edidit Gwynn ^ubl. 1897). Hharklensis ex editione J.White (Oxon. 1778) citatur. 
Hierosolomytana ex editionibus Miniscalchii (Veronae, 1861), Lagardii in Bibliotheca Syriaca (Gottingae, 
1892), A. S. Lewis et M. S. Gibson (Lond. 1899), aliisque operibus ab iis et v. d. Gwilliam editis. 

B.O Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana recensuit Jos. Sim. Assemanus, Tom. i, ii, iii. i, iii. ii, Romae, 

1719-1728. 

Bod. Or Codices Bodleiani Orientales, de quibus et caeteris in Bibl. Bodl. conservatis cf. C. S. B. 

Brev. Ant. Syr. . . Brevianim juxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum Tomi i-v, Mausili, 1886 -1892. 

Brev. Chald. . . . Breviarum Chaldaicum edidit P. Bedjan, Partes i-iii, Paris. 1886-1887. 

B. S Bar Serushvai lexicographus i. q. Ananjesus, epus Hirtae, a quo multa praesertim Graeca vocabula desumpsit 

BB. 

B. Sud Stephen Bar Sudaili the Syrian Mystic and the Book of Hierotheos by A. L. Frothingham, Leyden, 1886. 

Canon. Or. . . . Codices Canoniciani Orientales in Bibl. Bodl. 

Card. Thes. . . . Liber Thesauri de Arte Poetica Syrorum auctore D. G. Cardalii Romae, 1885. 

Castell Edm. Castelli Lexicon Heptagl., Lond. 1669. Partem Syriacam seorsim typis describendam curavit J. D. 

Michaelis, Gottingae, 1788. 
Caus. Caus. . . . Causa Causarum e codice Bibl. Nat. Parisinae a Quatremerio collato. 
Cans. Caus. ed. Kays. Das Buch der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Uraachen herausgegeben von C Kayser, 

Leipzig, ,1889. Idem liber in Laud, cxxiii continetur. 

C. B.M.(Wr.) , . . Catalogue of Syriac MSS. in the British Museum by W. Wright, London, 1870-1872. 

C. B.V Bibliothecae Apostolicae Vaficanae codicum manuscriptorum Catalogus in tres partes digestus a St. Ev. 

Assemano et Jos. Sim. Assemano, Tomi ii et iii, Romae, 1758, 1759. 
Chimie, Duval . . La Chimie au moyen age par M. Berthelot. Tome ii, L'Alchimie Syriaque, avec la collaboration de M. 

Rubens Duval, Paris, 1893. 

Cl)rys Chiysostomi Homiliarum Versio Syriaca, e codice Quatremerii. 

Clem. Cor. . . . The Epistle of Clement to the Corinthians edited by the late E. L. Bensly, Cambridge, 1899. 

Clem. Rom. Ep. . . dementis Romani Epistolae edidit Joannes T. Beelen, Lovanii, 1856. 

Clem. Rom. Rec. . ejusdem Recognitiones edidit P. A. de Lagarde, Lipsiae, 1861. Quae Latine dantur plerumque e Rufini 

interpretatione sunt. 
Clod. Lit. Syr. . . Liturgiae Syriacae septimanae passionis Dai excerptum a Job. Clodio editum, Lipsiae, 1720. 

C. M. B Catalogus Codicum MSS. orientalium Musaei Britannici, Pars i, Lond. 1838. 

Cod. Lit Codex Liturgicus Ecclesiae Universae a Jo. Al. Assemano, Romae, 1750. 

Cone. Sel Concilium Seleuciae et Ctesiphonti babitum anno 4 1 o. Canones edidit T.-J. Lamy, Lovanii, 1868. 

Corp. Ign. . . . . Corpus Ignatianum by William Cureton, London, 1849. 

C S.B Catalog! Codicum MSS. Bibl. Bodl. Pars vi, codices Syriacos etc. continens. Confecit R. Payne Smith, Oxonii, 

1864. IN HOC LIBRO ADHIBITORUM. xi 

Cyr h. e. S. Cyrilli Commentarius in Lucam edidit E. Payne Smith, Oxouii, 1 858. 

Cyr. de Incar. . . De Incaiiiatione Unigeniti. Dialogue in S. Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini Operibus, Vol. vii. ed. Ph. E. 

Pusey, Oxonii, 1877. 
Cyr. in Jo. ... S. Cyi-illi in S. Joannem Commentaria, VoU. i. ii. iii = Opera Voll. iii. iv. v, ibid. 

Dawk Codices Dawkinsiani in Bibl. Bodl. 

Deutsch Syr. Lied. . Edition drei Syrischer Lieder von W. Deutsch, Berlin, 1895. 

Did. Ap. vel Didasc. . Didascalia Apostolorum Syriace edidit P. A. de Lagarde, Lipsiae, 1854. 

Dion Dionysii Tellmahharensis Chronici liber primus transscripsit etc. O. Fr. Tullberg, Upsaliae, 1850. 

Dion. ed. Chabot. . Chronique de Deiiys de Tell-Mahr^, Partie iv, par J.-B. Chabot, Paris, 1895. 

DioBC Dioscori Gozartae epi vita Bar-Hebraei, plerumque ut cod. Marsh. Ixxiv laudata. 

Doc. Syr Ancient Syriac Documents by W. Cureton and W. Wright, London, 1864. 

Doctr. Addai . . . The Doctrine of Addai ed. G. Phillips, London, 1876. 

Duval, Edesse . . Histoire d'fidesse par Eubens Duval, Paris, 1892. 

Duval Gram. . . . Traits de Grammaire Syriaque par Rubens Duval, Paris, 188 1. 

Ebdok sic notantur quaedam e nescio quo codice Quatreraerii. 

Ebed J Ebedjesu metrop. Sobensis collectio Canonum Synodicorum in Mali Scriptt.Vett. Novae Colleetionis Tomo x, 

Komae, 1838. Ejusdem Carmina e codice Parisiuo a Quatremfere coUato dignoscantur additis r et v. 
Ebed J. ed. Gism. . ejusdem Carmina Selecta e libro Paradise Eden edidit H. Gismondi, Beryti, 1888. 
Ebed J. Marg. . . ejusdem Margaiita de Veritate Christianae lleligiouis in eodem Maii Colleetionis Tomo, pp. 317-341, a Jos. 

Aloysio Assemano edita. 
Ephr. S. Ephraemi Syri Opera omnia quae extant a Petro Benedicto et post ejus obitum a St. Evod. Assemano 

edita, Eomae, 1 737-1 743. Numeri i. ii. iii, Opera Syriaca indicant, quae totius Sylloges Voll. iv. v. vi, 

efficiunt. 
Ephr. ed. Bick. . . ejusdem Carmina Nisibena edidit Gustavus Bickell, Lipsiae, 1 866. 
Ephr. ed. Haffner . ejusdem Homilia ed. Haffner in S. B. W. A. Phil.-Hist. Klasse, 1896. 
Ephr. ed. Lamy . . ejusdem Hymni et Sennones ed. T.-J. Lamy, Mechliniae, 1882-1889. 

Ephr. ed. Ov. . . . ejusdem opera selecta cum selectis Eabulae epi Edesseni, Balaei, etc. edidit J. J. Overbeck, Oxonii, 1865. 
Ephr. Schol. in Jes. ejusdem Scholia in Oracula Jesaiae ed. Hornemann. 
Eugenia ed. Lewis . plagulae operis inediti a doctissima Agnes S. Lewis nobis privatim missae {— Stud. Sin. ix). 

Tj.' / ■ ■ > excerpta ex codice a F. Field. In ultima parte Thesauri editio Pauli Bedjan, Lipsiae, 1897, adhibita est. 

Eus. Mart. Pal. . . History of the Martyrs in Palestine by Eusebius Bishop of Caesarea, edited by W. Cureton, London, 1861. 
Eus. de Stel. . . . Eusebius of Caesarea on the Star, edited by W. "Wright in The Journal of Sacred Literature, London, 1866. 
Eus. Theoph. , . . The same on the Theophania or Divine Manifestation of our Lord and Saviour Jesus Christ, edited by S. Lee 

Loudon, 1842. 
Eutych.Yind. . . Eutychius Patriarcha Alexandrinus vindicatus ab Abrahamo Ecchellensi, Eomae. 

Evang vide Biblia. 

Ferr Jo. Bapt. Ferrarii Nomenclator Syriacus, Eomae, 1622. Plerumque e BA. desumptus. 

Gabr Gabriel vel Siouita vel scriptor medicus quern saepe laudat BB. 

Galen Galeni de simpl. medicamentorum temperamentis Liber a Sergio Ehesinensi Syriace versus, e cod. Musaei 

Brit. (Add. MSS. 14,661) a E. Payne Smith coUato. 

Geop Geoponicon in sennonem Syr. versorum quae supersunt P. Lagardius edidit, Lipsiae, i860. 

Georg. Ar. . . . Die astronomischen Briefe Georg's des Araberbischofs herausgegeben von V. Eyssel in Z. A., Tom. viii, 1893. 

Georg. Arab. Carm. . ejusdem Poemi Siriaci editi da V. Eyssel in Eeale Accademia dei Lincei cclxxxviii, Eomae, 1892. 

Ges. Abb. Lag. . , Gesammelte Abhandlungen von P. de Lagarde, Leipzig, 1866. 

Gest. Alex. ed. Budge The History of Alexander the Great, being the Syriac vereion of the Pseudo-Callisthenes, edited by E. A. 

Wallis Budge, Cambridge, 1889. 

G. I Syrische Grab-Inschriften herausgegeben von D. Chwolson, St. Petersburg, 1 886-1 890. 

Greg Gregorius Nyssenus, quem saepe laudant BA. et BB. 

Greg, de Mace. . . i. q. 4 Mace. 

Greg. Theol. Carm. . Sti Gregorii Theologi Liber Carminum, Pars i ed. P. J. BoUig, Pars ii ed. H. Gismondi, Beryti, 1895-1896. 

G. S. A. I Giornale della Societa Asiatica Italiana. 

Herm.velHei-m.Lex. de Hermeneuticis apud Syros Aristoteleis cum Glossario ed. J. G. E. HoSmann, Lipsiae, 1869. 

Hex Versio Hexaplaris. 

Hhon. vel Hhonain. . Hhonainus medicus, lexicographiae Syriacae pater, quem passim laudant B A. et BB. ut ^*. 

Hier Hierosolomytana dialectus vel versio. 

Hist. Joseph. . . . Histoire de Joseph par St. Ephraem ed. P. Bedjan, Paris, 1887: iterum, Paris, 1891. Conf. etiam Ephr. 

ed. Ov. 
Hist. Jos. ed. Engel . Die Geschichte Josephs ed. Meier Engel, Berlin, 1895. 
Hist. Mon The Book of Governors : the Historia Mouastica of Thomas Bishop of Marga, ed. E. A. Wallis Budge, 

London, 1893. 
Hoffm. Pers. Mart. 1 ^ jt^-agziige aus Syrischen Akten Persischer Martyrer herausgegeben von G. Hoffmann, Leipzig, 1880. 

Honi. Alex. . . . S. Alexaudri epi Alexandriae sermo ap. Maii Novam Patrum Bibliothecam, Vol. ii. pp. 531-540. 
Hormizd .... The Life of Rabban Hormizd ed. E. A. Wallis Budge, Berlin, 1894. 

Hor. Syr Horae Syriacae auctore N.Wiseman, Tom. i, Eomae, 1828. 

Hunt Codices Huntingdoniani in Bibl. Bodl. servati, inter quos Hunt, clxx Lexicon Anonymum, quod aliquaudo 

ut . Ajo . a^ sc. ).»L'>i» yon.mf)f»\ citatur. 

c 2 xii NOMINA ET SIGLA SCRIPTOKUM OPERUMQUE 

Ibn Bait. . . . h. e. scriptor botanicus ex Arabica editione Cahirae, 1291, et Germanica Sontlieimori, Stuttgart, 1840. 
Ibu S. Thes. . . . Thesaurus Eliae Bar-Sinaci epi Nisibeni e codd. Bibl. Bodl. Laud, xxv, Marsh, dcciii, Bod. Or. xxxvii. 
Ign. Ep. ed. Lightf. . The Apostolic Fathers ed. J. B. Lightfoot, Lond. 1885, iterum 1889. 

Ined. Syr Inedita Syriaca ed. Ed. Sachau, Viennae, 1870. 

Is. Ant .... S. Isaaci Autiocheni opera omnia ed. G. Bickell, Gissae, 1873, Pars ii, ibid. 1877. 

Is. Nin. ed. Chabot . de S. Isaaci Ninivitae vita, scriptis, et doctrina, accedunt ejusdem tres Sermones ed. J.-B. Chabot, Lovanii, 

1892. 
J. A. vel Journ. As. . Journal Asiatique. 

" p. 5, ■ > . Journal of the American Oriental Society. ^ 

Jab. vel JabaL . . Histoire de Mar Jab- Alaha, Patriarchs, etde Eaban Saumaed. P. Bedjan, Paris, 1888; a"* edition augmentee, "fl 

ibid. 1895. 

Jac. Edes Jacobi Edesseni Homiliae e cod. Paris, a Quatremerio collate. 

Jac. Edes. ed. Iklart. . ejusdem Eplstola de orthographia Syriaca ed. J. P. Martin, Parisiis, 1869. 

Jac. Edes. ed. Wr. . Two Epistles of Mar Jacob of Edessa edited by Dr. Wright. Reprinted from the Journal of Sacred 

Literature, 1867. 
Jac. Edes. Hex. . . ejusdem Hexaemeron e cod. Quatremerii. 

^"m^T' ^''^' ^' ] ■ ''^^°* *^- ^- ^J*^*' Helsingfors, 1892. 

Jac. Edes. Besol. . Dissertatio de Syrorum Fide et Disciplina in Ee Eucharistica, accedunt Joauuis Telensis alteram Jacobi 

Edesseni Eesolutiones Canonicae, curante T.-J. Lamy, Lovanii, 1859. 
Jac. Edes. Schol. . Scholia on Passages of the Old Testament by Mar Jacob Bishop of Edessa edited by G. Phillips, D.D., London, 
1864. 

Jac. Sar Jacobi Sarugensis Homiliae e cod. Paris, a Quatremerio collato. Cf. etiam de vita Jac. Sar. dissertata a 

J.-B. Abbeloos, Lovanii, 1867. 

'Jo. Dar Joannis Darensis Commentarius in Dionysii Areopagitae opera plerumque laudatus ut Bod. Or. cclxiv. 

Jo. Eph The Third Part of the Ecclesiastical History of John of Ephesus edited by W. Cureton, Oxford, 1853. 

Jos. Styl Chronique de Josu6 le Stylite ed. P. Martin, Leipzig, 1876. 

Jos. Styl. ed.Wr. . id. ed. W.Wright, Cambridge, 1882. 

J. R. A. S Journal of the Royal Asiatic Society. 

Jul. (Hofiin.) . . . JuUanos der Abtriinnige: Syrische Erzahlungen ed. J. G. E. Hoffmann, Leipzig, 1880. 
Jul. (Neum.) . . . Juliani Imperatoris Contra Christianos ed. C. J. Neumann, Lipsiae, 1880. 

K Lexicon Georgii Karmsedinoyo Maronitae A. C. 16 19 Romae conscriptum et in usum hujus operis a Josepho 

et Mose Wolfio (c&«;) exscriptum. 
Kal-w-Dim. . . . Kalilag und Dimnag : Alte Syrische TJbersetzung des Indischen Fiirstenspiegels herausgegeben von Gustav 

Bickell, Leipzig, 1876. 
Kal-w-Dim. ed.Wr. . The Book of Kalilah and Dimnah edited by W.Wright, Oxford, 1884. 
Kayser Can. Jac. . Die Canones Jacob's von Edessa herausgegeben von C. Kayser, Leipzig, 1886. 
Kirsch. Chrest. . . G. G. Kirschii Chrestomatbia Syriaca a G. H. Bernsteinio edita, Lipsiae, 1836. 

. . Chrestomatbia Syriaca ed. G. Knos, Gottingae, 1807. Carmen de Alexandre ibi excuBum iterum edidit Budge 

in Z. A. vi. 
. . Supplementa Lexici Aramaici scripsit Paulus Botticher, Berolini, 1848. 
. . Codices Laudiani in Bibl. Bodl. Cf. Caus. Caus. et Ibn S. 

> . . Vide Hunt. clxx. 

. . S. Leontii Martyrium e cod. Quatremerii. 
. . Lexicon Adlerianura ab ( usque ad . (MS. apud nos). 

. . Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods by E. A. Sophocles, London, 1888. 
. . Liber Paradisi, passim a BB. laudatus. 

. . Liturgiae SS. Apostolorum Adaei et Maris Urmiae, 1890 (S. P. C.K.) 
. . Aramaische Pflanzennamen von Im. Low, Leipzig, 1881. 

. . Quartus Maccabaeorum Liber e cod. Poc. cccxci adhibitus est. Graecum exemplar quod in Bibl. Gr. Tom. iii. / 

. p. 442 edidit Jo. Locinerus, item Versionis Lxx. edit. Oxon. 18 17, Tom. vi. Monitum est versionem in 
editione Grabii cum ed. Oxon. 181 7 et ed. Anglica Cottoni baud omnino consentire. Syriacum textum 

postea edidit Barnes scil. The Fourth Book of Maccabees and kindred documents edited by the late A. L. 5 

Bensley, Cambridge, 1895. 
Maclean Gram. . . A Grammar of the Dialects of Vernacular Syriac by A. J. Maclean, Cambridge, 1895. 

Mah. Th Maha Thomae epistola ad Ignatium Patr. Antioch. edidit C. Schaaf, Lugd. Bat. 17 14. 

Mar Bassus ... La L^gende de Mar Bassus, martyr Persan, suivie de I'histoire de la fondation de son convent i Apam^e, ed. 
J.-B. Chabot, Lou vain, 1893. 

Mar Benj La Vie de Mar Benjamin ed.V. Scheil, Z. A. xii. 62-96. 

Mar Denha . . . L'filoge de Mar Deuba I, J. As. 1895. 

Mar Kardagh. . . Acta Mar Kardaghi ed. J.-B. Abbeloos, Braxelliis, 1890. Item, Die Geschichte Mar 'Abdhiso und seines 
Jflngers Mar Qardagh ed. A. Feige, Kiel, 1890. 

Mar Marc La Mort de Mar Marcos ed. V. Scheil, Z. A. xii. 162 sqq. 

Maron Maronis Opera e collatione Quatremerii. 

Marsh Codices Marshiani in Bibl. Bodl. 

Mas. Pec Syrorum Peculium Andreas Masius colligebat, Antverp. 1571. Knos Chrest. 

Lagarde 
Laud. . . 
.AJO .sc*^, it 

Leont. Mart. 
Lex. Adl. . 
Lex. Soph. 
Lib. Par. . 
Lit. Apost. 
Low Ar.-Pfln, 
4 Mace. IN HOC LIBRO ADHIBITORUM. xiii 

Mei-x, Hist. Gram. h. e. Historia Artis Grammaticae ap. Syros composuit A. Merx, Lipsiae, 1889. 

Mon. Syr Monumenta Syriaca ex Romanis Codicibus collecta a P. Zingerle, Oeaiponti, 1869. 

vel Ord ' I ■ '^°^' ■^°''''^' Commentarius de sacris ecclesiae ordinationibus, Amstel. 1695. 

Nasar. . • • • • Lexidion Codicis Nasaraei cui Liber Adami nomen edidit M. Norberg, Lond. Gothorum, 1816. 

Naturgegenst. . . Buch der Naturgegenstande herausgegeben von K. Ahrens, Kiel, 1892. 

Nold. Gr Grammatik der neusyrischeii Sprache von Th. Noldeke, Leipzig, 1868. 

O. vel Ous Codices Ouseleiani in Bibl. Bodl. servati, quorum cclxxvi Ordo est Consecrationis Missae secundum Eitum 

Chaldaicum. 

Oif. Mar Officium Feriale juxta ritum Ecclesiae Syrorum Maronitanim, Romae, 1830. 

Opusc. Nest. . . . Opuscula Nestoriana edidit G. Hoffmann, Kiliae, 1880. 

Ot. Norvic. . . . Otium Norvicense, sive Tentamen de reliquiis Aquilae etc. e lingua Syriaca in Graecam convertendis 

Frederici Field, Oxonii, 1864. 

Par. Pat Liber qui inscribitur Paradisus Patrum edidit O. F. Tullberg, Upsaliae, 1851. 

Pat. Vit Patrum Vitae e cod. MS. Quatremerii. 

Pesh i. q. Versio Simplex, v. supra in Bibl. 

Pet. lb Petrus der Iberer herausgegeben von R. Raabe, Leipzig, 1895. 

Phet Historia Sti Mar Pethion, ed. J. Corluy, Bruxelliis, 1886. 

Philox Philoxeni epi Mabugensis Homiliae Syriace versae e coUatione Quatremerii. 

Philox. ed. Budge . The Discourses of Philoxenus edited by E. A.W. Budge, London, 1893. 

Philox. ed. Guidi . . La Lettera di Filosseno ai Monachi de Teleda ed. I. Guidi, R. Accad. Lincei cclxzxii, Romae, 1886. 

Phys. Syr Physiologus Syrus edidit O. G. Tychsen, Rostochii, p. 795. 

Poo Codices Pocockiani in Bibl. Bodl. 

Poet. Arist. . . . Analecta Orientalia ad Poeticam Aristoteleam ed. D. Margoliouth, Lond. 1887. 

Poet. Syr i. q. Card. Thes. 

Pognon Coupes . . Inscriptions Mandaites des Coupes de Khouabir par A. Pognon, Paris, 1898-1899. 

Praet. Miss. . . . Praetermissorum Libri Duo e recognitione Pauli de Lagarde, Gottingae, 1879. 

Hol^ )lol»S? Ijaako, TJrmiae, 1898. 

Rel. Jur Reliquiae Juris Ecclesiastici edidit P. A. de Lagarde, Vindobonae, 1856. 

Eenaud. Lit. Or. . Liturgiarum Orientalium CoUectio ed. Renaudot, Paris. 17 16. 

Repert. Or. . . . Repertorium fur Biblische und Morgenlandische Litteratur, Bande i-xviii, Leipzig, 1 777-1 786. 

Eit. Sal Ritus Salutationis Crucis in Ecclesia Antiochena Syrorum editus a Steph. Borgia, Romae, 1779. 

Rod. Chrest. . . . Chrestomathia Syriaca iterum edidit Aem. Rodiger, tertium edidit J. Rodiger. 

Sal. Ap Salomonis epi Bassorensis Liber Apis ex edit. J. M. Schonfelder, Bambergae, 1866. 

Sanct.Vit Sanctorum Vitae e codice Quatremerii. 

S. B. W. A Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Hist.-PhiL Klasse. 

Schaml Schamleius lexicographus, a quo multa sumpsit BB. 

Schatzh Die Schatzhohle herausgegeben von C. Bezold, Leipzig, 1883. 

Serg Sergius lexicographus, a quo multa sumpsit BB. 

Sette Dorm. ... I Sette Dormienti di Efeso ed. I. Guidi, Accad. dei Lincei cclxxxii, Romae, 1885. 

Sev. de Mace. . . i. q. 4 Mace. 

Seyeri de Rit. Bapt., » gg^gri Alexandrini de Ritibus Baptismi Liber G. F. Boderiano interprete, Antverpiae, 1572. 
it. Lib. Rit. J 

Severi Qr Severi qui etiam Jacobus epi JwocO.? Grammatica e cod. Marsh, dxxviii. 

Severi Poet. . . . ejusdem Poetica ex eodem codice. 

Severi Rhet. . . . ejusdem Rhetorica ex eodem codice. 

Sind Sindban Oder die Sieben Weisen Meister ed. F. Bathgen, Leipzig, 1879. 

S. Mosis Vita ... ex Hagiographis ITStis in Bibl. Paris, a Quatremfere collatis. 

Soph Die Fabeln Sophos ed. Landsberger, Posen, 1859. 

Spic. Syr Spicilegium Syriacum by W. Cureton, London, 1855. 

Stat. Schol. Nis. . . Statuta Scholae Nisibenae ap. G. S. A. I. 

Stod. Gr Stoddard's Grammar of the Modern Syriac Language, London, 1865. 

Stod.Voc Glossarium Linguae Neo-Syriacae D. T. Stoddardi in Bibliotheca CoUegii Yalensis in UBum hujus operis 

descriptum. 

Stud. Sin Studia Sinaitica edd. A. S. Lewis et M. S. Gibson. 

Syn. ii Eph. . . . Secunda Synodus Ephesia, necnon excerpta quae praesertim ad eam pertinent ed. S. G. F. Perry, Oxon. 1875. 

Sync G. Syncelli Chronographia. 

Syr.-Rom. Rechtsb. . Syrisch-Rfimisches Eechtsbuch aus dem funften Jahrhundert herausgegeben von K. G. Bruns und Ed. Sachau, 

Leipzig, 1880. 
Syr. Wechsellied. . Syrische Wechsellieder von Narses ed. F. Feldmann, Leipzig, 1896. 

Tekkaf Das Gedicht Tekkaf Aristatalis ed. S. Samuel, Halle, 1893. 

Test. ed. Rahm. . . Testamentum Dfii Nti Jesu Christi edidit Ig. Ephr. Eahmani, Moguntiae, 1899. 
Theod. Mops. . . . Theodori Mopsuesteni Fragmenta Syriaca ed. Ed. Sachau, Lipsiae, 1869. 
Theod. Mops, in Jo. . ejusdem Commentai-ius in Evangelium D. Joannis ed. J.-B. Chabot, Paris. 1897. 

Thes Thesaurus Eliae Bar-Sinaei, v. Ibn S. 

Thurst Codices Thurstoniaui in Bibl. Bodl. 

Tit. Bostr Titi Bostreni contra Manichaeos libri iv Syriace edidit P. A. de Lagarde, Beroliui, 1 859. 

Trans. B.V.M. . . Transitus Beatae Virginis Mariae ex hoc mundo edidit W. Wright, Journal of Sacred Literature, 1865. 

d xiv NOMINA ET SIGLA SCRIPTORUM OPERUMQUE. 

VHh li. e. Versio Hharklensis. 

Warda Hymni Georgii Warda, MS. ap. Dfium Athelstan Riley. 

W. Z. K. M. ... Wiener Zeitschrift fiir die Kuude des Morgenlandes. 

Z. A Zeitschrift fiir Assyriologie. 

Zachar 2^chariae Rhetoris epi Melitensis Historiae Ecclesiasticae capita selecta ap. Mail Scriptorum Veterum Novae 

Collectionis Tom. x. pp. 332-360. 
Z. D. M. G. . . . Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft. COMPENDIA SYRIACA. .sL( =Ki*<*( alii. 
.»a(=)yu»9; masculinus. 
.n = oo) it. wot est. 
.»ikO=|o»A.o et caetera. 
.M»=)^M slngularis. 
.ju» it. o».»=)ufcOjK» passivus. 
.^)jo = ]ue(jo homilia, sermo. 
.oB»:=|^t»,'\fij foemininus. 
.^B = ).ii^^ pluralis. .aiB = JlaoxB seiisus. 
. o->v =)? o'<v activus. 
.l^>.^=j»'l^>^ futurus. 
.<s = );aaS imperativus. 
•<»3 = )>ao.;d persona. .. = ).<»M, codex. It. .•>». .. = )jv>t>J^ Jw—, vetus. 
.fS^l^^sOfO primus. 
.)1=]lu>1 secundus. codex "Quae Gallice dantur interpretationes e schedulis Quatremerianis desumptae sunt. Quae Graece, si 
vocabulis e BA. BB. Ibn S. K. apponantur e mea conjectura sunt, caetera plerumque e textibus 
originalibus. Quae etiam Latine ad Clem. Rom. Rec, et Sanct.Vit. textuum Latinorum auctoritate 
nituntur. Denique si duabus vocalibus insignita sit consonans, e. g. i", significat, quod lexica ambas 
scriptiones obferunt." R. P. S. 

*^ liters duodecima alphabeti Syrorum, cui nomen fsa!^ lomadh, 
qnod e ;^^ eopttlavit derivat Amir. 5, " quod duabus lineis quodam 
ordine inprincipio se invicem copulantibus conficitur;" BHGr. so. 3, 
B.O. iii. i. 331, C.B.M. (Wr.) 895 a; in v6rho'%,V* ivit in pronun- 
tiando omittitar quum anteunte I quiescente ipsa vocali instructa est, 
e. g. k^fl eixth, jif^'ozo, Severi Gr. 28 r. In numerando valet '^ 30, 
Jl 31, etc., '^ 300, )l'30i, etc., Amir. 15. Exstaf^ pro Heb. i, 
cf. 1^\m pro ^jn, Job. xxxvi. 13; it. pro Ar. ^, e.g. t, vi \r, Ar. 
|tX^; it. forte per incuriam scribarum pro Gr. v, cf. infra yct^*^, 
Gr. virpov; )..^fff>,>\,, Gr. vi^orcui ; it. ),ofi.^, pro qua voce Am. in Sched. 
legi censet jy^sGu ; dicit etiam £B. li^Sa:^ incolas esse re^onis l>^\ ; 
inter se commutantur aa.« et oai^ saepius ap. Doc. Syr., sed e contra 
«m^.A*J exstat pro jft^ft>N., Spic. Syr. )oe. 9; it."^ etiam pro w, 
sc. )i,iI\<i*S, Julianus, B.O. iii. i. 141, cf. Nold. ZDMG. xxviii. 292, 
not. I ; La Vers. Hier. )V-N^v> pro Syr. jj^wj^^jo, Mat. vii. 6 : saepius 
commutantur inter se "^ et Heb. "1, utpote quae ambae liquidae 
sunt, e.g. hail", Heb. "JO^N; ]^<iai, Heb. "133; JUi, Heb. "I'BP; 
Bui, Heb.^y; )t»N,.:;, Heb. Tfyp^, etc. Sic ap.'Syros bodiemos 

•""r^l ^^^"^ ^^^ ^ ittM^i S^d- ^^- 180 d; cf. j»A^^l- pro )..v>\l, 
Nbld. Mand. Gr. 55; it. e contra jld^ pro )io«i, ib. Cf. etiam 
hfX>a, quod exponitur Jo^l v'^^> ^P- col. 518; et tSfti*^ pro 
Ar. JjLj. Est etiam ubi inseritur, e. g. \^4\\n,„ Heb. 13011, Lev. 
xi. 30. Plura videas ap. lexx. Heb. sub tD?. 

Iiif •« ^ qui ante se literam ^ habet, BHGr. Pr. 51 v; at 
CTMOiftS, ib. 67 V. 

^, Chald. h, Heb. 7, Ar. J, praepos. insepar. cum a£F. wS, ^, 
i.'^S!, a»^, <N^, etc., quae omnino directionem quamdam ad alqd 
signtficat, sc. i) actionis verb! in proximum objectum, ita ut accusa- 
tive post verbum transitivum inserviat, r S-^ a^^, Hos. vi. 9 ; 
^litttu/"^..., ^ . '^ if^ri Amos ix. 9 ; Ex. xviL 2, 7, 2 Sam. xxiv. 4, 
I Eeg. xvi. 33, Jes. li. 23, Ixiii. 12, Mat. i. 20; ^aftiN iavroit, Clem. 
Cor. 1^. 20; fV^Sl personam indicat, ut Ui^N ;aI, BHGr. 69. 5; 
signum etiam est Jt'eukOfhl; ohjeeti, ut )V-T"^^ J^M, ib. 8 ; dis. 
tinguit^ inter )?fi-»v agentem et IjkOaM objectivum, ut (J^o/ Atoa^ 
j|v>;sll, Severi Gr. 31 r. 

2) e contra cum verbis passivis significat unde elfectus proveniat, 
et dativo agentis respondet, e. g. psalmus {.to^ *oo^ eujua David 
auclor est, Ps. iii. tit., et passim, cf. BHPraef in Psalmos, 2. 4; 
omittuntur persaepe i.'SOf, ta^V^, etc., et ^ absolute de scriptore 
dicitur, Ps. iv. tit., v. tit., etc. ; ^J^ot IaUo o»^ ^. ■■.'<>■ inventi 
sunt, super svnt, hi libri ah eo, Hippocrate, seripti, BHChr. 33; 
oSo |SV>9 ^a«>\ ^MjAiy *tij>ersunt xsbv libri ab Uonaino seripti, 
ib. 170; B.O. ii. 271 not. a ult., iii. i. 296 b 15; liber Actorum 
Apostolorum ,tono<\\ \i,1n\ .mMI, Act. tit.; ^*^^r> 1«^aW»'? 
}-'~T'^N Uaoooiy ^ Nisibis a Per sis e manu Bomaiuyrui/i eapta est, 
Anecd. Syr. i. App. 15; ... w;jo )> . m .. \ IOV-0 oV>al/ scriptus 
ut liber a saneto Mar . . ., Severi coloph. 198 v; irn*. » \ ]L^l' a bestia eomesus, laceratus, Lev. vii. 24 ; ^ 4,^20}' dictus alcui, 
h. e. compositus, conscriptus, editus ab alqo, B.O. i. 117, 340, Ebed J. 
210, Eus. Mart. Pal. i. i. Hunt. i. 243, col. i, et passim; it IbS* 
^^IilViS y«oolt verba a Salvaiore nostra dicta, Eus. Mart. Pal. 6. ti ; 
^ w>as^; M»*.aa expositio seleeta a, O.S.B. 411;^ <&*^ seriplus ab, 
M^ ^sJV^f ]l'i^, Jo. Eph. 75. 20; ^ yuco compositus ab, B.O. 
i. 301; ^ .m n ^ v io jp^^t \^li^, BHChron. tit.; ^ ^4t.m, Ephr. 
i. I A; canon ^^ Im o . N . )uuo^ ^ j^^ajmo .asooUw]) u»to ah Andrea 
scriptus et a Joanne e Graeco versus, O.S.B. 290 ; peccata u^ ^u:^^ 
a me commissa, OS. Mar. aa. 7; ^ {.jv /actus ab, C.B.V. ii. 509, 
521, C.S.B. 410; ^ v.t'''?^-) S^pbr. i. i B; JAAm^/ jooi , ; -n %. 
dBooil^oa*^.^ a Timotheo epus foetus est, Jo. Epb. 228. 14 ; ^ ^^^£-^ 
occisus ab, ]l(\9tiu\^%j^. Doc. Syr. fSe. 9; ^ )dLa*, inventtu ab, 
Prov. xiv. 6; ^ j-?l laceratus ab, jl'cul.^ ;^l. Lex. xvii. 15, xxii. 8, 
Ez. iv. 14; ^ eJi^LMoeo >aa ft^w . . . ^ ol^!!aae scnptus ab . .. ordinatus 
et absolutus ab, C. B.V. ii. 14 ; ^ oaJLiuo translatus ab, ib. iii. 52 1 ; adde 
^ '<«.^]^(', BHCbr. 102, 506; ^ Loot )L»iMao, ib. 152 ; ^ aujI.^, 
ib. 440; et cf. ib. 455. 7, 537. 13, 549. 6, B.O. i. n b ult., 21 a 4, et 
passim, C.B.V. ii. 12, 16, etc.; )y»042^ ^ft.n«? Va*. spicae a vento 
corruptae. Par. Pat. 18. 10. 

3) significat etiam directionem verbi ad objectum remotius, ita 
ut dativo, et etiam dativo commodi et incommodi inserviat, '^^Saaj 
), >f>v . tib^ ui^ loquetur tibi, pro te, tuam victm gerens, Ex. iv. 16; 
'^li-oa-JI" ^.^ '^.y^dabo tibi Israel, i Reg. xi. 38; jugum «»{ 
^, ib. xii. 4 ; )j^o\ a*S>l>L/* consilium eeperunt domo, quid pro 
domo Dili faciendum sit, i Esdr. ii. 68; .~%-aTv p « v< S" pro 
se stare, Esth. viii. 1 1 ; )t\-^\ )iinm^ pminS^ thura in aram im- 
ponere in honorem Baal, 3«r. xi. 13, 17; Mat. ii. 8, et passim; 
U.n'\\ e»^ »a9 jussit ei vestes, ut vestes ei bonoris causa darentur, 
BHChr. 165. 10; 218. 15, 262. 4 a f., 263. 2, etc.; saepe etiam 
indicat finem vel effectum, i Sam. xxv. 26, Ps. xviii. 44, Jer. xxiv. 5, 
xliv. 12, 22; jil^oj^o |.»ftS .ool^ yOooJ, Josh, xxiii. 13; 
finSLctvtS! . 0lXu{J timebu/nt ita ut ambulent recte, 2 Par. vi. 31; 
ti>Nif>\ &trr( c|aXct^, Hex. Gen. ix. 15 ; f"'^^'^ ,f\v\>,ti .^\»^ 
()3a<riX(V(7ev 'A/3<^'X<x fls fiaaikia, ib. Jnd. ix. 6; JLd;A^ aa».bt> lft\ 
npoiTtyyiirai (U irSKtfiov, ib. XX. 23; Luc. iv. 34, etc.; )1.^Q««\ Jrpor 
ovoxaiVucru', An. Syr. 34. 14; adventum Christi expectamus ^^t i>«.\ 
rn-t T^ T&v oXmy ("V) ib. 25 ; )>oo*X ImoioS )jA aedificavit turrim ad 
observandum motus astrorum, BHChr. 206; )I»cu.^ .ooojf ut ad 
expiationem fiatU, B.O. i. 109; it. ib. 126 b 16, 239. 3, 5, 528 a ult., 
540 b 7 a f., etc.; m^o^t Ud^oO^, Spic. Syr. im. 1 1 ; )o»^i? )i-^j^> 
ib. ^. 18. 

4) directionem in locum, ad, versus Gen. xix. 19, 20, xxviii. 14, 
etc. ; |y>»i ^^> >. ad septentriones versus, ib. xiii. 14 ; jylffaa^o t Lft ^bC^ 
tai V'ftXo, ib. ; |)|k^^ €lc TdCav, Hex. Jud. xvi. i ; passim termination! 
Heb. n- respondet, e.g.'^eujX, Heb. >^i<^, Gen. xlii. 38, xliv. 29, 
31, Num. xvi. 33; jn.^\, Heb. nnoan, i Sam. ix. 13; Mat. ii. 8, 14, 
etc.; BHChr. 7. 16, 8. 16, 25. 6, etc., B.O. i. 11 a 16 a f., iii. i. 421 b 

II F 1867 ♦ A 1868 2, 4, 441 b 10, 489 b 8, 493 a 25, 40; indicat etiam terminum, om^( 
JibJik )4^? will, ti U»o]j Urocii., BHGr. 69. 7 ; 1 Sam. ix. 2a, 
a Reg. xxiii. 12, Jes. riii. 8, Col. i. 13, BHChr. 16. 6; descendunt 
U'ftmSl in naves, B.O. i. ii; revertuntur omnia Uc>^( ti J . !>S[ in 
divinam nalturam, ib. ii. 290 ; ib. iii. i. 360 not. a 6, 491 a 5 ; it. locus 
cui quis praeest, metropolitanns fieri cupivit xdl ^ S Persidis, ib. 
iii. i. 439; JOji^ Ia^m rex Tyri, C.B.V. ii. 13; maphrianum ordi- 
narit )yMj*ae? Ua>oa^, ib. 519; valet etiam in, contra, ^^u*a^i( 
contra, aggreitut ett, invasit, BHChr. 45. 9 J ^ 'Vi a) ingressm 
ett, ib. 67. 12, 68. 3, 72. 3, 73. 3, etc., it. j3) aggressiu est, invasit, ib. 
54. 17, 79. 6, 90. 8, IS, 99. 14, 137. 5, 156. 2, 167. ant., 178. i, et 
passim; ^ AiLi exiit contra, aggressus est, invasit, ib. 71, 3, 79- 18) 
89. 10, 174. 9, 180. 12, 191. 6, etc.; ^ V>^ invasit, ib. 75. ult., 
84. i; ^ A^(p id., ib. 82. 18, 85. ult. 

5) definit etiam tempus, 1*a!!^ usq%u ad mans, Ex. xii. 10,'xvi. 20; 
mane, B.O. iii. ii. 267, 676, 685; f-'^^'^ ad noetem, Jes. xxxviii. 13; 
«cu^ ecu ^ t diead diem, Esth. iii. 7 ; ^..Va :>!«>■ t>X xisque ad luyrami 
nonam, i Eedr. ix. 4; JJl^/ ^ol^ die altera. Act. iv. 5, xx. 7, 15, 
BHChr. 184 ; oi>&«^; ijcal!^ insequenti die, B.O. iii. ii. 270 ; )jooI^ 
JlIiL die sectmdo, BHChr. 475. 11 ; jt^l? kaoo^i^ die tertio. Mat. 
xtI. 21, xvii. 23, zx. 19; ]U^I^ jhoccu^ post multos dies, i Reg. 
xviii. I, Prov. rii. 20; wOoi jl^ocal^? ^.^ot quae discretis dierum 
spatiii facta sunt, Ephr. i. 6; .UJ><*^ ^ jlboooA^ die vigesimo Junii 
mensis, B.O. iii. ii. 132; ^»moI ^{]^«^ post duos dies. Act. xxviii. 
13; It^U^o ^^aooT ^t^^ post duos dies et post tres, BHChr. 53. 
ult.; ^.x>ar jl^^l^.^ lAao tertio ahhine die, JobL i. ii; ji^l^.^ 
^^al tertio die, 2 Sam. xx. 4, i Esdr. x. 8, 9, sed tertio qiMque die, 
Amos iv. 4; tertio die. Mat. xxvi. 61, xxvii. 40, Act. Mart. ii. 135, 
B.O. iii. i. 539, Ebed J. Marg. 325 ; ^cJ Jl^Kii fJ>, B.O. iii. ii. 
363, 948, Cyr. 246. 30, Off. Mar. j. ult., et cf. ib. «i. 3 ; |t>'.v>aX 
l^ajoL quinto die. Act. xx. 6 ; ^.00 ol IfcmvN decimo quoque die, per 
intervalla decern dierum, BHChr. 463. 6; . -•^-~ ooL o»^ ikHa i»*^' 
^.>»al H^ ii N , )o«o J"!', BHQr. 69. 9; ^j^aZ ^/S^iV post 
qvadraginta dies, B.O. ii. 159; ^.I )&^lsX post tres menses, 
BHChr. 54; ^^il \^jk%^ post novem menses, 2 Sam. xxiv. 8; )J.m 
^^JuL -^^i^i' quarto quoque anno, B.O. iii. L 347 ; i ~ ^ - T - S^^ 
post decern annos, ib. i. 63; rectius t m v. t - ^^-S", C. B. M. (Wr.) 
912 a; ^^ . I ■ ^i (T>\o It viS lusjo abhine usque in exx aainos, 
BHChr. 511, 15; IlajooTS, usque ad hunc diem, ib. iii. i. 112; 
wt fi > . w) ^ ^> ^ quumjam senex factum est, ib. 255, 460; U^^^ 
[j^i sub aliam horam, alio tempore, ib. i. 431; adde, anno vicesimo 
et nono ^ ft » n . \ , BHChr. 22. 14; duodecimo anno eiLoxk-^ 
post mortem ejus, ib. 40. ult ; expleti sunt mille anni | ■ -' ■ ^ '^ 
>oeoi; post Romam aedificatam, ib. 61. 10; usitatius tamen } Vi«-> , 
e.g. Moikj im^ b^iAA, ib. 13. 9, 10; U.>a»t . . . b.i«->, ib. 65. 17, et 
passim; it. anno ULs^f )t'ort\iftN, B.O. i. 2 a ult., sed eiL(x&:^f 
,aBO»jJjnaij;|J, ib. 3 a i8; anno 1880 fotlstV post Abraham, ib. 388 
not.; |Lcu^ . . . V>iA3, ib. 528 b 8, sed llicuf, ib. 527 b i ; anno 
. . . .» oui^ post Ninum, ib. ii. 9 9 ; die t«rtio o Jl 'mensis sextilis, ib. 2 7 7 ; 
anno quadragesimo Ibl&a^ post martyrium, ib. iii. i. 55 b 29 ; it. ib. 
441. 463. 464, 590. 599. 603; .«j»t oi.. \nift\ . . . V.iri-» anno 
nativitatis, C.B.V. ii. 5. 29; ^^m.lN .JT Itocdl die urulevicesimo 
mensis Aprilis, ib. 519. 20; indicat etiam spatium temporis, inducias 
fecit i«.ikL ).. " i« \ in tres annos, BHChr. iii. 12, 116. 18 ; haec facta 
sunt ^Aijk )j.iob.^ in octo annos, ib. 470. 2. Sed ex his sunt quae ad 
no. 3 potius pertineant. 

6) infinitive passim praefigitur, Mat. i. 20, etc.; et est ubi per ut, 
vel gerundium in dum reddendum sit, .>,fc.^w\ ad dividendvm, Qren. 
i. 14, etc.; ■^M inS , \io(' i^i aral agricola ut serat, Jes. xxviii. 24; 
Mat iii. 7, xiv. 23, Act iv. 28, BHChr. 319. 8, 271. 4, 272. paen., 
327. antep., 280. 10, 419. 7, 466. ult., B.O. i. 21 a 2, 527 b 13, iii. i. 
114 b 16, 115 b 6 af., 598 b 10; ponitur etiam absolute, ) ■'- '^ ^^"^ 

ptrcutitndumfuit,opm-tuit tepereutere, 2 Reg. xiii. 19 ; o»»Vja2^, Josh. 
Styl. 2. 7 ; ILLicSk ^ ^' > v^^n^ . Ictao^ \La ^f bJ^o'^s"^, sc. utfaciat, vel 
ad/aciendam retribulionem,'BJ10r. 69. 10; vel gerundium in <A,|li.^Gkjk 
. o'^ n 'oN potestas veniam dandi. Mat ix. 6; BHChr. 170. 11, B.O. iii. 
i. 593- '°> iii- "• 855, 1 Syr. i; vel per snpinum in urn, abiit ""-'^^^ 
praedatum, BHChr. 212. 5; 236. 16, B.O. iii. i. 415, 1 Syr. 6, 473 a 8 a f.; it. in u, o;^fer.fnift\ ufimv diffidUs toleratu, ib. 1 15 ab; 
it. cum subst. I^^,--^ b. nmV lavaiu difficile, Suo-e'lti/ijrror, B«l. Jur. 
31. 17; vel per quam ut, .lo^lSviS >JLiXr durior, violentior fuit 
quam ut nos dimitteret, Ex. xiii. 15; jat 9i^N |J«ql^| brevior quam 
ut sahiet, Jes. lix. i ; ■»'<rt»in\ jix^, ib.; valet etiam quum, n.vZ^^'< 
cusLa^ )jo) jl'j^' quum venerit haec epistola ad vos, Heb. N33, 
2 Beg. X. 2. 

7) verbo substantive k>-/', )oot junctum exprimit a) hahuit, Gen. 
xvi. I, et passim. De hoc usu dicit BB, a.S .. ^.^kft;^ w«o^^ 
^^^ Itlx |jot >tOfia\^^ Vl .w«) IWl^ i.*«^ >a^ '^^f wo)ot»>^ 
l^i;.^^? ^.>^oi o»^ ^^ . ft «n a^ juk.oi <s|o .o>j fi ft m aj? l^fO »ao 
(^'^'^'^ »otoVw/jjk ^Mi .oldB i^ ^io . ^ . \ S v» v>. Beapse*^ 
possessivum est cum verbo substantivo. P) scripsit, composuit librum, 
BHChr. 19. antep., 59. ter, 132. 9, etc., B.O. iii. i. 14. 6, 24. i, 26. i, 
etc. Cf. ^ Bcriptoris, ib. 296 b. 15. y) fecit, beneficia >s.->;\ %J[\ 
wMoX^ ''s^', BHChr. 393. 13. J) degit, commoratus est, ^jca^ \^ 
. . . J w^ fc— /, BHChr. 32. 5 af.; tredecim menses o)2^ joet fc.-i', 
ib. 248. 3. «) 2>otuit, licuii et, fas fuit, B.O. iii. i. 91 b 4, 94 b not 
19 at, 150 a 9, 151b 5, 208 a 20, 471 b 10, 491 b 11 af., etc. r) gerun- 
dium in dum, vel partic. in dus. Act. xxvii. 26, 2 Job. 12, B.O. iii. i. 
115 a 14, 129 b I, 208 a 16, 495 b 9 af. 

8) redundat, Jud. 7 bis; ^ .t^imN ot;^o "t^^" )|^ lisil 
)j).^.^ojeB ]t.M^( ^ooi->fc<^L woo.*./ ;oo(^ ^ T""^ ~ ^>i post 
ehali/am et JUium ejus tresfratres ejus sc. Sangar, Masud, et David 
simul sultani proclamati sunt, BHChr. 311; cum suffixo ponitur 
r]6iKas, u^ AoS mane, 2 Sam. xv. 19; .oo»^ aA« consumpti sunt, 
Amos vi. 10 ; B.O. i. 3 a 18 a f., 30 a 7, etc. 

Est etiam ubi valet a) de, B. 0. iii. i. 457 a 13, 462 b 12. jS) in, 
contra, Ui,ifi\, V-<4~^' J°8h. vii. 20; i Sam. xii. 23; in post verba 
dividendi, vestem ejus yol. «^tt^$b«i^ "****!' ' ^8- *i- 3°) BHChr. 
21. 8, 26. 17, 77. I, 144. 6, 191. 16, 538. ult, 541. 10, B.O. iii. ii. 
457. 7, sed de personis inter, regnum Arabum divisum est ■« <^ tS 
U<ii ;.(a:^U, BHChr. 93. 17; opes eorum distribuit )ln\I..^, ib. 
*73- 6; 539. ult, 567. 9. y) in loco, pro, vice, \m.la\, 2 Sam. 
xxiv. 22; Jes. xxxviii. 17. i) propter, ])^n„.m^K, Num. xviii. 8; 
itdecausa, Uoil^ l><ue/*, Jud. xv. 18; iJo\l fi H^l^ ^a&l^'^. 
\'' ^ ^^ ij^, BHQ-r. 70. I. ») j'awrfo, secundum, quisque \ '• ^^^ 
secundum linguam suam, Gen. x. 5, 20, 31; yOot.ii.vN, capitatim, 
Num. i. 18, 20, etc.; JoooJiX, ib. xxvi. 55; yco»Jio<^/^fe>.t->\, ib. 
xxxiv. 14; Josh. vii. 14, 16, xiii. 15, 23, 28, 2 Sam. xviii. 4; ^^ 7-^^ 
KOT^ tnrtlpas, Judith xiv. 1 1 ; wii'iS, secundum naturam suam, de 
anima, An. Syr. 118. 4. f) quod atUnet ad, BHChr. 443. 12, 472. 18, 
473. 18, B.O. i. 74b 3, 77 b 12 af., 144 a paen., iii. i. 141 a 16 af., 
184 a 22, 23, 312 b no 18, 461 a 22, etc., Ephr. ed. Bick. liv. 77. 

Notandae phrases ^o ^ )jo quid nobis et tibif quid rei vel negotii 
nobis est tecum? Mat. viii. 29, Marc. i. 24, Luc. iv. 34, viii. 28; it. 
^e w^ Ilao, Jud. xi. 12, Marc. v. 7, Joh. ii. 4; \a.V oo»^o ^ ^ 
nihil rei sit tibi cum illoju,sto. Mat. xxviL 19; jt'oi^fsjio »^ |oo quid 
rei tibi est cum medecina, BHChr. 170; it i^^V m!^ ^.^ \1» quid 
negotii mihi tecum est, 2 Par. xxxv. 21. 

Praemissum nominibus, vel pronominibus, particulas format et 
aliis etiam particulis praefigitur, e.g. "vioJI et f j^ioV obviam; k«a)j 
versus; (Ji^ extra; c^k. intra; ; it\.^ prorsus, omnino; fO^ 
aliquo; "^.o^ iUuc, ^'%.o^ uUra; ^ IJ^ai*. props, iyyvs, Clem. 
Cor. oj. I ; ^'fn^ circa; )LV>>^ tcmdem; U.. ift *^ dexlrorsum; \4\'\. 
an? numf \jc^^ ne, nonne; ytf>t\\, ^^^, U^\, ^'wSf curf 
. ^^■^K vtxy l^OM^ prorsus ; ^^mS. seorsim; jtvn m\ sinistror- 
swm; )1~'%^| ~S' frustra; ^.J^^ coram; "%:^ super; y\\\ in 
aetemum; LcLftJ^ juxta, secundum; t>,.,.i ft.\ ad, erga; e^jaa^, 
iLao^o.n'S, ante, antrorsum; ^^Jlogl^, )^n''n\ versus, adversus, coram; 
).^)<i*nS props, circitsr; f )rcLa..TaN prope; ia-.k^ capitatim; 
\A^oCi^ procul; \i^m^foras; \^^^ pone, it. pedite; Wk^ infra; 
^b^ ibi. 

Post particulas quae irUer significant valet et, cf. b«^, wJL», jJLrt, 
%jLJ!>, etc.; ^ok^e \A;i ex hoe tempore et in posterum, C.B.M. 
(Wr.) 1067 a; "^ot^o etLaa ex eo tempore et ultra, Jes. xviii. 2, 7; 
y-:^ yfX ^ singulis armis, Ex. xiii. 10; .on>l viiN, . . . .ooUJa^ 
alii . . . alii, Bel. Jur. 117. 7 ; o»^o otLs vide sub ^. 1869 :• f^.1 _ A :• •:• rrt<dA _ rdA? 1870 In liturgiis cJaii saepe exstat pro o3J ^, e. g. Ibo »*'^S^ tibi Dne, 
B.O. ii. 389; iii. i. 293, 527, 531, iii. ii. 242, 277, 669, 700, C.B.V. 
ii- 359 ; it- <"^ pro yOA^, Act. Mart. ii. 342, sed lectio vix sana. 

^ Neo-Syr. ad, Stod. 6r. 141 ; :i versw, ib. 

Jl, Heb. 8<7, Chald. tO, At. % particiila negativa et privativa, won, 
havd, nequaqtuim, Gen. ii. 5, Mat. i. 19 ; quatuor ei signifF. dat BHGr. 
so. i) negativa est, non, 2) imperativa, ne, 3) interrogativa, nonne, 
4) si bis ponitur affirmativa est, 71. 9-72. 4 ; it. Or. Pr. 87 r; inter 
tidverbia qualitatis enumerat Severus, Qr. 43 v, Marsh, dxxviii. 5 r. 
Turbata videntur negativa in Libre Esther, e. g. asko V scripserunt, 
Esth. ii. 23 ; ii. fl « Jl yj si pulcJirum videtur, ib. iii. 9 ; Jooi k—^ 
lifDOjAJ lex erai, ib. iv. 2. 

Valet a) non, nequaquam, BHChr. 448. 15, 466. 7, B. 0. i. 33 a 
19, ii. 159 a II. /3) nec,neque, BHChr. 87. 2, 114. antep., 202. 8, 
etc., B.O. i. 253, not. a 4, etc. y) ne, noli, BHChr. 220. 12, 242. 5, 
365. 17, 366. 16, etc. 8) annon? nonne f Jud. x. 11, Mat. vii. 2a, 
X. 29, xii. 1 1, xviii. 12, 33, xix. 4, Luc. vi. 39, Joh. xi. 9, Act. xxi. 38, 
BHChr. 371. 2, Ephr. 0pp. Gr. ii. 401. 24, etc.; it. Jn )J, Mat. v. 46, 
47, vi. 36, Hebr. i. 14; it. joej Jl, Heb. f6n, Ex. iv. 4, i Cor. x. 16, 
Jac. ii. 5, 21, 25, sed VHh. plerumque aiv; saepe tamen jooi Jl non 
fuit, Joh. xiv. 22, VHh. 6o» ail; minime, Eus. Theoph. ii. 80. 18; 
non, Ephr. i. 90. 7 ;=ks->X, Amir. 433, et of. ib. 438; u«-Jl )oo. B 
yt, BB. 

Graece Afsolto Jl . . . ? oom^ iav iirj . . . npoarfOri, Hoffin. Herm. 
Lex. ; ^; Jl ov firjv, oi fuyroi., ib. ; Jlo . . . Jlo oUrt . . . OUT*, ib. ; Jlo ^; Jl 

ov li^v ovti, ib. ; c »N . O ^^A Jlo oiSafiais, ib. ; M> Jlo oiifit, «»ao Jlo uvdcV, 

ib. ; Jlo . . . «fS0 Jl Jlo oCt< . . . oSrt, ib. 

Compositis faciendis inservit, ut Lat. in, et Gr. a priv., e.g. Jl 
liiifiioiifi infidelis, )iii>fV<:» Jl incomprehensibilis, UjSO Jl impossibilis, 
ILooo Jl immortalia, JLoof Jl impuritas, etc. 

Ex Hebraeo more ot^r Jl is qui non est Deus, Deut. xxxii. 2 1 ; 
w x>< Jl, ib., Hos. i. 9 ; UJiS Jl, Ps. xxii. 6 ; sed \mj^ Jia Jlj bestiarii, 
gladiatores qui cum feris pugnabant, Eus. Theoph. ii. 17. 10. 

Jlo ... J| neqtie . . . nee, B. 0. iii. i. 119, 260, 343 ; Jlo ... If o id., ib. 
iii. i. 244, iii. ii. 326, 388 ; Jlo ... Jl ot^ oASka. Jlo neqtie reliquerunt 
in 9a neque . . . nee, App, B HChr. 23. i ; Jl *a Jl prorsus non. Dawk, 
xxvi. coL ; Jl»/' . . . Jl neque . . . nee, BHChr. 265. 9 sq., B.O. iii. i. 56, 
124 ; Jlsjo . . . Jl, ib. 128, etc.; Jlo nequidem, ib. iii. ii 456. ult. 

J|t formula est negandi cum jurejurando [^a^ JL^t u>^tf t oeiLoiao Jl 
fih rbr /iaKopiov rav aif\<f>i>v juiv davarov, 4 Macc. X. 1 5 ; ^OAs Jl /w rif 
'IrjiTovv, Far. Pat. 22. 5 ; mL&o*.* U-l^ Jl per vitam tuam, demens, 
BHChr. 119. 11; wotoIL Jlo .friiirr. Jl per vitam vestram, perque 
vitam ejus, B. 0. i. 1 4 1 ; J - ■ - ^ Jl minime, per Christum, ib. 3 7 8. 7, 1 1 , 
Ephr. ed. Ov. 138. 23-27, 316. 3. 

JL» sine, BHChr. 135. ult., B.O. iii. i. 135b 8, iii. ii. 287. 17. 

Jl? o) qui, quae, quod non, Amir. 44, 66, BHChr. 15. 9, 13, 63. 
paen., 90. n, 163. 11, etc. j3) ut non, ne, BHChr. 58. 6, 88. paen., 
94. 3, iro. 14, etc., B.O. ii. 183 a 12 a f.; utne, ne forte. Amir. 434; 
Jyt%2fvert*tMes<ne, BHChr. 253, 283; 11 ^^^-f Jlj,ib.,BB. y)quod 
non, Mat. ii. la, iv. 7, vi. i, etc., BHChr. 68. 11, 143. paen., 233. 
12, 294. r, 307. 3, 313. 4, etc. 8) sine, *i/ J|f ULiI' terra solUaria, 
sine inhahitatore. Job. xxxviii. 26 ; fojo JIf sine eulpa, Ps. xv. 2 ; 
vl^.v_***^. •(.*l--v;^**-»y<!*> BA; it. ^,^^^,-HiJ.. BB; okisJj? 
sine praescripta quantitate, oko JIf J »Nv> , i Esdr. vii. 22 ; iUf 
jy »*>^'. legi haud obnoxius, Hab. i. 12; w^^ Jl» sine culpa. Mat. 
xii- 6> 7> V^ ^ *^ u*^' BA; ^jJ ^^-jd. ).>sm(o .j^J i-J ^J^, 
BB' Act. xi. 12 ; ]l^»«S JIf per imprvdentiam, BHSchoI. in Job. 
L 5; Amir. 31, 32, 58, BHChr. 43. 13, 66. ri, 69. 12, 77. 7, 87. 12, 
etc; Uao) JIfo U»( JIf, ib. 590. 6; B.O. L 284, 290, 291, 297, 298, 
etc.; o JIf, ib. iii. i. 150, •"• "• 262, 365, 455; o^r^f sine Deo, 
Ephr. L I C ; impius, ir^idelis, Rel. Jur. 4.21; ^l5Ji xJ^\ B A ; Sj^ 
jjiil.BB; addeelexx. JjClib Uxam/Jlf, BA; i^ lib llcoo? Jlj, 
ib.; 1- ^j 1> (j?Jy-c JlaoAiwf JIf, BA; sed jL* i^Jy-c JU»qxu» Jl?,ib. 
cod. Goth.; aIaj "i Jli- JIf, ib.; |o>«Qi. JIfo \l^ JIfo )l^a- JIf 
liLl ^ c***i Vj %^ ,ja^- "ij w. WU-J V, ib.; ^y^^^ kii-cu. JIf, ib. ; '1^1 iJ'^ j^ ]lai30 JIj, ib. ; el W •: ,. 4 -Ji |.X«-:-. )lai*jokoc JIf 
^Lki-o 'i Uj ^~^\j Jl.»^l ib., sed "i L.J ^-.-.W Jlj-^ n..n.V) JIf 
cUxi-o, BB; ijtfjjt^^ (•J"*'** jlVi^fV) JIf, BA; ^^ U^aj JIf 
^j^wi^, ib.; 'Ui ^. jdcus Jl;, ib., BB; Is^cwL JIfo Jacub JIfo Uua JIf 
ia. V) ijLc Vj ijUj (^j^^, B A; ,j.Lj^,.jij J'^^mS Jl}, ib., sed «J J^ ^ 
i-j:. 'ilj Ii Vj, ib. cod. Goth.; ^Jajj^Jo,, BB ; J ,^^ ^ ^J^^^\ J-ft'V. JIf 
j^ 1!j,BA; 'Liijl Vj 'l^ijl "llj '\sj^\y.^, ^ JIfo jf^oj^ JIfo ->a«. JIf, 
ib. ; ^^Si^ j^ ^ .|J-Jl»Ic -vC jcL^jik JIf, ib. In his notand. JIf ple- 
rumque cum forma apoc. conjunctum inveniri, e.g. o»^/' JIf, o»^ JIf, 
Joh. viii. 7, okio JIf, etc. 

Graece JIf /x^ interrogativum, Hex. Job. xxxvii. 20; )oo» Jl? 5 )in* 
iiri, ib. Ex. xxii. 8, et sine )oot, ib. 11 ; Jl JIf avf^dpvrjrot {t), llel. Jur. 
Gr. p. xxvi. 

JIji eo quad non, quandoquidem non, BHChr. 32. 16, B.O. iii. L 
125, 180, 184, 260; sed IL'ouijc Jlf^ sine eessatione, ib. 330. 

Jl?» a) quod sine, BHChr. 66. 14, 444. 3; fi) ut sine, ib. 87. 12, 
315- 13. 345- 13. 361- 10, 601. 16, B.O. iii. iL 259. 5, 852 b ult, 
853 b 37. 

k»*/ Jl contracta in V— il vide cum derivv. sub S^. 

Ap. lexx. jj .^ .y^l ^ySCj .-^ J|, B A ; addit [l.^]_^tj-J jo« J|, 
BB; it. ^1 i»JI >.N,->oarr>f )»aflia 001 Jw*/ Jl, K. ; notat etiara quod 
est ubi redundet, laudans e Macc. (1) jiAj JIf ipia ^ ^ ^f joi^ja 
|.A^ajb ; multa etiam addit prolixiora quam ut describem. 

Jl Hier. non, passim ; ne, Luc. viii. 49, etc. ; JIf ^ propUrea quod 
non, Marc. ii. 4. 

Jl' Neo-Syr. non, ne, Stod.Voc, Gr. 138 ; JIf ne, ib. 144 ; Jl'cum 
nominibus compos., Nold. Gr. 114. 

Jl Uli, Nbld. Gr. 80; Jl, Jl'= e^, iii., ib. 202 ; et of. ib. 223. )JI vel -Jj, Heb. r^vh, Niph. f^lf'Pi, Chald. 'K^ it. KJ^, "V^, lit.'Vo,* 
praefixa ' capit, e. g. cujjf, Ephr. ii. 330 D, a.Jlo, Off. Mar. ^.^^Jk^. a, 
fut. ) Jlj, /««««< est, laborando s« faligavit, ^ a.JI, Gen. xix. 11 ; ib. xli. 
49, Ex. xvii. 12, xviii. 8 ; o».» yok-JI JJf )-i»/'. Josh. xxiv. 13 ; i Sam. 
xxvii. I, 2 Sam. xxiii. 10 ; )JIL, Job. iv. * ; ib. xxxix. 16, Ps. vi. 7, xlix. 8, 
Jes. i. 14 ; .oJp Jaii— , Jes. xxx. 4 (Polygl. 3), aliam lectionem vide 
sub Jsiik- col. 1288; ib. xl. 30, 31, xlvii. 12, 13; ^Uo et fatigamur, 
Thren. v. 5 ; wJjl fatigatae sunt, ib. iv. 6 ; ap. Hex. »JI Uoniturt, 
Ps. xlviii. 9, Aq. Ps. xxxi. 3, Jer. xv. 6 forte; iii6xdn<rt, Kob. i. 3, ii. 19; 
JJI" /uox^i, Aq. ib. ii. 21; Ul Jxeu<jof ^ i—JI" tKorra&rjv 'iXaaKofifvot, 
Sym. Jes. i. 14 ; jj/ \iiao} ^ ^».JI' UonwBrjv luralpuv, Sym. Jer. xv. 6 
forte ; )JI' KomSiv, Sir. xi. 11; Jj^stoAs )JIL Jl laj bupoKAtrti, ib. xxxii 
(xxxv). 12. Forma IJU yoJC exstat ap. Jer. ii. 24, at iol2v)J, Jes. 
v. 27; .oJL, ib. xl. 30, sed .o^Jwi ib. cod. Curzon ; yoiwll Jl m4 Koniart, 
Hex. Sir. xliii. 30 ; dat etiam Middeld. wi^L Korriaa-fn, Aq. Job. iv. 2, 
sed cod. Ambros. Vj^ .«:k^L ; it. Vj/ |JI' f«3x^o-"t, Sym. ib.,sed KonidtrtK, 
Theod. ib.; ^Jl Jl oi* fKoniaaav, Sir. xvi. 27 Pesh. ; )J1j «co7riao-«t. Sap. 
vi. 15 ; .oko7 *«JI iu>x6t'iTt, 3 Esdr. iv. 22 ; ^Ij lahoravimus, Luc. v. 5; 
a*JI laboraverunt, Joh. iv. 38, fern, ijj, Phil. iv. 3, plene ^lijl, Rom. 
xvi. 12; ib. 6, Act. xx. 35, Eph. iv. 28, 1 Cor. xv. 10, Apoc. ii. 3 ; 
loJIJj (sic) xo/iron-fr. Act. Apost. Apoc. „^i. 8; IJI' JIf JL- Sivafut 
arpvTot, An. Syr. 150. i; ^Jl (to^Ko/KK, Geop. 37. 2; (sic) ^)^|j JIf 
onas fifi Ka/ifaai, ib. 98. 18 ; adde ^o«^ »»6o! li^JI de/atigatae sunt. Act. 
Apost. Apoc. «^i. 15; yOo^^ a*JI, Act. Mart. ii. 194. 20; fc-*/ «JI 
^1 Jillf labora usqv/e ad fatigationem ut .-. ., mitere ut. An. Syr. 171. 
13; Aphr. jjoo. 22, o»i.fl. i,n; UJj ]]^ prorsus fatigatu/r, ih. ,^i. 12; 
^V Jljji, ib. ^». I ; Athan. Ep. 30. paen., BHChr. 140, 343, 414 ; -^ 
-t'>^'>- wJI multum laboravit, ib. 187. ult.; BHChr. Eccl. 671. 10, B.O. 
i. 386, ii. 15, 224, iii. i. 120, iii. ii. 307, 465 ; ^^f Jl^ )JH Jl, C.B.M. 
(Wr.) 813 b; C.S.B. 210; i^!, Ephr. ii. 330. ult, iii, 135 D, 417 E; 
liiAs 04.1? lU^, ib. iii. 44<5 A, malim «i.Jlf; loo. l.J|f jL'wo, ib. 
589 D ; Christus Jjis^ y! ])ifessusfuit ut qui eorpore indutus,lB. Ant 
i. 36. 14; )J1j, ZDMG. xxx. 239. 

Part, act Jjl', emph. |:JI, f. UJI, ]lLl fessus, )ll' II indefatigahilis, 
Jes. xl. 28, B.O. i. 105; )J' JIf )f=^, Ephr. iii. 44 F; ^foyf jjl nos 
capere nititur. Is. Anti. 112. 17; JJIj )l^, Off. Mar. ^j. paen.; f. )t»Va 
\l)if animal laboriosum, Aphr. Jl». 11; Loot )^JI laboraiat, Eus. Theoph. 

' II F 2 1871 «'A\Or<A _ tVreA ,^r^^t<l - tr^ 1872 iv. 31. 14; »M U)J Iki-^li. J-.»o? plena laboris est, Ephr. iii. 78 E; 
emph. IkLjl' Uo«, piscatio laboriosa, Eus. Theoph. iv. 6. 62 ; pi. m. 
^Jl withtniur, labore fatigantur, Ps. cxxvi. i; JHo ^^jLaof U^o^ 
^il,Ephr.iii.589D; ^M ^, Off.Mar.,^a*,.i3 ; ^^ iaiwamw, i Cor. 
iv. 13 ; f. ^Jl, Mat. vi. 28, Luc. xii. 27, Anecd. Syr. ii. 151. 25. 

Part. pass. yA/essua, 2 Sam. xvii. 2 ; )Jo, Deut. xxv. 18 ; Joh. iv. 6 ; 
emph. U5. BHChr. Eccl. 217. 3, B.O. ii. 326 ; J-JI )ock>o scriba fessus, 
C.S.B. 574; C.B.V. ii. 370; cn\.v>.'>> ^ )-JI --uLkj?, Anecd. Syr. 
>'• 383. 7; t- )l.aa*» JuJIo |u*J^L, Is. Ant. ii. 124. 19; pi. m. ^»^r 
^Jlt, Job. iii. 16 ; Koh. i. 8 ; a^otaui*. ^)i ^a KCKfiW^oi' ^^i* >^/m»'i 
4 Mace. vii. 13 ; I Thes. ii. 9, v. 12, i Tim. v. 17, BHChr. 412 ; emph. 
jij ut Uo^e Ua^.. -^'ni'". 81, Mat xi. 28, BHCarm. ed. Sceb. 33. 8, 
B.O. i. 93, Ephr. i. 361 A ; \lVi, ib. iii. 241 D ; Ephr. ed. Ov. 345. 23, 
Is. Ant i. 1 10. 8, Off. Mar. xxa. 10, fti. 17, jo*.. 6, 1 1 ; passim scriptum 
est jljil, qutun in pronuntiatione jJil et Uil non diiferunt; f. liLlJI, Ephr. 
iil58'4D. 

Ap. lexx. ISCjj U-.JCU .%aa2L .5. )io|! ^ JJI, BA ; it. v-Ua IJJI 
^-,ij ^-y (^ c*^-, ib.; it ^^^\ ^.^\ HoJI ^so IJir, ib.; it )))' 
JJI .^^.-JJ ,»^ .v-^JiiJ, BB; it ,.,,>*ij JIJj, ib.; it w->4f»i kJJI ^/«^o.^^~^'j ^l^jj ^-.y ^ ^;;„^ .5^ ib.j it. JloJJ ^ JJI' 
>^*h .7 . jXjj Ljoj llxiJj w-^-JJj t-^J'i, Hunt, clxx ; it. .JJI' .wJI -ji". i .'^lA.x .JloJI ^ JJIJ, E., qui formas grammaticales dat, et 
ex Orat pro Diacono laudat JinvniN, JiA. ^ &.JI0 cu«i^; ; it •..{ Jet 
t«flt>.wfi-> wjj; Joa. It partic. .^^ftr^ -^^ .SSo s^l J-N^^;'* JlIJI 
^^^-^ j^\f>.^,ju .ZL JJJI, BA; it. itt*^xBo .> «.«.i< .Jo .y^oj u,/ou j^JI iUx o^ Ji*. BB; it ^,^. .,;^,-.i^- ^Jl, ib.; dat K. JiiJ|, pi. ^V, 
f. ])^l pi. JfcCJI; it JJI, pi. ^Jl, ut Ii*, pi. ^jo; exponit jyLil, 
laadans »Lq^ ^ UJjo M! [L^ 

Ethpc. y^iy* laboribus fessus erat, lahoriosus ftiil, Kloet JJftK^, 
B.O. i. 462.' * 

Aph. -I^et w^/', part. JJLae et JjLo, defaUgavit, fesswm reddidit, 
Job. xvi. 7, Koh. X. 15; ii. ^^Jll'. . . ^ ^l», Jes. vii. 13; yklJ/'J} 
Jtd oSNrt , ib. xliii. 23; wj^C^/', ib. 24; Jer. xii. 5, Mai. ii. 17; 
yoV>i(' ^ILao? Jjijjl ouBx>\ Konovv, Sym. Jes. vii. 13, sed fi-V j>ffi\ 
yeV>i( ^ « ^ Jat > ? I>iull, ib. cod. Curzon ; Korttpydaaro, Ez. xxxiv. 4 ; eyKmov 
.VoiV, Jes. xliii. 33; yi». Jii, Sir. xiiL 11, Polygl. 13, ubi JJIJab ; 
j^p, ib. xxii. 13, Polygl. ^^JJ; Mat. xxvi. 10, Luc. xviii. 5, Act 
xxiv. 4 ; (.ii. l^lLo Ji\n\ quart mefatigas t Anecd. Syr. ii. 153. 5 = 
Vjf jK^e ; Act. Apost. Apoc. eni. 16, Act. Mart i. 148, 244, Aphr. 
fi. 30, C.B.M. (Wr.) 1067 b, 1068a, C.B.V. iii. 44, Ephr. i. 84, 385, 
iii. 641, Ephr. ed. Ov. 119. 4, Eus. Mart. Pal. 6. 21; .-^v ^Jj, 
Jac. Sar. 1291;/ Is. Ant i. 272. 15, ii. 80. 17, 214. ult, 248. 9; 
jJlr, Jos. Styl. 82. 4 ; V-Jl^ «^ «{o I^JI fessus es et me eliam fessvm 
reddidisti, Kal-w-Dim. 112. 18; ^JLso aIo ^JI, ib. 19 ; Sachau Ined. 
Syr. Ja. 22. Ap. lexx. .tto-Jo.^^j.^^/ . . . <_-xij JloJI ^ JJU) 
[1 -W*^!] UJI, BA, Hunt clxx; SC UJU) .Sj .JUJI ^ JJU, BB.' 

JL'oJj, sed ap. Nov. Test. JLoJI*, pi. JUJI, f. id quodfaiigat, labor, mo- 
Ustia, defatigatio, Gen. xxxi. 42, Ex. xviii 8, Num. xx. 14 ; ^roljl id quod 
labore paravisti, Deut. xxviii. 33, Prov. v. 10 ; <f*l^li Jl'oJI id quod tuis 
manibus partwti est, Job. x. 3 ; laborisfruetus, opes, ib. xx. 1 8, Ps. Lxxviii. 
46, Jes. xlv. 14, iv. 2, Jer. iii. 24, xx. 5, Ez. xxiii. 29, Eos. xii. 9, Hag. 

1. 11; ap. Hex. JleJIo \s>\o leimc koX iroms, Ps. ix. 28 ; nAvos, ib. liv. II, 
Sap. iii. 15 Pesh. ; etLoJI O'ftSjf ^«N./ oi aBfrowrts rois novovs avrov, 
ib. V. i; kAitoc, Hex. Sir. xxix. 4, Pesh. ib. xiv. 15, Sap. iii. 11; Jlf 
JLoJi oKOKtaras, ib. xvi. 20 Pesh. et Hex.; /x<5;jflor. Hex. Ex. xviii. 8, 
Num. XX. 14, Koh. i. 3, ii. 20, 21, 24, Theod. Job. vii. 3 forte ; 
uftN i^ ILpijo u^^ . ^yi s 01 n-(Si/o» irov koi oi fUxOoi, o-ov, Ez. xxiii. 29 ; 
JLa<«; JloJ ol Kor ipriniav fioxOot, Sap. xvii. 16 Pesh.; JLoJI «a3 koko- 
fu>x0os, Sap. XV. 8 Hex.; JL'oJI", 2 Cor. vi. 5, xi. 23, 27, 2 Thes. iii. 8 ; 
JloJI JIf i^oyip-i, Geop. 98. 16; cum aff. «16||, etc., Amir. 183; ^loJI, 
Apoc. Lit N.T. on. 3 ; An. Syr. 14. 30 ; [seh^i JloJI labor in orphanis 
tutandis, munu^s tutandorum orphanomm, bono sensu, Anecd. Syr. i. 
App. 33, u. 86, 24 ; Aphr. ^». 8, BHChr. 73; U^oU JloJI moleslia 
itineris, ib. 605; sed J..i.>oi} Jloik, Kal-w-Dim. 83 a; B.O. ii. 
XX, 169, C.B.M. (Wr.) 523 a, 1068 a, Ephr. i. 86, 361; oU Jl'cjL ]i 
y^r absque labore profligavit eos, ib. 217; divitiae JloJI yOOMl^l? woio^lf labore manuum ejus partae, ib. ii. 270 ; Eus. Theoph. i. 47. 
40. 57- 3. "• 51- 14, 15, Jac. Edes. ed. Wr. 21, Sanct. Vit 121 v. 
Ap. lexx. ii))S3\j 'L^\ vjiUl ^^...oJlj ^^\ JloJI, BA; it ^^ JloJI 
^yii J-y» ^Jo .jiT'Lxl, BB; it .] .'-Uc^lj JilXjl, ^^Ij ,.^1 
L^yki JikS^.v.**;, Hunt clxx; it ..>.*J1, Ibu S. Thes. §30; it .Jiiil 
I50l .'UlJI .,.,**iJl .JUai .Jlv^v .Jl'oJi^^l, K. 

wJI Hier. laboravit, oJI, Joh. iv. 38; >oV-'JI, ib.j ^Jl laboravimus, 
Luc. V. 5 ; part. u^V fatigaius, Joh. iv. 6 ; pi. ^Jl, Mat. xi. 28. 

Ja*^ Hier. moleslia, Mat. xxvi. 10, Luc. xviii. 5 ; cum aff. .ooilai<.ii., 
Joh. iv. 38. 

U^il)' regio ubi colitur radix Valeriana, rA AacpriK&v ^, Galen. 
45 V. Nomen habebat e monte in Pamphylia. Cf. Diosc. i so, 
"• 347- 

JaJI Neo-Syr. com, gen. dolt, astutiae, fraudes, Stod.Voc. 

\i^^ Neo-Syr. dolosus,fraudulentus, astu^us, Stod.Voc. 

(iuJaJI nom. urbis epalis Africae, ujJiaJI ^} tOsajjLkfioa^S nXov<nav6s 
ajri Aa^dvrjs, Pltisiantis a Labane, nom. epi, qui concilio Carthag. sub 
Cypriano interfuit Bel. Jur. 86. 5, Gr. 53. 75. Vocatur PusUhu a 
Lamasba, Eouth, Kel. Sac. iii. 129. Cf. Morcelli Africa Christ, i. 194. 

tfio^iodJI nom. urbis epalis Africae, Mea^icLaJI ^; kfiBOjJkMaa*J)o/, 
Rel. Jur. 75. 13, 'OirruTiavbt drr6 Aa^ovptjs, Eel. Jur. Gr. 46. 22; sed 
Hortensianus a Laribus, Routh, Rel. Sac. iii. 121, Morcelli Afidca 
Christ, i. 199. 

JfsJI Lebedus urbs Asiae epalis, JjaJI? J.oiao Cyriacus Lebedi epus, 
Syn. ii. Eph. 12. i; cf.WUtscb, Handbuch Kirchl. Geogr. i. 156. 

<alJ4i| rescribe .ojj^jl "Kayavov, panis tenuis, JjL>o) J<^-\ .Si 

tfiooJo^JI Xayav, -oVtr, ilia, pars lateris inter castas et coxendicem, 
inguina, pubes, iiUJlj i^.U Uj i_JLii, BA; .jLaTlo Jimil^ .^oJa^JI 
AJLJIj I4.JJ L>j ^LJUi JuLtt.00; Jia.^ jLi!m^,ap .t..,;..:.^ JUj,, BB. 

ktto^JI i) Xay&s, lepus constellatio i_*Ji'<ll ^iAJU l^-se^ .a>a^. 
Hunt. dxl. 54 Vj it. animal, .moioioiots .aoo^JI Xayitt x'p'f^'tos, .oi 
^J^ i^j\ Juh^t \^Jil, lepus, BB, rescribe >w9\JoiS^; it joa.^J' 
,£Ba*aai»Jll Xayas 6a\a<T<nos, piscis genus, v_,«j|1 •l^^? Jaj>/ ^« ,^} 
{jf^; ib. ; it wJj^l .oZflB is> ^^ «o>la^, BA, BB. Cf. Xayaos 

BaKarrios et \ayahs ;^»po'aior, DioSC. 1. 175. 2) X(tyor, Sermo, C.B.M. 

(Wr.) 1055 a, 1056 b, 1057 a, 1058 a; vocibus J«joJlw et \jnjt, 
respondet 

. aacv^JI et >fiea&o^U \ayimovs, trifolium arvense planta, kasoSo^JI 
Juaj»? "^.U ^; ojoi, Galen. 48 r; it Jjj.^ •l^^^i? J^lo .asoSa^JI 
j_<J,Vl, BA; it ^i ^{o .>_*J;VI Jj».j .Juajijf JLiLo .jodclSq'!^ 
Jj,.^*. JUi .Ioj)|' wiLsa .Jfe.i'^«vi-t JjS.It woioV.'/ JiAm'v ..c&ei^ 

j^i ^Ja^ Jjj i.^,jLA\, BB. Cf. Diosc. i. 519, ubi \aya7r0vs . . . ^vcrat 

tp JTpa(riais, 

>waitx\ol^a^l^ et .oaa^lKSo^ XayiKpddkiios, cui oevli qualet 
surU leporis, cujus palpebrae toi/wm oeulum tegere non posswnt, ita ut 
per somnum apertus maneat, sed sec. B.S. ocvius leporis, tCDO^o^G^I 
. . . i_^^t O-^ X^^ii ^-^ .oZjod {.a ^f [1. tfloCLaoJ^l^a.^] 
\sL:±ii Jlaiicua]^ yxii. Soiol^h Jcxt)/ ^ .« ^o:a^^{l^(4J|i 
^^^1 ,^1 ^jisf. ^Laj; .Jjuif ]i)j::^ Uaaj h lu^i .)-^i^, BB.' 

yo.^.^ legatum, wMO^AJi. ^ f..NiS v^'^'^ >aaA, unicuiqux 
servorum suorum rem testamento reliquit, Jo. Eph. 315. 8. 

JjJI \riia, Leda, nom. prop., Spic. Syr. ^^. 17. 

yojjjjl, it. ycufjl, it ya*?JI, it ^jjl, it Jj^ et yOtf^ Xdicwoy, 
\ri6avov, m. ladanum gummi quoddam, ^jjl V^oo/ .cuJ^JI, Caus. Caus. 
208 r. Laud, cxxiii. 357 «; .clSCsJl *U-1 ^ wl Jj,^ Jli \^\^ 
cy/*"'j ••fioo^Jilo^fk^a* clir* »-s-^»--~-ij -U"^^ '-• ■!■> cH* *-iL^-» 

jjiiUl ^\ [1.^] jjS^X^j.. ^^ Jli, .'UJI j^, BB; it ycii.?JI 
^JJ'i, ib.; it. ^^iV yCultJI, iBn S. Thes. § 9; it ycufjl Oj* ^oV.ca«A 
^fik «o»oV-j?, Galen. 33 r; it ^^i,'i ^cu»JI, BA, Hunt clxx; it yajjjl, 
B A ; it. ^i'i^\ yolpj: Ju j«/ yol jjl, K. ; it ^j'i\ ^«a.rJI, Lex. Bibl. Ind. 1873 •:• Qseui^or<ll _ »J!»<ll •:• 
1878 Cf. Diosc. i. 1 20. Apud Ibn Bait, ^j j5l eistus eretieus, ii. 409 ; it. Lel^ 
eirsium acama, n. 104; it. l-XJ' \ft^e(mvallcMria 'polygonatum, ii. 351. 
y?)l, yj-ii., ^Jf^, vide Bub ^^. 

lo}]^ folium lauri, ^\j;pk£Bao .^^jaV^ joal,\\^\\o >«a»7o;)l jliJI jjj, BB. 

Ik^jIFtlj imago, ^J^ .oXao ;a u^/, BB, SC. avSpias, -avra, cam ^ 
signo accusativi. Cf. j^jLifj/ col. 258. 

1^4^ )«)!' hie, hue usque, Nold. Gr. 160. 

Viofoll Aovyiovmc, Lugdunum urbs, Eus. Hist. Eccl, v. i. r. 

|lIa«foll Laodicea, nom. plurium nrbium, Apoc. i. ir, BHChr. 348, 
BHChr.Eccl. 8. 20,B.0.ii.xc; UIa^jo)), ib. 326, iii. ii.14 ; it.C.kv. 
ii. 520, iii. 180, 181, C.B.M. (Wr.) 1020 b; exponit BB. judicium 
jpopuli, U&:^} Uft )Ia.;oJi. 

jJloU lapis lazuli, gemma, Laud, cxxiii. 298 v, rectius ?io))l, q.v. 

jlo^oJl vide sub ^oik, ^. 

yojj m. leo, animal et zodiaci signum ..» .jili/'oot? [1. .oj] »o)l 
SMi'i\ _yj»j pir^' '*^' .Jjfca^so ^ f^, BB. Inde Xeo, nom. virorum, 
imperator, BHChr. 77, B.O. i. 258, 405, Dawk. ii. 210 », C.B.M. 
(Wr.) 644 a, 986 b, Ebed J. 221, Dion. ^.a. 3, alius, ib. 11; rex 
Armeniae, BHChr. 308, qui yOo)l, ib. 397, it. tCA^, ib. 407; papa 
Eomanus, BHChr. 82, B.O. i. 404, 411, C.B.M. (Wr.) 607 a, 940b, 
983 b, C.B.V. iii. 259, 267, Syn. ii. Eph. 13. 5, 14. 27, Zachar. 333; 
^oHf oȣaaoa^ Leonis tomus, B HChr. Eccl. 165. 2, C.B.M. (Wr.) 829 b, 
Jo. Eph. 21. 4, 36. 1, ZDMG. XXX. 236 ; yo|l kw^j Leonis asseelae, 
B.O. ii. 302; epus Haranensis, B.O. i. 467, C.B.V. iii. 253. Pro 
y a\t ./ yoU, BHChr. 77. 14, rescribe yCi\->.^ yo)j, et cf, ^a^kA</ 
col. 136. 

tttajoV Leonus pro Ktowarot, Leonnatus, unus e ducibus Alexandri, 
qui post ejus mortem Phrygiam ad Hellespontum regendam accepit, 
Eus. Theoph. ii. 77. 7. Bescribe ««eci^)jjoJi. 

.ttOA^oll, it. ^a.^o|l, >m>. \ >i\, >'^i% ^^\ Leontius, sc. 
uaeo^olll Caesareae urbis Cappadociae epus concilio Nicaeno interfuit, 
Ebed J. 2o6,qui idem ^a*^o|l, An.Nic. 11. Adde ^oJI, BHChr. 81; 
waS 4» ^i\, Zachar. 339, 341 ; Anecd. Syr. ii. 224. 9; w^oJ, C.B.V. 
iii. 30. 22, alius, ib. L 26, C.B.M. (Wr.) 1097a; ^(Ljjol, BHChr. 
117. B.O. i. 264, 406, C.B.M. (Wr.) 430b, C.B.V. iL 503, iii. 234, 
Dawk. vii. 1 39 r, ubi martyris Leontii dies festus Junii xviii j ejius 
Antiochia«, BHChr. Eccl. 91. 8; epus Neapoleos in insula Cypro, 
C.B.M. (Wr.) iii2b,- ua^joU, BHChr. 117, C.B.M. (Wr.) 713 b. 
Exponit nomen BB. leoninus, Jm^/ .m. 

U^joJI, BHChr. 77. 18, 78. 2, ^JoJI, ib. 78. i, mboa^joJI, ib. 
77. 18, Leontinus, h. e. Leo ii, imperator. 

.m.So ft j^py Leontopolis urbs, B. 0. i. 258, 405 ; eadem 
.aw..:^cidci^D, BHChr. 77. 12. 

.£B{y^oll Leonidas pater Origenis et martyr, Dion. ublo. ii. 

•Molj \a6t, populv^, [l&ull] ttuJ .|iv^V) BA; it. ,]jkia .Site (a ^f 
X«U^, BB. Dat etiam leU^ t*^>«^ .fisQAAfiso]!, BA. 

|b<>9a^xDo)l elementa literarum, iSi]^ *— tr^ •lj"*'-r .«, BA, sc. 
trroixeia, cum ^ accusativi. Scribit )b»so4'tf Dj BB. cum eadem interpr., 
praeter <— 'jr^- 

UaoH amm planta, i_jjJJI, BA, sed i_jyjl, cod. Goth., et Hunt, 
clxx; it. (sic) ^_J^1 Ujci-I ^^Jl jiioJIo lls-^oik, Lex. Bibl. Ind. 
Reapse JAol^ arum, q.v. infra. 

.0 n I ^joll agricultv/ra, industria, «.«L:^ .jLo«.i< .ot .7, BB. 
Bescribe t oa^^oIl^ yfupyauli'. 

•cDotoJI Larurus, nom. prop., Dawk. xxxv. 

,£Da^iLoll s. •flso;.^Loll haeca atropae mandragorae, l^oiAl K^a 
_.. ; -H ,11^^ .)l^.$S, BB. Idem postea dicit |b^da> .ft\^ ■m.^joa 
^,12^1 t!.-* .Uleolit )^i*^ )**• Sonat Xiffapyvpoc, sed expositio 
minime quadrat. 

tMCLi^olf \a6vplt, lathyris planta, Ijlj4il ^1..^. ,fis^)aAm<t j.( c^iJI f.\y\ ^J iLu i^UJI (jiJt>j •**j4>^U. -BB. Bescribe .A.ioLl 
q.v. infra. 

)V' '^eo-Syr. fettinavit, properavit, Stod. Voc. 
>.N,\8 Neo-Syr.ye«<tnare _/««■<, Stod. Voc, Gr. 82. 
jJjLj^ao Neo-Syr. qui/eslinare/aeit, Stod. Voc. 
jlIU^^ Neo-Syr. f. approperatio, accderatio, Stod. Voc. 
jJoiJl lapis lazuli, BHCand. 19 », Pers.-Arab. o]yfc1, •»^X .^jjV. 
jjjl' maledieens, it. jjjl' Neo-Syr. maledixit, vide sub rad. )^o2^. 

>£ooio;a^)l Letodorus Cybiritanus condlio Nicaeno interfuit, An. 
Nic. 15; idem tsoto;^.^^, Ebed J. 207. 

).^d^ll Xaxo'^r, -01, lapicidae, Jo. Eph. 334. 13. 

• o^JI harav, Latos, Lalopolis, urbs Aegypti superioris, Athan. Ep. 
iso. II. 

•fiso^H vox ignota, ap. Aq. Jer. Ii. 28, Heb. ri^riB, 0'. I>«i7\. 
Forte aliquid omissum est, et legend. >A9a^lL^;^.xB. 

w>9o^]l, it. i£a^a^ll nom. medecinae, vel sec. alios plantae aromaticae 
^U«J1 o^*>. jl ijyill i>-J (^jiV ,a.Qi».aa ^1 w>»c^J! .>aL^<iii BB. 

■ttox^jil Latinus, bestiae nomen cujus numerus ap. Kev. liiL 18 
est dclxvi ; it. nom. gentis Latium incolentis, pi. cluJ)} U^ce), Bod. 
Or. dlx. i3r, 0. 2. 

^Ll\ Latinus, BHChr. 25, Ephr. L 192; pi. oUuJ)!, ib. Cf. 

UJI Laja, nom. viri cujus pater '^acuk, i Par. iv. 2. 

t»)A&>ll, BHChr. 21. 16 pro .jBJfi-k.W, vide supra ,a\A<a^( col. 
141. 

tflsoxtU m. suillus, BHCarm. ed. Sceb. 173. 4. Cf. Lex. ad fin. 
ubi (ja^ii-, sed vix diceret BH. j»eL»./'.«aa..|, et potius credo quod 
sit oaecLiLt 9x°^i ^•'^' *"'• '5°- Jli rad. SyriB inusit., Aethiop. IN? legare, nuntxum mittert, Ar. e)^, 
unde is) 511 misit. 

yJLi, JaJli, Heb. •!\f}'?P, Chald. ^K^, MS^P, Ar. dXl, m. 
legatus, nuntius, Neh. vi. 3, Hag. i. 13, MaL ii. 7, i Mace. v. 14, vii. 10; 
spec, nuntius Dei, angelus, Gen. xvi. 7, xiii. 11, xlviii. 16, etc.; j^Uo 
jl'di nuntius mortis, angelus mortifer, 2 Sam. xxiv. 16, Ephr. 0pp. 
Gr. ii. 401, iii. 257, 0£F. Mar. etJ. 14; male jloM loJLo, Ephr. ed. 
Ov. 144. 12 ; )oi^!t o»9l^ f^l'ut Dei legatus, sc. at is qui errare non 
possit, honoris causa dictum, i Sam. xxix. 9, 2 Sam. xix. 27, vel at 
qui omnia sapit, ib. xiv. 17, ao; ]fiVJe uoS, Ps. Ixxxix. 7, Heb. 'ja 
DvK, et sic \a\Lio ula pro Gr. viol Otov, Cjt. de Incar. 124. 2, ex eodem 
Psalmo. In versione autem Syriaca Isagoges Porphyrii servavit Syrua 
] n\ }_ ubi apud Brandisium et in Ammonii editione Veneta Or. SyytXat 
et At. (»J^, cf. Hoffm. Herm. p. 153. Apud Hex. \s>'jiji> ayycXot, 
4 Reg. i. 2, 3, xix. 14, Pesh. ]»^^l nuntii. Cum aff. uslLe nv/ntius 
meus, Mai. iii. i, unde Joannes Baptista vocatur >uot l>«->r^ o»slL«, 
Clem. Rom. Ep. 139. 2. In Nov. Test. lilLo angelus. Mat. ii. 13, et 
passim ; JaJLa <mJi archangdus, I Thes. iv. 16 ; ]il%sa «JL>> archangeli. 
Off. Mar. a*«. 6; lajli «»a» id., B.O. iii i. 311, 355, iiL ii. 202; 
adde ib. L 26, 34, 35, etc., iii. i. 311, Ephr. i. 438; pi. ^)Li, 
ib. 70 B ; de angelis qui ab Abramo suscepti sunt, cf. Jac. Edes. ap. 
Ephr. i. 167 E. Ap. lexx. .lie^L JialLo. ♦ J^' ^1 ct)^ jaJLsp 

OLm'L&OO liVlaa^^ .yOJ^O^ V; y'jVVI B;NV>0 i^.«*a tlflafl^ .« 
B;S XO .'^]^ )^0_W ^ Ck^? t ^ .,« «» .]et2i^l ^ Jk^^l^t 

oloio:^ jL^b^iol^sjaao )*^; ycu^olia}, BA; it. .oUd i^ y^( ooL ioJLo 

B.N-w .fi^ )^<uo ^ <x:::kt '%^ i-i-r^^o •)o»^(' ^ jklaVJf 
laAj ^ aIsUj? yat^o/ llf t^:^} Joio .Uaa^^jet ^ A.^lb^f 
0,01 fO ooi fc^lykOj; .al' .oXoia^A^ [)i.Nvi»io] ji.^? .co^olisf 

.yol^ol )!? i:Jc, .if^a^ IIL^JD UL ool \ai» .J^yi i&)^1 «loia:^ 
)a]Lo '^^*9ot ^*.^^t»ao .Vfso fkJ*' i«d^.v> V; B.Sno ln.m» )^oi? io]Lio 
JaIow ^ tOofiao .yOe»A^to .oo^o^^aas lott'S .k^S^ )>^^^>^ 

iiQ 1875 fw* »^ i&flor^LUMr^ _ vvri-LsB QO^lO ^oA^t^A OJLS9 «ll.:. 1876 ^Asi .)lnS...o U>)Lao ^; .ooixao .^,i>«.a^joo . .» ;0 vo ^laj vif 
|Jo) .Uof^/ lu^bfiaS cT* •yiawS ^jaoo .^•«. " i? )jja>n*ft\ ^tfls-ajo; 
^>]b^ ^1,;^^ ^li JloS..".? |jm J»io M« ^|o )^)Lc? \jtuk. ^i 

.a .\jeiM, Oct Ui^::k:^o .tyt.ii^ )b>. IJLils Ikaojk o»:^^ ^^ l^>./>^; ^^.^jo 
iS<l'^\ |j>?&...«J», BB, addit J.^ - J>^ .)Ji?U«x> .eleo «^ ^(^ IsiLp 
e)^. Denique .jlloi poils^ )ilLo Voo^o .iS:lli\ d^tUl l|)L£> lilLab 

0)0^1 OO OOI>l|o .LgUi^; IJ^CLL^ UiJO Ofc^ J>JO« ^/ Jio^ .)J>CUI 

U;A)r caj^ofD .)>i»oir, K. Quoad caetera cum BA. consentit. Adde 
IbokAjo lisJLtb sunt l^-^aikMbsSe, »oov/wkx, sed Deua est tiiioiottoo, 
Hoffni. Herra. Lex. 

•Jho Hier. m. angdus, Joh. xii. 29; it. .JSv, ib. v. 4 forte pro 
^]bo; l^lLo, Mat. xxviii. 5; Ui^; otalLao, ib. 2; pi. ).^o)bo, ib. 
xxiv. 36; wOlsILso, ib. xxv. 31, Marcviii. 38, Joh. i. 51, p. 247, male 
woa^jo, ib. p. 13; .ooMdlLao, Mat. xvili. 10. 

lisJLao, pi. ipljjo, Neo-Syr. m. angehis, Stod.Voc. 

^I^Jljo angelice, Ephr. i. 145; monachus )caS.hoo K^JlaIL^ 
more angelico vitam cueeticam dttcit, Severi Khet. 1 1 7 r. 

IL'cLsJLse f. legatio, missio, Hag. i. 13, Eua. Theoph. i. 79. 4; ayyiXla, 
ib. ii. 94. 5. 

wslLc Malachias propheta, Mai. i. i, sed t«£)l:», B.O. iii. i. 6 ; Dion. 
|j. 7. Ap. lexx. o'm IkJOjb tolLo ♦»»)L^ ^ / oLoot? ^iioi .UaJ i>fl)ljo 
^J.<lu> fjy^\ eUil .]«0f^ ).'>Nv>, BA; it. .7 .]*0f^ \o]Li> .^ .la msJLo 
uXo>.; tiamain .7 .]o»^lt U>lbo, BB; it. ^\j, .hof>. lo^Mo, 
Hunt. clxx. 

tolLo, ji^alljo angelieus, Amir. 148, Ephr. i. 132, C.B.V. iii. 190; 
vocatur Simeon Stylites )i~-- uslLo "angelus terrestris," a Jacobo 
Sarug., Act. Mart. ii. 239. 8; f. J&^jLc, ib. ii. 504 ; JUoJLo ]laj,j&Xae 
ivipyfia ayyfkiKri, Hofifm. Herm. Lex.; l&LalLab JI'clso?, Off. Mar. j.. 9; 
pL f. Jl^^lLis, ib. ^A0. paen. Ap. lexx. -l^U^ IJlsU^ IaJL^ ^ 
Ib^IUe .l^LslLo, K., qui ex 0£f. Nativ. laudat ^.^ji^jb ot:^; o'oi 
lIsUoc )t<N\T- ; it. ex Orat. pro Diacono Ujbo Ioaqas xom^o^odo 

ialLc Angehis, nom. prop., >aafi\^/ oot? )>alLo, B.O. iii. ii. 300. 
Us)Lo, IkOo^oo althaea, vide sub rad. .iNv). 

I^jf Neo-Syr. hie, Stod.Voc. 

loll DOm. loci, uoUa OdfV-*.^ i^<ppi<l>ri<Tav (l> A.tx'> Heb. ^n7, Hex. 

Jud. XV. 9. 

)j)a)) \axam, olera, Jjjii .iio^'i* .olee ►» ^/, BB. Kescribe )ji(i^. 

"-T-j"' -{'>""•'■' Xa^cvT^piov, dolahra lapicidarum, \ "-^ "■*" .ot 
ijjj .i:Lo'^ •Ijc^Bo^, BB. Bescribe yoJ;^cu|o»ms)j. 

wio»m^)) 'kaXrjfrfi, loquetur, Jixij .'^Nyi .oito iS ^(, BB. 

^.fc^ll Neo-Syr. infra, Stod.Voc. Cf. bw!^. yB' Neo-Syr. culjpavit, Stod.Voc, Gr. 65, Nold. Gr. 302, Ar. 3. 

luiba^ Neo-Syr. m. ctUpatio, rejyreliensio, Stod.Voc, Ar. ^JJ. 

li^.S. Neo-Syr. m. eulpalor, Stod.Voc. 

Itsvir^ Neo-Syr. f. etd]>a, culpatio, Nold. Gr. 32a. 

y^-'^'^ Neo-Syr. culpare fecit, Stod.Voc. >)l AajSij, urbs Africae ejSalis, cujus epus Januarius in concilio 
Carthaginiensi sub Cypriano interfuit, Eel. Jur. 71. 21 ; Qr. 43. 18. 
Apud Routh, Rel. Jur. iii. 118 Jatmarius a Lambese. 

•^MS;^.mU«»ll Aij/ovm rr<f)payit, Lemnia terra, quam sunt quivocent 
sigillum Lemnium ob impressum illi sigillum Dianae sacrum, ^X* 

u^:,,\'j^ L5JJ1 ^^1 f^ vKl cr* ^^*^' r""^ u)>p-!j -OUJJl 
ll-ij ^jx^. J[ jjo -li-'. ijjjl, BB, quae verba Graece legas ap. Galeni Op. ed. Kiihn xii. 169, unde corrigas iliU-JUl iji\\ ^^U j-Jl! — j, 

BC. ^f ySKrov 6miid(ov<riv fytot \yjfiviai/. It. ■~-''ia'»^}-*^<^U 

QJ.»U vide sub )iiiftS infra. 

l^o^oA^JJ denies inferiores, ^JJ^\ ^JLL-."i!l .U&JLL Ii*,, BB. 
Potius est afKpaSoyrft ulrinque dentati, cum '"^ accus. praefixo. 

.oAxil^ \diatav, fulgens, sjilendens, ij^-i-* ',<^^ •U'^r'o, BA, 
BS. ap. BB. 

];lA:ttll, |,^.ax>)l, vide sub ltUv>\. 

>ol>ax&>sl' rescribe ■- ■|/»«a'K\ll Xa^\^ai^, sinapis a/rvensis, llfiM .6t 
^j...:a ».«»-» .5Jj Jip- .)i^?f> BB. Cf. Diosc i. 259, it. ^^L^, Ibn 
Bait. ii. 413. 

*** h j"' ^'^Ij Aa/urporaror, illustris, fxdgidus, jj *^c'C-» .|>< ^ i 9 i V) 
ija^uaj), BB. Rescribe >a9Ck^OiA>9]j. 

.mi.Joi fty)) Xoftirporris, splendor, .)la-^ ft \» .oZ..aB j.^ ^(^ 
<Li-.a, BB. Rescribe .da^olft^lj. 

. o Ji»)j tjrnw, .LJI .Jicu, BB, sc. to \aiiirp6i>. 

^a^\^\&o^]i XcoKTOTrcToXov, leontopetalum herba, Galen. 49 r. 

oIa^]) Leontini, urbs Siciliae, Dion. ^o. 16; eadem -n'-^ "^N, 
BHChr. 26. 14. 

.fi&.^)l Leontius epus Antiocbiae, An. Syr. i. App. 3; im..^ ill 
yfiS «»■{? Ascalonae epus, Syn. ii. Eph. 11. 15; alius Magnesiae 
Maeandri epus, ib. 12. i; it. nom. ducis, Jos. Styl. 11. 9; scriptum 
est nomen AjJI, Syn. ii. Eph. 65. 6; it wv^U, Anecd. Syr. ii. 227. 16, 
C.B.M. (Wr.) loii a, Jos. Styl. 51. 2. Of. obcu^oU. 

jojAjJI m. imperator, sc. voc. Gal. I'emperewr, Ia) )i'>'Sv> )oiAj0 
jyjjoiilj, rescribe ji.i'ftXif, BHChr. 484. 10. 

j)iA)JI \aaaia, Losea urbs. Act. xxvii. 8 YB!h., eadem \lcoi, Fesh. 

1I9ci^.a)I vide supra )uOo.^.aBo)l. 

jib^V f. veslis lanea, indumentum, .)ua^} jl^LuaaL' .)>»-^\ .« 

«seol)>9)l \aiTadov, lapathum herba, rumea; obtusi/olius, Galen. 48 r, 
cf. jt'.^ov^" col. 1306. Ap. lexx, (_;«LZj. yol^ll, BA; it. >fiBo^li 
^> ^/ .]L>9 11 JJ;.^c>■ >.svf^ ^oLj^lI ^i ^io .^\Jtj^ Jlb^coOdl. 
jL»iH' ^a«»o, BB. 

•• '^'^ • b ""^ Lejitis Magna, urbs epalis Africae ^) .£0).,^^; 

Tl^vN.^aU Aioyas an6 \tim.fuiyvrjs, Rel. Jur. 87, 26, Dioga Leptt- 
magnensis, Rel. Jur. iii. 130. 

.qjmA)] XcTTiSioi', 2«;n'c{tum herba, Galen. 48 r. Rescribe >a<f«aJJ. 

.eoaofos)) Lampsacus urbs, Dion. ope. I a, Gr. Ad/x^aroc. 

|,«ll vide infra |.a^ et )ja^. 

. -^^11 Lacabena, urbs epalis prope Meletinam, BHChr. Eccl. 
499. 4, 643. 2, B.O. ii. xc, 246, 260, Marsh. Ixxiv. 32 v. 

I^ajoyis)) Lacedaemonius, C.B.M. (Wr.) 115 a; pl. |y^ajiaif)b0jl, 
ib. 1063 a; it. 1.oq39««1) Lacedaemon urbs, BHChr. i6, 18. 

Iwjooll Lycaonia, BB. sub .a^oxui'. Cf. juOAo^. 

yU*^JI lectica, Ui.il 6^ Is^U )Icl»)Jb 0/ Ueoiao yt n .^x i jl, BB. 

.ttoaojl XdKKos, 2Mteus, j^\ .)>)o, BA, BB. 

OiflJ) Locri urbs Italiae, Dion. o»io. 3, 1^. i. 

,m^»)l Laertes pater Ulixis, Spic. Syr. y,^. 23. 

, m ■ 1;^ ->jj >-apvyi, guttur, larynx, Jlj-^^ .oj-oo j_a y^l 

iy^, BB. 

ijoa^iV Jlamma, )VJ^)a^.«, BB. 

),m^ill Larisaa urbs Syriae, Ebed J. 205. Cf. tm.jN,. 

.ou«)l \apavia, -u>v, Loronda urbs Isauriae, An. Nic. 16. 

\a><)\i X^por, ineptiae, BeA=nugator, Act. S. Pelag. 7. 47 ; |^«)l 
^j\jju» iJMi J-»W> BB. 

^*j^)i nom. viri, sc. ^a*,)I iA dfSs Naplosae, BHChr. 412. 

.oolJI f aZ<Aa«a, ,^^jiil .)bJi^ 00.? Uaoivso uaolJI, BB. Cf. 
lil^/ col. 221. 

ua«Jol.)| f. >.advpis, euphorbia lathyris, |l;j>o \,iA OMl>->tf >«a<foLJI, 
Galen. 48 r. Ap. lexx. .Ijjuk^ oot^ .fia^ioL]! .J^l J!>j>. •oeu^oLU 
JjJLuil ijl (^j .ijjj^ jl *j'j>4-» i«X-^ * •' ; ■" ». BA; it. .M.iolJI 1877 cfuAa r<lAjSQ - caki>^f<A -aial . risA 1878 ij\sJ>jjiXjt .Ixaol^oo j^oj^^^o loot >B(o ^i ^{o .^1jJ^L> .iJ>\xJ»Lt, 

BB. Apud Ibn Bait. iili^L. euphorbia lathyris, ii. 459 ; it. ^jy..^Jut 
id., ib. 522; sed J-j-Jl Jl^ indigoferae tinctoriae semen, ib. i. 278; 
caetera quae exhibent lexx. corruptissima sunt. Quod sit species 
tithymali, )u^ol^;, dicit Diosc. i. 657. Cf. uncuiLoU col. 1873. 

o»aa11I Laodicaeautha, BM-Chr. 166. 13, forma Ar. i-iJ'i!. Vocatur 
ibi Syr. )->ii*jo)l. 

JilJI \d6pa, clam,, clanculum,j:i^^ Jif^. ,<.-> ,cl» ^a --.(', BB. 

yOilU Xd^i/pot, -ov, {en^ nigrae, "Lt ^J,^S^ .)caso/ ) xftN^ .'La 
^^^1, BB. 

.aX, U.il, Heb. 3^, Chald. 2!?, K3^, Ar. ^J, m. cor, pi. U^, 
yO?iS'., jloai^, Amir. loi, 103, it. ^. j^., Sir. i. 28; cum a£F. t.-^S! 
eor mettm,, Mat. xi. 29; i^"^, n'^S', "f^^, .■j'S'. cor nosti-um, pi. 
^I^^ corda nostra, Thren. iii. 41, Aphr. )^. 3; yoS^-^S!, Num. xv. 
39, Joel. ii. 13, Jac. iii. 14; .oo»Iaii, Doc. Syr. »... 21; dat etiam 
Bar-Heb. .o&Ia^^ o<j&/ dicite in cardibus vestris, Ps. iv. 5, quae 
lectio in quibusdara codd. exstat, sed in ed. Polygl. . aolo-^^va, forte e 
correctione BH, qui locum in Horreo Myst. sic perstringit, )jcu0 ^/' 
0^0 .T .Zv>/')t.'«ii'^^.? '^•^•^ •4-!^P; |oo) us?) .oalci-^^t w>a.>^i o t^ 
)tL^— «, » )?« JkLxLai lojcusj jlojii ^ ]l^ )}o(0 •I'.^X; cf. 
Wiseman, Hor. Myst. i. 106; it. Lagard. Praeterra. Lib. Duo 103. 30, 
ubi )-ua»^Jo;d^. Exstat jL'aaii, Prov. xvi. 7, 11, Luc. ii. 35, Cyr. 6. 
27, et passim; it. cum aff. yTct'^S'., Ps. cxiii. tit., £,om. i. 5, 2 Cor. 
i. 22, B.O. i. 436, Hom. Alex. 531; yCLol&iil, Ps. iv. 5, Hag. i. 
5, Luc. xvi. 15; yoaloLS^, Jer. xixi. 33, Act. vii. 39, B.O. i. 37; 
..~i\ ^$1^ cV Kap&iif Siacra, Sir. i. 28. Valet i) cor membrum 
corporis, «»fiQ^ ]«:>h>-ao jLoLi*; l^aX cor animalium, primum creatur, 
et postea caeterum corpus, Bod. Or. cclxiv. 25 r; Ju^LqIm }LIm sedem 
habent }-^'^-', Bod. Or. cdlxvii. 157 r/ quia tamen existimaverunt cor 
. --a^ >»^ oiV^TtieooTaTov, Hoffm. Herm. Lex., valet 2) mens, pecciis, 
ut sedes passionum, e. g. fortitudinis, .-^^ oi^l, sc. terruerunt nos, 
Deut. i. 28; ot^Sl ks-.U, ib. XX. 8; justitiae, ^A^j o(Lo_.?l, ib. ix. 5; 
voluntatis, >«-<>?. t'>^l> ^^- ^^i^- ^9> doloris o»^^ o)a:)o, Fs. cix. 16; 
f A-f* \^'^ . Prov. XXV. 20; it. animus, intelligentia, viri |A^ i,.n7'inv, 
ib. xi. 20; jia^ ofs tv«^; iJAm ). iov ., Jer. t. 21; it. inores, a a jv . 
otaiik, Prov. xvii. 20; IL'»L )-iiI, Ez. xxxvi. 26; \s\qy \Ia^ mares 
indoeiles, opp. J^-m^; l^ij, ib. ; amimus virilis, )iI^.S».ji i^:^, Jer. 
iv. 9 ; *» )l UjJi^ ).^i»> ^, BHChr. 474 ; )^ 11? <i<ap««.r. Hex. Sir. 
vi. 20 cum gloss. |joo) Jij; it. vecors. Act. Mart. i. 28; amens, ib. 124; 
opponuntur )Aik et \l^i, B.O. i. 449 b 15; [^]^1 I^AiJ ^^.^Je 
, ~'^ ^^.^JAO propter voluntatem Fapae et nostram, ib. iii. i. 
601 b 10, II ; \L^ \.s^ benevolentia, ib. iii. ii. 134, Ephr. iii. 650 A. 
Vocatur David |Iuo; oaii, ut qui ei cordi fuit, C.B.V. ii. 20, 24; 
it. )o«^it o»^^, C. S.B. 35, 50, Marsh, dccvi. tit. 3) medvMa, medi- 
ttiUium, ILof? Jl'cLaX, Lev. xxiii. 40; de abiete, Ez. xvii. 22; U*^ 
\^a^ivTfpiavri, medvlla arboris, Qeop. 61. 22; ]&^^; l^a^ amylum, 
lexx. 4) mediv/m, centrum,, \^rt\ |A^, Mat. xii. 40; \,ial^ 01 AS!, 
Ex. XV. 8, Prov. ixiiL 34, BHChr. 406, 426, et sic legend, pro 
^axjk.; t-tN"*, ib. 520. 16; joojo-'? I'^^. Ez. xxvii. 4, 26, 27; 
Jlck^JL*; )uaik kwoo/ )fcC>.jaD media acies, BHChr. 412 ; )LJ.? ).iii, 
ib. 464; )»^ o:^ m,edius ordo, ib. 564; it. )..:3i^;o JLftjio? )ol^ 
aia sinistra et centrum, ib.; JJLsaJi.? )c»ik, Deut. iv. 11. 5) \Li\\ ^ii 
eor leonis, nom. constellationis, Ar. Ju-^Vl t,Jl5, Bod. Or. cdlxvii. 2 1 r. 
6) Jl'oiii jylacentulde iorie; e forma dictae, Heb. niaap, 2 Sam. xiii. 
5-10; male )ri.aX, BHEth. 29 v; ethnici tales placentas dels 
offerebant, Eus. Theoph. ii. 52. 12. 

Praecipuae phrases sunt ; 

o^aii'^iL J^l' consideramt, Jes. xlvi. 18. 

etAS:-^ sJcTvide sub i^i)}* col. 243. 

^^^ p~^ delectavit cor ejus, exldlaravit, sibi conciUavit, BHChr. 
212, 347, 273, 274, 394, 396. 463. 541. 568, 575- 

f^^S-v )oot sibi pr02>osuit, i Par. xxviii. 2. 

^^S olfl misertus est, BHChr. 198. 

.>,^N^ ^ JL» cor impkvit, consolatus est. Gen. xxxiv. 3, 1. 21, Jud. xix. 3, Ruth ii. 13, Job. ii. 11, Jes. xl. 2, Hos. ii. i\;=vapaiiv6fXa6m, 
Job. xi. 19, Phil. ii. r, i Thes. ii. 11, B.O. iii. i. 596. Negat Schroter 
ZDMG. xxiv. 535, quod idem sit ac UC^a ^^^ao, et confert 3^ KJjp, 
Koh. viii. 1 1 3^ K^D, Esth. vii. .«. 

).iii ^ i) sponte, wOk^ ^ »^2?> Num. xxiv. 13; Neh. vi. 8, 
Thren. iii. 33, Ez. xiii. 2, 17. 2) meniortter, B.O. ii. 233, 399, 
C.B.V. ii. 212, cf. ).aX ^ i^l 

\^^ "^^ <nSiT) in m^ntem venit, in memoriam revoeaiua est, Jes. 
Ixv. 17, Jer. iii. 16. 

cdAS!-> ul(b cogitavit de, aecwm versatus est, i Sam. xxi. 13. 
o»s>^3 A,i& sibi selegii, sitae memoriae mandavit, B.O. i. 191. 
/v^^-> i^ifin ejus cor injecit, movit eum Deus, BHChr. 143, 
337. 383. B.O. i. 29. 

Ap. lexx. jx<^ ^^j -V^J lii' — '"^^ O^ i\jjii\ yAj i_jLiJl Ja^ 
iLJll iltHj j^ju, BA; it. \J>\o liil cor dolens, ^jii\ jljillj i_Jl«J1, 
ib. ; it. ILo;? |, A ^, medulla jialmae, Jjr^' JlJ, ib. ; t A S! 
]l^l^« amylum, 'LtjJl, ib.; )t«.N?t^ )ia^ cor insulsum, stolidum, 
JaLII ,_jLiJl, ib.; pi. Jl'o^ corda, ^jiJii\, ib.; it. )>i:^\? JLi^i^ 
moduli quibus lateres effbrmantur, ^^^-Ail j^^Ju., ib.; it. .01 )ln ->N 
v^ill jUr^X .elu._}i:...llj [cod. Goth, i-^j^l] WjjJjJIj i_a-)LkiJI 
^LiX .?,il, ib.; quibus in verbis L-ajLWS placentulae ; it. U^^j Pers. 
Lj.^ dulciarii species; it. el ..,j . ;.,■■, Pers. t-ij..: ... artoereas; it. 
^LX.r.V, Pers. »jU aLiJ.. pants quern sine opsonio edunt, Lex. Vullers; 
it. 0)-i\ .ii' Jt5 j^J j^. Si lil. .jlli i_Jl3 j+i ^jV^\Jil \i\ j.a^ 
.«.t» : U : .,,\.t\ IV.^; I>:&X -v^^ ^om ^^ )ckX .i.a!^ )>^f 
]>&*• oo)? );->)u»t loJ^ •J^^■ <-;^ </^ .oZa i_3 ,^( )i.. ift , { ). ->'^ 
1)1 vio ..oNft loX )i'<^) ooto ) >^Jo?, sc. albumen ovorum et sec. 
alchemislas aerugo aeris; it. )fe...«a^>i? ).a^ resina jnni, ll^o; ootj 
jjbfta Joi^ I.0X ),>{,, BB; it. ^ » ^o? Wa-./ .J .)-oCi.(' Ui». 
^Jul^T ^j ^ylol ^ji\ jjjb uyJjfcj j^l .u;:^^ >^l )*^<^. ib. ; it. o >. AS ! 
ij\y t.,U, ib. ; it. ^io .o^ j^al^) jlciiN .7 .i_&jUai .^LiCl^ )l.n?t\ 
.jk^^t U^euAcol l.a>3^ 1*'^^ U>IX ^ ^L^ao; 000 .oZas «a 
)jAJk.cuk ,f^! )iV»«nn-» IlioJ^jjIO )lol2o \.M^i |«<. S . o'otA oiA ».^N,»o 
.^L5CtJ>. ).-va««S; )ln-^N csol .JLl^l .o»^ ^^^'^o .i^ioMkO 
|..«v<o Ujs^; ]■ .if» m ^? ]li,j9»i>;o JkJLa^ )Lm*^ .« |lo -^N, 
Uijsj ^io :^(x» .7 Jj:^' ^ JLa?? llosiX ♦^{kooo U>il 6^ 
,UU1, ib.; addit cor esse animae sedem et renes cogitationum, k^tA. 
)^-^- ^A:^lll^sao ^ot-d? ]lb<^.Xd9o .)i » fl I ji. viS . o».d; Jt^ X o-ao; 
dat etiam ^j.Ai\ ,j^ -U^^^ •" •*** »^ y*! ]^^^^, ubi pro 
|jS^ caseorum legend. ) 1 ■^ \ ? laterum; adde jUXli-il jLoiL^ 
^jjUoJlj, Ibn S. Thes. § 11 ; it. ^U^ilj JJr^' JJ^ta:^, ib. § 23 ; 
nihil novi ap. Hunt, clxx, praeter i\i ii i ^i-iLiJ .'LiJ .jl^C^; t tS! , 
et sic K. ; affirmat K. plurale usque ad decern esse liil, sed supra 
eum numerum )l'a-V\ ; laudat etiam Ps. iv. 5, . 0*1 T AS •» cjjo/; 
addit o»30 .)Z<i>o9o ]JL»? |.«£e>aso ).<- : > ao «<• woiob>->/ l-a^? ^^?o 
)oo(t; )... *)»•<> |k^? ot^ lb>->l? ]p*» l^-CL*^ k«*2^o .;^;l!oc M^f ^^.^ 
t->\ »:o i-i-BB- Dat i'iein ll'o'^S, pi. )lo.f>S m. i) placentula, 
(sL-j.,jL-i .i-tj'^ .i_ijU»i)l. 2) medulla palmae, )Lo?» IIcl^^, cum 
interpr. .\^t^ Jl^\. 3) modulus laterum, pi. jj-J^ U^^? )loaS 
^\. Dat etiam B A. JL'aiiiJ; dulciaria, sub U<X) ; it. llnSS., pL 
jt' ^^ST BB. sub tiAS), q. V. col. 1125: cf. etiam J»lo) col. 1164. 

w&al^, verb, denom. e l^a^, animum dedit, eonfortavit, consolatus 
est, animavit, incitavit, hortatus est, Job. xxi. 34, Jes. xli. 7, Cant. 

iv. 9; (KapSiaat, ib. Hex.; wpofrpf^uro, Sap. xiv. 18; if>\o 1^-^ 

id., 2 Mace. xi. 7 ; JukAj ^jia^J^ niAS, napaiiv6fi<rd( . . . , i Thes. 
V. 14; Act. Mart. i. 216, Athan. Ep. o»!^. 4, BHChr. 80, 183, 304, 
360, 418, App. BHChr. 7. 10, B.O. i. 21, 39, 109, 324, 371, ii. 326, 
iii. i. 324, 399, Ephr. i. 349, Is. Ant. i. 108. antep., Jo. Epli. 74. 9, 
21,75- 13, 7'5-9. 22, 77.6, 363. 5, Off. Mar. j». 13, oiiji,. 17. Ap.lexi. 
jti--' iLaafuX, ^ .tAS/^, BA; it. /«4^ oiiiao, ib.; it. n ■» AS. 
^\^i-i\ cfJj_Pkl i\j... \yl^, BB; it. ^ .ojiiiir.SZ- .ci.A-^« .c>a^ 
icLt^^ ^ ftjf^- -^f^ ^%^ .5 .loLiciXo jl' rT-t . Vs , K., qui ex Orat. 
pro Sacerdotibus laudat, «aA^o ]]^ oi»V>3 ^ o&s? ^<X.l)o. 

II G 2 1879 •> r<jA - ■•ni\ •:• •:• \xs\ _ i<la\ •:• 1880 Ethpa. >a.ak^l/* antmum sumpsit, eon/ortatus est, eonsolationem 
aceepit, i Sam. xvii. 52, Job. xi. 12 ; \jI .■>->^ v >^ tvOapin^aa, Sym. Pb. 
Ivi. 3 forte; >-> % "S t( i6ap<nj<rt, Lagard. Prov. p. 6; Mat. ix. 2, 22, 
xiy. 27, Marc. vi. 50, x. 49, Luc. viiL 48, xxi. 28, Joh. xvi. 33, Act. 
xxvii. 25, Act. S. Pelag. 8. 20, Aphr. aaaa. 4, Athan. Ep. o.^. 6, 
BHChr. 113, 261, 334, B.O. i. 376, 462, ii. 266, 389, Hi. i. 208, Eus. 
Theoph. V. 49. 14, Jo. Eph. 40. 14, 73.22, Off Mar. U- 4 ; '^-^a «ii'>\l^ 
eiV f>\ ^ e maerore tuo paululum recreatus est, Sanct.Vit. 248 r. 
Ap. lexx. ^^r-^. .Uao^. ^so <k^lbo», BA; ^^ c»Ai>.l/, ib., BB. 

»f>» ^\, ) -i ■ g S, animotus, /ortis, atrenuus, \^'^ -^ -^^ -^ - -^^ 
ot^} )iJk^ 0ap<Tt'i <V' airrS ..., Hex. Prov. xxxi. 11; )->.i->N. fA 

6appov<ra, ib. i. 21 ; It- >«"»\ h ajrT6i)Tos, ib. Jer. 1. 2 ; f-^--*-'^ np66vnoi, 

Pesh. 2 Mace. xi. 8 ; tidapcrric, Hoffra. Harm. Lex. ; t->-^N ii(ya\&ifnjx°'t 
4 Mace. XV. 10; Athan. Ep. 36. 15; )b.'-^Z^\ ]L&1m animalia /ortta, 
BHCand.56r,sic|,A-ii».)!:W,Ephr. ii.192; BHChr. 106,406; -^-vN 
Jc>ift\, ib. 27a; )ls''>-^\ ]i%^! femina animosa, strentta, ib. 278; 
Jo« >a.. >^ , App. BHChr. 7. 9; B.O. i. 373, iii. i. 422, Jo. Eph. 
351. 26. Ap. lexx. .)o»0o \^ L&^ oiA )i;V>^)->i>n..ay oIm f->;^^ 
[cod. Goth. ^IaiII] JjJillj pU^' .^01 t:ij»? y^f Itai'^x oo»o, 
BA; itjj^m^ .oZjb i^ <fl Vxl^O'Toi « T i<. ^ > >> ., BB; it. .elx^' \ A . ^N, 
*i<- 1^ jji. jjjLe ,j^ 'jy^ •Aj'-aJl y^^^^^^ .Jsi\.\, Hunt, clxx; 
cum BA. consentit K., sed Ar. a-jt^' .ix*^ .JjjIII pL**^l 

KgKi^N animate, /ortiter, Bapo-aXiot, Lagard. Prov. p. 6; B.O. 
'i- 373> I^ion- ^'^- 8; JLcl^b V^ldu^:^, BB. 

)liO*'> ■ a\ f. fortitudo, animus intrepidus, P" -^ - ^'^ ~ Bpaati, 
1 Hacc. vi. 45 ; Mptia, Ho£&n. Herm. Lex. ; Act. Mart. i. 253, BHChr. 
400, 402, B.O. i. 5a, Cyr. de Incar. 119; JM^jkaao )l? )ln.->\, rescribe 
)lfiti-»\, fortitudo immensa, Eus. Mart Pal. 29. 10; Eus. Theoph. 
V. 46. 14, Off. Mar. ^. paen. et ult., o... 5, j-tjk. 12. Ap. lexx. 

ijusJ, BA; it. ij^ le^^x^, BB; it. .ImOj laa) owlbw/ )1>.^.^n, 

.ijLZ^' i^\juii\ .ij.^ ■JSi'i\ .ItAx^' .),->*)-> OMiAW ]b<«o moioI^Io 
l^Jptj ijiJUJI is-ixT', Hunt dxx; cum BA. consentit K. 

t'l-^S! ad eor pertinens, IvMA^ ULai, BHCand. 260 r; jbS^cu. 
Kl^"^ BHCarm. ed. Sceb. 95. 10; \i 1 A^ Uof sanguis e corde, 
sanguis arterialis. Bod. Or. cdlxvii. 88 v; metaph. sincerus, e corde 
proveniens, jV'.ii^S: jV—aaikl, BHEth. 8i>; Jfcl^ia^i '^^l- ^°^- 
Or. cdxii. 3 r, B.O. i. 539; ib. ii. 212, iii. i. 325. Ap. lexx. JliaiJ 
^a^f y»l .0) .flat .N «•>, BB. sine sensu. 

Iaso^ m. hortatio, ineitatio, confirmatio, Jes. xxxv. 3, 2 Hacc. 
vi. 38, I Cor. xiv. 3, 3 Cor. viii. 19, Anecd. Syr. IL 97. 14, BHChr. 
364, 400, B.O. i. 455; eonsolatio, ib. iL 266; haec scripsit y-/ 
o . ->-»oSS t, C.B.M. (Wr.) 774 a; Uiaiji tAAoNS ad animos 
Hebraeis addendos, Ephr. i. 215; irporpoinj, Eus. Hist Ecd. iii. 36; 
it. 0pp. Syr. ii. 404, Jo. Eph. 73. 25, Off. Mar. wj». 4, m.aa. 7, u-*. 11; 
J?^? K->nN\, SanctVit ri2 t;. Ap. lexx. uyLiJlj aIc^' K^'-N 
y-'Ul, BA; it loUi<» Uaj LcL»J .OMB i»o .*S^" Uioi Uicfii. 

iJ^'j i..J^l J,aAa, BB. Exponit K. i)/ortt<udo, )oiio!ii f-i-^A 

y.lJl .caLJ -j*^^' .iJ^ .j.ljJS'il .i.cU^I; 2) ineiiatio, hortatio, 
laudatio, 'Ui .,^^ .Uicieo |Ai<i jUoV 

t i-»t'^io hortatorius, incitatorius, ^^TA-iST.'w g-Mt nos hortatur, Act 
Apost. Apoc. y*. II ; JkLoArOJjo l^liki, Severi Rhet 123 v; 1L» 
)V"iA>S"if., BHChr. 263. 

)l' ff i ->-i'i > j ( > f. eonsolatio, Severi Ehet. 133 v. 

jl o' t A-^M fejc f. ineitamentum, .i^\^^ .)i'rf^.^\ .^^ot^ .5 U^ Hier. m. cor, Mat xii. 34, Lnc. xxiv. 35, male aa^, ib. i. 51 ; 
cum aff. ^aii. cor nostrum, ib. xxiv. 33 ; yftn-^\, Mat xix. 8, Luc. 
xii. 34, Joh. xiv. 37; ^oo»a^, Joh. xii. 40, p. 89; pL Ua^i., Lnc. 
i. 17 ; it. ^ . >->\ , ib. ii. 35 ; it. Jloalik, ib. viii. 15; cum aff. ^«it,->^ 
eorda $orum, ib. viii. 12 ; it. yOoi.>->\, Marc. ii. 6, Joh. xii. 40, p. 89, male yOo>->->\, ib. p. 309 ; yf>a»->'>\. Mat. xviii. 35, Luc. xvi. 15, 
xxi. 34, it 14, p. 337, sed .fiV.'>\, ib. p. 453 j 'taaX^ yci'<->.-^'S,, Mat. 

ix. 4, Luc. V. 3 2. 

Ithp. oka^l^/or<t animofuit, part <->*>\toc, Joh. xxi. 13. 

Iii^ Neo-Syr. m. cor, pL )t4^, Stod. Or. 115, Nold. Gr. 88, 

143. 321- 

.-^'^ Neo-Syr. hortalus est, Stod.Voc.; forti animo fuit, Gr. i8ob. 

\la^ Neo-Syr. animosus, Stod.Voc. 

)1v.<.Cn:" Neo-Syr. i. fortitudo, animus strenuus, Stod.Voc. ~ .>v )^N. diploma, instrumentum scrij)tum, x^ .jjJ^.*, BA, BB. 
Proculdubio eat libellu^n. , ->s. Ar. xj, spissavit, condensavil, part. act. \ ■ ■^-'^ } ^Svf 
\f^»» )^ fS^o', Cans. Cans. 313 r; pi. f. ^^.^JiJ. tiivN . . . ULj, 
BHCaud. 30 r. 

Part. pass. t*'i^» )\'^^ spissus, densus, Aristoteles fuit j--».\ 
Uj>t, BHChr. 37 ; yo^S.? ^AmZ tenebrae densae, opaeae. Act. Mart 
ii. 332; )t*Aii. U*^, BHCarm. ed. Sceb. 172. 15, Ephr. i. 499; 
)^a\ )la«je tentorium spissum, compactvmi, ib. 117; firmamento est 
lUiis. Uo, ib. n8; JLSiij j;*^^*. \L^^, ib.; j;.^^ ]i^ frigus 
dmsum, grave, B H Carm. ed. Sceb. 1 4 3 . 1 3 ; f. ) J*^ t, kJ ]Z^ ^ kLi/' 
terra aqua densior est. Bod. Or. cdlxvii. 8 v, BHCand. 34 V/ teira 
lunam obscurat propterea quod sit ).,{fi v^Vo );.-»S,o jotaoA, Hunt. dxl. 
43 r; |l'>.^\ ULk., BHCarm. ed. Sceb. 130. 6, Hunt dxcv, 120 «; 
pi. m. )^<4^ I'-^c^i ib. dxl. 87 r; f. )l |7^\ UliL, Cans. Cans. 134 r, 
Laud, cxxiii. 363 v. Ap. lexx. <_j.>lXxil 'I}a.^I «_&Jl5oLi1 j^JuJI )p-«-^- 
[jJUill cod. Goth.], BA; it jJliil ]'r.^, BB; it ^^^JLJ\ jJldl 
AixJ,! i_iJl5Ciil, Hunt. clxx. 

Ethpe. fS^i^* eondensatus, eompressus est, An. Syr. 143. 3 ; }«■»- 
Lf^^W 1>^)ao1.;, BHCand. 26 v; ^j^^lboo .a If^ik^ ^o'et Um, 
BHChr. Eccl. 159. 14; vapor ad Zonam frigidam elatus t^'^h'? 
jo'm Ul^o A.ilsaoo, Bod. Or. cdlxvii. 10 v; ooLo ^^^^^-.^ loJLx 
yto>^]^, Laud, cxxiii. 261 v; nubes ^w>o y*a^!^o ^OL:kVje, 
ib.; ).JO.jka^ "^.Ik. ^^.A^Uaof l^o^, Philox. 214 v; ^a ]t^-^ 
^(Ai^boo, ib. 2157-. Ap. lexx. ^^ .« .^^l.}, BA; it »;^V>m 
X»js-i i^ %-xioi, cod. Goth.; it Uase^ yl:^ .ytx^ii; j^loS fa^lS.M 
))glo ^, BB, rectius forte cod. C. |kaa«;;S; )A]^s.aa. 

Pa. f^^ coagulavit, compactum, soUdum reddidit, . . . jLoi.>u> 
yOet^ )y->S[io, Ar. u-ftl-V BHCand. igf; yOwiNmN, ^.,->\w erinet 
suos se compingere si/nunt, Angl. they let their hair grow together till 
it becontes felted, BHChr. 242; densavit, spissavit, B.O. iii. ii. 487. 
Ap.lexx.x;jbJI ^ xii JlVjON ^ .^ir.oi- t^v^ -t^ii.K. 

Ethpa. fA^Xi* coagmentalus, sjnssatus est, jLu.^ ]f.a^t>.» ,^, 
BHCarm. cod. clvii. 7 v; ^aiJ^tl? \amZ, Ephr. ii. 474 A; g^'^^^ Y* 
Xtjri .t^ ^^ol, BA. 

jfA^ m. coagmentatio, densalio, An. Syr. 142. 3; x^JLi It^^, 
BB. Fro )?(viSl, B.O. L 114 a 33 rescribe j^oaiL conditor. 

)lof«j\ f. coagmentatio, irtXij/ia, An. Syr. 143. 11; compactio, 
BHCand. 24 V; tmjUo w^^t^ot jIcj.-tN., BHPIiilos. 215 r/ jlo^iA 
)lo;.>\y wo* ]l^<i^J^, Bod. Or. cdlxvii. 9 r; densitas, Ephr. i. 117; 
)le»«a^o )ln. •>*>., Laud, cxxiii. 263 v. Ap. lexx. jJjLlJ )^V* ;-\ 
pUs-.^lj iiU-Jl UulSCiJl, BA; it jLpLJl, BB. 

jL<u;A^Ll^ f. inter morbos recensentur jlfim.Vaoo 1Lcu*a^1Vj», 
Laud, cxxiii. 47r. .OfA^ nom. judicis Israelitarum, Dion. Jm. 16, qui idem >ota.^, 
ib., t^. 6, Jud. xii. 13, Heb. 1^*^31^, Lxx Ao/Sdwi/, sed Hex. e suo cod. 
'K^&v. Cf. yO»a^. 

IwfA^ Lebadia urbs Boeotiae ad quam fanum et antrum Trophonii, 
An. Syr. 146. i, Eus. Theoph. ii. 50. 3, iii. 13. 9, Gr. A(/3a8«ia et 
AfjSadio. 

''^f:i^ vide sub^^fA. 

»t * > S[ ,, it. lyf-^S, Pers. .1j4J forces aliudve instrumentum quo 
prehensa tenentur labia equi, ut veterinario obsequalur, Lorsb. Archiv. 1881 V^ - ivA :. ii, 292. Ap. lexx. ^Upl on fO ow ]ji>[o «lo Ujail, B A ; it. 
j\jji\ (sic) liiaik, BB. Vide" infra l.inm'^N Vox^lj^i formata est e 
tlJ lahium et .13 fenew*. 

^fi^^ Neo-Syr. /ora», exira, Stod.Voc, Or. 135, NblJ. Or. 168. 

o-tS num. prop, principis Edesseni, Doctr. Addai •<»<. 16, ope. 16, 
qui idem oaj, Doc. Sjt. ^ro. 5. 

)jaP>->\ Dom. prop, principis Edesseni, Doctr. Addai u^. 17; it. 
notarii Edesseni, qui w^ faj». ;^ Aim ^ |ii->oi\, Doc. Syr. ^. 19, 
cf. ib. p. 165 not., it. Doctr. Addai oj. 22. 

jf"'^ nom. filiae Adami, quae gemella Habelis, BHChr. 3. 

.oa^ Leo, princeps Ciliciae, BHClir. 407; fiL Haythomi, et 
postea rex Ciliciae, ib. 547, 553; idem ).«ijo$lt tftS^o .fi->S, ib. 548. 
14, qui yaa^l;)^^, ib. 544. 7; it. yOLai^l;<^iao, ib. 546. antep.; it. 
yOA^^, BHChr. Eccl. 585. 6 ; idem ^oJI, ib. 551. 1 1, 556. 6, 10, 559. 3, 
etc.; vocatur etiam t.n.X.o? t'^Nvi yo^V, ib. 465. Cf. yoU et ycisll. 

tttol^lu^oA^ sic rescribend. pro .<Bo1b>>t<?aA et kaD0&>x>)a3, quae 
exbibent BA. et BB, m. XaPipivdos, lahynntivut, domus cui erant fores 
ccclxvi, sc. .01 ]%^ .7 .las t>«|it>'^jo .Wii am*.? 11^..^^ .«BoV>Ufa3 
looi )?U*aor >.Voo(o .^.X^ 1?r^? b>->)>iaoo/ ^,«Sk^|| \^i). am*.t 
0>1>.V .VI ~> o»^ ■ .vt.rno wotodf i.iTinv) fd o»^ »«\\x> UioiBaJI j)J( 
lodOtO .)!/ )t>V.Y^\ jl^M^ '^f'it W'^ "%» oC^ ji» fAO .^.ASkJO 

.)fe.\ .ViN, ''^ij&.'t 1:m>^ ot^^aftas ^ 0/ <ni.v>i ^ >Aa*. U<lle .^)k>a 
^;^i} y^l wotoU*? M^uia [1. jjoto] Uaoio .\j} |jo»» )b>jaA:loo Loam 
i^ioS, BA; it. .\:^ii .aSuk, o>^ l^if ]^^ .ot jsobuu^c^ 
Joot '^jlt ]a*I '%oi .0^ )ooi fc**/ ^-^« U.lL» |o'(M )fc^ )jo»o 
.o>» "^^f o'a^ Jo« ^M ^o .voioaOfA ]oe» m . '> « v \^il .'AJ( 

^O^^ li^oi^l ou? |oo) IrVu^? wl^io .^'>2>^ Itt^t l^l^o? 
^;i *so .^^.fiftjc otV..V.v>'> o»^ ^ooJuBO uotosr ^ ' ffn^^o fi o^ 

.Uai" ^ lU loaio .ly )fc^3^ ]i^^ -^.Ai \^i ^ .«» 

Loam .)V.N.:ftS; ^^xmj; U>^X .cn\ift<T» o/" oO^ ^ ■'^ l^"'' 

BB. 

JL'oaii, pi. U'diii, vide supra sub UiJ ad fin. 

~.)^\« )i*t nom. ooenobii, C.B.M. (Wr.) 706 b, 707 b. iJ. Neo-Syr. ejidsit, txplotit, de pulvere, qui Angl. gunpowder, 
Stod.Voc., Gr. 48. 

) /r^v Neo-Syr. m. explosio, effidgentia, Stod.Voc. 

.^^Vn^. TSeioSjr. explodere fecit pulverem, effulgere fecit, Stod.Voc. 

)ilaiw» Neo-Syr. m. qui explodere, effulgere faeit, Stod.Voc. 

) V-..A\^a Neo-Syr. f. explodo, eruptio Jlammae, ut quum accenditur 
pulvis, Stod.Voc. 

v-v\ rad. in Pe. inusit. 

Pa. V^< incitavit, instigavit, stimvlavit, »,o.a-Jlf h^^^:^ ^^'^ 
'^OlXoj, Gr. f^a^at Ka\ nvpixras, Act. Apost. Apoc. «.j«. 1 1 ; iia^|fas, 
ib. 20; U'.^ ,, ^ ^\^ qui conUntio^iem excitant, Aphr. ,S». 21; 
v». i)" A-a^ij, BHCarm. ed. Sceb. 10. 3; J^^^ . • • J-&-=»^^' 
BHChr. 2; it. ib. 68, 156, 252, 315. 406, etc.; BHChr. Eccl. 185. 18, 

BO. ii. 264; \jiJi 4-^^^« i-^-"^' ^°^- O'"- '=°''''''- 3*"' ^^ 
^y., ib. cdlxvii. 119 r; joo, .^.ai*. oC^? Ja)L»? JL> Lia mc angeh 
quae eum imcitaverat, Dawk, xxxii. 347; oo« ^;«^■ •»^'« \Oo^ii- 

)~w\ , Jo. Eph. 115. 9; 1^** e* "^ ^'^ *^^» -;*■ ^T ^'''*- 

67 r; Ik-iw? Jl'^S.i- ^x.^. aS- 0, ib. 74 f; Satanas ^^l .^^^l^iai*. 

^/>\ ZDMG. xxix. 113. Part. pass. 0.0)-. »Q^o ^ii^ facUs 

ejus excitata et fumans, Act. Mart. ii. 233. Ap. lexx. ^^o/ ^a!^ 
J^.^ ^j A^j ^y. :^, BA ; it.^^ ^su^ fc^y ^^ 
^jX;iJU--^j, ib.; it.j|ilj'i iJliiaci ^'r y^} ^i::^ 
v^ - r<\yft-i\ •> 1882 Ethpa. ^si::i.\.r incitatu$, inaligatua est, ^ )oo. ^.a^Is^ ^»! 
U«vyo, Jo. Eph. 388. 19. Ap. lexx. ^a*ioVj .j3? Uk-aa y^a^->SVJ 
) l it. 7 ^ - t S!i P )j*^? o'ei y^l, BB, vLx recte, sed vide sub l^oik. ; it. 
H'cu^JkiLboe ^ i^^W, K., qui kudat Ula jLj. 00. CL^ja:i.L/ 
LA<i>a; it. ex Orat. Mar Antonii jj^*^"^^ oXai^Uo )(L>t «*o(OoVi« 
Uotf'^iX olio lolff )lf«B fi^iSUo .l^pe )V^^. 

Ijni'^ et )^ n->S , m. mennwa quaedam aeqtuxlis, justa, praefmita, 
[cod. Beriist. (^-.. «] ^y^^.^ ^yS [tiaaiio «oo ILa .01 ).jo-<iS, B A ; 
it. .1,^.80 n7>^ UiA) <f\o .i^j-.~.t J.p )jw»to .J-p .t^nfimv) )Lo ).^rf->Si 
14 o!^ ool |m..t;^f j>aV^ ^lo .{^yi^.^j^ J.^BB; it. .a (^^oia^ 
]LoVo0 .01 .).jaa^ .7 .|^(ina->\ -^-fX — » j3Ju> J->S t. v>niwv» ]La, 
Hunt, clxx; it. .|icu> .]1)xd .).iftnmv> Vfio ILo .« .).^aa^ .l^on S . 
^T... . J.p .IfoB, K.; it. ijyi.-^ J-p tmifimnio jllja )j o-^\ . Lex. 
Bibl. Ind. 

|ij|.->\, it. 14^^) BB, m. incitatio ad pugnam, verheralio, pugnatio, 
,>^ .^\^\ .j-JLJC; jLcu^-a^koD aI ).^aX, BA; it. .1^..^ 
^i^Lr*^ JLij .v!P«-*l>J^- jL'cii^b^. BB; it. .)4.ii!i. 
-5UI .] .i^\J^\ (8ic)j-5CL- .J .'T^lj ,>.^-»^J u^' )'-«"AJ^k>J», 
Hunt, clxx; it .jJXj .)Jiii.o1 .)L'<iJo^?Jii .|l.'ea^.aiJ:kji .5, j^.^^ 
y*jp«' .^l^J .t>JuU -oH^ v]/l»-'li K- ; >t- ^i^ tnctto^io, insti- 
gatio, Jf-^, Lex. Adl. 

I^cl:^ m. incitatio, hortatio, lava '^i.? I^9^> Seven Rhet. 
66 v; Cyr. 442. 9. Ap. lexx. Jet ^/ .Ujoa .)>^cu< V>«ao/ t^ r>fi\ , 
iJ^ .i«44- .y«J^' .vy»Jl -Jb-o^A^) b-ao? )V..,i^ -.Nv > )jia», 

BA; it. l^iobk ,J .,>--i-»'j i>V<) ^'-''■■^ ^*^*** •" ^^^"^ 
]L'c!li.^..a^kLw, Hunt, clxx; consentit K. 

JL'o^A^io f. ... et oculi et ant, Jb-DVi.fo )x..^?o l^-aA BA. 
Quum \.a^L/valeat ouaLi'etjf-J, forte sit adhesio palpebrarum, it. ani. 

)i|.>Vs« hortativm, incilativus, Uo^so )i^ ->Nv> l^rooa, BHGr. 
Pr. 76 r; Jlota usol^ciA vocatur )i^->>kio, Ebed J. 177 1>; f. Rb-i/ 
■~-- lt Jj.w»» )b..i^->N.'c )jii9 yi Ik-oaao )V-J^o»o mMZa«r elamosa 
et verbosa ut tuba ad bellum iiicitans habebitur. Sir. xxvi. 27. Ap. 
lexx. i.^- .«?♦- .)b'..i'^a:y .« )b:.ift -»NV BA, B8. ap. BB; it. 
ils' .i-i-lc' ■'-iW ?^' -- .ijf?-*-, Hunt, clxx; it. .iiJJL. .i«*4- 
j^U^f*, Lex. Adl. Omnes ad Sir. xxvi. 27 provocant. 

lL'ai4>a^^ f- insligaiio, incitaiio, Act. Apost. Apoc. tjO. 2 ; hortatio, 
C.B.M. (Wr.) 589 a. Ap. lexx. ^Jai^ ILcu^aIso .5. |L«u^aikJo, 
Hunt. clxx. 

li^^:^]^, f. Jti'iTji^S'V'^. ineitatus, concitatus. 
Lex. Adl. 

"4;, Lex. Adl., it. Lex. Bibl. Ind. 

,.^>r Lebbaeus apostolus. Mat. x. 3, sed -aiJ, BO. iii. H. 14; 
«jO^, Clem. Kom. Eec. 34. 23. Ap. lexx. |.^^_^ -5ll.' -i^U? -a^ 

ia Ijo'om .-H'.-*^ -o*^ l*" ^-<' '*^** •*:.* -«ob-(' v.*^"^*** 
^^ro -^ wlair otfcoftai ''^^JB V .c«ii»i-, BB. Rescribe J^iX 
et'^jr, et malim wJLil. 

y.i>Z nom. urbis, JlU-,ao .« -a«.o*4» ta ^/ Uaii, BB. 

jPO}~a ,^...\ Elpidephorus, nom. sancti. Dawk, xxxiv, xxxv. 

. o^.«a^, f'^-^'^. vide sub y oNi . N . 

ux>ai*aik Libanus mons, Anecd. Syr. i. App. 24. Rescribendum 
esse oBOUal^k. etiam ib. 3 dicit Wr., ubi Land rfa a i. o\ Lieinius. 

r>^ fut. ^oa^ tenuit, retinuit, apprehendit, Ps. Ixx. tit, Apoc. 
XX. 2; ap. Hex. av^axfy, Sym. Gen. xvi. 2, Job. xxxiv. 14; icor.'<rx«r, 
ib. xxiii. 9, Aq. ib. 11 (vel tVcXd^cro), cf. Lagarde, Prov. p. vi; iicpd- 
mc^y, Jud. vii. 8, 4 Reg. xii. 5, Ps. Iv. 1, Cant iii. 4. Jer. vi. 23; 
cVcKpAija.^, Gen. vii. 18; iKpariv^r, mos. Sap. xiv. 6 Hex.; frr.Xd3«To, 
Joel. ii. 9, Tetr. Sus. 40, Sym. Jer. xlix. 16 forte ; ds <f>v\aK!,p yoaal^ 
a»r^w<r.' (T., Tetr. Dan. iv. 21; Ujl^r t*^^ Syyap,iovmv, Marc. xv. 

2lVHh.; .OOik.^aD -o. V "ttN KtKp6Tr,Kfv i 8»' airS>v \6yos, Eus. 

Theoph. V. 50. I ; yA .Wrv^c, Geop. 62. 28. Adde i) prehendit. 
apprehendit, U^a 017^, Act. Mart. i. 224; Eleazarum -^w? ;^ 
prehendit wt cogai ad sacrijicandum, BllCbr. 43; B.O. 1. 49, 234, 

II H !) u^J^' Hunt dxx ; it. 1883 r^nhM. v^\ - K^iore' vc:tl •:• V 1884 ix<«»" rAr aapKas fiov, Jol). xxi. 6; \^il ^i^o ^.a^.^^; ^o^o). 
Schol.wl i^ii [»ri»X<B(«>i], il). xxxviii. 17; eontinens, Tit. i. 8; retinent, 
Hebr. vi. 19; teneiui, prehendens, Anecd. Syr. ii. 307. 4, B.O. i. 240, 361, iL xxxix, iii. ii. 118, 243, 666. 18, 675. 27, 815; it. 
)t"---'^-^ l^o>''^9kio liA^ wnCLaa^ manihus prelienderunt Filium, 
cf. Luc. xxiv. 39, »ed sec. Ass. Filium esse eompreherulerunt, ib. i. 324 ; 
eiM( H*^^'? ht^s quantum manu prehendere ]>otest, C.B.V. ii. 13 ; ib. 
iii. 25, Eu8. Tiieoph. i. 15. 4, iii. 40. 48, Jac. Edes. ed. Lamy 116. 10, 
164. 6, OS. Mar. ,^.^^. 13, \oi. 6, ^.^kA- antep., <^&a,. 17; •fe>'?tN 
l^L-ti o>>!l, Sindb. 251b; et±i>f» t>.f<t\, ib. 259 a; eompreJiendit, 
Y^qL .^"f- ■■■^N-' ]l, Ephr. iii. 380; it. cepit, Ijoi .qN, Act. Mart. 
ii. 273; eaptivum fecit, BHCbr. 92, 321, 354; sibi cepit, conduxit, 
JAoifS U-sA t=^' "^- 5°*; ^^'^ Theoph. L 26. 4, 45. 4, 76. 6, ii. 77. 
13, 14, iii. 2. 10 ; cepit, capaxfuit de mensura, ^l ^m\n y-»\t )Laj> 
),A.*^ 1.^.3)/, Bar-Sal. Com. 91 r; cepit, sumtit, B.O. ii. 274, 459, 
iii. i. 260, iii. ii. 666. 20, 668, 675. 32, 797; aeeepit, ib. 903; error 
o t-'^tN jyrehendit, cejnt alqm, Eua. Theoph. ii. 82. 9 ; ^o^i^ jlcbuisi' 
acctptt sanitatem, ib. iii. 40. 49; ^a^ .ojoil epatnm aeeepit, Jo. Eph. 
119. 12, 13, 120. 22 ; equus wloN.Snt «a^ f.-^^^-f oot qui pre/ien- 
dere, eontequi potsit . . ., Kal-w-Dim. 145 b ; jon -j->'^ jUci^) )V -^« 
ot^ sibi caf>te6a<,=parabat, struebat, Sanct. Vit. 318 r. 2) amjdexus 
est, adoptavit, \it:^i Yien fc.fi-»^, Act. Mart ii. 75; llojoaw) |;oi 
Jb&lU^ )^ ^ V.n->N,Bar-Ce. Hex. 36 r; B.O. i. 174, Jo. Eph. 25. 
25; ^^i-^-iNf Uaa^, Caus. Caus. 143 t); JloaAj >.'>^\, Sanct. Vit. 304 r. 

3) obtinuit, B.O. L 386 ; = «w«tpaT»i, Clem. Bom. Kec. i^ii, 12; Jo. 
Eph. 143. 7, 299. 14, 313. 25, Theod. Mop. )a. 12, Zachar. 334 ; ap. 
agricolas radices egit, arbor yci->Nl} )i..tv> U, Creop. 27. i (, et pnseim. 

4) retinuit, antiquas consuetudines ..-^N, Abrah. Ecchel. ap. Eut)-ch. 
Yind. ii. 190; )oei ^a^ oUjajfin\\ lUo^i )b<L^, Anecd. Syr. ii. 259. 
21; mLo^ .tt^ retinuit apud se, App. BHChr. 66. 3, Anecd. Syr. i. 
App. 50. 8 ; Act. Mart. ii. J83, Cyr. 336. 21 ; o»^^ h'lN \j), Jac. Sar. 
130 r; unSV )oo»A ^mm-ij, Jo. Eph. 89. 8 ; quod a patribus acce- 
pimuB wotf>.t*>S», Pat. Vit 3 r. 5) cohibuit, \l\i^ ^ i^oot •■"-^^ . 
BHCarm. cod. clvii. 153 v/ if-\\ omkAj 001 o se ipsum cohibuit, se ahite- 
gavit, Eus. Theoph. v. 14. 9, mire Lee he then took vfith him himself; 
Ijoo.o ]ienkA o»*9l> ^a^, Jac. Sar. 428V/ );ot ^ ovkAj ^^^? o'o), Pat. 
Vit422u;)o»^/"^^ otMS^ yik^ ya,ib.433r,- yfi;iN<? UjI»= *2«" \! 
e»A«u> ^ entOj, Sanct. Vit. 104 v. Adde, sedem opalem K*. Ui*. ■.■^\ 
tenuit, occupavit, Jo. Eph. 56. 21, 57. 3, 58. ult., 1 18. 18, 20 ; signum fuit 
in sole, . . . oUIam ■■'^\e et obscuratio ejus duravit . . . , B H Chr. 84.8; 
Uam . ^•>\ , JU,^ U^f multum temporis sic perstitit, eumhm vitae modum 
tenuit, Sanct. Vit. 13 v; ubi notaud. formam -■■^> pro -.■^^ ; it. ["^^^ 
)b«^fiao .oo»^ Loei )ii->\ . . . ^o.m vt iter eorum septem parasangis 
eonstabat, ib. 27 v; it )iA.lS ycui'^^i^ fumorijice eos Iiabuit, B.O. ii. 
50 ; e»^ l^T^o e»^ )iif>-<N uAm, eum bene tractabo et bene instituam, 
Kal-w-Dim. 54. 1 1 ; dat etiam BHQr. 388U wOA^io ^gl:i^!; f^V^N , 
cum nota marg. Usio )VXk« jb.ftN ^ ^oa^^. Deducit igitur 
y nW l e j^TyN pe)isum memoriter discendum, spec, de hymno etc. 
meraoriter decantando, et vertend. librum quern manu tenebo et memo- 
riter ediseebo. Nota tamen verba denominativa in Pa. formai-i, at etiam 
ap. B A. exstare yn->\/. 

Saepe cum nominibua conjunctum phraeibus formandis inscrvit, e.g. 
\Li9( y->\ vioro ingressus est, BHCarm. cod. clvii. 57 r, Ephr. 
"• 339. J"":- Sttr. 431 r. 

eiUoof yT>\ ei successit, Dion. etw. 7. 

\jeaj ■■^^ erevit. Is. Ant. ii. 142. 13. 

ewkSji <t->\ «« cohibuit, vide supra no. 5. 

)>^\w ■■■li'S oceasionem cepit, Clem. Rom. Ep. 84. 4. 

loooi yi^ jejtinlum inehoavit, BHChr. Eccl. 599. 21. 

\^eti ^a^ eursttm aggressus est, incepit, Jac. Sar. 431 r; versus 
Alexandriam o^iN |ol<oi> l^oii jn-operaverunt, Jo. Eph. 300. 5. 

)l'ct^5> f=^ jyroperavit, U>.i miN <' lai^ )laa^o.» .^-.\,, Sanct 
Vit 325 c. 

\fO* ^sl::^ sallavit, Ephr. iii. 630 ; ..oxuo^ )^» )»a^ oaa^, Jac. 
Sar. 56 r. 

\i)>Ji > f^\ siluit, Jac. Sar. 5 r. 

Part. pass. ^^^, Ho^ - ') active sensu, -.ik*? Iwaa (^ '>-^'^ 356, 371, 377. "• 314, »»• J- 92. 94. »'• "• 242. 677. 689, 793, Ephr. 

330 E, Eus. Theoph. i. 47. 24; joo. ^^ otl^ stium opus aggredie- 

batur, B.O. i. 324; ut trabes aedificia, sic woot ^ni i ->S jl^w^:^ mL&^. 

sustentabant, Act. Mart. ii. 385 ; ]oet .^.->S )t-A. vigebat mas, Bar-Ce. 

Horn. 140 r; et sic }'s-^'^ y^ )k-.i>j«.l. ohtinet, Eus. ap. Nov. Bibl. 

Pat iv. 281; 11 -^N jiisasaj ft *U vAiun Kpard, Tit. Bostr. 79. 15; 

it. )^-'L«»« . -T.-^V f ILso. quam chronologiam plurimi sequuntur, 

BHChr. 52; 1 . ->\ U-o*^ ).^A? Ij^^etflo res quae adhuc in u.su 

est, Cyr. 330. 21 ; confestionem apostoli Thomae ]!».>. t o . iN . relinet 

ecclesia. Is. Ant i. 70. 13; looi \ t . ->N memoria tembat, Pat Vit. 

I45r/ .-" . «.N. } ]^ -N.ft opinio quam tenent, jrrojitentur, Pat. Vit. 

17 r; \-^^- juuo ];li~.X -■■-'^ uher 2>rehendit sugilque lac, Poc. cdiv. 

301 »; . ■ " . " - ■^'■v f )fc«.ii-i., Syn. ii. Eph. 271. 11; valet etiam 

potens, rerum in Europa )ooi . ^ . i . N , Eus. Theoph. ii. 77. 4; ^^J^m 

. .fN.->^ y qui rebus ])raesunt, Jo. Eph. 30. 23, et cf. ib. 91. 19, 114. 2 ; 

f ^.\»^ f , »s.-.\ KpaTovaa, Tit Bostr. 8. 16; y.aN Ji*} m^nasterii 

;>o<ens= abbas, Jo. Eph. 281.9; )>3feo i^.tN bibliothecarius, C.B.M. 

(Wr.) 648 b, Land ap. Anecd. Syr. i. 67 ; epus Jl^-b. )ooi . ^ . -»\ 

ecelesiam gubemabat, Pat. Vit. 293 r; it. )i|f y>a N , luctans, jot 

\o\L» o^ Iii; ^^.aXf *^{i.m</, Jac. Sar. 203 v. 2) passivo sensu 

exstat quamvis raro, oryx jlt^^:'^^ m« :^N ,? ^/i^i/SXijorpfu/ieVor, Aq. Jes. 

Ii. 20; dat etiam Quatr. [V"-^^ jjo*. murus concrelus, Bar-Ce. Hex. 

195 V, sed quum f. est, potius sit |«o*. saltatio, chorea; it. ^ ) fi . - i \ 

Uko^ tu mulierem refines, Sanct. Vit. 23 v; vinctus, obstrictus, Spic. Syr. 

•J. 8; adde ---"-'^ -i--^^ KnTf;((J|i»i/oj,(ie<era<MS, Tit. Bostr. 30. 2 ; it«caTejf»«, 

KaTfxnfitvos, Lagard. Prov. p. vi. Ap. lexx. .o^l .ot eL.,.^! ■« tv^s. ( 

jiiaio j&<a<j3o )t> r> , r>\ . ^ y fi->N r, BA; it. W .. ^ )j .el... » ; far\\i, ib.; 

it eU^ Jyil .^.^.a i^'H oi«^w^ Ijl^ .aJl ^j ).>. >L . ^ dI ^/'^.^,BB; 

it. ).a\ r f^^ *'x"^«> cf. .»o)>aj(' col. 272 ; it. eL.^ la, .li; ya^, ib.; 

it imper. k^l yfi'-iN , Ibn S. Tbes. § 28 ; laudat K. ^ ot.>Aj T^^ 

Ikvj,^; it e Profect B.V.M. otlao ''i&iijQii. )jo» )?ai»- ^ilfi. 

Expouit etiam ju i^ ^.a '^ per ^jiyJLt . tt)^ .» . « -i^js^ .l»j ■ <i « .|jm<IV.w. 

Vide etiam li^l^^'^a^, et ).«fiocL» ^^^ supra sub ><aA^«A9oot col. 998. 

Ethpe. yii^irprehensus, comprehensus est, .«-^\too (yxfipiCo/uvov 

{Spyavov), Schol. Severi ad Exod. xx. 25 (Mon. S. et P. ii. 265); Athan. Ep. 

32. 5 a f. ; eaptus est in acie, B H Chr. 300, 333, Jos. Styl. 53.9; appre- 
hensus est, B.O. i. 79, ii. 49, 300 ; retentus est, ib. 304 ; eaptus est, iii. i. 
273 ; . " '- ^^ S ■ 2'rehendantur, in carcerem ducantur, ib. i. 379 ; com- 
prehensus est, ib. ii. 214 ; ^^^Iboe )dOf» Jl, Eus. Theoph. i. 21. 4 ; ib. ii. 

33. 2; ^Sk^^^oio lege tenetur, Anecd. Syr. i. App. 44; inspissalus est, 
conn-evil, »|)us ^,.'i-» N ^.io? i^^*^, Bar-Ce. Hex. 185 v; admissus, 
ado2)tatus est, Ifl'^ia .■->\1./ in consuetudinem venit, BHEth. 31 r; 
jejunium ck>bvs U ^o jyi v a ■ yt\ i<, BHNom. 27 r; ritus wi.*. ^a 
M-<\feo7, ib. 29 r; comprehensus, consolidatus est, •eo»a; . . . Jjojuo 
)*b>A2oo ^:x^l^j« l-jl.^ )nm({, ib. 5 «/ retentus, detentus est, -.-^^ l/ II 
)V-ajJ)l..1^oo «,, Caus. Cans. 69 r; C. B.V. iii. 236, Jo. Eph. 50. 2, 6 ; 
in palatio ).a.>)^ aaa^l/ honorifice retenti sunt, ib. 51. 10; ■ ■ ^N. ft. . 
),lb^ relineatur mos. Cone. Sel. 73. i; ^^i-vN.fcsaa Uoot "sic Tiabeant," 
C. B.V. iii. 543 ; oT>N l(' )f o»3 capti, eoarguti, convieti sunt, Eus. 
Theoph. ii.75. 1 ; ^ .. •trtS .too )lni>iVi->, Tit Bostr. 146. 22. Adde ooo 
y -<N ,too Jl ampiKrtirrui Ti]v (piaiv, ib. 6. 1 5. Ap. lexx. .m>LV •« »aik,l./ 

^a^t <hA^ u^^) eL.>w«> ,x^\, BA; it. ^«r»jfcfl ^/^mLI^ooo ■ ■ ■^\ ^^ vr 
■a.i nn «<&4 t^Il^.^; »^^ ^ )..ao oot .tft\i.f» .oot^OAd 1i^^ V/ 
^J JLu .^3k::^&oo? Uo oot ^ t*>l.U>; wot Icl:^ jLoujuiaoo JL^"^.:). 
k«.Aj ^lillj aU-^ Jj^l, ib.; it .aL-^ "i yi:^lw£ H .]a^^ jsl^li^ 
U^^ 001; .lik^cuk ^otV-Us 1^/ 11/ .^io t^LV.:eo ^a^Is.w 
^ ;.^Lb.jf w'oi Lo!^ ll'ol^tLl^o JL;. "^^ .o.Ibb ^Ul t^ll^f 
la^-ij ^LiJl jJj eL-..^ jpil ^ JUjj . j i t. \ fe.Jt oi, BB, qui eandem 
glossam sub « dat e B. S., scribit autem ^Ll^; 4..^ \ja oot, et 
)Lox>Ji:^f; adde jJa^j k.,^^ eL.^ JuanSN ^ ■^•>\.t>.M», Hunt, clxx. 
Aph. ,f^\i, i) prehendere fecit, tradidit, B.O. iii. ii. 389, 390, 
674, 688, 704, 794, 798, 808, 815, 916; yaii.(' \\^.jj)Oi*io Jistulam 
afe</t<, acctper«y«ct<, Bod.Or. dcxliv. i68»/ Ephr. iii. 297 A ; capi sivit, 
Jlo-i^ 1.1 tN otfcw .^ -> S /, Jac. Sar. 371 v. 2) apprehendere fecit, 
discendum tradidit, docuit, ]in^} i—^e! .a»/ fA\l, Act. Apost. Apoc. 
^. paen., B.O. iii. i. 488, iii. ii. 939. 16, 17, 18, 20; )j»»l ]La^ 
uj } )- n •\\ ( edocuit me semitam reclam, in semi tarn reclam ilia me 
direxit, BHCarm. cod. clvii. 72 v, Is. Ant i. 54. 5; jilix; JivlcLi^ «xX 1885 ■:• r<^aal _ r<d&eka^ •:• w^iHn\ - f^iuAal:! fC^n •'•• 1886 f^^o.^ ^ . T ^^v< CMOT taow/a hctionum odas ediscendas tradunt, 
Ebed J. 274; )?jj, ICia'^ ^O-.N'f. l-Llii? Uoi^^ ^, ib. ; oiS 
y ''^''^ J»*i.V. >.>.a^> M_Iti ojL )t.'..vrBr> ya.S.x<? qici instruit chorum 
eantu, is doceat threnos de/unctorum cum lectione quam in tabida tradit, 
ib.; cf. B.O. Hi. ii. 939._ Ap. lexx. .o.;.)^, ^ol'.S, .0.;-)^ yAi^^ 
iJ^j »^>=*-j sUtclj liijj jjo k-o, BA. 

Iao:!^ gwi tenet s. retinet, B.O. i. 454; U«^^} (oock^ )Jq»/ 
. . . ^, C.B.M. (Wr.) 573 b. Ap. lexx. ^_^U .jLu. .ii-T )i>o:%S., 
BA. cod Goth. 

Usas^ m. id quod quis aggreditur, (yxelptiia, Hex. Jer. xxiii. 20 ; 
prehensio, aasecutio, )»a*3o ]io^ U^asi^, Bar-Ce. Hex. 21 v; Off. 
Mar. J.^K 14; ly^ao-^W ,eien\ ckUIO possessio ejus diffieilis est ad 
eonseqiiendum, Severi llhet. ii5r. Ap. lexx. k»^ .e)L«_.l f.^ ^-vN. ^ 
BA; it. jJ>.'i\ Jyil, BB; idem dat )a.^ .cs)L-~« \ -«■'>-> "^-^ rescribe 
)i«ftft-»S. ; it. .elUJil .(£jL.i..4l .jLofALf ,|Lofcu</ )^.*«f^s. .^ )JoaaX 
^^jA^\ .W.a^ll, K.; laudat ctiain ex Orat. pro Yiro, ^ wo»«stajk.o 

ll'oS.^N f. prehensio, U*.^i? jlm.-tX praeoccupatio mentis. Tit. 
Bostr. 95. 33. Ap. lexx. )a^ .(»)L^1 lln.i . ">>>., BB; it. g)t ■ ■>! 
Aa.1 .k.^ -(.ra^i Hunt. clxx. 

\^k\ m. id quod jlo-^.-^N., BB. 

)fe.'T>\ melius )t^i->N, K., f. i) pensum memoriter ediscendum, 
spec, musices, unde sub y<v-\.\( et BA. et Bar-Heb. dicunt )V »« ■«-N- 
Uoio IUlaA vide supra; |t^i-^\, y{o )lli^ y^*A^)ja^, B.O. iii. i. 
506, Ebed J. 274. a) ^0^17, ansa, opportunitas adversaria data, 
OOM )U ■' ^ tt > It' *< '^N . iroXXac irapfxonTa Xa/3(ic, Tit. Bostr. 33. 8. 

Ap. lexx. )j«uJf )t.S-^\ difficultas resjrirandi, ^j.f:r\\ j^^a., BA; 
it. ^J.JLii\ yoa., BB; it. ,j«JLjl i^-o*, Lex. Bibl. Ind. ; it. Jlb^aA^ 

)t« "^ "^N .W,,.nJl .di-~-*f )lo?CLi»f .]Vof^(' .|JLa<v>\ ot )^'<{ ■t.v 

dL«.* .(j-iuJl^^-ojfc (sic) UaJf, K. 

IasclX m. ealumniatio, ^1^ .)lXS> Ifi'^.-^N, .o), BA; Bed laso^ 
uy^pj JI* L-Jli. ,cV )l.>w< Ifi'^.-^N aX-, cod. Goth.; it. laaolli. 
JIC:^^ Ifin.-^S, Lex. Bibl. Ind. 

^.{-^vJ. ID. capulus, manvhrium, Xo^^, Hex. Jud. iii. 23; capuJut 
gladii, Ephr. i. 310. 

\ l A -^ nTk. a qui prefieTidi potest, Severus de Mace. A. 7 ; pi. 
Ila^^hctt, Off. Mar. fXa. ult. ; lii^tSfeoc JJ qui apprehendi nequit, 
^■<«.>\ K<n Jl \j^,jii )^\.> Bar-Ce. Hex. 109 >•; Bar-Ce. Horn. 188 r; 
qui eonlineri, eoerceri nequit, |t..i n->\ fc>ao Jl jUa&M*, Pat.Vit. 701?; 
)kw^i-a..aXt..>» Jl . . . w'ot quod capi, detineri nequit, ib. 78 r; Jl 
) ftf-i4->Nr ^-S» (KOToo-x'Tos, VHh. Jac. iii. 8; immoderatus, effrenatus, 
Cyr. 60.1, 260.13, 263. 22, 283. 5; Jlaa^VJc Jl a(cd5«roi, ib. 436. 10. 

V^Uask^l^ Jl d(ca5«Ta)s, immoderate, Cyr. 20*. 19; ita ut non 
retineatur, non coerceatur, ib. 68. 27, 204. 13. 

Jl'oaiailVji Jl f. animi impotentia, Cyr. 267. 8. 

%iii Neo-Syr. veocil, portavU, bajulavit, Stod.Voc, Gr. 58. 
) k!\.;.s: Neo-Syr. f. veclio, vectura, portalio, Stod.Voc. | |iVsr^>f BB, Ik^aiiA^ K., f. uvula, <rra0vXij, jt> ->N->N\ —iao 
)ja*a? uvulam dolentem knit, Galen. 14 r; 6 yapyaptav, uvula, ib. 23 r; 
it. vapia6fua, tonsiUae, ib. 34 r- Ap. lexx. [t iU] iiJ .Xi-iJI J^ -t\->\ 
iU131, BA; it. [1. iWJl] i^\ i]ij^\ ol; .iUJ )fci^»i2aii. BB; it. 
i^ .i^^\ .: .[1. iliUl] iiUl .\ .i\^\ ) i >. -.N->\ , Hunt, clxx; it. 
[^1 .iU] ii^iJl ilJ .iJLJL! J^c'l .5. JfcC^^iJ:^, K., it. ) h . ^-v->S 
iUiJI, Lex. Bibl. Ind. Cf. a»!»J^»r* col. 376, et Ui^J? col. 378. Adde 
f.,t,~v^\^ A*»o)r cL^^^^ yai^ W**» f f**' Kal-w-Dim. 23 6, 
ubi forte Bit fora-ps cancri. .^>v rad. inusit. alhusfuit, cf. Heb. et Chald. l?^ alhus. 
)V.~^^v Heb. nji^, Chald. njb^, KTlJ'iai', Ar. ^d, f. <AtM, Ex. 
XXX. 34, Lev. ii. i, v. 11, Cant. iii. 6, iv. 14, Jes. Ix. 6, Mat. il 11, 
Act. Mart. ii. 132, Amir. 27, BHChr. 68, Doc. Syr. .^ 9; it. 
fn-^^ Hier. pro )k-»aaX, Mat. ii. 11. It. Ubanus mens, C.B.V. iii. 
47 18, 19, 32. Ap. lexx. ^\^\ U-JljJ^I .l^aa^i., ?A; it. ^XixJI )V>*CLaL^, BB; it. ^LJ, ib.; it. ^io .i^ifjoa oa* jlb^cL^X 
0)b>.j9f oot )b>AXoo jk^jk U.;^ ..JlJl53| jkooA^ ..aDOj)ia. X ^i 
jjU yCL^Jjv^ .y O^ l t . N , .7 .oiiJft*.©, ib.; j^LJj^x:5')^0Laik, Ibn S. 
Thes. § 9; it. \Lm\> o«o .^^ .^LUl^xJ^t .)L'da> >^i .1*^ .Jvim^ 
)JuL$, K., qui e Jlioojk? J^bo laudat j£&.>;iA ^ .o) iom^oa. \a^( ^ 
ih^asL^o jicoo «k.^ .oo»UAfaA» oicuV-f( )>*'0.^oo .«f^ jfkJ^ jaAj 
|»U} JJl:o b>^l^ f^i^o ml^Sl y&.M* ^o .^GUwttX'^.aol.lio. Idem 
de Magorum oblationibus ex Off. Nativ. Dui laudat .otloLaXttX J^04j 
y«ftS«» oiLoabo oqm'^. 1^0200 .otLoot^U ll^n-nN, ; it. e doctoribus 
lacooi), Graecis, .|$jcaa2>i >.oiolbw/ )V»>o-^S .)o»^/ w«eb^/ Idott 
[jtj( wa)oV->( lioao ; it. ex aliis .Jjoot )N ■■^->N. .\jtSu woiol^/ )-aotf 
^X? 1*^ lioac ; ex aliis denique )b.jfi-»\ .)bocu«i ^eteh~'( idoif 
)i«^f Jl-oV>oo ]taio .lotXit Jln»N9>. Apud Ibn Bait. .x:i^ boswellia 
turifera, ii. 397; it. jjLJ thus, ib. 428. 

J^aaX? jt»j Libonae eoenobium, in Hauranitide, C.B.M. (Wr.) 
711b, ZDMO. xxix. 435. 

^aX vox Buspecta, sc. o>«« r» j. v i '^iX ll^otJio yJt t'^\> ■ . ■ )««.«v> 

.^ " Chrislus . . . ipsis requiem super sancto altari suo daint," Act. 
Mart. ii. 119. 23 sq. Suspicatur Bernst. quod verb, denom. sit e 
)K. ,n ^S. et vertit turis instar comburet; potius inter se routatae 
sunt y et •, et legend. »-<^( ■■ ->'^ ■ Christus eas, sc. manus nostras 
preliendere faciat jlabeUum super etc. 

.-iS Laban, nom. soceri Jacobi, Gen. xxiv. 29, etc., Aphr. fXD. 16; 
o finJt i? xoiaj&u .-t*^., BB. 

)t<M->V f. formalio laterum in modulo, n\iv6eta. Hex. Ex. i. 14; 
j^^-JJI <T^> BA; it. ^J-JL11 v^ .Jlii^I wjoi .S .5I«o i» y.^, BB; 
addit »JU*j, Hunt. clxx. Dat etiam Jlaiaik coagulatio, lac coagula- 
turn, u-^jiJ -i-Hll; cJ"*^' ^®''' Adl. 

jl^iiik, Heb. nj3^, Chald. KFIJ'?^, Ar. illJ, contract. )kll^, 
f. later non cactus, et ea de causa albus, )h- i-^S n\ii>6os, Hex. Ex. 
xxiv. 10, Mich. vii. 11; |tLa4)A JVi^N, BHCann. ed. Sceb. 45. 7; 
usitatiuB ]i!A-\, Gen. xi. 3, Ez. iv. i ; JkUkisJa Ikia^, BHCann. 
cod. clvii. 143 v; U^il I^ et^^l w'oif Jloo; |V>a!^ VNt^j.?, Luud. 
cxxiii. 208 r; pi. Jla^, Gen. xi. 3, Ex. v. 7, 8, 14, 16, 18, Jes. ix. 10, 
it. ap. Ephr. ii. 37; BHChr. 14, 380, 457, Dion, i ^m p . i, Jac. Sar. 
4191), Sanct. Vit. sgv; Ji.'^N .oXaS nXivdovpyla, Hex. Ex. v. 7. 
Valet etiam lamina, Jlla^; )klaiii.f l^i*^ oj)us sc. pavimeiitum e tegvlit 
8a2>2>hirinis, Ex. xxiv. 10; Jl);i? Jk^iiiw lamina f err ea, BHSchol. ad 
Job. xiii. 27; llsoit; joiiik, Angl. ingots of gold, Eus. Theoph. ii. 69. 5. 
Ap. lexx. Jaja\ )l^>-^ yOo»X Uo'at^ Jj^tojof «*'« ^/ .i.iJJI )V ^\ , 
BA; it. ^ )I^".iJ-J JkUiiv .jk:*:^., BB; it. )»q^ |^' Ukik 
jj^'i\ Jl-j_»;jJ1, Ibn S. Thes. § 9. Laudat K. ex Houi. de Caelis 

}-,"■«->■ gktii^. Negat recte se habere It^A^. De forma cf. llC&^ 
col. 765. 

} ' -'^ nom. urbis, Heb. fl337, j Reg. viii. 22, xix. 8, xxiiL 31; 
p-N.^ owiico&X, Gr. o2 KOTotKovvrfs n)i> UfpviSa, Judith i. 7, quae regie 
vix sub ditione Nebuchadnezaris fiiit; )'^^-^ ^ivivt o! xaroticovvrcr 
'Iffiradv, ib. ii. 28. 

■.f>\ nom. prop., ..i->N w;jo l^.«df j^^ C.B.M. (Wr.) 706 s, 
708 a. 

liii'^tN nom. gentis. Laud, cxxiii. 108 v. 

.■•^^, Heb. t^33p, Libcmus mons, 2 Reg. xiv. 9, Ps. xxix. 5, Cant, 
ii. 9, iv. 8, Ez. xxxi. 15, Hob. xiv. 8; AijSavot, Judith i. 7 ; BHCarm. 
ed. Sceb. 64. 6, BHChr. 116, B.O. i. 501, ii. 320, C.B.V. ii. 22, Cyr. 
253. 16. Ap. lexx. ^IjlJlJI )w>i.:kX J 1 aN-* ^i,-»S, BA; it. ^^it'^ 
.]Lo^d2 ^it"^ .IJU^Laj ^LlJ {^ji- .LoLao ^^it^ ^pAm^' .eei{*CL^ 
^ V-lUV^t oo»X «i.>^, ^; o»J0liL&:o .i.n.Tdjat oot J^o^ oV^^ .7 
jjbo luool), BB; it. ^Li.J J.^»>, ib.; it. ja^ahooo .omiio^ ^^j-<'V 
i^U^ J.^ .jloioM, Hunt, clxx; it. juioas; \m-hB \ia^ .n ^^i i'^ 

luiit^ Lihaniticus, JliitS', MIj, Apoc. i. 15; J.iA-t'C |L>ia^ 
monlicola Libanus, C.B.M. (Wr.) 310 a, 382 b; sed Jl'ii ->^ jia^ 
mons Libanus, ib. 315a; it. f-"-^'^ Libanita, mantis Libani incola, 

II H 2 1887 jLal - r<lLaAja •:• •i-xal 1888 ib. 851 a, C.B.V. iii. 355, sed LibaniHeut, ib. 354. Dat K. pi. 

jiiLii:, f. i^'.ii-.^, pi. icn^. 

U'^Nv) , Bed K. |i->Nv), Heb. |3fO, m. typtu laterum, modvlus late- 
rum, lateraria officina, Jer. xliii. 9, irXMioi-, ib. Hex. ol Xo«iro« ; rescribe 
etiam U-tNy pro \i'\\ aao, Nah. iii. 14; -^'-^^^^ yu>^'^-n.vo, 
Anecd. Syr. ii. 284.18; scriptum est etiara lla^oo, sc U^o f*^^'" f>A 
) N - '>V UsLKjo, Severi Rhet. 140 r. Distinguit etiam BA, sc. li-iN'w 
qui coacervat, ,yix^ .« /^.Aadaao? o"oi, sed titSvi modulus laterum, 
^j^\ ) V . ^\ o»3 ^Z&oof; it. eongestu3, .a .olto i^ y,^ li'>Sao 
Jl«* ."^ja-aof, BB; it ^^A^ -J-^ .'^jo-oo .5 Uaikao, Hunt 
oIm; it J*«- .^1 .^ .EJ^a .)i-;Sv> .\i^\i,, K.; it .lUSvt 
J-.J:- .J*** .^^ Jiiiijfc .j_^ .^ .^^, Lex. Adl. Xi'^, verUtis auttralis aeqvalis, AfricuB, .etjo iA >f( 
^jf^i-Jll s^ydl ^ .Ua«- )c>«.^f ]u.o), BB. 

l>^.aB n , i\ et )l^.^niS mensura ineqiujlis, ij^y.^.» j^ Jw>^BA, 
Lex. Bibl. Ind., sed ^^..-^m j^ J-T )kla>«iOk., Lex. Adl. Cf. 
sapra ji^oai^ik, nbi l,^ci=k^. 

^.m-^N Geop. 46. 14, rescribe t ■'*"^%^ q. t. 

Um^S i. q. »;jx^:, sc. .\%s^ U'^} X^:^ 5> .Um^\ 

j.\i J.1- joj.* ^ izsc .vijjJi M Ji}i s?jJi >5>i' 4^s-> .uu 

eU^JI, K. 

♦fc.m->\ vide )b«aa.» col. 555. 

f^, Amir. 444, vide supra sub ji. Exponunt lexx. _ U. ; it ^ 
\^. ^ .^,U ^ *i!., BB. ^ 

yOi.^^ sic codd. BHCbr. 18. 2, 3, 4, pro yO{A^, quod exhibet 
Brans.; rescribe >Oj.aiX, q. v., et cf. .oiA^. 

I^LIa^ vox suspecta ap. Ephr. ed. Bick. xiii. 48 )V'- "->^ ^j*' 
liift^r. Suspicatur Bickell quod sit taeda, Gr. Xa/»jrponjt, sed potius 
legend. Ih^aTt'- 

t . ^- n ->N Laurentitu martyr, Dawk. xlii. 55 r, Ix. 74 r, sed 
.ADol^Z^^. C.B.M. (Wr.) 301 a, Dawk. xlii. 64 », Ix. 77 r. Dies 
ejus festus Sext. x, ib. 

rfonoi'tS XdjSpaf, -aicor, lahrax, jnscis mollis, oet? .IS >aiao;j^^ 
i^^aJI eI....U .U^ )jcu, BB. Forte legend. tOBaela^, sc. casus gen. a»iii., Heb. ^i7 et traV, Chald. Ca^ "^ik, ^i>, Ar. JLJ, fut 
■■ •^N* , tnJwt*, Lev. vi. 11, Ps. xxxv. 13 ; )Ii.j UlaaJL yfta->N» pingues 
avium te induent, sc. pinguedine, cf. Vers. Ar., ib. Ixv. 14 ; Mat. vi. 25, 
Marc. vi. 9, etc., Act. Mart. i. 25, B.O. i. 90, 96, etc. Apud Hex. ^/k^iW- 
aoTo, 4 Reg. xvii. 9; <i ->\ i 4>opiati, Prov. xvi. 23; •*4^ 7r«(ji(rT«»Xo>' 
(to aafui mnoxi). Sir. xxxviii. 16. Metaph. i) invasit, oecupavit, 
ohtedit, eom'puit, y^^^^ %l t , '^ . Uuef otio*, Jud. vi. 34; diabolus 
oi« -»S^ . oJ)j»L> ^(''wJ)jttA, B.O. i. 119; ,fi-\<. IfU-, Ephr. ii. 504; 
y(aj)''*ai». U^, ib. 505; llubo U»oi oit>a->S (jrvfi/^arot^ijft;, Eus. 
Hist Eccl. V. 16; lll^kik a»ii». )?)4, Zachar. 347; it owLiiJ: 
|i.S,vn«>,, Eplir. ii. 209; \1S. *ai^ Uvi*., ib. iii. 137 E. 2) sumpait, 
assumpsit, adoptavii, oSJ^iol ^ .»^N mores ejus induit, dididt, 
o^iu6i)atT(u airy, Sir. xiii. I ; ILoA^jo ■-■^^ regnum stbi sumpsit. 
Job. Chrys. in Tetr. Dan. p. 51 ; )L&L>«oa3; ^~>V'^««v -r^N , Bar-Ce. 
Horn. 171 v; Cliristum IkLfciaai-i ^ UftsC^, B.O. ii. 11; ^ oil 
^ ^'\ If li^ naturam angelorum sihi non sumpsit, ib. 59, et cf. ib. 
i. 107, iii. i. 572, iii. ii. 228, 272; VL.i\\ mus ci«'^\, Ephr. ii. 136; 
)j).^; \-i\^\ '»^, ib. iii. 681. 

Multis etiam periphrasibus inservit quales sunt lU('''*a^ doluit, 
luxit, Ephr. i. 332 D; )Jo gi^^ id., ib. iii. 611 ; UL n-^\ id., ib. 
ii. 377, BHC'lir. 314 ; \aa^o U^ )1S-!» wm^, Bar-Ce. Horn. 174 v; 
llcu;AO U^ 'AA^, SanctVit 52 r; >.«^N J*<i IkJiaj, ib. 53 r; 
ILowos *=^, Dion. ^. 17; )l'cL;j w>a.^.. App. BHCbr. 74. 18; 
Deus .a ^S ])^^\i^deecrus f actus est, Ps. xciii. 1 ; )a,» r'^'^ armatus 
est, BHChr. 262 ; ). nft\ . o l. .^^N loMja convaluit afgrotun, Ephr. iii. 
159 ; < t>k Ijom^ invidiam concepit, Jac. Sar. 422 r; )fcl^Q!i£ <^-^\ 
maJedictionibus ne dederunt, Ps. cix. 17; )i1»cl^ .^^N. vires exercuit, 
fortem se praebuit, Jes. Ii. 9, Ephr. i. 334 E; ]i^ vt^\ corpore 
indtUus est, corporeus /actus est, B.O. i. 96, 103, Ephr. iii. 137 F, 143 D, ubi etiam ll'aJ/ -al^, et yj^pl >*a^; it l^s^,* *ai^? 
owi/un-or, Eus. Hist. Eccl. iv. 24 (Gr. 26); Off. Mar. ^i. i6=jii^r, 
ib. i8; )l»o*.o |..^^^r *=kik/'fa*TOj»Zw propositis uterer, Ephr. iii. 
382 F; P^<"^ -^N. prophetas imitatus est, ib. 189 D; Ua .<i^\ 
V^if, ib. E ; iii Utu* j»a^ bellum magnum paravit, Eus. Tiieoph. 
il 79. 8; Nabal |ji^ LqLao .a^N durus /actus est, Ephr. i. 384 B; 
|l^» -^^- nomen assumpsit, B.O. i. 106, 122, Ephr. ii. 443, 498, 
iii. 9, 143; vnoivtaBai (r^v TipurriavSiv irpotTrjyopiav), Eus. Hist. Eccl. 
iii. 26; adde \±^i». ^ -■-'^ 5a)pi;x^''a<, Homeri II. i. 226 ap. Severi 
Poet 171a; U&j Lol ^M^^, Ephr. iii. 448. Ap. lexx. *al^/' 
^-jJo, (j-JLj oft^^ . . . ,j~JI, BA ; it. L-j:ST. t^-J, K., qui ex Orat 
pro Diacono laudat )t^?riyiwt V^ o^ ^ .a^} \x»i. 

Part. pass, n - ^'^ . |*--^^ vestitus, indutus, (popav, Hex. Sir. xl. 4 ; 
[llji r^N loricatns, I Sam. xvii. 5, 2 Par. xiv. 8, B.O. iii. i. 334, 
422; UqN, it )Iio*oi»? U> ^^ , Jos. Styl. 56. 9, 61. 15, ubi Martin 
cuirassiers, quasi lo^tJk. >«« Z->N , vel ju^oooiii; )uu) ■■• ' ■ S'S ., sed legend. 
^-•t^f J it. |L^.e»> ---^^ pannis amictus. Sir. xi. 4 ; |^ -;~^ rrovrjpa 
TficTamt, Sir. xi. 33, cf. )ii col. 600; Mat. xi. 8, xxii. 11, Marc. i. 6, 
v. 15, etc.; B.O. i. 377, ii. 52, iii. I 677, Eus. Theoph. ii. 17. 3; 
i^iio! &o/ fi-^^ atratus es, Act. Mart. i. 25, 26; ]iaZ .■o\, ib. ii, 
308; h •{i'^q^l«"*''N vestitum virilem induta. Act. S. Pelag. 10. 14; 
JotiiJI ■r^'^N Deo indutus, Oto^opoi, cf. u»eu^)jkj^(' col. 137; ..iil^'^ 
]oS\, B.O. iii. i. 534; de Marone, ib. i. 513; it C.B.V. ii. 548, 
iii. 59, 67, 88, 237, Corp. Ign. 197, SanctVit 54 v, 55 r; U.aj 
)o»ii.JI t»j>«,->'S., ib. 52 v; Il.ooCi>.(' wI-^N , Eus. Theoph. ii. 93. 9; 
qui propter Dei timorem mandata ejus perficit, J-»L«JI .jov^U )i;-»\ 
^\^ mi ^ji J^ ^ wUl^ljU, BA; it J*-. Ji^ill *.;.2^ 
v-,LJ JJl ^y*, BB; it UlA .JUl ^^ J^^-iXl .OJl^ljU J-.UJI Jyl 
i^lI^JVL) cjJkJ, ib. ; it e'lJJ) ^^'^ »J-1' '— '^ J-*^ '-'^' ' — 'j^ Jj,~".U 
»j, Hunt, clxx ; consentit K.; it )i...«^\ ««a^ XptaTo(j>6pos, Cjt. ed. 
Pusey V. 431 ; qui Christum imitatur ....... l U {jszjS\, BA, BB, K.; 

f » 'I ^N- - - ■^^ « ivavBpamrjiras, Eus. Hist. Eccl. viii. lO; ■ ---'•■'S 
)li>.^7»a }>annis obsiti. Men. Syr. 7. 215; Habibus Martyr ■--^'*>- 
)kiik.)a^^an*ma vestitus, B.O. i. 330; jLdib^ l«i;■^N, similis alcui 
facias, Ephr. ed. Bick. iii. 35; la-.? a>* 2 '' ^ armatus, Ephr. i. 470; 
Haa> .ri;-^\, viKri<l>6pos, Eus. Hist. Eccl. viii. 5 (Or. 6), Theoph. iii. 57. 2; 
jlco).^ .<i.r<'\ id., ib. iii. 59. 25; \1L ui.^N, B.O. iii. ii. 348; ^xo 
|aL -^^^ na(ura nostra passionibus obnoxia, Ebed J. 246; ■-■^'^ 
jL'au«9, B.O. iii. ii. 146 ; )Loao j««-n\ morti obnoxius, Eus. Theoph. 
ii.°3- 3; |ioto.j M ■ i.". ->N luce vestiti, ib. i. 37. 18; oi. ■^\ U);^ 
\iaj ferrum eandens, B.O. iii. ii. 215; j^lt^o jt.Nm .. ■ .•>\. \A. .-J.^ ascetarum genus, C. S.B. 574, Hunt cccxli. 244 v; )L, 
la.^N, corpore indutus, B.O. i. 234; U»o* :a-rt\ nvtvuarixfiopot, Htx. 
Hos. ix. 7, sed jlcu^t \ltOi otd |«; ^\ } Jia^ vir eujus personam 
induit spiritus stxdtus, ib. Pesh. ; sic ^.^ ! » - ■^'^ ^o.^.*.* «fl f>\'y 
dementia Saporis te inficit, te possidet, Act. Mart. i. 228 ; }«-^Ny )-^' 
)-Loi o)^ propheta quem, possidet spiritus, Ephr. ii. 343. 

Ethpe. jki^y* indutus est, t>.^),'\v) ]1^jo oS <ms^\( Satanas 
eum jrrorsus induit, se eo vestimt, B.O. ii. 51; );jJL ^ oASi^i.i' 
poasessi aunt a daemotiihu^, C.B.M. (AVr.) 1057 b. 

Pa. ji ^> I induit, part. pass, y^y^!^ .^«a.j^ .o) . - - -^S^^^ ,.-^'<>« 

wM <^( ^ ■». ^'\ .n .oZce ^.3 ^i' ^^.«->Svi .otilfi^N ^^^;^^ Vl,')} 
^^^y^y .U-) ^-i:>>;jo ^*iaiLe», BB; it U;:^N .5 .U^N^v> .Uailao 
^J..sS^^ .(J.. T . b < i .(^.^ .Iao* mmo iif^S^v »..(, K. ; it « . « ->S v> 

^j_)....'! !li )«i«ull ^^,.«->Sv> .^jj^..'\-.», Lex. Bibl. Ind. 

Ethpa. ^iLja^ii" indutus est, .a-tNUab J) '^bJ »^ «., C.B.M. 
(Wr.) 870 a. 

Aph. jki^C vestivit, induere /ecit, i Sam. xvii. 38, 2 Sam. i. 24; 
otl.(a.a, AS' i n\ , Esth. iv. 4; Ps. ci. 16; ap. Hex. -•>'^'>-'T oot 6 
OToXioTijr, 4 Reg. X. 22; 0)t.a,->\Y r]ii(j)lii<ra. Job. xxxi. 19; JjL^pi.a 
ooot ^^ « ■ - i S v> f ]l,a.jO;^0 dyptaripav (fiirenoprjfuvoi iipkOTrfra, 3 Macc. 
vii. 5; Mat. vi. 30, xxvii. 28, 31, Marc. xv. 17, 20, Luc. xii. 28, xv. 22, 
Hebr. x. 5 ; de sindone sepulchrali, oti*. 1 — ^^v- »9 iv rw ivhitiv aMv 
TTjv fin-a(f>tov (TToXfiv, Act. Apost Apoc. -o. 9; Aa^^ "s^ H . . . |l.o«» 
ji.afta ^^( creator manus haud multa came circumdedit, BHCand. 1889 r<'ikx^^ - r^SLal •:• rtf^ - jLal •:• 1890 58 v; BHChr. 154, 213, 399, 486, 528; |o>^).d .<i->\v> etotpopos, 
Corp. Ign. 224,= ap. veteres jo»^)l - ; ^ '^ , ib. 263; B.O. i. 102, 
iL 214, 250, 280, etc.; metaph. nomina fiirati sunt yr<" \ <^ » ^N-j^ 
wotoj^/ jl? quibus res non existenUs ornaverint, ib. i. 122, Ephr. ii. 
443; yoot^ lO'^Nif* |l.o**sa^ ^dGLib, B.O. iii. i. 324; ..n-^iNvt 
jlfit.J gratia induti, Cyr. 69. 21; . ---S.^ bs^ii^»ot pulchre omati, 
Cyr. 309. 23; Ephr. iii. 660; ]la<«AO ]jt^ xooastX^ tristitia eum 
affecerunt, Fat. Yit. 208 v; )oot .■•>Nv> jficLas ^, Piiilox. 46 v. Fart. 
pasB. eifc., J> .« \ o»^ U'tNun U.o» lovio, Kal-w-Dim. 43 a. Ap. 
lexx. xJl».j ij-^\ JLS^I', BA; it. .|a^j hi \j\Sa |d^)I ^^■-^\>~ 
^yi>-T ^^j..».. I > , ib.; .0(2^; ^^v^S'ta o»laa£o mi^mo&o » « -tN,^*^ 
» 'I . . ^ 'j t. ;i «. b .«i. tlkcj t.n. »i i.>>-JI, BB; it. .Juis-oV .« . ■ --^VsA 
iji^\ joj-«^*ij. ib.; consentiunt caeteri. 

Ethtaph. .■ ■^S iUri.q. c*j^ uy^^ fc-^sU/'.w, BA, ubi in prima 
persona exponitur. 

|* aS m. vestis, Gen. xxxix. 12, 2 Reg. iv. 39, ix. 13, Mat. xxiv. 18, 
Marc. X. 50, xiii. 16 ; male U->>S, Ephr. i. 530. Ap. lexx. ^^-LJ U^, 
BB; it. tj^l .y-L-JJl, Hunt, clxx; it. .i^LJiJl JfeLiaL'.UM^ .S 

|iI "^S m. lorieattts, armis indutus, KaOanXur fUvot, 4 Mace. iv. 10; 
(JTrX/njt, Eus. Hist. Eccl.ii. 21; 8opu</><!/)or, ib., it. ix. 10(11); U<tf J.aS^ 
bopxKpopoi, 2 Mace. iii. 2 4 ; 6irKirai, Eu8. Hist. Eccl. viii. 1 1 ; ^]^;;a f^'^i.N. 
Anecd. Syr. ii. 2 n. lo ; Cyr. de Incar. 98, J03. Styl. 56. 9, 61. 15, Zachar. 
338; Germ. G'e/Mn^erfen, Nold. ZDMG. xxviii. 276. Ap. lexx. )jia^ 
^5LJ1 ,j^;i .)lL) 01.^:^.? e«, BA; it. eJLtJl .\Lhc Ujulao J^a.^ 
^5LJ1 j^, BB; ii. ^iLJl ^^ a)LiJl .U-i» Uj-i^o )wl^, Hunt.clxx. 

•A.a=k^, iJLofk:^ m. veatis, Gen. xlix. 1 1, Ex. xix. 10, 14, xxviii. 2, 4, 
xxxr. 19, 21, 2 Sam. i. 11, 2 Reg. xviii. 37, xix. i, Fs. xlv. 8, 14, Jes. 
lix. 17, Jer. xli. 5, Ez. xvi. i6, 39 ; pi. ^c^x^, Dan. x. 5, xii. 7 ; emph. 
)uL ar>N ., Luc, vii. 21. Apud Hex. Ajix^'uutk, Job. xxii. 6; trbvaK et 
Mviia, Aq. Sym. Ps. xxxiv. 13, Aq. Ex. xxix. 5, Hos. iii. 4 forte; 
imohirr)!, Ex. xxviii. 27; U.CLa^ ^ ^^^^ tntvSviia, Aq. Sym. Ex. 
xxix. 5; iitfvbvTTis, Theod, ib. ; pi. )jt,ft->\ litarta, Gen. xxxviii. 14; 
ifurrurfios, Ex. xi. 2, Ep. Jer. 58 (57); Mat. iii. 4, 9, vi. 25, 28, vii. i, 
etc., BHChr. 340, 251, B.O. i. 2, 44, 46, 49, etc.; dwcoi^, ib. 119; 
paramentum, ib. iii. i. 526, 537; gerunt monachi )ja9o/ U.GLa2^, 
C.B.Y. iii. 310; metaph. JuiJlf Ut^i^^^ iXoaX )fe:,\v. o^ c^ 
=incamatns est, ib. 259. Ap. lexx^LJ.1 .ijj .Jl?^. .u«W \- ""'^ . 
BA; it. ; 9>ffr>-» ; );«» |ia.o->'S iy^.S^^yi\ )Xn-»S . .. ,^LJ )>iLn%\ 
)jfca T > \ i U*ao^ tj.. . ,n .5) .m.v^No? )jt.o->\ .U^jiao )>»,o->\ t'lSv) 
msomo OMbid |>^Nv» ^ f^} .]i\.^iC^ y.. '^ } OMt<^? U^Los )jo) 

^ )[ >vi f» *> .jl^w«ao; ^Ub«» l^o^ ^^L ooM .-^^^ Ido) kaOfSf 

i>'<^<^it oiUo.o jIS^»o^)t woiol^/ jf^ oi>aj»)} ^;jao!r, BB; it. 
(^UJ .8j-^C Hunt, clxx; it. .)iL»j> .|ilA\ .« .U.aaX .iiLcLzt^ 

y«^-Ju .^ULl .JU;— -u-WJ .jt ^ .' yo lT, K. 

U,o*->:sL m. qui veslit, Ephr. ii. 64i' Ap. lexx. ,j-o5l, BA, BB, 
Hunt. clxx. 

)ra!»»a^ f. vestitus, initium jejunii est jLeu^A l o «. ->\ ,, C.B.M. 
(Wr.) 186 a. 

jjlia^V^ induendus, li«->\too UU«, BHNom. 8 v. 

)l4.N. wL m. indutio, )L'ouLtf JuiAXoL habitus monastici impoaitio, 
B.O. ii. cxxxii, C.8.B. 243, Hunt, cdxliv. 116 r. 

I^QA^r m. vestis, Ephr. i. 377, 403. 

)l^%::\1'' f. vestimentum, )t>«->\l «<»Sft-* ^ILao pfen« armatus, 
4 Maccvij. 4, sed Gr. jraraywr, pro quo Syrus legisse videtur waviraytot ; 
armatura etiam, Is. Ant. i. 40. 5; vestis nobilior, sacra, Amir. 133, 
BHChr. 336, B.O, ii. 283, C.B.M. (Wr.) 491 a, C.B.V. ii. 549. Ephr. 
i. 26, 431, ii. 607, iii. 649, Ephr. ed. Ov. 295. 18, Hunt. dxcv. 91, 
Is. Ant. ii. 258. paen., Kal-w-Dim. 115. 8, Theod. Mop. )xd. 10, Sanct. 
Vit. 40 r. Spec, velwm quo ieguntur discus et calix in eucharistia, 
JiCia^lo l«;», Anecd. Syr. ii. 268. 27; ecclesiis vestes splendidas 
dedit ut ex eis fierent JL^o jjasao Jb^^S'^l, ib. 269. 8; cf. \^aAul 
no. 3, col. 274. Adde amiculum feraU, Angl. shroud, Par. Fat. 38. 8. Ap. lexx. i«K )fc..ai».l, B A ; it. u-UJtj I^tiil. Ibn S. Thes. § 13, K. ; 
it. ^^LUlj [I. ^] i*^ llU^l"; BB ; it. ^L^Jlj ^, Huut. clxx. 

*ai^ Hier., Aph. .a - . 'v / induit, nat\f, Mat. xxvii. 31, Marc. xv. 
17, Luc. XV. aa; yO l sa tN^ veativistis, Mat. xiv. 36; .■-->\/ vesti- 
vimus, ib. 38 ; [sic] yOTiiNl induetis, Luc. xxiv. 49. 

U.OA^ Hier. m. veatis. Mat. iii. 4, xxii. 11,12, xxvii. 35, Luc. ix. 29 ; 
pi. ^.a.o-iN., Mat. vii. 15. 

^• ' t N , veatitua, induiiu, Mat. xxii. ri, Marc. i. 6, Luc. xvi. 19. 

« m-^S Neo-Syr. f. veatia, vestitus, Stod. Voc., Ar. ,jAli. 

■a^S. Neo-Syr. induit, Stod. Voc., Gr. 48. 

^*^\ Neo-Syr. m. indutio, Stod. Voc. 

)lS«aX Keo-Syr. f. vestitus, Stod. Voc., Nold. Gr. 94 ; pi. |t»>»'j\, 
ib. 119. 

a»'>\arC) Neo-Syr. induere fecit, Stod. Voc. 

|i»-iSy< Neo-Syr. qui vestit, Stod. Voc. 

)V.»->Nvi> Neo-Syr. f. indvitio, Stod. Voc. 

1^1:^ rapum, BA. sub jbUjos, col. 471, pro )l>.ft\, q.v. ^x, Chald. ]]7, Ar. 'J, part. pass. i^<^^ luiesitana lingua, ^.,^\ 
JLioft», BA; ijJVl UVicL-o *,^s^, Lex. Bibl. Ind. 

Palp, .^i^, Chald. i^i^, Ar. jX, fut. .^i^, haesitavit in 
loquendo, halbutivit, .- -N..^^'*"^ \'-'^ at ykSxram al ^tWi^ovaai, Hex. 
Jes. xxxii. 4 ; ^^^v^^, de matribus infantes delinientibus, An. Syr. 
184. 6 ; infantes .-'^^'^>" a/ . -4^^'>«. Bar-Ce. Horn. 42 v; ^a 
^S<^\y, ib. 60 r; ,f^^s», BHCarm. ed. Sceb. 170. 2 ; ^} 
U.)i~jS ..o«i»(' ^fis t.N^ (^^.^v^;, Kal-w-Dim. 34 a; garrivit, 
C.B.M. (Wr.) 814 b; Ephr. i. 151, iii. 221, Geop. 4. 25; UalitJD 
).«^ «i^ n^;,^'^ juvenili modo garrit, Hunt. ccxlviL 4 r; 1 ^ . ^ 
Jia* ^^ loot. Is. Ant. i. 36. 10 ; )ta^ jxi. n^.^v>. Laud, cxxiii. 184 v; 
Spic. Syr. o. 13; Jj^'^^ t^ "^"-Js^-^s^- Tl^urs^on, Cod. xiii. 119 ». 
Metaph. delinivit, consolatus est, \jlL n^^N^S^inS , de flabello, 
BHCarm. ed. Sceb. 96. 9; it male seripsit, e/ oi N^Sa o(' c»ak-o 
c- S^V ^ C.B.M. (Wr.) 179a; it. male pronuntiavit, Nestoriaui 
>--^ ^^^a Jlcu. ILacu*, K. sub )1acu>. Usurpatur etiam a BB. cod. 
M. de rebus tomatis, cf. U^o^ col. 679. Ap. lexx. ^ i ^'^^S i.i 
AiiL .«Ji»i:.> .l^i.^a:ik., BA; it. .jjolfcoo liai, "^.a^ t ^'^ ^ ^Sio 
^5L5CJl ^. X) i/"^., ib., addit cod. Goth. J-I«- ^j u-^y^ f^' 
it. V ^\ .^J^.^ f^^. .] .^Lo J>. .^^ciX ^ ,^i^^ 
wSLT^;^!^., Hunt, clxx; it. ^ ..^J^Lr.ai- .^S"^o ..^^^^Si 

JSS3\ ^^ Vj ,j*W) (^^'') t^^ "df^ .4-.515C, iJLJ ^^, K.; it. 
kii. Lex. Adl. 

J4^ m., i. q. )4k°^X^, Acur. 114. Scribit K. ),^ forte rectius, 

8c. i^cix^ .U^cii^o .1^ .14^ ^^i^ ^x.; it. .1^ .1.4-: 
i^^ciix;^ -UsA*^ •«• I'- ui/^' -i^' ^«*^' i^«^- ■'^*^- 

}^*\j^ qui balbutit, blaesus, Acur. 114; it. is ^ ^o )^\.|^ 
'Ul ^^Xiu. iiillj ^;;-^»JL»^* .CMC *a ^A BB; it k^o l^cix^ 
^1 u>»-^'. Hunt clxx; it. .)fc:^ciX;^ -I^A^ -U^A^ 

•jLJb ]>A*AU (csUdl .01 1 >>>,•> (^.^^lo? OM, K. Exponunt lexx. 
'lil u>..cbu eanales aquae; sed hie sensus vix in ).^\.^ Lnsit. 

i^SiL^jfx!^ m. balbuties, haesitantia linguae, Bar-Ce. Horn. 85 r; 
]ii>M.1 )>^.«Aa yOcn.<,S^^^, BHEth. 9r/ oO^k!^? o»^k^cu^, Bar- 
Sal. Com. i79r; ).i«N-» k^^^i^, Cans. Caus. 26w, Laud, cxxiii. 35 r/ 
ib. 185 r, Ephr. iii. 330, Eoed. Chrest 86. i. Ap. lexx. )i^^cl^ 
yjL**^ .ilT.ilcU.. .^!A5CJIj J^Ai\ AiiL-, BA; it .5, l^^^.,,^ 

^4A.» -^1 |.yjxJl^j * > * .« * 1 1 .!.»4«4J1 .7, Hunt, clxx; it .Is^S^cl^ 
,jAsu. j.J^ j.il5".iiLdl .^^LJJ1 ^iiL" Jla^o? .5. .k^i^o^, K. 
Idem expouit surditas sub ILcubJl. 

k^^ m. leuea, milliarii genua, Angl. league, urbs Basain a Gtia 
distat ji^ ^Vrft', B.O. iii. i. 333 a 6; ^i)oo ^-00^ -l^ <;-^* 
JUA ^j-ilo, Ebed J. 271. 

II I 1891 C^.kU^ r<L9a\o\ _ re'i^ 1892 ki^Jhi^.itlkC^ {.paropsi9,j,\. ^j^^, Bar-Ce. Horn. 127 «/ sed 
emph. 1.^^, Amir. 93 ; ]>elves, i Par. xxviii. 17 ; Tpi'/SXw, Hex. Ex. xxxvii. 
1 6 ; (}>uiXcu, 3 Reg. vii. Mas. Pec. ; )tx^-> *'» Tpv^!<f, Sir. xxxi v (xxxi). 1 4, 
Hex.et Pesh.; Mat. xxvi. 23, Marc. xiv. 20, BHChr. 134, Gr. Pr. igr, 
Eus. Theoph. ii. 5a. 12, Jo. Eph. 89. i ; JUoaf )k»^, Anecd. Syr. ii. 
139. 27; iNj^ o»^ ^-sftSB, ib. 201. 24 ; wiSo Ibx^k ooaam^^*', 
Jao. Sar. 350 r; l^f )fc>s^», Sanct. Vit. 236 V, et cf. ib. 393 »/ 
Ik.,,^ )>^»\\ oC>^j, Cyr. 426. 30; )*->»? )^^, Ephr. ed. Ov. 
183. 2. Adde ]ici'J, &>.«^ ianx mertdicantium, quae etlam Is^^ 
)Iam:o, Ar. , - ^ V t Ijl^ et elJU-iJl i-^i, nom. constellatiouis, 
quae vulgo \--; x, )1 -^•*. Hunt. dxl. Sir. Valet etiam mensura, 
)kJk.». Jl )U^, Ar. JLJC. BHNom. loi r; cf. ^U ap. BB. Ap. 
lexx. «^ J^ .ii«-J'^ i*^u«Jl .)l»ai.) JiwJoU^o .)V-»» )l^<^. 
BA ; ft. .Uj .Ik^flCio Ikl^ .i*-iJl .IkCaiL pi ^i ."^^^^^ lU^ 
pU ycui' -., BB; it, i«^ )l»ci».l )kC^ .i^U^ JUaJ Ifc^.^ 
i-yr^, ib. ; it. )1;a» ooL I&x^ .jL>&^> )tofi.^o .i.i ro; ]&t^ 
ijLic in-ai .]fCi. [cod. C. )Ufc»jo], ib.; it cL» .i^Lii jLjoaj )U^i, 
Hunt, clxx ; it. i*-^l, Ibn S. Tlies. § 14 ; it, .\xt^ .5, i^ Jki^ 

)^(V^ li^Otl )jJl3 OkUOO .IuumJI] .lAar*^' \A^ .Us. Jki^kiO 

Jlb^c^^^o, E. Dat etiam pi. )'^^> BB, sc. x.aS I'^^- 

)^<<^, IhJ^eC^, jkLjoU^, dim. Tocis ll^-i^, f. lagena 
parva, laguncida, jUo^) j&,^ot..^k, BA, Bed ]lb<JO.^I, cod. Goth.; 
it. .»i5t .Slaa )k>.»cv^o JVa^s^? loojs )kjoi^, BB; it. Huiit. 
clxx, K., qui etiam )K. ■7t>^^ 

1^-'^ male Iks^, BB, f. tonis, lecUiliis in hortis ad alia et alia 
Eemina accipienda destinatus, Angl. seed-bed; it. aulcus, a ridge in a 

field, o»lb>i)f )h-.;^v^ \ji -i'*'^ KapStor avTOV iavtt tKiovvai avXaKat, Sir. 

xxxviii. 26; Ifc.,^ pW y!, BHNom. 86 r. et v; BHGr. 403 r. 
Ap. lexx. ^^^1 ^ i^lj \].Jo.si\]Ju^\ U»>? )ki^, BA; it. ^^ 
i:ia lls^ .t>jV\ ^ i^^ U»T? li;^ Uwl ^(o .^j j}>.\ .ijli^ 
W^^ .Zao .[io^ **. \jia )la?t [x e'ot 0/ II'^a*. Isoo/ )i^! 

C.JJ Cjjs. A-i^ i-s^j) f\-» -olflB, BB; it. .)L;a*, kJso/ .U^ill )l^s^ 
U .1^153 .(>jVl ^ iJia^' .T.i,Li-. .Uo«i« »> Uii t=>?? U> 00, 6^ 
JO, .c,j Cj^ •j''^J (jllill )aMi, Hunt, clxx ; it. ^io .^ i> >> » ~> lk»^»> 
Jii^ ^l .^j^\ ^ i^\ [I.jl->.JJI] >.JJ1 J^i? ^ )fc-i» .S -C 
Uilf Ikl^ J^;^ Uiijfc j»ii.. K. Quum )k^ pro Ik^i^^ ponitur, 
cf. jk^4^, proculdubio est Ar. iii- Hue etiam referendum est jl^t^I 
)1.;av ooL, BB. sub )ki^. Nam IL'tiao idem est ac Ar. i^Li-.. 

l-4-'^W^^ 6aZ6iM, qui halbutit, ciLiUl, Ibn S. Thes. § 3; it 
.|X.^\ .^iUUl .I^Ijo .Ukoek^ .S .ootl^a* I ^N ^S:v > 
ilXil ■>•'«■' II. K., qui etiam notat quod partic. sit, sc. jpkb; wotil^J^kao. 

^^ Neo-Syr. aemulvis, Stod.Voc. 

Ita^L Neo-Syr. f. aemulatio, Stod.Yoc. 

x^ 1^ Neo-Syr. splenduit, fulsit, scintillavit, Stod.Voc, Or. 82; 
it. tphndere fecit, ib. 

<^K^, pL \ l^i^. Neo-Syr. f. eieonia avis, Stod.Voc, Ar. jiAl. 

I^^n^ Neo-Syr. splendens, tcintillans, Stod. Voc. 

)ts<^^ Neo-Syr. f. scintillatio, effulsio, Stod.Voc. tl^. m. legatus, h. e. )a)a? JAo^^^L vicarius papae, BHChr. 470. 

i^«,j^ Lngdunum, C.B.M. (Wr.) 1012 a; urbs UX^? yO,i,^>., 
cujus epus fuit Irenaeus, ib. 1013 a; it .eto.^^, ib. 699 b. Cf ^o?oll 
col. 1873. 

n.^ intra, vide sub e^col. 666. 

|jfi^^, BHChr. 490. 17, rescribe JDo^,^, q. v. 

.jBfi^ Lagos, Ptolemaei Aegypti regis pater, Eus. Tlieoph. ii. 
77. 10. 

k^^, Ar.JiJ, (unigmatice locutut est, .et )Ii!,3cu ^! t^^ '^'h^ 
^^r.BB; it^^ Jhoo^kocLsc. .5, li^^ >^, Hunt clxx. ]i^^ m. aenigma, parabola, J-lll ._jiill, Hunt. clxx. 

IJj,;^ nom. gentis, hodie Legzi s. Lezgi, BHChr. 189. 

1.^.,^, it. .a^.,^, m. legatum, portio Jtaereditatis, pi. ^l^^, Syr- 
Rom. Recbtsb. 44. Ap. lexx. ^]^\ ^.U— .« yo!^.,^© )>i>^! BA, 
BS. ap. BB; it ol^l (.I4- .|jl.»a«? Il-auo .« vf^W^" ^4^' 
Hunt clxx. Vox Lat legatum, cf. )>^>^^- 

-->-,;^ Hier. j'ttrto, vide sub {.^^col. 639. 
eu.^, )jols^ f-, Acur. 22, Amir. 69, sed com. BA; plerumque 
tamen in usu f. est, legio, pi. )JaX^, Num. xxiv. 24; ^o*<^. 
Mat xxvi. 53; ^a^^, Marc v. 9, 15; v5^^, Luc. viii. 30; Act 
Apost Apoc. o. autep., ck-. paen., BHChr. 490. 17, ubi Bruns. Jjo,^, 
465, B.O. i. 321, C.B.M. (Wr.) 730 a, C.B.V. ii. 501, Ephr. ii. 450, 
452, 558; .CLs^^ fc>-^? YiSi^vir legione daemonum ohsessus, ib. iii. 
382; de angelis, ib. 636 ; Is. Aiit ii. 270. 7, Jac. Sar. 224. 1 1, Jos. Styl. 
56. 10, Off. Mar. ^f. I. Valet etiam diabdus, Ephr. iii. 115, 141 ; 
. cis^ U», id., Jac. Sar. 52 r. Ap. lexx. [cod. Goth. |Joi^] Uoi^ 
JU) .|lcxs» ^t^to lai^^.a .^\ — »J1 (j-jij^l yuoilboo .:^Zio .S? 
.v_»Vr i^JLc .5, yO*.^ -Aa-lj >— iJl )•-• ^a**^ . i—iVT i^-ixj i^ilVI 
^Qn^ '»Y"~ Uoo. .i5o5lil jL:*! ^ x^jf UJlyijCLJl .o> ^qI<^ 
) t~v ]f^ JLUbo .llo).^ : ~ -^ fg'\?« )y^a^/ ]iJx>^ ]Lco>o JL&3> ;m.X 
U:^ lijoi. lUr^-o -l^r, BA; it v;i«|fc>>» k-Uk:^iii. l^a^U^ 
■^J»Ji\^l .)L'aiw.f ]!Q45,.Oi» id ^io ^^5L-.c ^-jjy ^»-jo .(j-jj^ 

]i^io .H'd^aJ llio'i Uiiia v.<i^ .>_i)l ^ v«»->^ '^^-^ '^'-^5? 
.[Xfyfuvat] tfisjUl^k, ^Ja* .)1'cl»» )». .7 . ^^ . ftS / .a .. .[Jk^f .Z 

)LU;^ Ifi;^"'^ Jjio» o .[Num. xxiv. 24] )-^of U.»/ ^Jc ^aai 
\ji^l .iMfc-? Uaii.l' )wa^ )-»«» U*^ Ijcu^j )ji-? .U»a:? 
)»BV.myo .jiii [marg. )>aii.lt .J] )-Jiii.l? Ui^i .,«» )fii^ i«»^! 
^-ixLJl UJLao? ^ol.^ )imi.l»L ^al^ Js-wj. Jki^Jo^a Joit .^ .iiCi^iiii jU^i ^^ I >_jVri,-iJi JUjj i_iJ) .Reus? ^;^|o, BB; it .)i*JU.? jwai v*^*^ 
ijJUij y^^ u)^-*^ .yOo»I?U. ]f»^ l>ai« .5( .Oifio ia ^/ yoL.^0 
^^U.iJl ^j^ t_Ajl, ib.; it )jq^ .oi .yUcifcoo I^IdI^^zuu ^oi^ 
jjo^.^ .7 .i_»Vri,-:-c .7 .jlia-l «^ .7 .jLlo.1 .^H-.^ ,j»jjl^)Laiw? 
v_«Jl »»J.i ,)ft^^''.7 .Uqa* .oi, Hunt. clxx. Laudat K. e Migratione 
B.V.M. oi&.aXo CHtA^U ol^^o .)lmO>;o ]iaj; )-)fi«^N ; it. ex Off. 
Diluculi Diei Dim., |kMO> ^ |»ojf Jacu.^ ohs«j. 

■ fl-.j\ Hier. f. legio, Luc. viii. 30; pi. ^aZ. ^\ , Mat. xxvi. 53. 

'Vi-s^ cf. ^ii-^ss^col. 709. 

UL;^ Xay,vor, Chald. T^^ m., N)?3^3^ f. lagena, yi^ " jJl ^u^^ 
•>— »Jj» ry ^«») -J-i—VI i.iXir' i^^^-XJl iijy-JI .. i-J.lj» .v-jj.». ^^ 'Lil 
f^/*^ 'VjI, BA; it ilj^j .. .|T|j Im-jo .uJ^ i^-^ilj^. U. ^S ! 
.^jJ\ Uist ^io •F_^->-4 i-o^ y-*^ '^' .J-i—Vl Sjia.-* ^-J|^ ir^tJ 
i^«^.> ti«^ ooL .)>^? U«<gN 'U JjJua. .olo) is> ^io, BB; 

it y**^ *^' •l-i-P [^•^ -I •Jj'— ^1 iiXX* >— *JJ>- V-rtJ 'H^ii-'. t '?<a^ 

»li\ JjA*. )bIao? U.,,^ .7 .ia^j .7 .i-oU., Hunt clxx; it ^jJI, 
Ibn S. Thes. § 9 ; it. .\jf Mi::^.^ .Udi> .UU .5, .UL;^ .U^ 
«j!" 'Ul .JjL«^1 ijjus* i^^-S i^jyi .i-J.Ufc -k-J^ (^ '^'>*J ijjJI) K. 
Vox ix^^j, male I x ! * " '.>, BB, est Pers. ^yu. j, unde Ar. --i-j ijoa 
9UO<2 manu tolli potest, Lex.VuUers. 

U'^t )^? nom. coeuobii, C.B.M. (Wr.) 692 a, 704 b ; it. )i.^f, 
ib. 707 a, 708 b. 

^^'^ ^^ exstat ap. Is. Ant. i. 206. 4 marg., sc. )i->N..^b^ pro 
', t'^j*-*? in otio, licxuria, quod in textu ibi reperitur. ^<«^^ m. fraenum, JLoIm} IjooAs |iift.^ vi^, Pat. Vit. 414 r. 
Adde (.Ii )j^^. Lex. Adl. 

f^. «N. Ar. fX^, Pers. ASJ s. ^lil, m. fraenum, Jiabena, Jud. 
XV. 19, Amir. 140; mandibula, jlaflj tift^^oN, BHEth. 48 r, Quatr. 
Ap. lexx. etiam inaxiUa spec, superior, .[jooftN Ujo* |j» 001 )>jo.^ji^ 1893 ^- >i4 ■> •:• r^^cuctAsn - .jiX 1894 ^' Uu^ jl .1s.'i\ .^^' dU wotoV-^ )l?o.^ f^l, BA, Bed i^Li 
)^f ov=M^ -. .y^' >_4.-o .^_^'il ^1 lil jjJl, cod. Goth.; it. 

^^1^111, Hunt, clxx; it. .looi-oiii. .[jLcii^ .5. .jjo^ci:^ .IlxL^^qLX 
elj . . . -oto^-./ )l.»ci^ ^l booSiii. Jbb? Uo o'<mo .)-i6 .l^ciiv 

.jLc'ii ^.=="1 .lU j^j ^ .- .^iu-,^1 JlI^i .^1 oL^ .^1 .^1 

jX-Vl ^1.-^' .-i-xi dUJV ):i.i^, K. Cf. )k(ii., I^ai»., et Uii.c;iw. jp-i^ Neo-Syr. f. via aubterranea, Stod.Voc. 
i v><^ , vide supra sub fc»^col. 740. 

_M>^^ ni. cynara scolynvus herba, .« .IV-^ liaaii. .01 |I^^ 

M^ .^ ^;.*^.pl5CiJl Jlijj .i-ii^il, BA; it. .4,15 14^ 

l-^o-a-^ y<aJo.j^.51LaB 43, BB; it. .)>ao^v. ycuoif i.^i .01 P^*^ 
lis^' .J y*^' ^^,5G5CJ\ .i_Li^ll, Hunt. clxx. Cf. yojiaaowx' col. 
363 ; it. uB&«;^^A col. 1764. Apud Ibn Bait. i_Lip. cynara scolymus, 
i. 302 ; Lclxi cirsium acarna, ii. 104 ; jSiS acanthus mollis, ii. 403; 
i_jjXlc silybum marianum, ii. 203 ; lii- non exstat. 

JLI.^^ 'Kayavov, TO. laganum, placenta, Ex. xxix. 2, 24, Lev. ii. 4, 
vii. 12, ubi f. sc. ^<LuLse{ )%I^ l'^^^> ^^^ lectio vix saua; JL \x^., 
ib. viii. 26, Kum. vi. 19; ...Zi.avn; . . . U^»!, ib. 15. Apud Hex. 
Id^^ Xuyava, Ex. xxix. 2. Ap. lexx. ]h«»)o)..3 )i-^^i? wot |I^^ 
[l.^Lil] Is^il ^ jp.lkJl Jl£^^ U .U-jfti ^^a? lix^ ^ lo;^ 
J— jJlj ^;^-,-«JL) icjjL-vllj ilj^lj Lj JjJlj, BA, Bed ^JLc j-iirf U 
jl eJjUu jV JLol; j\ yL«U li^. yfJJl JJL. j-Jj ,;^^ ^ jjlkH 
^.LlUjt ^^jl;-i, cod. Goth.; it ^ iP.LkJl Jlc j->JLjrJ L- li^ 
y^-U j,_iijj ^^j^^ jjj ij^y LjV; IjJLsU li^ U-. tfJjJl ^^-j** 

JLSjj !^.^ t-1 J^j r'H)]/' )ib^'^ U^oiSo U^o tvii.S .oLcD 

iOfXo Uwi& .[cod. C. ]»*^] )»^I>S yOowi^io .).^oq!^), BB, ubi^jilS 
Gr. xuv^po^ est; it. »rljJjl;J -Jk^jJl ij-i)^ ^ JP.UaJI ^Jusj-jr! L. U^^^ 
i^J^ .7 -jlijj t_4jLk5} i-j"iljj, Hunt, clxx; it. .jjsu^ .01 U^kl 

ilj^j ^-j^'.^j CH)]/ j' -IjJls^^ c?JJ' J-^ (>^»jJ' cr^^' ^• 

^^iL, pi. I'l^ik, Neo-Syr. c. pelvis 2>^o manibus lavandis, Stod. 
Voc. , 

U;^ Neo-Syr. f. herba, Stod.Voc. 

o>.i.Os vicinitati ejus, j-Jl^Vl, BA; . b; ..jV i^la- (Jl, cod. Goth.; 
it. L^Vl .ll^W oi't<j^, BB. Vide supra ^^col. 744, ad quam vocem 
referendum sit. Suspicari licet quod ^^valeat latiis. 

>ta^ X6yot, sermo,=];jt>Ue, C.B.M. (Wr.) 1058 b. Cf. ^a^ 
col. 1872. 

A^k nom. pagi, «»^^ IkCSa, B.O. iii. i. 495. 

)kl^, )li^, Ifc^ofc*^, vide sub rad. ,^. 

)Ia3V>^X, Zachar. 345, ubi intranslatum reliquit Maius, sed forte 
sit t'lrls.;;^ XoyoBtiriai, ralionea reddeiidae, ^ooiJ )l; o»^J^ ^.^T 

ulhl Ji^ ^.-^.o; <->ii.r^ h -»*^ J! .Uoji'*^ iLiv;^. 

^jik nom. vici, ^^ii. iaa, C.B.M. (Wr.) 706 a. 

^r^.T ^f AaoSiKfia, Laodicaea urbs, Col. ii. i, iv. 13, 15, Apoc. iii. 14; 
),: ,,.^.8. t ^^^, B.O. iii. i. II, C.B.M. (Wr.) 89 a; )u^OiS? Uu^ 
| i.t7te> ^ ib. 1035 a; urbs Lydiae, Ebed J. 206, )i<>a<(cu^ id., An. 
Nic. 14; Ui^-oo-*^ Ua-A' Syn. ii. Eph. 10. 20, 108. 16; et cf. 
C.B.M. (Wr.) 950 b, C.B.V. ii. 60, 61, 63, Clem. Rom. Rec. 147. 14, 
Dion. Ub. 8, Ebed J. 205, Eus. Theoph. ii. 61. i, Spic. Syr. ji^. 26, 
Syn. ii. Eph. 14. i; it Ufir^, ib. 16. 27, Dion. w-^a. i6, Ajs. 16; 
it. )..i3u?a^. An. Nic. 9 ; it. Ua^joJI, q. v. Ap. lexx. .jUi-^ Ha* pi 
iJii^l,'BA, BS. ap. BB. 

p^:pr Laodicenses, Col. iv. 16. 

.^ Ltdan urbs cpalis in regione Husitarum, B.O. i. 3, 190, 354, iii. ii. 760; lutoo) b~>a yt^? lata, BHChr. Eccl. § ii. 41; eadera 
forte .?)l, Act. Mart. i. 154, ubi .jjlf Uto; it. ap. lexx. yt^, bc- laja 
^^.l^j^ JUi:l ^ .5, f:LS. ^-a [K. yJiLXf] vf-^?,' BA, K.; 
it. y^, SC. .yt jjjjt. .t^; |.i;i, BB. Cf. »fi •>!«>. .i^^ col. 749. 

.1^, )jf^, yOJf^ ladanum gummi, cf. «a>i;ll supra, et adde 
^^H ■)j;:i \;:i .> .vojfii., BB; it. ^-.-i ycu?l! 0/ \^^, BA; 
Ii - Jill' — Sii 'V - 1; V - V u..„i „i u iVsr it, .m- .p .^. M\ <r^ a .\j^ .yO^J^, Hunt, clxx; it. Ut^ yiiUl yOjIjJIo ycJ^, K. Cf. jfUtts, ad fin., col. 550. 

^tJil^ /(ytmntum ignis, ignis materies, ijlJJI .iJJit>, BA; it. 
hohcausla quibus naphtae ignis in nucis cortice inclusus inseritur, 
])CL^ )k. ttS. <\-> )l^.aj toj .oot.3 Iwao^f yial .n ^^^, BB. 
Credo quod partic. sit ^'*aL cum literis jX praefixis. 

.ffio^cLa^, BB. sine interpr. 

I^lsl:::^ Mosvl urbs, J-yil iiJA-., BA, Lex. Adl. ; .)^Zjo ji* 

J->|, k. 

UAf^ cf. t.fi.tS supra. 

i,^ vide infra sub .o;a^, )i}a^. 

Labi^ m., sc. Y^i \)->>^ Vioi^ qui discordiatn inter fralres intro- 
dticit, 8. iiisligat, disseminator rixarum inter fratrts, jjita^' uf^jiil 
iy^\ ^^. ;,:.»H ^j.^l^,!kiil, BA, sed ^^. ^jZSu, .\L\' \t^ \SJ»^ 
iy^\ seminator discordiarum inter fratres, Lex. Adl., sc. part. Yioi 
vel II^^, cum literis ^^ praefixis. 

ot^ ei, eum; dicit de hac forma Hunt, clxx Ji Lj»L» ^VJI .J .o»^ 
i,U"i\ 0;.»j i^LiVI ^1 'LtJlj .jU*^"^lj eOil; it. -J^ ..^ .«o: 
ii^l ^l .lOoLik yeo»3 loot )«^|o U-oao'^do \a£bo )fo»af >-? .**o 
qN.Vo ..oo«^ jj.v^Nl oL|o .]iSLO ^ o»^ ]^o .ti« v> » inS o»^ 
.rt" ~ ^ |<«'^'>^'^ oi^t^o .0)0*0 ]<.>oio uJ^ tw ),«•' '> o;J>.^o 
iLflDltsjkJOO JLmxVjo .ootfis 11/ jul i^( ^l IHqa.; ^>:::^0( t ^'^'' 01^ vox onomatop. 

Palp.oti^otii confudit, obstupefecit,B A, qui dat part. act. ot^oi^oo, 
et pass. oCloSv cum expos, attonitus, »«o> \-^i o. It. (iiS o > ^o > S[ , 
Lex. Adl.; it. JLL:u oC^oC^, ib. 

Ethpalp. oC^o^).r alupore perctLSSus est, lot^mo^ ^ oi S .t uS l/ 
Uiiwos ^ -iikiL/ k^o^, BA; dat BB. sub lo^ii^caii., q. v. 

jot^otcu^ m. consternatio, (sic) iJLtltJI iJ JUj ]o»^oiOl^, BA; 
o^o^L/'.sJ- JUj JjJ )l«Hi>.oo^o )i^o.ci::i., BB. 

)l'oo»^ot^!!J)o f. consternatio, BA. )o»ii., »o»:^ forte forma durior verbi wjl, cf. Chald. 'n? e 'K?. 
|J^»X:o qui fessum reddit, Angl. a bore, Uo»2^j«o )i..»3 Uj(', 
C.B.V. iii. 354. Exhibet BA. )A«o.\a9, et Hcu-oCiJo sine interpr. 

ll'cuoCiao f., i.q. IM^, Lex. Adl., sed ^\jl,j^. Hunt, clxx; it 
uubb^ki .oZaa «a ^/ irpufuNv* .]l' n*i .( yS'<> , BB. 

Shaf. »o>:::JL dicitur de terra propter solitudiuem terribili, ...oti^A. 

)I- )j,«,^\ Jlalo .)»o.J 1^ fc«^? Ii.*/ .J .)fca- ^/ ^? «.^i-l»o 
UiJllat, BA; it Uo»iJL» .'iSpi JJL. ^j 0-.i4 ^ UoCii^ 
)u.o)^JL:» .liAJai. loc^.n ]\ML ^J \aSmo \ a . x\-\ .?«.&» .fi3'=» 
[1. OM?r] o*^«-I Lot.k.4 '^^ "^t »*^? •" o«^^= 1^1? -ot 
aIo .)Jo») (is k->ii.? )ui>>/ .7 .Itii y/ ^if o^iwo otjaiai^o 
Uilis; U~ |j..y>N II, BB; it y/ ) n . ftm o U-if - v .« U'etXoo 
it UiJU. .i.^»i&.!« )^o;^^^o .Ibso^, Hunt. clxx. Duos senfus,quos 
dat BB, distinguit K., sed in ambobus pro subst. habet, sc. 1) puieus 
profundus et vacuus, .jjauAttO In-^nv )^°^o jl^ .IWs .01 .Z^ 

jiij if-jij't 2) incantator, ma^us, .U^ .|^o^ .)Aa*./' .« .»l 
^\^lj '^.ilj '\j^\ JJU ^^ ^L- .^i- .or^. Sic etiam UoCxi^ 
puieus jrrofundus altus et siccus, »^A>. .,!...». .ii«,»^ _j ; it. incantator, 
veneficus, magus, ^«L>. • 'IS^ . jlj, Lex. Adl. 

II I a 1895 reduacnlx. - (<l*crA ox. ijioau - f^itaacaJLXJM 1896 Uet^Qjk. m. efflatut voci/eranUum a. inearUatorum, »U,I CUAj, 
BA, BB, Hunt.clxi, K., qui etiam dat *\pij 'li^l Ji» ijij .iytj vlUJ. 

U'cuiiJLso f., i.q. Uii>.aii., BB, Hunt, clxx, . )o»ii., pi. \oC:L, Neo-Syr. m.fiamma, Stod.Voc^ Nold. Gr. 133. 
Vfo*^ TSto-SjT.Jlammas fudit, Stod.Voc., Gr. 77, 93, Nold. Gr. 
59. 196, a49- 

Ud^ Neo-Syr., it. U^eCi, m. flamnarvm ejusio, Stod.Voc. 

]o^>^ Neo-Syr. injlammavit, ardere fecit, accendit, Stod.Voc., 
Gr. 93. 

itJ«»\y Neo-Syr. m. qui ardere facit, injlammator, Stod.Voc. 

jls^ot!^ Neo-Syr. f. iii/lammatio, Stod. Voc., Nold. Gr, 103. yoloil^ ride infra yOot^. 

uBOo^ojet^ Leontius, consul Romaaus A. C. 344, Athau. Ep. 
5. 17 ; it. .«eo)M^oia»^ uotn. viri cui literas acripsit Greg. Nanz., 
C.B.M. (Wr.)ii86b. Aot!^, Heb. X}), Chald. 3i?|», Ar. C>^, nd. in Shaf. tantum 
usurpata. 

• Shaf. .aotNjL, Chald. 3?!!??', ivflammavit, accendit, oo*^*.! <^X«^*», 
Aq. Sym. Job. xli. 13; >ao>S«), Ephr. i. 120 E; ira regis otfc>.3ot^jb 
IkiolU, Is. Ant. i. 150. 16. Fart. act. oo^l^^Jco (f>Xoyi(a)v,\ B.h. Jac. iii. 6 ; 
)»ft iN oo»Xajo? ).aq^, BHEth. 33 r; %:» oo^^lik.^ |a^ ){.» 
etkoOMi^ /ovet, Laud, cxxiii. 88 v/ part. pass. |->~t'^ -■>" Simrvpos, 
Tetr. Dan. iii. 46; oot\«> v» irtnvpanivij, Apoc i. 15; jLojo.o&<< 
)tla«^S;v., BHChr. 140; Ioo^^ajo JJcu, Sanct. Vit. 481); )»su 
)b''»oiN*Y>, Laud, cxxiii. 11; metaph. ardent, ])i^eC^Mao ^■m,}, 
Sanct. Vit. 328 V/ ad j3«Xi7 tov xvptov, Job. vL 4 Syro-Hex. in marg. 
Uiiii-so. Ap. lexx. U-^lj^Ul J*ll >s>SiiJit, BB; Uo.iki» 
^j..** ^. t-U, Lex. Adl. 

Eshtaf. oot^^r itiflammatiis, accensus est, \Ae^%.my» <f>\ry6- 
furot. Hex. Prov. xxix. i, Ceriani ad Ex. xxiv. 17; (fiKAyi^ov, ib. ix. 24; 
oot^VokL Kora^Xtyfiatrai, Ps. xvii. 9; ); vi»-> oo»i^lS>>J oivo<^Xoyi(ro/in> 
(vitiose pro oiKX^Xvy^o-oi/tfi'), Tbeod. Jes. Ivi. 2; jtCjklo |iAo»^Vjh:e 
nvptiriTovoa, VHh. Mat. viii. 14; )Ao»:^lLa.;:« fil id., ib. Marc. i. 30; 

ar»o>S'^.«in\ irvpovaBat, ib. I Cor. vii. 9; )j( |Ao»^l^>.aJO nvpovftat, ib. 
3 Cor. xi. 29; >ao» \' t. » xi <^Xoyifo/M«;, ib. Jac. iii. 6; B.O. ii. 263, de 
febricitante; Corp. Ign. 213, Ephr. i, 72; ij^'oiik.)^^*, Jac. Sar. 
44 r/ Is. Ant. i. 150. 15, Jo. Eph. 54. 12 ; Jko^^ ^ «i^ ooCikV^, 
Marsh, xiii. 106 r; metaph. )Jlw Lo^ . i.^.^N.^ »■>« jjt^^ Utoi ^ 
|et^/ bN!^t»f exeitamur, Cyr. 245. 16; oet^V>a:)o o»st oot Ul^, 
ib. 427. 36. Ap. lexx. ^,.4 v II Jjc-il AiC:^ili».r, BA; it. v^^Jj, BB. 

l^ok^Oik ra. inflammatio, ardor, fervor, ]\ >^ - w^oki^cuk. olvo- 
^vyioj, VHh. I Pet. iv. 3 ; ).&jol*.; otso^oa,, Anecd. Syr. ii. 377. 24 ; 
|>XMt Aoti^ajb, h.e. lachrymae ardenteg, BHCarm. cod. clvii. 148 r/ 
B.O. i. 439, Galen. 29 r; )a^; |j»o«!^&*. cordis inflammatio, Laud, 
cxxiii. 145 v; Ijoom? joot^aa,, Jo. Eph. 287. 8 ; metaph. otaoC^a*. 
)V<^f, Philox. 143 r; valet etiam _/bcM« arae, eaminits arae, to iniirvpov, 
Hunt. dxl. 56 r. Lexx. vide sub )V-^o»iij».. 

H) ^. AoiN «, Heb. nanSe*^ pi. ^'-x^sl, emph. jfcUsoiiii, Amir. 104, 
169; {.flamma, ardor ignis, Ex. iii. 2, Num. xxi. 28, Ps. xxix. 7, 
Jes. xiii. 8, Joel. i. 19, ii. 3, 5 ; ^^ISi^Si, Job. xli. 12 ; <^Xdf, 2 Mace. 
i. 32 ; Jjajf ]t>« '> oi >k » <t>Xi$ nvp6t, Tetr. Dan. vii. 9, Apoc. i. 14, ii. 18, 
xix. 12; vnyiiot wvpos, Sir. Ii. 4 ; y»Ai? )lsI»o»!^, Act. Apost. Apoc. 
•a». I ; Act. Mart. i. 69, S. Abrah. Vit. 7 v, B.O. i. 168; Ephr. i. 430, 
ii. 18, iii. 243, Off. Mar. «^j>. i, ^^t>. paen., et pluries ; ItJl^SotSl 
)L}aI, ib. <ak.L. 8 sq.; metaph. febris ardetUit species, Heb. inill, 
Deut. xxviii. 22; )kll.|f JiLai^, Sanct. Vit. 31 r; eoruseatio armo- 
rum. Job. xxxix. 23 ; fi <pX6(, lamina cultri, ferrwn politum, Hex. 
Jnd. iii. 23; aeitus libidinis, Act. Mart ii. 163. Ap. lexx. )^..-.i»(V- 
jUl ^^ |.1^1, BA; it. jj^l sjLjiH Uo^cu*. .J .^.^\, BB; 
it. %-»\^) jUl U..--4J )V . ■>o,\,» : ,,^^1 ,_4ij Uot^cufc, Lex. Bibl. 
Ind. )l~*-"t •^ -■><« f. inflamimatio, Morin. Ord. p. 345; i.l |-!ll^ 
Lex. AdL 

|Iio»iJoo /«6rt7M, l^eCkjoo IjoiJos, Pat. Vit. 76 »/ exhibet BB. 
in serie «JOf pro UoiSa^, so. IL^o? x^^? •o* 1^^^ ).. •tcuN.n.yif 
.7 .);jw >f*( ^«aet oi.NiMio o»«ii!eQ:^o .[sic] omm. loi..]^ ^^^jo 
UiIiA? ^ Uo'ftS Jlaio .jioif o»» b~^r \-i>-ih cf- col. 1894. 

M-^Ti^**~ flagrans, )ii-»n)Sr»io t>x^ fxrof u <^\tyiin<»v, Sym. Ps. 
Ivi. 5; )b<'>i3oOk«JO lioj mp (pXffor, Hex. Ps. ciii. 4 ; metaph. ardens, 
ll.->e>\*io i^^li Cans. CauB. 77 v; )^,.l-%o»S »v> |&oo_»i, ib. 135 r; 
Deus xo«coocu«i>t f'-^-t^'f ^ qui amatores ejus injlammat, Laud, cxxiii. 
97 v; >_*4JL., Lex. Adl. 

jlGLLdot^Joe f. inflammatio, i_)lftiJl, Lex. Adl. 

)ii'>o»NtC*:» gut igni subjicitwr, igneus, it-totS^La^ ill', Bar-Ce. 
Horn. 167 V, Ephr. i. 120; zona aeris calida |t^.i7>o»St!l^«j»Bo, ib.; 
)fef..T^<»\y.«i.?o )!«&»/*, ib. i.119; Uao»^Uajoo UoUl^oe ^ Iam}, 
Bar-Sal. Com. 29 ». fL^eiS., Heb. 0*3;'?, nom. filii Misraim et geutis, Gen. x. 13, 
2 Par. xii. 3, xvi. 8, Dan. xi. 43. l^»^ m. vapor, i Par. xxix. 15, Ps. xxxix. 6, 7, 12, Ixii. 10, 
xciv. II, cxliii. 4; ealor solis, ib. xix. 7; dr/xot vel aT/ils, Sym. Job. 
xxi 34, Aq. Sym. Ps. Ixxvii. 33, Aq. Ps. cxviii. 83, Theod. Prov. xiii. 
II, Aq. Sym. Theod. Koh. i. 2; J»cu» J*^ y.^* [Ujcui,j] OMsjj^otik, 
Sir. xliii. 4 ; aT/*ir, Jac. iv. 14, Geop. 75. 30, Clem. Cor. om. 24; vox 
»«-^r^». ap. Job. xli. 10 a BHSchol. exponitur -^^^ vaporet ignis; 
Amir. 242 ; |iift»i(i» )'^;,^»^, BHCand. 12 r; Ilsoou. ^ ?>^^ <*-l^ vjo 
lU IluI? )i^o )»Qjf Usf>^». Kal-w-Dim. loi 6/ B.O. i. 146, C.B.V. 
iii. 75, Ephr. i. 117, 120, 121, 151; |ui..ai > l^i^i^ vapores aquosi. 
Laud, cxxiii. 261 v, et cf. ib. 113V, 261 r; Us^*^ >f^ oC^ ^^^'^<^ 
o«, Sanct. Vit. 192 v. Ap. lexx. jLi-^^'j ^yl\ l4,o>i»l, BA, Hunt, 
clxx; j\^\ Ibn S. Thee. § 9; it. .\ZAj '.]U,c, .5, .j^^ .J^p^ 
^ '^J^' •'U*^' -j^^i^ .|iir .ItntM.! .Isooi .y<u»^oot .)fci*J! 
b...l.c, K., qui etiam dat ]ia'l t»^J<S. cum expos. ijJii' .)lar ■■■^"^n 

Ethpa. <^«^L^*verb. denom. e li^pt^, in vaporem resolutus eat, 
^•I^boo avadvfuafjitvri, Aribt. ap. An. Syr. 141. 18 ; ^..^^(^V^so ^a |Jjo 
^o'ot iV, Bar-Ce. Hex. 159 v; U^cuk,; etloso^xu. ^ V^ot^W, 
BHCand. 35 V/ \i^^ (^"^feoo se exhalavit vapor, BHEth. 890/ 
tC>^^\t>j lloYi.vti* ^ fS )Iao, BHPhilus. 2141)/ JlCZjJoo jloxw 
^^•^b^T particulae aquosae quae evaporantur, quae sub forma 
vaporis emiUuntur, Bod. Or. cdlxvii. 10 r. Adde ^«^»^t»30 ■ ■ . f \^ 
)M>ot> ^, BB. sub )fe.v>\j col. 1498. 

Aph. i^i^l' in vapores resolvit, ^ )i.i»iftfc. |>a*^ff jt^Nw.^.p 
li^^Nvo UiJL (laof .ootLokA^i^, BHCand. 26 r. 

jui^i^k VoporetM, vapor OIUS, \t^^g^ \'r^^ dvadviiiaait dT/ioiijt, An. 

Syr. 141. 33 ; drinuSt)!, ib. 18 ; )l*^^»^ )>mo) ar^xudft irvtv/ta, Galen. 11 v. 

l«i^S^ vaporeus, Uit^\ J^^Jk., Ar. ^^j^, BHCand. 301*, 
238 V/ IfcClI^pt^ Uoutao, ib. 334 «, 256 r/ ).u<^o^ );-»oi), Philos. 
Syr. 4. Exstat etiam j^Lo^^C^, Qr. aldaka&i]t, favillosus, Galen. 70 r. 
Ap. lexx. ij,Lir> .ikJLc ^^ )Jj4kO^. BA; it. ij,ljr>., K. 

jo»i». Neo-Syr., Ar. ii^, unde ?o»^kM i.q. Syr. lo>2^ anhelare 
fecit, it. anftelavit, Stod.Voc, Gr. 82, Nold. Gr. 45. 

|J;oii^^ Neo-Syr. m. gut anhelat, Stod.Voc. 

)l:>o»^»o Neo-Syr. f. anhelatio, Stod.Voc. yOe»^, it. yoiot^^ XcW, leo, x^^l .U^/'.oi jy^ou )"\^, BA. 

jjooot!^ i. q. '^1, BA. Forte sit ra \tvKa. 

.a..{aooo»^ XfvicdTov, viola alba, s. mcUronalis, -^j^^ rriJ^ 
.{j~^, BA, sc. ^fi-»» cheiranthus cheiri, Ibn Bait. i. 4oi=Xeu<cuIb»', 
DioBC. i. 471. 

Mi.«oei^ i) XcvKi), alba; 2) \tiiai, populus alba, }'-'^-^ ujsooti^ 1897 jaaA . r^\aA •:• oX - ^r<lji«cnl •:• 1898 jy^j^^ -jy^ /=■' -u^m' Uio-, BA. Apud Ibn Bait. i. 340 

jyt. populua alba. 

Jfoiii. Neo-Sjr. m. veetis, Angl. lever, Stod.Voc. J3^ et ^Si:^, Heb. tjn^, Chald. I3n^, accendit, ineendit, .^^\ ^^o ^S^ 
^^ .Jjtil, Lex. Adl. Malini ^o^^. 

Ethpe. ^oi^ii" accensus est, ^cx^licc; jlci ..-^ra*. --^', Job. 
xli. 10, Ephr. ii. 18; it. }^o»ii'ko« )icu ignis stiocensus, ib. iii. 438, 
Ebed J. 144 V, ubi gloss. )l)a^Js>:»f .o». 

Pa. ^S^ accendit, J^\ JUiil ^iiL«, BA. 

Ethpa. ^o^W accensus est, U:^^ t{o»iw» V-«3o/ i{o»^l>/. BA. 
Locus ap. Ephr. iii. 438 forte sit Ethpa. 

Aph. ^ei^r accendit, u^S»ii.r ^Jaoo5%^ oUaJ, Job. xli. ij, ad 

q. 1. y^ii o^^i )i-^u.j i^^j jkLUi. ikii^ w^^;xr 

^^1041.0, Ephr. ii. 18 E; cf. Ebed J. 176c/ it. u,-^' i^«ii.r^woa^ 
^, BB; it. ^r.5, ^^^.i^r.^ ^\^\fC^ )lac4^y.r' ^i^L" 
'^to^L o^ dk.Z:x)l Of* oot^JLl .t jo « I-> , ib.; laudat etiam BA. locum 
e BHColuinba, ubi exspiravit, efflavit significet, sc. ^f^i^YT )j&* 
({o»^^ oijcos ^ ^<^o»^^ .'^.^^l^oo eu-ao Ua^X^? \xJ,o. Adde 
^^<H,\io j>au> w-^aoQ.^ .^.9>im, C.B.M. (Wr.) ii8oa; .;{fySy 
^^^-.^1. ^o»iL», BA, BS. ap. BB. 

YleC^ m.flamma, ardor ignis, I^ajJoj ^{eiCl^, BHChr. 414. Ap. 
lexx. ^^..^s-,^ .Jlai^oCikoo .)l'ci^oC:»> .\loC±, BB. 

V^oi^ m. accensio, injiammatio, .]Icll^o»^K:» .l^otol^ .« )^o^ 
jUl v.,..--^, K.; it. JL^l .l^o^i .\l'o^, Lex. Adl. 

)l'(4-iiw f. accensio, ,.,--f.«-i, BB; it.^Ull JUiil Jlo^otiv )^«ik 
Llo^l . V , . , Aj »....^.1j , Hunt. clxx. 

i^oicL^ rsi.flamnia ignis, JLiLi.ii1 .^^.^..-Ij )Lai^o>^]^o ji^oia^, 
B A, BB ; it. jUl ,_*--^i, K. ; it. i^ .Jsi\ u,---t-i, Lex. Adl. 

U^ot^l^ ardens, i. q. ]i^tu, Ebed J. 177 r; J. *;^ .. . t_,,t,-.l,., 
Lex. Adl. 

H'ci^o^V^ f., i.q. I^icii^, q.v. It. .\ii,<^ .5, )l'cii^o,iIko« 
^Ul ,_.-^ .)4'ii»., K.; it.^Ul u----i .JUi^l •>.^M1, Lex. Adl. )^o^, it. Ik^ov^, vide sub l^A^i.. 

.^.mn^^ .aa«mdo»^, vide sub ■~«-"~»N. . nft > mf<\ . 

^ot^ vide supra sub'^ot col. 1009. 

"^iik/'vox dubia ap. BHCarm. ed. Soeb. 93. 14. 

no»^:^ Neo-Syr. f. ungiientum, Stod. Voc. Addit ]poiy>b, Pers. rv id. yoC^ Hier. ubicunque, C.B.V. ii. 81. Cf. yw col. 1024. 
ItSotii. \fTrpa, lepra, iy^J ^jo^} .5, BA, sed jy— I ^j*^, cod. 
Bernst., Lex. Adl. ; it. ,_^. Jju». .U»r<»l>S .)l.'all»?'.&*<l^.« )*ai^ xo^, Ar. jL (M»ec«<M« est. Exstat xoot^^L; Uf^l U^? l^oXs 
^■aV «. ^, Mon. Syr. Zing. 52. 212; it. [sc. e mensa] otxao dsot^ 
)^>.^^.^-> *«^, Jac. Sar. 137 r, ubi sensus sit avide sumpsit. 

Part. pass. a.o»:^, U.©*::^, i) sitiens, Aphr. »«ys. 14, ».«». 6. 
2) ardens, valde appetens, vitam religiosam degere Loot |ux.ot^, Anecd. 
Syr. ii. 265. 17; Athan. Ep. 36. 11 ; oS^nN ooo» ^<j&<o»^, Bar-Sal. 
Com. 130 r; U? j&<o>^ cupio, C.B.M. (Wr.) 615 a; e»aii ji<^ 
);iiv^''.\ C.B.V. iii. 291, Ephr. ii. 316; )Uik-cai». a^h^^ U-^i, 
Dawk, xviii. 73; Ephr. iii. 387, 389, Jo. Eph. 52. 17, 128. 16, 332. 9; 
y vfxN. ■ n--^^. Kal-w-Dim. 61 b; oM>.d)l Ia-)-o oM^a^ ). n lo S , 
ib. 646/ w-»ajj ot.»oJI U^o*^, ib. 1210; k^^ijo Ufo*^, Laud, 
cxxiii. 37 v; ) ]^ f --^^ )>"-»•}- propensio erga Deum ardens, ib. 96 r; 
jji^omA loot J»-o»i»., Sauct Vit. 116 r; '^^ )oot A-o*.^, ib. 119 v. 
Ap. lexx. «_iJjLi.. .J^l^ . jbc-i-* . JU_k U-o»i»., BA; it. ■\^°!^ 
Jil .^yLiJ<LC luotj .« .H> •»» ^*k-» Ifclolokisk .|l^o»^ .^oIotN, 
j l . '. . .Uijlboi .)iiH» .5., K; it. ^-^1, .jli-J- .^U^, Lex. Adl. 

Ethpe. *oi:>.ir, it. Ethpa. jio^W vehementer concupivit, Act. 
Mart. i. 19; )>joy>viN >oe^U, ib. 124; v5^'k» v*^**^^' 
BHCarm. ed. Sceb. 10. 14, cod. civil. 124 r; ^oto::^^::^. yanoCi.^-»f, Bar-Sal. Com. 237 r; )kls»] »1^ l^oCl.U"', Ephr. iii. 288; Sa*^ 
^.Aot^l^sMO Jbof, Severi Poet. 157 r; it. exarsit amore, V n wS l/ 
ot».SQj».f )l)-<.3, Philox. 127 r. Apud Marsh, ci. 11 ir. k—oot 
»,\,.v D-so h^.i^oi' ^o«.!^l^oo, ubi forte legend. j»oi.Nb..v». Ap. lexx. 
l) sitivit, 2) ve/iementer eupivit, ^ a{o llontotS 00 j>o»^L/ 
,jiJa.c< \SLLjt tji^ -Uott, BA, sed a|o )i.ri fljotN ^ jioi^\.(_ jLi, ujj- jj tJj-iJ si l-c '3 J^J ['^1 y^l] ^xi, 

it. ',c^l ^1 jbj^ .llfio.otN ^ loot^]^, ib.; it. ^ .01 j^oSX}* 
j]Jjij Uoir, BB; it. ijiii* JUjj ij^iJ .llVajQiN ^ .aoCLU*, ib. ; 
i it. jl ; ,?. ; .oZfiB ;^ ^lo )l. ffln . cnN ^ osoii^b^, ib.; it. . . . .ao^I/* 
.)^;t ).>9o 1:00"^:!^ .o) .il .Usuo j;^? i^^*^^ .ot .72 .oib ^iV^ 
ooif \±*l Ifo^a IoSl^ )u^..^o 1^0^0*0, K., qui laudat BHCarm. 
[ed. Sceb. 10. 14, 15]; it. e Joh. Chrys. de Zacchaeo publicano Uaot 
ootl^>^Du.lr Uoij^ ^aAoi^V^. Videtur sensus revera esse exarsit 
sive amore sit, sive siti. 

Aph. lOCT*^^' injlammavit, ardere fecit, ^oi_aoo « . po>Nio 
i"ti-"V ''^, Act. Apost. Apoc. IL^^A. 13; injlammavit libidine, Act. 
Mart. i. 46 ; ^(u/ ^o»^ |lb>^j^ y^, Aphr. ^. 22 ; siti, «ot^20 Uot^ 
.oo»^, Ephr. ed. Ov. 235. 27 ; exussit, Uoi. .aj/ .eo»^ Uf, Is. Ant 
ii. 278. 2. 

fe>«)ni^S amde, eupide, Ephr. i. 193. 

)L'a!a.M^ f. cupiditas vehementior, C.B.y. iii. 403, Laud. cxxiiL 
97 V/ ot^ootto otloofoti^o otV>^, Severi Rhet. 106 v; it. i<2 quod 
quis vehementer a]>j)etit, JIo.SmO )lofl«ot\ «<t^( b>'(, Joh. Damasc. 
ap. Marsh, dclxxix. 76 r. Ap. lexx. .lfc<.i^> ^f l^t^ •°* ]l<'a&.otX 
jLjii^lj UoJI, BA; it. .] .jysJl .J .jyJlj ^\^\ ^Wi,^> jW^i-Vl 
■ i? ' ', Hunt, clxx; it. .)lo*l»omio .j^Lcw .ILco^JlT .)yMj»CLas .li«'.om 
jUi^lll I. fall .WfOAjo rfbbdo ^f jb«^ ^ iJ^^^^o, K. 

)iA>.,s.J> qui ardere /aeit, BA. sine interpr. 

)lLoo»!^1^ vehementi ardens cupiditafe, ^jjjJ\Xa. XiXSt, Lex. Adl., 
qui etiam dat ^wiJ\ i^^ ixixit )t^.7ootS^fcs!». 

JL'oLoot^l^ f. cupiditas vehemens, ZX^ jL^t, Lex. Adl. ^..a<.^ot^ lectiea, vide ^^ . n^c i N . 

|Lo»^, it. llot^, Hunt, clxx, Ar. vL^I, m. asthma, anhelitus, iaSiia, 
Hex. Sap. xi. 18 (19), Galen. 69 r; loot A-lfc»» Jlo»^ ^, Sev. de 
Mace. ckS. 14; it. o,. 24; IL'ot^o )^o»M> ai^?r, Ephr. Test. 0pp. 
Gr. ii. 407, Ephr. ed. Ov. 152. 13; Ilouiudo )j3L«m9 )Lo»^.», Pat.Vit 
68 V. Ap. lexx. ^i^^JJlj yji\ —otoV-./ U^^ )l.o»^, BA, ubi ||>ot^, 
cod. Goth.; it.^l .] .yj\ .J .C^\ ItoCii, Hunt clxx; it »i»Uill 
y^\, IbnS. Thes. §10. 

Pa. Lo*^ anitelavit, V-*UkoL loot l.oi \v> nra<r6fuu»ap <rif)oip&t, 
4 Mace. vi. 11; Iti*^ ■ )l ovK ivOiialvti, Sir. xxxi. (xxxiv.) 19 Hex.; 
loot LoCmo, Anecd. Syr. ii. 115. 5; IL&Jk. ^ ]ieii^it> ^a, Bar-Ce. 
Hex. 139 «/ ^LoC^aoo ^V^f ^, Cans. Caus. 124 «; ^Lot^ao; yOJoi 
oJ curBnoTtKoi, Galen. 44 », 67 J". 

oii compos, e )l et oot, sec. K. sub 00,, male e )l et loot. Amir. 438, 
BHGr. 72. 5, cf.VHh. Jac. ii. 5, 21, 25, iv. i, etc., ubi Pesh. loo. Jj. 
Valet a.ik nonne? Pesh. et VHh., Mat xiii. 27, Joh. vii. 25; a^ 
A ^ - " <.^&'>.* olix vntpuTxyti; nonne praecellit? 3 Esdr. iii. 23; 
et cf. ib. iv. 2, 28; U>i o^ oixt /ttyat; ib. 35; yo V . Sv o^, Trans. 
B.V.M. fO. 4. Passim etiam valet nan simpliciter, Ps. c. 2, cli. tit, 
Joh. i. 13, Act. xix. 26, 27, Rom. viii. 12, BHChr. 2, 21, 3a, 39, etc, 
B.O. iii. i. 473, Ephr. i. 348 B, ii. 239 D; )l^ fa<*^A 001 ^? o^ 
ov ixfiv aKKd, Eus. Hist Eccl. iii. ao; ;,A^a^ ov yap, Hoffm. Herm. 7. 21 ; 
Jlo 1^ a^ ov Ilia . . . oiiSt, ib. lex. ; est tamen ubi intentiorem vim 
possidet, |l^u>^ wot |^.,**a o^ l^a.*^, Jac. Edes. Schol. ^. 22; et 
cf. BHChr. 36. 7, B.O. iii. i. 312, Ephr. i. 116D, 349 D, etc.; ...oil 
VJ^non ...sed, Ephr. i. 117 B, 343 C, 359 F, Jo. Eph. 571. 10; <Ci 
T"*rfN'^ non solum, nan tantum, BHChr. 76, 99, 102, 131, 149, I7*» 
et passim, B. 0. iii. i. 1 15, 1 34, Ephr. i. 332 B ; ?gL^ oil non solum, 
ib. ii. 159; If aiik interdum affirmare videtur, ^xajo Jj oil non tn- 
capace* =capace8, B.O. ii. 287 a 16; ^^ JJ *^ "<"* impoies = 
possunt, ib. 288 a 20 af.; y>^ oik res nihili, omI^/ ]p^ao a^ 
eirfXts ioTw, Geop. 68. 1 7, sed x>l:» JJ a^ non nihil, B.O. ii. 289 a 4. 

n K 
1899 •:• K'oA •:• •:• reL.ocvi - fed •:• 1900 Perinde ac J|, licet rarius, efficit composita negativa, t»..t^.fti. o^ 
indiligenter, tegniter, BHCbr. 453; V -|-\^-<« ail imper/eeU, ib. 
558 ; adde •-'^-- o^ to<xovtoi>, tantillum, Eus. Hist. Eccl. v. 7 ; haud 
multum, raro, B.O. ii. 160 a. 12; ^^ w.^9 a^ non mullo mitwr, 
ib. iii. i. 115 a 11. Ap. lexx. .001 ]l h-^e! Jom ]l ^ om jlkv/^o^ 

Jooi * .«, K., qui praeter alia exemj)la e Joli. Chrj-s. in Davideiu 
laudat ^■^^■'^'^ ^^^1^000 UJ^ ^\,i^? M^/ LcLao^s o^ y^. 
Addit II9CUB )x>;^;j>»3 .fa..^B «.oi ILo li.ad ot^^oi Loj )a^, «a^, Heb. fljp, Chald. ^?, fut. )f>SJ adjunxit $e, eomitem se 
dtdit, comitatui e$t, Qen. xviii. 16, Koh. viii. 15, Sir. xi. 18; o« 
^O^ avTo (rot Staiuftt, ib. xH. 12; yOA^ ^o^ naptitSiitvoi ifiiv. Act, 

Apost. Apoc. w»ai 3; eoot »^aL^ naptntfinov, Eu8. Hist. Eccl.v. I, 25, 
quod forte sit ^9-^, cf. o^ ]ooi jcO^?, Jos. >Styl. 57. 4, et quod 
laudat K. e Job. Cbrys. infra; ~V '^ j ^1 i"*^ U&^ napaKoXovBil 
iy6i>i>it<f ^ trxla avrov. Tit. Bostr. 56. 33; eomilatus est, An. Syr. 
15. 4, Anecd. Syr. i. App. 71, Aphr. \j. 30, BHGr. 26. 2, B. 0. 
i. 94, 324; ^-«^i-T>\ etlo^^ Bardetania assecla factiu est, ib. 131; 
jlgft *>7 oi^ Loot )^Q-^ comilem se ei praebuit easlitat, h.e. 
castus fuit, ib. iii. i. 117; Dion. ■■■ "» " 15, Doctr. Addai o. ii) 
Doc. Syr. w.^. 3, ^J^. 18, Ebed J. 175; ^o'iS.a&.N, jom )o^ 
ia>o2iiLa&^ comitatus erat, ib.; Ephr. i. 87, iii. 282, 515, ed. Ov. 
260. 34; yOoC^ )aik i. q. ^oot-aox "^Tr, Eus. de Stel. V.; Is. Ant. 
i. 178. II, ii. 130. paen.; JLoa*^ .aa^ Uo^, ib. 294. 9; oom ^o^ 
mLojo^ e^ comites te ei ttsque ad mortem ejtis praebuertint, Rel. 
Jur. 44. 8; OflF. Mar. «»A.. ii ; o^ joo. )5:if )o^».{? o.^!^, PatVit 
392r/ U.)e|La oi^ )a^? ^ i-a*.^, Sanct.Vit. 7or,- ».ota*Q^, ib.i73r; 
^^ lo^ jet^it [1- e»Ji?a^;] eufeto^f \jtxa tifuvovs iinos roC Kptlrrovos, 
Syn. ii. Epb. 267. 19. Apud Act. Mart. ii. 305. 9 ^et^ LoX ^o 
f^----- );^y> comitante eos ventos imhi-e denso, ubi legend. ]q^ aa. 
Ap. lexx. eLJp 1 : . -k-"-* .■ "S . ■■ ^X )o^^, BA, Hunt, clxx; it. 
.AAi .et .«iU«a jL'cLLlaSll^o jl^o^ ^ )a^ J^ J?^ 
.•. i tr^ .u^ . n ft f>r .o) uaJoGL^r >f^( . . . tS^}' 'f^' 't-^ 
i^^« cH/^' .y LS"**!/^' ^* Lftiidat etiam Sir. xi. 18, et e Job. 
Chrys. de Lazaro iAoa .'^iio looaoS jcu^ {A )Lm* t»v>«N 0/ 

(j/fA^f ['?«fj&3] 1p«3 .O^.^OOt ^ .. IVI .O^ab ^; .S0lS.Jt.^\00»^l0(M v»(. 

De part. pass, dicit ^^ ^o^ .)dX .jJb^cL^ .l^o^ .Uo^ .Uo^ 
^^^*7» .jij^ -or^ Jl^o^o jo^ ^ .XjLo ^^&^. Idem sub 
Lo^ apud, ad, dicit, esse voci otla^ duos scnsus, i) apud eum; 
3) sociwn tibi duxit mulier, .oim li*^^^ o)b<Ja^ Jot \l.l^( .St .•! 
.cLoi^o V^llf ]lUii' .f^l .iiJ,U .liJ^L, .isii\j .Jo, IV-ik^ 
otLoA. ^^> oifi^ liJ^-a. Sic etiam BHGr. ed. Mart. ii. >o, 
oiLo^ ^ 01?^ )i-^{3 :oilcL^o °|^«^T{? ]l^r f'itdierem quae egressa 
eum comiiala est, cum contumelia e sua praesentia depulit. Cf. ^ 
Lo^ Bub praep. Lo^ infra. 

Etbpe. wo^L^^ comitatus est, se eomitem dedit, o^ t>_>GL2^L^ 
)tnt. j, Act. Apost. Apoc. «. ult. ; Anecd. Syr. ii. 368. 12, C. B. M. 
(Wr.) 457 a; )&^Ki )cC^b>j; )a:; \u( tl nr /SovXcrat awohfitrm 
(rvro^vfroi, Clem. Bom. £«c. 148. 13; Doctr. Addai 010. 23; ]o2^^ 
yb.^\o>\, Epbr. ed. Ov. 279. 14; Jos. Styl. 67. 7, Par. Pat. 38. i ; 
se appUcavit, .0!^]^; f^^i I^^O^ '' "* certamen ineumbere nolunt. 
An. Syr. 52. 16. 

Pa. woi^ deduxit, proseeutus est, >*o»<JOaL^? Ua«( >ra nponifiylraMriv 
tniT6v, 3 £sdr. iy. 47 ; "^CLuk^ uJJo{a^ . . . npoteiiimai tit t^k fdijv, 
a Mace. yi. 23 ; >»«a.>ek^ npoiittimov ainov. Act. XX. 38 Peah. etVHh.; 
^ol^Lo nptmiiivotrrt!, ib. xxi. 5 ; it. Rom. xv. 24 Peah., i Cor. xvi. 6, 
II, Peah. etVHh., 2 Cor. i. 16 Peah., Tit. iii. 13 Pesh.; rescribe etiam 
et)V OOot ^ftSw npaimfinop avrc^v, Act. Apost. Apoc. OSkO. 4, cf. supra 
col. 1209; o^clX fS irpoTTt'ii'^ayTts, Eua. Mart. Pal. 43. 4; it. ui«o^ 
iiriyriaoii fit, Aci Apost. Apoc'^jk. 18; Act. Mart. i. 158, BHChr. 264, 
B.O. i. 28; Clem. Bom. B«c. 121. 7, Jos. Styl. 81. 20; martyrem ad 
supplicium con»latu8 est, Doc. Syr. j.. 14, o».. 9, Ephr. i. 405, iii. 237, 
Sanct.Vit. 39 r; J^ )f>\vi >*et^ peccatum tuum tibi semper adhaeret, 
semper tibi adest, Aphr. ■..No. 14. Spec, de exsequiis, mortuum ad 
scpulchrum deduxit, proseeutus est, mortuum extulit, Luc. vii. 1 2, Act. 
▼iii. 2, Act. Apost. Apoc. eoe. i, 3, Act. Mart. ii. 143, Act. S. Pelag. II. 30, Anecd. Syr. L App. 73; ooot ^ a\v> a< n\> o KifSeia {rav 
Binja-KovTuv) npoatKapripovv, Etl3. Hist. Eccl. ix. 8; ^U__.^{hoo Jl 
. - ,ti V , 1 1 N." -.. cu.a^-aa^, BHCand. 221 v; BHCarm. ed. Sceb. 
78. 10, 128. 14, B.O. i. i42, = Ephr. 0pp. Gr. ii. 398. 3,=ed. Qy. 
140. 16; B.O. ii. 267, iii. i. 203; IojL? Uas! wouoil, Bod. Or. xix. 
14517; Ebed J. 219, Ephr. i. 427, ed. Ov. 208. 3; )*!«:>. l^cL::wao; Uo 
&^&:^k«w isj/ AJ? *s>iU, Ephr.ap. Marsh, dccxi. 52 v; Jos. Styl. 35. 9, 
Sanct.Vit. 67 r; ycu(' o^aiso o-aii., ib. 205 v; o»i». ooot ^0^1.30 ^, 
ib. 208 v/ ^ ijxbo M^ )fi^.» 00), ib. 266 v. Ap. lexx. ]ctSv> 
cSjjj /!;.?.>, BA; it. (sUy Lljjk^ .olflo is ^^ y\ ... ^I5k Joiij, 
BB, Bed Jain:, BA, q.y.; it JSiir.^,-*-'' R'cixlaliso ^ )<^i'' 
*I.il, ib.; it. v_*i^j jr,..f.i |l'(ij-IaiLso ^ j nS . io , Hunt, clxx ; 
dat etiam ]oSj cum eadem interpr.; it. wO^lf .a«M .lo^Lao .woil 
Jo^ e>V.*^o .i.Aj:>.l' kt^i' .01 .\ji^}i .)l'cutJciS[v>o )%L>a^ ^ 

J^, K., qui laudat i Cor. xvi. 11, it. y^Oj t V 1 .01 yjooS^ », e 

Ethpa. tt^LXt socium se dedit, cum^ adhaesit alcui, Gen. xxix. 
34, Prov. xix. 17, Jer. 1. 5; eonsociatus est, Num. xviii. 2, 4; de 
proselytis, Ebtb. ix. 27, Jes. xiv. i, Ivi. 3, 6, Zach. ii. 11; .ojoi 
.««^V? w&N. Q^ cuaikU? 0' KaBiardvovrfs Toy HavKov, qui Paulum detlu- 
cebant, Act. xvii. 1 1 ; sed ]aXL( dedueeba/r, itpontfi^Srivat, VHh. Rom. 
XV. 24, 2 Cor. i. 16; l^aJLao .oal^l^ aKoXovdrjaaTaa-av ayytkoi. Act. Apost. 
Apoc. I \ 17; -t^ " •<'S V iydnjdTia-av avvohtvovrts aira, ib. ■■-'«'« 4; 

loot } -" N.^ <ffi cLKKoiii^tTo tit oIkov, Eus. Hist. Eccl. iii. 30; *o 
ooot ^_>a^&— V vpoKOfu^oiuva ((raiiara), ib. ix. 8 ; adhaesit alcui, 
inJuU ei, tr-AiS: «a.iJ:L|j Hi^i'lLL, B,0. iii. ii. 835, 836; 
cum'%. comitatus est, Ephr. i. 518 B, 544 F; socius faefiis est, ib. iii. 
515; cum o coaluit, )L'^ )i«i ql^^W, ib. ii. 237 F; (sic) ^o^iL/* 
IjjA^o)^ in disciplina sodales fuerunt, ib. iii. 565 A; comitatus est, 
Off. Mar. oiX. 7, II, }JO-o. 2 ; ^ wa^l/ etre accompagne de . . . , 
Quatr., Sanct.Vit. 166 u; deduxit, yo nN )aiifc-j£ oot, ib. 180 v/ 
adjunxit se eomitem, Ii..*. ** *Jr 015-.? ^ oi^ waXli', ib. 317 r. 
Spec, elatus est mortuus, deductus est ad sepulturam, Luc. vii. 1 2 VHh,, 
Act. Mart. ii. 397, Anecd. Syr. i. App. 11; ooot ^a^l^ )l^ 
Ixaewot^, BHCand. 221 r; BHCarm. ed. Sceb. 78. ir, App. BHChr. 
99, BHChr. Eccl. 477. 27, 693. 6, B.O. i. 53, 238, ii. 212, 265, iii. i. 
578, Cyr. 17. II, Doc. Syr. fj. 14, Ephr. iii. Ixii, 257, 331, Jac. Edes. 
158. paen. et ult., 160. 11, Job. Tell. ed. Laniy 84. 6, Rel. Jur. 140. 
25, 141. 13, Pat. Vit. 228 V. Ap. lexx. ^ *^ Haj-.aikao ^ wa:^^ 
cojj *,.,,^.-n, BA; it. ^^LiiJ Ja^koD, ib.; it. . . . ^ -aiiir 
J Jul. et^ a*aikL^*, BB. Laudat K. ex Orat. pro Diacono oot 
UL 1L»? ]>UI ^Niv-ii U^J U-fiiftN wa^li;; it. ex Orat. pro Sacer- 
dote >^ jo^io oot V-Jbjo*,; I'ma*xi. 

Aph. Ma2^/' comitatus est, \.aco^^ pot-X .oo»^ JaN'sa l^joo; 
.ootlaJ«^ Sir. xli. 8 ; etX ooot ^oN-y eum deducebant, in itinere 
comitabarUur, Act. Apost. Apoc. w-2^». 3; spec, de exsequiis, Act. 
S. Pelag. 12. 4; Rel. Jur. 140. 23. Ap. lexx. a^ ]iii'^ ^so -ai^^, 
BA, it. cjjl *1^\ U'coiaiiso ^ |ai»./', ib. Marsh, clxxii; it. )"\' 
^iLSCjl L_i..-J.>, ib. Hunt, xxv ; imper. »^ jaX?', Ibn S. Tbes. § 28 ; it. 
..;^o iOw .Qi .n^tasg^mN Ic^l', BA. cod. Goth. fl^f.N. m. societas, consortium, Ephr. iii. 58 A; spec, pompa 
funebris, deductio mortui, waX>> Uoa^f UaAjo ^ aw6 Trjs t^oSias 
am, Sym. Ee. xxvi. 18; BHChr. 382, B.O. iii. i. 337; expende 
cclx zuzaa k.:^? Uoa^A, BHChr. Eccl. § ii. 329; is^Ksel )Joa!^ 
Iklix^^.;^ ^o'ei? )b.«'A»,l, Bod. Or. xii. i v; <fL.ije wL;jo; ot,<oo^, 
C.B.M. (Wr.) 99 b, 389 a ; Uoa^f Itrn'^^ ot-do exsequiarum, ib. 392 b, 
i. q. UoGk:^; \st\^A, C.S.B. 269, qui Ua^? lobo, ib. 272; Uoo^ 
f-^j '^lik?, ib. 269, et cf. ib. 270, C.B.V. ii. 244, Job. Tell. ed. Lamy 
84. 1, Jac. Edes. Resol. 61, ib. p. 160, it. ResoU. 62, 63, ib. p. 162 ; \taA^ 
Ui^'%i,.} )uoaX^ Marsh, dccviii. 36 v; U/ oui; Uoa^ o»3 >•»*? 
»->Ti>?, Pat. Vit. 419 vy ^^i^? v^wo)? Uoa^j> )ooi ■aSu, Sanct.Vit. 
I 296 r; it. Rel. Jur. 141. 15. Exponit K.^y.^^ .j\^ Uociij \^\^; 
dicit etiam quod sunt qui acribant Jb^a2^ Jl^a^ .jJoX .Ua^; 
exponit autem )V-»a^ mulier quae mortuos ad sejndchruvi comitatur, 

6^ 1901 •:• red>cLUc\i.9a - r<l>c\\ •:• .^a\ - K'll^ojucA&v.sa •:• 1902 Uaik, pi. UToii, f. IkC-oiJ, ICoik, qui ducit, socius, comes, 
pedisseqiut, non contrahitur, Ferr., Amir. 164, exstat taineu o>^ )oo« 
jiitf^joo (sic) »a^ ejus socius fuit et adjutor, Pat. Vit. 35 v; Uo^ 
<rwoSom6ftos, Act. Apost. Apoc. <^.^>e- 5," tin'mv)? Uq^i ib. Qxo. 8; 
Ephr. i. 447, iii. 438, 487, 515; '<^)-/ l^af '^o-jLii. U«iii.. Ephr. 
ed. Ov. 352. 14; Off. Mar. <h^. ii, «j9. ult,, «». 11; f. jootL l^jaa-. 
]ks.oX ^, Spic. Syr. JL». 25. Ap. lexi. woii. .^jU. |ii«Y\r«v> Ua^ 
<.«.,f..ll .ijLs^' -t^^i/J' i:;i/*^' .)V-aik ^ '^mo^a. ^oX . . . /»^-i->, 
BA; it. .iai]^ Jyl ^j3 -li^ -T -"^ (*;i-^-^ )^-o^ ^Jo Uo^ 
Jil»v>>'W .« Uo^ Jlo^o^ ^ .a -^jiji ij-fj, UcL^ Ll)1, 6B; 
it. .)&lo .)i«in«v» .01 .UiJo^ ^ )b^o^ .)l^a^ .)J(i^ .UglSZ 

X T .?. «, K. Laudat e Ehythmo ■ s> « Nt-> <a^;^; lia^ Uo^; it. 001 

jbld^ m. eomitatus, ojo^ wIS comites sui, Ephr. ii. 380 C, 
rescribe omoX ; sic etiam legend, ib. iii. 265, so. u!^ .oooiJ %QJo» 
jU^'oot^ Uo^, nisi sit JlTo^, Bened. juo^; jlaucuot? UoX comi- 
tatus Jidei, Is. Ant. i. 134. ult.; ^o^ wai>, ib. ii. 324. 8; soeictas, 
oMo)^ 001 la^, Mon. Syr. Zing. 17. 249; napoKoXovSij/ia, Tit. Bostr. 
56. 31, et of. ib. 57. 2. Spec, deductin vaoriai, funics, exsequiae. Act. 
Mart. ii. 391, 392 ; |u>o^} )oUa, Bod. Or. zii. 134 v, it. K. sub 
'^iL/', et pluries; .aiNo? |ua^, C.B.V. ii. 506. Ap. lexx. ^o^ 
jL^La.* iXilj^ j» . . ,?. ) ]]^oX ^, Hunt, clxx, cf. Uocl^, ad fin. 

juo^ &>^l m. artemisia arborescens herba, ^Ur .ot \1^S^ IS^l 
'^j-iJl l^ool ouo«» [in alio loco JJoii] Viob^., BB. Cf. 'ib^-i, 
Ibn Bait. ii. 114. 

|mo^ vide supra sub f'wo*\ 

JLa.>a^ f. consortium, soeietas, is ^..lo .jt.»...J>j .dLj-^La.* .Ju.s' 
^^-j;Jl .oZas, BB. 

jlb^aX f. comitatus, irponofmij, 3 Esdr. viii. 51 ; ■tN-«'^-> joetJ 
eara <ruvoiotir6pos (tov, Ephr. 0pp. Gr. ii. 241, ed. Ov. 146. 26; 
1 n « I nlf ]]^a^ participatio cruciatus, Anecd. Syr. ii. 228. 21; 
comitatus, Jfoi )^io|o )fcs-.aii. «.i^ a!^, ib. ii. 344. 10; BHChr. 480, 
B.O. i. 168, ii. 258 ; uol^t' ll^ci^^ c»^ )?o*^? loop U^ci^ beatus qui 
tarn illusiri comilatu dignus haheatur, se. on Kotviai^t ndprvpos iyivtro, 
Did. Ap. 78. 21; U)3 Is^oiXa, Ephr. iii. 248; cldJL- ^« t^al^a 
i.-^».nii, ib. 249; eoncentus, Jut^jadLk uSa; jlb^o^, ib. 250; ■<tV-<>\. 
pedissequi ejus, Ephr. ed. Ov. 89. 6; )ln.iy\.oit )t>^c\N-> in Jidei 
societate, Is. Ant. i. 136. i; Off. Mar. .us. 13; l*.^ ootj ~V-o\-> 
illo Jiratre comitante, Sanct.Yit. 109 v; yfel«tv,'^^ )oom sit tibi comes, 
ib. 117 v/ de funere, 6.0. iii. ii. 256; cnISxCl^^ )b>.t«»-io ^- « » ■ 
)fcs.a.««s^ Pat. Yit. 90 V, 91 r. Adde jlb^o^ «.» socius, comes, wJis 
jl^d^, Tetr. Dan. iii. 27 (94) in marg. ad oi <f>ikot {tov /SatriXcvr); 

.OOilb>i.*Q^ WkiS fi trvvoSla airrav, ApoC. ed. Wr. O^. 8 ; ~V .f>N. j_^ 

Oil -iN., Kal-w-Dim. 11 a ; ott>.^aJ^ u i *> awtKbripxivs (llavXov), 
Eel. Jur. III. 9; Luc. ii. 44, Act. xix. 29, Act. Mart. ii. 295, 
C.B.M. (Wr.) 841 a, Sanct.Vit. 51 v. Apud Clem. Rom. Rec. 147. 
30, ego Clemens gavisus sum o ^nv lt<_>a^ ]oo>( \j\y vt equidem 
cum eo essem, malim )^.-.ft.\.\, ut ib. 148. 14, |u/ yo^jw [j^ 
..^ .<n\.N. Adde .ootl^a!^ wJia comites eorum, Luc. ii. 44 Hier. 
Ap. lexx. /..w.i' jt...; A.) IIL.0X, BB; it. 'Ui, .ajLs:^ .ix-Ji .i.v^, 
Hunt, clxx; it. ij^\, cUi^l, Ibn S. Thes. § 7; it. .iii, jVoiiiaiLsD 
i,jr* . iilfi, K., qui ex Orat. pro Diacono laudat .jtLo^tA -kof' xo^ 
^ILm; Is -■■~-^.'«« Jl jl^o^ "^JL^o ; it. ex Orat. pro Sacerdotibus 
^o'ot ^kL.a^ liotf ]u^; ^ loop U J^^liAO )L?. Scribit lb>^a^ 
Bened. apud Ephr. iii. 248, 249, malim bJo^, ut sit Uci^, l^o^, 
JtiLo^, ad instar jJLiS, ts,ud, ]ll>i9. 

Ulo^ m. socius, comes, Act. Apost. Apoc. o»:».i. 7; uilo^^ 
oSijydr ^ov, ib. ''^*.. 17; Severi Poet. 155 r; spec, qui mortuum ad 
sepulchrum comitatur, Ephr. iii. 317, 338. Ap. lexx. .)>j-IoSv» 
.jjb^ •ot .)l'cuIoS[ioo wQ^ ^ IfeUiInS^va .ll^LHo^jio .|xlnSit> 
.1.^;; ].iOo .luttolid «j1I lo^kjts; o'o4 .)>wio)A IJuiX iA .1^7 ;.» 
,Uil »_»*L<A1 .(jKilyil, K.; it. i_»».La^ •tj^];-'' ^^^- •'^•^1- uj ]1,'cllIo.^Lm f. soeietas, consortium, .jJI, BA; it. . Cy^ iiiL. .jL^Lo-., Hunt, clxx; it. iupi Jj5Jl ^....-'..zll, K.; it. iiiL., 
Lex. Adl. H'colaiik^ f. soeietas, C.B.M. (Wr.) 267 b. 

.-~N. imper. irreg. verbi |a^ in interject, abiit, Heb. v, IW, 
Chald. '^'?, ''»]'?, 'l^K, 'Nli>Ll, et cf. Ar. p', si, ulinam, i Sam. xx. 1 4, 
Jes. xlviii. 18, Job. vi. i, xvi. 21; ap. Hex. o<f>f'Koi', Ex. xvi. 3, Ps. 
cxviii. 5; .^^ woX «< yap i<f>t\oii, Job. xxx. 24; Jooi xGl^ u^iXor, 
4 Reg. v. 3 ; 4 Mace. >».£. 8, Apoc. iii. 15 ; b^oet UaSoo wo^ fl6t 
infmiirpriv, Clem. Rom. Rec. 151. 8 ; Amir. 433, Aphr. U>,. 7, BHQr. 
67. 9, B. O. ii. 44, Ephr. iii. 46, 282, ed. Ov. 324. 27, Is. Ant. i. 168. i, 
Kal-w-Dim. 56. 5, 107. 14; j^W H l^ ^« t^» '•<»^. 'b. 113 ft. 
Ap. lexx. ^ (_i-J".ii,jjj .eHi o>-J U Jl^-^^oo (bIc) -oi^?, BA; 
it. jJ i_jL-i'.t5jj |JL£ (^1 uyjjj o^ .)k-iJf- I VN'w Aofc*<kC y*( wq2^, 
cod. Goth.; it e:<...l |b^«^> m->!o .|^jj ^Jlc (jI v::jji) (nic) uo.^ 
CxJ b )jt-{o .J u-iJ" (sUi, BB; it. .►i-i. UaxaUUio -aik 
^ .jJ i_i--i .t^Sj ^^ uyjjj .0^ L> .isJlj o>-^ .^. r , ; U tl :. « ■« 
ejljj ^J, Hunt, cxx ; v:>--l >»cl5»., Ibn S. Thes. § 29; it. 001 )ia»(^* 
loft.N ^vS-) ls^|s^.<>k9 \aLso l^sjoL lS.*ao/ )l'(vt7)i«\ .o&j .n^-go 
OyJ U -ijiy} 15I t—l^ «::>.>.>} .(s)lj oi^ .taoh.jL,( .01 jiji^t llsooD, K. ; 
multa exempla addit, notatque wo^ imper. esse verbi )a^. 

«»o|, wo^ Levi, nom. filii Jacobi, vocavit Lea iilium suum •.olj, 
dixit enim i.Nn^ uX |a^^, Gen. xxix. 34 ; woJ^ t'«*3? Levitae, 
Ps. cxxxiv. 20 ; woX? ). ^-> i>. (I>v\fi Atvt, Sir. xlv. 6 ; it. aliorum, Marc, 
ii. 14, Luc. iii. 24, v. 27; adde B.O. i. 492, ii. 161, Ebed J. 172, Ephr.ed. 
Ov. 278. 22. Ap. lexx. a«oo) <.ft'S«« iA waDCU»v» o»X ?o>^? 001 uoX 
wIS.ao, B A, cf. Marc. ii. 14; it. .Usu^ .^ ><q^ . . . ^'^''^i« u^!!^ k.<^ 

tASoiboC .01 .|iW>'>V» wOl0lb~->(O .o»S fS wO)OlS«( ■ I- i~^- I i^ wO^O, 

BB, qui varia de publicanis addit, quae vid. ap. Uka^; it. )jo>a uo^ 
fot^j o'oto ... wOk^ b««3?o yoioijo jukoao o»:^«o)l ^^aioj f^ -^i^ 
w]^ o^oo)? wSXL iA ^£00.0^^0 o»X, K. Hier. wia«X, q. v. 

Ilo!^, pi. |>Io^, f )l^a^, pi. ItClo^ Levita, Ex. iv. 14, i Sara, 
vi. 15, I Par. xvi. 4, Luc. x. 32, Joh. i. 19, C.B.V. ii. 64, Off. Mar. 
w.No. 10, ^-aouo. I ; )Ja.^ '^' ^i> . B-0. i. 94. Ap. lexx. .yo^ -Uq^ i-.*- .|.jl» [1. JK-cx^] llcLjiaik., BA. cod. Goth.; it 

; it. ,2;^'^! .j.ol.» -i^.ji .(Jh^i, Uo^, Hunt, clxx ; it. 

(/j^ .)jota -oikj \ ^-\ ik ^ .«, J5U Ui^, BB 

K. Hier. ^d.>2^, q. v. 

jL'cuoik f. Levitae munut, Bar-Ce. Hom. 102 r, B.O. iii. ii. 808. 

.(j^o^, yj^cC^, Heb. et Chald. V^]?, m. serpens Jlexuosus, Job. 
iii. 7,Ps. Ixxiv.14, Jes. xxvii.i,Ephr.i. 151F; ^^U^L mO^; ylb^o^ 
».o)ok-.(', Bod. Or. cdlxvii. 25 r; idem est ac (c^ror, C.B. M. (Wr.) 601 a, 
cf. Jac. Edes. ed. Wr. 12; opet..«ae ^ l..ia.X LciX )'.'v^->? ]b> \ui]. 
.fiso^^kA ^} ImJCu Lo^^ ..il^a2Sk, ib. 13 ; propter immeusam magnitu- 
dinem in oceanotantum degere potest, ib. 14. Utrum sit lijl'disputat 
Ephr. i. 18. Apud astron. hydra constellatio, BHCand. 44 r. Metaph. 
diabolua, Ephr. iii. 153. Ap. lexx. .k«<o2^ Ul^^j tj l - ' l lj (jLoLlJI ..a\,(f) ^aiotO ^^^k^^ ^? )l^*I>3 .ta'Li^ 

Li-j.^ [1. 'UjI oJjU] lil JjU \i\ .LJjJb rtta.-c' iiC— J jU^I 

y^\ u-^-^1 .U^l^Ul (sU-^ L4]:X*j 5U ^J, ^, BA, sed 

J^^\ j\ e:>^ jl j^^^dl ^fciJlQ::^, cod. Goth.; it. ^U*Jl)\ v.'^'oii. 

W-]) cr* W-fJJ *bjl Jjbe' LjjJb ik,>.K* dSC^ JiUAa.1 ..be ey^ 

eyCil ^ il* JUj^ ^> ,^- .J .1^1 ^Ul eU-M uXj ^» 
Ujo«^ l.(w .olflB iS y.|o .loioi )jaj Of* ,o>9f JIf )xjI .T.j_^U'i(lj 
IfcoJ^o 00. )j<wt ^wolf l^io .U» U*^L ^f )ot-(' loflN .M.f^StiNo 
i.^jiiJt iX*-, Jyj ^_,iuMj .j^,^^ ^^L«^ll [lexx. J? Ji».('] ,.iJ-°Jl .))>■ ^?* / vk^o^i r' V' .JiflNnv Uc • UjO yOOO ^ ^ . '^ ll. 't . .Ijola ci*k-(' 00 .U»0> jal^^L O^ )i3 (M«A</ 

^^ot t s> ii . \ l. ^«daa20 .jJoo ^ \st^ ^j fO .o»oo^; <>,'ft\'> Ui'^o 
^.JCi<;^;U:)C V.^? .[1. ^ O K ^kV ^^ . \ft it]yOc».>X^)laJ?>.oi^.o»Ju:^ 
jl.a^'^ loot la<A:io .|i Vft J T> f ^^)ia^ I»o( loot UU* o^lo .yoe^ 
\j&j yl^ci^:^? ^ . v<S « y Ui^l .oillL^ <^ U>2f t.v>,n\.-» Loot UC? 
UlJf U>o .)k.a-aua>j bucus ^/ <Xr-r-=> )t° ~-^ oii^. fc-l» li..,«>. .bv.GLX ..OOfc^ UetJO ]1 II K 2 190S QOO^ol - ^cA .IcA - G0O\oi 1904 .oo( U^f ^i^l ^t \-Ji^i -l^i ooi U^L? t^cK fiNv o;^i; U>/ 
o»A '%XxLao; einf |uk^ Uo^ '^'^-^ ot^cukO^t.iJsLi' ^ yU^oXo 
.^,Mk:^o ws^ H^^ 1'^^ ^'^ "-"^ •! 't^ ■<kU>J? ^ )U. Vo .I^Uoo/ 
^.hc ^y^, BB ; it. k^f* U^J ).in.->? Joi o'ot )jcuf ^iJo/ .yl^o^ 

^^a^a^ );»o n^ijaoo oi-i^; ]»!Laa«^ oot ua ft ^o .jb. i. '^nn ? )tw>aj Qn\ 

LilCj 5lj \-t-.1; ^j^ U^i 'Ijjl JjU:^^^' jJ iu^. hc i5C*w .pJiLC 
^^ ila. .7 .aao? )l? loi U*>L .7 .^^' ^;J-J!j .7 .Lj-Jl ^LJl esU:-^ 
^JJuJ^ .] .j^^lj ^i;il, Hunt, clxx; it. .lii U«i .l^)^ •« vjCcui*: 
.SkO ).^{ ULjr..aai^ ..oaol^, K., qui niulta addit plerumque iis 
similia quae exhibet BA. 

Lo^ cum deriv7. yide sub lo^. 

iloi^ Neo-Syr. ila til, partic. adsentiendi, Stod. Voc, Gr. 138. 

Uok^ Neo-Syr. Levita, Stod. Voc. 

>aa^ia^ Ao>tr, -liot, Lois tnatrona Chrigtiana Timothei avia, 2 Tim. i. 
5 Pesh., et YHh., ubi etiam .<a«^a^ et in marg. wZ<a^. 

jisa^ lAhya, Africae regio, Act. ii. 10, Anecd. Syr. ii. 192. 16, 
Jo. Eph. 229. 15, 239. 29; it. jloo^, Abrah. Echel. ap. Eutych.Vind. 
ii. 188, 190, Anecd. Syr. ii. 348. 26; it. )ki*iix jlsc^ Libya Superior, 
Ebed J. 205, quae ll^^A^kJk^ lio->.^, An. Nic. 7 ; it. ))«^ai»., An. Syr. 
80. '21; it. H pi-> . \ , >.ifi-t.\, t«fi->.S, etc., q. V. Ap. lexx. I^o^ 
ijjjJl iijju., BA, sad 5o ^ bi-ii *o \^i^, cod. Goth. ; it. )oci^ 
ijjjJl iiJA-, Hunt, clxx; it. .ij^l iJjJo. .jbu^,w y^ .it |J>a:^ 
U*"^ .«, K. Has Bcriptiones e )acl^ apud Act. ii. 10 ortas esse 
facile quisque videat. 

U' > fN Lihycus, Lihyae incola, ^ao!^ Libyet, Ez. xxx. 5, Nah. 
iii. 9, Dan. xi. 43; BUChr. 21, C.B.V. ii. 13, iii. 164, Dion. J.i».. 8, 
Ephr. ii. 231. Ap. lexx. ij^l .i>^l J.4I I^qI^, Hunt, clxx; it. 
ijj^l, Ibn S. Thes. § 23, unde apparet nomiiia Libyae et Nubiae 
eadem esse. 

Udo^ Neo-Syr. c. phaseohu, Stod. Voc., Angl. green beam. 

A ,. tn\ nora. loci ap. Arabes, C.B.IT (Wr.) 713 b. 

y ft . ->oN boswellia turifera plauta.jAjjCjl, BA; cf. II)n Bait. ii. 397. 
Potius est Xfv^iov dolichum, kuhyrum, leguminis species, Du Cange, 
Gloss. Med. et Inf. Gr. 

•aa^GL^ B. tfio^aoX Xo,9of, m. sxliqua, unde fn — -vS ,^< _ qui 
faeit siliquas, cogn. ejus qui rebus nullius pretii occupatur, Am., B. 0. 
L 352. Ap. lexx. i-j^JI >m.->f>\, BA. cod. Bemst., sed ^cusoi^ 
j^LjjUI, Hunt. XXV ; it. Uj^ ool )-octi». .'J .'Lj^I lausa^i., Hunt, 
clxx^; it. -LojJJl l^aoik, Ibn S. Thes. § ^2; it. .'Lo^l ua^poiJ: 
U»CL^ ueiUoo, K. Apud Ibn Bait. ii. 444 'Lj^ phaseolvs vul- 
garit. 

y fin .^ m-x ^ ligmticum planta, ^\S^\, BA ; cf. Ibn Bait. ii. 336. 

cu-^SJ>o^ vox corrupta e <L^:il^, Act. vi. 8 ; exponit tamen 
BA, Unn o NN ft *j|, 00. U^; it. Ulcusf )Uj-f>o cli^;^c£i.j 
Ir^^J UJ JUj icUa. .Use ^jxKacf, Hunt, cixx; it". BA. sub 
Bene ::i.f ; it. ^sam^ ^jj, 00. )l«* ^oi^iia:^, Lex. Bibl. Ind. 

^a^iso^ lihumicum oleum, Geop. 87. 17. 

t^oik X<iyot, verbum, U>i^ ^ ^o. Jis::iio w^tC^, BB. sub wcii^a?, 
q.T. col. 16. "* ^ -«>»•. 

J^^ Neo-Syr. m. «pfcndor, effulgerUia. Stod Voc., Nold. Gr. 339, 
3®^ ' ^- " ^S^ supra. 

^jujf^a^ Lugdunum urbs Galliae, cuius epus fuit ^oIul.! 
C.B.M. (Wr.)645a. 

«»aW<S«,»^ XoyaTOTor, eloquentissimus, ^-JJ .j- ffm ^'■vN.^y .« 

tjii.ii\, BA. 

^ojcv^a:^ i) Longinus, nom. militis praetoriani qui Dfium 
Cl^«tum confodit, ^l .^LJl ^ ^jJl "t^^i ,, bA. Apud 
cod. Bemst u»a,a^a:^, et cf. ^ai^ci^. l)LyncLs filius Aegypti 
regis Ae^rpt^ Diou.^. 14. Sic edidit Tullb., sed legendum videtur 

•CBO^Ati^oX, Syn. Auyxrvt. 

-o;^*^ X,Jyo», vitex agnus ca$tu», Galen. 2 v, cf ^oi^. Ap. lexx. [cod. Co. -t-y^']. 

BB. Apud Ibn Bait. ii. 264 vitex agnus castus. so^M.^ \6yoc, it. l^k^oX \6yia, m. sermo, jh-'^v • C* «£0 .il5Jl .J^^l .];^Uo 6/, BA; it. UjcJ: ^/ ll^cii^o ^i^o'.i>. 

.jffii.X U '*' -> ^OM? jtoi Vl.oC^O .U^J? )Ln\.\N>NSr.^ .Ik^oa .VN y 

BB. Cf yCbs^oX. 

.joa^oii. A(iyo)f, h.e. l^Jii, Lagus pater Ptoleraaei regis Aegypti, 
BHChr. 40. 

l^lcL^cxX \oyod(Tqs, logotheta, rationum descriptor, Sanct. Vit. 
283 r; )fc>^wso? l^la^aik, ib. 301 v. Idem ^^.^c^, BHChr. 
136 ; it. i^fc^^jo!^, SjTi. ii. Eph. 24. 12. Cf Xoyo5<Vi;t ap. Du Cange 
Gloss. Gr. 

J^^o!^ Neo-Syr. m. ironia, Stod. Voc. 

il^j'^ vide sub .» o^^jciii. ; adde j-JlTjUNxi )y>^CL^, BA; it. 
i^kiil |.15Ci! iji5^1 .JUo )l^.iv» .5. U^a:^., Hunt. clxx. 

yCu^o^, it. .cao.<^^jQ.^, Xoyioy, sermo, verbum, f ■-'^-- .a^^^a^ 
jiudlj j.il5^l .iJi5Jlj J^l .]ix,Ua 6/ H>Jj>SD .5. Ujqu, BA. Apud 
Hunt. XXV tttad^^^p!^ cum eadem interpr.; it oraculum, « >a«^t^ 
i.fiai.i;d, Hunt. clxx. 

tfioajM^a^ Aoyyivor, Longinus centurio qui Dni crucifixioni prae- 
fuit, Dawk. ii. 174 v. Cf. «fioajo.^ciX, it. ■'v» tM-^ oN. 

•ou^a^ quiprimoinjuriosusposlea benefactor Jit, ZjJ\ Jju , -r -^^ 
B A ; it.J!jJI jjL) >m«<^^. Lex. Bibl. Ind. 

iflBfiififn.^aX Xoyiirn6s, raiiocinatio, cogitatio, \-^-- n-r |wua* f i-N-^ 
J>Jil\, B A ; sed j^Xi .J>^ . y.^ f'-^- ■>--, Hunt. clxx. 

>ae on « ^^ ^ Xoyutdt, logicus, ad rationem pertinens, f. --o .«S.^ 
Amir. loB; pi. aal^j,*^, BHGr. 15. 6; it neut U^^o^ ra Xoy«a, 
Hoffm. Herm. Arist 68. 11; it. sing. neut. .o^-. o\ sermo, -) V^-«« .s 
j,5U3lj Jjillj iU53l, BA; yJu ^ F^ %*"* '"'. el-»I^, ib.; it 
jS^ .i^^jJI .|a«.&m 1^.oo( .a< >flDfin;^^a^, ib. cod. Goth. 

w. a > ^ aX X071K17, ors fo^tca, BHCand. 19 r, BHCarm. ed. Sceb. 
133- 15. »55- 1 ; )l.'< vN . \x< b-.oof'' «A.4a.ik, B.C. iii. i. 604 ; C.B.M. 
(Wr.) 893 a, Severi Gr. 40 v, it. Rhet. 1151;. Ap. lexx. logica, rationalis, 
<. " »..j-:. U )l^ \ > Sao -ji^^eX, B A ; it. logiee, )lfi\.\v> .S, Hunt, clxx ; it. jJiuil .)l n\ . \.y .5. lau.^0!::^, ib. Adde .lla^i-^jo .ot U-^^ 
A..5W;II, Lex. Bibl. Ind. 

HA^aliw logicus, Utij.^^ Jjai*, BHCand. 115 r; Ifci^jf 
|K..iL.^CLX mens logica, BHCarm. ed. Sceb. 132. 17, Marsh, cci. 32 r. 

IIa^o^ ars logiea, BHCarm. ed. Sceb. 130. 13, Severi Rhet. 
69 V. 

^1^'wk^^aX vide supra li^la^cL^. 

m^cii^ Longina uxor Pilati, ^a^JLsj clkolj inA*. .5, lll^ab*. 
U^V 00,^0 ^ Jl? I'we/' fO ^i2t> ''^y^ oCik ■fc.-Ji.ji,? Jot, BB. 
Rescribe |x>^cl!2^. 

l^.«x^dlii. Koyurral, logistae, Eus. Mart. Pal. 34. 2. Fuerunt logistae 
curatores urbium, qui sc. pecuniam reipublicae et quicquid ad earn 
pertinebat administrabant, Val. et Hein. not. ad Eus. Hist Eccl. viii. 1 1. 

.om^a^ uom. fluvii, jxm^^i!^ ]«o»j, BHChr. 383. 

>caaja.^a.^, Eus. Theoph. ii. 64. 2, mendose pro jnAan\ ye] 

>fiBo)kOCL^, q. v. 

tttCLAO^a^ sic rescribend. ap. Dion.'^. 14, pro .asaja^^^, q.v. 

Uh^^^ Ligur, Liguriac regionis incola, pi. U.^a^, Anecd. Syr. 
i. App. 23 ; it. )y,{^aX f quae elegi potest, eligibilis, )V -'-~i;^ vt .oi 
ijlii^ , BA, sed legend. |b...^a2^ = Xoya3«^. 

).^l^..^a:^ cf supra l^la^o^. 

fci^ Lvd nom. filii Shem, Gen. x. 22, Heb. ^v, q. v.; oua fa^ 
j^*jkf, e quo nomcn habuit Lydda urbs Palaestinae, Jac. Edes. ed. 
Wr. 3 ; jal^ »«i3, ib. 4. It. nom. regionis Africae, Ez. xxiii. 23 ; it 
l^li^oo joJ^ Lydda, urbs Palaestinue, Act. ix. 32, 35, 38, quam Graeci 
vocabant >-»; m oa^? AtoKoiadpfui, Eus. Mart. Pal. 29. 3 sq. Ap. lexx. 
jUI .0^ di^j^ jlbo^Iac ?c^, BA ; eadem ac jfCL^, BB, q.v.; it jL;jx* 1905 tcA - rt'.ieA r^h\h\ t^»»c\ - lol •:• 1906 " 1 H, Hani clxx; it. ij^S-, ..m.^^o.^ »«<.aot )li-.i...v> .ot }cu^ 
3JLJI, K. 

)f"*\ Lydda, AuJJa, civitas Judaeae ex Samaria additae, i Maec. 
xi. 34; in Joppae vicinia, Act. ix. 32, 35, 38 VHh.; Florentius epus 
Jfaii.?, Syn. ii. Eph. 10. 14, 11. 16, 168. 25 ; Photius ejius Ijaii-f, ib. 
II. 16. Ap. lexx. IjljJl.0 ^j .nil ]]^a<^ ;o^ .omb i^ ^1 IfOL^ 
i.L^l J^ ^W?, BB. 

.090^ X0O80S, XoWoi', amphithealrum, Christianus .«<yoW .a^bo 
KaTOKpiBri eUXovhov, Did. Ap.77.6; itib. 76. 22 ; .ofa^j IV"^*^* .oi'oi 
oooi clsomI? qui ludis amphitheatri dicati erant, Eus. Mart. Pal.%.. 14, 
ubi Gr. 01 ori iruyiirj tir iiovoiia)^las xaraKtKpifuvoi ; it. ib. OiS. 1 3. Aof dot 
Ivdus, arena, atnphilfieatrum, Du Cange, Gloss. Gr. 

JJf ci^ Av&la, f. Lydia, 1) regio, 1 Mace. viii. 8, Anecd. Syr. ii. 
182. 16, 244. 22, BHChr. 8, Ebed J. 206, Syn. ii. Eph. 12. 6. 
2) foemina fidelis, Act. xvi. 14, 40. 

U;cu^ Lydius, Lydiae incola, |L?a.^, Gr. Aov8, Judith ii. 23; 
C.B.M.('Wr.) 1062 b,Dion..fl>. 10, Eus. Theoph. ii. 69. 3; )-?Qii.f Jj;^, 
Sachau Ined. Syr. ^. 12. PI. gen. cas. .o^>c^ Lydiorum, i£a«k«.^.aBO(' 
-o^joX? "Eustathius Lyddae," Land, Anecd. Syr. i. App. 20. 

OditcL^ fil. Misraim, Gen. x. 13, Heb. 'OTtO, et populus Africae 
at videtur, Jes. Ixvi. 19, Jer. xlvi. 9, Ez. xxvii. lo, xxx. 5. Ap. lexx. 
U;ci!^ od-ao? .01 yi*^a^, BB. 

)Ia.;au^ Laodicea, quae Ua*»^, q. t. 

.{q!^ nom. regis Indiae, o«jot? ).f>Nv>, ap. qnem venit Thomas 
apostolus, Trans. B.Y.M. om- 5 a f., ^. i. Of. de eo Wright, ib. 

)«^"*\ \ovSaptos, m. ludarius, ludiiis, gladiator, Anecd. Syr. i. 
App. 34, BHChr. 168, 172, 560. Ap. lexx. latro, praedo, clL; J>?cl^ 
^}iJia^\, BA, K. ; it. t> nN'ft~ ' ^ « ift . f >? Uj/ ^? .St .olfls ^a ^i iJfaik 

. ."n/^KQ .a ...fTk.^NO ]^..O0( ^». S [ l CO yOO»> S> Ij C l ..^.Vl». fO ]l^>o/ 

^.,;^-n jj_^\ c}Sxi .Uilto'^ssvX Uioi, BB; addit J.. ■ ...Jl ^/^r^y 
Hunt, clxx, et in alio loco li>}a^ venatores leonum, c'-^-Jl ^^jLLo; et 
sic Lex. Adl. 

Pa. r^ verb, denom. e li^ai^, latrocinatua est, &s^.0O( ^?,'^» 
. m'^, BB, Hunt, clxx, sub )>;q^; it. . ^ . m .. ^ ^ yi i^-j^el ^if^Lio 
]>}Gu:^ fc^s (jM;iiJl ^^j1rV^5l, BB. in serie ^jo. 

jLoito!^ f. ars Ivtdarii, ars gladiaioria, Anecd. Sjr. i. App. 65, 
Eus. Theoph. ii. 17. 10; llof^fLW (jk.3V.20> U&^cuo Ij&Sqj a! 
cir«Ti}8*ia» Tj mr/TO /ifXtVat, Eus. Mart. Pal. '^. 16. Ap. lexx. venatio 
leonum, [1. ijjjJ] ilj ^\ J—^l Xj-e, BA; it. xJi\ S.^^, BB; it. lalroei- 
natio, ^I^lij J— VI J.-^, Hunt. clxx ; it. x-.^ .i^j^ .U>l» )lim..Iso H-nj 
> -Vl, K., quae interpretatio forte e certaminibus in amphitheatro cum 
bestiis quaesita est Apud Lex. Bibl. Ind. x^ jle^fo^o .|U;a^ 

)l'f*\ f. turtna, agmen, eoetus, cohors, l.n.. .iJl .jLaJl, BA; it. 
.oiflD i=> ^}, BB; it. .))om' .)?<4s. .llsJi-u*. .5. Jijcti .jL'fcii*. 
Ki, .JLcUa. .jLoJl .|i . q fm ^-Uia .)k^i*i, K.; it. ^ji . *» .:., 
Lex. Adl. 

A^sioiCL^ nom. viri Persae, B.O. iii. i. 178, Pers. ^y»»,J^ Lohrdsp. 

joo^ Neo-Syr. m. colostra, colostrum, Stod. Voc. 

-oo^ nom. coenobii ap. Arabes, .oo^; It.?, C. B.M. (Wr.) 710 a. 

)]6a^ Neo-Syr. m. tnala, maxilla, Stod. Voc. 

ICL^, )!■>*>>-, Heb. et Ciiald. w, Ar.Jp, m. amygdala, amygdalum 
arbor et nux, Gen. xxx. 37, Num. xvii. 8, Jer. i. ii, ubi pro ))aXf 
Aq. et Theod. afivyioXiyriv; it. calices ))qX? jlaaot ^o.Ns. fc«Ij 
f^nvyiakicfumi, Aq. Theod. Ex. xxv. 30 (31); it. ))aii. r6 a^uySoXor, 
Hex. Koh.xii. 5; B.O. i. 378; ))Qi»> ^oomV-I? HI^^ojoi', Galen. 16 r; 
|.>t-. j)Q^ TO y\vK€a tSiv dfivyidkav, ib. i6v; grandines ita magnae <^/ 
)f A\ ,^jo j)ci^, Laud, cxxiii. 268 v; Jjct^ amygdala arbor, Sanct. 
Vit. 196 ■». Exstat etiam Jicil^ h^l sub amygdala, i Sam. xxii. 6, 
xxxi. 13, Heb. ^}?^<^'^D^,^^g- in nemore, Lxx. inro rrfv apovpav. Inde 
)^^ Luz, nom. urbis, quae postea ^/' fc-o, Gen. xxviii. 19, xlviii. 3, 
Josh. xvi. 2, xviii. 13, Jud. i. 23 ; it. nom. urbis in regione Obittaeorum, ib. a6; pro fc£^, ib. xviii. 29 rectius Hex. in-\. Heb. K*^?. It. Ici^ 
pagus Garmaeorum, B.O. iii. i. 498; it. ))q^? )i-j, C.B.M. (Wr.) 7138, 
ap. Ijjb situm in regione Damascena, ZDMG. xxix. 427. Ap. lexx. 

.(/XUk jyi .]; -e\ . -\ ^} ww o>^ , V V^!o .)b3{oi )?^\ )^f<' .'^[i ■> m 

J^i /* J3^ ))a^, BB; it.J^j _ji». j^l lioii.. Hunt, clxx ; it. U«v 

j^l ^^J lliii.?, Ibn S. Thes. § 12, et cf. § 22; it. IkHiij: ))a^ 

j^\ .^;^boo )I^ \ll^iio^, K., ubi f. est Sed |i«.>3o [l\- llc^ 

lexx. sub llif<^pjo/ col. 225. 

)a^, »)l, I.Vo, Neo-Syr. cum derivv. vide sub iJI'. 
jfo^ Neo-Syr. macer, macilenlxis, Stod. Voc. 

UL.)©:^, BHChr. 517. 6, Ui>Qi£ Uuii-i. boaa, quod reddit 
Bruns. Kauma juvmis Luvasnoie. 

^<i^, \JL^ Heb. rvh, Chald. Htvh, Ar. ^p', f., Ac. 22, Amir. 69, 
tabula, tabella cui scribitur, i Reg. vii. 36, Jes. xxx. 8 ; \&\q^ |uIq!^ 
tabulae lapideae, Ex. xxiv. 12, Deut. iv. 13, i Reg. viii. 9, 2 Par. v. 10, 

2 Cor. iii. 3 ubi opp. ).A^; ^cl^v ; quae )l.o;o>»f I^ol^, Ex. xxxi. 18, 
xxxii. 15, xxxiv. 29; it. k^iolo? ^cl^, Deut. ix. 9, 11, 15; i.r.oN 
}>"-«, Aphr. oao. 21, o»£d. 14 ; it. |.Ab>.If} jy^c^, Hebr. ix. 4, cf. 2 Par. 
V. 10, vL II ; Uaj (jkoao ^«.Ai»? lx*o^, Dawk. xliv. 134 v, de virgine 
Christum gestante; l^cooJ; Iu^cl^, Off. Mar. fivio. 7; Tit. Bostr. 
108. 17; ■i-^^f \JLebi. = memoria tua, Prov. iii. 3, vii. 3, Jer. xvii. i, 

3 Cor. iii. 3 ; o>a^ u.0!:^, BHCarm. ed. Sceb. 25. 14, C.B.V. iii. 357; 
ap. Hex. irv$lov, Ex. xxiv. 12, Cant. v. 14, Jes. xxx. 8; irAaf s. nv^lov, 
Theod. Job. xix. 24 ; n-Xdf, 2 Cor. iii. 3, Hebr. ix. 4; t/tXoi, de tabula 
cruci affixa, Job. xix. 19, quae'^.^U; o'oi^ )^;ojo> (v.-io |mo^, 
Spic. Syr. ^^o. 25; ..xo^j^sao ).fn^»9> u.a^.a JLsdaa, BHCand. 
288 t>; Ifci-i.iL' -ct^, BHCarm. ed. Sceb. 21. 6; Jls.^).3 UctS., 
BHChr. Eccl. 7. 6 ; Ik^Ii? Uaiii, BHNom. 162 r; it. alia pi. forma 
]^>c^) jl^^cL^, Bar-Sal. Com. 171 r; |al^; ^ol^ tabula eui 
inest lectio, tabula Uetionum, B.O. iii. ii. 939. 18, 20, sed (-'-'•'*Nf \l^i£ 
lectio quae in tabula, ib. 17 ; Scala Paradisi a Johanue Climaco scripta 
iir~ »>'>^ - ^ ■< ^t )V>oaj.s .om-v )t> . 1 /.e* \-^a^ "< Graece vacatur 
KKifui^, Syriace autem Tabellae Spiritales, C. B. iL ( Wr.) 589 a; \ ■'*-" ''^ 
jl^l^d.1 tabulae mentis intelligentes, Eus. Theoph. i. 39. 3, iii, 
40. 9 ; lo^^^t ).mQ.^ tabula qua pueros syllabatim, legere docebant. 
Laud, cxxiii. 187 v; )J\.^\ )>j.fi\.-> ^^.vi «»» )loL/, ib. 188 v/ 
jwxo2^ .« [(T<X(8<r] .£B..\.m, Severi Rhet. 132 v; adde Act. Mart. ii. 
199, BHCarm. ed. Sceb. 11. 9, BHGr. Pr. 4 r, B.O. i. 91, 459, 
ii. 256, ubi roasc. est, sc. o»s} |jo< )yla.^, = iii. ii. 482 ; it. iii. i. 54, 
460, C.B.M. (Wr.) 496 a, C.B.V. ii. 519, iii. 246, Dion. jLi.c. 14, Jo. 
Eph. 187. I. Ap. lexx. ^Vl -.yJl .^o .ZZ, UaX, BA, Hunt, 
clxx, Ibn S. Thes. § 9; it. \s>\o ^j 6? jCoiS .« Uo^ .Ucii. 

Eaj t <ni < gj> , K., qui e Gregorio de Paschate laudat )^o» o&of 
lV.^»fia3 h'.jAoi II^wOsIa jbuoXs imq^ v>o ; it. ex Off. Deiparae )Ll lulcL^ tabulae glutinis, t^^-iJl r'p'' I^" ^- Thes. § 9 ap. 

Bod. Or. xxxvii, Lagarde, Lib. Praeterni. p. 30. Multa de liis 

disputaverunt docti, e. g. Michaelis qui suspicatus est quod sit 

I nomen proprium Alvaliatae s. Oasis: it. Quatremere, Recherches 

j sur la langue et la literature de I'Egypte, p. 227, " D'aprfes cette 

j supposition (de Micliaelis) il faudroit substituei "L),jl!1 occidental* 

I a ijjj^\, mais cette conjecture me paroit peu adn'iissible. En effet, 

les mots en question tant dans la Syriaque que dans I'Arabe, s'ex- 

pliquent sans peine et significant des tables de glu, ou des 2>lanc/ies 

enduites de glu." Item Larsow, de Dial. Ling. Syr. Rel. p. 8, 

"Michaelis operis nimis festinati exemplum luculeutissimuni invenitur 

in Lexico p. 452, s. )u«a^, ubi recte sese habet Arabica verborum 

|Ll |yi>aX expositio. Thom. a Novaria enim, vel potius Elias Nisi- 

benus. Tract, ix, cap. xv, agit de instrum,enlis Jabri ferrarii, et p. i6o 

recte explicat glossam tabulae glacini, eollae, i. e. formae glacini, 

nostratium igitur Leimtafeln, cf. p. 445 V. Ill, ct p. 137 v. JlXoo 

(Chald. K?1p KoXXa). Michaelis vero nimi^ profecto fcstine haec ait 

significare Alvahatam, Oasin iiiferiorem Aegypd. Credat Judaeus 

II L 1907 •:• -^\A . reUicA •:• a>o\c\ - t^i^A'w •:• 1908 apella." Notandum tamen codices nostros meliores, Laud, xxv, Marsh, 
dcciii, haec divisim exhibere, ut Uci^ valeat ^\ tabulae, et )U 
valeat gluten, t^^, et sic credo legend. 

Ua^ Hier. m. tabula, Joh. xix. 19, 20. It. Neo-Syr., Stod.Voc. 

fc>I.ci^ nom. loci, Jes. xv. 5, sed ^.^c^::^, Ephr. in loc., Heb. HTO?. 
Sec. BB. significat parttun, sc. .5 lUao? .ola> »» .^( Ul«i-^ 
)lo. .N .. ^(Oi., .^, Chald. tfb, 0^, KOK ^0^, fut. ([cl^sj, maledixit, 
exteoratut est, it^ maledixit ei. Gen. v. 29; .^ S . yvSI , ib. viii. 21 ; 
lb. xxvii. 29, Num. xxii. 6, xxiv. 9, Deut. xxiii. 4, xxvii. 13, Josh, 
xxiv. 9, Neh. xiii. 2, 25; f<L J^, Heb. Di'-n.'ik, harioH qui dirie 
exseerationibue nefa$tos dies arcessere posse jnUabarUv/r, Wickman. 
Diss., Job. iii. 7 ; Ps. bciL 4, cli. 6 ; ap. Hex. ^. XjoN KarapaaaaBai, 

Qen. viii. 21 ; JV^ 001 MOta«JcL^ rarapdo-aiTO oir^i' & Karapaiupot, Job. 
iii. 8 ; a,{a^ V^<« Kornpaafi KOTofiaaairBt, Jud. v. 23 ; ^ OOo» ^«^*^ 
KOTJipim, ib. ix. 27 ; ^ KcxTTifmaaTo, 4 Reg. ii. 24 ; Mat v. 44, Marc, 
xi. a I, Luc. vL 28, Act xxiii. 5, Kom. xii. 14; ^L^ X , Jac. iii. 9; 

jJCL^^' KoTopao-o/uu, Clem. Cor. j{. 17; ^>^« S . Karapaium, ib.; ot^ 

ei maUdixH, Qem. Rom. Rec. 71. 31; BHChr. 66, 132, B.O. i. 
322, iii. i. 392, Cyr- 37- 2°. ^phr. i. 264, 345, Is. Ant. ii 274- 14. 
Jo. Eph. 37. 19; 04. Ui^ ^V ^±x, Severi Poet 145 r; cf. 
BHCarm. ed. Sceb. 141. 2. Ap. lexx. ^ ^, BA, BB; it ^ ^Jl' 
:; , ^ lii^oiJ:, BA; it. imper. ^^1 ^a!i».. Ibn S. Thes. § 28; it. 

Part. pass. ,^-;^, l^J^ maUdietus, Gen. iii. 14, 17; 001 ^-^, 
Deut xxvii. 15 sqq., i Sam. xiv. 24; )ki^-^, 2 Reg. ix. 34; ^* V > 
Pb. cxviiL 21, Joh. vii. 49; 1^.1^, Mat xxv. 41; ap. Hex. ^.J^ 
htuuiTdparos, Jud. xxi. i8; l^-^ id.. Gen. iv. 11 ; adde Ps. xxxvii. 22, 
Sap. iii. 13, Gal. iii. 10, BHChr. 478, B.O. ii. 211, 467, iii. i. 88, 89, 
170, 542, iii. ii. 139, C.B.M. (Wr.) 881 a, Cyr. 260. 16, 304. 10; 
\{^ hU, Hoffm. Herm. Lex. Ap. lexx. ^y<^X\j ,j^\ l^-^. BA, 
Huntclxx; it ^jy>yL, ^±^> BB; ^;yaJill ).^-.ii., Ibn S. Thes. § 30; 

it <j« ^ifcoif 00. .5. ,41^ .)is4^ .It:^-^ -t;*^ -1*^ -l*-^ 

Ethpe. ^-.^li'" mnledicttts est. Job. xxiv. 18, Aphr. w.N t>. 15; 
o»iM? \^i1 y -^ ty llo*^^.^ ex maleJieto Charai posteritas servitutis 
conditionem sibi induxit, Clem. Rom. Rec. 20. 17; U^~>^L{; l.iw»", 
Ephr. ii. 252 A; Ephr. ed. Ov. 135. 5. It. usitatius ^-^U^, Amir. 
314, Ps. cix. 27, Jes. Ixv. 20, Mai. iii. 9; ^.^LV-> Korapadnj], Hex. 
Job. iii. 5 ; ^>^.>Xl.fe>M>f ^"^Z 0! Karapa6ivi(s, Aq. Sym. Ps. xxxvi. 
22 forte; Aphr. A. 9, BHChr. 158, C.B.V. iii. 9; ^-^i^J-U? 00., 
Clem. Rom. Rec. 20. 32, cod. recentior B ^-^U?; oti.*) ^-^U/ 
yw?, Did. Ap. 17. i; Ephr. ii. 252 C; ^i»A '^►iw ^.«^l]^.:c male- 
dieitur ei, Is. Ant i. 184. r. Ap. lexx. ^^ .)k«.^a^ ^ao ^-XU/, 
BA,BB. 

Pa. V^ maledixit acerbe, ^.S V) KarapaTat, Sir. xxi. 27. Ap. 
lexx. Jls^oiJ: ^SD ^, BA; it 141^0:^ ^J::i2e, ib.; it ^lido ^ 
^ .i^ ^^5L-, K. Cf. ti^Aio. 

IL'ci^o)! f. maledictio, ^, BA, K. sub ^, etc. 

l^a^, pi. jj^o^, f. maledictio, imprecatio. Num. v. 21, Deut. 
xxvii. 10, Jud. ix. 57, 2 Reg. xxii. 19, 2 Par. xxxiv. 24, Neh. xiii. 2, 
Pb. X. 7, cix. 17, cxiv. tit., Zach. v. 3 ; ap. Hex. mrapa, Jud. ix. 57, 
4 Reg. xxii. 19; apa et Korapa, Aq. Jer. xiii. 18 forte; jV<^a^ V-mmL 
iiriKtrraparos, Synops. Gen. p. 4; Rom. iii. 14, Gal. iii. 10, 13, Hebr. 
vi. 8, Jac. iii. 10, 2 Pet ii. 14, BHChr. 132, 213, B.O. i. 31, 239, 
ii. 84, iii. i. 310; tres vocis |jb..^a^ in Sacra Scriptura usus sunt, 
8c. U*ia jimx>i )^}cLi». .Jk-.^? J^t}**:^ .lk>.i^? )M«^. C.B.K 
(Wr.) 981 a; ib. 1102 a, C.B.V. ii. 3, 5, Ephr. iii. 590, Jo. Eph. 54. 
23, 0£f. Mar. ,^^. 8, )L 12. Ap. lexx. ii«i3( Jfc^oik, BA, BS. ap. 
BB; it |.ij:Jl7ii*iJl, Huntclxx; it Jl'*^©)) .5. Jkl^oil .Ikl^o^ 
liA-^' .^\ .Z^\ .ij^\, K. 

\^a^ m. maUdicens, IkSCGu |>^aJoL htuurrapiiiuvoi. rnu'pcai, Hex. Job. 
ii. 8. Cum forma cf. I^gli^, (jcoud, etc. 

1.^1^ maUdicens, Ephr. ii. 385, iii. 682, 683 ter, Ephr. ed. Ov. 46. I. Dat Bernst. Uoo- ->^.Iii, BHSchol. in Job. iii. 7. Malim 
4li. Ap. lexx. .\j-^V ^h o« .5, )4.X .Ikl^ .14^ .14:^1 
^_ ^^jJI .jjJiiUt .^ *^, K.; it jjULl ^V, Lex. Adl., ubi 
etiam XjUD ]l^.j^. 

^■^-S^« qui maledicit, ^&:^l^ , ^ ... i L '^ I Sv> , Gen. xii. 3; Aphr. 
fd). 10; . ^ '^■>" , Ephr. ii. 457. Ap. lexx. .« .U^lXao .)i IJ ^. Ny» 
eLijjLjJj ^^.JJI eL-i^l! .ya ^: . >-w ooo» . f . ^~ . \> oo y./ ^«^'>^; yOj«, K. 
Potius valet periti tui delrectatores tui erant, cf. ^^« \» sub ^^^. 
Dat etiam BA.'^Ssi.? );Joboj> ooaJ^ -*-»? UV-a^ ^A^" ^^i^ 

)&114'I^Lao Jli jUh... .jkiaaoki f3^> rectius IfciaSoo <fLx> ^£^^^, 
K. Valet enim ^_^^>« sagaces, periti. Idem in marg. dat ^aL U 
)lbl^c»3 . t^^ ..^.^-J. "^Xasl, ubi etiam ^^.^.Nv> valet periti. 
Cf. vN'~', et fji"'^'" Neque interpretatio igitur, nee scriptio 
)^..i^ISv accipienda. 

U4-:^Lk>:» maledictus, ^j^ -^ly^, Lex. Adl. ; f. )iLl^t^Jo,ib. 

jlVi^.S-tvA f maledictio, ii«J .uL»iJl, Lex. Adl. 

^ Hier. maledixit, part. act. pi. m. ^Jl, Mat. v. 44 ; pass. 
j.^^.::^ mcdedicti, ib. xxv. 41 ; abs. ^^.^.^ id., ib. Joh. vii. 49. 

^Jl' Neo-Syr. maledixit, Stod.Voc, Gr. 65. 

)lSL^a:i, pi. )^{a^, Neo-Syr. f. maledictio, Stod. Voc, Nold. 
Gr. 88, 139. 

Ik^.^ Neo-Syr. m. maledictus, Stod. Voc. 

Jl^JX Neo-Syr. m. qui maledicit, Stod.Voc, Nold. Gr. 295. 

^iji^ Neo-Syr. m. maledictio, Stod.Voc. 

V-'^'^ Neo-Syr. maledicere fecit, Stod.Voc. 

)K[ ^:\'>A Neo-Syr. f. actus ejus qui maledicere facit, Stod.Voc. 

jjciii. Lot filius Haran, Gen. xi. 27, P& Ixxxiii. 8, Luc. xvii 28, 
a Pet. ii. 7. Ap. lexx. sti-j> J5.:t~U ,jAsP^^ .\^iaJLao iaa*. |^o^ BA; it. .o*aa ja ^{o .^^JU^' jjilj -Uii-Al .]la)CLi^:ao .« jjct^ 
)ri->^ OM Jl^^a-o .ijoisA', BB ; consentiunt Hunt clxx, K. Derivatio 
e re petita est, propterea quod ereptus eat Lot e Sodomis. 

.jMa9).^a^ X£ra|, -okos, m. AartoItM, •asodl^o^o iaeo^, BHNom. 
48 v; •dosl.^a^, Rel. Jur. 31. 10; exponitur XSna^ in Gr. textu, p. 11, 
6 Karaiemavav iv roir alirxpois rhv /Si'ov avroi; it. ib. in notis Xwra^ 
6vitf\iK6s TIC ; est etiam aliud ibi scholium in quo exponitur X&ra^ ut is 
qui per sonum aquae in vase divinat. Ad hunc verbi usum reapicit 
BH. in loco a Nomocanone laudato. 

tr?}j"'*N Xarapiov, -la, lotus, gizyphu^ lotus, JL a." ■■ ' ^y^i Ui]-io^, 
BA; pro Is'^-^ exhibet tse^, Lex. Bibl. Ind. ; it ,Ia j^ )I»|>^a^ 
[Xwrdf ro iiirdpov] .oi^oitCL^ tCDo^o.^, BB; it. .jUJI ).«*^o^, Ibn 
S. Thes. § 22, Bod. Or. xxxvii, caeteri J;— Jl; it ..fioa^olik. .oi |J»|l^c^ 

^.v ■■■ II .(j^jjj*. ■j]j^\ liiibJl ji yjtj .lla^.H^o!^, K., qui etiam 
scribit )J>).^ai^ et )J;^cl^. Apud Ibn Bait, j^oj jX^ zizyphus lotus, 
ii. 5; it. ^j^ id., ib. ii. 550. Credo reapse esse Xon-ij t6 iivhpov, dios- 
pyrus lotus, de qua cf. Diosc. i. 152. Quae affert K. ad .fiso^o,^ 
pertinere videntur. 

ji^jo^o:^ vide sub )«i^.'^,. 

.fioo^olX, .m^CL^ XarSs, m. lotus herba, jiA?? .fisa^a^ 6 Sypios 
XoTos, lotus sylvestris, Galen. 50 r; .fisiJLaeot .ma^a^ Xuror 6 r\iupos, 
lotus sativa, ib. ; U^lot liSfSe ,£a^eb^, Severi Rhet. 81 r. Ap. lexx. 
jjJXi;* .jy \lAii\ jAj WiQ.4,^^^ .Ut^ whC!!:!i.L jbo^q^, BA; 

it. 1^:^ |jO) .{IlsOA ll^f ^t ««( .01 [d oiyvn-rtoc] d^O^MOiOl'ittO^a.^ 

.^yXi}^ .« .li^t? U*>a^^ ^i >fl ,£oaLi^' ,£00^0^ . . . Kvi^ 
•Ujo^ )%^ ^^ >**( •fiso^OL^ .jkaaoo^jsJI ^mka; ^^m )^o»e ^ t 

jj^l jxr" lju»j .ilili^L} ^j^\ ijar' ^jt^ .»,Jm-JI ^\ u>\ Si/f^ 
Uj^bj j^ (^ yj5C L. ^j .^x-Jl ^yJ^. wy ^, BB, ubi )kc».Aa 
respondere videntur ad ra ttnKXvcdivra ntdia, eampos flumine t'nun- 1909 •:■ rdlol - r^vxi^oi •:• ^cA - f^cA 1910 datos, Dioscoridis, i. 60 1 ; quid autem sint )^o^ et IsIs nescio. 
Noto tamen K6pa-tov nomen esse radicis lotl Aegyptiaci, et pro )iw>a 
certe legend. ]uo, q. v. col. 1769. Apud Ibn Bait, jjixi* melilotus 
eaeruleus, i. 335 ; it. ljIIc zizyphus sativus, ii. aao; et cf. U^^c^i^ 
col. 774. 

)tn«,{a^ exstat ap. BHChr. 81. 5, sc. )^i«£a^..aB juj* )jj4«^a^ 
liAjL^o ; it. m^bP )Um^ JiAj^oi^ )«>^, Zacliar. 339 a 24. 
Kescribere vult Arnold. ) i n . ^ n ^ . kcliearius invito sensu; malim 
^f«.; V/«^\ Xijo-rpiKos, })raedatorixis, vel forte )i";^*^S', eodem senau. 

- -f'^J"^ XoTofiiai, lapidicinae, laiomiae, Anecd. Syr. ii. 284. 11. 

uiw;^<a!x notarius, v_>Jl5J1 .]Aai •It^al' .01, K., male, confusis 
^ et^. 

I^Q^ fc>.^L vide supra, col. 1901. 

wZ<^(i^. km^o^, vide supra .fia<ia^. 

|u>o*.^o!Q^ic«a^o2^ \oxfviuvt), quae parit, jmerjiera, .olfls id ^( 
out-j Jj ,^1 .[1. )^»] <-,i»-:?, BE. 

j^oX Neo-Syr. m. gossijnum, Stod. Voc., Pers. »5J, 

tttOLfjUscL^ Lucianus sanctus, Dawk, xxsv, lix ; it. .tt&too^, 
ib. XXXV. 

tttcuAo^ Lucius martyr, cujus dies festus Dea xiv, Dawk. xiii. 

79 V, XXXV. 

^;.Ada2:^, y^GL^, vide infra ^tfo2^. 

]}!.An^ f. lancea, Xoyxij, Hex. Ez. xxvi. 8, xxxix. 9, Hab. iii. 11, 
Job. xli. 17, Theod. ib. xxxix. 23, Sym. Ps. xxxiv. 3; o-ftpo^a'onjr, 
3 Reg. xviii. 28 ined.; I^ama^ )(.^cu^ ajroro/ial KaTaKOTrrovrav, Jud. 
v. 26, ubi airoTOfuti instrumenta quaedam/abroncm, v. Schleusneri Thes.; 
it. arroToiif) lancea, BHSchol. in loc; it. Xoyx"?) '^^^- ^x- 34; fi 
Iklociii. Xoyxo"S^s, BB. sub kXjvioao, q. v.; Act. Mart. i. 252, An. 
Syr. 67. 1, B.O. ii. 81, 176, C.B.V. iii. 58, Ephr. ii. 306, Eus. Theoph. 
ii. 55- 7> Severi Lib. Rit. 109. Ap. lexx. i) lancea latior, )V..'>n'S 
ijijjJl ^7^1) *^/^ •*•; 2) '"** vUreum, iy^U .)fc»*>», BA; it. lancea, 
ijoijfi ^j 4Jp- )-k«.^ ^mJido* .oleo iA kf^lo ijjM ]%,.^^^, BB; con- 
sentiunt cum BS. caeteri, sed addit .|l^ n9iN i». .])^ • « i >. .St .)l^ . on\ 
y,] n-^n K. In hoc sensu forte sit XriKvdos; cf. jl^a^. 

)fc..*0a::^ Hier. lancea, Job. xix. 34, p. 447, sed jUajo:^, pp. 387, 
399; it )l^..<kaja^, Mat. xxvii. 50. 
)t»nf)aS, vox dubia sub )t/ col. 33. 
j.f.i""^ Lychnidus urbs epalis, Syn. ii. Eph. 11. 4. 
kmouAoX Xvx»r, lychnis herba, o^ )Aaot ^^ ^( tttcuioo^ 
j^yii\ yjji> iSjJ^ »-!-iJ j^j .^Q^lo <^<^>a^ U)?f, BB; addit .J 
ijJij r^/^i [^ojoa. Verba priora e Diosc. i. 450 proveniunt, sc. 
Xwx''''t • • • ""^os (OTiv S/Mtov XfuKoio), (ix'7r6p<f>vpov ; de ij^JajJl r^j-^ 
lucema daemonis, a. thymbra verticillata, cf. Ibn Bait. ii. 14; it. infra 
Lmn^lv^-"""^ col. 191 2. 

^ t n■^ -!'<(> s. Xv^Kir, lychnis herba, Oalen. 49 v. Potius Xv^wir 
planta, e qua fiunt ellychnia. Ap. lexx. o»aS^ Jl.t-(' >ai. \ . Io cl^ 
.a^»>i9iNfinm.\ ^^* )?ol^ BB. 

)y,i^ .m«j.9aX Xvxx's aypla, lychnis silvestris, ^( \ll^',in.ut&^ 
jj a^f"^^ )>»?» !A'" ~ ^*, BB. Comiectit tamen BA. .fln.iooN 
cum Jls-soii., vertitque pUi vas. 

ajoJo.^ Xo^ds, -di', fieocus, incnirvaiui, ^^ 7 1 U .|i jft « N i> .«, 
Hunt. clxx. 

wiad^ Locrus (Timaaus), sic rescribe ap. BHChr. 485. 5, pro 

^^aciik lychnis, lampas, ^^, BA; it. .^1^ .^^ ^t' 2"^ ' 
\^ ^iOoNi. \i-^U, BB; it. .UJ* .« .Uj'«u Utacu oo»)ja*. ^looii. 

^Ujj oojJl »-! ^y. 'Ul (^1 . j^l^l, K.; it. ^1^ ywioii., Lex. Bibl. Ind. 
Forte legend. ^f*iaa^ \vxniiov. 

\\)j>o^ f., i.q. Jl^oui. vas viCreum, Ji^^*^ .else t» y^( )t..f>fiN 
i.j.lS, BB, sc. X^Kudot. 

jKoo^ Neo-Syr. f. «J«r, »occtw uheris, Stod. Voc. 

•»^ .^\ ptm.iius, prorsus. spec, de ebrietate, Stod. Voc. 

Jloil Neo-Syr. dehilis foetus est, Stod. Voc, sed ululavit, Gr. 86; 
it. ap. Curdos /m^«»<, nituit, ib. Jloii. Neo-Syr. m. tubus, Stod. Voc, Pers. JJ. 

■<\"N- nom. viri, BHChr. 309, 392 ; it. mulieris, IV-iwo; fti o 
o2^a^ Lulu Hierosolymitana, Marsh, cdxxxvii. 235. 

yoXo^ nom. castelli, BHChr. 151. 

^iTs. wS. jpoti,\cL^ LuKanus, sic Syri Julianum appellant, 6. 0. 
iii. i. 141, ZDMG. xxviii. 292 ; corrigit etiam Wr. .m «,.Sa.^ oot, 
Anecd. Syr. i. 5. 10. It. luu^cx^ Lollianus martyr, Act. Mart. ii. 124, 
125 sqq. 

.jDQ^i.S.a^ forte lychnis flos, .fioci^x^oX .\ixo} ;js «•( tv^ScL^ 
.jijl _)^_»J>. .'la, BB. Malim kaaCL^.uaa^ Xv^w's, -I'dot. 

li^k^ckX vide infra jiXci^. 

)^'.S.t>*s. f. cuspis sagittaevel lanceae. Num. xxxiii. 55, Josh, xxiii. 
12, Ps. Iv. 21, it. ap. Cyr. 147. 28, 380. 25; ap. Hex. aWSet, Job. xvi. 
10 (i i), it. Galen. 43 v; ^oXiSa, Josh, xxiii. 13 ined., Ps. liv. 22 ; /3oXtt, 
Cyr. 147. 26 e Jer. ix. 8 ; ^oC^ b«-.(' )jJU )t..> V a > ». fl, Bar-Ce. Hex. 
136 v; BHCand. 43 v, BHChr. 558, Ephr. ed. Ov. 276. 25 ; V^ ^ va\. 
jLosD, Is. Ant. ii. 96. 13; w>ai». a^ |fe.... >> . ci\ ^/ )-»!.? )L»ii.o 
Ul ^^AA», Kal-w-Dim. 62 a; )^,..>.S.a\t laia^ ^, ib. 836/ 
Iloso fuks ^A^^? |W:i.Qik., ib. 93 b; ]i\^ Ux^? )V.^ai»., ib. 
95 a; lL<i.30 M.?fti»Q.^ )l.asD j^uaA ^» " . ' .^ N ? )h... Nn\ o UIia. )fl^ 
kJi.a*, ib. 132 6. Ap. lexx. :,\j .iijl lhUiJL«ii^ . J.-jJI ^5 IfclJ^aiw 

t^Lii J^ .il;l ]ji^U, BB; it. J^l Ik-^oliK, Ibn S. Thes. 
§ 15, addit ij>.ji\y cod. Bod. Or. xxxvii; it. iHLJ • Jj-aJ -i^j^i Hunt, 
clxx; it. J^l .14*0*) .1^?? Uo llfcUi? 1514? lk:j:ii.ci^ .)kL:^c£i. 
il.yi\ JViy .1) - U ^jjl, K. Affirmat BB. esse qui legant )l^. Nfi\ 
pro IkL^?', q. V. col. 208. 

}''.^'.\(N*\ cui est cusjns, )^J>ma Uj^^^^o^ *<• )»l^ )•»■») Kal-w- 
Dim. 336. 

t.)r.\CTS. nom. castelli, BHChr. 171. 

)-S "\ m. artifex ephippiorum, |«Xcl^, Gr. o-ftijvojroto/. Act. xviii. 
3; it. Doc Syr. j). 4; Paulus )ii».Qii. is, Trans^ B.V.M. om. ii. 
Ap. lexx. .^\^\ .^A,\ JlSj .^^\ ]*a:^o u_ilST jJjLJI IjXa:^ 
^;^i;-JI .1^ «Ui (sic) ]l^^,BA ; ap. cod. Goth. JlXoi, vel 
sec script. Nest. Ji^io!^; addit j^^-jSI )^-j>ai»^ toii.; it. Iw^oik. 
i_»l5T, malim ._iliT; it. .uJl^T.fla? .jo,3 IbLoii. .. . ^;i^l^ !j^<^ 

Jioii. .^(ST |*-:i.aX •cij-'lr- -uy^' •'■^ "t^ •**• ** r'® 

jjj.^1;^ -U*^, BB; it. ^jy\yi\ .J .jj^jf-VJUl .1^^ -^lai. .5. liploii., 
Hunt, clxx; it. j,l>Jl )*ii.cii»., Ibn S. Thes. § 8 ; it. Jsiioiiw .)'iii<£:^ 
^^..«\!!t. .i^it boo jlaDOOB? I'^r'" wf^^ .l%«^a^ .ILXo.^ ,5» 
^j-Jli^l ._jl5T._tt-Jl j^j-jjkVJ!-., K., qui paene eadem dat sub 11^ ou!^, 
quod e )^o^ derivat. Redditum est fna^vonoioi per ^j.^.. -^ , Act. xviii. 3 
in Test. Arab. Erpenii. 

Jl'oi^^^ f. ars ojyifids ephippiorum, seUeiie, Qnatr., BHEth. 55 r; 
ifcl— Jl, BB, Hunt. clxx. 

ya^, ^, it jiil, Ar. p, fut fti^ e jfiij. et f c^Xj e y«X, 
ap]>ropinquavit, acoessit, o»a wAJ «gi^ ju( y^, Is. Ant. i. 198. 6; 
Jlmjo «a^ II; n« accedamus et vivamus, ib. ii. 8. 14; ju( y/ ]k««>;A .oo»«»^ iv wcLikJ, ib. 222. ult; et cf. ib. 294. 12, 338, ult; part. )6<.Uk. 

L IcC^ t'ft.S V, ib. 276. paen. Ap. lexx. o^ .oiw-/ •« 01 ■wS ! 
L^ju Ui Uii-1 .o»:^,BA, sed cod. Goth. otV^S ; it o>iL ol» o >. YftS l,BB; 
it'^^J&A.o .o»^ olo o>\nS. .fiSt .fio ^io .oC^ 0^0 otf^l o i ^ftS l 

ot^ v-»lo oi:iftS^, JlSo^ LotM./, ib.; it »,.mJ .ot »~ )aK&:> <n^ yxx!^ 
Jl^/' fL\:i cot? )L)i« y<i''->\» ^? y<i\t .oo'j-ojo o»^, ib.; it 

li,lx> v'r*' >*■*> Hunt, clxx ; it. Lt-ixj Lyi"!!! J .o»is>. ows a JtiS 
j_,ixj J\, ib.; it U<> ^wiJV^ JLi ^ fcoo)^ )i y./ ipdliy .ipll'.]|»iL 

.Yf^f, .AAi .0. .t<*^* .OI0 .o« .lY^^,'wo*.2a>.e )iift'<nNo )]^oaX ^ 
,yi^y- .p . Jj-b • J-^ J-oj .^J^J^ -jJJ^ -b-* "14^' ^'> I'" *^ Ephr. 
laudat I '>g^ ^ tnomSo .).maAa ■ -'^■>~-"- ^oql^. Cf. BHGr. ed. 
Martin, vol. i. ».. 14, ubi inseritur V.^ post tn7tfn\o. Addit K. 
' Lj^ .LkXJk.1 .oi2^ oLoo oi|^/'.oi n»ioS^. Apud Lex. Adl. 

II L 2 1911 ftit\,iaX - ^ilsaX ■:• •:• r^i*iaoo\ - qooaU cA 1912 i) l&oo^ ^ jxik loculut est, >^U .jJJCj; 2) |>c£v -If^ colUgit, 
hsffU, circumdedit, UUI .vdJ .IJ; i) f^ accetsit, approperavit, appro- 
pinquavxt, Uj -lyi -s^ <*** •*• 

Ethpa. «aik't('' approptTK^uare /ac<t« «*(, C(jnt/*nt<, ya«aoa^o;A^ 
... f »oi w^oXlL, Seven Rhet. 134 r, ubi Ethpe. sit; )joaiy^oo Jl 
)l -^-^< )La.aii^, ib. 176 r/ exstat etiam ^*^ab 6^ ^-oo^^s^, ib. 
131 V. 

vki^^aa:^, yi^ia^W, kaiii^si^, vide sub rad. jiii.. 

JL'cio^ f.;>ro;/i7»9u«<a*,)Lobl3jjpVjpo lloa-to .JiS} .SSa jl nv^A , 
BB; addit i>^LL. .vJ/^> .>»■>. H^n*- ^l". 

^%/.sXv |i^^^, vide Bub rad. ]f»^. 

)^ci!x, Cliald. KQ^A m. quadrans, Anastasius excussit |i^.^aao 
JZo ^jja^fo ^o^ ^.^.sli;, Anecd. Syr. i. App. 19; B.O. i. 351; 
^^Q^ ^^.,Y^.., PaiVit. 429 r; ^.^00^ ))jd, not. marg. ^jAi ijU, 
Sanct. Vit. 19 r. Ap. lexx. .Ijojoa, .tmNoa Uoo/ Icool^o JjoclX 
f^^i u-^' ^^> «ddit cod. Goth. ]\jjka, sed |w>a9, Lex. Bibl. Ind.; 
it. ^^a^ -tj-^ .\to^a& OM? I^iaaS .f3r .^^30 \^ia) ^^ |joa^ 

f~^ "«*, BB; it. i^^J-i f~^ ^o .n |.^joo^o )oca^, Hunt, clxx; 

it. .Ks^ .l|.A^: .U-o .IL^r.Pi^ .U^G& .«'.)^~c^ .U^ 

jLli •|.-^.> -wj^ -w^ '\A£a£, K. Vide supra *^, Aph., col. 30; 
it. )>:«o^ jUjL col. 1323. Apud Jos. Styl. et al. Icmcu, ^.w^qj, unde 
Buspicari licet quod sit novfiiov, nummtis, confusis ut saepius ^ et j. 

Ijoo^ Neo-Syr. m. opprobrium, Stod. Voc. 

puea^ Neo-Syr. opprobriosus, Stod. Voc. 

w^G^ Xocfuod^r, pestiUntialis, noxitu, exitialtt, Uthalis, Jlsoo^ 
^jJI 1X1411 t^\jj,H\ .yVx^ki, .« .IJ^ACkaoo lulaa. ljoi>aa^ ^> j«A 
u^. ^, BB. 

tCDMoo^ \oifiat, m. pestis, eorruptio aeris, jL.^ Mlf li^oL .St 
'\^\, BA, BB; addit pi. .ieii., it. .Il'daii .)i^ jVsiii-.^ 
jle^iJAas .)1.q ' ^.«>i>, .l^oft. .ti^..iiv). K. 

•CBOMO^ Aoitn6t, Lummus epus urbis m^cubi' concilio Cartbag. 
sub Cypriano adfiiit, E^l. Jur. 82. 9. Vocatur Aumitu, Morcelli Afr. 
Christ, i. 90. 

li^oC^k, m. qtiadrant, obolus, ^J.^ .l^mXaa .t^.aft .I^cl^, BB. 
Vide supra (jocl^. 

.AoAaoa^ Olympus mong, Anecd. S}t. i. App. 24. 

. m . ftvt oX Olympius, nom. i) regis quem regnante Trajano Judaei 
Cyrenaici et Aegyptiaci sibi creasse dicuntur, BHChr. 56. 3 a f. 
Vocatur \) i^y^^^^'\ ^j^y.^^, Hist. Dyn. 120; et ib. in Vers. Lat 
marg. p. 76, Artemius sc. (^ . . ■ ^l 2) ducis Telae, Jos. Styl. 43. 5 ; 
idem .m^.a^a^^', ib. 11. 

I>>CL^ ^li]^ artemisia arhorescens planta, vide sub )>.o^ col. 1901. 
)j CL^ Neo-Syr. gen. com. sjtecies, genera, Stod. Voc. Cf. Ar. |T,l3. 
Itv^^>a^ Loiigobardi, Lomhardi, BHChr. 94; it. |;»3a^a^, 
ib. 95. Vide etiam |;^a^^. 

Uti t ^la^ Longohardia, Lombardia, Italiae Superioris pars 
media, Laud. cxxiiL 296 r; it. U>fi^a,^CL^, ib. 291 r. Vocant 
Rabbini »yp^i. Cf. )f»<v^. 

IbL^CL^ Longintts, Dom. scriptoris ascetici passim ap. BHEth. 
laudati, cf. Marsh, dclxxxi. 159 r/ it. aliorum, C. B.M. (Wr.) 974 a, 
Jo. Eph. 225. 15, 227. 10, etc. 

|i.^icL^y \1Z nom. loci, B.O. ii. 467. 

.ttaL/.^o.^ Longinus epus urbis Ascalon in Falaestina concilio 
Nicaeano interfuit. An. Nic. 8, Ebed J. 205 ; it. nom. praefecti Aegypti, 
Athan. Ep. 4. 6 a f., 5. 2, 7, )a. 2, sed u»aJU^^CLi»., ib. c*^. 17; 
\ it\ . ^ I , ,to n I . ^ icl!^ ad Augustum de Magorum adventu scripsit, 
BHChr. 50, B.O. iii. i. 316; it. Longinus Neocaesariensis epus 
Nicaeno concilio interfuit. An. Nic. 12, qui xor\n.i^.\, Ebed J. 206, 
ubi tamen Ass. Longianus. Cf. >a>aja^&^, et irTt. "^ 

.flB o i. i . ^ ciX Longinianus, nom. viri. Act. Mart. ii. 139. 

l^Q^ Leontius abbas, C.B.M. (Wr.) 422 a. 

CLL^Joil Leonlini urbs Siciliae, BHChr. 26. 14. Cf. ax^U »>N. nom. urbis, BHChr. 272. 14. Rescribe .tt 00*40^.0. 

U«Aja.^ \oyxiitoy, -la, jaculum, Ifc-if*- ^T ojot U«aj'o;^, Jo. Eph. 
403. 2. 

,(..n^.>iin\ male ap. BB. pro jl^wwSoJ^ lancea, sc. )-jaI ).a^aL^ 

■f^-\ --MrtN. Xoyf^irtt, lonchitii s. laneeola berba, Galen. 491?. Ap. 
lexx. ^^.o U^i« )l.iaii. ^Ij»j w.3i^? ^oo )U».i>; .av.^..>aj q*X •V OOtJOOS • Uso 


JU>J' ^ xi..4 Ujj, BB. Cf. Diosc. i. 490- 

)]^..«aja^, Ihs-ajo^ Hier. vide sub )&>.oa^. 

■f«i(>*\ Xadt, X<ur, populus, \ji^i .laiC .[-ct^. .St, BB. 

).tta^ Lausus, nom. praepositi cubiculi Theodosio imperatori, cui 
Pallodius Historiam Lausiacam, s. Vitas Ananchoretarum Acgyptiorum 
dedicavit, ji^.mftta Jiaso^, C.B.V. iii. 157, 160; idem \xtL.i l^o^, 
C.B.M. (Wr.) 1070 a; it. I.^.im'at.a n mS, ib. 1071a. Ap. lexx. 
yjotck^ 0/ .|Ls^*o^; )l!)i* \AJf .jla? .S3 ^ .|.^...^ilsZ3 ^qI:^ 
ji-JI v_^l5^Jyl .(sic) »*»» )ioo»f J^Jci .01 .|. -vNv> } )U»ias, BB. Pro 
i»5f liiootj rectiuB >-of)»/ ©_o«?, Lex. Bibl. Lid., sc. Pers. ^^.j^l= 

\wa^ Neo-Syr. m. gleha terrae, Stod. Voc. 

lL^..aDCL^ illustris, insignis, eximitis, >.^hm t.^ maX, BA ; it. 

BB; it. .M .00) )o»JOOA. .J&1^.^qJ^ .J^.^.cdo^ .).^.a9CLX .|^.fiD(x^ 
• ^j-:->-> yJi^i •i-fA.j .jo»^ .\a'-i .ji^oib) .).« \^^ '\'*-^t .)'-^*i .UxIa 
-^\ji\ .^\ .j.i3Cjl wij^odl .^iy&A\ .ti\j».\) tiLS ^^ jftiJl, K. 
Proculdubio est XSxttos, quamvis in Actis Concilii cujusdam epitheton 
Judaeo et Haranitae concessum invenerat BB. 

>fioo^.ttaX m. zizyphus lottu arbor, .j.^1, BA, BB, K. Rescribe 
.fiBO^oX, q. V. 

ji^jBBL^ Autrrpa, Lustra urbs Lycaoniae, Act, xiv. 6, xvi. i, 2 Tim. 
iii. II, Act. Apost. Apoc.'^as. i, B.O. i. 169. It. J^jq^X, VHh. 
Act. xiv. 6, etc. Ap. lexx. )t-'.»2«m<j.,v> .a )b.a<f:so J.^gi2^, BB. 

j>ȣpcL^ Avai'at, Lysias, nom. virorum, i ITacc. iii. 32, BHChr. 45, 
B.O. i. 74, Dion. i^i». 16; it. .£o)..a>o^ id., 2 Mace. xi. 12, 15, 16; 
it. .£acu£DQ^, ib. I, 16; it. >flsdA£pcu^, Act. xxiii. 26, xxiv. 7. 

inrtn"} v-""'^'^ Xv(ri/id;(tov, lyeimachia herba, hs.L<.>.A )V -•^- ^i ,^( 
^tOaoi; 0/ ^^ . ftv aaa U>a^oio .j^»^*X ^*^? oi.<.S.^o JL^oo, BB, 
cf. Diosc. i. 506. Addit vi^Joj ^|^ ..fisaSo.^..^; I'^J^ »a3!.v<.rnoL^, 
BB, sed eodem modo exponit supra .aocuiAo^, q. v. Dicit Ibn Bait. ii. 16 a£Grmare Rhazem .,^^4411 jjl^ Graece vocari lysimachim, sed euudem in altero loco docere quod sit lychnis. 

>£Bo^>r>.roCL^ Kvirinaxos, Lysimaehus nom. virorum, 2 Mace. iv. 
29, Folygl. xBoiifti.m'S ; B.O. iii. ii. 884; it. .jBaaji.vt.jBa^, An. 
Syr. 207. 24, Dion. .». 10. It. lyaitnaokium herba, BB, cf. supra. 

yO.iv^.flna^ lysimaehium herba, Galen. 49 V, quae >fl>iLo).v^i.ina^ 
supra. 

)i.j)>v>>mo^ nom. urbis in Thracia, Dion. [to. 5. 

U«»a^ " Lysinas," B. Lysanias nom. virorum. Doc. Syr. )i.v.. 20; 
it. »ml«ma^, ib. ^s. 13; it. Uimo^, ib. oiJO. 20; it. .je)i>l>ma^, 
Hier. Luc. iii. i. Cf. |ll^c£^k. 

■fft.mcL^ noxius, jjujl^, BB. 

tfioaafioo.^ XvKoi^if, anchusae species, vide sub \xoaAi( col. 272. 

|j^;.aiscu^, pi. )X>ul»gl^ exstat in Horn, de Anima, sc. )%ogus 
Ih^Joidt. |l>l:iaaX |>^.:as6)c^^']l^Cla^L:i.o .)I>Sa^.mao Itsoif, cum 
interpr. Ar. i3,jr^ ^jiby .iil^ JUilj ijuL. j^Loj L^"-^ ji[^ 

ry^ '^^-*^J iij/^ *^^'^-« iJj^-*^ 1 iLiJ'ill *-^ij^ i^a^i-i^ *-;)!>* 
ijjL., K. Sub )**Sa.^_oa^ autem dat a-»jJ-L« < 5 Vi 5 W . J^Lsr*' 
. . ■ ^}-^y 

m»o.i^ Lysanias tetrarcha Abilenes, Luc. iii. i, BHChr. 51, 
Hier. usU^A^o^; it. nom. praefecti Edessae, regnante Trajano, Doc. 
Syr. o»^. 20, qui idem uan 1 . inaJ^ et |LU£d&^, q.v. Ap. lexx. 
ij-^^i/^r* y"'^ .><a.>?Ov.«{; .<oicu.( .oZao iA <^*( )«lrnQX, BB. 1913 •:• AcA _ QtUAHDC •:• cx&A - r<&cA •:• 1914 .fli.iroa^ Lysaniaa praefectus Edeseae regnante Diocletiano, Doc. 
Syr. fX. lo. 

jilaocts*. f. i) 2'raxprUmm, 2) uterus, JwCj iiiiJl Jic JUj li-jooii. 
^ji\, BA; it. .]A^^ .U*aj Jl'tii .]iUL .5, .JiLiiil '.)fcl»o.i>. 

aJuUi ^, .^ydi .^^1 ,^1 jjL^^i u j,u. .U-* .jl'cixicii. .)ai;5 

M\ . >t>-i3BQ^ AacrStvrit, Lasthenes vir, i Mace. xi. 31, Polygl. 
»fin..._)t...ffa "S ■ <«>a^, 'siL, et >*X, Heb. Vn, fiit. 'a.ciikJ lamhit, i Reg. xxi. 19, 
sxii. 38, BHSchol. ad Ps. Ixviii. 24, ubi ^cl^ e ^X ; part. act. •*i)l, 
Jud. vii. 5; pi. ^*^)l, ib. 6, at ^«:i:i, ib. 7; pulli aquilae ^V^ Jjoj, 
Job. xxxis. 30 ; ap. Hex. fkaffv, Jud. vii. 5, 6, 7 ; '^^o^ Xai^j, Sym. 
Ps. Ixvii. 24; )©« ••ftw)! fXairre, Sym. Ps. Ivii. 10 forte; Bed cf. ibi notam 
Field.; ksoj 'sJjl aJ/uojSJpor, 4 Mace. x. 17 ; inf. 'sJii.jjio, Act. Mart. i. 19; 
Jjc? -^IF, ib. 184 ; Aphr. y,^. 16, .^^k*. 16, 17, BHCarm. ed. Sceb. 
67. 4; post lapsum Adamus )oot >»-J|l jJjL'ifcuc |Ii, Bod. Or. dexliv. 
167 ry Ephr. ii. 18, 438, Is. Ant. i. 94. 9, ii. 226. 9, 242. 10. Ap. 
lexx. ^ siiL, BA: sed ^ >»:i, BB, Lex. Bibl. Ind. ; it. )i^ ^| 
ijiL^j jjL-Jq 'U.1 j_^-.^ (jjJiJ jLL o)|«SI->, B a ; it. otti)\.-\ )I» '«J)J 
»jLJl> 'lil j(j>JLj ■^I )js-»jo •('>^ .sJLJL) »U1 v/^ 'Swb ta y/, 
BB; it. .^a^o ._4jJl)L) «lil ^j^^. •ot yoo^aoaal^ .oomw)^ ^\.^ 
t'.'^ '^ .« o*.ioj ^s>:k^ -n^f, ib.; it. AW v^ .o>i»\-» |CL» ^i' 
y«..s^ . «Jb ,,_JIXJI tj^wij Uj isjUJl) , Hunt, clxx ; it. . oomm)a )uJo («^>^ 
^X)b '111 ^j^^ yoopoaaii., ib.; scrlbit K. •>Ok, part. ■>«wU', fut. 
<«>c^^, et exponit Uf>o )c^s'^0>.o .>~4-^ •<~^>^ .•ateo .»»>^ -fT^ 

jjLcb!^, sed Polygl. )j^oX, ra. i) lenticula gtagnina,'^>iS'} YLo^ 
JjoJ, Heb. n'Tiy, Jea. xix. 7. Ap. lexx. IkoXoi ^io )JJo '^j.i.f li^oi*. ,_jj^' .U»cu, BA; it. • {o .jl^O^ |{j»l^ooo .(.JlsH^ )jLc^ p YLio "%^y iLoi \o\<L .oZfis, BB; it. J;j9&ooo )Iao "^i^f Ik^o^ 
cjLau^' .U>»a- Jk-i^, Hunt, clxx; it. u^-^l Ibn 8. Thes. § 21; 
it. JL^o )>oo ^^^; )j!pt? I'^o Jl^? j&^:»iaS .)^>cu J&ca^ot ,0, 

.^ .^\^ .^ Vy^> -^ ■:^ -gr^' J^ -J^" l^* 
u.Lij L.J |;j-JaJ>j 'Ukl jJlC J-kyJl cylj-ki.j ^1 .e)^, K. Majorem 
hujus expositionia partem ortam esse credo e confusione quadam inter 
duos vocis jiCaikoi sensus, q. v. supra col. roig. Cf. etiam .a^ftSj 
col. 1479; it. >o»Jo>S .Q^.^o>(M.iS, ubi de musco saxia adhaerente 
usurpatur. 2) Chald. ^'^ maxilla, mandibula, woxiNnS -», sic 
legend., BHChr. 253. 15, Cand. 59 V, 60 v, Etb. 89 r; UtC^.rt'voN 
maxilla inferior, BHLog. 191 v; lepori tan turn Qk^w ^ ji^ji ^-./ 
»,o»Qi.d2i.3, Bod. Or. cdlxvii. 28 r; |Li.oX, Geop. 106. 2. Ap. lexx. 
.liill )aS ycuoi fO yojot l^^o^o )Li&«^cL:vo |L.XL:i.9^o W oS 
J.i^^l ^^ Ul^ Ui\ .^'U^^\ ^'uJ^^ .^1 Uu^, BA; it. U<ii». 
jJJ )ia3 .« .0^ i^ ^oto .eUH i_» .n ' _jA« eUJl, BB, Hunt, clxx, 
praeter ^^' t_«-aj ; it. .I^^ct^ .)otti.<xi>. .« |j^'a^ .)j:^<^ 
.-otok-? )l?a^ <^? .jLsooa:^ )lip? Iljo 001 ^? ooto .)is .)Lsa,^cii». 

.UlsL.r Ucix .j^'i\ ^^ ^1 U^^ -J^^l ^j^^ ^-i^ -aiAJi 

liil,, )^,(4^ ^cuoT ^ ^^.ot .UiiiL Uo!i^, K. Adde UiLi Uciii. 
^yLJi\ JyJl U^i-l' liciii. ■,J^'i^ J>^' maxilla superior et inferior, 
Ibn S. Thes. § 2. 

tiiiw m. Zinctes, u-="' ^kU' j^-' •«- ^^J it. .U^:^ .Ul^^ 
^J^ .akl .5.!1j1 )lci;iii», Hunt, clxx; it. .)r n!) ,«i \v> .5 jjL.^ .|jiJ^ 
fc-UiJ? U??'Uo U:i5^'%>:i.o .OLJj,, ^ .^ .^ .^\ .U^ 
iJclkoo, K. 

)^. ■ V fl\ «« f. linctus, serpentes sentiunt )i^.. \n\vi-> JIoUjoi, 
BHCand. 55 v. 

Il'ciiiii f. linclus, ^ .^jJL. .^\ H'cJSiLi .UliX .Uli^, BB; 
Hunt. clxx. )cii.ci^ Neo-Syr. m. agni veUiis, Stod.Voc. cnnjvnxit, contexuit ; metra simplicia sunt octodecim ; si horam 
quodque . '-^-^ oib>.> "^.i>. ad se ipsum conjungimus, fiunt triginta 
sex, Severi Poet. 148 u/ part. pass. ^.ft.\. conjunguntvr, neetuntur, 
ib. 138 r. Ap. lexx. .h :ij <— AJl^ Jlnft.N ^ a))', BA; it. Acu^ 
_^J^1 ^yjj^. •oixe jA >^l yooti ov-* , BB; it. ^jjj»i o>\ tw^ aol:^ 
■kLA, Hunt. clxx; it. '^ ^J\ '^ Laj^ 1— i . ^i i^ i— iJ^ lloft.N ^ aJI' 
^j, ib.; it. I^c^o ll^a.4. ^ A^Ur.i::^ .Ac^ .aU' A^ 
. . . jiftS^ .JlL .'piy .^ .ot .n« M^/ ii^!^ l'*'^ l»alo) Ibio ^ 
jiiljj .1 i^A> vjW^ -J-^ -cir^ -iJ^ ••— «Jj-J> K- Exhibet tamen 
Jij a:^, BB, sed a:L, Lex. Bibl. Ind. 

Etfape. A..^lLf adjunetus est, adjurueit se, |.4e»3 A.^^LV-'? )m 
1;.^, Philox. 12 V. Ap. lexx. 1— a3^ )lnft.N ^ A^^Lhoo, BA; 
it. J-^H) f^"l A<!^l^J, BB. Exstat ^.>a>.^Ll^ connectunlur, sub 
\ajI col. 277, et sub ]i?a9 col. 1682. 

Aph. At^( eonjunxit, eonnexuil, A.S/ ) v<Nfc.f ot.ift V nV^^.'k is 

otV^^> salutatis nobis continuo dat sermonis exordium, Clem. B«m. 
Rec. 42. 33 ; t --^"^ ..a.^iCT ]ij^; Jlb'^^ eas sophismatibus involvunt, 
ib. 81. 34; )|--'^ Aiajo o-^' ^omUI^^? ut ambas Sia^icac in unam 
contexeret et conjungeret, Tit. Bostr. 145. 21 ; part. pass. ..flNict ^ot 

^.^«\i.O TO (rviTjiififva, ib. 81. II. Ap. lexx. i_aJ •y*9| .01 A« \ < > 

BA; male tJaJ .yw^'.tmft.s/, BB. 

I^CL^ m. i) forte Ar. U^l, sempervivi species, ^ oaAJ; Iaol^ 
jk.jDj', Heb. 3'ltK, I Reg. iv. 33, sed sec. sententiam Bocharti, Hieroz. 
i. 588 legend. )«ao) ; textum tamen receptum tuentur lexx. 2) Ar. 
<_>JLll, arum dracunculus, bpa<6vTiov, Galen. iSv; wotoh^^it ^cu^ooif 
JAo^, ib. 24 r. 3) iiXtpiTa, farina liordeacea, Geop. 41. 22 ; ) ^IftS ( 
tsaX ^ot<l^!t, ib. 104. 16; )»o) Jloo Iao!^ aK<^i.Tv>v x"po»r^')^«r> 
ib. 115. 6; et cf. ib. 44. 29, 45. 3, 7, 116. i. Ap. lexx. i_»yjl JAaik 

so. i) aruvi crispum, 2) arum arisarum, 3) species sempervivi in 
parietibus nascens, BA; it. <^io .lajUl (^ iu.LJI i,-aji <_jjj ^oX 
laciX .kjUl J iijUl S^U ^j v_jyjl 141 )aqX )..-*-Io .Oiflo t» 

^x^ ^\ i^iii .ifc:»r '«%^' )^? )j^]4» )^^«^ •« )k^)^ «aai» 

.KIs yl laolli. .k^-Jl >_jyJl 1.^.^ JlBaiik .i-^l .Ucu o^^ ^lo 
\lo )t^t>.«.;S .*ft*^ii» .^/ Iaq:^*. ^oio/ fc-jjo? JAoii. oot? .f»aj, 
BB; it. iijUl «/-iil_jJkj '->>) .Ifc«.«)(' '^ii^ U-i? lj.T» Uici» •« )acl^ 

).4i^ .J .gjijjJi ^ ^jiMl ^/c ^■>^'^^5Jl v^ •] -a^^ i^ 

i_jjlH .^ -ijl) Hunt, clxx; it. .J^tU .)>sqj .« .Z0 .oi ^tKs ^o^ 
.kl.il J iijLJl s,-iji ^_5aJ .)liu»)^ oaaJj tAnnV .« Jl .y^' 
.-j^JI, K. Vox Ar. (jisW* = Pers. ,jSjxLj arwm, cf. yO»|rcol. 4; 
ponitur Iacl^ pro .o^oisi); SpaKovnoi/, eub .m.^.in«vi.( col. 156; 
| v-nI| jict^ B. k«-JI >— <. HI orttm wow crispum, arum pendulum 
s. capillos demissos habens, forte arum crinitum sit, cf. Sprengel ap. 
Diosc. ii. 480; it. .oi/'col. 372, quod pro .cBOio^ ap. BB. legend, est; 
denique )rn''fr"^ jiio^ arum crispum, arum JJioscoridis, sec. Ibn 
Bait. ii. 447, sed arum arisarum sec. BB. sub .oilb^Ba^i/ col. 382, 
ubi pro ,V; - U exhibet cod, H. xJ- Cf. etiam ya^.^o.j»{it 
col. 944. 

IaIclX m. conjunctio, XiLiI, BA; it. .ot .l^aJcL:^ .Jl^o!^ 
iiUl .jlooii. .);:<i. .)U*l.a:i» .ll'cia-^' .U'ciruifl. .H'cia ^^^1 .JLJI .jLJI .(.UiLiJl, K. Cf. lloUije col. 1197. 

-i ''a .\, jl"*"'-^ f. conjunctio, connexio, .JLJl .JaW\ iiLil llnft.N 
,^ .JiJ^ .gft.S., BA; it. .. . ^JoJI Jj_j/\ .JU31 XiUl Jl'd^L-X 
i>^^l |.Uxij 'U-JI j.Ua3 Uii?o ULiJL? liasuii., B^B; » ^^ «ia^ 
)>a^9iv. I4aj .»T»? .alas lt. o'» i . S . . . i_o^ i_ajjj -'' '" ~- *..• ,OA*»*V> .OiA) Aoi^, Ai^, Chald. «1S^, Pa. 1?^, Ar. i_Ij et uil, fut. pcix., v>^^ llfi'ft.N. ^ .a.mio .yO^Xao ^ ;^^ .{i-S; .^..aA •]p«^? 
cot i-^J A<X;, ib.; it. '^^ l-i .i-iJy> -jjaj .JLul .iiUI Hoa-i*. 
fc-Jl s.iiLilj '^^ ^ji\. Hunt, clxx; it. .UoJLcLi^ .« jl aft . N 
./lJ> .JLJl .iiU! . . . lloalii. .]U^ .)l'r,^^..S^s> .|l V>n .. Sv. 
^'-^.J ^/ .^'q-v Jjo^^Isoco .^lii-Jl .jLJI, K. Adde y>fSof )l oft . \ 
«»a4», K. sub ^ col. 1 197; it. JboDo lo'^.N additio significationis, 
K. sub uQ^ col. 1902. Denique llo'ft^N textura verbonim apta et 
concinna, ^y ^'^\ -IkJ .j.^1 Ja»., Lex. Adl. 

II M 1915 (ttouaa^uscu - ><'^fti°>ii*w ■:■ Qseuo a\ - .TDol?l r^\aX 1916 jL'oiii-iL^ f. conjunctio, Clem. Rom. Rec. 83. 35. .col^soSoX nora. viri vicarii in Mosambica, sc. Lofovez, Lopez, 
C.B.V. ii. 304. 

usa«Ao^ Lupius, nom. martyris cujus dies festus Sext xxiu, 
Dawk. xlii. 121 v; in Maenol. Gr. Aoimros, Lupus. 

,i».^i.w.a.tt^\ Lupieinus consul Rom. A. C. 367, Athan. Ep. (. i ; 
rescribe .jooi.n.ga^. 

uj)y>Ai9aX \ouKfpKtarri, Lu])erciana, urbs Africae epalis, Rel. Jur. 
81. 5. 

Jacl!^, it. lioliv, 2 Tim. iv. 14, Philem. 24, Lueas nom. virornm 
spec. Evangelistae, Col. iv. 14, B.O. ii. 161, 163, 280, etc., qui etiam 
^Uai^, C.B.V. iii. 289. Dicit de eo BB. wb(' .Iji tm-io Ua^ 

.loot «o.olS-(' SS: ^Joo .)fc-ia->» Uo>/ )o« ^»k^ 't^t 
yo*0&o yOOMJ^Na^i^r? )jQ*. '^^Ckf CL fl . -» i>. JU^'.^ot^Ai^ .ttcu»«ao; oot? 

.>.oia^&>-aX otoi' Uj&. ). i «S!->o .jooi ^eteU*! i-tif 1 m'l'S^'' ^ 
|ji<»/ .loot woiol^i' jJLaoL^r ^ I>oclX; **-^<'' ^•^ .aa n . -^m c/ 
fSO .n^ loot 01^ &»} I>'»m|' .loot woiob>^/ >eB ffl i. N |.^ |f> ^\ l? 

,j^ tlV)vFllt>0 liOX Dm •» i^^*-^ ?00»aS wJy-Uf yiJO "^X ^^.JOa. 

Il'fil^^ 0/ .l?o) ]<^U. D 6i_t .oiD&u^l.^ oksto oet <^^L^ ]lato{ 

|'7^~'~^ tJiaeUo ..iftSlUo yuo L'ol^ |L/ ^f om ^^i^ |u>)oiA 
]%^i ll^uUfM u»|^il^3 ^ao IjlsI ik^o. Adde HoiAf )j»a^ Liusas 
Berrhoeae, urbis Macedoniae epus, Syn. iL £ph. 11. 11; it. ^uatoff 
Dyrrachii ejius, ib. 11. 3. 

I^c^ ra. XvKOf, 2u;)U8, >a«:&lo0 )A*it .ot Ugl^, BB; |j»a^; Umj» 
Cattrum Lupi, prope Antiochiam, BHChr. 201. 

)i«cu^ f. XcuKi), po>pu2us a26a, |U»i*)a<* omV~>U U^i )>Aa^> Galen. 

48 V. Cf. uAO^. 

• ol^o^ Xvxa'uv, lyecmthropia morbi species melancholica quum 
quis luporum more noctu inter sepulchra versatur, )>.^o( .o|j»a^ 
.■AoSo^xe ooif [1. Xvicai>dp<>»rof a»afioiV-'U>o^] >toaAoi .ot K.<|j»a^ 

MbJJb Ct^j, BB. 

><»o|iACL^ vel tCBOACL^, sic legend, videtur ap. Ehis. Theoph. ii. 
64. 4 pro .foGLO^^^, quod exhibet cod. Correxit Lee >fiBau|j»a^, 
Buspicans taann^^W exprimere Gr. roic Xvicawir, sc. ra \vK<ua Upa, 
tacra Jovis Lycaei. Mavult Bernst. tttooci^ vel j»o|.«gl^ Xvkoioc, 
Lycaeus, Arcadicui, epith. Jovis. Cf. tfiooA-^X. 

P1«cl2^ id quod o»uga^, q. v. 

|yu|j>a^ nom. orbis Italiae, BHCbr. 25. 

jaolbAO^ Lueas, nom. virorum, cf. )j»a^. Valet Xvxor, lupus, ,£e]j»9\. 
«_J^ .1^1; .ot .tflsoAGL^ .ot, BB. 

usamsl.Acu^ XvKo^it, lyeopsis anchnsae species, Galen. 12 v. Ap. 
lexx.^L^ Jli. jj^jjLar-^' ,j»Ll».1 ^^ w-^ J-tr-^-^ J^ «fl9fim9in<xi^, 
BB; it. wb^ ^io . , V» il ,L^ JL>. 'U-.I j^ .aiofn -» cif\\ 
L^^Utt j]^.J&^^f U?)l A.;^ Um a/ .ueoAftlicLL, ib. Apud Ibn 
Bait. ii. 108 .Ub~-' ancliusa tinetoria, et cf. XiiKanfrtt, Diosc. i. 525. 

>»cu>M»)jaoi^ \fvKaKav6a, leueacantha quae etiam phalangium, sc. 'U-i cr* i^jj,^i-«jjj (_^j_iuJLfc j^ Sir"!^ J*^ jLoVoo!:^ ij^ eUl) [1. ^jli!— jj] ^^i*-_) Jlj .(j..,..Vi....*.>^U .[om. cod. C] ,^;...*iVli 
•U>^^^ [l,^^- ^^1 •j^Jj^Jl] U-.J ^jjl ^1^1 ^^ ^yjji-Jb (^jJI (»JL4 
U~*-» »J tA ^'^ »J' J!-»ij •*-' ■ ■«-■ iiy »Jp>j, BB. Cf. ^xtKayyiov, Diosc. 
i- 457- 

^ok>a«l*a^ ynKOKavBor, X«vied<tayfla, uf., Galen. 14 r. 
^^jaAct^ cum deriw. vide sub'^io. 
jcfim-^ftoN vide supra .j«ict«»tt|« f>v ^oik? |i*j ap. Arabes, C.B.M. (Wr.) 710 a. 
b^clX cum deriw. vide sub ^^a. 

oAo::^ Lycos, Lyeus, civitas Thebaidis, C.B.V. iii. 162, 166, 167; 
Ib^L..^ OLfio^js iv Awy T^ vSKtt, Par. Pat. i. i, ubi cod. altera oftii.. 
cL.|oL«oik Xfvtoiov, Imcdion herba, Galen. 48 v. Cf. Diosc. i. 47 1. 
.ffloBJi^isoL;^ X«v«oypa0ir, leucographis lapis, Jli •aoo^lJl^isct^ 

vbiJl, BB. Cf. Diosc. i. 815, ubi XWm ii6pox6os, t>v ivioi . . . X«v(co- 
ypaif>iSa iKoKtaav, iv Alyiwrtf ynivarm, k.t.X. 

Ckoo^ Lycon, \vKav jroXir, Lyeopolis, urbs Aegypti superioris, 
Athan. Ep. ).». 15; it. Xvicor, -of, lupus, .\sh "O*" ** ^1 ^oao^ 
,^j, BB. 

.&>aeo^ semen eoriandri, jji .IL^Juaoaaf |^i> .« .oZas iS <^f 

y^l, BB. 

Im^qaq^ Lyeaonia regio, Anecd. Syr. ii. 242. 13. Al. )..i nt\\ , q.v. 

mwoaq^ Xfvxai, leueas herba, Galen. 48 v. It. Xucot, ittpw*, cf. 
yaB|.oa^. 

.^oS&oo^ Leucippus, nom. yiri pro Aetolomm salute occisi, An. 
Syr. 57. 20. 

^««i1l tNf>«r«s. male tfiaojaJoiACL^, BB, \vK6Krovov, aeoniti species, 
Galen. 14 r. Ap. lexx. Ua>iA ^♦ao/.lol? "^^ «oiok-(' ^cuo^aoo^ 
■^^ii^/ \A,\i i*.^ )^t® .'^*i3iaB<' ouooi?, BB. Eat autem J-^i-.l 
o-Ki'XXa, cepa sylvestris. 

u«a^ Xeuioj, f. i)populus alba, (-»j ijj^j)^ l/^ (•-'' u' Ji/** i^*- 
J^s -t -i -, BB. 2) leprae albae, nom. morbi, ^i' .|*cb<^ l>d<-^ •o> 
^^1 .cDO^oS, ib. 

IXfiOL^ AvKi'a, Zyci'a regio Asiae, i Mace. xv. 23, Act. xxvii. 5, 
Anecd. Syr. ii. 255. 4, 369. 21, C.B.M. (Wr.) 917 a, Ebed J. 206. It. 
|,<j>o^ Lycius, Hunt. dxl. 90 v. 

,tto|i.<.«d^, Athan. Ep. }. 2 bis. In secundo loco est Lucius, in 
prima vel Lycius, vel nomen patronymicum. 

tfiDCuluJsa^ Lucianu^ martyr. Dawk. ii. 172 v; it. nom. epi urbis 
Rucumae, qui concilio Carthag. sub Cypriano interfuit, Rel. Jur. 
80. 25; Ludan'OLS a Rucuma, Rel. Sacr. iii. 125. Cf. «j«aooi. 

.oJIaclX X-uiaov, lycium, Galen. 47 r, quod Trv$dKav6a, ib. 49 v; et 
arbor est et liquor e succo arboris paratus, Ar. ViVin . s. (_;iu-LD., ib, marg. 

Ap. lexx. (tf;-J». (^W*^ I**"' biji ^j . . -j^ •> (Jj-lA (jit-i* y O . OoN , 

BA; it. »jl J^»j>. ^X>. .yGuj)AUvaoS ooL l^isfcooo yCL^^cu^ 
. jtijjtjLj . fi ■ nn\ . . . f ^^lJ g)j' '^ ^j^ cjU-<>J W *-^^>^ Ir^J* 

.AM.i^ ^ ^LloOf f~ .lo'oi li m 1 ^ jiTl ool. .ILS L«;.aO .7 .fjA-ast. 

Umj} U^ ^ ^V^} OOt |y>&««^Lo .owot ^ ^b^«3o; Wioio 
i^jLjjk ^Ja.^1. ul JU .ol^ao!^ . . . ^j .Ij^U ;cu.;ci.» li^^ooo, BB ; 

it. i^^JD -LSr^ S^jW^ 1*^' \.^\ J^« J^^ 't •L r "' "'* ' • ^^ ■ '* ' v5^''— ^1 
K. In his pro .Q^|A|kfiaAaS rescribe .ol^]ls|.aDL9QS Trv^aKovOov ; it. 
-yjkd-j iycii succus, Ibn Bait. ii. 272, male in secundo loco ju^jtjL^; 
lege etiam i^^yi> VF^ iivSpov aKovBaSts pro a."3.«.*»; it. pro .aik^f %js — Vfvopov aKavofauts piu a .^ ^* ..» , 

rescribe ^txHil, q.v. col. 1162 ; ap. Ibn Bait. ii. 42 Ijl^U glaucium 
phoenieeum, ; denique ijj^ cheiranthus cheiri, ib. i. 403. 

.GUAo!^ forte Xvkuov, lycaeum, platea apud Graecos bene nota, 
macellwm, forum, .J^^l jJtj .woi ll^o. Ib^^soo .Ijsojk, . o . fio\ 
yC<\p|,y>-> ^^y»f o,Y>\f> .jpfiWoa ,^1 ^0^1^903 ool ;:clV>200 
M» l^o*.; IbS&jk .l^^aa ). i-» ) v> ? \jaa», ^; yO^jsl^ao .^ \ a^' yoVxOot 
^^^LlsJI (3^ .|.Aja<^ loot ^i; )^f > B A ; it. j^.~JI .|i»GUk yOAAoJ:^, 
BB; it. .|J!Ja^ oot jvio. .l^io/ .JLm. .|]^f*jo .Jlocwk. .01 .oloo^ 
.^^^Llill ijy^ . . . Urn** wlAjUief |b0&» .01 . yC\S o) v) uoil^ooo 
JuAl, K. 

•aoGucoJ^ AcijKtor, Lucius, consul Romanus, i Mace. xv. 16, Folygl. 
«fti«t>f>S ; nom. virorum, Act. xiii. i, Anecd. Syr. i. 23 ; Lucius Caesar, 
BHChr. 59; B.O. i. 390, C.B.M. (Wr.) 1082 a, 1185a, ubi revera 
Lucianus; Lucius a Membresa, Rel. Jur. 84. 6, it. Lv^us ab Ausafa, 
ib. 89. 19, duo epi qui concilio Carthag. sub Cypriano interfuerunt, 
cf. Routh, Rel. Sacr. iii. 128, 129; Luciarvus philosophus, Sachau, 1917 ■:■ JLol _ QseAAflol •:■ h\o\ - rclxjA 1918 Ined. Syr. /. ij Lucius epus Zygrensis, Syn. ii. Eph. 12. 22. Exponit 
BA. hiptu, >_JjJ' -Ul?, quod esset XvKor, ^ajoa:::^. 

.£Do^»aa^ Lucillm, nom. Bcriptoris, B.O. iii. i. 43, 44, revera 
Lucius, cf. ib. not. i. 

Vl« t> a \ Lucianus diaconua Edessenus, Syn. ii. Eph. 46. 7. 

" "'■i ?"^ - s. UUo-i^ f. lupae quae oveg custodiunt, lupereae, 

vr^/- kJ^P^ -^ r^»» r"" Ik^l? k-oo/.o;* *» ^(^ oJuSci^ 

j,iiJI, BB. Forte sit XvKonva. 

^oL^o^ Lueianus, nom.virorum, Act.Mart.ii. 51, C.B.V. ii-Sog; 
AfVKivos, Lucinus, urbis Thebestes epus concilio Carthag. sub Cypriano 
interfuit, Rel. Jur. 78. 8, qui Lucius a Thebeste, Routh, Eel. 8acr. iii. 
123 ; nom. diaconi Edesseni, Syn. ii. Eph. 55. 15 ; adde Eepert. Or. 
xiv. 48. 

» f>ft . fio\ , C.B.M. (Wr.) 961 b, it. j.ftooX, ib. 921 b, it. jc^t^y^ 
C.B.V. iii. 64, Lucifer, nom. epi ad quem scripsit S. Athanasius. 

MXtlLi^o^ \tvKaKav6a, spina alba arbor, Iocls .Is f « 7h- r "^N. 

^-~^' L?/' UJ/Mj -v^' yi^^l UJ/*' ' ^^' 1"''"^ '** verbis j^jib 
est spina alba, Ibn Bait. i. no; Ul^ eirsium acama, ib. ii. 104; 
i_*S^I j^ convallaria pdygonatum, ib. ii. 351; U-jJI j^ ap. Ibn 
Bait, non exstat, sed goutte sciatiqus. Dozy, Supplement aux Diet. 

.ttobikiSGLX nom. viri, BHChr. Eccl. 657. 11, qui idem ■«« %« « \, 
B.O. ii. 372, forte Lueillus. 

.aBOL>t. NSf>o\ Lucillianus martyr, cujus dies festus Jun. iii, 
Dawk. vii. 102 v. 

|i ^Tf»c!!N Lycaonia regio, Act. xiv. 6, Anecd. Syr. ii. 255. 4, 369. 
21, B.O. iii. i. 121; ^JaaA,j Yiol mare Lycaonium, Anecd. Syr. ii. 
255. 20. 

t«innN forte gypsum, Juosal^A jk^^oD w^ '«^a«., Qeop. 22. 6. 

yOicilSaAa^ XevKavBfiiov, anthemia (Diosc. i. 483), sed Gr. Xfvnt- 
Kavdos, alba spina, Galen. 48 v. 

tOLOoX Lycus urbs, C.B.M. (Wr.) 107 1 b, 

■jDfimftOQ^ vide supra uBasaSljsa^. 

jisOL^ AoKpoi, Loeri gens, Eus. Theopb. ii. 69. 11. 

JciiSk nom. regionis in montibus Susianae, hodie Luristan, BHCHir. 
507 ; cf. de ea Rawlinson, Anc. Monarch, ii. 438. 

JI^G^ incola regionis icu^ Luristanui, Ulo^ Uf'oa, BHChr. 
570. 16 ; U>aX ^tekoo? ycuot U^.itno, ib. 573. 7. 

JiotX \if>a, f. lyra, instrumentum musicum, \^\jo omVxi )ia^ 
Jlojja*aDQao?, C.B.M. (Wr.) 35 b; Lyra constellatio, BHCand. 43», 
Bod. Or. cdlxvii. 20«, Ar. jLJUii; it. Hunt. dxl. 51 », ubi cod. bis 
)}Gi^ male, e.g. )ua li-^ol )?cl^- Ap. lexx. u^ )J|cio om1s<(' jia^ 
}^~>.i^\ ^^i^ .)L'o;jLa)<uo;, BB; it. ^ji\ )*aL^, Hunt. clxx. Adde 
i:^\j\Ju> l^ddslo (sic) j?ck^vd U, BA; it i^ ^^ JAoaio Jjcl^^a )| 
u:>\JLi.0 t-tmiftN wOAOvflB, BB. Quid velit vix intelligo. 

jto^ i) species leguminis, jJiL.}/ ^ m* .a{o .<{^l U.>a> M > N'> )io^ 
^ji\ .ho, tv^.-. Jtakoo Uiolkoo )^?f,BA; it. .i-^^ jp>^ )JiX 
.U^il^ l^t; iJLfi' ^ »M .o) .L>a.> oot loo*. .!» (.« «m^? wbJ»o .SoJa 
ho^k. .))^^ ^iA hi^l ■vL>y^, K. Non agnoBcit BB, et quid reapse 
sit nescio. 2) lorum, r^j^^, lexx. sub jj^o^; it. I^ia .ot ]>a^ 

.mofoX Lamms martyr. Dawk. xlii. loi v, 102 r. 

).^.m..^cL^ XuptoTijt, lyrista, qui lyra eanit, BHEth. 55 r, Gr. Pr. 
13 V, Nom. 48 », Rel. Jur. 31. 3. 

•ttA^ioX Laurentius, C.B.M. (Wr.) 1093 a. 

AQ^, *ik., Heb. V7, Chald. Vm, fut. jbcu^, depsuit, Gen. xviii. 6, 
I Sam. xxviii. 24, 2 Sam. xiii. 8; jlI]^ depsit, Hos. vii. 4, male pro 
jkll; pi. f. .».S,, Jer. vii. 18, Sym. ib. (pvpixriv, forte; U^ *.ll ]ij^ 

K€pafjifvs yrjv B\l^<t>v, Sap. XV. J', )i^'-**- a • *-^ otfo> tpvpatravrtt, Geop. 

104. 16; jussit Abraham Saram \a^kMj JlUo tO^L jkO^L;, Aphr. )j«.. 13 ; B.O. iii. i. 242, iii. ii. 262, 278, Sind. 7. 4, 12. 10; imper. f. 
wjkQ^ depse, tubige, Saiict.Vit. 218 r. Part. pass. ak«!^ depslui, Num. 
xi. 8 ; ^«,;,\ <pvpa6ivTtt, Geop. 1 16. 3 ; f. ^^*;\, ib. 6 ; meta|)h. ct^ U'Oi 
\jI *<X U-^, C. B. M. (Wr.) 593 a ; wco:^ ^jLX J»o»ao*», Is. Ant. 
i. 14. 5. Ap. lexx. ^jx^. .Ua^ ^ Jkll', BA; it. imper. ^^^' «.cl:^, 
BB, Ibn S. Thes. § 28; it. ^^ Hk. ^ jtct^. Hunt, clxx ; it. 

Ethpe. *..^U/*rfe/)«<M», subactus est, )UiL ij$L^ ^? )L^ 
Ov^LLi'*, Ephr. i. 297 not.; frumentum (i^l&siwf, Bar-Ce. Horn. 
107 r; de cibo cum saliva subacto, ]lao( ««^Ll^ oidf jl ot . j t, 
BHEth. 89 r; exstat etiam ]i»aa^ its -^^llf Ufc^, Kphr. ed. Ov. 
96. 5 ; it. toofa ob^^V-asf iJoo KarappavBi* viap, do aqua in farina 
subigenda adspersa, Geop. 11. 10. Ap. lexx. ^j:^^.^j^ .«^U/, BB ; 
it. ^, BA. 

Pa. oJ^K, part. pas?. U:^ .■IS.o, C.B.M. (Wr.) 851 b, Bed locus 
vix sanus. 

i«.^ m./aWna subaela, matsa, Jer. vii. 18 ; ja.S, arait. Hex. Ex. 
xii. 34, 2 Reg. xiii. [8] Mas., Jer. vii. 18, Hos. vii. 4; tftvpofta, ib. Ex. 
viii. 3 ; Bar-Ce. Hex. 65 r, Athan. Ep. (jd. 10, B.O. iii. i. 242, iii. ii. 
262 ; jussit eos crustam sacerdotibus seponere k>3o/' yOoM^kl^^ ^ 
yOotl^, Ephr. i. 259 P, rescribc yO*e»>iI^ ; \-L^, Ephr. Opp. Gr. ii. 
402 ; U«^, Jac. Sar. 157 r, Jos. Styl. 65. 6, Rel. Jur. 144. 7 ; U,j£ka 
lo'o) U..^ oo^f, Severi Poet. 164 r; t iVi ^U*^, Sind. 7. 4; ib. 
12. 10. Ap. lexx. {^oi'^i.T D .oZoB fc3 ^i U>^ U*'^. -ijt^ U^ 
|.Li-.VI .>^*--J' Uiji U^ 1^) .yOo»ik.t )i-a* p) Ui^ ^«.o^, BB; 
it. fj-iJ^ ).*«^, Hunt, clxx ; agnoscit formam l.«.^ K., sed mavult 
i*.. ^ . Vide etiam |b<J^ col. 28. 

Ulij; m. qui depsit, J^\ Ibn S. Thes. § 8. 

)y>^ m. farina subacta, 2 Sam. xiii. 8. Ap. lexx. ,|n -N ,\^-\ 
U^ C»la .'^ .b.A» ^! -u^^ K., qui etiam laudat BHCann. 
ed. Sceb. 77. 10, 1 1, ubi )yL ^ . 

U,..N, m. i) farina subacta, i. q. )iAi>^ et jyL^, Ex. xiL 34, Hos. 
vii. 4, sed Epbr. ib. ia.S. .a.]!', ii. 241 F. 2) depsio, subaetio farinae 
cum aqua, Geop. 11. 13. 

[ .•,« \ ^ui farinam svbigit, depsit, )tC«^Z\ J^LuL!^ .IIjLIS. f'--\ 

u^'.k. . . . . 

)ln »;S f subaetio farinae, r;.s:^, Hunt clxx ; metaph. )l^ - -^ 
etJO^, de vultus nitore, Severi Rhet. 82. 

jk.)l' Neo-Syr. depsuit, Stod. Voc., Gr. 65. 

Ib^'oS Neo-Syr. m. panes longiores, Stod. Voc. 

)*.^, pi. t«<^ et )j«.S,, Neo-Syr. m. farina subacta, matsa, Stod. 

c. 

ti>.Si Neo-Syr. m. qui farinam subigit, Stod. Voc. 

-^'^»^ Neo-Syr. depsere fecit, Stod. Voc. 

)ls«;Ny> Neo-Syr. aetu^ ejus qui depsere fadt, Stod. Voc. Voc. Lo!^ Chald. HI?, proprie stat. constr. nominis )Locl^ longo usu in 
lo^ contracti, eonjunetionem s. eonnexionem significantis, cf. Lo^ ^ 
e propinquo, e praesentia alcius, unde in praep. abiit, quae vel propin- 
quitatem vel progressum ex alquo ad alqd significat. Sec. aL forma 
pluralis est praep. ^ ut Loa c yo, b.S^»» e ^^^:e, etc. Af5xa 
Bortitur more nominum singularium. Valet 1) apud, prope. Or. irapa, 
%ttj Lo^ frapa r^ x"I^PVt -^udg. XV. 8 Hex. ; raanete hie K~»-- LoX, 
Gen. xxii. 5 ; it- ib. xxvii. 30, xxix. 15, xliv. 9, 10, Lev. xix. 13 ; o^ 
p^^^ Lo^, BC. in domo ejus, Num. xxii. 8 ; i Sam. ix. 33, Ps. Ixiii. 
tit.; «Liik juxto eum, ad ejus latus. Num. ii. 5; Mat. vi. i, Lua viiL 
35 ; otlo^ -nap aifri, de coenando apud al<)ni. Gall, cfiez lui, ib. xi. 37; 
it. ^I'o^^k. irpor o-t, in tua domo. Mat xxvi. i8 ; eiLdX h-^i'est et, habet. 
Job. xiv. 21; occisus est ycuslol^, Rev. ii. 13; it. Mat. xxii. 25, xxvi. 
55, Job. xvii. 5, BHChr. 9, 37, 68, 74, 132, 142, 158, 161, 164, etc.; 

! oiLoX OMA^U, ib. 245. ult. ; [a.£b ^ i^ »l.aX yOaX K^ 
nihil vobis apud me est nisi gladiu^, nihil est quod a me exspectetis 
nisi bellum, ib. 3 10, 3 1 8. 4 ; )l< u^Sn «>, yLoX 1^«>^ j^imN. Sanjarum 

[ pro Sultano non agnoscimus, ib. 311; accepit baptismum >:e fL Lo^ 

II M 2 1919 ^cA ^cA 1920 ;S Jlo^r, B.O. i. 31; it. ib. 42, 48, 70, 75 b 4, etc. ; U.iL'lois.iMxto 
fvrts, ib. ii. 172; ^ooiLaiv a-pud st, ib. 288 a 19; it. yl'iiik, lo^ 
UJS, ib. ; »Lai»> J;*, Sind. 15. 17; coram, |jO^ liCi., BHChr. 73; 
it pacta, Quatr. aupres da, en comparison de, paenitentia nostra mera 
umbra est J« loX, S. Abrah. Vit. 1 1 r; humanam cognitionem lai^ 
)i--vy )fcvi.w « cogniiioni angelicae compares, B. 0. i. 100 ; secundum, 
ib. iii. ii. 338. 20; erant •L'a'^ U? yT '*< mxtlieres, si nobiscum com- 
pares, Epbr. i. 343 B. Addc ){_2 Lab^j diffitua annularis, U^j .« 
^'■. t\ \ .Jlfai.) loi^t, BA. cod. Goth., male ^^-jil, Hunt, xxv; 
)l'oV» Loii. hypochondrium, BB. sub ^cui-*f«»oA-^col. 169; li^j 
)l'*^ loii.? index (digitus), B.O. iii. ii. 256; jl^o^ )l't5 loii*.} 
IV-i-Jo Jjotf o.!.Q^», BA, ij.L?-J\, cod. Goth.; y^ la^ r«Za<to, 
Amir. 61; ^li 1"^^ tn rtotM conair., BHGr. 19. 9, 23. 6; lii>.f 
oZi relativut, Gr. jrpdt n, ib. 26. 4. Ap. lexx. U>l f*! fr^ ^°^i 

BA; ituJUil, ib.; it .ok.-«^ ^^^wa^:* ^i-H J.aelkoo ^J ^ on 
,_iUil vU Jiio l»^» -I'^o U'' r**' ^^' *1"^ **^®™ exhibet 
Bub Jlcur^oaiw? ; it. ^aeli^i fZ:^ li:^ ■ ■ ■ >-iUH fl^ Iq^ 

waoil^ ji? U> 00, ool .k^JLsQAi^? )lS-a*. )laflcia«ki yZ:2>r 
.~, i ->-;■ ^ ,>^N^ )j»io ^oo(±:» »-? )-t!>? i^o •otJaS.'^. ?mi o ^t.-)l 
oOJo .|jl»a» )lb^fc-i>. <;-f ..^iSkoo jUiLo Jlio .)Lso hr f*l 
o'eto .Jjc? ooCi. )jcj? tiJ CO. ^/.jfi-ibop ^1^?? Jo»ia*3 ^..^ 
.^«^ot ^IfO )-sa-» -doks-? o»JO-.»f )oocu.»o Jai. oCi> Jai.? )j» 

,.--.-^s«r. .A^f ).^ o'o) ^?.]p^)S-aO e^ ^^? ''} ) o >. 1f> « -> 0»l VB O 

^JL^j tso oot ^lo .)k»«4ar^ U-i-sJfc^ y! .*l»V^o .•.la? cot 
.jV^X -0.0k— I? )oo ooii^ yio .JLoaoas jlajfc^aaas ^^.UsO>.a.J:i> 
[30 ea j*l .e^uo .».\Jit} jp«3o r^i^? Uo om ^io .]'i=>9 )^i ^( 

<_jLai^ .)lv^iT) ^;, ib.; it. polloo ^; I^m ooi .ujLill .]p^ La^ 
otjoj^ '^^■^>« ^ ;^)1, Hunt clxx. 

La^ ^ « irraesemlia, Heb. DSD, Gall, ds clvez, yCL:^iS La^ ^, 
Ex. viii. 12 ; ^^iiuoji. la^ ^, i Sam. x. 9; '^oU- LaX ^ ^o) re- 
versus est e eomitatu SatUis, ib. xvii. 15 ; it. ib. 30, xviii. 13, Jer. xxiii. 
IS, Mat xviii. 19, Luc. viii. 37, Joh. x. 32, xv. 26, xvi. 27, xvii. 7, 8, 
Act. L 22, Rom. xii. 18, xiv. 14; wLaX ^ ex apud me. Amir. 447; 
\oC^l la^ ^ e praeseniia Dei, An. Syr. 24. 26, Jo. Eph. 75. 2 ; 
reditus Jacobi r -^"^ La^ ^ a domo Laban, Aphr. fW. 16; BHChr. 
12, 17, 111, 174, i8i, 197, 261, 279, 315, etc., B.O. i. 36, 37, 392, 
ii- 30. 38, 319. 423. 441, iii- i- 53. iii- ii- 98, "6, 347; <?«? j^i' 
yooila^ quasi de suo, de sua sententia, ib. ii. 186 b ult. 

Significat 2) motionem versus alqd, ad, erga, in, versus, Gr. irfi6s, 
Hex. Jud. vi. 22, xiii. 11, 21, 4 Beg. i. 6, xxii. 8, Tetr. Dan. ix. 3, 
Mat. ii. 12, iii. 13, et passim; «V, Hojfm. Harm. Lex.; ad, Ex. xx. 24, 
Lev. xix. 10, Pb. V. 2, ixxi. 2, xxxii. 6, BHChr. 17, 24, 28, et passim; 
haec historia baud accurate .Ca^ "^-^p ^, ib. 613; BHGr. 67. 5, 
B.O. i. 27, 28, 31, 32, etc.; epistola la^ ad, ib. 465, ii. 37; lal^ 
\j( j-ai. . . . ..'^,( ad res nondum scriptas jne converto, ib. iii. i. 217 ; 

ad, in, otl^'.^;^ )Lo«aS 1-a^, Sanct. Vit 29 v; naturae nostrae lapsae 
vitium h-^J,. otl'aX, B.O. iii. i. 186; ad, pro, f JLa^^jo La^ ad 
replendum, BHCand. 59 V; .il^iy Jo> la^ ^ot^ ^oop?, ib. 60 v; 
Jlaol la::^ )-x>os^ v.'^i*^-' •*, BHChr. 175; B.O. iii. i. 356, iii. ii. 
938 ; la^ IjoZ.^ usque ad, BHChr. 30. 7 ; .aaLa^ |.^Z^ n^P' vi^av, 

2 Cor. X. 13, 14; Mbaao La^ respectu mortis ejus, pertinens ad, Gr. 
np6t, EuB.TIieoph. iii. 44. i ; erga, in, Luc. i. 58, Act. xxvii. 3, xxviii. i, 

I Cor. xvi. 17; .oiSf) la^ o»3 \oen l^o-, Act. Mart. ii. 270; BHChr. 

•87. i93> 304, 360, B.O. iii. i. 90, 130, 144, 203, 240, iii. ii. 238; 

lo^/ Laii,? ^oofsa^, Sanct. Vit 33 «; ]^JL laik, . . . \aq^, ib. 1431;; 

adversus, contra, in, yOotLa^ ^4Jo^, Bar-Ce. Hex. 170 r; Jlaj-.)L>o 

lla::-. Lai^, BHCand. 59 «y BHChr. 59, 61, 173, 408, 561, B.O. i. 

360, ii. 20, 72, 203, iii. i. 87. Distinguuntur lal^i. et J, ap. Amir. 

444. in hunc modum ; " JI, proprie usurpatur cum sermo est de re 

ilia quae et domini est, et apud eum est ; at vero La^ de ilia quae 

domini est quamvis apud eum non sit. TJnde latius patet quam J,." AJde ex Hex. la!^ vp6s et napi passim ; it. mpi, 2 Reg. xxii. 19, Job. 
xviii. II, Jes. xxix. 3, Sym. Josh. xv. 61, Ez. xiii. 5, xl. 9; it ori, 
Ez. xiii. 12 (ir mi ct>&s); '%.:i>J> lo!^ «t' oXiyoardi-, Sym. Ps. xxix. 6; 
it. wXijotoK, Ex. XX. 17 marg.; it fyyis, Gen. xlv. 10; it (x^^tms, Dan. 
viii. 17; f'xofuimi, Ps. xciii. 15; it ivavrlov, Job. xxii. 26; wLaX «V 
i^i, Heb. "3 (Asecro, 3 Reg. iii. 17, 26. Ap. lexx. ^\ lai»., BA; it 
aUl .,1'ii. ..Juic .wJl cli^ .^1 ^oUi^, ib. et^BB; it ^^^, 
Ibn S. Tlies. § 29; it •p^ Li^ Iwsfcooo Jfcll ^^laoo oot Jli/'lii. 
,^|o .f>'tt>i «J koOf=. )IUo .JJL* .^UI! .J\ JloLoiiao k^o? 
^Lo w.^ uJ^o, K. 

E LaX novum verbum conflatum est, LaX comitatus est, La)^ ^ 
);^ *^ot^ comitante eos ventos imbre. Act. Mart. ii. 305. 9, sed vix 
dubitand. quin rescribere debet JoiL fL, vide sub JaX ad fin. 

Aph. laii.r conjunxii, adjunxit, addidil, ap. Hex. crvi/^t/^t, 4 Reg. 
X. 34, Jes. XV. 8; laisi.1 avvay^rtK, Ex. xxvi. 6, Ez. xxxvii. 17; LoX^ 
junge, Schol. ad Job. xxxii. 13; fc-»/ l.aika» o^ § ^viftis; Sym. Job. 
xxxviii. 31 ; . -l, t>'S.v> ? .oj'oi ol a-vvaTrrovret, Jes. V. 8 ; yOLa^L o-uvai/njrf, 
ib. xvi. 8 J part pass. Lai^if atvij^i/ieVos, Sym. Theod. Num. xix. 15 
forte • ) ^ >^-i -> I 'I'^^^ T trmpiKos, ad literam avvrjuiiivos i^CKiq., Sym. 
Prov. XXV. 24 ; conjunxit, Athan. Ep. 25. 4 af., 26. 17, 36. 7; addidit, 
ib. 19. 10, 40. 20, OM. II, o. 5af-; adjunxit, adjecit, cum ]pj»., BHChr. 
17 • uiojs) \j! La^:^ |.<v«;. '^.>;\ meam texturam telae sancti epi con- 
jungo, BHChr. Eccl. 5. 5; .m-jvo Laiijo )baas yOoMi>V^ colligit, 
BHEth. 35 v; conjunxit, BHGr. 85. i; B.O. ii. 176 cum^ et jfxX, 
225 cum ace. ef^, 227, iii. i- 145, 146, 466 cum ace. et o, C. B.M.(Wr.) 
544 b, 598 a, Clem. Rom. Ep. xvii. 2, Cyr. 8*. 21, 227. 28, 247.21,286. 
18; . ,l, ''\^ Karacr^iyyovrfs, Cyr. de Incar. ed. Pusey 15. i; Ebed J. 
201, Ephr. i. 200, ii. 370; Pisces in Zodiaco Jt^^i^X .oo»«Sjo? oloX( 
caudas inter se junctcis haheni, Hunt. dxl. 54 r; o»!^ otl.aii.j', Jac. 
Edes. ed. Mart. om. 18; Jo. Eph. 66. 14; . onN ^x.l aNv> viiiv (rvftij- 
ymfuv, Rel. Jur. 64. 2; ^1.^;^ ^l.ai:>ae, Severi Rhet 129 ry ItoX^ 
^ adjeci, sfuhjunxi meae epistolae alia apographa, Syn. ii. Eph. 77. 7 ; 
Theod. Mop. a.. 15, '^. 2, ,^. 11, i^. 24. Part. pass, ^le^k^ao Issoj jla!^^ conjunguntur orationi mores, C. B. M. (Wr.) 572 b; 
)Laj)a^ 1^^ l"N->" l^ax conjunctus amor justitiae, Ephr. ed. Ov. 
272. 14; ap. gramm. lri\Y> adjunctus, appositus (cui aliud nomen 
appositum est, sc. qui in statu constructo est), in voce Jas fcw^ 
cretlitur laiijo V->3 jpuL \as> t->C.^nN}, BHGr. Pr. 4 v; it <_jLi^ 
o^ l.oN,v>? 001 5-Ji, ib. 30 r; i_iLi-. loixi? oot, ib.; Ar. i_i-^l, 
ib. 32 r; it. |1 As..^ 'f\, duo nomina juncta in statu constructo, ut 
o»3oif oto^i', vel '>«>aak« ^.a^, ib. 5 v. Ap. lexx. ^^J .v-JLjI lai*./' 
[cod. M. ^JJi\], BA; it \ (,.A » > liJj »^yiJl ^J\ 'tj^^ >-».*.^; l-?^ 
^jo*^, ^J\, ib. ; it l^-ojo "L^ .alto i» >^( \^JL y^. yOo»^ l r i \v> 
(_,ixj ijll, BB; it "^ |jl '^jii 1-iJ) JP/Jj >.. a ,. ,n > laNvi, Hunt, clxx; 
it. .^L .•aZ'^ .0, .or ^Lfl^ la^ri/ .aJIL< )lolo^io ^ ti^C 
kJ-^- J^ i>»-fJl J^ ■'(^l i^' '(^l "-i-i-^ - • - Ipy. K., qui ex 
Off. Noctis Diei Dom. laudat U^OAit, jfk^ Ui^iili UaX^' .Sf' ^*~*?< 
Adde IfiSvi U*3 jiA. \L^ vis cum natura conjuncta est, BB. sub 
)LJf col. 1259; la^oc; o'oi id quod sihi alqd conjuncfum habet, h. e. 
nomen in stat. constr., ut laA^;» in ^Laa^^, K. in ? ; it. jU . ol/' 
.l o\^ literae quae voci sequenti non connecluntur, ut : IP*^ c'^sSji, 
^? ; sed yl f)Nv< yoi.}'' literae quae connectuntiir, ut^^aj*, :]L/'^ylo 
]'JL j>li^ : )jal, K. sub )oo;4»col. 782. 

Ethtaph. LaXllf^^ se conjunxit ; . oLaXL^ awa^ovai, intrans.. 
Josh. xvii. 10, I Reg. xiv. 22 teste Masio; ola^l.k.v>N. avva<^6^vai. {^, 
Sym. Ps. Ixviii. 23, sed ib. in textu cruXXi/c^fl^xm, cf. notam Field, ib. ; 
ii. laisklL/ <Tvvr)(}>8ri, Cyr. 18.* 23; junctionem fecit, l.aii.l^j»} Ljiam 
yfj9Q_> ^H ^. I . -> , BHAsc. 2v; linea recta breviesima est quae 
]lJoaj ^tsl V-U3 l.aii.l^jD, Hunt. dxl. 2 r; conjunctus est, additus, 
appositus est, Athan. Ep. 50. 22 ; y^i ^LoXl^^ adduntur, BHChr. 
35; Ujo? y^x laiwl^jD, BHNom. 92 r; )i^'%>o i%A laii^lkj? -.j**;, 
C.B.M. (Wr.) 229 a; ib. 538 a, 1063 b, C.B.V. iii. 237, Cyr. 16.* 21, 
125. i; H'o^lll^ \l, .«^S[ jU^iixii )i<^i'' nisi in multis ad 
Christum re/eratur, Ephr. i. 451 E, rescribe Jl'oiJ:lfc-.i ; -.liiwU;'', 
ib. ii. 299 C ; )Lsj»( )loo»a jLa^Lboo conjungitur cum alia materia. 
Laud, cxxiii. 84 v. Ap. gramm. adjunctus, annexus est, h. e. in stat. 
constr. positus est, inter nominis proprietates est o»^ l^i^i? Rata^ 1921 •:• \1 _ r<'4\oal •:• r^^OWiX - r^XOil 1922 ilUJ. ^-o y.^ loXllsJ, Ar. uJL-il, BHGr. Pr. 4 v; Loi^lfc^, 
Ar.t_ a .., ^ ,«, ib.; nomen collectivum forma singulari la:^lV.as ) [-!^\ 
ib. 17 ry ^lor^lfcoo UJU ^/ Ijil'ti. o^::*, 1^).^ jooo*, ut i^iai, 
ib. 32 ry nomen vel pronomen sibi adjunctum habuit, Lo^Lk^ 
ji. -. i> o . MN , ut diw»k^, ib. 82 V. 

jlooii. f. conjunctio, societas, jLiJ! .JLa3l .5, BA, BB; it. 

.j-,1 .^^ysi ..lJi .jLa3i .ii'oL;. . . . ]VciA^ .ii'cixu:^ .)p<i- 

jUJl .|.U-iJ', K, qui 8ub 114^ Bcribit U'd:!. 

ll fiSvi q-ut fflZm additur, qui ad alium pertinet, .)Icl^^ jl VVia 

iiUIl .^Uil loi^jS Jl',5ciii.o llolciivi ^ lU'd!^ .lUct:^, K., 
qui ex Hem. de Corpore laudat Ul^cJ,^.^ ]llci^» t-c>: jj^jo frN p 
^*^**^'? ^?*'9 »-«>l? U*? )^^^- Addit interpr. Ar., et postea 
Laiki f f^, sc. part. pass. Aph., sed emph. vocis Lo^m est jloN-a, 
quod pro )lfi*S,t> scribere malim. 

ll aN' o vide sub rad. ILo : dat tamen B B. Jl'ci^jc cum interpr. X-iS, 
Bed jlfiNio, cod. C. 

t^il' n\ , v» conjwncte, Mas. Pec, malim S;U'''S''^; it. fc^lloNio 
ordinatim, Jac. Edes. Ed. Wr. 13 ; it. ib. 14. 

ILoLo^Lo et ILolcL^^ f. conjunctio, awaxfitta, Sym. Pa cxxi. 3 ; 
otlolctio, Ephr. iii. 44 C ; aggregatio, nebula inter stellas est lola^ao 
ij9<J>? lo^oia, Hunt. dxl. 49 v; ap. gramm. Ilolcu^ relatio, conjunctio 
duorum nominum, quorum prius in stat. constr., Amir. 61, 165; Ar. 
iiLil, BHGr. Pr. 1 8 r, 30 r, 3 1 w, 3 2 r / ut cum dicitur j^ o ; l«.s, £ H Gr. 
360 v/ ILolo^so; }a» yud primae personae ajffixum, BHGr. Pr. 32 ry 
)fe».->ii.a*» )loln\v) Ib'.iooi' jo»:Ajk? JAxcu affixio pronominum etc. 
nominibus, C. B.M. (Wr.) n8oa; it. C07ijunclio rbythmi causa, quum 
duo vocabula in scriptione consentiunt, sed in sono difFerunt, neutro 
est oi'fl^.q *3 lo^ llolaivao, Severi Poet. 162 r. Ap. lexx. )LoLcL^i 
iiU^I, BA; it.J>.\.^J^l*^ Jl ,>o ^Laj-^I .iiU^l .S: Ji ^ llolo^iJ. 
"-^ jj,j ^pJi\ -'^c- (Jl '15- 1^ .iiLcl )1'q!»1'oS», Hunt, clxx; it. 
}!'//■. .Iv^ .]l.ol^Jl:o .(iiuo!^ .)l'n9i.\ .)mcL« .oi JIoglXo lloln'Nv) 

'^-}i"~-(^ k^ss y./ )fes.,-7ii>.fii» 0/ ."^jwa-l}, K., qui longam exposi- 
tionem de variis modis relationis, )l'olo*V?&, inter nomina addit, quae 
ad grammaticam potins pertinet. Quod ad scriptionem refert, exstat 
jLoLoiias ap. Ephr. iii. 44, et exhibet K. sub loi*./'; scribit )lol oNv> 
Quatr. ap. BHGr. 31 v, rectius )lolfiS!v<, BA. cod. Goth., Hunt, 
clxx; at )lolfi'Nv> K. in loc, it. sub Ijaajj/col. 274, et al. persaepe; 
caeteri plerumque )lelfi\.x>, quod lloLcuiii significare videtur. Deni- 
que iiUI lloloiia .JULc6^, Lex. Adl. Notand. B A. cod. Goth, et 
Hunt, clxx scriptionem Nestorianam exhibere. 

Jl'cuL'o^ia i. q. )Lolai^, Hunt, clxx sub ea voce, scriptio Nest. 
pro jl'cLjlnS'W. 

jU(^^^ f. COnneodo, Lcl^I? ^^01 lUoiii lrvva^|f€^c is o-ui/^ei/. 

Hex.' 4 Eeg. x. 34. Sic Quatr.; forte sit )Uciiii e jUoJiki. 

)'.)^\r^«;. qui affigitur, de pronomine nomini affixo, ut >* in 
--,-S.v, BHGr. Pr. 40 v, 42 r, Ar. i-jLi-.. 

)L'ojl'aiSklV» f. conjunctio, quatuor sunt jl'ojro^LVsie, sc. fides 
cum scientia, infidelitas cum ignorantia, fides cum ignorantia, infidelitas 
cum scientia. Hunt. dxxi. 159 r. 

l. oX Hier. r) apud, Mat. viii. 10, xxvi. 18, Luc. xviii. 27, Joh. i. 1, 
etc.; Loik ^ e prope, e praesentia, ib. i. 6, x. 32. 2) ad, Mat. i. 18, 
vii. 15, Luc. xvi. 26, 30, Joh. vi. 37, xii. 3a. 

wLo^, pi. J^lo^, Neo-Syr. m. homo nequam, nefarius, improbus, 
Stod.Voc, Nold. Gr. 399, Ar. ^jJ. 

)l'a.Laii. Neo-Syr. f. improbitas, mores dissoluti, Stod.Voc. 

)X, Ar. ]1 institit, ursit, it. ^J importune institit, int. Jl^L* molestus 
fuit, oxXffi-.Tob.vi. [8] Mas. Pro tav nva oxXn Sat^dwov exhibet ibi Pesh. 
)j)lj». ^ J^lkoD .jui J; in versione Syro-Hex. forte exstitit Ji»j ^Jl ^ 
UU, quod potius esset Aph. Ap. lexx. .)I>.Lr.ai- .)^ .f^ .)i^ 

u:^il^s^ y).ii.l fc-U-i» )J .>»iJe <-a^ r^' T^ -J^-' ^- ^"^^^ 
laudatus e Joh. Chrys. de Decem Virginibus provenit, et forte Aph. sit. 

Dat tamen ^^'^y. wjJoJk^f, BA. Etbpe. )}iifX( vexatus, lacessitus est, )>).^&o« |).<^^^ [jL» ^ 
)Lo»J-., Bar-Ce. Hom. 901;/ vulpes )a3 ^ )|.^l^..x> .a, BHCand. 
275r/ 0001 ^-»JXfcoo 1^^ ^, ib. 388 r; BHCarm. ed. Sceb. 137. 7, 
BHCbr. 72 ; uraua est precibus, defaligatua est, ib. 352, 374 ; tj^^oo 
Jk,.aaaa loot, ib. 599; BHChr. Eccl. 421. 3, 513. 22; ^ IJJ^L? 
U«., ib. Eth. 40 r; yooti^o ju} ^)^\^JO ^ Ijoijos ^, ib. 51 ry 
^IJJ^lb'^ ^ )joc», ib. 66 r; ip^Uao yOo>J-» ^o, ib. 71 r; ^? 
Ipikhoo 1^^.^!^ U \o^h \^U» LoajI^o^, ib. 92 r ; ^))^\^ uotolw, 
ib. Nom. 7 v; B.O. ii. 264, Ephr. ii. 212, Jo. Eph. 27. 5, 169. 17; 
Ji^fcjio JijikKi, Severi Poet. 147 v. Ap. lexx. .5. )L'jiI ^ao ih^-U* 
tsib, BA; it.^^. (jL^fcsi, ib.; it. [cod. C. j^l-s] jj^ .jJ ^^W, 
BB; it. t^JLijj i—iJlXijj ^.i-s^j lH^j p-Jj R)^ ^ 'i^l^* 
Hunt, clxx ; it.^^i^ ))^1^, Lex. Bibl. Ind. 

Aph. t^l' lacessivii, molestiaa praebuit, importwne ursit ; ap. Hex. 
o>t)^( irapr)v6xKr](T€v avr6v, Jud. xiv. 1 7, Xvi. 1 6 ; ot^ l^^ao? Oot i irapt- 
vox^i>v uvt6v, Jes. xlvi. 27; jlN v> ivoxKovaa, 3 Esdr. ii. 19; o)S v>S, 
fvoxKriirai, ib. 24; J^ TrapwoxX^o-o/i**, VHh. Act. XV. 19; o)^/ ^^( 
^k. napiji'dx^icrat' Ijfuv TtV€c, An. Syr. 38. 29 ; )Sv) irap€vox^ti, Cyr. 42. 
12 ; nap€iiox'^t)(rtoy, Syn. ii. Eph. 268. 22 ; et cf. i Reg.xxviii. [15] Mas., 
Tetr. Dan. vi. 18; JJivJ Jl |j»o am .ft)l. Eel. Jur. U- 10, quod per- 
peram vertit Lagarde, Gr. p. 85 tAv iir'uTKonov /ir) vrramuuraTa, rescribe 
fifj jrapow^X'JO'aTO) ; adde J,^ fvox^fjtrd. B. rraptvox^rjatt, Aq. Job. xxxvii. 1 1 
forte; it. wLl^^ao, pro ^.fco/ jJ.^:o, oxXaftit, Aq. Ps. xli. 6; Ji^L oxXa- 
y<i>yr](Tjis, Amos vii. 16; icaTa8oX«rxiiT«, Tliren. iii 20; Ji^L Ji ^ oJo- 
Xiaxti; Sir. xxxv. 9; ^X .oX^f . . . KaraKporoUv f)pas, Cjt. de Incar. 
ed. Pus. 72. 2 ; ^).^a9f Xijpcifieir, Q^len. 6 v, cf. )j|^^>» ; An. Syr. 38. 29, 
132.24, Anecd. Syr. ii. 365. 23; )V~.m >.i->N, j>a^{o J^^Iow^a, Bar-Ce. 
Hom.i66r/ BHChr. 138; it.Chr.Eccl. 113.21,369.3, 391. 5, 411.15; 
Jji^jo ]La^.3 oratio importuna, wrgens, BHEth. 28 r; .oo»^ Jooi J,^:aD 
)l^^; cm»"V>nN, Bar-Sal. Com. 1 28 ■»/ yOjiXl ^a/ etiamsi importuni 
eslis in rogando, Cyr. 260. 28 ; y)^:v:«? .ea^joil haereses molestae, noxiae, 
Dawk. Iviii. 22 r; Is. Ant. ii. 66. 4 a f., 68. 3, Jo. Eph. 27. 5; plene 
^JL^Il^, ib. 311. 16; yOo)b«*:^)l^-X '•-^o |i'<,Nv>N jNvi? o'ot, 
Kal-w-Dim. 163 a; yOotV^loMd ^JLu ^I^^>b ^<JU3oi; .a^'ot . .. )o»^, 
Philox.i25r; ujoj.^/ |ckJL(VM,Pat.Yit.74; u^ ^).\w} .<i><m ).^OM,ib. 
15^> )?" >ftN» ou^ loot )^\io, ib. 430 '■/ -o>«JOjii»J? y*^, Sanct.Vit. 
I3r/ f^^t „fcoo^,ZDMG.xxiv.268.ii; itib.xxvii. 567.15. Ap.lexx. 
^y>s-»' ^^"0! ^_5iUT)l.JiJ. ,ao -jj^i.^, B A ; it. ^p.Lij yfijj )SJi, ib. ; it. Jiii 
jiojjJJLoJj (^J>J. ib.; it.JJLij db^ao J^ (./^ "/^ '^^^' ^^ J it- •*• J^**? 
kiL<ij, JIjj tS^j ^iJj ^^Ji} lH^ J^ ■««! V> , Hunt. clxx ; it. 00 ^^' 

m\j ijj^i ^'^^ -lit — s:)) j4.r.A^ .>^l\^\^r.5> a-j:^. 

K., qui ex Hom. Rhyth. laudat ^ t^°*^ ^^ ^ii? l^^r^ )»»^* 
^i' ]^So^ >fi^ Jl y/* yOe»IioJ.30 s^. Cf. coll. 367,1435. 

Ethpa. li^Xr vexatua, offensus est, ^ [^'"t «■ 0/ 1" " ■>^ ^ "* ^ 

Cf. BHCarm. ed. Sceb. 137. 7, 8. 

Ethtaph. )^lXi* vexatus est, j;U, ^ Ji^l^ao «j/ >/ tan rtya o^Xg 
dcup6vtot', Tob. vi. 8; Jl^l^oo ool Jl priKtrt o^Xi;^, ib. 

\'loi^ m. vir importunus, molestus, Severi Rhet. 132 r. 

\U^ molestus, importunus, BHCarm. ed. Sceb. 107. 16; ]~-'- 
jtC^, BHEth. 27 r; JL^p^ Ik^U, ib. 99 «; ))-jX ).=.**, Ebed J. 
135 v; yjJjLS. ^^^ consuetudines tuae molestae sunt, Ephr. iii. 470 ; mulieres Jl-JUJik, Is. Ant. ii. 66. antep. ; Ho^fc^y Jj^J.^ js^, 
Jac. Sar. 126 »/ Us.*,,; \u)^ \^, ib. i28r;'ib. 3671;; Jju).^ JJLm, 
Jo. Eph. 264. 21, Curet. U^)^ contra fidera cod.; JVJL^ l'^^> Knos 
Chrest. io6. 13; )1.J-J^ Jl jlcuaii., Pat. Vit. 65 ry Jllji*. Uia 
JLoiflk^a?, ZDMQ.xxix.n3. Ap. lexx. ^^SLi-* ^tX^ -t^iLdl jLo., 
BA; it. i^i^pj^J^ .5w» 8d ■f.f t^hf^ -y^ )>fJ^. BB; it. JiTj^ 
t5*hil .u-iJlSo- .ysSL .jj^Ju, Hunt, clxx; ii.j:jS\\ uj^ULill, Ibn S, 
Thes. § 30. 

]LoV<^ f. importunitas, molestatio, vexatio, pi. jlojCx^, o-oxXijcrew, 
Hoffm. Arist. Herm. 28. 24, 29. 31 ; oxX^<T«t, Cyr. 330. 18 ; BHCarm. 
ed. Sceb. 124. 11; )..\w )^iO )lb>.A.*ia> jloJUJ.^ . . . eil^w.^1, Ar. 
U-Jj eyl;Laj"l, BHNom. 28 vy B.O. iii. i. 183, 496; JUlUJlX'^^jo 
\euim U^scukO, Sanct. Vit. 166 r. Ap. lexx. .(^^iSl JljiiS s\o Jl'oJ-pi. 
jr^iJ' .*-ii\y .c-ij'ljC- .ili^ .^ .^5lj jUllj oiiJl .^UDI, BA;'it. 

II N 1923 rcuA _ nf^\\ •:• •:• ^ri'.ieuA - (<L>cu«l 1924 wJUy .^.Jii\SJ .^UJ . . . -Lio*! jUiif Jylj UJJ155 H'otpi., BB ; it. 
•Lii».l .j\jii\ .jl:sS\ .Uu\S3^]loUC^, Hunt, clxx; it. \i'iilf^ ILo')-*::*. 

£., qui ex Horn. Kliyth. luudiit jl'o'luplo f--- Ui>3 -. /n^ ?Oi^. 

Hjiik f. molfstia, itnportunitas, ox^tipia, Koh. vii. 26 Hex.; fVo;^Xi7- 
<r«, Aq. Sym. Tlieod. Jcs. i. 14; Uiij; )l)l^ oxXv^nt ray KpovafidToiv, 
Cyr. 181. 9; Jl&jk-v^kO jL)*!^ oxXor «tai Supvffoc, ib. 397. 26; o;(Xot 
(0i(k>riKuv (Ppoyniaf), S. Chryst. vii. 28 B; it. \il^ Ximij, Cyr. 9*. 15; 
\rjpos, infptiae, vanihquentia, Galen. 8v; Amir. 78, 183; )t j N- 
JLif Jfc.a»o.o, BHCand. 6 v,- BHChr. 213, 269; UJ. ^i? )1)lX, 
BHGr. 35or; JLjiikr )-rfa«f, BHEth. 71 r; JU-j» IjX, C.B.Af. 
(Wr.) 897 b; Cyr. 177. 20, Is. Ant. i. 226. 6, Jo. Eph. 30. 8, 79. 7, 
83. 16 ; yOoMVi^; )U«-oo(' oili^, Philox. 6 r; otljui. ^a..^; . . . impor- 
tunilatem ejus, Pat. Vit. 430 r; jlji^ "^^ja^ r^>'>^' Po*=- ^- 7 ^- ?•• 
ILl^, BHCarm. ed. Sceb. 121. 18. Aliaui pi. formam dat K., sc. 
llojLi:. Ap. lexx. .._4JL^1 )loUCi. ^^ ili-i^ ^iVl Ulij. 
jj'Vlj ijlUl .JUJl -t^iiJl .-ZjH\ .0^ j:^ ^ .oltt tao, BB; it. 

IUi-Jl:^ j^, Hunt, clxx; it. .5. .JioliLo .51 .1J» Jl'i:! JL'ti 
.^i^l .)l'ciKVj£ .Ui^cfo, .ILo',-.^^ Jlo'^r.Ul^'.floK^ 
i-^lXi .iiiw* ■jj^\ -JIaJI .ftUDI, K. AfBxa capit eodem niodo ac 
Jkoaa-, sc. «Lfc2, ^L'jiS:, etc., pi. wL'j^,, ^LIC^, etc.; it. ^l^Sfci, yl'^l^, 
etc. Quid affert BA. vide sub )loJ-lis.. In cod. Goth, est ubi ded'it 
Hoffn^. Jl'jik, cf. no. 1946 ; it. 7194. 

I^ijki^jtf vwlestus, importunus, noxius, )k.^jLiia» oxXa'fouaa, Aq.Prov. 
vii. 1 1, cf. Field, ad loo. ; \ripi>ir,t, Galen. 6r; B HCarni. ed. Sceb. 20. 8 ; 
U—.jDfc..oo(')jAi>io, BHCand. 296 V/ )j|iij»j Jl<i*iw, BHEth. 71 r; 
Ax^ipos, Cyr. 227. 3, it. ib. 354. 21, ubi plene UlJLao, malim )jJiii.|Lsb; 
J.^ ft; J? llS^CikSo )la*i-., Galen. 6 v. Ap. lexx.y;j^ )ji^, B A ; it. 
[codd. M. et C. ^j^] ^yj><4 ^^.Ul ^j_^UJl .^^^.ijil . oZfl. j^ ^ / JJjc^ 
U '(^ ^1 ^jLoVl.BB; it. )i:*^,ib.; it.i^.Li^ .iuu^ .-L. UJC^ 

^^Uu, Hunt, clxx; it. jJloco M'"*^, K 

jLcLiJi^jtb f. molestia, importunitas, oxX^crit, Tit. Bostr. 63. 31* 
)iflM> wJL^f jlcuJii^sD, Caus. Cans. 87 1>; ZDMG. xxiv. 268. 4 af. Il'oitlkoc f. molestia, noxa, ^s'i^ •«, BA, ubi jtojjCikjKao • it usodl^ Zeaio* insula, Anecd. Syr. i. App. 23. 

UL^^ Leshius, e Lesbo oriundus, C.B.M. ("Wr.) 115 a. 

)i^^ Neo-Syr. m. trepidatio, tremor, Stod.Voc. 

}*oJ^ vide infra fiCk. 

Uji^ nom. vici, C.B.M. (Wr.) 492 a. 

ypi. Neo-Syr. necessarius, Stod.Voc, Ar. ^1. 

ya-aj:^ lepidium latifoKum, ^ ^W .^-'JI, B A ; it. ^ , ^<^~ 00. .p> . a*S)lii. 

Cf. Jlj/'col. 37, it ^^fki-i, Ibn Bait. ii. 115, it. Diosc. i. 320. 

?»iL Zopw coeru/eiM, lapis lazuli, qui jiojCiS:, Laud, cxxiii. 303 r; 
it. ?»o>i^ cod. Hunt. XXV, it. ,ji:i, Ar. Ijjj^, BA; it. .>j,j;V .5 .)?>j:i., 
BB. Voc. Pers. J^^( s. j,^^ /bpt* ia^wZi b. cycmus, Lex.VuUers. 
Cf. Lagarde Ges. Abhand. p. 62, no. 157. 

J-i^. pl- ]y^, Neo-Syr. f. luxwries, Stod. Voc. ; it. cupediae, Nbld. 
Or. 397, Ar. i!ij. Ar. Jl, fut. UiJ, abttersit, abrasit, delevit, Ps. li. i, 9, Apoc. 
iii. 5, vii. 1 7 ; ap. Hex. UXsai^ £„. .'f nX.I^o., Gen. ix. 1 5 ; JU:^ |-^^^ 
ycul i^^u^^v iiiiK,,^a airoii, Jud. xv. 16 ; it. «faX«'.^«.-, 4 Keg. xiv. 27, 
Jes. xlm. 25, Jer. xviii. 23, Ez. ix. 8, xx. 17, xxii. 30, Ps. ix. 6, 1. 3, n; 
a,raX«'<^«v, Gen. VI. 8, 4 Reg. xxi. ,3, Tetr. Dan. ix. 24 ; ui...\, «rp.'^ 
/«. Job. IX. 17; fc,..^ A,Wa, 2 Reg. xxii. [43] Mas.; part. pass. U^ 

-U^ ,^d.«rras Job. ii. 9 ; f. Jfc_^ .•f,X«^^e^, Zeph. ii. 9 CUm Schol. 

H^o U:»., )U-ii.. It. lo^.;;^ ^.^^ ^j,^j,j, g (^^, ^ j^ . ^^^^^^^ k, BHChr. Eccl. 51. 9; x'tOA Un" l^^, Bod. Or. dclv. 124 t>y 
B.O. ii. 118, iii. i. 117, C.B.M. (Wr.) 7 a, 8 a, 836 a, C.B.V. ii. 21, 
iii. 27, 31; y^^l t^a\(tij/a, Gem. Cor. [jo. i e Deut. ix. 4; - rp \ 
(^aiku-^ov, ib. joo. 4, ex Ex. xxxii. 32 ; wlct^AflB m>>>,, Dawk, xxxii. 
34 v; Ephr. i. 361 B, 534 F, 543 A, etc., Ephr. ed. Ov. 280. 3, 31a. 18, 
Is. Ant. i. 276.7, Jo. Eph. 111.17, 119.20, Off. Mar.oso. 2,)lS. 4, etc. In 
his est ubi de scriptis obliterandis usurpatur, cf. C.B.M. (Wr.) 1036 b, 
it. BB.8ub)fc.-aofc<^col.779. Ap. lexx.^jA' ^y-. jj?^ .Uii*. ^ Jx^XT, 
BA; it.^1 ^ L^' ^^1 .y^\ ...Vk, ib.; it. ^^ Ul^ ^ ^i^)', 
BB; it. Ls*' .olto is ^/ u-X, ib. ; it. ^\ ..«,\, Ibn S. Tlies. § 28 ; 
it .j-^. .,^1 j^ ^^ .^(''.Jl^ .5. y-fii.t/'.5i- .UiS. .luli^ 
t^jxi, K., qui ex Hymno Feriali laudat JLaodro <fi^a> ^ \r^S. 

Ethpe. w>«i^L/* deletits, ahatersus est, lu<^M t(dXfi<peg, Hex. Jud. 
XX. 17J et cf. ib. Ps. Ixviii. 29, cviii. 13, Prov. vi. 33, Ez. vi. 6, Hos. 
xi. 9; )i«ii \ V > f'$a\fi<j>Ori<TeTai, ib. Sir. xxxLx. 9; t..,^\too? | ■ *» -^ 

J>*»-^ft»50f Jft-ft.^iii KaBas dirdKfi<l>tTai 6 dXd^aarpoc dTrakttffiofifi'oi, 4 Reg. 

xxi. 13; BHChr. 123, 162, B.O. iii. i, 542; ^oa^.^.^ ya-^U e 
peeecUis vestris absoluiionem hahebitis. Bod. Or. cdxii. 18 v/ C.B.V. 
ii. 492 ; ne picturae colores .o.«».\.t«-i, Ebed J. Marg. 332 ; Ephr. 
iii. 209 E, 453 A, 475 F, Ephr. ed. Ov. 287. 7, Jo. Eph. 121. 4; de 
terris vastatis, Is. Ant. i. 276.7; ap. gramm. elisus, suppressus est, 
U»X^jD Hot/, ib. 55 r; ).w-Xfc.» SS/ Jkw-uo, BHGr. Pr. 70 v. 
Ap. lexx. ._^> ^ ^ ^J^ ^ w-^tr, B A ; it ^. \^^, ib. 

Aph. ,J^l' delevit, n,J\>t\\ (^a\ti^at. Hex. Ez. xxv. 15; jJbw', 
Ephr. iii. 496 F. 

UgL^ m. deleter, BHCarm. ed. Sceb. 41. 13; it expunetor in 
libello precum Syriaco, G. F. Ap. lexx. .^ .'U* X^^-^ ,|! «V^ , 
l«ikO Ui^ ^ H^f oo) .0) .^is^ \io .fc..ajs .i-/, K., qui ex 
BHCarm. de Caelo laudat locum supra citatum, sc.'^.^i ^JuilXf 

)m»^ m. deletio, i^dkeiyfris, Hex. Mich. vii. n, cum schol. f--S 
U^; exhibent lexx. sub liik, et al.; it .U^J*. .5 V--'v , \'.^.\ 

Uo ISoLo ]S,^J.i, )4*|5 Jili^fco^^^o . . . Jl'ti^^ .)1'«^j:u» 
^1 jUi-1 M>1 .^^ .^' .Uli^? j^iV^ U», K.; it .j^ 
jh*i.ij .^U*', Lex."Adl. " ^^ 

IL.^)^ delebilis, )x-«ii.toD Jl )u»?oiQ.i., C.B.M. (Wr.) 1998; 
)*-^*-^fc-^ Jl Jl^, Caus. Caus. 141 v. Ap. lexx. ^Js:^, Lex. Adl. 

U'oLU-Xfcoo f. deletio, e'^ti^is, Hex. Job. xv. 23; l, oiir^\ tj!c 
]i^, BHCand. 371 r; '[^\ Lex. AdL 

», •> M N i V> i. q. Ar. v^^^i cf- «fla-u»cL..Jo»-»Ajoo( col. 1022. Adda 
iitiil »j (jy^jo (^jJl vIj=^ H^Ny) ventilabrum. Hunt clxx. 

tcL^, Chald. I^np, vox formata e rad. J. s. JL* et praep. ^, 
solus, sola, solum, BHGr. 23. 2, 30. 3; jcu^ 00. ille solus, poetice 
pro «oto?cLi^, BH. in Eosam 10. 15; aAo, ?<\,.\ cuo'co ille solus 
potts est, B.O. i. no; it ib. 125, 127, ii. 159, C.B.S. 210, Ephr. ii. 
446, 655, Oe. Mar. ysi. 3; it. cum suff. w?a^\ ego solus, iyi> 
^i-or. Hex. Job. i. 16, Jes. xliv. 24; ^jcLi>. ko/'to solus, B.O. 
ii. 75, 0£ Mar. 1^. 6; ^ja*,iK ^j Jfc.^>Ji^ 8tra«i/xaTd <ro« m'^'ov, 
Aq. Sym. Ps. Ixx. 16 forte; -cofci^ *j7 "^ omnw Aomo solus, 
seorsum, Ephr. i. 213 ;^ i-fcu-^i. sola, Job. viii. 9; Act Mart ii. 
238, BHGr. 30. 6; OM?cwiv larii^/' naws soia, h. e. rectoris carens, 
Ephr. ii. 451; yo'oMjolii. seorsim, yo'oMfoL:^ )to? j^Is, ib. i. 150. 
Valet etiam solummodo, dumlaxat, B.O. i. 106, in, 130, 220, 480, 
iii. L 529, 538, Ephr. 0pp. Gr. ii. 401 A. Cum o compos, f i^ 
vide supra col. 532, et adde n6mp, Cyr. 14. i ; Jl/ .o« f cwiva ^j oX 
oi M-J- ^>^d, EuB. Hist Eccl. iii. 4 ; ^ja-N».3 Jly>^ ,v r^ .'«X,^<V m<5>T7, 
Eel. Jur. 69.19; inorando-oiofcLiviJo;^/^ ^^..\\^^y ^^jcw^a 
solicvm DeoMlo loquimur, Cyr. 155. 22. Ap. lexx. jdLivi .« f d 'n. N 
IT^*^;"'*^"*^ «aoik«io .jfAju .Ui .ililj.*.j .i^jl .Jl'a.f<i»ik ^ 
i»o ^|<i^ .iMto.*^ . . . ^-JoLii. wo.otciM:5^, K. Laudat etiam 

Ki>(to«^ seorsim, separatim, Karapdvas, Hex. Ps. xxxii. 15, Jer. 
XV. 17, An. Syr. 206. 24, Syn. ii. Eph. 281. 14; Kaff iavroit, Hex. 1925 vyiA - rcL..ieLNA •:• •:• t<i\cahvLeiJX*A - <<&mX 1920 Mich. vii. 14 ; icor" litav,'V'H.h. Mat. xvii. 19, ubi in textu W^?cij»N., 
sedBars. iv-.j?cti»2i.,ut scriptumest ap.VHli. Mat. xx. 17, xxiv. 3, Marc. 
iv. 34; lita(6vTot, An. Syr. 32. 21; o*A( t><t?c\».\ ijiovoiiaxi<T(v, 
Hoffm. Herm. Arist. 86. 29, coll. c. not. 157; BHChr. 370, B.O. i. 
484, ii. 220, iii. i. 228, iii. ii. '812, Ephr. i. 529 B, Jo. Eph. 70. 13, 
Off. Mar. ^i. 8, Sanct.Vit. 63 r, 2151). Ap. lexx. iliU. fc^^Jjcu.^ 
»jka.j .»LibVI, BA; it. .yU .iXa-j .t^ V 1^%>^ ooio Ib^i^cL^, BB. 

)u^cu<^ unicus,singularis,solitarvu8,\^}a^,^ 1''^^*? "pyn^ f°'"'XV'i 
Aq. Jer. xxv. 38 forte ; u.^? )^~.tnMSS r^v fiovaxr)v ftov, Aq. Ps. xxxiv. 
17; )jl) w>r?ia.««. N , (sic cod.) fiovoiavoi, Hex. 4 Reg. v. 2, xiii. 20, it. 
BHScbol. ad 4 Reg. v. 2; |j> .a«?oj»« '\ iwvorpimoi, Hex. Ps. Ixvii. 7; 
)j> w-ja-ik. )s»o» C.B.V. iii. 545, ubi cod. alius )La«,^«<»; )*30f ; 
it. \j1 ««<?Oj«i\o Mk}/ M>»fo,««N )uLm ^I'or iMvoeiifjS Koi iiovoTponoi, CjT. 

70. 11; it. jX^I j,iii,\ |j) w^oL^, BA; it. jtii.., BB; t»;(u«^ 
fiovoi, unicus iilius, Tob. vi. 15 ; aves l^ll^aun^ quae solilarie degunt, 
BHCand. 52 v; |y>;a<.X, de Deo, BHChr. 221, Ephr. i. 129; )^fa<A> 
)lfi'^Nv<'>, BHChr. 244; vir ooal w;aM^ = suae aetatis phoenix, 
BHChr. Eccl. 829. 17; solitarius, JJjoLX jUo?, B.O. i. 455; UijJ 
liI|n<«N, ib. iii. i. 124 ; sed singularis, ib. ii. xxxix ; peculiaris, [mj^^^ 
mLoj^oooxo wot )tl»ffu>\, C.B.M. (Wr.) 802 b; valet etiam tcmtimi, 
Deus U?a«»'^ t.iNo ''^a o^ non universum universale tantum est, 
sed . . ., Hunt. i. 347 tit.; adde )iv>N({ >»;fi*..No |j&^ w?<v»\ colore 
et sapore uniformis, Bar-Ce. Hex. 171 v; UaX mJ(i*..S ftov6<ji6aXfiot, 
"VSh. Mat. xviii. 9, Marc. ix. 47; jj^ toI;o«>\ novoncfmrft. Hex. Ps. 
xxii. 22, i. q. \jia^i boves unicornes, BHSchol. ad loc; JI/coa** >.{o^\ 
dictator, cf. ^cu^j^ja.^; col. 890. Ap. gramm. singularis, in numero 
singukvri, BHGr. 10. 2, 7, 354 v, 356 r; )J;a<iJ^ )o«J&Jk nomina 
singtUaria, Gr. 15. 9; IklfcioN )j)is in modo singulari, ib. 13. 4, 356 r; 
it. disjunctus, opp. affixo, formae pronominum duae .|j'^ ytf )^?fi««\. 
u^ltia <f^} t.ftnio, Severi Gr. 4 v. Ap. lexx. .olw ;a u,*^ )J?o''«.\ 
d t^ V (/JJI J^^^3>pt .im-^.^ols ^( \»,}^ iA oi^ ^-^y oo) woto]^/, 
BB; it. ^ ooilotJOGLib .)tlIt ot « \ .]]^;clL^ .|J? ci <« \ .)>I; a <. X 
^Ixsfc^l .^yA\ .ijiX\ A-f»^l .)i«5?T .Ut*I^ )**^ •« .)l'a.j<i»ik 

..ooKto<«N . .aA.»?n«iiN .^}clm>.^ .e».,»t' i »» \ .y^t OwN .>>«f o ,»«i \ 

wotsufSLX .^fcui.^ X^) wJ?cu»^ .|J), K. Consentit cum BB. 
Hunt. clxx. 

IL'cu^Gu.^ f. unitas, ij /lora't, An. Syr. 32. 5, Cyr. 288. 4, Arisi ap. 
Hoffin. Herm. Lex.; it. ]l'a.tii»iii. iwva&ts, ib.; Jk.-?QaaiJot oiIgu;gl«.^ 

I) ToC paTTrlafUiTos ivSrrjs, Eel. Jur. 79. 2; jjj tcut CwS , ^ iiovorpoiras, 

simpliciter, Cyr. 232. 20; et cf. ib. 184. i; opp. Ha-K^L, An. Syr. 
32- 5, 33- 28, C.B.V. iii. 229; opp. )la^ik», ib. 250; BHCand. 77 r; 
)uLa*GLO oioA la«to««S\ ^oco, BHEth. 10 r; ^; )lo)i.. ^n> 
|l«^&s:« )l-^"f-'rA, BHHier. 298 V/ Uo*^i Uof Ha^jo-.^, Severi 
Ehet. 94 v; it. )L'a!.|cu^» unitas, Off. Mar. oik*. 15, Sev. Lib. Kit. 
15, opp. \lio, BHGr. 10. I ; adde )iiko L<x.?cu.^ unitas scriplvrae, 
h. e. orthographia, qua fit ut unica scribendi ratio sit, cf. }-.»;^Lio/ 
coL loi; it. solitudo, vita solitaria, B.O. iii. i. 499, Sanct.Vit. 96 «; 
)l.<ijfo r r \ ^ t.iJioj U- k-^, Kal-w-DIm. 86 b; \j1 l<i*?a-ik 
mores solilarii, Severi Rhet. 78 v/ singulantas, )»? la-ja-^ik 
dueUum, certamen singulare, Cyr. 413-4; l^-'o^Jo Icujcu^ imperiwn 
unius personae, Off. Mar. o»aL 7 ; ap. gramm. nwmerus singularis, 
BHGr. 84. II. Ap. lexx. ,^lj^j ililj.»pi [If^x.^ o»iaoo H'curcLik. 
ttv„ \-> Jo» ^i iXa-y J/iiil, BA ; it. iljlAsy .»X»j jl'curcu^, BB; 
addit V^, Hunt, clxx; it. .iljlj.4..j .i\^'i\ .|l.'oV-»t .)LVj-j»» .« 
^i»^ " .M, Iv. 
kwj-tcui. seoraim, Mat. xvii. 19, Marc. vi. 32, male pro l^lfa-ik. ,^ ;\ ^ Heb. ^rb, Chald. Pa. TH^, Ar. ciy^, fut. ^o-^ Hna»<, 
iamW«, I Reg. xviii. 38, de igne aquas in fossa quam foderat Elias 
delambendo; i^A ->^ ]i^, Jes. xlix. 23, Mic. vii. 17; X«'|ovo-f, Hex. 
Ps. Ixxi. 9, sed ^->V-«f>^, Pesh. ; ^cLiJ »ieX«'f<i, ib. Num. xxii. 4 ; 
I^^^Y^^ ^♦s-.N. ) iav C.B.M. (Wr.) 898 a; metaph. de igne oblationem 
consumente, Aphr. [w. 7, 14, 16; flamma Ue^I fcJLiI, Act. Mart. i. 
256; it.ib.ii.iio,iii,B.O.i. i68bi2af. Ap. lexx. ^^^^ «^ yoa-^ 
^^srM ci>*l»Jb, BA; it. ^^y^ uj-^' ^^' ^'"'*- *'^' '*• 't^ .(Tt^Si )ifl V. >«oKT>''>.S'v> .mo; .uUJb ^^ -^-"^ -(J-*-^ .A— J 
|i.\f>»M E3.~ «fA 13 ycL.nN.t )l|'* .^A^]^ Uao) ).Alk-.x [Ps. Ixxi. 8] 
j^lw l«ao*A |jf •l^-'^ ^ VfA £3^0 .{-»(', K. Reapse Peshito 
exhibet .f>»')^,> et Hex. .mM\». 

Pa. ■■-'^ linxit saejw, ooei . -S..V'«n cV/Xrixov, Luc. xvi. 21 Pesh. 
et VHk, sed ^.')i.\vi ooo* ^L/ f">'^~ .0..} U^^a I^o^? .o.N^o)j> 
Sko u.*.oj»o ."^ .fi-.&3 >««.'i\vt |.*.ia< As ^o^o ."^ .a^, BA ; it. 
^ . .•^mS,v> TTfpiKti^vTtt, Par. Pat. 31.7; oti^N t'^^.o ..J\>ei, Aphr. 
^JOi». 9; it. ib. o»&A. 18, i^>. 7; tA«.S.^B, BHCand. 274 r; ^■.•<,.Nv>, 
Cyr. 310. II. Dat etiam sub )lci'^»iSif» BA. oom ^^.-timSv*? ;.>^<^.lo 
'^U.*«X ILorff/ ot^, Bed K. exhibet . ...oNv, q.v. sub ...'>\. Adde 
^y,..^. ^ji.iN.v), Hunt. clxx. 

)a«»^, it. )a«^, Hunt, clxx, m. plantago major planta, . o^Ba^.^Lii/ 
)iaj»\ woiolS»i;, Galen. 18 v. Ap. lexx. J^ ^LJ .n )a«^, BA, 
addit i^^^JULi Jluj ^j»j.Jui'i\ J^l jAy cod. Bernst. ; it. .oi Iam^ 
IamXo .I;::^^ ;::>>a> ^to ^jga ^/ )> r> <. \ . . . J.«il ^LJ ]i^l ^a^ 
]^l ^ .^a, o^ )i», BB; it. u'j^JiJi\ J-ly»; jUl J^ U-^, 
K., sed ^LJ .U;^wJ;{o .^ Z ^ S .j' \.\nm. ooto \iiol ^ji^ .« [^^\ 
jjLijUy. ^l^^^ )«j)a«^jjkj» .T.L«ijl (^04^ ^UT,Jl-.^j .J*il, Hunt, 
clxx. Cf. i^xi^ ^jUI plantago asiatica, Ibn Bait. i. 23; it. i^^^JLwl 
plantago psyllium, ib. 132; it. .Llil jjii ocitan^um capittus Veneris, 
ib. ii. 99; it. J^ jjLJ plantago major, ib. ii. 435; it. yom\^^i>/ 
col. 393. 

H/.N m. linctus, (j-j:" , B A ; it. viyUI^^ y^— Jb. ^-WiJl . . . i_^, 
BB ; it. aIJ .yJ., Hunt, clxx ; it. ijUb .S .^_^l .^j^\ K. 

)l'fri..S,io i. linctus, i«^ >^«V-a .yoj/ m« .)loi.iSiv> .]Laau.i^La» 
,j»«U' .^jLJUl j^ «JaJJI ykj ."^UitX )La*»/ o»isk ooot ,->a«ii^j, BA ; 
it. Ji.. ^LJJI ^y ^j^^ .^1 .UCi^ .5. .ll'o'.-^Sv. .5. JL'ciwilso 
»^j wICJI, K." 

.■»\ Hier. Unxit, Pa. part ..n..>»if> lingentes, Luc. xvi. 3 1. hlanditus est, Ua^^ikjoo oC^ )b«».V.^ .a, de mulierc, 
BHCand. 390 v; ttmN mnJUt^ w;a. |u>/, Pat.Vit79i>/ adidatus 
est, yfi«f>..S^io .(imSni; ^.^laD; yOJo*, Cyr. 299. 21. Ap. lexx. 
uti'x> ,_^i<i;) .»:0il^ )t\o ^i* .•n..>r,v), BA; it. ^""^^ -" ^^^ 

^j,V»<i.*, BB; it.t-^jJJ i_.oJJo .(ja.- j .;. ! A^!>:*~^ ItNo .■^<..Sv), Hunt. clxx; 
it. .pJ^- .U» U>o UlLS; )1.'qli]^glx.X ^ .,.n..SV> ...^.X 

Ethpalp. uOj.iXL/'' &i!an<2t<tt« captus est, !«•!■. Si to >*j/ V? ri /ujitwi 
<ralv«Tdai, VHh. I Thes. iii. 3, e correctione Whitii. 

U^,«.nt\ m., i. q. )fe.no..r>S.. 

ItCa-A^^^ f. matitatio eaudae, hlandities, j , — *-** )^ -X..,<\ 
|-»>-r,N. o(:^o»3 ohitJ^aef )i'>No ^^ .ot .i,«i..n..U, Hunt. clxx. 

|A.cut«X m. adulator, blanditor, )jl<v>^S,, Cyr. 274. 6, 7, 295. 14, 
309. 24, Cyr. eAWr. /. 2, sed l^a^oX, Cyr. 312. 8 male. 

UI.fn..S i.q. i»fc»oi»N, BA, K. 

.l^c^&M^, jjfeCa.nSn.S blandiens, adulator, Wpxaii/r, Hex. Prov. 
xxvi. 22 (=>raiwCpyo;, SoXtos, dfrarciui', Suidas) ; pN > (inn's} m'o) |loi'V< 

U->IiaX o»^ t^^ BHEth. 60 v; yts^oa^^ )oop V;, ib. 93 r. 
Ap. lexx. J^i*^^ .ji*^' .)ii« ^it> .)jk-*- fi . '^ '« N . ^'■■"•'mN, BA; 
it. i^j^'ill jjkj tir*^' jJuiJl U«»» ^lo I fs^ f in jnfe^ oT . N , BB; 
it. II ■mjI fO woiau.{f \jj\a «m^^; oot .7 .).iii<- JY> .01 |Jl ^ « rii » 'S . 

^ « ^ >., Hunt, clxx; ii IfeLitsJ^n a »S[ .IbLi^'o" f» ..S )>jt.' » n*'\»S 

.)JL'«AOUb .)la^<000 .UtokrCk^ .0) .)l'cU>ljt.< \'l » S i ^ OOiloCOCLM. 

jjuji .,;;l«^> .J^^\ .^lii ..jLiii -oy^' .Uooix. .i^lj^ScL, k. 

jLcutCikGuaji^ f. hlandities, adulatio, j^JUjJI, BB; it. .— . j .;.) -J^ 
i.t.x**' i - ■ -^ « jl.' .el. jr.,), Hunt clxx; it. .)IJl .llfcut. .jLok..^ 
cj>i. .JkJuj .(»I-aJ, K., qui 6 Joh. Chrys. de Davide laudat Uaoa^ 

^ " ^' II N2 1927 "pM^ - W > u\ ^omI 1928 


v-^..n: Neo-Syr. odor« indagavit canis praedam vel escam, Stod. 
Yoc, Gr. 82. 

)'^''^"'S Neo-Syr. m. qui odore exquirit, Stod.Voc. 
|^\r'^-'< Neo-Syr. f. indagatio cum narilnu, Stod.Voc o*'~v Heb. D[y, i) edit, comedit, a) pugnavit, Ar. li' cihavit, 

oceidit, sed etiam consolidcwit, adhaesit, et in conj. iii et iv juttxdt, 

fut. < ^^N* , concordavit, eongruit, eonsendt, .Q. tP i«> \ <? \oe» icj) Ifj-ili^, 

Ar. ^Jyii\)J, Bar-Ce. Horn. 54 v, 55 r; )? -1):^ n a n u«X Concordes estote, 

Is. Ant. ii. 396. 5. Usitatius partic. act. ji<i^ ivrpixi'. Hex. Sir. xxxiv. 

(xxxi.)23 ; »<1S? (ip;«{f(Bi',Sym.Cant. vii. 9 ; ^lo ^ ^ <5p^«,Prov.xvii. 7; 

\^S^ipiu>iov,Axi. Syr. 150. 14 ; )>>tv>\ liTft.'.N Jl imoKafitlv ovK ApiioTTd, 

ib. 18 ; t'^--^ Jl? arapfiwrror, Cyr. 78. 24; ).V>,i.\ Jl f<papii6Cov, Theod. 

Mop. Vi». 21; j?o» *.!?? jlb>Aao J-VKm"^, ipii6(Tfifv &i> 6 row'tS* \6yos, Cyr. 

261. 3 ; f>) \ ■ wx .".x J '^■^^i <Vi AppoCovaiv avT^, Aq. Theod. Prov. xxv. 

II ■ |iCTl f<oi\. . </N " \ « -.y ^ Ta dvTjKOvra fir (TaiTrjpiav, Clem. Cor. 01^. 4 J 

f ~N -'- '^ iIkos, Cyr. 269. 12; t V) j^ \ JIf Ti dn-fiiciir, ib. 255. 16; 

ii> .ws-V^ ..S,.[^ aKo\ov6a to'h . . . , Theod. Mop. 1^. 14 ; adde ^^joi; 

if> ■'■N. Jlj «j^9 d(riiii.<f)op6v T« Xrfdv, in Graeco male scriptiim (rvfirfiepov 

avTiXtytiv, Eel. Jnr. ^. 14; p«'«S avoKoyov, Hoffm. Herm. Arist. 3. 3, 

9. 43:; J"^ -S fv^rror, cf. .flBa^|la*|oi col. 961; in caeteris libris, 

deeet, Athan. Ep. w«^. 4 a f., BHChr. in, B.O. i. 221, 227, 294, 

Ephr. i. 127; convenit, aptus, congruut, idoneus est, BHChr. 176, 244, 

388, 390, 391, 403, 424, 486, BHGr. 66. 12, 67. 4, 86. ult., 87. 4, 

B.O. i. 288, 310, 478, 481, ii. cxxii, cxxxix, 79, 173, iii. i. 145, 151, 

334, 343. iii. ii. 684, 846, C.B.V. iii. 543, Cyr. 128. 17, Dion. Jb. 14, 

Ephr. L 181 F, 343 E, 355 C, 369 A, 383 C, 404 B, 505 D; UsJLs 

«>r-S ?, Jac. Ecles. Scbol. U- 2 ; ^«,v\<.>>. ).-»\S o«^? l*^'^! F&t. Vit. 

37 r; )i:<^»>>.o |uo»X, Theod. Mop. 1^. 20 ; . . . t w..Si dignus qui, 

B. 0. ii. 249, 251. 

Part. pass, i^mm^, )>^...\, 1) act. indignana, minax, Herodias 
et^ Loo) )<^---\ eV(t;(fi' avrip, ei infesta erat. Marc. vi. 19; |u?oi^( 
01^ |-^.-\ » Jac. Sar. 50 r/ );ot^^.X ^ lfi ,.<.. 'S , ^^^''^d iracrqs r^i 
KTitTtat rrri rouru ayavaKTovoTit, Clem. Rom. Bec. I'^S, 18 ; )l^<;a . -~|N.i% 
t *" . -N. rrapayavoKTfi Tracra t] Krliris, ib. 22; e»S^ flViS OOot « «W««»\ 
miniiabanfur, Anecd. Syr. ii. 80. 21; IL^<a^ tt*««^,? I»s>^, Bar-Ce. 
Horn. 193 v/ BHCbr. 219, B.O. i. 119, Doc. Syr. Jl. 16, Ephr. iii. 596, 
Enos Chrest. loi. 3, Jo. Epfa. 115. 6; jji^i Hi^^o Ji^OjoiS. ^ wom, 
Philox. 131 1>. 2) pass, minis imjmgnatus, iiveiXrjpfvos, Theod. Mop. 
M«^. 2 ; poenae constitatus, minaeiter praedictua, ) «< - ■ r ^ .ojot^ 
«um^ fVucpf'/iarai, Cyr. 243. 27; uccfM^ t- i ft^ ^ j«a>, Ephr. iii. 458 E; 
c£ ib. 456 D, 464 E; JLl>&»'«4^ -^ )jo^» J»cu, Off. Mar. opi. 
12; ^^.W t2ft>>>^ )^cu, ib. V.I. 8. 

Ap. lexx. ^^\y_ »>5L> JM-io jpuiX .^..jV .Uilj oC^ ]^>«iii BA; it. 
*<i*.l) ^JLc U^^^^j UJ jX^^ b>..jjt«->ft< ^ ty>M.S^, ib.; it. J'>~--S 
jil^ yi .. S . Juaj ^ou yt( y v .^ -J^l^ .cJLJIj .^W, BB; it. nJ^ 
^|jlyjj ^^~^., Hunt. clxx. Daas signiff. distinguit K. sc. 1) oceidit, 
iratus est, minatus est, quo in sensu in passivo tantum usurpatur; 
3) aptavit, eonsoeiavit, sc. ^ih>>a ^.^N.!./* .Sam tiZ^ . fi^i-S , p.*-V 
l »»> i.o jl' fiV> . r . N ^ Ux>0)0 .labf? jjco *»|? Jl^^^^^ .5 .3 .aa> 

.ur.c.iL». .i4» .i^iir.r^'^^U^UoUy .ui;'jin^...vr,o iij^cii^o 

jfklivLr.eUi i^\ L.J .JiiJI ^ji}4i-.l .li*- .jjy .^>-<ii .jX^J .jiiir 

)L'cuja<.^Lo ^ joano .Uefi \joo .jf^Jl^ Jm.rn? ) v^ -'- r.'S. "^^^ 
.A^ .i^ .^ .yZa .wJL boo)i.a .]lii' iLaold^o ]l!tfvtJ^'co 

.j^ u^ ^iuCiij jjp^u ^ .uJiy. .^^-i^_ .^\jb .^ji\j, .fiif 

ai^l^ ju.u»-koo Jlaott )jo»30 .cLcia^f IJ»^am» <^v>^S; .oti^ jili,. 
^mIaolamO b>«ifn->Si, E. Dat etiam l^l. ~l~'>- jf jJ^ottA ■^■>^-N 
i«jijJl i/SZ, BA, it. BB, Bed Ar. t-.-' ij^Sii, LtiiJ, et i^^SZ^ L^iA) UiJI 
t ' * * . ' . Laudat etiam K. ex Hom. de Anima n_v .^ j s«>< {; ^l^S^ 
]li^ lootlr JLao^ wot ^f y\i.Uttl' ]lt>o .]1,'<JL. It. part. pass. 
"X^z.* o»^ Lo« J. ift ><.:^, B A ; it. LlJlc [1. (jJLjk] jjj>. ^.Ns. yi;^.:^. 
LuJLp i^j, ib. ; it. UJi£ j.1k ^.Sv jt.u\, BB; it. Lorn J.-ta. yN 
iil^:^ ooli .IS o»!5k, ib. ; it Uac^j LijI^jJ ^ Jif»...N,, Hunt. clxx. Duos sensus distinguit K. i) iracundtu, minitabundits, 2) con- veniens, congrue7is, .Jjif p.^N .^,1 [Marc. vi. 19] oC^ Loot J -m .^^ N , JL^foin ^; xm .^ >> . V ] fv ..».' ^ 

I .^1' .^TLt .(JjUo^ -lMV* •>* '"^ "^ .)..>« J P f .Jnwa.'. .01 .7L . . . ijK^ 

Ethpe. plNl/*, i) aptatrts est, corwenit, eongruit, ^ ^.if>»Ntoo 
:=i<pap)i6<rii, Hoffm. Herm. Arist. 69. 22 coll. cum 119. 31; adaptatus 
est, hoc dictum jy.^ Jl ]|x.i^U oti*.?, An. Syr. 107. 26 ; laik. jpLy^l^ 
jjaflujk.'^flf l^^fook. nosmet accommodemus euique tubae signo, Athan. 
Ep. 14. antep. ; coaluit, Quatr. Hre reuni, rapproche, Ar. *.«-^ , 
^>«>^.ltoo? If >o ..v>«iNtoo, BHNom. 66 v; ^ jl-^).} convenit, 
C.B.V. iii. 237; compacttcs est, in homine utpote parvo mundo omnis 
creatio ti<>^l./, Ebed J.Marg.318 -jformatus estjliiilliLLia J]^^)qm ^iii 
J-w^Nboo JjsJA*.; lh..ij^aA jt^foao ^ou^; . .., BHAsc. i4r/ 
Jv<»\V.ao ))o»£d; )t'.«iN'> )bsX)o>» jl^^aao j&^fa^ '>«o>/ ^, Hunt, 
dxl. 13 r/ aptatus est, JfOAi. ^ o»X koa*»^Uf jkooj, Jac. Edes. 
ed. Mart. o». 15. 2) minatus est, cum ^^JSs. vel ^, Anecd. Sjt. ii. 80. 
23, Doc. Syr. j>. ult., Ephr. i. 559 E ; Jx> ..N Vjjo jloao jujoj ),saaj ^j.. 
xoiftSv, Jac. Sar. 50 r; part. pass, joot y>«»\,Vjc [J.a^|>] oivsl navi 
ruinae periculum intenditwr, Eus. Theoph. ii. 18. 21 ; <oo»X «Ui^l^«w 
Jj-j, Theod. Mop. Jj. 13. Ap. lexx. jjl^ T*^ )^!!^1^; BA; it. 
J5U Jylj u-U. oiftI\ir, BB, addit cod. H. jjlj. 

Pa. «j.S[, i) aptavit, Ps. cli. 2 ; ap. Hex. yti^N &pii6crai (imper. med.), 
Nah. iii. 8 ; o) V^ .l^, 'S , t'ppidptafy aMv, Jes. xliv. 1 3 ; ..v>,..N rjpiuMrav, Ps. 
cli. 2 lin. 6 cod. Ambros. ; . CLsboa.**^ fjppocraprfv iinas, 2 Cor. xi. 2 Y Hh. ; 

fe>V<,ii.S c'vdpfioaat. Act. Apost. Apoc. fXD. 23; JU( yXi.S.Vi i(j>apii6<TfU Tis av, 

Cyr. 278.15; aj>tavit,ajixit, ^^.ini.Sy )a»osa>» ) jAio U^i, Bar-Ce. Hom. 
198 v; p » \j Jli*./ ^fSO jk^MO, Cyr. 423. 31 ; formavit, oompegit, Jm* 
wlS» ^omUI ^ j^;ol, BHCand. 292 v/ BHCarm. ed. Sceb. 27. 
15; y>»S^v> jJLiot apte format repetitionem, BHGr. 66. 10; digessit 
librum, BHChr. 2, B.O. iii. i. 145, 309, 465, C.B.V. iii. 411; adap- 
tavit, determinavit, y>»Si!v) Jxaf otJ^o), Ebed J. 134 «/ adaptavit, appli- 
cuit verba alcui, Ephr. i. 188 ; formavit, concinnavit, V^^n-S jk-^^ Jl? 
^V>:^j^, Kal-w-Dim. 41 a; ]^]^^ t.^jiift.ni.0 t>v><*^. i»Sbj^, ib. 
117 b; t>v»»S, V»J^o I^Uma i.ft»., ib. 142 6/ Eus. Theoph. i. 15. 7, 
Off. Mar. JlS. 4 ; fe.vi»S[? jJlx jL^, ib. ^>. antep.; poesis |>A..^v> 
Ji.v>\ apte concinnat, Severi Poet. 137 v; «<;,Saoa «.»S, Theod. Mop. 
OM. 2 1. Part. pass. ]pi.>S!v i«fti>. eidppLocrros, Hex. Ez. xxxiii. 32 ; ^ar- 
Tnonicus, musicus, ]^ei»i\o j>ift».S.v JLo, BHCand. 4ry )*:«); J.^jojk. 
Jv^.".Sif>, ib. 241 vy jio&JI^Xao II^njIa, BHEth. 27 V/ aptus, congruus, 
bene dispositus, B.O. iii. i. 146, 178, 308, C.B.M. (Wr.) 593 b, 1067 b, 
C.B.V. iii. 170, Ebed J. Marg. 318 ; jfcoo»a ^.vim.\v> loco convenient, 
Jac. Edes. ed. Mart. o». 14. 2)comj?itwatMses<, Ephr. i. 394 A. Ap. lexx. 

j.>J^'>*j -JI-^a^M^ «Icll»oIl» o>ii3? jy*:^ .)j^ Of y./, BA; it. 
'^J^. ^4^ u-^1 •i>*Jl 'j^r* ' •« ]^*^/> ib. ; it. ]|a^:>s^ fc-»oo(' p -\' 
|.ilJJl (j-Uj J-ajj jil^ -LT-J^ .|o1^>jlsj JLso, ib. ; it. i—iJw ]p-_-^'>^ 
Ai^j,ib.; it. (jil^ p ««^ -Jl^ ^cu. .^/ ]f»*»^, BB; it. "^■^^ .'-^^^/^^f 
(.j5*_J .^JJ\J^ .oiflB ti y./, ib.; it. imper. ijL» pI,S[, Ibn S. Thes. 
§ 28 ; it. JJ[jJj J^ ] ft ««X, Hunt. clxx. Duos distinguit sensus K. 
1) minatus est in Ethpa. tantum Uaoto .|L:»?? k^o ju|; Jlk^*^.^ 

.UiiJ./' fcocb .UaL^o )iw-ft..vr.o )iv»..gX5 jcft^ ^ jjir 

•^ <i«' .} ci «> \7> lb«^)jk&ikM ol.vt).» JLooxe |jo»30 . . . Jl^> .;^LL/^ 
^y~y .il-i^ .ki-HI. 2) aptavit, concinnavit, j?*^ IS?? J ■>^ ■'- <■>'' V ^ V. kooj^ .JLao^OL^o Jl'cvyiMi'^.Mao )ln''iH^,..>C,v ^ U'l/'^oto .!>:»?; jsjwo 
l^)«k.a««>o j^i^cu^;!). cxXa^Jls JLsQdaB jjo»ao . . . i^ 't^ 'f-^ 
Lj «_ijijJl A.OJ .i_iJjJ --j^ -u*^ '^4/^ -U./^ •cf'l^i -It" ■ "too 
jSLio, K., qui ex Off. Noct. Quartae laudat i d^^' JlcLU^ot? jl.al^ 
^N a N , p ^ ^ o; addit etiam "^^^f )iv>Jv>-> MOoaJL j^io^ );o)? '^fo 
''^.^jo nLcuaooJi-s mAs; p <I '^ Jl^ o> ^Z c>ifi->nn!> jU3>io .jodo^ 

J1.5J5. 

Ethpa. <fl^i,(, i) aptatus est, |ivt««^too dppo^erai, Hex. Prov. 
xix. 14, cum schol. jj i loboo; cf. ippd^trai, (rvieiymrai., Hesych. ; 
p^S ifcoo trwappokoyovpivri, coagmentatum, VHh. Eph. ii. 2 1 ; avvapno- 
Xoyoviitvov, ib. iv. 16; nx\m\l( sese aptaverunt, conspira/verunt, eon- 
senserunt, BHChr. Eccl. 607. 27; o/' jpJlXfcow JklliAs apta est, 
convenit vocationibus, BHGr. 66. ii; .t^<«-.v ^ < jot^jk pv Jo 1929 >im1 - r<*xi>»cA ■:• r^h\asn»»!i - r<inw\ 1930 copulantur, BHGr. 353 1;; coagmentatus est, )t.i yxx o-ft>S.l{o o<otol^ 
de glareis, Caus. Caus. 167 v; haec verba ■»v« t> v~«-7''- T - M .v^r.'^v |^J> 
Antichristo conveniunt, Ephr. i. 191 B; it. ib. 193 B bis; lapides 
uooi ^:kLi>iX1^o» ]*<x^ aplati, quairati sunt in lapidicinn, ib. 459 D ; 
duodecim tribus r\>r\ ,. '^X ( t 'ftV f-la m unum populum coaluenmt, 
ib. ii. 299 D ; j f>. . ^ ^^? ut aptum reddatur, ib. iii. 626 B ; et cf. Ephr. 
ed. Bick. xlvi. no, Ivii. 77. 2) minatus est. Gen. xxvii. 42, Act. iv. 17, 
21, I Pet. ii. 23; fc>j(' jpL^y^^&oo amCKus, Eus. Hist. Eccl. iv. 15. 18; 
^pLoXl^ oTTfiXft, Tit. Bostr. 81. 32 ; Act. Apost. Apoc. ^i. 10, Act. 
Mart. ii. 195, Anecd. Syr. ii. 70. 14, Bar-Ce. Hex. 28 v, BHChr. 529, 
549, 613, BHChi'. Eccl. 179. 19, 651. 27, Cyr. 433. 10 e i Pet. ii. 23, 
Ephr. i. 71 B, 488 A, ii. 34 C, 139 A; \iJ,} ^.^».S.too o,\^n\ 
. . . MiiOio}, Jac. Sar. 344 r; Jo. Eph. 42. 16, 87.25; cum minis impera- 
rt«, )?o>i^ Vpjaj )l ool? w^aS? ^-.X.11 jv»ikUo, Jos. Styl. 65. 18; \j>=>l 
yi-Xl/ ti.^t n .ta?, Sanct.Vit. 29 v. Ap. lesx. 0/ ll^As o»i». ^jilXL/' 
ij^} J^^. •^MJj J^y •*i>^o^. BA; it. .sX^iJj S^y-i jJ^li^, ib. 
et BB; it. .IjjlV )o^ci^ ^ oaalr^ir, BB; it. ^ yxIiXKcc 
ij-i-^-j ■^j^.j -^M^ ■tin.'.o'!^, Hunt. obex. Duos seneus distinguit 
K., sc. i) minatus est, )).^o» '^li. ioob .IlQaa*-^o Il^LIcl^ ^ 
.){ o*->'t o»^ l^~y^ jjot Uaoaxs .)>^t? ^o li^o . . . Il^io )boa*.o 
ks»H/*.eUi^,-jb j\ JiaJl ^J j\ ki-JI ^ Wi- ^^^_ic .Acy .jJl+j 
.I^^o. 2) aptatus est, ILo^o? "^.^ IbooU .)lnift..^y ^ .01 U.)L 

. yZ"^ )i^D\o .j^ CI- l N 0»^ Ibw/ .oS JDOfSO .OOt? U</ f f>^? JLqLmO 
Uciik'^ii. .« .[?UP;] . Ji--; '^. 'J-^)\ -u-^ -^1 .(Jilj -Uyil .jfliiiaO 

.j|a^l^^ jjAoto...<^) .^il/'.LoX/'.^ .0* .Jl^;;).^o Ilabo UjIo )^).ao 
am ^>L >.\o>a «i»\l(*. Laudat idem ex Horn. Rhythm. [BHCarm. 
ed. Scab. 104. ^j'^Aco'^a ^ao : p»>>.t«:£ U Ix.;^ ^as «*hoa^i uj.,^) 
ttil^.^^ ^ ifBoaoj .^/; it e BHGr. [ed. Mart. ii. ouos] ]lo .(vv>»S!fe>j 
.ov>««SVJ, sc. [ VI ■'■ CL^ ^o ]l'civi«.SI^ ^ .o.%a a .nv>««S!t>J. 

\ "Ci !, cu^ m. eomminatio, minae, Job. xv. 1 1, 23, Prov. xvii. 10, Act. 
iv. 29, ix. I, BHGr. Pr. 26 r, B.O. i. 341, 455i Did. Ap. 21. 16, Ephr. i. 
99 C, 381 C, 520 B, ii. 246 B, Jac. Sar. 50 r, Jo. Eph. 66. 12, 108. 22, 
Off. Mar. M.). 17, SanctVit. 29 r, Tit. Bostr. 100. 14. Ap. lexx. Ijo^gl^ 
Jtia. . jpA- .x»j^^lj jojL^dl, B A, sed xe^\ X)Xisi\ |_^LiJL> jX*ill, cod. 
Goth.; it. xBjS ijL^J, BB; it. j-a.j s^x^j .jp^ .7 .jj^jj xcjj, Hunt. 
clxx. Tres sensus distinguit K., i)adaptatio,eonjunctio, JloflA .jpo^ 
kii. .j'u3\ .JL^l .jL-jJl .jUJl .jU' Jl'cin^^Qo .licfiauaJ; 
2) ordinatio, dispositio, jrcLi^Jlio .ll'o^inft^'o .).aibaa^ •liioL .ll nfi K SI^ t ) 
J.-^^ .ii^Liw. .^Lsr^'ill; 3) eomminatio, .sly . WftAs Jkoa^ •t»i^ 

|lo^cL«ik. f. adaptatio, compactio, i— i-JlJ Ai-, BA; it. .HoseajiJibl^ 
!ii1j^ .1— aJIj .^LI- . I -^ "'^ JldSfiuo^Lo, B B ; it. .)lov>i.Sv> .|laa»ni.>w 
i..jiL. .^jhi-AiJ -r^' ■<-M^ .i_iilj iiilj- .(.U- .IlmI^, Hunt, clxx; 
conseutit K. 

ILc^Om^ i. eomminatio, indignatio, )l.ovi.»So )V.aA« ^iJNiot \a(, 
Philox. 146 V. Ap. lexx. .7 ..ijLjJlj i^j Lii-Jlj jiU )l.< vift ..». N 
jLoijJl, BA ; it. ijii i .« ■ , 1\ .7 ii^J, BB ; it. LiiJj ijj>- .7 • J^^ij ■>MJ. 
Hunt, clxx ; consentit K. 

jil::^., U.X, Heb. On^, Chald. DIT^, Noni), Ar. jU^ <«wo, m. }>anis, 
cibus, pi. UaJiX, abs. ^JLilX, Mat. xiv. 19, xv. 34, 36, etc., Cyr. 77. 
29 ; est tamen ubi praeeunte numerali cum f construatur, )i ifi i» S[ ; .» v> .. 
quinqu^ panes, i Sam, xxi. 4; l.'ftMS]? ^1>|l:o, ib. xxv. 18. Passim 
valet cibus, alimsntvm, Lev. xxii. 7, Ps. xiv. 4; cibus ferarum, Jes. 
Ixv. 25; fruetus arboris, Jer. xi. 19; mils; ).«ni>S[ cibus lugentibus 
a suis vicinis paratus, Ez. xxiv. 17; ap. Hex. ^aixos, Job. xxii. 7, 
Prov. xvii. i; ipros, Mat. iv. 3, 4, vi. 11, et passim; yootsfti'^r t^ 
)v^vS^ <rvvdKiC6iJ.t)ios, Act. i. 4 ; pouitur pro tota coena, non venit David 
f%.^..>^\ I Sam. XX. 27; convivium, Dan. v. i; metaph. praeda, 
indigenae . cu/" . v^vS^ , Num. xiv. 9. Adde cibus, eommeatus, omnona, 
BHChr. 279 ; B.O. i. 46, 97, 120, 220, 226 ; victiu, iii. ii. 939; panis 
eucharisticuSjib.i. 180; UJl)taL»X,ib. 96; quotiescunque sacra scriptura 
de pane, |ii<L.X, loquitur, sermo est, jioo.^ 00 ^•l? o'el'^.i., Bar-Sal. 
ap. B.O. ii. 182, quod refutat Ass. e Luc. xxiv. 30, itemque derivationes 
nominis ILsuL 6^ |t*^<* ^', convivium, Ephr. i. 100; in Jer. xi. 19 
dicit Ephr. di .^/' \lx:L>} ^;i ^X l^fcla i^i' iJ^^ U-ii o^ ^oi ]A.^ ol'.oCl ».!', ib. ii. 121F; ^cfe jiJ::^, ib. 265 D; 
ilaZj cl>v^M,^^. |la:!h.,ib. iii. 168 B; MSf . ^y\ ..S jpblX w« 4.01 .. . i\i 
^iioL )'^-, ib. 591 A; )V--.~fN.-\ tin^N \om /actus est Jlammae 
alimentum, Jac. Sar. 136 v; ^00 k->^ lin^N, de spicis vento afflatis, 
Sanct.Vit. 146 r; ) ,ift i.N ? \>r^ tempus coenandi, Siud. 16. 9, 19. 10. 
Cum aff. w.^a^yX, Job. iii. 23, Ex. xliv. 7 ; ocft-X, Joh. vi. 33, etc. 
Cum aliis nominibus )a/' jilik, Heb. D'JB QtV, panis propositionis, 
Ex. xxv. 30 ; lair ),'fti»S[, i Sam. xxi. 7, i Reg. vii. 48 ; yi^^? )>oVa 
\&l ij rpamfCa rTJs itpoBiirfas, I Macc. L 22; l.ft/'' jp.!^, Hebr. ix. I, 
Mat. xii. 4 Curei, Did. Ap. 109. 7, Ephr. i. 461 C; qui )sff»? X xtJ^ 
pcmis ordinum, i Par. xxiii. 29 ; it. \iLia&} \.i AJ ^, Neh. x. 33 ; 
it. UsJo? ot?ok>.af )-^"^, Mat. xii. 4, Marc. ii. 26. Ap. lexx. ]^«« ^ 
^lyUl «^yi>^ cr* ^.J^l J^ J^- ^ I^^'- BA; it. \^} f^ 

jiolb>&a )b.m.i9i\ U.« ^ijo^ boa^ [cod.C. •aA^] jaA^l^ ^^^j' 

litii^ ksJ^L fc^L )»ofc^'«^v V-li^-iik. yj-s^i- ipa*'^ .loo. ji»«»l.fco«» 
^jL?/Jl^^l .'LijJl Jyl .^.iil Ju; Jji^ L. .|Aii-;ia«.o ^^j- i. 
4yt\ ^, BB; it. U .Jo.ji^j^ -c^-^V-jJl ji •4>l>il )a/' )^->i. 
jjil Jlfi ijj^, Hunt, clxx; consentit K.; it. i.i\->(' )in»N panis 
lugubris, quali fiineribus utebantur, Greg, de Macc. ^. 1 2 ; l. '»ft '« '^ 
Ijl^olt panis aerumnosus lugentium, qui immundus fiiit, Heb. Orp 
D'OiK, Hob. ix. 4 ; jUl? I^-S" panis euaharistieus, Renaud. Lit. Or. 
ii. 62 ; ]ia^; f>^-^ panis e primitiis /actus, iVi:U -jj-^*^ \^ -^ 
iJaxU, BA, K.; ^a^lboot ioo^ )> flft «. S . .01 .oZad ^a ^/ ]»as>f \ t\ m \ 
iii]jil ilajil (^ ii?^- (^JJI>il .Jllj^ ^J: ^ao, BB ; it. Hunt, clxx ; 
Ik^Cbl; fv^-*^ panis quotidianus, qui uni sufficiat diei, Anecd. Syr. iu 
38. 17, Ephr. iii. 278, Jo. Eph. 47. 23, plene )jjooI ^Iojclod? io&^iX, 
Mat. vi. II ; it. yrf.No ^Lxiqjs? )^»S, Luc. xi. 3 ; UL*).:^ ) ir> .. S[ , 
h. e. Christus, Jac. Edes. Sch. &.. 5 ; )-^'^-{n'o \ -i\ .«>?. panis humilis, sic 
vocabatur panis azymuB quo in Paschate vescebantur, Deut. xvi. 3 ; 
jL^j&iLf } Y> " S^ 01 uproi Twv i6vS>v, eibus gentUium, pania profanus, 
Tob. i. 10 ; JtioB? )^ -'^ panis hordiaceus, Jud. i. 8, sed )ti»? ) ^ i. S [, 
ib, vii. 1 3 ; aprot Kpidtvos, ib. Hex. ; ]iA^ [ fn m \ n^n-oi SCvfiM, ib. Jud. vi. 
20 ; f n-^'^'* )'««^-\ SpTot! noKtTtK6c, panis civilis usitatius gradilis, sic 
dictus quia e gradibus civibus urbis Constantinopoleos distribuebatur, 
Jo. Eph. 172. 18, cf. Du Cange Gloss, sub panis gradilis, et Constant. 
Christ, sub gradus; Ulicfidr |jft-^ panis separationis, i. q. yilX 
)S^', Neh. X. 33; )si? |<«-^ panis /urfurwm, « irnipiav Sprot, Did. 
Ap. 29. 6; it. iJU^ »-J>!* \^\'i > xi » N , BA, K., Lex. Adl.; 
)JL;i^; )-^-Si pania consecratus, i Sam. xxi. 5 ; Us^glo j^^I^ panis 
ohlationis. Lev. iii. 11, 16 ; it. jlaiCLOf k^i&oX, Num. xxviii. 2, Doc. 
Syr."^. I ; )JLio» \^„"^ placenta, tU-JiJlj {^j\^ jJX^ eUJ^l, BA ; 
it. eU5Cjl, BB, Ibn S. Thes. §11, |jL£» ),. 'ft i» '^ panis tenuis, jlS^l, 
ib. K. ; )lc^-Xif iaL-X, proventus et tributa praefecto pro ejus sus- 
tentatioue data, Neh. v. 18; t^i.S^, low ,ii.? Ila^g^t cibo prae/uit, 
ib.; UJL \jblj^ panis prof anus, communis, i Sam. xxi. 5. Ap. lexx. 
j4I ).-a-X, BB, Huni clxx, K.; yU)? )»«ia^f M f»^ U««J. 1-:*^-^ 
IbSa^^axo/ loA^iAs, BB. Adde )JL:e; Jljiw^ lichen, lexx. sub . t a . \ , 
col. 1940. 

} ■>?> .'-N. m. eomminatio, .)lfm««>\,o txii'tOu^ .at . tv> i« S ). v^ «. N 
jL.ijtj . j-i*, K. ; it. jjL^j .XiS^, Lex. Adl. It. adaptatio, congruentia, 
BB, Hunt, clxx, q.v. sub Jtc^cL^ et llcnn-S. 

)^^-\ minax, )K'«"-N Iojm gladius in/estus, Jo. Eph. 104. 13. 
Malim )V. 'o . m . '\ . 

]^ ^) >A -S congruenter, apte, V-.)iift<.\ Jl, Schol. ad Jer. xxix. 21, 
not. 30; Athan. Ep. o,:c. 23, aso. 19, B.O. i. 482, C.B.M. (Wr.) 593 a, 
C.B.V. iii. 64, 239, Cyr. 242. 19, 252. 23, 277. 22, Ephr. i. 119, 424, 
452, 459, 488, ii. 153, Jac. Edes. ed. Mart. I. 13, Schol. (ed. Philips) 
J. 24, Jo. Eph. 106. 13. 

)l^*>^..vr f. congruentia, aptittido, est illis ]t> « !'>•)>» V-J" )l.i iv» .. N 
aptitudo propensionem e^fficiens, Caus. Caus. 166 r, Laud, cxxiii. 205 r; 
ordo congruus, C.B.V. iii. 170; Uo; llov^i.N imrriBdunit, aptitudo naturalis, Cyr. 300. 11. Ap. lexx. iXilj-. joiLdl^o )l n v> ». S[ , 
Hunt, clxx ; exhibet K. plus semel et pro congruentia et pro eom- 
minatione. 

II 1931 KlxsatA - r(^*sia*»\ •:• •:• iM^ - r<^\s>ux^ 1932 ),!!.aft.»^ congruens, aptus, ]1)LJL.aI^ )fc-ioo " oi-atio elegantior," 
C.B.V. ii. 248. Ap. lexx. jjLUl t>il^l ).ix\^S., BA, BB, Lex. Adl.; 
jj|^l, Hunt, clxx; it. ]o»^cuk. |V'->^-"^ jj^Locui^ .IJLaQji.^ .). vi «« S , 
.jpLk^ .^JJ^\y^ •I'A^? .)i««.»JO .)>ioo; .) ■■" ■ " -o* .)l nvt »« '^ . v ^ om 
(jpL*, K. Malim Juvi«.S>. Adde ddfTos, BB. sub .fiBO^ilo^iot col. 961; 
it. ZxAJi^ ).l>t\M.S., Lex. Adl. 

).i^..Sl ad 2Mnem pertinens, BB. sub )oo)^>( col. 376. 

t»-^)' v>.»,S^v> apte, congruenter, concinne, tendit aranea fila sua 
t>^|.tni^ioo ts-.t 'ifio'^v i, Bar-Ce. Hex. 147 v; o»9GLaaI^ o)Soj:ef oopf 
t»«.),,Nft »Nv> .a^su . . . jk-jol?, At. ^U.-^'ilU, BHNom. 119 v; Ephr. i. 
459, 460, Rel. Jur. 95. 19, Severi Rhet. 73 V. 

)lov>..S^vi i. canvenientia, proportio, harmonta, pvdftos, Hex. 4 Reg. 
xvL 10; (i^fiovm, ib. Ez. xxiii. 42; )tvV>N|{? )lnviM,\v)'^ Lo^ wpos 
iraa-av ipfioviav y(ii(reaiv, ib. Sap. xvi. 20 ; ..9>S.Mfeoo . Ooiln^n ■.\vi ^ao *d 
oooi fiffiapnoCoiifva, ib. xix. 18 ; a-vyKpifia (jiovaiKwv), Sir. xxxv (xxxii). 5 ; 

tira^la Trji ovcrlas npos fifra^oXfji/ jT((j)vKvia 3v€V <TvaTd<T(a>s, Hoffm. Herm, 
Lex.; ).xaA<i^.^i» yOot^ojo? )l.civi..\vi %..>ao( )»JCk30»(, BHCand. 
345 r; l>^oo) Inifi mSv^ ->, BHEth. 44 V/ BHGr. 38. 5; ^"^-•^^'^ 
Uk», BHGr. Pr. 80 «y Jiiila? )l'o\n^^v>, B.O. i. 48; »-A*i»a» 
]V>Jue lovi >.\?« ^> ojo), Laud, cxxiii. 243 v; |lb^l«X )r<vtfi«.>vv com- 
pactio ecclesiastica, h. e. collectio cui inest tota scriptura sacra, C.B.M. 
("Wr.)i a; jlo'fKi.^.'o conemwa^to =cosmus, de mundo e variis partibua 
apte compacto, Ebed J. Marg. 318; % .ivi.nvi jlfiiftj.SNa '^.^ 
)]^;.^4^>oo propter concinnationem s. harmoniam quae ad stabilien- 
dum et conaervandum apta est, Laud, cxxiii. 278 v; )xo; )lav\iK.Sio, 
Leont. Mart. 62 r; )lV>g». )l'fnfi..S^^v>, Off. Mar. I. 17; )lov>.>\v> 
jl^M^jkL; series narrationis, Pat.Yit. 71 r; ).ji3>G>i» Jl^a*. )Iq.vi<«S.v> 
memhrorum aequo compositio, memhrorum apta concinnatio, Severi 
£.het. 68 r; Uo*o<f llasftwiSvio ]lo,\«-»p, Angl. symmetry, proportion, 
ib. 73 r; si quem adulari velis voca eum .ox^oio )»*».» ].J>^— 
jlQ:sa.M^:«v, ib. lo'j v ; it. pudendi muJiebris occlusio, Ar. ^jLJaJl, 
BHNom. 68 r. Ap. lexx. >_g.Jl5 ±1 Jloaa-^jc, BA; it. .±s^'i\ 

p^-'j ij]j3} »-!!-t-^Jj c^j i*^' uj^-) -i^^^ OJ^-) -C^^ oi^-3 
i_.'5L., ib. ; it. ^jjij Jvl .i...liL.j ^Uoij Al. ja\ .^.L*.-^' .1= )l.nvir«\.v< 

.olfis i3 tao/ tsol. .vI*js-J L* ^jL-Jl jj (psj^ .o*;^ ])>*JO)? !•-( 
jlo.Tfi.ciNa jis 111^,^ La^> Uaooi; jlom'^^ vi jlo'ft m.>v'0, BB; it. 
cUjI .j^j .Al .^Uaj .i_iJU .iiSLi-. .JL.*iL. |.Ur^', Hunt, clxx; it. 
.^Lsr^Vl ■ll'o'a,. ftT .(aicL:^ .)l,o..Jlvi .)lri''9>i.\ .jloJUju* Jloi-tZfD .o) 
.i^\j> .i^> .i..'!.. .jjjj .aSU^ .j.UiJ .^5L»1, K. Adde )1.q5>o.-X» 
)kC-2a*», BB. sub IkC:^ col. 1733. 

|i vN^'^vs compactor, avyKKfiav, claicstraritis, Heb. "1|!PP, Angl. Zoci- 
tmith, Hex. 4 Reg. xxiv. 14, Schol. ibi Uaooi' artifex; )t-''iv>»»S^.v< 
<5/)/iofou<ra, ib. Prov. viii. 30; com,pactor mundi, Ebed J. Marg. 318. 
Exhibent BA. et K. siue iuterpr. Adde ju*^ [ 1 v> mi\vi citriae, K. 
sub U^ jtojyi* col. 1239. 

)!"■ vA-NTsa f. id quod |lavr><.\v), K. 

|,t^w.S[,tc£ i)aptuii,concinmis,\ingu&eai,mm )t'*.«I.'A««^t^ H llo^»a 
dkL, BHGr. 351 r. 2) eameus, f,sr^\ BB. sub uDai9).a*S(' col. 343, 
sed eoncinnus, idem sub .aBO n .9>w col. 1035, nisi ibi legend, sit 

^^Li»X Hier. m.panis, Job. vi. 31 ; emph. ).Na ««>>., Mat. vii. 9, xiv. 19, 
XV. 33, 36, Luc. XV. 17, Job. vi. 5, 7, 9, 13, 32, 35, 48, 51, xxi. 13; 
)i*a( jivii.S panis propositionis. Marc. ii. 26, qui Jlo^a-ae/ prrN, Luc. 
vL 4; cum aff. j*La^; . v< i.N, panis noster ahundantiae. Mat. vi. 11; 
e» Jft <. \ , Job. vi. 33 ; pi. .«vir.\,, Mat. xiv. 17, xv. 34, Job. vi. 9. 

«^^^ Neo-Syr. aptus, congruens est, Stod.Voc, Gr. 48. 

)waa^cu»^ Neo-Syr. congruus, decens, Stod.Voc. 

li ja o S , pi. [ v> » S ., Neo-Syr. m. j)anis, cibtbs, Stod.Voc, Nold. Gr. 
303 ; ia"( r> «> 'S . pants propositionis, Stod.Voc. 

)j bft «. S . Neo-Syr. qui panem prodv^it, panis ferax, Stod.Voc. 

UVimS Neo-Syr. congruus, conveniens, Stod.Voc. )t^ vii^S Neo-Syr. f. id quod congruens est, concinnitas, Stod.Voc. 

t w'^'w Neo-Syi\ composuit, condmuwit, Stod.Voc. 

UviM,\v> Neo-Syr. qui componit, Stod.Voc. 

jIsvipjNyi Neo-Syr. f. compositio, compactio, Stod.Voc. 

»o^ fc»*» nom. loci, cf. col. 488 ; it. Hier. Mat. ii. i, 5, Job. vii. 42. ).a.>i^ Lehepha, nom. loci in dioec. Mard., B.O. ii. 228. 

)ift «wN Neo-Syr. m. stragulum, toral, lodix, Stod.Voc, Nold. Gr. 
392, Ar. i-jUH. 

t^oiS. Neo-Syr. m. mantis latus, clivus, Stod.Voc. 

t>9>..'S, nom. urbis, C.S. B. 616. j«X, Heb. r^h, Chald. yn), Ar. J^, Neo-Syr. -^ \ »o, rad. ap. 
Syros baud usitata. In Vers. Hier. Pa. part. ^.mN-o coarctant, con- 
slringunt, urgent, Luc. viii. 45, Pesh. .^ix/'. 

Ithp. part. . ■ - \ ^. >« in angustias redacti, Hier. Mat. iv. 24, 
Pesb. ^I*^/'. 

.Om.^ Hier. calamitas, Ar. ^^, pi. fc*.n«.N. angustiae, Mat. 
xxiv. 9, Luc. xxi. 25, p. 227, Adl. 143, sed tO-«i.\, ib. p. 237, et sic 
etiam ap. Mat. xxiv. 21, 29, Pesh. jJ-Xo/. 

).<~M.X Hier. angustus, I^-mJ^ )^»!., Mat. vii. 13, Luc, xiii. 24. 

.y\v) Neo-Syr. coegit, adegit, Stod. Gr. 82. 

rt^-r^ Lahaka urbs, Ass., B.O. ii. 256. Quum tamen urbs talis 
non exstat, jubet Beriist. rescribere jlb'j^Zso? 01 ». fi'i^rt; in suburbia 
urbis Asnae, co*.^', quae in regione Adorbiganensi. Cf. Lex. ejus 
sub «o);a/. Reapse exstat ]]^«j^^; ot ■« nN-'?, BHClir. Eccl. § ii. 
449, quod tamen nihilomious ibi redditum est in urbe Lakacha. I^i., Heb. '^rb, Pi. part. D^n.^D, Chald. C'n^, fut. .>,cw^ et 
I, susurravit, mussituvit, incantavit, ^lOvpl^eiv, Hex. Ps. xl. 8 ; 
indSfiv, ib. Kob. X. n; jiM,\.v<S tVaoat, ib. Jer. viii. 17; .(u<m 
.rnr-N ; ot KaTfTraSovvTfs, Eus. Theoph. V. 9. 5 ; susurravit, Luc. xii. 3 
Curet., Act. Mart. i. 145, BHChr. Eccl. 619. 23; o»ik ub^; ))|» 
).sll:», Bar-Sal. Com. 20 v; neque tuba t>i>MiS', submissa voce sonuif, 
]fcL«,cto fe. Jm'I'x llai.vi.o) ]fo, Ephr. iii. 29 A; it. ib. 145 D, 151 A, 
633 D, ed. Bick. xlviii. 6 ; dulci voce cecinit, ut nutrix infanti, Is. Ant. 
i. 56. 3; diabolus ^ j^k.^ ]«^^ .naU JJ?, ib. ii. 8. 16; k^x.* ILos 
)^|a»3» o)i.^\ ^.j» «.N , Jac. Edes. 17?^/ mussitavit, ^^.g...^!? po>a 
^I-S' Tn' "*-S r*^; ^^lo, Jac Edes. ed Lamy, p. 134, Resol. 36 ; 
susurravit, )?m1^ d«i..N, Jac. Sar. 51 r; ... j c u S . o»^ jt- OmN ^'^)/ 
)ts IfX. w>»Lt3j, ib. v; )Sv-)i-»oij> .»« \ )j-i»^, ib. 155 r/ yioi II 
■-■■\ Jls/, ib. 317 ry Kal-w-Dim. 9. 7, 20. 21, Laud, cxxiii. 92 r; 
diabolus «>>:>Na ot^ oi^y^, Pat.Yit. 30 v; Jk-JXao <ii>. amX <j»J?)o, 
ib. 178V/ \}JL loX ^..•...So ^feoo? ^»^/, Sanct.Vit. ii5<;y U?)^ 
inrr^ --N- *, Severi Rhet. 1 701?, • Trans. B.V.M. o>a. ult.; incantavit, 
jloL/ wii. ^^«ii".S,, Act. Mart. i. 66 ; ^^.*..S ? ^^i^**, Ar. ijyy., BHNom. 
45 v; Uto">''^' ^^«>...S, C.B.M. (Wr.) 697 a ; Ephr. ii. 439 C. Ap. lexx. 
JLjpi ^ (Jjl )fcs.»*.Q2ik ^ j* r . \ r, BA; it. ..iim \T .jkZ \ . ..A*> ^ 
11 -'^f An^^es .am^m .a««» .ito. S a o .ikum.^0 .^a) ]*^ ..■.■N,l/ .(Tim 
.o!s .ni .^> .ot .).N«?<;m>. U JLois Jlj;)1 li^sooS ^ ooto .)t^ « *. n , \ ^ 

r^\y. •\}—^. •)-*V4 •uV-y^ -J^fi J..T7...), K. Laudat etiam ex 
Apocal. Josephi o»3cii.a? ); S . N 1^JL>^> j»- j-so 'fe. ».. \ JlSoo:^* JLaa ; 
it. ex Orat. Mar. Cyriaci o»j*]o iii.<> '\ w.^w^a«^o b^)uui.ao |u><.a o;j> 
)k£a.>;3a ]o«\ j « j »N .? ^A.>(. 

Ethpe. jJl^X}* secreto dictus est, revelatus est, MO.a o»^ .■..\l^, 
Ephr. ed. Ov. 205. 17. Ap. lexx. J . » v ...1 ^^1_JJ jl^^U, BA. 

Pa. i ffl nTS '. mussitavit, Jud. xvi. 2, 2 Sam. xii. 19, Jes. xxvi. 16; 
,ft ;,\>« yjfi6vpi^a>v. Hex. Sir. xii. 18, xxi. 28 ; .»<yi,\v), ib. xii. i8 Pesh.; 
Jj»,li». oOo» ..aj^NlP nape^idipiCov oXXiJXoir, Cyr. 50. 5; Luc. xii. 2, 
Act. Apost. Apoc a. 13, 18, Aphr. a»». 7, B.O. i. 531, iii. i. 208 ; 
si qtiis in ecclesia wojj 0/ ^mS,j ^iSvpian fi ma-Ta^ri, Did. Ap. 57. 13 ; 1933 •:• K'ivMa _ kLz^oX •:• •:• te^^ _ r<iv»A 1934 Ephr. iii. 434 E; Mo^aJXso *ii^, ib. 633 D; »a JljL? k-iJ^ 
Low b^lSjeo U <iti»^j ^^} h) Li» .U^Saa, Pat.Vit. 69 r; '\»-. 
V *" ^ ' ^ ? V<"<'' ib. 192 V. Ap. lexx. Ij^-l^j lj.ii.y <u^» .« o.*!'^, 
BA; it. Ij^y .cLi^j 5», BB; it.^l ^jjj^Lt^_ ^jJl^_ ooot ^«>^S,ift 
OJ^jIh c^i) v~^^ »iJ-^«) BA; idem distinguit inter Pa. et ApL. in 
hunc modum ]Ll:> JjjJI Uosia ^» ©« ^io .Ifc-j^-oX ^ n^Sao 

^ii-J' 0^1 it- ^so ••y 'S^o -oj-i-s^- •uj/*^^ -UJ^;^— =4 ^. ''x ^?" 
jl^^^^M M^^in^ ).N.ini>. II ILa^ )o>1I Il^oS ^f oo) .sio ,) ^-.v «^N. 

gjjrij J^ Ly'-^'j *^' cr* L^ Jj"^' J^ .iJo|)^j!0 j»-.^», Hunt. 

clxx. Sensum incantandi, quem verbo a>I^ tribuunt lexx., in libris 
non offendi. Adde itJLj \j *'■''} "--"S. ib. 

Ethpa. juIXt?'" SMSwrmwi, Ps. xli. 7, BHChr. Eccl. 619. 6] 
mussitatus est, ^op> ^JL^^^f ^^°^X' ^phr. iii. 404 A ; Jac. Sar. 
288 r. Ap. lexx.^V^\ J.**^-,! ^\y -JLiiV, BA ; it. a^-^L/ 

Ij-iyy \j^\j3 . . . ]yl>\ys, BB. 

Aph. jkA, ^ ( i. q. Pa. mussitavit, insusurravit, >-«->>^ )l>«-»/ 
otla*Si ^ivjoo, Philox. 91 v; )»3s^ ooo ^«a.»o ^^.a.Avt, Sanct. 
Vit. 332 v; wMoX^k. ^^.■..Nin, ib. Forte sint Pael. 

luL^o^ m. i) mussilatio, susurratio, ■^i6vpi<Tfi6s, Sym. Ps. Ixxviii. 
4 forte, Clem. Cor. ^s. 7 ; Uiciii yjri6vpt<rnol, ib. jL>. 26, VHh. 2 Cor. 
xii. 20; An. Syr. 47. 6, Ephr. iii. 634 B; 2) incantatio,C.B.'K.('Wr.) 
697 b. Ap. lexx. '\^ .'\jj \1JL^, BA; it. 'l3, .»y;^, Lex. Adl. 

jl^okvoJ:^ f. i) incantatio, Koh. x. 1 1 ; eVa)8^, Aq. ib.; pi. ]^ '"t'^\ , 
.Jer. viii. 17; enaSai, Sym. Ps. Ivii. 6 forte, Galen. 6v/ )V i-'^\-^ St" 
eVuS^r, Tit. Bostr. 12. 35, 13. 11 ; BHCand. 22 v, BHNom. 46 r, B.O. 
iii. i. I i4,Cyr. 104. 8, 312. 8, Eplir. ii. 439 C ; [Aaxa-,? \jnaj] o»t.,«..aN, 
Ephr. ed. Ov. 324. 14 ; Eus. Theoph. i. 63. 5, ii. 12. 2 ; metaph. car- 
mina didcissima, ib. iii. 39. 56 ; incantamenta, ib. v. 9. 8, Is. Ant. ii. 
186. 5 ; amuleta, incantamenta scripta et corpori circumligata, ib. ii. 
180. 20. 2) sitsurratio, mussilatio, '^iBvpurftos, Koh. x. 11; Act. Mart. 
i. 94, 194 ; = crimtnaitones, obtrectationes, Clem. Rom. Ep. 34. 10. 
Ap. lexx. Lfjj]\JL^ -^^o Zl ]h-»''fi\, BA ; it. ^ L3..\j^ )t>«M(iN, 
BB; it. .Uij\ •y'— ^ -cA^^*^ *-^*) -(V) vV"' Hunt. clxx; it. .)fcl*—eii. 
.|i.Xcajb U ILoa )j>ll i^iooa ^ ooto .jlcLii.il .jrc^CLK.^'.o« Jb^jL^o!!:^ 
^^> .'iSpij!-, .ijl^ .iLjpi,K.;'it. inal. 1oco...»;;L.......U.X .5.. 

jjkcuo^ m. incantator, Ps. Iviii. 5, Koh. x. 1 1 ; ap. Hex. iwaoiSos, 
Theod. Koh. x. 11 ; pi. inaoiioi, Jes. xlvii. 9, Tetr. Dan. ii. 2, v. 7, 8 ; 
inqSovres, Ps. Ivii. 6; it. sing, iiraiav, cf. .o?).9o* col. 1030; )j>.nf«»Sl, 
rescribe ).*.cui^, Ar. ^Jyt}^J, BHNom. 45; Ebed J. 170, Ephr. ii. 476 A, 
Ephr. ed. Ov. 217. 6; |ucu>^^J»« )j>.c>,..\\ ^S^v)? ool om, Kal- 
w-Dim. 35 a/ |u>.o..W )K*»k>so ^^, ib. 806. Ap. lexx. )L*.cui.ii 
»_jbU!lj y\j^\j. cyllil 'Ii; .'i;ilj Jji t^JJl 'iSpi U»o Itiwo, BA; 

it. 'i;ii jUij '\^j\ .Ui? .oz- >a ^Z )ii<ix, BB; it. .'i;y .).iU .S 

JljjJ"! eJbUJI .p;^l .'I3pi, Hunt, clxx; it. 'IJil, Ibn S.Thes. § 8; it. 
.)&l«^CL^o li&M^o ^»'L\. ^ )tl». a »« S . .)t>*. fi «> \ .|L>.a<« ^V , .(jkOLw!^ 

^iiii 4 -1;^ 'ispi j^Aii. .Uo^ .Uwivio .uii; .uu .im. .5 

t_ijUJl .^^.C . jLLIU, K. Dat etiam BA. fem. I&Iiw&kJ^ cum interpr. 
Ijj3u» ij } -r - ; denique distinguit BB. inter JlIciL^ et \£<x»k.}' in hunc 
modum f-\\o joiO^o jLooJl . ^-(N-mN M>. O j. >w .« .).S&ik{o |..»- fi o \ . 
aI' ^j )3«i>./' .yOotl.i>-oaj ^jso» U-JiLi cu»lsfcoD::i.o .)jao ^^ot 
\ji. ^ \>^^f. f^N .ooilioo? ^ I'-i^ mTkiIo jdA. loJl^^ fi . i ii 'yi'^ ) , .;.v -> ] )! LT. if^ . ,i-f«^ ^^oto .)j).A. wM^AJk ^oot. S i v ., ubi notand. 
affirmare BB. incantatores has miras res reapse efficere. Apud Kal- 
w-Dim. 64. 2 pro )|^ n purs'* corrige Ife-aMCiNt per incantamentum. 

\i'.\ m. incantatio, K. sub U-o^ et al.; )^-.^f U-1^ blandi- 
menta peccati, idem sub )»eLaj_>/ col. 274; it. ioroTroSer, BA. sub 
Jfsa^J col. 354; it. verruca, K. sub )jaiij»» col. 939. 

)?--Vn« m. susurro, |d*^ \v^ fiOvpi^ovrfs, Sym. Ps. Ivii. 6 ; V"^"- 
pioToi, VHh. Rom. i. 30; sing. [ .. i nt^ Ni o fl0vpos, Hex. Sir. v. 14. 

|.;.v )k.s« ina<rrlis, incantator, Sym. Ps. Ivii. 6. Reapse part. 
Ethpa. )|k. , > m. sec. BA. )kL-X, i) vola manus, 2) spiri.'>i, halitus, 
Bc. yJUJl ocL )b-^ .^i^l H JJ-^a* *{« -^^^ 'k^-^' B^' 8ed ]Ija^, cod. Goth.; it. Ilb^l::^, BB, sc. Ibko*. .m )^;a) ^/ jj^Ll:^ 
(_;.iJijJI lfcoa.aj .olm n> ^} ooL jt>.i»X .JLa.ipi, sed cod. C. JV'r'S^ ; 
distiuguunt caeteri, sc. .iAli .la-ipt. v_l5ol .IL^oa, .o« )]^1:^o )}/-'-N 
* » ~. ') .(jMAi .jlbooAj .01 ll^LuX, Hunt, clxx; at .jio> .JL^cuk .0 )hCr»^ 

IUmXo ^^^ .<i<i .< . uJS. kJ^ JjUa. JLa-l, JmI? )>130uk .|]b>^nS .]&^&9 

(^..^1 iykkj .ot ooL, K.; it. L>.ip] JL^ok. .ot l^^o^, Lex. Bibl. Ind. ; 
it. Jl^CuX vola manus, s^\ i_2i7it. jt^lX spiritus, anima, yUJ .»-i), 
Lex. Adl. Dat Levy Neu-Heb. et Chald. Worterb. Nnn^J s. ^t^rf? pars 
pedis su])erior plantae opposita. Bis in libris offendi, sc. jl^J^? .qj'oi 
yOo*^ ^Jia jl^JlX '^-i., Ephr. ed. Ov. 129. 3, sed proculdubio legend. 
jkJlj '^.i. \\^J^ ; it. obfert inferior superiori suo jl^Jl^o )l>»^aB 
)l^»? jukooA^ jt^^AJkOjo, Severi Rhet. 122 v, ubi significare videtur 
afflatus, so. in subsellium ejus inflat reverentiae ergo. 

jlb^M^^ Neo-Syr. pi. )^.JL1^ f. vola manus, Stod.Voc. 

j.^.^, fut. y^^ rasit, abrasit, .oi^ )>^.^? ^ Ho airo^tiv x?h, 
Geop. 61. 21. 

Ethpe. u^.XV rasus, ahrasus est, \^^}>^i ip«^ oot to cmo^e6y.evov, 
Geop. 61. 23. 

).« ^\ m. i) rasio, abrasio, f/ ano^va-is, Geop. 62. 5, sc. .oop.^.^.3, 
in ea parte ubi rasio exstat. Inde 2) palus rasus et praeacutus, 
ffftdXoi//', Geop. 105. I ; x^P"^! 4 Mace. iii. 12 (si recte notavi); cuspis, 
JIfiSj H^X a'k«-»(', Sanct. Vit. 80 r. Ap. lexx. )Ja«j U^ cuspis, 
acumen arundinis, s^U. JL^ .|i.in-> ■S^i^} Uo oo), BA, K.; addit 
BB. li-JJIj i^a^\ ey^-Xil lil iSUi i.;..ai!l ^^ J^'j' ^'^- ""^'^^ arun- 
dinis, id quod abradi piotest ; it. .{.uao &^i^} tC^ 001 )uaA? U "^ ^ 

WJlJIj ikJJl, Hunt. clxx. Scribit BA. cod. Goth. U^. 
)k^.i!L Neo-Syr. f. vadum, Stod.Voc. 

)l^ Neo-Syr. lambit, linodt, Stod.Voc, 6r. 70. Cf. ^N^\. 
\^^\ Neo-Sjrr. m. actu^ lambendi, linctio, Stod.Voc. 

a^.X AiTTc!), Latona, 0^.^70 )6); oi;j> •fficuLoS, 03^-1111 Lib. contra 
Julianum fragmm, Syr., ed. Nestle, 63. 7. 

II^o^.^ XfiTovpyia, liturgia, .|*Lo) .jlaickjO .jiC^k^ .j]^LJ»t .« 
il^^ .^ji .ia:^.jJI .]VijL, K. Cf. Ufe»a^-i».. 

»joa<))i.^\ Latiarius, >eBO^i)f.^^^ kfiso^f Jupiter Latiarius s. 
Latiaris, Eus. Theoph. ii. 64. 3. 

)ui«^\ Latinus, )..iil^\, BHChr. 7. 4 ap. codd.Vat. clxvii et Bodl. 
A, post luja*; Usooi) ^>h>^; ^ajoi Uil^S., C.B.M. (Wr.) io6« b; 
rescribe etiam ).«i«^\ pro ]luI^.«X, Dion. oao. 15. 

^N^.S. Neo-Syr. linaAt, lambit, Stod. Gr. 180 d, Nbld. Gr. 190. 

livt^S,, it. jjsa^.^, BB, m. nva pistaeiae, jcso^^. Gen. xliii. 1 1, ubi 
mMC«« ave^^onae, Gabr. Sion. ; )^Jo^^ t«ioi? I^^'o^^; Ephr. i. 97. Sec. 
BA. fructtis est pistaeiae terebinihi; see. al. baeea pistaeiae magna, 
vel nux avellana; didtur etiam esse J.^1 fructus juniperi, qui 
major est quam iacca^jtstociae terebinthi; see. al. non nuy'or est 
quam fructus pistaeiae si bonus sit, .W.ll iufs^ ,1 .j-oJI .ot f<i^^S 

j4.>- *ly-iii i^ ^^, BA; it.^1 .'\^^ ll>. ^ y4\ ^j JaJ\ \^^^ 
.i»U5CJ1 .oZflB t» ^/ ^^"^^^ '^si^^ ^ ^*^ •! -'Ir^ '■^ o^ tS^ 
.oiso «A ^l \:>L:^::^ . j ) - ... al l JlaUs^ [cod. C. jcso^.^] loo.^.^ ool 
^jUiJ jbjjJlj (jb^l .\s>^ia\, BB; it.^^^^j^jjLaJl Jl,^ )<J<^^ \>i^} 
JiJl iI*o. ,^, ib.; it. il» j^^^^j.4j JiJl ^^^iXll Z^ J-i^^-^ 
»L.iiJ ;".-> j^ -p U .7 .'U-oil, Hunt, clxx; it. .)iA]b>^^ )iv^^^ 

A.Ia. *L.aiJ i^ ^^ jS\^Ji>^ .(JiJl C-^ cr*y^'' ^* -A-pud Ibn 
Bait. ^iu. pistacia terebinthus, i. 144 ; it. 'U-iil il!» pistaeiae terebinthi 
fructus, i. 281 ; it. (ji-J pistacia vera, ib. ii. 255. 

)v>^S Neo-Syr. c. nuces, Stod.Voc. 

III^.^ vide sub ).*i^y> '\ . 

■ fpV'^^ }f" j"*^ exstat ap. Act, Mart. ii. 142, sc. o»a . . . {.^o^l^da 
^iL .oo»^ a3o»<o )t. l .j >f>-< o»a ooot ]^i; jwaa^oX ti '^mvi ^»t.J^ 
• oot^ ^..asio ^«1<? praedicti nobiles . . . adcitis du^bus qui forte 

II 2 1935 •:• ^ - ^ Qcu^yOJt^ -lA - rCLLCl^ 1936 aderant lanistis, duorum denariorum oblata mercede, imperant . . . 
Ass. igitur vertit lanista; adde U- iwoo l^o^aik, Anecd. Syr. ii. 158. 
12, ubi de viris turpibus sermo est. Ap. lexx. Ija^oJ^ scurra, .5 
)il:».kje, BB. Forte sit Xiraf, Xarayos, mendicus, prodigus, Du Cange, 
Gloss. Gr., ubi Gloss. MSS. et Phavorinus Xwraf 6 Xij^rfff, ^ 6 /xipa 
oKfKpo^fvos, 5 o KaraSoTraymv iv to'is alaxpoU, i>s 6 n6pvoc Koi 6 dvipoyvvo: 
§ 6 av\t]Ti]s. 

A^, fut. jJOLkiJ deeorticavit, retexit, rant, evaginavit ensem, 
polivit, JJ^j (sL^r^jjL^j i^. jj:* A^, BA; it. v> f-l >a^ 
JJL-j J^. ^. J^X )js-jo . . . yi^ .owe, BB ; it. (!tJ,X> .a^ 
JLx*, Hunt. cLxx, quod potius asset part. pass. .^^^ erasus ; it. 

J^ .jJV^ .eLsrf, K. 

Ethpe, Ji^^^ii* erasus est, K. sub >&^. 

U4^ m. erasio, fricaiio, ix» .«, BA, Hunt, clxx ; it. ^^^ 
iS^, BB. 

^3a^ m. radix leontices leontopetali, .)kC*I^O.f ootltaX .^ 
j^j .jlil ix^ J^i, BB. Ap. cod. C. ^tSL^aii.. 

}»^X eecinit, cantavit, canticis celebravit, BHCarm. ed. Scab, 
proem, i. 8, B.O. iii. ii. 363 ; ^.iii fl^, Ebed J. 177 r, ubi gloss, 
ijo) jii.)L» »3 tio! .«. Ap. lexx. Jj, .j!lj U>o- ti' N-* ?»^, BA; 
it. jJtp ylj .woj .oZflB is ^|o •••j^j U«>> ^A BB; it. ;l^.^:kje 
^Jm tijLso, ib.; it. ^le■ .J^j .woJ .ot f j^, Hunt, clxx; it. ?»^4-» 
Jj^j jjij .5t, ib. Greece est \vp<^h(\v. 

\\\lii\ va.lyrae modvJatio, it. lyrista,eantator, S-^s*^ ^ J;;.^qX 
'L* J^- ^^Ll^b,BA; it. wJi^ )i^k.jiMo .)Jr?Ii::^"oa.-«? )?l;{cii». 

BB; it. Jiab) )jbiu; .fl9cu»Q^i^^/ .[om. cod. C] JjJlji ja^/, ib., 
ubi forte legend. |;;.^aX; it. JUjj .^^^-J^j *Li )mo> .01 Jji^ciii. 
jjiij ;.^4^ .otiso. Hunt, clxx; it. .jfciA^oJoo .5i )js^cLi». Jjt^cu^ 
JJi^j .'Llc .^y^ J^^^. ■i-t^ .IL^ooi .\'iJ» JlVjMoli .liiJcLS., 
K. Graece est XvptfSia et Xupa>8<Sr. 

^»^^, Geop. 1 1. 12. Forte rescribend. ^«^.*X. 

.»^.^, Heb. ^u7, Chald. B'Pp, Ar. JJ.W) malleo pereussit, qui radicis 
sensuB primarius est, fut. a>,o.^\J acuit, exacuit, Deut. xxxii. 41, 
I Sam. xiii. 20, Ps. vii. 12, Ixiv. 3, Prov. xxvii. 17; JJfiS <*^.2:^; /a6«r 
ferrarius, Jes. xliv. 12 ; ap. Hex. <*^.^ r]Kovi\atv, Ps. Ixiii. 4 ; ac^.^ 
dKovijo-ct, Aq. Ps. vii. 13 forte; at,^ S 7rapo|w«, Sym. Prov. xxviii. 25; 
Bifftiv, Greg. Nanz. de Mace. Or. xv. 8 ; )]^»0 '^N, Kal-w-Dim. i. 
14 ; \u) ^A^^, Knbs Chrest. 81. 2 ; acuit, metaph. o'e* ■■■-N **'*», 
^.•^Xf, Spic. Syr. ^00. 22 ; it. irritavit, indiavit, instigavit, B. 0. ii. 
44, Cyr. 237. 23, 258. 26, 264. 5, 379. 19, Ephr. iii. xxviii; loX 
loo» UjJiL U^Q-? ))^», Pat. Vit. 74 v; it. polivit, ^oj/ j^-^^ 
Uoouid fuco eos illevit, Is. Aut. ii. 228. 4 af. ; mus |jlo S -v*^ acuit 
hasim, h. e. pedes sub se una adduxit ut totis viribus in praedam 
insiliret, Kal-w-Dim. 42. la. Ap. lexx. a^' u&Am; oixL», ^o*^.^/' it, 0^-3 ■s— (jL:— . BA; it. i».l .al-^'' .o«b ;a ^/ jkoj.^/, BB 
jjr^j 1«J IxAflB 6/ \a^ 6l -4^, BA ; it. ^_ *,q^ «_A-f-Jl i_ijk^ .J j;^,*£Jlj, Hunt, clxx; it. Ji.a^^ -x^-^ . ... . ^ .. N 

•jisT 4^ 4is;irsi- .4:i» .04x0 .^, )^ .4^ir .s:l. 

V**) «-i*-JI (/-»< -1*^- -^1 .Ii»l .I*i, K. 

Part pass. «t^> U>^ act*«t*«, Jes. xxi. 15, Ez. xxi. 11, 15, 28; 
ap. Hex. «£^; fiKovn/ityov, Prov. v. 4 ; U*^ id., 01 Xomol, Prov. 
XXV. 18, ubi cod. l4.*:5^, male ; U:^ lil^/SA,, h*ovr,p.iva, Ps. xliv. 6, 
cxix. 4 ; UI^ iiKoyqiif^oi, Ed. Sexta, Ps. cxxvi. 4 forte ; Athan. Ep. 
- 22; U4X [sl^. Doc. Syr. oa>. 3, 10, Ephr. i. 139 A; Uscoi 
Ul^, Knbs direst. 95. 13 ; tinctus, Ulitus venero, .--^V f jly^'SAV 
JIqjo ]fiaij>, Kal-w-Dim. 93 6, 132 6/ metaph. acwUus, amdior /actus, 
Sev. de Mace. o>a. 6; it. de mentis acumine, ingmiosw, eruditus,peritus, 
B.O. iii. i. 82, 164, 268; callidm, ll^i-^ JV'-^N . . . U.s»| )loJu., 
Cyr. 262. 15; *-4J^f e'oi y.} i.»a, \^l Jac. Edes. 3 r; «iju. 
Jk..aaoo loo. Uv^?, ib. 13 r. Ap. lexx. :>1^ ^y...^ U4X, BA, 
BB; it. ^ .ola> ia ^^, BB; it. .:,jS^ ^^^^ . Jd.. U^X 
^J^i-^ i-Uj* t-i-t- )*-4^ U-a» .J .yji— ., Hunt, elxx; ii^^sj;^ pii, ib. ; it. (*I,LiJl ^^jJ-J.!, Ibn S. Thes. § 15 ; it. -U^^ U4:i>. 

^^y^~.^ -u^^^^ -jj ^ "** .v^iV^ ]^)j^? )^?? )>^o W«T">o, K. 
Of. )uo)V\.ioja^( col. 167. 

Ethpe. jt^\l( acutus est, ji^.iJ^l/' acue te, Ex. xxi. 9 ; ap. Hex. 
.i»^ N I( f^j]Kovridi), Ex. xxi. 1 1 ; rrapw(ivdrj, Hos. viii. 5, Zach. X. 5 ; 
indtatus est, Cyr. 442. 10; cum^^>i*, Anecd. Syr. ii. 80. 4; Ulitus 
est, UooiS) JL^:\IU U*a> hot, Kal-w-Dim. 128 6. Ap. lexx. ai.^1/ 

l^lia-l ..^ .jLs.-'lj liJ>.|, BA. 

Pa. -4^, it. Ethpa. o^^'l/'vide -4^ ad fin.; adde a*^l/' 
\jL. 1^5.1*1, BB; it. ^^,Xj1 i\j.^\ ^\J Ljl Jylj Ijli^l cu4Xir 

.JjA.1 1ju» jJ 1 '^jI) Vi^J' ^^' 

)jLa^2^ m. 5'ui ocwi^ gladium, Act. Mart. i. 45. 

]la**^.^ f. acies, acumen, JjL^i l<i».^\ o^dviiia, Aq. 4 Reg. iii, 
27; wo*o2a.41^ l n »» feN > acumen, solertia verborum ejus, Anecd. Syr. 
ii. 14. 26; B.O. iii. i. 268, 568; ir»\> jLcuu^.^ linguae exacutio, 
suhtilitas, Ephr. ed. Ov. 239. 6; incitatio, excitatio, Ebed J. Parad. 
proem. 2 v. Ap. lexx. jojjr' IIqjm^.^, BB; it. ^j3L^\ ilAa.1 .jjj^ 

i\x>-\ ^ iyf\ yJbj <—j\jt,\ .. »!-**)) Hunt. clxx. 

)« ^N . m. exacutio, actus acuendi, sed sec. lexx. acutus, t-K^ 
ijijiil. jyij-i.^, BA; it. Ijk^^ti.?. . U4^ U4^' ^B; it- •] 5^*^ 
J)—., Hunt, clxx; it.j^k-iw. .(ji^kL. .U;.^ .& .U^ U^, K. 

)kL4^^ f- "o*' J''*®? IV—a*- Umo? Jfcs.»^.iiao, BHEth. 58 v; 
dKdvj], > f\ . !^ Of=> 0^,0^1? ^ U.Jf )to»^.:ijo, Geop. 43. 1. 

)>^, it. sec. al. ^2^, Leah, nom. mulieris uxoris Jacobi, Heb. 
fi^.P, Gen. xxix. 16 sq., Aphr. ».,ji.». 5, Ephr. ed. Ov. 278. 15, 
282. 12 ; male \1^, B.O. i. 308 b 5. Ap. lexx. {Ji'i .Ul* JJlX 
[rescribe Jiaud pulchra UU ^], BA; it. jloJI ^jo .Ji&i .fc«J> ^l Ui^ 
JloJI Jl^U .- .|La«., BB; it. -o. )lko/ p..o )Lfl* Hoil ^ iiiL^i, 
Hunt, clxx; it. 00 )j«jfc .5. ^j^ .fc«Ai» juLX .«-/ .'^ .ii )JLk 
il^t ^1 .\1\1 ]i JiAjksI^ . . . oQftV.} oi«aGi3 |l>l^i?> K. Apud 
Neo-Syr. \JJ^ Stod.Voc. 

yafi»).«X m. lichen, |]b«»)J^ yO)j&.^io [cod. C. .cubJ^JI] .CTn>)»S> 
^J^^ Wjl .)d).s;, BB. Rescribe y|iA«^, vel ^^a*^, q. v. col. 1940, et 
cf. yot&^i col. 268, et Ji>-.)JU. col. 1239. 

)' '^ « N Xi'^, ace. Xt)3a, ventus Africus, Hex. Ez. xlvii. 19, 20; Xt^, 
An. Syr. 143. 8. Ap. lexx, j^ .Uoi .Va-i^, BA, BS. ap. BB; it. 

•^r^' '^j-^^ .|>3oei .i^^>x .)ib^ . yoN,^! .\J*oi .0) .Kin. .)^.^\, 

|.--j jUJ. .«U^1, K. 

H -^ « N Ai^vi;, Libya, pars Africae, An. Syr. 181. 12, 19; it 
k.ioo»a*^, Athan. Ep. i. 7 ; it. )tfi-<.\, An. Syr. 140. 25, Dion. >ai».. 2, 
Geop. 7. 25, cod. lUiii. ; it. wjaa^!^, BHChr. 8, BHChr. Eccl. 55. 19, 
69. 2, 283. 15, C.B.M. (Wr.) 1062 b, Hunt. dxl. 64 v. Laud, cxxiii. 
296 r, Rel. Jur. ii6. i ; it. t»o->.N, BHChr. 56 ; it. ».»ci->.N., Act. ii. 
loVHh.; it.)yo*ii., Eus.Theoph. ii. 62. 1, 67.7,v. 49. 9; JyJLJik, ib. ii. 64. 
8, 76. 4 ; |i»a.N f j^«ao, ib. iii. 13. 12, ubi forte sit desertum Libyuin; 
)l^«\v |i.'>>'^ Libya Superior, Spic. Syr. JL. i. Cf. joai^ col. 1903, 
ubi aliae nominis formae. Ap. lexx. •lu.^1 .>^. .-{"-n-S. BA. cod. 
Goth.; ^ Uaa^l^f )lo»l/ .L .la ><^,'^i»{( ^? oet )»1.^' wiosk*^ 
;^.£eo [cod. C. )>Mkix^] )i 1 « ■^ » ^aocui;/, BB. 

f -t^ -"^ gummi, * , ^, BB; sed BA. cod. Bernst. JLiJouJ^ = 
yCuU^:^, q. V. 

.cpa^o),.-a«'\ f. Xt^avcordr, thv^, )tofl'>'S, OMb>.>(f u»Q^o|.a<.^, 
Galen. 48 V. Cf. supra JI^oa^; it. .cuta.N., ubi .jaa^liti.'S, BB. 
Male BA. ^a^ ).?»,.>>., pro quo rescribe .o^jcLr^ thus, j^LJ ; et sic 
Lex. Bibl. Ind. 

■■o- fo')*^"^ , "^ii - j"'!*'-^ Xi^avanis, pi. Xi/SovuWdcr, libanotis, ros 
marinum planta, Galen. 49 r; it. >a>y>,{Qj|> j> « >> ., ib. In marg. j^l 
origanum ma/ra, Ibn Bait. ii. 502. Cf. de libanotide, Diosc. i. 422. 
Mcde ^j-(^\^Ji\ j^ '^ji. yjtj .^jW <ja>9-^oj\ r\ . N , BA; rectius 
^^Larf^l .,;)-i^\^^\ ^ '^ _jJkj .^ ^oi^ci^^ .J ..mj^cuML^ 
BB; .ootX:c ^*l-{ .wotoj^i^ ]J^}1 wUoXL V*^ t 'lmV .aa^cujoL^ 

.yCu2^o,|g|my ^^ jpiojo j^^f j»)bA ^<k^ l^i^r ^? ooi o*.sl.0 1937 ■ ft V^A - oecO^eurelajl •:• ^iK'oA - ^aA 1938 lL&«AJo «D, ib., quibus in verbis ois[e oi>)s )Iofco£, Gr. est o xapn-Ar 
Kiixpvs KaXeiTat; it. ya«^o,l9ifn a(f>ovSi\iov ; of. Diosc. 1. 422; it. 424, 
ubi .cuipfi-sDOt potrfiaplvovv. Post lapj^ omittendum esse v«iv5 censeo. 
Scribit BB. etiam •"""^ '}^-^ , q. v. 

.aeCLJculct.^ et xoa^^a^ Xi&avaros, thus,jX^-oi, BA ; it. y.^ 
^jLiJ . i->N .^flo, B B, it. postea jjUJ ; idem dat . o^Icia^ et yO^ i- i. \ 
pro XtjSafWTot, 8ub ]tof\-\\, q.v. ; it. ,jj:5jI >aBajCL>) -^ « \ , ib. 

.aj)ii^«\ \iffavos, -ov, m. thus, Apoc. xviii. 3, VHh. Mat. ii. 11, 
Adl. 203. Ap. lexx. ^Z-^ 1— >Lwi .jIliL .oo»3 ^■■ \ i... o ? \^lii yaj\£j^ 
(_;^Jyj Si \_»S(i)J JJ, collyria quibus oblinuntur ocidi, BB ; it. .dj)ta.!^ 
l £"' -'- " yjE^' ^J^ ^JO Ixft .oi,->«\ ..jea^)>a.>^. ootj, ib.; idem sub 
)l^c^->\. scribit .fleojtn.X. 

V"^ ■)^-'^ XiPavards, thus, ^VJ. BB; it. ^a^ 1 1 .N . It. Xi^ciwrot 
ventos, q.v. sub .cbojqjo-i.S. 

^nniooi)->.\ Xi^tKpowi^ , -Ilea, ventu^ atistralis. An. Syr. 143. 18. 

'^4'^I'^-N Liberianu^ a. Valerianus martyr, Dawk. vii. 98 v, qui 
cu»)>=i*ii., ib. 99 V, et culuJikU, ib. 

,fP^,f)^.\ Liberius papa Romanus, BHChr. Eccl. 95. 4. 

.,7-'-'^ m. linwm, BB. sub . aM>o»&£BQa^, q. v. 

.fle|n-».S Ai'^uft, Libyes, 2 Par. xvi. 8 Hex., sed Uo^iot, Pesh. ; 
rescribe etiam .fla{o->.\\ pro taal^cuU, BHChr. 21. 16; cf. supra 
kfioloo.^^ col. 141. 

>aea^aJ OT i> \ , ocpo.^ fva * '^ . >fl^>^CT -»«>>., et .q^)i.'%.\ XijSomro;, -ov, 
venttis au-stralis, .Q^l,:a.>N., An. Syr. 143. 18. Ap. lexx. uga^fi-<»N 

il..^ -4.^ ^, .1^^- U^l, Uo» u^a.a^^, BB. In 
cod. C. >flBa^i*>«\ et >eBCL^o*».\. 

iir'^rr"'^-^ Libosus Y&g&e urbis epus concilio Carthag. snb Cypri- 
ano interfuit, Rel. Jur. 78. 2. Cf. >«^o/ col. 51. 

. Ti r ■ ^ fp'^'> -"^ >(7aioTuu$t>, Ugtuticitm, quae planta ap. Gralenum 
etiam Xt^vo'nK(il/ vocator, u^(o .^O «cias .Ul^ Usl «< \O i. ^ fl nfi~i i. \ 
l).iJl Ub»3 ^^o )**' ^**» ^B > cf- J^\S'ligusticvm, Ibn Bait. ii. 
336 ; it. vaa^^ o . ^ . \ . 

>£Da.^.fiooiaa.^ nom. plantae, ^. t ... 1 |jm..,.?.. v «^1 .jttCL^.£BO> f>r i. \ 
\^j i_>5LJJl yL^\ sj^jj [cod. C. ^j^.i-jU] m^4)U »JjX--i u^^-^j •^^'jj-^^ 
juLc-l.. j. « i^jUail, BB. Eescribe »fn.^mo) f> l. \ Xivofwarir, et ^yj.-;jj,\_» 
pro ^jkiijU, SC. XivofmoTW, oi fie irapdivtov . . . f x" i^ <j>v\Ka . . . Trpir ra 
T^t iX^iyr)!, iXoTTOva Si' KXavia Styovara, (e.T. X., Diosc. i. 682. 

u,a>^ septentrio, JU-tJl, BA; it. *»o ."la ^oo y*f ^'^'si^ •*• 
JU-Jl .oZb>, BB; it. JUjJI .)-ja* 5. Ul*, .ULaA .Usfc^.5., K. 

jfv'^A Libyae, -adis, urbs epalis, Syn. ii. Ept. 1 1. 25. 

.fl9a>-»«\ Lebbaeus, Mat. x. 3 Hier. 

.<ai».^, >a>a^a>\ m. libellus, B. 0. i. 413, iii. ii. 456, C.B.M. 
(■Wr.)72ob; Xi^eXXor, Syn. ii. Epb. 277.12; ^ N -> . \ libellus 
noster accusationis, ib. 119. 20; it. ^. > .,. -i\ , ib. 127. 3; ^ c\S-< . \ 
Jk^folj con/essio fidei, BHChr. Eccl. 271.33; y Ci \ -^ . N 
]l, i>->- l; libellus 2>oenitentiae, reeantatio, Jo. Epb. 46. 17; ^ fiSi . N , 
)1. «\^ ;ct 1Li.x;o {p^ r*^ ; libellus accusalitmum faharum quibus 
mortem struerent, ib. 237. 24; it. ib. 46. 13, 133. 16, 134. 6; it. 
uBQ^.A^, Syn. ii. Eph. 177. 2; it. , inN-. . \ .ib. 127. 7, C.B.M. (Wr.) 
720 a; pi. ''N^'^ , BHChr. Eccl. 161. 8, Syn. ii. Eph. 173. 2; it. 
uaiw»::^rescribe.mi.A*ii., ib. 21.7; it. ^o::i.Qii-X, ib. 102. 3, 119. 5, 
194.3; it jg^\-'^.X,;h tgn t; it. ^ai>-3cLii., ib. 172. 24. Ap. lexx. 
, ■\-C",~ ,^.\^.\ B A, rescribe ^a>>->.N ; it. .ola i» >^( a» oN-» . N 

^aiv:^ ^J «oiofc-(' .).aiik»? Jfc.j:»:;ko ^a yi y f ^ ^-^^S .ijl^l 

^.iSkoo )»i*.? Ifc^w^ IIq*^.^ <^e .yOOMl^i' ^Oi-i^? Ua^?. 
BB; it. U ^q\7>>'Vo .Jk.^fc.Ji:s? )LaA-:i.^Joo )fc^»^k-'' y*^^^^^ 
caiL-l^lj L,*i5CJt ^ •-'^., Hunt, clxx, sed quum \X<LJ^]i^ valet laceratio forte legend. jLoiXll^ui^ ; it. .■/»< ri'v->.\ .JL/ ittc 
^r-i-o ijl::i .l-jiooi ooi)ja«. Jl'i^i'.Jia^) )>=>io ,01, K. Sub ? exhibet 
ttlUl vbS^Uiiao? Uko \aa-^?, BA; rectius .oleo jjs y*/ yCLi^a-J^t 
(slill vUT.hNy? )fc.^ko, b"b. 

^^ *> » >> . Libanius diaconns Samosatenus, Syn. ii. Eph. fol. 49 a 5. 

v oi-< . \ vide supra yiuJA«^. Apud Neo-Syr. ."'^-^ Libanus 
mons, Stod.Voc. 

>ce o i -^.\ Libanus mons, B.O. ii. 19. 

jeo ■ ^ I r< «N m. Xi^avaTos, thus, ); « ^- wOiol^i; ■■«<> - ^ ■ ^ -^V 
jj^dsC:^;, Geop. 109. 9. Cf. .xDOi^ajjcx^. 

jiDf^oi't.N Libanius, sic rescribend. ap. BHChr. 68. 6; BHChr. 
Eccl. 121. 20. 

iJBa<Mi"*«N Liberalius epus, Gr. Al^(/]aXtos, Rel. Jur. 63. 4. 

cuuj;>^.\. Libertini, Act. vi. 9 Pesh. et VHh. 

>flB^T^~N Libo'ius epus Romae, C. B.V. ii. 258; it. dux, Zachar. 
356. 

■a»al»i^.\ Liberius, h. e. Belisarius dux, B.O. ii. 61. 

(^^ cito, statim, Ephr. ed. Ov. 301. 24; ^i^ <k.^ -W0(', Ka,l-Wr 
Dim. 35. 19; ULao ^ (^^ .nN,m, ib. 39. 9; usitatius duplicatur 
<^^ <^^' ^'^^- ^tart. ii. 127, Amir. 434, Anecd. Syr. ii. lai. 21, 
359. 10, BHCarm. ed. Sceb. 18. g, loa. 7; i^X r -N )a^ /^^^^^^ 
l^ti.=> )2>\Ls Ujo», BH. ap. Hunt. dxcv. 120 r; App. BHChr. 13. 3, 
B.O. iii. i. 146, 600, 601, C.B.M. (Wr.) 773 b, Ephr. i. 379 C, iii. 

397 D; raxyrtpov, rax^ov, danov, npSirov, Geop. lo. 2, 13. 22, 17. 18, 27, 

25. 10, 27. 13, 30. 23, 31. 27, 33. 22, 44. 7, etc. ; Kal-w-Dim. 22. 24, 
25. 20, Sev. de Mace. a3. 12; it. (^«'\^\, Kal-w-Dim. 43. 19, Sjm. 
ii. Eph. 273. 26. Ap. lexx. dUij aLyijj (*-ir' ("-ir" '°' <^^' ^^i 
it. 1^^ -isW^j sW^j .Sito id .fiiDoio .l^)t«\fl .01 -A-ij^ i^>^ 1^^ 
o^ .a.ou l^L^i} oot It^ioBD uaa( .^ .Ic^ ^^13 ^ ■•^^■'^•^ 
i^o!^, BB; it. .l5C^j ^^^^ .^->)l.>^ o .01 .1^^ ^^^^ ^S. ^^ 
Ic^L) :!)la.t^, Hunt. clxx; it. i&AaJl^iJ:^!} .oo* ).aoi>c^} Jla/*!^!^ 

t^lS. <^:^ 11a/. ^ JOO) t'-^t? Uo)l ^O .jjl^iS/ wi.aO ^/.l^GLX oC^ 

^/ .jijctl^.^ iAa jU^ikao '^.X j^omA Lasco*. fNN.~»o .>»ot.iiv>.o> 

li.^|L,^A^ eito, statim, velociter, Amir. 434, BHCarm. ed. Sceb. 104. 
II, 122. 17, BHClir. 96, 289, 357, 526, 539, 551, 571; U.ls^ jo. 
cy«S lL>oo ^oJ^ )>^-ao> BH. ap. Hunt. dxcv. 131 r/ BHChr. Eccl. 
659. 22, 765. 10, § ii. 143; temere, ib, 273 ; illico, ib. 283 ; BHGr. 
388 V, B.O. ii. exxxiv, 372. 

.o^l^^X vide infra .o^..^^. 

Xiyva-TtKov, ligusticum, uotol^^t; . ""-^ nxw^N. |u&>^ llal, Galen. 49 r, ubi Gr. textus \i^varix6v,ci. supra yOjx>^.a>ci->.\,. 
Ap. lexx. »^li^B A ; it. ^ ^i , \^ .„J. ^ ** ^^c ^^^ ^J^ yaA,^&^^, 
BB. 

.cuick^^ Xtyvpiov, nom. gemmae, Hex. Ex. xxviii. 19, Ez. xxviii. 
13, C.B.V. ii. 13. 

v" h -isl^ ™' ^O^™'"! legatv/m, id quod testamento datum est, Anecd. 
Syr. i. App. 35, 37, Syr-Rom. Recbtsb. 10, 23 ; it. yO^l..^, ib. 44 ; 
it. .ci^l.^ii., Bc. yOoiN'^N ya^ls^iSk yOo»!^ oom . . . woiOji.^ ii^, 
Sanct. Yit. 206 v; it. ^a.^..^^, sc. yOo»x:w yS'^N J^f «som *a 
o^ jaaij ^..^...^:^, ib. 215 v, PI. l^s^l^ legata, Anecd. Syr. i. 
App. 48, Syr-Rom. Recbtsb. 21 ; ii 1^1.,^:^, ib. 44. 

) I \ -"^ m. legatarius, qui testamento alqd accipit, pi. )v^^\, 
Anecd. Syr. i. App. 41, 42, 48, Syr-Rom. Recbtsb. 14, 20, 23. 

, ~ " • ^^ logicus, . o fi « <^\ >o|) i. q. )l« \y> yoh i^°* XotwhSv, 
C.B.M. (Wr.) 802 b. 

>flBOI.;g^\ m. \tyvis, fuligo, ^ jocx? \iC^ woiol^if wBaol<gg\ 
)x*l, Galen. 49 r; )wao^ jtacuk >»ai.^.^, BB. 

,fn-i^N Longinus centurio, Apoc. ed. Wr. \a. 18. Corrigit Wr. 
(n'-_''^ Cf de eo .^ qOa^^X. 

^W*^ i-q- i/ji^\ BA; it. ijijii^j ij\i^\ .} .«T »a ^ii^> 'b. 
cod. Goth.; it. »;5^1 m »,Vi;iJl .7 ^>t^> BB ; it. .7 .ij\j^\ f^*t^ 

II P 1939 .cvj^i^ _ •K'cul •:• ■:■ pop«^».t<\«n.\ _ qootctXiA ■:■ 1940 •J' BB. Vox iJ^l, Hunt. clxx. Forte sit \nbapiov vestis e panno raro; cf. ^^ 
indasium muliebre; it. . J^ vestis midiebris, Freyt. Lex. 

u{a\ Hier. Levi, nom. prop., qui idem Matthaeus, Marc. ii. 14, 
Luc. V. 27, 29, C.B.V. ii. 84, Pesh. »i^. 

^■«.ypi.\ Laodicea urbs, Anecd. Syr. ii. 370. 20. 

iffs. 7«; Jct-S. m. XurpaiT^f, r«(iem;)<ar, ,jali* .i^Xix* .\ooiSi .ot, BB. 

>fl}a5o>:«otJ<iX in. Xurpou/ityor, ywi redimit, redempior, .>o*^? 
Ijoiar?. .t5XiAJ .(^JJLs^, BB. 

)ucui^ Hier. Levita, Luc. x. 32, Pesh. Uaii ; pi. ^a*i»., Job. i. 19. 
^(Lscu^ m. lampas, p.1^ •J^U. .« .owb j.» ^.i*, BB. Rescribe 

yO^::^ Leo X papa, C.B.V. ii. 22. 57, qui U^l yo-^, ib. 22. 
,»o?ya«^ Leonardus, Sidonis epus, et ablegatus papae, C.B.V. 
iii. 514. 

i<Ba^^L>^ m. larynx, guttur, if^^ -{J^ -R** 
COrrupta e Xapvy^, \apvyyos. 

ifl>n>fn\ Xi'^toc, ligius, u»ojU»o(L »^ moo .»a.JU^, BHChr. Eccl. 
557. 16. Exponitur Xi'ftot ap. Du Cange Gloss. Gr. ut vasallus, cUens, 
sc. Xt'fior o o««iot. In loco laudato videtur esse titulus honoris. 

}i y-N Hier. iV/wr, humiditas, Luc. viii. 6, Adl. 143. Cf. Heb. D?. 

>dDoia.«ioMl>-^>.>.X XiTavfvaai, supplicentur, .^^ySj-a-i . . o 9i ■ oV-> 
ciT"^/"^' HB. 

i'^o^./sX XfiTovpyia, liturgia, Jo. Eph. 180. 20, • pi. .fla»^»a^d^, 
ib. 23. 8. Cf. )-^a^ col. 1934. 

)i...t.^.^ vide supra t<j.*^, ' ^. 

|il7^i>\ f. Xiravfm, litania, varie scriptum est, e.g. ).«.»a^aX, sc. 
.lytjajnW )i£iio \SLSia^( ^ wK, Bod. Or. dclv. 94 v ; it. ju^o^ol^ 
liaYiaio )*A^?i ib. xii. 2 [ r; jlo)o;a ]^>.oo/ Juoo^cl::^ )iii»ifi«vi )^a:w 
)to), ib. dclv. ii6i>/ Ass. Cod. Lit. Univ. Eccl. Lib. viii. P. iii. 118, 
Morin. Ordin. 263, 431; it. jkU^oi^, Anecd. Syr. i. 9, Sev. Lib. Rit. 
35; )Laia*flkoo \,^o] HL^clX, BB; it. UJ)^:^, BHNom. 16 r; 
it. U^, C.B.M. (Wr.) 281 b ; it. Upw, ib. 234'a. Adde ULl^ 
^)iJf ♦=>? )k»fc^ ^ IJLioo* .«, BB, ubi forte legend. )JLL^.ik Latinus. 

)i^-^ Xlrpa, m. sed in lexx. et al. f. libra, i Par. xxii. 14 ; ^i^.^!^, 
Joh. xix. 39, Act. Apost. Apoc. Ub. 12; emph. )t^-^, ib. 5; Act. 
Mart. ii. 273; emit yGu^»3 quinque )t^-^ libris, Anecd. Syr. ii. 
220. 23-27; BHChr. 191, 198, 216, 253, 254; )->|^^ Ji^-^, 
ib. 215; "Sie (die Bagdad. Gewichte) sind in Mitkals eingetheilt, 
davon jedes i^ Bagdader Drachme macht, u. s. w. Das Bagd. B). halt 
400 Drachraen, jede Drachme 16 Karat u. | Gran. Das lb., die Oke 
genannt, 2 ft. 1 2 Unz. 6 Gros i Denier Franz. Poids de Marc," Beau- 
champ, Briefe von Ispahan in Marz 1788 in Zach's monatl. Corres- 
pondenz zur Befdrderung der Erd-u. Himmels Kunde, Feb. 1800, 
p. 131 ; libra Syriaca sex libras Bagdadenses pendebat, );^.a^ "^ 
Ut^ )4-X 1^, BHChr. 282; cf. ib. 488. 4, 5 ; BHChr. Eccl. 377. 
13 ; in Jfc^-ik insunt centum et viginti ))6j, BHEth. 63 v; B.O. i. 199, 
403, C.B.V. iii. 29i,Ephr.ii. 145A; )^C»cu» wcoV^ij Jlafcoo ha 
Jt^, Geop. 47. 20; Jo. Eph. 47. 25, 48. 5, Jos. Styl. 44. 15. Quae'de 
)*^-^ adversus Michaelem c'lsputavit Lorsb., vide ap. Repert. Or. xvii. 
93 sq. Ap. lexx. JL^l .]i^y i^o/ I^^.BA; idem sub )a*j dicit 
)*i-»^ sex millia centum ec duodecim grana hordeacea pinguia pendere, 
SSo V^/ 5 JUiIsci* ]~,>>jo luoo. )4-ii.; it. .;©/ Jlmi^rir Ji^ 
.5. .ua -LJ o/ '»*L Uo» )V-^o» ^? J<-^ yOu.Aij» i^ ^jo .JJ, 
U^f [cm. C] ev^j c.^, BB; it. )i.«^lil wo.ofc^/ ]i^ 
JLLjl ^-i^ .^j .uiaiA*jo/, Hunt, clxx ; it. JJ, Jl, Ibn S. Thes. § 26 ; 
it. ijjj . J-1 . Jlt^l .^j .\l^ .]l^, K., qui laudat U.^^, Jljc^jl 
joe. «=0. .ii;^ Ua2 V^j .)i:,o{ RVu/ ]i^ U/ -wo i.^ )io,L 
*H» ^^ loo, jAj U^c^i o,lo£.i^5 .Ui^j o^ -fc^ilo )^, 
U^iJco ^iun^ )i^.*ii> -o.(iiiu>Lo .Uib. 

)t^-^ Hier. m. libra, Joh. xii. 3, ubi editum est )i^-^ male; 
pi. ^;^.'^, ib. xix. 39. 

yOi^ XlTpovi.q.vlrpop, m. nitrum, .j\y_ .j^ \0i^ \0i^.^ 
^jj,^, BA; it. l^il' )»^j o.o»» .]»o .yo^j ^si*'©*).? yot^-:^ IJLLiiOO UiLjar )»k-J .vOi^-J^ots/' |js-|o, BB; it. jljj j^, ib.; 
it. .^1 Jjy. .ejjyJaJ liy-tJ' .bfiti laico .Ji^J .^ot^ .« ,©1^ 
(^^,-a-. j^y .y K. Cf. yO»^ et )i^j. 

.£DO»o;^^ Letodoms, Ebed J. 207, qui supra u»o>o?ciJ1I, q.v. 
Rescribe .fiao*o».|.«^. 

Y-'^ Neo-Syr. m. lamentatio, luctus, Stod.Voc. 

w>a*\ Hier. tibi, Pesh. uai»!. Marc. ix. 24, Joh. ii. 4, iv. 10, 17, 18. 

^|>A^, ^*AjJ^, [ i/^A , m. Xuxhv, ace. Xtix^va, lichen, herba saxis 
adhaerens, ).^).a ^'^s.i^ l-o'oi? Jot )i>-)Ju. ^? cuoi yU*ii., Galen. 48 r; 
it. .\ia'i} IkLTil. fAi ^1 yoAa^^" ^>:^ .^J elilj 'Utlj-i. Ua^'S. 

^_^\, BB ; it J41 g;]^ JU,j y^' Ju: 4.1J ^^1 jl;Il ,-a-i 

»Juk (Jj v^ i;lJ^ •*• '^^^ )k«-)J— ^ao^ t^l ii-j J i^yJ^jj 
J.f.11 83]^ ii-^', BA; it. jfcLTil ^;»a^ •J'iy-!>' [^*W«] ««>cu*a*X 

J^ »;!>* r^ ^^*^' »J^ ijs? c>-<^^J Jir^ 'l^^ ^^ •*^'^^' 
BB; dat etiam BA. ^\jj ^soo^XjAj^; it. )V~.))U. .ot ■~« 'm.-^ v 

-UjiJl, BB; it. ^1 j^ jj^- ^1 jipj >l2, jfcLTJL: .5 ^-.^ 

y^! 'b^j/V^' Vj '^.^«^' J^j :/^' »j];* -J^i »}> J^3 

J-H>- 'l*^*? I' Vl x S! .01 }a£u\ ... 001 »a 0010 .C l flA^ rt o^ ool i^oil^o 

'III, K., ubi rescribend. lla*^ Xtix^va, quam formam exhibet BA, sc. 
'Ulj-i.. U-a . V Denique'^j IkLlil .S yOi^o^a yQ^.*so.a!uai». 
t* T^ U^eu^t i^lt^i U>qX .jyi^^ j\jj^ ^i j^l l^a* .7 .\^\a 
yoot^:^^ kJj? Jl^, BB, ubi legend. yol^o»s yd^ uSi o ^a^^ 
X«x^v o fVi Tav ittrpav, cf. Diosc. i. 545; it. .oaa^/ . o^^ Xfix"?" 
tjnrrnv, callus ad genua et ungidas equorum, ib. 184. Cf. ■~«-"<N- infra • 
it. ]1^)|m col. 1239. 

yaa . .i.Ka.. X et y c\ ci u a* ^ X<t;i^i;i/iKoy, medieamentum e lichene pa/ratum, 
^}j^\ '\ji, B A ; yCuLx.AA. id., BB ; exhibet etiam K., sub .o nX , q.v. 
^a^ Lq.^lxaJ', BB. Apud Lex. Bibl. Ind. ..«ft.;':\. 
^>fle nn>fl.S . Xti^ovaiv, lingent, lambent, . ^jy a. " - ^i .oiat .*a ^^ 

^y^ .^y^., BB ^ 

]L^, W.X4,, )IX>^, etc., vide sub «:^, U\,\. 

JLii cor Abu-Laila, h. e. pater noctis, nom. ridiculura quod 
Moawiae ii juveni ab ejus timiditate indiderunt Arabes, quasi puerulo 
similis esset qui noctu timorum plenus est, B H Chr. 115. Sic Bernst., 
sed aliter Ibn Kutaibah, qui eum ^Ij ul appellat. 

^o)ia fi\ « '^ Lilybaeum urbs in Sicilia, C.B.M. (Wr.) 103 1 b. 

*f ^^^-^ Neo-Syr. f. canticum quod ad infantes mtiicendos suaurratur, 
Angl. lullaby, Stod.Voc. 

^jleuX \rjiia. Mat. xxvii. 46VHh., Pesh. ji^.:^ quare? It. ^^" N 
Hier. quare ! Joh. xii. 5, usitatius Icaiii., ut ib. ap. Mat. xxvii. 46. 

^1*!^ m./ruetiis terehinthi, vel nux avellana, it. sec. al. styrax offici- 
nalis, vel resina pistaciae terebinthinae, A ijuj.1 JUj, . Jj.^! |v..\ 
j^l, BA; it. ^wiij fc^lo ^.Jfcliiioi Jjsa.^ .Slw jo ^i \^< 
IjJLSj . JJ^I usoijoa k-UU).^ ^iJ^^ooJ ^ot ycu/ |-%\>A ^ n\^ y 
j^l \ji\S, i^\, BB; it. .i;;^ .JL^o^ .)L4^ .5 .u:;^ .u^ 
.^1 Z^ .j^l .i^l . jj^l .)^o»ii .).^oC^ JLol)^ .Ul^ 
jJoJl . J^l, K., qui notat |ja*ii. esse part. faem. verbi jx:i, et valere 
appropinquans, [k^A .ft; it. iixo Jca^, Lex. Adl. Sunt autem 
Ua^ fructus terebinthi; it. laiiio j^oii.^ castanea ; it. jjuU mix 
avellana, Ibn Bait. i. 177; it. JLn-^ styrax officinalis, ib. ii. 539; 
it. j^ resina pistaciae terebinthinae, ib. 1 44. 

yojbb^ Limenae urbs Pisidiae epalis, An. Nic. 14. Cf. Wiltsch, 
Kirchl. Geog. i. i66, 423. 

uso^Ui*^ libanotis, ,_^j .^1 ^1 JUjj Jj^^ Jl5 j»c4-')L».>:^ g'WjjP' i4i>^- "-^^ "^JJ "4/^^ tr^" ij«-~^j .U-JL.Ma..lj Lijl jJIUo J 

BB. Rescribe .w«){cu)i-i«\, et cf. Xi/Sacark dto-OTj, 17 /ikV rts Kapmnot, 
vn eviav Si (fa rj Kap\j/dv(p,a KoKovpivq, rjs 6 Kapnos Kaxpvs KaXclrai' <f>v\^a 

Bi ex^i papaBpa Sfxoia. It. ,_,»J»jJL*_J, Ibn Bait. ii. 450; it. -j^)^ 
anethum foeniculum, ib. i. 486. 

«aeoUjo)Ti.\ Limenius, consul Rom. A. C. 349, Athan. Ep.6.antep. 

tflolu^nift .N \eipa>i>iov, limonium herba, Galen. 48 r. Rectius 1941 .^.^qi&XDcujA - ucLSsoA ■:• •:• rCi&A coda ft°K\ii\ •:• 1942 ^\ (T^J J-^/^-=^ J^j .AaccJoB e»i.»Jo, BB, sc. Xe {^- ~ J •■ - (TJ-J U^y-!^ U"J .«~^kuB ok^^io, liD, BC. Kftfiaviov 

^iWa fx" 0F<"« a-eCrXa, KavXov uamp xplvov, yifiovra Kapnov ipvOpov, 
Diosc. i. 519. 

uoasciJ^ \ip6s, fames, ^ .^x^ .jias .olw ^a ^?, BB. Con- 
fandit etiam cum Xijiivia, addens ^y-s^ , -V. .)l»s^|o. Cf. ).ivn.\ 

et^saJ:^ paludes, ^cj i^ ^ .]\Ui^ o.Ivi>\, BB. Rectius 
»;--s*^ .ofc ocu^ , cod. C ; rescribe o,i j< i^ \ Xi'^i/ij, lacus. Cf. ^n">n-\ 

ya^> : ia,> \ . \iiir,T6v, limes, ^a^.*aa-^j Ijl/ ^ x">pa tS>v XiprirHv, regio 
confinis, conterminus, confinium, BHChr. 84, et cf. ib. 82 ; it. B. 0. iii. 
i. 405. Syr. vocatur \jS>il,i fes^i, BHChr. 66, cf. Lorsb. Archiv. i. 269. 
Cf. XtprjTov, Du Cange Glos. Gr., ubi to ev toIs cVxartatr <f)poipta Xi/ii/ra 
'Pw/iatoi KoKova-i, roureWi rut (cXMcrovpat. Exbibet BB. . <^ V s^ ■ \ 

t'. ^ ' N . Xt^iji/, Xipfva, partus, locus salutis, 'ti^L^.^ .\jUa\. .«, BA; 
it. .j^^l .l^\ JiuJtl .Uiik*,? jfc^o? .Ij)joX .5t .lixi.S. .U^n.S. 

tfoll^, K. ; it. U^ .UJceX, Lex. Adl. Cf. ^iv^.S et ^Ij^X, Ulog^. 
U ^ « S , Neo-Syr. m. objurgator, exprobator, viiuperator, Stod.Voc. 

..i v^ . N . Xi>OT7, lacus, ii*^. .if^. .Jiool .ow» ja y.j', BB. Pro 
plurali dat idem '^->^-'^, q.v. 

>.i, >fi . 'S . Lemnia, Xrnivia, sc. .m.^iyS .aellZoaXoio »*^ K''^-N 
Jl^oal} I'^^o llbociT? I^&^o liILat L :^ )>^^o ).>iv<>\ ]Uii> ^i .^l 

1*}-::^^ (j^^ J^i .>aaj1!.;^.7vi.\ .7 o»< !> a.-^., ib. ; it. -'""\j^~'-^^N 
^yLi* ^j^ .^04? )^k-») i'b. E«scribe |il^ vi .S, wmo w^ truyi.^ 
.fi&*^»S^£D \r)p.via y^, quae etiam Xij/iw'a a-<ppayU et terra sigiUata vocatur. 

.m.^fn.ivt.'S Xt/ji^oTir, gummi quoddam, Syr. jl^ool Lii, q.v. 
col. 589. Ap. lexx. >*»^ UisVjo? )V-^o; .oZab {a y-/ ~'-^— "^'^'" 
^^LJlII ^ (.r-*-^ .|i.ift>r» )JLlo, BB. 

omn.i VI. N XijfiKiVKot, Umnisd, sc. -r-, Scbol. ad Jer. xxvii. 18 Hex., 
Bepert. Or. xiv. 47, C.B.M. (Wr.) 905 a; .mam.i^A, ib. 792 a. 

.i^.\ portiM, locus tutus, ^ji^\ y^i^,^ .)J).^S .oZas »d ^/ 
Ls^l, BB." It. )Jl»->:^, BA, q.v. 

}-'^^'^ m. mustela, ichneumon, animal quadi-upes quod gallinas 
strangulat, |,aiyO .1Il^)> b>.Xoi ffSO )lcuL .n ).mvi.S .tmvi.N 
y.,^1 •llllil^k'', K. 

JilTtaL^, BB, male )'^^i^-^, BA, K., Xm/iapyta, fames ea/nina, 
ingluvies, ^.j-.W .i^\ Jloxsi .S )i »(j^ . \ , BA; it. .)L'eaiI jl. ^i'iri . X 
yJl, BB ; it. .UiX .Ul^ .11^ .U^: .5, .U;^^^^ -li^^ 
clJ^i .ij»U-iJl ^ t^\ ^j-.W .)^ouqb/', K., ubi valet Xalfiapyos, sed 
sub )L'd^c!joB('' idem est ac H'coliJ^ ingluvies. 

) iA , pi. |if;S, Neo-Syr. m. amphora fctilis, qua vinum recondant, 
Stod.Voc, Curd. LlJ. 

jl^j^ Lindius, ex urbe Lindo in Rhodo insula oriundus, C.B.M. 
(Wr.) 115 a. 

,^.l...wic\l^S. Xtwi^WoTi;, herba mercurialis, wotob^if jn.^nnOa l . N 
JUiiA-., Galen. 49 v. Ap. lexx. UJ JLSj *. ? .,... t . -v .ox^jootojctL^ 
, -..^ i^^UJl ^j .u-J^jj)^, BA; it. .^L^iU j«i4-i»o.o'»«u-X 
«o.aa5^ «^»* «o.o^-(' U^tti.? «-»('' ^» ^Z .fla4^«o*?au^. 

L^i^, B B, sc. \tv6C<o(ms €x'i ra ^uXXa o/iom awei'/x^, (cXwi/ia fiiydraTO, pairxa- 
Xar jToXXar, Diosc. i. 682 ; rescribe u«i*^o)al-ii.. Cf. .oDa^o»cta*ii. 
col. 1937. Exhibet etiam BB. ^a i . Nnn ,^:oo? W»«> .j=> -^a^aix^ 
^ \^ ." ,ij 4 •< y«.i-r.m»ia 00) J, quod revera esset tXtwaeXiTOi', 
apium paliistre. 

usaL^ XmiM, fidelis Romanus, 2 Tim. iv. 21, epus B«mae primus 
post Petru'm, Corp. Ign. 365, C.B.M. (Wr.) 916 a. It. Deus Graecus 
antiquus, BB. sub rf»a*U^col. 633. a.^;&,>.»V.V ■Kiv6(m(Piu)v,lini 8emen,^ii ^e 
LfcJ; Galen. 49"'-- ^p. lexx. .^\l^jy. .\^^ ^H ^aii»aj»ci^ joiotajBfii.S. [1. ^^^jX^y^] ^j^ji^y^ Ufc-.! ililj^b ^jL25Jljjj J\ Jj,.f*., BB. 
Cf. ^jLlXJl jjj ^ini semen, Ibn Bait. i. 133. 

.jaa.ia.a fi' t^X g'wi Knwm facit, ^yllXjl xJL. .U&^ }^<, BB. 
Rescribe «aDQ^aanl.\ Xivonot6s. 

»2«u-X ni/m2>haea alba, BHChr. 242 ; exhibet etiam Novar. Thes. 
279, ubi nostri codd. ;Scu^, Ar.^jS^, q. v. Sed cf. Jos. Styl. 33 not. 

usaa^jLa^ male pro >m*^«i.^>m, vel .fn«^«L.\c»«> a-fXtv/njr, vide 
sub tfloojo/ col. 73. 

y fi m . N , nom. viri e Ixxii discipulis, B. 0. iii. i. 320. 

>a>o,m.\ nom. pagi in Cilicia, C.B.M. (Wr.) 950 b. 

t« ^fin . \ lexx. male pro i. ^m .i vrjarda, jejunium, .)>mo> f - ^~>-\ 

j.^i,BA; it. ):^A^_ u;i;^jb.»^ ^u .vj^ .Uo] .i:i^..^ 

j.j-<Jl .fj .■%. >ft\.., BB. 

iftt.^m.N etc. vide sub >.,^ m\.. 

ji^fn.N Lystra, urbs Lycaoniae s. Isauriae, VHh. Act. xiv. 6, xvi. I ; 
eadem yOi^m.N, An. Nic. 16. Cf. j^^o^ col. 1912 ; it. )i^~\^ 
col. 205. 

jB0i'««m.\ Avo-tVaxoc, Lysimachus unus e successoribus Alexandri 
Magni, Eus. Theoph. ii. 77. 8. 

«foop).T>rif>i»S species meliloti, esUil J-AM ^^ cjj, BA; cf. J-JM 
(sUXI, Ibn Bait. i. 71 sq., ubi melilotus ist die K'&nigskrone, Sonat 
tamen (XfXia-cpoKov, q.v. Diosc. i. 381, sed etiam /wX/Xaror, ib. 388. 

^JLlboJ^ Hier. Lazarus, C.B.V. ii. 84, 85. 

j.&*^ Neo-Syr. doctus, Stod.Voc, cf. rad. Syr. -^^^ 

\.^^\. Neo-Syr. m. doctrina, Stod.Voc. 

l.ft.N rectius Ji^-'^ q.v. 

01 S .N nom. viri, otS .S {^ y>ot«.a^', scriptor Nestorianus circa 
A.C. 750, B.C. iii. i. 196. 

tflftA.^nft.S boswellia turifera, .Jjj .|V.ifi-^\ ."Is >m.^>aft>i^, 
BB. Cf. Ikoaai^ col. 1885. 

JtaA^, BHChr. 114. 11 sq., |>a&«X V>.oo/ Uwuo l^tooi j.ml^ 
eom ^;j»&oo U^e.^^^U'faA ^?. Vertit Bruns. satellites, coUato 
ut videtur Chald. iBv satelles, lietor, Lex. Buxt., quod e Gr. eXa(pp6t 
derivat Fischer. ; Graecae etiam originis esse censet Arnold, p. 48, sed 
ex \d<j)vpa, jrraeda, derivat, vertitque praedones=\a<t>vpttyayoi. Addit 
"potius ex Xmapris, ut pertinaces et strenuos significet," quod vix 
probabile. Patet idem esse ac Wl^ praedones, sed de Graeca deriva- 
tione incertus sum. Exhibet BB. )l»oft.\ .)»ofl.\, q.v. sub oiia&«^. 

~t>" g -N. it. ) .4^ g -S. \aTvpia pro Xuro-Trvpta, febris malignior, 
^J ij\j=.^ ^JXJ1 ^^b j^ ^U .y. l>«.* ^^^, ^\ JiU U*aA^ 
«-ftlfe, BA, sc. Xmvpui dicitur febris quam vehem^ns comitatur frigus 
internum cum calore extemo ; it. iX^ otiaa^J^, ib.; it. aXa. otiaSuJ^ 
.uJ»b i3*^j cjJ-J'^/A^ -^/^J 1^'^ 1^3 ya.aiJ B »» ^(0 [cod. C. < .. -w ] 
jLs^' u^U yCuSiycs is> Y^ [cod. C. [loiau::^.] JUaSu^ .jtoft.N .T,BB; 
it. t^iaA^ .7 .oi>ft«?i.N. .7 .iLii>Lj u^j u'^'vH'^ i/^ iJ*^ J»aa*:^ 
ljjji.J, Hunt, clxx ; consentit K. cum BA, et addit ]k^( • 

.aBoS>«\, ■««»-%. Xi^, X(/3oc, Africus, nom. venti, sc. ]ii ifnttiN 

'b-iJl, BB; it, ^^1 j^^.«^lj i^jiW ^j.^. ^ .^aa^L' isl^.:o .a>fi^.S, 
cj^l vyiil, ib. 'Cf. |ay«X col. 1936. 

■ m.^.N XfTTi'i, squama aeris, Lj.*^! (j-Ls^ >'>|/^ cj' Ji/*^^^ 

y».jAj ilj\JyJi\^_, BB. Cf. Diosc. i. 752. 

. a.. ^.ft .N rescribe . a< ,.<!>>>. Xf ttiSiov, lepidium latifolium, . a« j-^-^ 

■-. Jl^ .U9*^r a^00)> jl;^ .jLxl ViSLO "^i^^ «^^^ \jACp OtOol 

^^^A-JUJ Jj;-H».j, BB. Cf. JUf^col. 37; it. yCuajiX col. 1923; it. 
f.^a^, Ibn Bait. i. 115. 

o>jo>m9i>\ \rjy\ffTcu, accipiet, x^U ■^"~' .oleo »d >f*(, BB. 

)i^-^, male lexx. praeter K. et Lex. Adl. ]»suii.,Xt7rap<5t,nt<trfii«, deli- 
catus,lascivus, ^^^^x> ]»:a«j» lifli.N, B A; it. ignobiles, reprobati, )j ft . \ 

iiP 2 1943 AtA _ rfiaA ■:• ovA - r^ovA 1944 ^J.V .«*» ^ r^ )f£-»o, BB; it. .^y^^ lUiicS l^a-^ 

^_^^ .^y^ ..^,^ U^;--. Hunt-;^-^ \f^ .-'tj 
J^j^l ^ Jl^l .lloift^ Jr^^i^ .l-^*^i^ •" 4*^ •''•'■^^ 
JIjJU, K.; it. jla-X delicatm, delicns dedilus, jli^ .JJ.>-. Lex. 

Adl. 

);&*:>>> A.7r<;pa, Lipara, nom. insulae, An. Syr. i45- ^i; '*• «''^'^' 
Dion. oao. 4. It. JU^. ardor, Jlamma, aestus, i^ .iJ^, Lex. Adl. 

^j^ vide sub x^ fn^ . 

jxX Neo-Syr. dignus, Stod.Voc, Ar. jpl 

)n-S reOTMS, vide sub )ja^. 

isjIJoliL^ hvKooviarl, Lycaonice, Act xiv. 11 VHli., marg. ^*ik» 
|. iwoN. lingua Lycaoniae. 

UjU-^^ Lycaonia regio, Act. xiv. 6 VHh., sed lllaciii., ib. Pesh. 

^ ^^.NT Xa«ot, ZaicMS. mundanus, luxud dericus,^ .\ ik>^^ ^ >a 
^•■l.l.n, BA, BB; it. .Uio. ji .|.a v ^N-<- •I' ^N'' ^ •« ^aa-ii 

^»Qn A Lihumicum oleum, Geop. 87. 11; rectius ^iWiso:^, 
ib. 17. Eescribe ^a<>>» n-> . \ . 

^ft.V isol rex Persarum, Knos Chrest. 82. 9. 

]U^ lenis plvvia, Jiai\, BB. Credo legend. Jlkll ]la^ sc. 
catinus. 

u»a*j-ja-^ Licinius, nom. viri, sc. coenobium B.V.M. quod 
jg ^ . . >s-\ t i^ci«« appellatur, in monte Mauro, V:aJio( Jia.^, 
C.B.V. iii. 213. 

, n^..^.\ Licinius Augustus sororis Constantini maritus, Dion. 

O-D. I. 

lifl^, it. )'''^ X«ai^. catinus, -pelvis, ^LJaJl UtaJ »*^ lia^, BB ; 
it o-JJl Uii^o U^A^^. Hunt. clxx. Malim Jli^S Ui»:5L. 

|if»>v nom. regionis, Ua-I^? U>/, C.B.M. (Wr.) 1129 a. 

j n, ir>-^ id. qui >fli.x.fl.\, sc. .aai^j^a* waiuiXL^, consul A. C. 
312, Doc. Syr. t^. 3, qui idem h^JW ■ """ ' '^ imperator, ib. 8. 

jn^ j.n.N Lycargus, sic legend, pro im ^i n'', Spic. Syr. ^io. 9. 

^a^a^o**-^. BB. sine interpr. 

^, ,^i>Q;^^ ingluvies, Jl^i^*-^ w?-^» yl* .Rai^ 'j U^H***^ 
»-iJl, BB. Eescribe U^tJ«i*i»., q.v. 

*^, Heb. K*'!?, Lais urbs, Jud. xviii. 7, Hex. Aa«ra, ib. Ap. lexx. 
J^-o6f' .5. .] .^^r )l^t^ .5» l-oUi^S *4.o .U»a» -^, BB. 
Cf. Jes. X. 30. 

f'.>'~v Hier. vide |ii»S. V*i, Chald. r<h et T\''h, Ar. JLlT, wore e»<, rion sunt, ex )1 et ^-? 
compactum esse videtur; saejje suscipit affixa, sed more norainum 
pluralium, ut -otCk-X non est ille; yo'U*)^!^ non sunt Hit; m.^s^ 
non est ilia; ^^%^ non sunt iOae; cum 1 semper aspero, quamvis 
verbum seu potius vox ts-^ semper cum I molli legatur, Amir. 438, 
et cf. ib. 62,143, 433 ; exhibefl^-Jii-.Lex. Bibl. Ind., sed fc.-ii., BA. cod. 
Goth., quae forte scriptio Nest, sit ; )^i\L y. S^? iftS ^-:i y>?<", Gen. 
ii. 5; )T^< Vo ]iU U 7^ fc^^ nihilifacis et liheros et servos, 2 Sam. 
xix. 6 ; ■~' % ->'^-> ]i^r k->^, Job. xii. 6 ; ^r V-^ 'non existunt, ib. 
xxiv. 24, I Cor. i. 28 ; Ps. iii. 2, Jes. xliv. 8, 10, Mat. viii. 20, x. 24, 26; 
loca .oW fc-:i |^v>?, ib. xii. 43 ; loot k^-X non erat, ib. xiii. 5, 6, 
Luc. ii. 7 ; it. ib. 21, 57, xiv. 17, xv. 32, Hebr. xiii. 14 ; ykw»o^ ^.*X 
religio nostra non permittit, BHChr. 270 ; yO<»a> oif»i-> I^x^, ib. 556 ; 
))|u. iso ) ,-.v .ootloi*. b-r\ non distinguitur ajmd eos servus vel 
- - . .,„ ;;^)^<" 

nihil opus est, ib. iii. i. 468 ; )laj-olfcoo o^ W^? d/i€ra^«'X77Tor, Clem. 
Cor. \jo. 17; . . . ? k^*iL nefas est, Eplir. i. 2 1 3 ; cum aff. ul^i«^ perii. 
Job. vii. 8 = |J/ kwX, ib. 21 ; ^.oiol^UiL non existit, Heb. ^S^'K, Gen. v. 
24 ;=wortM«s est, ib. xiii. 13, 32 ; \e\perinde ac si mortuns sit, ib. 36; 
dbirt, I Reg. xx. 40; periit, Job. viii. 22, Ps. xxxvii. 10; jioMw? Ua 
)n"i^^^ «o)ofc-ii.[l.)jo»»j], Geop. 13.1; ^oio^i^^yijioJiaud aqua eat. Is. Ant. ii. 84. 14 ; woto^-^ ovk vwapxft, Tit. Bostr. 38. 32 ; f. ouN^li, 
I Cor. xii. 15 ; U^° M? ot-Wi haud sensuum expers est. Doc. Syr. ^jo. 
1 1 ; Jlofc—lis ou|'<*^ )k^*t?' Ephr. ii. 501 ; jloiU ^ omU^ libertaa 
nobis non est, Ephr. ed. Ov. 34. 25 ; wotol^^^ omU^ ^ot \f si ita 
sit, si hoc non eveniat, iiequ^ eveniet illud, Is. Ant. i. 200. i ; pi. m, 
.oomI^^, Ephr. ed. Ov. 70. i. Ap. lexx. 00:0 ^1^.^^ .,j^ i->ii> 
. * \£. ^j_. oo\ ij-J .^jao"*^^, BA, K.; it._jj» ,j^ «oiob-X, BA; 
it: i^'^\^ ^ L. .iJolkoo )Aa^ o^ 1^, ib., et K.; it. *$/ fcw^ii. 

wCKCU- ^^PlV>? *J(' ^->ii» .oZflO i=> <f»i .U»Oi ) Uv^\ U'Oi^ ^-^^? 

»^J tj "^J^^ ^^ J^J-^ ■^^^ u^ .oosj^f )Iq-2o ^fc^? Ijaoo, BB; 
it. ijIJ .cot [ioao )l»3 .oZoa •» ^r Oct? U«/ y»ao ^^kX oo:^ ^l^LiiL 
.aj/' K<i^) ^«i^))o ).>.mvi\o .)«»-*i>_*-so .«(_ji. Jl£ ».j.^ ojl 
iLi o^l»J "il c>^--^'j U^jiA^J [' ^°^-^- 28], ib.; it. ^_j^ .,j.^ k-2i 
i>^ Jit jjL.. U31j ool (J--J .ip»so ^^.b^ oU-ao ^1^1^ .^Ju, Hunt, clxx ; 
itr ^ »»» wooV-l^ .LlaU «J* ,j--J ^l wO)0^.*X .e^ll j,xc ».otok»*^ 

j^jjjyj "i .l^!*Jj lj-.J* yajTWi". .(.J^ SJ^j .J .\1^ ^.^^^.~si "i^ '^yi IxJ, 

ib. ; it.' jU^ ^j «J JJ.C ^ .] . J «\J, •!! .U^^ o^ k-4-. ib.^; it- Ji-^ 
o'i^iL 00) ajo Ji'fi.^.jo oo» )w»?.^-|o J] ^^ UaysDO !lcukL>iI ^^ 

AAJ'fcoOO . . . ^ "i! •O^-'J -(J LT-!^ .a^ .Ol .U*i>.,3 Ho IpiS .JLo Li^S 

^^]^^ .^kL^i .iMfc«:i, K.; addit is? )-ow> S/^jo .woiobCX 
.liiooit b)J» ©►=» vmUso -otol^lo )1 ^» »o(oi:i^ •'•**^J* '^^ ^i^=*^ 
U^l '^^ fc-lo Jl ^ Ji/ Jks-^-. lil^; Ui )Jo .;^l? ll-iJ: 
(j;^{;, ib. Multa ctiam addit de modo affixa apponendi ut BH. in 
ejus grammatica errasse ostendat. 

Ethpa. wkwXLr, Ar. ^^'^, annihilatus est, ad nihilum redactus 
est, ).a90» lb -N^-^T l»!-^. <le stella quum ad horizontem descendit, 
BHAsc. 13 r; \ii llsLiJ:^^ ^oU, BHCarm. cod. clvii. 205 r, ed. 
Sceb. 145.16; esse desiit, BHCand. 16 v; -W^Uo loot? »^^ ^,ib. 
332 r, Ar. L^^, ib. et 197 v; evanuit stella, BHChr. 214; cessavit, 
\j;^OM oo»' |k-^koo, ib. 592 ; -^-Xl/* "^ nihilum redactus est, 
Bod. Or. cdlxvii. 1 1 r; cuklXfcoaii. |>ao J U: »>^v U*a, ib. 35 »•/ 
«k.«iiUt 6«, ib. uSr/Hk^^koS.? Ij.^, ib. bis; dixit Esaias 
^ok-X-kJ? 0X0 U^ yafl'Uk-*, ib. 36 »•/ IV-ii>.fcoo? |.sd^ i^ikao 
lli-,' IL^js laii., Hunt. dxl. 31 r; Uio Uio» «j llMii^k^J U>jX, 
ib. v; conus ILiScu Icx!:^ Ik-ii.lSJfi, ib. 4Sr; quum sol stet super 
caput lis j ^k»-Xk-» umbrae non exstarU, ib. "jir; ^k-J^k^o 
^3qM~xj} ortus wgnoi-um Zodiaci ibi non existunt, ib. 79 r; 
; VN.\ »^kj;ii.k..» ;>«w7ws evanescunt, ib., it. 80 r; |fc»*ii.kjo j*./, 
Philox. 104 V. 

Uk^A^ «o» cA-is^ews, res niUli, IJkllil y-/' yCU(''"'=»-i-»> B.O. 
iii. i. 207. 

jl'cuiLX f. non existentia, annihilatio, de/ectus, |k - .i \o Ua.k>*i^ 
jbolLikt wimii annihilatio absoluta, BHCand. 16 r; ooi | iN-^nv> II 
llcwfes-i*.? o»io, ib. 62 v/ lleuls^t U^^aajo U-a, ib. 269 r; non 
existentia, |La-ls-Xo Rok-/, Ar. j.xc, ib. 62; ^U llsx-k-i^X, h.e. 
|lo)-.ii^e£wsten«iae defyctus, ib. 114 «?, 203 «/ BHGr. 72. 6, 411 v; 
luL?? |l'a.il>iL» 5Mw»n non sit praesui, B.O. iii. i. 9^; ^o^ Lci-k>.A. 
"<%»o hujus mundi annihilatio, Bod. Or. cdlxvii. 31 r; |la*k.-:i ^Jo 
k-k-i" *i^ jlok-H nos ex nihilo ad existentiam perduxisti, Poc. Ixxxv. 
7i',;.' Ap. lexx.^Juo- .il^ .'^\ pJ^ •jy_l_(.-^ LT^ 'yf ^ 
;1^1 ..XxJl, BA, cf. U!»c4^coI. 778; it. ^x^\ .oi» »^ ^Z ^^f'^^ 
BB, Ibn S. Thes. § i ; it. ^/.iLS (.xc, Hunt, clxx; ^it. .0. JU-k-^:i 

UlkLXso qui repellit, annihilat, ]l<^ltJ^1 |fcU:U:^JO H'siiLl^l, 
h. e. Il'olu^:^^ U^V, BHGr. 411 "■ 

)t\*i '.} . .^ K'^ f. non existentia, evaneseentia, LaJ-k^*^koo 
^ic^Aui, de locis ubi ortus stellarum non videntur, BHAsc. 102 r, 
Hunt. dxl. 79 v; it. Bod. Or. cdlxvii. 36 r, C.S.B. 582. 

fcs-ii. Hier. non est, Joh. xvi. 16 ; >^ k-i^, ib. iv. 17 ; -^^^ ^-^' 
ib.; ^-.aaw k->i^ non accipitis, ib. iii. n; U! k-i^ «»»* ?"«*"'«' 
Luc. xiv. 18, 19 ; non sum, Joh. i. 21, 27, v. 30, xvi. 26, xvii. 15, 16, 
xix. 10, 1 2 ; it. -k->i^, ib. xvii. 14 ; it. |jk-i^. Lue- «v. 20, Joh. 1. 20, 
viii. 50, xiv. II, xvii. II, XX. 25; W 1^-^ ^^on es, Mat. xxvii. 13, 
Joh. i. 25, xvi. 29; it. Ifc-:^, ib. xix. 10, 12; -o, k>^ non est Ma 
ib. viii. 54, xviii. 36 ; ^} k-:^ non sumus, ib. xvi. i8 ; it. s^kJi*. male 1945 Qoo&v^O'iccn Q>oivA _ i\A •:• cVisacuA - Qaueua-U^rdxsa&rdi uoiiA •:• 1946 pro wj^.*:^., ib. ix. 29; it. ^U^, ib. xx. 2; yolj* fc.^^ now estis, 
ib. i. 26, viii. 43, xv. 19, xvi. i6; ^cua K^iw non stmt, ib. xvii. 16. 
Exstat etiam 1/ ^Ji»., ib. xvi. 30, p. 353, rectius V W5»., ib. p. 105. 

i^ Neo-Syr. non est, Stod.Voc, Gr. 17, Nold. Gr. 203. 

^^.A^ Neo-Syr. non est, Stod. Voc. •u^ fc-^ij; nom.viri Arabici, BHChr. 133, Ar. o4UI, 

0.^(1^.*^, .£aa.^ilS.^ Xrjdapyos, m. vetemus, kthargus, a.^|&>.^ w^ lapis judaicus, ^JJ^ ►**" .Jfc— ?cu \s\a 
ribe keDaii«l;&*^ lovbalK6s, et cf. liLfeo.^ ]^\o f*" t^l l^** oo»? ]»aU.^ );-axi oL^kop .ow» *.=, BB; it. 
i^i ; . - :i l .)l oi .«, i boo .^ toiQ^ltw.^, Hunt. clxx. 

j^JA^^iiL.^ lethargice, ^j\ ..«, ;JL> .|^|JI*j]^.j» .5, BB. 

^i-.lop.l _yjU alii;-", BB. Cf. \ai*^ col. 951, it. |>s;i^ infra. 

aBCL^.^o)l^«oX haematites lajns sec. alchemistas, ^} >fi9CL^^otl^^«2^ 

>fiBolL>^ sed .XDol«->i>[ plerumque BB, XWor, lapis, spec, haetnatites, 
JiLi »,Ls^ .ttol^^A^, BA; sed aiumen, Jlsla )^- -~«'' .^ ."» tfiooj^L^ 

il— ii.^,** .)t''«iA.r,BB. Forte legend. ilj!._ya., vel rectius "yL.(jfc ^i*, 
ut sit lapis hahessinus, h.e. ihyites, cf. col. 1665. Inter lapides enu- 
merantur 

«fiDCi^^ko|»^.Bao|' taso]bw>^ \l6os oarpaKlrris, lapis ostraeites, testaceus, 
uJ^ib u^j=f .)kli4j2 \&\o, BB. Cf. Diosc. i. 819 

^^^V- -<»'., BB. Rescribe 
col. 1665. 

""'Jiu ""^"^^'"'""^'^ XWoc oKa^MTTpints, lapis dlabastrites, onyx, 
yii Jili^ .jia^ l-wsk-ao? )alo, BB. Cf. Diosc. i. 815. 

,aaL^\j^e>( tfso&w.^ lapis amiantus, talewm, .jazJ^\>it>( tfisol^wJS. 
J^j/ c»3a3 .Oix^liaa.^o/ .jiiJl ^a^)i<j»i' ]s\o, BB. Rescribe 
>a)OL^)-.»^ ..o^|b..w(' diuavTos, et cf jli.i/ Asoa col. 1694; it. Diosc. 
i. 816. 

,eajA£Dyii asDO^-*ii. lapis iaspis, ^aA\ yx^ .oiAmI )s^9, BB. 
Rescribe ■~-^~'f-f. et cf. o»&a< col. 1640. 

xaoj^joto! <£oo%..>^ lapis assius, ^JJt ^j^Xj_^,s*' .ttoatol ^? Jap 
[1. (j*»-'y u^^—b.) BB. Cf. Diosc. i. 808. 

.»QXus»/ .£eolb>^^ lapis Arahicus, S^^lil" \s>]a, BB. Cf. XWor 
'Apa^iKos, Diosc. i. 814, it, jBa-j|i»(' |a).3 col. 1664. 

.m«^Ji4J4k >«9oV>*^ ^l>i* gagates, ,j«.JoUU J Jlw ^^, BB. 
Cf. 0X1-^)4)4 lisia col. 1664. 

t»aaAij»)))4<> >flB«i->^ lapis galactites, yf^ .]} ^A-\\l , \slo .St 
;^b .-yJ, BB. Cf. u»ci^)l)^|i)a col. 1664. 

>m..?o|o>^.fiook-«2i> lapis geodes, 0jX* jx^ .)kw»t:« \sia .«, BB. 
Cf J>a.Uss» Ula col- '^^4- 

^a^^liot ^oV-^, cod. C. .«u^)joot, lapis Tiaematites, \s\a 
iijLiJl .jj;i -cj U??, BB. Cf. ^UU** )sk et U»? ^slo 
col. 1664. 

,m.^.~.^.^. ^ol>-i»> magnes lapis, ^.^LiiH y=*, BB. Cf. 
aa*^K^? \a\o col. 1665. 

ja.\ ■v.S,^,^ .ffiob^.^ melitites lapis, >— i^ ^^F* J&LiASt I^Js 
"Lb)!'., BB. Cf gtt^..^..::^ )s).3 col. 1665, et Diosc. i. 814. 

u»a^<»JC ^ofc-^ lapis Memphites in Aegypto juxta Memphin 
inventus, j.^^. y^ /^ '^'j** jn.. 9>yn .,^ 3 Uoc? \s,U>, BB. 
Cf. Dioec. i. 817. 

^o^l»ou.^aso u»okw^ \!dot p.Xvi38o€i8^r, iff^M plumbarius, 

JkLili/'la'ja, BB. Cf. Diosc. i. 762- 

u»oI^o'»ciaD ^otLij; \i6os p4pox6oi, lapis morocthus, quo deal- 
-^i .- J. v'^A^*^ l&,U TiTl Cf. ua*JQJ9;-l.l*rtt3)uj aoo(.^.X cos, sc. %fltt.«jaot.l.)L*^a3JL> .^ol^s^ 
^l!yA\jx^ .Uajo Ujjsfcoc* )LS)>fl )oojsi*»^aS(', BB, sc. axdiojs »a|mr to 
dnorpiupa, Diosc. i. 820, sub dico'wj, unde quae exhibet BB. depravata 
sunt. 

ucDCuaoltt .aol^ws!^ lapis samius, in terra samia inventus, ./mw ^. -S. 

ij-^L,',^ iJ^V-' [fiJ^l], BB. Cf, Diosc. i. 823. 

.fia^^^^fB «aDo]S.«^ adamas, ^J —'- \ . • .. A] ^^ ) • ■J.- Jij^ 
u-U.l^H?* o^::^ va-»aao, BB. Cf. JlooX? )a)>o col. 1666. bantur lintea, J^\ o. ^^-^.J >?* .-pok^ao'^cijc ^feja, BB, DioBC. i. 815. jboj. ^ i p iIjb tfiaolb>^>i^ sapphirus gemma, —\^j.fji\\ j:*" ,lLa^ )fijta 
BB. Cf. JLaa,? ^\q col. 1665. 

»*^->i«^o»a> .cooI^^aX lapis selenites, sic dictus quia noctu luna 

crescente reperiatur,^^.sr>- .),«Wt. JwM.a1i..*.aB )i..*j»»i.^} )ks*.i»o»» \s>\a 

(J^L) wj^jo, BB. Cf. Diosc. i. 817. 

■ fn . ^w» « ° >afla >oooK>.^ lapis ophites s. anguinus, .J^LiIo^ )a|^ 
i^l^rs^^ 5-1 J^>f*> BB. Cf UBoA^oi' \a\o col. 1664, et rescribe 

daBfi^fn.Tm .sooI^sa!^ sddstus lapis, js^ .(sic) uBa^.^uouB jdlia sJ JUj, BB. Cf. (TxuTTos \i6os, Diosc. i. 812. **"'fe'*^"^"" «aso]^>.A^ Xi'dof oTroyyirris, lapis in spongiis inventus, 
^jL^'i\ J x=.jj^^ .l^aAfflU )u»aku»io» \aU>, BB. Cf. Diosc. 
i. 819. 

.av>^tciS kaook>^>^ rescribe >«&A^FaS nvplrric, lapis pyrites, ]^\a 

Cf. irvpin)s, Diosc. i. 809. 

tfi&^^a^k^OiS >ttol^>.>X rescribe «fi»a«^o*s lapis phrygivs, \s\a 
i-^tM. ^^5o^^ .)V-^o»9, BB. Cf. Diosc. i. B07, 

)lN<n" .ttoV.^ X(A)(c(>XXo, gluten e marmore (sec. interpr. Ar. e vitreo) 
etglutine taurine compositum, )■•■• ^? ti'^\cu» omV->1? \s\ii ^; jLl 
^Jl iSji.^ ^;j^^\jx^ j^ 'sj^.jx^ Jjol? \W ^o, BB. Sec. DioBC. 
i. 819 mixtura est mannoris aut lajiidis Parii et glutinis taurini. 

kOiA^ioiL u»ob>.«i^ \l6os dviTtts, lapis thyites, jx*" ..fn.^»{o{l. )a|a 
(jiJJ jiL. ^ ^^_, BB. Cf *.aa ^ Uk-lfcoB? \a,\a col. 1665. 

>fiBlL»Ul> tffiolb^^ Xt'dof Bpaxias, ihracius lajns, ,<M^\i). )!i\o 
^\J ^ ^^^^^, BB. 

.aL.Miot.a.^ob>-*^ \i66<ntepiwv, lithospermum, ."^.Na.oc "feNNo O 
oJlS, BB. 

jpqJg?Q.9>ftt-.-N, it. >aaL^oiaAaLat>.J^, it. .mcL^icLa&w.^ \l6os 
irvpLTTis, pyrites, sc. .^ .jbJl ^s* .jicuj \ai\a ,a>a^o»aaelS-^ 
.Lijl jUll j^r^ .)»aj u.f«f i-^-^>><» .oJ^ *-» ^Z ..flBSL^iaSV-^ 
[^^iti^— ] ^I'^l H^JS UJ»s3 ^(' ^ojasosk^.^, BB. Dat 
,_jijTiiii». p3^«<«s,Vullers, Lex. Pers. Cf. ,au^lo& .tto]^>.*i^ supra. 

|ua;^l^.J^ o<iM»i, cii. oo»*ks» )1 luoi-W^? JjfJ*. ^)i»A», BHEth, 
51 V. Vox dubia. 

o»{k->i»>, oik-:^, ck^il^w^, vide o»J^-. col. 1654, et cf. C.B.M. 
("Wr.) 595 a, 708 a. 

a»Qj),aaaX nom. martyris cujus dies festus Jun. i, Dawk. vii. 98 v. 

1^ Neo-Syr. c. Angl. sealing-wax, Stod. Voc. 

\^< Neo-Syr. m. macula, lobes, Stod.Voc. 

li^ Hier. hue, Mat. xiv. 18 etc., vide sub \o. It. Kik hue, .Uj»UJ 
Lu. ^\, Lex. Adl. It. U*U ^\^ U»U J\ )^5 U^, BA, BB; addit 
t5J5j^ (/Ji".7, Hunt, clxx; it. ^^1 .\h^o U^i. ^^ .ootjia)/ U^i. 

)^X' Neo-Syr. f ojpits cadatum, caelatura, Stod.Voc. 
);^»< Neo-Syr. f. pannus albus e gossypio /actus quam super caput 
gerunt,~Stod.yoc.; Kurd. isUV latchik, eoije, mouchoir de tite. 
rf^'>i tibi pro oS ^, vide sub"^ ad fin., col. 1869. 
jiioJaii. tibi l)ne, nom. cantici cujus initium est JlscaaiL, B,0. 

iii. i. 527, 631, iii- ii- 7°°- 

II Q 1947 •:• «aa^ - v-aA .a^ _ «aaA ■:• 1948 j.v< Neo-Syr. ntUavit, innuit, Stod.Voc., Gr. 48, Nold, Gr. 35. 
J /X\ Neo-Syr. m. wutiu, actus innuendi, Stod.Voc 
) /<>S Neo-Syr. m. aignum, nvius, Stod.Voc. „r^s- i. q. y-^ lambit, linxit, ycLa2y )*ai^ Ps. Ixxii. 8, sed 
Hex. ycia^V ; --Aik. Xf'X". 3 ^S- ^^i- [19]. «* ™*rg. Jud. vii. [5, 6], 
Mae. ; ^rr^N (sic) TKei^y, 3 Reg. xxi [xx]. 1 9 ined. ; ycu<jx^ Xti^ma-tv, 
ibid. In loco Judicum pro \a^ at Xo^itibi' in alia recensione est 
X«i67 et X«»fzyr«uK; jjAi. yOi.'^Si \ii(ovct x^t Hex. Mich. vii. 17 ; Jac. 
Bar. 140 t;y )ooi ■■■^^, Pat.Vit. 79 r/ metaph. de flamma celeriter 
absumente, )fc..>Sft\ k^la-;*. ^.^o^ )t>.^o. ^ *', BHChr. EccL 693- 
4; tiftXoi ^jjojbo w»f>^\i It. >-»»>N*' >f}, Ephr. ed. Ov. 146. 23; 
^ JLIa^ )ioj, Fat. Vii. 154 V. Part. pass. ^.^. ^"^ )*clL3 JJlsoo^, 
Ephr. iii. 151. Ap. lexx. yfiwoSi .|«9lX t»o> n->Sj\\- >f y} y n m '\\ t 
Ib^l^, B A ; it. «-aX imper. xiaJl, Ibn S. Thes. § 28 ; it. .>'-2^ .Ui4^ 

In^V V )-»L., yooiS'>-»o .,j»*^' i^ (j«j:4 .jjJj -^J*^ ."^^ .« •)Ls*t? 
•MflL^ Af to, K. ; it. ^ . J3 .liWo xkA^, Lex. AdI. 

Ethpe. ,.A^il* linettu est, ....nSt.ao iKK(lxt<r6ai, Hex. Ep. Jer. 
19 (20); *'^S'^ c'KXnx<iMerar, Galen. 43 vy Joet >i.ftStoo otxso, Pat. 
Tit. 266 r. 

Fa. ■ "'^ UnxU, ooet ^».«i\>b «V<'Xf(xoi>, VHh. Luc. xvi. 21 teste 
BH ; cdidit autem Wh. ..'<»Sv>, ut ap. Pesh. ; lom tn.'iSv ntpieXdx'v, 
Act. Apost Apoc. Ud. 12; t.. •^Saoo ) •< m. S v>, BHCand. 274 r; 
)..^-aJ^oeo ) ■■'^'^■<«_ de ape, Bar-Ce. Hex. 140 r; inf. cum aff. 
ctoa-BB^ ^wlfi ■.'^S'«\, BHEth. 40 r; JlSO} ^ <..'>'S\9 wi*,o 
loot jti .oe»iJc? o'oi, Kal-w-Dim. 17 a/ yloMViN ... iS»t ^i^l, ib. 
89 a/ et^ wiNv? t->\a e»^ o.«aj, ib. 176 6; .oo>*UN>>. ^^...'^Sifl 
o^.ilN.-. BB. sub >«»euia«a? col. 343; it. e»^ eoet «..«tSlY> 

'^jy^^ )l'i:«r, K. sub ^. 

}yli^ m. linetm, ^J^ -^i^, BB; it. ^..J, Lex. AdL 

|L'cu»aiIaft f. «»»««», i. q. llVn^Slio, sc. j^LJJl ^ ,j.^' .*WJ1 

•.1.0^ Neo-Syr. lirueit, Stod.Voc., Gr. 48, Nold. Gr. 38. 

\La^ Neo-Syr. m. linctus, Stod.Voc. 

)i»r>Si Neo-Syr. m. qui lingit, Stod. Voc. 

.■.gN-ri Neo-Syr. lingere fecit, Stod.Voc. 

)ls i«nS v> Neo-Syr. f. actus sjus qui lingers facit, Stod.Voc. 1. q. sc. U*-!" *^Ju>, BA. 

)Ia:^ mastix, mastiehs, .)oi< "^.Na om^Ja ^ hi* isol .)Ia^ 

Beapse ).o, q. v. col. 1721. 

^.nSi Neo-Syr. m. aquila, it. nom. prop., Stod.Voc; Turc. Kurd. 

. o ^. tt et ft t.a '^ vide sub J,a<,\, col. 1940. 

ua n i. SN Xv^vos, candelabrum, jl'iJjo .^, BB, cod. C. r-i-'^-N 

.« n . fir> » i\ Xux«(rtr, una Parcarum, An. Syr. 158. 9. 

■li. ^'V ) Heb. B"?/, nom. urbis, Josh. x. 3, 31, xii. 1 1, 2 Reg. xiv. 19, 
xviii. 14, 17, xix. 8, Neh. xi. 30, Jer. xxxiv. 7, Mich- i- 13 ; it. ib. Hex., 
Gr. Aax«'f ; BHChr. 23. It. fiik^^f ...^jN pro Heb. ^y'pa P'>y, i Sam. 
xi- i< 3> 5> 9> lo- Ap. lexx. .olm ^s ^l .oot Vn^^^- w.viNo .Hig^ 

o»» "^t^U; "^^k^ .ini -iNX , Uaj ot^k. U-ji' ]fx:^ hex '^i^t ^i^l? 

^of k.-??, BB. 

f^'*^ vide sub 1.^. 
^a^ vide sub ^ col. 1760. 

^a!^ Neo-Syr. maculavit, inquinacit, foedavit, Stod.Voc, Or. 58. 
Xftx^x, X«x^»ff, colli indurati ad genua et ungvlas equo- ^j-^t^, BB. Cf. Diosc. i. 184. 

■~''^ vide sub ,eao coL 1779. 

InmN nom. mentis, Anecd. Syr. i. App. 24. 

yfin.^m'^\ arlemisia dracunculus, ^JJj>.Ali\ .oZaa ij» ^^, BB. 
Cf. Ibn Bait. ii. 156. 

.. rni^v , .m.m'iS!, it. .w>mirn^ Xe^tc, f. i) lectio, dictio, )Lo-»»L 
.. fw^N .? phraseoa corrtctio, dictio correcta, Severi Gr. 64 r; LaAaa.V. 
..nn^S phraseos difficultas, dictio difficilior, ib. 126 «/ emph. .~-~»<\ 
Xf'fw, Hoffm. Herm. Arist. 76. 23, etc.; pi. .m.miN, Xe'^tir, )jijkaa 
jiia^JLao; )a]^} )I^v<S, un.iwn\?. Excerpt, ante Fsalmos, cod. Ambros. fol. 5, v. 6; ■«-■-« »v voi ]ft, VHh. Luc. vi. 8 in marg. ; 
BHCarm. ed. Sceb. 27. 12, male ■«"-^'<'^i ib. 166. 14; BHChr. 
103; )a^;:0 ^ ■«».J.^S'y \:^l', BHGr. 21. 5, ubi Berth, sicut 
lexicon nos docet, potius sicut modus leetionis nos docet; }-'««*->- 
>tn.mr>S!t eonfusio leetionis. Berth., ib. 45. 7 ; .m.moot^, B. 0. iii. i. 
307; .~..~~\_ C.B.V. iii. 514; ■«~-"~'>~f\^ l.^oAo^ ordo legendi, 
C.S.B. 613. 2) lingua, sermo, iJ^CkSiv' ■~''^"^ lingua Arabica, 
BHGr. 351 v; jl^LscU/'tfia^kmA!^ lingua Aramaica, ib. 350 r, quae 
Syriaca, jJHicixe )Ky\v> wot woi; )tloo{»^'.m«ma^, BHGr. 2. 2, 3; 
jb^^otB ■m.m'^S!, BHChr. 239, B.O. ii. 309; j^C^j^ .~«.J...\? 
lingua Fersiea, BHChr. 550. Ap. lexx. .liUlllj i h.iUlj .~.-~'«~,N. 
.1 ;•;. n ..V-N^ .« ^^? .m « mnS . . . X^ixJi )V.\.v> ■«« - ««. o-jV 
Lii .iiliii .nw.m'^N, BA; it. )L)0 .aS,.»CLi>, .« .ols ij> jt} ■■«»-»"» ^ 
bUJ^I Jil-JL- ool .J.ir:..,^ liUJ^lj p5l5C)l uJiLsi.^ .)o»ift* fc-.flo/ ILa} )t>vi\i, BB; it. iihAl-H J^'S.'ioe )t..««.» .ot .m.mnNo rfn.tnooi^ 
iJLSOl .UUJ^Ij, Hunt, clxx; it. UUI^l u«l.»oo>^;, Ibn 8. Thes. § 30 ; 
it. 1«L»^ .ItUll .JL^JL) .|i»?o« .jb^A^o*. .)j)a^J^ Jh^Nvt .ot ■m.mooiS'. 

JaiJI ,_ , K.; idem sub -~-~"^ notat alteram 8crj[ptionem esse 

>m«maet^, ut tooooit et uJ»oi, etc. ; reapse in uj«oe») ponitur oi pro 
spiritu aspero vocis 'Pu/ti;; laudatque )e«AML ).>otJ^ q xi'5 * IJt^ 
..^.a^oSr^ et^J^LGD j>iNa ^ i.<V» oeit oot woiToi? onft\i |>t..oo; 
jj^^CLoe. Addit I ;-:«o . . VS.'vb .ot » \ ■? MOB.rm'tN,. Syriace est 
JJ^UL*, q. V. col. 1400 sq. 

• l'-"'"'^ f^i'>^) helxine herba, Galen. 1 5 r. Cf. Diosc. i. 534. 

«N«. J.^sr et .fio.aaL3o»^,it. .oauma^ ap. lexx., m. Xe^ucov, lexicon, 
vocwm et dictionum collectio et expositio, .nci«m'>0)!^, B.O. iii. L 164, 
165, 257; .cuuttA^ lexicon Joeuae Bar-Ali medici, C.B.V. iii. 513; 
lias AJboS )iLaol yfin.in'^'S, C.S.B. 601 ; sed y^ on > « flo>^ cum eadem 
interpr., ib. 609 ; )t.a.>iif>ft *» . o f> . m '>oi \ glossarium, ib. 605 ; 
)S.«ii.i xuk.a» %-^ol .ori.mnS, ib. 612, 613; )i«tnv> yOa.m'tS', 
lexicon ex aliis compilatum, ib. 617, sc. Hunt, clxx, it. Hunt, clvii. 
tit. ; kLaJ'^1 A^L». yo ft. mnN, gloss, ap. Hunt. Iii. fol. i ; forma 
.""-~'<~t^ apud recentiores id quod .nn.mn'^ apud antiquiores, 
apposito ut solet 01 ad vocalem ' exprimendam, BA. tit. Ap. lexx. 
^!)lkjlj kUJVl A..U yfiB.mnS:, BA; it. .ILS .oXc^ J^oo/ ^tuLAsot^ 
uyiUjti-AI ■>...«) ^yjo ^jji . ....CUl, ib. tit. ; it. kUlVl /«-«^ ywa.miN, 
BB; j{^otao jjA^^cL^o»S i^; yoa.m'^S!, tit. lex. BB, fol. 118 v, etc.; 
it. JiJ .XidJI i^\sj .7 .1»UJV1 ji - ^ J .]i>.^i.— jXjkoA .01 .<>n.mOq»;^ 
t. ^-.i.j ^^L5sJl, Hunt, clxx; it. pUs' .)Lo !^d? \imti\>o .« yOA..ma^ 
klAl^l, K.; it. ^J^y^3, Lex. AdI. 

IJcLOuyMd^ m. parvum lexicon, lexicidion, pi. jjoalAva^, C.S.B. 
617, Hunt, clvii. tit. 

.n,l»sr lexicon composuit, nnm'^Siv \(St<oypa<p('iv, Praef. Hor. 
Myst. ap. Wiseman Horae Syr. 85 ; it. .*..•/ ..nrn'^Sio ..fim'}S[ 

JL^ Ut> «4^ ^f OJoi .yCuLma^ ^ .]>>, K. 

.oounsot^, pi. I^joiufiaaot^, Neo-Syr. m. lexicon, Stod.Voc. 

)i ~'»^ elixir, Ar.y---.^1, sc. la*^»)j )i..flr>nS, elixir aTseniei,= 
argentum vivwm,, lexx. sub «^^) col. 11 17. 

.mo»i^mft\ Alexander, >flBft9>NN.'»i {a |uj&* .acotfim'^\, C.S.B. 
616. Cf. .fl9a»,i«nni\/ col. 208. 

£uk^ nom. coenobii ap. Arabes, C.B.M. ("Wr.) 710 b. 1949 •:• Al _ r<lioA\XAcA •:• •:• jLl - K-A^ftVl :• 1950 Pa. .a nS . motitavit caudam canis blandiendi causa, . ■^^^■^^ .jia^ 
^^ .t-ji> (ja.^.^ .-4^, BA, Lex. AdL Rescribe *lJk, q.v. * 

pob^Asa^ de cane sanguinem etc. lambente interpretatur BB, 

Potius legend. ^lSjk,ojx«:^, q. v., sed cod. C. JleJok»*aai».. 

Jkiaik ;paropsis, of. Jii^ col. 189 1. 

)k**^ Neo-Syr. f. mulier improha, pramis morihus p-aedita, 
Stod.Voc. 

rfojoi^aik m. hctor, leciores. .ai>oV.&:^ ]i^ i^*^ Uou), C.B.V. 
11. 367 (prior, bis enim exstat p. 367), 368 ; ordinum minorum 
secandus est Uou> .« «ioV.a:!^, ib. 485; po^ )-s^iS» Uoi» 
tteioUa^, ib. 486. "^ik ineptusfuit,rtLA. forte formata e Gr. \dkot,garruliis,ineptus; 
so. cum ; prosth.'«4^r Jl j.^ .'^^Jir-o^L. .'^^^ .'^i^?' .^Vi/' 

Pa, ^VS. ttultum fecit s. declaravit, Deus sapientiam mundi 
A\S[ lyJipavev, I Cor. i. 2oVHh. ; est autem o»^[^ pro -^^^^ elisa 
litera i^. Ap. lexx. ^^]^j ^l*^' Vj J^' H Jl'civi ^JcXiir Jl, 
BA; it. .'^i^/'.'*^^^: .5, .JL'ct:^ ^»o .-^iiLr.QX- .^'^iJib .^^ 
j^urf .J4*i, K. Pro'Virrectius scribas '^l. plene ^Viliil, et 
pro '^ Bcribend. '^^^ ^^ 

Etbpa. ^S:S:i/^ it.'Vill/'et'Virrs^MZiws /ac«M5 est, stidtus 
evaait, ^»\W feoo oavvfTovvres, Hex. Ps. cxviii. 158 ; '^Xl/ (luopdvBT), 
Jer. X. 14 Norb., Bed ^W 1/ cod. Ambros. ; .i.NNNtoo cK^povoijiev, 
4 Uacc. viii. 17; ""^ '^'^l fjyr.^^.A^n-n,, Rom. i. 22 VHh., it. ap. 
Athan. Ep. 22. 3; minus recte oI^LV', BHSchol. ad loc; Un m 
'^■S \ y.^ V»i»'U« .A^V.AM *a, An. Syr. 3. 27 ; )i^ o»^ 'V^l^* 
Satanas in eo vesane egit, eum infatuavit, B.O. i. 28. 16, male 
Ass.'Viil?', et Ephr. iii. xxv ^-L^l/"; Ua^oj ^..NWtoo 
vana tunt jura, Clem. Rom. Rec. 94. 3 ; IjiSj Jl^fcoo, rescribe 
]utAJ )lS\t.\i> stulta evasit anima, Eus. Tlieoph. i. 75. 18; U 
o yapp's, Wj ne se in/attient ib. ii. 50. 1 3. Ap. lexx. ^ "Vir/' 
J-»U5j jA^j ^\J )l.'ciiv::i, BA; it. ^»o [cod. H.'Vil.7'j%iS:iiir 
j.^1 J.AU. ^}}^ .jl-'cii^, BB; it. U-»<^? UisAs'Vil^ Jb: 
j-Ur4j ^]/4j J-^r*- -H^ )o« -[cod- C- J-^' j^] ^'» ib.; it. 
j^Ujj ^>*Ls^j Jj»bs=J- )l:oN.\ ^^N^N^-c, Hunt, clxx; it. 

b^l Ai^U ^*^!L?''.i-/ jl'cii^ ^ 'Viky .'^^fciji .-^xiT 

K.; it. ^\4 . j-.l*' .,^1;J .'ViLV, Lex. Adl. 

'^^j Jlii, Hisp. lelo fatuus, et cf. Pers. J^ mutus, ap. Hex. pro 
Gr. /lojpds, stultus, fatuus, Deut. xxxii. [6] Mas. ; Jlii. papoi, Ps. xciii. 
8, Sym. Jer. x. 8 forte; Jb>. tsaiw Xaos napds, ib. v. 21; Mat. v. 
22 Pesh. et VHh.; 1. liiiv^., p^pai, ib. xxv. 2, 3, 8 VHh.; it. ib. i Cor. 
iii. 18, 2 Tim. ii. 23 ; BHCarm. ed. Sceb. 4. 5, 13. 15, 60. 15; emph. 
masc. |-\^ , ib. 66. 6; BHChr. 458, 598, B.O. L 50; J.::^)^©© JlX 00. 
homo Ule vanissimus, Clem. Rom. Rec. 50. 25; )»<v^o IbS, Ephr. 
iii. 54; )-~^ Y )l:i, de brutis quae Lerbis vescuntur, Ephr. ed. Ov. 
116. 20; Ijot uet Jiii., Eus. Theoph. iii. 19. 10; wm Jlii.? Jot dforirov 
tcri, Tit. Bostr. 9. 19; '^kXo %fuo «s^, ib. 128. 21. Ap. lexx. 
^Ji\ .J.*ai ,j^^\ .JLia,o )jb:^& .5, r^, BA; addit Js]\, cod. Goth.; it. Haoj .oIoj *a ^io ,)S^ .Uw» y-l© .(^^^c,! J-**! Jl^ )la4> ool .tijjj »^1 <— ft^ cr* J'^J -cy-^ •J-*^- •U-i>'» i 

J ,'J^I UL ^^j [Mat. V. 22] JlX wo}-<? '^Ss.a .J .^a^ h 

)?« ^s^o .Uiifcoi Jl .Ijoo, h .Uo*: Jl .s JLx . . . i|i^ 
\:L^ Jb: .j .IJd.? Jb. .] .-0.-.JJ- Jk^:?^ Jl? ]l.a^ if^o .J^;^^? 

yoji* ^ .JLiiJ., BB; it. ^jl .] .Jji^o U^'* i*^"-© J^i^ -j Jt^ j^^j. ^j ^^,. .^ .._«.,,.^ .J^U. .^^^ Hunt, clxx; it. ^^Vl 
,j^Vl, Ibn S.Thes. § 3; it- Jl'-i^ e" '"^l' ''^^^ ■''^ '"^ 

. i.^ ' .^^y J . ■Ji\ .^js^p,\, K., qui e ]k-.Q*io landat ).: jjo ^jo 0*^3 
lU'jl ^ Jli., )J^a«; it. ]IS.^ Il> U?if )l r.] Jl-S r? *--• jl'fi'.N!^. f sttdtitia, fatuitas, fuapia, i Cor. iii. 19 Pesh. et VHh.; 
JLo l<i.^ii fuopoXoyia, Eph. V. 4 VHh.; d^ovXia, Cyr. Thes. 60. 37; 
papia, Eus. Theoph. v. 48. 11; jLoiiJr^o Jloik^ aTonia, absurditas, 
Tit. Bostr. 8. 15; it. 4 Mace, ta-jo. 22, Act. Mart. i. 228, An. Syr. 
8. 25, B.O. iii. i. 326, Ephr. ed. Ov. 65. 10, Eus. Theoph. i. 26. 8, 
47. 22, 75. 37, Is. Ant. i. 184. 10, Philox. 13 v. Ap. lexx. )lai>X 
JyJI ijLdl ^.Jisr^^f j^j J^^ iUJ, BA; scribit iiJCill, et addit 
iiUr~Jlj IaU-JI .Jla-^, cod. Goth.; it. U.\«-> .IS .ilLi^ )I ^\N 
LjjJI iijuk i-jS^ UjIj •jot^i' lo^ ll ciN . ' ^ )joi |.v^\v; i\^"tV'^'' 
L_Ai-J' jlcii»:5k Jjs-lo .ail Xi* J4^, BB; it. i^Li^j J^ llai^iiK 
i_ij-'j iJW* '7 -i'Liij iJ^J^j "^-"-^j) Hunt, clxx; .01 jl'^.N^ 
JyJl ..-:Ldl'.._A*~)l .jlil .J^ -i^^l • • . )l.'«ii^ .Jl'cix>;il, K. 

JJ.N\ stultus, ]^\.W JV.iiJ», Jac. Edes. ed.Wr. «.. 2. 

JlSXl^ insi^nens, jJiy uyb.Ja*^' |n.\.\too Jlo liX'S]^ ■y' 

eybli**', BA; sed udGIj:^' ^,_j.i.j cyLjx*^', Hunt, clxx; it. 

.JJts: XL^ JL4, .5. .jl'ci^o v^rr^ '.liiiiKi .JiiJXy^ 

jk^^ jJo lii^koi .^^^^1 .,y^i,\ .j.*ai .ji..a.» .jjLi^ i<^, pi. iii., Neo-Syr. m. custos, tutor, Stod.Voc, Pers. 'i^. 

J^<'^\ Neo-Syr. gen. com. esuries, fames, Stod.Voc. 

jk^^o^, pi. J y^?"^ ) Neo-Syr. f. fistvla, calamus, arundo, 
Stod.Voc. 

Mot^a!^, pi. Ji.o»iio^, Neo-Syr. f. lagena, urceus cum tubulo, 
Stod.Voc. 

tmn-J '^^"^^ LoUiarms, consul Rom. A. C. 355, Athan. Ep. 8. 8. 
Mavult Bernst. cum } prosth. scribere, sc. «aBQj).N\ffl\7, ut ua^J^lo^ 
Valens, etc. «^, )Ji^, Heb. h"!?, Chald. h'h, Hl^b, At. Jlj, m. nox, Gen. i. 5, 
etc.; it-'^^ iA qui unam tantum noctem durat, Jon. iv. 10; f-N\-> 
Itjot, Tob. viii. 4, 10 ; | ' S ^ ~> noctu, Mat. ii. 14 edd. Bagst. et 
Buchanan, sed Jl^\?v, Lee, ut ed. Bagst. passim. Hanc lectionem 
ortam esse credo e ).'."N.N et J^SS. confundendo. Exstat )I^^ etiam 
ap. C.B.M. (Wr.) 139 a.' Adde ji^, B.O i. 333, etc.; 11:^:^? K<t^^ 
qfficium noctumum, ib. iii. ii. 338; quae eadem J.N N^ j^.«io»vi. 
Marsh, colxv. 15. Quum Syri diem suam vespere incipiebant ter- 
tium officium fuit precedentibus JU.^i; Jmn,} et j^Laee? Jma^ ; Ephr. 
i. 339 E, 341 A, 357 D; l^ ci - ift . N , [.!1\\ nox tenebrosa, Hunt, d.xcv. 
96 V/ |-N-^'> iv muri, Tit. Bostr. 56. 22, malim ^-^\->; opponuutur 
t-^'^ et \.4\4\ ,}', Ps. i. 2, Jes. xxxiv. 10, BHChr. i86, 205, 331, 
419, B.O. i. 33, ii. 57, etc.; \'*i4\ •J.a t^l' i«S\t noctu aeque ac 
die, ib. iii. i. 242. PI. Jl2i, Ps. vi. 7, edidit tameu Lee JLX'^as; uaita- 
tius ll'oiilix, quamvis e sing, masc. Amir. 67, Ps. xvi. 7, B. 0. iii. i. 530, 
ubi de officiis nocturnis agitui- ; )1.<>N.S i/urr/r, Clem. Cor. e. 19; abs, 
. o^^JX, Gen. vii. 4, Mat. iv. 2, xii. 40, Amir. 103, Did. Ap. 88. 26. Adde 
«>«^. I' i rN-S. vel rectiua forte oxl. ^"^.ii*^, syatium urmts noctis et diei, 
mxBiiiKpov, 2 Cor. xi. 25 VHh.; Act.Mart. i. 227 ; jua-/ t .^ . \ ? jlSuaaajbL 
mirtisterium, perjMtuum, C.B. M. (Wr.) 1137b; Geop. 4. 22, Jos. Styl. 
63. 8, Off. Mar. 2. 13 sq., Sanct. Vit. 75 v, 77 r; it. fJo^l J^, B.O. 
iii. i. 492; pi. yt^.j' u^\, Act. Mart. ii. 372 ; yxia^i' »>> I >k '^kas 
omni spatio diei et noc<w, BH Asc. 7 v; ixscu/ x NlX ^Jfl, Kal-w-Dim. 
123. 5; ZDMG. xiv. 699. Ap. lexx. JJJl UinX, BA, BB, Hunt, 
clxx ; it. 5U jX-i* vQJi:^*^ )->^^, BA; it. ^S^ J^. BB; itj:i4. 
.jjh^i .\oqjlL .01 ..^^ jloS^.X .J.^MK .6t, r tAi -< .•«►( .»« .ii. .»=) 
<;,!^aA:^o .JJJI .yoS':S: ip^^^lSJoo .JLV^ciaaiL .Usa- 
^aaii. |>>\S: . . . |j»:iii. ^^SmJf ^o» ^ 
JJ jJCAc. K. Idem JLX dat, sc. k^-JJ ^1 .U»» .5. .)1X .JI^ 
)j.<^»Si3 .[Ps. vi. 6] o .jbo .sm;^ JLiC "^A» l^~^i° -1^^-^^ 

Jl^ .y-k>« Jlo .v..ii l^«. JLX f^i^i ^lry>- .JpM-'*-^^ 

)h..*±«i»;x<i. )b,n°iv>-> .Hi^..^is )k>A2Lsas» ^^ .:^» 9^o .«. JLX 

)^^» ^«!s>^ ,k-W Jlo .]V-a-»l JaiL'iK ^j3*« -Ji-^ t,-^^-= 
)»oMi30 )LoX-=.o .iU ^ .oC£^ .^)^ IvsiJ ^*l U'lsJ*. lP^as 

■* II Q2 wotob-lo . . . jjaJKL/ 1951 >\ _ r<AA j<sa\ _ >A •:• 1952 Jl»-.,^)LX ^ w.^^;X .^ )pi .?!, K. Notandum tamen Bugatum 
edidisse in Ps. vi. 7 Hex. ..\.» )>a>t2».'\ USN '^>aj> Jl-jb?. Dat etiam 
BB. JlLftaj fL^Amrf'l ))^a- ^U pa-/ w.iL^; it. )Ii^ Us 
papulae, quae Gr. tnimKTiS€c, (jj-i-^\ yQ-> ^ i-ee *_3 ^'' ^''•> *'^' 
■«i«.,.v«.M.5.~ col. 1034 ; it. ^.jw^j tJ'^ oU jj (c^j L^r^l U ^N i^> 
5U, Hunt clxx. ^ 

)JI>>..S nocturnus, vide sub U^L^; it. .^ .^ .bla *s |i « . S . S . 
'J^\ Si .^ .3)0, BA. cod. Goth."; it. ItlisLX llojio, BHGr. Pr. 
20 r. 

IX^, it. UlNN, it. UiL^ et Hi:^, it. ['.'.\K, nocturnus, Uiae) 

)i.«S\ fi}(i) wKTtpivri, Hex. Job. iv. 13; j^'--^^ Uv^JO ^vKaict) vvKTfptvTj, 
SjTii. Ps. Ixxxix. 4; )t^.>\\ )fc»i»-»f <^o|3or wicT(piv6s, ib. xc. 5; |j»^ 
t . ., \ . \ . fjovxia wKTfpivr), Pi-ov. vii. 9, male \ .,\S, Middeld. ; J^o.^^ 
).I >.\ S opt) wKTtpiva, Aq. Jer. xiii. 16 forte; it. )t^ « «NN ) ji »ufc 
ItloLa&lio, Anecd. Syr. ii. 204. 17 ; )..«\\ (jguaj, An. Syr. 133. 5 ; 
^.ibJS. U^, BHEth. pr, 16 r; )t>.:NN Uaik,, ib. 18 r; B.O. iii. ii.359, 
C. B. M. (Wr.) 593 b, 987 b, 1190 a, Ebed J. 250; ^ca^o»mid 
)^'.N\, Hunt. dxl. 42 r; ).»S.a^ ]fo»».o )i.fi vi./ i^o. ^, Kal-w- 
Dim. 94 a ; Eit. Sal. Cru. 41. Est ubi contractum sit in )JL^L^, e. g. 
Ji^lv;:^ Jk-*:£-.l, C.B.M. (Wr.) 384 b; )kLii^ H^i^, Off. Mar. 
JC^. antep., m^». 1 6 ; plene UU\N, so. Ifc^UXiJ Jldii.,, C. B. M. ( Wr.) 
119 a. Ap. lexx. '^\ ),::\...h., BA ; it. J.J (cod. C. t.N.N) U^i^, 

BB; it. .i-('^.H> .s .-^ n:::s'S .it.:.:^^ .t::^4" .11:^4 

^JLJJ1 '(J-J) K., qui e Libro Mortuorum ex Orat. pro Monacho laudat 
Ui^acl \is>aj^ )w .^If^tA! lI^\.So \l-*\>iill' o^i jctfoo a:::v<. 

)t.. N ^ f. lamia, sjfectrum formam muUdyrtm referens, quod in 
desertia vagatur, et homines infestat, Aq. Jes. xxxiv. 14, Gr. XiXt'A 
Heb. nW, et sic ibi in Vers. Pesh. legendum pro Ik^^, qnod tamen 
exhibent edd., necnon ed. Ephi-aemi Rom. et BH. Horr. Myst., 
sc. AJik./ ja;^ )UOk?, cf. supra col. 208, it. Roed. Chrest p. 63; 
adde IkL^, Sind. 9. 3 ; it. IfcCiiiii Lti lamia junior, ib. 8. 22. Ap. 
lexx. Jydl .iJyJl .llk-iji* ]iUil y^! lUi^? JJUJk:-:^^, BA, 
K.,sed)jc^j JjU oIUhju )jU .i«jUl Ik^oioo ^|o .iiL,^l Jydl 
J^l .UAaj. JfU -olflD t» ^|o .]iU>U> U>?koo? )}U .J .RkoU 
V**J> BB; it. JyiJI .)lioU U>?k>.xp» ),.->n» )jU .5, JC^:^ 
iil*-Jl, Hunt clxx; dat K. pi. jki:::iii. 

U^k^ Hier. nox, Mat xiv. 25, Luc. ii. 8, xii. 20, Job. iii. 2, ix. 4, 
sed i. N\ , Luc. v. 5; pi. ^jaNlS., Mat. iv. 2. 

1^ Neo-Syr. m. nox, Stod.Voc, Gr. 17, Nold. Gr. 55, ixi, 123, 
283; pi. JLaiLJ^i, ib. 142. 

«f ^^ Neo-Syr. Laili, nom. prop., Stod.Voc. 

-iikik lingua ap. Graecos, ^^LJ ,)u«a. Ua^l, BB. Forte sit XUkia. 

. m . W , BHChr. 353, rescribe .eft..^/, q. v. col. 205. 

j^ particula exponeudi et affirmandi, n»>n}>e, scilicet, nimirum, 
profecto, quidem, Hex. Job. vi. 21 marg., xxix. 4 marg., xxxiv. 31 
marg., 3 Mace. iv. 19 (Polygl. 15); piL )) ^^, Col. ii. 21; ^ )<:,; &t 
an, 2 Thes. ii. 2; semper postponitur. Amir. 450; citationi inservit, 
nempe, BHChr. 10, 37, 55, 58, 77, 79, 81, 90, 94, 98, et passim; 
it affimiationi, quidem, ib. 14, 64, 68, 71, 76, 103, 108, etc.; con- 
sensum etiam exprimit, jpCii, )Ji-JI y^, BHGr. 65. 10, et cf. Gr. Pr. 
81 V. Adde B.O. i. 57, 324, 346, 347, 348, 361, 386, etc., ii. 349, 
264, iii. i. 94, 392, Ephr. i. 61, 258, 278. 279, 332, 333, 338, 345, 
346, 347. 348, etc ; ]|^ ^/ , ib. 359; ^ ^/', ib. 441 ; ^ )i,, 
lb. iii. 213, et cf. ib. 214. 15, 19 ; i-^yC^ \jij nampisces quidem, Eus. 
Theoph. i. 52. 4; it ib. ii. 20. 11 ; y»X scilicet, ib. ii. 38. 1. Cf. etiam 
ZDMG. xxviii. 665 not 3. Ap. lexx. ^^ j ^^^^^^ o 'U. y*^. 

5. Uoj^ pX .JyJl tU^j^j ^jJi'^:^\ ^\ J^ Jj^, BB; it Hunt, cl.xx, praeter quae e BS. citantur; it. «xil^o ooi Jjj»/ piC 
)L-;ja>. iA :)^\jU^^o ^UC" UW::>>to )jL.>Lo .^ )^o.«a «lx 
)jV» ^i-? Isojta '^iXao-sb pii liwU' .Uaopo ^>s^ ^? ti^ 
yk2t.f '%:^ oldo .'^k^ U;a(u )£o.^ h.*o6l z^otbII^o )^J.^» 
iii .p .^V .^uoi? IkJfts^ jxi^ '°l*^ Jl^-^i) K., qui e Baailio 
de xl Martyribus laudat V-<r H o> ->ci, .« ^ w> 1, a;.?! > ipS^ T>?<^?; 
it Mi v>\ yi^ xwoNon.; it. e Proclo de Dogmate ci^ ^ ^^o» 
^^.f>\ ^Aiato ^A^^ lo)^ ]fi^ u!^) .JLMukJto ^lof'; it e Job. Chryst. 
de Decern Yirginibus |« :Uits.*. ieui,i jfx^ f^ )i.aCL2^ajk '"^..^^ot ^'>" 
^ . •^ «.» v> ^ n^ ^ ^<3oi .ot^voJI oooS Jl/' jjlts^ nX; it. ex 
eodem de Lazaro Ul j*<^ P^ . oa^. S.]^. v< ; it. alia ejusmodi ex Horn, 
ejusdem de Peccatrice, et de Dfii Ascensione. Notat denique quod 
postponitur, )b«a l^oolo .ij^^jseLhoe e^^ i]^ i«4a yi f^i "^io 
"^.U^ lliJ^ao ol .iiojt, ol .];xol. Hoc factum esse dicit LclXIoa'^^.w 

ifiiJ^ appropinquavit, accessit, vide sub vo^, pSl 

jpiiJ., Ar. 1), fut. vcL^, coUegit, legit, circumdedil, tU.1 .ki! .1], 
Lex. Adl. ja^ loeutus est, rad. a grammaticis inventa, e qua formetur ^S'^'^ , 
sc. y>Nvi\ Uc ] f^S!ift'< ,f Joto .jx^f Joi itjuai j^Xy jl^l^^, BB; 
cf. Hunt, clxx sub ).ift.v>\ ; it. il/x^ .JS3 Jkooui *ao o^, Lex. 
Adl. Vide etiam quae sequuntur. 

Palp. jp S'aciSi loeutus est, enuntiavit, nomen prima orationis pars 
est quam jp Sift'^ ), Severi Gr. 40 r; verbum pars secunda est quam 
j^CSlao^, ib.; ]f >S'iftS ^> jb^^kM"^).^ de verbo disjrutabimus, ib. 41 «, et 
sic ad cujusque capitis initium. De sono debili intelligit BA, qualis 
est pueri locutio, j^!^l Ji. U-Jui "iy Jyl jp^iaSir; it. (sic) r.*vNVysS[ 
]y^jy \j^ JLa* )f»iCf Je» ^, ib.; it o>i(iS-> .5 p^yV>», ib.; 
it .jjaj .^j .^JL. pNinS . .\y^ .\jC>. JLii* ]p^^ Jo, ^ f^^\ 
jjij, Hunt clxx; it ^ . y»S L v»S .ir JEJL» .jsiiaaiL» .yal^oci:^ 

. pSx^^ lif o-oi U»o.o y^l .''^_ .^ji .J^. .^JljCu .j.kii .'»p 
1^^; 1,5c. .Uoaa^'5!!^ (sic) coftNLsoiC, K.; it. p\*^nS: balbutivit, 
vagivit, i^, Lex. AdL In alio loco exponit K. jpik quasi idem sit 
ac pl^ appropinquavit, q. v. 

Ethpalp. pioftikL^'6nZ6M<i<M« est, BHCarm. cod. clvii. 314 v, ed, 
Sceb. 159. 16; enuntialus est, Severi Gr. 50 r. 

pi:0(x^, l. 'wN' . rio a^ m. enuntiatio, pronuntiatio, «.ZfilU» t.k>-r 
Va^^GL^ka U*.»aa, BHGr. 362 r; ^o. ^J? poo jikaoct^o, 
BHNom. 305 r, ubi in marg. ^ .ijlSC*. ).aiiL»CL^. Ap. lexx, 
jjuj jiLkii-,1 USv clX, BA; it [1. USv.o'.::^] Jbi^iiocii^ 
efki .jUiii-l,BB;Jt .JfcLa^ .U w\ .« .U^ici^ fvCv'^ ^S 
i^riy^ .|»UiiJl .jjXiJI . jixJl .jll:^, K., qui exemplo dat locum 
laudatum e BHGr. 362 r. 

t ^ - ^"^ loquens, ralionalia, Jfcoftiwo Jl>,Ny V-j»o^ ^^«■^\ 
^- .J .oJ»\^j jJKlll jmi piS:» «« oa:>of Jk.:ij», BA; it JL^oo, 
BB; it .5. pNx^: ^? -wo p:i? Jo, ,iiao? )k.:i,ao ..L.\vi .5 ^v^.w^\ 
p5b iUS'.iU^. t^ .t|i»U .jJiCxj ."^s^ab, Huntcixx; it !>^ «jv 

)il.«^o f^:y^ ^ .)L^ .5 It:^;:^ .H.'v^.Hx-^ .l^ll^ 

Uk-. Jlo^.jcu JL» Ujftiw .W .jJiCill .^Ul .Ukxjctxo, k.; 
it. l ifti a N o t ■^ . if>\ loquens, ratiociiuitor, oXar^ -tJ^, Lex. Adl. t ifi'^N m. locutio, K. sub pX et oXjAct^; it ^^«^>/^\ 
i. q. jvt.'yN,, q. v. 

)ioa^ f locutio, cf. BB. sub -fl; it lexx. sub pS >"" \ et 
laaoftik; it .^ .jj»j .llXaojo .JfcJJoo }>^Ss» nN .5 JioaiC 
<^J^ .iS\^, K.; it vioA* . jjaj, Lex. AdL 

]f^ '«^'> Neo-Syr. loeutus est, Stod. Gr. 82, sed "to talk thick," 
ib. Voc. _ vJ-=^. IJIjSa^ Xi/*7», m. jBortMs, Jud. v. 1 7, ad qnem locum, pro 
4*^ *i*ft» ^'t ^l>^^ ' vt -Dan od portum trahil ruives, exhibet .f 
11^ »!r^» lij^. Ephr. I. 314 T; Ps. evil 30; )acuj }jUNN «V rir 
•l<J«Tr^f Xi/ttW, 3 Esdr. V. 53; Act xxvii. 12 bis; locus cujus nomini 1953 •:• .v»\ _ r<:jftl3(A •:• •:• rtfj .1:501 Axaa _ rtf'.-tsacA •:• 1954 Js»&*. pUaik KaXol At^c'wt, ib. 8; pro |lj|>v>n7 rescribe t- HN-^ , 
Act. Mart. ii. 334. 5 af.j An. Syr. ii. 99. 4, Aphr. ^i. 18, BHCarm. 
ed. Sceb. 14. II, 84. 6, BHChr. 77, 143, 159 paen., ubi I^^IjoJ^? 
legend, pro ^Ui^l?, it. ib. 177, 406, 425, BHChr. Eccl. 359. 16, B.O. 
i. 24, 126, 137, ii. 179, Ephr. iii. 535 A; pi. ULxJ^, ib. iii. 674 A. 
Metaph. IIL v^scOi., Act. Mart. i. 172, Off. Mar. «as. 14; plene 
Bcriptum ^^ ^r^^' ^■^■^- (Wr.) 687 a; Uo»3 |jU:iw, Cyr. 
3n. 28; U:^ ^(j«v^, Epbr. iii. 477 P; J;.:^, i^Uo^, Ephr. ed. Ov. 
208. 5 ; hebdomas quae dominicam Hosannarum anteit vocatur ]Ajk, 
H-sftX?o.p.>o», C.B.M.(Wr.)886a; etU*a ^jl ok^» )k.jott*,L so. 
ejusdem hebdomadis,vocabatur l^jlxLl^it.; )^o, ib.; it. Hja^iv fcsjioiblj' 
)k«*ij»'fc? adfinem narrationis perveni, ib. 1130 a; )IixJ\a. . )>«>%■ , sic 
vocatur vita anachoretica, Is. Ant. i. 2. 2. Exstat .)>:aX(' Xt^xiji/, 
ZDMG. XXV. 524. Ap. lexx. i^ji .Jii^W i^yi\ [1.)j)lsci^] UUa::^} 
Jjkl «-Jl~Jj .Ij^lj ^_^^l ltyjA.\ ^i y./ -i^j^^ ^jJuJVi JU-::j, iS^l 
[ILlJlI] ULil i^^, BA; it. J^l .JU.^ '- .^^1 L^l ^l^,^ 
m:a» il^^UM?^ .^^\J^\ i^l ^UU .il; |Lw» .Lgil yj.ll 

»-ji j;v (^jji j^\ iij.1 j^uji ut jv" s^JJi >^i [Juci. V. 17] 

^^^1, BB; it." .J^\ .^pc^\ .LJ,\ .isyjS\ .^ji\ .Up.1 U'lcfti*. 
i^l .^\, Hunt, clxx; it. UJkl .sL-^l, Ibn'S. Thes. § 21; it. 
.Jii^\ .i-J^l .liJ^l lojcuX .5. .^kaftik ysf^loo .plijiik .U^aii. 
ic^l ^;;A-Jb jULis^ ■ijj^''' ^-y qui laudat Act. xxvii. 8, et «-jU|o 
]^OfL yj. 'ftN a ).»,«, ex Off. Passionia. Vide supra } i'yin\ et . ■»<»-\ 

)Jbe^ Neo-Syr., pi. )j)oa^, gen. com. porlus, Stod.Voc. 

|>^^. M & \ 'KafiiTT^pfs, m. lucernae, it. radii, scintillationes, .01 
-^.Li^ .Ul^) 0/ .Is .)..ft^N., BB. } X<N , Heb. *IP^, Chald. lOp, fut. fa.iftS.T, conjunxit, cnmpegit, 
we>o. y>\ wotOalaou^L discipuli ejus librum compegerunt, de fragmentis 
libri medici mortui, quae discipuli ejus digesserunt, sed imperite; 
sequitur enim Ujj? )lnmi^ \ie Jl Ifoi'^.i.o, BHChr. 172. 4 a f. 
Part. pass. >«,:«}N. conjunctus, w>.'a^ jot ojoot jlv^rt men« e/u« liido 
dedita est, BHCarm. ed. Sceb. 160. 2, cod. clvii. 215 r, unde ib. 225 •», 
dedit Quatr. ^.tlv^.N |jtt^.a9)> ; nil tale edidit Sceb., sed exstat ap. K. 
sc. y.M.v>\l [ Yi.mi.o ;y...nft\o y.,Iaa.N lua^^ttii; !>».aoi; I'l^'^^ 
^«*Iao<o, qui e jl^cuoo citat sine interpr., ut etiam locum e BHCarm. 
Dat etiam pi. );I.'ft\. ; f. lU.'ftS., jl»JJa^. Exponit Sceb. adhaesus, 
relattis, adjunctus, ,^v«^ .^_jLl* .jjj-aL«. 

Pa. fJa^, Cbald. It??, IQv, assuefecil, conjunxit, congessit, scripsit 
ethices librum, .fia^^^CL^uBL.i2?o .(a.^.^S? ILib . v l S , o»ao in quo verba 
Platonis et Aristotdis eonttdit, vel connexuit, copulavit, BHCbr. 550. 
12 ; J; <«<^« II Jiaud connexMs, disjunctiis, |oe;o) ««;.iftN.» H, BtlEth. 
46 r. Ap. lexx. ^ftt^jo j^ao^Laa ^90^.^, BA; it. .« ^Jv^S^v) 
'^ Ji\ '^ oj^'-:^- 'fr**^ f^ ^ ; '. ft nv> , ib., et BS. ap. BB; 
it." JlJ^ t.,.U,<i) '^ylJI J--J1 .\^^iLt} ^ ^ .■^ol' .alto va ^(' ^aa:^ 
u., BB; it. (Jl l£~i \jy^-!r-^. f;'*'^ fs-^ ^^ « ft ny> .5 ^7v>S^v 
(j.iSi) ,. . V^' ■ .7 .*ji., Hunt, clxx; it. .SJLx ..y^S^vi .. v^^ 
louii. ffX -a^ .(jjSy .ipjl/'.laik./''.^^ -t^ .A^l'.ot .fJcL^Xr 

Ethpa. fsii::^ir conjunctus, copulatus est, BHGr. 3531;; '^ciaj 
^<I<s; .airJIf Oct ./*»i^iJ* )l sensus ei non conjungitu/r nisi literam 
lomad ei affigas, BHGr. 84. 5, sed reddit Berth, non inteUigatu/r, male ; 
marwarita jja^a jl»^V^ ^ ^'* torque non inseritur, BHCarm. cod. 
clvii. 209 v; "^..X ) , wK ^'o; jl^'^L^A modulatio carmini aptata, Angl. 
tune set to a song, Severi Poet. 148 v. Exstat ap. Ephr. ii. 458 B 
otlio/' «Ji>.ll? -»?5? :<i^ vU» -«°-i:°^'-' )^^? «t^^' 
otS.jaJai^ habet Chaldaei uxor rationem qua confundat virum 
suvm zdotypum, dicendo neeesse esse se sideri ejus se conjungere, 
vel ut sensum dut Beued. sideris ejus institutum tenere. Ap. lexx. 
Jlaa*BL> ^jo .)j»-)I Ijs^cub ^*a*I.^-» .« ^;jftX^-», BA; it. 
])iAs>r^ .)js-.JI Iji^oa) ^^aisLfcop .5. .olsD i2> yl ^Zaol^h^ 
yjyi~o\yj .)loa>fll a} \Siaoi ^ cCio .)l.'a^*iJ ^ V-so/, BB; 
it. ^jt -i-^j .^JJiw.^J ijy-»l^ .^u-^kooo ^-Axufcoo .S ^fJA^i^oo 
,_,ajo . 1^-; j^l, Hunt, clxx; it. ^.9ifivt .01 ^sa^ Ifaai .,. i a ^ l( Cs"* ij" W- (jj «. '..«iJ .y. v^\ **J0, K.; it. ..^ .S lopoa* l lv^S^ too 
•Ijs—U jjii.i.cu» ^aj9lk<j2so .)>alAj .01 .^>.v\S[l^v> .|>^Xl^ 
"— »L<i-« .^^Ul«, ib. ; it. J>>nS^~» conjunctus, adjunctus, rdativus. 
J-olj-^ ■ U''-"^ ■ '—''-'»-•) Lex. Adl. 

Taph. . >^\ l^ Ar. a.. Li discij>idus fuit, fut. ..viSt^lj /«ct< m< alqs 
sibi adhaereret, asseclas sibi conjunxit, discipulos fecit, o» v< \ T 
IMiOqTeiaaTe, disciptdos facite, Mat. xxviii. 19, it. Act. xiv. 20; 
^ vi\ to? Konixtiv, Eus. Hist. Eccl. v. 18 ; ad fidem Christianam con- 
vertit nemo potius )^oi>^j Jl».,^ooo )I.a.».:i^ ^ yOj/ oaXfcoj, 
S. Abrah. Vit. 4 r; »jaii.r? »oi )k>-i*, ib. 11 r; ycu/ lyflaS,!^ Act. 
S. Pelag. 7. 31 ; »JA^io . v^Nl, Anecd. Syr. ii. 78. 15 ; Joannes Asiae 
epus qui )aJu> »ji&X^^ U..>ad> ^a«, ib. 256. 25, 364. 4, C.B.M. 
(Wr.) 1131 a, Jo. Eph. 134. 16; librum sci'ipsit et discipulis suis 
tradidit, )i«wi~iN .o»vi\^ o»3? ut ejus ope homines ad suam fidem 
converterent, BHChr. 173. 15; instituit, docuit, ; viNlo .ftS/, ib. 
174. 7; et cf. ib. 230, 600, B.O. i. 341, ii. 11, 318, 319, 330, iii. i. 
124, 192, 346, 499, iii. ii. 296; Thaddaeus wotioH ■ -inN T Edessam ad 
fidem convertit, ib. 9; Mares , v^\r»j&»4.^~*^ i.i^S^, ib. 17; >«ft\r 
)iZ ^m\ . , '<^\io, ib.; C.B.V. iii. 20, 78, 79, Doc. Sjt. o^fs. i, et 
passim, Ephr. i. 220 D, 476 C, 562 A, 628 E, Is. Ant. ii. 306. 4, Jo. Eph. 
225. I, 226. 18; 00 fV\\,l in ea urbe Antiocliia fidem Christianam 
docuit Petrus, Pat. Vit. 338 r/ )i;j».» -01 )u.io)l •qui' ^viNl, Simct. 
Vit. 77 v; Iju^^ jiViinv ; v>\l, ib. 253 r. It. discipulo dedit, jsfS 
{..ck^oii ook^ xoio.Z.vi.NtL) otla^f, Ephr. ii. 458 C, et cf. ib. B. 
Part. pass. ; v>>>t!Lao KaTtfxw^'^'i edoctus. Act. xviii. 25 ; ou.»)l 
joo) »rf>\feoo ■ . • Ijb i ->\ / edoctus est ah Abulharacat, ejus in medecina 
discipulus fuit, BHChr. 455. 7 ; emph. |jjn,\t!!ao ad fidem conversus, 
Sanct.Vit. 191 v. Ap. lexx. part. act. .«ft\ao .01 .|j&»)I fc«^ift\tCao, 
BA; it. .jLo»*»^ro )oaN.ol ^ .v>\,U/*.5uLi» ;iftNl^ ..anST 
l^^iU J..*jtJ -A^. j^*-!^; K., qui etiam dat jjoJ^fcLo, emph. 
jfV^'^S^^ edoctus, laudans Act. xviii. 25, ubi tamen dicit esse qui 
legant »'^\ri^, sc. ^or^UV^. Adde j^viNl^ edoctus, insbruetus, 
Xi-^ .f^jut .jujii.0 -i-_j,U; it. f. )l'. \n\fcc edocta, iij.*jLS.*, Lex. Adl. 

Ettaph. fX\\iir doctus, instructus, institutus est. Mat. xiii. 52, 
xxvii. 57, Luc. i. 4; ^o^ I . -vi N It / ^ KaTtjxridrjs, ib. VHh.; ..yiSII^oo 
Karrixoviievos, Rom. ii. 18 VHh.; ^f vi\ltoc Karrjxriufvot, Chrysost. f. I, 

a Quatr. laudatum ; ^ vnXl!^ ''^.o.^f o'o»2^ tAv «V5 Kanixoiiupov, 

Cyr. 242. 17; . ViNltoo? )jeU*J» liaBrfrt^v (nayytXXtrai, ib. 333. 25; 
^,s«N.l)7 KarqxqBriaav, EuS. Hist. Eccl. V. 28 j \j( j- vX ltoo liadrjTtv- 

ofiai, ib. iii. 36 ex Ignatio ; it. iv. 14 ex Irenaeo ; iLflo n vi i N o. y>N l,l( 
discipuli facti sunt leyis, legem Mosaicam amplexi sunt, BHSchol. 
ad Act. vi. I ; discijndus fuit, vel factum est, doctus, institutus est, 
BHChr. 36. II, 20, BHChr. Eccl. 99. 3, B.O. i. 38, 165, iii. i. 75, 
88, 93, 94, 98, 144. 203. 228, 440, iii. ii. 93, 913, 936; catechumenus 
f actus est, ib. i. 109, 363; )TviSlt>Ja eatechumem, Ephr. i. 267 E; 
|^i(' o»^ fcSaXll/ doeilem se praebuit ei leo, discipuli instar fuit, 
C.B.M. (Wr.) 1129 a; Doc. Syr. ^. 3, Ephr. i. 220 D, 302 C, ii. 
128 E, 476 D, iii. 203 D de pueris nuper catechumenis, 61 2 D. Spec, 
usurpatur i)de conversione ad fidem Christianam, Ghristianv^ factum 
est, Act. Mart. i. 95, 138, 165, ii. 344, 345. Act. S. Pelag. 4- 24 ; 
I'Qi^m.i'^^ l».aaXU/, Bar-Ce. Horn. 226 V; BHChr. 156, 215, 
B.O. i. 348, ii. cxxiv, 165; )l'cuj«Lo»^ ^ja^-Ur, ib. 330, iii. ii. 296, 
486, Jo. Eph. 220. 10, 14; IJjol Oj'f^NUr, Sanct.Vit. 60 «. 
2) monasticam vitam amplexus est, monaehus /actus est, Act. Mart, 
ii. 284; >v^N< ^ jV^SUr, B.O. ii. 46, 91. C.BV. iii. 217; 
it. B.O. iii. i. 138, 149, 183, 342, 454, 456; |l n l ><nni(\\ fja^llf', 
C.B.M. (Wr.) 1096 a; C.B.V. iii. 190; i»i». ,JftXU|? ]i-^ <i:i».'<4^, 
Sanct. Vit. 74 r; )lcu»*ft )l.»o)I fjaii.U{f, ib. 95 r. 

jli^GL^ m. conjunctio, connexio, adhaesio, K. sub f 'ftV . 

))U*, v> <>« f. concinnitas, wwcobjot? )lo, in S^ H, Angl. the 
ungainliness of his limbs, Severi Khet. 83 V. 

[ly* wn\}l''-o f. instructio, disciplina, xthS, Lex, Adl. 

}^ ; yNK ^Tvo m. doctor, insiitiUor, Uix>»|? )ufjfti».koo qui Armenos 
ad fidem Chnstianam convertit. An. Syr. 123. 28; B.O. i. 527, iii. i. 
348 bis; [Li^} JJZ»ii.ko»9? ?«» Orientem ad Christ, fidem tra- 1955 •:• rt'^OT.&.dal^ - r<'^CU.T2>sl&v2a •:• nC^ALsnii^ _ K'.ir^jsAii •:• 1956 duxerunt, ib. iii. ii. 4, 296; oti^^*^? )j,jft^l&o, ib. 4; it. ib. 16, 
24, 262; apostoli )liJ«i:i.» IbsJuua? )j.Yft,N,t>jo, C.B.V. iii. 181; 
y^jA^iCas institutor alcius, Ebed J. ap. Abrah. Ecchell. Eutych. Vind. 
ii. 123; )i>jwcu9? )jo&XVjqX ),.v>\fcoo ^^, Sanct.Vit. 191 v. Ap. 
lexx. )ijf viNtoo docens, instructor, x^ ••!*-• .Xili-«i Lex. Adl. 
Dat idem f. ]l^yw\too. 

)loL>>ifi\,l^ f. instruciio, jtAju, Lex. Adl. 

|j.'*i\lfeo» edoctus, inatructus, novitius, B. 0. iii. 1. 93; eate- 
chumenvs, Ebed J. ap. Abrah. Ecchell. Eutych. Vind. ii. 222. 

)|'^,\ol m. institulio, inslructio, diseiplina, ciy 'iflN ol JL^ 
ve6<f)vros, I Tim. iii. 6; fVioxoXij )l^;.* )lri ivt iOt? ly ' i ft N ol '^i.i.. 

ipBoio^las KonjxriTtKri, Eu». Hist. Eccl. iv. 23; )> IflNol KaTtjxi'rtt, ib. 
iv. 24; ).iftNot>^ ^otJS.; KarrjxnTiKa, ib. iv. 24; ^-^o».i.? U>io 
)« V>Not~^ (TXTfypafifuiTa KonixiriKa, Spic. Syr. i ^\ . 21 ; )i_:io)L,.^ 
IfjA^ol? homilia catechetica, An. Syr. i. 29; );,v<\ol eatechismtis, 
B.O. ii. 31; jf^iXolj )lo iN^fe. n.» catechesis, C.B.V. iii. 240; 
); v>Nol. instructio catechumenorum, Ebed J. 214; |;\n\ol» (.^^^ 
f" -'^-T liber doctrinae Apostolorwn, BHChr. Eccl. § ii. 3, ubi cf. 
Dotam, B.O. iii. i. 319, iii. ii. 33; ^jo o>, v>\,al )ooi wo)obw(' 
i«.i;Si>.f ). an\ol, Sanct.Vit. 251V/ instructio, doctrina, B.O. ii. 283, 
341, iii. i. 89, 98, 184, 499, iii. ii. 296; docendi modus, ib. 21, 417; 
)^»:ii.ol» U>Ai otis^, C.B.M. (Wr.) 529 b; jsoi*-? l.^aXol, C.S.B. 
617; Doc. Syr, ws. 17, Ephr. i. 51a F; w. v>S,oU tfini jfcJJ 
)i».« v> ?, Sanct.Vit. 193 r; |y...uOo; )»-«^\ol>»a ^i.*]! otUi-, ib. 195 r; 
yt yiN ot*^ usooi l>j>&os V, ib. v. In his est ubi valet a) actus docendi, 
et 0) id quod praedicatur. Spec, valet i) ad fdem Christianam 
conversio, institutio Christiana, B.O. ii. 372, iii. i. 184, 454, 49 ij 
apostoli libenter exierunt j.vi'AV yOo>^aa; ), vt\«fL\ Eug. Theoph. 
iv. 8. 42 ; U«dhM yOa.viNol^ )a.d) ^ |ua.ao)iI; wot, sc. illorum 
aera, s. computum, Hunt. dxl. 95 v; Jo. Eph. 208. 5, 220. 15. 

2) discipidorum coetus=discij)uli, ytVoc, de Therapeutis, Eus. Hist. 
Eccl. ii. 17 6 Philone; ^L. UioUt ly-'^Nol ^, B.O. ii. 433, iii. i. 
127; schola, ib. 124; J; iftS,ol i*o»o^/'. . . ^»f o^f magistri 
nostri diacijmlus fuit, ib. 187; discipidorum midtitudo, ib. 346. 

3) institiUio aseetica, novitiaius, pro/essio monastica, ;"~^- )-?- flb'.a 
U»<i^» o>; ifi\ ol? renvmtiationis ejus (Lat. interpr.), Vit. S. Abrah. 
4r; Anecd. Syr. Li. 155. 3; ^l«s» |t:«ai.? J^xiikoL ta eoenobii 
Cartaminensis novitius, alumnus, BHChr. Eccl. 831. 7, of. J.3O1X0I. j^ 
col. 599; B.O. i. 93, ii. cxxxvi, iii. i. 149, C.B.M. (Wr.) 1096 a, 
iioi a, C.B.V. ii. 106; otfJA^^oLf )L.ia*. novitiaius ejus initium, 
SanctVit. 96 r; )y. \nN ol ''^^, ib. is8r; unde valet monasterium, 
UtCw 1 1 -ftS e^ ]li,f monachus in monaslerio S. Matthaei, B.O. ii. 
237, C.B. V. iii. 307 ; it. scftola, B.O. iii. i. 124. Ap. lexx. j^iaXol j.3 
jj5U i**A ^ .7 .^^^, BB, Hunt cbcx, ubi etiam iUIS IJjoXol 

y-jftXl", );-oo^ir, Heb. T'pi'ri, Chald. nrrfpFt, Ar. LJj, Hand. 
KTiD-in, m. diseipulus, w ^iftN l", Heb. 11^3, de servo prophetae, i Eeg. 
xviii. 43, xix. 3, 2R^.iv. 12, 38; /iai9,T)5r, Mat.x. 24, Job. xviii.15; pi. 
emph. ) ^Ia < \\ r, ib. xviii. 15 ; cum aflF. «o(o|!io.i^L' Mat. v. i ; ^pjaikl' 
ib. xii. 2; adde Amir. 61, 137, 238, BHChr. 172, 500, B.O. i. 3" 28, 
38, 39, etc. ; ]f.oa:^Lo |u»i magister et diseipulus, C. S. B. 38 ; 
f. HVooXr dwcyjWa, B.O. iii. ii. 882, Ephr. ii. 458 B; pi. ll'Vy tX r 
Bar-Ce. Hem. 25 v, Did. Ap. 64. 4, Jac. Sar. 389 v; ~ y , :^\ r 
U-.-JO?, Is. Ant. i. 268. 5. Ap. lexx. A**^j .«_-^j A^^It* ) ,.J.\ 1 
'9, BA; it );eaiwr .^l;^ ,^^ .^j^' ^^^.^ j^ .'^ )ioai^r 
-LUl -cyl'j-il ]f^:^iol? UX.? ^lo .i.^^ Jylj .-q^l . Jj^, 

.Ik^l* JLJl .i»- Iciki*. iiikJl yo'oUJO ^J ).A^ .000. ^OOMk>-(' 
?;<io f;ii.riQ^i^ .aO .[y, .^t, .p} .^ icLBX .^O .l^ .i^O, 

BB; itJp^l'.^Ul .^^1^ .,^^1 .[1. ^jil] ^iil .i^^^ij, i;.^!.' 

jjjj,!^, Hunt cixx; it ^^ .u;-%i^r .)i'f?»i.r .ipaxr );->2^.r 

)lo,-so^rf. i) disciplina, ars docendi, B.O. iii. i. 603, C.B M. (Wr.) 
5*9 b, Cyr. 144. 12, 241. 25; Jl'oVsoi^fc:* ZilLiV^ ^ t-bJ UJaT, Ephr. ii. 317 D; recessit Aristoteles ^o^.!^? -oaikioj )lo>.»\.l ^, 
Eus. Theoph. ii. 49. 3. 2) status discijmli, novitiatus, Pat Vit. 159 v; 
Ho^sftikl ^i^U ^«^?. Pliilox. 77 r; )lo..v^,\U )iao», ib. 79 r/ 
unde valet vita monastica, Jloj-o^iXL fc-oo/ Jlo.*.?, Bar-Ce. Horn. 
263 i;. 3) discijmlorum coetus, B.O. iii. i. 149, Ephr. i. 213; oMukd 
Jlo»»sai«kLj )ja^wo» ^ jfa*^, Jac. Sar. 181 r. 

)?)i 'ff>\ l. Hier. m. diseipulus, Joh. xix. 27, p. 387, sed ImCaXL, 
ib. 26, 27; it. )l.».vi\1, ib. 26, 27 bis, p. 445; o>.«aa'^.l ejus disei- 
pulus, ib. ix. 28; pi. ^,.v<\l, ib. xv. 8; wjSoXl, ib. xiv. 27, sed 
>«.. 'Pi\ l, ib. I ; it U..ifiS.l, Mat. xiv. 19, Joh. iv. 33, xi. 16, xx. 25, 
xxi. 8; cum aff. ■M->^\t disc, mei, Mat. xxvi. 18, sed wi».v>\l, Joh. 
viiL 31 ; y....v»\l. disc, tui, ib. vii. 3 ; wwo».v<N.l disc, ejus, Mat. ix. 
10, 14, XV. 32; passim omissa est litera quiescens «, ut sit .-^<,.mn\),^ 
ib. viii. 21, Luc. x. i, Joh. i. 35, 37, ii. u, 12, 17, iii. 22, ix. 28; 
male wo.x^Nl, ib. iii. 16 ; o..TfiXl., Mat. x. 32, Joh. v. i6 ; ^.w ^-^sN. I 
Luc. viii. 19 ; sed a.i,.v>S.l, Joh. ii. 22, correxit Minisc., vide ejus lex. 

•aoXL Hier. docuit, 0;V>\1 docete. Mat. xxviii. 19, p. 405, male 
s»o»« viX l, ib.; part. pass. iViX^oo edoctus, ib. xiii, 52; exstat etiam 
^o»^ It ift^ l/ instructus, edoctus es in lis, Luc. i. 4, ubi forte legend. 

f- y N I Neo-Syr. diadpulos fecit, docuit, erudivit, Stod. Voc, 
Gr. 84. 

)f»afti».i Neo-Syr. m, diseijmlv^, Stod. Voc. 

)l; " . y>\ ii Neo-Syr. f. disci f Una, discijmlatus, Stod. Voc. 

WA^ nom. literae Syr., q. v. col. 1865. Gen. fern, est, sc. )f*j> 
i •»! N ., K. sub )^' \ iii, propterea quod subauditur Jlol./'; pi. 
^^iaX, ib. 

i:'^. ^ Dat K P'.^)-y;iiL, et f. )kL;iii, pi. ]i^/^^^; laudat 
etiam )l^; V>S . )L> ll^yinS-> ^ ^.^oio. 

)l^cu.v>S f. litera lomad minuscula, )ij»?? l'>*>^^? 001 }>";-^ 
|t>^cu,^\\, BHCand. 62 r. 

If 'wS lite)-a Graeca Xd/i^Sa, Jjojo j^aii.}© \&s>^, Galen. 31 v. 

•,ea^< ^^\ aegre, vix, sc. adv. Gr. ^dy« praefi.\a praep. Syr. '^. 
Ap. lexx.JjJlj x-.^!! x^ juo .^ouOGL^ .SI dsa*!5^Qjai4., BA; it 
ijUJl iijoy^j^\4 jX)1_j .j;iiJlj J-iil Jjo .^^m^yV, cod. Goth.; it 

.ijLxJL) .oZao iA .Xoo^l .X4jJl J-^il Jao jLi.lyi5 JU ^^';^-'«\ ^ 
x^ii J.JO )b)»M(o, BB; it. Jlju .^fiOM^o.^^ ^ (^- ~ .^.^..^Jx^aL^ 

Ji^iJ Xxj JliJl, Hunt. clxx. 

*>o-»^ sc. I n^N as/ 1^*3, nom. pagi in regione Antiochena, 
C.B.M. (Wr.) 546 a. Forte pro i^j^Ll y\. 

\Ua^, pi. )JM*^, Neo-Syr. m. legumen, puis, Stod. Voc. 

i ^vi^ . m.pannus vel stratum e pilis coactis confectum, Ang\.felt, 
xJJI .l^aiiS .5, )4iai>:, BA; it jll) .xJ, Hunt clxx; it .)i^^ 
JuJ^I .JuoU iO .il<i^ .l^a'bva .« .ig-ft^^ K.; it J^^jo^ 
[1. XjJ] Jl^" )-*a)o .o^flB is y.^, ijB. Cf. Ar. Ix^. 

14^^, pl- 1^J«^, Neo-Syr. m. id., Stod. Voc. 

. n> . v>\ nom. castelli in Cappadocia, BHChr. 78. 5 a f . Jubet 
rescribere .miv^'S,, vel .mi viW, Bernst 

>^^-< q. '' ^ "" ■ ^^ ' Arjiivla (T^payis, cf. .nfi .Ojft m\ L...a>ll col. 1675. 
Exponit BB. i^^l ^ .Ifcocu J liofcj. .oJaD » ^/ .^a^^Zamia^i.. 
Dat idem .»-. ! . ^ .i in . S ,, udq^j am.ixi.'ik., q. v. col. 1941, sub 
j.ivi.N,. 

'; V»\ , Lamech, nom. patriarchae, Gen. iv. 18, 19, sed idem »j»X, 
Luc. iii. 36; scriptum est > f-ei^ , Ephr. i. 45, 46, 47, ii. 399, sed j'^'< , 
ib. i. 143, 144. 

i' '>"S l Lemnos insula, Ebed J. 207, quae eadem gujmJI, cf. 
«*»o-«*sj^»^fio ; it .flBoiviN., Anecd. Syr. i. App. 23. 

.flasa^i Neo-Syr., exponit Stod. in Gram. 180 a to shrink up, 
to wrinkle, trans, et intrans., sed to injure (as sore eyes), in suo Voc. 

i t s nnxiN l Neo-Syr. f. putting in a bad pliglu {as young birds in 
the rain), Stod, Voc. 1957 •:• isol - rdftLSol •:• > \ caL \ _ rc'riic^ij^ •:■ 1958 )mv>N Germanicus, Um h^S . id., .tssoAVX^ Germania, e Slay. 
Turc. ijs*^, vide ap. NoH. Gr. Neo-Syr. p. 385 not. 

?)a. ift^ , ». ^v<S^ , . m > 9>»S ,, emph. Ijlaaiii;, jlgLift^., Ij.giyiS:, quae 
eec. K. antiquior scriptio est. it. plena scriptum ) J^a*)), Gr. Xajiwds, -dSa, 
unde Heb. TB?, Chald. ^fC?, m. raro f. lam})as, fax, taeda, metaph. 
splendor, etlol^ofc^a ?). ft>f>N , splendor suae virginitatis, C.B.M. (Wr.) 
840 a; emph. )»cut )?)aaa^ fax ignis, Zach. xii. 6; Hex. )?>9i^\, 
"KaiijTTTjp, Prov. xvi. 28, XX. 20 ; Xa/ijrat, Jes. Ixii. i , Ajwc. viii. i o ; lampas, 
B.O. i. 391, iii. i. 268, 604, Doc. Syr. v-s. 13, Ephr. ed. Ov. 245. 7; 
pi. ^ti ftrftS , Doc. Syr. ),. 5 ; emph. J})A:Aii;, Jud, vii. 20, xv. 4, 5, 
Job. xli. 10, Nab. ii. 5; ap. Hex. Xa/i?ra8«r, Jud. vii, 16, xv. 4, 5, 
Tetr. Dan. x. 6 ; it. Judith x. 22, sed Polygl. ), -ft^V; Apoc. iv. 5, 
Act. S. Pelag. 12. 4, Eus. Theoph. i. 37. 20; )?)^y\, ^'O:^ ^, 
Sanct. Vit. 76 »/ male )><)i9>v^\, Act. Mart. ii. 243; it. )f'rJrQ>v, 
pi. iZasoik, Aphr. .^.:a*.. 7 ; )Jijo.Nk ^»--./ ^ SoSovxovjtcs, Eus. 
Theoph. i. 37. 17 ; cum aff. ^T^in'^. lampades nostrae, Mat. xxv. 8, 
Aphr. 1^. 6; ^otw.»aia2i lampades stiae. Mat. xxv. I, 3, 4, 7, Aphr. 
ot^j». 7 ; it. ))oicu .. ftv>N [, Off. Mar. cm., paen. ; it. nom. libri, quem 
patriarcha Josephus ii ex Arab. Syriace vertit, B. 0. iii. i. 604 ; j-^'^S^ 
iJoi, BHCarm. ed. Scab. 63. 4; emph. )».?> v^S , Gen, xv. 1 7, Jes. Ixii. i, 
Amir. 127, Cyr. 288. 18, Ephr. i. 14 C; )»qjj Jt-ft'fiS, Cyr. 247. 14; 
juo&a.? ),.9>vr>\ lampas, splendor solis, Hoffm. Harm. Lex.; plene 
IV—ot^f jbo&.»)f jkxSLso]] divini amoris Iticerna, Corp. Ign. 216; 
pi. emph. i r . ftvi'^ ., Jud. vii. 16, Nah. ii. 4; )ic!jj j^.SrftS, Xaiirrditt 
irvpdr, lampades ignitae, i Mace. vi. 39, Polygl. ]t^wS. ; Joh. xviii. 3, 
it. ib.VHh.; Act. xx. 8,VHh. ]}\ksi^ ; B.O. iii. i. 532, BHCarm. 
ed. Sceb. 35. 15, Ephr. ed. Ov. 252. 22; coruscationes, fulgura, Ex. 
XX. 18 ; meteora, Gr. Xa/x7ru8(r, An. Syr. 145. 10; de oculis, C.B.M. (Wi;.) 
107 b ; )i »'.">»,) .01 )y*°i'ft\,, Hoffm. Herm. Lex., laudans dcXtov Xa/x7ra£c< ; 
it. .m.JiiftS, BHGr. 32. 9, cf. Hoffm. Gr. p. 113. Ap. lexx. jjlAaaii. 
Jjuill .-.WaJ.1, BA; it. y^.'av^S. ."V-S^ l-^** t^« -^U*-* l?)^»^ 
jLJl^jLM.oZfiB iAo .Is .)>QJ j^jjo^.BB; it. ]..9>v>N . _^.l,a..)y«s;^Si 
_L-^, Hunt, clxx; it. Ibn S. Thes. § 14; it. .)i),&.-tt. :^ .Ijiaxiii 

1. . I ■ ft if>\ ckos ,^1 .y -> flip ."iSi . J»..fAI -u-y^ •^S''^ .^W"*-* 

♦ IjJvjLoI} ll^^^jt, OK^f loot? ipoS ^i^a.. .U>mO0 yiaa\ ioiij '^o^} 
\-i^otJ If lflif i N >pl «y^)0> c DnN .aaa :]li^o»J ),"."ftTiS, joot .ft ^.Sioo ♦ |j.TNi>, '^^y '^t '•)"««Ni>. ooot o>*ISj>-/, K. Laudat etiam ex Oi-at, 
Mar Antonii V^^m o.^ oi»o)aj t^^; loX? i')^^ |>..ftv^S ; it. ex 
Orat. pro Monialibus oli&o oJi^ yt>-l.)v>N. *«>o)!L j»«oM Ij-^'^^N^" 
)b3O.M0J? )joGud eij.oiinS iotXi :J]^ob>», K. 

j'^'^'^, j.'^ifiN Hier. m. lampas, pi. cum aff. ^OMt^aa^i Mat. 
xxi. I, 4, 7 ; ^^lijft^N lampades nostrae, lb. 8, p. 299, sed on..ftvi\., 
ib. p. 575; it. tfdA lampades, Joh. xviii. 3, q.v. 

Ji:°''^'S. P'- )>;tt^S) Neo-Syr. m. lampas, Stod.Voa 

~.*^a^»^v Lampetius, nom. viri, de quo cf. Photii Bibl. cod. 52, 
BHChr. Eccl. 573. 12. Scribit Ass. ^ '. ^ A^^ , B.O. ii. 366 b 5, 
male ; cf. notam ejus, ib. 

|. |»..tt^»v Xafi^d)^, lampsana herba, Galen. 48 r. Cf. Diosc. 
i. 259- 

j ^%«n'< Neo-Syr. ■m..furca, StoAVoc. 

yoIa^aX tA \anjrp6v, splendor, ignis, ^Liil .)»aj I^)jgu yOi ftviS ,, 

BA; it [cod. C. ^Ul ^,.ft^\]^UI .6I« ta j*i v." ' ? *^^ ' ^^• 
rescribe .oiftift\. 

}7)] ;avsS AainrpoTdrri, Lamjn-otata, filia prmcipis Edessae, quae 
Ephraemum morientem lugebat, Ephr. ed. Ov. 155. 8, 156. 10; eadem 
IVj ^j.^-^ B.O. i. 142; melius lljLj UviS :, Ephr. Op. Gr. ii. 409. 

^^^ j ;<»v>\ XannpoTarot, insignissinius, Aristobulus «»a^i.a x >. \ , 
consul, C.B.V. iii. 327. 

vs^ Neo-Syr. auxit, Stod.Voc; to suck {as a leech), Gr. 180 b. 

iv>\ exstat ap. Act. Mart. ii. 274. 4 a f . ^{^..ajo «.ct'c»jn: S h. \ 
ooei, ubi vel legend. >.o(0.. v>M b-X vel potius o.Lijo>Ux. '?**<^^ I'Ongobardia, regnvm, Longobardorum, B.O. iii. i. 1 21. 
Cf. )u;;^k.^a^ col. 191 1. Neo-Syr. clatidicavit, Pers. ^:^^, Stod. Voc, Gr. 82j 
dicit Nbld. Gr. 51, quod sit pro <~^ii. ; cf. ib. 193; dat idem JlL/ 
woiQ.^2^ )'«^^ erfolgte humpelnd, ib. 285. 

j'* '^ ' ^'^ Neo-Syr. m. qui claudicat, Stod.Voc, 

)ts\^iS, Neo-Syr. f. claudicatio, Stod.Voc. 

i^2i., pi. )j.^ii, Neo-Syr. m. anchora, Stod. Voc, Pers, Xj, 
Nold. Gr. 131. 

)ri^iS^ nom. gentis, Zachar. 359, forte Latini. 

\Ai\. Neo-Syr. m. 2>anni species, Stod.Voc. 

■nnno.v»i\ sic legend, pro tjeofifln.S. nom. regis Persarum, Eus. 
de Stel. CL.. 5; cf. ib, 15 not. 

), n i,S, Neo-Syr. m. "place of a swath in reaping or motving," 
Stod.Voc. 

«<n. Jcu)inr>\ dicit BB. jjt. .iljLjj-JU .JuixJl ^\ jj» Jj^*^ JU (^ .ji.jij t,y*~-^ j^b -i-^js/^ir" i/*~^ c-'^' jdl .xJO 'J u LUl lJi;'_l ^1 pVl . wai-^l *-:^ ..•ir..«,)l ^juj-w«Jui^ |j«lJl •j*-^ (^JJI 

ij^jieyA t--M jjJlLJI csUjo. Rescribe .flDa^aj|a^ \ , et cf. Galen. 

Op. xii. 60, Diosc. i. 85, ubi ^j^^jiSya Gr. aiaypos; ^_^jii>j]j ^ a 

Gr. o-/uXfVTdf ; (w. ,., I ; iji Gr. KoniirKos ; et fj^ : .. ^]n .tyt\ Gr. dfiafxhris. 
Adde ^S^^h^-^^^imo-tIxt), et jj»i..aJI eJjL* = pijr»Vi) niTvivrj. Cf. uoa^ojjia-ik 
col. 1936. 

^ffl-ttwN, Lesbos insula, Dion. — o. 4, et sic legend. An. Syr. 139. 
14 pro txonn.ctt(. 

aoa2^ qui idem k«B&^, et Usol^, q.v. col. 191 2. 

.jaaaXn'mS, nomen, ^ .«^^1 .olio *a ^/, BB. 

}'^~sr et )^~^^ pi. Kft mS*. Xjanir, Chald. D'DD^^, D-DD^, 
nKDD'i), K''^P''i', Ar. JLi, m. latro, ap. Hex. Xjffrijr, Sir. xxxvi. 26; 
pi. ll^iaii Xjiirral, Pesh. et VHh., Mat. xxi. 13, xxvii. 38, Marc. xi. 17, 
XV. 27, Luc. X. 30; Bed l.^jaa^ Xjcrrijy, VHh. Marc. xiv. 48, at ^^^a^ 
Xganji, ib. Joh. x. I, 8; |.A^j n^> . Xawrodur^r, Eus. Hist Ecol. iv. 17; 
BHChr. 153, 276, BHChr. Eccl. § ii. 323, B.O. i. 338, 501, C.B.M. 
{Wr.)56ib, C.B.V. iii. 164, 243 paen.,=UJ^, ib. 240. 25, 354, 
Cyr. 200. 3, 287. 20, Ephr. i. 382 D, Sanct Vit 3131-, Syr-Rom. 
Rechtsb. i6, 48. Pro \.. ^ lm\j Itj-ioo, Jac, Edes. Schol. as>. 23 
rescribe ) -^ .;^\^ TJsurpatur etiam adjective furax, ^l »^^ja^ 
)!», Bo<l. Or. cdlxvii. 8i v; j.^mN Xa(rTpiic<iy, Eus. Hist. Eccl. iv. 6; 
f. )l^'- j^~S' subst. ^inpls, nmlier furax, Sym. Pa. cxxxvi. 8 ; adj. 
Xnorpuc^, Cyr. 286. 20; aves ^l ]llJ.^^>:^, BHCand. 250 r. Ap. 
lexx. ji^\ J ^Ull .J;LJI .JM\ .\^^^ lS-ao(' l^m^, BA; sed 
J\JuS ^UJlj J^L- .j.^ ^7 ^1 . Jiiii i*^ ^-so/ ^^^^^, 
ib. cod. Gotk; it ll^-iii .p» -Ji^' (^^ u*^ .U^ U^^aiw 
U^ii::*. .Sua i» y.\o .\^>l^yQui yCLico .^.Ama Uiaa-U? v«J« 
i.^\ji .mO» '7 -i^^ .i-iJLi .jik Jjo: ^^■ -''V ? \Oj'o>, BB; 
it .^^^ *^\j . J13 .^»Am9 t. ^^ .^t v*"* -^^^ •" ^^^f^^ 
8.5.1 .....r, Hunt clxx ; it ^fi^l a^^, Ibn S. Thes. § 3; it. -U^xaii 

.^x:^i>o ^^»iL» IJkiasoo" jJk^i^ yOOMJ^l' l^'^iii ^tao .ll'cL^mii 

fc-k«L ]]o .^ .Soia .IXc, K.; it ^j^ 'j^ ^^l J0U.I, ib. 

.■t~^r verb, denom. e ll^jtij; latrocinatTis est, latrocinium exer- 
cuit, furatus est, n.^mS'ftS XflorroJfiv, 3 Esdr. iv. 23; BHChr. 272, 
316, 350, 351, 399, 484, 565 ; piratiam exercuit, laXjl oo« ^. femSva , 
ib. 149; I -^ .^^N^ praedantes, depopulantes regioneni, App. BHChr. 
65. 2 ; BHChr. Eccl. 731. 9, § ii. 461, 531, B.C. ii. 261, Jo. Eph. 
323. 20. Ap. lexx. ij^ .\aj( >a4^.e) .^'j^ap >~^ mSi ^ k->( Mo/, 
csL-LJ, BA ; it j^U-.lj ^\Juc:^\j ^^j ^^ -4^»^' H"°*- 
clxx; it ..4.1. .5. )l'<i4-«CJ: ^ >.^iaiLir.ai- .l^-a^ '"^^ ii>bL>j Or*"' K. II R2 1959 •:• .nvX - ^r<\fn\ •:• •:■ rtUso^ - r<^n\\ •:• 1960 Ethpalp. t^j^.U*a latroniinis gpoliatus est, a furibus direptut 
est, i<4-a^U? oo,, Bar-Ce. Horn, loa r, BHChr. Ecd. 311. 17; 
\o.>^'> ..^f^S-l^ BHNom. 121 r; oUJe I^-mil^jif ffSO '^o, ib. 
154?;; otUo^L t>.^mNl.iy f^, ib. 2ior; yOJot JmoJI ■ ^v^N * -> t*^ yiJ^ ^ ~-^~>'<l{f Dawk. xliv. 1041;/ Philoa. Syr. 22; metaph. 
•K-.v~tS.l/ praedonis more oecupata est )I.aai*t^, BHChr. Eccl. 
791. 13. Ap. lexx. 1^ i4-aiiJ^l^*, BA; laudat K. ex Orat. pro 
Diacono &^)xsa&fi i\]J>i IbooA^ JWJfio ^ ),^!.m^l^ Vj U^^l 

S -l^-^S praedonum more, BHChr. 34a, 304, 436 ; it .]b^).^..da^ 

|L*c^.m^ m. 2a<runctJiM, _JL« JV*]/^' "Lxis.. AdI. 

)L'ob4-aOj f. latrocinatio, latrocinium, Ebed J. 216, Eus. Theoph. 
ii. 77. 14, S. Mofiis Vit 313 r, Jo. Eph. 181. 16, Syr-Rom. Rechtsb. 
28, 60. Ap.lezx. .iSj^\ .k_i^l Jj^ J^o^ JlnSl^.m ll' fi' . ^tnS ! 
(_^^l, K. ; it 'Li**^! ^J^J«Jpl J-i') i^.; it iS^, Lex. Adl. 

f'^*"'^^ m. fur, praedo. Amir. 193 j .01 .t.^mS^v .)i. ^<nS[\ 9 
Jl) . JjL- .^\ja- Jl' n . ^noS' o >4-aA:^ ^ 'io^ .l^i^^ .U^-at^ 
.;a.o e>I^mS!» ..t.^mSiio .u^jdo^oo Okaitooo . . ., K., qui ex 
Orat. pro Muliere laudat i.r^m^io U^^^ ^ iti.vt«-> oMiJ^o 
ILfjut jJ^JkAj. Bevera partic. est verbi ..^.mS^, et ap. Lex. Adl. part, 
pass, direjittis, furtim ablatus, v^^J:^ . iJir~~* t«^«iSi'^o. 

IL'col^A^Le f. latrodnium, ])^^iol lni.^flr»N», BHChr. Eccl. 
739. 26. 

~ 5~ '^ \jl<rnit, Hier. m. latro, Mat. xxvi. 55, Joh. x. i, xviii. 40; 
pi. ^.^m.\, Hat. xxviL 38, Marc. xv. 27, Joh. x. 8; it. f-^~\. 
Mat. xxvil 44, Luc. x. 36, sed )i.^m\, ib. x. 30; it ^^, Mat 
xxi. 13. n"'~'^ .Av Lysimachus pontifex Judaeorum, Ephr. ii. 304; 
cf. supra tdeoAaa^kfDoI^. 

■t~«'^, f't~«vr-«« dohsus, vafer, cdUidus, fraudvlentus, .« ^'> ^'vw* 
[^Jlc] jTyi. .cu--j>. .7 .ijAli .*Uj -J^ -J^** .k^-JjO )jol>.^jo, 
Hunt clxx; it ■5'U .(jile .Jl-r»> 1*^- -A-dl. 

pmN jLcLaecLu^ f. repvUsa, aversatio, ^i>.,5.1b 'jiisi\ )lVs« »*«-<,_ 
BA, K.; audacia, impttdentia, petulantia, a^L^, Lex. Adl. 

»aft*jl>.(»>\ vide supra .oi^lS-aBCu^. 

'*ik i. q. ^o^, •>*^ lin/vit, q. v. supra col. 1913. Huic formae 
pertinent clV^, i Reg. xxi. 19, xxii. 38; .tv^Nj, ib. xxi. 19, etc. 
Dant jtk) •«»^, BA, BB ; it. lambit, linxit ut canis _^ ,^J] .'^^, Lex. 

Adl.; it. „»UO .y ^ yy ^ .0« .t.^ ' ^O U "^N ^ .'^CL^ .''•^JJ' .'<«.^I 

.jljJb .^j,^. .«~Jlj .V->UX.r ypoiboe Ut>it IbSoo l.^^o'^i^o .u.4-^ 

\A\t ^l ot'i^f^ 1^>-^^ PIo -lA^kA, K. Dat idem Jl:^ partic. faem. 

UL^, UX, m. linctua, E. sub ^«::^ et U^. 

•-oil scatwrivit, -.ii .x^ .\i Jyi •'"*^) Lex. Adl. 

Aph. "^^i scaturire fecit, q. v. col. 212. Locus e Cyr. de Incar. 
laudatuB, sc. \Loio 'ose} k^pj o^.^^ in ed. Pusey, p. 14 inveniatur. 

Ju^i^ m. incantator, hariolus, .U.c u «^ .« JL . . . oJo ^>ts» ["V^ 

)I^ m. linctus, ^ ^\ V^L^, BA; it ^, BB; it )Ii^ 
.^^jilJl :be>t ).wo )a^ "^J^o .bo}} 1j»o U::w}o )!:«; )jvl^ .ot 

' 't'vN ., Heb. ay?, Chald. 23??, Ar. ,_.oJ , joeatiis est, spec, iwto/i- 
perantiae et gulae se dedit, avidus, cupidus ftdt, ^■■^.^^ ;^]b«^ |1^>.^^;, 
Ar. iy4^\ ^ ,j.;,jt^\, BHCand. 384 r. Negat K. quod exstet 
forma tf^\\,, sc e»:^ b>^ l?ci^oL ..-iN'^l^. 

Ethpa. o^Xl(* avidus fuit, avide arripuit praedam populus, 
I Sam. xIt. 3a ; ^ol^ ->vS ,l( ^'%X su2>er quern lascivistis, illusistisf Jes. Ivii. 4, sed avide inhiatis, Gabr. Sion. ; ^.aV^too liixuriantes, 
delieiis ee dantes, Amos vi. 4 ; .-I'vS.feoo rapixfiovcrai, Epist. Jer. 27, 
sed ib. (28) Hex. . . t \ N]^..jo KaraxpSivrai, = avide comedunt; 
.o1^->nS1i/ fWaraX^o-art, Jac. V. 5; in caeteris libris i) delectattta ' 
est, gavisus est, Ephr. iii. 577, 591, 592, bono sensu. 2) avidus foetus 
est. Act. Mart. i. 49; )JL^l.a . . ^%Sbo£, Ephr. iii. 592 ; lascivivit, 
]ir \lttA )oo) ■->'>-^ V *", Jac. Sar. 128 r; spec, gulae deditus est, gulose 
se gessit, Anecd. Syr. ii. 23. 11; yl^oajk^as >-\nS II )l, BHCarm. 
cod. clvii. 260 r; >-<\Stooo''^i? cot, Bar-Ce. Hom. 253 r; ^ e^ 
jlb'.^JoJl' ^ D(' 0001 ^.•»\\feoo j^p^Jbo^, Bar-Sal. Com. 112 r; 
|.£DiSt Ua>^ol>-3 ^^i.->v\toc, Caus. Caus. 157 r; )s;^^9i-< or^N\l^, 
Dawk, xxxii; Ephr. i. 67, ii. 263, 269, iii. 456, 577, Is. Ant. i. 
240. 6, Jos. Styl. 77. 21; )t..\!>)>a» ^^.;^ >.->\N.t..-ao» ^, Philox. 
270 V. Ap. lexx. JLj^L «^^l ^ ^^ji Ir^ JIo'^nN ^^ .-i\S.l/, 
BA; it. ~4J »^, BB; it. 1^.a^ .olao «^ y>/ n-»\S^l/, ib.; it. 
,^, tl" ' "; ^ ^jAjJ:~i |lo->\S ^ ^«,-< s'S .too. Hunt, clxx ; it t-ivS^l/^ 
^j^ \.^j • «r^ .ajkLAJI ^ SjL^J .s^ .ot .|ln*>S.S ^ .ILlJI^oo 
.^]^r.-.>l^r.5» .l-fc«*io Ua^o^^wi. i-ij-ls- )«»l!s^ .l^J\ 
^ZX.1*, E., qui e )t>v>;««ii laudat Is^IJlUo l;^ ■^■■>n^"1.1o wJ^ 1^** 
it. ex Hom. de Amore Sapientiae oom \s>\a ^^^a o?(' '^Jj \'»\s> 

}->^^ guloaus, avidus spec, cibi, yairrpiiiapr/os, 4 Mace. ii. 7, Par. 
Pat. 17. 14; Amir. 131, BHCarm. ed. Scab. 68. 8, 93. 10; f^<Si 
voraces, Clem. Rom. Rec. 25. 18 ; t^"^'^'^ "^'^^^ )i'>\^, Kal-w-Dim. 
no. 7; IViAvSi! Ik-.^^', Sev. de Mace, .a. 20; Sanct.Vit 145 «. 
Ap. lexx. i-ipij s^l ji'^vS, BA, sed (.j^jJJl .-t;ll »_*ipi »r^'» 
cod. Goth.; it ^\ ytJl, BB, Ibn S. Thes. § 3; it l^ilri .)ii»^ 

Uiia %i«. ^? U^ -i/^j J^' (/ v**p' (^' ir^' ^^soJ? Use 
•)*^ IW '^'^ '**''■ l-^**- • J^^ ^) JU^' 1^ yJl -l^f? )^» 
cL^ ^ V**^'' ■'^•» *1"' ®^ Horn, de Corpore laudat Jt^.^ y^ 5^ 
jukAJ IcUk^ )i«^^ "^o*:^ woao ^0(9 -.ji-xaA wuiui.f )k-^>-««j>} 

h ^1 -^ ^^ avide, Ephr. i. 318 A; t>^|i. -!i\N . ^«^i? ycuoi, Eal-w- 
Dim. 131 a; intemperanter, Ephr. iii. 52 B. Ap. lexx. i.J,t\i V-}-i.>vS[ 

eUj K!-C'j .Xi:.>j, E. 

)V"->>-'^ f. aviditas spec, cibi, gvlositas, ingluvies. An. Syr. 7. 3, 
Athan. Ep. o^. 17, Bar-Ce. Hom. 260 r, BHChr. 596 ; wot )1»q^{1 

)l|"->'^-^ .Oo»^ oJ iimoplav bia jStov Trjv yacrrfpa nporedtjKOTts, BHChr. Eccl. 

139. 15 col. cum Socr. Hist. Eccl. vii. 25 ; )fc«iJ>)ooj JLoaiJ^, C.B.V. iii. 
172, Cyr. 309. 23 ; Ephr. i. 310 A, 336 E bis, ii. 67 A, 179 D, Is. Ant. 
i. 242. 2, Sanct.Vit 82 v, Spic. Syr. U- 24. Ap. lexx. j^l )L «-^vS. 
jy-iij JU.1 ij i^ji\ (**JI, BA; it lusus, jocatio, .i^SUll .)lfi,T^\^ 
-^illj p^Jlj ytJlj ljt\^\ ijUpi .i^ljJkl, ib. ; it i\jy .^1 yjl 
U\jjJ\ ijUJl (|;j^l, BB; it J5V1 (ji o*^;!*^' .i^JTi^l ^^1 
i«^JLiJ\ ijUJJl, Hunt clxx; it lukJooo Jfc..ikCisU9 ''^Jk. )l. V->vS 
V**J J^' (/ Sukl^l JLjJiljAl i^TUil i.j-.W i-^pi .1^?? t»o 
y^lj, E. Ap. col. 57 dat BB. )lfi->\S: pro Gr. ddr](f)ayla. Cf. 

[■ao^vSl, Ar. v^i ^^- ioliva, spuma oris, vox dialecto Gararaaeorum 
pertinens, i^L«JJl )«-♦ j-ao/ tosoj^ k-s>? tuN-* fc-)a»j«t^^ )c>cl:i^, 
BA; sed sec. BB. )>afi,S\ saliva, in communi dialecto, quae in ea 
Garamaeorum U^o^, sc. ]b>,.JLeLjfi;.^ .Za . . . .]^i^) y.^ |-^"^S 
. . . .olfis i^ y>lo .jk^^kCL^; it «iJ1 i_>UJ .]i^i .ot |.aci vS , Hunt, clxx ; 
it jL&JI .iyyi\ .Xiji\ .L^\jdi\ .jl^o} .]Li .5) .[aq^ .Iocl^, E. 

)i.^cii:ik f., i. q. i-oJJl, BB, 

Uicuik. cf. supra Ua^>:5>^. Adde .]^i V-.asi' )^sii.o jLicii.ii 
lyBj . Jb,, Lex. Adl.; it. effluxus salivae super mentum, J.-j^ JA^glX 
^^11! Jc Jhj^I, ib. 

|i.^N.fi*\ m. cvjtis ex ore defluit saliva, etiJi ]^.oo/ otacvV>fc ]\i^ oo> 
tjbJ J.^>..->J i^JJi .ot^cL^o o»Aak:^o otxo}"^.^, BB; al. luaoNS,, q. t. 

tosovS m. cujus saliva super mentum dejluit, tjbJ J- j </JJ'> 1961 VaA - Aur<*-ii\\ nc*!^ - i<\ci^ 1962 BA; it. t^jJl .o)jjo»"V>. oij-,» Uoo! <H3a:^ )»»? oot .5 llaci'.:*:^ 
ijUJ J-j — >, Hunt, olxx; it. ^^ ■{^])> ^^^- •'^'J'- 
t>^t>«%N. Hier. lascive, Luc. xv. 13. v;^i\, Ji^iL vox forte onomatopoeet., cf. jLi^, ^5ik, it. Heb. 
^5?<, P^, et Ar. pLc, hlaesus, balbus, qui lingua haesitat, i^X 
xS.Si'^'fc impeditus, haesitaiis sennone meo, Ex. iv. 10; 1- n-S 
|L Sv> v> fLoytXdKos, ib. Hex. ; \xL^ '^^ impeditus lingua, ib. Pesh. 
vi. 12, 30, Jes. xxxiii. 19, Ez. iii. 5; ^pabvyXaa-a-os, Clem. Cor. om- 
23; pi. JL^f^, Heb. D''J?y, Jes. xxxii. 4; )u^i.2i, Amir. 131, 
Anecd. Syr. ii. 148. 21; )>^^ .N\^ absque blaeso, h. e. Moise, 
Ebed J. 165 r; Ucuo 001 L,^, Jac. Sar. 270 v; f. jfci.^i». JL» l», 
Ephr. i. 203; pi. m. U-j-o jJslao )>^X, BHChr. Eccl. 915. 19. 
Ap. lexx. ^LJJi ^li\X\ \1^ ,„^ -ty^'^lj c>^^lj j-iJ^l U^ 
iiJ\, B A ; it. Il^oiv^o )k<^ .5I» i:^ ^lo.^'i\ iiJ^l .'UUjl )4^ 
^ JuAi\ ^\ 'Uli ^^LJJ( ^1 \U^ ^ . U:l5 ^1 .uti 
t. ivtm-. Ol' dL.»3 ]ioii ^ )w»..3 1 I f« N-> |,^k:^>. U^^ .^^1, 
BB; it. ^^LJJl ^.:,\. .'U'UJl j^^l ij"!!! l,^, Hunt, clxx; it. iJVI 
^pUUll, Ibn S. Thes. § 3 ; it. .5 .)k^^ -Ifc^J^X -U^ .)l;^ 
. iUUj\ ^^1 .Jlioa^ ''Ss.^ .\:<Ltl .\liL .U)a .14^' .)4p*, 
WiK ^\ .,^\ ft^^soco .^UJLJl ^JjLill -u-^Vl, K. 

1^^ balbutivit, AjJ, Lex. Adl. Verbum vix recipiendum. 

Pa. <^>^ verb, denom. e 1^^^ balbutivit, .i^i^ .t^>>[v> .i^^>[ 

Ethpa. (^«iLl(''' balbus factus est, lingua sapiens (^N.feo Jl, Anecd. 
Syr. i. App. 65. Ap. lexx. pJUi> -^j^. .'^>^fci'I^-» •« <^>^V-so, BA. 

lln^vS^ f. balbuties, linguae impedimentum, \\m\. Ig ^^ , Anecd. 
Syr. ii. 148. 17; otL<v^^ ^^-^ U'«»o, Bar-Sal. Com. 146 r; Cans. 
Oaua. 36 w, Ebed J. 143 v, Ephr. i. 198, 203, iii. 17, Jac. Edes. \iv, 
Laud, cxxiii. 47 », Sal. Apis. ed. Schonf. 3, Severi Rhet. 83 v. Ap. lexx. 
li-\\ \ llo^^k^, BA ; addit »jlat«S,iftX .UfiD? j^Laaa U^ |ta,:^>X 
^f1^.i, <.sc>\ • it. tliU .ajLlI jlo^^, BB; it. .iiUli .XiLd jl'o^X 
^^LJJl Jls^' .^, Hunt. clxx. 

ll^ ^X Tpv^Xiov, lanx, Hex. Num. vii. 31 pro usitato \ai^. ■ ,>\ AoiSmot, nom. viri, 3 Esdr. viii. 44. )> » , \ ^ Heb. t^^, Chald. W^, Ar. 'jS, fut. )^^, indistincte loeutus 
est, sono sine sensu usus est, ]*J^ y}i>^, de avibus, Olymp. ad Job. 
xxxix. 13, ap. cod. Ambros. Syro-Hex. 51 r/ aves ^^^^o v^jf», 
Caus. Caus. 233 r; [Ib—iS] l).:*^ )LsS? Uso>, Is. Ant i. 120. 3; 
serpens )ci-.» «-»?U )i^>^. Sanct. Vit. 1771); de insectis, JJi-=> 
..^ ^S ^ .oo»-soaSLs, BHCand. 51 v, BHEth. 104 r, Bod. Or. cdlxvii. 
26, ubi Ar. ,j.-:; ; loeutus est sine voce emissa, l«o» o^ ii^^ 
Jl<Luf, Bar-Ce. Hex. 113 v; fides J> iU:^, B.O. i^ 231; wli.c^ 
t ifyv; .oo>3?, Ephr. ii. 487; animae cithara ^ JLii>J. i^- '"• 4°, et 
cf. ii. 531; )*?ciiSu.o» lj>.i^ .-a*., Jac. Sar. 651); it. de gratia, 
Spiritu etc. per alium loquente, B.O. i. X03, Ephr. i. 2, ii. 378, iii. 
xlvii, 115; cantavit, cecinit, angeli )lt- U^*** ^^^J- ol-5>^. Dawk, 
xliv. 68 v; )fc^JU« oJLiik, ib. 70 «; damavii, I jft .i-' ^ o oj.:^© cu?of 
}^l, Job. Damasc. ap. Marsh, dclxxix. 64 «; mulieres jlo yJ-Sik? 
IW^olf, Marsh, cdlxxix. 193 r; barbare loeutus est, extraneo sermone 
usus est, l^lis^ loot JLsOi., Pat. Vit. 249 V/ IbiL ^^«1 f^^ 
f^ ,j . ^ V Rit. Sal. Cr. 35; ap. gramm. expressit, pronuntiavit, 
o^ fN\ l^_.). S^fti , sc. verbum, BHGr. 357 v. Est tamen ubi sim- 
pliciter valet loeutus est, sonare fecit, ^j.20^ )Lo vocem emittunt, Corp. 
Ign. 207; o^ 1)4^^ Ik"-:^, Laud, cxxiii. 92 r; ^).5^, Off. Mar. f 
antep • MN*^- ^'0., quasi e forma )li^, Severi Rhet. 84 r. Ap. lexx. 
eb>i^j [1. ^.] ,,^ ^ *-^, B A ; it. «b. ^, cod. Goth. ; it. ^^ 

6/.UU^ li.^ e* °^ )'*<^^'-^^ ** r^°:^>^- ^**' r' !P 

jjJJIy.LU ..ylU .)?U J^^ JL:^. BB; it. ^jJ^. ^>^>4 j-i^, 
ib!; addit Hunt, clxx ^jjiL; it. ^ ^U-^ -^^ f^ -^^ 

^b jy. -M .li^ -^y. -r^-. ^^^ <i"^ ^ '"^-^^ ^*"''** ^** f'' juasajb . ciSoT ^;|i.^.a |mi.3oa. o)..^i^» ; it. ex. Orat. Diei Dorainicae 
]l^.JUot jl^ulo ^JoT oooj o)LVis.o. Distinguit duos sensus Lex. AdL 
)J^!^, i) barbare loeutus est, ^:-x^ JKJ .jiJ ; 2) cecinit suaviter, 

Part. pass. JU:^ dietus, enuntiatus, JlO^X t»rs»-»t Jit»., Ebed J. 
162 r. Ap. lexx. .l^-jjoMja^U .5 .jlj^ Ji.?^ .JL'ju:^ .JjuiOi. 

Ethpe. jL. ^'S .l/ ewM?i.iJo<M« es<, ad sonum potius quam ad sensum 
refert, JX^^l^oo; )V<i^>» vox quae decantatur, BHEth. 27 r; Jl^sxLaAf 
It.Mi -'^ a.l. . jL^^l^, ib. ; y)Lb.^boot ILo l^JLa, ib. 82 v; enarratus est, 
B.O. i. 334 ; yoj..^^^; JLb, O.B.V. iii. 82 ; insusurratus est, Ephr. 
ii. 343 D; jjj^l^oo; Jot id quod dictum est, Severi Ehet. 861;/ 
t)..^^too^ f-^-if li.Nvm., ib. 93 V, Ap. gc&vara. pronuntiatus, effatus 
eat, nomina propria ^|V\.too l^juj^^, BHGr. 354 r; jo»Jfiu«. 
^JLbXJboo l>.d>|b.))k«,,^;, ib. ; de litera, ib. 362 v; litera Olaf Jl^oJc» lit* 
IjJvisL^oo Jl )j*a», Gr. Pr. 25 V/ litera Jlo Ut^Js* U?o*o*o )« 
Jj-iiifcsao, K. sub llcujooK. Ap. lexx. ^^^jb ^ U JU t^i^, BB. 

)) o . ^ ^ indistincte loquens, barbarus, ))fi*.V^ ).,v>,v,, Ps. cxiv. tit.; 
o> I »\-> ) I a^:^ ]iU, Eus. de Stel. .^ ; U'ificnsx\U ]lai^\jA:i,,Jo.'Eph. 
231. 9, 234. 6, 245. 23. Ap. lexx. i^j'-^. USCiil .!jlUI s^\jti\ ))a^, 
BA; it. .J»aaoiJft2>? Jot IjoikX . . . ic,— J J^^\ xi^l J— UJl )ioKk 

jjdJI^.lil .ipA\ .i*^. jjj^l .iidll X-.UJ1, Hunt, clxx; .jloki 
ic^ jjJCdl ^1 .j>Jl .iidH .llVivii .H'jci^ .ireiv^i, K. 

)lofa&^ f. i) celeritaa loquendi, et indistinctio, f,'iSi\ iSj^; 
2) sermo exoticus, barbarus, *»-S-* -(j^ c^ Lex. Adl. 

)> ^S! m. sermo, lingua, spec, vox inarticulata qualis est animalium, 
\»,*^ Jl .oeMJ-.v^, BHEth. 23 r; de avibus, Caus. Caus. I'jov; 
avium )j nSv c (^.toiii Jlii, ib. 233 r/ de sermone serpeutis ad Evum, 
Ephr. i. 27; jV^iA )?«» <m)l^^. Is. Ant. i. 120. 4; 1S..X* ]W>-)aua 
jjLiii., Jac. Sar. 318 v; avium jU.ojo JJL>^, Laud, cxxiii. 76 r; 
.oo»^o&f f-^-" ) ><^-> _ de bestiis. Off. Mar. oA. 18 (in alio loco dat 
Bernst. «.»); sonus, sonitus, C.B.M. (Wr.) 6i6b; multa verba in 
scribendo dissirailia )jL^\» ^^?, Severi Poet. 153 v; oratio U>)i 
) »N , ib. Rhet. 134 v; lingua, dialectus, \^i&te J<.N\», VHh. T. i. 
p. 298 marg. ; .ootji^^ dialectus eorum, BHChr. 5. 8 (Bernst. e 
codd.); j-ja- )j.i»:^, BHGr. Pr. 6 r; Uiajo j)Li.i^, BHGr. 354 r; 
)|.v>:\ lli^ ^:£> ii^r, B.O. ii. 268; Itaio ]h>^ )i*.,ib.372; 
.^(k>n ]o'o) .oot^Ams Jlo .o'mji^^a Jls/' neque eorum sermonem. 
neque scripturam intellexit, ib. ; cf. ]»Slcbo ])L:^, B HChr. Eccl. 657. 5 ; 
IJLi^t mlct.: jo'i.., B. 0. ii. 372 b. 10 ; U^iaso |jJ>i^, Hunt. dxl. 3 r; 
Jliocu jlSiS ^, Ephr. ii. 119; modus loquendi, Jlli lc»iJ, ib. 
248 ; HaJ? JbOi ^r, ib. 147; ^^'•K voces, ib. 134; )*0j>>? lii*^, 
sc. «o« ««9«, ib.i6o; Jli^? Ili^, ib. 331; \Ju^o )iSi2, ib. iii. 
Iii; )1 "0"*« Jlj ))!»? JJL;^ voces mysteriosae sine ore sonantes, ib. 
iii. 150; cantus, ^ocmJiNN-* otfc.j»a«,l, Laud, cxxiii. 89 v. Ap. 
gramm. jjronuntiatio, ]l6il lajk.>JJ>i jJLiX, BHGr. Pr. 13 v. Ap. 
lexx. ic^ .iiill^pJUl .)l.oi Jja*a jta^oo Jfc-JCLL»? JLo a\o jU^ V L. J^) ail ^ry r iisCii, BA; sed ^^1 (.il5Jt (^ ^..^A) V Uj i-^j i*A**, cod. Goth.; 
Xijl IJJoo) JJCSX, BA, sed i^Li iliA cyUJ, cod. Goth.; it. Ikil .jt^^cuffi; ot^j» li.^1^ it. "i ^jJt} ■* « *»g li^ •] ■'-A-J»uxii cy^-. .,* c ,; 

Jjl:^ .owo ;a ^Jo ..iUXll i.£;^j ^l-JJl jiLkil J^l, •'-i.JJ >iJJl 
" c .UL^Lkil cy^ yJLll jjuS::^ jj*-Jo ^il50l i^jidl Jbvscoo 
Ujl fjJJi llSii )j»-|o ^l^^l, ^^1 j^_ f^.^i U ^j, 
BB; it. . -.-I I jjLiii, Ibn S. Thea. § 19, it.jJLiJl, Laud, xxv, Marsh. uai dcciii in marg. ; it. i.JU# . i_ft-l.U»il i:yj-<. .J^-jqabd? «i>>o JXi^ 
|.^3Clb .>JI ^1 .] .u:.j-<Jlj ^iliCll ^ ^.^ ^ ytj .i*^j, 
Hunt, clxx; it. Jisi?? jooo JkUcuaiJo |-ij|? Jl« "«!!>i.o Jjli^ .jliOJl 
.^^1 ix^ .jjUJl .iaojfc^ fc-J^»o jkl^si ^ao ^j^) il^ ^ .Uio, ]yS^ .^\ .uA^lkil, K. Dat Lex. Adl. j>:^, 
i) cantus suavis, ^ r^y'' *) *«"'"' barbarus, exoticus, j,**-* j,5o. 
Cf etiam ZDMG. xviii. 753. 10, xxvii. 508, not. 2. 

II S 1967 •:• kUmu - -XJ» •:• V 1968 J^i^ 'Seo-Syr. frenduit denttbus, Stod.Voc, sed rosU, Gr. 82. 

jj'ii, K Neo-Syr. m. dentium stridor, Stod.Voc. 

.»a J^ lampades, Hier. Job. xviii. 3, vide sub t flift\ col. 1957. 

■«< Neo-Syr. m. ovwm putridum, Stod. Voc. 

\A< 1^)1, et Uu:^, it. UCl, f. sec. K.,remu8,- exstat U>V, B.O. iii. i. 
81, BC. )r^? H'ciUwiC! If 5 ►^(''''•«"»os = gubemacula regiminis 
ecclesiae; et sic Ebed J. 387; it. Ia^::^ «»f remiges, Ez, xxvii. 29; 
ii [a '\ Kimai, Hex. Ez. xxvii. 6 ; Iflliw -si? (cwTnjXdrai, ib. 8, 9, 
27, 29, 35; K&irm, Act. ApoBt. Apoc. fb^. 7; )ja^.i ftS > fl l ^ , ib. 8; 
).o>~\ J A^ S, ib. o»S^. 10 ; Bar-Ce. Hex. 135 r, Epbr. iii. 27, Jac. Sar. 
318 r/ ) n^-« JLi? .-\,.^, Ar. ij-laJb, BHCand. 28r/ metaph. 
U'ciU^t ia2^, Ebed J. 191, cf. supra; o»io? U^si*? U^ a/ 
Joo» *-./ J-J»», Sanct.Vit. 31 v; it. w^ ft la S ., Ez. xxvii. 6, 8, 26; ,^0 
)o»i»./ ^•:^«*?? wotoA^ miSdKimxSiv, 4 Mace. vii. I ; V-Xi>?f «oicto:^ 
Jof^i* oi rijs (v<rfPflas otcuus, ib. 3 ; ).a^ k-J»o^ joscKB, Hunt. dxl. 55 r. 
Latior in his sensus inesse videtur, bc. gubemactUi=^\S^ gvhema- 
culum nods; exstat etiam laii ap. BHCarm. ed. Sceb. 152. 7, sc. si 
margarita e concha baud amoveatur, ).a ?^a )j y<S i ' ^J» Jj. Exponitur 
ibi in lex. remibs, <_jlL., sed quomodo margarita in remo infigenda 
eit vix scio: malim [o'\-> in torque. Ap. lexx. tJbiLs*' loJI, BA; 
idem dat lal^ )uL^ cum eadem interpr.; it. .S> |cui> *a ta!^ 
^liT-Jl i-AjiO'', cod. Goth.; it. U>^ "iioi jAf> .Ubjl** U^, 
BB; it .oZflo t» y./ ..•lilni.N. . . . j^lk-Jl .i_ii.»ls^' .oZ» is> ^} Ia!^ 
(sLijiLs*, ib.; it. uJbiU-^ (-wjlaf* Uil^o )j»I^, Hunt, clxx; it. 

j«u» u::^ .U-^ ^» .i-? .AiL^' 11? u^. li^ .-^i m .lili 

^jJI .<-ii\J^^ .v_ijLL. .i.jb.ila:' .S^AAJ .Ja.)1 .IsO .A^/' l^O^a 
c^^l^lj i^Vl ^J *"..^1 -Ajl. »"■..;, K., qui ex Orat. pro Diacono 
laudat .ai»{? mAXU |.^:u*il? IlaU joop .^t.N. j»}; it. ex Orat. Mar 
Antonii liAfie; U^jsojo ji^ojk. "^.X o»a^)l ot*^ >.\> 1 v) |u>o 
)LJU* )nI'S,o, ubi fern, est; it. ex Horn. Bhythm. »^..<Ju :> aj > o 
e«)La^ ^c\o we)fia.\ »^1>'?. Eadem exempla laudat sub \ s\^ , sed 
ex aliis auctoribus citat. Scribit etiam la^, sc. .Itt} ^%. ^in Ybl^ ; 
.J-j»; it. ^SxJ-^ )^, Ibn S. Thes. § 9 ; it. laiJo M \ji^l .\jJL 
>— tjj.*, Lex. Adl. 

liA^ Neo-Syr. lambit, linxU Stod.Voc, Gr. 70, Nold. Qr. 237, 
Heb.'p5^. 

\ta\. Neo-Syr. m. actus lambendi, Stod.Voc. 

)t->«nN. etc., vide sub "^aa. 

|j»faa^, ^<ao»ftnS, etc., vide sub <OfO. 

«aft\, pi. )jo(an\, Neo-Syr. m. nornen probrosum, Angl. nickname, 
Stod.Voc. 

.civ>;n\ 1) Lacedaemon fil. Semeles, qui urbem Lacedaemona 
condidit, Dion. ^. 2. 2) Lacedaemon urbs, ib. i. It. )jojOfA^ id., 
2 Mace. V. 9. 

)^aaOfn\ Lacedaemonius, An. Syr. 57. 19, Dion. <^. 16, Eus. 
TheopL ii. 59. i, 68. 7, 69. 11. 

aa\ urbs Thebaidis, vide supra gloo^. 

i£Dfij^i-<fifi\ Lycabettus mons, Auecd. Syr. i. App. 24. Eescribe 

uY>>^»oft\, Geop. 48. 5, sc. •aova.e wotol^{? .m.^>oa'^. Certe 
legend. •***• j*"**-^. BC. XtjSavuTtf, ^c <5 Kapnbt Koyxpvs mXctrot, Diosc. 
i. 422. 

fe.-tU*t>«t.on\,, jua^t^j^ftftN., vide sub Ib^jkoo. 

[-•«^ m. suburbium, id quod proxime urbi adjacet, spec, agri et 
pagi ejus ditione pertinentes, metaph. |i««n'^a oOi^a.^ <v,mi collocabit 
rohur suum circumcirca, Hab. iii. 4. Exponit K. de pagis Hieroso- 
lyma circumjaceutibus, cf. ad fin. Notat Bernst. quod dt^la^a;, Mich. 
Chrest. 93. 3=weto>*«« in circuilu ejus, Ps. xviii. 12; it. ^ '''^^ 
n^jk)o( to«« ft '^i intra regiones Hierosolyma circumjacentes, Ar.jtSl 
BHCand. 3 V/ H n Si regio, BH Carm. cod. 157,137 v, ed. Sceb. 34.14, 
ubi in textu t»aN, et in lex. I--"*^, ambo male, quamvis )i<la\ etiam 
Lex. LibL Ind. ; u>axDuao>t; )--'^''->, sed codd. }-«nV->. in pagis qui 
suh urbis Damasci , ditione sunt, BHChr. 295. 18; om»a^« \)^\^ 
».i. ^ . \ i t> t, ib. 340. 16; coenobium .m.tin? (>ii.nN~>>, ib. 552 ; o»^ )j»^ n -»^ ^ao, BHEth. 19 »; )h^>» c^Om S:-. ? in urbe Lahaka,^Ks9., 
B.O. ii. 256. 7, rcBcribe Jkii-;»? iiiiaXa in subwrhio urbis ^J^C, 
et cf. «Mi«:5k col. 1932 ; metaph. ueurpatur de vulva B.V.M., ^^a*.r 
Ul? e.t..>>.^N. ^».a\ ^J« )fc^ftt:o,Dawk. xxxvii. 95. Ap.lexx. U^^i^ 
JIa- .LiJsW J^ Jii\ thrill jU-pi .)U-t»? yCS> <i^l^ l^oi 
JVjij^ 0? f^, BA; it. .- .jbL-jPl iujai J^ ^\ tJ/3| i^«*^ 
jJJa-JL\ .)fc^,ao «Jf-» o« 1*030 Jj,-o/ .Uaoj .1-^ .]p:^ U^^ 
)fc.Jkfta o^ «j» Jbw Ju«-|o .-*;, BB; it. om lioao W^ •« Ua^ 
[1. ^Ux^l] ^IkJ^l .J .jb-^1 .i^.Jai J^ j^Jl y>iJ» .)U.,>> w»»-?. 
Hunt, clxx; it. iJia .JV.i*jao> P- )*^] )*-» )-^ •« -^^^i^ .Ui»iv 
,Jt.i^t luJoo .« .[Hab. iii. 4] HaSa oa*.ax ywiw? Jew ^^ .Jla 

uyULJ\, K." Addit .jXo <»lA:i .ylaii .u-Jli*. ojjJk^o. Laudat 
etiam ex Horn. Ehythm. Uasii oo» ^ Usf h-U* «^ k^^ 1? ; e 
j]b><<axtd etiam jooi )X£ao jpualV-^ t.. nS[ , 7 >t. 

^.iii., Heb. tDp^, Chald. Bp^, Ar. kiJ, fut. ^cua::^, legit, eollegit, Ex. 
xvi. 4, 5, 21, 22, 26, Lev. xix, 9, Num. xv. 32, 33, Deut. xxix. 11, 
Josh. ix. 21, Ruth ii. 3, 8, 17, 19, 23, i Sam. xx. 21, 2 Reg. iv. 39, 
Cant. vi. i, Amos vii. 14; ap. Hex. <rvv(K(iev, Ruth ii. 3, 4 Reg. 
iv. 39; aviXt^tv, 3 Reg. XX (xxi). 33; ^^-o^? ^» ^o> ^-a^Ji^io? 
ntpiKkavns, Schol. ad Job. xxx. 4 ; ^-a2:^ (ruXX<$<»/i€», Mat. xiii. 28 ed. 

Curet.; t-5"^ <rvXX«'you<rtv, Mat. vii. 16, Luc. vi. 44; <ruvayafu<Tiv, Job. 

XV. 6; ^jaiiki dvdX^otro, Eus. Hist. Eccl. iii. 4 ; j^cuiiik*, Eus. Theoph. 
iv. 34. 6, 7, 8, e Mat. xiii. 28, 29, 30, Gr. (rvWeVw, Pesh. ^i^ ; ^jbi. 
\Alo, Athan. Ep. )jo. 9 ; B.O. i. 34 not.,=Ephr. 0pp. Gr. ii. 409 A, 
ed. Ov. 154. 16, 17; ^jpa^ ^o>.. v i mft •> U=»A )U.»ai>?, Bod. Or. 
cdlxvii. 26 r/ J?»L? )jlL ^ ^a ^ Ifc-joliaot, Cans. Caus. 117 »; 
)»oiQj \r>\ eollegit elucidationes, C.B.M.(Wr.) 912 b; C.B.V. iii. 25 j 
struthio )*Jo I ^^S colligit frusta ferri, Ephr. i. 276 A; avis prae 
dolore per triduum )K1 )!»?' ^^ii )^ ne quid eseae colligit neque 
bibit, ib. ii. 346 F; cf. C?P?P, Jud. i. 7, et sic apud nostrates to pick 
usurpatur de aliquantulo cibi sumendo; o^-a^, ib. iii. 411 A; ^.a!^ 
\3\l, Kal-w-Dim. 49- 16; \^U>1 )*>^ «-i-'^. ib. 123. 2; ]ooi ^jsX 
)jai.»», Siud. 18. 23; )»» ^ja^, ZDMG. xxvii. 569. ult. Ap. lexx. 
^j J^i-Jl ^ WiJ> 4uii^ ^ j{«i^r, BA; U*l o? )»)a ^c£ft^ 
^^1 ^siis^ jl JUI WiiL, ib. ; it. j^slL^ f^ ^ .5, yCi^j»:iklo ^Ji^ 
[1. IXi^o] |j^o .)ja^5i)t lawk-To ]-<i.^^to l^i 11^«. ^^•|}»>^e o^s 
^^ttS.« .[Lev. xix. 9] .CL^ja^l. )l yos;^* l''^-a^ wot y./.)i. \ jm .f 
L^ U>UJ kiJ ^.A^ ot^l'M Uael-sc ukj{o .)^...;iS ba»^ ]i&'. ^ae, 
BB; it vM'^J c-i-:jj ^1 [?laL] MU )?TSk ^S^S )l^^.i;iJ, 
ib.; it kliUj Wii ^-a^o ^-a!^, Hunt, clxx; it. )jo''ft\T •^.a^l ^'.aI^ 
XXL^t^^.OAM ..^eNv> ^aSc .^> 1;^ .,^ nN l( .auLi» .^,ftS.>o 
I^To )aZo "^^o .^oi^o ^.A^o ^.Aau^ ^ .^«ii>) yU.^» 
.y^^l^M lb>^)jpo II^?; Ijioo 11^0 ji>)>4,p JLibo Uijfio )ii|.3o IJokiiTo 
.J-^i-. ._)L»j -vT*.* i^-^-^ -L/lJ-*^ •^-•-?^ -p^ .i—iL .^a .u>L^.i«xa .St 
jiUj L.J, K. 

Ethpe. Xa^L^* eoUeetus est, . a^ja^ir, Jes. xxvii. 12; ap. Hex. 
0001 .-^«'^h-'« (TweKtyovro, Heb. 'Cppfl^ Jud. xi. 3; Loot j^^ja^boa 
otA^j dntXcyfTo, Jon. iv. 8 ; A nS.too i^sB, Mat. vi. 30 ed. Curet. ; 
B.O. i. 217 ; )jj.,il ^^.^nNtoo, Eus. Theoph. iv. 34. 15, e Mat xiii. 40, 
Gr. <rvX>/ycrat to. (iCdfia ; it. ib. 34. 49 ; ossa martyrum a mendacibus 
^.^aSfcoc k^£BO \ml ^, Is. Ant ii. 182. ult; Off. Mar. u.^>. 3, 
Tit Bostr. 137. 19. 

Pa. ^nS eollegit. Gen. xxxi. 46, xlvii. 14, Ex. xvi. 27, Lev. xix. 10, 
Jud. i. 7, I Sam. xx. 36, 38, Jes. xvii. 5, Jer. vii. 18 ; t - ^ n \ y; 
avWfyovTfs, Hex. Jud. i. 7 ; CL^fiSwS, trvXKf^m, ib. Ruth ii. 8 ; XaI^^m 
)LsD trjrep/ioXo'yof, Act. xvii. 18, Pesh. et VHh., Cyr. 129. 9; . -v <^SY ' 
<n;XXeyou(r£i', Mat. vii. 16; V>XA II^ f>^.v» KaKaiKoficvrj, S2neas legens. Par. 
Pat 32. I ; oot ^ft\vi )j9»., Anecd. Syr. ii. 197. 7; ^nV'c .^f .>»>-^s. 
).^>ooii ^ )oo(, ib. 213. 18; )LsD >>^a\^o, Aphr. fS». 19, cf. Act. xvii. 
18; BHChr. 420; UlfB |S1^ ,ji kao^M ^-^ »«%*''. BHChr. 
Eccl. 501. 16, B.O. iL 208, iii. i. 146, C.B.V. iii. 222 ; avis j.Nvy 
Ui^i) a^ftNv^N, Cyr. 129. 11. Part. pass. |.^ftS[v) colhctus, \:>\so 
|^nSt», C.B. M. (Wr.) 894 b; ^joXao )s.aa)L» sermones selecti, ib. 
1 102 b; ^o^ I.^aN'o ).^ao»d ILib, Cyr. de Incar. ed. Pus. 18. Ap. 1969 rslJo]^ _ rtl\^ol ■:• ^>ni^n\ _ rtLcO^iA 1970 lexx. J^t i«>-i.^a^ 1^*<?.? -« ^/.iio|ko« k-)jtto JiU^-V^ ^.a^ 
^. .[i Sam. XX. 36] U^.a:s 1^1? .|L./, BA; it. ^^(".S, ^.ii/' 
,*-.^l, ib.; it. l^^LtU) ksJ ^Ji^, BB; imper. kil, kaJI Xai»., Ibn 
S. Thes. § 28. Laudat K. ex Off. Vesp. Tert. ^iiiio )caaa*(' i-.s 
)^Ja.9^^ MoiSi^; cf. Off. Mar. ^Jias. 2. Idem dat, psittacus avis 
Jbi l^JaXao, sub jboji-^ col. 1457. 

Ethpa. ^I:i:U* colkctus est, Jud. xi. 3 ; ^a^ixii^ko H oi ^t, ,Tvvax6S>- 
<ny, Aq. Jer. viii. 3 ; '«5^|jjaeL.(' ^ ^JiiiU? -otoV-^ l^^o), Jac. Sar. 
232 V. Ap. lexx. kil *^ ^Ja^W, BB. 

^JDC^ jn.lectio, collectio, )kJ»j l^-oot^, Pat.Vit. 222 v; l^^ci:^ 
stipes mendicando collectae, Cyr. 390. 23. Spec, selectiones, collectanea, 
liber seleetionum, spicilegium, (xXoyal, Eus. Hist. Eccl. iv. 26 ; de libro 
quem scripsit Melito, Spic. Syr. oii.. 9, 13, 25; B.O. iii. i. 226, 309, 
310, C.B.M.(Wr.) 809 b, 1067 a, C.B.V. iii. 365, 367. Ap. lexx. 
*^l^^l .^Lujl .WLiJI .5 l^ai*., BA; it. fcUJl, BB; it. 
• ill I ^^^ .Ljli=^' JLjijJ .tUiJl, Hunt, clxx; it. J-jl^JI WUJl .tUJUl 

i^cua^L m. coZZector, Ephr. iii. 584. Ap. lexx. L^iUI kiiill l^^oa^, 
Hunt, clxx; it. ,^? 00, ])Q,'^si^ Jkl^joioi .)jo*nS'. .jJciaX 
.5. .tfolK» ^t»wo Jljo?? Uoo ILaoo )»L^o JfcJio JLalo jAZ-e, 
LllUl .U^j*:^, K., ib. tOJ l^oft^, Lex. Adl. 

Jli.|Jcu»X m. collectio, aeervus, cU.i»-l U^cla^, BB. 

I^-A^L m. qui vestes velaque acu pictas facit, J.,^ cjP^J tliUl .tliJl 
y.Vb ^jjl.jo i^JJlj .(^j,jr-yJI .j,s^-yJl, B A, sed .S^ «a )|.a^ 

y>^b iy_^Ju,jo i^^J^'ji cod. Goth.; denique .tlJajJl WLiiJl ju^-a^ 
iyH\j, tjj. l . 5 , ; > j^JJIj ^J-!J.>;^r-y-Jl y."iHj kiL (^jjl j,3r^--j-Jl, cod. 
Bemst.; it. ljL^I j.i*l ijiiiJ t^JJl 4jJ>lj .j^^s^-yJl ,_.>a.U |^«^ 

L»^jjji-JI ijiAJj vLwJl |.^'. Hunt. clxx. Scribit K. I^-a^, q.v. 

JL^jci^ m. t(i gfitoti animalia ad plagas coUigit, esca, ot^ftN )•»• 
)f.j^, Aphr. oj». 2; Jl^iSiii> f*l oi^ \it>i \^t>^, ib. «.». 21; 
Mt o»:»aa "^^isi. i^j ^-ai;»>, ib. 23; Jotl JI jjot )i^J^ ,jo 
)lj^^^, de ave, BHCarm. cod. clvii. 172 r; JL^aNa |U»«d ♦^.Ifcsas, 
Bar-Ce. Horn. 54 v, Bar-Sal. Com. 26 v; piscator qui pisces capere 
vult oM^^«%^ »^ i^flN-v.C.B.M.CWr.) 86i b, Ar. Js. ^\ jlo 
u:', B.O. i. 442; o^A Jf^ );•« i»J^ |L^n\-<t ]\>^i» isLHifA 
RoA^U^ ^».«.Ll^ UaXcuf o>^a\.a IlAju. .&(' )la.a»f3, C.B.M. 
(Wr.) 1044 a; mundus «^ a1J» \^s)>Zs>, Ephr. iii. 296 F; solita in- 
curia scribit Bened. )^fiS, ib. 287 F, sc. aurum u^ iZ» f^«S[ ^^'; 
it. ).^.a:^, ib. 397 A bis ; perdix \^a '\ . "%am, JI», ib. 652 F ; i^ja^ esca 
avium, Is. Ant. i. 124. 5 af.; |.^ft\ <-••-»? t> .. i » ^, Jac. Sar. 318 r; 
l^jsX f\a>o ImHa ))j, ib. 434 v; k^jais*. ^^^ l«j, Kal-w-Dim. 34. 13; 
|^fl'^''^^Jo Ji'^sS )]^o^ oti^ f^'J' '^' ^ ' '^' ''^^''' '""■''■^^t estne alicui 
^ojL. »;aor li^iS^ I^'A:^, Anecd. Syr. ii. 198. 6; ^^:L iJls,} 1^j&^ 
\:Lil', Ephr. ii. 181 C. Ap. lexx. |joiV<»? V*^ .oZce is y.( t^-a'^ 
kiiij L. Jji-lo^^^JiU ^1 y^^,^ i/JJl JUIj WUUl .li—iai^ )-lil 
j^^ J-j^l ^^, BB; it. jSis U»? Uo )V-.tS? J^-a:^ .I^a^^ 
.« m:\*.o^, K. Vide supra )m^{-4»co1. 773. 

XaX, l4ra^ ni. collectio, rucematio, spicilegivm, yCus^L.} l^^-^^, 
Lev. xix. 9, xxiii. 22; Euth ii. 2, 3, 18 ; )4~>a« l^jiiii., Mich. vii. i; 
Amir. 145; ^I-? Ij-^a^. Ephr. ed. Ov. 161. 27; JkJ» ^jai*.? U=>), 
Geop. 78. 7; *ia? ).^jCi>, Sind. 19. 3; )jo» j-^xili., ib. 4. Ap. lexx. 
^j J..,JL-JI (^ kSib L. )4^, BA; it. tUUI et kiJ, cod. Goth.; 
it. .2> .S^Jo"^ 7N«-> lao?? Jooo JliU? 0/ lualo? 0/ l^jaii. ^^J*^, K. 
Scribit Ass. ap. Ephr. 1^^ et )4-aii pro esca, q.v. sub l^^-a:^. 

\ '\ rs'^ part. foem. eoUigens, unde ]'i\^ }^.^jx^ sticcinum, eleetrum, 

b^i 'U-i ^ ^1 .]=> )*)* H^a^' "^B; ««<^ 4r*^' l^^ H^ 

rll i^i^ jj»., Hunt. clxx. Exstat etiam )bo i^>^J^ psittacus 
avis, BB. sub .fioojx..^i' col. 299. 

} ) r>*^^\ m. collectiuncula, Acur. iii, Amir. 145; .^{o'.^a. S , 
Jiio/? )jJ^ l^siiJa^, K. ; it. k^-, Lex. Adl. 

jJckAja^ m. mixtura olerum hortermum et sylvestrium, \ja^Ji\ 
^ - ^>^^ Jlfo U-iia )jQX.i-» )4^ -T^? -S^' BB. t n^f i^, it. t n^ fi ^v , K., m. conjlagralio, incendium, .o< }m^nS. 
jl/^^^l .^^a^, BA; it. Honainus ap. BB; it. ,5. ka|.ai2: ^«^nS^ 
j]/^\ .Jjjj .|l'ci4-^J>i» .)4^cia9 .Ui^aj .lUfciuaj .UtoT, K. 

^a S[ forte aridus, siccus, Jio ool jLloo .j^^I ^ jscisJ , V-j>n^ 
)»cli, BHCarm. cod. clvii. 216 r, ed. Sceb. 162. 4. 

^. o>vv> m. vestis pannosa, inter vestes ejus fuit )>^>eo« ^ K «\S.».« _ 

Anecd. Syr. ii. 119. 15. 

K^a Nvi xa. forceps, emunctorium, Ex. xxv. 38, xxxvii. 23, Num. iv. 9, 
I Eeg. vii. 49 ; ap. Hex. Xa^.'8«, Theod. Ex. xxv. 37. Ap. lexx. t ^«\v. 

i_iy»l U.4J jj»jj| Jc:JS Jkill .)oot»Sj «'o»:^ 0/ .U^i*,» «"o»i^ 0/ 
,yIiJ5Jl, ySlidl jl iiLJJ t^jJl oailj ^'LiJll -/i*^! ki. .Jiill, 
BA ; it. j( ijiUdlj ,^^,,i45Cilj' iiLxU t^JJl o^lj ^lijJtl . . . >v^^^ 
Jiiillj JlU, cod. Goth. ; it. .ojao ta ^^ [codd. C. et M. Ik^oa!^^] ^ua^^M 

\ji^} jjjA '=^^ ""ii^-* "j^j [addit cod. H. kiU] j;";^^ u":;''^ t 
.*-*-iJl ij^l^ ©^ l^-iaj )?« lose? -otokwlo .|jcu%a^ ^; .oi 
yOofs; \s>^ "^jauL ^^ .l^oit? I^Nvio I^^a^o Iaao )a^>^ i&nia 
[cod. H. ^lool^o] ^.. -»p tooo IkOyfc^? )jjjxl 0001 ^.Sn*, BB; 
it. w'ot^ 6^.|>^^; w'o»^ 6( .]ijajDot} )fe>.ii,\nN, 6^ ^;^ ^5"*^*? 
*:Uttilj ^bjJ.1 .loUL. .kL. .A*.jJI ,^\yu> yl-iJiJ (jilii.. )j«st»aj 
IcLali (^jJI, Hunt, clxx ; it. )]^.o'.o M'gjjco JS-^^" .ot l^ja^^ 
•^o )l^»o/ .t^aNv) .^as .)>4aH^ xotfiS^.V j|1«£bL]^} l-<a-|{o 
^oa^illboe yOo»d; t A i Za ^? ojot .OMV^ifnvto o>.,^,»J>:» .01 ■■^•^"'^y' 
.La.Jlc ^y.~JI ('^-^>' (^^ ^^' '-''JJ!; •^••s^l^v? JK^fcsS ujt^i 
woi; )t., ->S'»\ . 6^ ^jjb )L^,nSvi7 otiLo j^^ ^uoio .ui^UyX^ .udUI^ 

Ji\lA\ y .iiLJJ ,^JJ1 oJiilj jjAijAl .(**-iJl Aki. .JiiJI ^1^1 
ct)l5LiJil ^j^>15CJ1,, K. ; it. jtUill (^ilidl )^a\\B, Ibn S. Thes. § 14. 
Notand. Bcriptum esse ji^aNy ap. BA. cod. Goth., Hunt, clxx, Ibn S. 
Pro JilaflB, cod. Goth. Ji)jasot, et ])).fttt, K., rescribe cum Hunt, clxx 

lilino) iaxapa, 

)ji^ftSiio m. collector, JISa.'^.^o .U&Laoe .ot \ ■ ^ «'^'«" .ti^nKv* 
kab (^jJl .loLiUI .jk^cua^iL .;;aoits30 ^»)ji.ao j^ff ).^o )ij^o ^o, 
K. ; it. kiU, Lex. Adl. 

)iij^n\v> m. volsella, bUJu, Lex. Adl. 

^nN, Hier. coUegit, o^aS, Mat. xiii. 48; ^.^n\, ib. vii. 16. 

^.A^ Neo-Syr. acu pinxit, Stod. Voc; it. collegit escam avis, 
Gr. 48". 

i^^X Neo-Syr. m. ojms acu pictum, Angl. embroidery, Stod. Voc. 

) ^ "'^ Neo-Syr. m. actus acu pingendi, Stod. Voc. 

\' ^ '*^ Neo-Syr. adj. macidatus, maculis variegatus, Stod. Voc. 

\' t ""^ Neo-Syr. m. qui acu pingit, Stod. Voc. 

V g^^ Neo-Syr. acu pingere fecit, Stod. Voc. 

1^5 ^^1? Neo-Syr. f. actus ejus qui acu pingere facit, Stod.Voc. Ua.^aSi lecticarius, equus ad lecticam ferendam instructus, J^aZ^a^ 
)»«:^ay k9»«-o, Anecd. Syr. ii. 387. 18. 

..fi.^a^? f. X»Tiictoi', lectica. Act. Mart. ii. 350, BHChr. 76; it. 

~ .^ r V wK Pat. Vit. 203 r; it. ^-''^"'^ de feretro argenteo, quo panis 

et vinum eucharisticum ad martyris capellam deferebantur, Jos. Styl. 

21. 18. Forte fuit altare parvum: lectulum enim mensam altaris 

vocari affirmat Du Cange, Glos. Med. et Inf. Lat. sub voce. Ap. lexx. 

J.,jr*j ll^^ uy^bj, BA; it. yfl.;^aN et i^JQ^,,, cod. Goth.; it. 

iJhar* ).«ttia0 .« )j»— |o ils* 'i^sja.^, BB; it. ils*', Ibn S. Thes. 
§ 14; it. jjJJL.w9 .ils' .l^il M* o»:^k 1^{* llaauO .01 ^ >a«^a^ 
-,j .u:^.U .J>«.3.'°, Hunt, clxx; it. .« .)uoa. omJLaa*. ..n.^aS^ 
5-,U- .[1. ^Jy j.y o^' .J-^^ .ila^ Jl-'cola .)t..aafcSo, K.; it. 
jjx:.^ .iilx' .llfioios .01 ^^ . n . ^nS , Lex. Bibl. Ind. Exhibent etiam 
lexx. ^ySX^ .Jilf* .J'^-k' .o) ^<.a.k^ot^, quibus addit K. f>^"~"'S^ 

II T 1971 w*Tn l..>u«\ ^OxA - ^r<*T I n\ •:• 1972 >»fl\ vox memorialis ap BHGr. 19. 1 1, pro qua legit Berth. , -N" 
Cf. notam ejus, p. iii. 

.nNnS Neo-Syr. " to shrink as boards, become loose," Stod. Voc. ; 
" to loosen as a pin in its socket," tr. et intr., Qr. 1 80 d. 

l^ nSnS Neo-Syr. m. conjhgratio, incendium, Stod. Voc. 

LnSfiS, Neo-Syr. f. anser ferus, Stod. Voc. 

Jiflil, it. UaiJ, K., Chald. NJ^P^, KJ1p'i>, Wp.^, Gr. X«a'„,, f., Acur. 
22, lagena, labrum, j>elvi8, Ex. xxiv. 6, xxx. 18, 28, xxxi. 9, xxxv. 16, 
xxxviii. 8, xxxix. 39, xl. 1 1, Jud. vi. 38 ; )t- Wn^, i Reg. vii. 38 ; 
pi. ^.. jtiS , ib. ; emph. \ 1 eiK , ib. 40, 43, 2 Reg. xii. 13, xvi. 17, xxv. 
I3> 16, 2 Par. iv. 6 ; ap. Hex. jjjsV^ XiKamj, Jud. v. 25, vi. 38 ; Xov-njp, 
1 Eeg. ii. 14 ap.BH, 2 Reg. viii. [8] Mas.; it. lis^*.? ),inN> \iKdvr,, 
Act. Apost. Apoc. U». 14; )>-» n^ \eKdvm, Clem. Rom. Rec. 126. 4; 
ZDMG. xxvii. 566. 6, 567. 45; positum est pro xoyx"?; concha ad 
oleum cohibendum, Geop. 87. 3 ; Anecd. Syr. ii. 46. 16 ; jfcx!^-.? ^^'^\ 
pelvis, Aphr. aa>. 22 e Joh. xiii. 5, sed Pesh. et VHh. )fct,^L» ; Athan. 
Ep. 23. 2, BHCarm. ed. Sceb. 62. 13, 263. 12, BHChr. 72, 330, 390, 
B.O.iii. ii. 242, 267, 268, 269, 281, 698, G.B.M.("Wr.) 223 a, C.B.V. 
iii. 356; ti nN-> llso ^taso, Dawk, xxxii. 142, ubi ordo pedilavii 
pro feria quinta mysteriorum ; Ephr. i. 317, ii. 316; oaao UoX, 
Jac. Sar. 2931;. Est ubi masc. sit, e.g. .« <»,N. - f jLas*.^ a»xajo 
o'o. t inN . ~» fco/ olio .f- 1 1 fi . \2, , Kal-w-Dim. 145 a. Ap. lexx. 

~ " "" Uiii>> BA; it. t^LJaJl .UiJ» ^l yiaK, BB; it. .Jk«. .v 

.Sifl. t» y.|o .Lijl Jk- Jjj^l JlS .)ks^^ alo .S^uaS J. 

.Ul>? ^^ik imi. ♦ai.o KXi Juc^ .(jj^lj >:-..t,t, .yloo yOOM-/ 
gL» |,U .e*-:J9 }js-.|o .J*. Uft^ik. »;.^ ^Jjiio© ^ai?, ib.; reapse 
ibi f. est, so. )J- Uaii lU/'; it. o..«JJI )iaii>o Ua^, Hunt, clxx; 
it. y-Uri iilil .^^ .J.U .in^ .JJ,^ .o>..,l. )is:^JO a|o Uflii. 
J-^iU, ib.; it. i^^iJJl, Ibn S. Thes. § 14, 8ed_^^lk)lj ooiJJI apud 
Praeterm. Lib. Duo; it. lavJ-^.w^^j* •s-i'.'^ .Saa UaI .]1a^ 
^LJl .U&j .U] .^Z«i^ J*:^ .Ifc^JoI^ .)ilj4^ '0, .1^ 

CH^ cr- J.>^-»>*^ ;.Wj tfi-J.lj Jit-j O-i, JU^j .a->j:-J' L„.^\ 

V**J> K., qui ex Orat. Mar Thomae laudat ]i^ \r .Z' M"N' a.^?© 
J»aj ♦»» Loo) )j-^.?; it. ex 0£f. Passionis )a^.^ woiaaio ^jio "«!%»i:iw 
UU» U^? Uixii.'V^ Ui.i -.^,5 jj" denique ^ jjLaX, 
Lex. Adl. 

)iaii> Neo-Syr. f.|?eZm, Stod. Voc. 

«UA^ f. forte pars mensis Aegyptiaci, 
jV.oo»o .. if>^- >, C.B.M. (Wr.) 1117 a. 00 .OuO / )-»r»» Ui V'O -i;i^, Heb. ^^i Pi. t^K.), Chald. Hif. C^p^n, Ar. JLlJ sec. K. Utrum 
exstat *Ai». vix scio, exhibent enim BA. et K. tantum ^cuwiSj, dat 
autem BB. et ^a*a^ et ^a*a:^ sine punctis diacriticis, et q'uum 
inter ambas distinguere voces videtur, forte legere vult . a»iiij. 

Pa. -£^ serotinum, servm fecit, ^«i-J»>L. )jL».if \^~^ tineas 
tmpiorum in seram vindemiam producent, h. e. usque ad novissimam 
nvam decerpent, Hek ^B*'!?.^;, Job. xxiv. 6 ap. BHSchol., Ephr.ii. 10 D, 
et lexx., sed ^ci^aiu, Polygl. et Lee. Addit yCi*aiL? -b^ ^|o 
k-lk-k^^^cOw -.cui^a ^o^AiL? Jo»a, BHSchol. in loo. Ap. lexx. 
g;>^' iDijhi cH^' i/*i -oy^U t^l ^^1 v.'a*aii>, BA; it. , ».^>. 
^Vl^l ^:,^^,BB; it. :%^ J,)^ ^ofc^ k^^^S ^..^as^ 

Ji^l_^j .ii-JI>r g^ ^^Dl, ib.; .aiJLiS:ir,SZ« -.ov-l ...Aii 
U» Uo J^.«o JjUo U<^i1 ''^o .Uc^' .5, .H'ci-u^A^ ^ 

cy/^^. K.; it.^b- .(_^- .y^ .,«£vj;^ Lex. Adl. 

Ethpa. AiitrK. sub Pa. 

Aph.^*^/'i.q. Pa., ^ci-u»iJ, Job. xxiv. 6 Polygl., et Lee, rectius 
Jipnr. ,^fi ■ c\\j, q. v. 

Uai: m. herba serotina, grarmn qw>i in pratis post primam ton- 
*wam germinat, Amos viL i, Heb. B*^^. Ap. lexx. 1m>oI Ut^ jL^\ ^^Ul Ui^iiii., BA; addit ^1 Jj^ L^j Jli|j .i^l^ 
,^^1 g^l ^jj^jj, cod. Goth.; it. )i4»k>a )jii? lit-/ UiJ Ua^ 
_^^l JjVI g^l ..lUil ^ ki-ua C o.,.;; ofjJI c^l .Uo^, BB; 
cum ),..>,.,n\ conftindunt K., et Lex. Adl. ut supra B A. 

t>.«|u>* n^ sero, tarde, BHCarm. cod. clvii. 184 v, ed. Sceb. 114. 4, 
C.B.V. iii."357. 

]l'o*« . nN f., i.q. jln.n.fiN, q.v. 

U»A,ft ^ serus, serotinus. Gen. xxx. 42, Ex. ix. 32, Deut. xi. 14, 
Jer. V. 24, Joel. ii. 23, Zach. x. i ; ap. Hex. o^ifiot, Aq. Sym. Theod. 
Amos vii. i, Zach. x. i ; )fe..«ifi\ id., Sym. Jer. ii. 31 forte, Aq, Sym. 
ib. iii. 3 forte ; ).N>-> t>.«.n\ \^i} oflyovos, Aq. Jer. ii. 31 ; )iCl*Ia^ 
oylrtiM, Ex. ix. 32 ; Jac. v. 7, Athan. Ep. ^. 2, Ephr. i. 45, ii. 322, iii. 
582; ji.a. fiN Il^^J) setnen tempore pluviae serotinae plantattmi, 'ETphr. 
ed. Ov. 5. 8 ; de agnis sero natis, opp. I.»*a5>, ib. 322. 26 ; Philos. Syr. 6. 
Ap. lexx. y. v>\ o ^^o )>)a ^o )i^ ^ U;^l kv^oo/ )i,'«.t\\ 

/Ldl JjVl ^)i\ Jli. .Ui-^? JUdiai^f, BA; addit ^^\ 1^ y,^, 
cod. Goth.; rescribe jLo; it. ^ y>.\^'i\ [1. v-Jj!^!] ■_iX4Jtl Li ILL^ 
X.«* ' « 'a\ o .^s*.( ^««>i,n \ .jJ;.-/ .oZflo J.3 u^io . . . ^^si« ,Ua-.^l 
's.jjJjS kJt-l? !:».»» ^Z ^i-!? .5. f ^ ..i:a\ . . . ^jj,\s\\ ^jjy>.^\, 
BB; it.^Ldl ^^1 l,.n\, Ibn S. Thes. §24 de pluvia; it. K^-«v 
«otoU.|o .i^oKlfcio? yi ViNo (Joo )»)s ^x)o J,.^.:* ^ .Ui-? k->ao/ 

^jj^Ldl )LlLLft.i4.^"!!l JliVl g^^l .U^j jU»-.^l, Hunt. clxx; addit 
o-laUl, K. 

)l n .a. n\ . f. tarditas, posterioritas, )j!Ojk,a^} JIS->{A )I V.i..s\ 
BHCand. 194 vy de planetis quum ad horizoutem ante occasum 
appropinquant, Hunt. dxl. 37 r. Scribit K. )l'na.e\'\, et exponit 
>^ £?^ '^' (/ y*^' -ij^SbJI Jtiot* Jfc^iwol. .)l'a!»ti.o]^j»:£ .« : 
addit de seminibus, fructibus et pluviis proprie usurpari. 

.m.yfn]^.ji2:I Jlos aeris, sec. alchemistas, \»L>i Jasoi JJLkio ^/ 
^^U^l Jby, BB. " 7- 

J?;il m. saccus magnus, spec, saccus in quo stramen deferre solent, 
vox popularis, ij^l UiL/ U*L» Ij'iX, B A, K. ; it.'«i!>ii^j M^SV ]?^ 
ij]^, BB. Apud Lex. Bibl. Ind. 1?^^. 

(^'i^ Neo-Syr, f. alcali, Stod. Voc. 

y&u;^ m. forte cortex phillyreae arboris, woto&<^i( ji aS^a y | Vo.\«« 
y C\i »i \ oot, Geop. 62. 10. 

W^;.:^ Larissa urbs Syriae, Ebed J. 205, Syn. ii. Eph. 10. 8; it. 
Macedoniae, ib. 11. 5. 

]fjCL AapavSa, Laranda urbs Isauriae, sic legend, pro )L^, Ebed 
J. 207,= yOw»)), An. Nic. 16. 

lio'tii stultus, fatuus, ^JCii\ Uo*:^, B A ; it. .ILioxii .Uo'*:^ 

•U^i .u:^ .jui .uiiiNL .5, .]]:^c^ ^ iiiJoo'^ .lic-obi 

^j^^ ...^^ J^UI .^^LUll jCJl .Jb: .U^i uAL, K.; it. 
wictons, j^Lc, Lex. Adl., rescribejUi. 

li^iv. m. stultus, fatuus, [oat Jlf '^::k:i&>( IbbjX y./ m< stultus qui 
sine fine loquitur,Tit. Bostr. 86. 9; .o^aajj )ia>si». ^J^, ib. 103. 25. 

Jloas^iJ, it. IloaoiisL K., Gr. X^pos, f. ineptiae, nugae, ddiratio, 
fatuitas, y^\^ j^\^ kJLi=^' l*^\ J^x^\i sj^l Ua»;ik, BA; 

it. .^jbl^Jl .ofcflB ta y.|o .[1. sj^.*Jl] i|^l jjiM-Jo^fC^ill jlojoiX 
^1 ^:>J\ ^'^\ ^y^ ]i^>S., BB; it. .^^1 ^1 jlcm,;^ 
^1 Jjpi |.iL5:jl .j^bl^Jl, Hunt. clxx; Jl'cii^ .jlati^ai .« )rci»;:i 

.)l'cii»ii& .J^o, .\LJ> .)i'di>oU .)lVic;o« .)l'o^ Jl'dl^, K.; it. 

Ar. paene ut BA. 

>AfiD^, it. ^Atti^ stultus, faVuMS, ineptus, JaLU .jLa» .ot UaatS., 
BA; sed Uaa .5, jliilli., Hunt, clxx; it. .JfcCuJ>;k .yLoai± .^cL 
a«Jl .^^ .>ai .H^ .Jki .lio'^ .5, JiClisii, K. 

'ft.^ii. infra, Hier., vide sub \^i^ col. 398 ad fin. 

Uii Neo-Syr. f. corpus, Stod.Voc, Pers. ^V vel »iV. 

jpo*^, Ar. ^yiM Loshvm, nona. urbis Garmaeorum ejpalis, quae 1973 K'isor*' ^xl _ icuxxl •:• •:• K'l^euJLzA . r^Lal^ ^ 1974 etiani otccusj, BHChr. Eccl. § ii. 17 not., 107, B.O. i. 177, 352 not. 2, 
353. i"- >• 155. 170. iii- ii- 74i, 747> 7^0 ; LijA- ^1 yo«\, BB. Cf. 
Nold. Tabari, p. 483 not. 3. 

» a i. ■. \ Neo-Syr. m. aquila, vuUur, metaph. gulosus, Stod. Voc. 
Forte Vera.jy,. ^'i. 

t a ** "^ nom. viri, i Par. iii. 24, Heb. 3'E>7N. 

>» Z a« S! Lascaris, nom. Theodori viri patricii, BHChr. 445. 

U- ciS ii N , Geop. 45. 7. Quid sit nescio. 

t\ » \ Neo-Syr. m. gemma, Heb. DKv, Stod. Voc. 

i ■ VI aX , BHChr. 23. ii ; edidisse videtur Bruns. (.^.iMsa^, quum 
vertit Lomirus, et in nota 24 dicit "Quid sibi velit Lomirus nescio." 
Codd. autem exhibent i >vrn\e. ^.iX, Ills', pi. ^:iii2, emph. \1LL, Heb. f>^^, Chald. \^, 
KJB'p, Ar. |T,UJ, m. lingua hominum, Jud. vi. 5, Marc. vii. 33; it. 
animalium, Ex. xi. 7, Ps. Ixviii. 23; .aocua.^^ f*^' BHCarm. ed. 
Sceb. 67. 15; 1 1 •>? ,; \)^oil' literae linguales, quales sunt S '^^ J?, 
Amir. 7. Unde i) lingua ut instrumentum sermonis, et ipse sermo, 
Job.v. 21, XV. 5, Ps. V. 10, xii. 4, xlv. i, Jac. i. 26, iii. 6, i Job. iii. 18; 
CO I.^S! ^^iL )l' n .«. tr» ( , Mai. iv. 2; |uUa^L |.I«\ yXaa-aa rpin], h.e. 
lingua calumniosa qualis est ejus qui in rebus alienis se immiscet, Sir. 
xxviii. 13; B.O. i. 329, ii. 224, iii. i. 120, 178, 289; metaph. Paulus 
apostolus fuit .wo? o)T«S!, ib. iii. i. 119; Deus loquitur \ ■ » V^ 
IljLoT? terrae motus lingua, ib. i. 219; )L».^? o>.i iSL, Ephr. ed. Ov. 
23. 2 ; .TTaS, ib. 5 ; pronuntiatio, <ma^^ II ),i«N->, BHGr. 371 w. 
2) lingua, sermo cujusvis gentis proprius. Gen. x. 5, 20, 31, xi. i, Jes. 
xxviii. II, xlv. 23 ; \st!i, ■^ -*- w i.it '^ linguae gentium, a gentibus usur- 
patae, Zach. viii. 23; UfooU U«S!, 2 Par. xxxii. 18; )»l|j oJliX 
17 l&ta SiaXfKTos, Act. i. 19, et cf. ii. 8; ^.7«\ linguae, Doc. Syr. ».. 7 ; 
.oo»iaX »3 qui eodem sermone utebatur, Anecd. Syr. ii. 106. 19; »» 
0.?:^, BHChr. Eccl. 207. 13; I^ScJ^Z-Jiiil, B.O. i. 42 ; Uii: 
]^iil' lingua ])opularis, vide sub UJL^'col. 426 j it. )-oi»ojo U^W Ua^> 
BB.sub )L0a^,»li it. J»Ll» U&^ lingua qu^e in earegione valet, BHChr. 
451, cf. Act. i. 19 ; pi. )l.o»l{? Ula^, Abr. Ecchel. in Eutych.Vind. P. ii. 
252 paen.; %il^? }'-S' dialeetus regionis superioris, forte lingua popu- 
laris Assyriae sit, cf. )j^/'col. 176 ; it. )«? col. 874, ubi Uiir )J*ii 
'SsiJLii.j; it. jtiii col. 1972, ubi U*U U"^, BA, eed ''Si.iCi.? )j-i., 
BB ; distinguuntur dialeetus '^ji.^?, et Tirhanensis, quae regio 
Assyriae provincia fuit, sc. ^omZ^?o '^jJ.iSk? ti« N a col. 692 ; legiraus 
tamen dialectum Dailamitanim, quae regie montana est Hyrcaniae ad 
Mare Caspium etiam vocari'^JiJii.? ti» ^ . ; sub |. fnm'> enim, col. i77S> 
exstat ^yCjbjJl .'%i^t UiU; BA. cod. Goth., et RB ; banc tamen 
notam merum errorem esse credit Noldeke, Gr. Neu-Syr. Sprache, 
Einl. xxxvi not.; plura videas ap. Larsow De Dial. Syr. Eeliquiis, 
pp. 26-28. Verisimilius esf^^..^? \'i »S dialectum esse montico- 
larum loca Assyriae superiora colentium, et )u.»l/ I t m \ linguam 
vulgarem Mesopotaraiae ; it. )Ii^ )iiii lingua Arabica, C.B.M. (Wr.) 
1 1 16 a; UJcu \1LS. lingua Graeca, B.O. i. 44, 81; jIItaoD Uji^ 
lingua Syriaca, ib. 44, 80; l^yao) )jj»^ a*ooi \xie»B Ua^} ^?Ijd, 
BHChr. 9; SLa-Ja )liil lingua Saracenica, B.O. ii. 264. 3) gens, 
natio eandem linguam loquens, Jes. Ixvi. 8, Dan. iii. 4, 7, iv. i, etc., 
Ephr. iii. 327. 4) metaph. id quod formam linguae refert, ti a S! 
^oitf av/ri lingula, massa, Angl. an ingot of gold. Josh. vii. 21 ; ap. 
lexx. lli)\ ..^i iC^l U>U o! Uo.? t^ U*i^, BA, Hunt, clxx ; 
it. ^i i^C- l-W r^U>o,h U-i:^, BB; \i^f ULL^ lingula 
flammae, Jes. v. 24 ; '^o-ji.f w i ^ N . os inferorum, Act. Mart. i. 13 ; 
spec, sinus, /return maris. Josh. xv. 2, 5, xviii. 19, Jes. xi. 15 ; BHAsc. 
81 », 82 r; J-ioM U*i>., ib.; ^'Sss-a^fcoo ypo U-:^ Uo^ U<» ^, 
BHCand. 36 v; Hunt. dxl. 62 r; it. isthmus, )j^/ U*^ artpmraToc 
l(r0iws, lingua, terrae. An. Syr. 140. 27. 

Plantarum etiam nominibus formandis inservit, sc. 

Iwcr <^ plantago, )y«? ^ -o.oV-1? yaaDO^^i?, Galen. 
18 e; J^ ^jUJ, BA, Ibn S. Thes. § 9, K., quae plamtago major, 
Ibn Bait. ii. 435. Addit BA. in marg. quod etiam vocaiui aures 
haedi, ^jil J-^^ JViij ; it. .J-Ol JL^ t^l U=»*? o-o, lU^^ Hunt, clxx, praeter ea quae e Sergio affert BB. Cf. ]At^ col. 1926. 

)iASo ^j>^ cynoglossum, ,_,»j.;^j^l .«, BA. Apud Ibn Bait. i. 132 
ij»j-i-.l plantago 2>syllium. Cf. Diosc. i. 268, ubi apvoyXacra-ov, ol 8t 
Kvv6y\aiT<Tov, 'Pupaot nXavraycD iiivop; it. '^^J .oZflB i^ <^( f'^'^^ . ^^ 

[1. ij^yJiJi] ^j^y.;jLJ\, .|L)Q^, BB; it. .,j^j.^jlJ^ jjo^ ^«wi) t-^\i ^^^ 
Li^lS jjj , Hunt. clxx. Cf. UjJjU jy plantago psyllium, Ibn Bait, 
i. 132. 

Jtf.r^S.o ^a^ lolium, )fe>.:^\a ^aX wmoI^!? >toio}, Oeop. 114. 14. 
Cf. .fiDio^ col. 99. 

Uk^ U«S! plantago major, ^j.;Jj>. ^j^ jJU-- m^ -J-*^ c)^ •«! 
B B ; sc. apvoyXitxTcrov to w\aTV(^vKKov. 

)iST ^A^ fraxinus orni*«, .yLajJl ^yUJ, BA, H)n S. Thes. § 9. 

Scribunt Nov. et Lagard. Praeterm. Libri Duo --iLoX ^jL-J , et sic 

Ibn Bait. ii. 438 ; it. jjL-J s-j-ij ^> , .' >■ ^waLajJl (jLJ .ItaT ^a!^ 

j-J^-ajtV^, BB; it. ...BotH ^L.J » ..'■> u:>Lj .j.»<ic ^jLJ ]^< .«\, 

Hunt. clxx. 

iJol-^jiiJ: horago officinalis, j^\ J^, BA, BB, Ibn S.Thes. § 9, 
K., Ibn Bait. ii. 437; sc. huglossum, Galen. 21 «. Addit (JI^* 
^jl.j.li. Hunt, clxx, quae horago officinalis, Ibn Bait. ii. 339. 

Ap. lexx. ^j;-*JI J^^\ t.iMo U*ik . . . yUJ U*ik, BA; it. 
).fl>Nrf»ffn>. )uu» Jl; |i.L«iX .01 ^.liS ,oisD iA yJi,9 .£jl) .^LJ U*\ 

. . . ^ld*.^o .7 •)-j-i U*^ .ioJbJr* i,-wJ yUJl .l^-Jti sJLJ j-sj«J 
|t,lf»\ .oZtt jA ^l \ JLl Nio ti»\ . . . IIIfOOD Ifoas .M )lI^^ )i« S! U;j^ l''^^*^ ti'N* ./yL^l ^1...1H )'i.^iv>S!g> ).^ia.tt ,et Ui'=>-^ 
)lo»3/ ^»:»l! fl ]o»X)l jfi«<.*o, BB; it. ). v» . v >. V »iii\ .^jLJ jl*^ 
a.-;.: -. Hj M>J^ '^i Hunt, clxx; it. .ot .^ .am .?1^ tii S .t r l S! T 

^l* .iiJJlj .^jLJJl .jkJl .ScLiUl .U.1? laJL? JlXaajD fc^o,' .m.m-tS: 

.w.Lio U^^i cL-J lioff lii:^ .^L-j^l ^yLJ tjJl? UiiL ^i" .aUi 

Pa. ^Jk^ verbum denom. e \iiS. pronuntiavit, BHChr. 5. 8 ap. 
codd.; luLk^Lv? »a>.-> in jud quae pronuntiatur, BHGr. 372 r, 51. 5; 
)Ia^L:ot oias, ib. 7 ; U^^o jl^^^o.::^ ^«^o fii JjjbI fd V-*^ et pro- 
nuntia literas o et A, Severi Gr. 63 v; yol/ ^A^^ot!^ ^^ ^ l a Sv i Jl 
Jias literas in pronuntiando omittunt, ib.; .oL/ ».\ot\ .; i « S vi 1) 
l^Ul^os, ib. 

Ethpa. Jtil/'j^wonnnimiua es<, BHSchol. ad Ps. xviii. 26; <a^(' 
)LoiIs», BHGr. 34._8; FI- U*i4.koo ]f.^i ^e^y^, BH^. 
351 v; ti «\too Jlo lot )i. v\-> feop, ib. 359 r; UaX^JO aik/ yif |ui^. 
ib. 365 V. Dat K., Ethpe. yxiiwLrpro ^Lf, sc. .piXlM» .J^W 

, V, n\ i, K.; scribit etiam viik^lsop sub^)('', iisdem verbis utens ; 
sed postea K^^t.N^ \,\ »Ntoo bw..ao{ |V>^. ).N.*>^.v> )l ; it. fol 
U*^ioo, sub )Ji4.- 

Aph. . -^( pronuntiavit, o»^ « .i«N v> ]lo ^i.s]^f ^I .» w«, 
BHGr. 366 o. Malim Pa. ^^.i.SIv. IL'cuLiik, B.O. iii. i. 289 a 7 ; rescribe e codd. JL' q.v. I't-S* linguax, loquax, garrulus, Ps. cxxxix. 11; yXia<T<r<i8i;s (ii^p), 
Hex. Sir. viii. 3; )fe.',.n«S: )l)bo(', Anecd. Syr. i. App. 16, BHChr. 
239, Did. Ap. 8. 29; eloquens, BHChr. Eccl. 205. 21, B.O. ii. 323. 
Ap. lexx. ]r,,\...\\ i^.Aii'^ j^lj j\l^\ ..«...» .5i lojuCi., BA; it. 
W,l,..ll .J ^Ij^ (^U* liii^, BB; it. ^;^l, Ibn S. Thes. § 3; 
it. ^^^1 .: .^U^' .y?,Uil ^li^il M-Jl •^:r-J^I -M-Jl. Hunt, 
clxx; it. l^c&A .Uy .S .It.': t lis .Itr.niS -llii^ .Uli^:, K. 
Dat eadem Ar. ac Hunt, clxx, sed ^l... i\,l. 

jlVitlN? f. linguacitas, loquaeitas, [? iX-Jl] »U-JI iiLJUl iLiLJI, 
BA; it. ii-V-JI ll'WiUS . . . luu^ lasujf .5. .TZSf .Njau* )L'<uiii: 

1 1 T 2 1975 ^= h)\ - K'l^CUlAzl K'l^a^^vido - rcl&^aX 1976 [?iA-Jl] s-JlJI t^j^l i\jy, BB; it. iiiLJI, ,^^1.^*^^. Laa*j-i.«, 
Hunt, clxx; it. L»U^ .lU^, Lez. Adl. 

IL'cuILk^ f. loguacitas, loquela, modus loqitendi, 1^.^o( Ijl^^ 
)--.»aflBf )lo.ii«\, BHCand. 390 v; lingua, ^^'jl'ol/'fc^-/ wojI^o 
)l'(i*. I i«S'-», BHGr. 77. 4, 383 r; modus loquendi, .,. fl . ^ t^> 
|.<^3i)>i; )tQ*Ja*ii.o, BHChr. 231; \^-iaa} )l'o*. ila*:^ Saracenorum 
lingua, sic codd., B.O. iii. i. 289; )u*iicLa9j )lfi.ii«S, Severi Rliet. 
132 r; it C.B.M. (Wr.) 1166 a. Ap. lexx. 00. Jl'siiii^o jl'cLuiii 
justs' .JLjLJ .iJn^LJI 00) fS, K., laudans BHGr. 77. 4. 

}tVt->fs« f. enunliaiio, jl^J^Lio; ILm lf>>>Sv, Severi Rhet. 66 r. 

\i{ . yy-J. ^Mt lingua exprimi ])Ossit, pronuntiandus, )V-N'w 
Vji* ;^/ Jt'MiaS^tJwo Jj^oftj w°o»^ oX l^ioi, BHCand. 97 v; 
BHGt. 377 ». 

)l'ft I I »S[fe>j£ f. pronuntiatio, tw>_90^ .xiNf <iilaJi.\^J>.'«-> 
win 1 1 »\ toga, BHGr. 365 v, 376 r. 

U«y>^ Hier. lingua, iti««\ 2. m«a, Luc. xvi. 24 ; o»i>.S I. ejus, 
Marc. vii. 33, Luc. i. 64 ; pi. >.i««S linguae, Marc. xvi. 17. 

lim\, pi. tJaS, Neo-Syr. m. lingua, Stod.Voc, Nbld. Gr. 133; 
dialectus, ib. 272. 

jifjJ'S. Neo-Syr. lingtuue, pi. jin«\, Stod.Voc, 
Il?i«\, pi. )t«i«r«N, Neo-Syr. f. vectet quibu^ /erebatur area, 
Stod. Voc. 'aJi^ nom. urbis, Heb. V^., Gen. x. 19, sec. Hieron. et Targ. 
Hier. Callirhoe. 

)]^L*^ f. foramen intenilae cut inserilur JibvJa, Angl. a button 
hole, ll^iL .)fef.o!ba»Jl '^i^^ '^^ .]tL«OLsJL .« Pi^f ]1^a^ 
t^j ^.<8.11 ^ i)/^^ .jL'iOfM, K.; it. Lex. Adl. 

)|o.i.J^ BA, )o.U^ BB, male pro llcls^sw/', vel ][&:^i' ^eala, 
malva officinalis, q. t. col. 221, sc. ^.W'U ^ e,jj jiot!^, BA; )oil^ 
id., BB. 

t^i:::^ vide sub U.L' 

jILts,^ LaCinus, BHCarm. ed. Sceb. Proem. 2. i, 259. 7. ^Is^, Ar. i£J inquinmiit alqm, cf. Pa. et Ethp., fut. ^ot<^, 
consensit, conventt. Loot |oV^ aequum fuit, decebat, Bar-Ce. Horn. 
12 r, Quaest. 15 r; ^b«^; Jr^^ opera convenientia, B.O. iii. i. 326; 
^ ^!b<^? rei convenientes, C.B.V. iii. 278, 279; ^)^«^ t-^'^ If 
JL»( neqve prophetis eonsentiunt, nee ..., Ephr. ed. Ov. 236. 24; 
|a.*.sf )loi fS Jlfil^ Jd^guS o»J^ jp.^, Ebed J. Marg. 322; 
^Ju.0 .^.\\i> ^1^ ct^, Kal-w-Dim. 134 6; )jjl^ yo*^ ^K^, 
Mon. Syr. 17. 233; u^,3ots.A.l; l^U^t Jfc«.ii^ oratio digna quae 
audiatur, Severi Bhet. 100 v, 103 v, 104 r/ responsum dedit ?'«--'<f 
)>a]S^o, ib. 106 v; ^%J^ foiSnVf ^.S.^ qtiae cuique decent, ib. 
107 ». Ap. lexx. i^y^LiJ \jj^^. ^k*^) BA; it. .f;jyul> ^\t^ 

^ ^ VX .J^Lio .(J-ii -wl-iJ -J^ • • . "^IS-SOr .^1^ -f-^ .uJO» 

i^j^.Uu .(j^ ),. ? . ) , K.; it. mensuravit, convenit, congruit, consensit, 
^JJ\y 'j^U, .jlTykL^i., Lex. Adl.; it. JiUo^ j^ ^%^, 
Hunt, cl.xx. 

Ethpe. ifii^t( conspiravit, dolose egit, maligne egit, mala machina- 
<u« est, ^Iw^ novripeiew, Deut. xix, Esth. V, Mas. Pec, potius ^fcs^L/ <Vo- 
vrjpeva-aro, Deut. xix. 1 9; it. ex x"pAr JA^^hsaB; (forte) rav novT^ptvofuvav, 

Eath. V in pericope apocrypha ; ^V^L( iTrovripdaaro, Hex. Pa. Ixxiii. 3, 
cf. Field, Otium Norvic. p. 37 ; adde ^AS^J^!^jao> ■ •'^-^ n-owjptvd/wvot. 
Hex. Ps. xci. 12; )^.«.-> «'»'viftN astJ^li? Ua.^l' tv Tp6itov itrovripev- 

o-avTo, Dan. xii. 62 (61) Gr. ; )^.«r-<-> j^^J^l^..^f |u.&j KOKoTtxvos ^x'l> 
Sap. i. 4; aal^^L^ ciofose egferMn^, Cod. Add. Br. Mus. 12,168, fol. 2, 
col. 4; "^.i^ ^l^boo?, Athan. Ep. 47. 16; "^-^onS yfc.^U, ib. 
48. 21; "^Ji. ^lS^IS.» conS2>irant, dolose agunt contra, BHChr. 
96; C.B.M. (Wr.) 1053 a; wOjo^Ijj ^ootUL^ osli.^^lf', Sj-n. ii. 
Eph. 131. 26; it. part. pass, ju^ ^ )j>&^Um} ))^\.k.> confusio 
qiiam omnes efficere consjrirant, cujus omnes aeque rei sunt, ib. 54. 4. 
Lexx. vide sub Ethpa. Pa. ylsii polluit, eontaminavit, part, pass., )t.> l^->~ > l^sl^J:^ U^J, 
Ar. bUiiU iJpiil, BHCand. 7 r, BHEth. 79 V; )oo. Iloo^ CJJ^ 
\s)\t.-<s>, BHCartu. cod. clvii. 172 v, ed. Sceb. 94. 11, Hunt. dxcv. 
119 v; it. dolosus, versutus, t^t>\va .oo)... N itij>., Cyr. 217. 5; 
)bjfes>vvio Jl^jj .IjksJ^oAJO U>^u Kal-v-Dim. 61 a. Ap. lexx. 
conventt, ^ji".?.?! ^j-i-J^ yi^. BA; it. .Jlajl^-Xao .^^!s.J::b>M 
otloaiaa^ JL^s^aJaso .jloi~»j.o l'^>yi, ib., it. versutus, contaminatus, 
kki* .U^ J^l^l Jifc.:^*, cod. Bemst.; it. .iiy*-. .j> Jlo^Xso 
oa^. ^-.*^ )lo Jlccw,? ILojfoio )J-r<J -T^f .Fas, BB; it. 
ilLiK- .ia^ )toi::ioo, Hunt, clxx; it. .5. .Zio ISfcOii .Jik.ii» 
-^ .]Ll^ .UU" .Uy^ .IJk::^^^; .)L^ .JloinJ .Uifc^ioo 
ylX. .>:.,.,••> .^a-ft.:^".. .lloaa- )J)J. JU I^u^IIm li^-^iaot Uaia? 
iji^jLc, K.; it. (jSU, Lex. Adl. Exhibet Lex. Bibl. Ind. .(sic) )w9"k.Iijo 
t^^j, JLa^Wjt JLoi)o:>o ILm^.o). 

Ethpa. >f^^\l* dolose, fraudulenter egit, y&9l>Xll i) firi irovrjpdeaQf, 
Hex. Ps. civ. 15; ^>fl^o>\o oo« ^.xjsl^J^'U:^, Jo. Eph. 332. 9; 
fsoj? yfc^l.(*, Knijs Chrest. 37; jl^l^s ).3V.ii.fcoc? Uaj, Philox. 
26 r. Ap. lexx. %-\..^. JU^l .oX<^\>.\>r^'-> ^IsXlio ^U/', BA; 
it. e^oU; 1^ btoi^ <;» jl^ir, ib.; cf. etiam ^IL'/'col. 208; 
it. (ijpij .[L \y*S\ »J^, cod. Goth., et i-i-^*'. cod. Bernst.; it. j^^, 
BB; it. c,Ai. .JbJ .c..^ .jC .)laak.iL>o ,:>o .-^lk>^ .-^U/' 

^wolioo UJLa )a;;i.CL«» "^^J*., K. Rescribe y^tvi .yl^lf. 

(aLcu^ ro. fraus, dolus, malitia, Athan. Ep. 3. paen., 33. 16; 
Jalciii., ib. 46. i; ^^«^><1 JI? ojjo/ joloika, Bar-Sar. Com. 109 r/ 
).oLa!^ (TKefipara, insidiae, Cyr. 303. 20, cf. Maii Nov. Pat. Bibl. ii. 151 
ad calc; \sd^ Isla^ novrtplai, ib. 380. 29, et cf. ib. 5, 381. 20; it. ib. 
426. 18 de Judae osculo; )Mb;d isla^, Dawk. xliv. 103 v; peperit 
virgo .oo»ol.Q^ ]t9tn) fi«>;^io, Jac. Sar. 260. 13; JL^ ^^^^'^^ 
■ oofa>jlo N ■», ib. fol. 239 v; Jloiwj JlsLoJ^, Philox. 26 r; JultLi*. 
IfcvjJoj, ib. 31 r; yOo»flloN\o yOoik.Ji-(j? j.ifioo.iN '^^j Sanct. Vit. 
92r/ )»i».''^Aisai>.j yOo»i>-.? laloik, ib. 3r8r. Ap. lexx. kj^ )ol'ai». 
l^hOkSo; U.&jiA?^^^ t vi.*^.'!? Jot ^Z «ao{lcc . i . W jLi. «r * .\.^y .iie^Ls' 
IfcoaA- JjU. J) )lS-fcLa^, BA; it. kJii*' «j^-, ib.; it. ijol^c Isl'ctiK 
ikkiA' .%Lfe- )il'<ii. ool .Itoaa- Iwaa: H IfcCsl^Xso Uai:. ^ 
spo^l, BB; it.jW^\ .kljLii-' .L/i^' w_^l .lil'ct^. Hunt, clxx; 
it. ii^i; .»Jj*J Jl'dLi-ii ,)laj .jLcBJaS .5, K. Pro kj^ et »-wyj 
rescribe »-jj.»j. 

ylbs^, Heb. et Chald. "^fw, m. semicorus, Hos. iii. 2. Ap. lexx. 

)»coj Is^^ ^1^^ Jp L-i- A i J-i^BA; it. oh^A .01 ..^fie ^(' yU^ 
ykJ;> .ffiof i-^^ .oleo iA ^lo .'^ >— i .< i j /Jj i_JLaJ .7 .lias? 

JTviJb* Jlijj .O-^ t^l 'j^l, BB; it.'k^ .J .]»a3» o»;^ yfcOi. 
tJutJ (j\ '^^\j^ .y'l— j-aii .»^ao?, Hunt, clxx; it. .l^fi'iN .jLa .« 

JpT'i—i.aJ jl5^.)oo;f IbSoo jZ:^? 6/ )^? o/ j»cu9 .Ixj^ot .]l)Je, K. 

)i&l^, it. )aU^, it. ]uLal^ m. congruentia, consensus, concordia, 
ii).Uai .i^.Lill .il^LiAl .UJi- ^^w? «. lilsiio lloksii, BA; it. 
J^Lsjdl .oZo) fcs ^^ MkCii., BB; it. jplki J.^LlJ, Hunt, clxx; it. 

iM\y> .iiSLt^ .isAia^ .)l. f\>ft .i, > r. v .Ilso^o., K. ; it. ).,ol^^o Isib-J^ 
(jLsjt .iiuUs.*, Lex. Adl. Scriptio )i0l^^ recta esse videtur, nam j>sV>^ 
et Uil^ adjectiva sunt. 

)u^&>.^ aptus, conveniens, jp.lkll .sjL^ll, BB. Dat idem ji^^is.^ 

Jj^ll ^ Cyi iijlUl ip.LiJ.1 .ii5Li.U. 

!^}oi>.iL»yraM(f«<Ze?i<er, dolose, C.B.V. iii. 63. 

jl'cLsl^J^L^ f calliditas, fraudulentia, malitia, Travovpyla, Luc. x.x. 
23 VHh., ubi in marg. exponitur Jin «,>-> .jlaabsN.'co jl"'^--. 
\z\a t-ifnvi; dolus, BHHier. 279 ■«/ o-mion/s, Cyr. 264. 26; dvoaconjs, 
ib. 402. 26 ; tu/rinludo, ib. 331. 19. Ap. lexx. ^/ jl^^^? )l'n''<sKsrw» 
[om. cod. M. ca^LiJvVl ^y-cl] vi>'i!Lj;Al!l ^^\ [1. sJ.LiJ] SjLlj .oZas i» 
[codd. C. et M. cyls^ii:*] cyUjjis* LljI^.'BB; it. jfcoJ.? )laa^.iije 
JLia.1 ijj^ .7 .eyUb^Iir* Lijlj ey'SlL^ia.^l sj'-iJ, Hunt, clxx ; it. .\U^ 
J\ . -..rt.\ ^y50L«, Lex. Adl., qui etiam dat |J.a^Kc» pro llsl^^Le. 1977 •:• "ph^ - rtHA^vlsa •:• ceoiiA - KLsa^ckl 1978 Jaih'.^L» fravdiUentus, dolosus, Jli«* . sj.*-*, Hunt, dxx ; . (jiU 
jsSUk, Lex. Adl. 

|kIak«.^Ltoo malignus, dolosus, fraudulentus, wovripev6iitvoT, Hex. Ps. 
V. 6, xiv. 4, pi. ib. XXV. 5, xxxvi. i, 9, xciii. 16, cxviii. 15, Aq. Theod. 
Jer. vi. II. Ap. lexx. eioli^' UilsXkoi, BA; it. .UikJifcca 
jSZ, v^uA^ .IUmo .)jw^ .IsSs^Jia .^ .5. .ZZo UoS^koi, K. 

jLooAJ^'^V^ f. ctrs, arlificium, ^>k*i^l]bo«f ){^>o ..fi.iN.too 
)Iqjj9^>^V-v>.->, Ar. Jl.,;„^'iib, BHNom. 66 v. Apud Lex. Adl. 
))Vi ■^NTk'S) versutia, dolus, malignitas, jSZt .\^u^ .JL^ia.!, Bed 
legend. )L'oLxi^.^l^. 

JiaLa^ Neo-Syr. f. linter, navicula, Stod.Voc. ]^C^V>^ Neo - Syr. eonczdcavit, pedibiis protrivil, Stod. Voc, 
Gr. 180 d. o]^[^, fut. «oiS>^, i) pronuntiavit, effatus est, w^^a ^ '^i.<2^j» 
yok..:ij, BHGr. 387 r; ^*:«!^ k-U-Ji^.BHGr.Pr. 95*/ . . . RolJI 
^v<fc.X IAaSIl:^; w'oi ^io ^wwoo, ib. iiiv. 2) congregavit, con- 
gessit, «£bC )o«»j )U.^^ fO, Severi Ehet. 82 r; fh.2:^sa^o^lsio^ 
]ii^[ oma^AXo, ib. 86 r. Ap. lexx. .Km^ .^pol^iJ 'f^^ 'f^*^ 

.^y ^1^:45^ ykixir .5X- .y.isi^ .f^o .^=j ]U .'fV^ir 

lajiJlJ «.^ ^ x,-cJ .f,X*X> .WAS ."^MO .>*Io .dOa .ot .jooL'ct^ ^ 
aoV.^ -4rf" t*?'^*^ j^i'.^iili] ^, K.j it ^plfisi. congregavit, coa- 
dunavit, -^.*.^, Lex. Adl.; fut. jt.aiaj .m yols^, BA. 

Ethpe. «S.^l/* pronuntiatus est, verbis expressus est, fa 
)l, Qie>.y )Jbl^ks», BHNom. 85 r; mussitatus est, %^U»^^i Jet 
Vjcfc^Vwl./ rA \udpa ^t6vpUT6iv, Cyr. 187. 22. 

Pa. olSliJ^ mussitavit, fypv^tv. Josh, x. 2 1 ined. ; murmuravit, f^U 
«b^o, C.B.M:. (Wr.) 43 b; it. eollegit, Bar-Heb. logicam suam ex aliorum scriptis ^lao oV.ii.o^cjfl, Hunt. i. p. 347 tit. Exstat etiam, 
meretrix (sic) )>v>Ntoao oik.-.a3 UkJ, Ebed J. 189 r, ubi gloss. 
fv i j •«« .5» dolis utitur, forte legend, jjol^sikso, et conferend. )^K^:^ 
Jj.*.» .Iccj^soo U>^i .o* •olso i3 y./, BBj cf. etiam lam:iao. 
Usitatius I^I^sII^Lm qui mussitat, ^y»?, BA; it. ^ ^^iislbJi:^ 
y^x..jj ^j^jMi .jlcLSofc^ioo, ib.; it. 6o» ^lefc^iiso .oZflo ja ^^ 
.S^S^ .oiln°»m-> ^ii^h BB; it. jLJ^Ij j.il^b j^jjl^. ^-sokJij*, 
Hunt, clxx; it. murmurator, obtrectator, obloquens, ^X^x^ ■(.^' ^^^" 
Adl., ubi etiam eK^ murmuravit, conqtiestus est, blateravit, .j,J-«i 
SLl>b J!5Lj .(Xi. Ambas signiff. exhibet Hunt, clxx, so. .5i U3]^.^>m 

Ethpa. ^^^iXl* compactus, conglutinatus est liber, B.O. i. 215. 
Ap. lexx. |.x-i flsXl?, BB; it. ^.^.^ yl^Uo fV^?.r, Lex. Adl. 

I^L'clX m. murmur, dpois. Sap. i. 10 Hex.; murmuratio, 
BHCarm. ed. Sceb. 27. 10; ^oe»^Lci^ ^iajtt, BHEth. 68 r; mussi- 
tatio, )Un-.St y.^ I^laii. l^s^a^ <»i*:^. C.B.M. (Wr.) 616 b; spec, 
incantandi causa, |..Nmio )jolo^, Cyr. 104. 9 ; exstat etiam U-> ;\i o 
. ■i4. JooLoX "^i., BHGr. Pr. 31 v, ubi forte sit literae pronuntiatio 
mollis, sed sec. Quatr. elisio, literae subtraetio. Ap. lexx. IdoLo.^ 
i.*x.jJI, BA, BB, Lex. Adl; it. Laj\ i^j'ji\ .J -i-J-jJl ^itaiw 
^l^\j, Hunt, clxx ; it. .]J4*^ .IL'oaofcsXjo .5. .Ucl'oLii. .Ul'cii*. 
^jcJI .^Xijiill .i^jL.*jJ\ .U^» .Iliisio .U^oi, K. 

)l V»*v«^'^s« f. murmuratio, obtrectatio, jL«j^jJI, BA, BB; addii 
yxtl\, Hunt, clxx ; it. .U^Jci^ .U^oi .)i^f .UL'cJiw .5. .)lcioksi5jD 
jju» .JL.X.J .J.JL.OJJ .)iJo»Qjo, K. ; it. K^ •*.•.' .i*ju*i, Lex. Adl. 

Jiii,.iIjD m. mussitator, rovepvartis, Aq. Prov. xxvL 22; ealum- 
niator, obtrectator, ^jJU .^j^^oj^.*. Lex. Adl. 

jl Vi^ ^^S ^ wt f. calumnia, obtrectatio, ^^ •^■i^^, Le^c. Adl. 

^V.^ nom, prop. 02>pidi, Heb. P^{^, Josh. xv. 59. 
.ffioil-.^ Lathyrus philosophus, An. Syr. 305. i. II U 
f decima tertia SjTorum litera, cui nomini |i.^, BHGr. 19. 3, 
26. 10, C.B.M. (Wr.) 895 a; ,x^ tsa* %L»5, B.O. iii. i. 331; 
a sono proprio videtur esse nominatum, Amir. 5 ; pi. aoo, Tetr. Dan. 
p. 57 not., ubi fern. gen. est. In numerando valet quadraginia, 
Amir. 13; » jiioj-so carmen quadragesimum, B.O. iii. i. 331; at 
quadringenti, et f quadraginia millia. Amir. 15, 19; Graece vocatur 
Uo=li.i>, Lsoo IfSaX, Galen. 31 r. Est ubi pro Heb. 3 usurpatur, 
e. g. ^cia&jo, Heb. ^'30, et sic ap. Neo-Syros )I^ numeravit pro lijo, 
Stod. Gr. 70. 

ii MO, particula Graeca jurandi, yk.;A|; o»^t wotoL. l^ per 
vitam Ephraemi, Ephr. ed. Ov. 139. 8, pro qua exstat . . . «o.a:l 11, 
Ephr. 0pp. Gr. ii. 397 A. 

. ^' ^^'l- ""• ^^*^^- ^ ^* "^' ^^- ^ et r ') '^' '^ ?"'"^' ''f- 

Ut^r, Uk:^ ; it. ? U> o'jiii. id quod, Amir. 250; BHChr. 212, 397, 
469; aedificaverunt ecclesias f*^saio «ool? be ^ cJ, ib. 216; 
f^} V,)^ U, BHGr. 41. r ; CV Ji>\k U U/ \iL 1), Ephr. iii. xlvil 
2) quid? yiie ^4. W), Jud. xi. 12; Mat. viii. 29, xxvii. 4, Marc. i. 24, 
V. 7, Job. ii. 4, xxi. 22 ; IXUci,, JJjii )^, BHGr. 40. 8; it. 74. 6, 
et cf. Amir. 433 ; BHChr. 170, B.O. iii. ii. 308. 3) quum, <juando, 
postquam, sequente f, Deut. xxxi. 27, i Sam. ii. 13, ix. 13, xvi. 16, 23, 
Prov. XXV. 13, Hos.ji. II, vii. i, Sap. iii. 13, Mat. ii. 8, vi. 3, 5, 7, 17, 
X. 12, etc.; ...» ^^J US, qumn autem, Amir. 245, 458, e Mat. xiii. 32; 
inter adverbia temporalia, JJasT, enumeratur U, ib. 432; y^/'U 
Jl'oU ^rSL} U>? ll'cJax-kLso? -fco&r, BHGr. 40. ult.; ib. 6, 
38, 131, 133. etc.; . . . f U> quotieseunque, BHGr. Pr. 80 r; quum, 
pos^uam, B.a ii. II, 77, 133, ,35, 143, ,^4, ,68, 304, 308, 314, 316, 
318. 372, 377, 380, etc., iii. i. 273, 457, iii. ii. 667, OflF. Mar. a». 
paen., oj. 17 ; seq, partic. ib. f^. 3, «,. i. 4) quam, particula admira- 
tionis, Gen. xxviii. 6, Ps. iii. i, viii. i; fcoi-J U quantopere, quantum 
dilexi,ih. cxviii. 97; Mat. vii. 14; UU U, :)L'<iMcfk>^? UjlS U 
Jjoftal MNv>^ , BHGr. 40. paen.; it. ib. 73. 6, 7; B.O. i. no, 
233. 539. iii- ii- 241, 813. De his quatuor pai-ticulae U> usibus, cf. 
Amir. 437, BHGr. 40. 

U> ^r , lictsi'' ut id quod, sicut, quemadmodum, vide sub ^^' 
col. ,47, et cf. BHGr. ,8. 5, 21..5; . . . , ^J, ^1' qualis, B.O. i. 428; 
quomodo, ib. iii. i. 114; sicut, C.B.V. iii 543. 

U>'«^, it. Uii^ et Ukii.«i>, sequente ?, i) quodcunque, quicquid, 
Mat. vii. 12, xviii, 18, xxviii. 20, Act. iii. 22, iv. 23, 28, xvii. 24, 
XXI. 19, BHChr. 140, 146, 222, 238, et passim, B.O. i. 146, ii. 155, 
268, 373, 389, iii. i. 204. 2) quoties, quotieseunque, BHChr. 255, 
290, 412. B.O. ii. 266, 408, iii. i. 204, 429, iii. ii. 118, 120. 

Apud Hex. U ir exclamationis mode, 'V-? U "r *o/3«prfr, Ps. 
Ixv. 5 ; it. W, o»a* lao r.' <i/,«<i5,o-n,<, Cant. i. 10, cf. ,-Jki U, W ,rr,vf, 
Mat. vii. 14 Pesh. et VH.; it. l^, U Sr, Aro/,<ra., pTix. 5 ; it. oc' 
- . . ? U o", Ex. X. 6, 4 Eeg. iv. 2, Job. xxiii. 13, Schol. ad Prov. xxx. 
16; ti Ti, Job. xiv. 17. Ap. lexx. ^^io. j^15"L. bl .«isjD(' .^wao aiw ti, BA, sed U> 
'(/ Jlc Jjj U [1. Ul] L3l .^^ Ai»-, cod. Goth.; it. .Ill* .^ bo 
■>>*l L., BA; it. bo ♦ Uoa) l o^ ^. x L X UU bo ♦ U*? )iimi>. JU bo 
Uaj <i>*^-|> baa/ j;ot .^^ A^-. be ♦ Ifcoaa- b^iio;::^ b'ji; 
)i>a^ "^s^ ^U bo baj iiol? y./ .yoo aX.. aii.0 wi-Lii. b«i*iio 
U-J »--iJ (sic) jjX. .b-o>cu3 >.Wv^yo l-tf^Na .. ■,-.~>v^ y JJ^ 
eUL, L.J eUU Uj eU L JLi^ US7ib.; it. J^ .L. .y;:£, ^ii^ b» 
'^' Jy'j V' -^^^ '*• •t^'"'"'- ''''''• i6]^cij("^fc:ai:2, Ui'f k.,.^!? bi 
J^l ^^- «r^' V . InaNv ? ou^us "«!!si. ^U H .oiao *» y,/, ib.; 
,^y^\ L. .j^l U ^ bo, ib.; it. :>\j L* bs-jo .dUj U Jyl ^ bo, 
ib.; it. (a)U.> L. ^ bo -Ul ^^^j '^^.^ ^\Si. .y^ aX- U, Hunt 
clxx. TJndecim signiif. distinguit K., s'c. i) ywic?; interrog. 2) quam/ 
admirantis, )iJoc?j bjLs. 3) quam! stupentis, Iwoe? ,-=-'^ Uiaa> tti>. 
4) quam! optantis, b^(cil. ]|ii». 5) quam! laudantis, bai^cus ai^ 
6) quam! culpantis, Uiei^ j^i.. 7) quam! perturbati, ?oo> o y 
)U»Q:ij». 8) quam! irridentis, ]l'ai::LeJo pji.. 9) quum,'^;^axA 
-Ui/" ioo»a Is^el .)l'cosi-fc:^cj Ua). 10) quod, f^^ ioo^. 
11) quicquid, quodcunque, )-oo^ b'jLa. Harum significationum 
cujusque exempla etiam dat, maxime e Sacris Scripturis. Adde " \^ 
quum, quando; exigit post se ? si ad terapus refertur; item quid 1 
quam! quantum, ^ .UJ .L. .jl .Ijl," Lex. Adl. 

baa e y> et bo conflatum, Heb. nE)3, Chald. N03, n03, Ar. ijT, 
adv. interrog. et exclam. quantum, quantus, a, urn, quot, quoties, . . . jjaa 
Uai quanta— tanto, Ex. i. 12 ; baa quantus, Zach. ii. i, Mat. vL 23, 
xxvii. 13, Hebr. xii. 3, BHChr. 150, 208, 550; quantum, ri, n-o<r<iv,' 
Hoffm. Herm. Lex.;^ BHCiir. 208, 580, B.O. i. 138, 225, 228, 314, 
409, 456, ii. 93 ; ^^ i. nftrn ? bft* quantum possimus, ib. iii. i. 601 ; ^%>>-. 
Lfoi quanto opus est, C.B.M. (Wr.) 581 a; C.B.V. ii. i5- l W\ 
'**r* vjo M^a oratio quantulacunque, B.O. iii. i. 344; Ejjhr. iii. 575 • 
^J^A^jaj Ut^a quantum possint, pro virili, Jac. Edes. ed. Mart. »^ 6; 
^ OM^i? baa quantum in nobis est. Eel. Jur. 95. 5 ; quanto, |v^~ 
k^jLfcJ, Mat. vii. II, xii. 12, Hebr. ix. 14; ... j baa Kaff oW, ib. 
in. 3 VHh.; baa baa S<rov taov, ib. x. 37; baa quanto magis, Joh, 
xiii. 14, Rom. v. 10 ; .^ baa quanto magis tibi, BHChr. 113; ib. 52, 
590, Act. Mart. ii. 223, 367, B.O. i. 32, 103, 107, 143, 392, 452,' 
458, iii. L 240, iii. ii. 346; baas quanti, de pretio, BHChr. 423; 
^aijjD baa quanto magis, Cyr. 60. 12; Ephr. i. 70, 196, 360, 368^ 
ii- 3, 492; bo-o ... y^o si . . . quanto magis. Is. Ant. ii. 190. 12 • 
Kal-w-Dim. 126. 6; it. aliquantulum, 'S,^:::^ )l^>^-> ^/ \jg^^ j^g' 
Edes. Schol. 1^. i; suspicatur Field quod Gr. sit 5<roi/ kSk; it. de 
numero, quot. Job. xiii. 23 ; quoties, ib. xxi. 1 7 ; baaij Troo-a^Sf, Hoffm. 
Herm. Lex.; baa quot. Mat. xv. 34, xvi. 9, Act. xxi. 20; usurpatur 
baa quot et "^U^^ ^jji, ut ap. Mat. xvi. 9, et ]\L^\ b'j>i, ut ap. Luc. 
XV. 17, BHGr. 40. 1-5; ib. 74. 10, B.O. i. 127, 427, 457, 459, 484, 
u. 219, 268, iii. i. 53, 80, 243, 280, 337, 576; baa <jo xmi, TToVo,,., 
Rel. Jur. 23. 18; qu^tus, B.O. iii. i. 524, 525; juJ) U^i quotu- 
pliciter, C.B.V. ui. 273, 309, 310. 3 af.; quot modij, ib. 4 af.; it. de 1981 ■:• r<'i^AJJSUi - T<snA XSk •:• r^lsol _ rd*. isnSk 1982 tempore, quamdiu, . . . j Jiaf )b^ ?n, Hebr. ix. 8 ; rAi/ (Tr^oOToi- xP'^'""'. 
I Pet. iv. 2 ; . . . t jbas Srav, Job. ix. 5 VHh. ; i*^^ Uixo las fiev yap, 
Cyr. 199. 28; Ikj&A far, Clem. Cor. oj. 14; . . . ? U^ quamdiu, 
BHChr. 131. 6 af. sec. cod. Vat. clxvii, male ed. . . . t ).:aa/'; B.O. i. 
460, ii. cxl, 304, 366, iii. i. 91, 129, 323, 336, 337, 523, iii. ii. 336, 
346 ; otl^ loot ae^ ^-^oti bad, Jac. Sar. 308 r; Vo^ f.^^ U^a 
^^;, Pbilox. 77 r, 78 v; |lS>o) uX Ua^ quantum tetnporis hie 
transegisti, Sanct. Vit. 78 V/ m? \iao quamdiu vixerit, ib. ill v; 
^J.«»? bos, ib. 46 r; Spic. Sjr. «^. 13; ^oJiaT j'n't'^ quotiesf 
I Keg. xxii. 16; ^^oST jbad TroXXaiett, Mat. xvii. 15, An. Syr. 146. 2, et 
saepius, Cyr. 292. 31, Geop. 26. 17 ; saepe, et^^k^p ^»ii>) Ijaa 1:^.))! 
U»^, BHEth. 26 r, C.B. M. (Wr.) 593 b; quoties, Is. Ant. i. 234. 7; 
«woT€, Galen. 35 r/ aliquoties, BHCand. 57 r, Sanct. Vit. 26 i;, 281;; 
^^ii )l^ b&3 i(^., Bod. Or. cxxi. 350 v, C.S.B. 26; ^oiL )l^ 
9«m2 annis, Zacb. vii. 3 ; Uljk ).j&s i(2., Jo. Eph. 50. 22 ; exponit etiam 
de loco Quatr., sc. '^ijL? i^OA quoewnqv/e perreooeris. Act. Mart. 1. 147. 
Est etiam particula admirantis, quam, Hebr. vii. 4, 2 Tim. i. 1 8, i Joh. 
iii. I, B.O. i. 134 ter, 139, 539. 

]Jaa fL vide sub JL col. 1195, et adde Uaa ^m |mJl*. anni plwes, 
Kal-w-Dim. 65. 4; jooA ^ J«a^, ib. 69. 8. 

t^**^ j^ vide ib., et adde raro, |[«.afc.>nB tvn'tS )*«•, BHGr. 
374 v; it. Gr. Pr. 70 r; )lt-«.A ^^^.as )ivi nN )*-., ib. 80 r/ in 
sepulchro habitavit sine lumine et sine locutione, j. 'W'^S j^^ yj nisi 
perraro,- male Ass. niei semd ad summum, B.O. iii. i. 499. 

\ika tO qucmium, %.a..^\} Jl^a^ ^a quantum potui, C.B.M. (Wr.) 
605 b; .a^j» ItAfOia fO quanta magis, Cjr. 60. 12. 

t*^-*^ Uaa quam magnopere, B.O. iii. i. 273; quanta magis, 
GauB. Caus. 44 r, 99 r, Laud, cxxiii. 280 v. 

\jLo "^o quantum,, quanta, \jo> o»^ . . . tsoa '^a oo-y . . . Toaourtf, 
Clem. Cor. a^. 13, Cyr. 410. 5 ; \ie^ "^ . . . )joi otiiA, ib. 433. 20; 
J-.j»? )lS0u9 "^.a summis viribus, Jo. Eph. 349. 18 ; quanta magis, 
■.<^<N«« e) l^aia'^. Cans. Caus. 136 »/ i -> . m »t ^ jst) bft*"^, 
Philox. 193 ■»; ...» )L»a "^ quicquid, quodcunque, Act. Mart. ii. 
105, 117, BHChr. 600; quamdiu, i*^^ I'^a* "^ «<"« ^'' W ^yr. 
359. 4; ib. 202. I. 

Apud Hex. Ijaa o<rei, Job. xxxvi. 25; 3(ro, Tetr. Bel. 5; Utxo 
IVj^cu S<Tas (s. jrdo-at) ^w"?. Sym. Ps. Ixxxix. 15 forte ; nSva (interrog.), 
Gen. xlvii. 8; ...» UaJi 5<ra, Gen. xliv. i, Num. xviii. 19; Uojt 
\jAa i(Tov &TOV, Jes. xxvi. 20; y|? jLaoa koBSti Sv, Ex. xxi. 22; Uaa ^ 
Kixraxas, Sir. x. 31 ; Ufta'^ Ka6' o<tov, Ex. xxii. 17, Sym. Mich. vii. 
14 forte ; 8<r^, Prov. xvi. 2, Sym. Hos. ix. 10 forte ; . . . » ^» baa '^ 
KaOiri ii, Ex. i. 12, cum e»^ )j« roaovrtf in apodosi. 

Ap. lexx. ]}»^r-' )!« l** U* y-*' »3l J^*^ ^** •'^>-*« ^ 
14 .i> ^ S ^1 h^ .S, BA; it. ^^> Ua...^ Ua 14, ^jLW U^ V*l »31 .p» I^J: U^ .vbSOl^jJ ^, BB; 
j^ J>^ jJ»j r^-f*^ )l«i-siao Uliao "^iC*.? IX^*- -coV-^ bia 
jjjl, Hunt, clxx; it. )I^» ^»koo JUrk^ao? Jla Ija .5 bAa 
^ .'^-j.i bM . . . H&»t b)^ .5. .ir .JJ|<il? Uj^ .S .h» -Jla^ 

;;;. < ^y u- .u, f.r-^ ^^ ji^^ ,u. .c5>b. ^ ^^i 

Je. ^ b-t^O -U^t- ^=*^ -«ofc-/ boj» >?<» ■•■ ^ •»> 
.U^S .1^? .I^i^ V^b) .i-i^ t^J. 'a^i/ ,-Jo. )fc^^» 
)l Jjlilj b'jLso tbiaa 's^il- U^l. t:*i^ b>i9r«» ^^® -^^^ 

JL'cuaaa f. quantitas, eapia, nvmerus, summa, noairris, Clem. Cor. 
Ho. 17; quantitas. Amir. 435; *itaiva? U-» Roooa, BHCand. 
328 r/ Jlai=>kojo h« <J«» b>» t*V-» )la-J«ia, de magnitudine libri, 
ib. 13'r; BHChr. 103, 152, 184, 233, 241, 270, 333, 639; decorpore, 
Jlaofta JQi.»o )fc^a« )Ia, ib. 523; App. BHChr. 46. 5, 65. 7; 
)kL.(ioo?o Ulti? Jl'ciofLa, BHGr. 23. i; B.O. iii. i. 323; liber 
n_r_^ ^Jo )L'aoaA» \i^) exiguus quidem mole, sed virtute magnus, 
iTTsa; C.B.M. (Wr.) 579 b, 876 b, 891 b, C.B.V. ii. 649, Cyr. 
8. 8, Ephr. i. 151 ; numerus, BHChr. 333, 357, App. ££• Chr. 52, 
,70; ^K^t*'*^'"^ "•'<^'^' ^■^- "'• '• *°3; 333 b>8, 607, C.B.V. ii. 551, 554 bis, Cyr. 356. i, Ephr, ii. 296; ^i.^^\ gno 
[^-^if "^^ )l fi ». v< '^\ , Hunt. dxl. 91 vy summa, spec, pecuniae, 
BHChr. 78, 273, 422, 436, 573, B.O. ii. 230, iii. i. 199, Leont. Mart 
63 r. Ap. lexx. ilI5Cji ij^lju5i\ )Laooa . . . (ji^l JLau* Lo-^aaa, BA ; 
it. )lo,.?ftn .^Ij^I il^.S^\ jlfi.jno . . . Jlla Is^o} lUiiao obs jLcu^ 
"^t IIS^cxjooo ba-sD %a; )t>^>i:^?fi ■■<> 1L» l.«j» ot^V->/ ^^mj9oi 
)£.^b-oB |aajen\.a ^^)..^oi ^«^!o .)1^^!^i.mo ]ii\o b-^lo b^^o.^ 
y» » "^ nn^ ll;o "^..^^ U; ip«jo b-'cs 01^^/ y»^ Hoot .b-aoi booif 
)l(iio?o ).\r< j •js^aao °1s.:^^.jJ.Uo l^>a^]^.^^ )otI:^{? )lo, >.'>\->? 
•b^o/ H; ]j^..a*.^ ]^ba«a )!-»&■«? y^ bi*V<^o •U-tl? b^'ado 

moi .yoot^ boAQ.^ V^^"^ ^? i*^^ OM^!o .bale jLcub&a )I{o 
)Ij>I^^o «bt> ftN? b*]^>^ ool . . n . v^ . m ]«-uoo ^ bi-oUae} 
) viit.a^ .JLjD.iftfi N N f*^" \l,)t^ cu»I t^ jl' o o; ^ « o Jlaj.,.^ 

•oAaJ; b<B>>^ wo)au.,mV< 10 .oo»3 wotcuajKU} bf^ ^^»fim\ >»oL 
)lc>ao».aao JIo^.^jkB''^^; b»>a&3 .ajt ba^io :toa*£oU/ U<).^y>A.) 

ILvmIo .];a:k^o )Jf -iv^ ^ ){ooio y^ U.;^ Jt' •>'>W \ftr^^ 
^^.^ot )I»o^ .^ .jL'aii-:^^^ Ho b\>? b^>*^o>t Ifoio Jl^lalLVjia 

t-^** J >^} 0»*bs«/ }l ^I^Ot JIjO .)J>0 JL'CLOOO} wOl )^. . iS->ftv> 

baot .\jii\ UjooI U^^I .^>^ot ^ ]fj^ o^^lf^l 11? Uoott .^La^f 
.^folkoe bkt-%* ^? f*^ •yOOMV-l' JI bjso/ y|o .b».t^' OOt a/ 
ffO oooi « -^^■'« )fL ■] -> -> (o .)I.o.*o*s v*j» 0001 « ■'ft . O Mifl > 

)oC^/'^o»x»? y./ *.*-»**.» ^9^ Q*oot? wo/ Jjl? )J-i»l HciajL 
jL'cL:aat |La&«Aj; )lcii.fi;>,'oS. ^iiolU "^^et ^*^ot .jl'oL;^ ^ 
i^k-? jU.v.o ♦i;^! .^oo.k-*i.»l ^1 oiS: ^/ .ILJo/ Liiw? 
M. ^Z ^; )i.i.^.>.y .|a» ba.~^? Jl^cukjoo )i ' i v!-> |k^o«»? ILo l;» 
i^jsT O.K. <?.f .00)? bcLao IkCXl 6/'^.op/'^^l .^/ .)&C^Lo ^)lo 

•bft^ci:^ .)i'«w^ .^{»cua^w jtCN-^^N .jiLuftiv .)j:;»" u^ix 

. .^IX «-.a ^Asod Jlo yJi-l ^cf iv> .^o^oi ^(XJmo .b-aJL^ .j»l!^ 
»«. ^mlnlT&S^ t'^'cB ks</ ^oUJOO .jI^j::yapo |ij.i y ^/ .Iffl. ^ 
LoX J>k>a-^ 1' ^^^^o .jla<...>.^9 JL^io-eeo t vi ocl^ jil/' .!?•«> 
f^Xll .S JUikio b>Lv>o \1:>) .^otloxas )?,!, BB; it. ilZS3\, 
Ibn S. Thes. § 30; it. j\xil\ LltS3\, Hunt, clxx; cum BA 
consentit K. 22 
54 \" i >f- » quantitativus, } - '^^ Jl cut nu/^a «*< qu^mtitas. Laud, 
cxxiii. 91 u 

bftX, Heb. "?>, Chald. NO^ Ar. UJ, ;;J, ;y, it. ^"i^ pro U J^, 
i) ad quid? quorsum? quarel ^} boN quart igitur=ca,vete, \. yC\ 
) f|.'.->.. oiL .o^oir^t c«we<e igiturne impedialis reduces, i Esdr. vi. 8 ; 
''^^.aoi )^\ id., Gr. f«^ nt, cave ne quisdam, i Cor. xvi. 1 1 ; quorsum t 
B.O. i. 134, 1261 ia8, iii. il 270. 2) numquidi an forUi nwnf 
Mat. xxvi. 22, Marc. ii. i, Luc. xiii. 9, Joh. viii. 53, Eom. iii. 5, 39, 
31, 2 Cor. xii. 19; fcwi/ baj be^ nvm sis proplieta? Joh. i. 21 ed. 
Curet; BHGr. 74. 8, C.B.V. ii. 46. 3) ne, bo^ ol' f"7. «« M^e, 
Hebr. vi. i; uJJI )'^N nrjtfvi, ne cuidam. Mat. viii. 4, Marc. i. 44; 
Jl K'^N nonne? i Cor. ix. i, 4, 6! interdum b^^ idem significat ac 
b^t, Amir. 439, laudans Marc. i. 44. 

Apud Hex. )r>N^ /»i) (interrog.), Gen. xliii. 7 (6), Jud. viii. 6, 
4 Keg. xviii. 35, 27, Jes. vii. 13; yokoc bft^ fi^worc (^piy), 4 Reg. 
ii. 16. 

Ap. lexx. L. . JjJ o«« .AOuAi- yos/ ^ fco/ c»» l^/ ba^ 
^y JjJ .l»^» jatX- bft^ ♦v.^i»i ^.1 cr* (^' ^^'' ^■'^' 

II Us 1983 :n.i . r^soX.i ri'rdso - r^Lsnx^ 1984 it. J«J t^/jl .U:i^» fcooja )jai»> 6/ . JxJ bii»>, BB; it. J*l .(_^, 
Ibn S. Thes. § 29 ; it. .jUool jom ohS? JIa 1.^ ^»oo/ .oot )*a>? i^^a^ 

J^cwB Ji^Jk^&a; U^i h^lo .[Mat vii. 10] p wl^.j0 .oC^ ^°^ 
.'^UL II loo'fS U^sjo .jLcoocutt )loijft.i>f>->o .lii:5> llam^no 
])^*w0)O^alj ■Jul "^^/.aoi )oaX wL&a^ w..^ lu^^o; ^.a;^ |^:Lk. ^^ 
lot^/^d.^ Jl^a^ -[i Cor. xvi. 10, 11] wLck^ )L|j} )iiPiN»a wotoo,^ 
)iliCfti!.5 ''^Jjftik ^^ ^-:^ JJ Ui>. .[Rom. iii. 5] cJk^^oj ]^i 
^ toi* oi )i^l Ua^:^ .IcJaS? .aX» ooL'^Lvo .11 .01 [i Cor. ix. 4] 
.»3k0 .«j -^r^ lT^ '^y -S^ J^j • • ■ -[Jofi- i^- 12] o fiaN . yeo(' 
l»7', K. 

^^^'^T- Chald. K9?'I> '^?r' "!> "8u fere convenit cum Gr. /i^rt, ne, ne 
forte. Gen. iii. 22, Heb. 10; ib. xi. 4, xxxi. 29, 31, 1. 15, Jud. xiii. 4, 

1 Sam. iv. 9, 2 Sam. xv. 14, i Esdr. iv. 22, Koh. v. 5, vii. 18, Cant. i. 
6 (7), Dan. i. 10 ; num. ? Gen. xli. 1 6, Num. xii. 2, xxii. 30, 2 Sam. vii. 7, 

2 Eeg. xviii. 33, Job. vi. 5, viii. 11, xiv. 14, Prov. vi. 27, 28, Amos 
iii. 3; nonnei Pb. xciv. 9, 10; quaref cur) t Sam. vi. 3, Neh. vi. 3; 
forU, fortaue, Gen. xxiv. 39, xliii. 12, Job. i. 5. Apud Hex. j^nN^ 
Spa, Gen, XX. 11 ; t'lrat, 4 Reg. xix. 4, Job. xx. 23, Jer. li. 8, Jon. i. 6, 
Sym. Jes. xlvii. 1 2 ; . -'^'>- jiJiJ U&^f finas cXc^o-ft was, i Hacc. iv. 
10 Pesh.; fi^i, Aq. Theod. Job. xxxviii. 28, Aq. Jes. vii. 13 ; /ai, Jud. 
xii. 5 ; k.^j' ]l Jix^Nf nf/ ovk iariv ; ib. xiv. 3 ; aik jviN? /x^ oixt, Sym, 
Ps. Iv, 9, Aq. Sym. Jer. v. 3 forte; e«2o |oa.^t iifjTi, Gen, xx. 9; 
Ilja^; nfproT*, Jud. xviii. 25 ; ).vi\,n id., ib. vii, 2, Ex. v. 3, Cant, i, 7. 
Apud Nov, Test. |..?ftS.^ /x^, Act. xxvii, 17, Rom. iii. 3, ix. 14, xi. i, 

1 Cor. i. 13, ix. 8, Hebr. xii. 15 ; /*ijr», Mat. xii, 23, xxvi. 25 ; nrproTt, 
ib.vii. 6, xiii. 29, xxvii. 64 ; firprov, Act. xxvii, 29; iirprai, i Cor. viii. 9, 

2 Cor. xi. 3, xii, 20, Gal. iv. 11, sed pro ixi/mat exstat a}, G^l. ii, 2 ; 
«{, Phil, iii, 12 ; e2 Sfm, Act. viii. 22 ; tinm, Rom. xi. 14, Phil. iii. 11. 
In caeteris libris )^\t ne, ne forte, Act. Apost. Apoc. \ji. 10, BHChr, 
408, 472, 588, B,0, L 377, 462, ii. 57, 222, 259, 273, 372, iii. i. 52, 
Cyr. 267. 17, Ephr. i. 282, Jac. Ed. Schol, «. 15; UiLi^}^ id., Ephr. 
L 6, 69, 278; )o&^; ne post verba timendi, BHChr, 74, 120, 145, 
a6i, 286, 380, 401, 437, 449, 480, 498, 538, 545, 549, 5S2, 555, 
583, B,0, i, 147, iii. ii. 15 ; an, num, nvmquid? num. forte? Amir. 
242, BHChr, 332, 442, RO, i. 115, iL 205, 264, iii, i. 112, 128, 179, 
483, iiL ii. 288, 345; lUnim, Did, Ap. 57, 17, 18; numquid, Ephr, 
»• 358, 368, ii, 259, iii, 213 ; uA luaa^f anf ZDMG. xxv. 376; forte, 
fortaesis, BHChr, 127 ; {aa ).JA^n si forte jam, Cyr. 255, 14 ; si forte, 
Ephr, i. 181, iii. 155; quare? ^Le k»j/'A^w« Uo^l quamohrem a 
nobie diseedasf Berth. BHGr. 74. 11; quorsum? B.C. i, 115,147; 
quarei ib, iiL i. 150, De particulis ),2a^ et )ctt^} cf. etiam Amir. 434, 
439, BHGr. Pr. 85 r. 

Ap. lexx. J*J ^ b^^ 11, BA; it. .] .^J\ .Jo .^^ . J*) U^J i 
i^^l^,J«J.ol« tao.5jLe.JI A^w,BB; it, «^o ooilU/' U^» | 
jwel^a^r U>^i fc-l» 'S.fo , . , 5b .^jj ,^_^ . J«J . . , JJIil loo, 
JjA^T .0&*/ .IL'cLaeoLn jii'w.'tyi^c .lli^ )l'ni •« j}v> I^oLcd 
ioa^ff .t« ^nao .otomjo U .01 .[Job. vi, 5] )}}iL'''^J^ )fC^ jscua^ 
'^}e .)oo>,< ]lf .« ,[iMacc. iv, 45] ),my\ yOo,^ ]oe0 ^oUa&M 
.iSkO 1^0^ "^lirko :]Uka> ouoSo Usgldbo );ajB ^^>. ^j!::k; ool 
^^^.^.X ]p^Li bl^t •>• v f jicLaecL LcL^t, l:^^ UibO) .Ua-AJO 
^jerwA*./ )i \n\ t ..mau^as .^^.\v jutu u»a .ot .[iMacc. iv. 10] 
'-A»,( iSkO .St [Phil, iii. 11] jfefvi.nS^, E.; idem sub lao dicit^ ^ 
^W o .«^ <AA3e UajkAUw ij;^^ )lann>S ^^S^ \j» jfca>^ ^^.^ 
U>o ^ Uaeio .|>»0M V->|mn>;j> IoUoS ^foo*. .\£jij Ib^f tO ooL 
..aaiisi 53:^3 liaii.? f «N: > laaii. ^o .^fiJi^V^ rrTN -. Jj«X 
U> "^^^ Sil JI|o .yi.^1^ ^^^^.^ f^ f ^*JSjo t^ )j^? ^aoo 
^/ ^ ^Jla f\e liXo Uo^^h •*.?o .|>..Tv> Jl i3.f "^NinN 

l^il »fs( he^^ .^er .\iA» Ata&o i^iiAa; ^^ ^)oo .]p«.:«^^ 
Uc ..mfio^ )Lt^r>^-!0f be loA^lo .[Ps. vii. 2] ..>fti\ isl^.jA^ 

eUU L. ,'^1 ^ Jjj ,W .Uj^ .Uj^ .-^^ Jl .JiX' 

^? contractum est e |i^\;, sc, ej oy.^s,.>9 o }^Nt po> idemque 
significat, otkij; A^aL:£> <i&a><asi> ool A/'.^>k\X lij »J, BHGr. 67. 3; /iijwojy, Gal. ii. 2 ; we, Amir. 440, B.C. i. 187, Ephr. ii. 491, iii, 149, 
Jo, Eph. 76. 12 ; semper etiam ap. Jo. Eph. of et «j? reperiuntur ubi 
apud Cyrillum tv>\ et JfiNf, sensu vocis ne; «j? ne, ne forte, B.C. i, 
455, iii,i. 493, Ephr. i. 103, Jo. Eph. 30. 8, 68. 4 ; yj?j ut, BHChr. 358, 
403, 411, B.O. ii. 264, 400, iiL L 91, 392, et cf. Amir. 440; Jl «jf 
«< post verba timendi, B.O. i. 455; y? numi oC^ 'll^s.:c oj. Trans. 
B.V. M. Jm. 10; utrum, Clem. Rom. Rec. 91. 25; t*^ ej dummodo, 
Ephr. ed. Ov. 354. 10 ; si forte, Spic. Syr. ^. 23. 

Ap, lexx. i^oii 0/ ^{oli l^]k&.«fis e;; Jo) ^^ .|.viN? >a^ a; 
J*J .^^ ,[GaL ii, 2] |j/, BA; it. JjJ ■^^ f?, Ibn S. Thes. § 29; 
it, •(<— c -J-xJ .»^.jaBf30 JliokS l;„soilsaoo .).v\\f .01 .ooii;xD/*^f 
.JLa&di.i>t JIJ^ wLoU*^ ^^^ [1. wBO>] iceoii .THio l^laa^^jcs e{ .^^ 
:>^aA<f etiSLB ^i^f foAS « jLaowOj voas I>^m Vf , ■■ -'^ ^^ -> Jma; 

oik^A^f ,]jk&j lo&sS .om«.l.lf Jxai/ .o« ..omMlI off uA^Uo 00. 
bj^ JIf loA^i' .0 UJlj J] Off jkai<f;d ^ jpfAo^, K, 

bojjk. vide infra sub f£.. 

)iV<Nv ob id quod, Dan. ii, 29. 

Ui> Hier, is qui, Joh, xiv. IT ; id quod, ].io ^ot, Mat. xxviL 10; 
quod, Joh. iii. 11; , , , f JLao ti quod, ib. 32, L 3; ^j^oo; J,^ to 
diartrayfifimv, id quod constitutum est, Luc. iii. 13; quid? Marc. xii. 44, 
Joh. i. 21, 38, ii. 4, xiv. 22, xxi. 21 ; quare? Mat. xix. 7, Joh. i. 26; 
...» Icoa JMO tempore, quuin, Luc.x. 35, xvii. n, xxii. 43, Joh.vi.14, 
xiii. 1,2,3; secundum id quod, Luc. xxiii. 41; ,,,?».? bo.a jyropterea 
quod, Joh, vi. 18 ; liof numquid? Mat. xxvi. 22, 25, Joh. viiL 22, 53 ; 
num? ib. x. 21, Mat. xx. 15; nonne? Joh. xviii. 17; quod forsitan, 
Luc. ii, 44; lo&s jito^. Mat xv. 34 ; ^>A>it Joaa <o< anni, Luc. xv. 29; 
yoikt' jjos quantum temporis, Marc, ix, 20; )u»o ^^ quantus. Mat. 
vi. 33 ; gjwiMto magis, ib. vii. 1 1, p. 123, sed Jl»s ^, male, ib, p, 241 ; 
Jlx^N quare? Joh. viii. 46, sed J.io,.^, ib, xiL 5, Pesh, )'^\ • numt 
ib, xxi, 5; JLao'^oa quideanque, Luc, xviii, 22 ; )<"'^'« id.. Mat, xxi, 
22 ; I^ik Jiao •X usque ad, Joh. ii. 7, sed ii, JLwfb.., Mat. xxvi. 38, p. 333, 
sed ik 1.^ fX, ib. p. 363 ; iio '%:^ quare? ib. xxvL 50. 

Ua Neo-Syr. quid, Stod.Voc, Nold. Gr. 82. 

b&A Neo-Syr. quot, Stod.Voc, et quantum, Stod. Gr, 24, 120, 138; 
quoties, ib, 136; qu^antus, Nold. Gr. 82, 268; Jioaa quot sint? pro 
ji* jooa, ib. 13; Ik^oA paulisper, ib. 168. 

Jt'o^ofts Neo-Syr. f. qua7Uiias, quot, quantum, Stod.Voc, Gr, lao. 

jotjia Neo-Syr. quid? Nold. Gr. 82. |oo=];,ae. Mat. xx. 29, sec. Minisc. 

wi^ joaX vide i.^iviN infra sub ^. 

lU et Jii, Jlli, )Uli, Heb. nxp, Chald HNO, Ar, ijL. et II,, 
gen. com. centum, Gen. xi. 10, xvii. 17, Ps. cl. 6; emph. iUJo f, 
centuria, ]1i,.sOfA jLjuao ceTjtwna prima, CB.V. iii. 371 ; ^ii^ JLJi» 
c. secunda, ib.; it. ib. 384; in voce JIlso unum Olaf non auditur, 
BHGr. 35. s; si litem "^o^ praecedat )|^ accipit vocalem ", e.g. 
lUS, JU?, 1)^5, jj^a^i, K. foL 156 r; )lij, BHGr. 41, 2 ; ^o JU 
vel Ifoo centum et unus vel wma. Amir, 228; •..iiLo )US» vel ^U^o 
centum et duo vel duae, ib.; sic inr>\o Jjb^o vel )i"~'^'«, ib.; iA^JI,o ji^ 
vel Is m V...MO, ib.; dual, ^l),^ ducenti, Gen. xi, 32, xxxii, 14, 
I Sam. xxv. 18, xxx. 9, Joh. xxL 8; it. ^&>^, BHChr. Eccl. § ii. 
281, 323; ap. Hex. ^LJ«ao dtaico'<riot. Gen. xiv. 22 marg.; ^1^ id., 
Corp. Ign. p. xxxi; jjjc k.iiL vel jJLaoK^L ter centum, Gen. v. 22, 
vL 15; ]UiiS^il' quadringenti, Gen. xv. 13, Act v. 36; IM-^- 
quingenti. Gen. v. 30; j|^^ sexcenti, ib. 32, Ex. xii. 37; Jj^^oii^^ 
septingenti, Jud. xx. 15; jJ^sojiaoL octingenti. Gen. v. 17, B.O. iii. i. 192; 
it. |o&Iaol, Ephr. i. 548 F; IJoaiJLL nongenti, Gen. v. 14, it. t^Av n*., 
Ephr. ed. Ov. 135. 17, 24. PL jLojL^ quasi e sing. ]i!o)Ji>, quod 
exhibent lexx., Ex. xviii. 21, 2 Sam. xviii. 4, BHChr. 186, 440, B.O. 
iii. i. i88, 189; spec, vaa^t^it I'-SU* Centuriae Hvagrii, nom, libri 
ascetici ab Evagrio Pontico scripti, B,0. ii. 210, 322, iii. L 95, BHChr, 
EccL 191, 18, 561. I, C,B,M. (Wr,) 449 b; it jLoje pro )ieU>, Ephr, 
ii, 130 E; it abs. yiUf, se. \i\^ )i»t, ib. ii. 467 B; it. >aje, sc. Ill, 1985 •:• QocUL^r^SQ _ T^L» •:• •:• ^c^r^Jn - coOJir<jLUX\r<sa ■:• 1986 yoao .« quingenti, Dawk. xxvi. 332 V/ it. JMojo, Hex. i Eeg. viii. 
[12], Mas.; Jmoso w i ■,.» iKaT6vTapxoi, ib. Ex. xviii. 21; adde wi^i 
Jl5)j£ centtmones, 2 Reg. xi. 4, 9, 10, 15, Ephr. i. 544; ]io]Jo JLi 
id., 4 Reg. xi. 4 Hex., App. BHChr. 103, Knos Chrest. 84. 3, ubi 
)luo wA.;, ut Jlai u»», Ephr. iii. 130 E. Ap. lexx. .ajL. \Uo 
e:,ll. jlobo, BA'; it. ijy\j iJU U-jS. ^Jko£> )U .i4L JU 
u:>L..< ]lo)kX> .Ca^ ijL« Jlijj •^>A'») BB; consentiunt caeteri. It. 

.f^isl 'Jj^ .)l)4 ".jlU lioli^ )-<j? JU ^ .Il'^U .5, JIU 

]ljco ^^J^ lim.v jo0i, E., qui ex eo format dualem JiLJL^A dueenti; 
it. jLojoAO ]^\Jo numerus centenariua, i^\\\ axs-, Lex. Adl.j it. »*^Uo 
mIJijco hiscentum, ^U^-'i ^^- ^f- ZDMQ. xxvii. 500. 

Ue Hier. c«n<M»», Luc. xxiv. 13 ; it. ))>», Mat. xviii. la, 28, Luc. 
viii. 8, Job. xix. 39 ; ^1^ diusenti, ib. vi. 7. 

])oo Neo-Syr. centum, Stod.Voc, Gr. 131. 

jLo^jje f. ij fKarovras, numerui centenarius, Cyr. 287. 7, ubi not. 
marg. ]\io ^ )l.cu)wao. \\^ regio vel urbt vel pagus in quo quis natua est, patria, .St ))ci 
]a( ^ U^o.'i ^?o .uki^ f*^? oo) (o^/.jl^tfo ]&u^^ Ib^oo/ ]iU 

Hsomd .jfx^jao I^imaL A^/ 1I;o otiLOjo 0/ yv^jm u.t«.&a jl^ l^i^^ 
,_;Jul W.a...* •j;;J^l .jJ^l .iiHji\ A-y-« ■*J;S •^/»•l •i'«) K. Vide infra 

yo|L>iJk.ao Maius, ad mensem Malum pertinens, .oUl)>JO .OfjUlLO 
calendae Maiae, Athan. Ep. 2. 18. Gen. pi. est. 

wfiD^lkajLao urbs epalis Africae, cujus epus Lucius concilio Cartfaag. 
Bub Cypriano interfuit, i*£b>)a).^ ^ •«eo^j»&^, Rel. Jur. 84. 6, 7j 
Lucius a Membresa, Rel. Sac. iii. 128, no. Ixii. 

)^>^ "Neo-SjT. frieavit, Stod.Voc, sed dissolvit, Qr. i8o c. 

l)]l.^c« nom. urbis Siciliae, BHChr. 26. 14. Rescribe U).^oe 
Megara, et of. Dion. ^o. 17, ubi U)s^. 

uieoill^J.:)o Megalarus rex Sethidarum quintus, BHChr. 5. 5, qui 
Utyakapos, Sync. i. 71. 

){.^c^ liayai, -aia, pons cit/iarae, ]'imi AtaJo^ If i^ '^ If^l^ 

ji'^its.s jooto .i^i, B6. Ap. cod. C. I«^L:«- 

lio^ce Magusa, Famagosta Cypri urbs, dim ArsinoS, ad pro- 
montorium "A^/ioxoxttov, B.C. ii. Ixxvii. It. Ko,^, C.B.M. (Wr.) 
1 199 b. 

Ck*^|>^ nom. emirae, tA^^kao ;^j^(, BHChr. 410, 490. 

j^..>.^J^ sic legend, pro )i^>«Joo, Ebed J. 206 ; it. yOf*^}^ Magydit 
8. Magydus, urbs Pamphyliae epalis, An. Nic. 15 ; cf. Wiltsch, Handb. 
Kirchl. Geogr. i. 165, 422. 

vox e phaaeolo, (jiL., derivata, so. ^W\ ^ jj'^i-i-*, BA, sed , JlUil (_^U.l ^ , cod. Goth., et Hunt. clxx. jBOi^jao^Li ftayi(TTpos, magister officiorum, \M*i .o«Ae y» <^( 

ju»"i> ,«;-.*-. ^^j .i:isi» v.""*^'' ^^' ''°'^- ^- •««4-'*»^^*- Cf. 

Iiayurrpos rr/tfiiiv Tuv iv rj aiiXi T(i$eav, Zosimus ap. Du Cange, GI08. Qr. 

sub voce. 

l«u^J>2c vide infra sub |^;^s^^. 

IV-tJ"*? dicit BA. U,^^*^ ^o»3 .claao yjiJ* ***-- )k-*^^ 

. Gu^v^J^ luyoKttoy, megalium, nom. olei amaracino similis, U'^msc 
.euik,Jc»?, BB. sub y<u*«iUtao/, q.v. col. 231. It. ^o^l^oe id., 
ib. Cf. Diosc. i. 73. 

*0^ i.q. ^^); r ^1^ '%^/rustra,sinejustaeaiua, Ebed J. 244. 
Cf. t (^ infra. 

li,Ji Magna nom. mulieris, U^bo )k-JAo^, C.B.V. iii. 162. 

aaoU^oO^Jlas Magmniius nom. comitis, Athan. Ep. 7 6. 

uooL^Xi) Mdyvos, Magnus silentiarius, Syn. ii. Eph. 279. 22. >fl»o-i)i« I .,i^)>ao Magniniamu praefectus Alexandriae, Athan. 
Ep. 20. 9. 

.flBa«fn«i ^loo Mayvria-iovs (acc.), incolae urbis Magnesias, Corp. Ign. 
211; it. C.B.M. (Wr.) 644 b. 

»taft«^ii.^J>:>o Magnentius imper.; sic legend, videtur ap. BHChr. 
67. 10 pro kfiaa<s^.<^t^o. 

^cia^{t)>^ bdellium, Jill *U-.l (^ »jl y.ijj,ji«jo ^^ Jj;-«» Jl5, 
BB; sc. /98cXX(ov ol dc ^dcXicoi' KaXoinri, Diosc. i. 83, unde rescrlbaa 

tfiOAttOMt)^ itaiapwiTit, depilatio, pilorum exstirpatio, .oZca ja <fsi 
^,ji.iJl jbiil .[^ha fc»*ao?, BB. 

)UjU,U»U,i.q.Ili;i,q.v. 

IkdtJce i) nom. urbis Moabitarum, Jee. xv. 2, quae Mijia/3a, i Mace, 
ix. 36; wn jfca^oo .5, BA, Hunt, clxx; it. [cod. M. joi;).^] )a})^ 
uotobw^ i^b..^^ fM .5, BB. Dicit Neubauer " K2TD MedbTia y'llle 
de la tribu de Reuben. . . . Eus^be mentionne Medbha comme une ville 
de I'Arabie, prfes de Hesbon," G6ogr. du Talmud, i. 252, ubi plura de 
hac urbe. 2) jo^iw, de quo lexx.jj:^^ l>A?^p> BA; it. t^ ^/).3}|l» 
jj^-. Jlijj \j.^j* M '^ •v-'-»>-s»^ •« •olao, BB; it. v_..ii>. i fc^ l>^t|j0 
.7 .!_.. y.i.y'^ .\, Hunt. clxx. Cf. 1^2*90. )^;)je Neo-Syr. in posterum, deinceps, Stod.Voc. 

)*S^^ iti\!io Neo-Syr. olim, in posterum, posthae, Stod.Voc. 

•»&))lcL>;)t^» Mediolanum urbs, cujus epus fuit Ambrosius, C. B.M. 
(Wr.) 641 a. Cf. infra U-^Ofao. 

yi<;).:w nom. regionis ubi refugium quaesivit Moses apud Jethro, 
Jac. Edes. ed. Wr. 9; it. ])»*»», Act. vii. 39 VHh., sed ^^, Ex. ii. 15. 

.&L.;)j« iiijSiov, trifolium odoratum, Galen. 511;. Rescribe .o^tUo. 

).«x<t|L» Madianita, |ba*;)jo? );J)»clo . . . iolcu, Jac. Edea. ed. 
Wr. 9. Vide infra ^t^o. 

jx>r)w» nom. coenobii, A<^)j»t l«»t> B.C. ii. 233, al. At»M, q.v. 

laoUflk:^ matricaria chamomiUa, ^^^.^j^l JoLJl »jl Jj;-jfc l^* 
yL^'iU, BB. Cf. Sprengel ap. Diosc. iL 560 ; it. Ibn Bait. L 69, 106. 

Vox forte corrupta ex djadpaxot, sc. vapSiviov, o2 it dpiapaKov Ka\ovcri, 

Diosc. i. 484. Ap. cod. H. t<u>Uf|kjo. 

oil.^ mensis apud Fersas, otjoo ^iiot», Hunt. dxl. 91 r, Fers. 

epoi«joo)|Lae euphorbia lathyris, AJLajLJjjkUl, BA; it. (^l^toetUo 
C^JLil ila. iJ JUjj .e»l*jiJl (j-uifc f^ '^ .ajIjjjaL. .«, Hunt, 
clxx. Pers. »jb v^^ *• »Jl->>*L.. Cf. Ibn Bait. ii. 62, ubi iJli^U 
euphorbia lathyris. 

ojcts Neo-Syr. f. globulus marmoreus quo luditur, Stod.Voc. 

)c\^i UlamC, nom. mentis, Jud. vi. 26 Hex. 

|Li*elLa» i. q. ai^L», B A. It. eanis aureus, Angl. jackal, Kal-w-Dira. 
(Wr.) 70. 24; al. U^ow, q.v. 

.o|l:» ixrjov, meum herba, Gulen. 52 «. Cf. Diosc. i. 12. 

>fiBojk30 sison ammi berba, iLjr'lj, BA ; it. mentha sativa, .fi»o)jo 
iLs^ .7 .x-a^^r^ oa* U1I.0 .xjju )jkx> .Nkl .~J>, BB; it. Ssilj .«, 
Hunt. clxx. 

)>^jaBo)>ao p.vin irra, usitatius fivAr wri'r, auricula muris, myosotis, 
Galen. 151;. 

>£sol.>V-LOo)b30 fivaKavOivos, asparagus petraeus, Galen. 19 r. 

*o)k^ Neo-Syr. intrare fecit, Stod. Voc. 

Ibi^ol^to Neo-Syr. m. qui intrare /acit, Stod.Voc. 

)Lo)k» pi. vocis )Uo, q.v. 

Ulti p-aCa, m. ptisana ex hordeo et tnelle purissimo facta, .St 

j^j,ut}\ j-jj jjj- .JL^j U»f o )s.iJ» ^? )kl,k«JL, BA; it. panis 

in einere cactus, panis ex ptisana hordeacea /actus, u» .iL. DIl^ 

Ua^o \Ij^ ^f II^UiJL ))|oo .7 .^1^^ ^; jLajB^" U^o/ .as; .7 

l^a'.^ .7 y^:*^ ijiy^ ur* J-**i >** y*' • J— ^ '»i** t>i>— •J'"^! 

[cod. C. secunda manu )a^o] t ->S» o Jii^j, BB; it. .7 .il. L^i. ,7 
JLaoo^ .7 J.- « > S»*i j - t - *^ ^ 1 (j^)-" •! v*""-^' (Jij^^ tr* J-»J>J J-!J^ 
|&.^1^.«A ^ ^Iboe;, Hunt. clxx. 

II X 1987 •:• v\ f r^.sn - ^cAr<'tf<sa •:• C^r<-^ - KlAr<lS9 •:• 1988 LoL^lfli^M sic ap. 4 Reg. xxiii. 5 Hex. redditum est Heb. liljjp, Gr, 
na.Covpu>$, at alia exempl. /ut^oXwd; sic Complut. Hex. La^MLW appicto 
Graeco MAZAAOe. In cod. Ivi marg. Lo^fjkao. 

jl&M^ ?*^l^ Mazgareda urbs, BHChr. Eccl. 731. 34, quae ap. 
B.O. ii. 299, iii. ii. 761 jiOMao f^JLuo, q.v. 

|iI^|l20 lux(lov,-ia, placenta, -ae, Sym. 2 Reg.xiii. 6, teste Bar-Hebraeo. 

.ii»^))kao Mazendar&n, Ar. ^KjjjL., nom. regionis, BHChr. 474, 
quae y^^tUo, ib. 607. 

.eu^)|oo daphne oleoides planta, ^j^j)t» .S, BA, BB. Addit BA. 
\jot jisUaA MoiOa. l&wAOt i.^m-to. Cf. tcaoolo^col. 287; it Jl^if 
col. 956. 

mIlso vide sub imJ^ infra. 

({Uo vide sub ^ase infra. 

liollL^ll^ lUTtapa, meieora, )U>o»9 ^^o»3 b«oo/ l^oijl^Uad, 
C. B. M. (Wr.) 776 a. 

on . >> .)j)jc vide sub an.SjIljo. 

j»a4-.^A4jc)^U> (cod. C. rfo<i^-.^a^->^i)L^lao, it. cod. H. l^Uo 
xeeu^A^^^^sef) ^jaroirfri;! itaraiorirrav, vanitas vanitatum, »*^0) ''^i.SOi, 
Ar. J-^Jlj 'L4JI, BB. Cf. Koh. i. 2. 

*i^U> /"7T7/J, mater, )o»^(t o»ac/ .5 wa«»j4o «^-wl olotl »|;^|L» 
/i^Ttp Otov, mater Dei, Deipara, tit. B.V. M., BA. 

«m*»eil.yUA neradta-tt, tronspodtio literanim, )*^ ----- .oZm «a >f*l 
KsA^jJiW u:>VU ..m.mft^o?, BB. 

tseiJcL^Uo, it. aaLa^|j« myriadet adorationum, .|1.»^» a»l .« 
•Aj**** •/»>; .uyLoLk.* JLo bJia, K. Vox Gr. /Mrovoiat incUnationes, 
quales fieri solent a monachis, Du Cange, Ql. Gr. 916. 

•fiso^jjc nom. viri, C.B.V. iii. 393. 

.fl^oJa*^)jlo iiaraiArris, afultitia, vanita$, Ji»b .ILcua^^M .«, BA, 
BS. ap. BB, Hunt. clxx. 

^a^{)jo it€TdKkov, metaUum, fodina, \^'^l\-^^ .--tTM^y, Did. Ap. 
76. 21 ; pi. ^o)?; U^Ue /teVqXXa toO xp«<r«>u, I Mace. viii. 3 ; it. ),• «> -- 
tttjl^ljco )>A^o, Laud, cxxiii. 184 v. Ap. lexx. .oi j!l>^jk^ ■■.>\>|s« 
jxil .iCili, BA; it. JlckoJ..* ll^l^s, ib.; it. £} .Jl^U .IJjU 

ywe? Jj^ UiAX w» .):il4ji^ f.^^ yU .y\j^ .J:>Ui 
[ed. Mart. ii. ^], K.; it. i^^A* .jj^ M\L .Uj)^ .JUU, Lex. 
Adl. Cf. ^ftN^^g). 

ft .ft... \ ,|^:» M"-aXXotd, metalla, BHCand. 20 r. Quatr.; ap. BB. 
jjjjjUCil da^J^Ui /oMore« m nj«toWi8=^raXXuco«. 

)^U i. q. )^LU, K., q.v. 

.ttiai^Uo rescribe ^a>^|jo naraias, frustra, inaniter, incasmm, 
JJ>LJU .l^l&t^A .oleo (3 y,l, BB. 

it^ho BA, jl^iJe BB, iitrpov, -rpa, mensura, -ae, ) V-I~w. %„^e^ 
)lwa*, BA, BB. 

•tt^GLao^i^lkae vide infra -<n ■\'»°'fft^y, 

^|.^p Neo-Syr. a<Wim<, Stod. Voc, Nold. Gr. 245. Cf. Syr. ^l^l' 
Aph. verbi JL/*. 

Uuix) Neo-Syr. ywi addmit, Stod. Voc, Nold. Gr. 245. 
IIU^Uo Neo-Syr. f. addueHo, accersitio, Stod. Voc. oBO^^jtt-s^Jjo itayiorpos, mogiater, C.B.M. (Wr.) 560 a. Malim 
.flBOt ^m n^jo, q.v. 

J»^U m. upturn, caula, JV^^aatsp .IV...^.* .5, BA. Rescribe 
)^}.*pe iMvipa. 

K-Ziie, ^iio, vide sub Low. 

la..lso Neo-Syr. unde ? Stod. Voc, Nold. Or. 64, 174, contract, e 

u^o^lw f. ioi\<oTri, vestis e peUibwi ovinis facta, '«JL\it wJo^jcM 
ei;.a:kao .5, .)Ui& ^t l*ou» .«, BB. 
]puU& vox Heb. 0^, Ephr. i. 303. 

Uj\io MenruM patriar. Constantinopolitanus, Jo. Eph. 58. 21. 
tfiDOU'loo vide postea >aD9fL,at3o. 
•^Uo, \a\Ja, )ko)jo, etc., vide sub ^. Jfllab Neo-Syr. hinc, Stod. Voc, Nold. Gr. 374. 

(.iLa).:e, Hex. 4 Reg. viii. 15, pro Heb. 1330; in Syro-Hex. marg. 
" S. Severi : Max^ap, j-totio, inveni in Hexaplis in editione Hebraea, 
et apud Lxx et Theodotionem ; Aquila vero et Symmachus t6 oTpa/ia, 
Jfc«*a*.l, verterunt." Plura videaa ap. notam Field. Apud C.B.M. 
(Wr.) 911 a ii'>)v< errore quodam. 

jjo»a|lao, .ttljoojkae, ttojotoUc, etc., vide sub ^Im. 

lojoAJLae, Hex. 4 Reg. xvi. 17, Gr. (ux'^viiB, pro Heb. riobpj it. 
wLcusjcao, ib. XXV. 12, 16; it. LcLiSllao, Jer. xxvii. 19. 

JloJoo, exstat l>o).jo laao^ oimNI, de aggere, Pat. Vit. 170 v. 
Nullam interpretationem dat Quatr. Forte legend. Us}Jto. 

l»cud^ naxaipa, gladius, ensis, >— A..»ll .\auto .S, B A, Hunt, clxx, 
Lex. Adl.; it. .JloJlJ .jLd^J^ '^^^'^t '1^^ •"" '^ •l^aL.ajk:^ .jlcLa).^ 
.-^,...,11, K. 

■m.^^^Uc y^xVT^^i hellator, rixator, vir contentiosus, Ju j .ot, BA. 

"^..Adj^ Michael, nom. prop., SliU^bj aUil ^ j^l "^..^kaD 
dJl all. y*-Juj ,ySL .I4JI aU-l, BA. Cf.'^U-ja. 

Uolk:o, )L'cuud)k:0, etc., vide sub rad. jLaLi. 

Jldjlae, ll^oDiae, lU^bo, etc., vide sub rad.''^/^ 

jfu^aUo, Hex. Ez. xxvil 24, pro Heb. By^PP, Gr. MaxaXi/*. C£ 
Field, ad loc. 

^)jo, Ui)^, ^cii«sUo, ^oisUo; it. lJo»s|L:&, .abIjopILm, etc., 
f.lirjxavj), machina, ^Ua^ JL*^!>? \^\^ lapis funda, ad verbum maehina, 
excuams. Act. Mart. ii. 335 ; UdjL^ iiVK<"^> Corp. Ign. 26, Eus. Theoph. 
iii. i. 6 ; pi. ,eala)Jo, 1 Mace. vi. 20 Lag., sed .»alg)ii, ib. Polygl. ; it. 
^alB]l:£), ib. 31, 37, 51 Lag. et Polygl.; it. JL'aaalii, sc u»<iifl).i 
yOoiLaxajje ' ^ ~ i t» aJ!^, ib. vi. 52 ; it. «<b n 1 •>) v» lajxavrj/iaTa, artificia, 
de ornamentis in sepulchro Maccabaeorum insculptis, ib. xiii. 29. Ap. 
lexx. iJL*j». Us)^, BA; astutia, calliditas, aJLj*., Lex. Adl.; it. 
I^Ijcu [altera manu uaodloco] dbbjJbo JlLd).:»o >a&>o»sL30o .|jo»aL^ 
jts-i^~^', Hunt, clxx, Tibi correctio .fln.o)lv< depravata sit e ■<»« '^f y 
pro luix'n'as] it. j-JLar^' .aajLjotiloo, BA; it. u»)jo»d).^, codd. C. et 
M. .fiD)Jo»a:w, Ar. j.,wjL3r*', BB; it. U^jjl. .ttxajLw, BA. Vide etiam 
«(iBUao>:>o, uaajoi'^ip, etc. Exhibet .£o)Je«d)jS», Lex. Bibl. Ind. 

lcad)ja» vide supra sub LojosUo. 

uaeaa&«mAJjA Maximus, cui cogn. \Am, gubernator Alexandriae et 
praefectus Aegypti, annis 355, 366, Athan. £p. 8. 9, 15 ; >£Ba.xua9isiM 
uaoA^oiotJaU Maximus Raphaeotis, praefectus Aegypti, anno 364, 
ib. 10 antep. 

■«if ■ V « a^ 1^ . w - «■% x^ -« MaximioMopolis, urbs Aegypti, Athan. 
Ep. OS. 18. 

t - 'o'^f^ft nom. urbis, BHChr. 306. Forte sit ^i;.«jfC super 
fluvium .jjUfc prope ili^l. 

• ot^kao Mactar, .o^l^jLao ^f «eeaj»»90 fAipKos anh Max^apav, 
urbs epalis Africae, E«l. Jur. 80. 14. Forma .o^j^JLao e gen. pi. Gr. 
desumpta est. Cf. Morcelli Afr. Christ, i. 209. 

^Uo Neo-Syr. m. opes, res quas aliquis possidet, Stod. Voc, 
Ar. JU. 

Who luKia, m. malus arbor, \ioU»^ U^^ >*oto&^|} \%it>, Galen. 
52 r; it. mains fructus, \>Jjei} )iojU ^-» ajo« .[sui^i^ ))l^» malm 
Annenica, ib. 52 v; \^fio 1>oJ.m ^; cuo) .La^^ JIIJlw maltn 
citrea, ib. 

^Vloo fKiXaxij, f. malva hortensis, Galen. 50 r. Cf. Diosc i. 260. 

ifiEo)lM> ftiXa{ s. a-pXKa^, -aKos, f. smilax herba, cujus duae sunt 
species, prima )Ua» woi >mdl))bao smilax alba, quae /xtXaf fj rpaxtia, 
smilax asj>era, Galen. 53 r; altera Ifc^^i-^iji, .fiasUjca} pXKa^ tj X«'a, 
smilax levis, ib. 52 v. 

yOiSo>Vja:^U>, it. postea yO>k»Ski».)L», rescribe yOifc^Hlsc luiKd- 
fioBpov, maiabathrum, ^aiia wotoV^if yoJfc,a^JL»t JbSt^ ^} <uat, 
Galen. 50 r. Cf. yO^kd (jtiXKoy. 

ycx^lce, ^ CT W [ » liSXKoy, vide sub ^o^ae. 

.ttoXloo M^Xot, Melos urbs, BHChr. 16. Cf. >£sa^je. 

x'j^)'^ l"^"^> cura, mediiatio, w j,.\ ..lo .7 .UL^^e* .ot, BB. 1989 j^Lso _ »lr«lsa r<h\CiUf<jsn _ r^Li^T^Lss 1990 u^(:» luKi, m. md, [ma^ wote^i; w.^)u», Galen. 51 r; it. .« 
J-^, BA. 

y(a^.^Uo Melito qui yQ^.AXk.M, q.v. 

«aBa*^.<^jbo MeUtiua epus, C.B.M. (Wr.) 645 b. 

yo;.^.^)^ malcAathrum, ^iL,, BA. Cf. Ibn Bait. ii. i. Rescribe 

V*^^*^*^ ^XiXoirov, m. mdilotua herba, wotols^i? ,«> ^\-S !v 
Ui»ao '^Ssm:::^, Galen. 5 1 r. Cf. JiaimiD ''^^iia col. 1 7 3 3. 

^1^ sec. BA. ^1^0 A? "^5^ '^ko .jIjl... It. ^-^Ici, Lex. 
Blbl. Ind. Forte sit rh luXav, atramentum. 

U > N ,t. io fuKivri, meline, i. q. panicum, Galen. 27 r. It. rabies, cf. 
>e9CM«\)iv>. 

^oIaXLw rabies canina, .ilJjCjl .ijilSG—Vl .i_Ji3Cjl JLo^jiS .5 
U-1J31 Ix^lbo .7, Hunt. clxx. 

y ft^ x^lbS rescribe ya,^X-iwl» melilotus officinalis, JwJiT .« 
eUdl, BA. Cf. supra. 

y fi\oftfifn i« \ )i V> iu\iit<t6<I)v\\ov, melissopkyllum, •a^a.dciaiA^lkM 
«oiok-{?, Galen. 51 r. Cf. ji^jLcol. 648. )^m. N t ;? > ftaXtoTo, maxime, praecipue, praesertim, .}i^\i^%S .ot 
j^\j ^ji\ Hunt. clxx. Usitatius |k^.jn«^.:)o, q.v. 
yOift.\)i?«) is qui .Ci9i.\», q.v. 

^\x (sic BH.) Moloch, Gr. MoXdx, Heb. ^^b, nom. idoli, Hex. 
4 B«g. xxiii. 10. Malim ^)oo vel .f^]J». 

^][S).4n luXavia, nigritude, jLo^aao^ .«, BA. 

ycV.tSJl'o lie\dv6iop, m. me^an^Atum, nigella sativa berba, ,«V«\fvi 
|"-~^- woio^t?, Galen. 50 r. 

x>a^)i.v> exstat ap. Sanct.Vit. sc. ^ )V- "^i -7 ^ ^(^ )oo« — '^a 
>.n\|v> |l9£^, 42 v; it. u n^ li j o >.«ftZj ^ )oet a-Ja; yOM, ib. 43 V. 

)k:o|ije Mammaea mater Alexandri imper. Rom., BHChr. 60, B. 0. 
ii. 318; quae )]l:«).^, Dion. •a&A. 8, 10; it. >.v<v>, ib. ^. 11; it. 
Mammas nom. sancti, aedificabant UoUe >«tv»N )l»i», BHChr. 67; 
Dawk. XXXV ; \^\:ao -tao, BA; qui etlam j»Ulb)Li, BHChr. Eccl. 
495. 16. Dicit K. ^1 .\ie>\j)D )t:Lo*)? jjjla >->.(r>i it.xsoo .joUD\Jis 
\Jols .ttUeta ^?. Quum fern, est, de Mammaea forte loquitur 

.fio)JiLa^ojo0 liffi^pdvac, 2 Tim. iv. 13, )^.«jeu j&<>a,a.^a.3 .foaV^oS 
U»l ]^^o* \^i^ )fe..*..tfi m *>o .fisUi'^aLaoli^, BA. Edidit Wh. in 
YHh. .£o|j!<>j&33ooo, et in Fesh. exstat ]l-.^o [oiO. Cf. col. 1827. 

.£DauJ>otJo)>.ao Mamertinus consul Rom. A.C. 362, Athan. Ep. 10. 5. 

jJasjjiB Mam,un filius Aharonis Arraschld, BHChr. 139, et ipse 
chalipha, 144, 206, BHChr. Eccl. 357. 18, § ii. 179, B.O. ii. 347; 
.oj«)k:«, Ar. ^^^\^^, Hunt. dxl. 96 v. 

IJclmIjo cf. Ij otivi . 
h - Y«}*~, ..</></< chdidonium majus herba, .{;wOoj.^> , . ; - v> •»<< 
loio SiZs o»A»ci9 wJx», BA, sc. sub yO^OM^otd, q.v. col. 1683, ubi 
etiam exhibet B B. . )j£, Heb. |ND, Pih. |K0 noluit, fut. Xitij,fastidivit, it. impers. lboi|L.:«, 
Asa), taeduit, piguit ; cum a abhorruii, oMt't-'i'fta uu>£l) ']^|l:o, Job. 
vi 7 ; >oo»3 uukftj 1^)^:0, Zach. xi. 8 ; u*aj loU>s yOoxJi a , Kal-w-Dim. 
736/ usitatius impers. cum ^ pers. ^o»3 ©►ii 'l^Uo, i Sam. xxv. 14 ; 
Ps. xcv. tit. ; oilciuoasas -iL ylij; JJ ne taedeat te . . ., Prov. iii. 1 1 ; 
ap. Hex. . qd)jmL JI ixi) oKvf)<nrrt, Jud. xviii. 9 ; Luc. xviii. i, Act. ix. 38 ; 
. vT )j)^i \i ovK iyKaxovfuv, non toedet nos, 2 Cor. iv. 1,16, Gal. vi. 9 ; it. 
^i5^ J-il^ Jj, ih. ; Eph. iii. 13, Phil. iii. i, 2 Thes. iii. 13, Hebr. iii. 10 ; it. 
cum / transposita yciaik. ^|L JU ;i^ ita/xijr*, ib. xii. 3 ; nota etiam quod 
ap. Nov. Test. Ail pro AiL passim editum est; yOo»^ UUo looi J) ^17 
iyKOKtiv, Luc. xviii. I Curet. ; ^ ylLaol )l fih fyKOKmiuv, Clem. Cor. .aJk.. 
18; jlaj.:>o«^.Aa» )fo».» tf^ »iil ^ ne te taedeat obediendi, S. Abrali. 
Vit 4 v; '♦.aajcl? ^ U^i^ te piget avdire, Act. Mart. ii. 132, 
rescribe ^ |J)>jo; e»ii l^)j2>, ib. ii. 381; Amir. 364, 463, Athan. 
Ep. <^. 18, BHChr. 406, 411; \s>lo ^ IblLI^ kJU» r^onachos 
belli taedebat, ih. 529 '< BHChr. Eccl. 617. 12, 643. 23, § ii. 319; "b-jlLsD 
l^iA^aA .^p>N ma/riani eo» pertaesum, est, ib. 393; B.O. i. 213, 324, 431 ') «^ )^Uo JI we non pigebit, Clem. Rom. Rec. 31. 6; ib. 6a. 34, 
Doc. Syr. c»i>. 17, Ephr. i. 498, ii. 414, iii. 391, 617, Eus. Theoph. iL 
50. 30, 33. V. 34. 17, Jac. Sar. 290. 4; ^ ^{L JJ, Off. Mar. Ju». 6; 
loot o»^ l^lbSO JI eum non taedebat, Sanct.Vit. 102 v. Pro . - 1 -,y y ^^jc} 
rescribe ^u*|oof qnum desidiafruuntttr, Athan. Ep. 0!:^.. 18. Ap.lexx. 
\jLJ3 V vcxa:^. ^U JI, BA; it.^. V .^^^, "i .0^ JJU JI, ib.; 
it. UU )lai-U ^ yCAi^o ^ UU) .^, ib.; it. .o.ll,. yj^ JjJU 
li^;*^, ib.; it. oil. .^ys^ o>-L, BB; it. y,/ .^oo»» o^ Vj)j» 
|,.«^.(.^ii* .oZa» i»,ib.;^,«^ V .^ jJjoo J|, ib.; datetiam yU)|l 
ut ap. Gal. vi. 9, cum interpr. ^sr^ ; it. . .j''" . ipo^a w^i. fcojji 
j»4-i-« «— AXi:^-.! .|»4J-« k_Ajl .-^jl.^^ .,.41.., Hunt, clxx ; it. .Aab .A» 

. . . «3»?'.^w.^u4 .^r.5, .ii'^u ^ .^^l\^'.^}^ 

ia^ ]Ut^^uxk^ Jjot? 'i.?© .jAij .v:ui»j -i^Jj-iJ -y*^ -Jjo .J«j 
^Jl:S) y.?.Uk«^L [1. )ao,*a.3] l»o.y> k-Unj J-l*-)^ U>cu» 
^ ^UL JI . . . 00, ]!;:> :k, K. 

Ethpe. ^1^1/', K., vix exstat. 

Aph. yp»r «ocors fuit, in socordiam incidit, neglexit, torpuit, JI 
yl»l M7 oKJ^oTJs, Num. xxii. 16 Hex.; fi^ itpo<rox6lajis. Sir. vi. 25 Hex.; 
/i^ cmoKanjit, Chryst. vii. 20 A; f»ij o/twj. Sir. vii. 35 Pesh.; .<u)imL II 
Iii) oKvriaTjTc, Hex. Jud. xviii. 9 ; oKvt'iv etiam Judith xii. [13] sec. Mas.; 
}j( x| :y»v> JJ oiiK ujxfXijo-a), 2 Pet. i. 12 ; ovk oKini<ra>, Eus. Hist. Eccl. iii. 
39; y)-**' JI oi'K aTTaKvrjae, ib. ii. 23, iii. 18. 30; loot ^|i:A.ae &Kvei, ib. 
iii. 6 ex Josepho ; ^i.o|oa.ao oKinjporepov StaKtia-ofuda, Chryst. vii. 27 B ; 
^t«jj v« V JI OVK (KKaKovfifv, 2 Cor. iv. I VHh. ; Joo/' JI pigritia non 
obtorpuit, S. Abrah. Vit. 1 1 1; ; Act. Mart. ii. 1 6 1 , 1 63, Athan. Ep. Jb. 6, 
^. 16, BHCand. 48 v; per metath. ^aojl Jlj, C.B.M. (Wr.) 841 a; 
^|l>, ib. 1048 a; JcaL JI? ne in socordiam incidas, rescribe .)>:»ir Jlj, 
B.O. i. 464, C.B.V. 138; ^iuj«t» Jlo ^latoo ,^?, Caus. Cans, nor/ 
^1^ JI, ib. 128 V, Ephr. iii. 373 C; ...?-©• laiiK y|k:A^ ^, Cyr. 117. 
24 ; . . . f yjoo/, ib. 220. 28 ; oKvttv, ib. 234. 2 ; \jI AaLvs KaroKvfiaio, Cyr. 
de Incar. ed. Pus. vii. 117; ou^i', Cyr. contr. Jul. ed. Nestle, 61.3; Jlf 
1.1 1 ■^■". .auolbj, rescribe .ojjsjJ, ne in socordiam incidant, Ephr. i. 
269 B; GkO^fo ojjctf^, ib. iii. 32 C; )»o''.->'^ ajjoo/*, rescribe aj]^!', 
lassati stint poUinctores, ih. 331 E; |^J1 Jla/'^)^ ]^, ib. 672A; jul II 
^]j, Jac. Sar. 26. 1 1 ; ytsa.» JI? Jodik^, ib. 105 v; auo/ Jl,rectiu8 aj)j«^, 
non recusaverunt, Jo. Eph. 259. 10, et sic |l*.<;.3 r* '^*" (J" oxas/ JI, 
Jos. Styl. 31. 5, sed proculdubio legend. Ojso/; Ja>lboo ^|wj; oett} si 
segnis et ignavusfiat miles in militia, Sev. Rhet. 74 v; part, f , ej? ''^».j 
Jj^ojsojk? )l^>i^»l |ll:«J.:o Jootl ne taedio afficiatur, ib. 82 r. Ap. lexx. 
kJ)jc^'.Uj|j£>r.l^^/' iJ'Jk^r JI .yU^r, BA; it. |I.ca.)>» ^ vJ'^^ 
J«j|j JXj^ J^liCxj, Hunt, clxx ; it. .o»^ IS..^ olam JIcluI^^o ^ 0"^^' 
ylviv> yloo/'Usot .^ li,^ oloojo aS.)^ .'^J>.»/''.wai/''.^I^l('*.o« 
.jJXllj iJil5:j!j ilHl ^^ J.. .J.*.* .J\y .J-J^ .yliii;, K., laudans 
2 Pet. i. 12 ; it. |oM«a^ voXttl? vM^'*' ^- -^(^(^i^ >^^^ JJ^ ^*? ^^(' 

.rsSJ .Zas josiMO. Perperam, cf. ^/*, P- 231, ubi Aph. ^^oi. 

|lL)ljo socors, negligens, segnis, piger, |iJ|j» JI ovk iKtnjpoi, VHh. 
Rom. xii. 11; )a.*l:^ JI ovk oKvrjpos, ib. Phil. iii. i; Ui^aLseo j. t .J.» 
vadpos Koi itapeifuvos, segnis et remissus, Clem. Cor. a.a. i8; )jJ>lw» 
oKPTjpoi, Rel. Jur. o. 11, oKvoCvrts, Lagarde ; f U<|oe pigra, BHCand. 
57 v; Cyr. 183. 12, Ephr. i. 538, ii. 244, iii. 253, Jo. Eph. 2. ir; 
jL-AJo j>jJi|oo, Hunt, ccxlvii. 2 r; jLiJ^JLaoo JLa!*., Laud, cxxiii. 292 v. 
Ap. lexx. J^^^j J-,LSCil (jiL-Xll jo^joe, BA; it.^ J-XBB; 
it. Jjlll JUCJI J,\yX\ ^)LJ:}\ \LUi>, Hunt, clxx; it. .)i:)li .|J-)j& 

.\^ .iiLL- :ui? .5, .iLVx.)i ^ ocji^ci* .ifcOiu .)fc:iru& 

jLoluIki f. pigritia, segnilies, soeordia, negligentia, JLouJ^ JIf 
a6Kva>s, Clem. Cor. oa. 16; aoKvos, Eus. Hist. Eccl. v. 1.7; JIclx^Lm 
oKvos, Cyr. 153. 21; ib. 179. 28, 180. 7, 301. 14, S. Abrah. Vit. 12 r; 
languor, tor2)0r, Act. Mart. ii. 38 1 ; Jiaesitatio, An. Syr. 59. 30 ; pigritia, 
ib. 180. 21, Athan. Ep. 0^.17, B.O. i. 436, ii. 47, iii. i. 333, 466 ; deli- 
quium animi, ib. i. 2 1 3 a 7 a f. ; jLouloo JI gnavitas, strenuitas, C. B. M. 
("Wr.) 769 a; ib.iiooa, C. B.V. ii.500; fc^ooi ]loXt\.:iB^ pigrior redditita 
sum, Clem. Rom. Rec. et. 7 ; lassiludo, Doc. Syr. ^. 9, ckO. 17, Xe. paen., 
Kal-w-Dim. (Wr.) 49. 18; ctulio JI? gnaviter, Ebed J. 263; Ephr. ', 
339. 391.465.528, ii. 319, 336, iii. 253; )».x>a^ \. ^„\ .j Jt^XaaU. ^ 

II X 2 19.91 rdlr^sa ius - ^rtH^rdsa •:• rdSkj^aji^ r^r^Lisa _ r^xxn^^K' r^risn •:• 1992 ILouUoo, Jac. SaF. 76 v; Off. Mar. ys. i. It. jlfii .v>? llaoao, pro 
)l&i^|k^;, onus mohstum, C.B.M. (Wr.) 605 b. Ap. lexx. )lQa_)kaD 
J-i^^. cu-l» JIf .U^lj JiljCjlj iJMlj J-J^l, BA; it. jl'citiU 
J-i .iJiU, BB; it. iJiL5Cjl. ^1^1. ijm J-JiJl \i<^\^. Hunt. 

.)t.n r I -I .» .o) JLol^^Joo clxx ; it. .J^.JJI Jlo*! '°ijj& .jlcuL^oootje 
-uL .^^y .^\y .il'HS .iJiL. .iJLj; K. 

^>la^|oe lente, tarde, segniter, ai^uccSpoir, Cyr. 179. 23, coutr. Jul. 
ed. Nestle, 49. 4; Is. Ant. ii. 138. 7. 

IV-fkao i. q. llcLUJ.^, SC. JIolO; LoX; ]&o).M oKvot npbt iyvtiav, 

Clem. Rom. Bee. 144. 21. ^U, liU>, it. Ui, Chald. ISO, WKO, et NJO, Pera. ^^L., uL., pi. ^^U, 
emph. \jUi», m. supellex, utensile, instrumentum, quidcunque aliquis 
gerit vel utitur, of. Heb. v3, et Gr. imtvos, i) supellex quaevis, Hoi 
I co^ f |j|c>oo joo)??, de ornamentis et mundo mulierum, Gen. xxiv. 
53; xxxi. 37, xlv. 20, Num. iv. 32, xxxi. 50; ), A\} lijlio res 
arttficiose /aetae, jocalia, ib. 51 ; )I)i3?o )uftw; \jUii res quaecunque 
ex aere velferrofahricatae, Josh. vi. 18, i Reg. vi. 7 ; impedimenta, sar- 
citvae, I Sam. xxv. 13, xxx. 24, Jes. x. 28, xxx. 24; J^ImNo*?!? lujlii, 
de instrumentis quibus in templo pro divino cultu utebantur, i Par. ix. 
28 ; ib. 29 ; \ \' \% -i < iJjjo id., ib. xv. i, 2 ; Jer. xlix. 29 ; ll^l«^^ Ij)L» 
quaecunque seeum in capiivitatem ducunt, Ez. xii. 3, 4, 7 ; ^oUjJ.:^ 
supellex ecclesiarum, B.O. iii. i. 273 ; impedimenta, Angl. baggage, Jo. 
Eph. 225. 25, 226. 5; UUo supellex domus, App. BHChr, 29. 3, Syr- 
Rom. Rechtsb. 16. 2) instrumentum, ^ZJjoo arma ^ua, de instrumentis 
venandi, Gen. xxvii. 3 ; arma, i Sam, xxii. 10, i Par. x. 9 ; llcui.^ j )jlao 
instrumentvm erroris, Hom. de Mace. imAA. 5 ; woiajiJL:ab ^^a*. armiger 
ejus, Jud. ix. 54 ; )J)li 4^ id., BHChr. 490 ; ^o<HSf hlfOI ycwoi UUo 
JLom> wO« ^ ■■ S ii retia quibus saUus circum^eptus erat. Act. Mart, 
i. 79 ; B.O. i. 127, 128, iii. i. 91, C.B.V. ii. 486; oolapi. )j)ji>, Ephr. 
ii. 3 ; instrummla chirurgi, ib. iii. 186 ; mundus ),->'v Joi woio]b>..(')j|bo 
Jo»^i?i Eus. Theoph. i. 28. 6 ; opjoo instrumentum, nautae, navigium, 
ib. iii. 40. 56; implementum, de ligone, Geop. 12. so. 3) vestis, 
vestitus. Gen. xxvii. 15, 27; Lev. vi. 11, xiv. 8, 9, Num. viii. 7, 21, 
Deut. xxii. 5; \j\^ vestis militaris, paludamentum, i Sam. xvii. 
38, 39; il>. xxvii. 9, 2 Sam. iii. 31, xii. 20, 2 Reg. xxiii. 7 ; \j]J> ^ 
eustos vestium, ib. xxii. 14, 2 Par. xxxiv. 22 ; Jes. xxviii. 20, Ez. xiii. 
21, xliv. 19; JJfciaj JJli vestes lineae, ib. 17; JLaiL? )j)je laneae, ib.; 
Ijj JjJjf ««»'«» sordidae, Zach. iii. 3, 4, BHChr. 165, Ephr. iii. 238, 
ed. Ov. 203. 10; Jlalj UaooI \tUi>, Act. Mart. i. 25; Ucxa^ <^)Ji>, 
ib. ii. 275; An. Syr. 97. 4, 5, Anecd. Syr. i. App. 11, BHChr. 21, 
165, 212, 223, 490; U^^i IjUoa )^%» ephippia e pannis pretiosis, 
ib. 215; BHChr. Eccl. § ii. 15, B.O. i. 32, 119, ii. cxxxv, cxxxvi, 
cxxxvii, iii. i. 88, C.B.V. iii. 164 ; diaconus h)-^ ^ — vestes exuit 
baptizandi, Joh. Dareusis ap. Abrah. Ecchel. Eutych. Vind. i. 163; )lj|L» 
Jlojovs? vestes sacerdotales. Cod. Oub. cclxvii. i ; )jjj» vestes quas 
secum mulier fert quum uxor fiat, Syr-Rom. Rechtsb. 34 ; Hjoaa ^)^ 
pannifunehres, ib. 51. 4) vas. Lev. xi. 32, 34 ; \su^^ ^ '^ vas ex 
pelle eonfectum, ib. xiii. 57; ^)ji> vasa nostra, i Sam. ix. 7 ; i Reg. 
vii. 40, 45, 2 Reg. xii 13; \jiJp pocula, Esth. i. 7; Ps. xxxi. 12, Koh. 
X. I, Jes. Ixv. 4, Jer. xviii. 4 ; wJi)i vasa mea, Joel. iii. 5; membra 
martyris 0^19 Hjo ^^o, sc. in area. Act. Mart. i. 256 ; ^jjSa, Aphr. 
Uo. 12; B.O. i. 74, 298, ii. 50, 87, 283; corpus Christi i^Ua 
)^— . JK^aof reeeptaeulum, vas, in quo itierat verbum vivum, Eus. 
Theoph. iii. 61. 63, et cf. iv. i. 3; )v^, \j\^, ib. iv. 2. 5; bU 
o^!* r*^ *"** "''^^'^ <^ngusto, Geop. 59. 25. Metaph. )Jk^o»j )J)i 
vrae divinae obnoxii, Rom. ix. 22, sed instrumenta irae, armis quibus 
utitur Deus iratus, Ps. vii. 13; laa-Jf )JU misericordiae participes, 
Rom. ix. 23 ; et cf. Act. ix. 15, i Thes. iv. 4, 2 Tim. ii. 21, i Pet. iii. 7; 
U^? «o.i>bo, Aphr. Jj. 4; )j^»|J JJJJ,, de haeretico, B.O. i. 298, 
ii. 50 not. ; iJ;^IJc JlA-j; )JU, ib. iii. ii. 456 ; )l'^-^, UU, Ephr. iii. 
248.^ Contract, legitur Ui>, Kal-w-Dim. (Wr.) 33. 22 ; wcoii pro 
«o.a:U» supellex ejus, Ephr. ed. Ov. 127. 3; it. Hex. Sir. xxxvi. 5. 
IJU> ^-s vide sub 1^ col 488, et adde Ephr. ii. 59 D. 
Apud Hex. et al. ^Us ipuino,, Jud. xvii. 10, 4 Reg. ii. 12, v. 7, 
xix. I, xxii. 19, Job. xiii. 28, xxiv. 7, Prov. xxv. 20, Jes. iv. i, Joel! 
ii. 13, Zach. iii. 4, g, at passim; .ViV, 4 Reg. xxv. 14, sed forte pro 
P^jaii. legend. ^Ui^; i,xdT«,.-, Mat. ix. 21, xxi. 8, xxvi. 65, Marc. V. 30, xi. 7, XV. 20, etc.. Mat. v. 40 VHh., Hoffm. Herm. 32. 20, 21 ; 
a-Ktios, Jud. xviii. ri, 4 Reg. xii. 13, xxv. 14; jo*)? Hoio o-kcvos, ib. 
xi. 8, 1 1 ; vfjib; Jl^wkS 6 oocot twv aKtiav, ib. XX. 13; Jltojas^L? JLiLao 
cTKtOor 6aviuuTT6v, de sole, Sir. xliii. 2; ]hs..ij*.ao; jj^o <r/ceSos irapt/j^oKav, 
de luna, ib. 8 ; Mat. xii. 29, Marc. iii. 27, xi. 16, Luc. viii. 16, xvii. 31, 
Joh. xix. 29, Act. ix. 15, x. 11, 16, xi. 5, Rom. ix. 21 sqq., 2 Cor. 
iv. 7, etc.; de corpore humano, i Thes. iv. 4, i Pet. iii. 7 ; ^kso o-xfwj, W^ ( I K.; Jl^vsJAJkl; 1^)00 TO a-Kfv^ Trjg "Ktirovpyias, implementa 
quibus in divinis officiis utuntur, Hebr. ix. 21, cf. i Reg. vii. 45; 
)fc>-'^'^^t^? MX VI *» <Vi T&v vaKtvaiv irKtvaiv, Galen. 27 r; lirria, Jes. 
xxxiii. 23; ayyoi, Ez. iv. 9; ayyeiov, Jes. XXX. 14; pi. dyyeia, Gen. 

xliii. 10, Mat. xiii, 48, xxv. 4; )k*.^a^)? )b)L» ayyelov iifXoCi', Geop. 
86. 6; t i n 's aa ujjoo ipyaXita, Ex. xxvii. 19; ),^ v wjUd ia?., ib, 
xxxix. 32 ined.; Jujkab i>ar4or/i<5r, Ex. xxi. 10, Tetr. Dan. iii. 21; 
yOoM-'J.so aJ dirapTiai air&v, impedimenta eorum, Judith vii. 18 Pesh. ; 
^M^^f Jjlao KapyjfdKri iXaiov, ib. x. 5 ; |u«. uoUo ra ^avaviomjpia, 
4 Mace. viii. 1 1 ; Jfc»*-i», w^Slso )Lj),ao dpSpt/iffoXa Spyava, ib. x. 5 ; opyava 
etiam Eus. Hist. Eccl. iv. 15. 23, v. i. 47, et cf. yai.<^io(' col. 91; 
wotouo o-wXdyx"" (ejus), Hex. Sir. xxxvi. 5 ; vide )a^wJ)c«; tV^iit, 
Jac. ii. 2, 3; Kepdfuov, Marc. xiv. 13; \lLj wJ)ci x<»^»"'«> Marc. vii. 4; 
Hi dwoyemr, tahulatum, granarium, )ujk^L> o~'>^N .aj» )>^->^, 
Geop. 10. 10; it. JjUc niBi/iVos, ib. 29; i^-ok jjjoA nipl^Xrifm a/UKpo- 
npfjtes, Cyr. de Incar. ed. Pusey, vii. 109, 

Adde 

Ua.^/ LiU» vas Atticum, Kparrip ' h.TriK6s, ^y^, BA; it. \j\^ 
^ Ufiicio o^ ^aAls.ao a.00. .uoojL^/'iliLi^lj ! ■ " " ^ j/ 

j.*j .lis 0»i^ ^fcbo .UsfO l^vukJO o»3 ^OOJf? .yO^JiA^lbo "^w^Ott/ 

tjft--ajiJ, ib.; quibus in verbis u»aja*^/ forte sit ('c/>aTi7p) tVinjio-or. 
Est autem ^ ^ . <i ,.. L^ ornithogalum herba, cf. coll. 1275, 1382, cujus a 
foliis fiunt vasa, quibus Curdi oleum et mel suum reponunt. 

\^^\} ij)jo armamenta navis, ^ crKtvlj tov irXoiov, Act. xxvii. 19; 
A : . B ... 11 CjLjI, Lex. AdL 

llli?' ISU) instrumenta quibus utuntwr medici, '"..J, xJf, BA : 

it O^t ijT, K. 

lo^k '^^ viscera, exta, wo^uJlco viscera mea, Tetr. Dan. x. 16 
not. a; oia^uJl», Act. Mart. ii. 204 ; BHCand.sow, Doc.Syr. Xj. i, 
Jo. Eph. 109. 25. Ap. lexx. ij/lj Jl^Jlj xS3\ j^j .'Lt^t] 1^4, J)oj> 
.j^h ^^xJl i*L" 'l^Vl ^^ '^ M J^- Ul^>j ..^Ij ^^UJJCli, 
loil M^ cr» J^^^ •i^Ljj-Jb aUJiJ, BA; it. ^^ .«L^^1 )^ JJji 
_^j .oii» w»o ^;^,^ ..s.^ .ij^lj ^JjUIj ^^LLjXIIj jU^Jl^ aj5| 
»*-l eUjSj .ii^L) ^jaJI i*L»>» *L-i^l j^ j^ o j^ari ^^l5 L. JS' 
[cod. H. laiil] kil ^Jj^ j^ J-S-2-. Ol-i^JL), BB; paene eadem 
Hunt, clxx, et K. Plura videas sub )q4,co1. 666. 

Ll^tJo ZjU^ supellex altaris. Num. xiii. 3; paramenia altarit, 
BHChr. Eccl. § u. 281, B.O. ii. 445, iii. i. 145, 151. 

M*T Jlijdb armn bellica, 2 Par. xviii, 29. 

Jk^ailvi )j|jo vestes acupictae, variegatae, Sjps-. ijijjju sjLSl, K.; 
rectius masc. iJi^iL., cjLJ )iai5.jL» \j\iis, Lex. Eibl. Ind. 

)iio)t UUo instrumentum musicum, Jes. xxii. 24; pi. jljij wJ)l», 
Amos vi. 5, Tetr. Dan. iv. 4 (Gr. povaiKd, cap. iii, 4), BHChr, 77, 
169, Cyr. 30. 4; «UiJl ilT, Lex. Adl. 

ULil Jjjjo «a«a spermatica, testieuli, BHCand. 63 r; j y^v^ 
W») koUbj )J:^^, Bod. Or. cdlxvii. 159 »; Caus. Cans. 27 r. Ap 
lexx. ^^1 ijxjl, BA, K. 

)u&L UJL20 cadi, doZi'a, utres vini, BHChr. 417, 
Ilia? JJ)J> cithara, Heb. n>^33ri •'i)3, Jes. xxii, 24, 
y^iL CHUSa viscera, intestina, BHCand. 59 v. 
Ji ftmov ) hho instrumentum mu^sicum, Eus. Theoph. iii. 39. 55, 
et cf. ib. 51 ; it. jl.o»finmovi? Ul^ id., ib. 78. 5. 

'*^' H'^ instrumenta quibus utitur faber lignarius, Doc. Syr, 
U. 3; it-jLi^l ibl .i,V^' ijT Jlo'4^ JJU, Hunt. clxx. 

t^^a^ ^\jSa vas duplicatum, U! 'llt^l ^1 Jyl fit-iy^ JJj^ 1993 rrt^LJKlio _ iV'ux&.i r^pdia •!• ja«>P«lso _ t<H*r<larsl=>3 1994 t-icLdl 'U'^l _^, BB. 

)i«Sj ^Jjo vasa fictilia, 2 Sam. xvii. 28, Ps. ii. 9. Ap. lexx. 
j\j^^ i^T Ills JlJU, BA, BB, K.; addit iljl .iS\, Hunt, clxx; 
it. >_i^ J\^\, Ibn S. Thes. § 14. 

KC» MVi JJlio w«<es scistae, attritae, iali... icjJii-. Ij^kL* sjLj, 
BA;^ it. ic^Jtiil c^Uill, Hunt, clxx; it. iiJUL. IxIl. v^UJ, K.; 
it. ^oaj, ^yu, L^y .[:i>,Lio V>\^, Lex. Adl. ; it. ijyL. ljLJ, Lex. 
Bibl. Ind. 

]V^]b>5U0 Jjlab WM«es variegatae, diver sis colorihus tinctae, i^LJ 
j^iy^l ii.Vv. ^ , k. Malim )5lsLi. 

jbJbfGkO JLi)bao utensilia sanctuarii, Num. xviii. 3, i Reg. viii. 4; 
vosa sacra, eucharistiea, BHChr. 155, 495, Dion. Jlw. 2. 

Ja*0 »Ij)>Jo instrumenta bellica, arma, Deut. i. 41, I Sam. viii. 12, 
KoL ix. 8; o-«w) iroXr/uxd, I Mace, iii, 3; BHChr. 261, 496, Ephr. 
i. 346 C; J^t«» JJjjo id., Cyr. 69. 19. 

K*^*e UUf a-ieeirj ToXc/itxa, a77?ia, Hex. Jud. xviii. 11, Pesh. wJi^ 
IaIo; it. ib. 16, 17. 

)»J» wvrc vasa quibus insunt panis et vinum jpro sacra coena, 
Jos. Styl. 21. 18. 

'^^ "^ Ijwo ""sso pretiosa, curiosa, optahilia, 2 Par. xxxii. 27, 
Ephr. i. 560; jfcl^ tj\Jb id., 2 Par. xxxvi. 10; Jki^? jJJji, ib. 19, 
H08. xiii. 15. Ap. lexx. cogitationes, quibus scilicet cupido excitatur, 
^xAJI .j>:k*.cu. .oZfie is ^} )k^ ^)ji>, BB, Hunt. clxx. 

)]^.AdiU0 Mjjbio instrumenta quae ad currus pertinent, 1 Sam. 
viii. 12. 

IL'oiLi); |j)^ perapos<oraK»,=lLaojl, i Sam. xvii. 40. 

ll^LLajkL Cj\jS» instrumenta musica, sc. quibus Deum laudabant, 
I Par. XV. 16, xvi. 42, 2 Par. xxxiv. 12. 

jl^laJA*.!.; IjJjo utensilia, i E«g. vii. 45 ; de sacris iu templo 
vasibus, )t.«v^«l u^)^) Dion. ckM. 12; JAxDa.Xw3> jl^sjkjAjkl; ]j\^ 
instrumenta philosophica, sc. quibus utuntur mathematici, Eus. Theoph. 
i. 3. 10. 

Ap. lexx. i^^l, v^LjJI JjU :^Ji -Uj j^ .ilT.'Isl UU., BA; 
j,4jLJ ^^ uir*^ yCLBjxiw yOodJji, ib. ; it. BS. ap. BB, praeter 
^JJPtiJ|, male; it. i^y .._i^ .«Uj .'lil UJjo )ji«|o ."Ul UU), BB; 
it. i^ji .'\j\, Hunt, clxx; it. faN..".»'y )l^*^^fo ]LoacD |-"^ \j\ji» .\j[:i> 
"^J^ 'VaJ k^U .oiJfc^ A-Aj? |ba«,} )fc.AflDolo ■~ ~"'\ y^l 

J^Uj L.J, K. 

JkSO, luUo Hier. m. i) vestis, vesdmentum, A», Job. xix. 2 ; 
emph. y^o^lujkao, Mat. ix. 16; )u)cio ib. 20, Luc. viii. 27, Job. 
xix. 5; it. Uac, Mat. ix. 20; cum a£F. o»i|c», ib. 21, Marc. v. 27, Luc. 
viii. 44, xxii. 36 ; it. oi.v), Mat. xxiv. 18 ; y^Uo v. mea, Marc. v. 30 ; 
pi. ^joe, Mat. xi. 8, Luc. vii. 25, xxiv. 5, 1 2 ; emph. jbu]Lx>, ib. vii, 25 ; 
male UlJiao, Mat. xi. 8; wJLiijoo vestes meae. Mat. xxvii. 35, p. 381, sed 
wujkM, ib., p. 395, Marc. v. 30; wotujoo v. ejus, Mat. xxvii. 31, p. 377, 
sed -ajjoo, ib. p. 395 ; it. ib. 35, xvii. 2, Job. xiii. 4, Marc. v. 28, xv. 24, 
Bed cu)oo, ib. p. 379; it. ai)>^, Luc. xxiii. 34; it. ttoxso. Job. xiii. 12, 
p. 321, sed wojjcao, ib. p. 325; .oowl'^n vestes suae, Mat. xxi. 7, 8, 
xxiii. 5. 2) .)c0 vas. Job. xix. 29; )>j)oo, Luc. viii. 16; .oo»«.f]Lao 
vasa eorum. Mat. xiii. 48. Adde ^JLukao, compos, ex w.)).^ et Lx^>, 
arma bellica, Job. xviii. 3. 

jJlcib Neo-Syr. m. vas, paropsis, Stod. Voc, Or. 154, Nold. Gr. 121. 

)jjta» Mennas, nom. prop, abbatis, C.B.M.(Wr.) 710 a; patriarchae 
Constantinopolitani, ib. 798 a; martyris, C.B.V. ii. 508, Anecd. Syr. 
ii. 116. 24; it. \j\^ nom. mulieris, C.B.M. (Wr.) 473 a. 

]\*\Ja m. sec. Ass. stannum, emit IIjIlSo; \^a calices stanneos, B.O. 
ii. 226. Confert Lorsb. Archiv. ii. 293 sqq. Pers. Li*-, vit'^jm, cry- 
slallum. Lex. VuUers ; " a goblet, glass, decanter," Lex. Johnsou ; unde 
recte coUigit l)J|ca> esse vitrum, et reddeud, calices vitreos. It^ljUo Minais insula, cujus epus in concilio Ephes. secundo fuit 
aiB nv» ,. .j o>, Syn. ii. Eph. 11. 18. Li Wiltsch. K. Handbuch non 
exstat. 

^libc Mai'aiji', Mandhem, nom. toC o-uiTpo'^ou Herodis tetrarchae, 
Act. xiii, I VHh., qui 'VIlLc, ib. Pesh. 

Ua^MWao, it. ^.a.'^Qaj)l», vide sub UiauXaaiXao. 

«ma))jbD Manasses, Mat. i. 10 VHh. ed Wh., in aliis codd. ut ap 
Pesh. ULo. 

yCu)^)o£> rota, JI-^jm^.S, BB. Reapse est nayyavov macUna, sed 
de rotis quarum ope irrigantur arva intelligit B B. 

L.o»jJ-aD fuivbirj, iiavhvas, vestis quam gerit miles, \ "^-'S 
il:::^^;, BA. Malim HiLsf rusticus. 

\i*j\Jo iMvdpa, septum, JkL^cowi .)is^« .S .owo t» .^^ 
^.si\ ^^\ ^j* .j^a., BB; it. )^.,^as .m [rescribe )»}j)jo] U^U» 
jlN,«^a3»^, BA. 

)*«4jfj)j«, aSB|»Q^ifjU», a»Ujci5%^»fjb6, it. ^|»a^|»»jio v.avhpa-^6- 
pas,atropa mandragora, nom. plantae, .Jll jJo^^jUs .u»)>-»q,^^),^ 
j^j^.,BA; it. ^\jji\jXiL, .J .j-j^j ^ .UoU: ^i .^Z, BB, 

'***^i«^»}JW^ iiavSpayopirtjs SC olvos, vinum Cum cortice radicis 
mandragorae conditwm, cf. ■■vt.^ .^.^ -{{-,■, )^ .moio/ col. 73. 

'^ojUo Manuel, Emmanuel, nom. virorum, Dawk, xxxv, lix. 

•flDGLf^ nom. epi Ephesi, reapse Memnon, Anecd. Syr. i. App. 21 ; 
it. Ui^ao ^Qt»)jo oo) "Menes rex," BHChr. 13. ult. Jubet Berust. 
rescribere iAOjJL:»oot. 

■.OBO^adaikao vide infra tcea^jSckUo, 

^-ibo i. q. )^_oCLao moneta, signaculwm pecuniae impressum, 
e^Uao ot^icx^. Is. Ant. i. 134. 8 a f, Cf. ^-jcuc. 

^oU^loo Amantius consul. Rom. anno post C. 345, Athan. Ep. 
5, 5 a f., rectius u»o)u^lkac(', ib. J^. 15. 

.aoa^Ios Mantias, nom. medici, Galen. 7 r, idem ta>ojL^i^, 
ib. V. 

>ea»^\io male pro >aau^a.joo Maeotis, .ttu^JL^; )^.vdi, BHChr. 
95. 6 a f. Cf. ifiOA^ioJc col. 2029. 

w^Jl:^ Manes, it. V- i^^loo Manetis asseclae, vide sub y/jJo. It. 
wjj.^ yifvva, Menna e majoribus Cbristi, Luc. iii. 31. 

JJjIoo ftavla, insania, rabies, i-^o^ )u»li -^^y^ .Hcui*, .5 

^jJLa. t_Ji>-!l, BA; it. JlcuiA. .oZ^B ^..30 usoXod ^(o .|o«-^ UjJ^ 
)Lo*;^o, BB; it. ^^yJS [J]^, Ibn S. Thes. § 10; it. ,^^y^. Lex. 
Adl. Consentiunt Hunt, clxx, K., sed scribunt jJoJctb. Dat etiam 
JL)),jo fiaviaKos, amens, insanus, K. sub i^o^ji. 

.ttls^).^ fifjviyytc, membranae cerebri, Ju«gl^ 00 ^li; .as)..^}.^, 
Galen. 62 1;. 

]l^«^a^)j» cogitationes vesanae, )Io;j^> jiaJLoM, BA. 
o>^|jo, Athan. Ep. 50. i, (^. 10, it. o>^.«xa», ib. )o. 5 Manes 
haereticus ; vide » r,v>. 

taafiin.iliap vide infra .ttCLO^cue. 

>flu|oo Mennas, nom. virorum, C. B.M. (Wr.) 710 b, 712 b. 

wbfia£D|L)).ao Manasses, Mat. i. 10 VHh., sed jmitei, ib. Pesh. 

yi:L|c« nom. pagi, qui ta:^)^ ^.^, q. v. col, 488, 

^I^Ilso fiavBvas, 1L^joo( ^-«aof ^lo|^3 mandyas s. stola noviti- 
orum, C.B.V. ii. 332. Cf. UowIlSo supra. 

\m\ji> i.q. {. fnv> , q.v.; sed |ux>Uo, U^Laejoc, ) 1*0*1 « flnlco, vide sub 
\atl coll. 288 sqq. 

|j)^|oo Messene urbs Achaiae epalis, Syn. ii. Eph. 294. 15. It. 
),/|kfio)o& Haxrevi, q.v. sub UbbUo col. 1995. 

yaSiUo)oo pars interior hepatis, xS^\ Ji^b, Honainus ap. BB; 

sed »»-t>Jl Jjfclj, Hunt. clxx. Forte sit ii(adf>aiov i. q. fifaimfiov 

mesenterium. 

)l)jo)jc f. libra, statera. Cans, Cans, 175 »; spec. Libra siguum 
Zodiaci, BHCarm. ed. Sceb. 143. 11, 144. 10. Apud BA, BB, et al. 
)]^Jj» i.q. HUoJO, q.v. 

«&«)>.» vide sub »'>mf. 

II Y 1995 Xuar^Lsn . coiOjaoKlsa •:• KliA^rdJsa - ooeuso.Tardjaa •:• 1996 oJcLa>)jc Mesue, nom. viri, BHChr. 170, B.O. ii. 271. 
JiQ^iaAottJ^^ lit(T<m6p<j>vpa, Hex. Jes. iii. 21, 24, sc. iucroiT6p(l)vpa 
[(vdvitara] vesHmenta purpureis clavis intexta. Ap. lexs. jloa »aSace)o£ 

U^} Uja .01 [codd. C. et M. j|^]oio!.od>)>»)kjo] n{)>:0Laa)k»lkj0, BB. 
Sed hoc potius est D)D niDiBT?, Josh. xi. 8. Dat tamen Lex. AdL 
jlalatcuosl^ vocetn corruptam ex jia..S$CLaGLaB)Lao, cum interpr. A*^ 
»lil stagnum, coadunatio aquarum, quae ad alteram vocem pertinet. 

i^l«:« Maseh, nom. viri, B.O. ii. 453 ; MidDloe i» jf^i^, BHChr. 
Eccl. § ii. 379. 

|Mx.g>)>ac asseclae viri coi nomini ^.ttjoo i» jLtia, BHChr. Eccl. 
§ ii. 385. 

|ka<>^.tt)>M, yA<,^jp).,aa, .aa<^.£Di:aD, . fi i . ^ . ^ fln|>vi, vide sub 
j.'l.j^mv, etc. 

■~""-^«"f~» rescribe >£oo.^2^.£e)<:o itdanyos, gen. vocis im<m^,fla- 
gellum, soutica, ^j.^ iij^ .t>^ .(sic) )t-^ ^^^ •> •oleo iA j^f, BB. 

i.ftii^nnUo MaoTp/jTTn?, urbs Africae epalis, Rel. Jur. 69. 16, quae 
Migirpa, "Wiltsch. Handb. Kirkl. Geog. i. 53, 131, 136. Cf. Morcelli, 
Africa Christ, i. 227; it. ,£Da.»^«A infra. 

.)L»)je Measias, Christus, pro Or. Ktaaiav, Joh. i. 42 YHh. Ap. 
lexx. .. , „\ \ (jtr^'l) ^lif^L* .7 .h— • » v .ot i£&«ie).;», BB, sc. Mco-o-tar. 

oUe Masts, nom. epi Latopolitani Aegypti, Atban. Ep. lao. 12. 

Dk.ae Masek, nom. muHeris, Jac. Edes. Schol. 01. 23, e vers. 
LxxTirali Gen. xt. 2, ubi pro '0^3 PB'Bia, exhibet Gr. 6 vU>c Ma<j-« 
T^t otKoycvoGr ftov, 

|a»|kao, BHSchol. ad loc. Uj^lLw, ixiurtva. Hex. 4 Reg. xxii. 14, 
Heb. i^JBTpn, locus in Hierosolymis ubi habitabat prophetissa Hulda. 
In vers. Pesh. )L'cl1aj1^ in iteratione, de qua cf. Ephr. i. 565. It. 
)a.fl ftU aa Messene, urbs Achaiae epalis, 8yn. ii. Eph. 11. 13. Cf. 

y f\\ „ ^a> \.i o futTTTiXov, ftiespiltis arbor et fructus, oi^lb^i? .«N--^'»«^y> 
)l»)L^, Galen. 51 v. Ap. lexx. jl'UjJL OMfcwjf .^ .la yCL^AAilLjX) 
j)j^ji^ .oaBoa^j^^^loto, BB; it^j^jjjJI, BA, Hunt. clxx. Apufl 
Ibn Bait. i. 53'jij^j mespUtie azordus. 

«<. Nnnfn )i \n KatrKovKq, Mascula, urbs Numidiae epalis, Rel. Jur. 86. 
21. Cf. Morcelli Africa Christ, i. 214. 

iac)\:S>, luBJje. jl'tj^jje, |l^%»|cc, vide sub isa}* col. 324. 

JwdUc, it. JwaJ0 aerra, vide sub rad. iioj. 

1&><(£d)oo vide sub rad. j»Zfle. 

VxeUo, Hex. 4 Reg. xxiii. 13, sc. UbdUs? )»a^, Gr. ipos rov Moa6a6, 
pro Heb. Jl^lTK'Qn'in. 

lb>^Uo sati$, vide Infra l^..m:o. 

ItlttlkM libra, vide jLUD|,a», et ]L).ttM. 

"ft^ljo e rad. ^aao, q.v. 

)tLaU« vide sub rad. ii('* col. 328. 

•n.;.SKae nom. regis Aegypti, amici Josephi, cum quo regnabat 
annos 22, Dion. aa. 5, 10 : ap. Chron. Pasch. m4>pls, sed Euseb. 291 
Memphrea. Dicit Sync. i. 204 venisse Josephura in Aegyptum 
regnante 'AcfxMpts, rege vicesimo nono, at Mia^p^t fuisse regem Aegypti 
trigesimum octavum, ib. 378. 

tUe e rad. .aje, q.v. 

^[ao Neo-Syr. lactamt, Stod.Voc, Or. 65. 

Ko.Ua vide sub jM. 

>aaa..fVeUB ncuaipiot, heatus, felix, .k^i* .Lik>.3GLJ .oJ» is .»./ 
^yj^, BB. ^^ ^ 

yUU)^ fuuipdv, proetU, longe, A-jiJl .U<.o«.X .olto i» ^^, BB. 

yOAkw m. iif,K<ov, papaver, jjoAxso wo.oU*if yoolao, Galen. 51 v; 
it. ja.is^io»t «jafl*ao ^-? oje, UXa^m ^oaUo p^Kav fipoKktia, jntpaver 
hereuUum, ib. r; )-jy» |j<mu» «o.ofc-|f ^)^|»)u9 ^aoU m-)*"^ xtpaTtTit, papaver comiculatum, ib. 52 r. Ap. lexx. (jiLt— =* .cusji^s, 
BA; it. .)Lxa,^ )xaoo>o [1. «flaoi>Mlo] .£eoi;i.ilo IJoaijc .la .oaJ.^ 
(j^^Ls^^, BB, cf. >moi>M* col. 1206; it. .)io>cLO .Ucuxco ,et ..osIl^ 
^JSUis^*' .jBoUjoi, K. Cf. .fiDolijot col. 977. 

(fiecu.)o^).jc MokMvios, Macedonius, rex Macedonius, ili.jX. eJJu, 
BA; llijjJL* dlL* «Ba.oo;o«£|L;o, Hunt. clxx. 

.a<jo»o»A|o0 MaKfboviK6v, emplastrum Macedoniwm, tflso^ofi <^/ 

j^^^i-JjjL^jL. »J JUj ^a^, BB. 

ieMaiae paxip, nom. corticis e barbarica regione advecti, de quo cf. 
Diosc. i. 1 10, sc. .[codd. C. et M. a.)...»,UJI] i*«jj^jJl .>fiDCL«}; Joi. ioM»Uo, 
JL.<L.»j, BB; rescribe *..- S.\:> ; it. JL»L«^ .)o^. .01 teiJsUo, Hunt, 
clxx. Sub Jo>r videtur BB. intelligere cortex styrads, sed addit Jcjj 
^J^S^JlII i.sr'^ ^ '^■^) .i.S,v\«i i^( i..A....ll Xjw^^^ljJI .la tdsaeo?? 
Si\\ yAy Apud Ibn Bait. i. 409 L»>o .b macer, cortex toC JL«JU», 
qui ib. ii. 147 macer veterum, "die Rinde der Muscat-nuss," Sonth- 
eimer, ib. ; Angl. nutce. Adde a .J ,,«..; macer, ib. i. 137. Scribunt 
lexx. etiam ^..aIoo, q.v. 

kfiBCLaoajl.ao).jo poKpodviios, patiens, longanimis, \^oi ^"^ •^t ^-^ > 
ii.jyf^ X^oi i^^ .01 .oIoB i.a y.( jccLaoculo f>tio, BB. Rescribe 

(,<j»jiao f., id quod ieM»)>ae macer, cortex an-omaticus, omI^!? ;'ki»i^» 
)oi., M*"*?, Galen. 50 r. Ap. lexx. ii^ J-i-i— <-«o)>J« coriea; Valerianae 
Jatamansi, BA, cf Ibn Bait. ii. 58; it. J...,:,,, BB; it. .la .a* *.vo|haB 
iip .owo) ^ Um; wot )t. '<aS[ fl .]o>, owJ^lf, ib. ; it. ^ un-^^ja »/^)m 
) h^\ . %-> ^^ jKal^ija woiol^i; iiol ^i .tfOM^aAA^; .]o»r o^ jlo 

^ . v<S « v> t ^Z ^; )oij .JLy dk>b^/ t^taiiiio .jtsa::^ n»cu» ^U 
Jt ^ftSo ^ao i|j» wotofc-.^ j/-^' tili>r e»^ ^wsj .« ))xs^, ib. 

yfi^,o).vi vide infra yoS nv>. 

inSntv) nom. loci, BHChr. 67. 

iStojkic part. Aph. e rad. aai, q.v. 

yoiLoiAjkao poKpodtv, longe, e longinqua, ,\ALo* ^ .St .Slat ^a i^/ 
JLt jj .A*j j^, BB. 

tfisolj^lcab p-aKapiot, beatrn, \j%ao^, BA; ap. BB. .«eu)l^).,», q.v. 
. (W . j n t v> Maearius, nom. prop., C.B.M. (Wr.) 11 42 a. Cf. 

iUe, Jilso amartt*, |Io»]Lm amartiitio, )U)oo /eZ, etc., vide sub 
rad. iio. 

iUe i. q. w;ao, sc. ^a< )|l3o, C.B.Y. iii. 359. 

)»bo, C. B.V. iii. 357 paen. in carmine Bar-Hebraei; rescribe 
>i)oo e BHCarm. ed. Sceb. 114. 2. 

J*)j<) et jli, Gr. /xd/)pov, Lat. wiarra, Chald. N"lO, Ar. j^, Neo-Syr. 
)»PP, Ital. marra. Gall. niarr«, m. pala ferrea, ligo, ^l e»a . •-^g' 
U^sajsj, Schol. ad Jer. xliii. 10, Addend, ad Otium Norvic. p. 3 ; 
o»a]^'^.^ J»)jc oik U:^ fi\ftffn, BHChr. Eccl. 775. i; lao»jf J»)oc, 
Is. Ant. ii. 112. 13, ubi "malleus aureus," Bickell, male; pi. .-■,■>« 
sine /, Act. Mart. i. 220. 11 a f., ubi etiam Ass. "mailel." Exhibet 
.u-uji -^jJi jiii Cob* : .u-,1 .j^ijjgi ^ i::.\^^^ji,\yi\ ju^ %\ 

.aoojjs,^^., qui laudat ex Off. Passionis .o..ot^ Ji)j« .*auo) )oo»j )^sli3 >»AiU owi Jo o>::x jij* y:>.N. loop •. ofc.»'a*. ttu^o. Addit 
esse qui scribant JJjLso, sc. <»«<> AAjLa, et al. |t», et Ar. exponit JLJl 
y.1. Adde |>)jo malleus s. scalprum, J.^ . J^ Jj-*-*, I*x- Adl., qui 
corrigit J~«-^l ; it. fidppov (pyaXtiov aiht)p6v, Hesych. 

\i\jo, pi. )»)usp, Neo-Syr. m. a spade, Stod.Voc, Gr. 156. 

Jjjjso Hier. i. q, Jtao dnw*, q.v. 

)»jjso Neo-Syr. coagulavit, condensavU lac etc., Stod.Voc, Gr. 92. 
U^ibo Neo-Syr. m. qui lac etc. coagulare facit, Stod.Voc 1997 •:• p^^irdao _ pt'iuiriLw •:• r<lxX.iKLsa - coa'irtisn ■'.' 1998 )kC.»Uo Neo-Syr. f. coagvlatio, Stod.Voc. 3o(>^, it. >co.^ub>o()|ljo dejluxio pilorum palpebrarum, 
•MO^^ciS ^/ .[rescribe .fn.,nnasLi»,oo] ua^uiaaciX^^ h-^af >m^jDo\iho 
X^'^\ r»i i—ilij Jsiol jk^ .01, BB; it. ).^wo U«ao(' »fla*Jo»ol»UD j^j-jjtll XiJ^\ .Lixjl .jJbsSLiw^, ib. Reapse est fiadapaxris, quae etiam 
luK<l>a)(TK, et legend. .«aMaeo>it)>M. Scribit B B. etiam aa<.Aoil)>>9, q.y. 

.o«li*).jo, it. .o)U|l^, m. fidpadpov, foeniculum silvestre, .o»L»)>ao 
IwAJb wotok-,1?, Galen. 50 v. Ap. lexx. *^4)V' V?*'''*'^' ■^^' -^^i 

■I W w«M It .1 ■ .. . *^^ . . I . .1}.! it. JILo .^jJ[ jy^l^j -L^r^ "^ vkil) •Iw***' v?*'-^*'^ 
^^^jci ij^'[,U, ib^ it. ^-.bjyi .JljaX .5,, K. ^Apud Ibn Bait. i. 488 
^LjjI, atheihum foeniculwm : of. etiam papaBpov, Diosc. i. 4 1 7 J it. 
.o*lUUooA</ col. 164. 

uj)m;>)oo Ulaphiavfi, Mwrazania, Maraziana, urbs epalis Africae, 
Eel. Jur. 81. 12 ; cujus epus in concilio Carthag. sub Cypriano vocatur 
Felix a Mwrrazana ap. Morcelli Afr. Christ, i. 213. 

^;»)kae urbs, vide infra ^;;.ao. 

V o)JL:0 papov, marum, origan! species, )yX*~» > o>Ue, B A ; it. 
j^U^ J<v»v>>v) yoijco, BB. Apud Ibn Bait.ii. ^o\ jy>\^^ origani 
species, sed ^j^X^^, ib. 466 teucrium marum. 

.ot)..^ nom. abbatis, C.B.M. (Wi-.) 712a; it. sancti a quo nomen 
ducebant )kUOii)k:w Maronitae. Yide infra .o»jo et luJowao. 

j«<o>)>:» nom. urbis, BHChr. 16. 14 ; omisit Dion. Jl. 11. Procul- 
dubio est Mariandyne, de qua Sync. i. 299 (158 C) Bidwii iicricrBri wrA 
ioii/ueos f) trp\v t/lapiavhvvr) Ka\ovpi(vij, 

UioiUo Maronaea urbs Thraciae epalis, Syn. ii. Eph. 11. 7. 

tfiaotjt^B pipot, vide infra >£BO*a0. 

,m9o«^3 y^po^, -onos, merops avis, Jioie weioV»if «aadoi)js, 
Geop. 99. 23. 

l^of^Uo i.q. laoo)t», q.v. 

ua^J^oAo^oJ^Uo Martyropolis, quae Maipheracta urbs epalis 
Mesopotamiae, ^^XilLi .^Pjft.y «#oij ];«« fc-u^, BA, BS. ap. BB, 
praeter ^^JtJa, et ^^^UIL«. Cf. >aa.S o fto>aj;.ao. 

.GuioJiLas papripiov, testimordv/m, Ustificatia, ILofoMB ,o», BA. 

«a>o^^)L» Martins mensis, *a i^( ..fieo:oU«)>& o<m; .cbcu^>|jo 
u»om*;» ooL .j\S\ ^ XLZ »J?'.5w», BB. Forte ^(ueUi)^ et 
.tscua^iA corrupts sunt a primus, priscus. Martius enim olim fuit 
mensis primus Romanorum. Exhibit etiam BB. JtotxD .ttOA^ipo 
jukLl", so. martyr, Gr. paprvp, -vpos. 

\jiauJi\^ testimonium, ijL^ .)Lo;o»(» .oJaB .» y.(, BB; it. 
)jQ..^>U>, Lex. Adl. Rectius ^a-ia^ilao, BA, q.v. 

w}|l90 nom. mulieris, quae etiam ta&«;^e^ q.v. col. 923, a qua 
Moses ex aquis Nili ereptus est, ) i\ ao IjAjw Ifco/ loo* owk— r >^ii» 
)io»j %i. J-.a»^ o(k-»a».l? «<)• : .«*»»?, BB. sub Ui^, q.v. 

w^i^ J/ar«« nom. virorum, Anecd. Syr. ii. 329. 22, 26, BHChr. 
Eccl. § ii. 81, B.O. i. 358 ; it. JUo, ib. ii.^388, sed -J^i, ib. iii^ii. 
663; O.B.M.(Wr.) 707 a, 987 a; spec. ->}j« discip. apostoli «??', 
B.O. ii. 387, 389, 392, iii. i. 127, ubi Seleucia sedes catholica 
vocatur (sic) -JU? U«»=i, «t ap. BHChr. Eccl. § ii. 171; it. B.O. 
iii. ii. losqq., ubi JUi>; BHChr. Eccl. § ii. 13, i5, C.B.V. ii. 492, 
Ebed J. 174, ubi -?)i; Hunt. i. 609, c. 3; inter scholas Syrorum 
Nestorianorum insignis fuit JUo «;i fc-^?, Ebed J. 374; scnptor 
Claras fuit Uli^i -?U> urbis Hardaschiri epus, B.O. iii. i. 171, CB.M. 
(Wr.) 937 a, qui U>*8 -^, ib. 957 a; -»U» rex Hierosol., BHChr. 
360, qui «»UA ib. 350, et «»c««, ib. 373; it. -iU Maris epus 
Chaloedonensis, BHChr. Eccl. 79. 9, C.B.V. iii. 259; it. to -»>^ 
w>aa^, catholicus Orientis, BHChr. Eccl. § ii. 255. 

Ui. -»)j» jrp6(rK<moi, Galen. 8 v. Quid sit nescio. 

U»U) idem nomen ac yi^tio, Maria nom. mulierum, Anecd. Syr. 
ii 103. 17, 165. 14, 384. 16, spec. B.V. Mariae, ib. 103 21; it- 
ecclesiae Ephesi, quae ejus nomen ferebat, Syn. ii. Eph. 10. i. Dicit de ea BA. 8. v ^«. l l ^^ .)o»^^ ^f^ ]fx««.M» .[irapdfvos] .ajl*|ka )J^|j0 
x~i.L> iJJl sjjlj .jyj\ A. It. filia Maurioii imper., uxor Chosrois, 
BHChr. 97, B.O. iii. i. 413, quae Sirina, ^^«j-i., ib. ; it. |u>Ud uxor 
viri ^floQu^jifx.yJoi', C.B.M. (Wr.) 1070 b; it. Maria Aegyptiaca, ib. 
1 108 a; it. nom. martyris Byzantinae, ib. b; it. nom. virginis et 
martyris, Dawk. ii. 107 v. 

OM>)>:o s. OMiJea»/' nom. loci in Arabia epalis, cf. owl^oa/' 
col. 10. 

M^GuyjLae vide infra j^o^jjo. 

^Q-ilio nom. epi urbis Surae, C.B.M. (Wr.) 567 a. 

yoLiL:c olea sylvestris, oleaster, . Jy. ^j^Ly .^jjijw .)*»? )li.!f .0, 
|*>«u oot lift*. .yO)-Zi .^, K. Credo quod sit ^jyijj^ daphna 
oleoides, Ibn Bait. ii. 460. 

.ttA.>>|o0 )lo»lr regio quaedam in primo climate, forte quae circa 
Meroen est, Hunt. dxl. 44 r. Cf. .fi&<{jo infra. 

yL,iUe Maria, Luc. xxiv. 10 VHh. bis; it. B.V. Maria, Jac. Sar. 
292. 13. 

^iUo i. q. ]liaae, q.v. 

jx>)|ij0 Marina nom. sanctae et martyris, U*)]Lao ■■> i>^^ U*^, 
BHChr. 79; C.B.V. iii. 163, 165, Dawk, xxxv; dies ejus festus 
Quint, xvii, Dawk. xvii. 91 r. 

usou^Jbo Marinus, nom. viri, BHChr. 176. 

taa^iUo Maris Chalcedonensis, An. Nic. 16, BHChr. Eccl. 103. 
16; al. Sigarae epus, B.O. ii. 326; it. al. C.B.M. (Wr.) 706 a. 

]tL>U» vide sub rad. LI< col. 1635, et adde ji-X ojot )l^i|i.w 
).;>ivt, BHSchol. in Act. ii. 13 ; it. i^jy^*^ vj;-^lj y--«Jl iiiLJl, 
BA. It. jw^^^loe dvici sapore praeditus, Quatr. sucre, \i\A^ o^da 
jb^l^itJLw, BHCand. 40 r; de uvis, malis punicis, et moris, BHEth. 
103 r. 

Iojo^Ils^ m. corhis, calathas, sporta, qua ficus, uvas, etc. ex vineis 
reportant, it. capsa liynea, \y*»j^ .(sic) a^ .^ •Pil? jbumao )X^>)jo 
Lijl sX^ijJl «-.Vl li+J ^J.— J JJ »Jl, BA; it. .5 ILe*).:^ .|ii»U« 

Ui J..jr» ^\ cyVlV^l iJU^ .ijuf- .U?? Uo U>;a ^jo iaLi o»» 
iL-Jlj .»^j .-.JLxJl, K.; it. i^L- . jL- .Ji»y, Lex. Adl. 

.■^.■Nf»t|%« Marmarica, nom. regionis Aegypti, Athan. Ep. as. 31. 

i^*l», UiiUa, llojiUo, vide sub jtao. 

>w>)cw /ifpos, vide sub tfisoue. 

ta>>|t^» sison ammi semen, »ftS«»e . tl^U ,Uj^ .).uJ .^ .Is tcs^jl^a 
[ji^i J^ 5 i, sc. ^obo, BB. Apud Ibn Bait. ii. 543 »l^lj aiaon 
ammi; cf. Sppi, Diosc. i. 409. 

.woJAXBilk^s pnpa(rp6s, tabes, immodica toiius corporis ariditas, 
eonsumptio corporis vivi a nimia ariditate, nom. morbi, [1. J_yJ JJl] ijy.ji\, 
BA; it. .^m^Of^h^ ^cooiojoiUo ool .,_,---Jlj J!il Jy.JJI .eleo i^ ^/ 
i» y,/ .fiBGoatt*)^ . . . J^.JJlj o-«^'j Jr^ .Ujftii -Haoul Ualikae .5 
Jy.ill .)lcf.->| ^t 1^ jcajko^ ILscu* .o* U . vi il l^w.so^ .oZoa 
J^lj [cod. C. JiL«^^lj] JUi:^Vlj, BB. 

,iY»«N-N..^ai^«i« MarceUus nom. philosophi a Paulo A^ineta com- 
memorati, ^j^^^ iS'i >— ij-JuJ ^\ .[1. ,_,ujis^],,_;-yii ^^, BB. 

,fP«%i.w«,«t^s« Marcellinus consul Romanus A.C. 341, Athan. 
Ep. ya. X, et sic rescribe ib. 4. 6 a f. pro .jBCu^\e»o»)cio. 

.fDOOiloo il/'arcu« evangelists, C. B.V. iii. 293, usitatius j»a^ua,<{.Y. 

\xtJ>i\it) Marcia/nus imper., B.C. i. 507. 

umoXa*!.^ MarceUus Zamensis epus concilio Carthag. sub Cypriano 
interfuit, usol) ^J .£DO.!::kAi|Lao, Rel. Jur. 82. 25. 

Ti-N-wf^"^ MarceUiana s. Marcellina, Gr. MapKtWuwfi, urbs epalis 
Africae, Rel. Jur. 84. 19. Apud Morcelli Afr. Christ, i. 172 vocatur 
Girumarcelli. 

\u.jt,iix incdla urbis Moreaheth, Hex. Jer. xxvi. 18 U<k.i)jo Ia^so, 
Heb. 'riBnton na'p Michaeas Morashti, s. de Moresheth. Ap. lexx. |i«A.i|L^ 
woi Ibsa.*)^ »a», B A ; sed . . . woi? jl^JU^ .ola> .a ^/ \i»,'t\Jti, BB. 

II Y2 1999 K'.va.SQ _ rC(i>i»<L5a •:• ■>! yi*g3 -A. i-aao 2000 ]UU> Martha, R'j)^ *» ^cu patriarch. Orientis, B.O. ii. 389, 
qui jl'*^ is>, ib. 422. 

)>»i>oL»)>20 urbs quae jujoluo, q.v. 

wU)^ carum carvi, Iklola wU)ca», BA; it. Lj)US~.)-040 wUl^o, 
BB. Cf. Juoia col. 1813. 

<aa«^LilaB iiapadpirrjs sc. o7vot, vinum foenicuXo con/ectum, vide 
sub .tfojo^ col. 73; it. .o^UfJLao supra. 

dkbo part, verbi A.o.ao, q.v. 
OkjkJLao part. Aph. verbi ioju, q.v. 

dkO^lL^ nom. festi haereticorum, qui appellantur cuL<» ffl -<i ->, 
BHChr. Eccl. 221. 10. 

IIjo, UIjo, etc., vide sub rad. I.o.». 

LUo Madd, vir e majoribus Christi, Luc. iii. 26 ; it. Ljc« Mahet, 
nom. viri, B.O. iii. ii. 543, sed Jo&a, l^», BA. 

\l\& f. numerus eentenarius, centum, ajL> .^ai jUo » ft\ «» IIIjo, 
BA. Vide supra sub jjuao. 

JLjjo rtcMs natalis, vide infra Ifcoc, et supra )Uc col. 1985. 
)IU, UlU, liLlU, vide sub )2,/'coll. 413-418. 
.dDGu^lLUo Methodius, nom. viri, B.O. iii. i. 27 not. Of. tasotfoboo. 
u]b«ce«l.iM i. q. tMAttoltUo, sc. \tt3«( .cixo i^ ^( >£&*fiao)Ijj» 
^H\ UbJ J^^X^^ ..fl>aa,>b>.^, BB. Cf. uaAfisoM.^ col. 1997. 
,tDo^ol\io iii6oios,modu3,\Baia&,'BA.; pi. )iffiiio& .« ofoljsM, BB. 
tflso^foLloo vide infra >eDa*fotoB. 

iMoLjbM fioBos, profundum, ^}.^\ .Isoaoax .m, BA, BB, Hunt, 
clxx; exhibet etiam ^}^\ juuoo.^ .aoI).^ .ttaAL).^, BA; it. 
.o^Lj.^, ib. 

uMoLjcA fiaCot, uber, mamma, {jsi .jfL ,5t ,oleo td »</, BB. 

jul)b:« Matthias apost.. Act. i. 23, 26. 

I^JeuILm fiaOfiiuna, doctrinae, cuLaUpi jLc, BA; it. .J^Jlxl>1).j& 

.).«\r^B snOMAik,} )]^ajo jfoib .|Ll:oa^oi^.«e( .01 .71 .Uiijao cii 11 ,■«,')>(' 

.o) .)y>i»iiL diOMajk^ |lbu.» |;oto .w>a... m cLao .01 .>.>.&> ..>JljJI .) i . i -w 
l^A^io .)^U4)^ Isfco^o .^\i'i\ .)ULs, K. 

|>. n7j{ |Laa^l|j£ lutdr^iiariKa., m,athe7natica, ad doctrincvm pertinentia, 
)t»..Ift\.'o, BA; it. UiA:^cu HiL^Il].^, BB; it. ^oI^mIU) 
V»1 J^ )hi9i\a», BA, BB ; it. joa^cu; jLVio!^ u«U» ^ y*l 
l^yLxJb JlxJI, BB; it. IJjL^jfioilUc matJiemalicus, B.O. iii. ii. 938. 

^L)c& diieenti, vide sub Wjo. 

ytxm^iUo honos, J^\ ViA,!', BA; it )iA.?'.Oiflo tao .■!», BB. 
Dat etiam .0 m itUe BA. cum eadera interpr. 

jks.>L|uw Mattathias, ]liLi\Je l^^ Maccabaei, B.O. i. 143, Eplir. 
Test. 0pp. Gr. ii. 401, ubi respicitur ad 2 Mace. xii. 

olouM L|lm Gr. taaO Mo)d|3, 3 Esdr. viii. 31, cf. ib. v. 11. 

yoaljoo, >fiDQAL)>», i. q. .coolloo, q.v. 

Il n .ft; j ljibllcc f. forte aptitvdo ad discendum, da, precamur, 
jLaxu^)ooL)wao caa«;asll. Bod. Or. dcxliv. 80 v. 

l^iolUao, ,^qAj.^JoI]Jo, vide infra sub ^.j^ih'.M. 

^MbiM nom. emirae Curdorum, BHChr. 587, ubi 1^ J))^^. 

y»t "^v* Moharach b. Benedictus, nom. viri, B. 0. iii. ii. 143, 
C. 8. B. 74. 

k^.^ e rad. <,^, q.v. 

^>^^ incola urbis Mahug, U^co fc^ regio Mabugensium, Jos. 
Styl. 66. 16 ; et sic legend, pro U^^, BHChr. Eccl. 273. 9. 

t;;,^ajo Neo-Syr. macrescere fecit, Stod. Voc; it. ^.^xao 2»-oducere 
fecit, ib. 

);ikSo Neo-Syr. ddirire fecit, Stod. Voc. '^ r^-*" vice, in loco alcius, pro, Ar. Jx--", Stod. Voc, Gr. 141, 
Nold. Gr. 160, 185. 

)s ,-^ v< quae etiam fiNir Mohadra, urbs Mesopotamiae baud procul 
a Tigri flumine, B.O. ii. cviii, 382, iii. iL 776; it. urbs epalis ditionis 
Damascenae, Joannes epus jscLooaoit? )»oa? )»»a>»?i ih. iii. i. 107 al. 
Syr. 8, ubi Ass. " epus Christianorum qui in agro Damasceno dispersi 
habitant," male. 

,^cvai Mabug, urbs Syriae Euphratesiae, 2 Reg. xxiii. 29, in 
textu Heb. nihil ; it. 2 Par. xxxv. 20, ubi in textu Heb. B^'P?")? ; 
vocabatur etiam Hierapolis, sc. " Hierapolis (i. e. Ba/i/aumj, » ^ .. -» ao 
s. ;• ' apud Abulf. Qeogr. p. 270) celeberrima urbs sacerdotalis," Tuch 
de^ino, p. 19; An. Nic. 9, BHChr. 434, B.O. i. 278, 328, 408, 
ii. xci, 22, 23, iii. ii. 761, C.B.M. (Wr.) 205 b, 492 b, 526 b, Ebed J. 
205, Spic. Syr. oto. 14, Syn. ii. Eph. 10. 18. Ap. lexx. (,,,^1=^.10 

BA; it. ^*JL., BB; it. ^^.^ju J-i«fc«ao -oif iijA-. .v^^jOaoo, Hunt, 
clxx. Cf etiam Neubauerj G6ogr. du Talmud, p. 305 sub JSO. 

Ih^^aa^e, j]^s<.^aa.», etc., vide sub ^«^. 
'<»>JL^^ Neo-Syr. perforare fecit, Stod. Voc. Cf. ■>»>|l» col. 504. 
toJLauM Neo-Syr. spa/rgere fecit, Stod. Voc. Cf. i«J^ col. 505. 
M.r>Y) e rad. u<aj, q. v. 

'^^.^:m Neo-Syr. eessare, deaidiae se dedere fecit, Stod. Voc. Cf. 
■^^ col. 510. 

^^OL^ Neo-Syr. coneipere fecit, Stod. Voc. Cf. ^^ col. 513. 
^^.-^iv) Neo-Syr. apparuil, Stod. Voc. Vide sub rad. ^aa col. 468. 
m\.-ix> Neo-Syr. _;Kiuj» noihum paruit, Stod. Voc. 

fe. .■'tvt Neo-Syr. noctem dietnque jejunavit, Stod. Voc, Gr. 82. 
Cf. las col. 477. 

1^-^^ Neo-Sjr. flere fecit, Stod. Voc. Cf. Jas col. 523. 

JLajo Neo-Syr. senescere fecit, Stod. Voc. Cf. ^ col. 527. 

(i^N->v) Neo-Syr. opus aggredi fecit, Stod. Voc. Cf. 1^^ col. 530. 

■■'^■'■^ Neo-Syr. attrivit, eonf regit, contudit, Stod. Voc. Cf. ..Ni^ 
col. 535. 

'"'^■^'^ Neo-Syr. contundere fecit, Stod. Voc. Cf an\^ col. 536. 

'>»,^A2o Neo-Syr. deglutire fecit, Stod. Voc. Cf '>«'^ col. 538. 

Iju^ Neo-Syr. aedificare fecit, Stod. Voc. Cf. juLa col. 543. 

j"^-'-'^ Neo-Syr. placuit, deUetavit, it. sanare fecit, Stod. Voc. 
Inde U'ftiy^'w qui placet, et ll^iftm-^v) f. actus placendi, ib. Cf. 
juaa^ col. 552. 

t~"*->^ Neo-Syr. devirginavit, vitiardt pueUam, Stod. Voc. 

'<«.AJo, jb^Aje, etc., vide sub rad. -^Lj. 

ijikao diminuit, Stod. Voc, vide sub i^ col. 570. Inde )■*■'' ^ 

qui diminuit, et ]L''il^^ f actus diminuendi, Stod. Voc. 

ijt^ Neo-Syr. extra pro ^ ^, Nold. Gr. 172. 

]^^ji> Neo-Syr. creare fecit, Stod. Voc, vide |^ col. 600. Inde 
tf'i*»X' creator, Stod. Voc. 

}uj0 Neo-Syr. alterere fecit, Stod. Voc, cf. Jts col. 603. 

'^•^•^ Neo-Syr. arescere fecit, Stod. Voc, cf. >*» col. 608. Inde 
jtliajM f. actv^ exarefaciendi, Stod. Voc 

,eoa^is.y» i. q. XKi L«, BB. 

^^fiiTiv* forte nom. loci, ^eulajet "t^^oI.V'M; . . . )■■» >.\ ., C.B.M. 
(Wr.) 1137 b. 

^iijo Neo-Syr. genua fiectere fecit, Stod. Voc, cf. f^ col. 611. 

osiiajM Neo-Syr. vide supra j»^ col. 618. Inde \HtA3o fulgens, 
coruscans; it. jSlxiaJis f. coruscatio,fulgor, Stod. Voc 

^^ujiiLSft Neo-Syr. eoquere fecit, Stod. Voc, cf '^J'i col. 622. Inde 
|iiiS«.Si')o gut eoquere fecit, coquus; it. )IS^'Si«'»ifl f. actus ejus qu% 
eoquere fcusit, Stod. Voc. 2001 •:• :i.^^ _ A(^ •:• ..T.^^ - .V^2>3 2002 vide postea in t^isj. (^ insipidus fuit, vapidum factvm est vinum, It^ajl <^, BA. 
sine interpr. 

Aph. i^C insipidum reddidit, it. vapidus f actus est, ^ (^Z' 
'(^Jl .OiH "^^l ^ .iJo "i. .cxis .o»a3 .otas^.w .H'cJ^j^ 

j^i ''^^i;^^^ .uudt (^ Ji^ .J 1^ V, K. ' 

l4,fL^ vide supra col. 672. Adde 1» JLhjj, BA; it. |l,^<l.^o 
[cod. M. Lo] Lj Jlijj 1^, BB ; it. vagiens, Lex. Adl., quod potius sit 
^4jv^ e rad. v^a^,, qv. 

jl.QLi;k^,jfi,^o f. vide sub o.^a«5j^col. 672. 

|i^^2o insipidus, vide ib., et adde Ephr. ed. Bick. xxix. 121, 
Is. Ant. ii. 104. 8; yOotXot;.^ t^s^o; U^>, Anecd. Syr. ii. 350. 21; 
si fructus maturior sit ot^ o>ja:i^ *^<<^ ^^ ^^ ^> Ephr. ed. Ov. 
29. 24; <i»ijio o»:oa3 Ibajj *j/ s,.'\ «.v» D? lUs^fs^ )VJii.cifl)jc, Kal- 
w-Dira. 176 6. It. jU=^' ^.;5^^- Ibn S. Thes. § 1 1, sed >^1, Bod. 
Or. xxxvii. Exstat etiam sub t.jj> col. 621, ubi lu^jj^*, et sic 
i, Lex. Bibl. Ind. jl'c^j^^so f. vide supra col. 672, et adde «o» )Iao» )l'ci^,^o, BB. 
sub IKsq:^^ col. 1497; it. )l'cj^.^i insuavitas, insvlsitas, .ijiUj 
isiii .iiVxjt, Lex. Adl. )h^o m. phaseolug mungo, pisi species, Angl. Indian pea, ^ *.«• 
lllj ^J^\X\JJtJ .)J>h U??, BA; it. ^\1\, BB, Ibn S. Thes. § 22; 
it. )>^i> .7 .(jilil .lo^^oilboo Jj9jj luLtf* ^ fdK )>^>?. Hunt, clxx; 
it. . U '«- " '> N - Isfjo .)sA»? Itliiii^ "^wiJlLsoo .lijf l*.?/'^ Jl Ji.^ 
riLil .^1 u^U^l .UiiJ: ^? 14^ )Lsi yOoM^-/ li^oa /«>, K. Cf. 
Ibn Bait. ii. 465. 

)>.;^ Neo-Syr. lassavit, defatigavit, Stod.Voc. Inde JlL'|i.<;^ qui 
fatigat, et )1^|l,^o f. defatigatio, ib. 

Jfl^i, sc. ji^ot^^ l?)"^^; BA. sine interpr. 

JUj.^0 i.q. ]l^o col. 715, sc. ]^l>^^ codex, scJmda, chirographum, 
sigillum, i_>li3 .jljjj .-..i • JV", Lex. Adl. It. |l.^b pi. vocis 
liCii^, q. V. ibL 

.fooAj^).^^ ^ayyai/dcdc, bdllistra machina bellica, ,o) ■""" « ; •] ^^ 
J. : ■f'^' .JLs '>«.^kj9o )iis\av), Hunt. clxx. 

Ulk^o Megara urbs Siciliae, Dion. t^o. 16. Repone etiam ap. 
BHChr. 26. 14 pro )jJl,J^. 

ta^ci etc. vide sub la^col. 637. Adde )i.-i>.;^ m. alumen Jema- 
nense, ^Uj \!^, K. Sed vide >«a,^o ad fin. ib. Scriptum est ju^^a 
ap. Lex. Bibl. Ind. 

)u>a^c » m. coagulum, iils* . ^Jls', K. ; )b*.::v^& ©i* ji^'i^vi 
eoagulum, isls'. Lex. Adl. Corrige )jlv^o, quum part. Pa. est 
verbi ^i^, q. v. col. 642 sq. ubi addas ^Jls:' U^k^, BA. cod. Goth.; 
it. [''"^41^ ol U-i^^ coagulatus, (j^Ily*, Lex. Adl. 

f^^^ Neo-Syr. legere, colligere fecit, Stod.Voc, cf. ).^^col. 637. 

Jcv^so Neo-Syr. supplicare, mendicare fecit, Stod.Voc. 

) '^; m >« Neo-Syr. propter, causa s. gratia alcius, Stod. Voc. ; 
^j fcsii^s/Mr uns, Nold. Gr. 181. 

' ^^-.^Nft Neo-Syr. miscere fecit, it. palpitwre, turgescere fecit 
stomachum, Stod.Voc; inde )ts \->^v) f. mixtio, ib. Cf. '^■a^ 
col. 641. 

ta^ vide sub rad. ii^col. 647, et adde Ula^ corrohorans, 
animas addens, jXa.* •<r'J*^ -AW*) -L^^- ■^"'• 

;^ N^ Neo-Syr. in matrimonio conjunxit, Stod. Voc; inde 
)J-A^ qui in matrimonio conjimgit; it. )l'i4<^ ^- ""'"^ ^i'^ ^'^^ 
connubio jungit, ib. 

(Xj5g^, pi. J^a^j,^, Neo-Syr. f. vesica, Stod.Voc 

j.^ nom. prop., Ar. j4^ gloria, B A, Lex. Adl., sc o»::^Ojis./ ,.^, 
Ar. iJpl i^, B HChr. 282 ; Ya::v*i^.(' ^^o, Ar. dj'Al ^^, ib. 566; 
^«:&-^ljAi»rt-!5i s.-V^l^ais, BHChr. Eccl. § ii. 503, B.O. iii. ii. 
134; it. ..c^/ -Ajo, Ar. xi^VI eUi' rex gloriosissiinus, BHChr. 462 ; 
it. ^^aX/, j4^', qui'«Ss^Ui«>('!-<5?', BHChr. Eccl. 79 1- i°- *s;^ part. Aph. verbi ^, q. v. 

t-;^ vero, reapse, Stod.Voc, Gr. 138 ; Ar. Isr*, Nold. Gr. 168. 

)<>.^o, sed )(.^c BB, m. fructus, pomum, et certe recens, nam 
avis quotidie e monte attulit )»^o, Kal-w-Dim. 81. 16. Ap. lexx. 
fructus aridus, siccus, pomum siccum, i-jLJl i^SUll .)-i»ar li^'ji.^, 

BA; it. Uo'*.;^ .i-^u i*^u .uii: ii=,r);;#. bb; it. li;^ 

^^-i-Jl M .i— oLJl i-iSUJl . U ; ** ' Uiia? .01 .^.Xo y> .JS.9 ►» )Jo»^i, 
Hunt, clxx; cum BA. consentit K. addens .UJl )i^^ -"^J it. _»j 
w^Xit Lex. Adl. Postea tamen sub )^o,^^ exponitur \',f^^ fructus 
arborum, UXli? j-a/', fi)rte rectius. Scribunt lexx. ),n^ sub 
Ujo^.^, q. v.; it. BB. cod. C. 

)t>^ '^°'^ incerta, .Xs' .otiv fc-^ Ifc-^ ^ao )j.^ J^^ .CSj> 
.sLsr*, BA. Verba e Babaeo forte laudata sint, et legend, \fixi k-o. 

Of.^ nom. urbium, i) Heb. IIJO, Jud. i. 27, 2 Reg. ix. 27, xxiii. 
29, 30; May^bSS, 3 Esdr. i. 27; BHChr. 20. 2) Heb. piO, Jes. x. 
28, sed Lxx. MayfSSa; rectius Ephr. ad loc. ]In^«. Hue pertinet in 
lexx. . ovJ-ty ? [L'uiL '%.e\Ji. o^-? |a*/ ©V^ sc ii"iJ03, i Sam. 

xiv. 2. 3) Of.^ Mayabdv, S. MaySaKd, Mat. XV. 39, H»^9, ib.VHh. 

Ap. lexx. J»l/'.« Of.^, BA; it. jBaiw& .)»!/ .oUe 4» y^! ©rs^ 
.flx*L(L(' wvso .«oij )«(* owV-.(' )fcoo» Of* .oCi. lia jraiLsli!.?? ]iW 

BB; it. (sJLUl JjLi M -^X^j JS JSL ^\ o*^, Lex. Adl. 

'^©..^ vide sub'^Z%;j^col. 655. Adde (>-_j-il •« ^I^^'^o♦^o 

JjJ-' ^ ^^\ j^^lj, BA. 

Jloy^o nom. vici in Hauranitide, C.B.M. (Wr.) 710b, Ar. JjLi^' a. 
Ja1s^>, ZDMG. xxix. 437. 

4©»,^0 Mayabav, nom. loci, Mat. xv. 39 Curet., cf. ©.^S no. 3 
supra ; it. ^»^o infra. 

lJo«^o forte dimin. sc. fruetus sicci vilioret, Lexx. sub )tW^> 

It. falx, vide infra. 

|jo*.^o m. falx, bipennis, aseia, J-s^' .juU. ot^ tv^t? |J©*^^, 
BA; it. .^jy .J.^1 .li:^^ .JJoi^ .5, .U©'^ .)j©'^ 
j^UJ, K.; it.^L, .Js^, Lex. Adl. 

Ujo<,^& Nisibis urbs, quae 'AiT«Jx«a Mi/ySowKij, s. eV MvySovi<f, 
|uuo;.^o; )uAcu^( Loot |u«a]^oo . . . ^«. 7 >j-i, BHChr. 66 ; it. .t-^.-j .o«, 
BA, K.; it. jlscu^/' k*^^Lio .^xa^-i >*m ww© )o©r .01 JJL)©^,^^ 
)JLio^.^e;, BB; idem sub ja/'col. 190 paene eadem dicit, et exponit 
)>«jOf^o terra fructuum, %S\yii\ sjJb ; derivat igitur e 1^.^, q.v. supra ; 
etsic ^.m.'Min? ii^tf \a( .o» •l^.^^jji*.'^..^ ■ . "^ .-j wot wot )>Xj6*<^ 
j^\ SrtfiT'i^l .o»^, Hunt. cxxl. Male lexx. etiam )u>.>©i,^, q.v. 

jJL>©t.^^ Nisibenus, it. Edessenus, ||y;-i.»-yaj .^jU), Lex. Adl. 

U.tOk.^9 MvySovia, Mygdonia nom. mulieris, Act. Apost. Apoc. 
W*. 3- 

.»ej,^ Mygdonius fluvius Mesopotamiae juxta Nisibin, BHChr. 
66. 12. 

^f.^ Mayahav, Mat. XV. 39 Hier.; Pesh. ©».^, Curet. yO^^.q.v. 

■^j,^, Jlj.^, vide sub '^^ col. 655. Adde .oi'^.j&a; ^t-^ 
Jxx*' jjtj ..soistjsjk., BA; it. pi. abs. ^A.,^^ Jt^l 0001 ^^ . i i 3 i. v> 
tres turres ligneas cnnstruebant, Jos. Styl. 48. 1,1. 

Jlo^..^^ ad turrim pertinens, /j>vJ.> l-*x. Adl. 

li^L^f.^ vide ap. col. 656. Adde ^ l^«ol/ ]h>^.^».^ fune 
o)l n i v< .ot ^ oolo .otladl©L till )oot >ai<«A} .).«.nNi.«>.? 11^.^0 
o»=> ^,.m 9ig «X »^vin2o? ).i««v U^,^© Loaofs Loot |asuoot< BA; it. 

iljHxs' .llix:J-\ Lex. Adl. Exstat etiam jkClii^.^ )fc^.^- »««- 
piria qualia erant Mariae Magdalenae, Marsh, cci. 761;. 

■^^..^ Neo-Syr. vide col. 657; adde to freeze, Stod.Voc. Inde 
jlS.X^^^lO f. congelatio, ib. 

,s».^o Neo-Syr. blasphemare fecit, Stod.Voc, cf. >s>^ col. 659. 
Inde jji^t^;^ qui blasphemare facit, blasphemus, ib. 

jktkOo Neo-Syr. ahripere, avellere fecit, Stod.Voc; sed jk^^eumu- 
lavit, col. 661. 

II Z 2003 •:• »ei\ca.t.\,ao _ -^VC " :• r^A-^Q-so _ K'l^oi \ CB I \^ •:• 2004 ^ Magog, Gen. x. 2, Ez. xxxviii. i, 2, sed ((s^cvs^, Apoc. xx. 8, 

B.O. iii. i. 323, iii. ii. 16, Ephr. ii. 196; Seljukitae erant wjL» 
^ >« sec. sententiam Michaelis patriarchae, BHChr. 229, sed 
,,a^o k-^» JlaaikaB fuit regnum Mogulorum, ib. 573; l^»a? liai* 
^Q^^ fc.->a?o fc^, Knos Chrest. 79. 3; Heb. JiJO, quem de Scythia 
exponit Josephus, it. Hieron. ad Ez. xxxviii. 2, cf. Tuch ad Gen. x. 2, 
ubi nomen exponitur regio montana, e ^=maha. magnus, at 313 s. jyi 
mons. Ap. lexx. ^;*-L«j ^yr (<— ' **iP^' Hunt, clxx ; it. <(;;^i.^ 

qui laudans Apoc. xx. 8 scribit i^^o^^- 

(^Q..^^ Neo-Syr. movere fecit, Stod.Voc; inde Jts^^i^^ f. amotio, 
remotio, ib. Cf. <%£^col. 672. 

ji^CL^, BHChr. 33.2, rescribe e codd. l>«^o.^ eprosapia Magog, sc. 
Turca, |-js»a^ fc->ao(' )-^a^; Ar. ^^Ul, Hist. Dyn. 83. Ap. lexx. 
^ [BHChr. 33. 2] k-?ooM U« 'ib^:^^ .\^f<^ k«>oo? ^«^ 

);&^o vide sub Jfa^col. 674. 

U^dt^ Moguknsis, usitatius j.-N^io, q.v. 

IjCk^a vide sub .o^col. 683. Adde Uo.^ cohratus, ^y^' 
Lex. Adl. 

t»Gu»juskjQ,^o Moguntiaeum, nom. loci ubi Alexander imper. 
Homanus occisus est, Dion. o»aa0. 2. 

,flec^^o m. magismus, religio Persarum, .. .)lahA.CL,^o .01 ttto^b 
jjyLoii-.'il wLa .il^j^^ .Iwoaao^lj |a^»:^aS .7 .U A^, Hunt. clxx. IjO.^ urbs eadem ac I ,C.B.M.(Wr.)ii99b. Cf.col.1985, .B'Vj^ 1^^, it. )jLo.^» ]b«^ vide sub ts*d col. 488. 

)jko|^o vide sub ><K^o- 

)l^, Uj^, liiJL^, Jl'cuJ,^, vide sub lij^^col. 695 sq, 

)jo1k^, ^^15CJ1, vide sub X^col. 694. Adde Jj^', Ibn S. Thes. 
§ 9; it /alx dentata, bipennig, bidens, j^^-JL- eyli J^r^, Lex. Adl. 

^y^o vide col. 698. Exponit daudus, Un:^ .« .Is, Hunt, clxx ; 
it. -^1, Lex. Adl.; it. »^ Sji*^^ )4i^J<^, Hunt, clxx; it. clattda, 
laxa, torta, It^j.* '- » .1^ •'^^^^) Lex. Adl. 

|j Js^^ lu. serra, it. cutter, ascia, instrumentum qua seeantur lapides, 

^^' .ijU^ »-j j*kii jLuu, K.; it. ^Liju )Jjs^o )j1^o Ujs;^ 
ijXii, Lex. Adl. 

^jL,^ Neo-Syr. revelavit, patefecit, in lucem protulit, Stod.Voc. 
Idem'exponit »i^ circumcidit, cf. coL 700, it. Stod.Voc. 

)*Jk^ vide sub iX^coL 703. 

y«». ^ Neo-Syr. ridere fecit, Stod.Voc, cf. «;«^ col. 703. 

i A . ^y , llViA.,^, vide sub oo^ col. 669 sq. Adde K'^-^^ 
respoTtdens, i_*-«* .l,j..Ls*, Lex. Adl. 

Ui « ^ , t i i ' ... ^ , IL'cllL.^, vide sub mO^ col. 677 sq. Adde 
(jij..* ^jo-Jut \i'n,^ei. Lex. Adl. 

'^->.^, l|'>^o, jl'aiS,.^, vide sub ^a^ col. 678 sq. Adde 
ll ftN . ^^ f. stcblatio, rejectio, reprobatio, i_foU,l -pl^i'. Lex. Adl.; 
it. U S ,. ^y auferens, tollens, rejiciens, (jojl. -Ailij ib. 

^^ «.^ gy Neo-Syr. germinare fecit, Stod.Voc, Gr. 82. 

>.^ fn «, jgV> Almagestus Ptolemaei, cf. ■-^"~-4--'v 

.jDCfc^ m . ,^ , «flB»^ m . ^gy> , j^ m^v) m. /uiyurrpos, magister, spec. 
magister offieiorum, cujus dignitas magna fuit in palatio imperatorum, 
Jo. Eph. 375. 10, 387. 18 ; it. praefecttis militum, Anecd. Syr. ii. 18. i6, 
B.O. i. 282, Jos. Styl. 57. 21, 80. 21; it. uooi^ai^, ib. 57. 13; 
UfiDioSt «flao;.^ m . ^v praefectus militiae Persarutn, sic exponitur 
r^^i, ib. 53. 6 ; it. Uo^( Ua-SoIj uB»^.ai«^o ua..:0aA ojiciorum 
divinorum magister, Syn. ii. Eph. 32. 21, 34. 21, 41. 10, 49. 16; 
it. uco^ m ^ ^ ao, BHChr. Eccl. 209. 2; ^o»^u»i-.^, C.B.M. (Wr.) 
1059a; it. ua i^m .,, ^^ , B.O. ii. 61; it. )^.m.^v> qui IjUl^^ a»*J 
partus praefectus, SauctVit. 37 c. Ap. lexx. U-i .5. obo^^jbls^ 
V*^-* yOo»io», Hunt. clxx. )>^; V~>._^ f. fiayiaTpo-n^s, Eus. Hist. Eccl. viii. II. 

ifrT<4'it' '^';t ^ Magistrianus, nom. viri qui cum bestiis pngnans 
martyrium passus est, C.B.V. iii. 162. 

)f^; t~..r^ fiayurrpiavoi, mogistrianus, agens in rebut, Jo. Eph. 
221.25; it. ^ouj^-oa-s^.Syn.ii. Eph.54.24; pLoL i ^aL^^ ^ ^JJ^ 
01 tnapx'Koi, praefecti ministri, Par. Pat. 34. 10; in alio cod. \Jlj^ 
cuUj^jtt^^ ; it. U*i;^.fla-.^, Anecd. Syr. ii. 1 15. 18; «xt..;^ja*^, 
Jo. Eph. 169. 8, ubi cum \ m i" n? conjunguntur ; in GIoeb. Basil. 
lj.ayurTpuiv6s exponitur pLavUrap ; eadem tanien glossa exponit laurrpfv- 
aios, minister castrorum, de quo ordine dicit TertuU. de Corona cxii, 
" Est et alia militia regiarum familiarum ; nam et Castrenses appel- 
lantur, munificae et ipsae solennium Caesareanorum." Ap. lexx. 
)>,N.-> cu^i^m>.^^, BA; it. j^l j»Oi^is^ ^ax.;^ m .< ^^ t > 
alJdl |.jU .HSv>? UiiS H^iaoL, BB; it. .owo jj» y,} ooII^jaK^ 
jij^Jl i_*j>-L» Jyl .)*J-^^ .fiS? .SSao .[1. .^yLijA\'\ ^^^^iifiiil, ib.; 
it. iliJl/Jl s^^' •ci^JJr^l -J^l V^^=^' 'l^f-^^^ '^ oJi^t^.fl n j ^ , 
Hunt. clxx. 

)irfs^ vide sub ia^col. 689. 

Ud*<>^, it. ).«)i*^Joo, it. )ui;^^, it. )jii.^», it. i^s;^ m. 
paytipos, coquus, [a-u^^io ,M^i apxt/iayfipos. Hex. 4 Reg. xxv. 8, 10 
sqq.,=)*A^t [j^i, ib. not. ad v. 20; Jer. xxxix. 9, 10, Tetr. Dan. 
ii. 14; Ikflos-^bo fiiyeipot, Thren. ii. 20, Ez. xlvi. 24; metaph. Ji*^ 
)k.*.aLj; otflBiA^J-i, Ar. jtUkil, Bod. Or. cdlxvii. 87 v; it. ).ii*^i 
oyjfovoios, An. Syr. 190.17; ).£B»/^^o, BHChr. 68. 2, sed cod. Vat. 
clxvii jbflos^jSD; Jiaej^^f U^j, ib. 519. 12; ti;^i etiam Cans. 
CauB. 98 V, Ephr. i. 351 B; it. )LjBiM>^^>.», BHChr. 306. 11, Chr. 
Eccl. 197. 2; l^i^jo ks.Aa res coquinaria, ib. § ii. 233; ).,r r f,>.. ^ .. a t> 
)joo) >.\ii-iio .01, Bar-Sal. Com. 208 r; it. Laud, cxxiii. 145 r; aquam 
hauriebat Usi*.^^ Lo^ ILso^o, Sanct. Vit. 216 r; reddit Quatr. 
cvlinae, et rescribere vult ).flBw>.^:» l^w.^^^, sed foi"te sit pro ptctyeipfia ; 
it. jk£e»^9 coqni, Is. Ant. i. 120. 9. Valet etiam lagena, hydria, 
yn*Na jlaof ^m Ub^^s^ o»^ &o(' Sam^o, Sanct. Vit. loi v; ]oot \Lio 
).£D*A.^o ooti^, ib., sc. " fittyeipfiov with the Macedonians a pot, kettle," 
Liddell and Scott, Gr. Lex. Ap. lexx. . . . jj);^' cU^'-^' Jjoi-M^Joo BA; scribit etiam it. ^0(0 .^ji>.LJa Cli. l^».J. Ii I^Ih^^Jc^ |js<<Io .tfiBOi.^^^ ^; I^Ijom .7 . olkll .^Oxo UiSi, BB; 
it. u.UiII Ue*A,^o, ib.; it. IcaoIi ?&.Joo} o'm .oleo i^ ^/ )u»ws^ 

.^UJll. ^^}/^j uj^^ •'^o*' "'^ ■ •^l o .J .l^a^ )a^o ^^^^ k-ao/ 
jCi., ib. Exponit etiam oenopola, '" ' " ' "^ \-^ )}ift » uJLaJbo, ib. ; consentit Hunt, clxx, scribens |L.flB;^..^Uo, 
>ao»x.^b)b, UiB^«.^o, |a>;.«^o, Us^^^A, et .tto^^^o; it. )a;^i.^o 
^LlkJI, Ibn S. Thes. § 8 ; it. .)t-'m«.^ .)t-^.tn*^gy .jk»'^^.^^ .|^;«|^ 

\.a:>i.^>, E. Forte legend, jblis;.....^^, Jl^^..^^, et certe )a»i«^Joo 
pro Ikim*.^, )fe. 'm >. ^ , Ua-^bo. 

Kmw.^j.^0 ^w^ TO paynptia, culina. Hex. Ez. xlvi. 23; cf. ^m>a 

col. 488; it. .olZ^^ kwo, ib. 
^»'>.^o k— p culina, coquina, Sanct. Vit. 290 r/ malim b«AS 
l.a»i.<s^», vel ).a);..^oo l^wkS ut ibi ter exstat. . Cf. col. 489; it. l^wO 
infra. 11^, >«ci\^, ll'cti.^, ll'cuik^, )iii:»^, U'cuuii^, vide 
supra col. 721 sq. 

^,^, )t ^ , \ , ^ volumsn, charta, vide sub '^.^ col. 715. Adde 
)l^o volumina, Doctr. Addai )j>. 8; )1)-.^b IL^^o jt'ftm. Hunt, 
ccxlvii. iv; it. syngraphae, tabular debitorum,, codicillae. Is. Ant. i. 
276. II, 282. 9. Exponit Jl^ .j^j .^^0 ■^)'^ .tsu^ .jJlb. )t>'N^ 
y-JaVs^ .. .|^j _.l.jl .^Lijj, Hunt, clxx.; it. l|<^o scheda, syngrapha, 
U,,^, Lex. Adl.; it. L^\ JaI ii) ^ iLt^'.' jdl ii-^l J^:^, 
BA. cod. Goth. V • o- . 

Jj.^, ItlS^y/gfa;, vide sub rad.'^^. 

'^^, pi. 11^, Neo-Syr. f. opportunitas, Stod.Voc. 

Jl^ao, Cbald. N?3^D, Neo-Gr. ptoiixKa = aawporris, aif^is, Du Cange 
Gloss., m. pv^, fiinvov, Geop. 104. 24 ; Jl^iao ^^Amao; ^.>^/ oJ e/iTrvoi, 
purulenti, Galen. 39 v; IL^oao ^»? ^^-'^7"'' inmiinoL, ib. 61 r; Juif/ 2005 •:• r ^' i ty^ _ rdl^^wi •:• r e .» oa\\^ _ ,As»> •:• 2006 irpiv JU^aao ^f«o? Sirawvoppoovvra, ib.49 »/ BHEth. 47 v; )l»»o Jl^oao, ib. 
48 r; it. pituita, pUegma, Jl^aao jimsoj, Job. Tell. ed. Lamy, p. 63 ; 

^'*^°f °^ h°!r?s^' '^j-^"^ r^^ ^^' J°«- Styi. 20. 3; ^^;v>i 

Jl^ciaa^ tl^i^U Ifc^^tt^, Zachar. 358, ex Ez. vii. 17, ubi Pesh. 
|lao ,-?y )j>iiso ^oCi*, it. Hex. JloAx^i^ ^Kj Jlsjij^ ,-oC:^; 
it. ixo)/3, succus nucleonim olivarum, Geop. 85. 13. Ap. lexx. JUj^clm 
'■^ ^ ■si-, BA, BB, qui etiam exhibet sub JIaIlSo/ col. 80; it. 
sub i^U^col. 635 ; it. ilil, Ibn S. Thes. § 2, Hunt, clxx; it. Jj^ojc 
-111 ^Uc-.il^ ^ .i1X\ .'Ul ^^ ,]J^ .]\U^ ,\:c.£> .5, )1^«4, K., 
sc. eollectio aquarum, cf. ) ' • ^}' m\. 229. 

A.^h."%J^^l' pundentm fuit, pus prohdit, ." N^vu y «»a 
itmvTiam, Galen. 28 «. Ap. lexx. jj^cx*. '^^o .JU^c^ »■» 

'-^i '•*-* -G^^' ^-^J J/lli 'J^'J J^. -W^ «r*> '^s^'^. ib.; 
i*- ^*^J ^^J J^. Sunt, clxx; cum BA. consentit K, additque 
"Vs.© .''^^? CO.? \±.i \A^<£&}'%^<i jiLicus '^^^ jjolkoD 

ll<^ Neo-Syr. attrivit, detrivit, absumpsit, Stod.Voc, cf. Jl^^no. 2, 
col. 719. Exponit tamen J^L^ in suo voc. languit, marcuit, debili- 
tatus est, 

IL.^ Neo-Syr. revelare fecit, Stod.Voc; cf. Jl^^no. i, col. 719. 

Ji ff S^ vide sub "^^^col. 715. o 


^ 1 . mnN . ^ ixcyaKocrvvTi, -i;«, magnitvdo, majestas, .la .H' 
iJ^iOlj i^J\ ^\ Jyl .jl'ciaDi, BB. ^ 

«.X^ Neo-Syr. ponere fecit, Stod. Voc, sed -..^ decorticavit, 
cf. col. 729. 

)lI ! ! \ . ^ nom. avis, vide col. 721. 

» u ^ j j ^ Neo-Syr. m. nota qtia in scribendo indicatur opus esse 
sihntio, Stod.Voc. 

. m . Nj^ , pi. ^ m » \ < ^ , Neo-Syr. f. coeius, conventits, conventio, 
Stod.Voc, Ar. ^4^- m. crocus sativus, JUls.^\, BA, Lex. AdI.; 
^j|l;JLcjJl .uB<L3o»0o .001 jLaosfoa .ot, E. 

) <>v\ggV> , pi. ) o > >ft <j ^?y , Neo-Syr. m. alveus, Angl. tray, waiter. 

^»jOv^ Neo-Syr. congregare fecit, Stod.Voc, cf. >»j«l^co1. 737. 
Inde )ii;i \<^ j ^y> qui colligit, collector; it. )]^v^^\n f eollectio, actus 
eoUigendi, ib. Cf. Ar. « .r 

ty , ^ Neo-Syr. densavit pannos fullo, Stod.Voc, cf. taa^col. 
741. Inde ]l Vi ft» ^v i f. arsfullonis, jMnnorum densatio, ib. 

^^, Chald. 130, Ar. Cli*, et cf. Heb. gP dedit, adv. gratis, 
gratuiio, sins mercede, Gen. xxix. 1 5 ; Heb. DSn gratis. Num. xi. 5 ; 
sine causa, absque cul2>a, i Sam. xix. 5, xxv. 31; •>^of ) S'^> 
holocaustum gratuitum, sine impensis, 2 Sam. xxiv. 24 ; sine causa. 
Job. ix. 17, Ps. XXXV. 19, Prov. xxiii. 29; gratis, sine pretio, Jes. 
lii. 3; immerito, Ez. xiv. 23. Apud Hex. buipeav, passim; amuTias, 
Aq. Pb. xxxiv. 7, nisi potius Stapfdv sit; ^.^o? &<»ptdv, 3 Reg. ii. 31, 
Lagarde Proverbien 71. 32; ^^^o iaptav. Sap. viL 14 Pesh., Mat. x. 8, 
Job. XV. 25, Rom. iii. 24, 2 Cor. xi. 7, Gal. ii. 21, 2 Thes. iii. 8, Apoc. 
xxL 6, xxii. 17; Aphr. m.j>. 12, BHChr. 33, 190, 283, 351, 404, 405, 
470, B.O. i. 116, iii. i. 549, iii. ii. 285, Cyr. 381. 22 e Ps. xxxv. 7, 
Ephr. i. 332 D; temere, ib. 341 A; merito, nan sine causa, ib. 349 A; 
ib. iii. xliv ; etoa^j ».^> cam rem gratis receperunt, Laud, cxxiii. 
136 v; coot ^^)je t:^' Sanut. Vit. 260 r; ^^o »J) aal exU)it 
mulier e matrimonio sine dote, dotem secum non auferet, Syr-Rom. 
Rechtsb. 52, 57. Ap. lexx. ^ ^. .J^ •>-»]>»■ tW?- ^^'> 
it. ^j^. v)^ l^s-io -u^ Jy'' ^^5 it- )^»<i» 00. S'-JaV ^^ 

.^\^ .^\-^ .Ji<ii-.L'Jl!o U>11 h .« 'S^'x^ ^<^ i^^ t»-^ 

iJ,yS- j^. .JJoU .^ j^^,, K. 

lO;^ gratuitus, U/ ISOaeS -^^^ VI >^^^ U U-.J Uif 
y.'ti^ [oia^'^o, K. e )fc.-.a*:«, sc e BHCarm. cod. civil. 173 r, 
ed. Sceb. 95. 9. Laudat etiam K. sub laicL, q. v. Exponit Ar. 
'^ ib .i;jl> ; it. ^Li-, Lex. Adl., ubi f. Ikli^. ^ Hier. gratis. Mat. x. 8; ,^^*iv^ «£., Job. xv. 25 ; immerito 
Pesh. )^£, Mat. v. 22. 

t^' l^s® clypeus, vide sub ^^ col. 743. Adde IfcoxOMO 
V=>i-aX k^oa ^l.;^* Spfiara Sptncarjcfiopa, 2 Maoc xiii. 2 Polygl. et 
Lagarde, sed sec. Gr. legend. Jl^^. Exponit BA. .^ uLb 
ii,jJI U;^ .^ ,^lj .-Ullj ^^, ^^jj, jj^ ,^^ ^,^^ 
Oj.aJIj. Consentit K., notatque esse qui scribant H^, quam scrip- 
tionem recte se habere negat, sed potius legend. H.;^, et sic li^^ 
ii,i i^, Lex. Bibl. Ind. 

Us^ m. clypearius, U^^-i ,pU, o'ot, BA; it. formam clypei 
refereiis, orbicularis, U^ y^ )>^Q^, BHPhilos. 212 r. 

>-^^i Rs^, Ui<^, Jl.'aa^, Uli^, vide sub U^col. 744 sqq. 
Adde Pa. part. U^^ culpans, \yAi^ ^^j " jj, Hunt. clxx. 

U^ m. cubile, locus ubi quis jacet, as^ -f-i-^, Lex. Adl. 
Caeteri Ut<^, quod etiam dat cum eadem expos. Lat., Ar. l5Ci*. Jt*-^. 
Ui^ m. cubatio, cU-^', Lex. Adl. 

ll'cui^ f. cubatio, ^\Sj .^s^\ Lex. Adl., sed ]):<Lt^ ealumnia, 
»sJit .JL*^, ib. 

\i^o Magnus dux Romanus, BHChr. 92; al., Jo. Eph. 214. 16, 
215. 11; ^I.;^ Magnes, catholicus Orientis, BHChr. Eccl. § ii. 53, 
55. 57. 73- Passim in Bibl. Or. ab Ass. vocatur \hJo, ib. 53 not., 
73 not. Nomen Persicum esse dicitur. Adde la<«J.ac Magna, nom. 
sanctae, C.B.V. iii. 162. 

)jL,^ Neo-Syr. inclinare, vergere fecit, Stod.Voc; |o«cu U^o 
solem inclinare, occidere fecit, exactius diem, ib. Exponitur ib. lo^et 
innisus est, ut in col. 745, et occidit sol, unde \ 

,m^h^ vide sub ,m*.Ja.^. 

Ju>£o)l1.^o vide sub ?-"~',^ 

cai.^ 'Neo-Syr. fwrari fedt, Stod.Voc, cf. 01$^ col. 748. Inde 

i^o qui ad furtum incitat; it. Jlsai^ f, itidtatio ad fv/rtum, 
Stod. Voc 

ciJk«^ Neo-Syr. abripere fecit, Stod.Voc, cf. ai^col. 750. 

yOJU^o, 11. yOjLs^o, m. iniyyat/ov, manganum, machma spec 
aquaria, rota aquaria qua irrigatur ager, m^la aquaria, qua aqua 
e puteo hauritur in eundem usum, ij^UI v^j-^ v®^'««P' BA, Lex. 
Adl.; it. 0/ liSoAA ^* y> jfct l^AoAo io»o* <^» ^Zaol? 11,^.;^ .ai.^ 
i^LJI jl ljVjjJI Jyl .iLmla?, BB; it. Hunt, clxx, ubi v«a<^; addit 

i^bJl L^'iji .liiiA^ JiotiJ .«, K.; ap. Lex. Adl. redditum est 
tympanum aquarium, haustrum, sc. Angl. water-wheel. 

uBOA^o^i, .aa*^)j,^, it. . m ^ . 1 .. ;^ , f. magnes lapis, Ar. jsf^ 
k_<-^l,'Ebed J. Marg. 340; odo!^ il)3i»> .skJ? ua..^a.^f \kU>, 
Laud, cxxiii. 84 v; D);a^ .mf^Jk^ \&\o^ Jko«i*.J, Severi Rhet. 78 r; 
it. an . ^ ,.i. ;^v) , BHPhilos. 237 v. Ap. lexx. i^jJl^*' uno^U^^ 
jjjil »..*l£ MJ^, BA; it.^^ utt»^)i^ iJi-io .]&\o wca4i^ 
y--J,Uiil, BB; it. lafcj cilois. )))i^ UC? -koe^ "^^ ^l^ 

111 ^} t» .|-i»:^ ^ ]i-^l lala .iaai.. Ux-joolkoo ^o .)♦- Jb/ \^iU> 
.dPa-^Js^? o*^? t«« ''S UU- .IJjlo JL^ ct^v. ).^.iwkoo l^oo)? 
<ii^j mia JLla (^ )f=cL JiiaX ^I'f ool )La*i Jljo, ib. ; 
it. Jjjil sjlsri i^jJl yM-J»L*il ^,3^*' JliS )^VJ} \s,\s> ,m*^J^, 
Hunt, clxx ; consentit K. 

oxu^lj^ Neo-Syr. m. magnetismus, it. adj. magneticus, Stod.Voc 
IL'caJk^ vide sub ^.^col. 744. 

),. nnT^vi , U»M->^)o, it. > . rn ■ 7 ^-c Magnesia urbs Asiae ad 
Maeandrum, sc. )i « fn t 1 .^ ^ Mayvrjata, Corp. Ign. 203; ^ . ~> . ■ ^^ 
BHChr. 525; Leontius epus ^o»fj.oDj t.mljL^T. Syn. ii. Eph. 
12. i; )Ut*fSo j^ Uco ^ ±. f^ , BA; it. Umi,;^, Corp. Ign. 213, 
Dion. et^. 13. 

II Z 2 2007 K'i^ao - rdi no 1 1 \7i •:• rdjt.<\.^^ - r<S.^ao •2008 ^ Magneaiae urhis incola, pi. ).. m >i. ^ , Corp. Ign. 197; 
it. Jbualijijcio, ib. 206. 

|.~.i so Magnesia terra, nom. medicaraenti, Laud, cxxlii. 298 r. 

.mo,^ i. q. U-o^^, 8C. \^^^ .St, BB. 

,£oa,^a, jimck^s, Chald. spyp, XD'30, m. prandium, coena, cibus, 
Hier. Marc. ii. 15, Luc. xiv. 17, Joh. xii. 2, xiii. 2, it. 4, p. 319, sed 
l^o^M, ib. p. 325; xxi. 20, AdI. 144, C.B.V. ii. 82; pi. jk.^<v^, 
Mat. xxiii. 6, male {.abg^^o, ib. p. 289; Ufoa.^, Lue. xx. 46; cum 
afif. tottOs^o prandium meum, Mat. xxii. 4, Luc. xiv. 24. Vox forte 
derivata e fiayit, inayna. 

I^ck^^ m. coquus, pi8tor,\\la. . f.V^, Lex. Adl. Cf. jia^^s^o. 

)S'*~-^^ f. coqua, sic K. pro j]^;^^^, cf. l^m;..^^. Adde 
l>.\3» .ij\^ Ikiaul^, Lex. Adl. ■""^s" part. Aph. verbi >m^, q. v. col. 756. Adde ay>,;jy Uv»/ '^iw 
joo) humi cuhahat, BHChr. Eccl. 49. 10; )o<» im <^v> l-a-.)' iihi 
euhahat, dormire solitua est, Kal-w-Dim. 9. 12. Apud BA. im ^lo 

\A^ accubitus, vide sub rfa^^^o"- 757- -^t^de loot ^^.^^t <f( 
o»:e&aa a! ^i-^tv* Loaot o»a^^^^, Fhilox. 104 v. Exponit BA. 
'\jh^'i\ . cU^^Vl ; addit U-a^^, K. It. pMala, ib. Adde U^^i 

i:aL.^Lj jl *i;^^ .cyL.U. lictsfo )A5o, BA; it. ^}^ eyUU., 

Lex. Adl.; it. .u:>L>La. .i^^^^Si^ .|u»oi.f<nf> .koii o*n ^. m .t rriN « 9» 

jL'ojaak^o f. accrthitus, ouhatio, cL«^', Lex. Adl. 
Um.^ vide Bub «m^col. 757. trn^y Neo-Syr. vomere fecit, Stod.Voc., cf. joa^col. 758. Inde 
f';«»,*^ qui vomere faoit, vomitorius ; it. )ls..m.oP f. incilatio ad 
vomitum, Stod.Voc. 

) i ^ m ^10, tflso^i^uaa^oo, vide sub »flBOi ^ en «.igj^». 

ItsdOy^tf Neo-Syr. f.falx messm-ia, Angl. a small sickle, Stod.Voc. 
9, vide sub rad. '^.i-^col. 761. Adde i iSs ,;^ tradens, deponens, commendans, ^L~-» . p^j-' ~"«, 
Lex. Adl. 

)lci i.Sn <^ col. 757. Adde traditio, depositio, oommendatio, 
elj^s^l, Lex. Adl. ; it. j.Jl-jJ1 .^x,s^^\, K. 

|Jl^CLaL,^o Lex. Adl., it. )J!^Laeo.a.«^^ £., dausus in domo 
aegrotorum, ^^Li-^l ^ ^_y,y^, Lex. Adl. ; it. f. i^y^ )t»dJtlcocift.^v 
^jI:l.^1 ^, ib. ; it. .IfexJfe^nft ^v) .vtlaenft ^^ .Mt^oft>^v> 
lb«.«oot? w'ot wO <^( .)jL<*.s .|i .\m v> .ji->«.s .01 .)b^&^o-SL«^o 
• ■.M;^)uk.«o ^Oi I mo) ^ )>I»cutta^''.)Jtloao.fl <^o \nt « o;-fla^ao 
Le^il c*-j jJj tj^!-^j^\ ^J i_f.yf:t^, K. ex Horn, de Corpore. 

> m .i ft . i^ nuK cupressi; it. juniperi, jjj^^ y^\ jya, «U^1 ^^ 
^^1, BB. 

■ n ^ ^y i. q. iU-., BB, sed il*^, Lex. Adl. 

♦.^0, ^<.o> i.t.^o, ps,^o, Ifcoji^^, etc., vide sub ;^. 

;^o lapsus est et eecidit, jUj Va5...» JjUj .%ajo ^i .« »^», 
BA, Huntclxx, ubi etiam ,Ji-j; it. ^io .ktt-,j JL. .'^>Lio ^ ;^ 
aSjj ^Ja^, .OiflB i», BB; it" ^ij .ka-,. Lex. Adl. 

^ i.^^ Neo-Syr. nisi, Stod.Voc, Gr. 138, 141, Nold. Gr. 372, Pers. 

)I^ vide sub rad. li^col. 769. Adde .JL'caIj^» ^ )I^ 
^J^-i ^j^-i u^Hi cJ/iJj J-i-i, Hunt. clxx. 

M^»^o vide col. 770. Adde litigiosus, rixator, eontentiosvs, 
Jtri^ .i.i^-(js .^Vs*, Lex. Adl.; it. t^y^il . ^.l .?. VI , Hunt. clxx. 

]l.ax.«^o vide col. 770. Adde liligium, contentio, rixatio, .Lt-^ix* 
Sir* jf**^ .^j-ai., Lex. Adl. 

)*s^ Ephr. ad Jes. x. 28, Heb. fiT^ip, Pesh. c^^, qv. col. 2002. )«v^ Neo-Syr. ^Mer« fecit, Stod. Voc, cf. )i^ col. 771, it. Ar. 
(jZ^. Inde )ju'i,^ qui Jluere facit; it. )ki*i^^ f.Jluxus, defluxio, 
Stod. Voc. j;;^o vide sub i»?»^col. 778. Adde w;»<g^ w.'ot -.,/ )f;.^o 
j!Ls^Vlj il^'i\ ^^ 3-**^ J -yF"' .yooiiaj ,jo Uaaao, Hunt. clxx. 
Exponit tamen H«^o texlus, _j.-«ju, Lex. Adl. 

]i.o?;^3 f. textura, ctLls.^ •*~'^> ^^- Adl., sed )'>o;>.^o defectus, 
vide sub ».?i^col. 778. 

U;;^^ textus, it. infirmus, [jo^j^ .-^-.i.* .(slli^) Le^c. Adl. Cf, 

}^s^ Neo-Syr. deterg ere fecit, Stod.Voc, cf. ?i<^col. 777. 

^^ioi.^e Neo-Syi". /eJies<rrt« cancellis tectae, Stod.Voc 

iJjo';.^ ^'isibis urbs, rectius JuwtOj^^, q.v. Ap. lexx. ♦ ya*fc^o 

it. )aX.t? )^t? ]i^ JF^"*^^ t*^? **•* "■* l'*^'**' Ul^^As )Ijo;^ 
o»3 fcAi»-^:ia>j, BB; it. Edessa, UJl, Lex. Adl. Sed cf. jw^o,.^^ 
supra; it. )j>^o. 

.£BO«.^o, it. ^£0.^0, m. liAyeipos, coquus, cf )£s;^«^o ; it. .idoo^^^ao 
Ijjaj uoSlLhs .ot )xd;,^o qui purum vendunt, BA, sed lectio vix sana, 
Rectius )i^«^0 coquus, pistor, it. culina, ■ ..W* .jLj. .v-LJr>, Lex. Adl. 

I^fj^ Neo-Syr. labi, pedibus vacillare fecit, Stod.Voc, cf. i^»<^col. 
780. Inde |jl^^^0 qui labi facit; it. jj^f^o f. lapsus, Stod.Voc. 

^4^ nom. viri, B.O. i. 393. 

kfiBa^;.,^o Mtyapfit, Megarensis, urbis Megarorum incola, Eus. 
Theoph. ii. 6. 14. 

«j<^ Neo-Syr. mulctavit, muhtam imposuit, Stod.Voc, Ar. f,Ji\; 
aliter supra col. 783, q.v. Inde jKaoi.^ f. tnulctae impositio, mulc- 
tatio, Stod.Voc. 

.£sl^3, jitt^^^, liiB^^o, etc., vide sub .csl^col. 786. Exhibet 
Lex. Adl. part. Pa. pass. )ia;^o perditus, interemptus, jjlj. .jL>-». 

Ibfls;.,^ m. coquus, vide sub >fiBO;.^o; f. ]]^Z^^ coqua, I^U!l>, 
Lex. Adl. 

I^Lcc.^^ f. mortarium, jifiooi^t )!s.<ieM^, Hunt, clxx sub )]^|jo, 
q.v. Exhibet cod. Cantab. ]1^C.^;a^o. 

tfia^.^0 Neo-Syr. moUre fecit, Stod.Voc, cf. uaoj^col. 786. 

^^wj^o Neo-Syr. radere fecit, Stod.Voc, cf. '^ji^ col. 787. Inde 
loJ^i,^ qui radit, tonsor; it. ]ls«^v^o f. novacula, Stod.Voc. 

.Si.^0 Neo-Syr. i) lahi fecit; 2) pala, s. batillo amovit, Angl. to 
shovel off as snow, Stod.Voc, cf. Sj^col. 788. In suo tamen vocab. 
exponit Stod. <3t^to sweep or shovel off&s snow from roofs ; sed >Sj^ 
to slide. Inde ).Jl^;.^o qui 2)ala amovere nivem etc. facit; it. jK>.Si^ 
f. actus nivem etc. pala amovendi, Stod. Voc 

a;,^> etc. vide sub ai^^col. 788 sq. Adde Jl^^o;.,^ cochleare, 
iijidi, Ibn S. Thes. § 14; it. JkCso;.^ pala, verriculum sordium, 
ii^^Lex.Adl.; it. jl^isos.^ .TZ, IkLi&ii^o .)ki-.5oi.^ .JkCsol^ 
j^j^Ul .ii^' .JkLj*/' Jkloo'jjas ,l]^%5^0i^ .)iiU/' .« .^^, K.j it. 
]^'tc>i^^ cochleare magnum, liJut .iifS*, Lex. Adl. 

ji ; -N^ Neo-Syr. produxit, elongavit, Stod.Voc, cf. jk.»^col. 790. 
Inde |llsjk.is^o f. jrroductio, elongatio, Stod.Voc. )J[,oi^, Pers. u">=f*> -^''- w}^> ^- f^y^i inagus, religionis Per- 
sarum assecla, it. incantator, Jes. xix. 3 ; uA*».'ci^o, ib. xlvii. 9,12; 
pro O^BE'DO, Dan. ii. 2 ; *<!'.'^2'3, ib. iv. 7; ap. Hex. U-Os^ ijuiyos, Aq. 
4 Reg. xxi. 6 ; pi. Aq. ib. xxiii. 24 ; Mat. ii. i, 7, 16, Act. Mart. i. 244, 
et passim, Anecd. Syr. ii. 78. 14, BHChr. 33, 341, B.O. i. 148, 217, 
229, 232, 297, 309, 341, 491; k.j».o?»)» oi 'aN .o'.. uls U-o^, ib. iii. 
i. 229; mundum initium habuisse credunt )JLa^e, i,h)^ , Bod. Or. 
cdlxvii. 32 v; C.B.V. iii. 22, Dion. [a. 4, )j. 5, Ephr. ed. Ov. 256. 7, 
257. 18, sed l-jfcQL,^, ib. 256. 26, 257. 1, 9, vix sane; Yezdejird ) iNv> 
)jk,Q^at Ui^i ultimus magorum apud Persas rex. Hunt. dxl. 96 r; 
^assS? ).=>»o»o Uo;;,^, Jo. Eph. 95. 25; Uiijb ^o^aaa ... Uos^ 
).*aj»Sf Persarum religionis cultor, ib. 388. 4 ; U,a^? ljtt.i^ gens 
Persarum, ib. 416. 16; pi. abs. ^^ct^, Zachar. 355; f. )fci*i» 2009 r< r , x\«w _ reLtO-^Jo •:• ."VS3 - »..\i»8 2010 ll^o,^ prophetissa Magorum, BHCarm. ed. Sceb. loo. 17. De 
numero et dignitate Magorum qui ad Christum adorandum veuerunt, 
cf. Salomonis Apem, ed. Schonfelder, it. ap. B.O. iii. i. 316. Ap. lexx. 
[cod. M.jjviix] jjXx uia ^ ooot yO0Ml>-(' ^i3 ^'^^^oo. U.a<^ yLi\\ \^Z li2l%5^0 jopOjl^ \lM^* .oil? ^«:^0) y<V.O(0 .^koj ]LLk«I 
)fc^t»iOO )U^ )j«li» yOol. ^aV ^? )0Ot V-/ .OOO! yOOM^v*^ J»ls? 

.)>a:^ .•^.«>.. j »{o :|>ooiiS?CL^.|jiAoi yOoC^ ^^; Is^jo '. jlmm^o 
« *ao|^.£eoMO .^i;o)o .>aoio^ .^;j»l^ U^i-A ).liiN->o « j^Al^io 

OoMJr .[cod. M. wo»o tA ?ofo*jo»)] wioJo i» ^joi? .stoo^otso ^a 
iA yld^k^U*-/^ .[cod. M. U^a«] t..N«.. ;a It^ut^i} .o;jaa ,s> 

A'./Uhx/] ^^O) »3 A.>.^AM/'.«OtOO» iA .AOfoCO .[cod.M. .Of »..] 1 « i - " 

lia.^ )ji-jo ."^as jjs yoftao .^ti^ iA '^'^*'x -[cod. M. y&:^< •=> 
y-^jE-*-', BB. Laudantur haec apud Hyde, de Vet. Eel. Persarum, 
p. 382, ed. 2da, ubi sec. sententiam Jacobi Edesseni, ooA^t^? U*^) -.»(* 
JLotio?, esse dicuntur. Adde .jl^cw^o .)^a!^ .IJLa^a .^,c^^ 
\j'yr H'ofcOkj^ ^, K., qui ex Off. Nativitatis laudat oil? ^o^a 
»^ V.» -»N , o^o c i V i ro o .joC^^ ist} o^Vl o:^>:>&«.; .coZ^ ^ ; it. 
J)idcuk.t lol^ ^ e Lihro Quaestionum, \a^( ^ jJLiLi } ■'- * V' ooto 
OM^o* ; responsum, wo)Culs»|''U'a^oo .c;( jpLbw aSu Jl<a.>jA ^ 
ycu*.u ^o .^QuMi^ ^^i^ol'Lio .]]^o*;a^o ]iaia fji. .oot^oaiiaAA 
J*j->? \\^ %^\i^ •^!,io oifcsj^). Dat etiam f. l^o.^ maga, l^y^. 
Lex. Adl. Radix vocis est Pers. i.1, Zend, m&ghu, ignis oidtor, Vullers 
Lex. Pers. 

|jLa,^o Neo-SjT. m. magi, spec, de magis qui ex Oriente ad 
Christum natum adorandum venerunt, Stod.Voc. 

«^o tnussiiavit, BB. sub U^o, q. v. 

Pa. lA^o verb, denom. e |u.Gk^ magicam artem exercuit, ^^^aao, 
VHh. Act. viii. 9, Gr. ftaydav ; eC^ Jjj <».^yv> V^iJb coepi eum incan- 
tationihus aggredi, Act. Apost. Apoc. JLb.}. 3 ; n«,^t> )>jka^o, Spic. 
Syr. o»a. 17. 

at^» Aph. part, verbi *^vide ap. col. 791. 

Ethpa. *^iL('* cultum magium accepit, ignis cultor foetus est, 
y<i*^fcj ?, B H Chr. Eccl. § ii. 4 1 • 

ll'ajkcil^s f. magismtcs, doctrina magortx.m, elementorum spec, ignis 
cvitus, pi. Jl'oifcCk^a iiaylat, praestigioe, artes magicae, VHli. Act. viii. 
11; religio Persarum, Act. Mart. i. 70, 244, Anecd. Syr. ii. 78. 17, 
Bar-Ce. Hom. sor, BHChr. 448, 449 ; )L'cL«,ci^ ^ qaSoi magorum 
religionem deseruerunt, B.O. i. 341; it. ib. iii. i. 34, Ephr. ii. 445 E ; 
jLajbo.^ k^«3 templum pro cultu magismi, Jo. Eph. 99. 11; ib. 
101.12, Jos. Styl. 15.19, ubi = )xofc.j».j») Zoroastriani ; Off. Mar. 
oo). 15. Dicit de Magismo Bar-Salibi ap. Hunt, ccxlvii. 37, c. 4, 
i^.4^ )«^ .|lay.pvso JIcAXm ^ )aa»^? >au£Di^ M'!^/ jl'cukCK^ 
)«.op? ]lS.^^>o hi'v* )>*^o U-ocv^X )r«^o .)aJu» ^( ^fioad^D 
o(\.>\ yOoOJO M<.^o .)-tii.o -pi )Aaaa? JloJiSfSaso U-oi^aoo 
l^jN^o \ki^ o»2&a:« H.Nfloo \.^. Ap. lexx. |a<i2vaS .01 jlcut-o^^ 
^bjJlj cJ^"^'j AiUiiJl "Uc .junsa^Ij, BA; it. ijUc Jl'sikO*.;^ 
)Aa'<L^\\ )ju::i.c^ .Ola, -^ ^l . jlS^^lj ^.UJl, BB; it. ]lL:^<h> 
[^otiol tsQJX^? Ilu:^^ >ftl \taAa^a\\, ib.; paene eadem K., laudatque 
ex Off. Nativitatis Dni )-i.»J>3 jl'ofc.a'. ^S ! )oot js^ Jiotoj cooo y./ 

)Ii.<i^, Pers. -Arab. ^J^y^, m- rnagus, ignis cultor, Ephr. ed. Ov. 
256. 26, 257. I, 9 ; it. magi'cus, Chaldaeus, JBabylonius, f^ys* Uj«,a^(9 
"|Jbb .U^ .5, Hunt. Hi glos. in fol. i marg. ; it. BA? 

)..u>.a.^ Hier. Magi, pi. vocis U.0.^, Mat. ii. i ; it. «*»,«v<;^, 
ib. i6. 

U^.d'.^ m. exploratio, investigatio, ^jo^ -u-^t I-«^- A-dl. ad rad. 
.•^ referendum est. 

\-'^^ m. mussitatio, murmuratio quam voce submissa cibi tempore 
faciunt magi leniter per nares spiritum emittentes, .fjSj .'fco.a ''^^ ^i^r^^' ^ ^ ^^y ^ '*» o yo*oM8*JixS, BB; it. .Uq;^? h-li .5. U^ 

tjaj^ i-»)-'j .Jjft.-^ ^1^ ^.•<^» o'ot U4^ .01, Hunt, clxx; exponit 
tamen curculio, teredo, i^j^j .i^uJ .i^f^, Lex. Adl., sed legend, il^j ; 
dat etiam Us^ tributum, L-j .JbLa. .^Ui.. 

«s^ m. radix tragacaniluie, .5 .olffl -^ ^■1 'L*^"] jj-f-?*^^ >*^» 
'1^1 J-.1 .\.\' k^l? JULJL, BB. 

A.^ vox suspecta., sc. V^^s )«Ja.a. .t.oto.'S.V «a^; Jims 

ijoXc UjJLs J^ .UeijiAO, BB. 

•Aj^ Neo-Syr. tetigit, Stod.Voc, it. palpavit, supra col. 792. 
Inde li^jfc^D f. tactio, palpatio, Stod.Voc. 

IfcCi^i f. ahenum, ^j-^Sli .cx-i, Lex. Adl. 

^ rad. in Pe. ap. Syros baud usitata, pro qua est ubi exstet taoi*, 
q.v. supra col. 224. 

Aph. »»( , i) evasit, effugit, fsoj ]i, Amos ix. i ; vO»a&j ]| oJ nfi 
iittl>vy<o<Tiv, I Thes. V. 3; j.aaj ./ iav TTpn^Bairn, Clem. Cor. Qj. 12 ; 
»aol; Us>a3 o»^ lbs«^; l.jd» o, Eus. Eccl. Hist. viii. 12; jw/ ^ *^^ 
8if|«cn Tas x^^P'") 'l^- '5^- 10 (n)j )oot j'OM^ StfSiSpaaKfv, ib. X. 8; 
Jlojjit. ^ fioL M.ool Jl lihidinem effagere non poteris, An. Syr. 2. 19; 
)]^.A^ ^ ju} •aojo fex.|>ftit>v, ib. 4. 2 ; ooao 0;^viS. 1^..*^, ib. 97. 
27; Atban. Ep. 12. 12, BHCarm. ed. Sceb. 21. 17; vult Bernst. pro 
o^jso/ legere o^}', BHChr. 176. ult., et sic oerte legend, ib. 551. 16 ; 
^j« fap/JI, BHChr. Eccl. 363.17; U^».:)^ ^ ►»<' Jl.ib. 521. 21; l**,^ 
Ojao/, ib. § ii. 265 ; »saj, BHGr. 37. 5, sed cod. B. ji)j? sec. Roed.; 
^;?ftv )1 yO»aJ; woi ^, Gr. 351 r; |^so> ^ S^^^^-*^ ^|o jl^s.^oo'^a 
l.viv) H, Gr. Pr. 47 v; ^ \0*iii->, B.O. ii. 400 a 3; ^ t'^l' effugerat, 
ib. ii. 409; Bed Ofi/*, ib. 410. not., iii. i. 392 b. 4 af.; ^ yO^L 
^.Vi'inN? TO cmodavtiv eK(f>vyr]Te, Corp. Igu. I98. 4; |ck<cu« 00 fSef, 

Cyr. 36. 24; )l.?-r=o ^ ^»^»?. ih. i34- 21; Ijt'J »H!. t:=o j-:^, 
Ebed J. 309 ; Ephr. i. 32 F, 444 D, 445 D, ii. 44 E; soribit tamen 
Bened. Joi'', ib. i. 58 F, 218 F, 475 D ; it. >o*,soil, ii. 155 E ; ,jftj, 
ib. 259 B, iii. 424 C; .o*tJ)o]>><, ib. ii. 308 E; ]i ]*a^^ aai^t [sao 
o»as/, de falsis eremitis qui libidines secum in montes ferunt, Ephr. ed. 
Ov. 130. 18 ; ^ .o»aajj, ib. 243. 20 ; ^ .r«i(>, ib. 252. 5 ; ^oUo.X 
. oL^aoio, ib. 325. 1 ; [t^ftW;] o)]^.!^oL ^ ^sajj u-Aa-i? ]a..D wotaso^, 
Joannis Bar-Maadani Carm. ap. Hunt. i. p. 254, c. 3; ♦ao|» ut effugiam^ 
Is. Ant. i. 2. 2; otUtfi •.asjU? ut ex eo effugiat, Kal-w-Dim. ed. Wr. 
66. 6; )l»?j )ltO>. ^ yojjsoj?, Sanct.Vit. I'jir; Jlj U.*3 jimso 

~l '>« j<ft ^<^ jkj( rj a<\>vKros Tiiitopla, Tit. Bostr. 45. 17; . ly VI V U 

^ ov Hiatjyfv^ovTai, Theod. Mop. oso. 19. 2) potuit, ^jo ^)6)^; 
wOoi y^Jaj« H -otOfl^, BHChr. 596; -suffecit, ;. -\e\t\\ ooot ^fio^ Jl 
hJ^, Dion. oli. II ; ib. .^.^jb. 13; Kt'^ o^^ctJf U?oom ji/'J!, 
Ephr. i. 342 A; Ozas m^io ^I'temerarie egit et arcam tetigit, v. v. 
potuit, sed potius legend, -.yso/, ib. i. 345 B; sepulchra effodiunt 
. . "><N>?. jUo neque avffieiunt, ib. iii. 328 B; ooot? )c«uo '^-s a.^o»» 
eucurrerunt quantum 2>otuerint, summis viribus, Jo. Eph. 406. 24 ; 
i^ohv^kJ J - 1'^'^ Jl non sufficiunt pistores . . . , Jos. Styl. 32. 10, 47. 14; 
Jlsoai*. a.a\^f»\ 000. ^fidJo Jl, ib. 34- 8; a^.iiSUaaX owso/JI, ib. 
43. 16 ; ib. 47. 14; .ot-N?ftN ^jJttio, Sachau Ined. Syr. y. 20; si totam 
vitam impendamus in describendis ejus gestis ^f2&.ao; Jj/ i=kaj Jl 
Uo^, Sanct.Vit. 102 v; ofc:i..iJS ^Jo ov»aj ^aaXi? Uj|i3 .acJ ^, 
ib. 104 r; e*M&Ji JljcsiS »^J? jsaJ? ©o^jA ib.,iiir/ 0001 ^fao-'so Jl 
)-*«-a )JL. ^.\.^, ib. 116 r. 3) Uberavit, ^cir^aai ^ Jlii^i ^, 
Ephr. ii. 130 E; .If^/ Uberasii nos, Ebed J. 172 r. Ap. lexx. fi/' 
^j^- V [cod. Goth. f«J] f»l3 Jl . . ■ ,_4^J c^'j '^^-' '■^^'-' ^ 
^jAiP.j yoiiij oJlAjj ^. jsaao . . . oJij, BA ; idem sub ^-fsaio 

etiam dat ^jj^jjii it. -u-^- "-^^^ *=^ ^=^' •'^ •^^* «**''' 
)o»Xl? |juj ^ j»j«....oZfl> »» -fl »-!-^-«^ u' ■^y ^ s-Jii-? 

jiB^ ^"y:*!^ . . . jxJi ^>- u-iT^-j^ ^^^- ^ -.^ ^ r,! 

Li-,1 .,;;,JLi^' .is.U, K. Laudat etiam i Thes. v. 3, it. )?<ia ^o 
JL;aai ; it. ex Hom. de Fide JJ/ jaAi )f^<»i f»lfo. Notat denique 
vocem passivam non exstare. Adde ^joLs^-) }^-j i^^^j JM t'^ 
,...-; ^1 :>\j\ U »-J»*^j i,^>;4Jj. Hunt. clxx. Scribit Lex. Adl. );», 
exponitque /m^-i^, abiit, evasit, transmigravit, ^^ .J.a^ -SJ,-*- 

12 A 2011 ■:• is.tsQ - Kl*:v2a •:• •:• reC.iiJS _ .^^j^Tsa •:• 2012 llii m. liberator, oJLi* .v^j Lex. Adl. 

U'r» m. fuga, effugium, ^yU .)loy»j« ^J« HJjc, BA; it. .« 

,^.i^- .J^ .\^^ .Ujc^ .Ui*«& •I'iio'i- -liJci. .U'oW. 
y«5U> .'IV, K; it. v/» vV •«=^^' -'V •'W'. I^ex. Adl. 

U»^, it. Jiitji, m. gwi e«ac?i<, gwi effngit, .^Jai\^ -yj^ U»aoo vlfso 
jfcU, Lex. Adl. 

Jl'cLfi f. liberatio, effugium, ] ^ *m ^ v<-»-=>? )I.OL,f», Theod. 
Mop. U- i6- It. o^., Lex. Bibl. Ind. Cf. jjo-^so col. 2013. 

JL'oVsai f. effugiym,y^\, BA. cod. Goth., BB; it. ^-^l^ iVsA^ /ill 
^^j cyiUVlj.Lex. Adl.; it. .)i.5oa* .)iijc& .U^io .S llVyiai 
»Lti -u^iUi. .tu^iU .)4^«^ •'^1'^ 'l***^. K. Agnoscit BA. etiam 
sub \L'fit>. 

\\ \si',ii qui effugere facit, liberator, .)t^;V»'«' .)j«Jfije .)j> :ifl?a 
^}' ^ )k:li-;jai, K. ; it. Uiloi^, m^jaio, 'idem sub ^}'. 

H'cLit^Aiw f. effugivm, liberatio, (sic) H'oyjoao .^^» • • -j]/^^ .caili'ill, 
Hunt. clxx. 

jL'cutJfiLV^ i.Juga, evasio, evadendi possihiiitas. An. Syr. 158. 4. 001 loaoB .jA ]jj« nom. loci, BHChr. Eccl. § ii. 561. 

Jfj«, it. Jjio, Neo-Syr. agnovit, Nold. Gr. 198. 

ia||j» nom. urbis Moabitarum, de qua Ephr. ii. 45 ad Jes. xv. 2, 
Moabitae .oo*ioC5>.^' )c>i»i "^io alaJ '^iL HrtvlN , . . . o n'^vim . 
Cf. liii^i. 

o»3l^e^;!«^» nom. Persici medicamenti iis utilis qui a daemone 
yexantur, ^yS .ja«*3 ^/^j^ucfif «« N ,»)) tuJLl; ^i-^i • 
^li 'Iji --1 jjl, BB. 

1^tf:0 Mediee, vide sub w^ infra. 

Jlj;i, it )L;i, lliii et )I|?li, Heb. rnp (Neb. v. 4), Cbald. HTO, 
n^3D, f. trihvivm, Gen. xlix. iSi'Deut. xx. n. Josh. xvi. 10, xvii. 13, 
Jud. i. 28, 30, etc., 2 Sam. viii. 6, xx. 24, i Reg. v. 13 de delectu operari- 
orum qui sine mercede laborarent, Heb. Dp, et sic ib. ix. 15; tributum 
pecuniae, ib. 2 1 ; mulcta, 2 Reg. xxiii. 33 ; I Par. xviii. 2, 6, 2 Par. viii. 8, 
I Esdr. iv. 13, Neh. V. 4 ; ap. Hex. ^dpof, Jud. i. 33, Sym. Ps. Ixvii. 30 
forte, Ixxi. loforte, Thren. i. i,Luc.xx. 22 VHh.; eto-^opci, Greg. Nanz. 
de Mace. Orat. xv. 1 1 ; <^opoXoy«j, 4 Esdr. iL 18 ; Sao-^ior, Cyr. 381. 9, 1 1, 
etc., ubi \l}\io ; (rdkapiov, Eus. Hist. Eccl. v. 18 ; Jli»4D 'saI <i>opok6yos. 
Job. iii. 18, xxxix. 7; ]U«.»; JU^aI <}>opo\oyia, I Mace. i. 29; ^«m>L 
)Li^ xnrb (fmpov, Sym. Jos. xvii. 13 forte; jUfJo ]^iJo (^opoXrfyijroi, 
Deut. XX. [11], teste Masio, qui <^o/>oXoyot scvibit; )li«.^3 lb>.r]^...>^ 
T(K«T(j)6pos, Deut. xxiii. 17 ; jU«Jo •<»oLfcoof rfXiaKo/ievos, ib.; BHChr. 
24, 36, 192, 340, 479; it. )l.»U>,ib. 128, 197 ; BHChr. Eccl. 589. 23, 
B.O. i. 268, ii. 104, iii. i. 132, 339, iii. ii. 113, 122, 123; .o-my^T} 
jU^ stipendii recipiendi causa, Ass. ib. iii. i. 399, de pecunia Hunnis 
data belli avertendi causa; Jlli, C. B.M. ("Wr.) 1135a; Jli»;», Cyr. 
380. 28; ■^.i. jLia^ »«ao»/, Dion. a». 12, ubi in nota, "in cod. nunc 
)lf^ nunc Utitso scribitur;" Ephr. i. 336 E, 355 F; ^^.fimv<» )lij.» 
l iNfiN , Syr- Rom. Rechtsb. 9 ; )'^Nv>} IM*^ pecunia regi data, quam 
Romani ucnJCki^ annonae vocabant, ib. 17. Ap. lexx. ii.LJl ■^\y>- Wf30 
Jb^j, BA; it. .ot . yci en I . o \a «9it>-i« l^oooi ). 1 » >> -» .01 ]l.\'i^ 
W-J iJj^ ^^ji/^^ •*]} •'•ij'rj^^ -rl/*" 'U's^kofcoo, BB; it. in*. -^^ 
4jj^ .J .^j\J'i\ .(j-Jo -iijj-*, Hunt, clxx; it. .!l!»i -s-/ -l^!^ .IJ-fi 
.U<« .ama .).Amj bwJ90|' t.-^Nio? Uaa, .01 :1^]^ Jlo ]iVi)Ja .1^} Aj^U .sjL>l -^j^ .)y».oa^o f^"-^ )j>»«-v>« K. ; qui laudat 
^^A^o^^ ^o^^lsol)' .j vmSv^ o lUfi [sic] >-Iiii4» "r<;af" jKujjaso 

J-Cki cw»l, e Joanne Chrys. de Jejunio; it. ^j-c^sj./ )^i»^ 'i^t-*? t*** 
e Greg. Theol. Dat Lex. Adl. |li»)jo tributum, \Ls . L>j^ . Jl^ . -1^. 

^*ao Neo-Syr. conglutinavit, Stod.Voc, cf. ^j col. 808. 

' "? » y' Neo-Syr. composuit, eontulit, it. colligavit, it. pessuio 
elaudere fecit, Stod.Voc, cf. jia» col. 809. Inde )llsai*iD f. actu^ 
eonferendi, colligandi, pessuio occludendi, Stod.Voc. 

i^fic Neo-Syr. elaudere, sera occludere fecit, Stod.Voc. Cf »|s"f col. 812. Inde »aop m. funis pro pedibus equorv/m; it. jl^'^ a ^J ft 
f. locus vhi greges meridie se conferunt, Stod.Voc. 

(^jfc^^Jjo vide sub ,^ col. 819; it. U^jf^- ^^^ etiam K. ).^^J^, 
pl- l^^!»»^; f- )k^«^%»H*»> 'i^««^%J^ surdus, mutus, .\*.JL .I4s?? •" 

jCi Neo-Syr. m. auxilium, Stod.Voc, Ar. .>i*. 

yootfio metallum, Ifc*-^s6?«sj? *^ v."*!"^' ®^ I*~S? \aL& "patera 
testacea aut metallica aut vitrea," Ass. C. B.V. Li. 344. 30. Forte 
legend. .nN^Na;. 

dsooit-as radix glycirrhizae, \».iajk. ioi^ oott woceija -^^ .Zj», BB. 
Cf. u-j-JI, Ibn Bait. ii. 66. 

0{.» nom. regionis Turabdinensis, BHChr. Eccl. § ii. 561. 

o«.» Neo-Syr. otio frui, temporis copia ad rem perficiendam frui, 
Stod."Voc., Gr. 68. 

Ito^ Neo-Syr. f. otium, temporis copia, Stod.Voc. 

)to^, JLojo^, iJfoIso, vide sub ?o? col. 832. Dat etiam ]\of» 
jju., BB, sad proouldubio legend. )»o!-so, q. v. sub i^so. 

|Ji^o'»^, U'cul^Ofi (sic BB, Lex. Adl.), sed |Ji^oJ.ao=)ji^o^, 
Jl'cii^Ofc», B A. cod. Goth., Hunt, clxx, vide supra col. 834 ; it. oij^»/ 
coL 36 ; adde ]L'o;^o^ £ Jenocinium,, !i.>LiJ1, B A, et cf. tfn.Naao infra. 

)o»^, wo»^, Uilolae, vide sub jo; col. 828 sq. 

JLt^Ot^o Mediolanum urbs Italiae cujus epus fuit »flBQ,«.ffnoi,->v>^, 
C.B.M. (Wr.) 966 b, 1004 b, 1013 a. Cf. ajJ)a.*iD. 

JL^.ttO^ Modestus nom. praefecti, )at&o«, C. B.M. (Wr.) 653 a. 

iOf^T^eo-^jt.frumentum, flagellis extei-ere fecit, Stod.Voc; inde 
jtfO*^ f. actus ejus qui frumentum exteri facit, ib. 

wU), s/fi>, Heb. et Chald. HD e '"HD Ur,hLa, Media, Jloiao f. wrhs, 
lijjll .jV-i*tJo .ftNw lu*.ao Z^^B jlofso, BA. cod. Goth., sc. w^ 
nom. filii Japheth, Gen. x. 2, et regionis, quae »»:», 2 Reg. xvii. 6, 
Polygl. et Lee ; wP», ib. xviii. 1 1 Lee, sed w^, Polygl. et BHSchol. ; 
<^f3o, I Esdr. vu 2, Jes. xxi. 2 ubi w^io wiia^; Jer. xxv. 25, Ii. 11, 
Dan. V. 28, viii. 20, sed wjjo, Jer. Ii. 28; Jiso tcocLaoLj lex Mediae, 
Dan. vi. 8, 12 ; w»ao VlifbU, Tob. i. 14 ; An. Syr. 206. 18 ; .cu>o wf^9 
I^.A« uJus, Aphr. ^. 10; w«^t )>a.^ sic legend, pro >*i^^ )*^> 
BHChr. 573. 7; «Jjc, B.O. iii. i. 53 a 8; -Jjc, ib. 422 b 6 af., iii. ii. 
15 1. Syr. 3, Ephr. ii. 212 D ad Dan. vi. 8, 12, sed «Iao, ib. 213 E; 
exstat etiam w^;Aaoo >*oJiB Mt\t,. *£ w»m Is^a lb<-^oot, ib. iii. 297 B, 
quod reddit Ass. " rerwm humanarum S])€ctaculum me fecisti, inopem, 
nudum, extorrem, undique afflictum;'" quid reapse sit nescio. Adde 
w«^ *a. avis gryllivora, jiarus, )-aaj9 lS.»iftiWtv> w«jb iB,, Bod. Or. 
cdlxvii. 27 r, in marg. jw..-*-JI i\j^ ilol, Bed^_^.,--JI, Freyt. ii. 353^ 
ubi redditum est twrdus seleucis, sed wjjio ;d. wotol^i? o^il^^.^, 
Geop. 99. 23, sc. alyidaKos; cf, col. 27. Ap. lexx. ajljJu.> .jl^u^kao w|lao 
tU, BA; it. ,»s^j sUI Jjkl .olfis *3 y^l )Jl>b ^lio, BB; it. J^ 
jlyjklfl JLjj., Ibn S. Thes. § 23, ubi jL*^! regio est cui nomen Chuzistan, 
cf. Uloot col. 989, it. B.O. iii. ii. 420; adde l^w^; jiia^ vx*. .oi wua 
.«L> JLox* ^\ iji/>-\ ■\\jA'i\ JWa- )t'.t.;, v» «Uk \j»^( .I^Sooi, E., qui ex 
0£f. Nativitatis Dui laudat wjl:»? )*&^o <>.\.tC.. Cum BA. consentit 
Hunt, clxx, sed scribit w^, ut etiam BA. cod. Goth. Regio sL*, h. e. 
JLil seu ,[^»i~' j];^' valet Mdda=: Media. Cf. Olshausen, Monats- 
bericbten d. Kon. Acad, der Wissenschaften, Berlin, 1877. Media was 
pre-eminently " the land," mada in Accadian, and from this mada 
there is every reason to think the name of Media has been derived, 
Chaldean Genesis, ed. Sayce, p. 196. 

(.^(t^ Mediee, sec. linguam Medorum, C.B.M. (Wr.) 901 a. 

U.^, it. \L'fJa Medus, Mediae regionis incola, \^'<Jo, Dan. viii. 20; 
pl. V'*^, Esth. i. 3, Jes. xiii. 7, Dan. ix. i, sed \1'*^, ib. v. 31 Polygl. ; 
ubicunque in Polygl. exstat \^t^, et w*^, exhibet e codicibus Lee jui^ 
et w*3o, sed nulla apponit puncta ubi y,^ et w»2o ; unde colligo Gabr. 
Sionitam hunc modum scribendi e grammaticis usurpasse ; ap. Hex. 
)y>^ Urfhoi, Jer. Ii. II, 28, Dan. v. 31, vi. 13 (12), viii. 20, i Mace, 
i. i; ilf^, Act. ii. 9, sc. >ca;d wiio^.A> .cu'ot .01, BHSchol. in loc; 
B.O. i. 352, 491; \l'f>s>, ib. 354, male Uiio, ib. 72; sed JJ^i, 
Ebed J. 174, Ephr. ii. 160, 161, 162, it. Ephr. ap. Roed. Chrest. 63; 2013 •:• (.«3a _ ,xsn :• ■..^, ."wsa - ^xsn •:• 2014 at \:'fio, Ephr. ii. 212; Astyages U'fie, C.B.M. (Wr.) 896 b; Ut», 

An. Syr. 63. i, C.B.M. (Wr.) 1040 a, 1062 b, Syr-Rom. Eechtsb. 40; 

Ufabf )»tt^, Hex. 4 Reg. xvii. 6, xviii. u, de quibus U^i^ U»s} \ii} 

yUaodA:» ^|i*i^Jw»Vj«j .J03X, BHSchol. ad loc, cf. Lorsb. Archiv. 

i- 275; IjjJo? \iei flumen Medorum, quod etiam c^4j '»o^ prope 

Edessam, B.O. i. 277, 304, Jos. Styl. 52. 11. Ap. lexx. JaI l^'Jo 

JW I* Jl JWil JaIj _^.jJ1 Jjl. ^UUl, BA; it. J^l \1'J> 

jl^^l J^jifj^^yJ^ .ei^ULil, BB; it. .^\j,\X\ J^l .w^i ^V9 )i:ii 

Jl^^l [1. j:*] I^ Jl JL4I .J ..L. J.*l .j^l, Hunt, clxx; it. .)i^ 

jl^Vl, K. ; it. ^^\ Jj»l )lJo, Lex. Bibl. Ind. 

wji^ Neo-Syr. Medus, Stod.Voc. 

\~Bfao Medaea uxor Jasonis, o»-Jl» V-X^? Ut-», Spic. Syr. 
lao. 15- 

]Mf;» Medensis cogn. patriarchae, B.O. ii. 384; idem ^o.*^ 
J_^CLJO fcj» l-ijjo, BHChr. Eocl. 809. 4; )— ,J«, ib. 8, 815. 2, 21. 
Rescribe |u^»:e. Forte idem est ac )u)><»» infra. 

iV^fjii Modiad, Midydd, pagus in regione Turabdinensi, BHChr. 
Eocl. 845. 12, 915. 27, § ii. 561, B.O. i. 215, ii. xcvi, iii. ii. 135, 215, 
quae etiam ^^, App. ad B H Chr. 26. 5, C. B. M. (Wr.) Praef. x, 880 b. 

UUr^ Modiadensis, jMgi Modiad incola, BHChr. EccL 845. 14. 

U*> »; V> , jlViAijVt, vide sub oof col. 831. 

ojjla^fjo Mediolanum urbs, jLSoJLaaJa^ ,M^i -t^ r, „ f^o j -> yn ^ 
ojHot^}, Dawk. xxvi. 62 v. Cf. Ua^o^^io et U^o*.^. 

{jcufjo canalis, spec, quo ex renibus ad vesicam defertur urina, 
^ji_, B A, K., Lex. Adl. Apud Lex. Bibl. Ind. o j )lQ*»aB,cf. col. 2011. 

'^»ao, U' ^'t V , etc., vide sub'^of col. 838 sq., et adde .-\,,v> 
i^irj^i c)j L '- * - * '°'i 'ciK^J ui>-!-*J^ .^fc-ujo ^ . fiNiT) .7 .^Lio ^*S.>/ .S, 
Hunt, clxx ; it. .ilxii\ c\LSi\ .jil .IL^ ~ .|U..j&«jo .n U^^ 
^jLdl, ib. Addit E. j^^Mao .|>x(ul». 

'^fse "Neo-SjT. 2>arere, prodncere fecit, Stod.Voc. 

j f> tf V Mabtd/i, Midian, nom. terrae in qua refugium petiit Moses, 
VHh. Act. vii. 29, Pesh. m^^^. 

^^ compos, e )jo et ^j, Heb. et Chald. ?S''0, et cf. Ar. lit., 
igitur, ergo, itaque, 2 Sam. xviii. 2 2, Koh. Li. 2 ; &trre. Job. xxi. 27 Hex., 
Mat. xii. 12 Pesh. etVHh., xix. 6, xxiii. 31, etc., Hoffm. Herm. 33. 
^9> 35- 4i «/"»> '^el ipa yt, Jffat. vii. ao, xvii. 26, Gral. ii. 17; oZv, Luc. 
xvi. 27; ovKovv, Sym. 4 Reg. v. 23, Job. xviii. 37 Pesh. etVHh., Rel. 
Jur. ukO. 24 = Gr. 14. 29, Hofifm. Herm. Lex.; '^.oot ^•>ao roiyapovv, 
Sir. xli. 16 Hex.; oi fi^v Si aXKd, ib. Job. xii. 5; Vl '^u.^m fc«*.so id., 
ib. xiii. 3; conjunctio illativa. Amir. 450, 451, BHGr. 66. 2; BHChr. 
41, 113, 158, 232, 263, 276, B.O. L 32, 65, 303, 365, 519, ii. 192, 
193, 224, iii. i. 259, 324, 407, iii. ii. 268, 296, 298, Ephr. i. 332 D, 
339 C, ii. 204 A, Rel. Jur. 127. 14, Severi Gr. 43 v. Post con- 
junctionem yl^si format apodosin, BHChr. 486, B.O. ii. 165, 293, 
297; ^f^o [t'i >!', ib. iii. i. 32. Ap. lexx. .wotot—r \ ' * • ' ^^ f *^ 
.iJwlV^ ^?° |«a»)jo; jukioAso wo)ot>->? IAjoo . . . »^:L U».cus .. 
^Ji^ .Jh Ji\, BB; it. ^i\, Ibn S. Thes. § 29; cum BB. consentit 
Hunt, clxx; it. ^rxaajj^oo fSO^} ,n\ . m ^otA ^ oot\-^( ^t^ 
Kjos )joio [Mat. xvii. 26] JuJid ^J ]*\^ uia ^r^ .JiJL» Ujoa 

^ ^Zjo t-^~' Uioen ^o .\. mf t -i\ ^ •. •\n\ i \As ^ o( V'^fu ^ 
.luauxao yoou^io cmub>^ Jl luJLa ^; )JjLi|Q!^^ .^a^uhJ )I Uis 
ycu/ [iU -is Us ^Jjo .vCL»/ JfU wis Uaoi? ^l:^io, K. Laudat 
etiam Mat. vii. 20, Luc. xvi. 27, Rom. vii. 12; et addit ^^ 
)% *^.Si-.w ;o^... ..T^<« ) i ■>ri<v». 7aitva«) sc. (TVHTrepaKr/jtara; et Ar. reddit 

J^U ."^j7l .^j^ .iSl; it. lil. Lex. Adl. 

^-.wso Neo-Syr. mtUunm dedit, Stod.Voc, Nbld. Gr. 196 ; it. mu- 
tuum acxepit, Stod. Voc. 

^»» m. modius, nom. mensurae, JLi .« .?^! .fi-^* -j^ ^f» 
Utoso' 00,? U»^^ ^^ loo,? 00,, BB. Cf. U?a». 

J^fi, it. J^fi Midian, nom. regionis, Gen. xxv. 2, Ex. ii. 16, 
Jud. vii. 25, viii. i, Ps. Ixxxiii. 9, etc.. Act. vii. 29; it, ^^, Er xviii. i; 
it. pro Maitdf., Hex. Jud. vi. 3 ; ^,je -«? oiV-i, BHChr. Eccl. § ii. 
1,3; yiUlil \LL^i Yi^ ^^fX-^i.-kS^VA ^>:^ -«? oiV hc^ o»iJ: ipj?, B.O. iii. i. 443; ^^, Ephr. i. 199 E, 201 A, 
ii. 36 C, 478 F; ^^, Jac. Edes. Schol. «.. 24, Laud, cxxiii. 296 v. 
Ap. lexx. iijj..* .)Va.fj« .5 ^»i, BA, K.; it. wo. \\>^^ ,5, ^^ 
"^^i^. 0/ .li^aij dvisS .y>iU{? -otoi:* ,jo ^, )ja*, ^ U^ofcoaf 
^JlA..J» ...jLs*' J-»! ^f^c .aw) ooojk, BB; it. -o. Jbo-yao ^^ 
j^A-« .A :>Jl«, Hunt. clxx. 

^f:|p Neo-Syr. Midian regio, Stod.Voc. 

\^'*-'t^ Midianita, Jac. Edes. Schol. »«. 19; pi., Jud. vi. i, 2, 
Ps. xcix. tit., Dion. cOi.. 14; JiLil^ mxdi&r Midianita, Num. 
xxv. 15, Sir. xlv. 23; JkCa:;», Did. Ap. 96. 13; male HL;i, Ephr. 
ii. 236 A, q. V. col. 844. Ap. lexx .Aojcu ^oo^^ ^sj)|j ^cu'o. \^^ 
^j^\ . \!^'\4i l. J , BA; consentit K., sed scribit et )IlI»:«, et 
Mlt:»; laudat etiam ex Proem. Off. Diei Dom. Aixtcu ^^j)r);Sj» 
l^H?? )^-i*sftik. «e»a-(' ^; scribit etiam Lex. Adl. Ullyi,"^ 
exponit ^bx.. 

U-^, lli-Jao, etc., vide sub ^oj coL 844 sq. It. )fcuu^ 
Neo-Syr., pi. jiJiyse, Stod.Voc., Gr. 1 16. 

^ai*fao exhibet BA. )»a^ Uaj ^o»,a<jo rfoat.»io. 

■ " i i ^ Neo-Syr. comminuit, in pwlverem redegit, Stod. Voc. ; 
cf. ]uL.f minutua, col. 890. 

•a^Z^ Modik, nom. coenobii, ,a^f.aot Jt*?, BHChr. 257; J^^j 
U?a::su»? JilU A-yao?, ib. 635. 6, BHChr. Eccl. 643. 3, § ii. 395, 
B.O. ii. 324, 369 ; it .ft^jlso? ViJi, ib. 233. 

A-Zao, )l'( vi ii J ' fia , etc., it. ust^e, )L'qu»^, vide sub rad. u»of 
col. 848 sq. 

IjLZja vide supra col. 849, et adde '^o.^.j Ji .oat.^^ajf fv> - , 
>.i>>.? i ft ., vi\ , BHChr. Eccl. 323. n, et cf. ib. 325. 8, lo, 337. 14. 
Sub JLa^col. 231, ponit K. pro tapetvm, sed sub voce reddit Ar. ._JJ 
mJ;* .[BA. cod. Goth. j^]^^. .i^^ .siLi-. ^ 

ji B «; V> lirfiiKti, medica, inalus e regione Medorum proveniens, )])!» 
V>f.30 jioJwM ^f OJO) .|j&<*JO /ii;Xea fujStx^, Galen. 52 v. 

i« n i 7v» furfiiKri, medicago sativa, nom. herbae, ^jS- Jj^^ l^^ 
(sic) i. nB .^.8llj i^5»pi »M,\ L4JI ,^AJj|^i-jj, BB. Cf. iJbj, Ibn Bait. i. 
497 )■ it. jLai^, ib. ii. 257. Scribit K. .m.o.Zva in serie mSB, et 
exponit ^£j JL^l )kjaaa>r.«. Cf Diosc i. 286. 

)~o», )jh>{Jo, vide sub rad. io? col. 837. 

oi j t V* Neo-Syr. conculcare fecit, Stod.Voc. Cf. j^o? col. 859. 

)lsri|.v) Neo-Syr. f. actus ejus qui conculcare facit, Stod.Voc. 

<ffio rad. in Fe. ap. Syros baud usitata. 

Pa. J^ condivit, salivit, ei\. Ul yf'ft.io apria atrrriv, eondio earn 
sc. ollam. Par. Pat. 6.12; sal aoyiftao? ).c>.ifn o»^ wet o^, Anecd. Syr. ii. 
68. 24 ; jto^ls&ao ).«.\r<> sal sapidum, ib. 25 ; B. 0. i. 409 not., Ephr. i. 
237 B, iii. 580 C, Eus. Theoph. i. 50. 5; arte paravit, )»o-» .aA»jaLj? 
^AiSjBHChr. 114; [?)w»i>=>])y».X yjSftSD, Cyr. 98. 30; haxe Claji, 
Ephr. iii. 539 E, Off. Mar. )>j». 13 ; laai^ ""r^' ^^- f^- 3 ' i>ietaph. men- 
tern nostram jjj*.? t/.,\-<^'> yii, B.O. i. loi; Hot i^fiiiio fraudes 
concinnat, Cyr. g8. 14; t».«\a ^ ^fjraao Jlai«I.wo? )^a.i., ib. 249. 19; 
-ooCik t ;^^ ^ |jj9>aL9? U^iof TTJs <T<oTi]pias 666v KaTaaKfvd^oiv, ib. 286. 6; 
f..o>\ wotaOaM laqueum paraverunt, ajitaverunt ad praedam capiendam, 
ib. 397. 3; jloJA .Q Oi V> )» 6avarov t^afnitrcu, ib. 424. 17; it. ib. 
263. 13, 379. 30, 422. 4; )l'aaa-lx »a*il-, Ephr. ii. 327 C; historiae 
bonae U^i ^fSAjoo ^Kao, SanctVit. 147 r. Part. pass. ^Jjciao 
sale eonditus, emph. Ij.viNfi Us avaprirtf, Sym. Ez. xxii. 28 ; it. xiii. 
10, vitiose )u9?QiD JU>, Norb.; lijJOJO U?, Ephr. ed. Ov. 235. 22; 
Paja >-'^<^ '^Aa, Ephr. i. 218; arte paratus, «oBa.^f-.fc.J( 
J.o«.i^o . . . )Iq..N .. <Jo l^jJOJOf, BHEth. 85 v; yjj«L»f U*-i) 
fivi>;;~^-> de atramento, C.B.M. (Wr.) 247a; cf. ib. 485b; quod 
etiam )wi>s y.-aajo ii>.ih C.B.V. iii. 75; Kal-w-Dim. 16 a, 35 h, 
Spic. Syr. Jj.^9. 23 ; metaph. de scripto acuto et salibus repleto, Hi^i 
jtCooojo, BHChr. Eccl. §ii.475> B.O. ii. 267; o.k>:^ Loo. U^sSjo 
jiOfcwO )LS>a«»,Vit. S. Abrah. 4 r; )l'cujeu(^ li^ioso? )l.'ci«J.a, 
Ephr. i. 84; )»►».» KAvi** yJ>tJo.Jo ]i\a, Kal-w-Dim. ed/Wr. 29. 6; 
pro ]?o, )fc>.i.wO ^^; ^JL)/ credo legend, ^iifiy? viri ea scieniia 

12 A 2 i 2015 pdA.tl.T» - rd^Un >as-so -pxsa _ reL^xsa 2016 imtructi, BHGr. 349- Ap. lexx. ^jL. ^4i" ^t^*^- ^-^ 5 ^*- ?t-*^ 
JL. >_4V- Jyl, BB ; it. pjii»J\ i_41i-. JofoJO ,>i )ijja.», Hunt, clxxj 
laudat K. ex Off. Noctis Sabbathi <i.viN^ ^Jo} )k^? )-lic» 
)] i - - ■ / ) ^\->, '^ • it 1^^ suaviter condivit, sapidum fecit, t-*^. 
Lex. Adl. 

Ethpa. JiJoll* eonditus est, wooelL aprutf^atrai, Luc.xiv. 34 VHh. ; 
•^^L/^jiAbla} ) -'- - >?«, Ephr. iii. 409 B; metaph. )i^\» ooot t,i.« \j >. 
<ffxii tOo»a f^^"^ o»::^o, ZDMQ. xxiz. 120; sal mundi erant 
Christi discipuli yr^oil yOo>s oi.viVj otio jeot »»o|? ^o, Poc. cdiv. 
398 »/ aapidus foetus est, o)loo»«aa fc^«ilr, Ephr. i. 521 C; 
)o»«aa .-'«,*f»V'«« M3, BC. )La>4«A quae quasi ).«. \v> est, Mon. Syr. 17. 
258 ; lotla^^^ ytisfioltJ u£L30 |.m>>v> ^ooiL sis tu, O Ecclesia, sal, 
el per te saliantur omnes fatui, Jac. Sar. ap. ZDMG. xiii. 49 ; it. de 
fraudia concinnatione, Uaj <^<.^Vjo, Cyr. 423. i. Ap. lexx. .^♦jo 
.hisM -f-Xt'l -ij^^^ .jl.ao.x\\no j^fojo ^ ^»^'>i •O'*^ .y; X>V) 
IV- -; .jXiCL), K., qui e ]&'.*aiA laudat ]otlA& ^*:e]^ wa^o; it. ex 
Horn. Feriali )omas ^^]b<:e o»3} l^>i; yfin.t..^ lnlN'w. 

^f^M i. q. |itc^> q- V. 

^^ exstat ap. E., sc. jJuLf lo^Jto, rectius )!*. \olie, q. v. col. 894. 
Valeret \ofi0 aettis eondiendi. 

\j^f3o, it. IjMtJe m. oZiM aromaticum, condimentum, quicquid 

adhibetur ad cibum condiendum, piper, cinnamomum, etc., )LjaSf.M 

,^j JjOaJI .(.UkJl Iv. ^,4iv> ^\ ^>.V1, BA; it. Jx, L. Uco^i 

^>.^i cr* UjWJl J, BB; it. ^jbVl kjoSfSo, Ibn S. Thes. § 11; 

it. ij-i»Jl W> «-*^ ii^'yii^.^'> Hunt, clxx; it. )l9iS9> ^? UoSfib 

ea];Uj. -J-^^ ^^ iJ^lj JjJLaJ\ JJL», K.; it. v^jI^Uj, Lex. Adl. 
Cf. U-LUa^i/ col. 376. 

)Jda»:0 V-w3 locus ubi parantur aromata, ^,li,lul, Hunt clxx; 
it^jbVl' ^j'S:, )JaayjJ> ts-^, K. 

UdlJao, ll'o'.nyic, ji'o^v), )lOfao, vide sub rad. iof col. 894 sqq. 
Exhibent lexx. I^Uo sub ^r-^ col. 23, sed sub ]l^|jo, affirmat BB, 
ap. cod. Eoed. ll^fSo Saaa .s/ oUs^oo ; it. B A. cod. Goth. ; it. 
^IS i.S.«-» .iaoff ).doo ll)«&? 6(' ]im*A; Of' )a|o? 61' )&o^ .jl^a^ 
.US^o .)J)ci^.)tLie^'.JtC«^ .)&^ .ot ot^l^-a^ \ji^! .f^i SLAlo 
^^j^l ^^jlil »^j^^ ^^ ^^^ -OjUJl. K., qui laudat jkUf Ijl*^'^^ 
)l^^jrx». Dat etiam jkojjoj )«? •« UacSa pistillum, ^yUJl Jj; 
it. l^cse mortarivan, (J;^* cy^' ^*" Adl. 

mo!ae m. mio^ra, prae]>aratio, spec. cojidtm«»hw>i, dat Norb. ap. 
Ez. xiiL 10 male, cf. Fa. part, pass.; oKevcurla, Galen. 31 r/ xarao-xcvi;, 
de stercore praeparando, Geop. 9. 4 ; Ia^ojo aprifMra, jura, eondi- 
menta. Par. Pat. 6. 12; condimentum, Bar-Ce. Horn. 127 r, Bar-Ce. 
Hex. 95 r; )a<1> )*jaaD jura exquisitiora, Cyr. 42. 23; )iatoi = 
loLdi.^ )i 1 v> ■» n> , Ebed J. 157 r; praeparatio, modus miseendi, 
Uaittjo ^}ow ).^A>|b )><>oiL? .aso^fbo/, BHEth. 71 v; U;a» 
i vimSio l^iuoo; UooLo, BHNom. 15 vy itb^»? ^; \o}Q3s> mixtura 
e natura terrena, Ephr. ed. Ov. 235. 11. It )a}oJ» medicammta 
mixta sec. regulas artis medeciuae, BA. sub llooJil? |ji», col. 910. 
Ap. lexx. .^rW. J.U1. .tiUl .cLJa^l .^.....V.) ji .ilj?"' .'iL"! Jajoso, 
BA; it ._4l»- ^LKl-.loIi:* 'ju .cL-ol, BB; it )ioo .sio iajojo 
»4^ J-«-»J '1^ .IsiLj..! .!»^l, ib. ; exstat etiam ap. cod. M. marg. 
j^j ^i-/ •« .1*?/ U:b>.>A$ U?aao, cf. ^j-/ supra col. 170; jifoM ijyl .WiUl clxx; it .tiU-l .ftL^l 
J 


Lex. BibL Ind. pU^I, Hunt, 
k- j.Ll1,, K. ; it. tilii^l Jlxcl j^^ J^ Jaioso, 

I, BA, BB; it .« )l'aa; X\-w f. mixtura jvsta, praeparalio, Jl 
tili^Kl .j|.lj^l .Jlj^l .^{<i«, K. 

yf», l^'fo, Neo-Syr. Stod.Voc, sine interpr, •SB D, jbv^, vide sub rad.^^J col. 900, et adde y>,^JSoeo ]b)Ji 
J*^'^. K- Exhibet etiam Hunt clxx '^^jJ© imminuit, i_ii "' tr*- JI^Iso Bwspensus, appensus, pendens, .Jki^^oo .Jjpii.^ .JJ^ •JW JjJx. .jLw .)-»i>7 ^ UaI^ )?o.o .t^r .5. .)kX,iS.^aD, K.; 

derivat igitur e rad. Ar. JjJi, et e Jl6a«,» ).j»]^ laudat )|Lj ,^f 
u&Moiso'^![^Z»o. It JjJJ.-. jLui> Jj)yi».fjo, Lex. Adl. 

)i'f^ et )l}je m. scolopendra, -miUepeda, .7 . STo .ae ITKs »a ll«^ 
^^^.;jjOj\j iio,! 'll J JUjj .yiV\ Jli..» .oot ^ 001 J^jl »..^o ]^f^ ajo, 
BA. cod. Goth.; ^y^J^j ^^j^ -cJ^^' J^-> ^Ht* ^»^. BB; eadem ap. 
Hunt, clxx, sed j^ti ; it ^^^-jl,— j ajl.^-. . ^;,^^«J;'J *-*^^^ •u^'i^ J^J ))ijp, 
Lex. BibL Ind. ; it. ^^f^^J^j i^o,' p -ci^^' *J^-> ^*^' ^^- Adl- Cf. 
JiPt col. 925 ; it. jjjfl col. 1554, ubi dicit BB, ad dialectum Tacriten- 
sem pertinere vocem V^fSO. 

))ii Neo-Syr. m.formicae species, Stod.Voc. 

]l,j» vide supra col. 905. Adde \jala -^fB 'ao -^ *o ^l^ 

cod. Goth.; it Hunt clxx; sed BA. cod Bernst .). m . o .^» JjZao 
vUl (;PCl^ (^-lyUl c;,5U^l cylJoj^l jl s.,UJl i^Uj ; it Ijiio jjji 
lignei vectes quibus ostium, clatisum munitur contra vim, repagula, 
(_»LJ1 «^y ;»J^'>. Lex. Adl.; it JJ^, sc. el - . > ^yJl K»l? Jlijo 
v£jljjj.j vV."!"! Lex. Bibl. Ind. Consentit K., scribit' autem et |^ 
et Ifjib : notat etiam J)jj£ esse inf. verbi )jj Iiausit, q. v. col. 903. 

jUfw m. haustrum, jli. Lex. Adl. Ad i-ad. Jjf pertinet, 
■o'^ ./^ "to cause to leak," Stod.Voc. Cf. <a^; col. 908. 

y;jo, Chald. tJjnp, Djn^t?, DVD, Hand. DXn^D, Talm. Babl. TO, et 
cf. Heb. nWXD, utriusque gen. et num. (exstat tamen pi. iJbj:^), aliquid, 
quicquid, ffS> ^ as} ./*, Job. xxxi. 7; ylie )))JL alroiad n, Mat. 
XX. 20 ; Luc. vii. 40; xtljo ]^/^ Mat v. 23; «I:o )&a!.ao /xfpoc rt, Luc. 
xi. 36 ; <o2^ [l^fragmenta quaedam, ib. ix. 1 7 ; quicquid, Aab>-<ki; «^ 
ri KoraKtitfidiv, Hex. Jes. iv. 3 ; nescio quid. Jets 10^30 oia^^:!^. }-\- ^ 
)t««\({, Act. Mart. ii. 273, ubi Ass. spiritus nescio quis subito invasit 
pueUam; \jkn» «fac n'c ^v^ponror, Hoffm. Herm. 31. 6, 11; ip»^ hs^/ )l 
).>fiBa£B )ukJiA nullus homo est equxis, ib. 33. 2 ; cji Ikiaoo/ na<to ^wae- 
dam, BHChr. 215 ; «^ ). 1 m » castellum quoddam, ib. 259 ; 0^:0 jia) 
oZt^uantwm temporis, ib. 294 ; «»ao lia^/aTJia quaedam, Clem. Rom. Rec. 
01. 1 1 ; jl^sxao «.dot .«BCLL>*ij» periculum S2)eciale, ib. *9. 1 1 ; |h-'^v>\t 
. ocukj Jl VjJo quod nvilius rationis digni haberentur, Cyr. 7. 24 ; 
jil^Joc ipfSO )>j;.^Gus, ib. II. 28 ; ^i «i» i 9 i vi Jl Ofso ng g^t/tc^ distinctionis 
facimus, ib. 29. 21 ; yO»=k2kj yjo Jk^iikso . . . f llsl; Usui' ut id nullius 
aetim^arent, ib. 69. 32 ; Jfc^Jk^ f^ ^^T* T^> ^^- ^^^- 5- ^'^'" P^' 
«}ab 1^000.1 vM^'po' nvat, VHh. Act. x. 48, in marg. \^o^ Ua^ IoSl^, 
sc. «»» pro ipjjo; nam Syi-iace y>fio jfcooou, BHChr. 572. 13, et cf. 
^^ I-Tlij apud Pesh. supra; ^.ao )j)ui, BHChr. 224; y»» ]lb-^o^ 
ib. 272 ; ffio UfiLi., ib. 294 ; yfso )-iiai», ib. 332, 344 ; et cf. ib. 428, 
430. 457> 606, B.C. i. 430, ii. 95, 332, iii. i. 608, iii. ii. 100; ]^i 
jpkitf tria quaedam, ib. iii. i. 356; loAttStoo H ft^ yiojt\s, Cyr. 
236. 6 ; )fe.. inmft ^aB ]l f^ ^ Y . m-. , ib. 308. 6 ; <o^ jLoL. ^ua 
Ttvo, Eel. Jur. 45. 2; sed pro ip^ J-ji., BHChr. 216. 6, rescribe e 
cod. Vat. clvii e^ i^l«ie, sc. quum Christiani et Judaei in tanta 
miseria aliquamdiu manserunt, etc. Adde i) aliquis, quidam, quae- 
dam, BHChr. 19, 37, 78,^87, 139, 140, 170, 178, i8i, 194, 199, et 
passim, B. O. i. 23, etc.; «»:« )l'fi*\.i^^, ib. iii. ii. 668. 2) aliquid, 
quidquam, BHChr. 130, 136, 169, 184, 185, 226, 359, 361, 371, etc., 
B.O. i. 66, 426, ii. 73, 289, etc.; oji ^^ magnum quiddam, ib. 
i. 331. 

. . . t f^ id quod, quidquid, Gen. xviii. 17, 19, Josh. ix. 3, 24, 
I Sam. xvi. 3, xxxi. 11, 2 Sam. xxiv. 10, 2 Par. xx. 25, Ps. xi. 3, 

Mat ii. 15, V. 37, XV. 26, etc.; 0>«Ali; <o^ ra SiairrnreDKora, 2 Macc. 

ii. 14; it BHChr. 51, 79, 106, 133, 136, 140, 146, 152, 158, etc., 
B.O. i. 49, 50, 238, 375, 381, etc.; aliquid quod, res quae, BHChr. 
558. II ; accepit . . . ? )j-»^''yyinN id quod, B. O. i. 426 ; . . . ? y?J« 
quodcunque, ib. iii. i. 115; . . . ? ]p«ao ^^ jrrout, Tychs. El. 42. i j 
comparavit sibi librum oCv..; Wjao ^ ex aere suo, C.B.V. ii. 6. 

fil^Sa ipii praefixa plerumque j varius, B.O. i. 481, ubi Ass. non- 
nuUi; ib. ii. 332, Ass. quaedam; ib. iii. i. 54, 144, 148, 174, 176, 
457 ; f "^ f*^? IkiikiiJV.'^.^ ^ro2><er varias causas, ib. i. 280 not. ; 
|p^ ft^i ^ijoicLi. rerum variorum commemoratio, Eus. Cliron. Ex- 
cerpt, e cod. Mus. Brit. f. 4 6; it. vana, res variae, diversae, n^ e^ 
nXXo n, Act xxi. 34; ylie yj:» Mj^H fr/rij/nara nva, ib. XXV. I9; k*-,/ 

^^ . imi ^ ^ ••Vx* f*3o ip^ (Vri TIKI y(t>iKu)TaTn, Hoffni. Harm. Lex.; 2017 •:• yaxsa r^ _ )a:t.sao yixsn r^i^^sma . yixso 2018 B.O. i. 13, 64, 280, ii. 100, 160, iii. i. 51, 178, 179, 361, 453, 518; 
ffXi ys^ )l» voces nonnuUae, C.B.V. iii. 1 1 ; ^Xi, jjiZiS; o^ flsaa 
sunt in quibus sese invicem abrogant canones, ib. iii. i. 268 ; it. aliqua- 
tenus, liipoi T«, I Cor. xi. 18 ; Samaritanus affinis est Judaeorum yfsas 
<f*iB, B.O. i. 347 ; « /xfpout, Eus. Hist Eccl. v. 5 ; Jl-i^kw u^ f f^^a 
*«*— U est ubi nimis garrulus est, Jo. Eph. 79. 3; denique Deus est 
f i-^ f l-2«? f r^ cujuscunque jpartieularis particulare, Hunt. i. 
p. 347 tit. 

yjjio ip^ nonnulla, Hoffm. Henn. Lex. 

^ ipoo aliquis, quisdam, aliquid, paullulum, ^ f f^^^ in aliquot 
codicibus, BHSchol. ad Ps. v. 9, xviii. 21; )S -^^ ^ ^^ aliquan- 
tulum praedae, BHChr. 183. 3 ; yojljoo ^ ysyas, ib. 264 ; it. ib. 268, 
296, 350, 406, 433, 434, 441, 445, 511, 592, 596; ]IS. ^ yjatOi. 
ecclesiae cuidam, BHChr. Eccl. § ii. 337. 

yy*fl *» in quibusdam, aliqua ex parte, ^.^ Tx"^- V oi fi fiT) nW, 
Hofim. Herm. Lex.; B.O. ii. 291 bult., iii. i. 579 a 12 af.; haereses 
^^"> t '^'*' yjao^o yS*so ]pfia^ partim verae et partim falsae sunt, Spic. 
Sy- i- IS- Praecedente fc«^ vel II ulla in re, *i^ wmq^iaL H 
nihili pependerunt, B.O. iii. i. 135a 2, 3, 4. Adde oiLJ f^:»Aproprio 
suo sumptu, ib. 310 not. Cf. o»^; «♦» ^ id., C.B.V. ii. 6. 

...t ^fjo 001 ontp, Hoffm. Herm. Lex.; <o'l:Sa )joi quodcunque, 
B.O. i. 46. 

VtJo »L unum quoddam, Ephr. iii. 2 ; o^ ^^a a^ jJl ^ ex 
vnojluxere omnia, ib. 167; Jj «^ ^ ne ulla quidem res, ib. 636 E. 

«»i^^ omnia, cf. col. 1736, 

«Z^ )) vel Jl v^, i) id quod nihilum e«t = idolum, 2 Keg. xvii. 
15 ; nihil, ne quidquam, Ps. xxxix. 5, Ixxiii. 2, Jer. x. 15, Sap. iii. 17; 
)!)('' I ^riftN fit ovhiv la-xvei. Act. V. 13 ; «*3o . . . Jl ovitfTi, Clem. Cor. 
oj. 13; ro oiSfv, Hoffm. Herm. Lex.; ip*ao Jlo oiStv, ib.; BHChr. 41, 
157, 187, 199, 234, 248, 261, 268, 273, etc.; B.O. i. 28 ; II yjjjo, ib. 
37, 407, iii. i. 128 ; f^io Jlo ne quid omnino, Cyr. 31. 28 ; u^ e^ Jl 
s. oZm II <f» id; BHChr. 130, 196, 613 ; jn^^ ysZ» IJ id., B.O. iii. 
ii. 278 ; <o^ JIji quoniam nihil, ib. 298 ; iloL'JI «^ nihil proficies, 
Act. Mart. ii. 95. 2) Tion aliquis, nvMus, wotaijibtot 00 Cfio Jl, BHChr. 
277 ; wot M*M^ «f>a Jl . . . jy.N'fc nulla alia causa est, ib. 422 ; on Jl 
. . . f «Z:» )j) I'^f - nullam omiserat rationem, B.O. iii. i. 120 a 17. 
De voce fl» cf. Hoffm. Gr. § 127. 4 C, Nold. Gr. § 219, Amir. 58, 
250; it. «»:o laii. relatio, sub La^ col. 1919. PI. Uo^ res, negotia, 
^L.mV.>»o **oe»? )>J«»i«. BHCand. 78 v. Scribit BA. JjOfao, so. 
»Lwl> »♦»? )loJi>.^(r) l^fso ■*^yi y»i<9, sed ]L:e«:e cod. Goth.; it. 
iwJtS 'L— 1 l>^W!pi Lex. Bibl. Ind.; adde L. yOo>^ i^^? fr» 
,j^ij (^y^^ ^ •»j/i-'Jl. ib.; it. '^ji. 'j^ fjao ffSO .'^ji fZ», BB; 

it. ]\U'tirt IJ-'*^^ -"^ '^ ^^4^ %if |.i:^i 00, U* y^ 

^ a^ ^} dk>«A .jl'oi>j? jo»^a»a A.Jao .l^JJ^cia^f aIs^im; 
JL'eis. ^;J»1t ^/ .llaojfc^ ^U^o k>.jli;-- -«? «oc» Jleo, 
i3oL .»i{fc-» ?o »\i> IS-J-if-. ^-•? fjjo .J1J^*.^B )l'<L»jO .J»gi. 
jldd. .«i^lb..v Vr^ Jl i''^ ft^ ^^Okoo^ .jk.tsl^'o U«Jl->ofiS.? 

^^^Isjo Jl? ^« •«:^4'^ ^ ^oojoo ^^^^ ^oujo ^» 

_; ■ \5. »^>f. .Ij^OaA .jl.»i9CiJ .jlcu.^ >ft( .^ot*\^l ])^ka'iio Jl 

)lai>9 ^o jk-oi? ^e .Jklilabf Jl'oLib ^ 0/ .^Jali IoSms? ^^<m 

lai^ >aafc>9» 001 oi>>'<'> jloalo* ^oo b>*!^? ^>^oi .^Loho JULsof 

\(^ .J»k_»aoj )-» %JO JLSotJo juLso >^( .|l ci ... ^m-> Jl oilolao 

)L'i«u,Xsoo .11^0 \k:^rr^ .^oMk-? e^Mo JV^f Jl t^? V? 
JLda.f .J 0, 1'" oolo .Jfc>3jo jla— o Jl Sifti oe jlUt^o -«! )fi? 
^l ^ l^ji^-y»S .^«» Loik ^otx:»o .l^l^-*3 ^oot^MoLA yuoikoo 

j^yi '^ydl .«ls-kC»?o ws?* *«^'? )-»-a» .]p»j, BB; dat tamen 
idem 'Wi\ y.;i» JIVjUU^ ).-»fi; it. fi:S> ^-Uil c^,V fjf 
liiioi )ia* JiBkoeo .'(^ Juq '^_^j 'J. 'ju fli> i^ fl:i>9 fl:S>, 
Hunt, ckx, ubi etiam pi. S^.^ 'LJil .'U^'ifl f !-»? jUJ-s.^ l:>o.ao; 
it. .3A»o j;j? .'L-i! '^ji ..^ -S? aS)o .» ^j^ )^'f^ •♦- f «^ 

[Marc. XV. 5] ooJ Jj Jja^jsS fix -^vul* ^? oot, K. I, Hunt clxx; it. « "^ - 
Neo-Syr. eomparavit, assimilavit, Stod. Voc. Cf. JjcJ yoo Hier. aliquid, Jeot? ^00 id qmd factum est, Luc. xxiv. 12; 
eadem in Vers. Pesh. extant. 

Jjo^ m. eopia, dbundantia rerum ei dimtiarum, *L^'i\ UiS, 
Lex. Adl.; pi. jjo^o \ioJa divitiae affluentes, copiosae, ib. Haec 
vox ficta esse videtur, unde formetur pi. J^^,v. 

fr^t^ "quid pro quo," Bickell, Is. Ant. i. 6. 12. 

i^Z^ qui est aliquid, ens, |kLao;i loik? Jlai— /, BHCand. 
"?/',"'*' legend. Rcuao^, ut ib. 15 v; ) j« \jL,^ ]oet ffSO Jl? o'oi 
'f^t^^ JfcOi^ )o n i vi\ , ib. 304 v; particularis, Hunt. i. p. 347 tit.opp, 
voci Ui^ ; Hi;i Jjji, K. sub J^ ; \^;^ ri. tvra, res, Mas. Pec. 

Jt'cuobi:© f. aliquidditas, JLo^ao^ lo^i. jLotu*./, BHCand. 15 r. 

yx>lio e rad. Jlso?, vide ap. coL 912. Exponit ^,109} ^ l>¥t^ 
i^liJ, Hunt. clxx. 

loao^ e Jlaaof vide ib. col. 915. Exponit Ji^ »Jlio, Hunt, 
clxx. 

Ji. vi^v» vide ib. col. 916. Exponit 

col. 912. Inde J f Cv ii y m. qui alium cum alio componit, qui 
assimilat, Stod. Voc. ; it jlfLaOkao f. comparatio, assimilatio, Stod- 
Voc. 

^pjjojjo vide sub yj col. 911. Adde •%e.N^&>ft 1^©/ «jZ.»^, 
^fi^ Xso^, Hunt clxx ; it. Ki, praeter Ar. ^jjb cj!,^ oIL.. 

^^ao^ vide ib.; adde ^jUx.jJI )fc.-ai^f»o (sic) |L:e^j^ 
-jiJlj |.jJl *L. w^, Hunt clxx. Cf. jiifj*? col. 91 1. 

^fjo, )'^if>(V<, etc., vide sub rad. ^? col. 918. 

.^•ao Neo-Syr. cubare fecit, Stod. Voc, cf. .oof col. 918. Inde 
jAJCfao m. cubatio; it. JinyiV) qui cubare facit; it. )Ka.ap«as f. actus 
ejus qui cubare facit, Stod. Voc. 

\jjc Is*^ vide sub |j? col. 924. Adde quod pro jjf^e ^.^ ap. 
Jes. xxiv. 10 exhibet Ephr. ii. 59 D JJJ^ k«->»; it_^^ •,-- ^.r \j^ 
^jUjJIj ^1^ o^.j^ij. Lex. Bibl. Ind.; it. Jj^ cauix/na, i^Ci., Lex. 
Adl. Dat idem 

)u..j.je m. caupo, {jXlj^; it. J^w^im terra locata, it. lu)spita, 

)uCB*:e, sed |bcef:A BB, Lex. Bibl. Ind., m.JUum, spec, id quod 
2>rimumjugo affigitur, W-.'n \^o^ Jasfjo, BA; it .ifisps K^oi* ).ffilb>..» 
jSLAi k^ .JIoJ ''^.^^(^^^sjo? J^Ka:«? JwOo<.o J^cu. ^; «.oto^/ 
^ k^ _1jl) VtAi- k^Jk. .7 .J^^l _}j t-As-, ib.; it JLaOfS j.^cu> \wfi> 
[om. (^......x* cod. H.] ij.^x^ k^ .J%1.&:a:«(, BB; itHgo^ .3 Joilb^w 

J^l^^ i^Jic^yLaJLj lj.jj». .JIaij ji*j ^.^boo woto^^; o'oi, ib. cod. C; 

it. Ol^ OoL oj^l^OOO wOiolb>^|' )ts.»t> 'Vf ).«.■» f.fl I^Q^ |lTlj.V> 

t^A-Jl ^^ i»*U' ^ JjTil kJJ .J^fcoc, Hunt clxx, et BA. cod. Goth.; 
consentiunt K. et Lex. Adl. 

.jaa^.cp},v> Modestus nom. viri, Spic. Syr. i^:^. 16 ; it. >aBa^.ttOfa0, 
ib. f^. 10. 

jk^fio vide sub rad. '>«wjj col. 1560. 

'^w*^ verb, denom. e l^fjo vide ib. col.- 1 561. Adde f ■^^^^'^ 
Jj(* ^^.^ imperatori indicabo. Act. Mart.ii. 75. 13, sed legend. '>«i.?iu0 ; 
it. '<»>.faD significavit, indicavit, 'awgyivi JL.sqjib )t>^L [jtAjf Jja*., 
BHEth. 56 v; it '>«w|jojoo yOoa>» '^.tftjijo JJ^^pLO), BHGr. 357r/ 
it [^ [ ■itt'w mente praeditus, J.Sj'Vivio ).aAxao oi«£aa, de Christo, 
Bar-Ce. Hom. 67 r. 

-"^w^Lr vide ib. Adde scienliam consecutus est, ^)t«A . . . YmAi 
u^*aoU, BHHIer. 244 r; '<«w^&oe} )ja) o^ oot ^^, ib. 245 v; 
cognovit, BHGr. 352 v, Gr. Pr, 24 v, ubi oNy^c>^.V)\. Ap. lexx. 
^^^Lajj JJij 'i.^ol/', BA; it ^4A) v_i^ .^^Ismao .5 ^f^ol^, ib.; 
it .^JooiL^'.Si JijJIj _^1 j^ (i)kij .*4i ... ta' ^^i .kifi ^ •^^U* 
'^fc^?, K. 

J iv , w «<^ qui intelligentiam confert, ■oott' ■■ i.\ ; v> v» ^jooo/, 
BHHier. 305 r. 

12 B 2019 K'io.-un - p«Lix..TJaiv» r^TTSa _ r^<^io.TS)9 •:• 2020 jlL^f^l^ rationalis, intelligerUia praeditus, Jk-»LJ.{J«koo )k»^JO, 
BHCand. 97 v; |LO.f^isjtt2^ o»^La&I oto^jo, Ebed J. 150 r. 

>f^Jo etc. vide sub rad. ^f col. 931. Adde yi.jJo Neo-Syr. 
exstinxit, Stod.Voc, Nold. Gr. 236, cf. ^? exstinctus est, col. 931. 

Vt^'fX cf. col. 932. Adde ^j ^ i-Ajli. V^^io, Lex. Bibl. Ind. ; 
it. territus, inquiettis, «fip-« • ij W* •/* j-^-* -^y* j^j Hunt, clxx ; it. 
elaudus, eaecus, obscurus, .» .)r»2» y v» .jlV v jlac .)^j[a» .)».^;je 
._^1 .J^oaoi .Jioufcil .)4->*® •! m ' ^ «« Ji-- ^ .Ji^«^ 'l*^! 
(sic) IjsJ'i .cji -^^iJ*-* • Jh .« .0^1 .|».^1 '^'' '^' 

)Jt;^|[M cf. col. 932. Adde t:^U fi *^1 )-»9* '^^ It^ iN ^ao 

jLoSOIkM .O) ]l^t:»>^ Uoi JoC^/ yOOt2^ OOM? •>»<^<^ )^^<^ 

[1. )l.a^fiv> Vo] JloL^a^o, BA. cod. Goth., sed Jioscu*-- .« .l4.»5!^ • isfj* .i^Jut .s^x* .!«.: « .JLjUo^ .iJ^CLSoiLo, Hunt, clxx; it. i».li .ic^ .iJJa.. ^, K., qui etiam )ati.|joo ]'i^^ 
. weil^oo ]jLi,.oi>o jj*<^ '^>^. 

t>,y Neo-Syr. svdare fecit, Stod. Yoc, cf. kOkj sudavit, col. 934. 
Inde )l^t'.i>«.ao tudorijkatio, ib. 

j»^ vide sub .00? col. 848. Adde BHChr. Eccl. 711. 17, 729. 9, 
§ ii. 181, 251. Scriptum est >oU^ ap. Hunt, clxx, ubi miftNo^o ,e^ 
JuJl Jk^L.j .w*5l5\jj i-»lc |J >«-Jb; it. \a'fao ervditus, sagax, j)eritu8, 
■ r 4* yAU, Lex. Adl.j dat etiam E. .)acu^ .« 1^^.^^ [sfio .)i«^ 

|jU .^» ^_^ ^ .^L. .(J^ .)Ui .U»i .]W .)ii^. 

)l'cigy'v> vide ib. col. 849. Adde eruditio, peritia, a'XJi\ jLoA^ 

\^_ Z,-^ ^^, J^ iiiUl ^ ^y^j, .J,l4il .J .|.5LJ01j jJLxJI ^^ 
[l.^..W.=>] ^,-J^ As. iis^". Hunt, clxx; it. '^-^l ^J .isiLjJl Jt'aa^ 
p^l ^ ciliVl, Lex. Bibl. Ind. 

jinof^o vide sub rad. a»} col. 937. Adde .01 ^linOjV .)infl}V> 
jkjbjjw, K., sc. pistillum. 

{^«je Neo-Syr. tangere fecit, Stod.Voc; cf. iai col. 941. 

JICa^ vide sub rad. .oj col. 938. Adde Jlojjo, rescribe )^-is»is 
6vta, Hex. Num. xi. 8 ined.; it. llb^^ mortarium, ,j-». .^J.Lft, Lex, 
Adl., ubi etiam It^Oyrw mortarium, pistillum, rophahim, .iJj^ ifSO, Chald. "iTlp, Ar. jSl, fut. tjiioJ, i) corr^<u», vitiosus fuit, 
spec, de ovis, .ald» J^fckaeo )Loio»ao ^ >f»a» .)»;»o .i^^ .i^ i|!^ 

i;*^J ij^s->^' jV*^' ^•' ^*" •^'-^ v^' ■'^^' ■^'^^" ^) peperit, ,ot Jfi 

yjjb .^;ii:, BA, BB. 

Pa. if» corrupit, peroertit, de fructibus qui suos sapores cor- 
rumpunt, Ephr. ed. Bick. xxix. 120; ilao corrupit, .ij_. > . M , 
Lex. Adl. Ap. lexx. luxLs '^.i.o ^^ '^^ ■'^ - ^ h- „ "o/ v^?-^^^ 
.jL.J . t:^L v ..» i . d l .|t>\f>«io 1^.00^ )lii»wio «^ili..a9 [cod. Goth. U^] 
lolXwUH (ji^-Jl, BA; it. i^i-^Jl j,,...b' ..N-^I.t'.aa .IS jk^Ia..5i*:A^», 
BB, Hunt, clxx, praeter )k:JL». 

Ethpa. i'^Xiexiensvs,pa'ndiculatus est, ^^ lU,; .jjjjo »» ij-^i? 
( cW . : ll, BA; it. eorruptus est, computruit, "^.ill/', K. sub >f». 
Apud BA. cod. Goth. lLj .)»/«iio i;^)!/* 

Aph. if)o(' confractus est ut terra sicca, t-'"«i°'h^ k**flO(' ^>,:a^ 
X. j)fM ,ft(, Bar-Sal. Com. 36 v. Videtur verbum denom. esse 
e)*ti. 

))0fM, lUofM eorruptus, vitiatus spec, de ovis, sed etiam ^a ~.~ 

)**►*> Hex. Theod. Ez. xxii. 18, Gr. yiyapraBts apyipiov, ubi yiyaprahtft 
qui plenus est acinis vinariis s. scoriis, Schleusneri Lex. ; it. ylya/nov 
scoria quae remanet post purgatum argentum, ib. Dicitur etiam 
yiyaprov a Symm. Prov. xxv. 4 de purgamento argenti, cf. Otium 
Norvic. 61. Ap. lexx. Ji^to) ,« )t-NS,v> k^o/ \l'io'j^ \ \^ 
J-UJI ^_,i-wJl, BA; it. .^X^I^jd; )jo ywejkoo l^^i'CiJ ]liOf^ 
X-Ull ,^,i^l )U Na »ao ^..oo/ JLjOfao Vx», ib. cod. Goth., Hunt, 
clxx; it.^^o .Jlo^o'^c \ii^ ^ .)Uo*^ .)l»o'^ .]h'^ .){o'^ 

.)La« .Uflfti . US , ->r .v.j£ .)Lw>t> .5, .yysojfcoo U>?? U)o K ^ ? 

>^^' lA(^J') K.; it. liOfje vitiatus, eorruptus, ^[j, .x-,U ..j**.*, •VJ-^ .JV^»! .Jloj-J^ .ot .,.0 .ott ^»]^ )l'o>ol."» Lex. Adl., it. B A cod. Roed. Patet e K. quod jUo^ etiam usurpatur 
substantive pro ovo corrupto, et sic )1»0}J» .jljoli ova corrupta, 
j'ij-*^ (_>-J .Sji^.*^, Lex. Adl., BA. cod. Roed. Exhibet etiam BA. 
lj/*-^ «JjX. .^-.f )^-4 ''* )!•»«••» > ftN .» .o^i^. Quid valeat 
nescio. Adde J^i.^^' .JLoJSfi >\ >ft.N.i.t. avi t«.<}jaAa.af oot )>«, y« 
JpdJ)^ Jj>J:j> '^iKX Jliiojje .vJ^.jJ.1 .^pS\ .^\ .t.y^\ i^^ylj'^] 
JmUJI ^ji>^\ .ji^Ia ^N^iitooy \io, BA. cod. Bemst. 

)Uo^ f. partus, generatio, «jj j\ giVj, BA; it. i-^o^ lUof^o 
jj.-. .ijVj .)t. N-» mv> , BA. cod. Bemst. Vide infra )Lo>*>9. Dat etiam 
)Uo»Jc indumentum capitis muliebre, K., sub | «vi n 1^- col. 794. 

)l'o»o»» f. corruptio, vitiatio, iL.J -j^^' ^^^- Adl.; it. BA. cod, 
Roed. Duos distinguit sensus K. i) parturitio, 2) ineptiae, vanilo- 
qicentia, JUj 

Adde ijIjJlAj iii. jloio^je, BA. cod. Bernst, 

J»»io m., sed gen. com. sec. K., Ar.jjj;, Urra, humus, gleha, Ez. 
xvii. 7, 10; ap. Hex. x^t^a, Job. xiv. 19, xxii. 24, xxviii. 6, Ez. xxi. 22; 
xovs, Theod. Job. xxxL 24; npSaxaita, 2 Sam. xx. [15] Mas., 4 Reg. 
xix. 32, Aq. Sym. Jer. vi. 6; )i^ wuo forte wpocrxapa, Symm. ib. 
xxxii. 24; ]ifie ^ ^i ojw l^ii ^, Schol. ad Ex. xx. 24; ]if^ 
yij, Mat. xiii. 5; e quatuor elementis prima est )»;,», Anecd. Syr, 
i. 3; BHCarni. de Am. Div. i. 84, BHChr. 80. 129; otl»o.» )j^, 
de Adamo, Ebed J. 171 v; yj{? oi)^ limus ex quo formatus est 
Aianms, Ephr. i. 138 F, iii. 275 F; Gainus humavit Abelem )iw»A, 
ib. i. 41 E ; it. ib. 300 F, 687 A, et rescribe )*f» pro yj^, ib. 686 F; 
)»^, Angl. moruld, Geop. 8. 13, 14; )»*ao l?ia, Jac. Sar. 209 «/ 
Jiooj )l?iS, ib. 322 r; e»a )oot )yio; J»,jftX -co^^P. Jos- Styl. 
42.19; ^l k.../ OM*-.?r J»^ ^ Ha?, Sanct.Vit 266 ». Spec. 
\\LL \\*:Si argilla Candida, XtvKdpyiXKop, Geop. 10. 16; it. Jj^ 
ijoIlLj terra sapientum, ex Asouan in Aegypto Superiore adducta 
w [codd. C. et M. ^_y^ tH^l^l] Jk J-^J^Jl ^^-^ j^j .'tXil ^ 
•>-*»-Jl •»^. (^r* wlr**' cr*' -^^J i*- >fl9aao)L*B? JjjJo ierm Samia, 
tj^jA^ iijA-. j^, BA; it. JU ya*S;j» m ^^ ^OLsai ^; Jj^ 
L-L, Jib ^ ^^jJI ^^1 ^^,,_, BB; it. lUs, )*w£ ar^t7/a 
figidaris, terra ad fictilia facunda apta, yrj xtpa/uK^, Geop. 24. 8 • 
it. )gl«^; \it:» terra eomplanata et usui parata, ^Ji, .olxe *» ^^ 
JLo-. JjJu.*, BB; sed ferra eitZto, locu^ amoenus, ^\Slt .ij».jli* i^ I 
^^ .jjjj, Lex. Adl.; it. ilatiof Jjjjo <en-o ot^ urceos faeiendos apta, 
j\j^^ ^^, BA PS. ap. BB; it. Ju^yj J»f» ferra Creft'ca, .« 
^^i^l, BA. Ap. lex^.JP^ ^ lijj l^ Jlijj .^j ^ ,5, )j^^ 
BA; it. ^«-iy.l JjfX. IIaI JkUoo'j ^u- y*{o .J^ -^ ^j ]'i^ 
HJ^l ixJi, BB; it.j;;i j^l Ji^, Ibn S. Thes. § 20; it^jdl )jy» cu» ^/ •/* ^:^s^ vj/i -L/Hrt-i-, K., qui ex Horn, de Monachis laudat 

U-oi? Uia ^ao 01^ HjjS.; it. ex Hom, Metrica D? ) K-->^..y> jj/ 
U*^o UrSOA U^jfcoo; it. Jtjjc limus, gleha testacea, .jVS^^ ^, 
i^^jWc, Lex. Adl. Ap. col. 705 reddita est wj^y^ per Ji»i sexies. 

Jjjjio m. /wms quo eonstringitur onus camelo impositum, \is^ ]i^ 
yjJl -yi .Ibft^ Ui>^ o»a ^J-.?, BA. cod. Goth., Hunt, clxx.' 

\joiJe> m. specillum glabrum, ^jJL.! J^, BA, Lex. Adl.; sed 
(/^j-. yJul J-y* )u.o»{j«. Hunt. clxx. 

jL'ojfi i. partus, generatio, i^iy BB, Lex. Adl., Lex. BibL Ind., 
et sic credo legend, pro ]l»o»^, q.v. supra. 

^♦♦:2> terrenus, U*t^ f »ao o»iik k-^, Gr. y«i>8jis, Diosc. ap. Ibn 
Bait. i. 9 v; it. C.B.M. (Wr.) 1170 b, ubi agnoscit vocem Jacobus 
Edes.; it. )kL5»^ Ji^, lexx. sub .fla.»o|o»^^oi->i>. col. 1945. 

\liJo cf. sub ){» col. 943. Adde l^jAI J^Joo, Ibn S. Thes. § 9; 

it. (^jll ^l^^l .t^LaA' Jfc^^j oC^ 1^1? oot .? .Vie .-o .E:^ ffl i^ifso 

'^^^ ""• </;-^ <:^^'> Hunt, clxx; it. ^Lk^ -(^J- .jl'<L.>jj» .jLijji, 
Lex. Adl. 2021 •*.*» - feXtTTSQ Uli^ m. id., ^\ ^ LO^j ikJI t5>. ^JJl c^ai .«. 
Hunt. clxx. "^ 

Ul,:£ <errenM«, Ui^o ]L\ic U?l? li*oo. h. e. homines, Poc. 
kxxv. 71 v; agnoscit BA, sed sine interpr.; it. ij^x. JlUiifSo, ib. 

UJiji ZtOToms, ,^, Lex. Adl; it. sub lUif^ col. 2020. 

)l»»ap f. terra, Bar-Ce. Hex. 160 v. 

)»{aao m. scoria, cf. jjfcxje ; it. id quod )l.o>o^», q. v. supra. 

J»*.aeiao corruptus, vitiatus, |t>S,TwMB .5 )L»»jajc l:il», BE. sub 
^JwMLic; it. BA. cod. Goth.; it. jU^jai .jU^j^i .)5,jai .)l,jsai 

^^^ '' '*' Jk-iijwo .« (sic) ]U-»ioj»o ^^itx^ \:^ls> .cylx-^1, K. 

)lo»*iftJO f. corruptio, vitiatio, ^_,a^\ oL-J A' ^^ T JloJjjft^, 
Hunt. clxx. Apud Lex. Bibl. Ind. Haji,j».». 
]ifio Neo-Syr. m.pvlvis, terra, gleha, Stod.Voc. ijj« Neo-Syr. t)«r<t<, eircumegit, Stod. Voc, it. in conj. 2 reddidit, 
Stod. Gr. 58; it. umwenden, Niild. Gr. 103, 197, 301. 

\jit^ Neo-Syr. m. qui circwmagit, versor, Stod. Voc. JifSo 'Seo-%jt. fundere fecit, Stod.Voc, cf. )if col. 943, 

\if3i nom. vici Adiabenes, B. 0. iii. i. 484. 

Jjfjp Neo-Syr. iterum, Stod.Voc, Gr. 136; sed attamen, verwni, 
ib. Gr. 144 ; denuo, itermn, Nold. Gr. 115; vox corrupta ex jt^ifUe, 
Neo-SjT. <A.|«aB, ib. 164. 

ak.»»io h. e. iA*){a:» de novo, Ephr. ed. Ov. 19. 8. 

^ifse vide sub ^h coL 950. It. \o*f^, ib. col. 951. Exbibet 
Lex. Adl. )i>fJo imberUs, eU^ . _i-,\ .j^l, rescribe litJutrgyrum, 
tiJjW ._L«.l.jPkl; rectius tamen scriberetur ^;(j0, q. v. 

w9>^, pL )uai^, Neo-Syr. m. adjutor, Stod.Voc. 

j]^>f.^ vide sub ^>j col. 951. Adde loeiis calcatus et compressus 
pede ejus qui pala fen-ea laborat; it. svisellirmi sub pede positum lecto 
alto insidentis, jtjf u.^A fO jAasV-ooaoo IL^ \ai} oeNv? Jot ]l)iaifio 
[•A-eoioLO isio ^; ool .lA>ji\ .[BA. prima manu )tS *>] ))■»> -» 
jul [BA. ok.K>] olkl \lt.io* j.dsjj^'^^; Uc ]1^ I^^wmI. jpuaLV^; 

^ljJ.1 i^\ iji^\ ^^ ^^\ ii^'j •iJO' t»-^ Ij-ol-ae, BA. cod. 
Goth., Hunt. clxx. 

I^^^o, jL'ci!wi^, vide sub ai; col. 952; dicunt BA. cod. Goth, 
et Hunt, clxx Jck^* ^ ^^.m.. ^lb>^ )^*r.:e, et exponunt .v^jdl 
ellsA', BA. cod. Goth.; it. e*-^ i-^ljJl ^A\ jJGjI . JlsJ>l .^iS.! 
uLla^', Hunt. clxx. Laudat K. ex Horn, de Sapientia oaoJ wotaf* 

jj^^ m. /t«i<« mtdiebris quo netur, J^ .JIjLi>ase .« jJi^ 
rllaJl, Hunt. clxx. 

\ai^ cf. col. 953. Dat pi. \jaifie, Stod.Voc. 

)l.'<iLi»I» vide col. 954. Adde ."V-fl-* J^i? <:« Uaxi.i^ 

iJUii-^ij yfy^'j p5-^'' ^""*- '''^^• 

jfcJfiB Neo-Syr. dlentto, ex initio, Stod.Voc, Gr. 136, contract e 
*.ifLSD, Nold. Gr. 164. Cf. supra )»fjp. 

*,»^ e rad. *.»? vide coll. 955, 956; it. U^ifSo, l^jkifio, etc., 
col. 957. 

U^jiD Neo-Syr. m. hymnus lugubris, "an elegy," Stod. Voc. 

ll'ij^ Neo-Syr. f. reversio, regressus, Stod.Voc. 

*,;» e rad. ^}} q. v. col. 44- Dat Quatr. sine interpr. v"«»^,?f 
j>, ^A.Ls\ Uo?, Ebed J. 172 r, sc. Pa. part, e verbo dmiom. *,;i. 
Part. Aph. jfcli vide ib., et adde *.Ji silet, tacet, i .NA ^ ^jio cr* ojd-J JLiJ) O^.^rt )j oX-o .tok^O |L^ ,ot .; .))o Jcod. B. j^j], BA. cod. Goth.; it. oJC-j .a»kU.o JU j^ *?» 
J.^ -cJjW^ .OoUii .JiLi^q .C*-«JJ .^il5^1 ^ u-f^=^ -t!^' ir*' 
Hunt clxx ; it. j^jLiij .JiUiJ -.,», Lex. Bibl. Ind. .^jXi<.^.Gn.sa - rCb.'Ua •:• 2022 U-fJO i) m. pistillum, )lji> )jj/ ]li!' fjie y./ .Uifi .«, K. 
2) part e verbo *.?/', sc j^j/'wii.? .yloj )j.:^jo .5., ib. Dat etiam 
Ufi proditor, perfidua, J^ ^iU .^^U., Lex. Adl. 

\tiiLjo vide col. 45. Adde JiL4.=Jl ijl4i„,^l Jlaiifaoo Ra*^ 
cJjU^'j) Hunt, clxx; it. tnc«ria, n^ligetnMa, eonniventia, JjLiJ, 
Lex. Adl. 

M * !^ connivens, dissimvJans, negligens, incurioma, Jilis-» .J-«L», 
Lex. Adl. 

Otic, Ar. 8_. iS cave, ia)lj! .oi, BA; it. cave, cavefo, caveam, caveat, 
Jlj .jIjI i»)u1 -t^ljl, Lex. Adl. Dat autem BB. ,oleo {a w*^ .o»a9 
t^ljl u^, sc. /ie, «i«, pron. primae personae. liao, Chald. nriD, cf. Pi. ti'np, fut. jScoJ c(m^ 6wKtvt<, BHCarm. 
ed. Sceb. 73. 17. Ap. lexx. part. pres. .i^ooo ^ .» .37 *s )ofi» 
^4^ .^-i-Jl ^ -«i.iJ, BA, Hunt clxx, praeter (j^\^ ^.n'.W ^; 
it- g-5-4 Jj4^ JoUe, BB; it jj^]]^ ^o*-», ib-; it ^ JotJo .|ofc» 

cfj-i—j .^^ij .(jj^:l^, E., qui e Jj^OLkJO laudat versus qui exstant ap. 
BHCarm. ed. Sceb. 73. 17 sq. Adde ]o»m ebtdlivit, Jlc .--J; it. 
coxit, ^, Lex. Adl. Cf. moa col. 464, it. usoa col. 473. Part. act. 
)-Ic».aB .)ooo coquens, ebulli/re/aciens, ^Jju, . ^It, Lex. Adl. ; part, pass, 
[lojia .\£n» coctua, --^, BA; it /IlL. . ^j-Jt.., Lex. Adl. ; it .Uo^jm er^ .)fcL:ii .]l^5^ X^, K. Adde ^y^\ jLSii\ Uii, BA, rectius [H o»^. Aph. ^Qfl' ebvllire fecit, ^'^Ist .01 .jot^ cmI^m^ .%*»?'.a) ».«?' 
)uoti:£>o Jklorio, K. Bescribe t^e^ic}', 

\Lotio m. coctio, spec, nimia, ebullitio ferventior, JLL> LoU^b .o« 
y^-VI .l/u^l .^,-ajJI .)j«f? )joo iaixjo l^^t, K.; it, .^JLJLc 
(jf^ -r^ 'I 'cjil^^' Hunt, clxx; it ^^LJU .jj-Liijl, Lex. Adl. Dat 
tamen Ibn S. Thes. § 11 jilokao JIols caro «t»n.M coUa, (/J^^l' r*^» 
malim ).Io»:0 ILea^. Sine punctis edidit Lag. Lib. Praet p. 34. 
Cf. liais. coL 554. )Jo»^ i. q. Uo»jO, sc. i/'j^\ -cijij^' (jW^' \iotie, BB; addit 
^LaJ, Hunt, clxx; dat etiam BB. ^\ .lUU .oZos «d ^/ Uo»m, sc. 
insipidus; it llse JLa{; ^ ■> » •« o)N o? .f«.a; .&^S.a JJeoo 
oi'^oiv^S, ib. 1<^ Neo-Syr. jMtd? Nold. Gr. 58. 

fiohso, o;(o»jo f. methodus, systema, tractatio acientifica, otloi >£ooy{one ooo i-ilj^b i-jjuiill jJtiil Jlc Jjl. JLoUpi jj^o; )t.SrN», Hunt, clxx, 
marg. fol. 157. Vox corrupta e /jtedoSos, -01. Rescribe «flBO$l.o»:e. 

<ao»^ vide sub ^oZ col. 1564. It |i3c»:», ib. 1567. 

<aaot.20 vide sub JLa^ot col. 964. Adde .n ftv> h-^sof «^ooo 

oi« ja ) iVir . -> 0/ )jOfS vSJl^j ).iD 001 .slo -piAjj i-ii>^j^>i .)>;^ot 

l^^ot isol j;i»&oo ■■yiM^», Hunt, clxx, K.; it part. pass. ),-%Soiio 

jjt\ji\ji!>\j.i\. Hunt, clxx; .lasopo tp*^s.aoo .ZjLo )^->o)'ib .jAseijo 

Aji X .uJfikj-* 'c>ir* •'^t'^^ .ifln'omfivt .|li*m/ ^ V-a^ .oi, K. 

ji^ppo, BHChr. 546. 15, rescribe Jok^o, q.v. sub rad. ot^. 

)i^^p»:« fteya, magnum, cf. BB. sub »CL>aotjfi<.\.? col. 153; it. lexx. 
passim. 

)L>o»Soi;AaX)>^p»:» neydKonptireia, magnifieentia, lojJA .oUo i^ i^t} 
JjCiJl^^jyr.llasJ, BB. 

n>fi.»ciX]i^o»ao lifydKoppriiiav, magniloquus, '^Nxt v> .olm i.^ ^f 
j!iS3\y.^ .k— )o»oi, BB. Kescribe y<ua<MGL^)t^j,c»:ao. 

. aA^|.^,;p»:» fifyaXfiov, m. evangdium, B. 0. iii. i. 9 de evangelio Johan- 
nis, ubi male yO^ji^jO^^. Ap. lexx. .J^^'^l .jli^fo ]^..^o? . q^)i^^i:» 
8^ SjLi-), BA; it ^J^lai\ J*x^"!!l .jLJJ «,Ltj .JJL-J Hw^a) .«, Hunt 
clxx, sed jLJJ s,Ljj .jlfcSiaB ya*ii.)45^o»so, Lex. Bibl. Ind. Docet Du 
Cange, Gloss. Med. et Inf. Gr. p. 893 " utrumque testamentum fieydKeiov 

12 B 2 2023 ♦ r^coiarelJi^casa - «.axi0CUClAt<l^^ea2a •:• •:• >nU(<l&ca.=!a - ocujaoco^KlN^ cn.9a 2024 donatum esse nomenclatura;" ap. Syros autem patet tantum Novum 
Testamentum hoc nomine vocari. Cf. ^a*ik^^»». 

o»iOQja*ik.)<%^o(jr9 ii(ya\vvoii(v, mognificamus, |Ji*j .o»cu .«, titi. 

uikl^ot^ liryoKr,, magna, ij^ .\i^^i .«, BA, BS. ap. BB. 

)l.opajo-.io«x-^Us»o»:« magnifices, ^ojo .oiol'? .olto is> ^(', BB. 

,mii!i;ph» y^iyas, magnus, Hebr. xi. 24 VHh. ,^S^ vide Bupra col. 908. Adde J-^i^- K^^o* ^ '''tf^'!^' 

BA. cod. Goth.; it. JLJi ^j^ J4^i^- •)l;'9-«s?s»'?' e" -^sSsS^' 
Hunt. clxx. 

)il^^ vide supra col. 967. Scribit U^c^ao et exponit ^^i*^' ^000, q.v, 

li~»ir> kOJ Exponit BB. «A '•^..oa* y.f i'ls*^' ^, Hunt. clxx. 

.Site iJS ^oto .iUJi «;LlJ .^» )l»aB. yw 

4^<i40 Neo-Syr. f. obtrectatio, convicium, Stod.Voc. 

)jiao, )iif»a<l>, R'siitwio, vide sub rad. );m col. 972 sq. Adde 

};<»^ nom. viri, Act. Mart. i. 122, B.O. i. 191, iii. ii. 543. 547- 
«fo»ab, Ar. (/X4J1I, nom. chalifarum Arabum, BHCbr. 369, Chr. 

Eccl. 327. 9, § IL 179, B.O. ii. 99, iii. i. 162 ; alius, ib. 488 ; it. ^aii^ 

loot )ak«xaaot oin «?e»ao, BHCbr. 150. 

.ttcuA^fopo nrjSlKws, juTjSiKtov, nom. monasterii in Bithynia, cujus 
hegumenus fuit Nicephorus, Dawk. xxix. 19. 

«a;o>M vide supra col. 976. Adde vj^' J^?o»io, Hunt. clxx. 

>;o»:)9 vide supra col. 976. Adde ^^Ujdl .^4-^' J»?9»^. 
Hunt. clxx. 

|iiooh:» vide supra col. 988. Scribit K. UIomso. 

<.asoo»:!o nom. loci, Kal-w-Dim. 65. 7; al. lect. j»*aootao, ib. Cf. 
Benfey, Eiul. p. Ixx. 

iXaoooiJM} Neo-Syr. m.Jidelis,Jide dignus, Stod.Voc. Cf. )i vi .o»3o 
col. 233. 

]l:'aueeo».» Neo-Syr. f. Jides, fidelitas, Stod.Voc. Cf. JL'clusq^oi 
col. 238. 

.oo^jo, |_)oooo, llajoo»i0, ILcLXi^oopo, etc., vide sub .om 
col. 992 sq. 

yOioo»» opobaleamum, Atban. Ep. 44. 16 (Maii Nov. Patr. Bibl. 
vol. vii. 65), sc. /ivpov, cf. . olorSO. 

loot^ Neo-Syr, m. "broad-cloth," Stod.Voc 

><a.«.<D>o)b^opo ii(Teaipi<ris, elevatio, <aoL .ILxJI «aa.*.aB;oUo»3o 
>fi&>fiB*oji^ov3c, BB. cod. H. Dant tantum «£a«tt>o).^ope codd. C. et 
M. sine interpr. 

(iv>m ijo).^^o»ao, it. o^ft m ■^o(c»^^o>ao cod. C, /xn-cotpur/iot, procellae, 
tempestates, _]^\ .VoJUoo .ot, BB. Cf. Ps. xcii. 4 in Vers. Lxxvirali. 

w>tto)l^>Z^^|oco fieTari0t<rdat, converli, inutari, transferri, .oJ]^!*.^^ 
Jiiij ^J\, BB. Kescribe Ifc^ajotls-^l^oJo. 

.m<lo»^i^l^o»» migra, transi, Jiiil .)ii, .ola i» ^!, BB. 
Vox comipta forte pro ^fraorV'T, vel fifraar^BL 

y fifl . \ tjtH:» /trroAXxKoi', metallieus, -a, -um, ad metalla 2)ert{nens, 
J^' .Utsill^ .S,, BB; pi. JjL. iycJ-^ .U^l^ U^o^i 
^' M !- ' -' ^ i^lj v-ftJJl, ib.; it. a.ft::i)^ij», Hunt, dxl. 7 r; 
it. «n . \, ;5oo, Bod. Or. cdlxvii. 6 r. Scribit BA. yCLA-J^JotJo, 
it. ^yJL»il ofi . 'Sj o>J». Vide supra y^^'^-NjI^ col. 1987. 

'>■'*■'-* s^j-^ooo ix(Ta<t>vtTiK6s, metaphysicus, ad dnum pertinens, 
'^.y.J'^ BA; it. tfiuaoa3).^|k^o»^ tifra to fviTucd, ib. cod. Goth., Hunt, 
clxx cum eadem interpr. 

MO);^^Jaoo lura^ptvov, -tva, inter scapulium, 2>ars dorsi quae 
humeris interjacet, ^^^-LjCdl ^^. .JilsUo kw^ .5,, BB. Male 
)-iS)^o*ao, BA. iotlUo»^ UtTuSecrts, transpositio spec, literarum, .]i.*jcl» .o» 
il.jmil, Hunt. clxx. Vide supra .m.tnctP^tjo col. 1987. 

'^Iii^o*:* nom. prop., .lo»X|f oiLaa*^ .« fc— Ijiii* '^)^o^:» 
sJJI iiyf .sUl i*j<J .«AJ1 ijyi^ oiloo^o, BA; it. otlcia^ ^)^c»i 
Jot^lf "il"^-j Uo^-* <=>«'• •»^1 ■>!>* )js—Io .sUl »4;-i^ .)o»^i?, BB; 
it. iu-Jl JJl 0»c -lo*^!? )k^ Jkocaao .)oCi>.lf H^ooao, ib.; 
addit JJl i-jk, Hunt, clxx; dat etiam cxlaii*^ .« U>i;^>^ "^t^oww 
)o»i>.lt, BA; it. vUl ijj^ .]c^h otloA*^ .5. ^-jjjxi. '^Ss.-U^o^jo, 
ib. cod. Goth. Cf. Heb. i'??30^~0. 

)..^siii.o»o(o>^o»so, male U^fi^ ^»)la^oCO cod. H, utreapoUyla, 
scientia phaenoDienorum quae in acre gignuntur, ^^t :^a». tsb( 

)I^(ai».oj)^o»:« ^*A jJccoJoj^jo)! ^fllV-i^ ^ )J*^oo ^?, BB. 

wt>.«'^o)Vo»jo»ao p(T(fi.(Kfj6r}, resijiuit, ^Jj .woLL^ , BB. 

>fiDasQJo»:>o jitroxps, 2^artice2>s, socius, consors, .IbSLoji. .)> •^.» .01 
,_^U .eJb^, BB. 

woaJopg lifToxr), partidpatio, societas, sed pronomen et adverbium, 
)t>\.io «>\..« ^,«ft >. >c\,\^, BA; male <a^o Jjkxa, .a:::L> ocl^opo 
(si/iJ:X\ .[BB. Ulcuoo] )la^l.Q.ii..v> .J .lU^i^, Hunt, clxx, BS. 
ap. BB ; it. jon )l^.^:v:o .a^i^^^o Jocxa. .a^:^. od^o».ao, Lex. Bibl. Ind. 

ji^ot^A male pro )ji^.aaSJ.^o»^ 'metaphysicus, K., sc. .)u^^o»^ 
lli^.j!>\ .\L^^ .5, .UtJ. ))o ^l^opo Iji-./. Exhibet BB. o^l^o^io 
)-l j|a..b... Cf. lA>fl e> as).^{opo col. 2023. 

»jD)u>jaoia.jo»JO ptToiicea-ia, -as, captivitas, exiliwn. Mat. i. 17 VHh., 
i. q. )l'sLik45,Pesh. et etiam VHh. in eodem versu. 

>aol**^oiJe migrare feci, transtidi, .oJt^ .t»«L>. .I j ->S .( .o» 
oJu .oiij, BB; vox corrupta forte pro titr^pa. 

u&j>^opo /xrraXXiKoi', metallum, fodina, rf>.\jopo o»3 V->1? l^*/> 
BHNom. 93 v; ^fjLao D w n . N jo)ift.T» jwdot?, ib. 94 v. Cf. 
.oii>\).jo>a», ubi etiam .oo.N({o»ao, etc. 

cu^Q^o^i^otao BB. sine interpr. 

•"" • u '"' l'^'^ ("'''PV''!') mensura liquidorum, )i.^ m o *.2( .^ 
^Ulo ^^)^ ).^»aa ^io .IL^t «^ U-t^' .jt'UaAN.Ii^./", BB. 
Dicitur pdSos=ii(TpriTris, a Josepbo A. 1. viii. 2, xaprjo-ai ^c'orar i^bofiq- 
Kovra Km. Svo, unde opinor in verbis BB. inesse errorem. 

wtoMOiJA moratwr, manet, exspectat, C<Xl»j .LLo .i^^Aie, BA 
Scribit BB. wjjotJe, q. v. 

oi>o)J.<opo menispermum coculus herba, __,jtUj»L» t<.«ao/, BA, 
Cf. !^Uj»L., Ibn Bait. ii. 460. 

).«.N. nn.^yr, fitXayxoXiKoi, mdaneholici, sed sec. BB. melancholia, 
dementia, jSiii\ jL,^ .|joot 1.o»aS(o ]'••■ "'*-- '^--■'*-- .olee id u^(, BB. 
Vide infra t.,N.ci'^>)lo»Jc. 

« •«, .(yv), luUQ^oco, Jlfiiviirnio, etc., vide sub rad. ^/* col. 
233 sqq. 

}ivsr>C,v» Neo-Syr. ^eZis, verus, Stod.Voc. 

t^^.'yiy .Hi-a sollicitus, Tuaestus fuit, 'L:ii\ .li*l, BB. Addit JJj/ 
aures, cod. M, sed )jjI cod. C. Vox corrupta. 

]lUc».:» vide sub moi col. 980. 

.£ootU*etit>, in marg. ,aOfJo^ni, et in expos. «as»i<)j» pawls, -iSos, 
pi. luuvidts, nom. piscis parvi, Angl. S2>rat, .^ea^ulie »J JUj. yljL» gl , - 
ijjif J^j) BA Cf. ^eaatfJotie. 

».>o po Mahir, nom, viri, C. B. M. (Wr.) 496 a. 

»»fiBy;^o»ao nom. viri principis Persarum, Act. Mart. i. 223. Cf. 
Nbld. Tabari, p. 76. 

»ffi -I m.i^otio nom. regis Persarum qui magos ad Christum misisse 
dicitur, C. B.V. ii, 525. 

uA*j|ao)Jo althaea major, j.^ —^ a^i-^ is j*(, BB. Potius 
est ptxaviierj, Tiiechanica ars, et interpretatio allhaeae ad )u>.a)lo»M per- 
tinet, q. v. 2025 .^^^K'iaAcastt _ iaa>casa •:• r<la*ii<fl9casn - oooioXcasa •:• 2026 t»3o»so fifx'p, mechir, nom. mensis Aegyptii sexti, Athan. Ep. 8. 17, 
et antep., 10 ult., om. 10. 

ub)j[sm:o maehinae bellicae, tormenta, BHChr. 516; ^a^^-. uIZJL 
rfaUoiSki?, B.O. iii. i. 597; metaph. )l'cL»)»of .mT.o^v< artes justitiae,= 
vera argumenta, ib. 326. Vox Gr. fuf^avai, -is. 

"^.oJia vide sub rad. ^i col. loio; it. )L'ca^,Xei:», ib. loii. 
Adde ^-.,-oj J. l ^J .ItiLooi .01, Huut. clxx; it. tiS'nv^ irriaor. 
illusor, JLj^ -^'^ •"Uj^'-^^i Lex, Adl.; it. )1<m-j-»~ .5^ )lQjii!Lo»j» 
jlixs-l .'lu::— 1 irrisio, Hunt. clxx. 

"^otio Neo-Syr. f. regio, Stod,Voc., Nold. Gr. 394 ; ^okW Neo-Syr. 
pi. Jlocib, f. svhurhium, Stod. Voc. ; jloco Neo-Syr. f. vicus urhia, Stod. 
Voc. ; cf. Ar. Ji*, ili*. 

yollooo fifkav, atrcmientum, jlx« .jL&<; .« .oUopo, BA; it. 
^,-jfc .jIx. .)la*? .5) .6)Jo(jp, Hunt. clxx. Cf. »))opo. 

jboljot^ /loXaxTj, malva, althaea, .1 j.^ fr/** .JksjoiiL. jusjlo^^ 
( s ». W 4 1, BB. Vide supra MA^jbo»w. In sensu malvae -y** in lexx. 
quantum scio non exstat. 

yVot.^ /ifXav, atramentum, u^jiy ^_<j>.L» ».aJt:^ ili* •jL'cut .« 

V^iWl jlj^ .^^^-jJLa-j, BB. 

J-i»^Ho>io nfXavTTipia, vitriolum, ^ .I^^wmw*. .5, BA; it. .|L';..Mb 
Lij,-Jij!iLj-. Jj;*»- jlx^j .i^^r^ ^i .iljJtl ,_,flJ^ ^.t.«.. Jljj ._h 
[Jjut^JLoo], BB. 

• a-V-jJIopD sic BA. in marg., sed in textu .a^Jloc» male, 
lxt\av6iov, nige/la sativa berba, : ^ , .*i, rescribe j.*jj.i., BA; it. .A^V-iilo^s 
UJ^ .ot .jlaoajk., BB. a. i^yi,, Ibu Bait. ii. iii; it. .oI^o^IlM 
col. 1989. 

;;^^ot^ nom. urbis, Act. Mart. i. 76; it. B.O. i. 186, ubi male 
punctatur }Z^lI!ii.oti, rectius ?;.^>>o»v, ib. iii. ii. 604, 761, ubi 
dicitur esse urbs Arabum Bamauitarum s. Bazichitarum, Jt<',i .>y> 
\JL a ^)»}, so, jy».jjL« s. j^U... 

.. >.^N. A.,y\ fuXi-ni, meditatio, studiwn, exercitatio, JL^ot, BA; 
it. i^i .jJL^ot .oXflB iA y.(, BB. 

■ .>.,<v» ■ >n)N m'" iieXfTrjaei, meditohitur, studebit, .oilje *^ w^( 
1^ .i^jXi .\h>.lf^ .« )t^k^, BB. 

IjwN fnv longe amotus, -fUjL^ -r-/^ ■<^y^-^^ .) fi «i»ta )«.^>ajo .ot 
" i - , Hunt. clxx. Cf.^oCikOi sub'^i coi. 1009. 

jJa»^o»M m. serj)ens niger, iyu\ ^ .'Siya il», Lex. Adl. 

u!^o»^ fuKi,mel, J...C .U^} .01, BA; it. yt/.^^^ y ]^.oo? «<Xooo 
Ua? "5. .oZa> *a, BB. Cf. «XU col. 1989. 

)nS,,^»S> n(\la, fraxinus arbor, ■'^*fl».i» U? )aX.^.^> y»()i,.\ o iv» 
^ ^til/', BB, sed etiam Jlotii? luat^a^ uaa-Jja*^ -.^ ),> > >■ o)X> 
,__aj .)Jj»o1i ^oO-te ^r^*^? Ikilaio )k^>7' )fciaa» Iojs? U)!:^? 
^Upi, ib.; male -.^1 ^..-oJi UiLoci, Lex. Adl. Quod ligno fraxineo 
utebantur antiqui pro lanceis vide ap. lexx. Graeca. 

)A^aX.JS.o»:^ potus ex avis passis paratus, t-^-jO^I v|/-'» BA; 
it. "c-t-Jj '->^r^, BB. Sed /ifXtr<a/ia placenta e melle confecta, lexx. 
Graeca. 

jro-t Ai<T>'>" nfXiTo'fir, mellitus, /U— .c, Hunt, clxx, BA. cod. Goth. 

tLf)^,S.^N« Melitiani, Atlian. Ep. 35. 21, etO. 11. Cf. ^a^->^lsD 
col. 1989, it. ya^..X>20 infra. 

} »)yi^.\~,Nr. sic B A. cod. Berust. pro |.^a^.<\,e)io, cum interpr. yj 9.j^''j-- • oJoiilA^oCc iif\i\o>Tos, /ifX/XooTox, melilotus officinalis, eUll J-Jjl, 
BA; it. eUil JJl^l .K^ %-.ii.3 .5 ^^» ^K BB. Cf. ^o^Jli-XU 
col. 1989. 

^ W^^9l \-,<« ii(\t,Ta-6<f>v\>.ot', melissophyllum herba, .01 

Cf. )js!^ss»col. 648; it. /xtXtCTtro^uXXoi-, Diosc. i. 453". 
^,,;.n-^ D>" lie\iK7]pis, -l8os, meliceris, tinea favosa, nom. ulceris 
aquosi cujus pustulae favo similes sunt, .(JfA4-tJI |,;jJl .JU. ■&» k»oo/ [1. i^iUl] 
BB iA^l cr* Ijuft jj»^ .xooikaS y*iO) BB. <> > { i « ■ v ^.v>j it. .cuji n.\e»ao luKUpaTos, -ov, potus ex meUe confectus, hydromeli, J.-0JI i^l^ ya^tal^opo, BA; it. ^a^{ta>\.a>.'» 
^^ >, \ « -j»io Jl; .ijLAf Jbo ^» ^^ uJ^otModio <.\,w ^ooi^ajo 

UjI J-l«Jl v]ry "H^l J--* c^» e;/*^^^^- S' SB; it. ya^{U^o^ 
J-~«J1 v>jr^ .J— jJl 'Lt .|la:»; iso .oi^of^tofio. Hunt. clxx. 

»jeo> c<\ e>3 o ad melodiam pertinena, ) ■ iK w» v . g^. Bescribe 

"^^oijo vide sub rad. '^oi col. loio. 

'^)liJ.o»jo nom. prop., Gen. v. 15, 17, Luc. iii. 37, sed^ljoti. 
Gen. V. 12, 13, Heb. i'KpSllO. Ap. lexx. )U-»<xaj»,1 .ot '^JL:io>ao 
Ai xji .^;5U xjl .Jo^JiwJI .5^L .J .UUl?, BA; it.-VJli^o^i 

;;^jiu j^i .uis-l,, BB; it aj i*^--^i .aj sji jo^ii )kw-«ii^'i. .5, 

Hunt. clxx. 

|. m . \\ o.. v » nAio-<ra, oyw, [codd. C. et M. iLc^J'] JjrJ' .Jl'ios? .5, 
BB. 

J>«^guxi])o»:m lifXayxoKla, melancholia, atra bilis, ]^o |u^Ckajlle»>9 
(jJ/^Vl ^j1jj-J1 ij«l^^l *1.>^.^I iipti [cod. Goth. )bja.] f«.'v~~.|lo,Y. 
B A ; addit cod. Goth.^^xill jL-J • c^l .[^ooij-^iscu. .|L&a*. .« ; it 
(Jjb^l jl^'ifl .t^l^.«^l (sic) KXcLajHopo . . , '\iy^ )I\c>jxi))o>», 
BB; it jj» .LJ^Ml .Jkoaoo/ Rtio ^jo? JLcui^? wotoVo/ )*-?^ 

*lij-Jl 5^.1 ^^, Hunt. clxx. 

)kfl-^ CLa.»)lo»» iu\ayxo\tKri, melancholica, vide supra ; it. JjL^daj Jjo»» 
melancholia, ,j»\y^^\, Ibn S. Thes. § lo ; it lUXayxoKiKos, Bepert. 
Or. XV. 47. 

[■n.Nfi'^ iUcpo melancholia, BHCand. 8 v; ]la^i^Vot^ ret 

amarae, melancliolicae, ^jy_j\iyA\ XA.'na .o», Bod. Or. cdlxvii. 89 v; 

»lij^l spil ^^ p>r^' .)koaso(' )l'«i ^, BB, sc. ff /itXayxoXwij, 

IbJ^o^ Gr. MaeX/fl, Heb. n^HO, in titulo Psalmi Ixxxvii (Heb, 
Ixxxviii), sc. [in ed. Bugati Ja] Za} jio^Joo .tk^iA o^lb^'i; V.^o»w 
)!:? 6^ Ucu .5 tM.\->.^, BB. 

).:eo^, H >at>o>. '» , )l'c u ^ » o( » , vide sub rad. Ubot col. 1018. 

>£D)j(«Aaoo»jo fifuSpdvas, ace. pi. vocis fiffi^pava, m^mhrana, perga- 
mentum, 2 Tim. iv. i3VHh., in marg. ^^]^; Jll^^, Pesh. S^iA 
]L^0;. Cf. .fl>|ji-.-<v>tv> col. 1989. 

)jo»aonNSfiiv>fnV) i. q. ^^ .oZas {a >f»}, BB. Vox e Graeco 
participio corrupta. 

uasASkaoooo Memphis urbs Aegypti, Athan. Ep. 10. 20. Vide .oa&w 
infra, it. .aBa^<iftoi-'» tfoo^.^^ col. 1945. 

|Jo«J0, jjLio»:», Jloi^opA, vide sub rad. )jo) col. 1025 sq. 

)jo»» vide supra sub ]ooo col. 2022. 

jJopo Neo-Syr. Lpraetextus, excusatio, Stod. Voc, Nbld, Gr. 400, sc. 
Kurd. aL*.!, Pers. aLjJ. 

!■ 'qtV', <^>^ Neo-Syr. m. lapis quo metulla purgant s, limant, 
Angl. a refining atone, Stod. Voc. Forte sit Ar. eL^.}. 

jBoifJooo i. q. uawjiioiv, q. v. Exponit BA. i<t]U.«x uBottJopo 
(jjS- Jlijj .,_f.xijL» |»4J JUj .j\Ju», sc. itcuviSfs. Cf. toiuuopo infra. 

ifeoju^tjopo nom. urbis Aegypti, Athan. Ep. ^. ult, forte pro 
tfeoj^tJopo Mendes urbs Aegypti Inferioris. 

>fjo»Jo ^fi'5i][noi>, oleum m,endeaium, .oZfls ;a »,>( ^»m.{Jo»ao t ■" ; ^^).40 jii Jj«-»j ilill ^^J fc.si ^(o .)]^.j 7 . ->S .»? ><»■ '<' •« ijjUl ^^j (jLJl j^ JJr4 ^^j^j .yaL.. m .., i .. x> , BB ; sc. to fuvbiiiTiov U 

Tov ^oKavitiov ikoLov icai afivpi'tis (cat Kaa-aias Koi pijTlvrjs o-«t/af«Tat,DlOSC.I.76- 
wJjotJO /**'""> WWW**, ex «t .^J-tJ .JIHaso .oZao ;a yi/, BB. 

Male BA. w|om<»>9, q. v. 

ua,Ajo»>3 itaivls, nom. piscis parvi, ^^o»^ )j«Jf io^l ]p«J» Va^ 

^';ii4 Uao, i::ij?' ^oo^ ^i«? U;^, BB, sed codd. C. et M. 

ambobus in locis l»tii<^- Cf. »a»oijjopo supra. 

.o>|^o»M fteo-dpoiov, mesenterium, cf. yoijiaopo; Ij-Jo col. 1069. 

)..o,<>|Jdo»j» liia-apdtKos, ad mesenterium pertinens, ^A^iUaot^o 

12 C 2027 •:• %*casa - ^^t ca^> Gax)0CQ.sn iftiT icoBo - ^K'vcnjsn ■:• 2028 fuaapaiKoi <f>\f'0(s, venae quaedam minutiores quae a stomaeho ad hepar 
dticunt, jlSJ\ J\ J\yJ j:^\ jlSjJl Jj^l JjcLi.) )t-.»o .«, BB; 
it. ,^^1 ... ■ Vl iU-Jll ii-jjJl (Jj/tJl ,J»a^) )t-»o .5 ta-»)a»o»ae, 
Hunt.'clxx; it. JjUll .^j^^l U-jUofi, Ibn S. Thes. § 2j it. 
~ " r7'~n'^ glandulae mesenteriacae, Bod. Or. cdlxvii. 86 r. Dat 
etiam Quatr. )j&«u3oo»^3 male pro JLCu-^fsotJo, cum expos, .ojoi ]m5>o 
^^.'ft.M.IilS.ao ), ^"^ )Jl::>.:eo \jiiOQ^ja} ^; U-^^-^ ; locum unde 
desumpsit non notavi; it. )jXjVffno»>f>'» )[-ti\ '^.ai^-ao . . . .^eaaoaa, 
BHEth. 89 r. 

1 «frtji?)""e>V' fi€(TfVT(pov, n«revTeptov, membrana quaedam in medio 
intestinorum sita, \-Ax^ ootL .(,—^1 IX4J ^/j ... \ v_j^*" •> "tN t ^ .o* 
iUlj i^lil (^. U, BB. 

^oasof^ vide 8ub'^o.o»:so. 

.&£BoOo TO fiiCTov, medium, Lmi. .)l'n «.S,-:£ .olto *a ^^, BB; 
male i^.«sopo cum eadem interpr. praeter k-jl., BA. 

wiofsot^o fietropl, mesori, nom. mensis Aegyptiaci duodecimi, Athan. 
Ep. 4. a, o. 9. 

j^^AjoxDoPo fuoTju^pla, meridies, i^l^JI ^^JoJI .oZao *3 (^(i BB. 
JL&£Bo»>o fietnn\ov, mespilus azorolus, . fi\«ft moco ^> k'io vjy^i 
BB. Cf. Ibn Bait. i. 532. 

jiSot^o Jlsoijo, BA. sine interpr. 

)k^o»:» i. q. x>x:~a .^.^.^.U., BA; it. i_/.a.I», BB; it. .)b^o»:0 
fc_<.».Ufc .Jlj.h^. )4.ao»i, Lex. Adl. sine expos.; it. ).^o^,Lex. Bibl. lud. 

|k«dot^o nom. viri, Kal-w-Dim. 55. 14. 

),^^^.£eai£adoiJO vide infra l.^.jeom'aviv). 

^Otooo Neo-Syr. pi. ||oto»^ t./ructus terrae, it. arborum, Stod. 
Voc. Dat etiam^otto^^, Nold. Gr. 369, et confert Ar. Jj-ajr*. 

\aotiio m. simUiludo, Ji.. .JJkjiB .«, BA, BB (praeter )j9o»^). 
Lex. Blbl. Ind.; it. \j)oho a\o . Jju .Jll^oo .ot JLi»ot.:e, Hunt. clxx. 

jlAokSO vide sub )^o»:«. 

iejo vide sub rad. iot col. 1047. 

ie^so, Heb. "^O? properavit, promptus fuit; it. Ar. IJJI scripsit 
dote7n, cf. j)o»:« dos; it. in conj. u,puUum equi sihi paravit, cf. ]>otcua» 
puUus equi; it. in conj. iii et v, aolers, ingeniosus fuit, cf. ]**oiiJO, rad. 
ap. Syros in Pe. non usitata. 

Pa. ^okJiB docuit, peritum fecit, yOJoi .oot^yL )iiftN a^ |do«^ oX:xoo 
^M«i< )l^)^ o»a yoj/ >oiJ»o .|^o*a, Kal-w-Dim. (Wr.) 161. i. 

Etbpa. iojoii^ excelluit, peritus fuit in alqa re, ,««.'»'?« w'ot^ 
oie»:»L/ j^lo^aol, BHCand. 2 r; Plato ILo^lai&A >'^^ iotseii, 
BHChr. 36; |ui»? )t.fi'^..-» jooi ietioX^, ib. 426; in ablutionibus et 
precationibus Mahomraedanorum otetJol/* cx^ valde periti erant, 
lb. 609. 4 af.,=B.O. iii. ii. 120. 5, ubi Ass. observahant male; >o»^9L/ 
eiLoiJoolo, Kal-w-Dim. 92 a/ dat etiam BB. iiil/'ios data est, 

i^opo, )j-.oce, Ar.j^U, solers, peritus, doctus, Ps. xlv. 2; ]? ■•>^ 
0)}tv» ^^^{ vir promptus in opere suo, Heb. "^'I?, Prov. xxii. 29; 
];->o»M );-&.<B ypaiipaTtiis fii</>vijr, 3 Esdr. viii. 3; Kv0epvrjTr)9 jv»o»:ao 

ipKTTot, 4 Mace. vii. i ; );.*ot^» )>*»( larpwv Spun-ot, Eus. Hist. Eccl. 
viii. 13; laTpoo-tx^toTiJr, supra col. 269; (.svcls wmooo fpntip<m6\(iioi, 
Cyr. de Incar. ed. Pus. 3 ; dat etiam Pusey e Cyr. ]*^oi^a \ •■ ■ r 
IxeoL} tvTfxviai Tovs rpinovs; it. )»«o»:» M-!eo)l rui' TcK-r6v<ov apiarovs • 
it, .aaoNifl Y^ft )idOs>0 oioi oyt 6<wfux<Tii>Toxos ndix<pikos, Galen. 33 v; 
Act. Mart. ii. 370, BHChr. 62, 132, 355, 372, 477, 509, 523, 574; 
^s«mm )Iom3o1> lloiJooU . . . ]ialm, BHCand. 2631;/ BHChr. Eccl. 
^3- 6, § ii. 287; ]oot **«tJo ^ valde probatus fuit, ib. 495; Uo;^ 
]i^ot3a lector peritus, ib. 535, Poc. Ixxxv. 1 18 r; BHGr. 23. 5 ; )!»/' 
)i-Spo, B.O. i. 181, iii. i. 73; JLScio luioUs, ib. ii. 211 ; )»<^\y> 
li^Mao, ib. iii. i. 262; it. pi. ii. 219, iii. ii. 821; jLotJO Vi&JB, ib. 
i. 127, 321, ii. 390; et cf. ii. 212, 214, 389, 431, iii. i. 82, 164, 603, 
iii. ii. 286, 336, 465, C.B.V. iii. 168 ; U4.q^o IJoi ^l^Zne, ib. 405; 
l»<o»^o > v>Ii .., Cyr. 84. 15; );..opo )ii«\ lingua versuta, perita, 
ib. 139, 2; Ephr. i. 369, ii. 304, iii. 567; )j-.o^so Uaiva- doctrina 
sagax, prudentiae plena, Ephr. ed. Ov. 126. 13; li^ooo >^.-\>^ nautae 
peritissimi, ib. 226. 17; \a\a ^i.^a&» li-ofSo Uio? artifices in lapidibus aecandis periti, Jo. Eph. 334. 13 ; Knos Chrest. 70. 7, 85. 7, 
86. 14 ; Gregorius J^ot^s? I^m^soa. doctorum decits, Severi Poet. 169 v. 
Ap. lexx. j.-...,ji]h-...,.\\ jjlil^^-o-^i-Ji\_^LU )i-ooo, BA; it. . jiU. 
jt ]h; ,^t <i , 7.... M .yj»L«, B B ; passim etiam lexicon vocatur . aA^doa^ 
)l*ooo )3iB "^aXots i^f. Consentiunt Hunt, clxx, Ibn S. Thes. § 3, 
Lex. Adl., K.; addit autem interpr. Syr. .)joot:» .ln.\,a^ [j^.\v» 
^^^Le; it. fern. .]lL>^oo Jl't^^jo. 

k>*<Liao scite, perite, fvetx'"^', Cyr. ap. Pusey vii. 31 ; B.O. iii. 
i. 456, C.B.V. iii. 40, Cyr. 150. 19, Ephr. ed. Ov. 226. 14, Severi Rhet 
127 ry it. cito, confestim. Is. Ant. ii. 136. 5. 

)lo**oOo, Chald. xn^Tnp, Ar. «JL+i, f. perilia, exercitatio, eruditio, 
t6 davfiaaiuyrarov, id quad proestantissimum est, de summa peritia, An. 
Syr. 147. 13; JlaL>3o)o o»loj-.c»ao, BHCand. 6 r; BHCarm. ed. 
Sceb. 141. 12; eruditia, doctrina, B.O. ii. 467, Ass. prudentia; 
eruditio, 2>eritia,ih. iii. i. 568 ; peritia mediconim, Cyr. 60. i, 267. 5, et 
al. saepe; ^eriita scribae, Dawk, iv; otlo»<o)Vi-> ot.*!^ corrigat librum 
sec. suam peritiam, Dawk, Ix. 225 r; Ephr. ed. Ov. 226. 20, Kal-w-Dim. 
47. 4, ed. Wr. 15. I, Knos Chrest. 87. 4. Ap. lexx. jia. )loi^o»aB 
yAL. ij^ ijU-*) BB; it. ijLt-*, Hunt, clxx; it. ^ 1 ..), Leic Adl. 
Exponit etiam eloquentiam BB. sub uA^ici^ col. 1453. 

)to»:«, Heb. 10^3, Chald. ""J^to, Ar. IJJJ, m. j>ecunia etc. a sponso ad 
sponsae propinquos data, dos, Gen. xxxiv. 12, Ex. xxii. 17, i Sam. 
xviii. 25; it. dos a sponso ad gponsam data, BHCarm. cod. clvii. 
159 r, ed. Sceb. 71. 14, B.O. iii. i. 337, Ebed J. 211, 214, Ephr. ii. 
247. Ap. lexx.y^il ]>o»^ ♦)V.,., \ , j ? oiaa)) )jk^ oom? ^»^ J>o»:^ 
jlj^lj, BA; it. oo»<^>.:«} «^ .« .olto *3 ^{o ^j|\x^ j^ ]io*J« 
yto yOOoM l?6l y( .1)Ut wm*^,} f^< )l; .to? jctksU I^K.^ ^ 
Od? Jo-lo )sLf, BB, Hunt clxx; it. .JklJiS .Jb».o'?j jiakCo .5» \ioJo 

K., qui etiam laudat e BHCarm. :])o(coo JLx I.&ao*a )qjL xasi fla^ 
]»eje> ).30); o»i^ olol^.^ )l^Ni\? ^lo. Notat quod )>o»m fem. part. 
Aph. est verbi »oi, cui voci forte pertineat ,j^~^ .« jiotJA, BB. Adde 
dos, quidquid pertinet ad S2)onsalem supellectilem, jL^j*. .JJJ .^ - 
j\Xm, Lex. Adl., qui etiam dat libellua rej)vdii, jjiLkJl ir>\jS; cf. K. 

]l.o*o»2o, it. )lo)<»ao f. dotatio, j , 4 y, Lex. Adl.; addit rwxa. detrimentum, lil . .-», qui tamen sensus ad rad. »oi pertinet, cf. col. 
1048. Hunc sensum solum agnoscit K. scribens .jLajJo»J0O ]l.'o»oi.» 
aj^l .j^ .Ul .lia^uB .jIouoiA .01. 

]*oiCLao, Ar. J4.I, tujt, m. equi pullus, equuleus, Ij ■i.V, Loae^ 
JjotCLSo, BHCarm. cod. clvii. I59r,=ed. Sceb. 71. 13, et cf. K. sub 
J*opo supra. 

L?io»M Meherdath, h. e. Mithridates, s. Mithradates, nom. patris 
uxoris Abgari, Doctr. Addai ^. 5, Doc. Syr. J. 4, ,^. 15. Cf, toa^^A,. 

Jaovopo nom. loci, BHChr. 214. 

d»o;o>o)^ divisio, partitio, *.».»■ i H .jla^Nft^ .«, BA, BB. 
Eorte sit fitpU, -iios, sed in sensu vocis fifpurfids. 

u3O>oC0 nom. viri, -ootOM «S ico»ot.ao, B.O. iii. i. 316. 

Jiejo Maharis, nom. martyris. Act. Mart. i. 215, B.O. i. 15. 

f 

JLL:A.t^o»::0 p.fpliu'a, cura, sollicitudo, anxietas, .j]^^;.ao .j!^< ,oi 
[codd. C.et M. j^j] Is- Ia, BB; it. Ic .!», Lex. Adl.; male Ul.»ooo 

B A, cum interpr. \^i •I'^i > ^*- )^*^ •'*'» '^^X )->^*^*«^> '^-j 
r escribe \ ' ^ -t~N« 

.oa^^otJo (if pis, pars, portio, t.>^^^ JuL>. .j^UM .n, BA, BS. ap. 

BB, Hunt. clxx. 

\jieje, ]Viij*oJo, vide sub rad. i« col. 1048. 

ILsio*.^ m.Jlagrum, scutiea, fiagellum, )l^;d .5, BA; it. b'^^ao^ 

{"jJl ix iJl .l-*!./ ).i»Na JUs5^«A, cod. Goth., Hunt, clxx, ubi dicitur esse 

vox popularis; it. ijjjl •IJ^j'* •"> ^B; it. .)14»** '°* •^'*<^ .)14Jo>.i 
.WL— .iCyiH .ix-lJI .»JjJl .|j»cu^ .)ki») -l^rf-so -l^^ .lUolaj 
■"^^^j )1^ .5» .ij^aJe', K. ; it. IjiJut .ix_J, Lex. Adl.; ubi scriptum 
est ILsiotJio et )].^>o»^. Laudat llsiioi.^ K. e BHHom. de Corpora 
Bub )o^J.M col. 132 1 ; it. sub l>^ia^ col. 15 14. 

i^sJiiotio nom. martyris, Act. Mart. i. 234. Cf. iaAA.^000. 2029 Ju*rcto.2a _ Qoo:ir<'i^oa.SQ •:• <• r<i!\\coQ - QatA^or<lfl9fttLsa 2030 
«CDo;Uo«^, it. tfiDotlopo, it. tasofolof^fi f. /xcdodor, ratio agendi, it. 
tractatus scientificus, sc. iijlil ijsLi^l a «, ■■ .^ .W ^o;iLo»M, BA; 
it. IbmJCLd W.so^ ^o;Imjo, ib. e Georgio, w^olii^; it. jiU. *JL», 
cod. Goth.; it. .oto^olopo, sc. ju>j;j« i-^o, > II >ay ama^ .fioofoLotJo l;e« ^{) '^Jk. yOo»~^,,^^», Hunt. dxl. 92 v; 
it. LjiJI .Ibwjo^o/ ^o'ot jlcLxaoolkA} )i«A*aiS jl^«^:w» .a>o;ol.o»:« 
Jla. isU-o U^flj . jlar^. ^^j^ ^^Jl ixLUJl, BB, it. Hunt, clxx, praeter 
Ar. jla. ifiU-o .7 •JiJLa.j iclLoj ,j[j^ ^^1 ixJeliJl iJlSol ; addit 
ijj.1 J . i ~, H .ju.>oio jjcOA <a{o .fiDO{olo».»o. Exhibet etiam BB. 1»Ll0 v^mIo .j;iL»; pi. o;oLo»:a rationes agendi, Bod. Or. cdlxvii. 
130 v; it. Ul^ ]Laam <alo Uoiaa .ot otolo>M, BA; it. LnfoS 
iJUa. J^^, ib. 

ifiBd.>o);Lo»:« Methodius nom. prop., Bod. Or. cdlxvii. 6 J ». 

a»aa*;olo»^ IuOoSikoc, peritus, secundum modum et artem agens, 
jilil .^LlJI .«, BA; it. jljJi ,^lji^ ^^LlJI aA<folo»ae .(^, 
cod. Goth.; it. ^'A>. /uLa, BB, Hunt, clxx; pi. cI.:.aJ1 oAlfoLot^ao 
jjjl, Hunt, clxx, nbi etiam usaAytfoLeoo. 

.oia.>LotJO neBvav, ehrius, ^^^ .Uo) .ot, BB; sed yoIcuLo»ao 
yOA*Lo»:io .7 .^^^\ .j^o* .01, BA. 

• oAacuLotao iitdiffKctv, qui ebrivi/m faeit, inebrians, .oleo ;j» ^f 
^^1 Joti?, BB. 

coo meum atha/manticum herba, yt iJ JLu "Vi aae, BB; it. 
jjji^UJI j_-iJ isi^l ^./^ uaUJ J-ol ^j .jI-» «J JUj *lj^ coo. 
Hunt, clxx ; adde jy^y* •») coo, B A, quod non intelligo. Graece 
vocatnr /u^ov, cf. .o)>^ col. 1986. Apud Lex. Adl. glm medecina, '1j.>. 

ow Neo-Syr. quid? Stod.Voc, Nold. Qr. 82. 

oicoo Moab nom. viri, Gen. xix. 37, Heb. 3KiD; it. gentis ab eo 
oriundae et regionis, Num. xxii. 2, Jud. xi. 17, 2 Eeg. i. i, xxiii. 13, 
Ps. Ix. 8, -Jes. XV. 2, xvi. 4; ap. Hex. olcoo o»^ vaaa Mao/S, 2 B^. 
iii. 21; it. o{coo, Gr. e/ia^i, Jer. xlvi. 17, male pro Heb. "'yi'S'!'; 
B.O. iii. i. 89, C.B.V. ii. 15; ojoso Jls, Dion, i^. 13. Ap. lexx. 
Jjkl .l^ilMi> s^l ^ .7 .u>»/ uis .« .jusiojo o»ijoo Uojk, >s,\aso 
jJL..i JUj'I j^ ^ytj .vjj-*! E-^) sed cod. Goth, jii^ <-']y J-ftl 
jpjL«j J.»ji (^ [cod. Bemst. yfi.>, Hunt, clxx jii], it. cod. Bernst. 
et Hunt clxx praeter v^j i'- l^J-fSo oicoo . . . Jj»^ — -1 olcoo 
.^1 jJ4 .»»/ uia .5 (sic) <s,\aj}> . . . jja2i.f ««» oIclso ^ U^UI? 
»»3{? |uM .7, BB. Eadem urbs^^ij ac Syr. ii^, cf. Gen. xix. 23 ap. 
vera. Arab. 

jIaicLM ifoahita, BHChr. 16; pi. Il^i&ao, Num. xxii. 3, Jud. x. 
II, 2 Sam. viii. 2, i B«g. xi. 5, 2 Reg. iii. 21 ; llbCwstcoo Moabita, 
Ruth i. 4, C.B.V. ii. 15; Ifc^-^laJo loi.*, C.S.B. 10; ijL^lcoo, 
Severi Gr. 46 r. Apud Hex. ll^_3{&ao ^ Mwo^rw, r«$rio Jfoat, 
Jer. XXV. 31. tatrvum, Oi^a^ Neo-Syr. merces, " Lohnung," Ar. w^Jj-«) Nold. Gr. 403, 
Bed ou^coo, Stod.Voc., q.v. 

>0fc^ajc, .f i ;Jff ^ fivaypos, myagrus herba, forte alyputn 
n, d»t^coo, Galen. 53 r; .J^^ (_--iJ: Ji/**- J^ .o»o*^aao 
1 ; ^ Ot».;J>. i|j ijl, BB, sc. TToa (jipvyavMrit . . . cf auroC XiVor 
K.T.\. It. ^.otoSt^ ^^?? I'l^n^ir . «oiol^^ t '^mV yO»«Jaao 
j^--i nlh- V ]LpV-^ "^n.^ il^ ^ ux^t^.^:*) fjo o»:!ki)o .jL'cLa.X 
U^j ^?)»a» ^oo^a ^.t>\»^ )i«dll'««!,i. [codd.C.etM. ^Ikoo], 
ib. Om. )»cu cod. C. Cf. Diosc. i. 603. 

jJo)j»oio^B ^tiof &Ta, myosota, myosotis herba, )»A«aX »*Ji}/ .« 
^^l^UJl ^^lil .)-Jou?, BB. Cf. \^oU> col. 1986. 

•tt^^ioM /«u«m, kai-^ici>9 ]k.-».. Pcdus Maeotis, An. Syr. 140. 4, 
sed ) V^^- jBCi^lcoo, ib. 12; Qii.o \:a1 ttloai-^S)^ .aa^laio jfcoai 
)-tofcoD )Wa4, Bod. Or. cdlxvii. 18 r; Hunt. d.\l. 63 r, ubi idem esse 
ac Mare Caspium opinatur Bar-Heb. 

"^IcoD nom. viri, Heb. ^«^D^, Prov. xxxi. I. Exponunt nomen 
lexx. JoCs^? ^ Jbo .S ^looo, BA; it. ^ jpu.. .]oi:xl ^ JLo 
»iJl, BB, Hunt. clxx. oxu^oltfoicao i. q. |.^o)ueDo!aao, so. Ujl (jl~.> Si^ u1 ^j-^ J^ 
ijiLiH J.i^ Ujjj i^lJ, BB (cod. M), sed j^ cod. C. Adde ..ou^lcoo 
ot^ M«o U^^moioJO M> )>j*m( ^v6c urt'f, auricula muris, Galen. 53 r. 

vtdBosicoo ixitoires, aestri, nom. insectorum generis, Geop. 102. 24. 
Dat BB. i^\ w^mdicoo. i)y.3ia:» imamiatns, visio qualis est murium, vitiv/m ocuiorum 
quum ab ortu primo proxima quidem vidcnt, remotiora non vident, .St 
.oo»!^ )IikCLLao .[codd. C. et M. i^yi] \^.j» ^:yP^'^ -Jf^ )»^<:i^ Lj.^ 
^jLl ^^. t .fcOf ^ j«Xa^t oo^? ycu'o) ['(.m.ivi|..'?iiaao] »Adicoo 
JJ »■> n,«.»»«J:^o, BB; it. postea onjJul [1. uausUdicoo] i ni . o )..^iaao 
ool .^jLL I )uL>o;^^ ^t .Oj'e»^ 't'^' )>dia!a3 ^dot? ^ « \ «ll? 
Ijuot) t^'fj'B^, Vj Lj;S ijU L. i;jj);-hJ t/JJJ' .flft. fn |i. 9 >|aao. 

.ojuisioao aspa/ragus herba, ^ Jjrt^ ls^ -tj^^:^' *U.mI ^ 
[^joiji cod. C] ij»^y, BB. Cf. tfisa^iAffi/ col. 315. 

uimsicoo itva-<ft, qui vitio oeulorum laborat, .\^iaj> ^f ]iu* .ot 
jjo Lt (Sjj'i^ yji L. (^ t^JJl, BA; it. )lo .)o)q!o ^ Jji? U./ 
Jjo L» (^ 'iy i^jS U (jj^ (^jJl ..A^li; ^jjo IC, BB. 

.cDotAiojo liva^, -oKff, concha, ostrea magarififera, jl^l&^l, BA; 
it. Jj,-* Jl3 i^jij .Wj-J.! ^juJI .Jklail) ,j»» j^l, BB. Cf. jVJk^J 
col. 1131, ubi .a>io»i»icoo. 

o)Iaa» fivovpos, myosurus herba, .liJl vljSl, BB. 

)oa>» Neo-Syr. m. copia, affluentia, ubertas, Stod. Voc 

i^ijoOLM Mobarek, nom. archimandritae, BHChr. EccL 619. 11, 
Ar. (sKW* Benedictus. 

f^aJo, \j'fsaio, IL'culsaje, vide sub rad. »dr col. 8 sq. 

"^cuas, ][.3cuB, U^^CL^, )>yiSl->'"^. vide sub rad. "Vl* 
coll. 1539, 1541. 

■nr-^ ■"^■"« hedysarum alhagi herba, J}J>^I .OiJt, ."is, BB. 
Cf. JjjU sub -.U, Ibn Bait. i. 278. 

lAdOje, IL'cuAacLM, vide sub rad. i»su, col. 1543 sq. 

• ■.^.<^f. pi. jj^Mka&w, Neo-Syr. m. evstos, exactor, Angl. overseer, 
Stod.Voc, Ar.^Lj-.. 

j,.^^:0, )J.i^CL:&, |L'ciliJL«^a:», vide sub rad. )L^ col. 1544 sq. 
Adde )4!>cl:<> m. carbonaria fornax, i j . :-* x « .ijsr^, Lex. Adl. It. 
)lca^£» f. deter sio, abstersio, exj^litio, c- i.>.t..,; i i .u-i-JiiJ, Lex. AdL 

Jl.^q.», pi. )i.^cL», Neo-Syr. m. vitulus, Stod.Voc. 

}oi|y^<LW nom. prop., ^t^/ foiUs^coo praefectus Tagritensis, 
BHChr. Eccl. § ii. 317, sc. ^,SJI xaI**; emira, ib. 333; "it. y!^ 
^etU^^, BHChr. 395; rescribend. etiam ^f^/ f^otl^coo pro 
^^f* uoi Us,«^' i^- 353. 4 af. 

,.S. Cf^m fivyAt], mus araneus, nvustela, .)fc«jt. o 1 1 ;aao.^ .S 
' *■ ^ ul>**' ^^'' ^*- ^^' Pia«*«'f ^^- C^<^J j^' c/^- u]>** .ji^ojo nom. regionis Tatarorum, BHChr. 531. 

,a»^Q.» Neo-Syr. f. merces, solarium, Angl. wages, Stod. Voc. ; 
cf. ta^iojtf col. 2029. 

■~..t w.-^ fioyis, vix, aegre, .£00.^^00 ooL .wo2^ t ^N ^ BA; it. 
■o»^ » ool .wois. )>Jtt^t -"^^ 1=--=^ •«*« ** fl> ^^> Hunt. clxx. 
Cf. ja*,sjCoai». coL 1956 ; it. jim^ fi io infra. 

Jl^oM vide supra sub %.^» col. 3004. 

Iliij^olao Mogolus, )Iii*s^a» Mogoli, BHChr. 437, 466, 530, et 

pass., App. BHChr. 92, et pass., BHChr. Eccl. § ii. 429, B.O. iii. ii. 

108, 113, 116, 118, 120, sed UiLo^, ib. ii. 247, 257, iii. ii. 123; 

f. Jkli^coo, BHChr. 523. Adde .\lJo'o, k-^flo? )-»U .5. )-.i^o.<^ 

_ . . ) _"• .- I'' * I - „ - I'-i I'-vU X. lM-,1. 
12 C 2 2031 •:• oeu^ioJM - r«:i3x\a.sa •:• itcLSO - reZaaiCLSn 2032 ^. iv? ^J^J~i^ ji-ioi JllsJLs; scribit etiam Lex. Adl. .jJL^cu^o 

^tt^oao male pro .m>4i^(ub, sc. OoJ ^^..^ .wol^&aoo ).tt^oo, 

BA; it. Jjtl .cji-J -1^^-^ •f>. ••is .« ..m^o «Z;^lsji jun^oxi, K. ; 
it. Ua«(^cooo IbOi^coo ulinam, forte, lO-J -^^-^ .ubq^ojo .)i^fis/, Lex. 
Adl. Vide supra ■"~-^"'^ 

i^v) vide sub t^/'col. 30; it. jL'cut^ai col. 31; adde con- 
duetio mercede, r^JX^ •'X=^^, Lex. Adl., Ferr. It. |u;^^je qui 
mercede eondueit,j^\j^, Lex. Adl., Ferr.; it.y».L)i.l, Hunt, clxx, clxxv. 

t-^jo nom. prop., ^f^? i^%^^^> dnus Damasci, BHChr. 332; 
it. alius, ib. 490. Eescribe j,.^aj«, sc. ^_li\j^r^. 

fci^aso Neo-Syr. m, scalprum, Angl. chisel, Stod.Voc. 

J^^o^ Neo-8jr. m. pyxis e corio facta, Stod.Voc. 

jojo, Icjo quid? Neo-Syr. e «?cl», Nold. Qr. 18, 20, etc. 

)?aio, pi. Ijiis, Neo-Syr. m. lanx major, paropsis, Stod.Voc; 
Germ. Gerichi, Arab.-Pers. sJoL., Nold. Gr. 130. 

J?ai, UI;&:», ll'cLiIjai, vide supra col. 1550 sq. 

*t^?**' P'- ).t*^?9^ ™' consiliarius, a consiliis cdicui, Stod.Voc, Ar. ,^j )i»fajo Hier. vide supra col. 818. 

jfcoo nom. pagi, B. 0. i. 281 ; prope Edessam siti, Jos. Styl. 73. 8. 

uao^wjQjo Modestus, consul Eom. anno post Chr. 372, Athan. 
Ep. o. 18. Cf. .tto^.^^ col. 2018. 

»o?aso nom. viri, BHChr. 235, Ar. j^jp. 

-jasc Neo-Syr. quid? Stod.Voc, Nold. Gr. u, 82, 268; praefixo 
lo sc. Mfoji&fi qware? ib. 11. 

Mfoao, pi. ^-Zi, [IJo et )l.o|Ji m. modius, mensura Romans, ap. 
Arabes li, ^jj, Mat. v. 15 Curat., Luc. xi. 33 VHh., Pesb. ambobus in 
locis )l\L; iiirpop, Eus. Hist.Eccl. ix. 8; ok^^o Ujaao, Act. Mart. ii. 
360; Anecd. Syr. i. App. 62, BHChr. 64, B.O. ii. 273, Dion. ?^. 11, 
Geop^So. 19, Syr-Bom. Eechtsb. 34; ^ L?ol», Sanct.Vit.'i82 v/ 
pi. U;i, Amir. 89, 90, BHGr. Pr. 20?;, Jos. Styl. 38. 1 1 ; ^^oo. Jj^, 
Sftnct.Vit. 282 r; J^f UJo, ib. 286 r; naves ^-ooso j rvN" ^i^j 
UJb ^»aX/ jtflxi. ^ i.^, ib. 299 v; it. ^^, Geop. ir. 3; ^^ 
l^, Jos. Styl. 20. 10, 30. 15, 31. 15, etc ; JJH? ^^ ^U, Sanct. Vit. 
28 v; ^f3o Jiati., ib. 286r; it. Jlo^i, Amir. 90, BHChr. 130; U^i/ 
Jlofi )fc,ii.l <>»*^->?)»-,Cyr. 2 28glo8s.adcalc; Jos.Styl.47. 17, 61. 1, 
66. 7. Ap. lexx. lj:^^,..j^cJl ^^yC ^.]uslo imi^il. oo.; ILa Ufdio' 
[sic e marg. oorrigend. t^jljokJU i::J^^,jio,jJl i--JLlb Ol^jo, .^• 
pro ,^..l^L,intertu],BA; it. ^1 JLja» .)l',;pi, .i^o '.\^^ U,I2 
i-3^. .Iilaa ^fl ^t^^* .jA:;a* wni.»l ^ ^/ l^:^ )o-o,?'yoD lU 
'IJU.VI5 (/.xib,ib.; addit cod. Goth. ^;^UJl^,.^. ^^jJl JLXll^j 

^rtiA^j [L ^ji.xiJb] t^^ijujb i:^r^ ^,..i.*Lji "i... :u, \tjj 

[1. t;.l^iJb] ^.l^b l5_jC^^ L^- (sic BA. cod. cxiii)rit. 

«o,o^{c] ^^.lA^b ISpC ^^ i^UJ ^_^>.j .^.Ijljb l^ 
addit cod. H. Ilo^o U;i], BB; cum BA. cod. Goth, consentit 
Hunt clxx, Bed reete exhibet y-^^., et .J^ljjUb ; adde ^sX\ U,a», 
Ibn S.^Thes. § 26; paene eadem ac BA. exhibet K., et dat pi. [lU 
Jlo^o. De forma plurali tamen non consentiunt lexx., sc Ujojo 
'l.x-^lj ^A\ )lro;aoo ^^ .,^, BA; qui etiam dat sing. lUoo 
sc '\x.^\j ^A\ M -i^ .;Zo :^ JU^; it. .i .SZ9 ^ ]l6j> 

''■^^' ^■^' •* -^t* ^1^ ^1 r^?, Hunt, clxx, ubi ^JS, sing 
esse videtur. ^* ° 

ycu?cuc Gr. ^d«»oi/, moitw, -urn, i. q. Ujciao, Mat. v. 15 VHh. 
U1&30 Hier. modius. Mat. v. 15, Luc. xi. 33. 

Uljoi Maudiana, nom. Joannis patriarchae Orientis, BHChr 
iiccl. §11. 321, 325. Cf. col. 1551. 

a»u?«ue i. q. 15X., BA, sc modius, et legend, urx... )k^;a^o, pi. JAifoae, Neo-Syr. m. succinum, ehctrv/m, Angl. amber, 
StodVoc. 

^;a:^, ]L:L;a:», )JL^;&:», )l'cijL:b^;a:o, ]l^;a^, vide sub rad. 
•<».p coll. 1557, 1561. 

wo».^;cao, pi. jb^Qi^^Qje, Neo-Syr. m. adversarius, aemtdus, 
Stod.Voc, Ar. ijcl-i. 

•a3L««D(*;GL>» nvSplao-tt, pupillorum octdi nimia dilatatio, ]l'cul^ 
^^1 J [codd. C. et M. jb-iiVI] jLLiiVl .lliii?, BB. 

l;a>», pi. I|>}a>», Neo-Syr. f. S2>atium, temporis, Angl. a while, 
Stod.Voc, Arab.-Pers. uyli. 

(Ma;tc nom. medicamenti, sc. meum athamanticum,, *ljj .Mao ,«, BA; 
it. 'Ijj [codd. C. et M. otioso] cnom, BB. Proculdubio idem est ac 
oao, et ap. BA. legend. *'j.> J-« .« oia». 

tbi^ioicoo nom. Arabis, BHChr. 123, Ar. ^' ^ V l, 

|AO)a:e, jj^otojo, vide sub rad. .aoZ col. 1567. 

of«QJo nom. medici, BHChr. 455, 493, Ar. ijl^Jtl. 

ooeioao nom. viri, Ar. y^Il, C.B.M. (Wr.) 913 b. 

wo»fiia0 vide sub \lia infra. 

oaotoao fiomxoi, monachi, Jl^^^^s l^t~^) ^-^^j rescribe oajjoM. 

itto^otCLao nvt\6s, meduUa, li:»;>4j \L^^> ^cu. ^{o .!• julow 
i^-^o, BB. codd. C. et M. ^ 

k^oioso, pi. Ik^oioao, Neo-Syr. f. prorogatio, supplicii mora, 
a. remissio, Angl. respite, Stod.Voc, Arab.-Pers. oJL^-i Frist, Raum, 
Nold. Gr. 396. 

tflsoKUO ftvt, iivts, mug, mwe8,j\il\ .]istj>a:^, BA; it. .Ull, BB; 
it. IsaaclX .01, Hunt. clxx. 

llbsSoiaLao vide sub )]^a» infra. 

^^jsSojib, pi. JUjcSajis, Neo-Syr. m. satelles, judicis minister, 
Angl. sheriff, Stod.Voc, JJLs* Gerichtsdiener, Nold. Gr. 391. 

♦o.ajo, pi. )»6«cL», Neo-Syr. f. sigiUum, Stod.Voc, Nold. Gr. 396, 
406, Pers. -4^. 

)>o)&ao, pi. )»o)a20, Neo-Syr. f. series quaeque hUi in maceria e 
luto facta, a layer in a mud-wall, Stod.Voc. 

^L'oiOLsa Neo-Syr. egenus, pauper, Stod.Voc, Ar. -.lii^. 

-jlotoao nom. chalifae Abassidarum, BHChr. 169, Ar. t5Ji|il. 

Jloao m. musa arbor et fructus ejus, -Ar.j^ musa paradisiaca, 
Ibn Bait. ii. 535. Tantum ap. lexx. exstat, sc. .\I^ia .S JTaao .JJ(i» 
j^\ .UivalVoo oot ]'i]» . ^\ .n r ^l', K; it.j^. Lex. AdL Cf. 
y« M ., ft .w(^ col. 256; it. iajifl col. 1834. 

y<i^2)(i:», it. yCL^Joao nom. principis Graecorum, BHChr. 525. 

»»*oJaao MovfouK^, Muzuca, urbs in Africae provincia Byzacena, 
Eel. Jur. 78. 25. Cf. Iforcelli Afr. Christ, i. 238; it. ^cu.»(q-»)J 
col. 1536. 

^Joao nom. ligni, iilo «»is«Oi. JLiJj 00. |~ rr . . . ^aaa^^ 
o»ja;^, BB. Cf. |^aj«i^(' col. 133. 

yQ-.)aj« solitarius, j^-ci^ .5., BA. Forte legend, yojboas 

Jj^Jcoo m. rostrum, U^jtuo «oiotw(' J„^ .oK.. )i^_.. -o.n, 
BHCand. 531;. * 

^>a:« Mauzalat, quo cognomine distinguitur Tela, quae eadem 
Constautina, a caeteris ejusdem nominis urbibus, Jo. Eph 403 22 
cf. Jll. r t 3- , 

)kii>.Tai vide sub rad. ^j/" col. 109; it. )l'«iao? col. 916. Expo- 
nunt BB, Hunt, clxx aLlAJl; it. etlii .^y^^^ aU_, K., Lex. Adl.; 
it. ip . s^b . elii, Lex. Adl. 

IfcCiila:*) Neo-Syr. f. conslellationes stellarum, Stod. Voc Cf 

l»*'«^, U'cuSJCLi, vide sub rad. ajl col. 1587. 

i'toio nom. loci, BHChr. 467; sed )i)coo vide sub rad. »JL». 2033 ■> Jy^CLSQ _ r<MQ.sn ■:• r«l&cvjM - r<^' CLSg 2034 Uciao, Heb. nb, Chald. HID, NH^D, Ar. 11, m. medulla, cerebrum, 
Ucoo wriea; cajnlis, Heb. Ipli^, Deut. xxviii/as, 2 Sam. xiv. 25, Job. 
ii. 7 ; it. CN") Jes. i. 6 ; medulla, Heb. Hb, Job. xx. 1 1 ; ap. Hex. fivfXor, 
Gen. xlv. 18, Job. xxi. 24, xxxiii. 24; lyuOiM --^.w fufwaXaixiva, Ps. 
Ixv. 15; jylooe iivtkos, Hebr. iv. 12. In caeteris libris i) medulla, 
^^ia^^ l^a>io, BHCand. 56 v, cf. Job. xx. 11 ; -wojot^J l^""*, 
Ephr. i. 440; )_*.? ImmOSo vtoriaiot fivfX6s, medulla spinalis, Geop. 
100. 30. 2) cerebrum, Act. Mart. i. 199, ii. 145, BHCand. 6 r; 
U' nfc\\ ]fj^l jk^aays, ib. 59 v; )fc.jB«» i^^ fc^l Uo'mN, ib. 252 v; 
it. ib. 2651;, 281 V, BHChr. 558, Bod. Or. cdlxvii. 85 v, 86 r (vide 
Bub l^fiBi^); i VI V ^coo;. |..ifi>^ )^«^> Ephr. iL 316; )>«<•; |y>a3o 
iyK((f>a\ov, Geop. loi. I ; Jac. Sar. 155 v, Jo. Epb. 210. i ; IkMoao >aaj 
o»A<>^ Sanct.Vit. 58 r. Metaph. acumen mentis, sagacitas, non nobis 
alter est otX>; j»( )^a^o )jooi;, Jo. Eph. 82. 10; adolescens "^^^^js 
ImOSO, ib. 393. 22. 3) vertex capitis, Ephr. ii. 3 e Job. ii. 7; ^ 
wotoyft^N )j0»^o OM*aiM, Act. Mart. ii. 338. Ap. lexx. «*^)j»a>9 
^1 ftVi^' .llL, BA; it. cL.jJI 111, BB; et vide uBo^^otooo supra; 

it. pls-^' \Sf ]P«^ |.««cco .'^\ \s»a3B, Ibn S. Thes. § 2; it. )J>ooo 
111 cUjJI, Hunt, clxx, Lex. Adl.; it. .j-i^ f ^^ •°* 'i^^jo .|»laae 

Iwiloao Neo-Syr. m. cerebrum, medulla, Stod.Voc; wwomoao sdn 
Gehim, Nold. Or. 303. 

jJL^CLM cerebralis, lachrymae effusio sunt j]^l*^&ao jL&a.^*;, Bod. 
Or. cdxvii. 88 v. 

.^«.:'. ^^^« Neo-Syr. m. res misericordia digna, Stod. Voc. 

}f.,.;..Nw Neo-Syr. m. misericordia, Stod.Voc. 
' jM*"" nom. viri geometr. et astron., BHChr, 535. 11, corrupte 
scriptum pro vMi»oaB. 

jL'flaac, jL'cLf^Qjtf, vide sub rad. JL/^col. 122 sq. Adde )JL»oje 
inflammans, J.*Li>, Lex. Adl. 

'^CLMQji, Ar. J)i^ , ricua in suburbio nrbis Bagdad, It., .; o 
y|, .-^ taj^"^.^}) BHChr. 274; U»o? ).a^ ^ '^a—oao, sc. in urbe 
Bagdad, BHChr. Eccl. § ii. 331; it. ib. 435, B.O. ii. 250, 254, 451. 

■ - --«■>«« nom. viri, BHChr. 538, 541, et sic legend, pro , „me>, ib. 

535- "• , , 

-»»..»»« Ar. Jkjc* firmii,s, solidus, Stod.Voc. 

''^^OJA, II'co^LmQJA, Ibs^dxCLao, vide sub rad.'^^^L col. 1591. 

, Jlr.r.*'s« Ar. >I^' Mohammad propheta Arabum, BHChr. 541, 
Chr. Eccl. § il 115, B.O. ii. 319, iii. ii. 94. 

i^oM vide sub rad. i*t( col. 126. 

aUlcLM, Ar. f^jX* Moharram, nom. mensis primi ap. Arabes, 
BHChr. 144, 566, Chr. Eccl. § ii. 261, B.O. iii. ii. iii. 

))^a^» Neo-Syr. f. cerebrum, cranium, Stod.Voc. 
bI^o.^ nom. viri, BHChr. 591, Ar. )_,y7aA'. Jq^9, vi, Heb. et Chald. t31D, Ar. VS, fut. i^cooj vacillavit, 
titubavil, lapsavit, \nk\-^ ^^^, Deut. xxxii. 35; exponit BA. 
^IjJl Jp" .5. .vOo»:^i .] v°^^^* ^e^l-?, BA; it. ^^ojolj 
-4^1jj1 J^ yo'o^ii^?, BB; it. k^J*? Ik^/'i Bs. Ixii. 2; ap. lexx. 
fco^ ^»/ V^ oikO k^^f Ifc^r, BA; it. iA ^} Ikifls^k^^ 
k)UI JL. .olw, BB; it. M^:^> '*^, Ps- xciv. i8; ap. lexx. «<,^ 

^u. )l .^ i^\^ Jl •^5*JJ ^j -i^'. BA; it- ^^ ^. BB. 

Hunt, clxx; J^ii/'^cLaDl ^-sojo, Jes. xxiv. i9,=^1ll J-^" iLw., BA, 
BS. ap. BB, Hunt, clxx; ap. Hex. fc..^ tK\iv<v (ij y^), Jes. xxiv. 20; 
l^oJcL (7<^dXm, Job. xviii. 7; lapsus est, lapsavit, 1 -^ . ^ ^, de viro 
qui subito mortuus est, Anecd. Syr. ii. 316. 8 ; ]SI j^Jjo labor, declino, 
BHCarm. ed. Sceb. 138. 11; murus'^Ajo ^ mutavit, declinavit, 
BHChr. 66 ; '^^ajiaiii. 000. o^, Doc. Syr. .ais. 17; (sic) ^ojoL ))» 
.■■^, .>« . f f S ne in utrum latus inclinat, Laud, cxxiii. 255 V/ jom ^j» 
timuemi, Ephr. ii. 380 C, rescribe ^; )k^;.d ^o ^-ab, KnosChrest. 
106. 8; t.v>\a.? o.k-3 )^}»' SanctVit. 190 r. Ap. lexx. J.^1 (^QJo,'" 
^l .Jjjlj, BA; it. J;J^- JU M'^je' ^' '^- ''• Mf^ r^ ^ 
JjL. kjU .isU^ J^ 0JL.J cJI)j eJj, ib.; it. .i_;i^^l e>J; .Jji-j/'k-^ 
oo^lj oJl;, ib.; it. )4-~t)je? Ik-ax* '"isvi. a{o .ItJqjo ^ ^l^f Jlaj' .« Jk-flo/ l^-oib . . . JjL..sjj J--^ • J^'-^j J-4-^ .jijolfcj*, ib.; 
scribit l^-w^i? Iklao/'idem sub ya\ col. 357; it. ^j5L-. ^ JL. ^je 
J-.J JL. )ji«{o kjlil, BB; it. oJl; ^^^1 oJ) U»/ k^oS, ib.; it. ^l 
k£«J .i.;*,")!! oJL. .otflB 43, ib.; it. J-^ ^\ao, ib.; it. J^l J->.*l j^asD(', 
ib.; it. Ik^^f* otJLSoo . . . li.5..;.l ^^Vl oJL. .|>^a^ ^ •'^'•T 1^^? V^ib 
Jjo. ^OMUk^ai^-^^ao?, Hunt. clxx; it. ^/ JjUijj J-^ )^o» ^ jj)jo 
k>^? )k«fie/ ^{? wot, ib. ; it. jL'o'^oLxio l^ojo ^ t^9^^ -t^i^ -^ 
.\^il i^ioi .u^^ M^ .Ikw4 ^ •t^^^" ^ '*'* '"^^ ."^Aj .« 

.C.U .JL* .jpi^OO} ]>,.A Ltj ->V i^ 'W^^ wOtCuiki^ JiCLJk. ^Jo «^ 

1^0:0 m. titubatio, vacillatio, declinalio, u.?o^; ^•i°^ ^1 >*')^ '' 
Marsh, ci. 98 v. Ap. lexx. oM^oo .^jiLdl .',e^l i«-J .)-^aao .)^<"9 
JjUI kjLU .)4--U>? )fc-«/. BA; it. ap. cod. Goth. oMJco .ya» 

^ WjUi ^mLx\ .^jiLAi .4-*?? I^i"; it- )4^ -O^ )4a^ 

.jicLJk, y{o )ooM Ik^^i^ y/ .^^i.4J k>;|k^*x; y^ .SIjcd ;^ j^( 

>tiJ IojU J^l, JjlAl ■.j.tt.„...U, BB; it. Hunt, clxx, sed ad finem 
^\yi\ JjUI; it. jyi ^^iUil l^wo, ib.; it. .JJliij JLVjI^x^^ .5 
^•i^jJl .^5Ldl -'(^1 i^ Jl'ciL^oikoE. .I^oo'i, K.; it. .^t^j .iS^ 
CJ.CJJ, Lex. Adl. Apud BA. cod. Goth, et Hunt, clxx k^ojc scriptio 
est Nestoriana. 

ju^ojo vide sub rad. \^ic infra. 

]]:<^^^ f., i.q. l^vxi, 6c. ^-ij^jW .^\jujl\ .J!kA\, K.; it. .J!L^ 
i_iLV' J-»-«> IjCx. Adl. 

I^OuOA vergens adhanc vel alteram partem, \^j%^ .Jjh .AjU .JjL*, 
Lex. Adl. *-' 

)^.« x> m. titubatio, vacillatio, lapsatio, JJil .Jl^oaoo I^^Joo, BA; 
it. .01 .^t^LJil .)k>^f>ftio? )a»^GUB .ot .yOJ^ M» l^oaeo l^-^ 
)k*»l? )k>. N Bitty , ib.; it. .Ii^oao .7 .*j-iJl i*-J .^ o>iao JUj ^Joo, 
BB ; it. ^)Ui l^jX. .UaJ |l^; jkusi; Jo. ^/ Jk^i? jk^oaao ]^, 
ib.; it. ll;o ^*:e l^-i>ao )l; Jot i^l jk^^oAapt |j;J^aoe .oZfis <a i^^ 
[cod. H. i W .iM. l l] l>j5.», II J.«i .yiocfv, ib.; it. .oZas »a u^/ JjoJO l^^ 

^*ijJi_jj.j .j-Ai -Prc^i -u^'. ii^-; it- ^j^'^3 \>jJL^\ J:ls\ l^ 

^UjJ'illj JJilj («ijJl_^j .JJ^I, Hunt, clxx; it. ^^LijjJl ^^^1, K. 

) ^ <. r ja vacillans, inclinans, ^^.aOo; )kjo/ roJ;(ot tir^dKiifvot, Sym. 
Ps. Ixi. 4, ubi Bugati perperam edidit et vertit \^t,:»} effosaus, invitis 
codicibus. Ap. le.xx. .i^owo ^ ^ ll^^^-^^ JkC^^A^ -l^-^^ .l^.j^ 
\^yo\ -J^^ -AjI; • J-jL., K.; it. vergens, declinatus, dejlectens, .JjL. 
i_j,.x^-* . xjlj , Lex. Adl. Scriptum est etiam J>^,«^)jaB, cf. B A. sub )>^q:o. 

Ji^coo nom. viri, B.O. ii. 384. 

o^OQ^&ae nom. bellatorum quorumdam ap. Arabes, . . . |p->7«<« 
otS>>0Q^aso ^;^koe, BHChr. 121. 11. Vox Ar. h'^a^ pro r jV.- ' 
qui devovit se saero bello et spontaneus ejus miles, Freyt. Lex. iii. 79 ; 
it. ^.cjiall means those who exceed what is obligatory on them in 
fighting or warring against unbelievers or the like. Lane sub c»t. 

^ck:o, pi. li^CLSo, Neo-Syr. m. locU;S ubi alqs natus est, patria, 
Ar. ^^pil, Stod.Voc. 

U'ci^o^M u^tio cauterio /acta, eauterium, T^Jjl .[laa .St, BA, BB. 

■>».A^CLao nom. chaliphae, Ar. ».U.\.l, BHChr. 202. 

«fi^aao, Ar.jlHiut victor, titulus honoris, ];iok<-) )m^) k>.*so/ U^qm, 
BHChr. 183; ^fi!^!' iS^Qio nom. prop., ib. 358, 392, 490; ^^^ 
iSi^aac, ib. 512. 

\la.i) Mavia rex Saracenorum, C.B.V. iii. 257, Ar. ij.Lt*. 

^ojo, Ar. jj^, nom. prop., ^f^^ ^oao nom. veziri, BHChr. 
477 ; )oko r*«"(9 iA mOso, ib. 591. 

jLloao nom. loci, sc. ICa^o k>.«3, B.O. iii. i. 488. 

Ili^om canis aureus, hn^. jackal, Kal-w-Dim. (ed.Wr.) 30. 15, 22; 
i. q. )to»< et >0>Q^, sc. .sio^ xJis \>->ao( ]iou wis k-00/ IlUoso wis, 
ib. 7. i; it. .^»ci^ k-flO(' U^oao, ib. 39. 15, marg. (^jT ^^.1, ib. 39. 
I5 = )i04-., ib. 17; 42. i8=Jioi.., ib. 14, 70. 24; it. 72. 22 = (^Jci^, 
ib. 13. It. )a..o)oo, q. V. 

jialc^ etc. vide sub rad. usoao infra. 

^o^, ^^ usitatius ^jc q. v., ubi etiam jaoao, lk>~^oj», ).adaM, etc. 

).3Cb^, pi. l<aojao, Neo-Syr. m. onus, Stod.Voc. 

13 D 2035 •:• p^'irdflo&coa - oocuitJr^&ccsa ■:• •:• »Aa\a:M - K'iActsa 2036 .AsaGujjbajo solus, solitarius, X^a-j .Uj o ««^, BA, BS. ap. BB. 
Rescribe ■flBafl«o)L>coo /xoya^cnir, et cf. •asadjjajo col. 2039. 

JLadcoo, pi. |ka>sa>a, Neo-Syr. m. "a large basket to cover over 
articles," Stod.Voc. 

kOBol-iajsaJO gpelunca monaehoi^m, monasterium, filS} .IT ri ■> 
juflil^ liJ ^ ^a o , BB. Vide )L«»^.aajCLao infra. 

tfiDO^kaouSo Modus, nom. viri, Dawk. xxxt. 

yllaojo nom. fluvii ludi apud veteres Indos, juofjet ei^ MiA 
y{/.scLae, Hunt. dxl. 64 r. Eescribe yi{^a.ao, sc. ^yl^X-.^^. 

jiSb^GOO Neo-S}T. m. humilitas, Stod.Voc. 

Jlaoiso ixoxKos, m.vectis, repagtdum, pi. 11a ojo, Ex. xxvi. 26, xxxv. 
II, xxxvi. 31, xxsix. 33, Num. iii. 36, iv. 31, i Par. xxii. 3, Neh. iii. 
3, 6, 13, etc., Ps. cvii. 16, cxlvii. 12 (13), Jes. xlv. 2, Nali. iii. 13; ap. 
Hex. nox^is, Ex. xxvi. 26, etc., Judg. xvi. 3, Jon. ii. 7 ; llaa.vat /io^Xoir, 
Bar. vi. 17; iiox\6s etiam Cyr. 327. 31; Amir. 140, 168, 169, B.O. i. 
391, Dion. II. 3, Jos. Styl. 44. 13; ^cua.} o»*X9aJio i^l, Dawk, 
xliv. 36 r/ ap. Eus. Theoph. iii. 27. 6, iv. 11. 6, 25, 27, v. 40. 15 
exstat^cujkj jloojo pro wuXai 'AiSou, Pesh.'^cuA.J i^iV^, Mat. xvi. 18, 
it. Jea. xxxviii. 10; JL^il^o lLaov>-<, Eus. Theoph. ii. 20. 6 ; <„xtil 
y^il . . . Ok^ ILoaao, Knbs Chrest. 88. i. PI. abs. ^Aaoao, Ex. 
xxxvi, 33. Exstat etiam tasa-^^ojM et ■»»» \ '< ^ «.« ap lexx., et 
^oLuk.; IIajo portae inferi, Bened., Ephr. ii. 166 E, rescribe llaoi. 
Ap. lexx. |>»^ UtiS; ILacoof ;.^^^ cu>]^ .^fl\B>aao .ILaojo 
^. «*: t/JJl JojJi ^yi-Jl •->. iJ!>— -ij .(.t-IlAJI cot llacuSB .[Ps. cvii. 16] 
</ J*J-> j^jJl vUJl ili5L. »j ^^Z-Jij .*-Ji jU.s w) tjI-^Jj -H 
^rt-LAl [1. g^] ^L:^ ij5*-^J •^-•^^ o^ ciP^' u' -^. -u*;^' 
Uj (^J »;*4"^ Uj. ^iftJ "jlj^ Jl^j .Uy- .joA* j!)Ul Hoaao .Lul 
ii,JjUpi, BAj it. ^w)]Soo» ^« ^o« llsJil )^»r? JLoImo 
•'ii 'i^ oilo»e£s« ^ )i«kj« )»ai.» ^ fM llaoLSOo .><dclXs(x>3 
•J^f^ *-? «»^ ^i.«o .o^a ^^^..Lf 00* )JL:Lj:» ^j Ijj--? Jy-^ 

jli^' w J..^. eyjJl jojil j.^LJI ^bdJ JUj^ .eyU-^lj vUl, ib. cod. .^.ij^ Goth. J it. .o;.aB j^ ^{o .uyL-^ ^.^ w. 

addunt codd. C. et M] JUil ^_1. ^.^ i^ ^^ j J.,^. ^^jJi 
jU*^l Iv. ^ JU-< i^Uil i^j^l olj .JiUl ^^. Jl5Cil [jiuil^ 
•^|«^ t*^l-^» i^^ llaoio ooL .5la> i^ y,|o . . . vijbUpi L^ ^i^j 
JUjj .loSl^ jjj* JiUl Jut-lo .jj>' ^\ Uflojo ool .vUl ji^il 
^\jl.J\ L4J. ^j yU»Vl L« ^ JU-I, BB; it. is ^) lL>ci» 
Upi k-j j^ ^Ji, sjS^ .>^^ .UL.* koLjSaa f\ai llj3? J?«ai. .5Za>, 
ib.; it. [ora. cod. H] L^iUl .UiiUl <i»->ioaJD, ib. ; cum BA. cod. Goth, 
consentit Hunt, clxx; addit etiam jiUl . JiUl .x^^\y, -.U l..... 
*"*^ A^ly: .J .|.^Lj .j .vIjjVI; it eolumna ferrea in media mola, 
Ar. J±l-1 .Upi jjj^ jj_^^ et sic U^l .>^U 11a sod, Ibn S. Thes. 
§ 9 ; it. ^UjJIj ij^v|l Ibdso, ib. § 23 ; it.'^^o ']iiJ>f Ibalo .ILxiso 

joA* j.^ .-iiji j^j .upi ^^^ .)^„ )^e u>rjs*mi,s ')!..> 

v^ JiAJ ^^1 tjLJI [L iluLy] itU-j .j^Lcj ij,.»i:l .u <>*iij (^jJl 

^ariaoao ^oxXrfr. Exponit BB. eodem modo quo BA. cod. Goth, 
et Hunt.^ clxx vocem Uscoo exponunt, sed scribit flS ^? Jlii^ ; 
it. ^^iaoj pro ^,^1:^.000?, et ad fin. post tw)jt.sD tantum ^^' 
*^i ^r-TJ- ^^^^ otiava \f^l ji col. 581. 

'^^a:*, verb, denom. e IjacLso, m;«<s con/imarj7,%aiaaj«>» ii€^x^(v- 
liivot, Hex. Prov. xviii. 19, ubi ed. Rom. Ti6(y.(\iw,jLivov. 

f ^ ^ «^ nom. viri, Ar. jJLb*, BHC!hr. 165. 

jiocLSD, Ar. ,_,4ir* sincerus, ingenuv^, cogn. Michaelis epi Beth- 
Ramanae, BHChr. Eccl. § ii. 447; it. nom. virorum, ib. 711. 9, 
B.O. ii. 255. 

jadci:^ vide sub pa^ col. 18a. 

k.>Uiaase, it. jlojUaoso, i. q. Ar. ja^ j^ • ,. sc. .U»Uuaaj» .Oim iA } Uojfcocuo, BB. Omittit UiUaactso cod. M. 1 Isaac Neo-Syr. m. cumvXus lapidum, Stod.Voc. 
Jiijaojo famulus, jo^ ).I^coo famuli domestici in coenobio, 
BHChr. Eccl. 635. II, B.O. ii. 233. Cf. Ar. ^^jLl. 

MV-90J0, Ar. jbLi* electus, excellentissivius, nom. libri medici, 
BHChr. 456; et sic rescribe ib. 115. 12 pro ilUsajo nom. viri. 

wSfcoajo, Ar. ,JcxX\, nom. chaliphae, BHChr. 178. 

jfcssasD, Ar. ,jlii^, nom. viri, BHChr. 529, 582, BHChr. Ecd. 
§ii. 429. 

IjcoD, )k.. \ < a . x > et Jk.^Qao, f. i) vox Lat. mula, it. sec. BB. et K., 
m. mtdug, liaao ^ rmlovos, Hex. 2 Reg. xiii. [29] Mas., 3 Reg. i. 33; 
|t^> '^ oao id., Gen. xlv. 23, Judith ii. [17] Mas.; ]tsy>\Q>^ iifiiovoi, 
3 Esdr. V. 42; w«a»k>A«^ Doso ^, Sauct.Vit. 254 v. 2) fivXt], mola 
herba, Galen. 53 r. 3) vas aeneum quo vinum e cado hauriunt, lexx., sc. 
iiij .Jjkj .jLojoa .5. .Ikt-Xciso .|fciika» .IJciao.BA; it..U--jj joL./ 
Ij3f^, ib. male; it. Jl^oso .oZo tso .^ .la .Xlij Jkojco llajM 
^-^w? ^is> .?i3? .^oa l.aoo.0 oolo, BB; it. U<ljt)j|jo .« 11^ 

iii ^o .W^^irW^^l'o^-^ oCi^ fcJic .\\^) lJ=ii.jLi o.lUi'' 
Mp?o .o^lio .aaj Do .otCL.^ ^^^^Iji^ D .o>.Vj>!a U<va/ *-.;X *j/ 

i)^ oCSk ^ix? o'oCi., ib.; it. Hunt, clxx; it. .iii) Jkojos .5. ll«i» 
)iw:i».osoo ooL Jfc^aaoo, ib.; it. Ji^i^dao .JkL^soo 4a» .IJqjo 

jkL^ci^o .)U? wall Uoi .iJcio ^;^ .jj,i .jLjvi, jk:,|;di .s 

uyilij iUj .JUj J.ij ,Ua» W.3II, K.; it. )fc.ii.CLar9 .5^ ^1^ Jjb l)<i» 
iii>. Lex. Adl. Adde f. |fcf^o!so B A, K., Lex. Adl., it. jkLi^QjoBB, 
sc. jU»^c^ )^<^; pl. )l.'<iJfaa .IkCbiai, BB; it. jkLl^ciao 
uyiLi) ..,^8 jfcliikQjc .iix). Lex. Adl. 

Jaso, pl. l^oao, Neo-Syr. m. Jwrreum,foenile, locus vJbi stramen 
reponitur, Stod.Voc. 

^o,a::vaa«9 ixoKvpSos, 2>Iumhum, ^^^ .J .^J^^1 ^Jel^\ .m/'.w, 
BB; it. .flBajo>:ft^So».S >aBO. -»N . q _ v> /xoXv/38or 7r(jrXu/«'i/or, plumbum 
latum, Jj-~*-. yr-1 .it^Jpoil mr^J ^^, ib. Cf. Diosc. i. 759. 
Exhibet etiam BB. ^L>1 ^jj\ .AOiat}' Jli/' .« .^ .Za uxxuacL^oM 

)j*a^ci:>i» nom. medicamenti contra vulnera adhibiti, .oZ» ;a ^/ 
^j^, BB. Forte sit liokiffhaiva, de qua cf. Diosc. i. 765. 

Votfaa^coo fio\v^8aim, galena, .i,jf^\ .^-t-^V. (^ v^ .)jo)»a^QJ9 
]is>i .^Jo\^J\ vi*.J> .J .^\^j^\ ^\ .^j, BA; it. jbo.»^aisi.ajo 
v_,<-aJJlj i-IaJl ^^ jJj.dl (islJ.il .).ao)}o joojus ^f |L)f::!4t.J» .« jo>^, 
BB. cod. M; sed .Iti^ [cod. H. «l^] «l^ JJlao'j !j .i^l ^. ,♦ :^ 
Sjf-^l .)|iii jiar.oSaB ta ^{o .^^Upi v_,.jLi. 8-^.*o, BB. codd. H. 
et M; it. IjlaiLcoo, Lex. Adl. Male igitur BA. et BS. exponunt 
plumbum, /loXu^Sor. Quae exhibet BB. partim e Diosc. i. 764 pio- 
veniunt, ubi ytwaroi «| apyvpov (tat xpvo-ov' . . . iivafiiv ?x*» ofwiav \i6apyvpai 

Koi iTKapif /ioXv(3Sou. Pro !_■ ,* !.- rescribend. c.^. 

. fn .» -<\ aa» poKv^SU, i. q. fioXv/SSoiva, BA. 

»floo»*Jo*a^aao plumbarius, [male ^Oi^/cod. H] >«o»-lo»aA.Q» 
.oBolb^^^^ /ioXv^8of»8ijr \l$os, la^ns plumbarius, ^x^ .jkJJLita/' ialo 
^Upi, BB. Cf. Diosc. i. 762 ; it. sub uboV.«^ col. 1945. 

^ikQj£>, )^a:», Up^ai, Ji'ajp^ai, vide sub rad. tS!- 
col. 1594 sqq. 

CL^^coo pS>\v, mahj herba, quae peganum harmala, U*^l .0^.030 
hoi^ ^el hi^U .e^ ^u> Uaf? )a^^ Uo^ ^? sunt qui p£,\v 
vocent Tniyavov Sypiov, alii autem SppoXav, Galen. 53 v. Ap. lexx. aXaao 
J^, BA, BB, cf. Ibn Bait. i. 297; it. Jjij U^ ^, ais^oso 
Ij^. v'J— J^ >uJ»i .Uia ooL )w>koi6o .«o(ok^/, BB; it. «*\ ^*» 
UJ>^ o^ h^U UaJ^ ^ai ^; aikoSD .Jj,.^ ».sJt-> .iliU^b J.^^ 
Jloyjaax «.^.» o,wti.o .h..j ^ ^/ ^-Jai.jo ^tOfi^ ^->»b» 1»|!^ 
BB. codd. C. et M. Desumpsit sua Honainus partim ex eis quae dioit 
Diosc. 7r«pi ntjydvov dypiov, partim ex eie wtpl ^Xuos, sc. t^ Svdti Xtvxit 
vnapxff Hvdri \(VKotoK Spnta, ijaaova ii vpbs to roC tov . . . <nreppji ipfuiCov 
npos d/i/3Xvo»rtar. 

M^ai^aso paXdxri, malva, jioa^aaso wolboo jLlil U:ko> ^» ^l, 
BB. Usitatius l^aXaas, q. v. 2037 ■:• >3Ctsq _ •^ojjAaloJM •:• .OJ90 > rdjkSaciso •:• 2038 . oxooS o>o exponit BB. cod. '. 
sit oleum e malvis expressum. .JJ ^jjkJ tfisoXoa jt}. Forte y ci\av> , oXoao nvKav, pistrinvm, sed ),ya,^ two, BA, BB, ubi 
tantum .oXo^. 

iioiisoD BB. cod. H, ),m\<vio cod. M, leno, i\y. Cf. )~. .v ^y. 
infra. 

tttScL^oao n&Kaiyjf, vibex, cicatrix, ^\jii .Jl'»a*. ,ola *» ^^, BB. 

lul^coo m. vide sub \.L.\i> Infra. 

wXqjo f. i) )tv\rj, morbus quidam, so. genus tumoris in muliebri 
utero, vel euro ibi in/ormis nascens, mola uteri; 2) ^a>Xu, moly herba, 
j»-.l .U^fcaas Uoett «otok-? Ui. .[1. )L.i] )JLL? Is^o^ »\(iio 
(^/^ ij ut;*J (VJ. BA; it. j^-l «JJu»-j .[1. U-»] U-? V-ao/ wXoao 

U^r^li J-*-^l J;j J-i-» W*;j ii ■ ' ■ " ■■>■ Jj-»> BB; verba ad finem 
e Diosc. i. 395 desumpta sunt, sc. /x£Xv to /ifw <f)v\\a «x" aypuo-Tei 
o/iom «7rl y^v o»Ta; it. ^ •v-»}Vi~> Joot? «oiO^-.^ )jft^ .)JL.» t>«so^ >.\<\Y>, 
Hunt, olxx; it. -Lls-VIj ^i ^J ^ji^jo ^y ^i. Lex. Adl. 

w)^Q.io, IkA^cuao, vide sub ILao infra. 

tfiSQjIuJ^Guo Molianus, nom. viri, Rel. Jur. 63. 12. 

>fla)..\fiv) foipids, myrias, vide sub >aD]L«*a^ infra. 

«L^Qjo Neo-Syr. serius, gravis, severus, Stod.Voc, Ar. *jiLi. 

jm .NcLio m., )ts m .Naaa f. leno, lena, \^iz^i.»o \ "~ ■\'^vn 

t.>)^l .i\yil\ .00) *a o<M )t^wU»o^iJoo )fe.T>.\ovio, BA, rectius 
)i»-Jt^o»so .jj;^o^, cod. Goth.; it. jIjlj>.1 tm.N.aio, ib., quod etiam 
exhibet sub ). fl »\ oao, q. v. ; it.hermaphroditus, jLa&^XcL^a .jlti fno^ <^ ^<^ 
^^L^Ji )> tnN , fi>ft U^a) ^io .^wao/ )m\ny> jjotJIlb^ ..^1^', BB, sed 
^J^ .m\fiv>, BA; it. jlj^l .oZas »» ^^ )lm>N.fi>9, BB; it. ^rnAaao 
)J]^l^>.j^o [1. )iTS,.ii-in] )i>>>..N»>> .01, ib. cod. M; it. jIjla.! |iin;\ov>. 
Hunt, clxx; it. »s oo< J1S..«j»^o^o )t-.fn;\aao .ju^^o^ioo jim.S.aao 
sjlliil ..>1IaJI .001, ib.; it. )t»'«m.\o v) «)V.fn.\a.ao .lifn.Ncuy )fT».\cLao 

JUjj .i.>)^l .a\''js1\ .lj^i.^0^ .jJ;.^0«^ .01 .MSue)L=> Yl-itt( .CU20 lt^ 

j1j.j>.|, K.; it. ^\Xa.\ . jLia-l ..)\p Jm.N.CLaa .I^cl^clso, Lex. Adl. 
Cf. )l>;JojJo col. 834. Derivatur a iivKij sensu obscoeno, unde fivKKas 
scortum. Vide infra tmNoao et tm.Noao. 

jL'aoaw>Xcoo f. lenocinium, j1xsj>.V1, BB, Hunt, clxx, 
\^ ft».S.f>iy f. lena, |k^w,.\ciioe %-*j) lloC^? u^;o;S(', Leont. 
Mart, 59 v. Bescribe jh- m.S.aao. 

)a<!^coo imkiKos, leno, jlj^l, BA; cf. ) fn . \ aao. 

jl^L^ctao vide sub lioao supra. 

ItL^oco f. genus piscis, «^ )jcl>, BB. Forte sit ftiWos. 

^J^aic, pi. Ua^oM, Neo-Syr. f. res familiaris, patrimonium, 
Stod.Voc, Gr. 116, Ar. cslL. 

f .>.K^^« f. luiXoxn, malva, Galen. 19 v, 39 wy «-.V-.{? l^^Uo 
\.'\\n>e<, ib. 50 r; Geop. 94. 3 ; ^^ . '^\fn o /toXd^')!', ib. 4. 7, 8 ; jy^a^QSO 
)]^ -!N-^ 8e8poiuO\.ux'i, malva arborescens, Galen. 50 r/ )>3?J ^. flS , fi , v> , 
Gr. e^laKos, malva officinalis, Galen., sed locum non notavi ; ^ . nN . fi v> 
)i3} lidKaxr) aypla, malva sylvestris, Geop. 10 1. 29; Syri scriptionem 
liokoxri et poKoxiov satius habuisse videntur, cf. ZDMG. xxx. 358; 
.^\<>s« etiam Jos. Styl. 33. i, Sacbau Ined. Syr. 97. 6. 

tia\c^ e rad. ^:^, q.v. infra. 

uttXtuo, )jai».aa9, it. Im^oxi, Lex. Bibl. Ind., m. hermaphroditus , 
lexx. sub )(r'-N">" Adde jjtiji [mSci'iio, BA, Hunt, clxx, BB; it. 
UBO^^olsot^fO) Jb^jjo.^ .vkaj {At .01 «t fn\oi o .> fn\ a,ao, K.; it. 
^^1 Vj ^ ^ -i/-^*. Lex. Adl. 

w>fi;.is.Q>9, pi. )f;Kiii.QSo, Neo-Syr. "a Mnd of heathen," Stod.Voc, 
sc. jLJ^ ex urbe Multdn. 

osiao, Ussiso, Heb. et Chald. QVS, m. macvJa, labes in eorpore, it. 
vitium, pravitas morum, Lev. xxi. 17, i8, 2 Sam. xiv. 25, Ps. xv. 2 ; 
ap. Hex. {.lOOJOt «i>. ooi »ai. /za/xijo-crm tai/Tov, Prov. ix. 7; ^.X.)) 
)..»OW 't^ oa&»} Tois paiirjo-aiifvovs avTov, Sap. X. 14; ^aso Jl? H)ianos, ib. ii. 22 Pesh.; d/i/oio-or, ib. iv. 2 ; wclso, Eph. i. 4, v. 27, Phil. ii. 15, 
Col. i. 22; emph. Iiiciso, 2 Cor. vi. 3, viii. 20, Hebr. ix. 14, i Pet. 
i. 19, 2 Pet. iii. 14, Jud. 24; pi. )jociis, 2 Pet. ii: 13, Apoc. xiv. 
5; it. VHh. 2 Cor. vi. 3, Eph. i. 4, v. 27, Col. i. 22, Hebr. ix. 14; 
o»Aaj) Uooao o»X «.N^ cui vitia sua aperta sunt, An. Syr, 30, 
18; plena est senectus )ooo>3; querelarum, culpationumi, sed Land 
vitiorum, Anecd. Syr. i. App. 66; lepra ))^?o )«^? <-ot ji^ojo 
)k)kao;o, Bar-Ce. Horn. 97 v/ ).^oao 00 o^l di»>^ iaao in/vrmitates, 
BHCarm. cod. clvii. 213 v; labes, macula, B.O. i. 310, ii. 49, iii. i. 
240, 247, 358, iii. ii. 259, 836, 853; culpa, ib. ii. 232, iii. ii. 49; 
]liA^o )ooQao,C.B.M.(Wr.)i42b, 158 a, 171 b; ^oao JI?,C.B.V.ii. 2; 
ib. ii. 370, 547, iii. 356, Ephr. i. 171; nota, cicatrix, yta^! )1'ouIj» 
Jjuaoi)^ ]U JjAOJ^o, ib. ii. 21; » ),joc^ vud notam inv^sit, calumnia- 
tus est, ib. ii. 285; );,aajk; Jl^ooso, ib. 548; culpa, |^a:ao .co>Na 
Lt^Los, ib. iii. 239 A; wcmo^occo culpae ejus, Ephr. ed. Ov. 288. 9 ; 
Eus. Theoph. v. 13. 8; ^^ot? )t)io!,o ouaooao errores ejus et modi 
quibus corrigantur, Jac. Edes. ed. Mart. ^.14 de scriptione ; vulnus, 
Pat.Vit. I40r; );^? kiase naevi, Rel. Jur. 131. 23 ; plaga, Uiaf jl^ 
o»«^^> ^ t«^ tsooao, Sanct.Vit. 181 v,- pi. abs. ^oo&io, Off. Mar. 
^n\o. 17, ck..L. 18, etc.; u:«o.30, ib. ]a. 8. Exstat etiam ». N ,>^ , { ^^f 
)l2ocoo fLs surdi una signati nota, Ephr. ii. 449 C, forte pro ^bfuo/', 
q.v. col. 226. Ap. lexx. iaUJl IJJI t^-^l Jooaae, BA; it. ]bo&>a 
vL-j^l, ib., BB. cod^ M; it. aj.U J^lj c,*.^ |oJ>«6d, BB; it. Jl? 
^' j-_-' j*s- (Jj) Jil '.'J a - f^, ib. Consentiunt caeteri, et laudat K. 
ex Off.NoctisSec, )^;.>»f otJ^yojo yoj} ytiio ]!}; ^*X>1I yOotJia^. 

Ethpaual u:£aJoii* culpatus est, tooasoll, Gr. fia>/i';^, 2 Cor. vi. 3 
VHh. marg., sed in textu ]V-a.aojk.|^ ),4ooao JootJ l'^ 

)u>aoojio maculatus, culpa dignus, Ephr. iii. xxix. 

iJi^CLM mMculatus, culpabilis, cui est vitium, jj^oooao; i'Min; 
^jL>o, BHNom. 87 r; defectuosus, <*X k-5>o».* |bj]^ooa..3o, Ar. 
i^yajut, ib. iiir; |_ilboo(xso Jlo )i .v>.^ ),j»a.M, Caus. Cans. 6g v. 
Laud, cxxiii. 89 »/ f.JfcLJj^sio )kl*?or, BHCarm. cod- clvii. 209 V, 
ed. Sceb. 152. 12. Ap. lexx. .>^j^\ jij i--*-!J«J1 •v'-HJil )u)booojo 
,„,-« ^. .f03o h i-so/ jjfcoDQio II, BA, K.; it. v^'. BB; it. 
ial* ji . yytju> <-*<:J«-», Hunt, clxx ; it. ^^' i.,<-sJiil, Ibn S, Thes. § 3 ; 
it. ^J.Js^ t^jwwju, Lex. Adl. 

jL'culb^cus f. cwlpaUlitas, ]*^t jloil^ooaao U integritas, staAus 
corporis salubris, Ar. >_*-j*ll rj* J y i,o5L», BHNom. 56 v. 

Uiai, lalseoi, Jl'siusooi, IfcLaSoi, Jloeoi, vide sub rad. Ua^ 
col. 1603. 

.rrti^n.i npr>v> i^v\ vide sub ,eoojijtsoa3o infra; it. Hunt, clxx sub 

]!caax, Ar. V^-tyt mumia, pix naturaiis, ^srooaoo \^Su, BHNom. 
161 V. Sec. Ibn Bait. ii. 537 idem est ac irirrairipaKTos, Diosc. i. 101, 
et ex ejus usu nomen habere mumias, s. cadavera medicata, quae ap. 
Aegyptos conservantur. 

<^jLoooao id quod bL-^, BA; it. ^^ji .^L-»^ .^ .p (^J^ooao 

u>.\ja^^ ^>t.lcj ^^^li) »jjyj=^' ^ Jj'l JL-Jl-> o^> ^^- '^'^- ^'> rectius ijjLs?^\ Hunt. clxx. Dat Johnson, Lex. Pers. ^^L^j-* a Ain«f of 
medicine. 

^oo«oo nom. viri, BHChr. 566, Ar. (^^J-*. 

|J>>«f«%« Neo-Syr. possibilis, it. possibilitas, Stod.Voc. ; Ar. ^^X«M•, 
Nold. Gr. 392. 

JlLxsom Hier. Mammon, Luc. xvi. ri, 13, vide )L>cubM infra. 

-«3ooao Neo-Syr. "to mew as a cat," Stod.Voc, Gr. 86. 

JSosoJo Neo-Syr. f. pars tenerior in cranio infantis, sutura, 
Stod.Voc 

.ci» Lq. ^ et jiLso quid, quod, it. quid? ^X.J ly*!^ b>-»{? y°*9 
«t Tt eV TO x"/"' '^'"'> ^''''- ^^i^- 26; BHChr. 90, 139, 226, 261, 264, 
603, B.O. i. 143, 431. 449, 460, ii. .59, C.B.V. iii. 356; y°Jo? )a-i-» 
»^j^j ostendens quod depingunt, Jac. Edes. Sch. u»3. 13; <a.<^ JI 
■,1/ .cu»tj Sanct.Vit. 13 v; )oot uktsj yaJo quod supererat, ib. 

12 D 2 2039 00 eu -A* CLS30 _ ^^ojsa <tti3ei±a - oui rC\i CLSO •> 2040 43 »•;••• ? v°^ "^ 9''*'*^' "^^ l*"^^' v!"* *"'' ^*'^°^- *^ "^o^^. 

Sir. x. 20 in lectione cod. cvi et Syro-Hex.; Joot? ^oso^'S^.ao propter 
id quod factum est, Trans. B.V.M. Jl. 14; <^tail? v<i-»^ ^lo^i J), 
Apoc. ed.Wr. ,2^. 18; cur? quarel BHChr. 139, B.O. i. 105, 140; 
00)? loao quicquid, quaecunque, ; ->> > y? oot? ^ojo '^-^^^^ *"* 
n^rii-ra o<ra &» Trot{,<ni, Tetr. Dan. ix. 14; BHCand. 391 r; )i»a-, 
o«; vQ»? appellatio cujmvis, Severi Ehet. 130 r; y ojo -» =t 1 v^ .a 
ei gwa ref ?Ma rationei BHChr. 165, B.O. i. 433; in quo, ib. 
ii. 205; ...» »Qja^ quotnodo, B.O. ii. 299; yoso "^.a quiequid, 
quodcunque, Neh. xi. 24; ,aiJ ^ oo.? yoao '^ niaa .7 woi'ijcrtr airov, 
Tetr. Dan. ix. 14 ; sed pouitur pro Xapfiav, nom. prop., ap. Hex. Ez. 
xxvii. 23; addeApp. BHChr. 66. 16, B.O. ii. 172, Cyr. 91.4; ycon.:^ 
cur? quare? Amir. 437, BHChr. 221, B.O. i. 133, Ephr. i. 332 F, 
380 B; ...» ycuftj^ num? an? ib. 359; y fon \ t num, ib. 13; 
.COD "^ quare ? B.O, i. 310, C.B.V. ii. 550, 555, Cyr. 155. 1,p^on. 
>.^. 18 ; yciaaio^, Ephr. i. 362 C, 368 C, 378 E. Ap. lexx. Jti/'^coo 
y" 'lT S/' '^ ^ )i>'^». BA; it. .)kCi>»? Jtiilf -'o. ^ .ola, i^ ^} 
y, U\yk" -j-i yrl Ii U, BBj addit Jiac, Hunt, clxx ; e ♦-? jV-^cua 
^■>... laudat K. y<Mo JJi* 'Sw,: Jl» bocu.1^ : joa^l* ytiiOJii \jl ^ji J 

a .UL. .till o>» ; adde Ii U ^olaaS., BA, BB, Hunt, clxx; it. .oo» liflo/yojft^ 
ill Jl^ "^ "r" )l^>^^oL 00 {Ja^ w'ot .ycoo .m, K. 
Neo-Syr. quid ? Stod.Voc, Nold. Gr. 82. )jaaB i. q. )ii, Land, Anecd. iii. 4. 5, 80. 20, 130. 21. 
j^CT xpn-M fiovaxot, solitarius, monachViS, .Ij-mClJoo .]^ 
.J .U?<i-^, BA; it. a-*j BB. Cf. a»aflCL»aso. 

)4^cua> nom. prop. Mogulense, .|j> JI;.mJ^ low? cot Ik^ojo, BHChr. 
492; qui tumvocatus est ylol^oiao, ib. 512, B.O. iii. ii. 510; L^om 
i&a&.tl nom. duels Mogulorum, BHChr. 564. 

yi. ;.^->« pi. J;,2at»^QaD, Neo-Syr. m. astronomua, astrologua, Stod. 
Voc, Ar. fi^- 

ifto3c, Ar. .JLiAl, Mondlr rex Arabum Christianorum, t.3 »waaa 
JIJwsIl^, BHChr. Eccl. 237. 27; rectius U)-. *» ijjojo, ib. 249. 2; 
nam )l)ol^ i» 1>»U, ib. 235. 12; idem ifjoio .a>cufl-.j^, C. B. M. 
(Wr.) 713 b. Vocat eum Jo. Eph. ii^ ^a »i4^) l-^- 

•cu£bo(qjq>3 /lovooiaios, -ov, cui wna est essentia, jJuso/ wjfo, BB. Cf. .Oj^ABOjaao. jio«SA>>(CLiaM liovorj/upos, fiovr})upios, qui wniwtn tantuxn diem durat, 
ijkyi ^ji\ .e»»Gu i^; .ot, BB ; it. codd. C. et M. \^.tao( o)o»J)&<iab>cL>o ►Ij ^y_ L^j JIjo ^\ ijjj'!!l ^fisaXaS >^( . ot^a* ;.»;. Cf.U o^ iA col. 588. 

tda*.io».^ua>o fiovoyfvf)!, unigenitus, .wotosi} jLfc>*«.« .oZfls ;a ».•( 
t-jljo^lj, BB. 

ytoQ&o-r^QjQSO iiovoTponos, simplex, solus, unicus, jtiill .oZflo ^a u<f, 
BB ; addunt codd. C. et M. tiL^J. 

>0Baaaja:» iwvaxos, monachus, Ebed J. 287; solitude, iJo.^1, BB; 
pi. olSojom mMiachi, ^JJX^^ ^jL^t, ib. cod. H; it. .)^<s^b Ju^aJII 
yjA-ijv^l Jlu»^\, cod. M. 

«cDo)oM>.da.j&ao ftovoKipas, m. rhinoceros, \^ -* .oI-sd ^^ u.^/ 
j^JX, BR 

>asoa).MQjQ>B itfonomacAws, povo/iaxos, nom. viri qui postea Con- 
etantinus imper. Bom., BHChr. 236. 

.n.«,ffna>ajo i.q. yOAfsolojoao, bc. *»fj.jt-t .7 .jw^xao^ wJ^ .oi 
l-xoo/, BA. 

a^eiotoojoio moneta et effigies, X:*^\« J^^^oae ,olw iA ^} 

f^^W >iJL», BB. Potius est povoKepara, rhinoceros. 

JL'oJGkao Neo-Syr. f. timiditas, ignavia, animus imbellis, Stod.Voc. 

yOjjoao fLovaiav, monachus, religiosus, qui gibi vitam solitariam 
per votum elegerit, ."so .JjUJil >_*a.L» J^l .)iVi'.f> i» .'!» .oUom 

BB. Quibus in verbis .o>)ja:o forte sit fun^pris, nisi meruB error sit 
pro .ot)jaaD. 

.cBaj).^o>9 MorUanus, nom. viri, Athan. Ep. 7. antep. Q.«)l)Aja^ monetarii, qui argentum, cudunt, Gr. pomfraptot, yOJot .o» 
^l,jJl eJ^.VJ^ .|.4floa ^«:^.ajt, BB; it. "ftoi^? oot )*^Qao, Jac. Sar. 

177 V. Apud Du Cange, Ql. Gr. 95O) povirapwi oi jrtpl TO vopurpa 
TcxwVat. Cf. o^iilt^.^a>3 infra. 

) \ ~> 1 ■ ?■ ^ l.>^x^ Montanistae qui etiam Phrygii haeretici, .ojm 

■ Pf ^ " - ^ i nsf. sed ifT" »>■ V ■<■<>« cod. H, solitarius, monachus, 
[sic ambo codd.] U»Liib> oa^^ojo .|J!}-«-««. I , BB. It. >cB nn .^aao 
)n-r<T, BA. Rescribe .aaofit^miQao povacrrKos. 

U^oM Montanista haereticus, Jo. Eph. 332. 19. Cf. jj^ow. 

.flocLL^aaB Montanus haeresis auctor, e Mysia ad Phrygiam tunc 
pertinente oriundus, Dion, juojs. 18, it. >-» m o, Spic. Syr. J.^. 4; it. 
ta&i^a^, Eus. Theoph. iv. 35. 21. Cf. de eo Eus. Hist. Eccl. v. 3, 14, 
16,18. 

tttuO^oiio Montanius nom. prop., Syn. ii. Eph. 13. 26. 

)*^q:« cf. a..>l.^aao supra. 

\!io} ujc^ milliarium unum e trihus, quibus constat parasanga 
Persarum, )lwiki IfcC^iL ^ ♦! JLo5, BA, BB, 

)i«jaao forte sit pomj, m,ona8teriutn,Ye\ povia solitude, navem con- 
scendet u^io; |b>»ovi\ )?io, Pat.Vit. 8 r, it. v. 

Uja:o febris una eum torpore, l^jt-o u^^ ^All iXil ^? jy^a» 
l^^a^o lloxukjl^oo .]l^^ ll^^^a^. .^4.^1 BA. 

)X.JcLao, it. u^jjo^e, f. moneta, ap. Du Cange povrjTa et povira, 
cusio, nummorum signatio, it. nummus, nummi, Angl. coin, coinage. 
It. signaculum, Angl. the die, Anastasius excussit ^. . V -aiii? |L^.*^Q.ao 
{Xo ^^a!^, Anecd. Syr. i. App. 19; w^.^aao l^a^!.^ «^«aD waoax» 
ars monetam cvdendi inventa est, BHChr. 10 ; t«^.^a>3, ib. 510, 600; 
)^ « -^ V i»l.*ja»j l^""" pecunia antiquae signaturae, BHChr. Eccl. 
143. 8 ; Ifc-oli/ l^aso, ib. § ii. 137 not.; >*^aio pecunia, Ephr. 
ii. 208 E; i^CL20 id., ib. 486 D, 533 A; Ho»l|j l^ais moneta 
variorum, regionum,lB. Ant. ii. 188. 11; .q^.^1^ uX>? |>^ovi-t 
meo signaculo, Jac. Nis. 43 v; ^ . ViJ ^Ja oti? dot lija^ ^-2o/'').^aao 
)To» sigillum quo cuduntur nummi, AngL the die, Ebed J. 328 ; Jo. 
Eph. 173. 7. Metaph. |o«.aaiL wl^L.^1. Jl^-Joso moneta, signatio, cui 
inerant tria nomina, sc. Patris, Filii, Spiritus Sancti, in baptismo, 
Ebed J. 253; IfcLiiL^' ll'a-.^? ).^-Jaao signum, nota, B.O. iii. i. 
149; )JLm wo)a^->^ j;^; o»^.^? ^.A^oM woo, Jac. Sar. 261 r, coin 
pour hattre la monnaie, Quatr.; j]^o*^( i*^vJCLao, Off. Mar. ^l. 
11; Christus in virginis utero degit otb^ \^h )>**^^ l^-Jaaasj 
vy <^-. V ■ Poc. cccciv. 301 v; Sanct.Vit. 334 »*/ nota, modus, exemplar, 
typus, Ife-Mjtano? i*^<av>Na l*-?!© Hoo*:^^^]^/ D, Severi Gr. 64 v, 
de metris; it. Severi Poet. 139 r, 140 «; laoaso/' k«*36/ i*^oao, ib. 
147 v/ M^.*ja»o ]LJoa>3( ftl, ib. Bhet. 126 r. PI. u»ji^.«JCL;io monetae, 
-as, ib. Poet. 141 r. Ap. lexx. )liSv>? U^^ ^ \^-^oit», BA; it. w^ajoso 
j\ JLt^LsJI jjkj .wO)oU*/ jbiajkoi U^o/ |.^]^o omI^i' )l^a.> JV.^ao 
^\jSi\ iiL i,— («jU> Jj>. Jxi -^y-^ 'J^, ib.; it. .I^:*^ .^.^aao v^U. .eLiil ajUj )b>;A) ^i* u.^.<jcoo, BB. codd. C. et M ; consentiunt 
Hunt, clxx, K. ; it. i-.U.c -^^ A.'-^t lies.. Adl. Laudat K. ex Off. 
Passionis i"^ ^ iT <*^Jcoa2^ j^amlo; it. ex Off. Diluculi Parasceues 
Ifc-oC^/ ^? -.^(xsaa ^ \ * r .jt ^-i^?- 

a<>^.Ajaao i.q. aciJJk^aM, sc. I^ftmo .. N-^tj ? ya»'o), BA. 

oaa^uoojo monastici, monachi, cift.^.>Q3o ) 1 'tfi '«o>jo, BA. Cf. 
J. sub ).^. Corrupta est vox e povam-uuii. 

tfioafujoao povaxos, monachits, XiJ^\ i^/utUI .|L>wmm .oi, Hunt. clxx. 

iQ» nom. eunuchi, BHClir. 179, Ar. o-i>-*' 

lojo f. Tiom. _/erae fto ferocis ut solitarie sem,2)er degit, >awajo 
\aiit ^o .).a^ocio ;.»^ o».«}fi*,.»\ .U*.>^^ ^''■S^? ^^ l>a«l> om)^/ 
)feL.;fu«^ )a«91s.:»; Jot .lAa^coo l^ifili', BB. Potius est povlas vel 
fionds epitheton cujusque ferae immanioris. 2041 •^flBO.'M - ri'sa I.1A.S0 •:• »n 1 (ipftaa -•i-jiV* a.sa 2042 Ua^aia i.q. Uo^oao, sc, ip, BA. cod. Goth., Hunt. ckx. 
^^ joaaa^oao, cod. C. .mm.xaaa, oper dlvestris, )«^Jy» .©Jm 4» ^^ 
^ytr^^ •'**?; BB. Vox forte corrupta a /xowds. Cf. Gall. sangUer, 
Lat. singularis. 

tfiooaJcoo i/bm'cMS, urbis Epiphauiae Syriae epus concilio Nicaeno 
interfiait, Ebed J. 205. Idem l^s^a^? umq.>«u»|^, An. Nic. ro. 

t mj joao Neo-Syr. culpatus, Nold. Gr. 284. 

Jl^ajo^ nom. viri )l^ojomjS, C.B.M. (Wr.) 404 a. 

)L>«^.jajoM solitarie, ^^^Immim, BA, BB. 

^^^.a&jcoo, it. ^ i . ^fn >aaP) /iovacrrripiov, domiciUum monachorum, 
coenobium,iS->-»ji\ j.lx.^jjl_jjkj .IliU*} )tv\\v> .Jt.? ^i^mJav, BA; 
it. IlTUI* Uv>Nm ) jL^^iouiuo .ola> i» ^^ .^j Ji.} ^i^jajaao, BB. 
PI. m^joajcoo monasteria, \l'iZH Ioja ^AaSl^f quae exponuntVA- 
cryjpta monachorum, Ebed J. 287, sed rescribend. t ^wn vy > 

jLLioao e rad. <«a>a, q.v. infra. 

JAjaao, BHChr. 402. 16. Rescribe e codd.Vat. jloioM. 

JlSJOsa Neo-Syr. f. commodum, lucrum, emolumentum, Stod.Voc. 

.a^^oaso, At. t->.a:=^', Muntagih dnus Melitenae, BHChr. Eccl. 
617. 7. 

».l^a:so, At. j^- ,: \ S, Muntasir, nom. chaliphae Abassidarum, 
BHChr. 167. 

ittoM i) indomitus, ealcifrosus, spec, de mulo qui calce petit, 
^^1 .l^aoojo Ujjoo oet ^-X? opt i^j^ .^JOJ.^\ .«, BA; it. 
^■ •vAiP } l^ttxa l^coo, BB; it. ^JOJ^^\ ^^ Ui£i ^f^^oja jliscuc 
(sic), ib.; it. j^bJlj C>^jsi\ ^ ^jay.,jj\ ^iojo, Hunt, clxx; it. .Iubq!^ 
jl'oll'^it.x ls.U::w?o .]jli<iaL .]1^:>^ .5, .\lU>^ JftCisaso .U>^ 

^-^1 .LCUl .j,;-^<-iJl .,jo^.»-iJI .Uocio, K. Cf. lii^iiLaB col. 560. 

Adde L>LI!l .^jJl^ j^ .^y^ joaoao .{giDCOo, Lex. Adl.; it. ]bttCL:o 
y.J,j (^jJl J-i-Jl .5) .^ v-»^P ? Ujjoo, Lex. Bibl. Ind. 2) calceus, 
ocrea, ^jW .eJail .jlmso .m )bmojo, K.; it. .l-S.V jlaojo .(ttGOe 
^--^. .,^1a-.. Lex. Adl. 3) atramenfum, .jlo-.? .otao j_3 y^/ 
vb^BB. 

).»coo nom. 
Jfo«e». 

)aq:» Movo-a, Musa, Eus. Theoph. ii. 6. 3. Cf. .fieotto^o. 

).<.fiBJlaaw nom. viri, BHChr. 193. 

j^MBDoao sec. BA. cod. Bemst. uf)r^ l<«<^i>l? lt>N'fl->, sed Ifweolao 
jjj^,ib.cod.Rod.; it. (j-j^-jJl ^j '111 «4^> Lex. Adl. Cf. JjjjdolSo infra. 

uHcuoojsaJA Musoniua nom. vindicis urbis Anazarbae, C.B.M. 
(Wr.) 560 a; it. epi Zoarae, Syn. ii. Eph. 11. 21. 

kttOttOM Moi(ra, -as, Musa, ■<««««««f )Lox»o( a/rs musarum, h. e. 
ingenua, liberalis, Spic. Syr. w».<. i ; hue forte pertinet .o« tfioaaeaao 
)^ wN«.-. Tt A • it. [k.'ws^.''. .0^ ;j> ^/[codd.C. etM. uaattoaojtttaaDQao 
.mA^yl^o kfiDO>GOOo .fn.tBa.ao |JLiii>f |L3l^.ad <>i&..M.ajt.{o .duXii 
'^.x 1^1^ lL^°lbuie{o .flftmov) ^'S^r )J1>^; JLsJ^^as oelo Jljij^io 
■~..o> v^f.*\ ^ iryv^Vr. f y^ j »^, BB. Cf. col. 362, ubi jam vidimus 
Haranenses JISp^jd/ una cum Musis et Gratiis in Olympo habitare 
credere. Hie etiam .cso^o^ nolpai, -as, Parcae una cum iis habitare 
dicuntur. Adde i,XU .Jfcoaa*. .« .okSBOio, Hunt. clxx. 

,^ajaax 1) ira, clamor, i:y)..oJI .!i»ill, BA; it. discors, cui sonus 
molestus, ^yai\ f^jo^Ja,, BB. 2) caper montanus, Jjl^^, BB; addunt 
codd. C. et H. JL? .JLti.. 

iP--^ -'"""Tiy iimxTovpyos, cantTJx, i.; :.ir < .)l.«aol .0*03 »3 w'l, BB. 

.o>o^>aiaa>, .<i<«a.^.ttaao, .a<»^.a9aa0, rectius yO^.»(uo ixiarpov, 
nom. mensurae, cochlear, sc. y0»^xDO.3o .JJs, M) V»» ^cu»o^.fl)aao 
lliifcoo )k^ .d»ajaai» kj». )»oi.), BA; it.'^l .^ .^ yO-icsL^oao 
j^i4»)-ail, BB, sed. codd. C. et M. yCu^xBoao; it. ^^j-Al ^04.^0^0 
uyUUi-;J Oo^^-^JIj . JiV ClJb*^,-^!, BA; it. . JL, ^jj^ U>» yOi^aao 
iS> y«?.ux><v.x<.o»? fcJl"j»Qi.) yo^^aao .Ji,^ (»Jj ^ylJl C-Aj l>«-lo 
J^liL. il-. yCL*SjJ», BB; it. J\^\ eJLS ^ot^oso. Lex. Bibl. Ind. 

^\rr.,f^ f. ;;oZ2/pi species, BHCand. 50 v. Quatr. ; exaciius saccua 
atramenti plenus qui molluscis vieem intestinorum gerit, sc. moUuscis .viri, BHChr. 230; it. |.^ooo, B.O. ii. 114; Ar. ^y^ non sunt )a4»^U>, sed tantum llsaaoj' )-i>j*)? «'oi y^^coo, Bod. Or. 
cdlxvii. 25 V. Vox Gr. est fivrw, ap. Plut. 2. 978 A f*u<rr.t, de qua 
Galenus in Lex. Hippocr. dicit iiimv vocari to iv r^ (mnias arofian 
fifXav; it. "that part of molluscous- animals which answers to the liver," 
Lex. Gr., Liddell and Scott. 

t-jL^aao, BHChr. 253, 10, rectius *-_>fc»a>o*9, q.v. 

J^jxjoao m. vinum acidum, JLi.oUl^^.».lI ii^ j^ .Vk^l sJil, BB ; 
male mv^tum ^l W ■■■ ^, Lex. Adl., sed vide ^«^.A>ct» infra. 
yO{^.aBGiao, ya«;.^.Aa.ao, vide supra >o)o^.«glw. 

^*^ajo fivarfipiov, mysterivm, Jlj/.w, B A ; it. jud^ov uuornpta, 
JUl^jyijIiV.BB. ^ 

^^^.ttojo i) fii<rrpov, "an instrument used hy architects," Lex. 
Gr,, Liddell and Scott, JW\ .)J.ci^ .oloo is ^A BB. Cf. Pers. 
^U, tJL. trulla caementariorum, Lex.Vullers. 2) miistum, yXivKos, 
Geop. 24. 1, et cf. ib. 22. 24. 

lUttcoo f. i) Mysia regio, Act. xvi. 7, 8, Anecd. Syr. ii. 310. 23; 
jl^l^lo ) fe >. Nv ludDOJO, BHChr. 95 ; it. Moesia, An. Nic. 17, male 
Myda, Ass., Ebed J. 207; u^\li li^^ jliswo, Ephr. i. 122 D. Ap. 
lexx. i^h-^i jko-oo luiciso, BB; it. s^.jIj .]iU' -oi, K. 

|y.£ecLao forte nova-eios, ad musas pertinens, l^^tea^o JlV^e i^'^l^i', 
Severi Poet. 164 v,= itv6os noicretos. 

.m«cr't«mgoo visio qualis est murium, quum quae prope sunt indent, 
rem^tiora non vident, .|y ■> figLX w«.w .m .olw iJi <f^( ba&uDsjw^Qjo 
^JJI .^JLi^ ]l ^<jauo*t ^? ^o^Ji .mJ^ yOes^ ^«a..«j»? ^aX>11 .01 

j.^wjlJ1 ^^.j.,a^ "ij ^r'-^/^' 'is^^ ijj/''^' BB. Ilescribe tfio^lkASaaa 
/.ivcuTTiao-is, et cf. kfiOAttjualajo supra col. 2030. Ab aliquo errore ortam 
esse expos, i'ooo v w^o stercus murium,, credo, et legend. ]%:&«a,X Iju* 
visio qualis est murium. 

yOuJootie fiovaelov, museum, locus artibus liheralibus dicatus, l^s^d .oi 
u\l'i\ x^\y, .)sa», BA, Hunt, clxx; it. ,j.i-^\j c^^* '^^'•' ^-*- 
cod. Goth.; it.^^U.^1 o^ JJaji k^.BB. 

tfioa«.sao.ao /idaxos, muscus odoramenti species, i£UJ.1 .wJk.ajo .o«, 
BA. Rescribe .jam tnoac. Apud BB. .aao n . majo cum eadem 
interpr. 

tfoo^iAttGUO MavtraXos, Mausolus rex Halicarnassi, jBci\.mCLa» 
.01 .[codd. C. et M. .flBfi.\.m~»] >cafi^\.<Y>i> '^J^? J*;»Uqa l^i? w'ai 
ll^oo^o \i^ ^ o.^ IWkoo Jl; l^AA ]f^ Uao .)^i]j3t l^o»^, BB. 

on.rnajc Moses, Marc. x. 4 VHh. 

>iw«iinn?if> animal simplex et laetum, )V.m^^o )l^..^.Mkd »« jlcu^ .01, 
Hunt. clxx. 

IlO^glm nmtTiKos, musieus, \AJ09ja yvx UTia cttm m$<rM»ie?it«'« 
musicis, pxra /lova-iKav, 3 EsJr. iv. 63, V. 2, 57 ; musieus, cantor, rvar-* 
Jj^, Lex. Adl. 

|lfl»flBCLa9 Ib^'ka nom. vici, Anecd. S}t. ii. 124. 16 sq. 

ijao.fi . mctaa, it. »aBc ufl .*.^.flt i Q.aoQ.ao cantus qui post mysteria in 
ecclesiis decwntatwr, sc. gloria in excelsis, ^ttajx^iaDci^eo >fleciiai«^>aeaa9aa» 
lZ-.,A\ ^^U-VI .u-ij^l ^\^\ ^\ ^^jyi J.XO. tJJJl 'UiJl, BA; 
it. Xjo (^JJI 'LjlII .])»V ]F>'^t^''«'> wci)^; ULiolx .ola ijs> ^^ 
j^Lll JLJ\ [om. cod. H], BB. Adde (^Pj^l Jjo. t^jjl (flpo.n «<r>gL», 
BA. Forte sit /oxttikos, sc. cantus. 

jfoaAfsoje P-ova-iKos, w.MstcMs,= poeta, BHChr. 33 de Pindaro et 
Simonide, Bruns. .^>o.ft. mojo ; fern. pi. jj^ycuLdpcuo ijLi, Ebed J. 
196, 253. TJsitatius Un«inaao, q.v. 

)laaua>aJso cf. >.n«flnQj>B. 

■ ■S.^nxN £. fjLovcriKri, su. rt^'"!, musica ars, i.n.ff>Q-ao? )>3l^, BHChr. 
176; BHCarm. ed. Sceb. 133. 14, C.B.V. iii. 305; ^j ajot ». n . an a.a» 
)V.iIi9 l(ua«>^^M, Laud, cxxiii. 243 v; Severi Rhet. 115 t). Ap. lexx. 
^iL'^l. <UjtJ1 .01 )I.otn.nnoL30 >flDfi n.mCLao >«jaju a cLac, BA; it. wi n.fn aao 

jJJj^^oi ^/ uMo^lauS? jL'cuoikO llfi'.an..'^ od^i? \!Ltj!Lai( 
f.iKfwvtw [cod. H. JJLJl^*], BB, ubi textus corruptissimus ; it. 
[Co-Joi ol jlcuoiL x ft . m o'jo, ib. ; it. ^iLVI Jlc, ib. ; it. jlo^otol^.,^ 

12 E ?043 rtf'nvfloctsa - r^XJXAjBo&sn •:• rd&ecM - .^UBscxsa •:• 2044 ^Wl 'LiiJlj ^JU-"^^ Hunt, clxx; it. .5. .I-jcu oo. Ui*. ^.a^cod 

,i=L-^/ )?o.o .liOls? Ua^cL . . . ]r^^^ .MJii^Lp .U^i .I^-u« 

^li^l .'UiJl JlC -l^'iK K., qui laudat Uli. yt - <.JL- a «.» Jwoo) ^jo 
^.i^ciaD li^n*!^^ k.-»*»3? -o. .w^tr, cf. BHCarm. ed. Sceb. 
133. 12 ; it. ^j3 ^j^, Lex. Adl. 

)ijLi(iso musicus, cantor, jy.o .moao iwvmKoi, Apoc. xviii. 22; 
pi. f. )l-ii»^QJo, BHChr. 180. Ap. lexx. ^^> ^J^\JlL^<iia, 
BA, BB; it. instrumentorum musieorum fabricator, .j\^ Jt^ .ot 
Jkildl J-jtj siklj, ib.; it. jjjo) .5. accua^aioajo s!o ^/iil Hunt. 
clxx; dat K., f. )L'uLia», pi. ILso^oao, et laudat )to»ls->i? JU> 
Jsa^fflcisojo e )^.nf.r'> i^ ^— S*.l ; reapse quaerendum est ap. Apoc. xviii. 
22 ; it. Jj^, Lex. Adl., et cf. Hoffm. Herm. 43. 14, 22, 44. i sqq., Land, 
Anecd. i. xi, Nold. Gr. Neu-Syr. Spr. 405. Cf. )jcui*i»Qio. 

JlofciL-iaas f. musica, fwvaiKa, Hex. Sir. xxxv. 3, xlix. i ; An. S}t. 
84. 4; fiovatKi ib. 147. 22; Bar-Ce. Hex. 160 v, C.B.M. (Wr.) 35b; 
scriptum est JloioAooaas, Eus. Theoph. i. 28. 3, 58. 2, iii. 78. 5 ; it. 
)loyaa>Qjo, ib. i. 2. 17, ii. 19. 1 1, iii. 39- 53- ^V- lexx. .5. jlol-a-iaaD 

>.oio;o».\-», BB; it. J-J;J, Lex. Adl. ■ »fl».mo.aa musicus, ]u*i • ^ - fS ■ ^#H CS >f» ifo/ i7MirM«i«wto musica, App. ad Pss. Hex. p. 496. 2 ex Origenis enarratione in Psalmos ; )Va*i» 
]]^;.a>asa^ " caniicum modulandum," TuUb., BHPraef. in Ps. p. 2, 
1. 6; it. }l^»a*»CLao )JLj, B.O. iii. i. 340; )tCl - i « ..^Qjo jj^Ly^cuao 
meira musica. Hunt, dxciv. 278 v. Cf. Tullb. in Ps. i. ii, xxii, p. 2. 

<^Q.M nom. viri, BHChr. 287. 

.floaAsoCLao ra. fi6<rxos,vitulus,\joi(' •'o),'BA.; it. ,\joi( .olio is> »*( 
d^\ BB. 

>flecu|>a<.^.o)>flBmtnaj»a cod. M, it. >e9aj).a<^o).flB fiiin ciao virens, 

recens, «_J»/1 Ji^^^ ^^"'^"^^ J*^** ^=^* •*** ** t*^' ^^' ^°^ 
corrupta forte e .xoaaxDoao et .qj|i.^<,\. muscus et ihu^. 

.cuDC^usojas, it. •^a«.^..>^cu»a:ao n6<rv\ov, it. /loo-vXtrir, species ein- 
namomi, ^jjt co (,— d »Jl )j.jJO|J )5 ... u ^^.c J-J/-^*- 15^ ^ttjaciNmcLao 

>fiaa^.^cuasQj«, BB. Cf. ^jLi-a.^ Taurus cinnamomum, Ibn Bait. i. 
404; it. Ktwaiiajiov, Diosc. 1. 25, ubi TO fiMTukov Bimilitudinem quam- 
dam habere dicitur Ttphs rrjv iiocrvXiriv xaXov/unjv Kaatriav. 

\'.\^r^^ Neo-Syr. contempttcs, reprobatus, Stod.Voc. 

ip.Nnf>oao, pi. t^.Nmoao, Neo-Syr. m. praefecius, Stod.Voc; Arab.- 
Turc. Ju!L« " governor of a town," Eedhouse, Turk. Diet. 

UtBOjs calcitrosus, leLZl .^jey^. Lex. Adl. C£ Udo-so. 

,£eCLLa>o.S0 Movaai'of, Musanvs nom. viri, Spic. Syr. (^>. 17. 

>jpci.imcLao Musanius epus Jl>)cuo!« llbof, C.B.M. (Wr.) 927 b. 

AaaJa, \lsia>Qjo, )lo*i flmoj^, vide sub rad. Axa... col. 1609 sq. 

]^A£aci.ao i. q. ); o , m cLao, musicus, jiAtoa^e )»a>^, Eus. Theoph. iii. 
39. 48; j^aasa^o UUo, ib. 55. Cf. supra )i.fl.flBQ3o. 

)loiaA£ea^o, ]lo;ji£ecL»o, vide supra sub H.otn>mCLAB. 

>aa^{ȣBaj!0 jyrapensitas immodica ad coitum, libido, .otto is ^^ 
jH(-iJ) jAj p^-*^ 'S *^/^' ij4-iJl .1.4^0) loik? ll^cubao 11? )ki^, 
BB. Forte sit nvcrapia, -as, 

i^xeeLX ulcus exluberans, prominens, spec, in oculo, j.» ^^ 
[cod. H. ^.^sj] ]y^ i^Ji .vsifj^yk .)Ij; )ju.cl*, ..cu^i.jas, BB ; it. 
^j^\ ^J yLij iAjS .i^jMy» .JjJf Ixmoa. .5», Hunt. clxx. 

)?i£Baio tiara epalis, ^j^^^\ Jjiasoao U:»>)k3, BA, Bed credo 
legend, u^i^l ; sc. primus anni dies apud Persas, JI^s^ma );»tta>» 
jj^ Uoil?, ib., lege jj^l Uao»J? Dkoios, et sic o.^.*ji»,(' Jjiaiooo 
j}j^\ )i»»!? JJSoaa, BB; it. in lingua Nabathaeorum, ilk.jjjb, ib. ; 
it. Jj^ajo .7 j^^^ljv^l IjjjBDCLao, Hunt, clxx; it. wJ;xbsl» efusio 
aquarum in prima anni die, j^^^S ^ 'Vil CL-^ s-Ikl, BB; addunt 
codd. C. etM.jj^^ljAj .eUi ijxis. ~Jo. Cf. )»♦«&» col. 2041. 

hiasaso Neo-Syr. f. dies pentecostales, "fifty days after Ascension," 
Stod.Voc. Ql-%J,'t-^<aj, C.B.M. ("Wr.) 185 a. OiXDCOC fivtrapov, turpitudo, ]Lc BA. )^;.mci.>3 forte pvcrapic, abominandus, de<esiawc?ws, apparuit Satanas 
l^j^Qjo )*.a«5j^ LojDfS., C.B.M. (Wr.) 691 a; Ui^ Uiasoao, Syn. ii. 
Eph. 38. 19. 

tieaax povarovpy6t, cantatrix, i ;,"!* » .JL^T, BA, Hunt. clxx. Cf. I) povaovpy6s, Xen. Cyr. 4. 6. 11. Cf. .^o^tofiBoao col. 2041. 

)jj;xsci.M vide sub rad. io;.fiD. 

|^.»CL^3 f./elicitas, Xau^, BA, Lex. Adl. 

i*<H^k.»Qj«9, Ar. y^lai—il , nom. chaliphae, BHChr. 319. 

j,aa^.»CLa9, Ar. ^SG—AI, nom. chaliphae, BHChr. 189. 

I 'S "" "■>" , Ar. J.s^-~~^', nom. chalijihae, BHChr. 368. 

i*jjfc..asQ», Ar.^ .n : ■ ... U, nom. viri, BHChr. 253; rectius O]^o:«, 
ib. 483. Edidit Bruns. et t^-i^uaoio et i-ifc-jaoao, ib. 504. 

-j.i.l^..o>CLa9, Ar. .;,-r-\^, nom. chaliphae, BHChr. 167. 

o_:^fco»CL», Ar. .^i»7,~.U, nom. chaliphae, BHChr. 504; idem 
Q^-^ksjooQJo, ib. 528. 

».,fcs.»a.», Ar. n'?-,v\l; nom. chaliphae, BHChr. 368. '^0^9, •<*jo agitavit spec, lac, ul butyrum fieret, ,\:L9m ^ -^1^ 

vybjLpi j^ M-t-i''. BA, Hunt, clxx ; it. .Iviiojc ^ao ^osco .•^)io .>ao« 
i.^^\ L.J j;j-Jl)1 ^jo^^- JiJolkoc )>.>. Mn\ luabj? Jjoo )JLsoo j.^^ ''*50».o 
uyLnAjJl ^, K., qui ex Horn. Anonymi, j»j{?, in Festum Hosanna- 
rum laudat dlojl ujxoelo otja^ ^Swcoojj )lb«-.(', et exponit "^..i^ JLabi 
Jl)j ).<..l;jij» U*:^;^ ILiCLSD la^? mI^V^o ioniiJt us;/? y>t-^? Iju.:^.* ; 
pro oiLo*^ rescribe oil.o)yi, ut ex interpr. Ar. patet, sc. [jox^ Uj "IJu 
5J0J 9-r^.i "^S addit ex Horn, de Sapientia '*>-^^? \ja Jia^> \'m '^t 

)j^&:e m. concussio laclis qua butyrum fit, expressio Uquoris, lexx. 
supra; it. ^j^\ ^^ u^S u»*^ .iao|lioo k—ljiao KN.y'^^a. )jia», 
Hunt, obex ; it. BA. cod. Goth, praeter Ar. jjJlJI. c^jjr^'. (Jti^' ; it. 
^JLa. .^^-Jiil ijA--i^ )^a^> Lex. Adl. Idem iuijU^ i_jb^ 

JLjLLao m., i.q. luioi, sc. (_,ii^', BA, sed ]^oi .«, BB. 

)cS.a:«, jJLLojA, l.i.'. Nov' , JI'guu:».cu0, ]]^Lxcl:o, vide sub rad. Ui^ 
coL 16 1 1 sq. 

j^GLSo nom. viri Arab., BHChr. 118. 

jfJ^OJA m. adventics ad lyortum, I^VLvijo JL<..aD«9f ).a]^oo )jN-wv% 
lot.'qN k>->ao?, Hunt, clxx; dat Lex. Adl. sine interpr. Cf. Jj.^0 
col. 1065. 

i«.>^a:» Mo/xdior, nom. viri, 3 Esdr. ix. 34. Rescribe - , s^ y 

o^&ao, Geop. 71. 20. Vox mihi ignota. 

It^coe vide sub rad.'^Ji.^. 

jfx^ojo y >»•<!>, Ar. Jajti.1 aliil, nom. viri, BHChr. 462, 532. 

jsS^.NCLao Moallak nom. coenobii, ))a^; >m*^;.as w;.^* j«.a3a.^ 
.n ^ ^^ Nfi ^o )i«Voo» )-o»,, BHChr. Eccl. § ii. 217, 447, B.O. ii. Ixv, 
xcvi. 452. 

oi»*io!ao Moarrah, Ar. sjlli.!, nom. urbis Syriae, .^■nS... ^ ,n->. 
o<><;^ fi . ift\ , BHChr. 298; o)»;:i^Qjo, ib. 281; it. ib. 532, B.O. ii. 320. 

J^.i.ojc, Ar.Jpill, nom. chaliphae, BHChr. 169, et sic rescribe 
ib. 168. 

,jo^O>.oje, Ar. Ju^^lxII, nom. chaliphae, BHChr. Eccl. § ii. 205, 
idem iioj^ouas, BHChr. 171, 174, male. 

?,k>^ase, At. j,.n:»r\l, nom. chaliphae, BHChr. 174. 

p,kO>.aso, Ar. ^.<i-.ii.U, nom. chaliphae, BHChr. 167 ; it. Chr. Eccl. 
381. 26. 

il^ojae nom. chaliphae, BHChr. 168. Rescribe »fc.Ji.a», et cf. 
Hist. Dyn. 268. 

)sai, lilscLso, )l'cuu3a.i, vide sub )a^ col. 1615. Adde V->Soj» 
sufficis ^J6 J.^ .^o/ fi*n> 0/ ,fco/ ASkXD kw.ao/, BA. cod. Gotli., 
Hunt, clxx, pro fc«j(' )kaa;io ; ubi etiam ]h>.AaGt» f. sufficientia, .fcs^ji:aju 2045 AASQ _ .aia5^a:» iJtoo:ujexs9 _ r^A^asa 2046 yojaaojo homophorium, C.B.V. ii. 285. 

i^a.io Ma>(f>a(, Hex. Jer. x. 9 in primo loco, sed postea ib. JLdo/, 
Heb. ra^Sn ; in marg. i*3o^ Opbir. 

l^Qjo, it. I^^otojo et l^otojo vox Pers. jj^, e cj-. ignis 
euUor et jj dominus, Lex.Vullers, m. magwum praefecius, )k^.3cL30 
]Ai, Act. Mart. i. 21, 32, 54; ji^d.^ ok.*, ib. 134, pro quo Menaea 
Graeca 6 dpx'V«»yos ; a Metaphi'aste ap. Lipomanum et Bolland. ad dies 
5 et 22 Aprilis pro nomine propiio habetur, et redditum est Mauptas, 
ib. 59 not; )t«j-»jo »o*^{? Jl^qjo, ib. 93, qui idem )ii?, ib. 94, 
propterea quod Magorum antistites potestatem civilem exercebant, unde 
ap. lexx. cum episcopis comparantur ; sic )»ljj o>N«? ).^a:», ib. 103, 
154; ).«J>Jo* \^il m^^; |l^Q.:!0? U-i iosuki;^, ib. 185; adde ib. 
49. .'J.o-S?. 99> 100. 10/; 108, ii6, 118, 135, 157, 159, 178, 180-185, 
188-190,192-199; )4s(iio,B.0.i. 188, 189,191; )k^aas,C.B.V. iii. 
325 ; ).^3a«a» J*-* jj-jciootjn, Dawk.xxx. Ap. lexx. quasi archiepas 
praefectus judicum, .)Ju?; \j^i \znc\tn,9t( ^( .A^j-* .5 Jl^ |>^o»q.33 
A.jjw., BA; it. y.^ [cod. C. »«i>ci», cod. M. J-J^l] x>^l .S li^icLao 
\sajiea^l .p:>o .)Ju»* \.M^i }ft<^«~«.a/ BB ; it. Hunt, clxx, sed rectius 
)^oiol:o. 

jTa^cuas, it. )la^ota:», f. praefectura magorum, Gr, futvnrroida, 
Lag. Gee. Abh. p. 189 ; of. Nold. Tabari, p. 9, not. 3 ; it. p. 450. 

.ttouindajs M6ijrot, Mopsus deus Cilicius, Eus. Theoph. ii. 12. 16, et 
vates, iii. 13. 10. 

]Jbs3,ScL:o f. merda apum, vel apes mortuae in melle apparenies, 
(_^1,"^A. 

aScl^, Ar. ,jili,nom. virorum, epec.fratris Bar-Hebraei,BHCarm. 
ed. Sceb. 124. 16; BHChr. 171, 174, 409, C.B.V. iii. 358. 

JfcCsai f. praeputium, cf. IkCXjo^ no. 4, col. 698 ; it. sub |.a- 
col. 1616; adde )lcLii.»a:>.» )o»ja^ ^ m* U-». ^ j-o jl^a:», 
B B, Hunt, clxx, ubi etiam iUiil!. 

.CL», -i, vide infra Jo. 

Ji^.oao i.q.j^ ci^^J-o ^r* _;'^"-^^- ^^^- ^'^^ In^. Cf. Ji^a» 
col. 2042. 

'^'.oi, Ar. J^p.1, ap. Bibl. Or. varie scriptum ^]«^. ^^3°^' 
^o*f»,'^lQi,'^iec« Mosul, Mosula m-bs Mesopotamiae inclyta, in 
occidua Tigridis ripa e regione antiquae Nineves sita, J-»jil dicta, quia 
Mesopotamiam cum Iraka conjungit, BHChr. 165, et passim ; "^jo-so 
Uiijoi Mosulanus, B. 0. iii. i. 519, i"- "• 663 ; BHChr. Eccl. § ii. 
255. 301. 411 J »*■• acriptor quidam grammaticus oriundus ex urbe 
Mosul, Seven Qr. 63 v. 

iJLiX.a.:^ Neo-Syr. Momlanus, Nold. Gr. 109. 

o 

-^.a^ i.q. if* >W^^ BA. Jllil, nom.viri, BHChr. 477, B.O. ii. 114- 
iS-lao nom. viri, ^y.i»>? «^J<^' ^- c^-^^ j^' ^HChr. 405, 
427 ; it. nom. dni Arbelae, BHChr. Eccl. § ii. 399, q"i PO^tea ^<m<» 
^jX/, ib. tfii.ooD, Ar. , ^ci:«, j^, Chald. 7KQ, Pa. p\".«?, suhsannavit, part. act. i^ 
Ephr. iii. 680 B. 

Pa ^li suhsannavU, deriait, derisui hahuit, plerumque cum o 
pers., 2 Reg. xix. 21, Neh. ii. 19; ^^ ^. ib. ij.^i, Job. ix. 23, 
Ps. lix. 8; ctAli -44ji^. Job. xxi. 3 ; v?«»^ >«-^' ^b- xxu. 19, 
Ps ii. 4; o^ ^-..Q .^^, ib. xxu. tit.; ib. 7, 1. 20, Cant. vm. 7, 
Jes. xxviiL 22, Ez. xxii. 5; ap. Hex. .>.r,ipt,r,, 3 Reg. xviii. 27 med., 
Job. xxii. 19, Prov. xi. 12, Jes.xxxvii. 22, 3 Esdr. 1. 49; -f f^" ^ ^ 
(ivKTr^pl^ovm S. xXtxo'Cov.r.' M«, Job. XXX. I ; i^r,ixv^VP^<rt, Ps. U. 4 ; 4ov- 
&V<»a*, Cant. viii. i; ^o-fl-L^aj .c.ra^«i<ro^a., Jer. xxxvin. 19, Sir. 
xiii. 7 , oua;» <caTo>px>i<ra.^o, Zech. xii. 10; ^ca-aftJ 8<c.<7up<«<ni/, Sym. Jer. 
1. 45 ; it. ui-00 .yvKTvpKTfP, Pesh. I Mace. vii. 34, 3 Esdr. i. 40 l J^ 
o^a, 4 Mace. <»». 19; ^■■ n . vi'o x^^""f<"^«. ^ap- xi. 15 ; 00?! V" ' ^"" 
i^rty-vKThpi^ov, Luc. xvi. 14, xxiii. 355 h^^i^i""' Act- ^^"- 32. it- lb. "• 13; 
ojj^ iirj^vKTnp^aav, Clem. Cor. ^. 26 e Ps. xxii. 7; t""'^^ ''""''" pifou<Tii/, ib.'^. 18; Aphr. oMsi. 5, Athan. Ep. i^. 4, aa. 10. Part, pass 
^ n7viv> lujuiiajiiiva, ridicula, Hex. Jer. Ii. 18. Ap. lexx. jj^_ 
(»+>_j4^j, BA, it.jlkj (j^-^ ■:.■.;, ib. cod. Goth.; imper, 
habe,\y>.\, Ibn S. Thes. § 28; it.Uuax, ^ sa!J(iii 
jit" .\ja, ..^yA '"'t^^ "ft^ .'^wf .uiJLa .S, K.; dat idem part. pass. 
ifi . v) v> et cum li n ■ vj vi confert in liunc modum .^jd ).n,..v».vi A« VI v> 


<->. ^y^ '^ .«n . vi VI. 

Ethpa. i fi « V Q derisus est, ludibrio fuit, .Oj-^too nvKnjpi^oiitvos, 
Hex. Jer. xx. 7, Sym. Ps. Ixxii. 14; .n ..•»V-) pvurripi^eTai, Prov. xii. 8 ; 
Athan. Ep. 4. 15, oa. 2, Ephr. iiL 70 E, Is. Ant. i. 228. 16, Jo. Eph. 
331. 19; h^a^il^derisui fui, Pat.Vit. 222 v; .ooiJLao joot >a^hoo 
deridebatur ah eis, Sauct. Vit. ^v; ,n .v)l^ «jf ne derisui simus, sic 
legend, pro «uso]^, Severi Bhet. 131 r; >aocV>^o sjad&sao, ib. 133 r. 
Ap. lexx. JO {jjj,^ '^■j^^ .>Ji-^Xr.ot AaJoI/', BA. 

jjalcus m. svhsannatio, deriaio, Job. xxxiv. 7, Ps. xliv. 13, Ixxix. 4, 
Jer. XX. 8, Ez. xxii. 4 ; ap. Hex. (^avXto-fiiSr, Jes. xxviiL 1 1 ; iivKTtipi(rfi6s, 
Job. xxxiv. 7, Theod. Ez. xxiii. 32; )jii<x»f derisionum, Aq. Jer. x. 15; 
Kov8v\uriioi, Zeph. ii. 8 cum schol. jlbs.A.<.o. .« ; Act. Mart. i. 195, 
BHChr. 402. II, ubi Bruns. male )Lia.»a», 600, Ephr. i. 334, ii. 262, iii. 
680, Jo. Eph. 14. 1, 72. 9, Off. Mar. o_o. 17, U,. 1 1, \ai. 12, Syn. ii. Eph. 
156. 21. Ap. lexx. »U^ - ..il i__»Uj=^^^1 .^jL^i..^! .l—laa k-*ao^ l^a^aao, 
B A ; it. '\j4J^\, BB; it. ujUi==-' ^^l^i^l . 'Ij^i-.! .)-.Ja» fc-ao/ U^aao 
.liia.1. Hunt, clxx ; consentit K. 

I^&jtt sM2'er6Ms,/as<MOStts,^,^il, BB, Hunt. clxx. 

1 1 <4 ■ Jl%^ derisor, subsannator, Ps. i. i, Jes. xxviii. 14, xxix. 20 ; 
ap. Hex. x>^fva<rT^s, Theod. Prov. ix. 7 forte ; t,t ft' . "viv» x^fvaaral, Aq. 
Sym. Theod. Ps. i. i ; it. fiwKos, Sir. xxxvi (xxxiii). 6 ; vTTepi^<l>avos, Pesh. 
Sir. iii. 28; )aAl».v>? )l.ow»), Bar-Ce. Hex. 160 v, ubi Quatr. mimi, 
vis. accurate, BHCarm. ed. Sceb. 131. i; in t i a i. -ft , v> unum y non 
auditur, BHGr. 35. 6 ; nomen Nabal vult Ufl « viv^ o )jjJifc jo, Ephr. i. 
383 D in I Sam. xxv. 25 ; ).i„fl..viv>» U»^, Philox. 34 v. Ap. lexx. 
j^jjLlkJI y^^^4i--Il tin^v>v> .|j j .4 - . - ... U Ufl ' i a v) , BA; it. .(^^4^-^ jUt 
^^y_y^::^\ )i.n:y>v>, BB; it. i^i— .(J^^i— . .jlB., Hunt, clxx; it. 
sl;.^! .jUkH, Ibn S. Thes. § 3 ; consentit K. 

)L'ajw*iiao f. irrisio, )l'aLa>v>?o ^^J U^ ' vly , Prov. i. 22; Aphr. 
)La. 7, i. 19. Ap. lexx.^j *^/*^J '^}i^> Hunt. clxx. 

^iw.y< V'S> deridendus, K. sub |in.v>v>. 

ji*as Hier. derisit, o»a ^«A*aaso, Luc. xvi. 14, xxiiL 35. 

KacLao, Chald. n^to, Ealbstiefel, Levy, Ar. J^, m. ca?e«tM, socctw, 
BHChr. 192, 193, 217; pi. Uaj», ib. 347, 573; BHNom. 103 r, 
BHChr. Eccl. 277. 16; monachis non licebat laojo caUeis uti, sed 
tantum \Hl, Ebed J. 289; Ephr. iii. 323 C; in BH Schol. ad 
I Sam. xvii. 6 idem esse ac \AL ocrea dicitur. Cognomen Joanuis 
.m-4jJjii«.rexponitur \J>h \J)<Lo, BHChr. Eccl. 223. 10, 225. 19, 
B.O. ii. 327, 328, quod interpretatus est Ass. utris fundus. Potius 
significat cujus ealcei ex utre facti sunt. Cf. .aa^^jarB^ col. 320. 
Ap. lexx. u.,^1 iiJ J J^il jJtj ^Jail U<"o .Jjuijio ^jsaao, BA ; 
it. ^Uil \'!^^ It^al UiU U «N» UaJO, ib. cod. Goth.; it. )ieio 
Ui^lo .[cod. H. j»a.^-u9CiaD] ^..jlyi^^ J^>«*- •'^J •'-^ U-iao 
jj- .^Ji,BB; it. .K'^.^4 .U:^? .UoU )IAi .5, .^i^ .lici>» 
v::-^! . j^l ..JSil, K. ; it. Oj^ .^Ij-, Lex. Adl. Cf. ^LT -^ col. 586 ; 
it. \Lii col. 1 142. 

|j|Laa:», l^-jsoao, .~-v.«»>« .oli-xaao, p-vKris, iivKt)Tfs, m. fungus, 
))^»ci^? U?(' v5"**^^' IsjUiiaa, Galen. 53 r; J-^oao /x.;t,r«, 
Geop. 90. 24, 97. 17. Ap. lexx. uai-.^a!o .jiaJ \.^\eaie .^ok-^cue 
^^1,BA; it.^l ot^aao, BB; it. .au|->*°^*'' V' r^®^^"* 
Jijill ,]i::»al^ [cod. H. .m-v^cuD^], ib., ubi proculdubio legend, 
.flo-^oas 6^; it.^ ^-oiao, Hunt. clxx. Hie pertinere credo 
quod dicit Gabriel sub Ijsoso. 

^oi, U;»CLi, )l'cu;jseLi, vide sub ^ col. 162 1 sq. Adde 
]loaso focus, it. succensus, a/rdens, >.oojo Jiiil, Lex. Adl. 

MjoOfaoas, pi. Ijiiso^cuo, Neo-Syr. m. 2>eregriniis, qui religionis 
causa ad loca sacra peregrinationem facit, Stod.Voc, Nold. Gr. 330, 

^-Jkjil qui ad Hierosolijma, ^joll x::^.^, peregrinationem facit. 

12 E 2 se 2047 •:• K'io.so - hruB&sn •:• .ckils'iafa - r^\eLsn 2048 twLca.as.Neo- Syr. anxitis, sollicitus, curae plenus, Stod. Voc. ; 
"aufmerksam" Ar. xIl., Nold. Gr. 400. 

JLscias, Ar. Ji.., m. 6<ieZ/tMn», Jljsoao ».o»o^ij ya«^l»s, Galen. 21 r/ 
HjBoaB ^i^Jb^, Jos. Styl. 23. 3, quod reddit Ass. odoratas pixides 
manu gerentes, B. 0. i. 268, potius hdellium jno suffitu adolentes. Ap. 
lexx. medieamentum ex urbe Mecca advectum, JJill .Kaio ^j \:acd 
^1 ^^1, BA; it. Jii, BB; it. j^l Jx. )-?a. JLa:*., Ibn S. 
fhes. § 9; it. jj^fyJ.. Jj .j.jjJl Ji^_ .JiIl_^jj^5CJl ^j .Jill Jlisoso 
Jj:^' jji^jj^Hunt. clxx; it.UfooM Jj^cias ,)lAX) ^j l^aLoB .« JLsoLao 
l_5jlSl ■[?■>>« -(yvT*" J^' .U»ooM jtscia ^JojfcjKSO .1^0, K. Cf. 
.cu^i.d at . ft. ^\ 01 fa col. 450; it. Jx^ bdellium, borassus Jlabelli- 
formis, Ibn Bait. ii. 524; it. ^y, ib. i. 461 ; it.^^^ ib. ii. 408; it. 
Diosc. i. 83, ii. 374- 

.o^.^iki»aao i. q. ^j^, BA; it. ,jJ!Sj yO^^^^Aox, BB. cod. H; sed 
^^y^^ (j--rti> u-^ yapuscuo ^o^o'jjsqIso, cod. M; it. yO^o^-ocuso 
^^^^, cod. H. 

^(U0 nom. urbis et regionis, B.O. iii. i. 488, 492, iii. ii. 764. 

i^-Ba,x, pi. )s^-AQj», Neo-Syr. m. vir in careere detentiis, reus, 
Stod. Voc. 

Itooas TO. vitellus ovi, vide sapra col. 1627. Adde BHCand. 34 v, 
BHEth. 102 V, Cans. Caus. 173 v; pi. )««coe, BHCand. 53 v, 

]{j3oa»t [im^ nom. castri ad Euphratem, BHChr. 498. 
.o'^OvSaas vide supra .a^.^kJ3aao. 
)Ji0a:o, jt'cutfio^, vide sub ia^ col. 1627. 
ijl^ciaB, Ar. .x£i!Xl, nom. chaliphae, BHChr. 183. 

»a>9, i^, Ar. JU attulit dliuiide frumentum, cf. Heb. et Chald. 
"110, Hif. I'^O verwechseln, fut. i^L^j advexit frumentum, de commeatu 
prospexit, attulit commeatum, jtfi.-tX t Nn«iftS[ , Gen. xli. 57, xlii. 3, 7, 
10, xliii. 20, 22 ; it. ib. xlii. 2, 5, xliii. 2, 4, xliv. 25, Jes. Iv. i, Anecd. 
Syr. i. App. 69 ; )j/ iliso emo, mihi comj>aro, BHCarm. ed. Sceb. 146. 6 ; 
exactiuB advexit, Angl. to import, )u»ifnn\( ^ )t ntv i V^iPiS^ wjjk, 
BHChr. 209; )joJ>io '^)^ yOoCi. ytoe ^aJi*./, ib. 511; commeatum 
comportavit, ^.o^^ ^ ji^ ^-^jjo, ib. 523 ; yOo).x.v3 «»)o.a»L; •f^a 
J;.^ ^jsjQjo J^a^, BHEth. 105 v; ^i}' i^ajaX?, not marg. .01 
^JkXL^, BHNom. 98 V. Ap. lexx. .ox^T o>aao .ojuaIo otcoo 
Ij-l^l .l^^l .ljjjl;J .IjjUl.! .I^UjABA; it.^L^l .iJcLax j'o^oS: 
JLki.ll, ib. ; ii.J^z.^.S ,^)ja^ l^ttv-t .^? .&3.3 l^n^-^V f«'«>v 
^lxl>, BBj it. Ij;l::^1 .['! cos)] cusT .oZas «3 ^^ o>q1so, ib. ; it. tiaaaS^ 
L.ljJ» U.!-:. .1 .jiofk^ ^jbo^ .«, Hunt, clxx; it. .V,U..l .oia) .5 oJaso 
Ij i \ : i>.l .1^bj1, ib. ; it. i^i ^ j.^^_ ]i.oo ^ .t&j&j tUo .;jio, K., 
qui ex Ephr. Syr. laudat )i9i i.j )o»la« ^'r^ )^o*i? oo* ot*^^. 
Sensus tamen in lexx. emendi baud primarius est, sed eomportandi et 
advehendi commeatum. 

Ethpe. s-og II /*a</i»ec<Ms est commeatus, etc., ex insulis maris Indici 
)jtoeo>oi liiaftAro ^;^c«ll^.a3, BHCand. 37 r; ^ jf--^^ iAaslto; 
wili*, BHChr. 544. 

Aph. t-opf vendidit frumentum, eommutavit frumentum pro 
pecunia, t,.., afl , ^o oot, Gen. xlii. 6. Pro Jd.^ ^^,»S!\ ooot woiolsej? . . . ).i i » '^*> , Ephr. i. 59 A rescribere jubet Arnold. wmo^j^soI; commu- 
taverunt, collato Heb. "I'lpH. Ap. lexx. ^sJLso .ot WAas, BB. 

]mio m. commeatus, frumentum, aliunde advectum. Gen. xliv. 2, 
BHChr. 259 ; yt^cio? \. <> i n t r >, Ephr. ed. Ov. 305, 26, 306. 3. Ap. lexx. 
1^1 .]l«^)o)>&; Jot jio^v. ^ oicLso a^)> w'oi o>J.aoo .jilao, BA; 
it. i^L^:;^! Juut ^1 .]in'\\ ^^ oifta» ciXtf «.ao^ jfoi; oilvi .i^^^. BB; it. ^UJaJ 

I*' -i. - 
Ji-s^jo ; it !._^ .»;-y», Lex. Adl. .j\ » " *1 S^-.«, Hunt, clxx ; ii iij.<-ll) K., ubi pi. jiftjA, it. )>cuao lexx., 1) ^olpa, f. gradus circuli, o) de circulo 
Zodiaci, )> cvv> . -> U-i&jk.; yQ--.^CLaJI '^.^ )L>»t>.nv>, BHAsc. 
16 r; liooo )^, BHChr. 59, Hunt. dxl. 6 r. bis; jlj.-tV'i^? )»CLa» 
^*<x-i )>? n . «N , ^cuaUtol ji.u!ft^ o» >S.S? )L^a_> ot_k^^ 
gradus transitionis, sc. punctum ubi circulus Zodiacus super lineam 
meridianam transit, C.S.B. 582, Hunt. dxl. Biv; dividunt astronomi 
^^ finZmo / ^V^:» lioac'^j quernqus gradum in Ix minuta, ib. 7 r; pi. tttiiaao, lexx. .csiiiaLao, quum luna est in U*.^ ,iB»aaD J vm . V l.k«^( 
in sexto decimo gradu in hoedo, Geop. 12. 10; .<u>ju?o)« )l o 1 v> 
>^W Uij>f fc^^o/ tfistoas, Hunt. dxl. 8r; l^so/ ^aoiiQa: ^xaslo IIlSO 
]i}a^ la> ^S , 9 i insunt in semicirculo gradus clxxx, ib. 59 r. ^) gradus 
geographieus, in quaque )»aao insunt jk^ol ^»lo ^.N.'g ]k^o ^tob 
ILoo^ Bod. Or. cdlxvii. 8 v. 2) ixoipa, Parca, ^miia-as (uiipas, ace. pL, 
de tribus Parcis, An. Syr. 158. 4; it. Jlioso Parca, ib. 7; it. ^o>a^, 
B B. sub tfeottoao. 3) fiippa, m. myrrha, gummi arboris, Heb. ^b, Ex. 
XXX. 23, 2 Par. ix. 25, Prov. vii. 17, Cant. i. 3, v. i. Mat. ii. 1 1, Marc. xv. 
23, Job. xix. 39, BHCarm. ed. Sceb. no. 5, B.O. iii. i. 316, 506, C.B.M. 
(Wr.) 903 b, Geop. 48. 3, Poc. x. 7 v; lioao woiois^{» Jjia^re, Galen. 
67 r; jioa&o )lo^*ao inest in myrrha amaritudo, Hoffm. Herm. Lex. 
4) morus arbor. Lex. Adl., sed )U(ia», Galen. 53 r. 5) JjcLas tnipa, 
Mvppa, Myra, urbs Lyciae, Act. xxvii. 5, sed oy.M^ (yusol^; l^cuo 
Uij>aXf, BHSchol. in loc; C.B.M. (Wr.) 276 B; )io-oo Jioao 
JJLocL^?, BA, BS. ap. BB, K. ; Peloponnesus, Italice Morea, jiL> ^\ 
jLuj-«., Lex. Adl. perperam. Ap. lexx. i) gradus, t^j fc-.ao/ )»q!so 
eUiJl ^0 .Ifc^Xloae?, BA; it. Jioiio .isliftJl ^^j .Ikt^^Toij Ji^»j juiycuo 
))y>^s j»i>aa»o .M« )^?, BB ; it. .IfL-JI .It-.^-*' .t^i^cuo ww; t£ei>aao 
-.jjj\ .)>^; .7, ib. ; dat etiam )iift\\t Itoocu^ .fieiiiaao, quod forte sit 
TAoXpai, Parcae, quae mundo praesunt; it. .jt^)Q^; ).^'» .ot \iaje 
<£ooiixica .fisiftjo .7 .ciUiJI _.j.». Hunt, clxx ; it. eJLiiJIj t^lj ^^:> )><oo. 
Lex. Adl. 2) myrrlia, mj^j -/^^^^ j^ OJ -J •r'!^^ )' (»L«^ .\ ti )»q» 
Its^o; J«Qa» : l^UiAao )j*Ab.. «J3 « tj (^jlj.ij jLo s-J «Jij .^j:'. u^^j -Cjjj 
woto&«.>/ •)*3t •« .wft^^f ta!>> ^l oNvt » oot j»CL2o .Vf.'A )aX>i; wcxol^i' 

^^j^ljll :)jAtt J'o**. BA; it. [1. ii>jj] ^y ^^^Li^ y^^j.^ j\ aJL-. j\J!.. 

^tfi\MB? oot woiol^/ ^; jioao .]oo»^ iMoaa^ 1.^3 j!^ %Jf oo»I> )>aaxp 
joj ^/ *->>^ 11 )^*^i' l^?i .ol^jo .m. .01 .moN'v. jp:». ot^, BB; 
addit Ijc^wa .jiftso? otXsc&K. ot.»t>'(> ji^n^cn/^.oZfla {..a ^/ \Ls\ \i<iso 
^^L«J1 (.i-J .^j^-OW 't- *'*^;-^'^^*t{ ]»0J» afivpva rpayXoSvTiKrj, i^( 

Jp.1 i«BaS>aS, ib. ; it. ^, Ibn S. Thes. § 9 ; )t.^;,.ij: jl el—" j\ % Jjaao 
JU j-J XAJ ijj^ U>^5 "-iJ^ ciJ^J' Hunt. clxx. Beddunt igitur 
myrrha, mus&is, succinum odoratum, morus arbor, et sic Lex. Adl., it. 
i.,.<tf .jsr-^' jiai fungus arborum, gummi. Tres sensus distinguit K. 
i) gradus Zodiaci, ]^^')o:i^ )i^!- 2) mjrrrAffl .4 rajjca, medieamentum, 
^jA ."^^JJ!.. .JLlabt; fc-^o^ )jaiJs .o». 3) gummi arboris, U^l; jt^of 
wOtot>.Ii} Itst .01 .wol^k^? jpkX ^l ft\a o^ U^i> ]tll>&^ t^oo/.^fSO 

Ojj ^^S^_^ js^^ JaJtm .(j^jlxij JU s-Jj. Laudat etiam Mat. ii. ii, et 
multas expositiones dat ut supra sub Ito nnN, q. v. Cf. etiam |s^u&^j»/* 
col. 301, quod idem esse ac myrrham purarri, \Lai} )»coo, afSrmat. 

JicLSo Hier. myrrha, Mat. ii. 11, Joh. xix. 39. 

yio^ myi-rha condivit, part. pass. tiaaLao} ]I1 acelum myrrTiatum, 
VHh. Marc. xv. 23, in marg. )»fiv>.-> jfiajai; it. y|io.:a.a»t 
vinum, myrrhalum, otvos e'a-p.vpvuTfiJyos, Adl. 108, BHGr. Pr. 28 v. ]W oao /topco, m^yrus arbor, Galen. 53 r; .)l.oL oot; Mi)>^ o^ lUcoo it. jot»G il^.x!l Jotioao .7, BB; it. C^y Joi>gooo Uoao, Lex. Adl. 
morus arbor, Ibn Bait. i. 215. Cf. etiam )*ajo no. 4; 
infra. It. ]l>oio Parca, ib. no. 2. 

;|ioje nom. scribae, C.B.M. (Wr.) ii8r a, 1182 b. 
AieL» fraxinus excelsior a.rhor, ^j\^\ i^x^ .Slea is ^^ .|»aao, BB. 
Cf. ^J\1^, Ibn Bait. ii. 496; it. ineKfo, Diosc. i. 108. 

.tfUoao forte fiipti, fragmenta, Anecd. Syr. ii. 333. i. Vide etiam 
sub jfoao. 

o>aj0, (.dioje, vide sub rad. otl col. 1629. Adde uGBOAiojo 
Magnificat canticum, C.S.B. 176, Poc. cccxxxiii. 141 r. 

)oia.a» Neo-Syr. f. cupediae, bellaria, Stod. Voc. 

• CLtiidia.», it. JLjl)]o>aa» et . o 1 « S .*»>a.ao iivpv^dKavos, -ov, glans 
unguentana, palma unguentariorum, it. unguentum ex ea eon/ectum, 
^^Ull J!-» .'^a-ii.? )j9fcJa3j Ucua .» [1. yfiiSL^»ajo] y O . N-> »Qao, BA; 
it. IbCl^lmS ^? U.*^? uo^ ^»o .^^Jlkll J^ .aea^aa ^r I^Uj^^a^ 2049 ^iCLsa -rdxAa 'VCLM pdtiAJSo . K^^oicLsa •:• 2050 j^LJl .'^oLuk.?, BB; it. ^m? "^cujfct j^l^lmS .^ .Is .fii.\-»>CLao 

i^LJl J!m». .^, ib. ; it. ^LJ\ .J^ r^cua.; iis^-ma .S .co« )jcua>, 
Hunt. clxx. Cf. ^JlJ ^?ans unguentaria, hyperanihera moringa, Ibn 
Bait. L 1 1 5 ; it. t;*-^SaJl j^ nux myrisUca, Freyi 

U.\»»ajo scoria plumhi, it. ferri, woiol^l; .^ .Is )x.^vs>a.w J..jil .Jlj*s i«*A* •OpJSO «Jd .Ic •HJ/- .^1 •Jts/ w»», BB; it. Jjj^il (iA-fi. .Jl)i9 *.**», Hunt, clxx; it. scoria argenti, t,^^^! e*-i>. 
jojJit JUliJU, Lex. Adl. 

];>cl:o ctCM^a herba, jM,3j-i, Lex. Adl., s. eonium maevlatii/m, Ibn 
Bait. ii. III. 

^fioao harmala, rata aylvestris, J-*;-*, Hunt, clxx, peganum 
harmala, Ibn Bait. i. 297. 

)kU;*coo vox corrupta e livpalvrj, myrtus arbor, kdOA^jjs .^^ U^;iiQ^» 
^\ [^juvproy, -Of, ya^ioso] yOiojo oo(» )a*;»CLSo .•^ .'la -Ijo/', BB. 

)L9>«o.ao \i6aj}yvpov, liihargyrum, sptima argenti, Geop. 103. 2, 
no. 9 ; ^i-,ijp.l, BA. Cf. Ibn Bait. ii. 505. 

i^jjciao, Heb. ^^''"!'?> Mardochaeus, nom. viri, Esth. ii. 5, Aphr. \i. 
14, \a. 9, Dion. )j. 17, BHChr. 366; lOtiojct o>joo-> f) Uapboxdiiai 

rinipa, 2 MaCC. XV. 36. 

«*A.aB?«a..30 medica/mentum Rcmianum s. myrtus sylveslris, ."Is 
t^j^i |--,jUJ\ _-.! sjl J_j5l •j.j^A-'l ^ .)uLsooi Icsaas, B B. codd. C. et M. 
Kescri'be a^A— 1 .>h>, et cf. U>gl» col. 2050. 

»j»a» Neo-Syr. sordidus, foedus, spurcus, Stod.Voc, Pers. .Uji. 

jl:'o>if»aM Neo-Syr. f. sordes,foeditas, immunditia, Stod.Voc. 

jo*.f>oao Neo-Syr. m. " one who is shiftless (a washer of the dead)," 
Stod. Voc, Pers. »i j j t!i lotor cadaverum, Lex. Shaksp. 

loticoo moms arbor, Xj^I .jLol ^»» ^^tasojLiblsoLos 0/ )ot>cc0, 
BB, 8C. iiapia rj avuafuvos. Cf. ]i>aao supra. 

oiojo, wofo^ao napol, stuUi, insipientes, ^^j^^J^U jlReo ,ot eia^o, 
BA; it. (j.«-a. \akCti .Site ta ^/ ^.oiaao, BB; it. ILajo, Hunt, clxx; 
it. v^ . JaOI'jUI .I^o Jlijiio 14^0 Jlaib .5,, K. 

tan Lr .! > of" Y' lapis cujus 02>e laevigatur liber sec. Bochtjesum, sed 
sec. Sergium lapis quo utuntur fullones, «1 ,»7,., >^y*' ^1 uGDOAAoiajA 

)»_o?, BB. cod. M. Proculdubio est \ldos ix6po\6os seu judpo^oy. 

.ttolooioso vide sub «£boV>«^ col. 1945. 

II^cl^o^clm enumeratio partium, .ILouo l aWv^io .olto » js( 
J. 5l\ ^^ (JjJ-i^ ?>-'-''■» ■^■^* Sonat luopoXoyla, sed in sensu vocis 

lupuKcTfla, *. 4 • otouM jivpov, m. MngfitentMrn, Hex. Ex. xxx. 25, Apoc. xviii. 13, it. 
VHli. Mat. xxvi. 7, Marc. xiv. 4, 5, Luc. vii. 37, Job. xi. 2 ; oJoje fiipa, 
Hex.Prov. xxviL 9,VHh.Luc. xxiii. 56; ^oJcoe, B.O.i.iii. ii. 282,698, 
C.B.V. ii. 29, Ephr. ii. 252 D ; tin mtva ) .. r i. io ^? cu« yo^ojo, 
Galen. 261)/ Oif. Mar. ».j». 10; spec, de unguento sacro, cA«sma, A.;ae 
.orcL>» consecratio chrismatis. Mat. xxvi. i tit., Marc. xiv. i tit.; dehujus 
nominis significatione cf. BHCand. 214, Bar-Ce. Horn. 145 r/ it. ib. 
144 r, 1451;, et passim, BHChr. 280, B.O. i. 332, 480, 560, ii. 178, 
205, Bod. Or. cclxiv. 38 v; ^^oiCLaef luiotocij), ib. 39 r; functiones in 
ecclesia sacerdotales tres sunt yoicLSoo Usv&o taiooo •.)t.-.? fi . vi\ . v i, 
ib. 431'; distinguuntur )l.o.«.,. »va? | ». »y et yoi&ao in hunc modum, 
oleo prius unguuntur quam baptizantur ; sed yoioao non nisi bapti- 
zati accipiunt, ib. 60 v; vocatur a Durando, Kational. L. vi. §§ 74, 84, 
)Lcl»«a:0; )yi»*>Bo?euwstTOyj?eir,quo prius catachumeni, quam abluantur 
unguuntur, et .oiObW chrisma quo soli baptizati signantur; jLomaaso 
~f^y> -> Bod. Or. dclv. 121 r; .o«cl!o? J)J» habebatur j|ai*ao *-V-f? hli 
)»!» ^ooC^ ^ «j<«o, C.B.M. (Wr.)83ia; C.B.V. ii. 52, 502, 519, 
iii. 275, C.S.B. 160; .0):lm9 )ja9&>^ signntulum chris7natis,:=corAT- 
matio, quae tamen apud Syros immediate post baptismum a simplici 
presbytero conferri solebat, Jac. Sar. 115 not. ; )>>^»a yO»a*jo, C.B. M. 
(Wr.) 831 a, sed yOicL^? ))!», ib.; it. ^Li, VHh. Marc. xiv. 3, C.B.V. 
ii. 286; it. yO»oo»20, Atban. Ep. 44. 16; it. ^icuso, B.O. iii. ii. 698. 
Adde Chrismate, .o^c6«, inunguntur apud Syros Catholicos ci Mono- 
physitas baptizati statim post baptismum, quando ipsis confertur 
sacramentum confirmationis. Nestoriani yO»coo non agnoscunt, sed illiuB loco alio utuntur oleo, quem Jl'eu»**»? )■'— -^ oleum unciionis 
vocant. Cf. Al. Ass. Cod. Liturg. ii. 305, 309 ; iii. 149, etc. ; it. J. S. 
Ass. B.O. iii. ii. 269; it. Lamy, Diss, de Syrorum Fide et Disciplina, 
p. 84, ed. 1859. Ap. lexx. ^L-iLJl ^^^ ^^ j,j:lj ^^j ^oiooo 

U>^i, BA; it. .. .^.^^-^1 ^ l_jIjl.o1j ^JLJLJ1 ^ jj^. ^^ .o>Cb^ .'^ ..a .OMo'i ] p ; W>^ .U&^OAS 0»2^ ^;;«^?0 .|l^; |jojn^ ^ioj )-l*J«» oo( Mijeoo .fjsj .Kaa eU.^ .^oso yoic£ae 
)l'a*a)la m. yOot^^l; U*.»o .jlax ,^\ ^ ^Jjjo yO^cuo .))».^, BB ; 

it. i_*-JiJl ^jj- i-_jli.o!j ,jU»lJl ^ xi^ j^j -UD^^' yO»a^, Hunt, 
clxx; it. )».! « ■ '> . o^ ..■.« vitoo? f>"~-^^ } -'- - -^ ,01 .otdjso .«4«n« 

.vlUJ^j l»-~iJl (J.AJ ^ Xs^. X>JiitA o>«Jcu9 ,.-iV Jaa-^oiLaibcJ^' 
\Jir^ JUjj .t---J»Jl j^ ^_iU.<.lj, K. PI. luaooiioi .5t oJojo, BA; it. 
.t^jUl .(sic) j^Goo J^JLiwH .).>nm'^v< t.'.a'vo ).:»oiioto }v><^^ .51 o>o^ 

^joi&ao qui per chrisma fit, %ji j^i U'oiio.as .qjoi, de signaculo 
crucis, BHNom. ir r. 

.o>aao Myra urbs Lyciae, C.B.M. ("Wr.) 11 12 b, quae ]>aM, ib. 
1 1 26 a. Graece ra Mipa s. Miptov. Cf. ji&ao no. 5, col. 2048. 

.o>aoo Myron nom. martyris. Dawk. xlii. 100 v/ it. gen. cas. 
«fiBaJO>a.io, ib. 97 v. 

«£BO>CO0 /ioipa, fioipai, -as, Parcoe, BB. sub .fDOdsa^s. 

uaAfisoi&ao napacris, stuUitia, fatuitas, jLci^.^ %.^ol, BA; &>.oo/ 

Jf-aJJ tODoXoS >f»( jloiCL^JL, BB. 

jlotOkSo vide sub ^^ infra. 

jl')>coo, )Jl')io!ao malevolus, odio jilenus, jjiil, BA, BB, Hunt, 
clxx, Lex. Adl. Al. jbiLituo, q.v. Beapse legend. |jUaao atnarus, 
e rad. wa. 

)l'cLil')>coo f. mahvolentia, XX^, BA, Hunt, clxx; it. ]l,Gul)io^» 
jjjl .oZflB «:ao \^io} ^l [cod. H. JLoji^aao], BB; it. ^^ .v i-^, 
Lex. Adl. Cf. |l.&iUcua» sub rad. i^. 

u^CLSO Neo-Syr. permissio, licentia, venia, Stod. Voc, Pers.-Ar. 


JiiLuicLSO Neo-Syr. m. ahortus, ahortio, Stod.Voc. 

.oicL^icLV UvpT&ov (isfkayos), .oIa.^ia.do} )baa-> mare JIfyrtoum, 
An. Syr. 140.3. 

jsi^icoo (ivpras, -aZos, accretio quaedam, quae ap. Diosc. i. 146 
fivprlhavov vocatur, .Oot^ M«jb taotf^iio.^ 9" (vuu fivprraba ovopa^ovira), 

Galen. 53 v. Cf. )j*^. 

iiYi - J( - jt"^ iivprirrit, ex myrto confectus, ^coojojC >£a^.^.>J^isi» 
jj.,^1 lyl^ -l*/' fc^? )«!<**• ^* yl [1- .flDCucu^], BB, sc. ohos i^vp- 
TiTrjs, vinum haccis foliisque nigrae myrti conditum, quod oii/os 
livpaivinjs ap. Diosc. i. 7i7- 

wio^s rex HierosoL, cf wjjLso col. 1997. 

U*q!>9 m. muria, spec, pisciuni salitorum, Gr. yapos,garum,muria, 
Geop. 49. 20, 117. 10. Ap. lexx. yf^-lJl, BA; it. \a^ vjo, ib. ; it. .{jj^ 
[cod. C. tjjL»] ^jy>^ M. BB; rescribe ^y 'L. .{j^ ex Hunt, clxx; 
it. ^sJ^\, Ibn S. Thes. § 11. Cf. yO»)u^»}o(' col. 57; it. u»oi)>^no. 2, 
col. 636; it. ^Q^&fia^i^col. 781. 

).I>a!w m. imitatio, vide sub rad. )i.io. Exponit etiam liapia, 
fatuitas, stuititia, |lo\iar<, Sergius ap. BB. 

Uiiuo nom. plantae, j^a^j^ .^j.;--^ .,_^'il .1 -^yJ-jJ •« .)..)ojc 
^-i->o»Ll. jjj, BA, ubi ^ JLi mercurialis annua, Ibn Bait. ii. 272, sed 
forte legend. .ciXGL9a.^>ojio nvpiocpvWov. Rescribe */»—' -^ myrtus 
sylvestris, Ibn Bait. ii. 536 ; et ad fin. ^» .» feLii ocimum minimum, ib. 
ii. 78. Adde ootas] Jotas i^oto )iliici». )lfili^ .^ .la U*Q-ao 
}r .■^^^ )]^ll*ci*-J )ui-.{o .4-wioci*o JiiJL*.c.*-.J [codd. C. et M. 

t^^^jUfc U»CLS9 jjJljLj^I usa.*^o)4» »W«» )ia^ «<>•«. BB. In 
his liCJLifcCLA-.* forte sit /iupo/gaXo-apov ; it. iLss;^ Ua-^/ )<-«:». J^ 

fivpi6<pv\'Kov. 

12 F 2051 a>euLi^floojMia.:» _ rd. "to-SJ •:• JLCUSO - ^r\»,ni*Mictsa 2052 |u.iaj0 nom. regionis vel gentis quam subjugav-it Alexander, 
BHChr. 39. 10. Kectius forte ojsjo Marios, Dion. ^. ult., it. 
Mdp&ovt, Sync. eil. Diud. i. 497. Censet Arnold, p. 15 UfiJO ap. 
BHChr. legend., ropugnantibus codd. 

)u.>a^ Maurus, Lfo-as IjJii* servi Mauri,h.e. Nigri, BHChr. 
154- 3; it. )-»a^ Uttipoi, Mauri, gens Colchidis, ut putat Lee, Eus. 
Thcoph. iii. 79. 18, male; certe enim incolae Bunt Mauritaniae, regionis 
Africae, ut ex ib. iv. 5. 4 patet, 

.mj^fOM fivpids, myrias, i—SVI ifJ:^ .JLoa) .5, BB. 

.oJ^ci.3|w«>aj<9 Hvpii^vKt^ov, rwjrioiyhyllum sp'catum, ^? qj« .iso 
«otaSi^ aa>?, Galen. 53 v. 

viyLJ i5y ujTl 8;-ijJl ji »^.-^.), BB. cod. M. Cf. Diosc. i. 602. 
)yu)^>CL^» Mauritania, Rel. Jur. 62.9. 

|x>)ojao i) nvpplvT), myrtm, \a>^ «oiofc^|» )x.)o.2o, Galen. 53 v; .St 
^% BA, Lex. Adl.; ^'i\ .U/'." Ijufcoo, K. 2) Jfyrina s. Smyrna 
urbs Asiae, Dion. o»^. 16, sc. Mvpiva 17 jr«pa Tto-t 2pvpva Xeyoiuvr], SjTlC. 
ed. Dind. i. 340. 3) Jj-Jclsb nom. castelli in agro Romano ubi natus 
est Justinus i, Zachar. 348, sed alii aliter. 

vC0CLL>io.M Maurinus, nom. haeretici qui etiam Photinns, tfeouu^oa 
joQjuioao V-oo/, C.B.V. iii. 66, C.B.M.(Wr.) 922 a, 963 a; it. nom. 
imper. Romoni, ib. 105 1 a. 

tm^io.M p-vppts, myrrliis odorata planta, yt^o^o ^? Kj'<M»r .tttu)o.ao 
n"^ ^ot^^&joo pivpp)s,(vioi Si nvppav ovondCovaiv, Galen. SS'"' -'^P- lexx. 

^j^Xi^i^li ^ J^rt^ J^' ^B. cod. M, sc. laippXs 01 he ixvppav . . . ra 
xavXffi xai toTi ^vXXoir coixc xuvei^, Diosc. i. 603. Cf. ><oau)>GL:so. 

I w .f^N« m. fivpiKr), tamarix arbor, 1;:^^ woioj^i; Ko^icoo, Galen. 
53 r. Ap. lexx. U^l, BA, sc. tamarix yallica, Ibn Bait. ii. 153 ; sed 
^j _.ldl J^s, •)*°^ ''^ -^ •'^ -P I'A^'a^, BB. sc. vitriolum 
album, Ibn Bait, sub -U, ii. 510; rectius .jjiL •>«^»l .S j.ja_)>QJ!0 
ajAjlII jj». i!i);L.j5JI, Hunt, clxx, ec. it^-L^j^fructus tamaricis articulatae, 
Ibn Bait. i. 13 sub Jjl, it. ii. 378 ; it. ajIc, ib. i. 13, ii. 186. Cf. livpUrj, 
Diosc. i. 113. Expouitur etiam carthamus tinctorius, lexx. sub iabsoi 
l^a^a? col. 963 ; it. l^I- col. 1367 ; it. ji^^fL col. 1378 ; a K. tamen 
sub llscis col. 1799 exponitur Zawsowa inemiis; exstat etiam j^iiciA 
)ka^iicL^3 .oo)^ ^~«i?i BB. sub jociAa col. 1842. Adde^^j.^.c jja^ioao 
^jAjt y\ ftSj, BA; it. jooot .jklmiic^f Iuqjo^^ .S, w^io^o jjLicoo 
Lajl 'Upjlj iSiX\ .ji^rW X^l" .)oci*a?, K., sc. jiuas. carthumus 
tinctm-ius, Ibn Bait. ii. 195; it. (_>jtil forma Arabica vocis I^XticLao. 

IkOujojo nom. urbis, jLoj^ *-.!, BB, Lex. Adl., sed imperatoris, _-.! 
eUU, Lex. Bibl. Ind. 

)lxL»q.>9, it. i*.a^*oJo et JX>«cuao, >aB?i.n.»aj!c, ■~«-"-*"'^, male 
■""" ■ - " -i<^«?< ),i.n,»ajo et >aofi i . o»qjc, Mauricius primo comes, 
postea iniperator Romanorum post Tiberium, sc. \ «-«« y, Jo. Eph. 
139. 21, 214. 12, 323. paen.; it. wA*»clso, BHChr. 92. 18, male Bmns. 
stSUftoje, 97, 98, Chr. Eccl. 263. 25, § ii. 107, B.O. iii. i. 412, 442; 
it. lO^^iiuo, Jo. Eph. 307. II, 414. 5 af., 416. 2, 4 ; it. itr*^ - " i?fiv>, 
BHChr. Eccl. § ii. 107 not., B.O. iii. i. 410, Dion. ^. 6, Jo. Eph. 
338. 6, 415. 4 ; it. uia->A-»a:», ib. 307. 8, 320. 14, 321. 10, 379. 9, 
380. 21, 406. 10, 415. 14; it. 1 1 . n .»a^, BHChr. Eccl. 265. 6; it. 
<jpci I .n .tCLio, BHChr. 99; it. ^on 1 . otoao, ib. 94, 95, etc. Ap. 
lexx. )|^ ^^!? W-vi.otio wotoK'lo .IlaJo.^; t'^N-y ta^ ).n,.»CL» 
\Lo-Jt, j^jLs) ^(ok .a.^ ll^OA.'^^Aa; >«c» o\ . 'w ^iio( .itoj) j»q.<{^^ 
yOotln'^N'o ^ otll^lo oot y>)bSO J. im'>{o |ia<i>.o t ' " ~^^ 
ajjA ^„iao liAo; i^&^ .ol^io .yOoti^; )fe.«ift«.t~a, BA. 

hbO^ioao tamarix, ^i ooio *U^, BB,Lex.BibLInd. Cf. )>a<>gl». 
loaiojo vide sub <yiio. 

okjoaoiojo i. q. »-LC«j, BA, Hunt, clxx; sUlCij, Lex. Adl., sed 
*~A^ at>Ji^Dio.ia, BB. Cf. .cuAAa9iQ:o. 

.J0 fi , n ... ^ .jDa3c»CL3o responsorium ad iinem 0£Bcii Eucharistici, ««/ 

^^yi JJO 'i^jJl «LjiJ\ .UicLi. .01 .OiflB iS, BB. .oLaAjoio^ p.vpp.r]Kiov, verrucae species, Jbrmicatio, iL»jJ\ .)l ?O j .01 
^jxJl ^y [codd. C. et },L^^]^^ ti^'>^^ cr*. I^^- 

)fc»»OL» e rad. ii, q.v. 

)uAjjicL» Mauritani, Mauri, Spic. Syr. )u. i. 

jfc..»j»a^ vide sub yjo infra. 

.a)»Qj», pi. vocis )>(xso, q.v. 

Uoiolas, |Jklco>cisD, e rad. >tDiS», q.v. 

.ttcu»^icu» nom. speciei tithymalorum, proculdubio t] iivprt-n]s, ijv 
Koi p.vptTivlTrjv Ka\ov<Tii>, Diosc. i. 651 Tt(pi rtdvpaXav, tithymalus myrtites, 
gjjLJl pljjl ^^ cjj j^l tJl ^_^x>JJi^_i ^ J^^-a. JU .flBa..j^iaio 
^^1 sL;jt-«j, BB. 

ja>)j|lirrf ''s'^ t(i., Gr. /ivpa-ivlTijs, Galen. 71 r. 

«tt»^|oXveo>o-'« iivpatvoeiSh, myrsinoides, nom. speciei clematidis, 
Galen. 33 v, ubi exponitur ^aell |-soj ^? ojo. Cf. (cXiy/iaWs, Diosc. 
i. 509. 

ouLwiJcias rescribe . aX*JU^>a^o fivp(rii>ivov, oleum myrieum, ift( 
^■Ji ^jjti .)j»l? Uji-» ^», BB. Cf. livptrUvov, Diosc. i. 52. 

■ ■*. m i ri^sa fivpaivT), myrtus arbor, ^» ^oto .i_;»'^l ,01, BB. It. 
LI^^^' vjL-i>CL>9, potius legend. IJi^/', pvpa-ivr) dypla, myrtus s-yl- 
vestris, ^( ^V-3o ^.^joj' ^^ i.oia.3s..^ .tfjs ,_;-l .)^iJ»; J-ao/ .5 
yjo'^..\^o .oot-fcw/ 4.0)a3,^ I^.V-sft^ ^» we>io>|3 .jkwoa.^ 
o;-*'^h- •" '^ ^.n tinN o ^-ob? )woa.jk<^ otl^cu:ao ..n •« «i ^^..a^ 
[cod. H. <N*vN<^V>Q.\], BB; quae vezba Graece legas ap. Diosc. 
i. 623. 

)j:>.>(i:«, Uj^y&as, jLauL^tcLAO, e rad. ^»^, q.v. 

fiA^taao Modin urbs, Ulat&ftu, 1 Mace. ii. i, BHChr. 44. 

.iociS»Q.a9 nom. viii qui Damascum condidit, BHChr. 11. 

■.a« w 'o nop<^rj, forma, Jigura, jlc^o? .5t, BB. 

Jjr.fCLaa i. q. )ljI)»ojo malevolus, odium servans, Jiia., Lex. Adl. 
Derivat BB. e raA. li contrivit, sc'^^^om, Uot»i» ^ ^? )j1.\>cl>s 
jsl? .5t ««.» jU? •AJif I, sc. qui contuiidit, content. Rescribe )^i,»a:« 
e rad. ii, q.v. 

^!i^ jf»*in colore croeeo ad aurenm vergente, it. sec. al. vitellus ovi, 

; f!.. !! 1* )j»*.|o .^^AJiJJl s-tJtJ (j^JJl ^|/Jy)l. BB. 

]$)CL^ Myra, urbs Lyciae, Act. xxvii. 5 VHh., sed Pesh. )»q3b, q.v. 

k0Da.>«>CL:!O, it. jiictao i.q. p-vppis, col. 2051, sc. )»Jci:» 0/ .^a-.»»Q.» 
[codd. C.etM.Lo>otr«i^] )o)oi.»^ ^^?? k>oC^ V->/lu^(xoo )3»^ ^) .^/, 
BB. 

jLtLioi Neo-Syr. f. dilueulum, tempus matutinum, Stod. Voc, 
Gr. 136, Nold. Gr. 283; pi. |uLjk.>Qj», ib. 138. 

Ucoo, )il>c^, JLfUoso, ILcul^GLao, luJUoso, etc., vide sab i-ad.ii. 

L>CL» Mara, Heb. iTlD, nom. loci, Ex. xv. 23, Cyr. 121. 3 ; cf. ZJo 
liciaD sub rad. ii; it. 1>clm», Gr. Keppdv, sc. ^a&*Ljo Ijojo* oms^ * 01 ep.wopoi Trjs Meppav kol Qat/xaV, Bar. iii. 23. Ap. lexx. ^^1 Lice 
i^ sLy.1 -y*-^, BA, Lex. Bibl. Ind.; it. )i-ti [Ix .Si .7 IVci 

lit iL^I ^y »^\ .]l'o«CL20 )jW>*!o .OifiO id u^io .JLa 'Lo, BB. 

-aUo^o qui rem nummariam traetat. Germ. Finanzagent, Ar. 
^ja^y>,, ZDMG. xxix. 90. *.aio, *i, Heb. ^^, Chald. mO, Ar. JJ, fut. *<ia_. palpavit, 
eontrectavit, it. examinavit palpando, it. m£nte perscrutatus est. Gen. 
xxvii. 12, 21, 22, xxxi. 34, 37; li-oi* '*-i^ palpat caecus ut viara 
inveniat, Deut. xxviii. 29; Job. v. 14, xii. 25, Jes. lix. 9; ^^^^^N 
■^r]\a<pTJ(rni, Hex. Jud. xvi. 26; Rom. viii. 27, xi. 33; j»,cl»1. ]isi pirjSc 
6i-,'ns,YSii- Col. ii. 21 ; )lai^ .jtlob KapBioyi>a>crTi]s, Act. Apost. Apoc. 
>-.saj9. 1, Did. Ap. 31. 3 ; Aphr. ou-o. 2 ; )oti>.i» -otQj_j uti mj^ JI 
w<?-nto scrutatus est, ib. w»:^>. 1 1 ; ^.^jkli, Atlian. Ep. «. 14; BHCarm. 
ed. Sceb. 43. 9, BHChr. Eccl. § ii. 469, B.O. i. 436, ii. 265, iii. i. 170, 
179, C.B.M.(Wr.) 584b, C.B.V. ii. 317, iii. 490, Ephr. ii. 447 F, iii. 2 C, 2053 P'J'wCV.X.Ou.^ _ Jt.OJS9 rtUx-CLSO _ rctxjjsj 2054 kCLSO, » ' 35 F, 53 B, 77 F, 575 F; ^o o ti. mN . ««&*» IiuJL. rimati sunt, Ephr. 
ed. Ov. 9. 16; ib. 349. 4, Is. Ant. ii. 26. 3; Jlfc^ ^U parabolas 
exquvnt, lb. 120. 2 ; ib. 298. 3. Pavt. act. *)ob nmans, ).iiib<i^ *U, 
Kal-w-Dim. ed. Wr. 66. 24 ; ib. 102. 10, 143/22 ; f. U^, BHCarm. 
ed. Soeb. 120. 5 ; pi. m. ^^..LLi JJ ^00*. Jjb, Act. Apost. Apoc. o*3. 16 ; 
Uftsji ^---Jo, Aphr. ^». 7; ib. 15; ),.i.^\ni \.:> wJlXjo ^'^i in caZ/j/me 
palpant, de hominum ignorantia, ib. o.L 13 ; C. B.V. ii. 369, 486, Eus. 
^^art. Pal. 7. 20, Tit. Bostr. 172. i; part. pass, jil^ wJiw 00, .Li 
•»sa*.» muUiiudo peccatorum meorum heiie mild cognita est, invesli- 
gata est, Ephr. iii. 386 A ; o»ii ^j;.^ Joo^j \^^ exqm'sita stmt 
ab eo profunda marium, ib. ii. 319 D. Ap. lexx. ^ Jjoo>o j>.)L^ 
IjO«;;» *.U Jf-U *Us^ .^J1j^..j:J^. .JU>j ^J^ .^^_ .1^ 
BA ; est igitur .».^pa;pai7'/ mwuiM, sed ouo exphravit mente, cf. 
col. 790; haec tameu sententia usu non semper confirmatiir, cf. B.O 
iii. i. 170; dat etiam lUi^i )liili H^i^ .lU..v» .)uLoi ; it. *U>» 
ty--«-k • e, -"-«> J-ia' y^r koi-Q^aaj .,Jl<j jk,ljo .^JIls-i, ib. ; it. ^ j^jbo 
^r^^-Jj l/^ u-^ -j -lt-^Jj^ (J^ ^«.cob, Hunt. clxx. Scribit K. et 
*jo et ..JO, et paene eaiidem expositionezn dat. Laudat etiam ^.iji 
JLii.? ^oiojl^ Jlsjo/; it. JlsaoJuj/wJ^; it. w^.'^iiJb.o o.i>-iJs 

Ethpe. A^ar paJpatust, contrcctatus est, Nah. iii. i; j^.^!.^ 
^ri\a<p^<ferai, ib. Hex.; ^ aL.-solfcott^k, BHSchol. in Act. iv. 35; 
^^.K.ool&oo D )o»i».{> t^oii^j Z)fii decreta inscrutahilia sunt, An. Syr. 
131. 30, Cans. Cans. 40 v; U-.soJ.fcoo Jl, BHCand. 324 r; B.O. i. 107, 
Ephr. iii. 10 E, 59C, 70F, io5A,ed. Bick. iii. 14; .^.oolfcoo )l Ut»! 
Is. Ant. i. 196. 5; )fc>.^»l ..aio ^jo *oolioo Jl )oC:»./, Laud, c.xxiii. 
27 -u; it. attrectatus est, U^(' ^ luaa jtoolfcocj, B.O. iii. i. 248; 
f. U->ilfcoo euplorata, Sevcri Poet. 158 r. Ilaud raro scriptuni est 
*ool/'", e. g. A..:i0^j^ Jl iyj/'ii'XacpriTot, Corp. Ign. S ; impali)abilis, An. 
Syr, 49. 12 ; ^^A«_oofcoo JI» \^iss eertaniina manu non gesta, Is. Ant. 
ii. 282. 13; Ui-? oMiJOQJb^ *->.aBfcoo J), Jos. Styl. 4. i. Ap. lexx. Jl i 
^ji\ iJLsh 'i ij\ .*.ool.fcoo, BA; it. .^jL.io ^^ jlJLs^^o *..joLI^ | 
.vajai.lls» 4Jxi^ ^ ?Q-,>i>.i )«U i.,.^ u.^!s^ ,^Ji;i.-.i.i Jl/ 
Jj^' ij J^ ''j^^ ofcoaoaik:^ )oo»i.. jjooo a|j oat : ^i ■—^ Ih^ 
/^^^^- <J^^ ^Ji -u-i-^j u-*1jj (cod. M. Jls^.) JL,j, BB. 

l< J.yiaN,, 
Ap. lexx. cHA«> i.n'jjri .o* jka:o 
io^l .%ijiDo, BA; it. .JlSiy .fcoLso ."^Oj^o omu>« ■ m '^'i o .5» jwoui 
^s^ioc JIo .j .Jiais 6/ )»o*;^ ''^jijiD 0} otJL^i uaajsD J! *^, BB; it. l-loo m. forte palpatio, qjo? JIto *.oo JJ? ^00^ si^ij^/ imo^ 
WJiiur ite ut neque palpari qtieant neqm fomiam retinent, An. Syr. 
167. II. 

iilso uvae passae, (mtcpU, -,'Ses, Geop. 
Bibl. Ind. 

Jja.^ m. qnercus cocci/era arbor 23. 11; ,_^ Jy»j:ao, Lex. llicj U>ji) ^_^ !^ Juioo i^ .H^^° -^^^^ 1^0,^5%^ lolsJo JJ^ jxi. IkLJ jfcLjci CU<)* (-•UOfO W:=^ U- ^^^J ■il;-"^' »J J^ .^«»;»-.:»o, BA; it. K., qui tamen 
addit U^fi^^^i J^/ i3 .)U .5, . . . la^/l^pr.S. Cf. 140?' col. 
53 ; it. ]yL, quercus, Ibn Bait. i. 164 ; it. ,joJ^ j/aZ^ae, ib. ii. 199 ; it. 
j-^ coccus quercus eocciferae, ib. 299. Locus e Sirac. laudatus est Sir. 
xi. 7, q.v. sub U>f^. Adde ^i:^|o .llic, U,_jL J^ i^ )!■>?. 
o^ t-if4° •^« Jj^^/^^Si^ U-^o Jl)^ ^ )CJ IfcLioLj? 
,^1 5^ U*.^,! ^^^_^ JUj .14^ ki_j j...^! J[ JUj .^>«-.:.vao, 
BB. Est autem ,_^\ celtis australis, sec. Ibn Bait. ii. 539, ubi ne 
quid iis simile quae de [.LJia exhibent lexx. 

k>iJ*-*Jo de dialecto quadam, lexx. sub JioV—l, q.v. col. 1414. 

JoAOoll^ scrutahilis, JT4 '■"y).l^_:o Jl »,c 
)o»i4.|j J.i«,.j o l.fcoo Jl )j^>, Marsh, dccvi. 128 r. ?, Caus. Cans. 68 i;/ .A.QJO Neo-Syr. sine sensu, sens us expers, Stod.Voc. Pa. jko^ extxdlt, eduxit, turrem Babelis . cukojajf o^.- 
Tit. Bostr. loi. 28, nisi forte sit Pe J^euso, Heb. HE'D, Moses, nom. prop., Ex. ii. 10, xvii. 12; «. 
I-.00D, Num. xii. 7, 8, Josh. xx. 13, 2 Keg. xxi. 8 ; joC^ij olaiL ULcio, 
Deut. xxxiii. i, et cf. Josh, xxiii. 6, 2 Reg. xviii. 12, Neh. x. 29, Jes. 
Ixiii. II ; Jioso? )fcL»o/, 2 Reg. xxiii. 25; JJlcIso? )iCi«CL», 2 Par. 
xxiv. 6, et Jiaao? jfclLo, ib. 9, ambo de statera a singulis Judaeis ad 
templum quotannis solvenda ; Ps. xliv. tit., irat. viii. 4, etc. ; dlL^cL. 
Jicuo?, B.O. iii. i. 314; Jloiasj ji^aki., ib. iii. i. 520, vide sub 
Jji.a=x*, ; it. U-CLSBj iAis Jl, ib. iii. ii. 384, vide sub )k^;a*. ; it. |>»,q.^ 
)lo.-iu» U^i, C.S.B. 26; *<5s.rLS ,oi^ cot JU-Qio, Cyr. 446. 15; jj«.a» 
).«*.ao, Dawk. xxxv. Ap. lexx. .)Jbo ^ JIa, a^sJc* .Usd Jjkuo 
JSDCU.S [l.'^iv.^.i:^]*^^^.^ ^u>llo * J-i^l 5y..U.l 'Ul ^ JLi_ JyLiil 
loot wotoU./'^. jNvi Jla o)ja*,o ...i^^>fi Jo*^/ .5i .ij^jsj.!?, BA; it. 
in cod. Bernst. .»)l^!» Joocua ot^o^wi? .^.K,'% ' ^■->wx . yi;;;^ ^ |»»ma 
Jctii.i' ^i^ao/ .01 ; it. .J .Ji»c6K> yaikiS l.^» oloiJL .)CJ« ^io Jl* JJLq!» »/ . '^'SOvib 0/ .7 ."Viobc » jaAio .5) *.aab, Hunt, 
c, BA. sub JJii col. 1807, J3:^ 

clxx. Cf. jJLocuiO. Exhibef formani 

lin. 3, ubi sensus est collegit,=^jLXO. 

Aph. jkjSi}' palpare, atlrectare fecit, Jud. xvi. 26 ; Anecd. Syr. ii. 
201. 24, Eus. Theoph. iii. 46.4. Ap. lexx. .3 ir -.■^.f - -^^^ .jk^^s/' 
llk-oJo ^ jfccoo/', K. laudat etiam »«iJLoo/'e Jud. xvi. 26, et exponit jwOio nom. loci, j^ojo? Jirr>.», BHChr. 450. 9. antep., 586; t^cuk./' 
jcoao? )Li, BHChr. Ecd. 387. 16, B.O. ii. 348. Forte sit iji^ 
nom. loci apud Arinenos. 

juko&so m. capitis protruiio et retractio, investigatio, scrutatio, pal- 
patio, jJlijIj (_f<Ul j:-;^, BA; it. •Ljttjs' .sJU-jl^ LA-jP' fr'A' JiiLoaas 

sol/ 5_i-« JUj .Ou_..-.j. (jl (_^ cJJ^J' ^-'^j ^*'- •s-'^.i'j u-^1 fri/^' 

jll/ »JL« JLi> . Jl-» ijv5^j •u"-*^ M. Hunt. clxx. 

J,- ■>'^ m. i) contrectatio, palpatio, perscrutatio, lexx. sub .a.^ ; it. 
.JLiJ 'u^l -u^' -l^?? l^^o .Jl^ii; 6/jJi> JLoo .01 .JJLa:!^ .JjLa:« 
(J-- .ni, K. ; it. o*ikjJl. |__fl-^.:LajJlj (_pjll J*. 0.20 .'la. Hunt, clxx; it. 
sensus, seasatio, ;_,«--»-«.;>. .(JJLa. .jJL>, Lex. Adl. 2) JjkO^ sed Ju.a.a3, 
BB, pars quaedam daetylorum, t-i-iXll Jj^cL^, Ibn S. Thes. § 22 ap. 
Laud. XXV, sed i_ajdJ, ib. Bod. Or. xxxvii, Marsh, dceiii ; i_a-i5Jl etiam 
Lagarde, Lib. Praeterm. p. 51; it. i—i^. 'v JJlojso, BB; rectius forte 
\J^yt . >—«■•'■ --, Hunt. clxx. Exponitur a Novaria ciVcjtZiw m ea;<re«ia 
parte dactyli ; inter res ad dactylum pertinentes recensentur JL^OJO 
a K. sub liSci^, et sub JLd». Sub fc>uk.o?>l col. 1155 exhibet BB, oik. 
jukCLV Jl/ \.a^so ^JL,!^ J<,->v i^/, quo sensu nescio. 

)l'cL*,oLjb f. palpatio, contrectatio, ]^'i Jjaiko^lajkooo, BHEth. i 

107 D. 1 

fcv.S«. JljC ^ 

jklkOLjO 

j^^L? .oX-Ji yo:^i2> I*i» jXcJao .jii,»lo .oiljoJk^? Ux'jAi Ilsocus* 
6/.)o>^/ Oi^^S ^Jojo ,^0( JjjOO JSsLi. y3 <»jaA. -a^-n CO) ."^sI^JS 
.|jj-|o .o>. v> - \ . >: >. oa^ s^jo/ o»i>. fcoaoaj J*.cl50» o»J£Ui.o .)o»ii.{» J^-'^a 
Umo{cod.M.|)|»)))»/jaA3l^ J^ajo .Jl? .« JJ* .J-.ajc .^^.^ .JJlliiji) 
))!»s )*-«'J« .ysa*- OCX alj Jl°iS,^ orioN. wi.a9 i^!» joL./ .jucoX/ 
JjKXfcO y;. iri . v 1»,clso? as/ ]fi». .»« J'cisJ wLfcolo ."^K^sol/" ji*mo 
iiocu ©►iol?, BB; it. .5. Ja. : Joo cue .^^y .jujo ^ JL. .ot J*-aio 
\'t, Hunt, clxx; it. ^^ «w>t{o .>a*sisj» JJL:* ,jo Jli». .S .JJL=u )i.ciao 
.5 ^^s^^jlSo .)o>2ik/ yiiio/'.St .^^v^ajoJ Jk^J./ 00? )cocu2> k.otoii/'' 
*Lll j^ ijjfcUl t/l |_j--JI (_^_>-» .t*x^Jii3 Jo>iL/', K. Inter eos qui postea 
nomen gerebant erant J-Jiki,^^/ Jji.q.», C.B.V. iii.. 53; \^ )j».cl5o, ib. 
257; it. ^» fc..^? :oS:.3/ \21\s !^ I^CLjo, BHChr. Eccl. § ii. 215, 
B.O. ii. 4, 98, 117, 127-131, 218; plenius «^ JL,<uo'^^?K:)o; Ji-oJa> 
)jcu3 fc-oo ^!» fcs-o; 3:^/ Jbjs, C.B.M. (Wr.) 877 b; C.B.V. iii. 
273 sqq., C.S.B. 236, et cf. BB. sub JU^ai».; it.'^jcii? Jiolao, B.O. 
ii. 159; J. i , -\ .-) jjKiJo, C.B.V. iii. 31, 48; {.A^mci? JJLolso Moses 
Kastabalensis, urbis Ciliciae epus concilio Nicaeuo interfuit, Ebed J. 
205, An. Nic. 11; Jjkcoo Jo/, C.B.V. iii. 142, 164; JXalso Jio, B.O. i. 
307 ; J*.CLao \i^fjt^l qui idem ac Moses Nisibenus, abbas coenobii 
S. Mariae Deiparae Scetensis, qui codices ccl illi coenobio anno Christi 
932 comparavit, ib. i. 83; Julclm epus Arabum, BHChr. 71; Moses 
mafrianus Orieutis, qui Dionysius, BHChr. Eccl. § ii. 313. 

Uo.^ Moyses, Hier. Mat. xix. 8, xxiii. 2, Marc. i. 44, Luc. xxiv. 
27, Job. ix. 29. It. Neo-Syr., NiJld. Gr. 280. 

|JL«LcL39 Mosaicus, Jlikojo )weea2&j, Horn, de Mace. u<.a«. 9 ; it. sing. 
BHSchol. in i Joh. ii. 7; niundum initium hubuisse credunt Jli-iao, 

12 F 2 2055 h\eiSn - .-IT ft**! ^eoo 2056 Bod. Or. cdlxvii. 32 v, Ar. i^,y^Ji^ ; Ili-Jtcoo II ctiwS » ip tradilio 
Mosaica, ib. 98 r; baptizinorum octo sunt species, quarum tertia 
jlfLJLaM )l^faaa^M, qui in purificationibus IlaOO? constabat, ib. 100 r. infra. e rad. .aA.*, q.v. col. 1636. 
1 i) mensHra, 2)yM«e«ca, vide sub rad. 
ViLclw e rad. ^.a<, q.v. col. 1636. 

.. ..cfyn Pers. gi * - , Ar. esL-.-*, m. inoschus, nom. odoramenti, 
BHChr. i66, 172, BHNom. 87 r, C.B.M. (Wr.) 1004 a, Ebed J. 157 r, 
Kal-w-Dim. 37.10, 172. 11, Pat. Vit.24r; )oiam=o yicoo, Zachar. 357. 
Ap. lexx. tam ^v>i>! .M*aaof Ij^doos . tS^f) ) nvi i»' ^ .(sL.,^ i^aso 

00* .^ijk ^GLSO iaf Ao .ttoto)^^(, BA; it. (slL_>, BB, Ibn S. Thes. 
§ 9, Hunt, clxx ; it. m-L«J1 csL-Al, K., qui ex Off. Consecrationis Eccle- 
siae laudat ^ i^%^ o»m<> y>rn->o .j^Aa*. ILo 1-^^ opa* a > ]^.wk3 jfiaoo 
^coo. Exstat etiam i.a vi;j ^&ae dictamnus, BB. sub .auo)>^.a<} 
col. 891; it. i.«vi»,{ col. 1522 ; it.y^uLJ,W\... *, Ibn Bait. ii. 518. 

i •*«~{i ^ ** *■ "^ origanum dictamnus planta, . r^^JL^Uo^L^^ ,ot 
/yUJ ''j'^j Hunt. clxx. Caeteri longe a vero aberrant, sc. .. .J;.^.a«,a[M 
jl^AaLas, BA, BB, Lex. Adl., ubi Latine consUiarius ; it. 
.taoNv) .0) .j%.^AjLao ll^niivio .)t^ai«.nv> .|i^.ajkcoo, K. 

»oSio.a!30 nom. viri, S.O. i. 279. 

i •>^^'7^ Neo-Syr. vaatatus, desolatus, Stod.Voc. ; solilarius, Niild. 
Gr. 402. 

)!:'oua*.&ae Neo-Syr. f. vastatio, desolatio, Stod.Voc. 

),,^,jk.ajo vide sub ^tuoo iufra. 
qVj&j^o^o odoramentum Romanum, forte moschatus, -van, sc. >f^( 
.^^\jLi^ ...... jjSlli |_i liJufcj .^j^ jj.i^. .jyoooii JLaooiio) .oZao ;a 

j^^Ls— '^T x^y> ^ sLX-y yt^ (^J y»j JU, BB; it. y0^.a*.aae 
^^U-»^ L?***^J y"' tJ^ >*; "(Vj; j>*^' V*^*«* )jooio», Hunt. clxx. 

|1.«N- ,^»^ iQ, forte /avus, fi.^ lufts? «•( J^^aAlS^te .co)t» •\mmio 
B.Bjt.f>v», Kal-w-Dim. ed. Wr. 18. 14. 

)i*.Qje, pi. )iJb&ao, Neo-Syr. m. struma, Angl. t«era, Stod.Voc. 

I^obso, pi. Jl^ojc, Neo-Syr. m. pugnus, Stod.Voc, Gr. 112, Pers. JAE^jkajo Neo-Syr. deeej>tus, fravdatus, Stod.Voc. 

w^l^&ae, Ar. ^jyLiiX], Jwpiter planeta, )t,»09( >£oo1 woteV»(; ^^<k» 
w^KA-oae, Laud, cxxiii. 22 u 

wtS^oJO Neo-Syr. ap2>etena, emptoris cupidus, " longing, desiring 
a purchaser," Stod.Voc., "begehrend," vox e «- ^ - formata, Nold, 
Gr. 401. 

jtof^S^&ao Neo-Syr. f. appetentia, cupiditas, Stod.Voc. 

lojo, tJa, usitatius \t-io, Heb. nc, Chald. ffD, Ar. ,1>LI, fut. LcLaaj 
mortmis est, %^» morietur. Num. xxxv. 16, 17, 18, etc.; imper. Lclso 
morw«, Deut. xxxii. 50, Job.ii. 9; 2 Sam. xii. 19 ; tsioja^, Koh. iii. 2 ; 
prae dolore defecit, yOetlls'^^ UtdL e^^^ oJaj Lj^Je, i Sam. xxx. 6; 
ap. Hex. ^iib.,.\f> bo&ae Bavurtf anoSavovntea, Jud. xiii. 22 ; wLoJor 

OTTodaraOfxai, Rutb L 1 7 ; ^LquSoL ano6avris, ib. ; K-iOA cT(X(vn;<r«, Ex. 
L 6, viii. 13 ; .ol.a^> TtkfvrSuru), Prov. x. 2 1, xv. 10 ; Lojaj «A«uTJ)<r«, 
Ez. vi. 12; 6avaTa>6i)atT<u, Ex. xxi. 15; o»^ t»...-io TedvT)Ktv, Hex. ad 
3 Reg. xiv. p. 625, col. 2, Hn. 23 ; b««oo (pro V><.m, cf. infra) T(0in]Ka,t, 
Ex. xiL 30, ubi vide Ceriani, Jud. iii. 25, Ruth i. 8, 4 Reg. iv. 32, 
Koh. iv. 2 ; ^b«wOo;, male Norberg. ^fc. mOo?, T(6vr)K&rfi, Theod. Ez. 
xliii. 7 ; |V.oe}f "^a nav 6vTi<nitmov, ib. xliv. 31 ; Ib'woo f^i^^. Act. v. 5 
Pesh. et VHh. ; yOe*^ oW>:io rtBvriiuuTi, Mat. ii. 20 VHh.; o»^ b- n.v «. 
Marc. ix. 26, Joh. xi. 14, Act. Mart. i. 367, Ephr. i. 204 A, ii. 249 E; 
Amir. 361, 362; yol^.oD mortui sunt, cum ^ pleon., Anecd. Syr. ii. 
88. 22; BHChr. 275, B.O. i. 106, 141, 221, 290, 299, ii. 423, 465, 
iii. ii. 901; LJjo} oin )tA», Cyr. 405. 6; fut. l<x»L, sed metri causa 
IcLSol, Ephr. iii. 543 F ; it. Iclsqj, Ephr. Op. Gr. ii. 399 B. 

Part act L^ moriens, Joh. iv. 49, xi. 21 etc.; f. )fcL>j«, Marc, 
ix. 44 sqq. ; pi. m. ^ l^ <oc m^rientes, i Cor. xv. 22, Hebr, vii. 8; cum 
^L. compos. ^ ^ i< h[ .<,. i B morimur, Rom. viii. 36, xiv. 8 ; in stat. constr. 
V»*» llaao w^Hjd 0/ vos mortem violentam obituri. Act. Mart. ii. 85 ; 
^*- '^t> -^^-00 cito moritwri, ib. i. 79. Part. pass. it>.^ marluiLs, 
--X ]^-» V-»» fiiuBvuToi, Sap. xviii. 18 ; Act. xx. 9, xxviii. 6, Rom. viii. 10, Jac. ii. 26 ; emph. )kLoo, Gen. xxiii. 3, 4. 13; )ki*:» id quod 
mortuum est, Ex. xxi. 34 sqq.; UJi? lyiaj'*^? jt^l^ cadaver, Num. 
xix. II, 13; JV--^ ]*>^p (Toifia veveKptonevov, Rom. iv. 19; veKp6s, Apoc. 
i. 17, 18, ii. 8 etc.; f. )il»i mortua, vcKpd, Act. v. 10; emph. )l.kw>j©, 
Gen. xxiii. 3, 4, 6, 8, etc. ; |mL ^i woi lllb'.A^' Caa-a ridvqKtv, 1 Tim. v. 6 ; 
pi. ^VJL:^ mortui, Eph. ii. i, 5; B.O. i. 104, 136, 137, etc.; emph. 
jKJlio, Heb. DW, Job. xi. 3 ; Mat. viii. 22 et passim; Ji^lao j^r^x, 
Off. Mar. vJ». 12; )isoo )*^, 2 Reg. xix. 35; cum ^jL. compos. 
^^^&wOp mortui sumus, 2 Cor. vi. 9, Aphr. u».i. 18; ^j_>1^>.od jaj 
It^ » ^ ««S[ tva Tali dfiapTiats anoytvafifvot, I Pet. ii. 24 ; •O.J( »jt» «JiO 
m/)rtui sunt. Off. Mar. ^,. 10; cum aff. .oomI^II^ m,ortui eorum, Mac. 
viii. 22, Luc. ix. 60, Hom. Alex. 536 ; f. JIb'Jop j^^LiL cadavera mortua, 
Jes. xxxvii. 36, Aphr. i*l. 2, BHChr. 435. 

Pro 1^<.^ passim usurpatur verbale l^jl^ mortuus, Koh. ix. 4, 
E.om. iv. 19 VHh., Act. Mart. i. 187, ad quern loc. cf. Lorsb. Archiv. 
i. 290, B.O. i. 146, Trans. B.V.M. a«. 7; plene etiam l^w^Lao? 001 qui 
mortuus est, BHNom. 121 v; BHChr. 278; it. fem. )S^)JL», ib. 275. 3, 
malim |]^.^|oc. Scriptura est etiam t..«>j& ut ^wT, >a<>^ etc., e. g. 
twujaB )»>i>^ )oi. Hex. 4 Reg. iv. 32 ; Hebr. xi. 4 ; T(6vea)s, Hoffm. Herm. 
44. 14 ; ? ct .. \^ jooi M> ^} Uijo rescribe }fi««N-> jooi u^ ^; l^^^c^ 
vivum cadaver tantum fuit, Dion. (^»«. 15 sq. ; )ooi fc**^, Ephr. ii. 
84 A, SanctVit. 27 r. et v; \i,,^o jwkO «^^ j-o, Jo. Eph. 192. 6 ; 
V-mso fcoaao, Kal-w-Dim. ed. Wr. 51. i; f. Jkl«l», Anecd. Syr. ii. 
348. 13, Ephr. iii. 38 C, Sanct. Vit. 198 r; pi. ^IjLJoo, Ephr. ii. 
195 B, iii. 533 D, Off. Mar. ^,. 8 ; cum aff. wl^ili, ib. )». 15; f. 
yt'jJL y ^01 mortuae sunt, Syr-Rom. Rechtsb. 45. 

Ap. lexx. Ks>j . ; I ^Na loSi . cyj-^ U-:», BA ; it. . ^yL. ^ ^ v !> 
o^ _j-a k-»*io .isjIj-^Vl JbJoo .oJlil )^-*Jo .LaJ .^j, ib.; it 
oJlll )b— ao, ib.; it. u^j^ .} .Ho •» .loii o Ijbo, Hunt, clxx; it. ^j» 
]loGLOoo )L'a:eo jloiob ^ •fl^? L&au .v)J>} l^ j-^n-* ^jsoo 
.•^ kO*. .01 .fe.,« A:» .li-^i .-i^a .&«^ .oam •oi&^i.ao .)rol^.w^o 

.yOj'ot .oVooo ol^ .\j^ ll^ .toi' 2,]^ .00) 1^ tools .^oIoa/ 
JI ))^ fi m -> ? j»l <fiJ> oC^ .JTo .^i- y^o ^1^ •vpi^l' v®'-^ 
^o .^^ ^/)a^); htjtA Ui'.j.a^fd |jo» jLijLs ).i9iNv» ^ |u..L.]^ 
!>1^>^ .o'oi ]^>op .]La.^i]^l£Ck:» j^a^ jp^ ;&^ t..«:« j-^n-t-^ omK^.*^ 
.•5:0 \j} ICi .fco(', K. Dat postea IfcUIi, pi. jS^Ii, f. JLUUi, 
pi. llkilli, sed sub V-i^scribit jki-jjw, !k^^, )lk--i, Ilki-Ii. 

Exhibent etiam lexx. IcLaoi .kop conditus, f actus est, coepit esse, 
exstitit, S^yii ^j\ •(^•'^1 •■^y^ • [J)^> ^tx. Adl.; it. woiol^i; om LJL^ 
^y^y* >J» ^ .k-»|-.loU*(, BA; it oot .? .fc^o f .it ^a %^\3p 
fjU J\ t-oio^-/ y/ Of .V-.{lofc»*f wo»ok«-i», Hunt clxx. Cum his 
cf. Ar. i*jL« essentia, quodditas. 

Ethpe. Ka^U^' morte affectus est, inter/ectus est, i«j.j«»lfco jLa» 

6av6r<f 6avaTa>0ri<TeTai, Hex. Jud. xxi. 5 ; «^tsyoibll^<.^; . OJM r£i> Bavarov- 

ixtvav, ib. 4 Reg. xi. 2; l^..ooLL( jJ ovk f'Savaradtj, ib. ; et cf. ib. 15; 

ob«'>ao!.Ll; tOj'ot; T&v T(6avaTa>iuvun',ib. Ps. ci. 21 ; |-S.«j- , i -^•'>- 1 ^ n.Y * 
ifn-<-> ^ b^^kiolV SamraBds crapKi, BHSchol. in I Pet. Lii. 18 VHh., 
BHChr. 503, 545, 603, B.O. i. 531; JfcLilfcjo ocoiditwr, Bod. Or. 
cdlxv. 30 r; ^V-ool]^ ad mortem dvMmur, Cyr. 83. 31. 

Pa. iaJo inter/ecit, morte affecit, v^it-. .ci>L«l . J.:ii !&:«, Lex. AdL ; 
it. ojiau iai> ^?ojo I'^Nv) .o>Guttofoil "^.^ ^o.. !^.A^.ik,l^, BA. 

Aph. %.^(mori fecit, interfecit, Gen. xxxviii. 7, 10 ; inf cum aS. 
Uiirot..^xiS, I Sam. xxviii. 9 ; ylot>..ao.v>S[ ]pJL^, Jac. Sar. 359 r; 
usitatius e»Lofe.viv>S,, Doc. Syr. ,^. 14 ; it. ap. Hex. >v!«V-.tNw> roO 
OavarSurai, airrSv, Ex. xi. 14, Ps. Iviii. I ; ^fe.«VlV<} davarovvTfs, Num. Xxi. 

6 ined., Koh. x. i ; «<ol^«.*ao( 6avaTa<r6v ju, Jud. ix. 54 ; ]^..«:»/ (BavaToxTt, 
ib. xvi. 30; ok^-oolL/ oV-ool? Ilovi ->, BHChr. 503; ^mIw^ 
etlolbooaa^, ib. 509 ; B.O. iii. ii. 120; o»^ )]^«aaao occidit eum, Bod. 
Or. cdlxv. 30 r ; l^. « v>( wm( JLl^als ^r^yfuunv rar ijias ;^(i/>ar evtKpatra, 
Clem. Rom. Rec. 151. 18 ; Cyr. 30. 22 ; yOo».»iBjot ok^-jo/ mortificave- 
runt membra sua. Dawk, xliii. 330; Ephr. i. 482, Is. Ant. i. 242. 8; 
>oroV.'<^\nSI, Off. Mar. ^-&«'. 3, ^-A*" 3; J<o^t f---'>~« otloslo* 
1^*.^ ^.ii.,.\ lb~oo/. Tit. Bostr. 176. 24. Ap. lexx. \ZJ09 ^-^ac 
j_y-.x^, c*--*-' [i Sam. ii. 6], BA, Hunt, clxx; laudat K. ex Off. Mat. 
Sabbathi ^»i^>^ 'ts^>^? )fe>. ^ .> '\ ^uo fe^^/'; it. luooo lb'.«a&ao« o'ei 
.n.nn.aoo ^ct « aN t> «jf>o. I 2057 ••• dxo>ii^:a _ t^ivxsajsso •:• ■:■ r^Lsi^csn _ ^re'^cu.sa 2058 jl ^ . . v>v> nom, plantae vide in suo loco. 

Icuso, )l<x» raro vel nunquam contrahitur, Amir. 66, 131, exstat 
tamen loao, cf. infra, Heb. n)D, Chald. Ota, KHId, Ar. c:^^, m. mora, 
Prov. xviii. 41 ; >.. S .i», ^j H'cvi Tjwrs svhita. Num. viii. 19 ; IL'oi 
)k>.ij».f mors cita, repentina, BHChr. 85; ^~i ~>-» Jloas mors pre- 
matura, BHChr. Eccl. § ii. 327; ll'ai malum 2»'aegrave, Ex. x. 17; 
pestis, pestiUntia, pro Heb. lai, ib. v. 3, et sic Qr. eivaros, Hex. Jlojo, 
cf. Ceriani, Jlon. Sac. et Prof. ii. 148 ; pro "i^T etiam Jer. xxi. 6, C.B.V. 
iii. 27; Jloj»oUaj>,BHChr.382,Dion. j_i>.7,8; oU-aJ lose wwr« 
propria, sc. sua ipsius manu, Clem. Rom. Rec. 21.2; )Jao jl'oi mors 
naturalis, BHChr. 573,=U*3J )Uao, Doc. Syr. «i.. i; JJ? Jl'ai 
U*»? o»^5 mors now Zegre natv/rae, violenta, Ephr. i. 482 C ; it. 
o»^; )1? )l ov>* > id., ib. 560 A ; ).£«^; ]VaJo mors quae eiue infligitur, 
Doc. Syr. ,^. 3; )jyja-» )Iqjd quae incendio, ib. as. ii; it. Mat. ii. 
15, iv. 16, etc., B. 0. i. 51, 52, etc. ; mortis perieulum, ib. ii. 44, iii. L 
130; IL'ai? ll'ai \2liiLi'o ^.viS^ jl'ai )^, Ephr. iii. 635 D. 
Praefixa ; in loco adj. usurpatur, e.g. )l'aij pestilentialis, |aoi>CLa 
jLcooj XotpiSijr v6<ros, Eus. Hist. Eccl. ix. 8; lethalis, )l.a:e}j ^^-^ 
opotvaa )oo(, BHChr. 454. PL ^Lojc genera mortis, ^LaM ot»», 
Anecd. Syr. ii. 165. 3 ; ^lo^ao ^il wotaL.V>*^l H now oceidetis eum 
bis, BHChr. 402 ; dtio mortis genera, Ephr. ii. 439 C ; Doc. Syr. [e. 3, 
Eus. Mart. Pal. 15. 22; ^Loje '^js mortes cujuscunqtte getteris, Is. 
Ant. i. 164. 12 ; Spic. Syr. ^.X. 22 ; emph. )j.ai, 2 Cor. i. 10, xi. 23, 
B.O. ii. 44 ; supplida, mortis genera, l^^iS ll&ao ^*^ot lo.»L, Act. 
Mart. i. 247; yojf >^\q )lo-ao, ib. 229. Ap. lexx. ■•\ . t-^j jlojo 
j»,^ ^ Uaj? U*.>cia .lUc ^Jji .i'Ls^' ui>^, BA ; it. .)>&«^ llojo 
i_JLL\il uj>j^, Lex. Bibl. Ind. ; it U^uisf jLojo .eUo ;a ^io u;>^ )raL:e 
wJcL*. o^'.j^^ ^ lukaj? lu^cLft. oF.<i; )>.«,i.«.'> fo ..oomI>-*? ^ii 

^"^g>; WL.S jtii; .>£acL^&S IbXaou^ .ft\v)» woi ^/ .[l|W^-»;] 

Lowoit ^ IfoC^c&o UU )l.(xao .ui^^l .Yi^ ^? |loj...^i.«^o JloA^fJ^ik 
JlIjcum*!; Ilcuo* ]) ^ loot? .jlou^? Uofot, BB; alia etiam addit 
eisdem paene verbis, post quae ts^|a.>.a.o fe>-»^ ■*■■* '' ii«{k>i jlase 

fc— IIa.^0 .of^k.Su'^CL^.ALJ et^l^ AJI* 00.? U;t»)--o Jl'cua-jJL^o 

)Lidii;t>-a», ib. ; consentiunt caeteri. 

UL'a^, Ar. ^^j^, m. fiestts, pestiUntia, de lue pecorum et armen- 
torum, Ex. ix. 3 ; de peste homines rapiente, ib. 15 ; Lev. xxvi. 25, Josh. 
xxiL 17, 2 Sam. xxiv. 13, 15, 21, Jer. xiv. 12, 16 ; tl:^^ <j2>? |jJ.'a:e, 
Heb. fl33ri, Num. xvi. 46-50 (Hebr. xvii. 1 1 sqq.) ; it. nWD, ib. xxv. 8, 9, 
i8, xxvi. I, xxxi. 16 ; sPrages in praelio, 2 Sam. xviii. 7; ap. Hex. Xoi/xrfr, 
Sym. Ps. Ixxvii. 48, Aq. Sym. Jer. xxvii. 8 forte ; vult etiam Ceriani 
Bcribere Holso pro jloso ap. Aq. Sym. Ex. v. 3 ; trv/x^opa, clades. Sap. 
xviii. 2 1 Pesh. ; Xotfuif , Chryst. 5 r (Quatr.) ; pi. Ijl'oi Xoi^o/, Mat. xxiv. 7, 
Luc. xxi. 11; Amir. 132, BHChr. 84, 130, 160, 172, 177, 188, 274; 
Haaoo Uaa, ib. 269; it. HLoac, ib. 58. 18; B.O. i. 126, 183, 229, 230, 
261, 271, ii. 57, iii. i. 72; )i*^o»? )Jl.'ai pestilentia violentior, ib. i. 137, 
C.B.V. ii. 496; Dion. ^. 11. Ap. lexx. Jl'cii .5 U^-'ai .Ul'ai 
cy^l .jlolaLi Jloi, K., qui e U»cu9? l»ko laudat ^ Ul'ai Jbo 
'^l^m-l? Jjctb^At. ^ys-\i» ."Uj .'Lu .caj-., Lex. Adl. 

^Jl'ai pestilentialis, mortifer, jUloi )Xei- spoliatio mortifera, 
Bod. Or. dcxliv. 168 v. 

LoJo, )l'<iJ> mortalis, evr^6s, Hex. Prov. xx. 24, Cyr. de Incar. 125. 
2; f. jUcLob Jl d^di/oTot (8«ato<Tw>)), Sap. i. 15 Hex.; JU«i:i> )«? x"P 
ei^rii, Clem. Rom. Rec. 130. 21 ; )UcLjo )1 immortalis. An. Syr. 117. 8; 
JLU-^ Jl U«>», Aphr. ot^a. 10; jUo-jo J) Uaj anima immortalis, 
Ephr. ed. Ov. 76. 17, Theod. Mop. >. 19 ; U^j -o. jUo^oo ^A Clem. 
Eom. Rec. 88. 5; pi. m. )it^ 6vr,Tol, Sap. ix. 14; An. Syr. 31. 28^ 
f. jLlolio Jl *-^ots> fv '"¥ a6avaT<f, Rel. Jur. (^. 6,=Gr. 77. 6 ; )^-iaj 
)i.laU> )!. Clem. Rom. Rec. 50. 6 ; it. Act. Mart. i. 49. "• 2^ ^mir. 
44 63' 76. 160 ubi Stat, constr. Lcloo ; BHChr. 50, 303, B.O. i. 102, 
105, 136, 290, 325. 326, 347, 348, iii- i- 281, Clem. Rom. Rec. ^ 14, Ephr. i. 310, 360, ii. 512, iii. 149, 153, Eus. Theoph. i. 20. 6, 24. i, 
27. 15; mortalis =^homo., jL<w» ^jo fcoo^u.lj' D; JU^ofc^, Jac. Edes. 
3 V. Ap. lexx. ooL. j^ Jlooo 9 .o^U^l Ra^io, B A; it. ^,' )La-ji> 
Jja», .olao ta y^{ jl'cLoo . . . eJU^^-^ jl'cbob Jl .ciJU U;o(o .oZo) j^ 
^aoo Jloj-Ui^ ^ woiboDj .JLcuo ^....^l ]fi-a>» JjooLiaj U:!>.jQijo 
oC»AO» taocLiAi^ ^? Jk...ob .[cod. C. jLouaao] )l<xaaae> .S Jlou-ajo 
jAi» lo,-.-|» Ui.»a*aD JLb jlcuoD .v.:>4a\ .©V* <f» )J>aJe? -^ - nn \ 
i-ujil .)i.aj»jo ja.^)?, BB; it. o°o) .S LcJoo y^,^ .jloli .Jl'oLso 
»-ir* tr* ■^- y^ ^>^ </'^' .]f ^^ , s\ Hi k-.*ao(' .jsjui Jlo li^t, K.; 
it. (.iJoL., Hunt, clxx, Lex. Adl. 

^-U'cLOo mortaliter, l^il(w>s Jl, An. Syr. 53. 16, Off. Mar. *.». 12. 
Ap. lexx. "jj..o^^j T^L.^^ fc.-ilQ-.:» Jl, BA. 

jloldoo f. mortalitas, )LolcL-.i JJ ddavaa-ia. Hex. Sap. iii. 4, xv. 3, 
I Cor. XV. 53, 54, An. Syr. 32. 15, Clem. Cor. Xa. 12, Eus. Theoph. iii. 
57. 30, cf. JJLiJV col. 424; An. Syr. 32. 15, Athan. Ep. 48. 18, B.O. 
ii. 169, 191, iii. i. 98, 323, 356, 542, iii. ii. 362, Cyr. 311. 21, Ephr. i. 
36 A, Eus. Theoph. i. 24. 2, 75. 53, Off. Mar. ,^ia>. 10. Ap. lexx. JJ L. y, i-ij^^ Hola.^v), BA; it. [filJl-] a.^:^...^, BB; it. 
4Jj-« .uy^l .jlok..*io JlcLSo .5, K.; it. )LoV->s .sjo .Juji-Il Jl.olcu*9, 
Hunt, clxx; it. ij»i--.. Lex. Adl. tvjjjl'cujo Jjl immortaiiter, Ijy ^j "yi*-* v-t*> BB. 

^— 5J0, )b>A^, vide sub partic. pass. k.-op, ad fin. Pe. 

)lot>i« •?! f. mortalitas, Savarao-Lt, Aq. Ps. ci. 21 forte; vfKpaais, 
2 Cor. iv. 10 ; to Ovtjtov, ib. v. 4 ; Act. Apost. Apoc. \^». 19, o.ai. 6, 
Act. Mart. i. 243, Aphr. Ut>. 5, Athan. Ep. ». 6, 16, «.. 7; l.okwj» ^ 
Jlf^X o»ou/ jloicLS e sterilitate m^rttia ecclesiam suseitavit, BHChr. 
Eccl. 671. 22, male ab ingruente ruditate, Abbeloos ; ji^aa; ]lols.oo, 
Bar-Ce. Horn. 96 r, et cf. Ebed J. 145 v; B.O. i. 130, 134, ii. 182, iii. 
ii. 298, Ephr. ii. 521 F ; ylofc^i l-i)j?, ib. 512 C ; ^lok--^ =no» 
mortales, ib. iii. 541 A ; mors, Is. Ant. i. 46. 2, Off. Mar. ».. 4 ; morta- 
litas, ib. u.. 10, )-j9. 2, 0|J3. antep., etc. Ap. lexx. I3y;.^jt, Lex. AdL 

JJ]^i,oSjo mortijicans, lethifer, Uiilsa^ )u*., BHSchol. ad Ps. IxviiL 
21; Act. Mart. i. 49; |L)t> >vi v J»ot> venerium lethiferum, BHCand, 
49 ry |L»t« .■» V jlaajo, BHChr. 558, Kal-w-Dim. ed. Wr. 90. 19; 
)jfe>.Y^vio J, I «j«,yv qui vitae et mortis dator est, Clem. Rom. Re3. 66. 
15; Dawk, xviii. 231 ; pi. f. |tlLj>V. .^v, Ephr. i. 196. Exponit K. 
c:*;. > ^JJI . c:< ... «.U V -•^•^t o'ot, et addit de Deo proprie dici. 

]^-oe Hier. mortuus est, Marc. xv. 44, Luc. xvi. 22, Joh. viii. 52 ; 
Ll^«.oe mortuaest. Mat. ix. 18, 24, xxii. 27, Luc. viii. 49 ; o]b>.oo mortui 
sunt, Mat. ii. 20, viii. 32, Joh. vi. 49, viii. 53; la.aa_> morietur, Luc. 
xvi. 22, Joh. iv. 47, 48, vi. 50, xi. 25, 50, 51, xviii. 14, xix. 7, p. 371; 
IfiflO.t moriemur, ib. xi. 16; part. IJlao moriens, mo^-itur, ib. xi. 21, 26, 
xxi. 23, ubi etiam j^jco ; f. jLJLras, ib. xii. 24 bis; pi. m. ^l^jiM 
morientes, ib. viii. 21, 24, sed ^^>-oo m,artui. Mat. xxii. 23; emph. 
jLl^swOo mortui, ib. viii. 22, Luc. ix. 60, ubi etiam .oom^w^iV mortuos 
suosy it. Mat. xi. 9, xxii. 28, 30, 31, Luc. ii. 22, xvi. 30, Joh. ii. 22, 
V. 21 ; it. ]Wx> mortui, Luc. xvi. 31, cf. Pesh. )i«Jop. 

Aph. fc«»io/ interfecit, . oj. « v< . interficient, Mat. xxvi. 59. 

)La:e Hier. m. mors, Mat. iv. 16, xxvi. 3, 66, Joh. viii. 51, xii. 33, 
xix. 7, p. 443. 

)jIcl:0 m. Hier. 2>estilentia, pi. ^Loio, Mat. xxiv. 7, Luc. xxi. 1 1. 

].\io Neo-Syr. mortuus est, Stod-Voc, Gr. 65, Nold. Gr. 291; part 
f. ]£wjia moritur, ib. 356. 

)L'a^ Neo-Syr. m. mors, Stod.Voc, Gr. 112, 155, Nold. Gr. 307. 

Jutciio Neo-Syr. m. pestis, pestilentia, Stod.Voc. 

)l:cu:« Neo-Syr. mortalis, Stod.Voc, Nold. Gr. 114. 

Jl;'oLo--so Neo-Syr. f. mortalitas, Stod.Voc, Nold. Gr. 114. loas Neo-Syr. quid? cf. o:«, -Joic, yoao, Nold. Gr. 82. 
]ieJo pi. vocis )|oo centum, q.v. 
JaLow vide sub rad. aI^ col. 1645. G 2059 •:• .^ysi . A^o^oso •:• rd^VSB _ Kl^Oi» 2060 "^oLcL^, Ar. J\y\\\, nom. chaliphae, BHChr. 164, 167, Chr. Eccl. 
§ ii. 191, B. 0. ii. 438, ubi Ass.'^olciao. 

ul^^cololao Mutumseri, nom. urbis prope Cochin in agro Mala- 
barico, Anecd. Syr. i. App. 28. 

jV^ola:^ Hier. vide sub i-ad. ^Vj. 

»ta.i, \jilaJo, ]L'Q!»U<xi, etc., vide sub rad. i^ col. 1649 sqq. 

Jii pi. vocis )Ljj«, q.v. 

)vi Neo-Syr. m. "food to drink over," Stod. Voc. It )^ aqua 
frigida qua aqua calida temperatur, ib. 

^y^ Neo-Syr. tmere fecit, Stod. Voc, of. ^i> col. 1075. 

j^Jbo Neo-Syr. vendere fecit, Stod. Voc, cf. ^ii col. 1076. Adde 
JSaiJji f. actus ^us qtti vendere faeit, venditio coaeta, Stod. Voc. ,J>so, Heb. J», it. 'HP?, Chald. 3TD, Ar. ^'y., fut. ^WJ miscidt, 
spec, de potu miscendo, Ps. cii. 10, Prov. ix. 2, Jes. v. 22 ; <^).ae 
n«a)0 j i^- olmv Kfpacras 5«'f, Bel. 10 (Dan. Apoc. xiv. 10); i Cor. 
xii. 24, Apoc xviii. 6, BHChr. 98, B.O. i. 125, iii. i. 247, iii. ii. 301, 
Ephr. 0pp. Gr. ii. 387; )^<=^1 ^«^^^ ow^.^Oflf. Mar. ^i. 12. 
Ap. lexx. kJii-l cxiTk^-ooi ,;Jao, BA; it. ^^_ «^, BB; it. ^j^,^^ 

- ySi ^^)ij«.>9 k^or r*^- rW^ -^ •*** ^^^ i*"**^' i^- '■ 
it. Ui^ .^y^. .141=^0 Ui» t=« ^j-r.si- <^«WJ^ -^I^ -yj^^. 

K., qui laudat Apoc. xviii. 6 in hunc modum ■kv^.M*' **• J^^^« 
//■' > s/^\ .^\ i^ -. f \r* " ^\ .c!^)^. Notat etiam uon solum 
usuvpari de vino et aqua, sed etiam de ira et scelere ; id tamen quod 
laudat )4«,o'Cio It^jii^ o4»l>i potius est Pa.; denique e Us kJLa 
citat liOfcoeo jjeiAa ,Jj« jjc^ jftfl©»»(', cui respondet UsJ? ^o U»e« 

Part. pass. ^Joo, Is^lao mixttts, U^Uio H lltparns (olvo!), Hex. 
Jer. XXV. 15 ; 'iKparov, Sym. Deut. xxxii. 14 forte; <^iao lUKtpaiTfiivos, 
Apoc. xiv. 10; ^..^.Xao avyKiKfpacriuvoi, Hebr. iv. 2 VHh. ; V^g*)^© 
Kipaa-dus, Rel. Jur. 7. 12 ; )o«0f» k^)>^ °Vot» ai-oitKpa/xewt, ib. 8. 16; 
BHGr. 34. 1 ; |k>-9)>cA t^*-^ )La*ai» cum propfietia eommixtae sunt 
henedictiones, BHSchol. in Gen. xlix. i ap. ZDMG. xxiv. 497; B.O. 
i. 107, iii. i. 208, 324, 327; ^W>? liatii., ib. 577; ^^ <«i^» ^ 
JJio yunL, ib. 580; VAh^ . . - <^l»o? Iwc^, ib. iii. ii. 298 ; ^^il 
Iksi^Jjc laok-aik, forte id quod Jk^las, C. B.M. (VVr.) 25 b. Ap. leix. 
_j;^ .5. I4^5je, BA, BB, Huut. clxx, Lex. Adl. ; it. k^iao )I 
p-j^^l .^j^\ .III. k«oo(',BA; it.^li uJ^.BB; it.^^1, 
IbnS.Thes. §12. 

Ethpe. (ftj^ir mixtus est, i^Ji^U t* jw9A^ o7ro» Ktpaaas, Dan. 
xiv. 10 Tetr. ; ^JaokJ . . . U-aj», B.C. iiL i. 247; \'>^t^ <«J»k«»>. 
ib. 533; metaph. \tJ>s* yok«^Jbot(', de iia inter se affinitate con- 
junctis, BHChr. 250; de eorporc Ohristi nostris corporibns immixto, 
B.O. i. 97 ter; SpiritUB Sanctus t^ft^Sia UjjfcVji, ib. 109; <^laoL^ 
Jfc^s, C.B.V. iii. 295 ; ,^ir^<^\^ «?)§. Epbr. ii. 405 B; Kal- 
w-Dim. ed.Wr. 271. 26. 

Pa. (^Jao miscuit, temperavit, ^^^JJMkae KamiXtiovrtt, cau^onantes, 
adulterantes, 2 Cor. ii. 17, Eus. Hist. Eccl. v. 28 ; part act. <«,^JOje 
Kipv&v, Tit. Bostr. 23. 15; part. pass. Uj^JftJe ? M (nyKiKipaafUvos, 
Hebr. iv. 2 ; <«Ji^a^ <TvyK(Kpanivoi, An. Syr. 34. 18 ; in caeteris libris 
plerumque in Pa. usurpatur tropice, sc. o»i»-.? )i "n-«-> ,^1-sftjc, An. Syr. 
34. 18; ) )^N>^''v «8S!j^» )l.a^J.«-ao*, BHChr. Eccl. 589. 21; o^^ 
)lo).Jo»a oi Vft <NN. B.O. i. 48 not.; imtniseuit divinitatem humani- 
tLti, ib. i. 80, Ephr. ii. 419 C; |il^ »Ji, B.O. i. 81; Deus-homo 
,Jijo Ii, ib. 291; ib. iii. i. 318, C.B.V. ii. 554 ; kxji f«?« t*<^ 
wlS, Ephr. iii. 452 F; it part. pass. <^1:a>3 immixtus, ]io^iit> 
Lijcas \-^\ ^t. Cyr. 118. 13; aequalis, temperatur, U^Jjajc iU, 
Caus. Caus. 121 «/ IkUji**"** ^ )Iol*-j» maiilia hcmd temperaia, 
efrenata, Cyr. 201. 21; Ik^s^J^^fi^ H Jlaiamao, ib. 299. 19; )lci«Jj». 
)t)., ^5%»s/x )|^ ib. 379. 12, et sic rescribe pro U^) jft>B Jl lla***-, ib. 
370. 14. Ap. lexx. iJU. ».».]>- ^^ Jiijdl -^j^A' «^>J«^ •Uj^^''^. 
BA, Hunt clxx, K. ; it i^\j^ ^J JjlXjJ.! .oio tso .jS l4a^^ia^ 
[codd. C. et M. Lkli.] iJU^ BB ; it JjjlJlI, BA, BB; it kU, Lex. 
Adl. Valet etiam I.^J^ao.M potio, q.v. infra. Ethpa. .^Wcommixtus est, ,^fc-> <n'yicpa0^m^, Tetr. Dan. ii. 
43; temperatus est, aequahili temperatwra gavisus est, <^^^ Ui^i 
jiL/, BHCand. 22 r; de unitione divinae et humanae in Chidsto 
naturae, B.O. i. 80 bis, 81 bis, 130, ii. 26 ; ib. iiL i. 358, Cyr. 406. 27, 
Ephr. i. 118 C. 

Ethpalp. „fj^^ir»aepius commixtus est. Amir. 419, K. 

)4jdoe m. mixtio, icpaaK, Bar-Cephas ap. Mas. Syr. Pec. ; U^tojc 
J^a-oo lUKT^ */ma-«, Galen. 28 r; KpStrn, Tit Bostr. 4- 16; Usja» 
U^Q-o ^.'f<r Ka\ Kpaais, ib. 13. I ; it. ^pacn^, de mistura corporum, 
Hofi&n. Herm. Lex. ; it. <7vyx"«"t, Syn. ii. Eph. 290. 5 ; )js^? l«8j«^> 
Corp. Ign. 268. 16; ill? -otcn^oao dipos t'vKpacria, Eus. Hist Eccl. 
ii. 17; ill? )»-a*, l^leoB bona aeris tenyperies. An. Nic i ; Umpera- 
mentum corporis, BHChr. 232. ult, B.O. iii. i. i77. 460 ; — s» )*a^ 
U^aao, Ar. ^\j^, BHCand. 203 V; )^>aL» i-^^^, ib. ; arbitmti sunt 
antiqui morbos oriri e corporis l^o^ ltt**a. Laud, cxxiu. 145 »■) 
BH Chr. Eccl. §ii. 355; OKsjaJoa yk.:^ )oe», ib. 469, B.O. ii. 265; 
ot.5S5Ja»» tus, Caus. Caus. 138 r; e Gr&ecia prodierunt nobiles medici 
quorum studium fuit dignoscere )^)ojd, Ephr. ii. 317 E ; tot*^ ' '^^ ** 
.oa^oJM propter bonam vestram vaUtudinem, Severi Rhet. 122 v; 
l<5^)coo? )l.ou.Qjfc, Sanct Vit 146 r; Eus. Theoph. i. 34. 11, Hoffm. 
Herm. Lex. ; it. conjunctio dnarum in Christo naturarum, B.O. i. 80, 81, 
130, et saepius; it. mixtura medicinalis, l^cje© t iY>v» < n , Ephr. ed. 
Ov. 58. 13; k%Ja»o )-, f«v . Jac. Sar. 162 r; it. conjunctio stellarum, 
quid eflBciunt .oo>a^oja.» iaaoa, sc. in hominum nativitatibus, Spio. 
Syr. VS5- 9 ; adde Amir. 138, Anecd. Syr. ii. 376. 4, BHChr. Eccl. 
337. 20, B.O. ii. 265, 276, 291, 297, iii. i. 177, 355. iii- ii- 213. 2^4 
C.B.V. iii. 504, Ephr. iii. 2, Eus. Theoph. i. 72. 8, ii. 22. 7, Spic. Syr. 
?. 5 af., )a. 3, 6 ; it yOo**,>5ja» iki^ ^' nft~ h \ ^ '^ 1^*5^. Jac. 
Edes. 27 V. Ap. lexx. ^^\ )k->^)<iao .l^ioao, BA; it ^l;:ul^, BB, 
qui varies niisceiidi modos in hunc modum distinguit, y>( t^oao 

lio'jl* U-J ; it. J>i-1 5rl>^, Hunt, clxx ; consentiunt K. et Lex. Adl. 

)i4Jo^ c<i temperamenttim pertinens, )fcL4jo.» JlasftAmic, Ar. 
^\y., BHCand. 297 r; confusus, U^<i2C U^a-, Hunt. i. p. 344 
col. 2 ; exponunt llS-^sjQJc qvae miscet, ij^L., Lex. Adl., Ferr. Vide 
etiam BA. sub UJoae- 

)4^joo m. potus mixius, Ps. Ixxv. 8, Cant. vii. 3, Heb. JTSH ; Zach. 
ix. 15, Heb. p")?? ; ap. Hex. Kpana, Cant. vii. 2 ; Kipavpa, Pg. Ixxiv. 9 ; 
Il^^jJd KipAa/jicrra, Jer. xlviii. 12, pocula, Norb. male; \ rn^-> \ UiJ>» 
mixtus jmtus, vinum cum aqua mixtum in, poeulo eucharistico, Anaph. 
S. Cel. ?. 3; it. B.O. ii. 196, iii. i. 246, 247; Ho^^? ^^Uc, Cyr. 
399. 2 ; Uo) \AJls>^ UJ^' Dawk. Iviii. 16 r. Ap. lexx. fc.k4? l4,Vao 
kii .^^1 ^ u^^ ^>. .w-:, BA; it ^ UJio, BB; it ^Jae il 
1.^^ )l t»lkooo -l/J^ '— »r" •« •«*" *^ t''' ^^'> ^*" ci'^ 'E/*' 
Hunt clxx; it Uj 'Ub^^ kl» .^^\ .^joje .« J^^ ^^J^ 
j5LiJ, K., qui ex Anaphora Joannis Chryst laudat "^(J*.. );*JO <-^» 

)j« lijjoo )^« )5i» ; it- i»J^ -^y- -^r*' ^^- ^^^-^ i"i ^^i*"" «^** 

jKicvitmi, u^^ .(j-Ij- 

)l^V» f. i)poculvm, Kparrip, )Ua^) j*a&^? Iks^jJ^ parvum vini 
poculum, Clem. Rom. Ep. 90. 6 ; it 194. i ; 6 Kpa-n)p, Rel. Jur. 7. 22 ; 
it (toTvXij, mensura liquidorum, jk><!:^o i^u&e, Qeop. 17. 4; )ki^iJ» 
fcJl^l, ib. 47. 24; ^lifl )ks;i5jJo,ib. 103. 25; cf. ZDMG. XXV. 675 sq. 
2) potus mixtus, quali utebantur in coenobiis, Anecd. Syr. ii. 140. 7; 
C. B. M. (Wr.) 2 2 1 a ; spec, de vino aqua temperato pro eucharistia. Act. 
Apost Apoc. ,». 20 ; Joaaa )k-%sj^, ib. ]^i. 5. Ap. lexx. .^1^ )kUj*» 
-S3, BB; addit iJ»U, Hunt. clxx. 

lk4j»X^ na., Ikl^Jje f. crater, poculum pro miscendo potu, l^^j.^ 
»^j vV^l L^ ^)*i jii\ i-l.U\ .IkUssPVi, BA; it ^l U^\i> 
i^jjlil jyl .j^jjkl lA,\J\ )-w», BB. cod. M, sed^ ^p.1 iAU, 
ib. cod. H; it ^^1 i-^-^jU-' i-J>LJ\ )1Is^)l»o .).^)uo, Hunt, 
clxx; scribit K. I^^'jjo et I^^^Ijo, sc ojo) |Ja»» oot ba*. l^>-» 

.^*-/ y;^» 6/ )Uii» ikCmi .u^ jk:^ .ii^ii .ik^^oU ^f 

.^klUL yOoM»lo .)4f>*V» k-aojo ^j» .aS)-» ItoCi. ^^is> ^Jiilo 2061 •:• r<L}.i*v±)a _ i<.^V.SO iwsn « r<'i^.T.V:99 2062 ^j^i^ vlr~JI U^ ^^_ ^1 iALJl. Cf. II^U col. 434, ubi U^oU 

et li^^oU ; it. 3U I^oU, et S*jL. JfcCoU qui, quae rmscet, 
Lex. Adl. 

UspJ-'o, Jl'cL^ojL%o, etc., vide sub ^4^0^ col. X095. 

)l.'ck5s^o)jc) f. mixtwa (naturarum), C.B.M. (Wr.) 941 b. 

U'ci^Jjo f. temjteratio, ^y^\. Lex. Adl. 

Uj-iijio m. potus mixtus, U^^ySijo ^ \j^ )k-o», Jo. Eph. 74. 10 ; 
l^JJLsoj ]^.jii*a, ib. 15; it. ib. 77. 13 ; \\s»j U^^JJa^, ib. 109. 23; 
}^Ju;a-:0 potio, Zachar. 341. 

k— ^j^lioc ordinate, a-v/ineTpa!, Etis. Hist. Eccl. ix. 9 (11); mixtim, 
Laud, cxxiii. 235 v. 

Jto-^AJOJo f. mixlio, ovyKpams, Clem. Cor. Xa. 20; xpaa-tt, Par. 
Pat. 7. 9 ; Jlo^j^ljojo H non immixtio naturarum in ChriBto, C.B.M. 
(Wr.) 891 a; status rermn temperatus, Laud, cxxiii. 275 v; unde 
aequinoctium, Jk«-jjH Uo^^soLao, Ar. Jl.v - cl, BHCand. 45 v; 
)^^*;.».l llossj^^-sojo, ib. Ap. lexx. JljL.i^'ill K^j^i^'i\ Jto^^Jjo^, 
Hunt. clxx. 

l-i^liLSD qui immiscet, adulterator, Jkutoo i^v> y .oi jo^L^^e 
j;j»aikA qui veritati mendacium immiscet, BA; it. );« «»«> ,^La.>9 
sJUj -IUji-cio, BB; it. .Wisi' t^\ Jfcs*ciai> JiXion, ^feij o'o. U^^Jbaso 
i.'LiJil, Hunt, clxx ; adde IfcLi^sJ'jAjo )IUf, BB. sub ira'A^aJ col. 1544. 

U;^lJ0]^ miscendi capax, joL^jLaoV^io Jl qui misceri nequit, 
Bar-Ce. Hex. 48 v. Ap. lexx. U^j^Jjofc-ji mixtus, dilutus, temperatus, 
{-p*-* -pjjj-"-*. Lex. Adl., ubi f. JtCa^jL^]^ cum eadem interpr. 

)^cii4»l^k»=« f- mistio, j^lji.*!, Lex. Adl. 

i^Ijo Neo-Syr. miscuit spec, vinum, aquam, etc., Stod.Voc.Gr. 48, 
Nold'. Gr. 36. 

l^jGio Neo-Syr. m. mixtio, Stod.Voc. 

jos^lLiib Neo-Syr. m. qui miscet, Stod. Voc. ]^..^Ji^ Neo-Syr. "Koordish mosk," Stod.Voc; vox corruptaex Ar. 

)?Jj«9, de punctis non consentiunt lexx., m. funis, '\^ J-j>. IJjiao, 
BA; it. '\yj J+3. IfJli, BB; addit l)Js .7, et scribit jfjjc; it. JjJjc 
JUI JiiJl ^-i i^ yrJJl J-^il .Jliii^.Uii .)bJ. .Is^-L^ .« .1?/.^ 
-yi JUjj .[? JCII], k. ; it. ]iui> funis, ^, Lex. Adl. ; it. ^ |jjjo 
*lj,, sine punctia, Lex. Bibl. Ind. Credo rectam Bcriptionem esse )}Jii. 

^?Jj«, i4a?}^, >e??i-»! etc., vide sub ^), i^,'' >»?', «*". 
».})j« MicrSeot, nom. regis Indiae, Act. Apost. Apoc. JL»». 21. 

^|J->B Neo-Syr. terruit, Stod.Voc, cf. •>»wjfi timuit, col. 1083. Adde 
I 1 'v 2)>r. qui terret, ib. ; it. JliL^f Joe f. perterrefactio, m,etus in- 
jeetio, ib. 

rfiJa solus, singularis, unicus, j^o^oi? iL^oja-a ijVso »aDO.^k.» 
|iU^& -14. u-.yii t^-r jofti^o UJliiLfc^, K, ex Horn, de 
Corpore ; Ar. jj J ^ ^ ; it. )i>jc« singularis, j-*.»j jj^, Lex. Adl. 

ocijLaD, pi. l^wJoo, Neo-Syr. m. religio, Stod.Voc, Nold. Gr. 397, 
sc. vox Ar. i_«^J^- 

lojjc vide sub )o) col. 1092 ; adde J^l ^S^_ l^aaii. )?)Lio, Hunt. 
clxx ; it. IlIojuM injustus, superhus,Jlys^ pUi Lex. Adl. 

)l'cuIo)Li f. inflatio, tumiditas, 'Lic^l jX«j, Hunt. clxx. Vox 
formata ex Aph. verbi )o), q.v. col. 1092. 

)t)6jLi, pi. ]K-.')6j^, Neo-Syr. m. lacerta, Stod.Voc. 

IjoJlso '-Vf"", Amazon, Spic Syr. ,^. 5. Vide ^JjIvsd/ col. 228. 

i^Uo Neo-Syr. irrisit, ludibrio heAuit, Stod. Gr. 82 ; e ys — • 
irrisio, Nold. Gr. 398. 

»..)L^ Neo-Syr. auxit, muUiplicavit, Stod.Voc, e rad. Ar. jj^, Nold. 
Gr. 197, ubi etiam forma contr.actior »)Lso eodem sensu. 

|JU)^ Neo-Syr. qui auget, viultiplicator, Stod.Voc. )L'^^ Neo-Syr. f. inorementum, muUiplicatio, Stod.Voc. 

J„)jo^vide rab ?o) col. 1097; adde )«iio Y^}^ hulga viatoria, 
'-'W -^/^ -^jU Lex. Adl.; it. LojJ vj^'j ^j/il )«*^, Hunt. clxx. 
Scribit K. Ji-JLi, male. 

)»*>JD Neo-Syr. f. sacculus, eruwena e eorio facta, Stod.Voc 
J^ljc vox suspecta, sc ^^ ]uUo : )a*.»«ia K^A^ : )fc.j»i jlo,-. 

Ui^ t^? U>a* cuoi? :1»ol»» ot1^..^<^ UHf : Uascu, C.B.V. iii. 

74. 9 a f. 

j-.)Lao Neo-Syr. tumescere fedl, Stod.Voc. 

Jl'u^so Neo-Syr. f. intumeseentia, Stod.Voc. 

Jj..lso m.pera viatoria, JkC-l -l^iM .liLIi .5. .ILkso jLlao 
<~>\^ .-.^ •■'lA' •)^'^' K. RectiuB alii )}-JL», q.v. 

Uajbo nom. prop., vide sub \o) col. i rzi. 

JIjjc vide sub'^Jj infra. 

I^ Neo-Syr. n»»a« parvus in Jietilibus oriri fecit, " to cause to 
break a litth as cups," Stod.Voc. ; cf. Jlj col. 11 25. 

^•(^Joe nom. viri Persae, Anecd. Syr. i. App. 15. 

Uj-soJLso acerbum, aerem faciena, ^_,i.«.s•, Lex. Adl. 

llsojjo m. neniae, -arum, j.Lij ^ JjikJl ijjlj ^ 'Tic, Lex. Adl., 
Angl. lullaby. 

ijoljo Neo-Syr. cantare fecit, Stod.Voc; cf. jje? col. 1138. 

)»CLaoJjD, pi. liiasojjo, Neo-Syr. va.psalmus, hymnw, Stod.Voc. 

|juo^ao Neo-Syr. qui cantare facit, cantator, Stod.Voc. 

jl'uoJLao Neo-Syr. i.psalmodia, cantatio, actus ejus qui cantare faeit, 
Stod. Voc 

IojjoJl» fia^nepaB, Heb. nhoro, Hex. Jes. li, 18. 

j^jjo Neo-Syr. f. culpatio, inerepatio, Stod.Voc. 

UJli m. medicago sativa sicca, oJ, BA. Cf. Ibn Bait, ii, 276. 

UlJio m. virga longa avH vel argenti, iliy^ i^^--*— , Hunt, clxx, 
Lex. Adl. 

)jJL3o Pa. part. verbi \j) col. 1140; it. Uo)^ e rad. .o> col. 1103. 

JjJlso mos, modus, natura, ratio, Jy •ils:**', I^^x. Adl. Cf. .), )J», 
col. 1 1 38. 

\jUa Neo-Syr. ad-Alterium committere fecit, Stod.Voc; cf. ]Ji 
col. 1 139. 

]l:^oJl.:o m. elava, malleus, •u'j^.^ -j^ .lijia-* .]iotjS> .|*oJ.m .ot 
(sic) ij^}>j^t Lex. Adl. Cf. ]«oJ.jo col. 2063. 

»a.^)L:e nom. viri, B.C. i. 417. 

fji^)^ VQx suspecta, o»^; ^A^Joe ou^ yo\n«., Anecd. Syr. it 
106. 20. 

i^j^ Neo-Syr. texere fecit, Stod.Voc; cf ijo) col. 1150. 

iJi^jL^ Neo-Syr. qui texere facit, textor, Stod.Voc 

jti^JoD Neo-Syr. f. actus ejus qui texere facit, textura, Stod.Voc. »JL» alia foi-te forma verbi ioo, Ar. JL, aequaliter distendit, it. 
verbi »las pandicuiatus est, et cf. Chald. litD ausgebreitetes, fut. io^ioj, 
i) insedit jumento, jumerito veetus seoutus est, i^e .^ .7 ^( ^>Joo 
_4jlji Ac [cod. C. ^JyL5J] ^^jAJb .elco, BB, Hunt, clxx ; it. iAJoo i)Jl» 
il!.lj jjl TJlc ^Jij . 1^1. jJl jJlc ^./.ST, Lex. Adl. 2) strinxit, coarctavit, vinxil, 
ligavit, pandicuiatus est, .oi .jlijoo ^ i)jol( J^jLt .ioVscij .tJLsp .iho 

jLJ .lu, .!Li, K. ; addit pandicuiatus est, stij^avit, .x^ y ; I W , f 
, Lex. Adl. 

Part. pass. ^]bo, |wVm extensus, in longum protensus, Jjil {j.<^ 
,_Ji^ \ t , ^ .i.s^^, BB, Hunt, clxx ; it. vinctiis, ligatus, constrictus, 
.iJLlsc .)^)uoo .)io)ul» .)l*a3 .jliLx- .^Lil •Vf'^ •* 'ILpo jL^jo 
L..j^ . j.j-i-. -^vr^, K. ; it. )i.jj» deflectens, declinans a via, veritate, 
etc, uj;-s-^ joL*, Lex. Adl. 

12 G 2 TJ- 2063 •:• K'ivsw _ f^iio-sa •:• jjlSo _ K'lwsa •:• 2064 Ethpe. iljoll* extendit se, pandiculatus est, Angl. to stretch oneself 
as a person yawning or on first awaking, )li . n « oiV>-i-'k ^? f-*! 
VaaUo loot »AjoI(' chvi it.a.^a, Act. Mart. ii. 164; ^atd^( S>[^ 
ijLiokooo, BHEth. 63 r; puella LJJl^I./, BHChr. 139. Ap. lexx. 
IjjL^ .|Ja^ ii>»U, BAj it. wioi k~.|^ Uas»9? Ufc^as iljoVoo 
eib«»&e, ib. cod. Goth.; ^.h ,-.\\ jt.oaoo ]ita3e ^ tlaoj^ooo >>jo)^...a3, 

ib.; it. JLj .)i5o!» ^io ^'^^C' ®^' ^*' •^' *^ ^*' ^^^''^ 
oi-xcii u.]^ V<'!j*i'> ib.; it. \ !»..>, Hunt. clxx. 

Ethpa. »iiir id., uL«J Jifctao [^] »iiol^, B A. cod. Goth. ; it. 
1^1 J _..! .^-tJ .jjL^, Lex. Adl. Sub Ifjciao affirmat BA. Sergium 
Rhesaenensein scribere »Iifc«i pro usitatiore >li^j«. Vide sub 

)lla*B m. i) pandivulatio, sui extensio, •,x\.\^^ ).*1&3 )iJoje ^, 
BHEth. 52 r; woict»foi? J»)<iiftj», Philox. 94 u Ap. lexx. ]i1ajc 
U.rti .^^uu- .)i^ -toOjA, BA; it. U)i*i**5 ja-^U ^1 JJIclsd 
"C.7» .)'»,»:» -koOfS, BB; it. J»*i)l, Ibn S. Thes. § 10, sed. Bod. 
Or. xxxvii ]i[^; it- J«-^' lijojco )i5ciio, Hunt, clxx; it. .)»5ciaD 
JjJsLM .^o >"> . - II .^_^i*ill .H'cL—^ .jultoo .)5|cLao .«, K. 2) <TKwpta, 
scoria, Sym. Ps. cxviii. 119, ubi cf. notam Bugati. 

]ioy^ m. clava, malleus, spec, ela/oa qua Julio pannos tundit, 

it. y-^jJl jl ;.!?., Ull [cod. H. sUJl] UjJI v5l Jylj .^^;JU1,^BB, 

addit cod. H. ^^J^l .oixo i=, yXo; it. ^Ji3l JUj li^a? )ioV» 

[cod. H. .Llill i,Ll5] jLIiJl »,-*i-. JLSjj .y^jJlj, ib. ; it. ijjll 

^^,ij5Cjl,, Ibn S. Thes. § 9 ; it. L«J1 i^^^^^l w^jJl U'joIjoo lio'jjo 

i^^.l5^1j iSjJ.! c^J.Jp^'j cHJ^' y^' ir-^ .ilaJLi^l. Hunt, clxx ; it. 

i-.ii. ,.pi»3C)l ]i'J>^ )»oV», ib. Scribit K. et )»o'jli et )JoJl», et 
■^ ""^ -^ J" __ __ (■» « » 1.' * » 

exponit i) malleus, 2) c^«a fuUonum, sc. poo aj9|^ '*°^ -I'oiJO 

.)»ok UoV'.Jbr.lkiAWKoVi .Ikla^J .IllsT .5. ..iv-^o 

ijj^\ .iSjii j^iiJi .^^i^.^^.ji'.^^^^ .^;?jji jiib jp\ .){o^-: 

,UUil i--iJ>.,. Cf. ).^oJk>B. In libris l>oJbo non exstat, quod scio, sed tantum jUoJuao. 

)L'*o*Ji^ f. malleus, clava, tal )lfoJLsaa yOo»*fl«,, Act. Mart. i. 93 ; 
jlbJLaA )Ll)0J>^9 durissimi clavarum ictus, ib. 89, 113; U&*0? jliiojbo, 
ib. 151; ib. 175, 184 ; )Uo*jj<L> ^oot-^?« ^^i^sso, Jac. Sar. 434 «;/ 

\ y^n.\«. )-^^\ jUoJje );oi, Kal-w-Dim. 120. 8, 10, ubi haculus 

eutpidatus fuisse videtur. Ap. lexx. I,.l=.. .iSjAI |UoJl:», BA ; it. 
[Lc:,L.ill] ^\^\ lUoU) .oyy.lJCilj ^^jXilj iSjIl Jl'joU, BB. 
Apud Hunt, clxx sub )>oV^ scriptum est y^S^lXJl. 

JkilSolbD f., i.q. ,jfJ!i\y^, Hunt. clxx. 

JlVi^iw f. declinatio, i_jL«^', Lex. Adl. 

]iiJo, it. )ijj0 m. instrumenlum torturae e duohus lignis constans, 
quibu^ membra eorum qui Jlagellandi sunt eomprimuntur, \,ctx»a Jjjkio 

i^b^^lc A-iyi !_.■ .?■=>• .)j»^I» ^ )>>lS^? i^^^"^ ^...Vvio .1^V>^ 
jjkJ JUjij WL^b M^ ^> BA; it. )9ijL;e cod. Goth., it. ^....^t..^; 
ex expos. Ar. multa omittit, sed addit i,,.Wi.U ; it. \^" !^ U'iJo 

BB; it. ^•^i? l^foi "^.x ^ooy^tfLl^; [m'.tt .01 .« .^..a ^o jfXap 

V^. ^ v_»b5'l ^^ Jji«J ,_..jiJfc . j^jL^I i^^l j(AjJl -Uf^Jo 
WL-JU, Hunt, clxx; redditum est i^iiiil a Freyt lignum foraminihus 
inttructwm, in quad plurium captivorum simul pedes in seriem inclu- 
dwitwr. Quid sit (^Lj_4H, nescio, sed forte sit nomen ei per jocum 
inditum e Pers. jL.^. Adde .)^ ,]'^ .)JLsc») .5. .)IU .)»iio 

VO" ' - ' " ^ t^l? UoJOt^^Jk. ^OOuaLVJO? liO?? )j«0 Ul^ UklA'^k^O 

U?? Uo UkCSj JLils 6/ j^cu-o ^jJlsiS .Is-1^ '^o^'^^iik ^ao 

^ ^lTi j^ j^y_ ,^,.^ ju., .^ .^^ ^1 .1^1 .u;^ ^ 

jjAJ JUjj .k>L-J\j v^^^jK. ; it. "ligamen qua ligantwr ii quijlagris 
caeduntmr" LW-JL. ^^ ^^ ^b^^U ^y. ,,,-iJ.^j^b., Lex. AdL ; 
^i"" assulae quibus constringutUur ossa fracta," 'Uuc'^l »j jLiJ ^. .♦. r- 
ij^-XH, ib. In libris bis tantum ofFendi, sc. ap. BHChr. 107. 2 = B.O. iii. i. 422 b. 16, 17, too Jjii wJ^ Ik^-.?' US^S . \lii^ wo?" 
o,^V=>o )* >'^-> v-" «fc>-/'. Exponunt Ass. et Bruns. velum. Alius 
locus est Jac. Edes. ed. Martin i 21, ubi vertit Martin clava, sed certe 
ibi instrumentum ferreum est, et forte legend. )»*s^. Apud BHChr. 
107 notand. oS^)J> non recte dici posse de velo, et )>|je potius esse 
lignum quod sec. lexx. humeris eorum qui flagris caedendi erant 
imponebatur. 

JiJLi corpore rohustus et erassus, vox popularis, .j> .^> »9 ]iUo 

^ j^ jii .Uiii tfN-' o»5«^o^ M^i>-<» v"^"^^"^' ^l: ^^- T^- 

Goth. ; it. o»JA«.o«^ M^^o o»jajweus^ v^-^i^? ^^ "f •^' ^ ''^ 

!a-JuJl J^l (.^ J^l .UiU U*^i^, Hunt, clxx; confuudit BB. 
cum \i')Jo, scribens i_iJjj (jfJJi .oi. ^n i»,q^ L^? »" Ij^Jii— » ]i^Jo 
[cod.M. sj;-Jl ^ jV- i/^l^r-^' ". jpV. 1/:^'] Vy-M l»U~Jb^U.l, 
BB; exhibet etiam BA. ij^l J.-;.c jXs^- tilllj y^LJ.\ ^py_ )»iio ; 
denique i^jJlj^^LS.1 o^'^i tj''^'^ .<>,iaj>.a^ l^i.? 00. ^k»X^ JiJLao 
i_j^l juLc jJLari, Lex. Bibl. Ind. 

JljJLao/' vide supra col. 228. 

)1.]Lm^ m.JUius ex adulterio natua, )»a^ji, BB. Cf. Chald. 

]ii-M eingvium,-v\de sub rad. X^col. 1 10, et addas'^.^ ^ieo^Uf-i-iO 
[am^o 00 L"-i"--, Caus. Cans. 1 2 1 v. 

|JiU:» id., vide ib. Addas )Jjim-l piJUSp, de cingulis quibus se 
accinxerunt Adam et Eva, Bod. Or. dcxliv. 167 r. Reddunt ^ j^ 
Oj^ (^ J.^*, BA, K.; it. i^.Lj jl ^;LI1 |j»Juo«, BA. cod. Goth. 

ho>jL^ \.(\.jl^.j^_.ji^., BA. Eescribe J)oiJl», sc. part Ethpa. 
verbi )o(, q. v. col. 109a. 

jjjLao Neo-Syr. sardnas collegit et ordinavit itineris causa, Stod. 
Voc, sc causale verbi )») in ordine disposuit, ib. 

i>JLw Neo-Syr. scalpere fecit, Stod.Voc. ; cf 4>» col. 1157. 
'<»..i> JL^ Neo-Syr. serere, seminare fecit, Stod.Voc. ; cf. ■<»»♦'} col. 1 1 58 . 
11^)Jlm Neo-Syr. m. pi. arva, sata, Stod.Voc. 
Ul^iJL^B Neo-Syr. qui sei-ere facit, Stod.Voc. 
ItiL^jijje Neo-Syr. f. actus ejus qui serere facit, seminatio, 
Stod.Voc. 

)i«iX.» i.q. 1l»o<^, q.v. col. 783; addas .|joo^4& .ot jooilk^ 
jU^lj ^^\ (ib^lj *Jj-^l> Hunt, clxx; it. JUjj ■^.j^\ liaijlae 
-.illlA' ijs^, BA. cod. Goth. 

us^jLao Neo-Syr., pi. I^fjjio, f. puivinus, pulvinar pandurae, 
"cushion 0/ the pandour," Stod.Voc. 

u>iy^ Neo-Syr. oriri a. splendere fecit, Stod.Voc. 
\xii)jii Neo-Syr. qui oriri s. spilendere facit, Stod.Voc. 
)l')^, pi. 1)00, i.pilus, {... ^a>.>»o o»ajo; wsD; ])Ja ^^» ; 9i m^ 
>«oinim<.v>, Geop. 106. 9. Ap. lexx. eyUUa .)i.i«f \xS> k«3o/ )j^ 
^^1 J-»i^ ^^1, BA; it.^^ ^^ iiU, .Jiii:» .5. )l'ji>, BB ; it. ]l^ 
^^,ib.; it.jl^w.t.ll v:yl5U..oo»yOooi)i^»?)wLi9 a(o JjJk» fc^oo/ )Jl» 
_^...tJl J-^ii., Hunt, clxx ; it. )yL»?o )»Jk«? las^i. .)ii Jjbop .5 ]]So 
j»ji^\ caliUs ^,jijtJl J-oJ.. .)jj>j} )ji)o, K. ; it. ^^ *Jbxa. )i:« .)L'ji» 
^■■\ 11 ,^\xB^J)\Jui . . .^;ji.iJl ^^ cyUlL, Lex. Adl. 

-^ odoratus est, odorem naribus sensit, olfecit, .orifn.ao .oi w.JL^ 
(j^.*.,;.;.^..) .)j»a£B 00, BA; it. j; ,t. :.-. ... < .)j»oia ^ oaaaLao .oi u.)«a9. 


-i* Hunt, clxx; it. j; .t, ; v ,..l .'1.^ ..ec 
K. ; it. (J ■?. ; f ...1 .I.i >-a«i Lex. Adl. 

Ethpe. Mul^l/ , dat Quatr. JA&ao i^) »...o o fe.ao, Jac. Sar. 194 r, 
sine interpr.; wj^jol^sao^cujLa jL;.^.^ . . . ji^^^ corpus adflnem in orco 
deficit, ZDGM. xxxi. 383. 4, sed Schroter in pulverem redactus est, ib. 
393. 399 not. 25. 

Ethpa. i«JLii/' forte se infudit, fermenti modo se immiscuit, 
)n.S,t )i ;Vi.. w_rL^V..ao, BA. sine interpr. 

Ethpalp. ...Tin w..v>l/* volutatus est, \jj >..v>,»vitoo jlaJLa; f(, 
BHCarm. cod. clvii. 206 r, ed. Sceb. 147. 10, Hunt. dxcv. 126 v. Ap. 
lexx. );9i\-> uM.}]^oo l^.dOot' );aS.-v .«.»i»:k)^jo, BA; it. uoa-»^lboo 
)ift V'> 0M.0 u.^Sto >»oiaZj»-> '^.^^.^^ ;^^ Uio? iAo .uiJL;V:o ^( 2065 rfML.ta r^UiLsa 2066 U—? ^ .5, .uJ.jl^ ksoo^ -oa-»aoi^, BB; laudat K. locum e 
BHCarm. sine interpr. 

U:«,Heb.nnD,Chald.Knp, fut.JJLseJpercHMti.Gen.iii. i5,xxxii. i r, 
Ex. vii. 20, Num. xxxv. i6, 17, Deut. xxvii. 24 ; inf. cum a£ .^f.-^^-^ 
verberare earn, sc. asinam 8uam, Num. xxii. 15; 2 Reg. xiii. 19, Ps. 
iii. 7, xviii.38, Ixxviii. 20; yOoMliJ*.? ILS )l1»j perctUiet nares otiw 
caiaiwwm suontw, Jes. xxxiv. 3, Joel. ii. 20 ; part. pass. \1m ictus, vul- 
neratus, Jj/ iZjsa Jl'ctij Jl'cioo, 2 Par. xxxv. 23 ; cum o induit, cinxit, 
wo(6_«»a IkM^o lumhis suis aptavit, Lev. viii. 7, Jes. xxxii. 1 1 ; jJim -^rr*^ 
tOo»*^d tnidevTo vaKKovi in\ rar oo-^var avTtSv, Judith iv. 10 ; part, 
pass. iAto ««.«>t> »s jLikj Tuvat/ur imt^oMTiiivai o-okkovs, 2 Mace. iii. 1 9 ; 
cum'^ vel ace. pers. vicii, prqfligavit, Jud. iii. 13, 2 Sam. viii. i, 2, 3, 
5, etc.; percussit, delevit urbem, 2 Reg. xxi. 13; ap. Hex. rinTfiv, Ex. 
ii. II, Jud. XX. 31 ; 0pav«i/, Num. xvi. 46, xxiv. 17, Jes. ii. 10; wjo|k*oo 
tiraiardv fu, Sym. Job. xvi. 10 ; w.^yl. irara^tts aiiTTjv, Jud. vi. 16 ; ).M.ao 
yOJi fTtaTO^v avToCi, ib. xi. 21; ]lj>M Jls yaj( IkOO fVdi-a^fi' airois 

dopao-ia, cdligine eos affixit, 4 Reg. vi. 18 ; tVara^f etiam ib. i. 8, iii. 19, 
24 ; Trpo<TKpovfiv, Sir. xiii. 2 Hex. ; percussit, Mat. xxi. 35, etc. ; ^^Aa. 
wOiOmaS )-->" po»ao Xa^uv Xc'i/noy SU{a>atv eavrov. Job. xiii. 4 ; |k«jo 
wotd!li>i>d iu^avfifvot, ib. 5 ; woi6-i»A I'mJO Stc^tixraTo, ib. xxi. 7; .«^.)) 

.ootlotso)) ^*I.Jor fc*^)Jo .00M0»^)j ^-.jla o ? iroTpoXwaic Kai iii)TpoK<imt, 
I Tim. i. 9 ; adde imper. u»<>^ lAA^as rm'o-o-t itTictat, tunde, Eus. Theopb. 
i. 64. 6. In caeteris libris juLao percussit telo, B H Chr. 1 3, 558 ; murum 
lapidibus, ib. 148; pulsavit cainpanas, ib. 183; )ksi-.t» )y>oo tentorium 
jlxit, erexit. At. vj^, ib. 314, BHChr. Eccl. 643. 6 ; ),V o»3 U>ao tn^i< 
etciavo*, BHChr. 355; U.» )»-j*u? JI^ lik^aaik'^)/ JI )Jbkf )*«?«« 
ferial cornu,ih. 422; jji^jjl .oov>9i)OA cuoe in genua jirociderunt, 
ib. 487; verheravit, cecidit, B.O. i. 27, 37, 43, 186, 187, ii. 211, 234, 
iii. i. 208, 339, 493, iii. ii. 49, 286 ; momordit, wo*^ otl^^lao V>»o( 
\Aa U .TcJN o(S-lao» YZ}, ib. i. 46; perculit, l^Lsoo )»a» ^ aV t 't .oo^'^i'"'^, ib. 408; de aestu solis o»iL.? U. J %aL Uao \Jiitxl, 
ib. 70; percussit, C.B.V. ii. 546; invasit, ursit, de partus doloribus, 
^.^ o&o. ^ );iJ v.i:sl, Ephr. i. 75 C; <iiJ. o5o. ^? JUL:, 
ib. 79 D ; IbJ^j '^'^ )-!» urbem cepit, ib. iii. xxxi; ^ .. " . yi )ji«5? KSI a, 
sic legend, pro Jll^, cor wioZt confodiunt, ib. iii. 649 D; egit radices, 
Ex. ix. 31, Ephr. ed. Ov. 5. 11, Is. Ant. ii. 36. 17 ; ^-i-J ««oo reclina 
eajmt tuum ut coenes,=accumbe, ib. ii. 54. 9; ^k<^ o».»Aj ^.x> 
»e impetu eonjecit in hostem, Jo. Eph. 404. 6; jf^ j-o la^ >-«»ao 
pra« gavdio complosit manus, Marsh, xiii. nor/ Joo» J-oo? Ub 
^\^ 4 Je»» ot^ plaga quae pedem ejus affligebat, Sanct.Vit. 254 ■»; 
o,>v )a-oo = o»X \jI VLx>, Kal-w-Dim. 55. 16. Alii sensus sunt 
a) vicit, profligavit hostem, )1^> jla-je y©o»» cwao, BHChr. 311; 
)l^i Jla-j* ycw/ al», ib. 5"; ib- 2i- 23, 47i, App. BHChr. 70. 
(3) ^«!sJL K /r v> adortus est, irruit in, BHChr. 210, 293, 302, 320, 
411, 417, 437, 570, 603; it. U>ie llao bellum intulit, ib. 364, 519, 
App. BHChr. 61, 81, 87, 88; Jji^li <w« jmgiutm conseruerunt, 

App. BHChr. 84; «i-^«V^ Uct^ v«-»^ *^°- "^^ "^ ^^■ 
tidie usque ad portas urbis incursionem faeerent, BHChr. 303; Uao 
j^ )J>U,, Dion. cuo. 7, Jac. Sar. 269 r; Petrus Uj«ij? U-» ^^ft- 
Jaq:::^., yix 1=>W>, ib. 37 1 »•• y) '^^^ monetam, Ar. ^^, BHChr. 246, 
253, App. BHChr. 18. 6) induit, einxit se veste, >*a-j^ M»» i^<=>t», 
Act! Apost. Apoc. o.m.i>. 17, W^- *' *-*»<»* t-**^ ^-^' 
de baptizandis. ib. h,^. 12 ; et cf. ib. -^. 3- «) i>e«M*«< odor 
nares, U-i 1^ ^i woi^S, B.O. i. 220 ; U-xo^ Ui v<^ f"^ 
)..~^ k.j^» liloi. ,», Cyr. 274- 28, cf. Jes. xxxiv. 3; U» M«>« 
|v- ^v... Iv, ~^, Apoc. Syr. ed. Wr. ,^. 24 ; Ephr. u. 374 E ; 
JlSli ra.;i —J ll», ib. iu. 199 E ; <*ii. ofc«A >-*>-? «»*-* ^*^' 

Ephr. Op. Gr. ii. 398 B; U**? U» v'"*^ '"^ ^^* "'" '*f' '"' 
38«.8dr« 3^° ri,. Xp^aroC, Eus. Hiat. Eccl. V. I. 30; v««^H»-» ^-'' 
,00^ Ico, U^. ib. 34; T— » l--* »^ ^**' Sanct. V,t. 272 r. 
f) pac<to«em/.ot-<, -o.coo-^ v"^-^? «* '^ ^'"*'' «>«. ^«««'-«"''"-- 
Ephr. ed. Ov. 291. 6. Adde ^l^:] U^ nom. constellatioms, quae ^ 
U**.^oofe», BHCand. 43 r. Part. pass. pi. m. 000. ^ .VX,cr^o,^o, 
SW's. Ixxii. 5. Pro ^ W^ quod edidit Norb. Hex. Ez. xhn. 7,re- 
scribe e cod. ^U--. mortui. Ap. lexx. U^ . m^. U^ " ^y' ^ 
ug,, U-cJ c? U^ o?, BA; addit ^,^, Hunt, clxx; exh:bet 
£m ^U -«oriJo 1-^. BA; it- ^^^ U^^ -^^ ^^' ^B; imper. i-^l »» v>, Ibn S. Thes. § 28 ; it. ^ >.^.v)|.(^^.'5j^ .iJi^b .)ul:a» 
.w^ljoo .^) ]»..wo .)>:«;; jjaso J;.^clm; )a.i»^o )^.,j1-'h'o II'qIjOo 
■ ^j^ ■ . . ^l^ .■al^i .^^:ii^ .(^ .01 .^ui>) J'^s^ ..». x' l/''.t» 'w'» 
JSLL} L<j iLajtJb jJLsri, K. Laudat etiam i.N*!-*) jlouoo Jm« yffl<.,vi 1. 
Dat etiam pari pass., sc. 6^ t,i„^»a.».t 0/ [',M.i> ^ )io .Tt^ julao 
Uj rjyiJL; Mj)y-ii> .jL::<il .boff boo Js^cws o/ l.^^]^ 6/ )o)a=> 
J.JL20 ; it. 4I vjr'A.' )t>'<J«J<> .|t»'.«,jll V .jJLljo .^~1» .t«««j ?i ,]Jiao 
i^j-»^. j' '-"-•J, ib. ; it ii .^ -Mi-o U-so, Lex. Adl., qui etiam dat 
part. pass. )X»GtAd \Zjo ukerosus ; emph. )««.v> percussus, i^^^^a^. 
Quod exstat ad Ex. ix. 31, Ua tJob ]i>A>, exponunt lexx. in hunc 
modum, \. :^., _,L» t^l la)^ J_eU-.l ellji c . Jl ^J\ . jLel Jjlc Ua wJLm, 
BA; it. ^1 Ca.^, ib. ; it. Ua wJoo ]i:La>''^.^? Jot ^/ Us u.^ 

]l^o w,A^ UiA, 6B; it. j«^Kao''^:^o .Ij^^Ia )«aX >.^ .01 .Us uw^ 
.J .i>^'i!l ^ i-.l Xi£ .il^l |Ja.c .^Ji\ ij JJll .j]^»oU>t -01 we/ 

(_,^V1 j^ ji^J CsLLJ .. .Xf.;L«. jL> .7 . J-e\ J jLe t^l •i^'il jj J-flbLwl, 

Hunt, clxx; it. .eLlLj Sjj 1^^ .iLa\ .irr>.m-> .U&^..X .ot ,\j.o u^^ Ji* 
5Ljl-. jL* (^1 . J--U-,\ . d/, K. Cf. Ua col. 1761. 

Ethpe. u^joir percussus, afflictus est, )L>>? )u»ai coot omOoL/ 
Ik^OoO It^ii? Jlo».ii ^ yOei .S^t.a 01 :ift V », BHChr. 505; Gr. 
392 r, B.O. iii. i. 339 ; vvdneratus est, Ephr. i. 541 D; it. cusus est, 
ofc»*3))6).a-j»9lSof, BHChr. 395. Ap.lexx. .i^.»JIq... vi-» >JLia\}* 
jJl*^. sj;-<iJ J-<>J»»fc-JO, BA, et sic caeteri. Adde )Ji.2olbc« .fj3» .fr.&a 
]):Lji> o^ '^yikoe.S. [codd. C. et M. ULjo^j*], BB; it. U»koo, BA. 
cod. Goth. 

Pa. ^rr-v* percussit violenter, ]i[.^ yootl^«.alLcL9 uJUo, 2 Sara. x. 4, 
cf. >l4^col. 767; exponunt v>*-2.^^. I'+ir*' BA, BB, sed scribit wJLao, 
BB; ? ! ■--•«« €»rmo-ai', Aq. Theod. Job. xvi. 10; Jos. Styl. 63. 19. Adde 
[1. sJj^] »b;-e Uj «o»»JLjo, BA; it. jJlx^' -yj^^^ "^ •«^ir^, K., 
qui ex Off. Mat. Diei Domin. laudat fi .«.,v>U? 0/ .j.^ 'W-w o [JLsp Uwo 
.fir>.i..ou»^ Uaxo aabso el )o».^J^. 

Part. wJIja^s, liL.-'ft.'o percussus, Heb. nSD, Jes. liii. 4 ; ^^ .il v>v» 
vulnerati, Jer. xxxvii. 10, Ii. 4 ; ap. Hex. \j( i. "Viv> Tfrpaum, 3 Reg. 
xxii. 34ined. ; )..»■« v>> l.i.iL jtuXj; t£v T«Tpa>^<WBi', vel rcrpau^rnrjxfvai', 
Ed. Quint. 4 Reg. xxiii. 8 ; Sym. Ez. xi. 6, Theod. Nah. iii. 3 ; rpau- 
lioriai, 3 Reg. xi. 15 ined., Aq. Ps.lxviii. 27, ib. Ixxxvii. 6, Zeph. ii. 12, 
Pesh. 2 Maoc. xi. 12 ; rfflpauo-^cvoi. Hex. Jes. Iviii. 6, VHh. Luc.iv. 19; 
[ n n- V^ <« /i«f«Krr«y<»/«'><or, Hex. Sir. XXX. 14 ; V .H^ X t ■» Karavfvvypivoi BC. 

amore,Tetr. Dan. xiii. io(Hi8t.Su8.); U m O » -> >■ / ■ w i c 4XK«/«iw,Luc.xvi. 
20, Kal-w-Dim.52. 18 ; b'»v>v> verberati, Amir. 80 ; An. Syr. 22. 28, 
Aphr. oCiJS. 1 1, 15, BHCarm. ed. Sceb. 44. 13, BHChr. 450. ii,ubi Br. 
U-aiao ; ^^-vl», ib. 565 ; B.O. i. 3 1 7 ; IkLls^Jo \i}^l' Juxemorrhoissa, 
ib. 32 1, it. Act. S. Pelag. 5. i r, C. B. M. (Wr.) 878 b, C. B.V. ii. 501, iii. 
1 10, Ephr. iii. 435 D, 500 E, Off. Mar. otaoM. 4 ; )lS... v>ioN f^h JL-. 
^0.0?!. ks^i*f, Jac. Sar. 422 v; t.^.. ift'i t » o UaU>, Dawk. liii. 383 r/ 
]'.r.:Li aegri, Ephr. iii. 186 E, 414 D, Off. Mar.'^.i. ult., ^i. 17, Pat. 
Vit. 85 tj; U-JSJoo )j|>ji|so )oM»s, Sanct.Vit. 152 v; i»«« ^ vi e|eM»o, 
ib. 157 r; vulnerati, Ephr. ed. Ov. 182. 24, Is. Ant. ii. 38. 6 af.; 
) rr>^^\ oji., Jac. Sar. 292. i; Jos. Styl. 62. 17; ooo» < ,-^ " j" ''^ 
mdnerabantur, S. Job. Eleemos. Vit. 279 r; UUs 000. ^-^lijof 
f^As^ ^t morbis gravibus laborabant, Sanct.Vit. 155 r. Ap. lexx. 
J..A\ _^' JliJkl .U-a*» yJfJt^} o« U-ocoo, BA, cf Luc. xvi^. 
20; it. )^ } ^ ■>^ uUerosi, ijjJ_j;-i-» -cyUUJl jj^i .^^j^, ib. ; it. >-« .y > ^ 
^yj^-L. !:j», BB; it. ^ ^ 5^^ vj^ U-acoo, Hunt, clxx; 
dat K. )fe'J,:.v>v> .IkU^ae .Ulij£ .) ' » '^^ ..JI^Lje, et exponit 

Ethpa. w>.-^l.r«««P« percussus, mdneratus est, Jer. xlvi. 5 ; ap. Hex. 
w.^1/ irpaviwriadt,, Jes. liii. 5; ^ ■^v>V-lt> TiTpa(rKo,tipoi, Job. XXXV). 5; 
BHGr. 392 r; 1^' fcci^U .-l^feir, Ephr. i. 469 A ; Jl'ciaai^ 
a^l/', ib. iii. 186 E; ib. 375 D; )Im»-^ --aol/ «fcm-6u« Za6o- 

m®i<, Jac. Sar. 89 v; vexatus est, etre tourmente (Quatr.), o y l( 

)k-*^*^*^^' Sanct.Vit. 164 V. Distinguit BA. inter Ethpe. et Ethpa in hunc modum .U^ <^ U-^ .^-ooli' : ^J;-5 •l^-'^" ^'] ' 
1^ . ..n ^ |_>;.:ul, sc. Ethpa. praesertim usurpari de plagis animi ; 12 H 2067 w* w *w _ r^o, uk 'm ■:• \a. %» -n _ r^h\0,.»x^n 2068 I,', ib.; it. U-o i-ooli''', BB; it. i^lVyiJl ^^ s^y^l .)54-^ 

it. ]jX^ t^o )'»la.= lA-iL/', K. Distinguit etiara BB. inter Ethpe. 

et Ethpa., sc. ^i.J::^ ^o ^^lisll jla-jo )j-. .olflo i=> ^f a^^Jolr .Aj-i ly-o [i Sam. V. 12] ^oo».<j>ow...^.^ yoo»-.o».^-M^ q.a.«ooIIj Joi 

Aph. stM,^}' per cutere fecit, y<Lal^\I> .CL9Lcu>«fio w-i \t.M3a( effect 
ut odor foetoris veatrifacies vestras jjercuteret, Amos iv. 10. 

lo— 4, )l'cL»>9, pi. ^Q-Ioo, ILaJLi, i.2>faga, ictus, Amir. 103, 161, 
446; calamilas, afflictio, ]a.>Jo 'Vo, I Reg. viii. 37; )l'oLoo pUga 
Aegyptia, Ex. xi. i; )l^»j»» Ra-oo, Syn. ii. Eph. 157. 24; ijnii- 
oJL^o decern plagae Aegyptiae, Did. Ap. 36. 10 ; poena a Deo inflicta, 
2 Sara. xxiv. 13; Ps. xi. 6; hynini deprecatorii woot? jlcuoo ^^...i. 
J.30? joo»», Hunt, dlxxxvi. 43 v; infirmitas, aegrotatio, Heb. '"i^np, 
Ex. XV. 26, xxiii. 25; viorbus, 2 Par. xxi. 18; plaga, Heb. WJ, spec, 
leprae, Lev. xiii. 2 et passim, Deut. xxiv. 8 ; eludes, 2 Sam. xvii. 9 ; 
vidnus, I Reg. xxii. 35; Jl'ctij Jl'cLoo vulnus lethale, 2 Par. xviii. 33, 
xx.\v.23; )JLaii,J )l'QJLip/rtg"x« <it»)ie»<es, Jes. i. 6; )Lci1«od» )k3)o /a^ji'sm 
quern quis percutiat,\\.&. oEQnAei,\h.Y\\i. n; wLcwjo* Ij^cu. iacw^MS 
gtw feriam, ib. x. 5; Jer. x. 19, xiv. 17; ycul^ flagella, jwenae, ib. 
XV. 3 ; jai-J? llVoV, Heb. t<G'0, Nah. i. i ; ap. Hex. JLod-jso irXi^yij, 
Jes. i. 6, et passim; )LoJLao vXriyai, mdnera, 4 Reg. viii. 29; Bpavais, 
Num. xvi. 47 ined., Sap. xviii. 20; ^ffori^, Job. v. 21, Prov. xxvi. 3, 
Nail. iii. 2; Tpairr), 3 Reg. xxii. 25 ined.; pi. fiaKama, Prov. ix. 7; 
rpavfia S. TpavfiaTiaiios, Sym. Ez. Xxi. 14; jaJJ^? )l n« i.a o o vvtTirav 
o<j>daKix6v, Pesh. Sir. xxii. 19 ; )>a^? |l o .««. V> o i/tcro-ajx Kapblav, ib., sed 
jrX;;yi7 rapSiar, ib. xxv. 23; j>&'.£Bf )lcuO0 TrKrjyrj boXia, ib. Xxii. 22; 
)Iq..,»oo oSui/ij, jc<m.? amoris, Sus. 10 ; ■nX'jyfi, Luc. xii. 48, Apoc. xi. 6 et 
saepius ; paan^, Marc. v. 29, 34; pi. ib. iii. 11, Luc. vii. 21; rpavpara, 
Luc. X. 34; BHChr. 186, 221, 291, 296; pugna, praelium, ib. 225, 
502; strages, clades, ib. 311, 511; Ji).^ )la-»ao ictus teli, App. 
BHChr. 29; BHGr. 37. 7; )k.3)»/ lcu,oo, BHNom. 160 >•/ B.O. i. 
37, 225, 261, ii. 83, iii. i. 146, 207, 273, 493, iii. ii. 132; flagellum, 
C.B.V. iii. 235 ; Ephr. i. 204, 207, 208, iii. 375; )j3»*? )l ci ...- v> ictus 
fulminum, Eus. Theoph. ii. 86. 9, 13, 95. 6, 7; ILabj ]la_«i^:io verba 
redarguentia, ojyprohriosa, ib. iii. 20. 4. Pro |V>a-io plagae, Is. Ant. 
i. 46. paen. rescribe ]lcul:o. Ap. lexx. ijJlU ib^jl ^m* ll'dLos 
i.r>r^^ •^'B ^^.^'31 BA; it. ]l<»3) f*lo .IXJla .i^j^ )ln i»..v> 
eJbjLj u_>L5.c .jS ^t^i? )l'c£«OD . . . v'r"'. BB. Laudat K. e Proemio 
Off. S. Mariae Deiparae ^o \^*i ^ ^1? oilci^^ »«:» i"^^!' 
)j>^>? I'^-^o ]l<LiL:e OMJi n . afl . 'v . .ooC:vd. >, JI'olmOo, it. |lcL»jD, BB ; it. jl'cuoo, Lex. Adl., f. balaustion 
aedifieiorum, it. olex putei,j^\ i^jlS .1 O^-j^S^ Jl'oulio .|la»^ .jo.w.'ab, 
BA; it.^,-^1 L,jLs (^^jjJ^J .^ )l.fi,<»,iP, BB; it. .UAnno* .5 )l'al«jo 
.J.cUil ^/i-Jl^^l i^U jl j^LU ^^j^l^jJI .Ull .ILiii .JJoU l^ 
jjfcljj, K.; it.^^f.-wJlj_^;_-^l i_»jilj .^_yi\j:, )l'cu*oo, Lex. Adl. Cf. 
jloAJo no. 2. Derivat Dozy, Supplement aux Diet. Arabes ryi\:\ji e 
rpaniCtor, et exponit balustrade, garde-feu, rampe. 

I « rOc m. verberator, percussor, ^jLi, Lex. Adl. 

^.j-mJO ra. acilMs jyercutiendi, ictu^, v_j^ .S, BA, Hunt, clxx, Lex. 
Adl.; it. BB. sub ipIL^col. 657; cxj^o- .. ».vir» ictu baculi ejus, BB. 
sub j3»a col. 453, 1. 4. 

Jlo-oajo f. ictus, vulnus, -^ .i-j^, Hunt, clxx; sed Jl'cu^^i 
fc>-<oo/ JU, j.U-i'l .ys, BB; rectius .C-,,jo/ »ju JUj . ^U-il )l.r.-v>>A 
v"«. . 'il. Hunt. clxx. 

)lfi.»vi v> f., i. q. iLaLsr*, BB. 

)l o ' ' i«,i., iftv> f. 2>ercussio gravis, i-_^<^ _ j^ .^s, BB. 

)Lci*oo^ji f. repugnantia, s'jULc, BB. 

UL^boo vulneratus, t T , I»» ^cc riTpoMrKd/iewM, Hex. Job. xxxvi. 14; 
Tpav/iaTifd/ifKoi, Sym. Ez. xxi. 14. 

)k>.»^ODr f. forte clades, excidium, deletio, exstinctio, ^» JLjov.^^ 
)lS-»jo£ Do Jja^o* t^, Hunt. i. p. 256, col. 2. Dat tamen Castell. 
p. 964, l-liool immutatio, alteratio; it.^,Iiill )yJLa»ol, Lex.Bibl.Ind. 

k-Jo Hier. ])ercussit, Mat. xxvi. 68 ; pi. a-os percusserunt, ib. 
xxi. 35, xxvi. 67, Luc. X. 30 ; part. |u«:» pemUiens, Mat. xxiv. 49, 
Luc. xviii. 13 ; pi. ^«oc, Mat. xxvii. 30. )la-L» Hier. f. plaga, pi. oila-jiO ulcera ejus, Luc. xvi. 21. 

\^fja Neo-Syr. percussit, rerberavit, Stod. Voc, Gr. 70, 91; de sig- 
nificationibus ejus aliis vocibus praefixi cf. Nbld. Gr. 406. 

Uoo Neo-Syr. percutere fecit, Stod. Voc, Nold. Gr. 252. 

)l'd*»io, pi. )l.fi»y>, Neo-Syr. f. ictiis, plaga, Stod. Voc, Niild. Gr. 
338. 

)u<lao Neo-Syr. m. verberatio, Stod. Voc. 

)i'iJL».v> Neo-Syr. m. percussor, verberator, Stod. Voc. 

jKuJoo Neo-Syr. f. percussio, verberatio, Stod. Voc, Nold. Or. 93. 

f •.• ^ T Neo-Syr. percutere fecit, Stod. Voc, usitatius i^oo, q.v. 

|il„>««^ Neo-Syr. qui percutere facit, verberator, Stod. Voc. 

]S^.:1 wsAi Neo-Syr. f. actus ejus qui percutere facit, verberatio, 
Stod. Voc. cwo, <a,TiJl,v>, t-^ ->"'•", « -^ .. v>, )lfi*i -x.v', vide sub •aL coll. 1 169, 
1172. 

>a«.j» Neo-Syr. dilexit, vide ib. col. 1170; adde )iii'>»«v' qui a/mai, 
Stod. Voc; it. )^^S«..:io f. dilectio, ib. 

;-^r-^ Neo-Syr. certiorem fecit, res novas docuit, Stod. Voc; cf. 
; -i. -'• col. 1 185, et Ar.j^i.. lude )iJiT\««y qui certiorem fecit, qui de 
rebus novis monet, Stod. Voc; it. )l;';^.««y f. actus ejus qui certiorem 
facit, ib. 

^^jff v« )»aJ nom. coenobii in Hauranitide, C.B.M. (Wr.) 710 b, 
711a, sc. lociis peregrinationis, Ar. ii*^' "Pilgerstdtte, Wallfakrtsort," 
ZDMG. xxix. 431. 

'%>^ji.vi Neo-Syr. tre^ridare fecit, terruit, Stod. Voc, cf.'^s^ col. 
1 191. lude ti'.S<^«.v) qui terret, qui alqm perculit,i\>.; it. jl^iN.^^. y 
f. actus terrendi, terrifiaalio, ib. 

fcli, UoC t-li, etc., vide sub jL/'col. 120. 

)•<*:«, oi«.<^ = Imi* ^, c>i|.<.» ^, vide sub JL col. 1196. Adde 
««oc>, BHChr. Eccl. § ii. 323, Jos. Styl. 11. 17, 30. 14, 63. 15, 79. 15, 
et saepius. 

kfisoMOO vide ja>0;i.v> infra. 

?cu<.^9 tAaeO, nom. viri, 3 Esdr. viii. 62. 

itiob, ]\<L^, it. ]]<L^ BB, Chald. rino, Krino, et cf ^^U, 

Freyt. iv. 153, m. urbicula, muris quidem circumdata, sed sec. lexx. 
minor quam \oia, oppidulum, jtcuoo ^jas 4^1^ t^w r^c TrSKfas, Act. 
Apost. Apoc. ^.ajk. 6; ))fi.««.v>, n-dXi; ib. 13, )!*.. 10; .o>*-Ljao* ]i..«jb» 
))Q,.»i..ici, Anecd. Syr. i. 22; jicuooo i-seiicL.^^, Bar-Ce. Hex. 15 r; 
BHCarm. ed. Sceb. 34. 11; \ > ~-- ]^w..ao/ jftLoo, BHChr. 192; ib. 
206, 209, 236, 331; jistsaa iai»jc, forte j,^' JutJj, ib. 409; <^!lAi|a 
)lcu*.so, ib. 498; sesemuniveruut c>()a»»JO^, sc.urbis Sisae, ib. 552; Ua 
)!o»y< tOo»^ oppidulum iis aedijicavit quam vocavit Jlocu^/, BHChr. 
Eccl. § ii. 85, sed credo legend. |ta«L^ ; scribit Ass. B.O. ii. 410 )|a.M.jo 
et reddit J/a%u2:a/ catholicum contempseris .1^Cl>^jo^ ]i*.o)0 ))o ■«■«.,->, 
B O. iii. i. 150 ; vitam eremitae tranquillam mutaveris [? lao,:*] )':^o;j> 
j)Guoo^ C.B.M. (Wr.) 897 b; jL^aj9» jtoLoo se2)ultorum castrum, 
Ephr. ii. 390 B; jToJLio Isw, ib. 489 E; Wiai Jloioo'^i^ ^;.^v, 
Eus. de Stel. W, In r- ^ ->" U»>i.fl •>, Is. Ant. ii. 158. 6 af. ; ])o.iLv> 
Uxsiios 1^..>.3; urbes regni Persidis, Jos. Styl. 63. 16; Jiclm^oo \^'iQj> 
Jl^jjco, Knbs direst. 105. 2. Nomen etiam JicLoo ferebant Seleucia 
et Ctesiphon, Ar. j^jIjAI, in altera fluvii Tigridis ripa sitae, B.O. iii. ii. 
623, 624, 646, 647, 651; adde BHChr. Eccl. § ii. loi, B.O. i. 333, 
iii. i. 91, ubi vocatur jl'o'iNv'? )^u.>^ |)o.n^ ; it. Ebed J. 274; cf. 
\sis no. 4, col. 1829. Urbs etiam »auir s. .o>»/'' vocabatur ) < if-r yr 
^a.»l», B.O. iii. i. 116, 475, iii. ii. 723, 761; it. )s«£b^» jla-^ao yofi/, 
Av. ^j°\, C.B.M. (Wr.) 518b; UflosS? ))a-^ fc^oo/ ^o)>/, ib. 587 a; 
• laL.if'' Ariun cui postea nomen (sic) I'ja—i Maliuzae inditum est, 
BHChr. Eccl. § 11. 17 not.; rectius yCuii; JfciLi Ass., cf. .cui^ col. 
380; it. yo'li/'col. 374. Denique hsuob ♦;^))ofti». ).^ ^oquumad 
oppidulum Mazgard ve^iisset, BHChr. Eccl. 731. 24, ubi tamen «;^)a.va 
) ) CL«»aD? codd. Bodl. et Cant., sc. Ar. j^Ll: ; scribit autem Ass. ? wUjo, 2009 ■ °v« »«. jq - K'tcuibSa ^asa-usa - v-M±n 2070 B.O. ii.299,etcf. ib.378. Ap.lexx »^-JL« ajijx. JjoX) ^?«3 ))a«ji 

-o)* .j3u.)o ^.^j Isaaift^sJI ));olfcs^» «« [1. ^su»ij] yOJ»l? )»cil»a<> 
^1^1, BA; dant etiam (^IjJtl Jtol^ Madain, urbes Seleucia et 
Ctesiphon, BA, BE, Ibn S. Thes. § 23, Hunt, clxx, K.; it. )J<wio 

^ViJl j^lxU ))CUOO .i^...»..fl ijLjJi.* JljCii.) )fca*jSD .« )»CLi.) )oi3 

^)^1 (sic) y<u>|? j)ci«:;o, BB; it. .oo»<^!o .\oia ^ ^to.^) ])o^>oo 
ij-^j'-'O ii.i.u-o Jiio:^) jLo^.^ .oZfiB ;^ ^(o ]h>»i>a^f jL^oo, ib. codd. C et 
M; cum BA. consentit K., et scribit .oJilj JiaLjo; laudat etiam Jls/ 
)ja»j^ ootX \iJL yO( ^ uiik? ; it. .oo^l^io )^a»a ^ ^«a2>.) ]talj» 
•U-a ij^ .)k>-.»o;i>) Jtl^oo, Hunt. cjxx. Cf. etiam )uiv5 col. 1747. 
JIclmJc, sed ])&i»^ Lex. Adl., amasius, misere amans, vel perdite 

iSjLi.-o, K. ; it Lo^ .^^^.^XiLc Iiomjo .j^jlx... jl jf-iLc .jicL>oo, Lex. 
Adl. It. f. iSj-ijiil 151.H.U Ik^Ajlcw^, BA; it. ottT^fia /^ )t^J)cu>ja iiljcdl Aj^^l [codd. C. et M. Aidl] «Ik.ll, BB; it. )&^)i*oo 
xlkJl !;-!.iXJl .JUXjt:dl . jLLxJI eijlj .)l.ioq-»» o»^ V-.lt .S, Hunt, 
clxx ; it. jl^JtOx^jo amasia, perdite arnata, i-iJ^ ^•j-<' — , Lex. Adl. 

)»j) o» . v> Mahuzita,urbis Mahuzae incola,'B.O.iii.n.6']%; Doatt^ 
JuJ((iiji)», C.B.M. (Wr.) 104 b. 

Ijaoj o , Ar. WLi*, f. mucus nasi, pituita nasi, wooJol-jm <«J 
luk«»A>, BHCand. 54 v ; o o a v .. us.20 )>i9>Nv\-» woto^OHjao «^o i&aj, 
C.B.M. (Wr.) 595 b; cf. ZDMG. xxiv. 269. 22, it. 281, ubi Schrbter 
cento, res consuta, male ; reapse vult, quod miser iste plagiarius scrip- 
turas suas sub nomine Jacobi Sarugensis protulit; sed cf. ZDMG. 
XXV. 523; cf. etiam Jac. Ed. Resol. 13 ed. Lamy 116; adde «*a9 
Jls) o/. . . )l^a«J!c ol . .. la*-^, Rel. Jur. 124. 16. Ap. lexx. Oc^^i 
^\^\ BA, BB, Ibn S. Tlies. § 2 ; it. JbU* ^_, Lex. Adl. ; it. .^aLi 
»^j ^JLJ^1 L_«Jl ^j^ Jj-i-j t^m ULi*' .l^aLsD, K. 

m^ouijso mucosus, phlegmaticus, )l^*i^eL«oo Has»-^t, BHCand. 
56 V, Ap. lexx. UjL^cuiJo jtaco earo mucosa, l^i\,\\ (^\ BB, 
Hunt, clxx ; it. (sic) i^jj^ ij*^. m^«u>ae, Lex. Adl. Dat idem 
IkAi^cuoo languidus, gracilis, Zi^ . J.j ^a. 

J|lciuOo nom. loci, cf. "^.a/' col. 16. 

)t^.\fi*»!io, pi. jialjo, vide sub^^^.*!. 

)La<i.v> Neo-Syr. f. pandurae instrumentwm, "instrument 0/ the 
pandour," Stod. Voc. Cf. Gr. navdovpa instrumentum musicum trihus 
ehordis instructum. 

Ijsclu.^ 8c. ^oao; )j»aH.:» vesiculae moschi, ^W^j aUAl ^^y, 
Hunt. clxx. 

||L<»^ Neo-Syr. videre fecit, ostendit, monstravit, Stod. Voc; cf. 
]>^ col. 1284. Inde U^JL<^ qui ostendit; it. ]]^ju«a {. monstratio, 
indicatio, ib. 

^M, l^.'OO, vide sub ^ col. 1244 sq. 

U.^.^ Neo-Syr. ;;eccare /«(,•?■<, Stod. Voc; cf. |^ col. 1245. Inde 
tiu^.^'.B qui peccare facit ; it. \lfL..^^»xi.seductio ^npeceatum,instiga- 
t^o ad peccatum, ib. 

tVn^ Y> Neo-Syr. tundere fecit in mortario, Stod. Voc; cf. t^ col. 
1250. 

»ot^.<i^ m. mensura, J-i'.JLs .« .Oi^,^, BS.ap.BB, Hunt. clxx. 
Forte legend. yO^otio liirpov. 

^,.o>jg vide sub rad. ^ col. 1220. Adde JL'cL^-Jlio £ sutura, 
kly. Lex. Adl. 

X*jyj« Neo-Syr. consuere fecit, Stod. Voc; cf. sub rad. tfa*., ^, 
col. 12 20. Inde )i^y.-v> qui consuere facit ; it. )l^,; ' «.. ' o f. actus ejus 
qui consuere facit, ib. 

i.-fr<" Neo-Syr. equum striyili defricare fecit, Stod. Voc; it. )Adu<i«, 
pi. I^d^, m. strigilis, ib. 

)i -r'^>« cognatus, vide sub )-!./'col. 113; sed lx>«.j< i vivificans, sub 
IJL. col. 1257. 

.e>■^ ^^ Neo-Syr. lavare fecit, in hahieum se demitterefecit, Stod.Voc o Neo-Syr. asjnctre fecit, Stod.Voc. 

)l^tj^»>. V) Neo-Syr. f. a^tus ejus qui aspicerefacit,aspectus, Stod.Voc. 

^t».>«o o , Theod. Ez. xliii. 7 sec. Norb., sed cod. ^lb««A^, q.v. 
sub loao col. 2055. 

"^.j*^, "^(.^.I.^, )L-jo, vide sub "^(-.^ col. 1262. Adde '^.^.jmjo 
M°i\oiAa doctrina parum instructvs, BHCIir. Eocl. § ii. 359, 403; 
JiLCLao pauperes opp. jl^l^..:^, B. 0. iii. ii. 94 ; et cf. Cyr. 25. 27, 49. 29, 
117. 19, 308. 3, 413. 7, Ephr. iii. 261 A. 

''^>jl2o Pa. col. 1263. Adde part. pass. o»i:« ^^.'Jlao >*a ' ^ ..- •ffi v ? 

];&Ab. condiior (Deus) ita debilitatus est ut ei (homini) virihus inferior 
sit, Ephr. iii. 624 C. 

Ethpa. '^jlil^ vide ib. Adde yO^.M^3&0 aaBevriaovciv s. ahwa- 
rqa-ovtriv, Sym. Jer. xx. 1 1 ; t>\««?«'l/ €fidKaKl(r6rjv, aegrotavi, Tetr. Dan. 
viii. 27; Anecd. Syr. ii. 103. 11, BHChr. Eccl. 361. 5, Cyr. 135. 23, 
423. 4. In his plerumque sine puncto scriptura est, persaepe autem 
exstaf^iool/ sc. Ethpe., e.g. pro d<T6ev(tv,Y'H.h. 2 Cor. xi. 21, 29, Phil, 
ii. 26, 27; Severus de Mace. .-i.. 4, Cyr. 45. 19; it. pro iitomIi/, ib. 269. 
13, Jo. Eph. 74. 13, et diserto fi,\ r.,v>l{ , Ephr. iii. 229 F, unde patet 
Ethpe. in usum fuisse receptum. 

Aph.''^2jo( viribus defecit, debilts foetus est, cf. ib. Adde y>\Z,s)( 
^oto.i.ZA., BHChr. 477; BHChr. Eccl. 321. 6,673. 3. 681. 5, 815. 11, 
§ ii- 355) 4^9) 5°5> Kal-w-Dim. 236. 19 ; |i.«.A3a.£e "^^.^oc/ . / si equus 
fessus feret, Jo. Eph. 371. 26. Usurpatur etiam trans, debilitavitf 
Naaman confosso Achab vires Jezabelifl''^i»^'', Ephr. i, 531 C; Kal- 
w-Dim. 70. 14. 

jlV^.'sa vide col. 1263. Corrige )La.^il.:so to aadfvh, Hebr. viL 
18, et adde )loNl^.>o d<T6tvetai, Luc. v. 15 VHli. ; AMveia, Tit. Bostr. 
22.32; it. dSura/iia, ib. 22. 30 ; )loX»««.>f>-»o llooMtas Jj/, S. Abrah, 

Vit. 3 ry oO&^CU 1 ~'^ — ^ rlof^rlim jnniirifrts flnrtrinne. pjiia RTTr.Vir. 

Eccl. § ii. 361, 521 ; pi. )Iq:^:;:. v> , ib. 349. 9; Cyr. 35. 23, 37. 15, 20, 
65- 13. 21. 152- 27> 443- 13- 

U:i^fc^ vide ib. Adde W\..y.l^ U JU, C. B.M. (Wr.) 1 148 b. 

oNy.'w Neo-Syr. mulgere fecit, Stod.Voc, cf. .aSi* col. 1273, ubi 
Neo-Syr. .iN T. mulsit lac. 

^^i^JLl^We vide 8ub^«C col. 127 1. Adde J*^^^' JllX^, Hunt, 
clxx; it. )1-N, -^r'" dissolutus, laxus, laxatus, ^j* J-*^*^ -J-*^^) 
Lex. Adl. Vide etiam ibi )ln''S..>>»v, et )iiS..\.!ijc, quae exponuntur 
Ji^*j et Jj^^^, ap. Hunt, clxx et Lex. Adl. 

»^ji«'» MooXt, nom. viri, 3 Esdr. viii. 46. 

|ir\..s« Neo-Syr. m. qui alqd duke reddit, Stod.Voc; cf. JLao 
sub wX» col. 1281. 

)V' '^nr'^ Neo-Syr. f. actus ejus qui dulcedinem parat, Stod.Voc. 

JaY^N-"'^ nom. gentis Curdorum, B.O. iii. ii. 143, 162, C.B.M. 
("Wr.) 880 b; )i ■ in N ..v» Uf»aj>, Paul. Repert. 64. 105, qui )iljj> 
p \ -'■«{ degebant, ib. 31. Cf. Nieb. ii. 387, Eich, Narrat. i. 379, 
Tuch Zeitschr. i. 59. 

'^i^w^ Neo-Syr. veniam dedit, ccmdonavit, Stod.Voc. 

Ja'n-'^-'^ Neo-Syr, m. qui veniam dat, qui exeusat, Stod.Voc. 

jt-"" >'<"■■•>« Neo-Syr. f. venia, excusatio, Stod.Voc. 

yi>S— ^f* Neo-Syr. densum, crassum fecit^ densavit, Stod.Voc; cf. 
».\\» col. 1285. 

.a\ ..NCI Neo-Syr. eotnmutavit, Stod.Voc, cf. .ttN.ii col. 1292. 

)fc>^--<^ Neo-Syr. commutator, Stod.Voc. 

IfcCaL^M.^ Neo-Syr. f. commutatio, permutaiio, Stod.Voc. 
^- ^fV^ Neo-Syr. coarctavit, obstruent, Stod. Voc; cf. ^^^u col. 1291. 

{{ •"S-r fN^ Neo-Syr. qui obstringit, coaretator, Stod. Voc. 

) V S r-*^ Neo-Syr. f. ohstrictio, eoarctatio, Stod.Voc. 

, nS...-.^ Neo-Syr. obserare fecit, Stod.Voc; cf, aSm col. 1295. 

1 ^ >^..s« vide infra sub rad.-^^j. 

.■ffi-lsw Ar. jJlir*, Mohammad pseudopropheta, B.O. iii. i. 489. 

fGka&<Jb, Ar. Jy-t*^, Mahmud nom. viri, BHChr. 218, 222. 

12 H 2 2071 k'tmlm _ lo-sauxso •;• •:• rd\sa _ r^i^ooMLsa •:• 2072 ^ ^w> ■■^;« Neo-Syr. m. pannus holosericut, Angl. velvet, Stod.Voc. ^aa-^ Mohammad, Land, Anecd. Syr. ii. Praef. 1 1. Cf. j Vx . ^n . '^.jo-oo Neo-Syr. /err«, tolerare fecit, pati fecit, Stod.Voc; cf. 
"^^ coL 1305. 

y,<s^ ..sk Neo-Syr. qui tolerare facit, Stod.Voc. 

'«ja^oo 'Seo-Sjr./ermentavit,/ermentatus est, Stod.Voc. ; cf. ^sjftii 
col. 1 306. 

JSLjk^-so Neo-Syr. {. fermentatio, Stod.Voc. 

Y>rr'^ Neo-Syr. aeidvm fecit, cf. ja-i col. 1307. 

, n^.N;> Neo-Syr. /o«fere/ect<, Stod.Voc; cf. a» » col. 1308. 

)gJr»-«^ Neo-Syr. {. foefor, foetvientia, Stod.Voc. 

n.h rr^ nom. oppidi, C. B. V. iii. 9, quod idem jx^i^^je, q.v. 
kw.3 nom. regionis, Dion. oj. 6. 
Mahanaim nom. oppidi trans Jordanem, Heb. DJJnP; 
scriptum est fZU^, Gen. xxxii. 3 ; jpL-JLli, Josh. xiii. 26, 30; at n -i-J. 2 Sam. xvii. 24, i Reg. ii. 8. Lexx. tantum exhibent j»*i«ao, 
Sc'o<w»i->» '^s^ o»»» \iU t*' -otok-? .|V-t*Jo ^-Ij-ai. )f»*A*oo 
Vji--J (Sl'^Jlil Li (/J (^JJl J>ill u^' •^'^> ^^' »*• IP-*'^ 
^,JC-j; .|iLi,»i, BB; it. '^s^ <»»? 00. UUo .)fc-t»ap .m ] |i ;i*. v) 
)oa*, oot J-iai^o ^^C-j: .)o»^I? hhAJs oaai-, Hunt. clxx. 

yi- Vr'^ nom. regis Israel, Heb. D^D, 2 R«g. xv. 17-22, Dion. lao. 9, 
Eus. de Stel. <a*. Rectius scriberetur ap. 2 Reg. xv y> . .. 1 im , sed 
lectio in libris posterioribus vix mutanda est. 

.1^ -'.« nom. morbi, Tiberius aegrotavit luiJaoc i iOmSco ms«9 oKaa, 
BHChr. 94. 4af. Sic etiam exhibent codd. Vat. Confert Bruns. 
not. 109, At. (jh«*) et reddit ealor, sed proculdubio legend. . « ««>.. 

,n n-^ liidibrio habuit, (^ t ' "^ •« >ft-lir, BB. cod. H. Rescribe 
uaJlxi?*, sc. Pa. verbi jiJo, q.v. col. 2045. 

i ^>n Heb. ino contractum e inKD tA f«f'XXo>', tempus futurum, cf. 
Fflrst Concord., p. 39, Chald. "ino, "ITO, cra», Ex. viii. 10 sqq., tempus 
enim unicuique plagarum constitutum fuit »j»i V ; ib. xix. 10, i Sam. 
ix. 16, xi. 9, xix. 1 1, xxviii. 19, 2 Reg. vii. i; olim, postea, Ex. xiii. 14, 
Deut. vi. 20; }-<^,vi ^ id., Josh. iv. 6, 21, xxii. 27, et passim; 
[-■^^N. (If aBpiov, Hex. Ex. viii. 10 ; aCpwv, ib. Jud. xix. 9 ; iwviNi-v tv 
Tj ttSpioy, ib. Ex. viii. 23, ix. 5; Mat. vi. 30, 34, Luc xii. 28 ; Illsocu 
ot>l^..a^o «^l>3e Iiodie et eras et postridie. Act. Mart. ii. 125; Amir. 
432, An. Syr. 193. i; iJ.jt>, BHGr. 41. i, 4; i m V<S^ ,, ib. 3; k»al^ 
iL:»\, Mat. xxvii. 62, B.O. i. 413 ; iLaoo lojool, ib. ii. 31 ; i .'.tiS^, 
ib.i. 43, 134,11.318, App. ad BHChr.19. 9,20. 1 ; jioai, Ephr. i. 383 A ; 
iiMM ecu^, Jo. Eph. 368. 15; i'. \nS^? )>aocuX, BHChr. 113; otls^ 
j.'.vx^f { Uool; postero mane, ib. 173. Ap. lexx. Xxi\ ^^ .\xe- jLie, BA; 
it^jTl ijL*jJl IS-c, BB; it. Hunt, clxx, sed iSfjie sec. script. Nestor.; 
it. JjUII f,j^\ Asi .si}\ .ipliA? jooou tUa; Uoo^ .n iLao, K.; addit 
etiam scribi {-!»/', et laudat ex Off. Horae Nonae Diei Quinti j^i? 
iJ^l' jLoM ILaawLo ^ol. Malim i,.'.v>S. Notat etiam fc<l,aft^ inf. 
esse verbi -JL, et laudat e BHGr. ■,L>e\'ii <..'^»v> Jl i.« v>S [. Of. Gr. ed. 
Martin j^. i. 

fcjoao Hier. crcu, jimV)? j>jecu, Joh. i. 35, 43. 

]\i nr*^ f. crastina dies, ]i; »\f>\, Act. Mart. ii. 377. Pa. jJLi, verb, denom. e li-li, deiiunsua est, •^-— • )i r'*^ m. geometra, mensurator, \^i( j.LJtn, Eus. Theoph. i. 31. 4, 
V. 9. 15; pi. )t ' •^, BHCand. 21 ?;, Bod. Or. cdlxvii. 8 r, marg. 
jj^jjL^il. Ap. lexx. ,j»jti4Jtl ^U^l Ueuob k-^o/ liiac, BA ; it. 

yOO»^ Ulld V^t'O |K>^'/ ^■»««V> .7 U«^o|t^ wM MM ]lb^>l{ 

jla^t^l?, BB; it. yo-oa^} IL'ojljoo/ wlJLu^'.flSt .I.j&a ]%J^ 
ll^oifo I^^ScLce? Iv^otii .01 .[codd. Cat M.male .o.a&.»f], ib.; it. j;_JLao 

Hunt, clxx; it. .^jjL^Jll .-..lil .-Llil .Uojlm .01 .)j-li Xi ili .y-\j, Lex. Adl. ; i*»Jeu» -« t6 yfa>iuTp(lv, Hoffm. Heim. Lex. ; 
■ ;. >/N >;. BB. sub iLli. Exstat etiam ''^)^.o ►^^.i ^i* Jotj . . . aji» 
g'o, ^yN. )li.o cogitate haud longe ahesse veslram in hocce exilium 
deportationem, Ephr. iii. 296 C, sed forte legend. J.30. 

]y,s *. '.Jk f. gemietria, mensuratio, BHCand. 20 v, Eus. Theoph. i. 
47. 20, ii. 12. 9, 19. 10; U^iU \ioiJL^ ^? a>o( U*^o^^, Theod. 
Mop. w. 20. Ap. lexx. ia.LJkl ll'cLa-^^oUss* )U-ci*jo .« jlou 
?... j!4 n, BA; it. Ux* U-ttojo JlUtto JJ? Jl^W? J^—ojoo )lo'i 
Jlooj oi* )»l(' 6/ Jk.-^ J. JL» k-U-1^ fc-/ Jicii^ 6/ );->i^c 

)V-.cu»J»? ctS** jlama^? Jfc-i^t-^ )l^i*^i jl'ojjoo/.olas iS ^{o .L» . ^^,---i,'i!l -Ul* [cod. H. .flDCLl4..^o)^ ■^J■^J i».L-Il i-Jj;-iJl )l'cui-iL^oJ4;^, B"B, Bed legend, in loco secundo 
^ ..^^yi CL. ^aiLi^o)4»)ili; affirmat K, Aegyptios primos 
artem geometriae excogitasEe. |lci»j»i vide sub rad.^^JL. col. 1404. Adde verb, denom. '"^j».«i 
conturhavit, agitavit,^jt.»i\^ WU, BHEth. 102 v. Exhibet etiam 
Lex. Adl. 

"'liiJi^JoU'' agitattis est, )L»*iofcoo JIoscoo k->», BHEth. 58 r. 

Vojkt^, pi. )laJM«», Neo-Syr. m.Jluetus, Stod.Voc. V.WMM, )Wso, Hk-oD, etc., vide sub rad. kJij- 

oV-coU^, C.B.V. iii. 70. 23 ; forte legend. olS.ooUJ'. 

^ vox nihili ap. Ephr. ii. 380 C, sc : jokuaJ ba^? )oo» ^ 
w>ilI|o «]^t lolifl. Rescribe .^o \ls\o : io%jal Uiii.? )o« ^ 
timebat ne recrudesceret vulnits, jam coalitum et sanatum. 

X:»nom. regionis ^j£? )j«.o/ ^? )fcj-»io .aojjs, BHChr. 450. 12. 
Suspicatur Loi-sb. quod legendum sit >^)bf. 

)k^, Chald. K?0, nCiD, et cf. Heb. SVO, fut. [^loj venit, advenit, 
pervenit. Gen. xxviii. 12, Num. xxiii. 15, Pb. xxxvii. 15, Ixix. i, Jes. 
viii. 8 ; lo^ l^^; i Sam. xiv. 9 ; contigit, Uka ).^.io yOot^, i Par. vi. 
54 ; )iii-JL'^^ »»^? Ujicio, ib. ; it. cum ace. pers. oC^ xa*j/' 1^-^^^ 
)]^C»»a ](ot contigit eis tantum hoc Tnalum, Jer. xxxii. 23 ; vult Bernst. 
legere h"^v> contingere fecisti, sed edidit Lee 'K-.^jo, et Pa. post se 
requireret '^i., sed plura de hac forma videas ad fin.; ap. Hex. )l^ 
a<j)iKfTo, Gen. xlvii. 9; ijyyia-fv. Job. xxxiii. 22, Tetr. Dan. iv. 8, 19, 
Tob. vi. 6, it. ib. Pesh. ; seq. la^ npoirriyyia-ev, Tetr. Dan. ix. 21; ^J^ot 
^^J^ . r - ^ "it* { -"i^" ravTa navra €<p6a(Tev iiri, Theod. Dan. iv. 25 ; ji^^ 
((pOaKfV, Cant. ii. 12; l^ (pOavfi, Koh. viii. 14; Ok*^JoL irpocfidaafi 
alTr)v, 4 Reg. xix. 32 ; wj]^..^.^ tXaxov, Sap. viii. 19; )k^.ao )k<>ao ^ \ 
,^)«| sts S. Ta^uj. (VilSaXXct xXijpoi'o/i^o'ai avr^x, Tob. iii. 1 7 Pesh. ; 
~f\ JA.:ab )l 'Lmm? '^Am o yap wpdafparos oIk tariv e<j)i(ros avra, quia 
recens amicus illi so. veteri amico non accedit, non adaequatur, Pesh. 
Sir. ix. 10 ; Mat. xxi. 34 ; )4>io eyyvs ia-Tiv, ib. xxiv. 32, 33, xxvi. 18 ; 
ijyyutfv, ib. 45, 46; irdpt(TTiv, Joh. vii. 6; ^XBiv, ib. xiii. i, xvi. 21 ; 
l^sl^JA KaTtivTrjKtv, 1 Cor. X. 1 1 ; K^jao ((jtearriKcv, 2 Tim. iv. 6 ; l§<JaJ> 
((piKea-Bai, 2 Cor. X. 1 3, sed BHSchol. in h. 1. exhibet Pa. ; i^S kJ^^^ 
rjyyiKtv, I Pet. iv. 7; negant autem B A. et BH. banc scriptionem e w^.^ 
derivatam recte se habere, et reponunt Pa. -^^ fcJL^^i, sensu 
intrans., cf. Pa. no. 2; part, cum"^ ^wo vice, pro rata, ^^' oJU 
oCi 14^? cuique portio ejus. Lev. vii. 10, Neh. iv. 23; U^^? jl-' cy-N.^ 
yj^ r6 entfiaKXov /xe'pos, Luc XV. 12; it. w^ U^? )^>-L», ib.VHh.; it. 
wof«.^; ft» "^o quicquid ei rei familiaris obtigerat, ib. 13 Pesh.; it. 
wMOpia ^.ao potuit, wtp^jLa )oot ^jc potui. Gen. xxxi. 29 ; \^i> 
wotopld potest. Lev. V. 7, 11; it. ib. xii. 8, xxv. 26, 28, Ruth i. 21, 
Ez. xlvi. 5, 7, Aci V. 39, xxiv. 13, xxv. 5, Rom. xiv. 4, 2 Cor. ix. 8, 
2Tim. i. 12, Hebr. xi. 19; woioI^Ia )>|ji? ^fio on iav fvoiarai, I Cor. 
xvi. 2 ; .oo)^»^)a K*^^? fco S' ,./ oiTives iKavoi (aovrat, 2 Tim. ii. 2 ; adde 
in Vy\ wOiOvIIa L^^ t'*-^ ^as n-iivra hivarai. Trot^trat, Act. Apost. 
Apoc. .aoi. 4 ; «o»opl» j,^^ potest, in manu ejus, sc. Dei, situm est, 
B.O. iii. i. 121, 130, 134; wcMOfllis ).Jj«j ^ I quantum possit, C.B.V. 
ii. 13 ; »mO{l|kd )^ . . . ^ si possit, Spic. Syr. o«. 13, t/Ae have the 2073 r<\sn »V* - •''^ CLSn 2074 «s« of his hands, Cureton, male ; it. sine «o,o«U, sc. U^, U *-/ 
i,9 W'l" &vmr6., Cbrys. Opp. vii. 21 A. In oaeteris literis fc^^ oJx*t«. 
;>«r(it«ae««res,Cyr.deIncar,io6; ),« e> ^ 1^^ ^»la. W^ qu.id 
ttbt commodi ex hoe aceedit? Act. Apost. Apoc. o.,». 4; Ui^^ao L^j,^^ 
yOo»*i^ ^^, Act. Mart. i. 79, nisi git Pa.; JJiJ o^ij ^-i*^? )!Lp, 
rescribe ^4i statim ac aqua ei defertur, ib. ii. 313. 2 ; Aphr. J}^. 14,' 
W 16, 18, BHCand. 72 v, BHCarm. ed. Sceb. 4. 18, 45. 10, 67. 9 ; ^aJ 
lUU (,6%i< eis haereditas, BHChr. 8 ; ^oc^.^ )^ JJ omnihm non 
svffioU, non ad omnes pervenit, ib. 424 ; ib. 495, 498, 503 ; pretium 
unius catneli ii. J^ ad summam venit . . . , ib. 572. 4 a f. ; \1^ JI 
^ao..» oijj.i' Loo. manus ejus non perveniehat ad av/rum, aurum nan- 
eisei non potuit, ib. 600; de pretio rei venditae, App. BHChr. 24; 
»jf ^-•« advenit finis ejus, mortuus est, BHChr. Ecel. 795. 13 1 
BHGr. 69. 7; i^ venit, advenit, B.O. i. 29 ; cum^ loci, ib. 31, 32^ 
34, cum li^, ib. 39, 45; et cf. 46, 133, "• 33°, in. i. 595 J venil, 
I^ervenit, cum V ib. 41, 43, 44, 5o, et cf. ib. 47, 5i, 53, 147- 235, 
431, 458, m. 1. 457, 507, 595 ; evenit, ib. i. 74 ; obtigit, ib. 235, ii. 44, 
loo, 229, iii. i. 237, iii. ii. 348; accidit, ib. ui. i. 128, iii. ii. 136; 
adiit alqm cum loiw pers., vel ivit ad alqd, ib. i. 28, 32, iii. i. 114, iii! 
ii. 125, 668; finis mundi ^.^ii. V^J* nobis supervmit, nobis imminet, 
ib. iii. i. 129 b. 21 ; qui peccata confitetur \^ Jl'ciksiul Jlx impas- 
aibilitatem assequitur, adipiscitur, ib. ii. 366; } ■'->■>?. (ijoJ h, 
yO n> .« n ->NS^ ne oleum tangat eorum vestimenta, ib. iii. ii. 243 ; C.B.V. 
iii. 25, 360, Cyr.*23. 12, Doc. Syr. ^.n; numerus i^ otii )4jo accessit 
ad,prodw:tusestad,-E^h.r:n62V; \Ll^ ^4^^ )ii quid tiUprofuis- 
set, Hebraee ? ib. ii. 377 C ; Ui* ^oj/ )l^ contigit iis nomm, vocantur, 
Eus.Theoph. L 47. 56; ... f ^oj** fc^aoj ^qj« quibus contigit ut, ib. 
iii. 79. 10 ; o6%«etiam, C.B.V. iii 249 ; oti^aof )koo?, Cans. Cans. 
206 v; Ephr. i. 153, 305, 308, ii. 469; o^::^ fc-^? Jo, quid eijure 
obtigit, Jac. Edes. ed.Wr. 3 ; Jj M^s . -ftX o»ii> k^joj Jfcooj, Jac. Ede^. 
Schol. cw. 7; Jos. Styl. 69. 3, 72. 17; denique Joot ^.ao JI non potuit, 
Marsh, cdlxxix. 191 r. Ap. lexx. |L^ .^a\,;«v> v-^Uo v^o )^ 
i>^ [cod. Goth. )L-i.^fcj»j] Jj>J>{ w'o.'V^ .w.^s. jiot Joi'^:*, i,^ 
oe, «»Jlj J»i^ ^f vj^ .UliofcjS, Js>W y^ ^o ll^of ^?.U?ciao 
.Wfoao o4i>l/ Ui^i ^? Jo»::::Oi. a/ j}o« p. ^? u^L/.ota f^ 
eJbJl ♦ v^j S^j\, ^_ ^UJlj * J^^l J^^ u,, ^^j ^j j^_j j-^, 

^Jof ^Jt ^Z ^)j1^-j:»>*,1 .« l|jo .[Sir. xxxvi. 8] flao KAa Us) 
Oii) .5t y^ \po .UfCLSo ».Vji.? Ua/^'SsA. [1. 1.^] o4» .o^aoa- 
w^ ^o ,^4^ )^ e° • • • J^^' cjS V>ij Li.>j ^. ".Ual )^o 
yce K*^ Vl^ .VJ^ ^.i».:i. USj? ^ooiL;^? Jo. y.,' Ul^, BA. 
Locus laudatus exstat ap. i Cor. x. 1 1, ubi 1^»I^ t*^^ Uii^? etiiL; 
negat auteiu BA. exstare formam l^J^^, et sic BH; aliud tamen exem- 
plum exstat ap. Jer. xxxii. 23, q.v. supra; it. JLilj jj.il ^.o.a*^/', 
ib. ; it. .ok^&T \-^f ■^f^j'%.^1 Joi y..^.)..Nv>cu>, ucu>.Oi£D (^ ^/|k^ 
jLDj Jo."^*.^ 'ftwjai.ao i^ .^<;>N»»v> n.^Uo w.^0 )k^ .il>, .^^U 
•U^k^ ^i-/jP»aD ylo )kooj yi'.Jji.jcuo o.i^ )iic.f Jo.^^%>x.^».>::i:». 
Jo.^^>X £(' ];o. yx^ ^f w.^^2./ .0^ <efie o'ot usJI; Jot^^X '.^f mj^ 

OO. .« tU^V .jyj ^^ Ujj i^j «Jl) .OiflB *» y.(o .OiaL/ )L(iU./ ^; 
» n «ji«)^ 00. .oZfiD »3 y.( va1«^» . . . ^1jL«1 .y^ <^->^p -t^ Joo. Ck^ijO; 

^.j^'<^;GLaoo iK^^^rio ^>l^o .ff-io ,fXio joc, BB; cum BA. plerumque 
coneentit Hunt, clxx; it. .)I^o U^<x» ^i oilbl^ l^-^^ -l^-^ -l^^ 
♦' » a.' JfX .)LX .o«« .0. .);.aoiVjao )oo;? |l^o )oo;o U^f "^^o 
lis* ^jo .)lo l^so -vJi-J^Jl) J»-'^l tjU. .U.> .v_y .«!. . J-ffj .-Jfl/, K., qui 
ex Off. Noct. Quart, laudat ^Io^ia^; ).:iJj&jk )^^--r^ ja*,(' |l>;:o ^ 
^oi.^ yOj(' k-^f IVivftSi. Addit J^-so usurpari de re praesenti, 
ci>.\v fxo; Jo., vel de re statim appropinquante, -•V-i'S« sed mJjo de 
re pedetentim et sensim futura |s^o»3 k«*oo/ ]f^U> )ff)>3; notat denique 
iJ[^j« male e w.^.^ formari ; paradigma enim verbi ).^.ip non est wmx, 
unde fcJj-i, sed )^, uiide Ljjk, et sic k^.^^. Jubet igitur scribere bJ^^. 

Ethpe. w^aoL/'/^crvemX BHChr. 196. ult., BHClir. Eccl. 57. 8, 
Cyr. 21. 21, 62. 29, 176. 27; Q->.^ir, Ephr. i. 454 B; fc_A.^iol.(', 
Is. Ant.i. 54. 6. Ap. lexx. J-aj .iJb .oo. »a oo. '»!»!./ ,sio k»^L/, 
BA. Caeteri banc formam non agnoscunt. Exstat etiam a*^!7 pro 

i\aivov<ri, col. 1 1 8, 1. 4^. 

Pa. w^, i) adduxlt, pervenire fecit, |us*o>^ laol-i- wuk^^. ( — ' - • — 

2 Sam. vii. i8; )lax>.N oC:^ |l^v<v>, Prov. xviii. 6 ; it. Jes. xxv. 12, 
xxvi. 5; X »ocu^. Act. Apost. Apoc. ^». 19; LaX .cu^^-» od- 
duxerunt nos apud. Anecd. >Syr. ii. 31.18; UuaX .qj/ k.*^ JI ea non 
adfinem 2)erditxi, Aphr. Jus. 3 ; B. O. iii. i. 1 16, Spio. Syr. Jjo. 15, Trans. 
B.V.M. »... 8, yy.*. 10. 2) advenit, pervenit, Gen. xlvii. 9, Lev. x. 19, 

1 Sara. xix. 22. 2 Reg. vii. 5, x. 2, Job. xxiii. 3, Ps. cxv, 3, Ez. vii. 2, 7, 
Hos. ix. 7 ; ycu^jcj )j jii.6/ ^ uKutf 17 eVeX^oi/o-a Sjiiiv, 2 Mace. i. 7 ; Mat. iii. 
10 Curet., Luc. xix. 29, xxii. 7, 40, xxiv. 15, Joh. iv. 35, Act. vii. 17, viii. 
31, ix. 3, X. 17, xi. 19, xvi. I, xviii. 19, xxi. 3, 27, 35, 37, xxii. 6, xxvii. 
3, S, 7, 8, 13, I Cor. x. 13, 2 Cor. x. 14, Phil. iii. 1 1, 16, i Thes. ii. 16, 

2 Thes. ii. 2 ; ^L^, 2 Cor. x. 14 VHh. ; ^i*^ ^4^ KaTiJx^W*" «if 
2jSffl>/a. BHSchol. iu Act. xxvii. 3; jJL^iav^ Karabvonevr), Galen. 39 r; 
^>-'^do KoTtXa^ov, occtvn-i, adveni, Syn. ii. Eph. 280. 2; Amir. 417, 
B.O. i. 141, 147, 186, 527, ii. 165, iii. i. 116, 121, 149, 184, 207, 208, 
273, 313, iii- »• 243, 270, 669; a,\\£ ^) i*J^ moriturus erat, 
Ephr. i. 444 E ; v»^s» j^L^daj^ loii. ut caderet evenit, factum est, 
ib. ii. 3 C; Kal-w-l)im. 41. 20, 60. 4; )_» "^-^ aderat mors, MarsL 
cdlxxix. 190 r; Off. Mar.'^*.. antep. ; ycu/ w>^j« ad eos pervenit, Sanct. 
Vit. 78 r. Ap. lexx. jciOjS. wjiC-j^.^f wo. ^^ .wj^iiJio .« ujlSsj^a? 
Jot y-/ )bsiacL=» ujfcC;.^ * lT^-*' -t^^^U -[2 Sam- vii. 18] Ijs»o*i^ 
.)V. n ' . fiV J^^ocLao . . . |_jiijjL. .^y. oji. Mt»-lv».7> iaJJ^C^jo io|? 
lujjij tjjjl wotcu^oo^ .|ua30( a :>. \ . o»^ jJ^vian, BA; distinguit etiam 
inter Pe. Pa. etEthpa., quod vide Bupra; it. j^JU jiilsoo .5t w>j]^J[^ 
• iS"^^-*^. yoiot^ J^>.X ujlb^jk^.:^; Jo. y^( .olfs iA >^( wj&..2^je .'XJ1 

BB; it. )wU») )4-»o )»« 'iolf Jo» i^! .olta *.» ^i* l^jjcuiS \,^ 
aL. .[Sir. xxxvi. 8], ib., cf. sub J^ ; it. J^ imper. iL , Ibn S. Thes. 
§ 28; dicit K. w>^Jo usurpari et transitive et intraus., sc. J^j^Jio oijb^s; 
quoad caetera cum BA. consentit, ut etiam Hunt, clxx; it. .^w advenit, 
pervenit, adduxil, JJij . ib . ^y Lex. Adl. 

Ethpa. \^' y J a L( adducius est, = pervenit, quo in sensu tantum 
invenitur, 2 Cor. x. 14, ib. x. 13 VHh. ; . . . lai^ «^^nA Vs«\ |l._sb JI 
ovK oiov re ^v a(j)iKetT6ai els . . . , Arist. ap. An. Syr. 135. 6 ; ^ V.yfc-„t 
jLo»]^>o );ou^ accedat ad hanc virtutem, Anecd. Syr. ii. 28. 10; 
BHCarm. ed. Sceb. 27. 2, BHClir. 84. i7,Chr. Eccl. 351. 3, 753. 10, 
B.O. i. 261, ii. 48, 224, iii. ii. 336, 351, Cyr. 241. 20, Ephr. iii. 300, 
Jos. Styl. 7. 2,KaI-w-Dim. 341. 11 ; J^iooo rfi\«>, Laud, cxxiii. 291;; 
Off. Mar. \a».. 3, J^. antep., ^. 8; )i.»ii. cu^V, Sanct. Vit. 69 r/ 
JIojaXJI o^Jol/ in penuriam incidit, ad inopiam redactus est, ib. 301 v/ 
^jofco allingat, Sev. de Mace. ,. 14. Ap. lexx. 00. ■^tJji>U aIo >*^U 
(/*^'j J-*jj cf^j ^. o.ot t^. BA; cf. sub J^oo. Laudat K. ex Orat. 
proPuella yOoM*^iA ^-so IfcJjo futu* ll*.f Jyajs o»ik i^jol^*. 

Aph. t^^jtif pervenire fecit, adduxit. Act. Apost. Apoc. etOjt,. 14, 
BHChr. 316, 405, 519, 608, Eus. Theoph. i. 40. 7. Ap. lexx. J^ciaao 
^^y.i 2^> -D-^; !'• -^jI) ^^j oi/^^ ^^) -J-^j' -M^., K., qui solito 
modo inter J^-se, 0.I0C, et -.^-^/'distinguit. 

U^CLse m. adventus, accessu^, jUI .e)l^.>l .^^^Lfj, BA, BB. praeter 
jfJJ; it. J>->j ^^, Hunt, clxx; it. .Jl.ia1. .5 JJ^^ioo jl^ol» 

)r<i^, it. jl'cL.^, it. sec. al. jl'cu^ f. portio, pars, ^I'ci^ 
«^U> 1.^^, BHEth. 99 v; eC^ ^koo oila^ ^ i^^ ^, BH 
Nom. 73 v; jL'aliL.|? jL'a'sl'aif jlal^jsas, B.O. iii. i. 338; loo, ];o. 
yla^. Bod. Or. dcxxiv. 155 »/ Jl'cisrai? Jl'ci^ portto ^woe ei 
ratione conjugii pertinet, Ebed J. 227; wlaliiJikit ])^a^ portio quae 
ei ut rnarito obtigit, ib.,= o.ii. j^Jff ^coo oi. Ap. lexx. Jl'ol^ 
I_4-J1 .!ail.»_*^;-aJl,BA; it. o.^jLio.S o.la^, ib.; it.^_,.^;.H Jla^ 
i^Jjyi, BA. cod. Goth.; it. .iJUbj .oZjb t.s ,^{0 . ,_, . ... ; jlaA.^ 
^ U»-lo, BB; pi. ^aL» .5 .jl'a^, ib. ; it. .y, .VJa jo Jla^ 
-4-. .J .ii*ij -i-*--^, Hunt, clxx; it. .Jisao JliaJ .JAaj .S .J1.'i^^ rh JJwV;. .j^ -^ jL»»j lico i^wiwf ©(' JMoif jj:^ JiLio L»j, K. Addit Lex. Adl. c^ adventus. Cf. supra jj»>oo col. 
460, ubi Jl'cL^, sed Jla^, Lex. Bibl. Ind. 

<-4-s*> U^-^ m. adventus, [1. ^Iaab] ^ia£» u^.^, BHCarm. ed. 
Sceb. 91. 2 ; B.O. iii. ii. 125. Ap. lexx. jly JjLlJ cjL JI^, BA; 

I2l^ 2075 .m\'w - Pi^ii\-wAcsa •:• •:• ^\-« - r^MO^sn •:• 2076 it. ijh., BB; it. yi . J^j . g^., Hunt clxx ; it. g^l, Ibn S. Thes. 
§ 30 ; consentiunt K. et Lex. Adl. 

}i 'v >^V4% (jui apjyropinquari possit, U1^:^%jio Jl )j« hi f^io modus 
quern nemo asseqtti possit, BHCand. 90 v ; )Il^l^ qui advenit, 
BHCarm. 34. 3 ; )Il^U» Jlo aafl> h )r^o termini . . . impervii, 
ad quos pervenire nefas sit, BHGr. Pr. 82 r. 

JI V.'^^. K.'S. f. aditus, accessus, jLcu*^-so^.io >. Am A., BHGr. 
Pr. 82 r. 

).Jj» Hier. i) venit, advenit, Mat. xxiv. 27; oti!^ i^-ao eoenit et, 
et sorte accidit, Luc. i. 9 ; )^o»a\ l^ sacerdoti accidit, ib. x. 31; ^ 
^^ i. q. Uo'^, Mat. xxiv. 2 1 ; |.di^^>^ )>^ t^ usque ad ocddentem, 
ib. 27; it. ib. 31, xxvi. 38, xxvii. 8 ; pi. f. w).^.J0 eveneruni, Luc. xxiv. 
14 ; fut. Ju^.:A<t ut venirent, Marc. x. 32 ; part. )i^ adveniens, Job. 
vi. 19; pi. £ yL^-10 eventura, Luc. xxi. 13, 2) adduxit, oils^ yO^ja-? 
eiloX ui adducerent eum ad se, Luc. xviii. 40 ; part, k^-oo addueo, 
Job. xLx. 4 ; f. )l*.^-».:«, ib. xii. 24 ; pi. m. ^ «^^ v> , Mat. xxvi. 10. 

Pa. to^>a0 adduacit, c^ ^"^ afferentes, Job. xviii. 29. 

\^ Neo-Syr. pervenii, accessit, Stod.Voc, Gr. 70; et cf. Nbld. 
Gr. 293. 

)]^:L4-^ Neo-Syr. f. adverUus, Stod.Voc., Nold. Gr. 349. 

ji^v^y Neo-Syr. pervenire fecit, Stod.Voc. 

tfi.^viiir) Neo-Syr. qui jmrvenire faeit, Stod.Voc. 

It C .^ yiv) Neo-Syr. f. adductio, it. calumvnia, Stod.Voc. H).^, .ioJI).^, yo^ji^, >flBa. A ^ ^ ^-ao, etc., vide sub yO^^.^, 

.£D&>^ji3)v^j0 Metapontus urbs Italiae, Dion. \iB. 15. 

. m u fn illk^jo, .iT>>nne>l)L^JO, vide sub ■«»«■«■. V. Vxn 

Ck^j^ Neo-Syr. qvxmiodo ? Stod. Gr. 138, Nold. Gr. 162. Vox apud 
montanos tantum usurpata, unde non agnoscit Stod. in suo vocab. 

.flaMia^.io som. abbatis et scriptoris ascetici saepe a BH in suis 
Ethicis laudati, Marsh, dclxxxi. 159 r, etc. ; vocatur etiam plus semel 
tfiaajo).^.>B, et .mjoj.^.^, Hunt. cdxc. 160 v. 

)uJq.^j£, it. ).^cL^j!c et \tjKL^, iJfTavoia,i. poenitentia, bc. genu- 
Jleetio, inclinatio capitis quae fit inter precandum .oom*L )l'aa.ll osjj} 
It^il^ |uJci'.^ja3, B.C. iii. i. 150; jUc^^jA oIa:)o, ib. iii. ii. 808, 823, 
824; \^fi ^v> o»^ f4^> '^P'^^- >^i- ^1^ i l^'o^t^ f*^ UjGL^.ao ]f— j-iV*, 
Qua. cclxvii. i; pi. uBa«.)id^jo, Anecd. Syr. ii. 114. 10; prius quam 
lectiones e Novo Testamento recitet ]ifAt «*i» ;>■"'>• ,fiaAja^.» r^^'-^' 
C.B.V. ii. 483 ; exhibet idem )oi^it> in sensu poenitentiae, q.v. Ap. 
lexx. J-ljLill i>ji!l .iss-^ .'\^'i\ .pj^l Jlja^, BA; it. )JL/(x^j» 
iX*-^' lL*£<»io .gXJl g^^ J^::ll J^jJl Jyil .ojao iS y\o .]iQ^i^i, 
BB; it Mi^ s^^o .)l'^ .5, .^idl^ .W D'5!^ -UJci^ 
i 'ibi * .uyLjLkju ijjiJl .'LlsJI ■f'Sj, K., qui ex Orat. Mar Antonii 
laudat IaoI )yja.^o IL^ax I-n^q^o; addit etiam i^jUs-. .JJLlsJI; 
it. ^yi^ p«^l J^i^ e^»^i \^ Jl ^ ju} ^Zk^aj} omU>/ l>^a^ 

\ji'P\ ^J\ •— T,, Hunt, clxx, unde patet Ass. male ap. B.C. iii. i. 150 
prostrationem reddere ; it. fyi^j pj^/^' )-J «i^> Hin S. Thea. § I. 
Dicit Du Cange, Med. et. Inf. Gr. col. 916, /trravouu corporis et capitis 
inclinationes, quales fieri solent a monachis, sic appellatae quod eae 
essent poenitentium ; cf. etiam metarwea in ejusdem Gloss. Lat, 

ll^cL^jc rectiua ]t..wi.&^.jo, q.v. sub rad. >~4'J0. 

tCBCi^JA Mat'os, nom. viri, C.B.V. iii. 393. 

j]^.«Sa^.^, ]^ol^.2c, etc., vide sub rad. >a^. 

io^jc nom. regioiiis, Kal-w-Dim. i. 6. •mIjaL j,3, u^ . .-v-Yt,^ •^La«X« »3oo : w< ^ ol. It. condensavit, 
xt^, Lex. Adl. 

Elhpe. u«^.sDL^'K7ic<tM est, )>*s? f.:^ w»^jok»se tO furh /uKitos cVXttr 
Xoftevos, Galen. 29 v. 

Pa. y>4^ avide linxit, ...fevt'w j&^^sAS, Aphr. ui^ao). 6 ; aliud 
exemplum dat K. sub Pe. Adde ».^v> lambit, linadt, _-J .^ -(jmJ, 
Lex. Adl. 

Aph, K.^y>r lingere fedi, venenum sumpsit I^aaX otl^-wwAjoip, 
PatVit. 302 v; wiA^ ]^«^..^i; f^, ib. 303 r. 

)wiL 0^.20 m. actus lingendi, xiai -ijy*^, BA; xAJ ^jjj |.^a^jo, Lex. 
Bibl. Ind. Eectius ^cl^, pi. jylal^, f. jl^o^, pi. jiHol^ qui 
lingit, J^jtUlj i>«iJl ^J^ ij^^i t^JJI .jliUl, K. 

Jii*.©!^, it. JlL-cI^, f. index digitus, li\l^\ .01, BA, Ibn S.Thes. 
§ 2 ; it. )fc-*^j» hot? «l.ai»>f Jk^Q^ )ly> loii.?, BA; it. )^-.«a^ 
iicVl ijULJl /i-f^^l, ib. cod. Goth.; it. [cod. H. )fc.^a^.»] Jk»4.a^.^9 
x_)L«^l ^^ i-)lJI — II )^«^> j^(, BB; exhibet idem )V>i «> v v. sub 
.da^i^o^oAi? col. 804; it. ZjCLJI .omI^/ i.^kd. .^ .^) o j]b>^a.^ 
xjLoV) ^^, Hunt, clxx; it. )tL»ft ^.v> .i^/ .plso .t^ft ■> jl^ol^ 

^^01 .^-ojdl ]*Ji y..cL^\ )t^r2> »V«»? •,.^'-^1 )l^-^r» .J^LiJl 
Jl^t o? ]j-j? Uak<> )^j> K. Exponit etiam Lex. Adl.^ttasw salivae, 
linctus, iljJ .v^- 

t<l^.io m. actio lingendi, linctus, (J«jJ, BA, BB; it. )S'"r-\-^A ],„Sm 
jjjJJl, Hunt, clxx; it. jJU jl .iijJ -Jj^ .\mA\ .5, Jii*»^o )ul^ 

J^Lio Uj >_aJi5o1, K; it. ^-J . Jj .jt*J ^4^, Lex. Adl., qui etiam 
dat condensans, .v«y*. 

Ui^ gut itragtX Umhens, j^'i .^LU .jLl), Lex. Adl.; it. res 
quae lingitur, ui^U^jdJI )x«k^.3o&ooo |ii.".^v», Hunt. clxx. 

]Kl<i4cio f. res quae lingitwr, Angl. lozenge, )kJL^ iKktiyfurra, Galen. 
26 «. Ap. lexx. Lis^b ^_iriq .jjjJ ll^i-^^, BA, sed .i, »o JfcC«4» 
ij>»il' -i .fc«*o ."«, ib. cod. Goth. ; it. ,_yjj ^o.^ y*/, BB; it. co«- 
densatio, , v . . y *, Lex. Adl. Scriptum est JiL.^ ap. Hunt, clxx sub 
U^, q. V. 

U.^.^lC0 qui lingi potest, res quae lingitwr, Angl. lozenge, 
^\S^\ ]lL^)i^, BB, Ibn S. Thes. § 9, Hunt, clxx; cf. f^r^^.s,/ 
col. 163 ; it- \jy^^ I^ex. Adl.; f. iSyA^ JkiJu^fc.j«, ib. 

H'cllI^I^ i.q. J^jJLi, Lex. Adl. M^-ao, Ar. Ja-., fut. w.ci§jeJ, linxit, «»»a&:» ^} ...Wv^^y <Je 
digitis, BHEth. 40 r. Ap. lexx. ^jy^^\ ^ ^\ .\S^ ^ -.cl^^', 

BA; it. ^U^ -^ijb .,4^0 .,^) ]U .-.ci^ jjD ..-^jD 

•J>*U1 tf^ J*k •'«4- -r^ "f^ .5t .)ls-4aoo \1^ ^ .^t 
^-Jj, K, qui e JWcukso laudat ^»ls^ -f-'Ji.^^ o'yo )^\v ..% ol w^ Matthaeus, ]Uio >*^t B- 0. iii. ii. 547. Usitatius -1^, q.v. 
Ila^jo naraui, gaoift.^yi^V) )i*^io vanitas vanitatum, .-N..^.^ ^^^ot, 
BB, voces corruptae e /ioratonjr iiaTCuorrfrav. 

«m>\a3c>'^«^,v» nom. urbis, B.C. iii. ii. 300. 

V^, it.^4.i, Chald. ij^tiD et Wim, Eabb. lODK, r) 06, prop- 
ter, Ps. V. 8, Mat. V. 10, Marc. iv. 17, Luc. iv. 19, Amir. 450, 469, 
BHChr.^44, 51, 62, 69. 70. 72, 83, et passim, B.O.i. 49, 51, 52, etc.; 
fc. 'i k 'C '^^ oh causam, propter, ib. iii. ii. 266. 2) de, BHChr. 3, 
53. 58, 7O) 83, n8, etc.; g'MO<ia«troe< ad, ib. 417, 419; JloL^.^oi'^k^ 
defid£, BHChr. Eccl. § ii. 279; BHGr. 2. 6, 3. 4, et ad init. cujusque 
capituli, B.C. i. 46, i66, 217, 237, C.B.V. ii. 519, Geop. 64. 29; 
homilia \.x^ ILoao"^^, Marsh, dccxi. 66 r; o».:A^a«, "^.^ ool 
UOsJi.?, ib. 3) pro, BHChr. 89, 244, 264, 387; yOoMS^-Ms^ n-«m< 
t -oofiNn %^ pontes eorum eeperunt pro aggerihus, in usum agge- 
rum, utpro aggeribus servirent, ib. 248; B.C. i. 325, 619. 

Sequente », 1) prropterea quod, quia, quod, Gen. xlvii. 18, Num. 
XV. 25, 2^ Reg. xix. 3, Ps. i. 6 ; )tJon>->>N|:c quia diebus, Joel. iii. i ; 
,j 4t »f \l>i> . Bar. ii. 16; Mat. xxiii. 10, Marc. vi. 52, etc., BHChr. 4, 
9> 10. 13. 33> 34> etc.; propterea quod, B.C. i. 29, 32, etc; quoniam, 
i^- 27, 67. i73> etc.; qida, ib. 170 ; quum, ib. 203, 238. 2) eo ut, ea 
de causa ut, Gen. xxvii. 19, 2 Par. xxxii. 18, Marc. iii. 10; ^^4^ P^ 
^t^?> Rom. iv. 25 ; 2 Cor. i. 6, BHChr. 104, 196, 209, 212, 440, 
557> B-G- ii- 178. Ephr. i. 87; II; "^.^jo eo consilio ne, 2 Par. xvi. I, 
Job. vii, 23, Act. xxviii. 18; »if>,.\7 Jl? "^.^j Sanct.Vit. 212 v; 
Jl? "^^ pro})terea quod non. Bar. ii. 17, 19. 2077 I^-a ftTQl^-W _ l\io 2078 Cum pron. conjunctum |jot "^s^ propter hanc eausam, idcirco, 
Gen. xxi. 31, Ex. v. 8, 17, Ps. i. 5, xviii. 50, Mat. xii. 27, 31, xxiii. 
34, Act. xxvi. 19, 2 Cor. iv. 13, B.O. i. 408, 409; it. |jo. "^^1:0 id., 
Ex. ix. 16, Marc. xii. 24, Amir. 450, B.O. i. 377, 396, Ephr. i. 119, 
120; ).i viNj ^ qiiare ? quamohrem? Ex. ii. 18, iii. 3, Act. x. 29, 
BHChr. 104, 252, 276, B.O. i. 378, 449, 480, etc., iii. i. 128, C.B.V. 
ii. 519, Laud. cxxiiL 34 r; ^^eCS*^ id., B.O. i. 460, ii. 465, C.B.V. 
iii. 145. 

Cum affixis >.t.^ ^v> propter me, mea de catisa, i Sam. xxiii. 10, 
Prov. viii. 15, i6, Mat. v. 11 ; <^&^^:^.^ tua de causa, Gen. iii. 17, Ps. 
xliv. 21, Joh. i. 22VHh.; «J^^:l:4-^ '<^-. BHChr. 219; cili^ji 
propter eum. Lev. xix. 17, Marc. vii. 25, B.O. i. 77, 299 ; otts^A^s oot 
)ooi }>ropter semetipmm factum est, Clem. Rom. Rec. 97. 7; ~ vf^^t-J. 
jrropteream. Gen. xii. 16, Luc. iv. 38 ; oilC:iL|:£j cujus causa, BHChr. 
418; J jot? otit.ii^ jM-opter Jwc, B.O. ii. 64; ylCi|^ propter nos. 
Ebed J. 189; ycol^..:^!.^ propter vos, Jes. xliii. 14, Ez. xxxvi. 22, 32, 
Mich. iii. 12 ; yOotl^^^L^ eorum causa, Jer. xxxii. 31. 

Apud Hex. et Graece"^.^ Sm {'iSiSoin), Sym. Ps. Ixxvi. 1, Jes. 
xxi. 15, xxviiL ir, etc. ; l?©*!^.^ iia roirov, Ps. xviii. 50 ; Ua^^^,^ 
Sia 'Ki/tov, Jes. V. 13 ; JtM''^^.:^ iia tovto, ib. vii. 14, viii. 7, ix. 17, xvi. 
9, 1 1, xxii. 4, etc. ; )jot '^.^ ^la tovto, Pesh. Sir. xxxi. 13 ; iC oiroi?, 
ib. xxxii. 2 ; Ia/'^i^jo 8ul tAp wanpa, Joh. vi. 57 ; Std, 2 Tim. ii. 10 bis ; 
(K, Jto)''^^^o €« TovTov, Joh. xix. 12; <jr», Aq. Theod. Prov. xxv. rr; 

Kara, tflNV LOfAal^'^^^as; ^o^oi to Kara Tfjv Koa-iumoitav, Synops. Gen. 

p. 2 ; irepi, Hex. Jes. ii. i, xxiii. 11, Hoffm. Herm. Lex. ; ur-.-'^l^aT 
'^f Uoii** ''■p<5s, pro, Syn. ii. Eph. 284, 4. It. j "^.^.^ Sn, Hex. Jes. 
ii. 2, et passim, it. Pesh. Sir. xi. 4, xxxi. 13, 3 Esdr. vii. 11, HofFm. 
Herm. Lex.; Stort, Jes. vii. 16, Tob. iv. 13, Rom. iii. zoVHh. ; xadori, 
Hex. Koh. ii. 16 ; jooi li^i Jlf^^^io napa t6 pri xmipxtiv, Ex. xiv. 11; 
cum future am, Ex. viii. 10, Jer. x. 24, Sym. Job. xxxvi. 21, Pesh. Sir. 
XXX. I, Greg. Nanz. Or. xv. 2, Geop. 43. 4, Jac. Ed. Schol. o. 16, 17; 
it. cum fut. ivtKfv (toS ^'KaOrivai), Tetr. Dan. ii. 30, Sjtu. Ps. 1. 6 forte ; 

X&piv (toO eK(f)av(u), Sir. xix. 25; {"^lOoi'^.jpO inetSfj, Job. V. 37 (iiTti 

8«, Ed. Rom.), VHh. Act. xv. 24, et cf. col. 1006 sub''^k*oot;'^.^..aB 
J Jo* 8ia t6 cum infin., Aq. Theod. Jer. iv. 28 forte, Sym. Ex. xiii. 22 
forte. 

Forma plenior '^ci^^ passim exstat, cf. 2 Reg. xxii. 13, Hex. 
4 Reg. iv. 39, vi. 9, ix. 21, xviii. 26, Ps. ci. 14, Jer. et Ez. saepe, Act. 
Mart. i. 22, Cyr. 35. 31, et saepe, Dion. j>. 5, Ephr. i. 442, Eus. Theoph. 
i. 25. 14, iii. 39. 30, Jo. Eph. 221. 8, Spic. Syr. ?. 8, uA. ult j it. cum 
aff. ua)^<i^. Gen. xii. 13; ^kCilci^, Cyr. 83. 31. 

Ap. lexx. .J.O.V .J^ ^ .^V .^\ ^ .)iA^ aX-. '^^j* unNiM-^ .OtXB i^ ,u .^1,11 ij^- J ". 'W -lM cr* -J^' fOi .St .yOcn\'\\ )^*^ "^-i-^ .yOoiJ:^k.a IlaUoa i^lb^ juJf 
jLcuo-M. U )|a»i^^ceo .jajk. yOOM>l<; )^«-^ ^^ . t i NM i v) yOoMS.30? 

'^.No ^io ^l; llll .01 .elco »9 ^? .Ib^^io? Uil 001 ^ (^ M^? 

J.} .Uoi? Uio,' leotL )d» ko? '^t: II? "H» ♦ cr^"^^'^' •<>*»» 
^.ju. ylt'^^ ♦uy^l ^jj.jLajo? lUoou^ It.© )-.o»? U.»o?.oZa> iS 

♦ [Lex. Bibllnd. '^yjJil^.^.. :..«*] '^_jiJl jLi<.i— • .Jk-is* •« •»««> » ^? 

lju» J*l ^ \j<»'%^ ... 00. IL'tCiiiL''^^ ♦ ijL-iVl -J,*-, BB ; '^i!^ 
^H i^ ul . J-.V .J-3 ^ .J^l ^ .J-i*Jl ^Li~ 5^1 Hunt, clxx ,yt. 
^V Ja-l (^"^^j IbnS.The8.§29; it.ooU CT r..t fl-> o eo» )«o/*'^4^ 
.lli'li^ )«»{? b;* ^Z ^^3 Ho ^L'o^ OKi^cia. ^-u^5 jro^k^^iiL 
3!? jL^o i m^' j 'N'^ <})Y^^-fl»- yVNa o)t>N.'«'>o HSvi.y w*a*:30 
'^..^ fSO .ycj^^? ]l»«.J& -otok-Jo .)l|<i». ^ iaik oi)k^ kv-U*so^ 
.ho».^^^ ^/ ^.\N.!<> jks^.^'^^^.AO^o ^^ . ft fti t*anj U^A.Odi.'^^o Ok^ *9 oio''^ao '^.^Jaxs^ -^.^o .o'oto Jo»o jJoio )?oi ^\o \.^i*, \iOi9 
|ooL»k>ao k->(j^(o .).jCUk«k^ V dtk-M&M? |lo|yv,^s l^ on )k.<j.i> ;» 
ljaa.>k>^; \£L.i \i^l |loloS\n.->o .l:A.>>lkoio [1. ua^^] ^^^aX cv^o 

^^J.^»Ulf .Tio wotaa/'^.b^ .yJi/'^jv. .u^/"^>x .ot...)j»Jb^ laik 

■"^.^jc, if^i^jo, ef'^i^jo m. agnus quern Arrrnni Gregnriani ad 
preshyterum festo Resurrectionis adferunt, qui sal ei edendum dat, 
it. mola, seu panis ■comminutu^, )*»/ .01 ^^^40 . . . |h •" -in-^ j^'" 
'^(uoo ]ksaa.L0; |joa.ca U-«f> l-a!^ |Lui)o^^|.a^;/ o»^ ^k>^t 

jWkj JLtVil ;.5l-~Jj -J-xJ' ^^ ^;^1 »-> ^Jp4 t^JJI ^j^ .UNv> c».i». 
ijj^jii], BA; it. ^k^t ]iaol k— ao(' )»9 .« .oleo is y./ "'^^ 
aC^''^J>a:co .]k» v>«o? jiaoa.^ )ka.«4LO Lo2^ |jl»|c^^a^). . foil' e^ 
.« .ojao t=> ^/ ^^4^ • • • ^jy^t/*^^ Uj v^ ^_^' is^' .|.^\y 
Ji>Ul .JtioJI ^omo t..\vio JloJi*., o »\v luit? Jk>^a^i«5^ ''•T-'-'** 

AJ^lXaJl i^j ^^,kAj\ ^_ ^J JlSJLl »J yyli (jjjJl ili-^l Jj»'il J.«ji JJ»J 

ijj^ifiJl ^j, BB; it. )lL.»Ol,^s^ )»aiol/ o»^ ^^woo? jiS .ot^^,^ 
^1 J^ jjkj Ji>UI .)>MiSv> otill^^^aMo jkoa^; |iJoa.3 j^ots lo^ 

ijjU-oJl -a. Jiill ^ tr^' J' Hiyt/^^ M U^"^' H'lit' clxx; it. 
)J!l:c>7' o>.X ^k«.^t )uo^^ k^.^0^ V^S- .m'^.^oc .^^'^>.^..2o 
.|i.'. \V) oC^ (sic)''^i.saj0O ]koa.«_o? ).Mcud UmLs lo^ )X.«o^»^ 

JJslil ^. 1! ... i j Jl»jJ1 jJ c^t*"^' " 'rii^ 'i?"'^' '~'3y •)'*-'"^s^'*^^ 

'^,'^, p^, UiL^, jkl^^, etc., vide sub rad.^ 
col. 1469 sqq. 

IL^j^ pondus, vide sub rad.'%.^ infra. 
)l!^ Neo-Syr. f. scutum, clypeus, Stod.Voc 
Aolik^, Ar. cjjiL;, nom. viri, C.B.M. (Wr.) 880 b. 

O^t'^j ^*- \"'^„'^- ^tc., p«VaX>o», m. fodina, Act. Mart. ii. 196 ; 
)ua<ij? .02^.^00, ib. 205, Eus. Mart. Pal. 20. i; «ftN^vi\ •a*^k~i; ]?o»£a 
«t p.SrdKKoi/, Did. Ap. 77. 6 ; Doc. Syr. oS. 2, Eus. Theoph. ii. 10. i ; 
etiam de lapidicina, X/flov /jfVaXXov, Eus. Mart. Pal. 28. 14; Syn. ii. 
Eph. 29. 19, 39. 12; pi. .floJI^jft k-.so^ )jaaj, C.S.B. 593. 12. Ap. 
lexx. i) fodina, 2) insula, .\.\nmf*i V^ir^J J^'*^^ .R»J^ yQiL)4>ap 
|l^»).«>a i'? i »'ftN .oi.ya^>.)>^jQ^^a.i>Jk>ao?,BA; it. ^/)l»l4»° v'^^^^'^^ 
>.n<^io ^otiae? Ik-oo? .?43? .k>A» yix!^.^ •^]}^J J->\^ 'OiaB i» 
^.A. ft) <<^i« U-tio Uul)o UtiA, BB; it. ^..nfly? Jk^^iio? .« yfi\.^^ 
Jl»J«(^y(xi4-'* t^J^* •U'^'-*^' .i^o U-JO [1. Jl)i9] lUiS ^ooao.Hunt. 
clxx. Quum in his .n\^ pi. est, patet lexx. in mente habuisse gen. pi. 
fieraWav. Adde^/ )L:»l.«kO0O ?a<,.^d IjLOOUUt .^ Ij)'^ -{^ ^I'i^ 
Do ljl>^)^ .Em^. ■ . II^?? U^o )u«.M5io IJLaoo t.^n ». ^/ koo)^ .»<• 
jiUi. .jJJLi. .)ju*^9 .)ki-»U .yo^.^ .)ta^ .« .11^ .I=>o .k-k-i., 
K.; it. Jl .(JjL^i . jxii. .U-£t9o .jk^*U .5 .3 .q«o .»k«» \o^!^^ 
pka. .ip^ .)l>'»X4».oi, ib. De derivatione cf. P''?9) JJevy Neu-Heb. et 
Ciald. Worterb. ; it. notam Fleisch. ib. p. 309. 

jl|>^? )i*? nom. coenobii ap. Arabes, C.B.M. (Wr.) 709 b. Cf. 
)k>Nj^v) col. 1469. 

oii^j« socordes facti sunt, _s^ -^jjtl > " > •©•.« *» •*(, BB. Vox 
forte corrupta ex fpaTai,it6ri<rav. In cod. C. ^t l ; *:; . aS.^^. 

^^.S,^v» i. q. .«\K>fi Laudat K. e Proem. Nonarum Sabbathi 
jJ>)>.ao |j^o)..3; ^o^? yOo)N'^\ o(l.&ay>^? ]lo>oi^i£e M.3 ia^AJo 
.nrN^^**" IJ^icuas)^ .ooMk>->i tnitt.^, et exponit ^.^1x11 ji^ .n 

)f(.\^-Si metallicus, e metallo seu fodina effosmie, k***©/ ). n' . "\^ 
|..,-e>..V-«« C.B.V. iii. 311; it. a*.fiV'S)i^.:£ fodinae, l^oit; a.nl\).^.» 
.ii.o, BHChr. 164; it. metalla, jL^l oAAiijL^, BHCand. ap. Hunt, 
xlviii. 14 1?. 

^{S^ -o fossa, fodina, insula, iA}^ • J J^^^^i I'^x. Adl. 

I4.j^4:2> padiipaTa, doctrinae, .l^k^^ ))o )41sol^|j» .i-? L^^^^ 
)js.»|jo Uiaj>,i loa^i^Gu .et, K. Rectius j^koo, q.v. 

JcLi^.» furavoia, f. poeniteniia, laj-^jo wot )a^ quaenam sit 
metanoea 1 C.B.V. iii. 142. Cf. U.>a^ col. 2075. 
' 12 I 2 2079 T^%\sa _ A\sa : •:■ rdjLjso - rd»T\.5« 2080 a|^, \^^, ll'ca^^, etc., vide sub rad. A^. 

iKla^jo f. althaea fidfolia, ,V^, ZDMG. xxv. 276; it. BA, BB; 
it. ^Ipi Lp. J.^. ^^1 ^ .^ )r^ .J .'^ )tH^, Hunt, 
clxx. Cf. )k^. ' 

)l^ Mirpn, rtiatrix, uterus, ^J\ .Iboua^ 1«4^' -^-^ ' ^*' *^ f' 
-J\ .Usiso .Oiffl, BB, Lex. Adl. Exhibet BA. etiam yOi^, q.v. 
It. s,J^l un-Ms^iJB y.1 i-^ .Uaojj-^^ .'». .^ ^oL It.^ 
[codd. C."et M. wjc^], BB. 

)j^j»» ni. sandalia, wotou^sa yOe»^ Joot .■ ■^S ? )s^^ ^-^ot. 
C.B.V. iii. 375. 3a. 

4.», fut. 4^ P'"»*. metapL ll)^. ^*^ ♦». Ephr. ed. Bick. ii. 
194; ll^ lil^, ib. xl. 19, sed 14^/ cod. B; ^^ ^ U?J Uii. 
)a*o9 yjaa^'^yb., Is. Ant i. 284. 5 ; )»).^ y»^} JlV^, ib. 9. Ap. 
lexx. ^_£i .^ 4^' ^^^- •^'''• 

Ethpe. j4^''^' pluvia irrigatus est, )i.^^Jio J? b>»? r? ov 
^/jexo/io"?, Hex. Ez. xxii. 24; ^JoU ^pax^tro-ai, ib. Amos iv. 7; 
woici^llx o4=«^/'^)->-^^ ^ sicut fluviain eumdescenderurUj'Et^Ya. 
u. 6C. 

Pa. 4^ ^J^were /ect'e, 4^ ^'^'x-''' -A^poc- xi. 6. Ap. lexx. .*^ 

W ->-«> bo^o? laudat Jtm^ *.aLik )o.:iw/ 0/ t. i «u> \ It^jiaao? U^oi; 
laudat etiam Ps. cix. 7, sed 4* i^^ ^'^ P""*- P*^*- -^P^^- '^'^^^' ^• 

Aph. 4»(''. Heb. l-OpNl, Chald. "I^»?K, Ar. ^1 p^uere fecit, 
abundanter dedit, [vt^^ yoaii. \jI 4afti, Ex. xvi. 4 ; 4.o)<a:::>:x i^^, 
Job. XX. 23; apud Hex. >^Ja:» veriCaf, Jer. xiv. 22; i^i ^p«'^", 
Amos iv. 7 ; )*^aeao ]bsaaa^? )V-^«-» >»'"»"' o-uv/crtcos i^a>ti&pr)(T(, ib. 
Sir. i. 19; t.JjttJ i^oti^pijrrti, ib. X. 13; Luc. xvii. 29, it.VHh. Mat. 
V. 45, BHChr. 333, C.B.M. (Wr.) 888 a, C.B.V. iii. 358, Ephr. i. 
430 F, iii. 395 C, Eus.Tlieoph. i. 23. 2, Is. Ant. ii. 18. 6, Off. Mar. 
^Ajk. 3. Ap. lexx.^.^ 4^*»^ y^' 4»'''' ^^'' ^*- *-*^ 
C.;»ll ^)ii)ji>^. l^Jo <JC), Hunt, clxx; it. .5. Jl^ ^ 4^^' 

y^ j;i .J^ .)4i v-.r, K. 

Ethtaph. i^rV ceu pluvia coopertiis est, [u- t y >,e$oiU^ 
)i^lk.», BHEth. 82 V ; pluviae instar descendit, ^ . "W ^i»!.^Jo 
iKoiaa, C.B.V. iii. 353. 

Jid*^ pluviosus, |y>a\e JJcl^jo . . . ^oiMt, Bar-Ce. Hex. 42 r. 

]l4-» pluviosus, )j-4» U»), BHCand. 50 r; lls^j U>a£», 
Ephr. ii. 466 D; Jos. Styl. 37. 12. 

JL'ol^io f. conditio aeris pluviosa, wm 1;^^ ^ )lo«*^, BA. 

Jl^ m. pluvia, Gen. ii. 5, viii. 2, Ps. xi. 6, cv. 22, Jes. Iv. 10, 
Amos iv. 7; pi. cum alt yCLa-.i^j«, Lev. xxvL 4; ap. Hex. \^i^ 
,->v );f N^^ aarpairas fls v(t6v iiro'ir)(T(, Jer. Ii. 16, male i ^^\ Norb. ; 
ifTor, Ez. xxii. 24, Amos iv. 7, Pesh. Sir. xxxv. (xxxii.) 20; ofifipoi, 
Sym. Job. xxviii. 26 (ap. Field. Auctarium), Hex. Sir. xlix. 9; «Iao 

.OOM»^.M TO oii^pripaTa avrSsv, Ps. ixxvii. 44 ; )i^.^ loJ->ii.^a3poxta, 

Sir. xxxii. 20; Mat. v. 45, vii. 25, 27, Luc. xii. 54, Act. xiv. 16, xxviii. 
2, Hebr. vi. 7, Jac. v. 17, 18, Jud. 12, Apoc. xL 6; UL^a^ )*-^^ 
|,U.,n^.o, Jac. V. 7 ; \sl^I )li^o U^ja.^, BHChr. 81. 4, sed Ji^o 
codd. Vat. ; woto^..^ k--J H |j-^» de sepulchro Nestorii, ib. 140; 
B.O. i. 274, 391, ii. 315, iii. i. 19, 129, Ephr. ii. 466 E. Ap. lexx. 

y^itOA .]iJ> )l:««i^ Ux> a > \'-^^ no} sSonW nft s^o . « :... 1 1 

IV..A1/ llooiL^l^ 11a Uo'cN? I^lbtf? )loj,->Svi ^ jiTst |l<>.-^N-< 

.jV->a*, )l jh^^ota l.^i^'^X ^^.ausBtl^oo .ootlo*>.nti} Ua) La<a«3 6^ 

,^x-o^j ^yi^iil ^t-{o -^^-J^lj j^J^ jl ^JUjJlJ (sic) 1^ Jl, ib.; 
it. K «; f>\ Ji^jo : JLi-Jl Jjl j^ *^_^. i^JJlyij j^yi^ii! Ui-a» )ij-ap 

-j^l JiiJI AJ^r-"' Hunt, clxx ; conseiitit K. Pro ,L»JI ap. BA. forte 
legend. (.^\j»jj\, ut ap. B B, et Hunt. clxx. U^jS. pluviosus, Ml^ M=>U BHCand. 511;; pi. f. Jkla^oJ 
]^'^, ib. 26 V. 

UJ4^ pluviosus, Ik-Jt^ \^<a-l, Bod. Or. cdlxvii. 78 v. 

JL'ci4^ f- ''"^''** pluendi, de obruendo alqm vituperationibus sicut 
pluvia, BB. sub j^f^^^-^al col. 67, sed codd. C. et M. ll'oJ^^- 

)1,«j^ v<w f. ierSc, pluvia. Hex. Sir. xxxii. 20. 
)'; ! %«N'^. vrriof, pluvialis, qui pluviam dat, Jovis epitheton, An. 
Syr. 157. 7. 

jl'ri'ij Vvs'^ f. actus ejus qui pluere fadt, J^aj>\ .en, Hunt. clxx. 
i.^ Hier. pluii, Aph. part, j^^s&so plwrejacit, Mat. v. 45. 
\i^» Hier. m. jAuvia, Mat. vii. 25, 27. 
j^.», pi. )1.«^, Neo-Syr. f. pluvia, imber, Stod.Voc, Nbld. Gr. 88. )4i, \]:^i^, )1'4^, etc., vide sub rad. 4^- 

^li^ vide infra ^Ij^-oo, y^-oo. 

lisi^ Neo-Syr. "a gypsey," Stod.Voc. Cf. ^J^ mytribi, iwi- 
jyosteur; mat6rb, charlatan, Diet. Kurde-Fr. Jaba; it. k.,*^ mirtib, 
bohemien, vagabond, ib. 

)ioj«A.» MoTTtSio, Mattidia dementis mater, sed sec Syr. Metro- 
dora, Clem. Rom. Rec. 149. 19, 161. 15, 165. 20. Cf. )»otoi^-je. 

.o;^.w vulva, uterus, «ayJl )i. Vr> iac » .«, BA Cf. j;^. 

|lu.*o;4>» nom. viri, Jos. Styl. 13. 13. 

.aauJo4» ^- nitrum, yOi^^ .«, BA ; it. cj-ij^^ youi^oi^ 

^■V«o«;^^ ua^J^ffl^.-.^-w, etc., vide sub .ai«:^aSo^..ao. 

,^aj).SiA.» Metrophanes nom. viri. Dawk. xxxv. 

1^4^ ^ora. viri e majoribns Christi, Luc. iii. 26. Alter )k»^, 
ib. 31. 

l-.^^ ^v Matthias nom. apostoli. Dawk, xxxiv; dies ejus festus 
Sext. ix, ib. xlii. 50 v; idem ^Ul^^^, ib. 

)jj^.^.>o Mccrradias, Mattothias nom. viri, 3 Esdr. ix. 33. Potius 
legend. UV-^- 

)i«jb>^.M nom. viri, Gr. 'AXravaior, 3 Esdr. ix. 33. 

■ ~.. J. Cv.<?» it. .<a«tf oil).^.:^, etc., fteradfo-K, f. metathesis, transpo- 
sitio spec, literarum, Uo*. .£aAS0^4^? .av^maosj) )t. ^.a g i . m . fnn^o 
)L1a, Bod. Or. cdlxvii. 138 v; .fla*ifl)4-»f im . m ^oLa, BHCarm. 
ed. Sceb. 167. 6; mire in suo lex. reddit Jic doctrina; «a»*a)l3)^U 
,m*»l)k^.^j, C.B.M. (Wr.) 1161 a, e libro Arist. n-epi ipfujvfUu; it. 
.^»ill)4:«, Marsh, cci. 41 r; it. .m-iootll^li. Hunt. i. p. 254, c. 3. 

Ap. lexx. iijfjj-W JA.^\1]^, BA; it \jalm Jci». .Is ua^ Z a^.^. 'o 

t''^"-'' h fiN--*'^ .o) ,eaL*mli~^30t, BB. 

Lj^lA^ nom. viri e majoribus Christi, Luc. iii. 24, B.O. ii. i6i. 

)Ii, Heb. D'O, Chald. N^, f??, Ar. "U, caret sing, et semper cum 
ribui et ' scriptum est. Amir. 95 ; cum affixis Clso aquae meae ; .^^ZJo 
a. tune; «o«oJ!li a. suae; pi. ^^^, yoalj*, yOc»I^ ; f. >«a^*ao, 
i^CJs, pi. ^.A^Ii, ^o>llv>, ib. 201 sq.; usitatius : -otoi .^li .u» 
^^Ui .^.al:» .»!:« .w^li : yoTotli ^aaJjo .^, K; non exstat 
>li, BHGr. 16. 3, 6 ; m. aqua, aquae. Gen. i. 6, vii. 19, viii. 5, ix. 15, 
etc.; non respondit Deus \.l^ - » «|o jioLtA a|o, sed Heb. D'K'?33, 
forte legend, ju^xa, i Sam. xxviii. 6 ; ap. Hex. \lio vSap, Ps. i. 3 et 
passim; vaixa. Cant. viii. 2 ; Uao? JIf &vvbpoc, Ps. Ixii. 2 ; rectius Jl? 
Uio, ib. Ixxvii. 40, Jes. xli. 19; Mat. iii. 11, 16, etc.; Uiof \ajI JI 
»(aacl. )aVj« Ustt>, de adulterio, Anecd. Syr. i. App. 69, cf. U^a^|-o5 
infra ; *ia )I» hydropisi laboravit, BHEth. 59 r; UiL.|? Jioio \lao 
sued arhoris, Ephr. iii. 109 F; ^lko»aoj pjo ihap »r<Jr.^or, aywa 
potahilis, Geop. 84. 21; )s-«J ^ ^,-^«:^ioo? Uao, BB. sub liooi^ 
col. 1498 ; V-:y > )-^, sc. navi, BHChr. 189. 5; H» k-a JaZtKi/w, 
cdla aquae plena in baJneo, Jos. Styl. 23. 16, cf. notam Martin p. xxix. 
Forte sperma genitale, Jes. xlviii. i, cf. oloao, Gen. xix. 37 ; urina, 
wotaaot Uaaja:^, Anecd. Syr. ii. 223. 23; albumen ovi, Ephr. iii. 
77 C; )ljj»t JLsoaoo U», Is. Ant. ii. 138. 13- PI- abs. ^, Prov. 2081 r^i^kun rCxSa _ r^l.cnlrC relkSo •■• f^^i >-2a - r<'i\iw.i »<*.sa •:• 2082 IX. 12, Jes. xxxii. 20, sed ^Ili, ib. ap. Ephr. ii. 75 D; ,Jjd Sir 
xxvi. 15, Act. Mart. ii. 356, Jo. Eph. 174. 7; b stat. conWi'jli' 
Deut. ^ii ra, BHOhr. 106; k^, Oi ^^ «rf ,,«^ -^,. ,^. ' 
App. BHChr. 91; ^„:^ ^, BHChr. 222; cum afif. .;;Li, Ephr i 
11; Bed .^, I Sam. xxv. 11, Hos. ii. 5; ^, Num. xx. 19; «e,ii 
aguas ejws Jes. xxxiii. x6, Ivii. 20, Jer. vi. 7, sed -ccJli ib. ap. Ephr 
11. Ill C2_Ux.? -o.di, Sap.^v. 23, sed cod. Uss. -coJl^, et in marg. 
„o.ajc j^/; <-J?»Q*? wcai tA 58<ap roO 'lopS6yov, i Mace, ix 45 • 
wcd^, Act. Mart. i. 83, Aphr. ^^. 2, 11, jLi*. ro, BHCand. 37 v' 
39 r, Galen. 12 «, Pat.Vit. 73 v, Sanct.Vit. 44 r; U^, oCi-? -caJ 
.coWa airfj,, Galen. 71 r/ wotOLao ^-.Ikoo, Hunt. dxl. 54 r; it. «o,dIi 
Ephr. 111. 327; cum aflf. f. i^, BHCand. 43 r, BHChr. 279, Ephr. i. 
262; it ^ aquae nostrae, Thren. v. 4; ■ »^; -jf.^ Ex. xxiii. 25; 
yo'oj::^, Ez. xu. 19, sed yOo^lLSi, Ex.vii.19, Ps. xlvi.^, Ez. xxxii. 14! 
Aquae spec, sunt frigidae et humidae, sc. 'Ul fc«U.i Jol^ jo Ij;.** Jlic, 
.dA, bb. 

Variis phrasibiis inservit, sc. 

tliii/'loo albugo, alhumm oeuli, ^^\ ^Lo,Lex. Adl.; rectius 
forte albumen ovi, ,_,i^l j^Lo .IjSSj )JdI, b'A; it. .U.ij |i,L: 

J^l (^1 .ui-Jl t>LsJ, K. 

U^iuor\ly> quid sit non indicat BB, sed tantum quod de 
nuitur ap. alchemistas, )i.^aaa u-iiA laV^ Jjbota .oo»aiiaa(' JJj» 

Uair CJo ptisanarium, zythum, potm Tiordeacms, j^^jui^\ 'L., BA, 
Hunt, clxx, K., Lex. Adl. 

Jjos Jjo garum, (^, Ibn S. Thes. § 9. Forte legend. )ja> «ao. 

Ii»~a lli, it. )L»=» juw ajiwie exploratoriae, ajo» .)2.«o )t>&^ jl^ 

'5*^^'.^ ■ ■ ■ r*-^'-'^? ^^' Ephr. L 252 F;" eaedem )!:£. 
)j^ )Liao, Num. v. 18, 19. Ap. lexx. ♦ U^Jlivljoo .5, JjJls jii 

•^, BA, K.; it.y-Bl «L )i-o )Iao, Hunt, clxx; it. iujA' -U, Lex. 
Adl. Cf. J».i2o ioo. 

JixftA woo, it. )(Mm3 vao stfcCMS omphaeinits, succus uvarum im- eo in- 
tnaturarum, jooi )|»i.^^j>o )u>i3 Jjo y./ J,^a^, BHChr. 84. Ap. lexx. 
j.^ 'L. )Im^ ii .« )i^ :Li, BA, k.; it. ^^^ jlml Jli, 
Lex. Adl. ^ 

>^' 

^1 'Uj, BB 

mi^ lli, it. Ho^ Jjc ag'ttae/urfa'wi«=adulterium, lali^CLi, 
Prov. ix. 17; cf: «l'cii»jiAa? Jlk^Jj «;../ ^i ),Jo, «^1» jl^i 
^ci/'i^ii^, de adulterio Davidis cum Bathseba, Ephr. i. 435. Ap. 
lexx.^^lj jH-iilj U^l Jja^o Jlcwj .0, UJU^JLli, BA, K.; it. 
jh«^ Uj, Lex. Adl. 

\ma^ CJe aqua mulsa, hydromel, vip<iiu\t, Geop. 72. 7. 

Jl^? |ll» o^Moe falsae, sc. animae propensio, deelinatio, sec. Ho- 
merum, |)^** yOw-U.f' loo .U^j; U' ff i I. \ j .» Jl^f )Joc .S^las^ 
Jlb^AOD? )lS.^f^ ^^.iv,v>? ]]^..^^», BA. 

U^oni uJo aqua auri, vide infra sub ootjwoo. 

Jloj CJo nom. stellarum in Aquario constellatione, Hunt. dxl. 56 v. 

)LlI^» \l:sD aqua turbida, i,jX!l tLJll .«, BA, BB. 

ia^o) )Ije ajwae jrrojluentes, Sind. i. 13 ; et sic legend. Anecd. 
Syr. i. 57. 21. 

)»»o ZJo aqua rosacea, B.O. iii. i. 239. 

JfcLj (ii amurca, dfiopyri, Geop. 4. 8, 9. 22, 

)m^? )Ii, Heb. nxisn 'D aqua 2iurificationis, Num. viii. 7. 

|bZI^ )>l:c og'Mae viva«, profluentes, Lev. xv. 13. 

jLL;^> jili ^ ;^vXij ^ ^ai^7, humor, chylus luteus, BB. sub .abci^cus 
coL 1698. )J.U? Ili atramenlum, .5. )tilf Jiao *HQ^to )i-a».j )l«: JLso 

^ .)Iq-»o )4-.q*,, BA; it. )Ia»?o )l-«w? U»o .5, Jlii, J.^ 

jIjIIj^ .jltut o«t. Hunt. clxx. Sub voce dederunt lexx. jlU 
col. 1389. ' 

ItJKi ^i o^ua pura et limpida, ^1^1, Ibn S. Thes. § 21. 

t*:^4»? \1& aquafervens, ebvlliens, ,1*.. "U. ^U, BA, K.: it. 
^^U JU L., Lex. Adl. "^^^ 

Jjir? lli a^ua salta, aqua maris, JUl 'U.\, BA, BB. 

l#?a lli o^i^ie mendaces, Gall. wwVa^e, species aquae e longinquo 
iter in deserto facientibus apparens e vapore orta, Jer. xv. 18. Ap. 
lexx. ^\^\ U^a JJLjo, BA, Ibn S. Thes. § 21; it. .oZ» -^ ^i 
JVI v]r~JI, BB; it. -U ^UiJl ,^_^ ^^m ^\^y Hunt, clxx; it. 
mJ^I «U, K.,^ Lex. AdL, ubi etiam v>JI U^? IIjS>. Eescribe 
Ulj. Adde U»Uao icf., i^j^, Lex. Adl. mira quadam confusione. 

lallo li» o^Tioe fento«, hniter fluentes, icjUl .Ldl, BA, Lex. 
Bibl. Ind. Cf. Hrjp col. 1766. 

)l^Lam9d; )Ii_/?ita;w« menstrualis, Jes. xxx. 22. 

Jtise .Im itrfum ru6ri*TO, j^l, BA, K., Lex. Adl. 

Vm^^ iZ:^, it. l r^ SY> il^ garvm, muria, alex, .ojoi? ^-'^>^ Jj;^ 
eU-Jl t^^ .U»«iio k.^0^ .)jQj u», BA; it ^ v.°J«? )»\-^ Jlas 
*'-^' i£r» Jyl .|w>ioD UioJao «^ Jjoj. BB. 

i''«j»? lfJ« ayiioe cmUmtionia, nom. loci, Heb. Hintp *p, Num. 
xiL 13, Deut. xxxii. 51. 

)wJo lli aquae amarae, aquae absinthio conditae, Heb. CV^T'O 
Jer. ix. 15, xxiii. 15. De aquis exploratoriis exponit BA, sc. jJLw 

Vlwoj \l3D aqv,ae extraneae, de adulterio, Prov. ix. 18. 

^^oalV '^ », vir> ^2 J? Jli aquae qv/ie per locum declivem delaluntw, 

j\x^l>. ^^jsi 15111 '111 (^1 .Ufc^Aij Jo. yO«U''.».vii> ^j^jf Hao 

(-.{j-aij, BA, Hunt clxx, K.; omittunt tamen ^Ijj:^^, Hunt, clxx, 

K. Locus kudatus exstat ap. Mich. i. 4, ubi tamen Polygl. et Lee 

)j«i^^ ^i ayzioe imnsewnfes, quae tantum post imbrem flaunt, 
Job. xi. 16. 

)U^ JIjo o^wa ea; terra 2>roJluen8, sjU .5, BA, BS. ap. BB. 

lasott u9o i. q. ^yL., Ibn S. Thes. § 9, Lib. Praeterm. 27. 4. 
Forte Lubtt sit Ar. aU-., et ^^y «L. garum. 

)l^ -^ w-tW, JjJl, BA, Hunt, clxx, K.; it J>-J1 >», J— il 'L., 
BB; it jtAiA .4^., Lex. Adl. Rescribe "T^. 

Ul^ lli ajtto* conseeratae, Heb. D^KHp CJ^D, quae etiam aquae 
exploratoriae, Num. v. 17. Ap. lexx. )ji» IqXjS? .« UI^a \~» 
^<Af0too, BA. 

a:^o*j Ifi i. q. ^^^^ '\X\, BA, BS. ap. BB. 

Ueaa yOets> V^r )Ii cr^^wae ywiiwa non estfwndiu, aquae pro- 
fundae, j,ji isJ^jj V cjJJl *U.l, BA, K. 

Ut^^ wi KoWa, lixivium, Geop. 10. 18. Sec.' B B. tamen Sergius 
Ehesinensis vocat l^ft^ »oe stactm, sc. ]ii> \^a^^ fy^tf J^ 
^Li^J rfft*^ias. Vide l^ji^^ supra col. 301. 

)1^» (La de2>osi(io alvi, ventris exoneratio, merda, urina, Deut. 
xxiii. 12, 13, BHChr. 106, 323, 366, 557, B.O. iii. i. 422. Ap. lexx. 
kjUJI )Ua*3l .aX- k^JL*. il^j ^BA; itp.j^UI] ,jjX]l LjUJl, 

ib. ; it .y::^ loftj^ jsj^ ok^? u> .li^ioU .i;i«Ji icuUJi ]|^5 ::i 

[Deut xxiii. 13] yl^l Iflojo K-00,0 o»i tai i^oo), BB; it 
)lia*al . JjJl .i.jiUJ| .i^Ul L.UJ1, Hunt clxx ; it. UJL* Jl,,^* Oi 
|jof» Ilsoo )i^ u» .i^ .kjUJl lljcLfcSr aX., K. 

Uxxeari. }Jli o^itae ad aspergendum, aquae purifkantea. Num. 
xix. 9. 

U^» <L« o^Moe potui vel rigationi aptae quum hue et illuc per 
canales dividuntur, J^l Ul «U-J1 -L. \i^i Zit <• _.J^1 'lit )JL; Ji, 
BA; it J-iJl \i\ 'li-.il 'L. -e U-» ^, BB; it 'Li.iJI «L. U» woi,' 
Hunt clxx; Jiil Iii 'U.-..II 'L., K. 

12 K 2083 r<:&&:u&eAo^sa - r^'i^xx. r<xsa •:• •:• fooACuLsa _ »c».Wi\A.%..iiaftlQ^v2a •:• 2084 ]tJ^ Ikli atrammtwn, Is. Ant. i. 282. 9. Ap. lexx. ^, BA, 
Lex. Adl. Cf. )l;-? Ujo. 

]';"' iIm potiu saccha/rina, vulgo sherbet, BHChr. 316. 
)ja^ <I^ a5«a in qua cibus coctus est, jus, Geop. 112. 28. 
pl^o'^ )ili aquae viscosae, lubricae, pp »L. .«, BA; it. iz> j^( 

IIIlfcLix. jiao agwoe potabiles, vJ*ll 'U^'. BA, BS. ap. BB, Hunt, 
clxx. DatK.'Ulll^i:*) ]^ i»oo. 

Ap. lexx. ^1^1 'Ul l^i, BA; il. 11--;. )Ju>? Ula .ola> is> ^} 
»LI1 .)Loi-*«j JL^f UJtiioo ocai. ^? ^Laiio .k-ljtao Rcl:^*?, 
BB; laudat K. ex Horn, de Sapientia yoo»ii ^«:>.ajL }joo) ^^aacl^ 

)Z.so IJI^ ilywo* Frigidae, nom. loci in dioec. MargenBi, B.O. iii. 
i. 178, 485' 

jJLao aquatieus, aquetis, Ij^, Lex. Adl., K. 

^Jo, ]l')Jei aqtieus, aquosus, ^«so v&aTaSijs, Gralen. 12 r; ]±,io id., 
ib. 14 «, 28 «; )i,i,«.^0 en I » o ouo-ta aur^r iJttTmS^y, ib. 1 5 r/ f. )M«d0O( 
)fe'.,.,A'v) oio-ra vdarabqs, ib. 13 v/ j]t..U.OO )lofc-.tO, ib. 24 r; it. U-cas 

\l3o ^?, Hoffm. Herm. 129. ult. 

jl'outli f. aquositas, t6 vbaraits, Galen. 12 r; it. ib. 17 t>. ■ Cf. 
.«>o(' col. 99. Ap. lexx. JLl-Jl u,*^! 'i*^^ m 'J^ '^.>1^ )l-ai*a?, 
Hunt, clxx; it. iliU,!, ib. 

},I,i 'v» aqueus, aquoms, C. B. M. (Wr.) 1170 b, Ephr. i. 119; 
1^X1.39 IkO&so^.tti', BHCand. 35 r/ ^luio oot ).«*•> ea7 092^1 generatur 
reptiU, Bod. Or. cdlxvii. 24 v; Uuap c'ot U^o^, ib. 36 r; \^.±^ JL^ 
ros aqueus. Laud, cxxiii. 299 r/ f. jl^Lj.^, Athan. Ep. Q_ao. 15; 
pi. m. )Iil:« ].eaaa,^xol, BHCand. 34 v; ),tj.. lx! > Ik^,^^, Cans. Caus. 
208 r, Laud, cxxiii. 261 v ; ], . t Ivi Jl^, ib. 257 v/ f. ]KlL«2e (wSpa, 
animalia aquatica. Hex. Sap. xix. 19; lls'Ii.v' lloIL, BHCand. 48 v, 
B.O. iii. i. 312, Bod. Or. cdlxvii. 24 v; ^^^»^:^too; jj^Cli^ )loxao 
particulae aqu^sae evaporatae, ib. 10 r, BHCand. 27 r. Ap. lexx. 
^jL> 1111:0, Lex. Adl. ; it. xIjU [) )lai-.ao] jj^'.^juao, BA. 

]VoLUiao f. aquositas, ri iiaradts, Geop. 46. i, 85. 8; BHCand. 
20 V, 38 r, BHEth. 89 v, BHNom. 102 v. 

\,io Hier. aqtia, aquae. Mat. viii. 32, xiv. 25, 29, Luc. xvi. 24, 
Job. i. 31, iv. 13, V. 4 ; abs. ^^.ao, Mat. xxvii. 24, 50, Job. ii. 7, iii. 23, 
iv. 10, 1 1, vii. 38, xiii. 5, Adl. 144; it. >.iyOf>, Job. iv. 7 ; ^>vi-> in aquis. 
Job. i. 26, sed |i.vi->, ib. 31. 

[Sjo Neo-Syr. gen. com. aqua, Stod. Voc, Gr. 117, 129, Nbld. 
Gr. 370. 

jJuCae Neo-Syr. aqueus, Stod. Voc., Gr. 129. kjo lit], ne, non, JjJ "i .isa^i 1| .ei£B is j*^, BA, BB, Hunt. clxx. 

)jlao Neo-Syr. m. caput peeuniae in mercatwa positum," capital in 
trade," Stod. Voc, Pers. kjL.. 

.aoIloo partes, sortes, Xj^I .^a.^* .»^ Jlojuo .«, BA. Vox 
forte corrupta e jiipot vel luiipa, 

>fiBCu^).oo TAitfTos, Mietus Gremellensis epus concilio Carthag. sub 
Cypriano interfuit, ReL Jer. 87. 19. Al.vocatur Lilteus, cf. .0^)^)1^ 
col. 635. 

yo^l^^ao vide supra ya*^,«Jofi col. 1985. 

LsK^io i.q. J^l, BS. ap. BB; it. J-jJl Ua^s^oo, BA; it. 
J.^ )a.- >^ «. ig , Lex. Adl. 

u.;^:» reges Persae, ^i^ wis ^tSv^ k^^io, BA, sc. nayoi. 

>«j^rf>.i ^ v> MFyioTij, Ar. ^ ^i ,,.^', Alrtiegistym,, liber Claudii Ptolemaei 
astronomicus cui nomini fuyoKr) <rivTa^ts Trjs acrrpovoniat, Anecd. Syr. i. 
45, BHChr. 222, B.O. ii. 253, qui idem «<^fft^.aB, BHChr. 30, 
BHChr. Eccl. § ii. 443, Hunt. dxl. 59 v. 

)^»^a^a,^io magnificentia, ]l.a^)4 loai .S, BA. Eescribe 
U&<*aa^a,^ao fifyaXonptirtia. Scribit BB. |-°> ■ ; r9t?i^a,^.^. .ttQ.14w>^wC^f^adcx^a.^3o magnijicus, JlasjJii. ))l1 .j>, BA, BB. 

Vox C0rrupt» e iicydKo-rtpe-nioTaTOs. 

i> balbus, blaesus, )4^, BA; it. ^1 .'■UUJl, BB. 

vox incerta, scripsit Bud periodeutes librum quaestionum 
Graecarum nuncupatum ^^s;^:^ •a^/', B.O. iii. i. 220. Vult Ass. 
rescribere . -'^ ">« milliaria, vel ^*'^.v» verba, sed potius vox Graeca sit. 

)l»;«.,^» et )ae»^:»» vide sub j^co^.^,^ col. 2004. 

.a«i«^^o l^wkS payeipc'tov, coqui7ia, cella coquinaria, Anecd. Syr. ii. 
201. 12. 

.Im>m, Pers. jjIj4-»> spatium in urbe aedificiis vacuum projie ad 
portas, ubi milites se congregare potuerint, vide d'Herbelot sub 
Meidani ; it. an open, field without buildings, Johnson Pers. Lex. ; 
ap. Arabes recepta valet palaestra, hij>podromus, Freyt. Lex. Ar. ; 
exstat ap. BHChr. 374. Cf. Lorsbach Archiv, i. 250. 

.fiaiM:^ Midas Phryx, nom. prop., C.B.V. iii. 38, Hunt. i. p. 255, 
c. 3. 

ooft^jo aurifaber, vide infra omJm:^. 

o»«^ nom. pagi, B.O. iii. ii. 142. 

)aJ.^o»«» incolae wbis Medidlani, B.O. iii. i. 267, Ebed J. 220. 
Cf. ajjla.t» col. 2013. 

i^ir'^''i-v« Mediolanum urbs, BHChr. 72. 

I^wjs forte mandatum, jussum, osoMt l^f^^o ^io, Act. Mart, ii 
142. Eescribe l^u.ae. 

jk*»«;» parasanga, lia.-* .jjcuaoao .o), BA, Hunt, clxx ; it. )jo«iT>y 
^ji, BB, Pers. osU*»fi; it. J--« -i-^, Lex. Adl. Iiridiov, medium s. medica herba, wOto&>^(' »l MOBGOJaoI. .a*»*a0 ^( woio.aooto .|c>Mi«*!^ .^ [om. cod. H] )oo..Mf!^ ^a:^; wO)a.3»^o 

uMftoll^oo ooto ]bC«>)aao, BB. Cf. /x^Siov, Diosc. i. 520. 

<.N....-v> urbs Africae cujus epus concilio Carthag. sub Cypriano 
interfuit, <,«>>< }«vb ^( i^\^( 'IdBtp dno MiSlas, Kel. Jur. 81. 9; sc. 
lader Midilae urbis in Numidia epus, Morcel. Afr. Christ, i. 226. 

^»<.:» ohlatio euc'haristiae,\iAiQJ> oioo, BA; laiao .alto ;a u^/ 
jjlKiil L_*jJJ .)kia>GLO, BB. 

)uaI».»a o Midianitae, Jac. Edes. Schol. u>. 22. Cf. ^*S) col. 2013. 

>09nn.».vi medicago sativa berba, fiSucri, )^. ~.a~.^ .mn « .^.y 

iApi, BA. Scribit BB. .no . n i»«3o et exponit JUj .i-^^l .)fc.«aia»/ ;y.j,UJ1 tJ Jlftj LJopi (j»J^ ^^^^1 cjj tjl ^^M-w\; it. •"" ■ " ',--^ 
)]^„aixSLfiB^ .ot i^ji\. Hunt, clxx; consentit K., sed scribit -ivn-^- ,n?g. 
Cf. lirjSiKri, Diosc. i. 286; it. )1^1cd^m/*co1. 316. 

yM.^, pi. )^^*ae, Neo-Syr. tplalea, compitum, Angl. a public square, 
Stod. Voc. ; cf. Pers. ^^ljJ.«. 

.£D««ao Midas nom. viri Armenici, BHChr. 284, ubi exponitur fu; 
h^s ne des, V<>>U^o>)>3 ^H V fcoojia «<Df*aD. 

'>»..^w cf. ■"•wj- Pa. coL 1556. Adde vJjo >»wta^ •« 'a^I-L:*, Lex. 
Bibl. ind. 

.»a^*f^oe atropa mandragora, ■"-~»-^'»« oet? jMOt^a^ <^, BB. 
Eescribe uBto^itXafi. 

^^fieovoo vide sub ^jmivt col. 1789. 

<^,»ii»o»«ao nom. urbis Mediae, C. B. M. (Wr.) ii 3 4 b. Corrigit Nbld. 
>i3»Aj^o»*ao s. t^»Ai<^o»*2o, Pers. jXajU^^, ZDMG. xxviii. 102. 

^Uo»oo nom. muris ap. Kal-w-Dim. 116. 11. 

j30»o»*s5 nom. prop., B.O. iii. i. 316, sed ^oIomjc, ib. 485. 

kfiBa^li.k3*oi^>ao Miherphirzatus nom. Persae, BHChr. Eccl. § ii. 5 ; 
it. viri Tacritensis, qui Thomae apostolo evangelizanti credidit, Hunt. i. 
609, c. I. 

<^J^cloo vide infra i^ooo. 

^aaa-00 ^oixoi, m. adulter, j:>.\i:t\ ,)'i!s^ .5i, B A, BS. ap. BB ; addit 
^yUJl, Hunt clxx. 2085 »r^\»».xsn - tor^ Ovsn •:• QriAcAoi\«i*ga _ ca>^4Jw*JM ■:■ 2086 ^Jlaoo myrias, Jl'ciaf .5, BA, e Gr. nvpias, mutato i \\i%.. 
.£oaXa<jo /iVfXdy, m. medulla, Uiojo, BA; it. JM«a>» ■"«-r- ?"" i^} 
Jll .U«^, BB. 

«*^a^oo iivktj, dens molaris, jj»^l .jjLt^ ,oIbb t» .»*/, BB; it. 
)^;4-> S-^- Cf. .fiooXoo infra. 

ijocu:o Mainma urbs epalis prope Gazam, C.B.M. (Wr.) 1104 b, 
Syn. ii. Eph. 11. 18, Zachar. 335. Gr. est /laioifuis, et partus valet, ut 
Ascalonis, Gazae, etc. Cf. Relandi Palaest. pp. 791, 884 ; it. Michaelis- 
Castell. p. 496. 

yCLOo n^ov, meum athamanticum herba, stil .&» .'Is tCu», BA; 
it. lyjcu .»«»*.o ^> ^oto .^1 .oao .7o yO.'>ao, BB. Cf. Q^ col. 2029. 

^a.*je vide sub .ol col. 1579. 

^a.ao rectius i^cuao, so. vox Ar. r >»>«-• delphinium staphisa- 
grioy ^J^ -^^ >-t^ <^<i*ao. BA. Cf. Pers. iji^^; it. JVis? 
Jio^j col. 353 ; it Lagarde, Ges. Abh. clxxi. p. 63. 

.w&oo iiTjv, -v6s, mmsis, j^\ .)u.t- .JUcu .Z=>, BB. Rescribe 
<ttCLUao i«iv6s, et cf. wKy. 

Ufc^a-oo monaaterium, ^_si\ .^;JLM»^I ^jiL^ j^\ U;-^cu:e 
_^-.»XJl, BA; it. ^jL^ftpi y^X-^^^^jJl .JUmsJL* li'<^\y, Hunt, cxx, 
BS. ap. BB, ubi etiam ^;.^.£Do,«ao .la. Rescribe . ■[ v~>iNa fiovofrnipmv, 
pi. U T^mivi . 

yO*a..sp itipov, unguentum, ^^a^i y^i<a^ie> ^*~~~>" |u«m yO>a*:0 
JUa&4j{t U^^Ao UaXao tja*, BA; it. ujj;^l, Hunt. clxx. 
jLoo Neo-Syr. m. mensa, Stod.Voc, Pers. u... 

jij^Vaenom. urbis Armenicae, JlL«i/'')»L)o Jfc«-.w9 ;{^^Jua», BA. 
Rescribe t^^^^o^. 

ooiJLiOO auHfaiber, it. gm ourum liquefacit, j->'v ^.00^ t»oijUM 
t_<JkJJ1 &bL< Jlijj w*.£JA1 .l^otf ^.foj a{o .|L3e)^ BA; rectius 
' (.f^JkJJI (!t)CLyi>i cod. Goth.; it. jbet .Is .dllLu .)ooi; i^rnj .oZfio is ^..^ 
Iaoi; Mjet II'cuuoo^'^a/, BB; it. jooi; ,^;^o loo)? ^^' .ot 001C20 
(£)\JL.i .wijkJJl Aj^) Hunt, clxx; scribit K. ooi»oo, et exponit .0* 
v_.ukJJI isllll^ .^^..^x* .^oi; fsi^ Uoso/ .JIiso)} .IkAoi^, K. ; it. 
x_j'»-'^'- .|.,<.AJJ1 [1. Aj^] ^W^> Lex. Adl. ; it. .|j>oi; ynj oetjLao 
,_yu»jJ! dUl.) IjCx. BibL Ind. 

I^JLoe Mizchaensis incola loci in regione Turabdinensi, BHChr. 
Eccl. 821, 8, 831. 22, § ii. 543 not. 

.fiso^Jutio nclarpos, magister, praefectus, ot^ loot i^} >fieo;JjlA», 
Jo. Eph. 76. 8 ; it. ib. 13, 18, 23, 77. 4 ; it. oC^» )<t{VjSo ^ ^, de 
praefectis qui Narsetem spatbarium comitabantur, ib. 412. 21. Cf. 
fimarpo!, et luttarap ap. Du Cange, Gloss. Med. et Inf. Graeo., 844 sq. 

jJi^Lxio extorris, eond, K,, qui ex Horn, de Corpore laudat Jo Uo 
(Jt^l^o »«30.lmo)>a JJ^ooos/ .|Jt^ g>^ . ^ o )ifn.5im>ao ^^o'oi}, 
quod exponit : j^Ll-* A) ^J fj^j-fji" jjjJJ ^;^ "i/"^ *^j^ ^jH uj «J) 

Idem sub |aa^*aLiCLi9 scribit l^j^i^kao. Adde Jl^^ '^J^^-^ i^^J^ 
^l*ilj JjkVl J-, Lex. Adl. 

"^X^^ nom. viri, Neh. iii. 4. 

iJjLao omne quod eummatim aliquis dical, ^Im^f <f>f!c '%a .ot 
^^Wk BA 

\iii^ vide sub rad. ill col. no. Adde jl -jj^^ ■jj^-'^ U»JLoo 
^_i^ (^ JU*! BA, sed (^.LJ jl ^Lll, cod. Goth.; it. ." y^\l^ 
(.^IjjJl ii)1ji jjL-. .i-j^ j^ JW»> Hunt, clxx; it. J,-j»j\j^ .^j^l 
u_»j-» ^^, K. 

|i<l.w, pi. f ">inV », Neo-Syr. ra. vehim, Stod.Voc. 

^jLsB, pi. ) nr-;v , Neo-Syr. m. caryophyllum, Angl. clove, a spice, 
Stod.Voc, Pers' eU-!?-*. 

i^,«» Neo-Syr. caryophylli colorem referens, Stod.Voc. 

,fn r 41 I " • ^ membranae cerebri, 
• pUjJl i^JLcl .5, [in marg. .m.>. ^i - t ' ^ .ua-o^JiOJo aa*.;,^^ .J] 
vi)UA-oJi ^jkj, BA. Reapse est ^viyytt, et legend. «ai* ^ i«i«3 o , q s 

otL>^o» locus in templo Mohammedanonim ubi antistes conaistit, 
At. vi;;i^l"BHChr. 466. OM^- .*>«■ » vox corrupta ap. Act. Apost. Apoc. ^..^t. 15. "Forte 
legend. OMfc^--^," Wright. 

,fioo|i^.oo nom. viri, C.B.M. (Wr.) 911a, qui Mitraeus, B.C. i. 607; 
cf. uscii^*^. 

. (r L» iTi lo>^»ao ixtra6ecni, JjJ-xll .Uoua aX^cui. .5, BA cod. Goth., 
Hunt. clxx. Cf. .ttufDotl^loco col. 2024 ; it. .~.-^C^Ci. col. 2080. 

Jjo^a^-ao Mitylene insula et urbs, Anecd. Syr. i. App. 23; it. 
U^Gkl^.A:e, Act. XX. 14, Anecd. Syr. ii. 255. 5 ; it. >«iA^ct^.aB, Act. 
XX. r4VHh., BHSchol. in loc, Anecd. Syr. ii. 369. 22. Ap. lexx. 
«« Jku-OD Io^q!^, BA, BS. ap. BB, Lex. Bibl. Ind. 

|LSa^.;.io 80. |sa^.«ao .ooMoaaj;, Anecd. Syr. ii. 284. 8. Forte 
legend, .onrnfti?, sed quid sit ^CL^.*ab nescio. 

^.^.^^3 (ifTOTov, fiTfrarov, nirarov, m. nietatus, pars demensa territorii, 
Ulo.\j)o ^ffiodo^ ^ ^-^^ yOo»2^ .o^lV^f a. v> .. fl /, BHChr. 257. 
Cf. metatus, inetata, Du Cange, Gloss. Dat etiani ^-^>|^ BA. cum 
interpr. ^.A^^i»^.^.ao .5>. 

.a^.^.<jo ficTOTov, m. mansio, domus, illi assignatus est .Q^.^.«aa 
eua&.>l^l; )lS.=»» U»«a joi, Anecd. Syr. iL 179. 27. Cf. niraTov, Du 
Cange, Gloss. Gr. 919. 

)L^.oo m. menswra, metrum, (j.>Lj, Lex. Adl. Rectius l^^xoo, q.v. 

«aBfio^«v> monachus, U»mim <m.^^^a ^(, BB. Forte sit iur6xtoi 
e voce ftfTo'xtoK monasterii species. Cf. Du Cange, Gl. Gr. pjtroj^uni, et 
Gloss. Lat. melochium. 

t~"u '^T M<'to|°> III- sericum, lllsct w«->a< tm.'t^nVi, Anecd. Syr. ii. 
268. 13, 269. 14, BHChr. 10, ubi )nm.^.\» male, at )inm^.v>, ib. 218, 
BHChr. Eccl. § ii. 233, BHGr. 27. lo, n, BHNom. 102 r. Ap. lexx. 
_«j^Jj t» tn\'i^«if>, BA; it. »j-» Xa^. Uj .-up.^l [om. cod. H] ,yij\, 
BB; it. jjw. Xs^. L» jij — -jp.^lj JliJl, Hunt, clxx; it .|.m.fijj,.,y 
: )i|L<^;o lim-^jj-.y jt.fi-<\ >j^l .)>)>.«■ .)>)^ ^ U.aA!^ .« )ima^.y 
jija, ^jjt u«tJ ._-»jj1 Jji yJ^, K. ; it. globus homhycis, Angl. cocoon, 
jijSf .ijoJu ■/,'—\T>y •/»> Lex. Adl. Cf. ittra^a, Du Cange, Gl. Gr. 917, 
ubi sera cruda, quam vocant metaxam; it. <njp 6 rifv ixira^av i<j>aiva>v ; it 
metaxa sericum rude praesertim et necdum tinctum, neque in fia de- 
ductum, Du Cange, Gloss. Lat. 

|u£aa^.«so sericum, BHNom. 70 r (Quatr.) Vel legend, jimi^.v), 
vel exponend. sericvs. 

)r^,-«ffi i) fjL€Tpoir, -a, mensura, )k«Ma«ao .o) )»^->^, Severi Rhet. 
132 v; it l^^cukio .« )fc^-oo •v^5-'/> BA; it .7 -ayJI l*-A-->J? 
Ij^cubso .St |;*l.j.M, BB. 2) iirirpa, matrix, uterus, «»Jt, BB. supra; 
it ^ )t^.,»o }^>oo, Lex. Adl. Cf. |l^ col. 2079. 

)»^.«20 Hier. uterus, Luc. ii. 23. 

idsoi^i^yoe Mitraeus nom. prop., C. B.V. iii. 14, 29. Cf. ifioo)k^.<oo 
supra. .i*.^.....^, Ar. ^jKlkJ, m. metropolila, metropolitanus, BHChr. 
328; it. .i«.^.:», B. O. iii. ii. 465, Hunt, cdxliv. 149 r; ityj.^.*io, 
Anecd. Syr. i. App. 29; it yl^.^, B.C. iii. i. 147, 148, 175, 279. 
Cf. .Oi^uk)o infra. It. nom. prop., BHChr. 409. 5. 

yl^ioil^ verb, denom. e > i^^^ metropolitanus /actus est, . «^jeL/ 
)loL^.\,ao^...>ao ^j«, BA; yl^l^ metropolitajit, Ebed J. 305. )lio?ot^-o« Metradora, nom. matris dementis, C.B.M. (Wr.) 
1130 b; cf. )io;;^.j« col. 2080 ; it. nom. mulieris martyris, Dawk. ii. 
44 r. 

.a>Qj)iaoi^-«:» J/«<ropAa»ieg sanctus patriarcha Constantiuopolitanus, 
cujus dies festus Junii dies quarta. Dawk. vii. 104 v. 

.et^./J0 metropolita, B. 0. i. 539. Cf. t(»^-oo supra. 

..^».\^a<N. v.ia >flft.,\aLaot^jc, etc., f. metropolis, uw.S.ffi'ae.^jy, 
B.C. iii. ii. 694; .m«S aao^^jo )1^*m urbes metropoliticae, Syn. ii. 
Eph. 9. 9; .m«Nfi'»o>^.ao, ib. 27. 19, 119. 14; it. .m.«,S.&e;.^.Jg, 
Ephr. ii. 180; it -» -'^ -"^ -T ^'•~, B.C. i. 354, Ebed J. 206, 207; 

12 K 2 2087 •:• rdaxso _ r^AoAo^^yvSo Ai*ja - A*r/^i*a<l •:• 2088 it >aL^.o''ft.l^, ib. iii. i. 348, 391 ; it. .aa. Nft ^jo, Syn. ii. Eph. 
27. 18 ; it. »Bx,^aSo^->a9, Hex. Jes. i. 26 ; it. ■ m . Nq oi.^.«a», BHChr. 
7; it .■~-\e. jK-N« C.B.M. (Wr.) 1114 b. Ap. lexx. uax^J^aSo;^..^ 
^iX\ p .J^j\A\ .Ik^fSo? U>/ .«, BA, qui etiam exhibet .5, ^^^ 

^JXX\ "J .^J];-kil .Ik-jJjJOf Uol .5. .aa-^a-3 jfcsA**^©; it 
,ji^^^ ._sa- fcJL;aof axx-^a6ot^.*j£, BB; it ja ^r* ->a-^OL»t^ 
^^^\\ '1\ .oi», ib.; scribit K. iflo.So'a.^-^ et ,m .Nnq>o;.^j»; it 
.tt^o^ol^jc, Lex. AdI. 

)ui«.Xci&oil-iJ«etc.in.'m«<ro;)oZt<a, 'metropolitan'us,sc.\.^.^aaei^ie, 
RO. iii. ii. 417; )l^-^<iAos;^ ), ft , an\'8 (', Syn. ii. Ep'h. 4. 18; it 
un4-^<^o*'^. 6.0. iii. ii. 417; it aa.^. SS c;^ jl^a^oo Iw^^L 
ULj^"?, C.B.M. (Wr.) 762 a; it ^o^i^, B 0. i. 224; it 
)4-^oia-I^, ib. i. 333, 351 not 4, 493, 528 b ai, iii. i. 150 b 5, 
346 a 22, 567-569, iii. ii. 666, 667, Ebed J. 220, 221, 262; pi. 
),^^cia*i^o«, B.O. i. II, 106 a II, iii. i. 343, Off. Mar. ^»jfc. ult; it. 
)i^>\n^.Z.^, B.O. iii. i. 345, iii. ii. 415. 6 af.; it )>^.^ci4^i^, ib. 
422; it uaa^-'^ ft^ •^•^•^. ib. i. 63, iiL i. 127, iii. ii. 653; it 
■£Ba^^cLSL.».^.:g, ib. iii. i. 106 a 7, 124 a paen. et ult, 127 b infra, 
131 ; it .flft.^>'Sa^Z^, ib. i. 528; it .m.^.Nnftil^, ib. iii. i. 54, 
346, 347; it. ■ m^ «. No ' ' a.I^'«>, ib. 457; pi. a^A.Q^l^, ib. iii. L 
53. 343. 611.346 a 25,347 a 3af.; it c^. No'a .s^, ib. iii. ii. 439; 
it j.^u^ci9l^, ib. iii. i. 267, 272 ; pi. ).^^c2s%^, ib. iii. i. 16 ; it 
).^w^(aS^.:», ib. iii. ii. 685 ; it ^..^c^^^, ib. iiL i. 343. 9 et 7 af., 

346, 568 a 18; )V -S. t\Q-,- V%« ).Saii£aS( fnunamm lUTpoTroXhai, Syu. ii. 

Eph. 268. 14; it .£sa4-^GLd^.:o, 6.0. iii. i. 460 a ult; it 
.m^^^cLal^jaB, ib. iii. i. 52 bis, 53 saepe, it ib. im.^.No*9i.<.^.:o, 
J.^.*:^cia^;^i, oJ-Xok-i^; it c^-4.cS»i^, ib. iii. i. 344, 346 
it )l^ .So*9>o*j-^-«jc, B.O. ii. cxix, 372, iii. i. 112, 207 b 6 
»o)o4-*.^Q*.S'ot-^-oo, ib. b 11; o*.^.>^ o! ao;^ v> , ib. 56 a 17; it 
{.^.^c&o'i^.^, ib. ii. xxxii; it i^u.^o3o»^. ^ , ib. ii. 211, 212, 217: 
it. ).^.<:^a&ol^^, ib. iii. ii. 415 1. Syr. 3; it )i^> \ .aao;^.AjS, ib. 11 
Syr. 2. 7 ; it. c^^.^ 0^0^.^.00, ib. iii. ii. 418 ; it. «flDn^..N.a'f>|i^«^, ib 
iii. i. 345 a 6, b 14; cl^-^c&s^->25, ib. b ult, 347 a9 af., 34B a 5 af.; 
ji^.^cua^Z^.00, ib. iii. i. 106 a 8, 352 b 13 a£.; it. inri*^ .\ a^Z^.j>ao, 
ib. iii. i. 350 a 10; it. )l^..^c^I^.>j5, ib. iiL L 343 a ult, b 22, 346 a 
12, 349 b 9, 7 af.; pi. ).^J^c&i^-j£, ib. ii. 459, iiL L 346 a 9, 567, 
iiL ii. 666 ; it. >aaa^...^<:&I^.>.JO, ib. iii. L 479 b 8 ; it )>^.S.ci^t^.«Jo, 
ib. iii. ii. 65 1 ; pi. ^.«^ci^4^~.^, ib. 646 quinquies; it rff»^\cL3c<^M>ao, 
C.B.M. (Wr.) 1127 a, C.B.V. iL 493; abbreviatur oI^-Jo, BHChr. 
526. Ap. lexx. \aI .ot [cod. Goth. )L^.\o9n^'y] )^^.^a9oi.^...oo 
U>jJlI v' -ulA^' Jbo-Ifio?, BA; it ^,jJl1 JJii^ \.^^<h>ol^, 
BB; it )uJ&*a )l»|; '^.^jo Jt.'iTj'wt ^^ oot lan^ >joa.^^aSiii^jZ 

^sX\ ^ itiL .. \ ,l, ib. ; it J^f^; \jel} om Uam. ).^.A^c&i^oo 
jjjJkl Ii .^jjJkl ij^ laJuAl .^jS\ ^j^jia-t, Hunt, clxx; consentit K., 
notatque varias scribendi formas. 

Ilfi ^ iN a3l^..oS f. metropolitani dignitas, B.O. i. 540; it 
)rcu^-^BLal^_oo, ib. iiL L 208, 333, 603; it )r<4->^<i&o^j£, ib. 
iiLii. 417, 694; it )l' ci'^ . \<v9 i .1^, ib. iii. L 53.142.150, I92a5af., 
567, iii. iL 21, C.B.V. iiL 187; it )l'a!^<&i^, Ebed J. 260, 271; 
it. )lo^..^a3o;^.^.>», BHChr. Eccl. § iL 99. 

)i^.^aa-.i^.» metropoliticus, qui ad metropolitam pertinet, Jiiaoiod 
JU^.^a9ui^, B.O. iii. i. 207; it. )J[4-.^aa*l^, ib. iii. ii. 619. 

^J^sZ^jel^ metropolitanus /actus est, verb, denom. e Jk^.J^a3;.^^», 
sc. .o) ifla.Sfift.Z^o jk^. ^fif i.i.^.^aa ^ ^.1:^1^1^ ^.^Z^l/* 
yl^lj-.^Ltf .^t^l/ .jsi.^lj' .).^->i».aa-j^jo jao), K. 

OM«^.oo li^TTip, mater, p .^i^ .olae i=. ^/, BB. Exstat |iIZ^.*M 
liriripa, sub »fn«\fi9iOfc^u>.afl ; it UZ^^ Bub }^-\T>9">iV-y 

]A.^, Heb. nyo, n^a^p, inja^p, ^n^3>p, etc., Michah, Michaeas, nom. 
prop., Jud. xvii. i, i Eeg. xxii. 8, 2 Par. xviii. 7, xxxiv. 20, Jer. xxvi. 
18, Mic. L I ; U-J* M£xd, Judith vi. 15; Aphr. |^. 6, BHChr. 22, ubi 
vocatur >.» y> . is Uajd, is qui jlacu is iAs>, 2 Reg. xxii. 8; B.O. i. 352, 353. iii- i- 6, 169, C.S.B. II, Dawk. XXXV, Dion. »,^. 3, Is. Ant 
i. 80. ult; it. Michaeas historiae scriptor, BHChr. Eccl. § iL 105 not 
Confundunt lexx. cum )>fl .n'o, et reddunt humilis, ^-*j9o/ \A^ 
x-jl^ }*>;•«•>«, BA, Hunt clxx; it .x-«l^ .oi^e i^ ^l (jLoo 
).T;.'>y .ot .oo» ).««.A^o, BB; it ^.i-»j, Lex. Adl. 

•^^.T^^ ,nS Heb. 7X3*p, Michael nom. viri, i Esdr. viii. 8 ; Mi^a^X, 
3 Esdr. viii. 34; it. archangdi, Dan. x. 13, 21, xiL i, Jud. 9, Apoc. 
xiL 7; nom. fratris Bar-Hebraei, BHCarm. ed. Sceb. 118. 13 ; impera- 
toris, BHChr. 225, 525, 526. 7,qui etiam " ^ . n . v> , ib.L 3; it B.O. iL 
154, 155, 230, C.S.B. 26, 27, C.B.V. ii. 88, ubi festus archangeli 
Michaelis dies Sept vi ; ib. iii. 521, Dawk, xxxv, Is. Ant. i. 62. 2; 
''^lo.A.aDt Jl^ uedes Micliaelis areJiangeli, B.O. iii. L 238; j^^^oj 
'^jo^ Michaelis aymina, Ephr. ii. 433, Off. Mar. ^.^i. ult. Ap. 
lexx. ^\y jl 5JJI J^-y .hj'^iT) )o)bo 0/ .)o»ii.|? Jlaa-ajD "^Ica-oo 
sJJ, BA; it k~>ao^ )oCi-l» UJlj* .oZflo t= >f*\o joCi.^ I n ^ . vi .1= 
lo^Jf )»»*sco ]lciX\ H,;.jy, BB. cod. M; it .O) ^yil^^Li 
)o»^i; ~)-~».»> J. .~a ''^jg.off .sJlJl J^i ib. et cod. H; consentiunt 
K. et Hunt, clxx; scribit nomen Ar. J.^lX--. .J-Jli^y*, BA. cod. 
Goth. Adde'^)A*» i»A dm Micliad, de medico, BHChr. Eccl. 717. 
18, qui'^y>a*jo i*i>, ib. 727. 14, 23. 

jj)iL.ao fifixav^, ars, artificium, dolus, jJI .jLttiiaS k»*2o( , BA; 
pi. tflsjl'IkaJco instrumenta hdlica, machinae heUicae, j;...;- y ~*, ib. 

"^..Toio i. q. '^Ia.aJO, q. v. 

^ «a«a » BA, ^a^oo BB, ia)xavfi, macMna, jbooaNfi, BA. sc. x<^9^i"^l^ 
loeus pro machinis bellicis exstructus/ it. taaaaXo .oiae iA >f,( .^-^ 
[cod. M. \sAi.._: g^l] j^jLs:^', BB; it j moon's t> .7 .j^uj:^*' .7 >a.v« 
Hunt. clxx. 

\i'\ .vy HI nom. vici, Anecd. Syr. ii. 280. 16. 

.flBOi'^ »■£ machina bellica, Zachar. 342. 

)l^ v>.i') .'o ii-qxavfifiaTa, machinae bellicae, Jo. Eph. 353. 11. 

>aamfi.i'y«v )ir)xaviK6s, mechanicus, machinarwm artifex, ~'-"^ iOa* 
>flBoa.i').i(> ^^^, de castello aedificando, Jo. Eph. 416. 9. 

■ ■*»"-"» "^ .>« aduUerium non comtnittes, "i .ic^. 1^ .oZas {A m^ 

^jjj, BB. Keapse iioixtia-eK ; cf ov noixivatit, Ex. xx. 13. 

^^^, ]Loo niKiov, fuiKi, m. miMiure, mille pas8U8,'^»3ti, Aphr. Ax>. 
12 e Mat. V. 41, ubi JLao, Pesh. etYHh. ; jl.^lt ILao ctti iiCKiav rpiav, 
Apoc. ed. Wr. '^. 2 ; m> JLso la.^kd rpia ordSm, Act. Apost. Apoc. 

V **- 10, VIX recte ; nam iTrra xai ^/nun. oTaSia noioixri /iiXtop ev, Leo in 

Tacticis ap. Du Cange; JLao, BHGr. 26. 2 ; distabat mons Oliveti ab 
Hierosolymis m* ILoo ^t*, BHSchol. in Act. i. 12, Pesh. t^>-^ii .^/'' 
yo'^^soi; it. ^01 ]) *.. lLso,Bod.Or. xix. i36r/ yoI^/'^ZmiL JL», 
Ebed J. 242, de milliario forte tantum in Mesopotamia et regionibus 
circumjacentilms ; \^'ii i.9i\7 )..Ns»^ Jl*^'^, Hunt. dxl. 96 v; JLao 
constat ex ^^.^3 |,.9>\( ^>l, Bod. Or. cdlxvii. 8 v; sed Bomani odOM 
.\m'T> A^i' )l.?ia\, Syi'-Rom. Rechtsb. 33; valet ]V.^.Aka .aX/ )Loe, ib. 
66. PI. abs. ^i>\«.vi, B.O. i. 298, iii. L 228, Bod. Or. cdlxviL 8 v, Dion. 
«j. 16 ; . ■'^"^ o7);uia,=lapides, saxa milliaria, Par. Pat. 26. 10 ; Zachar. 
343 ; emph. )ll», Act. Apost. Apoc. jj. 2 ; ^>L JUio /itXm bio, ib. o>^. 
17 ; Anecd. Syr. i. App. 17 ; j]b>-»)>o]iA ILlao '<«Ai», de lapidibus milliariis, 
ib. 61 ; Athan. Ep. 6. 6, B H Chr. 1 23, B. 0. iii. L 256 ; figuntur stellae 
in caelis ut sint quasi IlSoI o^ 1|^o : IjiaI q^» ^i^. Ephr. ii. 
449 A; lapides miUiarii etiam, ib. 495 C, 498 B, iii. 8 F ; 00 ^*<*m 
)dU».? )U», Jac.Sar.102 v; U'iel .ai^^^i. ^^.vi.nnt ]Lia, Philox. 44V/ 
|l^)o|o JLso oN'to , Syr- Rom. Rechtsb. 33 ; millia passuum, Ephr. 
ii. 486 C, Jo. Eph. 369. 13, Sanct.Vit 143 v; cum aff. wotaiil^, 
Is. Ant ii. 98. 5 ; ]]^JJil e^^f ado jl^J^ol M'.^I:^; . . . iwio^, Kal-w- 
Dim. ed.Wr. 84. 13. Ap. lexx. ^ ^ «otoU.|o .V^JLa. )i? Aiw Jt^ 
j^ .7 \jji jj^xjj . J.J-. . i-j/i oJiJ .1m£o-*S? )&«^L, B a, sed cod. Goth, 
cl^l J^lLjuk. \ii .1 .ai ^ ]iZ>30 :J.^t .7 .* *s )i^^ ; it 
jl^L ^ ^ .3 .Vol)).* ]fa, A^ ]Lic .7 [om. cod. H] j^Xjo 
J™. .U»ja?, BB; it g^Ldl .U.JLU Iii? Sla, *» y.^ Jtlao, ib.; 
it y^ ^^J . J-^ .fc^tt:^. )ii «aiw JLao, ib. cod. M; it A^- ILso 

^pj^\ ^ ^ji ijiji .J--. .UflBSS? )kJi.l ^so ^ .J .fc-lLU- Jp?, 

Hunt clxx; It ^^LAl .V-.1LU )i"i'j -a^- VLx,, ib.; it J-dl JLoo, 2089 00 reiLiiO _ f -'\ I' ooftNyAiraa - •.^oAAo^refA.OTS 2090 Ibn S. Thes. § 26. Distinguit K. duos sensus i) mille passuum .JLso 

J}^^'*^"* r^ -uj •] -^J u^j -J^ -aV '•^^ J5' -I^'*^? 

UiOfa 60, ^^lio )Loo :UjjiX i^ l^is^ili k.j»^o .Jyla)i3 yl^aXo 
JJ^Oukao l^ot woiol^t' «»SCL^ »;^>? (^ic) ^Z.V.io oot 00? UaLoL^A A^. 
2) mafem, q. v. infra. Tres voces exhibet Lex. Adl. i) )Loo milliare, 
jjl* . ^ji . J-^ ; 2) JLsc lujitator, CjLo^ ; 3) JLso oj-tjro, p-ogenies, . J.^1 
J....J. Dat etiam BB. JLso, Ar. J.^, pro fiijXi;, specillum, vide Jbo^a^/ 
col. 317. In his autem J.^ est spatium terrae, vel signum viatoribus 
extructum, Lat. milliare : quum tamen Syri itinera sua non viae sed 
temporis iutervallo notabant, Num. xi. 31, Luc. li. 44, Act. i. 12, 
milliare interpretati sunt per )»} orbis, seculum metaphorice sumptum, 
quod scribae solita incuria in )»♦ vel etiam Jjij mutaverunt, unde orta 
est expositio p'^, P;^-o-» luctator, et ipsam vocem ILoe est ubi scrip- 
serint JL^i et |li. Vocis iitKi. exempla dat Du Cange Gloss. Gr. sub 
IJ.1K10V, col. 934. 

ILoo iirjKov, m. malum, pomum, -\jS, BA, Lex. Adl.; it. ^a» .^j' 
_Laj .)»o)-., BB. Inde )ilo*ob )llip seu UJjp mala eitrea, )»oJ-. .^ 
«j/ •1-!*;,o»t{'' vP***^^' ^'f^' ^^•' ^^- )^t^» Ual^so JLj» 

l^^l ^i ysKk^-ii^ yOOMl^J? I^U. iJoU [cod. H. Ui^], BB. 

Pro ly^i^^oja legend. Ul^^ xiVpta, cf. n-tpi iJ.rjSiKav, Diosc. i. 130; 
of. etiam pli l»oJ-L col. 1237; exhibet etiam BA. J-N -n^ JLj« 
ZJ\ ■~«-"-;-^«f" sed legend. .m«ffi»>oo .( n j>. ' ^.. y fiijXeas iir]&iKrjt, gen. 
cas., mMus eitrea. Adde |^A<yaa»9 ILao malum perdeum., BB. sub 
,(Y<- ^^■»»««««^qr^.nn^\.^o infra. 

ei«a«a )l -" einis ap. alchemistas, |:s&^ jjla&o ■•-\<> >^l, BA. 
Rectius yOtajJLso, BB, q.v. infra. 

jjjftoo )L»i malum punicum, malum cydonivm, Angl. the quince, 
)l,^iai»?.5, BA; it. J*^l .)l^;ax»r .« ^j»» ^/ )JJj»cld JLoo, 
BB. Certe legend. Ujjia* (cuSmwa; cf. Il^taxo/ col. 316. 

'^.^ Neo-Syr., Ar. jll, f. propensio, inclinatio, Stod. Voc, Nold. 
Gr. 1 30. 

jll^o, pi. JLso, Neo-Syr. m. miUe passus, miUiarium, Stod. Voc. Jllas Neo-Syr. caeruleus, de colore, Stod. Voc. 

"^^^^ ut viridi sit colore fecit, to make green (sic), Stod. Gr. 82. 

jl'^ ^ v? Neo-Syr. subcaeruleus, Stod. Voc. 

)|; „ .< ■ >« Neo-Syr. f. color caerukia, Stod. Voc. 

^^: | <■^» Neo-Syr. svhcaeruleus, Stod.Voc. «a>e)Lj» i. q- )l-^ n^Xov, malum, .aan 1 > iviy .cdoJLoo prunus 
armeniaca, .^^.^J^, BA; it. ^»» ^|o .(jiU-i-« ^aa-jU>»(' oaeJLao 
.)u^aBi.3 [cod. H. )jaii* u>] UftAot^ .Luoj/ )»oi- .S •U'AX)*/ JL» 
\ . . ^ A^ ^ii ^, /Ujy^l |_r-.-iAl .l^a^. BB, ubi vox Graeca est npai- 
KOKiov, Lat. malum praecoquum, unde Angl. apricot. 

joaoJLj* (TftiXal, -HKof, smilax herba, sc. .« U.ii.J.^ ubqJJLoo 
d« .^r h'^' / '^)^ •^*? »«oi^/ UjbJ*. .)fcJv*X«. aseuoJLap 
)oi )|->\-^'<-. ^ ^? -coSIt}© .wotojo^j, BB; rescribe u»aoJLse 
UJI (T^iXa^ Xfi'a, et cC Diosc. i. 622, ubi tr^iXa^ Xda . . . fX.Vo-trm nep\ 
Ti 8«ySpa SxTntp V irpcyrtpa [apiXai rpax""] • • ■ "A^'" *'"■'''? ^ '^''^'^« «X"- 
Pro )l~^->^- rescribend. ll.->\a» «<7<7<it, q.v.^col. 1181. It. jbsJLjd 

.Aiii >«*^ fSO Jo^oi^ U? o,»j3o .l^fcti^o ^^5.^:^ ^I'i t^ 
*a.ot:«<i«xuio*S,^ -cq-SStJo .^? U^A -cooajso swtTax 
aspera herba, BB, sc. o-^«'Xa| Tpa^fta . . . e'X.'.rafTO. irepi ra 8€'.&pa i,, 
Svu, <al KiTU, vtpopivn, . . . <"P^°^ «« ¥?'<■ ^orpv^ri, i7arav6i,na hi ipx>6phv 
„\^Hara ?x" i<av6<i8r,, rk hi 4>vXKa ntpiKKvp^vo, 5/ioia, Diosc. i. 622. 

Pro .cueoea-ft*>«H» rescribend. ^aJo>aDaibja.>«»a, q.v. Diosc. i. 515. 
JLjo atramsntum, vide sub ^^iLjo infra. 

.oiA^lU. BB. cod. H, it. .o»a-j)Lao codd. C. et M, it ^oj-a^ JLso 
m. Xis ap. alchemistas, .U^l .U^ l)L^ -^ ^ A B B. Porte 

sit p(Kaiio(i>6pov vel iJLt\ai>ri(i>6pov. ^ ^ 

u,)L:c prunus arm^niaca, .[1. HI^JH ^»<'' '"^ .^^<«»=^ -« 
^♦.^U '^oJa^ii\ K. Cf. uBolLao supra. v ftS^ woajLjo pf>i,dp.(t>v)i'Kov, acanthus nigrifolius, BB. sub <£dq%j\a( 
col. 356. 

>« \o )Vi f>\ « v> fi>;X<5ficXi, potus e malis cydoniis et melle paratus, 
J— jJlj Jj^^^i-Jl ^ Aim t^l^ .U^?o JL^^afiB f<of JkxAfc., BB. 

aa aS ,>, ^ m. teenies molares, JL*.^ ^|JoI .^a, BB. Vox corrupta 
e pv\q, ace. Tpl.piXas; cf. supra t^a.00 col. 2085. 

j»ciXoo nom. epi et martyris, C.B.M. (Wr.) 1130 b. 

|jD n , '\ « 'c ni. Ze»o, vox popularis Edessena, Ui^Ofio lw.ao/ Vapfi\»» 
:>\pl\, BA, addit Uiio/ |i,i«\-., cod. Goth.; it. >a|o ..iVpiJI .IjJtJo^so 
U>1/ |A»Xa IjcoS. v>,Hunt.clxx; it. .)feLaBCLX>aa \icr'^,\~'^ ,\^ci.\.-^ 
.ot .) V' , fn > 'S a.io .)t-'<in«'S.coo .tirxN oaa .|A..Xa^ .^/ .]b^Iflafi*N"."y 
siljjJl) jjill ^^ ijl^l ..>15i!l .Jk^l^ofjo .IJi^oJjo, K. ; cf. U^^ofe 
col. 2012. Male dux, ductor, jjli, Lex. Adl. 

. .~ • ~« »« on\ -~N de/luvium. pilorum palpebrarum, ■<v«■<v.«><>■^\ ■>« 
\iLi>'i\ Lx^ u-aLj .Yiicl il^ Ib'.^aoi', BB. Rescribe .-~.~>~«^v ■>« 
lii\(j><oais, et cf. Paul. Aegin. Actuar. iL "j, ubi iiahdpaa-is sive piKfjiaxTis 
exponitur dnonTaan tS>v row jSXti^dpou Tpix^v. Cf. etiam uxuiDO>i;)jo 
col. 1986. 

|cioo„^.>>. >va ra. naitsea, indigestio, corruplio cibi ; it. sec. BS. 

divisUS, JUuj .oZfS i^ >f*\0 .i.^Jl' i ,n ■ » .|ilb>S( .« ■"" - It i '" u^r 

-£j .^.^....JU, BB; it. ii, <i . a .d*^ lijikS Ji .01 )joa^\.io, Hunt. clxx. 
Dat etiam BB. sub )»kis/', q.v. col. 354. 

ucQ^\.'5< i) pfXirSfis, mellitus, ^JL-jJl, BA. 2) Miletus urbs, 
An, Nic. 15; it. ■"» ^ ^ ■ ^ nora. regionis, in exilium missi sunt 
|>L/ >flf>^N«v>N, Jul. 3. 17; it. Melitene (?), i..., W ,l. i : > j« .flBOL^\«.io, 
Hunt. clxx. Usitatius ,a>a^.<X>se, q.v. 

)jj.i \ ny Meletianus, Meletii epi Antiochiae assecla, ,o> j.iI^JVoo 
sJLlb jliSJI ,Uo«£ei>o) haeretici qui Deum non confitentur, Hunt. clxx. 
Cf. U^.'>>.>'o iufra. 

},Sf^ i)/x<X/a,/j'aa;int(8, 6B. sub .a«»cka.aoLXa)0 ; 2) prjKia, malus 
arbor spec, aurantia, Zjj\ .rT>.f<.,.vMin t. N . ?if , BA, male pro /xi/Xs'a 
prjhiKr] in cas. gen., cf. JLio lirjXov ad fin. ; it. .. m . a . T . -y m .« > . S . y 
" Jl .1^*^ .""-■^V'^^" .lojLiiias, K. Rescribe .jft.n.J*'? >g)p,X>.'<» ; 
scribit postea nn.ivi^m^, K., q.v. 3) Miletus urbs, BA. et BB. 
sub .fcCL^ « N <. 'o , q.v. 

- ,^ ^ a N^l ■ V. . v> it. f-^*" ■ \ - 1« p.(\ia, fraxinua excelsior, 
iliU^b ^p.1 i^ p-1 ^,1 Jjr*^ ^ ^o»a.:i>-ao .^a«»r» 9iV) t. \ .io 
luifcoo, BB. Cf. ^\^, Ibn Bait. ii. 496. 

jpj^.)„S-^ Aemilianus, nom. prop.. Dawk, xxxiv 

,^ajji*tt>o»2o*»)u^<Jio vox corrupta e p.rj\a wepaiKa, vel forte e gen. 
cas. nominis arboris, sc. ^ijXc'as nfptriKijs, mala persica, Angl. peach, i^( 
y.\o .^^lj.4j j*-jil [cod. M.'^^^] ''^I^ ^~^ li^iiof .alto *» 
^^ .)LS»o'» yOOMfc— If )-wflo»i ISoJlL )-J4*»i» JLio ^i, BB. Cf. 
)i.>Ai^o; col. 859. 

;....\.><N Malabar, regio Indiae, Anecd. Syr. i. App. 24. 

jifN-r" serra,. LiJu .«, BA. 

)j.v>.>« vox incertae significationis ap. BHChr. 136. 2, sc. sur- 
ripuit ab eis LjooJ )*t-to luii^o )o«)jbjo Uwjf ).^iax>. Species 
fortassis fuerit nummorum. 

)l^..A^ Mdita insula, »i»^«:^)jo U»ou |i^ ^ »*.- » MtXiVi;, sed sec. 
codd. Gr. MfXiTijw;, BHSchol. in Act. xxviii. i; it. )U)i^ ^^' N - y 
a nn m^iC-^, BA; it. 5^^ ,]L»j4. .«;«> *» y/, BB. Apud Act. 
xxviii. I »«^«^.>-y, q.v. 

o l-rSrV , it. .aj-.ik).» et ycx^>\>», VltXlrav, Melito, philosophus, 
Spic. Syr. ckfl. i, ubi yo^-^ii^as; it. ^a^-.X)jse, Sardis epus, ib. U. 8 ; 
it. .a^-iuB, ib. f^. 12. Vide Cureton, Praef. Spic. Syr. vi. sqq. 

tJL V '^->« i.q. H'^Nfs %.»:ij>, BB. cod. C, Hunt. clxx. Rescribe 
~j ^s..s..s« ^ et cf. ^Q^.iv*i^)jo col. 1989, et ^oi^-Jik-io infra. 

jca ^.S -Y. i) Miletus, Miletum urbs Cariae, Act. xx. 15, 17, 
2 Tim. iv. 20, Ebed J. 207, sed uoo^^^^oc. An. Nic. 15. Ap. lexx. 
} , \,^^ wot? )U-f» u»a^-.i».*j«, BA, BS. ap. BB. 2) MiUtius epus 

12 L 2091 ^ .cv^A.rai _ Q0(\^^A*S9 •:• r<lX2ttJt»J _ ooAJ&^xijn •'.• 2092 Antiochiae, C.B. M. (Wr.) 850 a, 962 a ; ib. 1 1 28 a. 3) MiUim epus 
Ponti, qui w«Z Atticvm, wJi^l? U^?, vocabatur, BHChr. Eccl. 61. 5. 
4)il/6Zt<«s filius regis Atheniensium(sic), accusator Socratis, BHChr. 38. 

jBQ ^.\.>» ^(ki, -tTos, md, it. /«fXcro'«r, mellem, meUitus, mellin 
colorem referens, .;^^^1^\ UiS) y^^U^ Us? .oZas t» y.? ^a^.*X-aD 
-U~J1 ^^ .Us? v^.oZa. *» ^Ic BB; it. ^ -o^JLjio. Lex. 
Bibl. Ind. Cf. ^ci^-i>Jo. 

jP^ V-S-ra ^[\tos, rubrica, terra rubra e Sinope advecta, .a>a^.^.^^^io 
.J^cij^ ^i lUi >.<>>? a!ua., BB. Cf. Diosc. i. 777. 

o.^..,^^ Mdita insula, Act. xxviii. i, ubi in VHh. >»a^'\o».» 
Mditene. Ap. lexx. ^\ .lk.J-.*ico '^*5^ Tf** **^>A "V¥ ° "4-*^-^ 
j^Ujj *-,! .ilL^l ilklL. .iiij^j iy^, K., qui laudat Act. xxviii. i, 
et addit ot^IS^y .^c4->;^ c*xso. Cf. «^i2^5) et ^^>y jp g-^ A ^v Meletim Antiochiae epus, BHChr. Eccl. 97. 13- 

■ n^.^ . ^.S --^ luXtTiTT]!, mdUites lapis, 5-»— 1 j^^^L-jJl^a:^ ^J\ Jj^-^^^^i 
(sic) ^"t^ ^'.N nV '-^ ililj^lj, BB. Cf. an,.^..^:^ ji^ col. 1665. 

) 1 . ^ -N. ■■« Melitene urbs, Syn, ii. Eph. 10. 18. Usitatius 
ta.^.X.v, q.v. 

),L^.\,^ MeUtianus haereticus, &Db^l5Jl .l^jsi^joi .5, BA; it. 

^^1 ^\ jLi: .)ii^, BB ; it. aJb )jS (>*> U.^-Xoo, Lex. Adl. 
Cf. ).i.,^S.op supra. 

..i-V-S-'w Melitene urbs, saepius >u*.^.\y, Arabibus Malatia, 
JL-kL., appellata, ad Cappadociam prime, postea ad Armeniam Minorem 
pertinens, BHCarm. ed. Sceb. 152. 13, BHChr. 265, 283, 418, B.O.ii. 
xciv, 53, iii. ii. 764, C.S.B. 230; urbs natalis Jacobi Bar-Salibaei, ib. 
461, et Gregorii Bar-Hebraei, Hunt. Iii. i v; Severi Ehet. 122 w. 
Apud Laud, cxxiii. 291 ». wJ...^.N«.N9 Mitylene insula, sed legend. 

■ ■■■\. v.s<N Exponitur urbs mdka, sc. .« ]%■ iij-o 1*1 -. ^ . N . 'W 

BA. Cf. >»i.^.S.-y. " 

^^ t^^-S--^ Melitenensis, ex urhe Melitene oriundus, C.S.B. 639; 
m4~4-y ocuai^J, B.O. ii. 158. 

~; ^.\ ->« sed .ci^.^.^ns;^ codd. C. et M, nigeUa sativa, )u;.aX .Za 
»_.--l J^/+»- J^i -j^^J^ l'^'^^- ^- l^"'*-''*^ ) "'>""»v ] **?cu», Wrto . -^ a. 
:>j^^\ jAllll yj^j .[cod. H. ^ j ,7.\ ■ «] ^ j -.- -h' i^U>-Jb, BB. 
Kescribe , ~ - v. i^ ■ ■>" /uXdvdiov, Diosc. i. 420, et cf. uj^ nigeUa sativa, 
Ibn Bait. ii. 1 1 1. 

yO«^.AX>M melilotus herba, .eUil JJi^.la^'^k*^ .oUo is> ^^ 
[codd. C. et H. .n>^.,b>,.?g] yO^.»ik*^-J» JlSj, BB. Recte se habet 

■ ■^^■N-'^-'" jifKiKaTot, -ov; cf. .Bi^«'S«v> supra. 

.Aeaa^>X>^ Milichits, nom. viri e Ixxii discipulis, B.O. iii. i. 320. 

.jfi ■ «^ . , ■ MN n^li .K ■ s«\ malum aurangivm, ^;ji\, BB. Vox comipta 
e firjXia iit]8tKTj in gen. casu. 

^^SmNs iiiKi, mel, J-«jJl .U^f, BB. Cf. u^opo col. 2025. 

■ n I - ^ - ^ lirjXivov (eXatoc), cydonium oleum, [.«. a rr i ^> ^( 
Ja-XJU xs^. rjJti .Jl^xa^i}, BB. De ejus confectione cf. Diosc. 

i. 58. 

..»..V.%« Milis nom. i) viri, Ass. Millesius presbyter, B.O. ii. 255 
=iii. ii. 482. 2) urbis Africae, cujus epus Pollianus concilio Cartha- 
ginensi sub Cypriano interfuit, im»S«^ ^t «fiBCu|u2:kaS IloXiavor amh 
MiXecDi, Rel. Jur. 75. 2. Mileivn clarum Numidiae oppidum, quod et 
Milevum dicebatur, intra Cirtam et Idicram situm, Morcelli Afr. 
Christ, i. 228. 

. a^aoaea^>^>AJ», rescribe .oSfiiftcifn.N . v iu'Ki<t(tA^vXKov, apias- 
trum herba, .Q^acnm.N.y iljLij-Jb t*— .1 J^*^^ u' Ji/*^ «-!'^ 

Jj.-^' 5-1^ ^j^-f^JiA, BB. Ad finem exhibet cod. H. J.i^' ^:-t 
palmae similis est, et incerti haesitant codd. inter J.s* apes, et Jj:* 
palma, et etiam j-ij cod. C. Sed certe legend. J^, et conferend. 

avSiiaarai oiJtoj 8ia t6 jj&tcr6aL rrj ma rdt fiekirras, DioBC. i. 454. 

t.rn.N.y Milesius, ex urbe Mileto oriundus, BHChr. 27, C. B.M. 
(Wr.) 115a; it. radix Milesia, J»a:v. ."Is [cod. C. )umX>»] )..m.\.v> 
^JL.^ A .t. . .V. ->■ |iVimS^°i)LJ|^ yOoO^ ,^:i.fco2)j U<^» )ss^ o>:i». )^|? j» a9 i.\-v> vide sub ujik^o.I)l:c col. 1999 ; it. d!tt>j n o'=> N >v> infra. 

, m, i«-^-->° dulcis, suavis, *jlJ1 yJi .olJflo ta .^Z, BB. Potius 
sit fniKiKr^pis favus. 

);:\.,Y vide )lli^ infra. 

■^\..o Hier. i. q. Syr. )>aX4> m. consilium, Mat. xxii. 15, xxvii. 7; 
pro ■ . \-'« . Joh. xviii. 35 rescribe y2iw?. 

<^j .^w..^ BA, it. ya^^N>v BB, m. mel purum, Ua? U»? .5>, 
BA; it. J— J\ .U? Us? .olw i=. ^/ ^«^ NS > >o , BB. Vox fonnata 
e fifXt, ftfXiros. 

.'^^ -^ lif\av, m. atramentum, iljdl j.— 1 jjl J^r^^ ^J ^^^ >.«. y 

.■vnST.vn Jfi^es, JfiKes, nom. prop.. Act. Mart. i. 78, B.O. i. 186, 
ii. 109, iii. i. 51, C. B. M. (Wr.) io8i b; idem >ax> ^N> , ib. ro8i a, 

■ CT.^\.>« fu\r)tTu>v, species quaedam alcyonii ex Mileto advecti, 
js^^ x>\ jo-» (_r^ ycusua is> y./, BB; sc. tertium alcyonii genus 

o Toifs iiCKrfiTiov KoKoicrii', DiosC. 1. 8o2. 

.m . nn^ oN. ■<« vide supra r* - """ °'"'^ -"^ col. 2090; it. sub 
jaj^oj»)kiB col. 1997; it. .«a»fiootL)oo col. 1999. 

i ^'iav'.^ Meliapora, Mailapur urbs Indiae, quae et )c»o{l. fc^ et 
Ar. L^U, B.O. iii. i. 595, iii. ii- 764; male o , ° i, S »,'i P , Anecd. Syr. i. 
App. 24. 

. ■ V f.*'^ ■ J. pellis ovina pro veste induta, ]}iJ&.^^ Uo»a .«, BB. 
Rescribe ^<jo>>«jo /njXcor^, -rjv. 

)h'^ J- f. tapettim, pi. IkiJiLop, Ephr. ii. 43. Ap. lexx. )fclX»i 
i-jjA .ij^l u^ u-J/ )t' ' .^ « . Y o, BA; sed )b-Q*.l fc^oo/ jfcOilao 
ilij ^Li <...i:V> .\aA3al .<0f30, cod. Goth. ; it. .olto t» ^( ]1^\.to 
[codd.C.etM.'jei' \i^] L« ui/J -f •» )kC*a*-J|,BB; it. .)^-.aj»,j. .« )fc>2i-a© 
ULiil X'.i.-i^^ ui/AJl )ls^^.l50 .i— iii. .yij/, Hunt, clxx; it. .)kC^-ji 
ijJLa^ i^\^ . . . )l^.'S,«aa*» .|.mS.. .)4i=^ •JJ^/' .]ls\^l'.ei jfcLiLIi 
L-Jit iiJsJ, K. ; it. ijLli. ^ji^ )fc.^-ao .ajJLau. .)fcs-.o».l. )k«^k«so, 
Lex. Bibl. Ind.; it. kLo A^ii\^, Lex. Adl. Cf. )kCX>sp/'col. 229; it. 
ILa^'coI. 230; it. ll^^I^ col. 1734. Vix dubitand. quin sit Gr. jaijXoTi}, 
Bed sunt qui trrpafiaTa fiiXricria suggerant. 

)b.^..x< Hier. i. q. Syr. lii^^^c vide sub "^i, '^S!?&. 

«i^j» nom. literae », lexx. passim. 
w s. f< «| sts . w lifufKoKov, fiaiMiKoKov, memecylum, fructus arbuti, 
8. comari arboris, Galen. 34 ». 

jciY> -•*" fupit, -d8or, f. mima, mulier quae in theatris partes in 
mimis sustinet, )lc». rft .* a o .JBf in ., ?«n , Act. S. Pelag. 4. 23; juk<» 
^cDfTts.^t, ib. I. 23. 

. o.'n ■ y*, pi. IJ'Tr'*^-^, Neo-Syr, gen. com. simius, dmia, Stod.Voc, 
Pers. ^^y^■ 

towojA*^ nom. castelli Assassinaruni, BHChr. 520. 

)''>^-Y» ffid prima, litera est mim, mimatus, )tl«w,«,v> Iooa. Jbx^kjw, 
ut^^:ac«, BHGr. Pr. 43 v; it. )t^.*v^Zv> .)tf.. '4\ ..y .jilaoulab .ULso^oib 
-Ih'nV^'-'^ ]boe )iT,'«^«'S> jotJOA, !^«ao)tS 0^00 yOoMioj^t Jlcoo looojk. .01 
^, ^i^ ^\ ^\ ;:.AI JUi^lj ^^U^l, K. 

a^^.^aA» fUfioXdyoy, -ou, minuyrum recitator, mimus, a.^ii0^io "^^^ 

.o;Jo(l^ ?o»a»i;, C.B.V. iii. 328, ubi Ass. martyrium mimi qui in 
theatro passus est. 

)..iy%>> .J. lena, eyUlJ^J' 'SZ* i^ y*( \.m\'i\,s>, BB, Hunt, clxx ; 
male dux, ductc/r, jlp .JJ^, I^ex. Adl. Scribunt BA. et K. jkacvN-A, 
q. V. Eodem etiam ibi modo errat. Lex. Adl. 

|a<axio TO., forma ad quam res fingitur, forma in qua aes funditur, 
y^\2, BA, BB, Hunt, clxx; it. )j«Qj»/'.|>ioaao(''.5t K^fi'lf .Usa-^a? 
i_JlvS .i_*J^> ^- Cf. Uooje/' col. 226. Dat etiam )i, ■ •« .. •<< laevus, 
^\ .J-iJl; f. |kLi»*» laeva, 1^,-^ .iLii, Lex. Adl., male; vide 

) ^^^^/^ m. scaeva, qui manu sinistra loco dextrae utitur, |iiin .v> 
JiiotQJ ws^ \'.^^ IZefcoo? l^aaa/ .o_o ^ 001 JPfo*^, BB; it. Hunt. clxx, 
praeter jjotcu in sing., et addit Ar.^^--j'^l^,-»*^l. Part. Pa. est verbi ^aa.1 2093 •'•• ^ ' *W - no n «v» ■ »*« ■*»« t<l»xaiXiJM _ e^-- 2094 « ^ ' ^■■' dextera mantis formatum, cf. col. 1605, et reapse valet amit- 
dexUr, ut ^JoJlao, q.v. ibi. Cf. etiam II)(is^col. 698. 

run m . iv» . in iiiiinjo-M, menwnto, Bed ^t/ivijaKetf, .5Z» i» «*/ 
^jji .io/ jajjc, BB. 

o)t^ m .t v <,. - £ > finitTem, sed in sing, exponitur, so. iivriaBrtrt, memento, 
Ji\ .?o»i.L('.oZflo » y.^, BB. i mv i. v> , ^ m in ■ v> ) pi. ). m , •» .*:», /it/ior, m. jmi i^artea infames in 
theatro gerit, mimus, Anecd. Syr. i. App. 34, ii. 334. 17, 25, BHChr. 
I74> 541, 560; Waalaoj ba-aa)/, C.B.M. (Wr.) 1122 b; |~--J^-y 
male, C.B.V. iii. 354. 20; Jo. Eph. 327. 18 ; l^j«L*i9»{o )LLsiop, Laud, 
cxxiii. 210 «); t mvi . io juu/, Sanct. Vit. 175 r; exstat etiam aajo.00, 
ib. 177 v; infames erant )(n>n .v), Syr-Rom. Rechtsb. 43, et cf. ib. 7. 
Metaph. usurpatur de sourris, balatronibus, et hominibus flagitiosis, "\^ 
^o.^:^ aI olio ^ ot .^ n'.N cia.^o anj.U.T>\ jujcoo-oo, BHChr. 275 ; 
BHChr. Eccl. 311. 5, § ii. 263 ; ]^ ),n>in.>v> nebulones,/ures Arabum, 
ib. 209; vocat se scriba )l,m.>ft.>.'« homo nihili, C.S.B. 616, Marsh, 
cclxxi. 401 V. Ap. lexx. ^cuJa^^.^^,*-^-' ^^iJ^ cJLiJ-' ^-^-^^ 
^ja*ac ^»?5}^ •°' •''^' J*^ ^<-«.l^kooo ,.*..>Nj.,? jltn.in ..ao, BA; 
addit cod. Goth, eli^'; it. J^j .Ji^ .^iJi* lu«>» j^l )Jx mm .10 t^ i !t »\ ^.O^, ^ ; ^*ii.OI ool .0*0) iS> ^{o .^,.i.'i^^ l;yULi. )~s>^.v^ 

cy^i^ .)l^.ii^?o )l;'oUa3 lU-i^)^, BB; it. .>^.ti^ [cnt^.x, 
oUI^ M^ -UJ^^^' .J.e^U^' >mv..y, Hurt, ckx; it. .^m,N^.^ 
.) l >. fnmn . y .It fnmin . y .t mmvi . y o .)^'«min.» .jj^Lmaa^ |,C1...;;.J> 
.]Sj'i .jiL^.U^eii' ^t ojot Jl'oauft-Op CO oot ^ 001 .It-'fnrnjo...^ 

Si^ju«JI ilar^^LJl, K., ubi forte legend. iyutW, et Ji^juiJl. Laudat 
ittJ&os Jboofoe ]iiAj\o»i' ^1 .^ w.J.a^o o>i<JO) jla .o^cu. ^i^' 
^ )».^^.fciVi ; it. ex Horn, de Amore Mundi j^l ^^^N ^ ^ ol 

Exponit denique (|J(,j:~*'. It. ]>m m »,x> sourra, ^^^y^U. ol, Lex. Adl. 
Exhibet BA. cod. Goth. )mv^\0) q.v. 

jlanftYB ;4n f. ars mimi, Anecd. Syr. ii. 337. 26, BHNom. 56 ?;. 
Exponnnt lexx. adulterium, impuritas, effeminatio, .eleo 1^ ^^ 
e...;-fc^*, BB; it. j^^^JsI*^' uylil^ .7 e*..jj^^, Hunt, clxx; it. .S 

jt^JLJi ^'-^i K.; idem sub ^iftNcu exponit )ns^]^.^^&<^ per )t«N ~vn .~n 
h.e.fraug; it. BB. sub l-^fc.-A*/ col. 165, sed scribit jl&mJAJA. Adde 
jln.m an «•?> adulteriwm, fornicatio, *ljj jp»i, Lex. Adl.; sed )L&mja.» 

jj^jAIj ij^i~^lj j.:W.llj j^l, Hunt, clxx. 

f^>^ VN . J» (K^ memos pertinens, [li»Yt .v» ]%j>i.^Ais^non««, mtW, 
Ebed J. 253. 

\^ iLyti .Z> i. q, jLm.ao.A:0, q.v. Adde adtdter, fornicator, ^U, 
Lex. Adl. 

) m mm V) i. q. \m mv> .v, B A. 

JI'cu»uOCl» i. q. Jla^mm .y BC,j».\yii\j uyL«-»^lj j)^ vi* . •■■■g^', 
BA. " 

)-S '"'^ -^ comtcfM, mimo similis, ).. i a \v ,. Uj^otid juJlf^ ).a&^l^.A^ 
^^-^\:. 1 1 1^ ~ ^^ - ^. BHEth. 81 «. Forte legend, fcs^ 
mimo^-um morem. .,^_v>, ULy, Heb. et Chald. TP, m. species, genus, prosapia, gens, pro 
>!«&■ )f ooM? Hi »», Jes. xlviii. I, legisse videntur lexx. \lS) ^, quod 
reddit BHSchol.in loc. )k^i* .«. Ap. lexx. .U&>.a»? -« jboxJoo livs© 
.J.rfl . J— J ,» ^;Aa. .boo»a^o Ik^U- .« .Qa5j )foo»-.? «« )j-oo ^so 
jLk*,{f oili-^ )jo. .by tyioj, BA; idem dat Uu. 0/ Jlaa* ,5 U*ao, 
ubi ju.«< /!')'<', msnsis; it. ii^ .>-.!, .jib JjoomT U*J«, cod. Goth. ; it. 
.Jib .^-JuiiL llS^U- .olfls is y.|o .^.y L^^J J-»' ^a- y.(' U^ 
ii,.„« .^\j, BB; it. .)tiiJLii> 0/ tao/ JUa*:^. Ui^J*. ka^^ J-«^Uop 
J^^,j.A* .^ .J^l, ib. ; it. ^j5Cej .iJu-i J-»l .Jk^iA, 6/ Jl^U .5 Uos 
i^l. . jb .T .Ciy, Hunt, clxx; it. .)Jc^i7 .)-:i»T .« .Ul» .IjLoo 

)fc-»o/ .oaaj )?ooM? U*» ^» fh K. In suo codice non legisse 
patet, quoniam ex )b— »o/, Pentateucho, laudat. 

^ ffier. m. gms, Luc. xxi. 10 ; ^ %i. <-», Mat. xxiv. 7, Luc. xxi. 10; emph. tuio, Joh. xi. 50, 51, 52 ; ^Xoo ^x^, rescribe ^i.j» 
.^j «aito «Ma, Joh. xviii. 35; ^i*jo natio nostra, Luc. vii. 5, Joh. 
xi. 48; pi. ^ ..Loo genUts, Mat. x. 5, Luc. ii. 32, xxi. 25, Adl. 143; 
emph. Uo-oo, Mat. iv. 15, v. 47, vi. 7, xxiv. 9, xxv. 32, Marc. x. 33, 
Luc. xxii. 25, Adl. 160. 

^y, )■!« V) , i«l>. » , tCaOlOO, iirjv, firjvri, ixtjvos, urjva, m. mensis, -■-<^ 
_j^^\ U.i* .S l^JDa< tcpcii ; vo, BA ; it. ^ U'il .ojjo w» ^^ \ 1 ■_•<> 
j^ y^\ .]U^ l-.»- (w**) ^QJ--» .'^ ."ff ^^0(0 .l^)jo-, BB; 

It. .{^/ )^{^ )i*»so( rf n « finr»v> o»,{n o»^ ^^lA .oiJB ;:3 ,^/ .ffioj).^ ^^.^ 
jbl ^^, ib., ubi legend. >csQu|Lao ^*ao mensis maius, quem Graeci 

vocant dfireniaios ; it. ^^^4^ .|u*mO JL.** Js^Ijo-. ,a>eu*.iOo uJ.000 [i- . ^ 

U*<i-> i m i ; V> ^^^4.^) Hunt, clxx ; addit K. ]io%a>. 

,-oc Hier. guts? ^ > Xi\ , Luc. xiii. 18. Sic Arabes in Aegypto 
(^ pro 1^ dicunt. 

)JLjo Neo-Syr. £ vifrMm, « Glas, EmailU," nom. prop, mulierum, 
Nold. Gr. 127, Pers, U-.-. 

)Li Miji-at, Mennas, nom. patriarchae Const, Anecd. Syr. i. App. 10; 
it. metropolitae Amidensis, BHChr. Eccl. 609. 18, 641. 5 ; nom. prop., 
C.B.M. (Wr.) 993 b; it. sancti, Uoo «wo fcs*af )^j, ib. 1045 b; 
patriarchae Alex., C.B.V. iii. 291; coenobium fuit fiAX> .♦tao} in 
deserto eremitaruni in Aegypto, Jo. Eph. 230. 8, de cujus ecclesia cf. 
Third Part of Eccles. Hist, of John of Ephesus, translated into English, 
Oxonii i860, p. 261 not; cf. uslx^^ infra. 

yoJ-i-Ki firivaiov, menaeum, liber in quo gesta sanctorum sec. dies 
eorum festos in ordine disponuntur, C.B.V. ii. 442, C.S.B. 312. 
>flft^^|ii. y ^iji>o«(fii)c, limae speeiem referens, Hunt dxl. 16 r. 

osUoo id quod )LLi,nom. epi, C.B.V. ii. 354; uaoU^^^fi M^tos, nom. 
martyris. Dawk. x. 107 v. 

i t . i «. y , Kx.jlLf, m. suggestus in oratoriis Mohammedanorum, 
b&^jo k**ao/ Qi.m, BHChr. 293. ult; it. ib. 466. 

.ooOfXoo MwSof, Myndus urbs Cariae, sic legend, ap. i Mace. xv. 
23, sed tcoopi.v, Folygl., et .odom*.^, Logarde. 

JiOfioo Menadora, mulier martyr. Dawk, ii, 44 r. 

)y.yAoo nom. deserti, juu^^^t )<a*.Mi Anecd. Syr. ii. 194. 5. 

kfioll^iojuao luvvavBis, menyantlies inter nomina trifolii herbae, 
Galen. 711;. Cf, Diosc. i, 458 sub r/>('<^vXXoi', 

)!).a.A^o!uj^ nom. domus ubi degebat rex ^V^, Kal-w-Dim. 119. 4. 

i« n « Joe»JCLaoo i.v) farruMVfvnKij, ars memoriae, reminiscentia, <^( 
i^JJI .]I.oj;o»^]^ .olco id, BB. Bescribe »a^ooJoNf>>iio. 

«fieo)jX>ao Maeander iluvius, Syn. ii, Eph, 12. 2. 

.asCLLoo MiVffif, Minos legislator, Dion. 1^.. 1 1. It. kfisojuao mensis, 
vide sub ^00. 

>«f;V> color valde viridis, "dark-green," Stod.Voc, 
im -^ ■ -".^ reticiUatus, -a, i.^X.^1 .|&...^{^j3o ^} .St .oZaa ;a ytf, 
BB. Proculdubio est /irinyytt memhranae. Cf. ■""4^'-'-'" infra. 

vovJ^.rM BB, male weo-oo BA, rescribe w^«Xjop iirjuUi, irascitur, 
simultatem exercet, XslsA .\\sa^ i^ .o« BA, BS. ap. BB. 

■ ■ ■ ' - ^" anethum graveolens, 10, ...^.H *> , ■1 ^, BB. Idem sub 
tol^l' Svridop dicit yAio n ooL ),<ij>l^ooo. 

^AidOo inertes sunt, Athan, Ep. d^. 18. Rescribe ^*j..)jo, q.v. 
sub Aso. 

>mao)LaQ,;.l«l.'C) it cod. H. »aDoa)lgQ.;^i.l«io, liijpiyyixjyiXa^, -axos, 
instrumentum tabulae craniiformam referens, sc. quo msmbrana ctUis 
protegatur, memhromae cristas, Ls l:'-" « ,, . t , i ill, B B. 

ifn ^ - ' ■'^ /x^wyj, itrjpiyyfc, m,embrana spec, cerebri, >aa> ^i j>L> > c 
)u*aJO k— 'I )-m-.t3?, BHCand. 259 v. Ap. lexx. .m itta^^La^oo 
uabLB.Jl j_jaj cL.jJl ij-i,*!, BA; it. [cod. H. .aw.,^i*i*ao] ua^ll^^-y U—i il], BB; it .(j«JLUiJtl vox^jg^i^xoo LilUI ax",?.U [cod, H. 

cb.jJI calibU .cL.jJl (y... iJ^JJ' iSZfjJ\ »y....»ij. Hunt. clxx. 

t.'.nJ.-c m.,i.q.^;^-;.»-t^UJI,K.; sed j^^wj.i,UJl )i 1 . n 1 .10, Lex, Bibl, Ind. 

12 L 2 2095 •:• r^^e<saJLiM - r^i^*x»JBa •:• ^ftn*i)9 - ^icv \n a tr q •:• 2096 )^'-.»-^ vide w&>a.M infra. 

|4.i-J^ m. viola, ^-J^., Lex. Adl. Rectius b «-i. i» , q.v. 
llM^^^, ub- Lrv* , «J>-aA:«, et )kCa»jp t^i-vBr^, mentlva, .» x^ooo 
. ;.F>, BA; it. .)joo*)»('' .)Jo)»o,r .« Ujo-f «" )^»»^ -^J-^ D^r, K.; it. )fcwJ-^io ixl'dn, Galen. 29 r; melius \h v^f , sc.menthae duae sunt species, prior o»~i jp-aisj jk-x>ao 
menlha odorata, altera liJOoJIU Ka\a^iv6ri ovk JvciSijr, ib.; w^^x^ap 
.r.;l \ ^Q^ ^} [codd. C. et M. «fc»-±*ap], BB. Cf. ^^ mentha 
saliva, Ibn Bait. ii. 556. 

i. q. f- BC. ^o)lv> •aL •« II- N'N i fn ; io , BA, 
Neo-Syr. m. aes eyprium, cuprium, Stod. Voc., Pers. (j«.*. 

|.mAM i. q. >-A.;.l, K. sub jilo)/ col. 372. 

.ttolkouob, asom^cc, it. <•>*'»«- J- /uVu, m. vitrioht.m sutarium, sc. 
ii5U.^I p-h cua-oco uaolm.vi, BA ; it. ^aijo .'^ .p> .jibcU**^ 
fim..vn .olJ» <.s y-lo .ijS^L-^l -^ .^J .).ii*.i! )*«-»». cuooi?, BB; it. |^»g ^? w-liii ^lo .^*^' i;-^ .)la— i. .5. li—j*. .Jp ciauoo 

»;--s^' ^j! j^^^^^^U. JLSj .y~^ S4j\jj-Jb jcC-Jj -[om. codd. C. et M] 

g,.*j^ .iiiU-Vl -1) .)i<-l». .« .aaol.m.V' .i— /, K. Cf. iJLi<rv, Diosc. i. 782 ; 
it. x"^"''") ■A-r. ^J«JAiJiJ et ,jM-Ji-iii»., ib. 780; it. x<«^Ka>'^''> ib. 779> 
id quod est atramentum suiorum. 

|.;^«».>f. fuoTjiSpla, medius dies, Uoalf ot^iSi -UjoI, BB. it. it. it. fc<»fnv> 1. q. ^ 1IYI'>V> col. 1789, sc. scutella ampla, sec. BA. cod. Groth. vox popularis, 
?Uj... .\\ ijt-oJLl! i^-i-p ix-ajj tjt.j i ■ W II ^rsa^, BA, sed ^i m ; if> 

A^^^iAJIj <j9j , U AjL.aiJ1 U>1/ )jjk\» .Im )a^») fS [cod. B. ^)o»ai^>2o], 

cod. Goth.; it. tljyu^i ijuaj [cod. M. ^i>tn.^B] ^im.v>, BB; it 

. -T'~'^ •»»( .)h> ' .«.l ;^ « V' .]^^ .ti nS .jtl.^'^.ji. T I . 9 1 .01 trf^O»md«.M I^CLm./^, it. )bao.xa.«.:», m. anas, avis aquatica, Bar-Ce. Hex. 
134 r, BHCand. 52 v. Ap. lexx. ^^ _>i> .^l,?. ,. .^.jl Icoai 
y-jLL .'LH Lj 'Ul j,^, BA, sed ^1 — ^jJi .f .fc^ ^s Ui 
j_^lpLll .'111 k) »U.l jj-::iB ^^ j^ ytj, cod. Goth.; it. .« )aq^ 
'UlI'L) .|>^%S, ^libfo \S^a^ ^601; lib^t^ ^1, BB; ii tari'm.y 
^^.. :.-fc eUi l*^j 8)l,.f.,:. ? . i l_^l .iij U»ii., ^"10 f„A, ib. ; it. jjn m .v< 
yfllJjtJl J JUj (jjjl^^l .J .^LiJL^ .'III "Sij. .iL, Hunt, clxx; it. 
^^Jk> (sic) )i.m°i^ •)'»<>^ -l-*^ •1'-^? ji^ •« l>Som .ro .IJfi'mi.y 
J.:,,.\=^ .(j-yJc .'III L .'lilj^ ^, K. It. 'Ill L) Uom.y, Lex. 
Bibl. Ind. ; it. ona«,^.»i> ikj, Lex. Adl. Valde incertum est an reapse 
sit anas ; na-m A a ^ *. ;w s. .I,.i:. •.,.^=>, h.e. .Ln ^^^i- avis quaedam magna 
aquatica colore subatro et vertice capitis aloo, VuUers Lex. Pers. ; it. 
jjfilti nam. avis quae lingua Fersica,\y>. i^\^ ap2)eUatur, Freyt. Lex. 
Ar., sc. pisces capiens avis, ardea, Vullers Lex. Pers. sub ^L* ; potius 
tamen sit mergus, vel avis quae urinando pisces capit. Exhibet K. 
)>oci*nft.v> sub ]jaQ^ col. 1444 ; it. sub K.''"ft^ col. 1966, et dat etiam 
^wjLt BA, quae tamen expositio omnino rejicienda. Scribit Lagard. 
yfim V, q.v. Ges. Abhand. p. 64. 

)>i?itn«v) statera, quae alias )Umvi, Mas. Pec. 

icuati.^1 Wil yi) Kurap, Heb. ^E'''!SJ^ yiH, Sym. Jer. xlviil 21, 
of. ^OaJO. 

]ici£a^..i0 angvMiae, fauces, ).«fi.N.of )ifaA*Jo !bs*3, BHGbr. 143. 
12; Jkcaicks? )>fi m .v>o, ib. 602. 10, ubi tamen cod. Vat. clxix 
)»nm«Sa KKeiaovpai, clausurae, ut ibi exstat 109. pen., 113. 3 a f., 
156- 3. 179. pen., etc., et ubique rescribendum est. Cf. ]>&mA^.e ; it. 
Meyer ad h. 1., et Arnold, in schedulis. 

jiorn^ e rad. iao}^, q.v. col. 324. Adde «^ loxuo )*clbviJ» 

lioA):^ ^)LX;'^a:J; ^^} .l^Us* Jljii^aL^ ^^..^ ^lals^; J|io';, 
BB, sa.filum, cf. )io? col. 324; it. .UoJ MOtn.N.N ^io* «<>» joa^kjo Jljakoao woio^iv^ ^wkooj Jlcu .^ ebl-il e)^ .J .k^'^ s-J* i_Alj jj.«s 
abLll a)^ .jiaaCi. )S-JL^.?VcLiKj? ^ ^1 fc-Us>, Hunt, clxx; 
it. J»^ax-^ jugum quo convolvitur tela, it. tumulus (sic) arundineus 
quo stamen involvitur, j^^yjt i^jXij^ .Ij— Jl *-*!* i_«is J^ <M-i>»> 
Lex. Adl. Porte sit fiiaavXou. 

^ja^ja*» Hier. alapae, Joh. six. 3; cf. »a^jaj«9 sub rad. ;^. 

j V (Y> ->Q fiatarap, /xaicrT/joy, i. q. /xayiorpof, m. m^gister, >fe m . » 
)u.i«a; magister templariorum, BHChr. 353, 381 ; »^ m . i o jsa-^!^, 
BHChr. Eccl. 557. 16. Vide itat<rr(op ap. Du Cange, Gloss. Gr. p. 845. 

lj^- mY'-~>''" i. q. eyUl^l,BA; it. .)JitoMa*m*sp .UfcimacLurusp 
isjUipCil .c.yCJl, K., sed cyU]^ .ola> iS ^i )fe.Iaa. iam . v» , BB. Cf. 

jV^ ^^.Nn Neo-Syr. m./aber aera/rius, Stod. Voc, Pers._^ ,j^. Cf. 
,fia*30 supra. 

jam-as, Ar. J,a11I\,!, nom. vici in Hauranitide, C.B.M. (Wr.) 714 a, 
ZDMG. xxix. 433. 

■v. ■ ^ ,^l«N« .tt~..v% Mispharmothosis rex Aegypti, Dion. oa. 11, 
qui KitT<i>payiiov6a><yK, Syuc, ed. Dind. i. 133. 

|«a!a<iL«:» m. musicua, psaUes, cantor, ,Jj^\ .jjwojiao, Hunt. clxx. 

)lo»<xftm*i f musiee, ars musica, 'LiiJI, BB; it. ^j.^lj 'LjJl, Hunt, clxx ; it. ]lo»nfi;m.^, Lex. Bibl. Ind. 

UicLomJo musicua, \l'int\n\-^ musici viri, Ebed J. 200, sed ars 
musica, sc. jIcluco^ •>*-'^'j 'LiiJI .olw »3 ^( .Jlopo) Uiaam->:» 

[jioj J&J^ )V>UA3 0/ .[mAJ if ll^UUAA, BB. 

;~. ■>« nom. emirae Arabum, BHChr. Eccl. § ii. 125 not. 

A "--N^ sufficit nobis, Hier. Joh. xiv. 8 ; cf. ^.mic infra. 

) V>.«.« Neo-Syr. f. lactis agitatio qua Jlos lactis butyrum ft, 
Stod. Voc. 

.v..a^fM<->ei .Nn ^1^ (PovevaTjt, ne occidas,^^a^jiL V .tA, BB. 

■«»>->».. ; ■j;^<^w«f^<v«t^tt ■ J* fir) yfffvio/iapTvpri(q]r, testimonium Jalsum 

ne des, Ifclik^ Jl'ofoMi >o»«r D .IS, BB. 

p^a--^ nom. loci et coenobii, B.O. i. 307; .0CLa..kMt Jw?, C.B.V. 
iii. 114. 

^ift.v, ^.fii<?>.v, ^»fi9i .10, ).^i9i.vt, ^*aL«ao, MatjyMr- 
cata, quae etiam Martyropolis, urbs Mesopotamiae, sc. y ^j & -.^ 
Anecd. Syr. ii. 8. 7, BHChr. 96, 260, etc., BHChr. Eccl. 705. 26, ubi 
male editum est Uoift«v, B.O. i. 169, 174, 181, C.S.B. 249, Cone. 
Sel. 3, 5, 23, Jo. Eph. 3S0. 25, 406. 14; it. ^.Pjji.'^ (sic Bemst.), 
BHChr. 419, 420; it. ^>a!&«:o, ib. 534, BHChr. Eccl. 121. 13; it. 
t.^Tft.v', B.C. i. 249 not., 174, 176, ii. Ixiv; )^T9i.v< Maiphercatavel 
\!^-A.is Maiphercat, seu ^<«oiS.v< Maipherchin, Ar. ^^UIIj: teste Abul- 
feda, ib. xcii, cf. ib. i. 176, iii. ii. 761, Cone. Sel. 23. not. 2 ; it. ^^i,ft ..•{>, 
ib. i. 174, iii. ii. 761. Ap. lexx. ^^.^L^ JtoM» 1>J1>^ ^i9i.v», BA, cf. 

B.O. i. 174; ii i;/^^W^ »0* »M? ll^JUaJO .oZfiD ^3 u^/ A.^tft.V> 

io^ ^r o?o»£b(? hoja} \j( i^^o .j}o».a> ^a<«ao .;TS; .]^>.a30, 
BB; it. i<**.o ^.a;9i«iB .7 . ^j^\j\^ woi wo«> ]?o»£d l^sX>»ao ,V ^;^riV, 
Hunt, clxx; it. (j_^ljL»^ ^oj.ft .v>, Ibn S. Thes. §23; vide 
■m.Noao>i3J»)jo col. 1997, ubi ^jA^, BA, at ^.Oi«ftv», BB. 

]t>°i.v f stratum, llS^oikl. .St, BA. 

Ij'Iaso Neo-Syr. m. animal lactens, Stod. Voc. 

l.)4i^ nom. loci, BHChr. 426. 2. Rescribe lU^, Ar. uyL-a-t, 
et cf Neues Rep. 1 1 1 . 

]AJo m. indigo/era tinetoria, \J1 .« Muse, BA; it. *s )AJo 
Jia^ .Zs 'f )— lS>S) BB. Cf.yk* indigo/era tinctoria, Ibn Bait. i. 
375- 

CLo^, |iJon.v< i. q. .aojbao fi^Kav, tn. papaver, JjoaJJo firjKava, 
papavera, Galen. 24 r, Geop. 98. 8; j^x an . v) uo<ol^2; .aojjo, Galen. 
51 17, cf. col. 1995; .fla*!ik«»oif o>jaA..ao papaver heracleum, ib. 51 r; 
>fiau«;o«A( .a^<.v 0( ^i »*( t.. ^> , p (fc.( . aooo firjKav dcj>pa>8r]s, vno d( rivav 
fipaKKfUi KXrjdfia-a, BB, DioSC. i. 559 > l>^A^'%^f )unfl.V) f) wapdXia fi^xay, 2097 dVoixSn - «eujaai.9o icaaAXi.99 - lAajcxiJao 2098 papaver marinum, s. comieulafum, Galen. 52 r, sc. /iiJK<»» Ktpauns . . . 
KaXe'iTm viro Twaiv napaXia firiKcov, Galen, xii. 74 ; »^J \-i'iMl .>ac^s\s> 
otik ^io )jk^o» )jcu4*so, Galen. 60 r, cf. .fflai>3)3; it. Diosc. i. 658 
sub TrrirXor. Ap. lexx. ).j&5of )jcia*>3 . . . .00)1^ .ijiLi~-*^ )jaA«^ 

BA; it. )iA??o U*»,» |Jon«v> .^» ^^ yao.x< .(jiliA* pcuaJJi 
(J^lj ^yl:..~^. l l (jiLsA**, BB; it. ^{Ijogs ^on.^o, s. ,flBi»^-.^iy9 /wjicaii' 
(cf/jaTiTis, jpapauer comw<Mm, sc. .^\jiA^ U^iS )jQfi.v> )^i>o)j3 .00*30 
.01 .Ku;.^ yoft.va ^« u^( [? ^ Kf/jariric] ""-^ -)j(i""t . n . n » v >i»l 

JlJl iyJ ij^\ SAiut ^Ji\Jer~^ jj-., quibus in verbis rescribendum 
\juiaj^ folliculus, ib. ; it. i_^^^T cy )i«\oij^( 0( |lj]^o« jLioooo 
Jjdb i-f-t-i i_;«L»_Jl XJXi., ib., cf. de his Diosc. i. 558 sq., Galen, xii. 
74 sq. ; adde ,_pLi^''^ .o fl . vi o Ijgo.y, Hunt, clxx: it. JdclaIso id., 
Ibn S. Thes. § 9; it. .ao)j« ..feoiMm .01 ).a&Do/ (joaIjo .)Jaa«:o 
^j-lJ i^-t^y .JJ-.1 ij^l .iyJ[ (jiLi-^^ .|>.iNi>> )wLioo>, K., ubi «ao).vi 
)_Looi firiKav poids, pa2>aver rhoeas. Cf. .o^^o/ col. 83 ; it. .cuS^ 
col. 339 ; it. ya«U> coL 1995 sq. 

.cuJnn.vi fujKavwv, 2)apaveri8 nigri sticctis, opium, .a^>ja,fi ■■» 
iySi\ i_^\.ir'^ i^La.c u»> ^y^'i\, BB; it. .a<jdA«20 .01 )jaiL^ .*>S.. 
ij^'i\ f_^\j!^ !^Lxc_jj»j ,^^^'^1, Hunt. clxx. Cf. )Joa1:o; KsT. 
col. 1274. 

~^w ■>« ordinatio mensium, it. descriptio rerum quae in eis 
agwntur, \.^ J. »;■■.) Uj ^^"il ^J^ .l-ii^t l»oj .oZao id j*(, 
BB. Vox e Graeco fiifvaiov corrupta. 

ILaaSO Micallus, presbyter Edessae, Syn. ii. Eph. 32. 4, 

,";"•>« ptKpov, parvum, lexx. Cf. etiam .ojfl.Tioa^} ro fUKpov, BB. 
sub .ouaoi^fi.N./col. 153. 

)fe.a..'«» BB. cod. H, it. Jfe..nix) cod. M, i. q. juifi\ L>\si\ ylilii\ . 
Bescribe l^f^aLaa, q.v. col. 1609. 

jlnV* m. quaniilas, spec, magnitudo oeulorum, .oleo iS <**( Ij-Jo 
^; .ot ,\x!S.i jlcuxiA wNi\ )feC>aaae a\\ . fl j^Aaoa U^al l^ao* 
Jloai, BB. 

Ji*M Hier. m. myrrha, Mat. xxvii. 34, Marc. xv. 23, Adl. 173. 
Graece ap. Marc. xv. 2 3 legitur i<T)ivpvuTjj.ivot olvot, sed ap. Mat. xxvii. 
34 olvos /ifTo x°^' fxtfuyjiivos ; unde in hoc loco forte sit pro JLiio. 

]l^, f. )Ci», Neo-Syr. amarus, vide sub rad. jao. It. ll'o***?, ib. 

)i^, pi. )y»», Neo-Syr. m. princeps, Stod. Voc, sc._^ prince, emir, 
mira princesse, Jaba, Diet. Kurd-Franc, Ar.^,-^1. 

ioMivoM Neo-Syr. m. agaso, qui stabulis equonim praeest, Stod. Voc, 
80. jji-T^*-. mir-akhor, ecuyer, chef de I'ecurie, Jaba, ib. 

.oUw Ijivpov, m. ungv^ntum, U<».A vOi-», Cod. Lit. Univ. Eccl. 
iii. 228; )b»a? .oj-*9 trnguentum purum, Dawk. xvii. 130 r. Ap. 
lexx. mistv/ra odoramenlorum, ^_._»iJ< S-.AyJ, BA ; it. yO;. ^..A|l x^y .«;« t.3 y-|o .l i'f i VMin .] ^?, BB, qui dat etiam 
,_^\ JW-- .ow» i3 ^/ )il» ; it. .vfiCLao .« ^o**-ap .i«/ .^ow« 

rv^h cH^'j ^"^^ r^- cr^i^' yv*-^' "^"^ c^t.•"- ^-^^ "JJ/^' 

\ju»j' .viS, y-i:>. jl jUJI oJy. 1:11 i-Ai-^l JJ ^ /^r-J wl p *^y. 
^^^1 x^y k-lsli? pell^jD ooL ^Oiooo .^j)^^. (^4^1, K. 

.Oi^iaD Hier. cf. .o>cue ad fin. 

MOi^js i. q. i^-ajlj *4-.t, BS. ap. BB, sc. ace. pi. vocis ito'ipa. 

)f;*», pi. )>««», Neo-Syr. m. scriba, amanuensis, Stod. Voc, Pers. V^- t;„ia nom . viri, B.O. iii. i. 28, C.B.V. iii. 27, Pers. ^^\^^^. ^ai»;x>ofiguli, )s-A .^, B A. Vox forte e Kepaiuit corrupta. 

^i n-o fupos, pars, portio haereditatis, Anecd. Syr. ii. 89. 12. 

}n^~i>^ p^tpurTuaj, ars dividendi, geometria, mensura terra/rum, 
)Loi.M.ao .] f(, BB. 

oiii-ao, pi. )9^»^, Neo-Syr. m. cam»/«», Stod.Voo.; cf. x'ors.- 
Arab. i^\Jaj_y^. ja;»j»,i»aD Mihershahwr nom. ducis Persae, BHChr. Eccl. § ii. 53. 
A*ao Neo-Syr. f. nebula, Stod. Voc, Nbld. Gr. 384, Pers. ,ji-^ 
nubes, Lex.Vullers. 

IjL:^ m. i) quercus coccifera, nom. arboris quae glandes et gallas 
producit; addunt lexx. quod una cum rore descendit in earn coccum, 
quod collectum et aridum factum vocaturKermes, coccus tinctorum,)Li»ao 

'Vi. )okJo .Jl^ JiX ]fc^ )V-.»CU»)J ^-.Wcjo .l!aiCj LLjL _^' iyS^ 

BA; it. Vt\ Y^ )V^ )kl.>tu.)? ^tabjo .Lricj U,^> J.^ iy^ 
laj— J^^-^1 ijl JliJ .^«*awJOO o^ (^.^nSo .)jo) Ui^.-Z'^.i* )iUio 
t^l 8^ 1.4.^1 ^p^--« J^Jj i;.*^-'' IJ^ ^^, BB; it. ^^ iy^ U-i 
y_j^l kJJLij 1,}:^ ^^ ^jl J^j .LaAcj UjjJl), Lex. Adl. 2) nom. 
arboris, Ar. ,_,»-dl ccZ«is australis, Ibn Bait. ii. 539, Gr. Xon-d?, Diosc. i. 
152, cf. BB. ad fin.; it. &..J;. \^ J-«-=rf r^^ >'^ >*J o^' !'.«»« •« > 
i^^l C*^' ■^■^' cod. Goth. ; it. .Lajxj Uj^u J-^jc^ ^Uic^^jc-* jj,j (j—iil 
(j»'<!l iJL>. t.>Jl..) \JL». J ,-^ yisT' .7, Hunt, clxx, ubi confunduntur 
arbores vakle diversae; it. )uL.30o ^JL^o iUia arbor l+!I»j (j— A'l Le^- 
Adl., verius c«/<is australis et bacca ejus. 3) talus quo ludunt ]>ueri, 
|joi \nuk^ ooL )«J9b>.30 )JLNj eo ^f^^; )o; ^1*'^^ '®^' ^^' '^• 
Goth., Hunt, clxx; it. ilik^ i»=» ^Jt^? •« )»=>* "'"^ '®f*' B^' "^i 
)o» magnus pro )o? Mr«a, proculdubio recte. 4) uvae pnssae longae 
et rubrae, .)jot [■■•oat ^jol^oo ^a.>M* jliuaaaeifiB |^.&a{o ^; ool 
L,*-J^l, BA. cod. Goth., Hunt, clxx, sed Ar. Jl^Jl ^^♦j.'il v_---J^l ; 
it. is ^(o . . . i_^>.^j )t> F>v>ajDO ]Ka<)>Y ll^^^i .oZcD {A u^f t ■ ' • " V) 
^1 t-^s^l jljii jfciia^'.oIflD, BB, codd. C. et H. satis confuse; it.j.»A.I v_»-Jj |uLL»o jukl:^, Lex. Adl. 5) instaeium, vel wt«:es aceZ- 
Zana«, JJJJ jl jji-j jiija. Lex. Adl. 6) Jkls^jkcis? U^ exponitur a 
BB. cod. H. l:,xi^jy^^ ..ook^A ^«aaaS} l^t^ .oZas «a ^f, sed ap. 
cod. M. )>A»X, quotl forte rectum sit, quum )^)m4of \oi^ a BB. expo- 
nuntur (_2iJ .w..... Ap. cod. C. )j»».v. prima, sed )k0»2L secunda manu. 

\jL,ia, ^.tU'V) vide sub .itcuao col. 2054. 

^A^ Neo-Syr. f. silva, nemus, Stod. Voc, Turc. et Curd. »-A-J, 
Nold. Gr. 138, 400, sc. ».?.,.; biche,/oret, Jaba, Diet. Kurd-Fran?; cf. 
etiam Pers. i-i->J . Exhibet tamen Jaba etiam i- .. r . . » /orl<. 

^^juLtaa Misael, nom. virorum, spec. Mio-aiiX, e tribus Judaeomm 
pueris, qui yi-i, Tetr. Dan. iii. 88, Athan. Ep. om. paen., B.O. i. 339, 
Dawk. XXXV ; filius fuit Jojachin fil. Jojacbim una cum Daniele Baby- 
lonem deductus, Dion. aao. 13 ; Off. Mar. jis.. 5, |a». 10 ; adde Mttra^X, 
3 Esdr. ix. 44; it. U(\xifi\ Judith vi. 15, sed '^Ujjo Polygl., 
'^laii Thomdike; Anecd. Syr. ii. 273. 2, C.B.M. (Wr.) 559 b. 
Ap. lexx. \jeo "^U^ioas .lot^lf oiV^U, ^ "^U-ao, BA, sed ^ 
JJl 4JL-...4, cod. Goth.; it. Jot^l? bftiw ^ JL. .oiw jj» ^/"^U** 
UJl il^ ^ JoOi.!? otisN.)^ .J .aJl ^.^..jlA ^ ,;^\, BB; it. 

JJl t;**^, Hunt, clxx; it. »Dl ilL^ ^ .]e»i:>.|? oifc^^^U ^1 Lex. 
Bibl. ind. 

]S->U*M see. Mysiae{1) dialectum, lexx. sub )»ofc»*»l col. 1414, sed 
Y: ,)'->«, K. Bescribe fc^if.v), et cf. ^i ^ . 

»i^^^^« sempervivum, JUJl '^, Lex. Adl. Cf. Lagarde Ges. 
Abhandl. no. clxii, p. 63; it. .ojooii^ col. 169; it. » w^'^ ». v> infra. 

IuwaaV Hier. oleum, Luc. x. 34, Pesh. } ' . ■ v , q.y. 

■ ■ I ■ J. it. I. II •V' BB, i) Meshach nora. viri qui etiam ^^JjuaLce 
e tribus pueris Judaeis, vocavit ..■.v) '^Iji. v^N , Dan. i. 7 ; Tetr. Dan. 
iii. 13, 14, etc., B. 0. i. 78, qui yU-J«, Ephr. ii. 207 B, 208 A. Ap. lexx. 
Jki^i^ -rr '^ .S ^U-as -yjlj? .^i.y, BA. cod. Goth.; it. i ^ .« . v> 

^J,Ji\ ^L. .K»r -iao, BB, qui etiam dat U/ ^ .5 ^iLoo; it. 
^>,■il ^U .Wi} --*-» .o( ^iop. Hunt. clxx. 2) nom.gentis, yi-i, 
Ez. xxxii. 26 ap. Ephr. ii. 192 F, it. ^.m.--i>, ib. 193 A, sed ^ije, ib. 
Polygl. Ap. lexx. II^.*/ .« . ^ I. v> , BA. 

. . --■>« Hier. ^;eZ?ts, Mat. iii. 4, Marc. i. 6, Pesh. ta ^M o. 

iiaa*.^, it. cod. H. ie»aA*ao, sed in serie **», sempervivum, 
^^ ■<<■,. . JUJ\ ^ .yv^'<.\ J:. .oiflJ w» y./, BB. Exponitur .J. 
p'>^'<\ per jLjJi-w. et U ..»,?■■■* col. 1253; it. yomo^l, afliaov, per 
,^.K..'. . . col. 169. Cf. »etfk ^ too supra. 
■^' 12 M 2099 •:• v^ - («.is« •:• •:• vv^ ••• 2100 - I.J. Ar. ^ \ ^r ; ' , Mfffcnjio), Maisan, Mesena, nom. regionis circa 
ostia Enphratis et Tigridis fluviorum, Euphrates et Tigris aquas con- 
fundunt . t-o" ^ " ^ vN, Hunt. dxL 64 r; sec. Ass. totus ille tractus 
qui infra Seleuciam usque ad sinum Persicum producitur, cuJMS metro- 
polis nunc Basrah, %^\, est, B. 0. iii. i. 149 ; ^j.*» »oea-l, Act. Apost. 
Apoc. o»i.i. 5 ; BHChr. Eccl. § ii. 27, ubi longa de ea nota ; irrigat 
earn Euphrates, Bod. Or. cdlxvii. 18 «, ubi in marg. j^-j-Jl ; B.O. iii. i. 
506, iii. ii. 764, C.B.M. (Wr.) 1133 b, 1134 a, b, Ebed J. 274, 319, 
ZDMG. xxviii. 100. Cf. ^i*i? IZ» infra. Ap. lexx. k>oo/ ^^ 
ijA^\, BB. 

y.fL.i^ e regione Mesena oriundus, B.O. iii. i. 135, et sic legend, 
pro liiliiao, ib. 97. 10, cf. ib. 633. Ap. lexx. ^ ii-U.' U^i-oo 
^^^Ulll, BA. cod. Goth., Hunt. clxx. 

•***», Heb. W"Q, Mesa rex Moabitarum, 2 Reg. iii. 4i Ephr. i. 
523 D; Mao-rf, ib. Hex., sed in Complut. M«Va. 

i»^ Hier. i. q. Heb. lfc'''t?, Chald. "if'P et "i?«, so. jaod )»L^ hcus 
j)lanus, Luc. vi. 17, cf. ^occuao supra, 

uBoilifik^ Methodolus chronographus Aegypti, B.O. i. 488; 
" Manethonem, puto, inteUigit," Ass. 

^1^s.*m; Jt.? nom. coenobii, C.B.M. (Wr.) 713 b. 

jBolri-ao Methodius epuB Lyciae, C.B.M. (Wr.) 1003 b; idem 
tfiDa«;l^, ib. 1005 b. 

JCi, Ufc-i, Jl'iV-i, etc.. vide sub rad. ILTcoll. 416, 418. 

wV..>a» liivBr), mentha, BB. sub ycija»o|oj-.f col. 138. 

.flBO^E^^ Methodius epus Olympi in Lycia et scriptor, B. 0. iii i. 
27 ; cf. .£eGu}i2.)>ao, etc. 

tjfe.,..v> vide sub jsl^. 

"^l.Ab.^w Mitcael nom. mercatoris, BHChr. Eccl. 723. 17. 

ifci^, pL JJVi-Je, Neo-Syr. m. agaso, stabvilarirjis, Stod.Voc, 
Pers.^^iJ.^. 

jiV-oM MWpar, Mithra, numen Persarum, oujus cultus etiam apud 
Eomanos viguit, Eus. Theoph. ii. 60. 3. 

.»U!^..«M Mithras, Hypaeparum, urbis Asiae, epus concilio Nicaeno 
interfuit, ^aa)sooi» uaUk-^, An. Nic. 13; sed jjol^oo); .wo^l^s^ 
Mithres Popensis {Hyperpensis), Ass. Ebed J. 206. 

)JL^)£C^ Neo-Syr. f . a hind of music (when running horses), Stod.Voc. 

)jIm)]^..«» Miflpa&zTijr, Miihridates, nom. prop., 3 Esdr. ii. 10. fut, yi et ^, it. ^, Heb. et Chald. ?!», it. Chald. KSO et ^?P, 
,,ylT et i"'''^'. i) se stravit, stratus est, ^Iaj llsi^^^^L lb~a^. >fiaj Ps. xliv. 24, quern locum exponunt lexx. in hunc modum, Ua^o 
) ;«!>< ■^s.. ]i«4^? l»CLaoj.2&3 j^.'.aol; Jet y*l j^ ^o f [a^H *s 
SjLiJb oJ-aJj C*ix^ jl v]/iJl J' b— Jul v.:xi/Lil (^1 .^^aft I, BA; 
it LijU t^)j^^. Li-AJl c:. 5 ^1 .oUo ^ j*! ^m^ U^i^'^^ k.4^ 

l!-t\ l i_,l^l ^\ out-Ls^^ BB; it. .v.::>«.n'> oJi oJa ol \:jJi^\ i^l 

v_>Ljl11 ,Jlc oJil, Hunt, clxx; adde ow»L .01 ]]b.jL>»ao uAA^L strata 
est civitas, h.e. devastata, BHGr. 401 v/ rectius tamen forte pro 
i«a&aol exhibet K. Ethpe., bc. i.9i.^jsjd1.o ukSi^l ,5t l^'i-"^ uA^LmLI 
ftX^J .sj/i* -o*- 2) stravit, Jes. Iviii. 5; o»^ ^ l^^i^^i Aphr. ^jd. 
30; o)X ^Up I v^o , ib. ^. 16; Ikjo^o luua o»i^ ^Q-aoj;, ib. 17; 
•^w .oot,«Nv ? )l>a*>( .oc»aSU oajo j^raTerun^ se humi leones ut 
sv^>er eos dormiret ut in lecto Daniel, ib. j.^. 10 ; > -Nf" \^i} "^^ 
ooot ^ .. fiift o> ■ 'S . V .ooili>.£D*ao ooot, Sanct. Yit. 327 r; ap. Hex. 
metaph. humiliatus est, usoj Tait(iva>6f]aeTai., Koh. x. 8 ; it. ^:» ^ 
tiKaTTafitvos, Hebr. ii. 9 ; Amir. 416. It. part. act. ^ <^|L^ inferior, 
<fUi>o t.p» ^01 ^, Ephr. i. 232 D bis ; jioij ^ yj^f UoU>, 
ib. ii. 214 C; ^)jo ijrrav, Geop. 65. 21 ; )V-Vja» ooso y)jsb, Kal-w-Dim. 
ed. Wr. 50. 17; est etiam ubi editum est ylUi>, BHChr. 251; it. 
m codd. yOUio/ ^ l^l^J^ jfiB5iii>0L3 u.>jjso *d quum polus sub 
"horizonla descendit, opp. rm yj'!». Hunt. dxl. 72 r, sed rectius .^|l:», ib. v; 
it. )^.«a A«« ^|jo, ib. 74 r; it. ib. v, 75 r. Credo tamen scriptionem 
tautum esse ornatiorem. Emph. \o]^ humilis, plebeius, opp. ^■'^•^ 
et )ibo, BHCarm. ed. Sceb. 28. 12, 71. i; B.O. i. 234 ; sol est ».fc-* 
•-•^■•••s pjjo demissior quum comiellationein Capricornum intrat, Hunt. dxl. 71 ry f. Iksjco? Jo»^ (^it «-» ^i'il ^ a-=>^« duobus malts 
id quod minus est eligite, BHChr. Eccl, 457. 28 ; opw» \s>)Jo cornu 
ejus depressum est, Kal-w-Dim. ed. Wr. 20. 15; pi. m. .ootxao ^.otab 
Ulis inferiores, Cjt. 259. 32; emph. )3U>bo )ft\v> reges et plebeii, 
BHChr. 222, 397, B.O. ii. 207, Kal-w-Dim. ed. Wr. 83. 14; ib, 21. 
23, Cyr. 126. 10; lajbjo ^ A-^S. testes viles, Pat. Vit. 37 v/ f, emph. 
)l^|j>b res viles, parvae, .oculi )l^iio> )l^).v^N, BHHier. 251 »y 
BHGr. Pr. 81 r, B.O. i. 437, Kal-w-Dim. ed. Wr. 296. 9 ; ]ko)i» ^^« 
xdaitaXartpa, Cyr. 43. 16 ; ^^? Jko)jj> injima nostra, Ephr. ii. 298 F; 
.t>N^^ )k^)jf ^o»i»a ; -> >m, Pat. Vit. 46 r; Off. Mar. u«aa. 13 ; 
Christus in se suscepit .'^-y )l^)b:0, Wr. Apoc. |a. 16. Scriptum est 
etiam liso humilis, BHChr. 113, cf. Jls/ col. 345 ; )ajo opp. )jcj, B.O. 
iii. i. 357, Ebed J. Marg. 333; jiiao gloss. Js^^s .«, Ebed J. 142 v; t 
»,^v<» [I'^j SpToi SevTf plot, panes inferiores, Geop. 11. 15; emph. li^Cajia 
res humiles, BHSchol. in Act. ii. 22 ; ]]^Ca^o Jfcob», Ebed J. 203, Ephr. 
iL 261 D, ZDMG. XXX. 223; Ephr, ii. 392 D, iii. 230 F, Syn. ii. Eph. 
139. 16 ; jl^oiJA jiLao? TO iJTTova x^P"h <^g'>^ minoria pretii, Geop. 3. 24; 
cf. ZDMG. XXV. 524. Exstat etiam *j(' jtx'tv) jk^i']^ J iav rairnvo- 
<l>povjiiTri Tis, Sym. Job. xxii. 29, sed legend, cum cod, Ambroa. jl^^ajo. 

Fart. pass, ■t-^'^ strattis, ))jjk ii.rw* ^^-^^ ^^ Veritas in ea 
(ecclesia) strata est, Act. Apost. Apoc. ji^js. 2; ..n.nv> JI^oa.!. ifti 
ot\, Is. Ant. i. 54. 9; J^Sl^"^.^ ^.i.'^v> fO, Sanct Vit. 327 v. 

Distinguuntur ..;^:S» et .■;0\f» in hunc modum in.nw .w»oi j^'*-"^ 
juoijao .ot, BHGr. 401 r; it. jj^nio ^o .\^ei »■» .:» .Z *o )it«qv> 
{Jijii\ •(jil;i .'^.Ofc, BA, sed i_^j^\, cod. Goth.; Hunt, clxx; it. 
c^Ui ,jZi JLuj JJjudI x^\yX\ .[oAie ^ j^oibio M'^vo ^> 
BB; it. (jSj^U |n.^v>, ib. et Lex. Adl. Gonfiisae sunt )a.a.» et 
Ia^ojo ap. Hunt, clxx, sc, u^j/i-* ^^ o^ ^*-^J ^^ )i'>..nv> ; 
sed {^y-jjA* jua«JO H'2^> K^> qui e BHGr. laudat w*o> M 2'^ 
H'J^ ]oi woioLomL lV>ao^o ■j.a.j'w, cf. Ed. Mart. ii. .a^. Ap. lexx, 

^^^di^ifi >fiOf ^'^^OM .(oOtO ).» ; \ l>. iiali Jet yi -^r^U -o* >f» 

jjjij iuJj Jsl .jjsjbab, BA, it. cod. Goth, praeter ^ ; it. .iJs,U •« ^ 
ijaii -A^j) Hunt clxx; it. ^o .jjia; }Ls 00 ^oloj -^l^ .ye 
.ditl«a ooL ) .. « ■.Uaoe . yo . io l^* ."am^ .JLsf JLa ^ ^.xJ .^Ibo 
^ '^.•^ ^; 00* ^? IkOAaoo jL'cuslkMO laicoo ^ .oo»«lsiI.o 
Jjjj yjij L^ JJl .♦IaL/*.5 .Jillao, K., qui ex Off. Pass, laudat 
jloi^V^o )Xa!ao) ^ ^.\f> wGOo, quod exponit iWj x^l. Notat 
etiam 1^ sensum se stemendi habere, laudans Ps. xliv. 24, quod exponit 
o>J>y .\:jJMjii\ .i_>K:JI |JLc ^j-^ \1ja^; it. jk^oo*. vxx otX»Q^ -.<«« 
woiom!;, cum expos. Uo^ ....k:) .,j,.X-o •^t.alj ; addit )t^i«7ao uaaaoLL 
jpros^rato Mt civitas, q.v. supra. It. 1^0 yie defecit, defuit, stratus 
est, viluit, JS .,jaij , Js, liex. Adl. Dant etiam ^o JAockao ^ ^|oo 
^^1 ^ yLJdl ,>Ii^' \£U... JJi^ .iJj^ ^yj Jl .jioi^la 
^Lij^l )5)je . , . JkLii .JViaji ^^ ^ji\ . JJjJl ^Ul ^j, BA; 
it. JJl:u y^, BB; it. As-^l ^jjJI .)l.o;.<^o jtioo.v) ^ ^jc» 
Jjoj o**^J ^'r^ 'i -o^^U Hunt clxx; it .|to)b:o .l^alab .)i)bao 
.ot .^o ll'coT^ ^ Jl^^^ •ll^auao .(ajo .Iaso .S.(' JI?o .J&Ca)jo 
•i:U'* -Jjir* y^J** ■ g • ^^ ■* -Ji--^^^ .laAJciio .\1 '^L .^ma .k^^ 
^1^, K., qui e )]b>^cuk.ao laudat j*a^o joMO M'^'-~ oilo^ ootfi^ 
ot«jool^^.0 >oo»!^ ^ \ j oi >. jlo^OASO .etiioo. Exhibent etiam Mum 
^JJJJ1, BA; it ,^j u^'i^ c^* ij!r*^' i>a*^' .5© » 5j ^ Kai$ 
^jJI^^ J-Jill ^*^l y-LJl, cod. Goth.; it ^x^yi Uao, BB; 
it. tjajLJl ^jjJI^,-iil J-JJJl As-^>1> Iaso', Hunt. clxx. 

Ethpe. ,jAioi( stratum est, Jfcoo? t.'^nyll ^V^sL^i, Jes. xiv. ir. 
Ap. lexx. ^ .jl^ooi i.'^nyll ..tv^nv)!.!? Jot u^^ uaicK:^ .,fAioll* 
(jaST;) •I'^lf .01 u» .a Tt . v . .KaAso, K. 

Pa. ,faJo humiliavit, depressit, afflixit, Lev. xvi. 31, Deut. viii. 16, 
xxvi. 6, 2 Sam. xxii. 28, Job. xxxi. 34, Ps. xviii. 27, xxxv. 13, xliv. 19, 
Ixix. II, Ixsii. 3, Ixxvi. 12, Ixxxix. 22, xciv. 5, cxv. 6, Prov. x. 4, 
Thren. i. 5, 12, Jes. liii. 10, Ixiv. 12; humiliavit bello, Dan. vii. 24. 

Apud Hex. wOtQ.>aa:Aj; &aTe ranewSxrai avrov, Jud. XVi. 5; <.l ')nv> 
iraneivaxTi fit, Ruth i. 2 1 ; «*ik 000» ^^ . '^1V>^ tTanfivovv y-e, Jud. xii. 2 ; 

• oV^^ . -x'.nA v^ raireiKuo-crr, Theod. Job, xix. 2, male .kTV) Middeld. ; 
it. Job. xxiv. 9, Jes. i. 25; .oo»m>iSu oaaio, Judith iv. 9 PesL; ^aao 
(KoKaa-c, Hex. Josh. xxiv. 20, Ps. Ixxxviii. 23, Sym. Ps. Ixxiii. 19, 2101 r<lA.!iCLSa - i<^A.&r<l=)9 •:■ vr^A.sa - rCACk^^sn 2102 cxxviii. 3; ^^ . i-^ipi v> 01 KaKovvres, Jud. ii. 18; Tanfivoa, de mulieribus 
stuprandis, Jud. xix. 24, xx. 5, Pesh. »i.: ; Mat. xviiL 4, 2 Cor. xi. 7, 
xii. 21, PhiL ii 8, Jac. iv. 6, Amir. 223; )t °''^ ^lAoa-sa^s, Anecd. 
Syr. ii. 91. 18; oa*^i .(i'<tv>i? m< propositum ejus enervent, immi- 
nuant, ib. 1 1 9. 6 ; confregit bello, B H Chr. 207 ; humiliavit, B. O. i. 464, 
iii. ii. 351, Cyr. 135. 20, ubi in marg. )l^a».l y)^? 001 y*l j^y 
377. 8, Epbr. L 103 A, Is. Ant. i. 226. paen. ; vieit, profligavit, Epihr. ii. 
152, 158; humiliavit mulierem, siupravit, Clem. Pvom. Ep. 100. 7; 
affligendo avocavit, absfraxit, |o»^i; oi—io^ >m ,..o>iS. y^aASsLj if^l, 
Sanct.Vit. 197 «/ dejpressit, .^aje ^XL?^^? ^ yOodS-iwj, ib. 251 r/ 
)«S5J» ^ ^&ao gradu, mwnere dejecit, ib. 287 v. Ap. lexx. ■■'^'^ 
demisit, humiliavit, suhmisit, depressit, x^\^ .Jil .^X, .IIjU., Lex. Adl. ; 
it. imper. «-»lj ^a;e, Ibn S. Thes. § 287 

Part. pass, . ^ . iv^ao humilialus, depressus, etfooo*. 1'^^'^ *s, 
Anecd. Syr. ii. 54. 9; emph. ),'^iv<v< L^Om!^ panis humilis, miser, 
Deut. xvi. 3, sed cf. col. 1930 eub \. vioS, ; Jes. liii. 4 ; TtraneivaiJia/os, 
Clem. Cor. a.. 22 e Pa. 11. 19; f'^^'^ y j.'iN, Cyr. 272. 4; £ Ijiaiixio 
TiumUiata, Jes. Ii. 21, liv. 11; rtTantivanivr], Hex. ib. U. 21, Iviii. 10; 
j fe . '^Ttfi . v i )mO), Tetr. Dan. iv. 39 ; jj^loajo^o )fcoo? locus depressus, 
BHChr. 527; )t.'->aviv) ^f Jl'cuof, 0£ Mar. ^,ja*. 9; pl. m. 
>«n i^v» humiliati, Jes. Ix. 14, Zeph. iii. 19; emph. }^ ^ «s%>» )JJ^ 
vita humilis, BHCarm. ed. Sceb. 32. ri ; }^^<^<^ Ijos^ootS rtranti- 
vatiuva, Clem. Cor. cu. 12, e Ps. Ii. 10; Cyr. 402. 11; f. ^A At v^ w, 
Thren. i. 4, Ap. lexx. ^j^r^ lM>'^' Jnn'fiv) .JJlj XttJi i^'i^ie) 
iLJj .ijl^^ It^aajojo .x^l^, BA; it. liL^ )t "t^inv), BB; it. 
•cr**^ .J .jUl ^-f-*-^ '^^i <^^ \ '\'\^'e > -f^fiAij JJJ y:>X' - io 
*ir.jirji.. Xjt~0j <J>^^ !3U^ jKAajcue, Hunt, clxx; e JI^oj^ja laudat Ethpa. uaiiot/*, i) «e suhmisit, humiliavit, se incurvavit, Ps.lxxxviL 
1, Jes. ii. 9, Ii. 23, lyii. 9, Jer. xiii. 18, Jac. iv. 9, 10, i Pet. v. 6; 
Uaajol/* rr<»r((vo(^/)o>>ot)i', supra col. looi, 1. 15; BHChr. 193, 209, 
249, 306, 309, 351 J 01 '^v oaa:soI( humiliter se erga eum gesserunt, 
BHChr. Eccl. § ii. 59, 231 j B.O. iii. i. 214 not, iii. ii. 137, Ephr. 
ii. 298 F, Is. Ant. i. 290. ult., Off. Mar. ) jw. 15, Tit. Bostr. 126. 27. 
a) hmniliatus est, Pa. x. 10, Ixxv. 3, Ixxix. 8, Ixxxviii. 15, cvii. 17, 
Jes. ii. II, 12, 17, V. 15, liii. 5, 7, liv. 10; ap. Hex. tKOKcoSij, Synops. 
Gen. p. 5 ; ^.ajoLL kokuxS^, Aq. Ex. xxi. 8 ; ii.nvllt tov raneiva-. 
B^vai at, Jnd. xvi. 6; Sym. Job. v. 4, Jes. ii. 11, 12; Mat. xxiii. 12, 
Luc. iii. 5, xiv, 11, xviii. 14, Phil. iv. 12, Act. Mart. ii. 296, B.O. i. 
91, Cyr. 399. 23; depressus est, et^oi .aaajeb>j, Ephr. i. 148 F; 
rubditus est, y^ |^'>Tit)N.\9 i»Xo '^.^iL, Pat.Vit. 39 r; metaph. 
Hfc^^'' k.jLA:»L^'" per vim atuprata est mulier, Ephr. i. 329 A. 
3) instratm est, ^a^bo iiMs"^^ l**^. Sanct.Vit. 216 r. 

Ap. lexx. JJlsjj (*-*!r^ yiiofcoe .A-^y Usaso ^ ^iil/, BA; 
it. *^y yiaoL^.BB. 

Aph. -»/' humiliavit, dejyressit, Jes. xxv. 11, xxvi. 6. '''^"i- 5. 
Ez. xxi. 26, Dan. v. 22 ; yt^i <»ici rcmdvov rifv Kf<t>a\riv aov, Sir. iv. 7; 
otjt&j <fiA»i ^», Mat. xviiL 4 Curet, at Pesh. ■^'^>fiv ; it, Pesh. ib. 
xxiii. 12, Luc. xiv. 11, xviii. 14, Hebr. ii. 7, v. 2, Amir. 416, Aphr. ^. 
15,19, u-u>. 9, ^. 5, )laj>. 18, w-su>.i8, ^Ao. 5, Doc. Syr. o. 17, Doctr. 
Addai ^. 22, Cyr. 377. 8, Ephr. ed. Ov. 277. 9, Jac. Sar. 326 r; 
) y->t^ >«aii? ut stemat, prqfliget potentes, Kal-w-Dim. ed. Wr. 82. i; 
o^ ^l*, ZDMG. xxix. 16; demisit, o^ y»^. Prov. xxvi. 25; 
.oot^JLlx ofl.ir, Ez. xxii. 26 ; se demisit, penetravit, plene scriptum, 
Jfco— » Jjo. Jk-J^ifc^ v,A»tt )l, Kal-w-Dim. ed.Wr. 64. 18; part, 
pass, stratus, jU^a^ ^ai Ua^, Esth. iv. 3. 

Jl'ao)Lao, usitatius Jl'aiajc, q.v. 

|am m. menswrae genus, App. BH Chr. 24. 6, 9 ; rectius ^ooswe, q.v. 

k-.Ui kumUiter, tubmisse, forma fc^Ujo pro j^^a-ajo exstat in 
Mus. Brit. MS. Add. 14,558, fol. 12 rect., ubi pro Qraecis koI iir,8iv 
rairtivhv wroTrrcvt/^t (S. Chrysost. 0pp. vii. 21 C) interpres dedit ])o 
fc-Ujo ff^a )^»U, Field Hex. Job. xxii. 29; adde ^-Uio 
fes.«)nmv>o, Theod. Mop. ^. 5. 

Jiaoae m. humiliatio, Deut. xxvi. 7, Ps. xxxi. 7, xliv. 23, cxxviii. 3, 
cxxxi. I, cxxxv. 23, Prov. xviii. 12; ap. Hex. rmdvc^ms, Jes j1. 2, 
Sym. Thren. iii. i forte ; KiKuxra, Sym. Ps. ix. 27, xxi. 22 forte, Ixx. 24, Ixxxvii. 10; c^asoJiO ^ KaroKvali o-ov, 4 Macc. xi. 25; Tamiva<nt, Luc. 
i. 48, Act. viii. 32, Jac. i. 10, Phil. iii. 21, Clem. Cor. f*. 12, tajao. 12 ; 
'»^^; |La9<L20 ToC aaftaTos ToTtii.vaad.s, Eus. Theoph. V. 35. 7 ; v(j>i(Tis, 
Cyr. 86. 10; Amir. 235, Aphr. ^a. 8, ^.^is. i; )a9cl9o wX:o verba 
<M6»it«sa, BHChr. 297; ib. 435, sed pro ?i*s^ ^? .ooaaojOA, ib. 
529. 10 rescribe y06>oa3otf> ; BHChr. Eccl. 703. 15, B. 0. i. 73, 107, 
227, ii. 259, iii. i. 98, 124, 149, 150, 392, 486, iii. ii. 242, 272 ; man- 
suetudo, ib. iii. i. 151; C.B. M. (Wr.) 898 a, Clem. Rom. Rec. 30. 16, 
Cyr. 272. 2, 402. 13, 442. 13, Ephr. i. 103 A, ii. 209 B, 298 F, iii. 
243 D, Is. Ant. i. n 2. 1 5, Off. Mar. ^.soo. 17, )-«.. 9. Exponunt lexx. 
^ T , n j T -i. ^ .ix-a JJjJ .fi^\y; addunt cLajl, K., Lex. Adl. 

JlsoAao humilis, submissus, [oSiAso yOoti^ .1 ■.->■> , Cyr. 10. 17. 

Jaaajo m. mensura quaedam, Ar. djXi, \^2f \o'iiAio, BHChr. 
418, BHChr. Eccl. § ii. 527. 

jLcLAjo f. i) humilitas, mansitetudo, C. B. M. (Wr.) 859 b, cf. 
ZDMG. xxv. 524. Ap. lexx. uk-so?; jlo-ajo, BA; it. jlo* i v> 
^^..sl^ Jo«-i'' jfoh^o .)ln*'i . n v>o [ A tviq |..aj3cooo ) &■ ' , n v ,5t 
iiUo. yUi».l ■iJ']}^ pL-ijl -/t-i^y .jL'cIaijc, K. ; it. .«Li».l -ly^ )Lcia)>so 
Ji .iiLia-, Lex. Adl. 2) lapis perforattis qui putei ori superim- 
j>onitur, j'uteal, ];^ «ciS^^^f |t.i;fn |.a|j9 .01, BA, sed fO ]lo'^v> 

jLJi\ L^\j, cod. Goth., Hunt, clxx; it. )>3)u9 .Oi.£o i^ ^( )ln r\ v> 
|*|.=> ooS^^X tvi.tinl.toot )t>.T>«aj, BB; addit Huut. clxx ^; a.Jot 
)taj Uul .jtiL. .7 ylJI Jp— .y--Jl t^Ay])^ -J^^ ^/^; it- annulua 
lapideus or0oio putei superpositus, ^ JlC /*-»}jJ ii ''j ° : ■« »;►* ii>5L>. 
gl , - I I iVLa fi-ji^ <— 9/^ -J; -i-H!^ -/^'i Lex. Adl. 3) Mfer nato- 
torius, Ijoj; Ifl. o»3 ^i.«uk<j>V^!0o .U>^r UT t -^No <^/ .?»1? .&>.a:>, 
BA; it. llfin-g Idw'Io .]]^..^o^ w«o )a^va ^^ f^? .1Sj:i3 ]laa» 
[codd. C. et M. |lA:r] jilL' .5, BB ; itJ-^SA ^1 .fS? .iaa jl'olai 

illaJl «-Jlc ^.^-o r>i^l (ijJl, ib-, cf. \^^ col. 1748; consentit Hunt, 
clxx. 4) Tiavis, Uili ).i»N> )t>i.°in> .al:^.^. Uoajc, BA. cod. Goth.; 
cf. taSo col. 1748. 

jlVinv) morsus, vide sub rad. [aj ; it. sub l^^aj. ^•ajo, H"*^ humilis, depressus, de loci situ, )^a:« ^ y « ^v> 
cutis superficie depressior, Lev. xiii. 20 ; )Am^ ^ H . nvt , ib. 21, 26; 
cf. ib. 3, 25, nbi a..v>x; vitis )koca£ t-.'>.ri«> brevis statura, Ez. 
xvii. 6; It-?*^ tA-f> arfeor pumilis, ib. 24 ; x<^l"'^('l^'>'> Geop. 82. 24; 
r^'^ loot {""^^f t'*^ Aegyptus quae mari Rubro depressior est, 
Bar-Ce. Hex. 67 r; metaph. humilis, mitis, rnxmsuetus, i.ov). Num. 
xii. 3 ; \Loi ■■■^«f' humilis spiritu, Jes. Ixvi. 2 ; emph. et f. M ' ^'fc ) 
Ps. XXXV. 20, Prov. XV. 33, Zach. ix. 9; emph. )fcia*ajc, Ps. IL 17; 
pl. m. H";*^, ib. xxv. 9, Jes. xxix. 19, etc. ; lio» w.aiai, Ps. xxxiv. 
17 ; ap. Hex. )tolA;» ta ntbiva, Josh. xi. [16] Mas. Lectio irtiiva est in 
Add. Codd. iii. xi, etc., aed Syro-Hex. jl^olajo sonat rimtiva, ut in ed. 
Eom., Field. It. ■nnr*ii'<Jr, Jea. ii.ii, etpasaim; l^oet )b^i'fc.ao Ife. /io'w 
fTemeiv6<t>povv, Pa. cxxx. 2; l^-:i>*l ■ ^ ■ 1V> rim€iv6<t>pa>v, Sym. Ps. Iv. i; 
wpavs. Job. xxxvi. 15 ; imtiKTis, Sap. xv. i, Theod. Prov. xi. 2, Anon. ib. 
XXIX. 22 I airoKpuns }'»-'*■>" xmoirnrrovaa, ID. XV. I ; » i* .- av> oi Tairttrot ^ov, 
Pesh. Judith xvi. 11; ).a,..'^Y> )»:*^a>^p V<^X°^> Sir. xxv. 20; . ^ . -^w 
eWp«x4r, ib. xxxi. 22 ; n-patt, Mat. v. 5, xi. 29, xxi. 5 ; )fcCa*ai Uo» 
iv Tn/tiiuiTi npavrryros, I Cor. iv. 21, Gal. vi. I, et c£ Jac. iii. 13, I Pet. 
iii. 4; rairtivos, Luc. i. 52, Rom. xii. 16, 2 Cor. vii. 6, x. 1, Jac. i. 9, 
iv. 6, I Pet. V. 5 ; lalai T(mtiv6<j>po>its, i Pet. iiL 8 ; ^tor, i Thes. ii. 7, 
2 Tim. ii. 24 ; cVHi<tijt, i Tim. iii. 3, Tit. iii. 2, Jac. iii. 17, i Pet. ii. 18 ; 
^frpios, |i-.a-ajc llS.->2..il, Cyr. 271. 16; .Jfn-ios, Did. Ap. 49. 16; npaSt, 
ib. 66. 4; Amir. 137, BHChr. Eccl. § ii. 401, BHGr. 85. 10, B.O. L 
49, 287, 426, 528, iii. i. 41. 128, 150, iii. ii. 254, C.B.V. iii. 128, Cyr. 
273.17,353.28, 389. 4, 423. 10, Ephr. ii. 212, 213, iii. 551, Off. Mar. 
V x/sw 14, jjk,. 8. It. malo sensn, vilis,parvi pretii, Ez. xxLx. 14, 15, 
B. 0. i. 72, 149. Ap. lexx. ). n > avi . . . ^^ji^j J-llil,! *-iljjdl h ; ->•*> 
p«>a^; o'ot^ l«o t't.'i^B ooL .).^iKao ]fe.j><fcifiico iV->aot o'o) woiol^/ 
JLftf^ .w^S [cf. Mat. V. 5] jl^i •"■"■» Icu^ ^&oeo .]&3l^ Loia^ lo^ 
)lM-Mi^« (sic) )i>.a*ajo )k>ji*ajo, BA ; it. J-JJJl A^-'>J' JJJ^l *-el^l 
;;^jJI li» iuSLi. IJ^J JUij .j^jJl, cod. Goth.; it. ^\)sl\ .elec j* ^l 

i2!M 2 2103 ni^^k^snsi - rdls^kA^n •:• A^fk-sn _ rc'^oAsa^n •:• 2104 iJlLa. IJl^ JUjj .JJjJl A--ijJI ci)^J .JJUll, BB; it ILaoao fe.^j'^v) 
i-UJI i^---i, ib.; it. *-iyj.l U^1a:o, Ibn S. Thes. § 3; it *-iyil 
iili. li^J JLajj .|y-wl J^JJJI A^;-^' J^JJj .jJU.1, Hunt clxx; 
laudat K. )»;X. ^jd Loot la.n.v? »» )t»o ii, ex Off. Noct Tert. 
Adde JUUJI (^^...aS .Uocljo fc. t .a. v< .LtUJI^^,.:^ )>^cia i ^ . ^vi , Lex. Adl. 

^'^•^■^ m. Machiclux, nom. Tirorum, BHChr. 528; iA l'\,>r\>ty 
)y,f{,.^ ^ojAiJ^jk, catholicus Ncstorianorum, BHChr. Eccl. § ii. 309, 
311; alius, ib. 401, 435, 437; B. 0. ii. 250, 388, 389, iii. ii. 102, 
C. B. M. (Wr.) 106 b, C. B.V. ii. 492- 

^ ^|4.^^ demisse, humiliter, Uniler, Mai. iii. 14; ('mtiKas, Hex. 
4 Reg. vi. 3; Amir. 338; submisse, }^\'\krt\> JUaISom. ^aSog^j, Bar- 
Ce. Hex. 135 v; BHCarm. ed. Sceb. 174. 13, BHSchol. ad Jud. v. 15, 
B. O. iii. i. 149, C. B.M. (Wr.) 593 a, Eus. Theoph. i. 5. 9, iii. 40. 33, 
Off. Mar. JLfiD. 8; detnisse, A^\yii, Lex. Adl. 

)l(i''n;gv> f. humilitas, aninii demissio, mansuettuio, Ps. cxxx. tit., 
Sir. xxvi. 26; ap. Hex. ranfivaau, Gen. xvi. 11, Sir. xi. 13 forte; 
tuKifitia, Sap. xvii. 8 ; (witUeia, ib. ii. 19, it. Pesh., Act. xxiv. 4 ; t6 
(nuiK€s, Phil. iv. 5; Tair(ipo(f>po(nirr), Act XX. 19, Col. ii. 23, dera. Cor. 
^. 12, Eel. Jur. 6. 4 ; exactius Ul^* to5a,*ii, Eph. iv. 2, Phil. iL 3, 
Col. ii. 18, iii. la, i Pet v. 5; ir/wwTjjr, 2 Cor. x. r, Gal. v. 22, i Tim. 
vi. II, 2 Tim. ii. 25, Jac. i. 21, i Pet iii. 16, Eus. Theoph. v. 2. a; 
BHChr. 69, 368; )i.-»i.»l laa*ajo, ib. 604; B. O. i. 29, 37, 40, 44, 
174, 216, 232, 287. 328, 380, 453; )tM>i->S! jlViS.-j v< sincera animi 
demissio, ib. ii. 212 ; ib. iii. i. 118, 149, 150, 151, 177, iii. ii. 119, Cyr. 
50. 29, 206. 20, 271. 31, 272. I, 352. 30, Ephr. iii. 230 F, Jo. Eph. 
182. 19. Ap. lexx. ^j]^ Uoiuajo .Iljjlj x^l^l ^^^1 |)r.^.^U. 
o^ .Loot jloio^o )l n ,i 4- it' o )lo*^ ^f Jet .)^cu.l^oo )JL)| 

[Mat V. 5], BA; it iJi .IjlJ .a-s'jj, Hunt clxx; it .^^ . Ji ■^\y 
cLijI, K. ; it. cLojI .x^\jj, Lex. Adl. 

Jl.oa,*ajo f. acttts stemendi, (jiLiil, BB. 

ioajo i. q. )a^ humilis, .nn-inta ^>;, Is. Ant. i. 84. 2 ; malim 

\stA30 m. stratum, ui^lJl, BA; it ^ajoU j.^ JLsj .(jil^, BB; 
it. (jS;i .(jSj^l .(jij/i .Uoijo .S, Hunt, clxx; it expansio, prostratio, 
k^, Lex. Adl.; it. demissio, submissio, K. sub jLcka.M. 

y» n . '^ifi vn humiliator, m'^.T'^tSti vi qui te humiliant, Jes. Ii. 23, 
Ix. 14. Pro JLtoJOjio, Neh. v. 10, corrige e cod. UaLnao. 

^ Hier. humiliavit se, ooja wfa-om-fs, Mat. ii. 11; ^CL^Xtf ut nle 
humiliem, Marc. i. 7. 

Palp. fiOAie humiliavit, 0)30 i^-jHiaieLt humiliahit se, Mat. xviii. 4; 
ib. xxiii. 12, Luc. xiv. 11, xviii. 14. 

Ithpalp.' ^s&a:a»]^ humiliatus est, ^aoa^Vx humiliabitur, Mat. 
xxiii. 12, Luc. iii. 5, xviii. 14; male y.iftivit>^, ib. xiv. 11. 

Aph. yso^ humiliavit, Luc. i. 52, Job. viii. 6, 8. 

•^*&ao Hier. humilis, Mat xi. 29; emph. ).a«A^, Luc. i. 53. 

J|,Qa*ajo Hier. f. humilitas, Luc. i. 48. 

^^ajo Neo-Syr. deniisit, depressit, Stod.Voc; humilis fuit, Stod. 
Gr. 48, Nold. Gr. 197. 

i ^^io Neo-Syr. laevigavit, Stod. Gr. 92. 

■ ;?^ . v> Neo-Syr. humiliavit, Stod.Voc, Nbld. Gr. 197; inde 
l^ooacLao humiliare, demiithigen, Nold. Gr. 103. 

losoao Neo-Syr. m. humiliatio, Stod.Voc. 

t ^ ; *^?^ Neo-Syr. humilis, Stod.Voc, Nbld, Gr. 99, ubi etiam 
t'j';'^ vt ; it ib. 360. 

Jloa-Ase Neo-Syr. f. humilitas, mansuetudo, Stod. Voc; it 
)oaa-Aap, Nold. Gr. 99. 

)l^CaAJo Neo-Syr. f. demissio, depressio, Stod.Voc. 

iK^^afijtt Neo-Syr. f. bacillus, scipio, "a slender walking stick," 
Stod.Voc. 

ji i^J'o . y Neo-Syr. qui humiliat, Stod.Voc. JS;.aajojo Neo-Syr. f, humiliatio, Stod. Voc. tAio m^nsura, vide supra col. 2101. 

\A:» hinc, compos, e ^ et )«, q. v. col. 1656. 

JiLao, pi. 1'^^, Neo-Syr. m. zea, Indian com, Stod.Voc. 

Iii part Aph. verbi \aj, q.v.; ubi etiam )a)jc, )l'aa)j«, Uifl!o«, 

)a:0, Ar. ix^, Mecca urbs, lexx. sub JLoom ; al. ot&Aio, q. v. 
jjiao Neo-Syr. m. musculus, torus, nervus, Stod.Voc. 

Pia:^ fi.i]Xavfi, machina, BA. in marg. ; pi. .daJjba^ machinae belli- 
cae, Zachar. 344; it .mJiii, B.O. iii. i. 326; cf. Il^ . 1 •^\a et 
Il^ vh-^v . Ap. lexx. |uu>h>...>30 \^[q UJLt wot .^ Jf) •joj].^:^ 
>£ooj|4oo) .aa|iQ.i.;^iv> tttjjlJaLAjo ).>iifl.vi? .la .(j...:.-g^' ..n ; i^g^iV* 
codd. C. et M. ^loai^^ii .7 . j^ls:*), BB; it »fl(ijo»a)coo kfiajldi^o 
jHi^jc^' .\a]a )•«.; o'ot .fi.i.;^y .ot .asQj|lA3oo, Hunt. clxx ; cf. ^U> 
col. 1988; it. ittUaot^ col. 2025. 

b^V>L.ao arti/kiose, Is. Ant..ii. 204. 4. 

>fiBcujo»aj» Macedonius haereticus. Dawk. xiii. 183 r. 

futv) Aph. part, e eto, q. v. col. 1682. 

i^o&ao, pi. I^^TSn, Neo-Syr. m. radium textorius, Stod.Voc, Pers. 

JIqasd m. scandalum, discordia, dissentio, iiii .,jlc .(3Li, Lex. Adl., 
ubi etiam JJoaso .JfcC^akso. Exhibet etiam BA. )lda^ )fc«ikQA» 
sine interpr. Forte legend. )t^n9>v) casus, ruina. 

]]^aa:0 cf. )t^cvs)j« col. 181. 

jjoiso regiones, pagi, j-JLy -ijl-xJb .JloJl/ .«, BB, Hunt. clxx. 
jloa^, )j)L'ouaco, vide sub rad. Uaj ; sed jt'oAjb supra sub ^. 
w,a. ao Neo-Syr. invenit, reperit, Stod. Voc, Gr. 58, pro Syr. ■-a.>«^ 
Nold. Gr. 65, it ib. 2n, 330; it inventus est, Stod. Gr. 48. 

[ im'\ v> Neo-Syr. m. inventor, qui reperit, Stod.Voc. 

ItriM-iy Neo-Syr. f. inventio, Stod.Voc. 

^^,/>a:« compos, e ^ ef^SkAO, cf. "^voot col. 1006, Chald. pT? IP, 
i) adv. temporis, ah Iwc, ex hoc tempore, Gen. iv. ii, viii. 22, Jud. 
xiii. 7; > "^y^n^ posfquam, 2 Sam. xiii. 16, "Wright Apoc. oj. 25; 
^■^v» |lL2oo el quid 2>ostea ? i Reg. xiv. 14; ex hoc tempore, Heb. 
•^^y^, Jes. ix. 7; it jam, statim, max, Jud. xvi. 18, Ps. xii. 5; jimtw, 
Job.xxx. 23. 2) adv. illativum, igitur, Num.xxii. 19, Josh. ii. 12, iii. 12; 
pro Heb. N^B^, 2 Reg. x. 10, Job. xvii. 15, pro quo'^-.fla, Jud. vi. 3, 
Job. xix. 6. Apud Hex. et in libris Gr. tn, Job. vii. 12 ; XotTrd;', Synop. 
Gen. p. 12; j^^^^a^ ottotc (forte), Jud. v. 13; II "^^a^ w*'", Pesh. 
I Mace. xiii. 39, Marc. xi. 1 4, i Tim. v. 23 ; '^•2'^ Jf ? fir ro /i>;(cfT«, i Pet. 
iv. 2; oiiKfTi, Luc. xxii. 16, Joh. iv. 42, xv. 15, xvii. 11, Gal. ii. 20, 
Hoffm. Herm. 50. 17 ; ^^^aja en. Mat. xxvi. 65, Luc. xvi. 2,' Philem, 
16, Hebr. x. 2 ; apa, igitur, Rom. x. 17 ; vvv, Luc. ii. 29, Joh. ii. 8, Rom. 
viii. I ; cmo Tov vvv, 2 Cor. v. 16; to \otn6v. Mat. xxvi. 45, Marc. xiv. 
41, Gal. vi. 17, Eph. vi. 10, Phil. iii. i, iv. 8, Hebr. x. 13 ; ^; "^.aA^o 
Xourov Si, Hoffm. Herm. Lex.; ''^yOot'^^kfuo XootAk oZv, ib.; Sore, Phil, 
iv. I, Eus. Hist Eccl. iii. 39, ix. 9 (11). Versum est nunc vera, B.O. 
iii. i. 92; vero, ib. 118; itaque, ib. i. 113; idcirco, ib. iii. i. 120, 125; 
amplius, ib. i. 141, 303, 370, 380, 411, 540, iii. i. 8, 53, 132, 349, 483, 
iii. ii. 456 ; }''^i*a.'« quoniam, ib. i. 283, iii. i. 91; postquam, ib. i. 11, 
254, iii. i. 51, et cf. Ephr. i. 142, 345. Adde Act. Mart. i. 1 19, Amir. 
135, BHChr. 69, 79, 98, 102, 132, 140, 152, 173, 210, 219, 250, 263, 
264, 301, 314, 330, 331, 388, 390, 391, 402, 417, 418, 419, 424, 427, 
443, 449, 483, 513, 520, 528, 531, 568, 581, 589, 600, 601, 603, 604, 
sed pro-^^ajo, ib. 535. ult rescribe e codd. ^.uaXio ; BHGr. 65. 9, 
B.O. i. 28J, 303, 430, iii. i. 92, 138, 408, 439, 496. Ap. lexx. 
jjo U .^^1 .Ji\ ^''%jja^, BA, sed juo U-J, cod. Goth.; if^*aao 
Ju.^\ ^j ^f\ JJL. ^-A .^jVT^.^j^T^/UaJ Lc^jo .i .Tt fJ> 
Xa^l., Hunt clxx; it. .i-nm» "^ot^o \A^ ^o 001 J*a('^^.A.:o 
)l^»/ j^l ,.SLBOjif.io V-U=>» Iji^aaaaf y./ Jlr' .U^na wJjL/'uotoV-lo 
"^^aw kJLcd ■"'< >^lf^U"%j^ .jiAijaio II ^G^ ^^^.^.ao^ ^^w^M 
•Ikx^^^i K., qui post alia exempla notat locum vel in initio vel 2105 r^XoaJSO - ^lAjan K'vkLSuM - TT^wsra 2106 in media sententia habere; Aiabice eodem modo ac BA. exponit; it. 
Ji\ ^ .Ji\, Lex. Adl. Sub |ccj<^ derivat K. e'^oC^o Ja^b ut 
Eupra, vix recte. 

^.AJ^ nom.viri, >« a ftiL S ^ai, -Aj". j^..?!! ^^. ^^j.S3.\,Elmacinus, 
historiae Saracenicae scriptor, BHChr. Eccl. 719. 6, B. 0. ii. 377. 

^Ol^», Theod. Job. xix. 2 Middeld., recte ..n'^yiv>, ib. Field, q.v. 
Bub ^, Fa. 

■,.n'ir, Maeldr, nom. virl, Gen. 1. 23, Jud. v. 14; it. i«n-a, Num. 
xsvi. 29, xxvii. I etc, i Par. v. 14 ; it. j.^ v nom. loci, Jud. xi. 33. 

i*a:i Neo-Syr. invidiam, offensam ineurrere fecit, Stod.Voc. 

\ if -7 v* Neo-Syr. jut ttiindiam ineurrere facit, qui abaJienat, Stod. 
Voc. 

jtiaj^ Neo-Syr. f. offensio, dbaXietMtio, Stod.Voc. 

ot'inv' Mecca urbs, Ar. ijCj, BHChr. 102, 191. 14, ubi male 
editum est a i Nnno ; ib. 221; o».ciajo; jj^..^^, BHCkr. EccL 811. 20; 
otOA^; J^>oi', ib. 26 ; o>aajo, ib. § ii. 391. 

■ -""^ Neo-Syr. fatigwcit, fessum fecit, Stod.Voc. Cf. imop col. 
1728. 

};'.:'^AsA, Neo-Syr. quifatigat, Stod.Voc. 
y 

)K:..^^N^ Neo-Syr. f. defatiyatio, Stod. Voc. 

. ^^'^^^ 'S^oSjr. pTistulas emitter 6 fccit, Angl. to blister, Stod.Voc, 
Or. 82. 

1*^"??*? Neo-Syr. t. pustida, Augl. a blister, Stod.Voc. III _., — -_« ■ ^ ^— ^— ' — " 

lifso .0) —\Ji -tjtll [Mat. xvii. 25] ; it. >£ecu 
J^ .jLSj .)To> uJu'il i^-^ol, BB; it. .ojLao j_ %a.», '"^aJAJo verb, denom. a llscoo, q.v. col. 2035. 

'^SA.i, liiiai, Jl'aiiiai, e rad.'^, q.v. col. 1731 sqq. ; it. e rad. 
'^aj, q.v. infra. 

jlaii.q. JloQ>9, q.v. col. 2035; sed ]la;» esea, e rad.'%o/*col. i8i. 

pa^ Neo-Syr. denigravit, Stod. Voc, Qr. 58, Aph. verbi «»», q.v. 
col. 1751. 

\i>A'^yk Neo-Syr. qui denigrat, Stod.Voc. 

..■>/^»<%«^ Neo-Syr. m. muscarwn gewus, Angl. sand/lies, Stod. Voc. 

■n^''*7 nom. loci, i Sam. xiii. 16, xiv. 6, Jes. x. 28; Uaxfias, 
I Mace. ix. 73. Ap. lexx. .01 imvinv) ,]ii( ,oleo is ^( , in'4\'\-i> 
)u«0V^ .mifi'^v>o ..asjii^tt )jiO(wl^ jUsi ])^^ U-ot omV-*/ )?oi 
^»:^ ^'M? Il^oo* <«jkl )lol/ ^, BB. 

. ^"^ vide sub rad. .a» col. 1705. Adde na-t.^S omV^/ joAao 

^Tjpaivftv nf<f)vK€y, Galen. 6 1 r; Uoaof ^j*', Ar. Ljijlc JJu57Jac. Edes. 
MS. vi. 16 v; natura pertinet,^ wparei, Ua^ loot ^Aao |in\vi |jo»^, 
Poc. cdiv. 299 r. 

yCLiaao staiim, illico, oiV.^jk ^.s, BA; it. et_^«^ iA |U \ Scu yt*(, 
BB. 

H'cllolv vide ib. Adde |.*saao) Icoajo, de doni reddendi possi- 
bilitate, Hunt. i. p. 306, c. i. 

) ^ ■ ■ "-" machinae bellicae, BHChr. 87. 13, rectius )>^ y^ H 1 *> v>, 
ib. 19. 

I.^v^rnvn firjxainiiiaTa, machinae bellicae, BHChr. 87. 19, Jo. Eph. 
342. 14. 

|f..i.Nv\ fiTj^aviKos, mechanicus, Angl. an engineer, it. jann.Ti'V), 
Zachar. 344 ; pi. tfi.'nvi, Jo. Eph. 334. 14 ; it. nn.n.v>, ib. 342. 13, 
400. 14. Ap. lexx. ^!o .Ull^'^>^t ll^K >fiB''«%^ ^1 «fla< ift ' l'>v> 
iJbJ-' .ola> iA, BB. 

^taiaia Aph. part, e rad. ^aa, q.v. col. 1777; it. UaaOM, Jloxmaao, 
ib. 1779. 

trmvi Pa. part, e rad. \Ao, q.v. col. 1780. 

^iai, Heb. ct Chald. D3D, Ar. Jlxi, ni. trihutum, vecfigal. 
Num. xxxi. 28, 37-41, 2 Par. ix. 14; \a>a.& ra t«X>;, i Mace x. 31; 
Mat. xvii. 25, Rom. xiii. 7, BHChr. 366, 390, Cyr. 381. i, Ephr. iii. 
382. Ap. lexx. ij^ilj^^l .Hlf» <f»? Um Vv> U-» Araso Ukai 
\J:> iJU. ^\jh, .ilSj J**, BA; addit cod. Goth, welt «"« ^( toAic ^ ^ \^ih \ '\\'i> } II ; 'I m-> 

at.N.nin .]l!f:»o JLoiL 

)o ^,.->fni ^J» ^ 1^*1} IjNiVit wot f^l .\tai:^ .ot t mnv) 
Jyi\ lUljo ...I^^LxJl .U<i Amoo, ib.; it. .jllooo |i. fn\v> .o« jkmaaa 
^l^^^jLxJl, Hunt, clxx; addit K. J«. .il^.iojil JU, et e BHGr. 
laudat |.ma:e otiio Irn^ v? tfn'^v> o»^ trnTiP Ib^Jf, ubi )ittAW part. 
Aph. f. verbi .ma. 

Iifnny m. jmblicambs, tributi exactor, qui vectigalia coUigit, Mat. 
ix. 10, II, X. 3, xi. 19, xviii. 17, Marc. ii. 15, 16, Luc. iii. 12, v. 29, 
BHChr. 246, 249, BHChr. Eccl. § ii. 301, B. 0. i. 317, iii. i. 392, 
iii. ii. 285, Ephr. i. 490, 526, Ofif. Mar. JL^. 4. ult. It. |imn\» &Mk3 
TO TcKaviov, portoriu/m, locus ubi exigatur tributum. Mat. ix. 9, Marc ii. 
14, Luc V. 27. Ap. lexx. ^S^] y-Ul jVLxi] ),,mn •«, B A ; it. ^HiJI 
y-olAl y,Aj>.L» .iajjA\ JifcJj U Ji ^^ ^xi\ li.U tfJJl, ib. cod. Goth.; 
it. 1^1 .Uiooif l^if^ ^^^? If^AS .oZfla *:» ^(o .Vls-yiXe .!» }~'*->" 
. . .,\JLjii\ [Luc. xviii. 13] Iawo) 00 joot vio )'~7>" ^f 001; Jet 
^ [Suao ^^.Nniio jl^Mitiio/ "^X ^<o]^f yojot .oo^b^'/ |..m 'I'Si 
^ o^iJtili |imnv< .oj/ It^l .ot | rnnv> ...-<Nno ^,«>fi'S je )tfi*>\ 
[codd. C. et M. «a] fis .i<l^ .wo^ .>«4\.L i^ .acioVt .|lnfln'>\8> 
wl^L^ [om. codd. C. et M] wotol^^ oot w^^, BB, cf. etiam sub wo^ 
col. 1902 ; consentiunt Ibn S. Thes, § 4, Hunt, clxx, K., Lex. Adl. 

. ~"«'^ verb, denom. e }~"»'^ in Palp, formatiun, tributum solvit, 
.'^n'^^n TcXft^ Mat. xvii. 24 VHh. 

j].''cLBia2e f. munus publicani, mimus exactoris vectig<divmi, Ephr. 
iii. 381, Jac. Sar. 291 v; ^ rtXamo, Eus. Theoph. v. 37. 2, 38. 5. 

|imov> Hier. publicanus. Mat. x. 3, xviii. 17, Luc. v. 27, xviii. 10 ; 
pi. ^^maas. Mat. ix. 10, Marc. ii. 15, male ^ma.ao, Lnc. iii. 12 ; emph. 
\saAio, Luc V. 29, rescribe l.mfi^n, ut ib. 30, Mat. v. 46, ix. 11, xxi. 
31, 32, Marc. ii. 16, Luc. vii. 29, xix. 2. 

^ /.««<>« Hier. m. telonium, to rekSviov, Mat. ix. 9, Marc ii. 14, sed 
}~"«« k>-», Luc. V. 27; it. tributum, Mat. xvii. 24. 

^ %A ■ A fii^ Maocimua sanctus, o^if tin . m.'\x> ■it;^oi ]i-^1, ap* 
Arabes, C. B. M. (Wr.) 709 b; philosophus, lanmS.Q) )>o<fn'>v, ib, 
933 b; imperator, ]?o;.:>» l.yi.miiVi, Par. Pat. 2. 6. 

ktta.^L.ma^ i. q. ^v^-.^'S'^ imperator, BHChr. 71. 15, ubi male 
.>»^s/N.~>v% C. B.V. iii. 258; epus Antiochiae, BHChr. Eccl. 45. 3, 
qui al. Maximinus; it. ib. 165. 17; sanctus, cujus dies festus Sext. 
xiii, ib. 277. 7; monachus, B.C. ii. 292 ; philosophus Cynicus, C.B.M. 
(Wr,) 440 a; C.B.V. iii. 34; confessor, Dawk. ii. 219 v, xxiv. 192, 
XXXV, cujus dies festus Jan. xxi ; epus Eleutherapoleos Nicaeno con- 
cilio interfuit, An. Nic. 8, Ebed J. 205. 

kMcJII^dk^aJA Maximianus imper., C.B.V. iii. 105, qui on)i^ 
iitT'^'-^-N««ni C.B.M. ("Wr.) 1 132 a. 

,g^ >/>.«.^>f. nom. viri adversarii Monothelitaram, BHChr. izo. 

jp ^ I .«^ ■ ~. .x-« Maximinus imperator, Anecd. Syr. i. App. 7, 
BHChr. 61, 63, Dion. ^. 11, o»au9. 2, \j). 17, Eus. Mart. Pal. 13. 
14; epus, Syn. ii. Eph. 11. 10; it. aL Trallorum epus, ib. 12. 4, qui 
ambo in text. Lat. Maocimianus. 

iiDr^-''^'''^-^'^'^ Maximianopolis urbs Palaestinae, An. Nic. 8, 
Ebed J. 205; it. jan.\ttacii.v\.iT»'^>o urbs Pamphyliae, An. Nic. 15, 
quae »<-'*^ "^■- ^^"^"^ Ebed J. 206. 

\\'.^ s£. ■ r^ r,J^ Maodmilianus martyr, B. O. i. 336; it. 
iW"| N*" ~'**", Dawk. ii. 199 ry it. liAxMniiv, C.B.M. (Wr.) 
1090 b. 

,fyi..v»^vs Md|vf, Maxys praefectus, Eus. Mart. Pal. 35. 6. 

Maximinus imper., Dion. )_o. 14; rectius 
, ib. 17, q.v. 

.^oaXi-imAi Maxentius imper., BHChr. 63; idem iaa<^ 1 mn.vi, 
ib. 63, 64, 65, Dion. ?-o. 12 ; it. .m^ imiy , ib. |jO. 15. 

» cf. col. 1789; ubi etiam ^^eaAio. 

12 N 2107 •:• rc'ia.SkJSQ _ .^^.j&^a ■:■ rc'TA.ss _ K''"ia^ii9 •:• 2108 ■^.9:90 Neo-Syr. vide sub ).-ii col. 1790 : inde '^oa:^ laevis,j>lanus, 
Nbld. Gr. 249. i£oo, Heb. 130, Chald. 1?P, fnt. »axieu, i) mercatua fist, pretio 
sibi ohtinuil spec, uxorem, Hi«j/' iLio uxorem emit, despondit, Deut. 
XX. 7; ioMol. ]llfu I' uxorem tihi ernes, ib. xxviii. 30; Lwiij wlkO/' 
... a w^, 2 Sam. iii. 14 ; Hos. ii. 19, 20 ; *ajio nf^i^ortvTai, desponsavit, 
Deut. XX. [7] Mas. j wjjajio/^i/ijoTeucro/iaio-f, Hos. ii. 19; ioAseu*, Ua^/ 
&(;■« livrjarfvaaa-ffai, Synops. Gen. p. 8 ; 2 Cor. xi. 2, Anecd. Syr. i. 
App. 51; otlts og.^ JQAaajj, BHChr. 255; Jjo^s iSLSo cojc guis hanc jruellam sibi in matrimonium emet, ib. 449 ; iA»} .It JoJU. l;-vajfc )lio/, Kal-w-Dim. ed. Wr. 358. i8; B.C. i. 174, ii. 
cxxxvi, iii. i. 336 ; ii, cMi.&.ao des^yonsavit earn alteri, Doc. Syr. »^.. 15 ; 
sibi, Ebed J. 193, 194, Ephr. i. 4 C ; Jacobus jls Jo»^|! on^^'^ol'' *a 
)t ^ a n.gj fJls ok^ oii-A^eo \'o ^ .jUo^tl ^t^um Eachelem Tioc 
miraculo adjunxisset Deo, sibi etiam osculo despondit, ib. 82 P; ib, 
323 D, 372 F; et synagogam et ecclesiam Christus o»ii ;aLio o»:«*i, 
ib. 373 A; Off. Mar. «. 6, oSta. 2, s-\n\».. 15. ult., \mX. 12; «l';-ajio, 
BC. ecclesiam, ib. jj'.i. 5 ; ioajftj? k.o)Oc»i/ »»o)oij.i., Pat. Vit. 84 r; pro- 
pinqui ejus voluerunt )ll^/ oCi. ^osnyii?, Sanct.Vit. 13 -y; otiv ia:» 
VaivM l«.», Sind. 1 1. 3 ; |uiL> .c;'\v\> ju£oet;J&3?, Angl. hy verbal con- 
sent, Syr-Eom. Eechtsb. 23, 52 ; )fc.-JtS Jl? oijAi, ib. 45 ; per osculum 
otiAi^, ib. 54; Tit. Bostr. 140. 22, 28; usurpatur etiam de filio uxori 
jungendo, ot;^^ t»o)CL.;Tift i» )o., Laud, cxxiii. 210 v; it. metapli., 
Ephr. ii. 491 F; J)s.^,.Oi> ;AiD ti9i\a^, Mon. Syr. Zing. 17. 229. 
2) scisaa est terra ut prorumperet aqua, scaturivit aqua, Ar. j!s*, Lexx. 
Ap.lexx. )loi«a^ ^ .RfiX 6ilaJo,BA; distinguit idem inter icA*/' 
desponsabo et i n ■) v> /^ aquas prorumpere faciam, in hunc modum 

'\X\ L^ j^ijl t5l o^^'it^'; it. ll^J Jfc:^!^? Uioaao ^ icLaab/" 

>j«)^l^/«* -QJUaola, K. ; it. iLio dehiscere fecit terram, ij\ ^ji,j'i\ Je^ 
U-^* tpJ. . B A. cod. Roed. ; it. ^Lm dehiscere fecit, scissus est, . ,j.^\ 
A^ .w>-«j .^.-Ujl, Lex. Adl.; it. iio ,;a» despondit, ^.^^xj>., ib. 

Ethpe. ;asel/* i) desponsatus est, )U^ jlfcoDtaifcs^Si, Prov. 
xix. 14; ^ Wo tooo ^iaaofcoo? . . . J»iii., BHNom. 68 r; B. 0. iii. 
i. 336, Ebed J. 212, Ephr. i. 384; Jjs-(' •*» o^ lyxaoLf', Syr-Rom. 
Eechtsb. 54 ; metaph. )o»iw)) J*aaokoo U*?)f c»*Su, An. Syr. 24. i. 
2) rigatus, fissus est, Lexx. Ap. lexx. )j»>»/ 0/ JLa^ 0/ )*Aiots:» 
J»pL..^y.l eLUJj ^j'i\j^ JUj .)«^^ Jlfcu/ 6/1:;.^, BA; it. 
cslL.1 iLioXr, BB; it. eUul .5 UioAso ^ ijiaolf', BA. 

Pa. jije despondit, i_Jjj>., Lex. AdL 

Ethpa. tfLiX/" desponsatus est, )?f<;i^ o;aasU» »-^oi, Bod, Or. 
dclxvii. 6 v/ it. oJCLi IJAiir, BB. 

Aph. -Joe}' desponsavit, in matrimonium dedit, BHChr. 258, 
BHChr. Eccl. § ii. 81, 349, 459, B.O. i. 371, Ebed J. 210, Jo. Eph.163! 
21 ; metaph., B.O. i. 318, Ephr. i. 82 F, Is. Ant. i. 140, 4 af., Anecd. Syr. 
"•365-24; -a*aj o^ wljasol? o"o( )L*«ao,Sanct.Vit2i4r. Ap.lexx, 

BA; it. .^t«)lo JlfcoJl )ia«^» Uiwiso ^ .5. .;* .Sib ^j^s iLao^' 

U-i (Ji^l yl (>^J1^ .<ii*»U ^ ^oijao .>»AJ .5, lU:© Ui{? 
)»l .5 .^jilo- .elJy- .^U .*^ .-m, K. Vertit igitur 1) despondit, 
2) aquas erumpere fecit. 

Ethtaph. iaaolW desponsatus est, connubio junctus est, BHEth. 
51 ». 

Uiasoo m. famulus, ]i^ Uwosftiw^I^LsD ,ii i^l'' " domes- 
ticisfamulis praecepU;' B. 0. ii. 233. Potius significat eos qui terram 
coenobii ea conditione colunt ut fructuum pars eis concedatur, et ad 
rad. io^'pertineat; cf. Ar.^^. 

lioub i) sponsor, desponsans, jloai opp. JJiaifcJo, Ebed J. 
21 1 ; Ephr. ii. 491 E, 492 A, E, 359 B, iii. 292 F; in his saepe metaph. usurpatur, et sic )fc-ii^? llW'^'o . . . |lri->.,|, Cyr. 25. 28; 
Jl^~=-55? jUo-aji© . . . )laxsa-.o(, ib. 38. 1 1 ; ]4~a^lf )»n t.io ) ; ->> >i_ft^ 
ib. 46. 8; it. ib. 115. 14, 441. 26; in malo sensu jiciai, de Tyiiis 
suos liberos mercede prostituentibus, Ephr. ii. 266 C. 2) sponsus 
Josephus fuit Mariae )»aaao, Tit, Bostr. 140. 23 ; de Penelopes amato- 
ribns ^joaxi, Spic. Syr. ^.X. 24; Jjioaso, ib. j>. I'j. Ap. lexx. Jjoai 

^_»-Jai>. (_5JLiDj -u^U- Jj^ JL^j o*^ tiasol(' o»3 ^j CO) »-♦ )j-jii», 
BA, it. BB, Hunt, clxx, sod recte omittuiit ).^>aaj^o, ut etiam BA. 
cod. Goth.; addit BB. .^^U )ai-|c ..sUuIl Jjj^\ i\jj .^L;> JidSai 
d^"!!l .k_*-Ji.l>.; it. ]»cuajo desj>onsans, (_Ai>U>., Lex. Adl. J»a.aio m. sponsalia, BHNom. 60 v; )JLj? Itajxas, Syr-Rom. 
Rechtsb. 51. Ap. lexx. d^l .y .* jO 1»oa», BB; rectius pi. \iaaio 
diU^lj dim .^ .y, .i ♦*, BA; addit ^jaaso &\o, Hunt. clxx. 

pojoajo m. desponsatio, A,>.ka., Lex. Adl. 

Uitaaso m. sponsalia, <i*»aAaoj )jasotj JVjjJ^i^, Anecd. Syr. i, 
App. 49, Syr-Rom. Rechtsb. 22, 54; BHChr. 37; UiciiiD? )ii», B.O, 
iii.i. 579,it.ib.ter; pi. Uiciiio, ib. 267, 334, 336, 570; C.B.M.(Wr.) 
238 a, CB.V. ii. 485, iii. 185 bis, 522, Ebed J. 193, 210. Ap. lexx. 
^ .diUVl .ola ^ y./ Uio^kso, BB; it. U'ci^S )U:»5 Jlljo'aao 

)li»^«!i^ .5, Jl .^),\ .-01 .eUai ,iJLJLil.i^;J! .iJjI.^^ .JliJ,J) 
)c>.>j?, K. Cf. infra )li» et )lajtaao. 

jjioA^o m. sponsor, eUUl, BA. 

^ i^Sao, JInAso, f. ILaso, )l'i,o», pi. m. ^s*fliSD, Jt*a», f. ^l^axi, 
ll i i.a vi , i) part. pass, desjtonsatus, desjmnsata, Ex. xxii. 16, Deut. 
xxii. 23, 25, 27, 28, Mat. i. 18, Luc. i. 27, ii. 5 ; oCii. loo. Jio^j o« 
cui desponsata erat. Mat. i. 16 Curat.; yu;j£, loot )»»aao ^ /:ii/j;(rT€v- 
^f/o-ijr r^E Maplas, ib, 18; l iQV Jl d/xviyoTfvror, Hex. Ex. xxii. 16; -X 
lipase o-oj fipfiocTiiivr), Act. Apost. Apoc. aiiuO. 5; wl;„a:» e/xoi i^vrjcrrfv- 
Be'ura, ib. 8 ; o»^ )t« aiO jll^/ yt/wj air^ fU/ivriaTCVTai., Clem. Rom, Rec. 
160. 6; loo) ) i « '\v> l^llj-.? )l^.i., \ j recens nupta, BHChr. 347; 
B.O. ii. 408, Off, Mar. o->a. i, ognb, i, 2) pro subst. usurp, sponsug, 

Sponsa, ji. lVi .^^0.. 'imcnj^ 6 iivfjcrrap, CB.V. ii. 158; oti^AX Act, 

Mart, ii, 73, Anecd. Syr. i, App. 50; olt-^jjo, ib,; ..l ;.'^^ _ Act, 
Apost, Apoc. oXo. 8, Gr. ifioi fivrjcTTfvdfla-a ; Aphr. cbso. 2, »al. 12, 13 • 

yS*aao, ib. 14; B.O. i. 322, 370, 493, ii. cxxviii, iii. i. 336, 337, 338, 
Bod. Or. xix. 148 v, C.B.M. (Wr.) 1021 a, 1102 a, 1115 b, 1133 a; 
)c»^^ IfV \l>y«? oii»aao ^ajocu. Dawk. xxvi. 284; )I ;.»^,> ]l, y 
U**»?, ib. xliv. 72 r; Jl^^? as-Aso, ib. 74 r; Ebed J. 194, 210, 
214; ^-».aao, Ephr. i, 73 D"; ^,>a. - f.oY), ib. F; clio/'lt^^s? o.li*iie 
«S, ib. 83 C; it, ib. 373 A, ii, 375 A, 410 E, 429 E, 559 B, iii. 235 E, 

601 F, Off. Mar. cu. i, aa*. 16, ^jn*. 9; Ua&i? «1;-aso, ib. -, 

12; Hujsc? «i^i<9, Sanct.Vit. 182 r; Spic. Syr. ^.'11, Syr-Rom. 
Rechtsb, 22, 54, Ap, lexx. i5CLil llj-iLw .aUUil ILjxjo, BA, Hunt, 
clxx; it, ^_*^Ji» )*-aae>, BA, BB, Hunt, clxx; it. .ola>'^ ^i Jl'^^aso 
iJi,-. 4^0, BB ; it, A , t ,. W=> ^--Jti. ,i)^ksr' y>Ja^, K.; it. ) • • jTv, 
sponsus et desponsatus, ^j^ksf* ,w-wJji. ,,j«j^, Lex, Adl.; it. )l'i*aso 
sponsa, desponsata, i,(-Jt», ib, 

)loi*a» f. desponsatio, BHChr, 250; it. affinltas per matri- 
monium, ^1b>x^ l>^} )loj-aio, ib. 488; sponsalia, Jlcj-^aso} JLlii-o, 
BHNom. 56 v; Jlo»*aao? Jfcjsji^, Bod. Or. dclxvii, 6 r/ B.O. i. 312, 
ii. 300, C.B.M, (Wr.) 230a, 509a, Ephr. i. 179 C, iii. 215 F; jlo;-aao 
y00M»l?, Laud, cxxiii. 97 r. Ap. lexx. v_jLki^', Lex. Adl. 

Jiaao m. minium, rubrica, pigmentum rvhrum, fuKros, Hex. Jer. 
xxii. 14, Sap. xiii. 14; Cans. Caus. 242 v, Jo. Eph. 202. 9, Laud, cxxiii. 
298 r. Ap. lexx. jydl )»f»» y^io )j) .^ .57 »o Jiajo, BA, sed 
)iai, BB, Hunt, clxx, et jiAso, Lex. Bibl. Ind., cum expos. sJkll. 
Dant etiam lexx. >m.'ici.\ ^? jlaso, rescribe u»aL:A-„X ^> terra 
lemnia ^y^ ,;^-Jill, B A, Hunt, clxx, ubi jDf>v^«\. ^?, ut etiam cod. 
Goth. ; it. »fl9 o « ^n ,. \ ^j j»a>9 bolus armenia, f>y:-^ rj-^t Lex. Adl., 
K. It. > fn « ° >< i t« nn *soj \iaio ixiKtos crivamiKr], rubrica sinopica, quam 
tamen cum Xrifjivia y^ confundit BA, reddens -*ii* jj-Js -iV-*;' rf^- 2109 Iso _ relJi.ire'.i r<"iAS8 r<lLs9 •:• 2110 ]jLili ]iAx> m. perru2>tio terrae per aquam, proruplio aquae e 
terrae fissura, vel fluvii effusio per ripam perruptam, »o U^iU );•!"<» 
tj,j'i\j^ .^ .^, BA; it. (jJD.l cfl i>^^l^ U^iU )*ajo ,3» iaaao 
'111 U<j, ib.; it. ^U^l -i^^l ^, Hunt, clx.x; it. ip^so )j) jtiso 
fcjL^jj •u'>^vr' •Lft>"^'y** <s?^ . l ^a ft -a |c!0?» boo JLaLo )ji»|? )»fi? 
i_^^Vl ^ 'Ul j.iJ -erJi^'. K-; it- J^. ;i>;^'^^ ^^*J? I«^^ 
^■^1 ^li*-" .'111 1^ i_;^")!l, ib.; denique b>l»l? JtAso caviis «errae, 
parva caverna, S,-^i-.« i,ljL.» . i_r^^' v_^ J^> ^^'^- •^"'• 

)li» m. desponsatio, ct)^, BA, BB; it. wajKijo .J .laliL. .iJai. 
JL^o/, Huntclxx; ysu/ y- JIqjjjwoo Jtiioo )i»ciajio, K. 

jUj*, K., )'iii, BA, Lex. Adl., JUi, Lex. Adl., |ia:«, Hunt, 
clxx, m. lagena, hydria cui os angustum, vox popularis, .aso ^ Iviso 
^IJl lsl^\ g^ Uil? |.i>Na J, B A. cod. Goth., Hunt, clxx, ubi etiam 
i^^oLJl sJlU liajo; it. yjl .lai?? U>c. Uio? Ui^lo ^Sji .5. )w>Jo 
jitiJ L.. «\I1 v_i;i..sj;». .*U1 j^, K.; it. llaio )lxi lagena i>a/rva, 
8_jjLff sta., Lex. Adl. 

jL'ajiajc f. desponsatio, i.q. UicuSDe, K.; sed )l'cuUi vide col. 
1834. Exponit *lU j-ljl»l, K., quae verba etiam exbibet sub ).I»aaao,q. v. 

jl '; .<>« £, i) ruhrica sinopiea, i^, Ibn S. Thes. § 9. 2) faseis, 
cf. col. 1840. Cum Hunt, clxx ibi consentit BA. cod. Goth. Apud 
Lex. Adl. pro s,^ Jl'iai, rescribe ijSJ] Jl'«L». 

|; ?»>j^s« desponsator, ^'iAiLso It^oi' \i^^i iapae, BHNom. 
54 r, 5S r, Hunt. i. p. 276, c. 4; B.O. iii. i. 336, Ebed J. 193. 

)JjaikJ« aponstis, nubilis, qui jam desponsari 2>otest, Ifc^iasokoo, 
B.O. iii. i. 336, Ebed J. 211; )iL>laiIsi jl'ii, ib. 193; psAifc^ 
apti qui desponseiUur, ib. 311. • <>>« •<)•>« Hier. novit, vide infra sub ;aj. 

iAiD nom. pagi ap. Arabes, IV-to «iae, C.B.M. (Wr.) 711 b; J>*» 
;ajo?, ib. 709 b. 

)^.»..>J> m. ergastulttm, career, ^j^ .J-Jall fcwl.»cu )^o;am, 
BA, Lex. Adl. 

)vN) ; <<v» fuutapi(Ty.is, benedictio, Dawk. Iii. 49 r; it. >fl9 nif>m i{AJ0, 
ib. iv. B^ctius al. .aa o . yxn i iflv , q. v. 

^Zi^ vide sub rad. oiit col. 1840. It. )ki*ii flahellum, cujus 
vocis exemplo sit, vitae necessaria sibi obtinuit faciendo \f*iAJo( 
]V-a^^>o, Anecd. Syr. iL 258. 20. 

i^iai*A» rait* tragacanthae, .)l*^'Uaj|t JlftV, .m .oZ» ;a y./ 
LjjjCll J-el, BB; in alio loco exstat ap. cod. M. i. m . ^^m a '^-w , et ap. 
cod H. fi- '~-"^. cum eadem interpr. ■%i rad. ap. Syros in Pe. inusit. ; exstat tamen .)o>.ii.JI o»^ V- \ . v a 
))y .^^o )lcu«- Jet ^ J-irf/ ■■^'^« illatn priorem unitaUm negwvi 
coram Deum hominesque, = Gr. dnfiirov, Jo. Eph. 69. 26, sed lectio 
vix Sana, 

Pa ^^?4 ^ Heb. et Chald. 9?f?, fut.'^^ii.*, i) locuius est, plermnque 
cum «x:i, Ex. iv. 16, xiv. i, Ps.ii. 5,xxvii.i2,xxxiv. I2,xxxix.4,etc.; inf. 
^*vv'^;:v^^r Koh. iii. 7; Jes. xvi. 13, 14; metaph. ILj o»aai'V^ 
locutus est cum eo judicium, damnavit eum, 2 Keg. xxv. 6 ; ap. Hex. 

^ \.« f->\ '^^s. ~W>«N«\ XoX^o-at M Tfju Kapiiav aiTrjs, Jud. xix. 3, Bed 

, ^-^N?->, )LxJ ?, ib. Pesh. ; m^'^-' fe.'SSio tXaXijo-as im KopBiav, Euth ii. 1 3, 
Bed ^^N.-^ ksNc«, ib. Pesh. ; '«%>:moI XaX^<r€.r, 4 E«g. i. 3 ; otloik. oNN'c 
XoXijtraTt npos axnov, ib. 6; Bed loiw'V^ f'/toX.o-cv, ib. 3; ''^►ikSO i<i>6iy^aro, 
Aq. Ps, L 2, Sym. Hos.vii. 16 ; imUyareai, Exod. vi. 27, Sym. Jer. xii. i ; 
seq.^^i^J*. icaraXaXtJv, Ps. xlix. 20, Sym. Ps. ii. 4 ; < ^S . Sy^v> )!? jfil SKoya 
{wa, Sap. xi. 16 ; per euphemismum rem kabuit, dpo^ '^«»:^a&) Do oix 
6^UKii<raims airrfj, Judith xii. 12, et sic ^^ . NNv^>> <5,iiXoCvT«, Hist. 
Sus. 54 Polygl.; Mat. ix. 18, 33, x. 19, et passim; inf. cum aff. 
^I^.^KN.'j;«Nr EpK. V. 12, vi. 20; ) iSs"v^v > i. q. iiZ-^^^LLso, Job. 
xiv. 20 Curet., Clem. Kom. Kec. 42- i5. Kal-w-Dim. 58. 19; 
T v\^;>.^ i.q. ^JL ,^.N\v>ao. I Cor. ii. 6, vii. 13, etc.; ''S!.^ 
00 JLl Jl -JO yjo-ijaju'll o^ yJOJ>Jft-J ^/ ^N-ft'^ T S/'VViO 
'^^I^L? loquere, loquere tu cui logumdum est, audiant te vel non 
audiam ne cesses loqui, Jac. Syri Carm. de Amore Veritatis ciium ap. Abrah. Bcchel. in Eutych. Vind. P. i. Praef. 21; Amir. 51; in voce 
.S^v>'^ {loquuntur, Luc. vi. 45) unum fXiS. non pronuntiatur, 
BHGr. 35. 2; B.O. i. 29, 41, 42, 44, 46, 90, 103, 119, 147, 217, 
309; disseruit, ib. 315, 316, 317, iii. i. 16, 114, 262, iii. ii. 269, 456; 
)aaj} "'^..i.. '^.^^jo tvXoyiav inoirjaaTo, verba consecrationis in sacra coena 
super calicem dixit, Did. Ap. 57. 26; Ephr. i. 335 B, 337 B, Ephr. 
ed. Ov. 194. 7 ; »o>>.>>x> loquimini, 2 pers. pi. imper., Jo. Eph. 347. r i ; 
^CL^i^, Off. Mar. aai>. 5; '^.iiijoj, ib. a*.. 10. paen. 2) sonum 
edidit, crepuit, crepitavit,'%::^i Jtlo ^i' vso;£, Jes. xvi. 1 1 ; oNNv) 
..MOL.**,, Act. Mart. i. 223 ; perstre2)uit,'%::^io )i.v>N>, ib. ii. 342, 344 ; 
sonuit, ]oo) ^\vi>v > yQj.%^0/, Jo. Eph. 152. 23. 

Part. act. '%iii» passim voci Graecae Xrfyos in compositione 
respondet, e.g. )^o»iL/'^^>iijiaio 5foX(5yos, theologus, qui de rebus 
divinis disserit, B.O. ii. 79, 298, C.B.V. iii. 345, 545, Ephr. i. 192 de 
S. Joanne, Greg. Nanz. 79; pi. jt^ot^?'^ iXS v<v», C.B.V. iii. 542, 
543 ; )ot^/"'^>i.'^iiJ<ax> ju/ theologus quidam, Eus. Theoph. i. 35. 2 ; 
iof^/ '^.^ ''!»!>\ v^ ^» 6fo\6yos, ib. ii. 55. 9 ; pi. ib. v. 16. 26; '^ >C . -wi o 
li^UCil'id., C.B.V. iii. 230; Ih^li^l t^N^S-^-w Ik^i. 6io\oyia, 
Par. Pat. 10. 4 ; it. jV^N^J -^'-^•^«« inendacium loquentes, Ps. v. 6 ; 
Ifoajbd N'^^ %tN<« juiij yvva'iKes (yyaarplpvSot, ventriloqtioe, Rel.Jur. 5- 12 ; 
\M,oy» jkCjii 'V:^jaa^ Moses ifpo^idimit, Cyr. 103. 3, et vide sub jUo^ 
col. 1685; Usofl w.S:.^<:v^» astrologi, BB. sub ]UJ*i^ col. 580; %ii!a» 
)V.'t'i> ipva-toKoyoi, qui de rebus naturalibus tractat, Anecd. Syr. i. 5. 7, 
Ephr. i. 185; \)i„jlo "^^^ '%,::> i a se> id., Phys. i. 3; cf. JJJIa col. 1704; 
fn«i-^-> 'XSYt*^ ventriloqui. Hex. 4 Reg. xxi. 6 not. c; - NNviio 
\.ma »» id., ib. xxiii. 24; iyyaarpipvBoi, Ephr. i. 246; )l o f> ,.iap 
. r*^ S- w v^ vanitatem loquuntur, vaniloqui sunt, Ps. xii. 2 ; x ^Sviv o 
jl^Ca<%« juiTuw\6yot, Ephr. i. 245 F; ) V' vi n \v> ^'^? . ^^Nn^o XoXoDi/Tfc 
it«TTpap.piva, Act. XX. 30 ; Ikia^S*^ >,. ^X-flv> )I5J, Off. Mar. Ua. 1 1 sq. ; 
Jj^LoAa ■ '^ V'i^N" vcmiloqui, Kal-w-Dim. ed. Wr. 154. 22 ; '%.::L«oo 
JfcC».aii9, Ps. XV. 2. 

Ap. lexx. .d^^ -i:^ \yS^ -ut)^ ^q!^:^ .jjAij ^JSG^^-io 
(»)JL-I .(s)_)^ .(!!)jiJj,BA; it. JJcLi .^5lX)l^,.i^lk^»o»'V;>Jojo 
^jUSlkJL), ib.; it. al-J \yJS3 aJ^* djy*S dji-l aJj-jTy oll ^ N^ , BB; 
it. tt)**ij, Hunt, clxx; consentiunt caeteri. 

Ethpa.'^isiii'irZoCMiu* est, ^'^:^1^ loquitur cmto, Ex. xxxiii. 
9; it. dictus es<,^^»iii!SJ XaXij^^o-frai, narrabitur. Mat. xxvi. 13, Act. 
ix. 6, xxii. 10, et cf. Hebr. xii. 19 ; 'Viil/'AoXij^-f, Luc. ii. 20, et 
cf. ib. 33, Act. xxvii. 25, Hebr. ii. 3, iii. 5 ; -ow ^^S l \'w lsj£>? 8i(XaX«Tn, 
Luc. i. 65; .^^'^ V-<of ^-Jio* ri \ty6n(va, ib. xviii. 34; diffamalus 
est, jJa4^ Jt'cia^ loot ^^i>.^V^ fi ti* -*^ * ^ diaconus quidam 
ineesti crimine accusabatur, Act. Mart. i. 75, B.O. i. 187; Amir. 
168; di<:tus, narratus est, B.O, i. 103, 287, 308, 313, ii. 15, iii. i. 8, 
89, 441, 456; JfcC:^ J|.:ikJ»ko2> fam^x, fertur, ib. 106 ; ^Xifcoc o 
jLslli ii.^ facto sermone inter cmgelos, Ephr. i. 515: sensu denique 
active, . NS>« -^v» wotCU^jJt -*/ ut victoriae eju4 declarant, Jo. Eph. 
393. 2 1, si lectio sana. Taxtio.cum )li7iefabilis,inenarrabUis,]Liiiil.:i> 1| 
dixKBirryrrrot, 2 Cor. ix. 15 ; aw)cXdX>rrot, I Pet. i. 8 ; aTT6pp^TOS, St. Chryst. 
vii. 206; ^X:^bo» )) dKdXrrroi, Rom. viii. 26; ippnra, 2 Cor. xii. 4; 
et sic ^-XXiksi 11? )L., Eus. Theoph. i. 34. 4, iii- 40. 27; BHChr. 
587; ))Nv>N^ h jlanm-w, ib. 600. 8, male Bruns. )LikX»fcoo, et 
ff ' »>,\-.« Vi Jlf . . . Joa^as summa inenarrabilis, ib. 531 ; B. 0. i. 186, 
213, 316, ii. 29, iii. i. 360, Ephr. i. 133, iii. 337. Off^Mar. ^aa*. 3. 
Ap. lexx. JsCij . jJiJj .iiiJu-ViiioS), BA; it. ^ J^''^*:^^^ Jl 
,_L*^1, ib^ it. M jJ^ ^^i^^W, BB. 

Exstat etiam i^K\.i>iir dictum est, ap. Ephr. i. 404 A ; rescribe 

JLi, ] }^^-^ , f. praeter Job. i. i, 14, Rev. xix. 13, ubi m. est, unde 
in usum venit pro masc. habere, ubi de Deo Verbo sermo fuerit, cf. 
Amir. 73, i) verbum, dictum, ^, Josh. vi. 9, Mat. iv. 4, v. 11, xii. 
36, xviii. 16, xxvii. 14, 2 Cor. xiii. i, Eph. iv. 29; emph. )kli^, 
pi. «ii:», JJ^, cum aff. yoV.>L», Gen. xxxiv. 18; ylXi, Lev. ix^ 8 ; 
„aSk:£), jVsh. XX. 4. i Par. xi. 3; ycJaliL*, Ez. xxxv. 13; ^liili, 
2 Thes. iii. 14, 2 Tim. iv. 15 ; )-ic& IS^Lo effatum. Gen. xii. 40, Num. 
XX. 24, xxvii. 14, Deut. i. 26, 43, i Reg. xiii. 21, 26, a Reg. xxiii. 35, 
Job. viii. 2, Jo. Fph. 48. 3, Knos Chrest. 73. 8; Ifcooali .IX^ i^ 
liber annalium, Esth. x. 2 ; it. Job. xv. 3, 29, Ps. vi. i, xix. 3, 4. '4, 

12 N 2 2111 •:• redso r^Lsa •:• 2112 xxxiii. 6, li. 4, Ixiv. 3; ]ViAeof )t-'Nv> evangelium, ib. Isviii. 11 J 
Prov. XV. I, Jer. xii. 6; |i-S\ v< t^Sv* regis jussum, Dan. iii. 21; ap. 
Hex. )S'^^ Xtfyor, passim ; jLio Xoyot, 4 Eeg. i. 7 ; Ifc.S'^ finish it)- ^^ 
et passim ; Xc'f»r, Job. xxxvi. 2, Schol. in Ps. Ixxv. 3, Jes. v. i in 
Auctario (Field); \6ytov, Jes. xxx. 11, 27; JLi (pdiytmra, Sym. Ps. 
xxxiv, 16; )t» S v< *) verbotenus, per simulationem, Gr. vrroKpidTjvm, 
2 Mace. vi. 21, sed )X-vn--. Do )k>A»A ratione et non ira judicare 
oportet, Sev. ad 4 Mace. )s. 1 5 ; \6yos, Mat. viii. 8 et passim ; prjua, 
Luc. ii. 15, 17, et pluries; \oXja, Act. iv. 42; )t>' \ in t> J?» \6ytos, ib. 
xviii. 24 ; in VHh. Xdyoi semper per )b.Nvn redditus est praeter Act. 
i. 1, ubi Itaolao; ifcLL* ^,.\y "^ ^? )t-^. Act. Mart. ii. 191; 
vei-bum, h. e. mandatum, BHCIir. 542, 600; jrromissio, Gall, parole. 
ib. 417, 541, 545; Jli:^ oo»I (it.'^kL*) poUieitus est, fidem dedit, 
Angl. gave his word, ib. 78, 106, 128, 194, 198, 208, 292, 310, 405, 
442, 473; )t-'.\v> •Skoxj (it.'^.iifc) aeoepit promissum, 2)actus est, ib. 
108, no, 150, 157, 195, 211, 286, 328, 338, 380, 388, 402, 409, 488, 
491; \lt %\'x>y |d.j3ci9 itmt aecepit mandatum qiM pollicitus est 
eis rex se vitas eorum conservaturum, ib. 541; JV^J )VN.npi <%\/ 
aaoM si comiter respondissent, ib. 80 ; jt^N'g "^jId paeto consensit, 
ib. 205; )fcCX» \jL^ (it. '».il) petiit, ex2>etiit promissum s. pactum, 
ib. 150, 194, 365, 403, 408, 416, 518, 528, 532; oCl )ooi I^.f' )kiA:i 
nX pactum ei fuit cum, fides ei data est, ib. 347, 401, 402, 470; it. 
conspiratio, Qnntr. intelligence, trame, ib. 570, B.O. i. 142, ubi Abb. fidem 
obstriiixit Deo ; oi^^iibaa .^ot promissum suumrevocavit,^'S.Ohv.i 10, 
148, 175, 590, 600, 608, App. ad BHChr. i. 8. 3; o»>aa3 ^O^oo ^m, 
Jo.Eph. 48. 3;. o)^^^^ inrnoi ahrupit colloquium, BHChr. 415 ; jlma^ 
Jk^Xiot narrationis ordo, ib. 588 ; )V'N v^\ JoX memoratu dignus, ib. 
558; l arnq'^ )k«^i .ookSv. «us mandatum eis imposuit subpoena ex- 
communicationis, BHChr. 457; JJeoi t>Si:» verbum eUmentorvm, sive 
literarum, nempe verbum scriptum, B H Qr. 45.6, Berth, ib. p. 1 1 7 ; e»3 
)t^,N>ft,-> statim,'B.O. i. 21; verbum, effatum,,\\). 28, 30, 37, et passim; sermo, 
dictum, ib. 32, 68,73, ^t passim; Xdyot, ib. 56, 57, 81,91, etc.; Joi U^' 
jt^NifiN yVater memoratu (ii^«MS,=venerandus, ii. 157, 207 ; •^ ' ^^S 
Jkiiii ineffabilis,i\\.\.iie,; )t> 'Sift\ ^I^,ib. 333; JfcLL J^b^i viva 
vox, opp. )ksii*ko, ib. 465, sed Jfc^ ]bip verba viva, de sacris scripturis, 
so. in consecratione epi proprium est o»a<)''^:s.} ]Vaw JLif \^'t 
Bod. Or. cclxiv. 45 r; verbum, dictum, C.B.M. (Wr.) 816 a, ubi )l\ J« ; 
' ^ ■■ t iiM JL« vocabula passiva qualia sunt Jdj*^!^, |i\^.. ^s/^ ib. 
1170 a; C.B.V. iii. 65; )1>. . ^ <^v< ILab sententiae selectae, ib. 177; 
Ik>-i^Jo expositio, explanatio, Cyr. 336. 14, 359. 25 ; verbum scripturae 
sacrae, h. e. textus, liklsj )l^\>n\ ^-a'i'j *a, Ephr. i. 167; lie 
Jt ^Nx) yOLi^ , ib. ; JkL^j« ^jS.fcu»,, ib.; ]i^ praecepfa, Ibibo jgcocuaj, 
Eus.Theoph. v. 16. 9, et sic JLso ])>, quod reddit Lee without precepts, 
i^' 1 5- 7> ^''i tamen potius sit sine vivis magistri vocibus ; oO-^o ^l*. 
)l^«^.^ mandatum ejus rogavit, praesto fuit ad obediendum, Jo. Eph. 
105. 12; )I^ N> o fi\n »e )l^ \vi .antyj sibi invicem spoponderunt, 
ib. 356. 20 ; pactum, ]]^J::k.ao yOo»^ oowU?, ib. 417. 8; Jk>^»j<i:» koto. 
\&yov = \oyiKas, Hoffm. Herm. Lex.; .os^^-S ^^, ^ a^ N^*" ,f*l see. 
verbum apostolicum, ib. Valet etiam sei-mo, om«io, = stylus, ) V'\v. 
It^ v >. \ ^, B.O. ii. 265, et cf. ib. iii. i. 194, 289, 453, 454, 459, 460; 
it. sermo, tractatus, libellus, ib. ii. 308, iii. i. 170; denique ) V\n« 
jo^jj Eoranus, BHChr. i6i. Ap. theologos, ) V'N<?. m. verbum 
Dei=Christus, ut ap. Job. i. i, B.O. ii. 59, 180, 191, iii. i. 542, Cyr. 
325. 23, Eus. Theoph, ii. 83. i, 85. i, Ephr. i. 167, 183, Off. Mar. cus. 7, 
.^^M.. I, 'i*. 4. 2) res, cf. Heb. na'J, 2 Par. xxxii. i, Esth. vi. i, 
I Esdr. vii. 27, Neh. ii. 19, Jes. xxxii. 7, Mat. xix. 11, Act. xxvL 26; 
i '^NviN . yooil^j^k.:^ ^jjajoj )jio^. Act. Mart. i. 158; )L» ''^as in 
omnibus rebv;s, Cyr. 154. i ; Eus.Theoph. ii. 80. 12; ) U\.v^ . )> ^\>n 
qiwd attinet ad providentiam, ib. iv. 27. 23. 3) causa, ratio. Mat. v. 
32, it. ap. Eus. Theoph. iv. 32. i; ratio, jyraetextus, Col. ii. 23; 
°'^ '^'«> - '> propter eum, Ephr. i. 41 1 ; ratio, cura, solliciiudo, Tob. v. 21, 
vi. 16, Cyr. 338. 21 ; ratio, aestimatio, ^ocuu J) «y» ) k\vN\ nihili 
faciant, Cyr. 7. 34, 65. 32; it. ib. 152. 28, 265. 12; )]^a«. )fc..iMft3 
pari ratione, ib. 340. 18; ^*i».i. JlU.^f» )l^Naa:> nimii aestimant, 
ib. 341. 19; jk^ivso^Uj? ^*^\^J^futurum est ut rationem reddamus, 
ib. 275. 16; supputatio, calculus, computum, .ooil^A;^ --/, Dion. \s. 
II. 4) mens, intellectus, ratio, ]\>.\>c II j )laL», BHCand. 59 «/ 
I'^^'j' )V-^>^, ib. 1 16 r; J^J^so et sermo et ratio, de his duabus vocis Bignificationibus disserit Bar-Ce. Hex. 8 r; B.O. i. 126, C.B.V. iii. 57, 
542; '^j I^Aao is qui est omnium ratio. Ass. omnium auctor, ib. 
543. 12; ) t > -^ ■ .. VI fcwooi' )^-ivj«, Caus. Caus. 54 r; ) K.'\ A 
JkloLs^.^, Ephr. i. 154; JiCoiftiio )fc;.ii.:» llsor, ib. 155; it. ib. 
180, iiL 109, Eus. Theoph. i. 20. 5, 23. 29, 25. 7, 27. 16, 47. 34, 
Theod. Mop. /. 8, 10, Hoffm. Herm. 79. 24, 80. 5; \Ayos, animi 
faeultas, ib. Lex.; ) 1» . Nvb JIj ,-Xot to oKoya ^aa, ib. Exhibet etiam 
Eus. Theoph. iv. 25. 12, granum tritici, cui l^i^i)? JLi .-->. , Lee 
"the energies of the seed, literally the words or reason of the seed." 
Spectat ad Gen. i. 11, et forte significet verba quorrum vigore inest 
seminibus vis vegetatrix. 5) definitio, Hoffm. Herm. 24. 13; )k»^j« 
Uj;.^*, ib. 26. 25; JLkffioi; )fe> >>Vl , '> (V ra rtjs ovaias Xdym, ib. Lex. 

Metaph. Jlib tpdoyyot, voces, notae musicae, An. Syr. 147. 23. 

Apud gramm. a) JVJ:^ pjjfia, verbum, )^cukl )t^\N?« passivum, 
Acur. ^. 8; )l; cf->v , )t^ \ . v> activum, ib. ou^»,. 2; Amir. 249; tria